A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) változásai évben, kiemelten a vezetői és intézményi ellenőrzésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) változásai évben, kiemelten a vezetői és intézményi ellenőrzésben"

Átírás

1 A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) változásai évben, kiemelten a vezetői és intézményi ellenőrzésben Gerendás János főosztályvezető-helyettes

2 Mesterpedagógus Szakértők tágabb értelmezésben 1. - A minősítési és tanfelügyeleti szakértői feladatok szakszerű, pontos, igényes ellátása - Kiváló pedagógusi/vezetői munka - Tudását, szakmai tapasztalatát megosztja a kollégáival - Különösen segíti intézménye önértékeléssel, tanfelügyelettel, minősítéssel kapcsolatos feladatait

3 Mesterpedagógus Szakértők tágabb értelmezésben 2. Az Oktatási Hivatal konferenciákkal, képzésekkel, tájékoztató anyagokkal: - Biztosítja a folyamatos szakmai megújulást (minősítés, tanfelügyelet, önértékelés) - Elősegíti, hogy a szakértők rendelkezzenek a minősítés, tanfelügyelet, önértékelés területén a legfrissebb információkkal - Elismeri (előzetes egyeztetés alapján a 25 alkalomba beszámítja) a továbbképzésekben, tréningekben való részvételt tréneri feladatot

4 Az intézmények pedagógiaiszakmai fejlődését elősegítő rendszere Minősítési eljárás Minősítési eljárás Pedagógus 2. Mesterpedagógus / Kutatótanár Minősítő vizsga Pedagógus I. Gyakornok Felsőoktatási intézmény Köznevelési intézmény Oktatási Hivatal

5 Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326/2013. ( VIII. 30.) Korm. rendelet A tanárképzés képesítési és kimeneti követelményeit tartalmazó 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet

6 Jogszabályi változás, Nkt. Egy-két pedagógiai-szakmai ellenőrzésre vonatkozó rendelkezés átkerült a 20-as EMMI rendeletbe (hatályos: ) (2)-(3) bekezdés, szakértőkre vonatkozó általános szabály (+szakképzés), nemzetiségi ellenőrzéssel kapcsolatos kirendelési szabály (20-as: 154/A., 155. (5) bekezdés)

7 Jogszabályi változás, 20-as EMMI r hatállyal: (2) bekezdés: korábbi szöveg három bekezdésben lett szabályozva (+ (2a), (2b) bekezdések), (2a) bekezdés: ötéves szabály, (2b) bekezdés: intézményvezető 2., 4. évi ellenőrzése, (2a) bekezdés: a minősítésben részt vett pedagógusok felmentése a tanfelügyeletet alól (1+3 év)

8 Jogszabályi változás, 20-as EMMI r hatállyal: - 154/A. A köznevelési intézmény pedagógiaiszakmai ellenőrzésében - a 155. (5) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel - köznevelési szakértő vehet részt. Szakképző iskolában folytatott pedagógiai-szakmai ellenőrzést szakmai szakértő bevonásával kell végezni.

9 Jogszabályi változás, 20-as EMMI r hatállyal: (10) bekezdés: szakértők értékelése, a látogatást követő 15 napig (3) bekezdés: intézkedési terv feltöltése az informatikai felületre, eljuttatása a Hivatal, fenntartó részére

10 Jogszabályi változás, 20-as EMMI r hatállyal: (5) bekezdés (5) * Ha a pedagógiai-szakmai ellenőrzés nemzetiségi feladatot ellátó köznevelési intézményben folyik, a) az ellenőrzést a nemzetiség nyelvét beszélő szakértő vezetheti, ha nincs ilyen szakértő, a vizsgálatot a nemzetiség nyelvét beszélő pedagógus bevonásával kell végezni, b) a pedagógiai-szakmai ellenőrzésről értesíteni kell az országos nemzetiségi önkormányzatot, amely a szakmai ellenőrzésben részt vehet olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakterületén szerzett tízéves gyakorlattal rendelkező delegáltjával, aki szakterületének elismert képviselője. A hivatal megkeresi az érintett országos nemzetiségi önkormányzatot azzal, hogy kíváne saját delegálttal részt venni az ellenőrzésben (21) bekezdés: június 30-ig minden pedagógus első önértékelését el kell végezni, hatályon kívül lett helyezve!

11 A tanfelügyeleti ellenőrzés célja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 145. ( ) a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére és az intézmények saját céljainak megvalósulására alapozva értékelje, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást adjon.

12 Intézményi önértékelés január 1- jétől bekövetkezett változásai A felületen csak az intézmény által létrehozott elvárásrendszer elkészítése után lehet indítani az önértékelést (Az ügy jellege fogja meghatározni, hogy az önértékelés milyen intézménytípusban (ált. isk., óvoda, kollégium, stb.) és mely szereplőre (pedagógus, vezető, intézmény) vonatkoztatva kerül lebonyolításra. Az intézmény nincs korlátozva, hogy milyen jellegű intézménytípust választ! Ez fontos pl. az óvoda/iskolapszichológusoknál). Az önértékelés során készített jegyzőkönyv eredeti, aláírt példányát az intézmény iktatja és őrzi 5 évig a tanfelügyeleti ellenőrzés során a szakértő a helyszínen kérheti a betekintést!

