J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága április 8-án tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor, a bizottság elnöke Dr. Molnár Gyula, a bizottság képviselő tagja Tóth Károly, a bizottság képviselő tagja Nacsa József, a bizottság külső tagja Vajda Júlia, a bizottság külső tagja Dobák Lászlóné, a bizottság külső tagja Kalmár Gábor, a Kabinet munkatársa Dr. Holzinger Gabriella, a Jegyzői Iroda munkatársa Roboz István, ügyviteli titkár Kerek Attila, rendezvény referens Polgár Antal, Oktatási, Kulturális és Sportiroda munkatársa Hódiné Zanócz Márta, Oktatási, Kulturális és Sportiroda munkatársa Kormos Tibor: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fő önkormányzati képviselővel és 3 fő külső szakértő taggal határozatképes. Javaslatot tesz a kiküldött napirend kiegészítésére. A kiküldött napirendek első három pontja nem változik. Negyedikként javasolja felvenni A évi Idegenforgalmi támogatási keret koncepciója, felhasználási szabályai és meghirdetése, ötödikként a Kulturális intézményvezetők teljesítménykövetelmény rendszerének elfogadása című előterjesztéseket. Végül hatodikként az Egyebek napirend kerülne megtárgyalásra. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /2009. (IV. 08.) KKIB sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága április 8-án tartott ülésén a következő napirendet fogadta el. 1. Janikovszky Éva-emléktábla kihelyezése Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sportiroda 2. A évi Kulturális támogatási keret koncepciója, felhasználási szabályai és meghirdetése Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sportiroda 3. Az Egyházi Támogatási keret koncepciója és felhasználási szabályai Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sportiroda

2 4. A évi Idegenforgalmi támogatási keret koncepciója, felhasználási szabályai és meghirdetése Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sportiroda 5. Kulturális intézményvezetők teljesítménykövetelmény rendszerének elfogadása Előterjesztő: Polgármester 6. Egyebek Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, a Kabinetet, valamint a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 1. napirendi pont: Janikovszky Éva-emléktábla kihelyezése Kormos Tibor: Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni az emléktábla kihelyezéséhez. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /2009. (IV. 08.) KKIB sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda 31371/2009. sz. előterjesztését Janikovszky Éva emléktábla kihelyezése - címmel - és az alábbi határozatot hozta: 1. A bizottság egyetért a Szegedi Zsidó Hitközség szándékával és javasolja Janikovszky Éva Kossuth-díjas író emléktáblájának kihelyezését, április 23-án Szegeden, a Bolyai utca 17. sz. épület homlokzatán. A tábla anyaga: csiszolt világos mészkő 1 db koszorútartó kampóval, az alábbi szövegezéssel: EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT ÁPRILIS 23-ÁN ÉS ÉLT 1948-IG JANIKOVSZKY (KUCSES) ÉVA ( ) JÓZSEF ATTILA- ÉS KOSSUTH-DÍJAS ÍRÓ, A MAGYAR GYERMEKIRODALOM KLASSZIKUSA. ÁLLÍTOTTA SZEGED VÁROSA, A SZEGEDI ZSIDÓ HITKÖZSÉG ÉS A CSALÁD Az emléktábla megvalósításának teljes költségigényéhez (82.716,- Ft) az önkormányzat évi költségvetés Kultúra, sport előirányzat, Központi kulturális feladatok Képzőművészeti, városesztétikai feladatok-emléktábla kihelyezések

3 sorról 1/3 rész arányban (27.572,- Ft) járul hozzá. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, a Szegedi Zsidó Hitközséget, valamint a Bolyai u. 17. sz. társasház közös képviseletét jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 2. napirendi pont: A évi Kulturális támogatási keret koncepciója, felhasználási szabályai és meghirdetése Kormos Tibor: Felkéri Roboz Istvánt, mondjon néhány szót az előterjesztésről. Roboz István: A végrehajtási rendelettel összefüggésben a magánszemélyek nem pályázhatnak idén a kulturális keretre. Pontosították a politikai szervezetekre és politikai tevékenységre vonatkozó részt, amelynek értelmében a pályázat meghirdetését megelőző öt évben aki önkormányzati, európai parlamenti, illetve parlamenti választásokon jelöltet állított vagy párttal együttműködve jelöltet állított, az a szervezet nem pályázhat. Más változtatás nincs, a végrehajtási rendelethez igazodik a koncepció és a szabályzat. Kormos Tibor: Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Tóth Károly: A szabályzatban az szerepel, hogy csak szegedi székhelyű szervezet pályázhat. Évek óta visszatérő probléma, hogy egy nem szegedi székhelyű, de Szegeden valamilyen formációban, tagozattal, részleggel bíró civil szervezet szeretett volna szegedi rendezvényre támogatást kérni. Érzékelve ezt a problémát egy másik bizottság ezt a formulát, hogy szegedi székhelyű, másként fogalmazta meg. Ez ott úgy szerepel, hogy szegedi székhelyű vagy szegeden tevékenykedő vagy telephellyel rendelkező szervezet. Jó lenne egységesíteni a pályázati kiírásokat. Polgár Antal: Korábbi bizottsági döntés van mögötte. Roboz István: Jogos a felvetés, a bizottság dönthet másként. Korábban így fogadta el a bizottság és ezt a formát követte évekig. Dr. Antal Anikó: Egyházak esetében is volt ilyen probléma. Felolvassa, hogy az Egyházi keret támogatás szabályzatában ez hogyan módosult. Roboz István: Lehetne a megfogalmazás a következő: Szegedi székhelyű vagy Szegeden telephellyel rendelkező, illetve tevékenységét Szegeden végző önkormányzati és civil kulturális intézmények. Kalmár Gábor: Felolvassa, hogy a Szociális támogatási keret szabályzatban ez a rész hogyan szerepel. Tóth Károly: Szerinte ez a formula így elfogadható. Roboz István: Akkor a következő szerint módosulna a pályázók köre: szegedi székhelyű, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részesülhet, továbbá melynek Szegeden működik hivatalos tagszervezete és tevékenységét a szegedi lakosok szolgálatára végzi.

