Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzforgalmi Jelentés 2009."

Átírás

1 1/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR Közalkalmazottak alapilletménye ,06% Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka ,92% Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai ,55% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen ,80% Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ,78% * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,78% Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj ,00% Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,51% Továbbtanulók támogatása ,00% * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,23% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés ,13% Étkezési hozzájárulás ,00% Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,00% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,94% Szociális jellegű juttatások ,10% Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen ,09% Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek programban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,19% Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése ,00% Természetbeni eü járulék teljesítése ,01% Pénzbeli eü járulék teljesítése ,80% Munkaadói járulék ,10% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás ,47% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés ,03% * JÁRULÉKOK ,01% 60 Bér + Járulékok összesen ,25% Felújítás Felújítás ÁFA Felújítás + ÁFA Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Sokszorosítási eszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök beszerzése ,00% Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája ,00% 73 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,00% Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés ,00% * Gyógyszer, vegyszer beszerzés ,00% Irodai papír ,44% Nyomtatvány ,01%

2 2/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR Írószer, egyéb irodaszer ,86% Számítástechnikai papíranyag Egyéb irodai készletbeszerzés Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés ,00% * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,59% Könyv beszerzés ,32% Folyóirat beszerzés ,93% Egyéb információhordozó beszerzés ,79% * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,97% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés ,47% Számítástechnikai segédanyag ,78% Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz ,00% Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz ,20% Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése ,19% Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) * Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz: ,37% Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,58% Tisztítószerek ,99% Egyéb készletbeszerzések ,56% Bútorok és textíliák, beszerzése ,72% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés ,18% * Egyéb készletek összesen: ,03% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,10% Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása ,75% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,62% Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak ,00% Szállítási szolgáltatás ,26% Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja ,01% Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak ,98% Víz- és csatornadíjak ,00% Kommunikációs eszközök karbantartása ,00% Sokszorosítási eszközök karbantartása ,34% Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,83% Postai levél, csomag, távirat ,07% RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak ,03% Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások ,10% Takarítás * Különféle szolgáltatások összesen: ,15% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,18% Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás ,00% * Vásárolt közszolgáltatások ,31% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,07% Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,07% Belföldi kiküldetés ,75% Külföldi kiküldetés Reklám és propaganda kiadások ,00% * Kiküldetés, reklám kiadások ,68% Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak befizetése ,59% Kamat kiadások Egyéb kiadások (kezelési ktg) ,38% * Egyéb folyó kiadások ,88% 152 DOLOGI KIADÁSOK EN ,70% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Egyéb pénzbeli juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Egyéb kiadások KIADÁSOK EN ,42% Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány

3 3/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől ,00% 166 Támogatások összesen ,00% Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér Alkalmazottak térítése Késedelmi díj, olvasójegy, egyéb térítési díj ,68% Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Beiratkozás, tagsági díj ,99% Telefon díj Könyv értékesítés ,82% Nyomtatás, fénymásolás ,29% Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Egyéb bevételek ,12% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás ,67% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 197 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK EN ,65% Pénz- és bankszámlák között átvezetés Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér Nettó nem rendszeres kiadások Energia átfutó Fizetési előleg Beszerzési előleg Üzemanyag előleg Számú ellátmány Tüzelő előleg Munkaruha előleg Önálló intézmények átfutó kiadásai Tárgyévi függő kiadások Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások Átfutó - függő kiadások összesen Tárgyévi függő bevételek Tárgyévi átfutó bevételek Átfutó bevételek összesen Rövid lejáratú hitelek KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) Előző évi túlfinanszírozás Előző évi alulfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány

4 4/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 224 Személyi juttatások ,19% 225 Járulékok ,01% 226 Dologi kiadások ,70% Energia ,98% Élelmezés (áfával) Ingatlan karbantartás Áfa ,07% Intézményi hatáskörű dologi kiadások ,39% 232 Ellátottak pénzbeli juttatásai Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) Felújítás (bruttó) Függő és átfutó kiadások KIADÁSOK EN (átfutó és függő nélkül) ,60% 237 Saját bevétel ,50% 238 Bérleti díj bevétel Áfa bevétel Intézményfinanszírozás ,67% 241 Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő és átfutó bevételek BEVÉTELEK EN (átfutó és függő nélkül) ,65%