13 Intézményi önértékelés január 1- jétől bekövetkezett változásai Az önértékelés során használt elvárások száma csökkent az önértékelés típusától függően (pedagógusi, általános iskola: 77-ről 62-re, a többi kb. ennek arányában) Az intézmény dönthet arról, hogy a csökkentett elvárásokból mennyit tart meg, ill. az elvárások szövegét az elfogadott intézményi elvárás-rendszernek megfelelően átalakíthatja (de minden szemponthoz tartoznia kell legalább egy elvárásnak), vagy elfogadja a kézikönyvben található egységes elvárásrendszert. Elvárásrendszer készítése pedagógus, vezető, intézmény önértékeléséhez - az önértékelés a saját intézményi elvárásrendszer alapján történik A tanfelügyeleti ellenőrzés során a szakértők az általános elvárásrendszer alapján értékelnek, de az intézményi elvárásrendszert is figyelembe kell venniük

14 Az önértékelés ütemezése, gyakorisága A pedagógus esetében A pedagógus belső értékelésének az intézményi önértékelés keretében a pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzését megelőzően, legalább ötévente meg kell történnie. A pedagógusok önértékelését, az ezzel járó többletfeladatok miatt ajánlott ütemezetten, az intézmény nagyságát figyelembe véve öt évre elosztva elvégezni. A vezető esetében A vezető belső értékelésének az intézményi önértékelés keretében a vezető tanfelügyeleti ellenőrzését megelőzően, legalább a vezetői megbízás második és negyedik évében meg kell történnie (Nkt. 69. (4) bek.)

15 Az önértékelés ütemezése, gyakorisága Az intézmény esetében A teljes körű intézményi önértékelést a tanfelügyeleti 5 éves ellenőrzési - értékelési ciklus során legalább egy alkalommal el kell végezni. Az intézményi tanfelügyelet kezdetére az intézmény minden pedagógusának önértékelését el kell-e végezni? Jogszabály nem írja elő azt, hogy az átfogó intézményi önértékelés időpontjára minden pedagógus önértékelését el kell végezni. [(2017. január 1- jétől már nem hatályos az EMMI rendelet 193. (21) bekezdése (2017. június 30-ig minden pedagógus önértékelést elvégezni)]. Az önértékelési eljárás során a rendelkezésre álló pedagógus önértékeléseket önfejlesztési terveket tekintik át és elemzik az intézmény önértékelésében adatgyűjtő feladatot végző kollégák, és az intézményvezető többek között ezeket a gyűjtött adatokat, információkat használja fel az intézményre vonatkozó önértékelés elkészítésekor, melyre alapozva intézkedési tervet készít, és feltölti azt az informatikai felületre. Ezeket tudják felhasználni a szakértők is!

16 Önértékelés eredménye fejleszthető és kiemelkedő területek meghatározása önfejlesztési terv készítése pedagógus, vezető Változás: A tanfelügyeleti ellenőrzés során a szakértők előzetesen az önfejlesztési tervhez férnek hozzá, a kérdőíves felmérés eredményét és a jegyzőkönyvet a helyszínen tekinthetik meg. intézkedési terv készítése intézmény Változás: A tanfelügyeleti ellenőrzés során a szakértők előzetesen az intézkedési tervhez férnek hozzá, a kérdőíves felmérés eredményét és a jegyzőkönyvet a helyszínen tekinthetik meg.

17 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) változásai január 1-jétől I. A pedagógus ellenőrzésnél (általános iskola) használt elvárások számának 77-ről 62-re csökkentése, összhangban a pedagógusminősítés indikátorainak csökkentésével. Az intézményvezető és az intézmény ellenőrzésnél használt elvárások hasonló arányú csökkentése. Az intézményi önértékelés dokumentumai (eredményei) az informatikai felületen nem érhetőek el a tanfelügyeleti értékelést végző szakértők számára, csak az (ön)fejlesztési terv/intézkedési terv. A helyszíni látogatás során a szakértő kérésére lehetőség van a kérdőíves felmérés eredményének és a jegyzőkönyv megtekintésére.

18 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) változásai január 1-jétől II. A tanfelügyeleti látogatás során készített jegyzőkönyv eredeti aláírt példányát az intézmény iktatja és őrzi (öt évig). Pedagógus ellenőrzése esetén a 0, 1 értéket kapott elvárások esetében a szöveges indokolás kötelező az értékek alátámasztására így jobban érvényesülhet a tanfelügyelet támogató, fejlesztő jellege. Az értékelt pedagógus, intézményvezető, vezető+tantestület a tanfelügyeleti látogatást követő 15 napon belül (nem az értékelés megtekintése után) tölthet ki értékelőlapot a szakértőkről.

19 2017. évi tanfelügyeleti terv vezetői tanfelügyelet: öt éves vezetői megbízásuk (2013. január augusztus 31. kinevezett) 4. évét töltő intézményvezetők (intézményvezetők, tagintézmény-vezetők és intézményegység-vezetők) Vezetői ellenőrzés összesen: 2375 ellenőrzés (február-június) intézményi tanfelügyelet: abban az esetben, ha az intézményben volt vezetői ellenőrzés 2015-ben, 2016-ban, vagy 2017-ben kerül sor a vezetői ellenőrzésre Intézményi ellenőrzés összesen: 1908 ellenőrzés (októberdecember)

20 Intézményvezető feladatai a tanfelügyeleti látogatást megelőzően Intézményvezető ellenőrzése esetén az ellenőrzést megelőző év november 30-áig dokumentumfeltöltés: a) a vezetői pályázata, vagy annak hiányában vezetői programja ha nem volt, akkor el kell készítenie! b) az intézmény pedagógiai programja, c) az ellenőrzést megelőző két tanév munkaterve és éves beszámolója, valamint d) az intézmény szervezeti és működési szabályzata. + intézményi elvárásrendszer!