4 Amennyiben nem szegedi székhelyű a szervezet, de bírósági bejegyzéssel igazolja, hogy van szegedi kötődése, akkor pályázhat. Kormos Tibor: Kéri a bizottságot, hogy szavazzon a módosításról. A bizottság 6 igen szavazattal egyetértett a módosítással. Ezek után a koncepcióról és a felhasználási szabályzatról döntött a bizottság és 6 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő döntést hozta: /2009. (IV. 08.) KKIB sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága megtárgyalta a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság elnökének a évi Kulturális támogatási keret felhasználási szabályairól szóló, 37382/2009. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta. A bizottság elfogadja a határozat mellékletét képező, a évi Kulturális támogatási keretre vonatkozó felhasználási koncepciót, illetve felhasználásának szabályait, és kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 5/2009. (III. 3.) Kgy. rendelet 7. (16) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján hagyja jóvá a dokumentumokat. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Pénzügyi Bizottságot, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. A évi Kulturális támogatási keret felhasználásának koncepciója 1. A Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság a Kulturális támogatási keret elosztásánál a következő célkitűzéseket veszi figyelembe: (1) A Kulturális támogatási keret azokat támogatja, akik igényes művészi vagy más kulturális értéket hoznak létre, ápolnak vagy közvetítenek, akik Szegednek további hírnevet szerezhetnek, és akik a város polgárai számára kulturális és művelődési lehetőségeket vagy művészi élményt nyújtanak. A támogatás feltétele az érték megnyilvánulása. (2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott támogatási alapelveknek megfelelően a Kulturális támogatási keret az alábbi kulturális tevékenységek támogatására szolgál: a. a nem önkormányzati fenntartású, a kultúra értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő szerepét vállaló és működtető művészeti és közművelődési intézmények, egyesületek, társaságok, öntevékeny csoportok és együttesek támogatására, b. az önkormányzati fenntartású intézményeknek a nem alapfeladat körébe tartozó, illetve az intézményi költségvetés lehetőségeit meghaladó nagyrendezvényeinek

5 támogatására, c. művészeti és közművelődési találkozók, szimpóziumok, fesztiválok, kiállítások, művészeti versenyek megrendezésének segítésére, d. Szegeden megjelenő és Szeged szellemi életét reprezentáló folyóiratok, Szeged múltjával, jelenével foglalkozó, a szegediséget kifejező monográfiák, helytörténeti dolgozatok, kiadványok megjelentetésének támogatására, e. kulturális szempontból hátrányos helyzetű településrészek és lakótelepek kulturális és közművelődési életének támogatására, f. a helyi társadalom környezetét és polgárainak életmódját formáló, új közművelődési tevékenységek támogatására, g. a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság 2009-ben előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik programjaikkal az ez évben ünnepelt nagy évfordulókhoz, illetve az önkormányzatnak az évfordulókra rendezett programjaihoz kapcsolódnak. (3) A Kulturális támogatási keretből politikai jellegű tevékenységek, politikai szervezetek, alapítványok (kivéve közalapítvány) és magánszemélyek nem támogathatók. Nem pályázhat olyan szervezet, amely a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. (4) A Kulturális támogatási keretből kapott támogatás a támogatott szervezet működését vagy a pályázat keretében támogatott rendezvényt szolgáló dologi kiadásokra, eszközök és anyagok beszerzésére, megbízási, illetve tiszteletdíjakra használható fel. Nem finanszírozhatók belőle reprezentációs kiadások, étel- és italféleségek (kivéve rendezvényhez kapcsolódó étkeztetés), nem használható fel ajándékok vásárlására, illetve pénzjutalom céljára. 2. (1) A Kulturális támogatási keretre kiírandó pályázatok esetében a meghirdetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek a Kulturális támogatási keretet terhelik. (2) A támogatási kereten rendelkezésre álló összeg elnyerésére a bizottság - a támogatási kerettel kapcsolatos hirdetési költség kivételével - pályázatot hirdet, a keret terhére támogatás csak pályázat útján adható. A évi Kulturális támogatási keret felhasználásának szabályai 1. (1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 5/2009. (III. 3.) Kgy. rendelet (Vhr.) 7. (9) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Kulturális támogatási keret felhasználásról a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság dönt. (2) A Vhr. 7. (16) bekezdésében foglaltak szerint a keretek felhasználásáról a Bizottságoknak a kerettel kapcsolatos eljárási és a pályáztatás lebonyolításának rendjét tartalmazó szabályzattal kell rendelkezniük.

6 (3) A Kulturális támogatási keret elosztásánál követendő célkitűzéseket a évi Kulturális támogatási keret felhasználásának koncepciója tartalmazza. 2. (1) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése minden költségvetési évre meghatározza a Kulturális támogatási keret rendelkezésére álló pénzügyi keretet. (2) A Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság az (5) bekezdésben meghatározott értékhatárral - a hirdetési költségekkel csökkentett teljes keretre - a helyi sajtóban pályázatot hirdet. A pályázati felhívásban nyilvánosságra hozza a támogatandó célokat, a pályázati határidőt és az elbírálás várható idejét. (3) A támogatási keretből csak kiegészítő támogatás nyújtható, olyan pályázónak, amely a pályázott cél teljes költségének legalább 20 %-ával a pályázat benyújtásakor már rendelkezik. Ez az összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatásból. (4) A tárgyévben a Kulturális támogatási keretre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, program, vagy a pályázó szervezet éves működésének a támogatását kérheti. Több cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással jár. Ugyanazon célhoz újabb támogatás nem kérhető. Nem kaphat támogatást olyan pályázó, amely a tárgyévben már két keretből kapott támogatást. (5) Az igényelhető és elnyerhető összeg a megvalósítani kívánt cél bekerülésének legfeljebb 50 %-a, de maximum 400 ezer forint lehet, és nem lehet kevesebb 50 ezer forintnál. A pályázónak a pályázatban ki kell térnie arra, hogy az önerőn és a megpályázható összegen felül szükséges forrásokat miként tervezi biztosítani. (6) Támogatásban kizárólag bankszámlával rendelkező, szegedi székhelyű, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részesülhet, továbbá melynek Szegeden működik hivatalos tagszervezete és tevékenységét a szegedi lakosok szolgálatára végzi. A Kulturális támogatási keretből politikai jellegű tevékenységek nem támogathatók. Nem pályázhat magánszemély, politikai szervezet, alapítvány (kivéve közalapítvány), és olyan szervezet, amely a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. (7) A pályázó szervezet létezését a nyilvántartásba vételre vonatkozó, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolással vagy a szervezet adószámát igazoló APEH igazolással kell alátámasztani. Az igazolást a pályázattal együtt kell benyújtani. (8) A támogatást kérőnek nyilatkoznia kell, hogy a) a megjelölt támogatási célhoz milyen összegű saját és egyéb forrással rendelkezik; b) a tárgyévben melyik önkormányzati támogatási keretből, milyen címen, milyen összegű támogatást igényelt, illetve kapott; c) a tárgyévet megelőző évben milyen címen, milyen összegű támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben az előző évben támogatott volt, elszámolt-e a támogatással és mikor nyújtotta be az erről szóló dokumentumokat; d) a támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv köteles nyilatkozni, hogy köztartozásait (vám, APEH és helyi adó) maradéktalanul megfizette, illetve, hogy