5 5/12. OLDAL 562 ÓBUDAI MÚZEUM Közalkalmazottak alapilletménye ,42% Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka ,11% Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai ,88% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen ,08% Közalkalmazottak normatív jutalma ,00% Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ,49% * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,50% Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj ,00% Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,39% Továbbtanulók támogatása ,00% * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,05% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés ,53% Étkezési hozzájárulás ,60% Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,86% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,00% Szociális jellegű juttatások ,55% Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen ,59% Állományba nem tartozók megbízási díja ,97% Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek programban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen ,61% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,22% Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése ,01% Természetbeni eü járulék teljesítése ,00% Pénzbeli eü járulék teljesítése ,35% Munkaadói járulék ,91% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás ,90% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés * JÁRULÉKOK ,00% 60 Bér + Járulékok összesen ,90% Felújítás ,00% Felújítás ÁFA ,77% 63 Felújítás + ÁFA ,95% Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Sokszorosítási eszközök beszerzése ,00% Számítástechnikai eszközök beszerzése ,00% Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése ,93% Egyéb gépek, berendezések beszerzése ,99% Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája ,05% 73 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,60% Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés * Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodai papír ,00% Nyomtatvány ,78%

6 6/12. OLDAL 562 ÓBUDAI MÚZEUM Írószer, egyéb irodaszer ,75% Számítástechnikai papíranyag Egyéb irodai készletbeszerzés Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés ,57% * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,36% Könyv beszerzés ,83% Folyóirat beszerzés ,33% Egyéb információhordozó beszerzés ,87% * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,98% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés ,48% Számítástechnikai segédanyag Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz ,11% Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) ,68% * Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz: ,07% Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,07% Tisztítószerek ,48% Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése ,14% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,83% Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés ,99% * Egyéb készletek összesen: ,07% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,88% Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja ,00% Számítástechnikai eszközök karbantartása ,68% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,52% Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak ,66% Szállítási szolgáltatás ,23% Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja ,00% Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak ,29% Kommunikációs eszközök karbantartása ,00% Sokszorosítási eszközök karbantartása ,00% Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása ,89% Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,67% Postai levél, csomag, távirat ,19% RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak ,00% Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás ,12% * Különféle szolgáltatások összesen: ,74% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,21% Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás ,81% * Vásárolt közszolgáltatások ,81% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,61% Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,61% Belföldi kiküldetés ,20% Külföldi kiküldetés ,00% Reklám és propaganda kiadások ,95% * Kiküldetés, reklám kiadások ,31% Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak befizetése ,40% Kamat kiadások ,00% Egyéb kiadások (kezelési ktg) ,00% * Egyéb folyó kiadások ,92% 152 DOLOGI KIADÁSOK EN ,74% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Egyéb pénzbeli juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Egyéb kiadások ,00% 159 KIADÁSOK EN ,36% Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány

7 7/12. OLDAL 562 ÓBUDAI MÚZEUM Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől ,00% 166 Támogatások összesen ,00% Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér Alkalmazottak térítése Bizományi elszámolás ,00% Tanfolyami díj Vendég étkeztetés Belépőjegy ,09% Telefon díj Kiadvány-, képeslap-, könyv-, plakett-, egyéb értékesítés ,07% Nyomtatás, fénymásolás, DVD-CD írás, fényképezés ,67% Vizsgáztatási díj Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Egyéb bevételek ,05% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás ,00% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK EN ,09% Pénz- és bankszámlák között átvezetés Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér Nettó nem rendszeres kiadások Energia átfutó Fizetési előleg Beszerzési előleg Üzemanyag előleg Számú ellátmány Tüzelő előleg Munkaruha előleg Önálló intézmények átfutó kiadásai Tárgyévi függő kiadások Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások Átfutó - függő kiadások összesen Tárgyévi függő bevételek Tárgyévi átfutó bevételek Átfutó bevételek összesen Rövid lejáratú hitelek KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) Előző évi túlfinanszírozás Előző évi alulfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány

8 8/12. OLDAL 562 ÓBUDAI MÚZEUM 224 Személyi juttatások ,22% 225 Járulékok ,00% 226 Dologi kiadások ,74% Energia ,13% Élelmezés (áfával) Ingatlan karbantartás Áfa ,61% Intézményi hatáskörű dologi kiadások ,41% 232 Ellátottak pénzbeli juttatásai Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) Felújítás (bruttó) ,95% 235 Függő és átfutó kiadások KIADÁSOK EN (átfutó és függő nélkül) ,39% 237 Saját bevétel ,05% 238 Bérleti díj bevétel Áfa bevétel Intézményfinanszírozás Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő és átfutó bevételek BEVÉTELEK EN (átfutó és függő nélkül) ,09%

9 9/12. OLDAL EN Közalkalmazottak alapilletménye ,64% Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka ,74% Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai ,98% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen ,81% Közalkalmazottak normatív jutalma ,00% Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ,04% * Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,64% Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj ,00% Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése Egyéb biztosítási díjak Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Betegszabadság idejére fizetett díjazás ,71% Továbbtanulók támogatása ,00% * Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,73% Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés ,27% Étkezési hozzájárulás ,31% Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,67% * Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás ,79% Szociális jellegű juttatások ,23% Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat * Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai * Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen ,32% Állományba nem tartozók megbízási díja ,93% Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek programban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja * Külső személyi juttatások összesen ,57% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ,11% Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése ,00% Természetbeni eü járulék teljesítése ,01% Pénzbeli eü járulék teljesítése ,01% Munkaadói járulék ,03% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás ,03% START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés ,03% * JÁRULÉKOK ,01% 60 Bér + Járulékok összesen ,97% Felújítás ,00% Felújítás ÁFA ,77% 63 Felújítás + ÁFA ,95% Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) Szellemi termékek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Sokszorosítási eszközök beszerzése ,00% Számítástechnikai eszközök beszerzése ,00% Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése ,93% Egyéb gépek, berendezések beszerzése ,99% Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája ,05% 73 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA ,50% Élelmiszer beszerzés Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés ,00% * Gyógyszer, vegyszer beszerzés ,00% Irodai papír ,31% Nyomtatvány ,29%

10 10/12. OLDAL EN Írószer, egyéb irodaszer ,58% Számítástechnikai papíranyag Egyéb irodai készletbeszerzés Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés ,20% * Irodaszer, nyomtatvány összesen: ,83% Könyv beszerzés ,27% Folyóirat beszerzés ,71% Egyéb információhordozó beszerzés ,96% * Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés ,15% Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés ,66% Számítástechnikai segédanyag ,45% Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz ,50% Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz ,05% Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése ,83% Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) ,68% * Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz: ,67% Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok ,53% Tisztítószerek ,30% Egyéb készletbeszerzések ,38% Bútorok és textíliák, beszerzése ,50% Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak ,58% Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés ,06% * Egyéb készletek összesen: ,49% Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) ,13% Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja ,00% Számítástechnikai eszközök karbantartása ,70% * Kommunikációs szolgáltatások összesen ,77% Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak ,38% Szállítási szolgáltatás ,14% Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja ,01% Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak ,98% Víz- és csatornadíjak ,88% Kommunikációs eszközök karbantartása ,00% Sokszorosítási eszközök karbantartása ,94% Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása ,31% Gépek, berendezések, műszerek karbantartása ,12% Postai levél, csomag, távirat ,34% RTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak ,02% Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások ,80% Takarítás ,12% * Különféle szolgáltatások összesen: ,91% Szakmai tevékenység, szolgáltatás ,88% Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás ,40% * Vásárolt közszolgáltatások ,18% Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA ,06% Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz * Általános forgalmi adó kiadások ,06% Belföldi kiküldetés ,31% Külföldi kiküldetés ,00% Reklám és propaganda kiadások ,21% * Kiküldetés, reklám kiadások ,89% Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak befizetése ,20% Kamat kiadások ,00% Egyéb kiadások (kezelési ktg) ,76% * Egyéb folyó kiadások ,25% 152 DOLOGI KIADÁSOK EN ,43% Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Egyéb pénzbeli juttatás * ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz Egyéb kiadások ,00% 159 KIADÁSOK EN ,57% Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány

11 11/12. OLDAL EN Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől ,00% 166 Támogatások összesen ,00% Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja Felnőtt étkeztetés Lakbér Alkalmazottak térítése Egyéb bevételek ,71% Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Elhasználódott készletek értékesítése Dolgozók, hallgatók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás ,92% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 186 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek BEVÉTELEK EN ,76% Pénz- és bankszámlák között átvezetés Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér Nettó nem rendszeres kiadások Energia átfutó Fizetési előleg Beszerzési előleg Üzemanyag előleg Számú ellátmány Tüzelő előleg Munkaruha előleg Önálló intézmények átfutó kiadásai Tárgyévi függő kiadások Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások Átfutó - függő kiadások összesen Tárgyévi függő bevételek Tárgyévi átfutó bevételek Átfutó bevételek összesen Rövid lejáratú hitelek KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) Előző évi túlfinanszírozás Előző évi alulfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány

12 12/12. OLDAL EN 209 Személyi juttatások ,11% 210 Járulékok ,01% 211 Dologi kiadások ,43% Energia ,99% Élelmezés (áfával) Ingatlan karbantartás Áfa ,06% Intézményi hatáskörű dologi kiadások ,20% 217 Ellátottak pénzbeli juttatásai Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) Felújítás (bruttó) ,95% 220 Függő és átfutó kiadások KIADÁSOK EN (átfutó és függő nélkül) ,67% 222 Saját bevétel ,07% 223 Bérleti díj bevétel Áfa bevétel Intézményfinanszírozás ,92% 226 Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő és átfutó bevételek BEVÉTELEK EN (átfutó és függő nélkül) ,76%

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 694 000 105 696 000 7 757 999 91 643 990 86,71% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 329 1032 Zápor u. 90. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 209 000 105 079 000 8 669 859 105 770 522 100,66% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 12 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 33 575 000 34 511 000 2 564 473 34 372 402 99,60% 2 511215

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 217 Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2. 2 K1101/1 Alapilletmény 65.307.000 69.926.000 69.170.979 98,92% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 210 Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7. 2 K1101/1 Alapilletmény 88.943.000 90.564.000 89.830.491 99,19% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 211 Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Ürömi út.2. 2 K1101/1 Alapilletmény 106.052.000 101.104.000 100.860.564 99,76% 3 K1101/102

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. 2 K1101/1 Alapilletmény 148.000.000 153.570.000 153.569.728 100,00% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 6.500.000 0 0 4 K1101/103

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. 2 K1101/1 Alapilletmény 180 703 000 160 933 000 159 357 134 99,02% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2. 2 K1101/1 Alapilletmény 64.618.000 67.671.000 66.773.371 98,67% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 209 Ágoston Művészeti Óvoda 1032 Ágoston u. 2/a 2 K1101/1 Alapilletmény 109 859 000 107 421 000 106 452 572 99,10% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2. 2 K1101/1 Alapilletmény 68 728 000 68 932 000 68 400 471 99,23% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 217 Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2. 2 K1101/1 Alapilletmény 69 717 000 71 572 000 71 082 055 99,32% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 96

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 96 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 96 1 K.SZ.K.I. 2 K1101/1 Alapilletmény 130 367 000 111 538 000 111 537 703 100,00% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye 0 0 0 4 K1101/103 Egyéb bérrendszer hat. illetménye

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

1.14. EINSTEIN TÖRZS

1.14. EINSTEIN TÖRZS K1110-002301 rovat adatai K1110-002301 Egyéb költségtérítések 5421 Bankkártya költségtérítés K1110-002302 rovat adatai K1110-002302 Egyéb költségtérítések 5421 Bankkártya költségtérítés K1110-003101 rovat

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete Számlarend 2008.01.01. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 1113. Vagyoni értékű