21 Intézményvezető feladatai a tanfelügyeleti látogatást megelőzően Köznevelési intézmény ellenőrzése esetén ellenőrzést megelőző év november 30-áig dokumentumfeltöltés. Pedagógiai program, SZMSZ az ellenőrzést megelőző két tanév munkaterve és éves beszámolója, a legutóbbi továbbképzési program és az ahhoz kapcsolódó beiskolázási tervek, valamint az intézményi eredmények, ide értve az ellenőrzés évét megelőző öt évben lebonyolított, az intézményre vonatkozóan kötelező országos mérések eredményeit bemutató dokumentumok (kompetenciamérések vagy saját); Kompetenciamérés hiányában is rendelkeznie kell saját belső méréssel, az elemzésre épülő intézkedéssel. + intézményi elvárásrendszer!

22 Az intézményi feladatok tervezése - önértékelés -15. nap (00:00-tól) Kérdőívezés kezdete 10 nap áll rendelkezésre) -5. nap (00:00-tól) Betekintés Dokumentumelemzés, interjúzás, óralátogatás 0. nap (00:00-tól) Óralátogatás/interjúzás Ekkortól lehetséges a jk. feltöltése Tanfelügyeleti látogatás napja -6. nap (23:59-ig) Kérdőívezés vége Önfejlesztési terv feltöltése nap Óralátogatás időpontjának kijelölése (a 0. nap ). Önértékelés indításakor legkorábbi dátumként egy 15 nappal későbbi dátumot lehet megjelölni. Tanfelügyeleti látogatást megelőző 15. nap A szakértők számára láthatóvá válnak a feltöltött dokumentumok Pedagógus/vezető/intézmény önmagára vonatkozó értékelése (akár a 0. napon)

23 Vezető, intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei Vezető és intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei megegyeznek az önértékelés során vizsgált területekkel. Azonban értékeléskor a szakértők az általános elvárások mentén végzik az értékelést, az intézményi önértékeléshez kapcsolódóan feltöltött intézményi elvárásrendszer mint információforrás áll rendelkezésre. Könnyebb beazonosítani az intézményi sajátosságokat.

24 A vezetői tanfelügyelet módszerei, eszközei Dokumentumele mzés Megfigyelés Interjú Vezető korábbi értékelések vezetői pályázat/vezetői program intézményi alapdokumentumok (pp, szmsz) munkatervek, éves beszámolók nincs a vezetővel, a fenntartó képviselőjével/munkál tatóval a vezetőtársakkal Megjegyzés Amennyiben nem pályázat útján tölti be a vezetői munkakört, abban az esetben is rendelkeznie kell vezetői programmal. A fenntartó képviselőjével készített interjú: a kérdésekre adott válaszok eljuttathatók írásban, e- mailben

25 Intézmény Megjegyzés Az intézményi tanfelügyelet módszerei, eszközei Dokumentumele mzés korábbi értékelések intézményi alapdokumentumok (pp,szmsz) munkatervek, éves beszámolók továbbképzési program-beiskolázási terv mérési eredmények elemzése, intézkedések(kompete nciamérések v. saját) Kompetenciamérés hiányában rendelkeznie kell saját belső méréssel. Megfigyelés a pedagógiai munkához szükséges infrastruktúra vizsgálata Meg tett-e mindent az intézmény az infrastruktúra fejlesztése érdekében Interjú az intézményvezetővel, a pedagógusok képviselőivel, a szülők képviselőivel

26 Vezető, intézmény tanfelügyeletében résztvevő szakértők Vezető: az érintett intézményvezetővel azonos intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus vehet részt. Az intézményvezető vezetői ellenőrzésében részt vevő szakértők közül legalább az egyiknek szintén intézményvezetőnek vagy korábban intézményvezetői feladatot ellátó személynek kell lennie. Intézmény: az adott intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakértő végzi. Ha az intézményvezető ellenőrzésére a 146. (9) bekezdése alapján kerül sor, a szakértők közül legalább egynek intézményvezetőnek vagy korábban intézményvezetői feladatot ellátó személynek kell lennie.