7 köztartozása nincs. (9) A pályázatban meg kell jelölni a támogatási célt, időhöz kötött cél esetén az időt, helyet, rendezvény esetén a várható résztvevők, kiadvány esetén a megjelenő példányok számát is. (10) A pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését, kiadás-bevétel bontásban (a főbb támogatókat és támogatónként a támogatásként nyújtott összegeket is). (11) A (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a bizottság nem zárja ki a Kulturális támogatási keret pályázatából azokat, akik az önkormányzat más kereteihez más cél támogatására a bizottsághoz benyújtott pályázaton túl egy pályázattal pályáznak, kizárja viszont azokat, akik ugyanezen cél támogatására más önkormányzati keretből is kérnek támogatást. (12) A Kulturális támogatási keretből további támogatás nem nyújtható azon jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, amelyek az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás keretében a tárgyévben egyéb előirányzatokból támogatást kapnak. 3. (1) Pályázni csak az Oktatási, Kulturális és Sportiroda által kiadott pályázati adatlapon lehet. A pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Sportirodára kell benyújtani. Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a pályázati kiírásnak vagy ezen szabályzatnak nem megfelelő, továbbá a határidőn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással jár. Hiányosan kitöltött pályázat esetén az iroda e tényről értesíti a pályázót, legfeljebb 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása vagy a pályázati feltételeknek való meg nem felelés esetén a kérelmeket a bizottság elnöke elutasítja. (2) A Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság a befogadott pályázatokat elbírálja, és megállapítja a támogatott célokat és meghatározza a támogatások összegét, továbbá a támogatás kifizetésének időpontját. (3) A pályázókat az elbírálást követően a Oktatási, Kulturális és Sportiroda értesíti, továbbá a támogatottak listáját a támogatott cél és a megítélt támogatás összegének feltüntetésével, a döntést követő 60 napon belül az önkormányzat internetes oldalán nyilvánosságra hozza. (4) A Kulturális támogatási keret terhére történő támogatás kifizetése kizárólag támogatási szerződés alapján lehetséges. A szerződésnek tartalmaznia kell: a. a támogatott szervezet, a támogatott program vagy cél pontos megjelölését, továbbá időhöz kötött rendezvény esetén az időpontot vagy időszakot, b. az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség teljesítési határidejét, az esetleges fizetési ütemezést, c. a szerződő partner bankszámlájának a számát, adószámát, d. a támogatással való elszámolás határidejét és módját, továbbá, hogy az elszámolás nem teljesítése esetén a támogatott a támogatást köteles visszafizetni, és 3 évig újabb támogatást nem kaphat,

8 e. azt, hogy a támogatott a támogatás kiutalása előtt igazolni köteles, hogy köztartozása nincs, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott értékhatár alatti támogatás esetén ugyanerről nyilatkoznia kell. (5) Pályázat útján elnyert támogatást csak a pályázati űrlapon megjelölt pályázó számlájára lehet átutalni, megnevezve a támogatott célt. 4. (1) A Kulturális támogatási keretből kapott támogatás a támogatott szervezet működését vagy a pályázat keretében támogatott rendezvényt szolgáló dologi kiadásokra, eszközök és anyagok beszerzésére, megbízási, illetve tiszteletdíjakra használható fel. Nem finanszírozhatók belőle reprezentációs kiadások, étel- és italféleségek (kivéve rendezvényhez kapcsolódó étkeztetés), nem használható fel ajándékok vásárlására, illetve pénzjutalom céljára. (2) A támogatottal kötendő szerződés részét képezik a "2009. évi Kulturális támogatási keret felhasználásának szabályai", valamint a "Felhasználási és elszámolási segédlet a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Kulturális támogatási keretéből elnyert támogatáshoz" című dokumentumok, melyeket a támogatott a szerződés aláírásával egyidőben átvesz. A támogatott a támogatást csak az említett dokumentumokban foglaltaknak megfelelő módon használhatja fel, az azokban foglaltak szerint, az Oktatási, Kulturális és Sportiroda által kiadott elszámolási nyomtatványokon kell elszámolnia. (3) A Kulturális támogatási keretből nyújtott támogatásokról és az azokkal történő elszámolásokról az Oktatási, Kulturális és Sportiroda nyilvántartást vezet. 5. (1) A Kulturális támogatási keretből támogatásban részesítettek a támogatási szerződésben megszabott határidőre, de legkésőbb a tárgyévet követő január 31-éig - az e szabályzat mellékletét képező elszámolási segédlet szerint - kötelesek a támogatott cél megvalósulásáról beszámolni és a támogatás felhasználásáról - a felhasználást bizonyító számlák és egyéb bizonylatok másolataival - elszámolni az Oktatási, Kulturális és Sportiroda felé. A támogató joga, hogy az elszámolásban benyújtott számlamásolatok eredeti példányait ellenőrizze. Az elszámolási határidőt indokolt esetben a támogatott írásbeli kérésére a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság legkésőbb a tárgyévet követő március 31-éig meghosszabbíthatja, amennyiben azt a támogatott az elszámolási határidő lejártát legalább 30 nappal megelőzően kérelmezi. (2) Az elszámolási kötelezettséget a szerződésben előírt határidőig nem teljesítő támogatottat az Oktatási, Kulturális és Sportiroda írásban felszólítja a támogatás visszafizetésére, és közli vele, hogy 3 évig újabb támogatást nem kaphat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától.