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA MEGNEVEZÉS 91131. Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 91132. Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység 55999. Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT évi költségvetésének szöveges indoklása

A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT évi költségvetésének szöveges indoklása A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 2012. évi költségvetésének szöveges indoklása 2012. évi bevételek Egyéb sajátos bevétel 4 147 000,-Ft - ellátottak szülei által területileg illetékes önkormányzatokhoz

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. február 15-i számítás Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. Alapilletmény 4 584 4 584 4 584. Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 55 55. Közlekedési költségtérítés 286 286 286

Kiadások Eredeti ei. Alapilletmény 4 584 4 584 4 584. Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 55 55. Közlekedési költségtérítés 286 286 286 889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Mód-ó Alapilletmény 4 584 4 584 4 584 Egyéb kötelező illetménypótlék 2 061 2 061 2 061 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 55 55

Részletesebben

2011. évi költségvetés

2011. évi költségvetés 2011. évi költségvetés KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalamazottak alapilletményei a) pedagógusok: 13 fő alap illetménye (2010. dec.): 4 fő további

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 Báta, Fő u. 174. 2012. évi beszámoló (adatok ezer Ft-ban) KIADÁSOK Módosított Tény 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 11 810 11 926 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

17 fő pedagógus decemberi bére: 2815 17 fő pedagógus bére január-november 31504 34319

17 fő pedagógus decemberi bére: 2815 17 fő pedagógus bére január-november 31504 34319 Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetési tervezete Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 569534 1251 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció)

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció) 851 011 Óvodai nevelés Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (13 fő x 12 hó) 23 250 23 106 23 312 Egyéb kötelező illetménypótlék (Magasabb vezetői pótlék: 60.000 Ft x 12hó x 1 fő+

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

Személyi juttatások Hiba:

Személyi juttatások Hiba: 216. évi költségvetés tervezete Leányvári Óvoda II/1.számú melléklet Mérleg eft Bevételek Kiadások 216 216 Személyi juttatások Hiba:59 37986 Intézmény fin.(állami tám.) 4624 4159 Munkaadót terh. befizetések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

2011. évi költségvetés

2011. évi költségvetés 2011. évi költségvetés KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalamazottak alapilletményei a) pedagógusok: 13 fő alap illetménye (2010. dec.): 4 fő további

Részletesebben

2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA

2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA 2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA Gyermekjóléti Szolgálat Település Lakosság száma Normatíva Sárbogárd 12743 : 5.000 x 1.975.000 5.033.485 5.034.000 12743 x 300 3.822.900 3.823.000 8.856.385 8.857.000

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

1.14. EINSTEIN TÖRZS

1.14. EINSTEIN TÖRZS B16-00 Egyéb mük.c. támogatások bevételei ÁH belülrol B16-01 Egyéb mük.c. támogatás központi költségvetési szervtol 3511 3521 9228730121 9228892041 9228899221 9229990003 Gondozóház-Egyéb mük.c. támogatások

Részletesebben

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok 1 987 758 000 55 822 000 0 1 043 580 000 38 761 000 21 739 000 0 60 500 000 24 899 000 18 312 000 0 43 211 000 Nem rendszeres juttatás 2 662 000 0 0 2 662 000 Külső személyi juttatások 11 200 000 3 427

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak)

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 180774 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2172 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

A rovat, tétel megnevezése, indoklása

A rovat, tétel megnevezése, indoklása 2 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapilletmények : 206 fő 13 havi illetménye 9.423.240 Ft 206 fő 2007. december havi illetménye : 19.028.050 Ft 206 fő 2007. január-november havi alapilletménye: Alap 20.693.209 Ft

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Készült: :58

Készült: :58 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

2014. évi elemi költségvetés indoklása

2014. évi elemi költségvetés indoklása 2014. évi elemi költségvetés indoklása Fejezet száma: [ 20 Cím/ alcím: 02/03 Szektor: 1051 Típus: 01 Intézmény megnevezése Költségvetési szerv székhelye 8200 Veszprém, Kossuth utca 10. ÁHT azonosító: 747086

Részletesebben