27 Vezető, intézmény tanfelügyeletében résztvevő szakértők Az EMMI rendeletben meghatározott további kirendelési szabályok: alternatív nevelés-oktatást folytató intézmények, egyházi fenntartású intézmények, felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorló nevelési-oktatási intézmények, nemzetiségi feladatot ellátó nevelési-oktatási intézmények

28 A pedagógiai-szakmai ellenőrzés eredménye Az ellenőrzést követő 15 napon belül az ellenőrzést vezető szakértő a szakértő társával/társaival történt egyeztetésnek megfelelően rögzíti az ellenőrzés tapasztalatait összegző szakértői dokumentumot (értékelés) az informatikai támogató rendszerben: fejleszthető és kiemelkedő területek meghatározása

29 A pedagógiai-szakmai ellenőrzés eredménye fejlesztési terv készítése vezető A vezetői önértékelés során készített önfejlesztési terv szükség szerinti kiegészítése, módosítása a tanfelügyeleti értékelés alapján. intézkedési terv készítése intézmény Az átfogó intézményi önértékelés során készített intézkedési terv szükség szerinti kiegészítése, módosítása a tanfelügyeleti értékelés alapján. visszajelzés a szakértők munkájáról (a látogatást követő 15 nap)

30 A Szervező új funkciói szakértő szerepben I. Belépés a megszokott módon. Egy látogatás közvetlen, önhibán kívüli visszamondására nincs lehetőség! Látogatás önhibán kívüli törlése csak szakértői kérelem feladásával és annak az illetékes POK általi jóváhagyásával történhet!

31 A Szervező új funkciói szakértő szerepben II. A kérelem nem feltétlenül kötődik látogatáshoz, (pl. kizárt időszak) de kihathat egy vagy több megszervezett látogatásra. A kérelem feladása után a kérelem elbírálásáig a szakértő minden megszervezett látogatása tovább él. A kérelem elutasítása után a szakértő minden megszervezett látogatása szintén tovább él. Amíg nincs POK jóváhagyás, addig el kell látni az adott megbízást.

32 A Szervező új funkciói szakértő szerepben III. A kérelem elfogadásával a szakértői adatok változásának hatása a látogatásokra csak az Összerendelő következő futtatásakor realizálódik (jelenleg elfogadás után 1-2 nap). A szervezéssel kapcsolatos szakértői adatok változtatása az adatbekérés időszakán kívül csak kérelem feladásával történhet, mely szintén a szervező felületen történik most már (aug. közepétől). Szakértői nap módosítása is itt történik. ( Egyéb kérelem funkció)

33 A Szervezéssel kapcsolatos szakértői adatok I. Megtörtént a szervezéssel kapcsolatos szakértői adatok tárolására szolgáló adatbázis fejlesztése és elkészült a szakértői adatbekérő felület (ez már nem a DARI). Ennek segítségével az összerendeléshez szükséges pedagógus és szakértői adatok körét pontosítottuk (szeptemberben megtörtént az intézményi adatbekérés is).

34 A Szervezéssel kapcsolatos szakértői adatok II. A szakértő a Szervezéssel kapcsolatos adatait csak az adatbekérés időszakában módosíthatta (zárás: augusztus 9.). Az adatbekérés időszakán kívül az adatok csak POK hoz benyújtott (Egyéb kérelem funkció) kérelemmel módosíthatók.

35 A Szervezéssel kapcsolatos szakértői adatok III. A szakértői alapadatok csak a KIR-en keresztül módosíthatók (változások mielőbbi bejelentése) A szakértői státusz (aktív-nem aktív, képzés, szerződés megléte) adatok nem módosíthatók, csak tájékoztató jellegűek a szakértők számára, csak az OH munkatárs tudja állítani, de ez is többnyire KIR-ből jövő adat. A szakértői szerződéses adatok és a szakértői tevékenységgel kapcsolatos adatok az adatbekérés időszakán kívül csak kérelemmel módosíthatók (esetleges hibák javítása, új adatok felvétele, adatok törlése).

36 Az Összerendelő változásai A fejlesztés a látogatások jogszabályok szerinti megszervezésének pontosabbá tételére irányult. A fejlesztés eredményei a szakértők számára közvetlenül nem láthatók, csak közvetve érzékelhetők (pontosabb szakértői kirendelések). Ez csak a pontos, precíz szakértői adatok birtokában valósulhat meg!

37 Szakértői, intézményi feladatok a szervező felületen Az intézmény számára nem megfelelő időpontok jelzése Az intézmények akár 1 évre előre jelezhetik azokat az időszakokat, amelyekről már tudják, hogy a látogatás megszervezése akadályba ütközik. Megadni a KIR-ben nem szereplő, OH által kért kiegészítő adatokat (a megfelelő összerendelések érdekében) A kérelmet a pedagógus akadályoztatása miatt is be lehet adni. A kérelmeket a oldalon a POK-ok bírálják el. Intézmény Látogatási beosztások megtekintése Látogatási beosztások megtekintése Kérelmek A látogatásokkal kapcsolatos adminisztratív teendők A látogatási beosztások megismerését követően a látogatás elfogadása vagy kérelem feladása a módosításra, törlésre Elfogadott látogatás esetén a látogatás részleteinek pontosítása, a vezető szakértő támogatása annak érdekében, hogy a látogatási nap tervét el(ő) tudja készíteni

38 Speciális esetek Nyugdíjba vonuló intézményvezető évi vezetői ellenőrzésének törlésének módja: a munkáltató által kiadott, ezt igazoló dokumentum csatolásával, kérelem benyújtásával. A kérelem elbírálásakor figyelembe kell venni a munkáltatónak a felmentési időre vonatkozó döntését: ha a vezetői tanfelügyeleti látogatás időpontja a felmentési idő munkavégzéssel töltött időszakára esik, nem töröljük a vezetőt a tanfelügyeleti tervből, hiszen az adott intézményben még aktív jogviszonnyal rendelkezik és vezetői megbízása alapján ellátja a vezetői teendőket.