9 Melléklet a évi Kulturális támogatási keret felhasználásának szabályaihoz Felhasználási és elszámolási segédlet a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Kulturális támogatási keretéből elnyert támogatáshoz Általános elvek A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett keretekből támogatásban részesült szervezetek pályázati programjuk megvalósulásáról, a támogatás célszerű és szabályszerű felhasználásáról számot adnak. A támogatási szerződésben rögzített, támogatott feladatok, kötelezettségek teljesítését követően a szerződésben meghatározott határidőn belül a támogatottak beszámolót készítenek, amelynek fő részei a) szakmai beszámoló, b) pénzügyi elszámolás és a kapcsolódó mellékletek. A támogatás felhasználása során arra kell törekedni, hogy az egyes felmerülő kiadások az elszámolás szabályait figyelembe véve megfelelően legyenek dokumentálva. A támogatott csak abban az esetben jogosult az önkormányzattól újabb támogatás elnyerésére, ha beszámolási és elszámolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A beszámolási kötelezettség teljesítése során dokumentumokkal igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, a szerződésben rögzített feladatokra került felhasználásra. A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes szerződés szerinti összegével el kell számolni. A felvett támogatás mértékénél kisebb összegű elszámolást benyújtó támogatott elesik az el nem számolt támogatástól a fel nem használt összeget köteles visszafizetni. A beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott a teljes támogatási összeget köteles visszafizetni az önkormányzatnak, és 3 évig az önkormányzattól támogatásban nem részesülhet. A szakmai beszámoló kritériumai A szakmai beszámoló a pályázati anyagban és a támogatási szerződésben vállalt feladatok megvalósulását és a támogatás felhasználását mutatja be, és a szerződésben felsorolt szakmai feladatokkal azonos szerkezetben készül. A szakmai beszámolóban felsorolt, megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjében szereplő sorokhoz, az abban megjelenő számlákhoz, bizonylatokhoz. Itt kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen célkitűzés részeként használta fel a pályázó a támogatást, milyen eszközt, tárgyat, szolgáltatást vásárolt. Amennyiben a szakmai beszámoló nincs összhangban a pénzügyi elszámolással vagy abból világosan nem tűnik ki, hogy a támogatást mire fordították, az elszámolás nem fogadható el. A pénzügyi elszámolás kritériumai A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott (szerződő fél) nevére kiállított számlákkal vagy, ha a támogatott a támogatás felhasználásakor harmadik felet bíz meg, megbízási szerződéssel és kifizetési bizonylatokkal igazoltak, az adott pályázat céljának tételesen megfelelnek, látható, hogy a

10 támogatást mire használták fel, és a felmerült költségeket milyen mértékben fedezték a szerződés szerinti támogatásból. Csak azok a számlák fogadhatók el, amelyek az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv által meghatározott kritériumoknak megfelelnek, azaz: "A számla kötelező adattartalma a következő: a) a számla kibocsátásának kelte; b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy amely alatt a 89. -ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették; e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; g) a 163. (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől; h) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára, illetőleg a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; i) az alkalmazott adó mértéke; j) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; k) adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása ka) mentes az adó alól, vagy kb) után a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett; l) új közlekedési eszköz 89. -ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a pontjában meghatározott adatok; m) utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a XV. fejezetben meghatározott különös szabályokat alkalmazták; n) használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a XVI. fejezet 2. vagy 3. alfejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták; o) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. A fenti formai és tartalmi kritériumoknak nem megfelelő számla nem fogadható el elszámolásként. Amennyiben nem számla ellenében fizettek a pályázati cél megvalósítása érdekében, minden olyan más dokumentumot csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban szereplő bizonylatok tartalmát. Ezek lehetnek a kifizetés alapjául szolgáló megkötött szerződések, megrendelők, teljesítés-igazolások, jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok. Az ezekhez rendelt, kifizetést igazoló átutalási bizonylatot, postai feladóvényt stb. szintén csatolni kell.

11 A számlák és bizonylatok keltezési dátumai az adott elszámolási időszakba kell, hogy essenek. Ezen időszak kezdete legkorábban január 1., végső dátumát a támogatási szerződés tartalmazza (az elszámolás határideje). Az elszámolások menete A számlákat, bizonylatokat állítsa olyan sorrendbe, hogy tartalmuk szerint megfeleljenek a beszámoló logikájának. A tényleges pénzügyi teljesítés bemutatása céljából hozzá kell rendelni a bizonylatokhoz a pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatokat, kiadási pénztár-bizonylatokat (vagy a számlának tartalmaznia kell a "fizetve" megjegyzést). Ezután vezesse rá valamennyi számla és bizonylat eredeti példányára a következő szöveget: "a évi Kulturális támogatási keret felé elszámolva....ft. Csak ezután fénymásolja a számlát, bizonylatot! Csak az ilyen záradékkal ellátott számlák, bizonylatok fogadhatók el elszámolásként. Amennyiben a támogató azt kéri, a támogatott köteles az elszámolásban benyújtott számlák és bizonylatok eredeti példányait ellenőrzésre bemutatni. Az elszámolás fő dokumentuma az "Elszámolólap", kötelező mellékletei a számlaösszesítő-jegyzék és a számlák és bizonylatok másolatai. E dokumentumokat az Oktatási, Kulturális és Sportiroda a támogatási szerződéssel egyidejűleg a támogatott rendelkezésére bocsátja. - Az azonosíthatóság és a kereshetőség végett a számlaösszesítő (egynél több számla vagy bizonylat csatolása esetén használandó) sorait sorszámozni kell, s ugyanezen számokkal kell megjelölni a hivatkozott dokumentumokat is. Célja, hogy a támogatás megvalósulását ellenőrző szerv egyértelműen meg tudja állapítani a támogatási céloknak, illetve a szerződésben vállalt feladatoknak való megfelelést. - Minden számlaösszesítő végén az összegeket össze kell adni. - A számlaösszesítőben felsorolt számlákon és bizonylatokon szereplő adatoknak meg kell egyezniük a fénymásolatban benyújtott számlák, bizonylatok adataival. A támogatott, illetve a képviseletre jogosult a számlaösszesítő valamennyi oldalát lássa el kézjegyével. A meghatalmazás A támogatottaknak lehetőségük van arra a beszámoló és az elszámolás elkészítése során, hogy a képviseletre jogosult személyen túl bárkit meghatalmazzanak a dokumentumok aláírására, hitelesítésére. A meghatalmazásban a meghatalmazó képviselő és a meghatalmazott azonosítását szolgáló adatokon és aláírásukon túl meg kell jelölni a meghatalmazás célját, a meghatalmazottnak az eljárásban való jogosultságát, valamint azt legalább két azonosítható tanú aláírásával kell ellátni. A meghatalmazást csatolni kell az elszámoláshoz. Szankciók: Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 5/2009. (III. 3.) Kgy. rendelet 5. (13) bekezdése szerint "amennyiben a támogatott az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásáról a megállapodásban megjelölt határidőre nem számolt el,

12 úgy a támogatás teljes összegét a felszólítást követő 15 napon belül köteles visszafizetni és újabb támogatás 3 évig nem folyósítható". Nem szabályszerű elszámolás esetén: Ha a támogató figyelembe véve az elszámolási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályokat megállapítja, hogy az elszámolás, vagy annak egyes elemei nem felelnek meg az előírásoknak, kötelezi a támogatott szervezetet az elszámolás nem szabályszerű részének megfelelő támogatási összeg visszafizetésére. Kormos Tibor: A pályázati felhívást teszi fel szavazásra. A bizottság 6 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta: /2009. (IV. 08.) KKIB sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága megtárgyalta a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság elnökének a évi Kulturális Keret felhasználási szabályairól szóló, 37382/2009. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta. 1./ A bizottság jóváhagyja a határozat mellékletét képező pályázati felhívást. 2./ A bizottság úgy döntött, hogy egy alkalommal jelenjen meg figyelemfelkeltő felhívás a Délmagyarország c. napilapban, továbbá, hogy a teljes pályázati anyag legyen elérhető az önkormányzat honlapján. 3./ A bizottság, a polgármester útján, kéri az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjét, hogy intézkedjen a figyelemfelkeltő felhívásnak a Délmagyarországban, továbbá a pályázati felhívásnak és a dokumentációnak az önkormányzat honlapján való megjelentetéséről. Határidő: a Délmagyarországban a jelen határozat keltét követő 10 nap, az önkormányzat honlapján a Délmagyarországban való megjelenés napján. Felelős: az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Pénzügyi Bizottságot, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Pályázati felhívás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a évi Kulturális támogatási keretre. A pályázat célja: olyan kulturális értékek létrehozásának, ápolásának vagy közvetítésének támogatása, amelyek Szeged hírnevét növelik és a város polgárai számára kulturális és

13 művelődési lehetőségeket, vagy művészi élményt nyújtanak. A pályázat keretösszege: forint. Pályázhatnak: Szegedi székhelyű, önkormányzati és civil kulturális intézmények, kulturális szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, továbbá melyeknek Szegeden működik hivatalos tagszervezete és tevékenységét a szegedi lakosok szolgálatára végzi. Csak adószámmal és bankszámlával rendelkező szervezetek pályázhatnak. Politikai szervezetek, alapítványok (kivéve közalapítvány), továbbá magánszemélyek nem pályázhatnak. Nem pályázhat olyan szervezet, amely a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. A tárgyévben a Kulturális támogatási keretre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, egy konkrét program, illetve a szervezet éves működésének a támogatását kérheti. Több cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással jár. Az igényelhető és elnyerhető összeg a megvalósítani kívánt cél bekerülésének legfeljebb 50 %-a, de maximum 400 ezer forint lehet, és nem lehet kevesebb 50 ezer forintnál. Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik programjaikkal a évhez kapcsolódó évfordulókhoz (Radnóti Miklós, Balázs Béla, Bárdos Lajos, 1879-es árvíz), illetve az önkormányzatnak az évfordulókra rendezett programjaihoz kapcsolódnak. Pályázni kizárólag a Kulturális támogatási keret pályázat 2009 adatlapon lehet. Az adatlap és a pályázatot részletesen leíró koncepció és szabályzat beszerezhető Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Oktatási, Kulturális és Sportirodáján (Szeged, Széchenyi tér as szoba), illetve letölthető az Internetről: a címről (Pályázatok). A pályázó szervezet létezését a nyilvántartásba vételre vonatkozó, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolással vagy a szervezet adószámát igazoló APEH igazolással kell alátámasztani. Az igazolást a pályázattal együtt kell benyújtani. A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Oktatási, Kulturális és Sportirodájának címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) kell benyújtani, Kulturális támogatási keret pályázat 2009 megjelöléssel. A pályázat benyújtásának határideje: a figyelemfelkeltő felhívásnak a Délmagyarországban való megjelenést követő 20. nap. A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak. 3. napirendi pont: Az Egyházi támogatási keret támogatási koncepciója és felhasználási szabályai Kormos Tibor: Megkérdezi, hogy van-e változás a tavalyihoz képest? Dr. Antal Anikó: A végrehajtási rendelet módosításait beépítették, egyéb változás nincs az elmúlt évekhez viszonyítva.