39 Speciális esetek Intézmény tanfelügyelete estében a mérési eredmények elemzésének a dokumentumfeltöltő felületre történő feltöltése: ha az intézmény nem érintett az országos kompetenciamérésben, sem más központi mérésben, akkor a saját, belső méréseik eredményét és azok elemzését kell feltölteni a felületre. Készült OH-s anyag a kompetenciamérések, érettségi, OKTV eredmények értékelésére, és felkészítést is tartunk a szakértők számára. Az intézménynek nem csak az eredményeket, hanem azok kiérételését is fel kell tölteni. Óraadók tanfelügyeleti és önértékelési eljárásban való részvétele: a feladatát nem pedagógus munkakörben történő foglalkoztatás szerint látja el, az ő értékelése nem része a tanfelügyeletnek. Azonban nem kizárt az önértékelésben való részétele.

40 Speciális esetek Tagintézmény-vezető tanfelügyeleti eljárása során készülő munkáltatói interjú: Nkt. 61. (6) bekezdés alapján az egyéb munkáltatói jogokat a tagintézmény-vezetőre és az intézményegység-vezetőre vonatkozóan az intézményvezető gyakorolja, ezért a vezetői tanfelügyelethez kapcsolódó munkáltatói interjú is vele készül.

41 Pedagógiai szakszolgálatoknál vezetői tanfelügyelet esetén a feltöltendő Szakmai program tartalma A pedagógiai szakszolgálatoknál vezető tanfelügyelete esetében a dokumentumelemzés részeként nevesített és a dokumentumfeltöltő felületre feltöltendő Szakmai programnak akkor van jelentősége, ha a vezető pályázat nélkül kerül megbízásra. Tehát, ha van vezetői pályázat, akkor annak része a szakmai program, ha nincs, akkor ezt a szakmai programot vizsgálják a szakértők, hiszen egy vezetőtől elvárható, hogy megtervezze az öt éves vezetői időszakban végezni kívánt vezetői tevékenységét. Amennyiben a vezetői pályázat tartalmazza a szakmai programot is, abban az esetben a Szakmai program dokumentum helyére egy olyan egyszerű dokumentum feltöltése is lehetséges, amelyben a vezető nyilatkozik, hogy a szakmai program a vezetői pályázatának része. De nyilván feltölthető a szakmai program is.

42 Szakértő jelzi, hogy alternatív (pl. Waldorf) kerettanterv szerint működő intézményben szerzett gyakorlattal nem rendelkezik az alternatív (pl. Waldorf) kerettanterv szerint működő intézménybe kijelölt vezetői tanfelügyelet elvégzéséhez, ezért azt visszamondaná. Vezető ellenőrzésénél nem kell ilyen tapasztalattal rendelkezniük a szakértőknek. Elérhető segítségek: pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, intézményi saját elvárásrendszer OH anyag az alternatív (pl. Waldorf) kerettanterv szerint működő intézményi specialitásokról

43 Ugyanazon intézményben, ugyanazon a feladatellátási helyen (székhely, tagintézmény címe) intézményvezető és tagintézményvezető ellenőrzésére is sor kerül, de a dokumentumfeltöltőben csak egy feltöltősor szerepel (vezetői pályázat/program, munkaterv, éves beszámoló stb. feltöltésére). Abban az esetben, ha egy feladatellátási helyen (címen) több intézményvezető van tanfelügyeleti vezetői ellenőrzésre kijelölve azonos intézménytípusú eszközés elvárásrendszer alapján (pl. 9 tagintézményből álló óvodában az egyik tagintézmény tagintézmény-vezetője és az óvoda óvodavezetője azonos feladatellátási helyen van), akkor a dokumentumfeltöltő felületre az ellenőrzésben érintett vezetők a vezetői pályázatot/programot, valamint az intézmény/tagintézmény éves beszámolóit az adott dokumentumtípushoz egyben, egy dokumentumként töltsék fel (jól elkülönítve egymástól a vezető és a tagintézmény-vezető anyagait).

44 Köszönöm szépen a figyelmet.

Internátusi Szakmai Találkozó Szabadi Edit pedagógiai előadó Kecskemét, március 23.

Internátusi Szakmai Találkozó Szabadi Edit pedagógiai előadó Kecskemét, március 23. Internátusi Szakmai Találkozó Szabadi Edit pedagógiai előadó Kecskemét, 2018. március 23. Országos pedagógiai - szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) számokban 2018. Pedagógus: nincs (a minősítő vizsgán,

Részletesebben

Tanfelügyelettel kapcsolatos előzetes feladatok - intézményvezetők

Tanfelügyelettel kapcsolatos előzetes feladatok - intézményvezetők Tanfelügyelettel kapcsolatos előzetes feladatok - intézményvezetők Antalné Nyárádi E. Csilla intézményfejlesztési referens Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 2016. november 17. A

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Kolozsvár Utcai Általános Iskola Budapest, 2015. szeptember 1. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat A GRÁCIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 9027 GYŐR, PUSKÁS T. U. 8. 2015. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2700, Cegléd Buzogány utca 23.) OM száma: 202802 A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE Cegléd 2015/2016. Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv (IÖÉT) elkészítésének

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat 2017 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87. ) 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

Országos Pedagógiai - Szakmai Ellenőrzés. Mesterpedagógusok II. Szabadegyeteme Sonkád