14 Kormos Tibor: Mint ismeretes, továbbra is működik az egyházak által delegált grémium, amely javaslatot tesz a bizottságnak, a bizottság pedig javaslatot tesz a polgármesternek a felosztást illetően. Van-e ehhez kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /2009. (IV. 08.) KKIB sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága megtárgyalta a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság elnökének 30435/2009. számú előterjesztését, "Az Egyházi támogatási keret támogatási koncepciója és felhasználási szabályai" tárgyában és az alábbi határozatot hozta : 1. A bizottság elfogadja az Egyházi támogatási keret évre érvényes koncepcióját, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz. 2. A bizottság javasolja a Pénzügyi Bizottságnak, hogy az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2009. (III. 03.) Kgy. rendelet 7. (16) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján hagyja jóvá a határozat 2. számú mellékletét, mely az Egyházi támogatási keret felhasználási szabályainak tervezete. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, a Kabinetet valamint a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 1. számú melléklet A ÉVI EGYHÁZI TÁMOGATÁSI KERET TÁMOGATÁSI KONCEPCIÓJA Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 5/2009. (III. 03.) Kgy. rendelet 7. (16) bekezdése előírja azt, hogy az érintett bizottságoknak koncepcióban kell meghatározni a hozzájuk tartozó alapok elosztásának elveit. A Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság (továbbiakban Bizottság) a koncepció elkészítésénél figyelembe vette azt a tényt, hogy az önkormányzatnak nincs kötelezően ellátandó feladata az egyházakkal kapcsolatban, ugyanakkor vannak olyan közös érdekek, melyek mentén a évi költségvetésben rendelkezésre álló 40 millió forint hatékonyan költhető el. A Bizottság ide sorolja a városesztétikai, az oktatási és a kegyeleti hitéleti érdekeket. A Bizottság figyelembe veszi, hogy a potenciális kérelmezők száma között mozog. Városesztétikai szempontok A Bizottság álláspontja szerint az önkormányzatnak is elemi érdeke a város építészetileg hangsúlyos épületeinek esztétikus megjelenése. Az e szempont szerint támogatott kérelmek bírálata során a következő rendezőelvek szerint születik döntés:

15 - műemlék épületről van-e szó, - műemlék jellegű vagy városképi jelentőségű épületről van-e szó, - a város mely területén helyezkedik el az épület, - van-e a vallási jellegű használatbavételen kívül egyéb feladata (közösségi ház, kulturális produkció színtere ), - használhatósága hány főt érint, - a kérelmező saját pénzügyi hozzájárulása. Tekintettel az ilyen típusú beruházások magas költségeire egy támogatási döntéssel - a Bizottság a mindenkori keret legfeljebb 10 %-át ( legfeljebb 4 millió forintot ) juttathatja a kérelmezőnek. Oktatási szempontok A Bizottság álláspontja szerint egyházak és intézményeik olyan nem együttműködési megállapodás keretében működő oktatási képzési kezdeményezéseit lehet támogatni, amelyek hozzájárulnak Szeged színvonalas iskolavárosi rangjának megtartásához. Az e szempont szerint támogatott kérelmek bírálata során a tárgyi, infrastrukturális feltételek javítására adható támogatás, a következő rendezőelvek szerint: - a támogatott program színvonala, - a programban résztvevők száma, - a kérelmező saját pénzügyi hozzájárulása. Az ilyen típusú támogatás során egy döntéssel - a Bizottság a mindenkori keret legfeljebb 5 %-át (legfeljebb 2 millió forintot) juttathatja a kérelmezőnek. Kegyeleti és hitéleti tevékenység dologi költségei Számos kisegyház vagy csökkenő létszámú felekezet kerül olyan helyzetbe, hogy hívei nem képesek a korábbi, nagyobb létszámra méretezett infrastruktúrát fenntartani. A Bizottság álláspontja szerint az Egyházi támogatási keret segíthet a minimálisan szükséges működési feltételek biztosításában. (kisebb javítási munkák, padok javítása, orgonajavítás, temetők védelme, egyházi épületek fenntartása ) Az ilyen indokkal történő döntés a rászorultsági elv alapján születik, azonban az egy támogatási döntéssel a kérelmezőnek juttatott összeg nem lépheti túl a mindenkori keret 10 %-át. A Bizottság - indokolt esetben - mindhárom szempontrendszer szerinti döntése során eltérhet a koncepcióban megfogalmazott százalékos korlátoktól, azonban 4 millió forint feletti összeg odaítéléséről csak nyilvános pályázati eljárás lefolytatása után kerülhet sor. *** A bizottság javaslatának kialakításakor figyelembe veszi az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 5/2009. (III. 03.) Kgy. rendelet 7. (3) bekezdésének azon megállapítását, mely szerint az egyházi ingatlanok felújítása kizárólag ebből a keretből valósulhat meg.

16 2. számú mellélet A évi Egyházi támogatási keret felhasználásának szabályai 1. (1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 5/2009. (III. 03.) Kgy. rendelet (Vhr) 7. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Egyházi támogatási keret felhasználásról a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt. (2) A Vhr. 7. (16) bekezdésében foglaltak szerint ugyanezen szakasz (2)-(10) bekezdésében meghatározott keretek felhasználásáról szóló szabályzatban kell meghatározni a kerettel kapcsolatos eljárás és pályáztatás lebonyolításának rendjét, koncepcióban kell meghatározni a keret elosztásának elveit, a támogatási preferenciákat és azt a támogatási mértéket, amelyen felül pályázati eljárás eredményeképpen történik a támogatás megállapítása. (3) Az Egyházi támogatási keret elosztásánál követendő célkitűzéseket a évi Egyházi támogatási keret felhasználásának koncepciója tartalmazza. 2. (1) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése minden költségvetési évre meghatározza az Egyházi támogatási keret rendelkezésére álló pénzügyi keretet. (2) A Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság amennyiben a pályázat során lehetővé kívánja tenni a pályázható összeg 10 %-át meghaladó összeg egy pályázónak történő kifizetését - a helyi sajtóban pályázatot hirdet. A pályázati felhívásban nyilvánosságra hozza a támogatandó célokat, a pályázati határidőt és az elbírálás várható idejét. Egyéb esetekben a keret felosztása egyéni kérelem alapján történik. Pályázni, és egyéni kérelmet benyújtani csak az Oktatási, Kulturális és Sportiroda által kiadott pályázati adatlapon lehet. (3) A támogatási keretből támogatás csak kiegészítő támogatásként nyújtható, olyan pályázónak, kérelmezőnek, amely a támogatott cél teljes költségének legalább 5 %- ával a pályázat beadásakor rendelkezik. Ez az összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatásból. (4) A tárgyévben az Egyházi támogatási keretre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, program támogatását kérheti. Több cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással jár. Ugyanazon célhoz újabb támogatás nem kérhető. Nem kaphat támogatást olyan pályázó, amely a tárgyévben már két keretből kapott támogatást. (5) Támogatásban kizárólag bankszámlával rendelkező szegedi székhelyű vagy tevékenységét Szegeden végző jogi személyiséggel rendelkező egyház, vagy egyházi intézmény részesülhet.

17 (6) A támogatást kérőnek nyilatkoznia kell, hogy a) a megjelölt támogatási célhoz milyen összegű saját és egyéb forrással rendelkezik; b) a tárgyévben melyik önkormányzati támogatási keretből, milyen címen, milyen összegű támogatást igényelt, illetve kapott; c) a tárgyévet megelőző évben milyen címen, milyen összegű támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben az előző évben támogatott volt, elszámolt-e a támogatással és mikor adta le felhasználásáról szóló beszámolóját, továbbá, hogy a beszámolót az önkormányzat elfogadta-e; d) a támogatás kiutalása előtt a támogatott köteles nyilatkozni arról, hogy nincs köztartozása, vagy a köztartozásának átütemezéséről szerződést kötött. (7) A pályázatban, kérelemben meg kell jelölni a támogatási célt, időhöz kötött cél esetén az időt, helyet, kiadvány esetén a megjelenő példányok számát is. (8) A pályázathoz, kérelemhez csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését. (kiadás-bevétel, a főbb támogatók, és támogatónként a támogatásként nyújtott összegek feltüntetésével). (9) A bizottság nem zárja ki az Egyházi támogatási kerethez beadott pályázatok, kérelmek közül azokat, amelyek az önkormányzat más kereteihez más cél támogatására a bizottsághoz benyújtott pályázaton túl egy pályázattal pályáznak, kizárja viszont azokat, akik ugyanazon cél támogatására más önkormányzati keretből is kérnek támogatást. (10) Az Egyházi támogatási keretből további támogatás nem nyújtható azon jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, amelyek az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás keretében a tárgyévben egyéb előirányzatokból támogatást kapnak. (11) Az Egyházi támogatási keretből csak olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kaphat támogatást, amely létezését a nyilvántartásba vételre vonatkozó bírósági bejegyzéssel vagy a szervezet adószámát igazoló APEH igazolással alátámasztja. 3. (1) A pályázatokat, egyéni kérelmeket az Oktatási, Kulturális és Sportirodára kell benyújtani. A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a pályázati kiírásnak vagy ezen szabályzatnak nem megfelelő, továbbá a határidőn túl beadott adatlap a pályázatból illetve a bírálatból való kizárással jár. Hiányosan kitöltött pályázat esetén az iroda e tényről értesíti a pályázót, legfeljebb 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása vagy a pályázati feltételeknek való meg nem felelés esetén a pályázatot - mint érdemi elbírálásra alkalmatlant - a bizottság elnöke elutasítja. (2) A bizottság a befogadott pályázatokat, egyéni kérelmeket - az általa felkért szervezetek véleményének kikérését követően - elbírálja, és megállapítja a támogatott célokat és meghatározza a támogatások összegét, továbbá a támogatás kifizetésének időpontját. (3) Az elbírálást követően az érintetteket a Oktatási, Kulturális és Sportiroda értesíti, továbbá a támogatottak listáját a támogatott cél és a megítélt támogatás összegének

18 feltüntetésével, a döntést követő 60 napon belül az önkormányzat internetes oldalán nyilvánosságra hozza. (4) Az Egyházi támogatási keret terhére történő támogatás kifizetése kizárólag támogatási szerződés alapján lehetséges. A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy: a) egy egyházi szervezet működéséhez, beruházásához, vagy egy egyszeri program megrendezéséhez nyújt az önkormányzat támogatást, b) a támogatott szervezet, program vagy támogatandó cél pontos megjelölését, továbbá az időhöz kötött megvalósítás esetén az időpontot vagy időszakot, c) az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség teljesítési határidejét, az esetleges fizetési ütemezést, d) a szerződő partner bankszámlájának a számát, adószámát, e) a támogatással való elszámolás határidejét és módját, továbbá, hogy az elszámolás nem teljesítése esetén a támogatott a támogatást köteles visszafizetni, és 3 évig újabb támogatást nem kaphat, f) a támogatott a támogatás kiutalása előtt nyilatkozni köteles arról, hogy nincs köztartozása, vagy a köztartozásának átütemezéséről szerződést kötött. (5) Pályázat vagy egyéni kérelem útján elnyert támogatást csak a pályázati űrlapon megjelölt pályázó számlájára lehet átutalni, világosan megnevezve a támogatott célt, továbbá az elszámolás módját. 4. (1) A támogatottal kötendő szerződés részét képezik a "2009. évi Egyházi támogatási keret felhasználásának szabályai", valamint a "Felhasználási és elszámolási segédlet a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Egyházi támogatási keretből nyert támogatás elszámolásához" című dokumentumok, melyeket a támogatott a szerződés aláírásával egy időben átvesz. Támogatott a támogatást csak az említett dokumentumokban foglaltaknak megfelelő módon használhatja fel, az azokban foglaltak szerint kell elszámolnia. (2) Az Egyházi támogatási keretből nyújtott támogatásokról és az azokkal történő elszámolásokról az Oktatási, Kulturális és Sportiroda nyilvántartást vezet. 5. (1) Az Egyházi támogatási keretből támogatásban részesítettek a támogatási szerződésben megszabott határidőre, de legkésőbb a tárgyévet követő január 31-éig, az e szabályzat mellékletét képező elszámolási segédlet szerint - az Oktatási, Kulturális és Sportiroda által kiadott nyomtatványokon - kötelesek a támogatott cél megvalósulásáról beszámolni és a támogatás felhasználásáról - a felhasználást bizonyító számlák és egyéb bizonylatok másolataival - elszámolni az Oktatási, Kulturális és Sportiroda felé. A támogató joga, hogy az elszámolásban benyújtott számlamásolatok eredeti példányait ellenőrizze. Az elszámolási határidőt indokolt esetben - a támogatott tárgyév december 31-ig benyújtott írásbeli kérésére - a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság legkésőbb a tárgyévet követő március 31-éig meghosszabbíthatja.