Országos Pedagógiai - Szakmai Ellenőrzés. Mesterpedagógusok II. Szabadegyeteme Sonkád Országos Pedagógiai - Szakmai Ellenőrzés Mesterpedagógusok II. Szabadegyeteme Sonkád 2016.06.30.-07.03. Galambos Zsuzsanna Székesfehérvári POK főosztályvezető Jogszabályban előírt feladatok Pedagógiai

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2700, Cegléd Buzogány utca 23.) OM száma: 202802 TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Cegléd 2015 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben Pedagógusok előmeneteli rendszere 2015. január 1-jétől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév .. ÁLTALÁNOS ISKOLA Éves önértékelési terv MINTA 2017/2018. tanév Készítette:.. intézményvezető A..Általános Iskola az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítására az éves önértékelési

Részletesebben

Intézményi Önértékelési. Szabályzat

Intézményi Önértékelési. Szabályzat Itsz: Intézményi Önértékelési Szabályzat Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola utca20. Készítette: Matisz Zsolt igazgató TARTALOM 1. Az önértékelés alapja...3 2. Önértékelési

Részletesebben

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. számú melléklet Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu

Részletesebben

Reformáció az oktatásban Oktatás a reformációban Evangélikus tanévnyitó konferencia

Reformáció az oktatásban Oktatás a reformációban Evangélikus tanévnyitó konferencia Reformáció az oktatásban Oktatás a reformációban Evangélikus tanévnyitó konferencia A PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA A PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2016. augusztus 27. Aszód Szikora Ágnes Jelenlegi életpálya

Részletesebben

A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés jogszabályi hátterének változásai

A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés jogszabályi hátterének változásai A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés jogszabályi hátterének változásai 2015. július 22. Deák Varga Kinga pedagógiai szakértő, szaktanácsadó kinga.deakvarga@lutheran.hu Kit érint? Pedagógus Önértékelés

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

STARTOL A TANFELÜGYELET ÖSSZEFOGLALÓ A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOKRÓL, KIEGÉSZÍTÉSEKRŐL MAUS PÁL SZAKMAI VEZETŐ TÁMOP-3.1.8

STARTOL A TANFELÜGYELET ÖSSZEFOGLALÓ A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOKRÓL, KIEGÉSZÍTÉSEKRŐL MAUS PÁL SZAKMAI VEZETŐ TÁMOP-3.1.8 STARTOL A TANFELÜGYELET ÖSSZEFOGLALÓ A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOKRÓL, KIEGÉSZÍTÉSEKRŐL MAUS PÁL SZAKMAI VEZETŐ TÁMOP-3.1.8 AMI TOVÁBBRA SEM VÁLTOZOTT az alapelvek és a célok; az ellenőrzés, értékelés szereplői;

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2016-2017-es tanév RÁBATAMÁSI, 2016-2017-es tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉSI ÉS TANFELÜGYELETI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSA REICH ÁGNES KOORDINÁCIÓS KÖZPONT VEZETŐ

PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉSI ÉS TANFELÜGYELETI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSA REICH ÁGNES KOORDINÁCIÓS KÖZPONT VEZETŐ PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉSI ÉS TANFELÜGYELETI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSA REICH ÁGNES KOORDINÁCIÓS KÖZPONT VEZETŐ TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 Köznevelési reformok operatív megvalósítása BEVEZETŐ AZ ELŐADÁS Alapvető

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI AZ INTÉZMÉNYI KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt feladatai: A tanfelügyeleti

Részletesebben

Az adatkezelésre jogosult személye: Oktatási Hivatal az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. c) pont alapján.

Az adatkezelésre jogosult személye: Oktatási Hivatal az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. c) pont alapján. Tájékoztatás az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és önértékelési eljárások koordinálásáért, valamint a pedagógusminősítési eljárások koordinálásáért felelős szervnél nyilvántartott

Részletesebben

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28.

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28. Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok 2015. augusztus 28. Pedagógusminősítés 2015. 2015. április 10. 2015. június 26. Vetési Márta Vona Krisztina Szabóné

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV 2015-2020 EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM 3300 Eger, Széchenyi u. 19. 1. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. 2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez

Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében az intézmények ellenőrzését végző szakértők

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

Aktualitások az óvodai intézményi működésben

Aktualitások az óvodai intézményi működésben Aktualitások az óvodai intézményi működésben 1 Európai kitekintés EU 2020 Stratégia 95% Hazai sikerek 95,2% Pályázatok 9200 Életkor Létszám arány 2010 Létszám arány 2016-2017 3 éves 74,1% 84% 2 Óvodai

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BRASSAI SÁMUEL GIMNÁZIUMA ÉS MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMA 4029 DEBRECEN, VÍZTORONY UTCA 3. 1 1. Jogszabályi háttér Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

A BUDAPEST V. KERÜLETI SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA 2017.

A BUDAPEST V. KERÜLETI SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA 2017. A BUDAPEST V. KERÜLETI SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA 2017. Tartalomjegyzék I. Alapadatok... 3 II. Jogszabályi háttér... 3 III. Az Intézményi Önértékelési

Részletesebben

Új év a köznevelésben. Koncepcionális újdonságok és a mindennapi munkához kapcsolódó változások

Új év a köznevelésben. Koncepcionális újdonságok és a mindennapi munkához kapcsolódó változások Új év a köznevelésben Koncepcionális újdonságok és a mindennapi munkához kapcsolódó változások Miről lesz szó? Hogyan változik a nemzeti köznevelési és szakképzési törvény 2018-ban Ebből következő intézményi

Részletesebben

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv 2016-2017. 1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: angodi valamint az intézményvezető 2. Az intézményi önértékelési

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium z Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium öt évre szóló i programja (2015-2020) (Módosítva 2016. december 5.) Részlet az Önértékelési kézikönyvből: z öt évre szóló i programban

Részletesebben

Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere

Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiaiszakmai ellenőrzés rendszere A tanfelügyeleti fejlesztések helye a TÁMOP-3.1.8

Részletesebben

ELŐMENETELI RENDSZER Gyakornoktól a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatig Budapest, november 14.

ELŐMENETELI RENDSZER Gyakornoktól a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatig Budapest, november 14. ELŐMENETELI RENDSZER Gyakornoktól a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatig Budapest, 2015. november 14. TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Látni, amit mindenki lát, és azt gondolni róla,

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018.

Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018. Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018. Az intézményi önértékelés jogszabályi háttere: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Intézményi Önértékelési Éves Terv. 2017/2018-as tanév

Intézményi Önértékelési Éves Terv. 2017/2018-as tanév Intézményi Önértékelési Éves Terv 2017/2018-as tanév 1. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv elkészítésének jogszabályi háttere: o A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és 86-87. ) o

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY. - kivonat. III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos fontosabb szabályok

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY. - kivonat. III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos fontosabb szabályok TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre - kivonat III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel

Részletesebben

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKGIMNÁZIUMÁNAK

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKGIMNÁZIUMÁNAK A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKGIMNÁZIUMÁNAK ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2017 1. Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012. (VIII.31)

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

-1- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

-1- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai -1- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai -2- Tartalom Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai... 3 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet)... 3 Az ellenőrzés célja... 3 Az

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

Intézmény neve: Enyingi Szirombontogató Óvoda Intézmény címe: 8130 Enying Vas Gereben u.1. OM azonosító: HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016

Intézmény neve: Enyingi Szirombontogató Óvoda Intézmény címe: 8130 Enying Vas Gereben u.1. OM azonosító: HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 Intézmény neve: Enyingi Szirombontogató Óvoda Intézmény címe: 8130 Enying Vas Gereben u.1. OM azonosító: 029915 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 1 Tartalomjegyzék: 1. Alapadatok..... 3 2. Jogszabályi háttér....

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA A FOGALMAK, AMELYEKET MEGJEGYZÜNK Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés ÖSSZEHASONLÍTÁS 1. CÉLJA SZERINT Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés

Részletesebben

A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei

A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei Szakmai tanévnyitó Budapest 2014. augusztus 26. Pósfai Péter elnök A) A tanfelügyeleti rendszer A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés kapcsolata:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Országos tanfelügyelet kézikönyvek (PSZE) változásai

Országos tanfelügyelet kézikönyvek (PSZE) változásai Országos tanfelügyelet kézikönyvek (PSZE) változásai 2019.01.01-én Az országos tanfelügyeleti kézikönyvek legutóbb 2017. január 01-én változtak. 2018-ban újabb átdolgozásra került sor, melynek során elkészült

Részletesebben

TANFELÜGYELET ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A MEGÚJULÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER (TÁMOP-3.1.8)

TANFELÜGYELET ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A MEGÚJULÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER (TÁMOP-3.1.8) TANFELÜGYELET ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS A MEGÚJULÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER (TÁMOP-3.1.8) AZ ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A TANFELÜGYELET STANDARDJAI Intézmény Az intézményi működés területei. területeket

Részletesebben

Pedagógiai nap. A pedagógus-életpályamodell aktuális kérdései. Budapest, április 14.

Pedagógiai nap. A pedagógus-életpályamodell aktuális kérdései. Budapest, április 14. Pedagógiai nap A pedagógus-életpályamodell aktuális kérdései Budapest, 2016. április 14. TÉNYLEG ANNYIRA BONYOLULT? PEDAGÓGUS ELŐMENETELI RENDSZER Cél: Pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése, minőségi

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

SZAKÉRTŐI FÓRUM. Gerendás János Marosi Katalin Szikora Ágnes. Oktatási Hivatal. Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály

SZAKÉRTŐI FÓRUM. Gerendás János Marosi Katalin Szikora Ágnes. Oktatási Hivatal. Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály SZAKÉRTŐI FÓRUM Gerendás János Marosi Katalin Szikora Ágnes Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Budapest, 2017. szeptember 19. Hátralévő eljárások 2017 ősz (2017. 09. 07-i

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2018 Tartalom 1. Az intézményi értékelési szabályzat célja... 2 2. Jogszabályi háttér... 2 3. A Szabályzat

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

2016. januári jogszabályváltozások. Összeállította: Szakál Ferenc Pál köznevelési szakértő

2016. januári jogszabályváltozások. Összeállította: Szakál Ferenc Pál köznevelési szakértő 2016. januári jogszabályváltozások Összeállította: Szakál Ferenc Pál köznevelési szakértő FIGYELEM! A továbbiakban igyekeztem röviden összefoglalni és némileg csoportosítani a változásokat. Az összefoglaló

Részletesebben

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet Szakál Ferenc Pál 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet A 145. (1) bekezdésben a tanfelügyeleti ellenőrzés alapvető szempontjai között megjelent az önértékelés. A további (2)-(4) bekezdések meghatározzák az

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM Árpád-házi Szent Piroska Szakközépiskola és Szakgimnázium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM 2015-2020 Módosítás Hatályos: 2017.01.02.-től 1. Az önértékelési szabályzat az alábbi dokumentumok

Részletesebben

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata A CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT SZENTLŐRINCKÁTAI IMRE SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata jóváhagyta: Horti Sándor igazgató érvényes: 2018-2019.

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Őszi Pedagógiai Napok Elnöki köszöntő

Őszi Pedagógiai Napok Elnöki köszöntő Őszi Pedagógiai Napok Elnöki köszöntő Budapest, 2016. november 14. Dr. Maruzsa Zoltán elnök Oktatási Hivatal Fontosabb feladataink a 2016/2017 tanév során Érettségi vizsga, középfokú felvételi eljárás

Részletesebben

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása (R2)

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása (R2) A Kormány 1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása (R1) 2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

Részletesebben

Önértékelési program ( )

Önértékelési program ( ) Önértékelési program (2015-2020) I. Az önértékelés célja és elvárt eredményei 1. Az önértékelés célja A köznevelési intézmények értékelési keretrendszere részeként működő intézményi önértékelésünk alapvető

Részletesebben

A Református Pedagógiai Intézet lehetőségei az intézményi önértékelés támogatásában

A Református Pedagógiai Intézet lehetőségei az intézményi önértékelés támogatásában A Református Pedagógiai Intézet lehetőségei az intézményi önértékelés támogatásában Fenntartói és intézményvezetői értekezlet 2014. november 26., Budapest Az intézményellenőrzés célja Iránymutatás az intézmény

Részletesebben

A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében megvalósuló szakmai programok a 2018/2019. tanévben

A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében megvalósuló szakmai programok a 2018/2019. tanévben A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében megvalósuló szakmai programok a 2018/2019. tanévben Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE Patay István Általános Iskola Nyírmada BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (ÉVES TERVEZÉS) 2017/18-AS TANÉV BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (1. félév) Helye: Patay István Általános Iskola Nyírmada Honvéd út 36-38. Ütemezés

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28.

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28. SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA Készítette: Vetési Márta SZOLNOK 2015. augusztus 28. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS AZ ELMÚLT ÉV LEGFONTOSABB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEIRŐL

ÁTTEKINTÉS AZ ELMÚLT ÉV LEGFONTOSABB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEIRŐL ÁTTEKINTÉS AZ ELMÚLT ÉV LEGFONTOSABB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEIRŐL Merklné Kálvin Mária főosztályvezető Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya VÁZLAT Oktatási Hivatal köznevelési

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

Barcsák Marianna igazgatói értekezlet

Barcsák Marianna igazgatói értekezlet Jogszabály módosítások a 2016/2017-es tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 1/ Készségfejlesztő speciális szakiskola készségfejlesztő iskola 13/B o o o o a készségfejlesztő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló pedagógustovábbképzésre, valamint Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárásra való jelentkezés során benyújtandó személyi

Részletesebben

Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben

Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben Református Köznevelési Szakértők III. Országos Találkozója Budapest, 2014. december 4. Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben Kelemen Gabriella pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola Budapest

Kodolányi János Főiskola Budapest Kodolányi János Főiskola Budapest PEDAGÓGUS PÁLYA AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Bella Tibor 2013. Június 7. Jogszabályok A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógusképzés Nemzeti

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

Intézményi Önértékelési program. Ötéves TERV 2017/2022

Intézményi Önértékelési program. Ötéves TERV 2017/2022 SZLOVÁK TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Intézményi Önértékelési program Ötéves TERV 2017/2022 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér... 3 2. Az önértékelés célja... 3 3. Önértékelési

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. Minősítés lépésről lépésre

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. Minősítés lépésről lépésre TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Minősítés lépésről lépésre Fokozatok Mikor? Hogyan? A minősítés lépései Felkészülés az e-portfólióvédésre Óra/foglalkozás megtartása Jelentkezés, E-portfólió

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pedagógusok felkészítése a pedagógusminősítési szakértői feladatok ellátására blended képzés

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pedagógusok felkészítése a pedagógusminősítési szakértői feladatok ellátására blended képzés KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pedagógusok felkészítése a pedagógusminősítési szakértői feladatok ellátására blended képzés és a Pedagógusok felkészítése az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben szakértői feladatok

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2030 Érd, Ercsi út 8. Intézményi azonosító: 203036 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2017. szeptember

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A NAGYMINTÁS TESZTELÉS TAPASZTALATAI A MINŐSÍTÉS ÉS TANFELÜGYELET A TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN

A NAGYMINTÁS TESZTELÉS TAPASZTALATAI A MINŐSÍTÉS ÉS TANFELÜGYELET A TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN A NAGYMINTÁS TESZTELÉS TAPASZTALATAI A MINŐSÍTÉS ÉS TANFELÜGYELET A TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 Köznevelési reformok operatív megvalósítása A NAGYMINTÁS TESZTELÉS CÉLJAI. A tanfelügyeleti

Részletesebben