19 (2) Az elszámolási kötelezettséget a szerződésben előírt határidőig nem teljesítő támogatottat az Oktatási, Kulturális és Sportiroda írásban felszólítja a támogatás visszafizetésére, és közli vele, hogy 3 évig újabb támogatást nem kaphat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 4. napirendi pont: A évi Idegenforgalmi támogatási keret koncepciója, felhasználási szabályai és meghirdetése Kormos Tibor: Kíván-e valaki hozzászólni? Polgár Antal: Kollégái már két esetben elmondták, hogy milyen változások történtek a végrehajtási rendeletben. Ezt vezették át ezen a koncepción és felhasználási szabályzaton is. Nacsa József: Itt érvényes, hogy csak szegedi székhelyű szervezet pályázhat, vagyis csak az pályázhat aki Szegednek fizet idegenforgalmi adót. Tóth Károly: Igen, itt érvényes a szűkítés. Kormos Tibor: Megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a bizottságot, hogy a koncepcióról és a felhasználási szabályzatról szavazzon. A bizottság 6 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő döntést hozta: /2009. (IV. 08.) KKIB sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjének a évi Idegenforgalmi támogatási keret felhasználási szabályairól szóló, 38355/2009. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta. A bizottság elfogadja a határozat mellékletét képező, a évi Idegenforgalmi támogatási keretre vonatkozó felhasználási koncepciót, illetve felhasználásának szabályait, és kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 5/2009. (III. 3.) Kgy. rendelet 7. (16) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján hagyja jóvá a dokumentumokat. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Pénzügyi Bizottságot, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

20 A évi Idegenforgalmi támogatási keret felhasználásának koncepciója 1. A polgármester az Idegenforgalmi támogatási keret elosztásánál a következő célkitűzéseket veszi figyelembe: (1) Az Idegenforgalmi támogatási keret azokat támogatja, akik hozzájárulnak Szeged turisztikai értékeinek feltárásához, népszerűsítéséhez, ismertebbé tételéhez bel- és külföldön, elősegítik a vonzerők jobb kihasználását, növelik a város és térsége látogatottságát, az ide irányuló vendégforgalmat, és ezáltal a város idegenforgalmi bevételeit. (2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott alapelveknek megfelelően az Idegenforgalmi támogatási keret fontossági sorrendben az alábbi turisztikai tevékenységek támogatására szolgál: a. a Szegedre érkező turisták számát és a tartózkodási időt növelő rendezvények támogatására, b. Szegedre irányuló csoportos utazások szervezésének támogatására, c. utazási irodai szakemberek, tour-operátorok és a média számára study-tourok (bemutatkozó tanulmányutak) szervezésének támogatására, d. Szegeddel kapcsolatos idegenforgalmi kiadványok, prospektusok, szóróanyagok valamint elektronikus információs anyagok és honlapok elkészítésének támogatására, e. a helyi társadalom környezetét és polgárainak életmódját formáló, új turisztikai tevékenységek támogatására. (3) Az Idegenforgalmi támogatási keret összege előzetesen nem kerül felosztásra, az egyes tevékenységekre fordított támogatások aránya a befogadott pályázatok alapján kerül meghatározásra. (4) Az Idegenforgalmi támogatási keretből politikai jellegű tevékenységek, politikai szervezetek, alapítványok (kivéve közalapítvány) és magánszemélyek nem támogathatók. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely a pályázat kiírását megelőző 5 évben saját vagy párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. (1) Az Idegenforgalmi támogatási keretre kiírandó pályázatok esetében a meghirdetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek az Idegenforgalmi támogatási keretet terhelik. (2) A támogatási kereten rendelkezésre álló összeg elnyerésére - a támogatási kerettel kapcsolatos hirdetési költség kivételével - a polgármester pályázatot hirdet, a keret terhére támogatás csak pályázat útján adható. 2.

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 22546/2016. Előadó: Juhász Csilla SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 Tárgy: A 2016. évi

Részletesebben

A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója

A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója 4200-62/2016. (III. 9.) FSZSB sz. határozat 1. sz. melléklete A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója (1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 6/2016. (II. 16.)

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-21 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. június 24-én tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja 21078-7 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 9. június 23-án (kedden) 9 órakor tartott üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor, a bizottság elnöke

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLY (elfogadta a 2001. 01.25-ei, módosította a 2001.09.27-ei, 12.13-ai, 2002.04.18-ai, 11.28-ai, 2003.12.11-ei,

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2013. május 08.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2013. május 08. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2013. május 08. 1173 Budapest, Pesti

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelettel) Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseirıl,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap felhasználása Sorszám: IV/7. Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására kulturális, oktatási területen.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására kulturális, oktatási területen. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására kulturális, oktatási területen. Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: lebonyolító

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

KMÖT PhD felhívás 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT PhD felhívás 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2011/2012-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények államilag

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz Tartalomjegyzék Bevezetés és jogszabályi háttér Főlap (nyomtatvány A-F része) Pótlap (nyilatkozatok)

Részletesebben

09T113 KÉRELEM a csoportos adóalanyiság választásra és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésre

09T113 KÉRELEM a csoportos adóalanyiság választásra és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésre 09T113 KÉRELEM a csoportos adóalanyiság választásra és a képviselő személyében bekövetkezett változás bejelentésre Tisztelt Adózó! Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2013. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016. március 1.-től 1 Algyő Nagyközség

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. augusztus 05-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. Jogszabályi háttér... 4 2. A Magyar Média Mecenatúra Program célja... 4 3. Az Általános Pályázati

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Az elektronikus számlázás alkalmazása Magyarországon napjainkban

Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Az elektronikus számlázás alkalmazása Magyarországon napjainkban Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Az elektronikus számlázás alkalmazása Magyarországon napjainkban Név: Bán Roland Szak: Forgalmi adó szak Konzulens: Domsa Ágnes Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások e Informatikai megoldások Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés - Szolgáltatásaink: Helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlat készítés az önök igényeinek megfelelően! Energetikai Tanúsítvány 2012. január

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapvető rendelkezések A WayteQ Europe Kft. által üzemeltetett www.newteq.eu webáruház használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben