Közvetett támogatások útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közvetett támogatások útmutató"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP /C-09-2f pályázat városrehabilitációs projektje keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására Szeged 2010.

2 TARTALOM A pályázat háttere...4 A pályázat célja...6 A pályázók köre...8 Támogatható tevékenységek...9 Elszámolható költségek...9 Támogatás formája...11 Pályázati folyamat bemutatása...12 Jelentkezés...12 Értékelés, értékelési szempontrendszer, döntés...15 A projektkiválasztás folyamatának bemutatása...15 Támogatási döntés...20 Szerződéskötés, szerződésmódosítás...20 Megvalósítás menete...22 Programtevékenységek végrehajtása...22 Támogatásfolyósítás...22 Pénzügyi beszámolók...23 Projektzárás...27 Teljesítési, fenntartási kötelezettségek, szankcionálás...28 Ellenőrzés...28 Címzett tájékoztatási kötelezettségei...29 Adminisztratív információk...29 MELLÉKLETEK...30 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS...31 JELENTKEZÉSI LAP...38 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

3 A PROJEKT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI...52 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS TERVEZET...53 ELSZÁMOLÓLAP...54 SZÁMLAÖSSZESÍTŐ JEGYZÉK...55 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS SZABÁLYAI

4 A pályázat háttere Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata DAOP /C-09-2f számú, Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja című városrehabilitációs projektje támogatásban részesült, amelyet április 27. -től március 01. -ig valósítanak meg. A ROP-forrásból megvalósuló városrehabilitációk esetén a közvetett támogatások rendszere lehetővé teszi, hogy a városi szövet fizikai megújítása mellett a társadalmi megújulás érdekében kialakított ún. soft elemek megvalósításában olyan helyi szervezetek is részt vegyenek, melyek eddig az Európai Uniós pályázatokban az általuk végzett tevékenység kis léptéke, pályázói tapasztalatlanságuk, a bonyolultnak tűnő pályázati rendszertől való félelem vagy pénzügyi, likviditási helyzetük miatt csak korlátozottan vettek részt. A közvetett támogatási rendszer célja olyan pályázói körök bevonása a pályázati rendszerbe, amelyek a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem hatékonyan lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok (kulturális rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására, amelyek erősítik a helyi társadalom kohézióját. Városrehabilitáció esetén további cél, hogy a pályázatokban meghatározott soft tevékenységek sikeresen, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelően, a helyi lakosságot mobilizálva valósuljanak meg. Ennek érdekében a közvetett eljárásrend révén az előbb meghatározott pályázói körön belül is a helyi civil és egyéb társadalmi szervezetek kerüljenek bevonásra. Fogalmak bemutatása ESZA-típusú tevékenység: Az Európai Szociális Alap beavatkozási körébe tartozó tevékenység, amely a pályázatot finanszírozó Operatív Program, prioritás, konstrukció, kiírás, illetve ehhez kapcsolódóan a támogató alap célkitűzéseivel összhangban van, ahhoz illeszkedik, abból levezethető. 4

5 ERFA soft tevékenység: Az ERFA-rendelet 1 alapján támogathatók olyan nem infrastruktúra-fejlesztési tevékenységek, amelyek főszabályként ERFA-jellegűek, így nem járulnak hozzá az ESZA rendelet 2 3. cikkében foglalt célokhoz. A soft elemeknek minden esetben kapcsolódniuk kell a projekt keretében fejlesztésre kerülő infrastrukturális beruházások céljaihoz, továbbá elvárás, hogy a projekt megvalósítás időszakát végigkísérjék. Közvetett támogatás: Az eljárástípus keretében a közvetítő szervezet által kiírt egyszerűsített pályázati feltételek teljesítése esetén juthat támogatáshoz a címzett. Városrehabilitáció esetén Programalapnak a városrehabilitációs pályázatban soft jellegű elemekre tervezett elszámolható költséget értjük, így a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott pályázat szerinti programalap Ft. Az egy címzett által elnyerhető támogatás összege a programalap forrásának legfeljebb 10%-a, de maximum 1 millió Ft lehet. Közvetítő szervezet (projektgazda): Közvetítő szervezet az a szervezet, amely a programalapot kezeli, valamint a támogatásközvetítői tevékenységet végzi, azaz az önkormányzat, illetve amennyiben a városrehabilitációs projekt végrehajtásával városfejlesztő társaság került megbízásra a városfejlesztő társaság. A városrehabilitációs pályázat projektgazdája egyben a pályázatban a programalapra allokált költségkeret felett közvetítő szervezetté is válik. Amennyiben városfejlesztő társaság végzi a projektmenedzsmentet, a programalap tevékenység vonatkozásában konzorciumi partnerként be kell vonni a projektbe. A támogatásközvetítői tevékenység, valamint a címzettek által végrehajtott tevékenységek ( mini-projektek ) szabályos és szerződésszerű végrehajtásáért szakmai, pénzügyi és adminisztratív felelősséget a közvetítő szervezet visel. Címzett: Címzett az a pályázó, amely a közvetítő szervezet által kiírt egyszerűsített pályázati felhívás keretében benyújtott fejlesztési elképzelése ( mini-projektje ) megvalósításához támogatási összeg felhasználására vált jogosulttá. A közvetítő szervezet és a címzett egyszerűsített támogatási szerződést köt a címzett fejlesztési elképzelésének megvalósítására /2006/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról /2006/EK Rendelete az Európai Szociális Alapról 5

6 Projekt, mini-projekt: Jelen Pályázati Útmutatóban szabályozott esetekben projekt alatt a városrehabilitációs pályázatban vállaltak megvalósítása értendő. A város fizikai rehabilitációja mellett a projekt része a soft tevékenységek megvalósításához kapcsolódó, a közvetítő szervezet által végzett szakmai, pénzügyi és menedzsment feladatokat magában foglaló támogatásközvetítői tevékenység (projektelem) is. Miniprojekt kifejezés alatt a címzettek által a programalapból nyújtott támogatásból megvalósított tevékenységek, értendők. A pályázat célja A pályázat célja a városrehabilitációs projektben megújuló terek közösségi tartalommal, hasznos információátadással, az ide látogatók szellemi épülését és együvé tartozását elősegítő programokkal való megtöltése. A mini projektek akcióterülete a BIOPOLISZ PARK területe, a Somogyi utca Tisza Lajos körút Petőfi Sándor utca Batthyány utca Boldogasszony sugárút Bem utca - Hattyas utca Máglya sor Tisza folyó Somogyi utcák által körülhatárolt területre terjed ki. Biopolisz Környezetvédelem Célja a környezeti szempontú fenntarthatóság elveinek megfelelő környezettudatos magatartás kialakítása; adoptációs és megelőző viselkedésformák tudatosítása és elterjesztése, a természetvédelmi tevékenységek, környezetvédelmi akcióprogramok, a környezeti nevelés és a civil érdekképviselet eszközeivel a természeti és a humán környezet értékeinek megvédése a következő generációk számára. Ezen belül együttműködési körök kialakítása Szeged és vonzáskörzetének környezeti neveléssel, környezettudatos viselkedés kialakításával és elterjesztésével foglalkozó intézményei, pedagógusai, óvópedagógusai és munkatársai között, ismeretterjesztő segédanyagok fejlesztése, programok szervezése és lebonyolítása A működési terület lakosságán belül a környezettudatosság növelését célzó programok, szolgáltatások számára a nyilvánosság biztosítása. Az akcióterületen folyó munkákkal kapcsolatos környezetvédelmi tevékenység Az előző, Belváros I-es akcióterületen már megkezdett civil 6

7 szervezeti tevékenység tapasztalatai alapján, speciálisan Biopolisz Park akcióterületre kialakított, a projekt kapcsán felmerülő környezetvédelmi szakmai kérdésekre összeállított, közérthető, emészthető formában nyilvánosság elé tárt ismeretterjesztő program. Cél, hogy a megújult közösségi tereket a lakosság megismerje, a város szerves részének tekintse, magáénak érezhesse, és érezze a pozitív változásokat. Tudományos ipari parkok esetében nemzetközi szinten követelmény egy harmonikus urbánus-természeti környezet megteremtése, így a projekt megvalósítása során ez az akcióterület nemcsak vonzó befektetői környezet, hanem a város civiljei számára is élhető környék lesz. Hátrányos helyzetű fiatalok közösségformáló programjai: tanulás, egészségnevelés, környezettudatosság Olyan civil szervezettel való együttműködés, amelynek akcióterületi fejlesztésekkel összefüggő tevékenysége során az egészségügyi- vagy lelki problémákkal küzdő fiatalok is tanácsot kaphatnak. Biopolisz Park akcióterületei fejlesztésekkel kapcsolatosan különféle színvonalas szolgáltatásokkal, hatékony orvosi pszichológiai - mentálhigiénés megoldásokkal segítik a hátrányos helyzetű hallgatókat. Az önkormányzat a civil szervezetekkel való együttműködése során a gyermekek, a fiatalok egészségre való nevelését játékkal, a hátrányos helyzetűek körében is közkedvelt sportprogramokkal, tanácsadással, illetve önkéntes egészségi állapot felméréssel igyekszik javítani e soft elem keretén belül. Egészségmegőrzés - megelőzési funkció - egészségügyi- és lelki problémákra is Eszközei: rekreáció, szabadidősport, tanácsadás, önkéntes állapotfelmérés. Fogyatékkal élők Számukra, ha lehet, még hangsúlyozottabban fontos, a fenti fogalmak, gyakorlati megvalósulása. Egyrészt fontos lenne megtalálni őket bevonni valamilyen, számukra vonzó rekreációs tevékenységbe - illetve, biztosítani, az aktív tevékenység feltételeit. Együttműködés létrehozható fogyatékkal élők szervezeteivel, sportszövetségeivel, szervátültetettek civil szervezeteivel, szabadidősport szövetséggel. 7

8 A pályázók köre Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező nonprofit szervezetek, akik az akcióterületi lakossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen vannak), vagy a településen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak. Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak: Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben; Nonprofit gazdasági társaságok amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben; Szociális szövetkezetek amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben. Olyan civil szervezetek (is) jelentkezhetnek, - amelyek sem hazai, sem uniós pályázati tapasztalattal nem rendelkeznek (adminisztratív és menedzsment tapasztalat hiánya a megfelelő források felkutatásában-felhasználásában.); - amelyeknek a standard pályázati folyamatban való részvétel, egyszerűsített adminisztratív terhek viselése is nehézséget jelenthet. Támogatásban kizárólag bankszámlával rendelkező, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részesülhet, továbbá tevékenységét a szegedi lakosok szolgálatára végzi. A támogatási keretből politikai jellegű tevékenységek nem támogathatók. Nem pályázhat magánszemély, politikai szervezet és olyan szervezet, amely a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. A pályázó címzett szervezet létezését a nyilvántartásba vételre vonatkozó, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolással vagy a címzett szervezet adószámát igazoló APEH igazolással kell alátámasztani. Az igazolást a pályázattal együtt kell benyújtani. A pályázat kötelező melléklete továbbá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat. Nem nyújtható támogatás azon szervezeteknek, amelyek 30 napot meghaladó köztartozással rendelkeznek. 8

9 Támogatható tevékenységek Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek: az érintett lakosság bevonását célzó akciók; közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.); munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok; helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók; integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása; alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása; bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok. A mini-projekt megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: augusztus 22, záró időpontja legkésőbb: január 31. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 60. naptári nap. Elszámolható költségek A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Pályázati Felhívás és Útmutatóban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek. A pályázat elszámolható költségei között az alábbi feltételeknek megfelelő költségek tervezhetőek, illetve számolhatóak el a megvalósítás során: 9

10 A Címzetteknél ténylegesen felmerült költségek (ide nem értve a vállalkozói előleg szállítói finanszírozási mód keretében történő kifizetését, valamint az átalány alapon történő elszámolást), és jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.), teljesülésük (számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal) igazolható. A támogatási szerződésben rögzített elszámolhatósági időszakban merültek fel. A támogatásban részesülő projektek esetén elszámolhatóak - a december 20. után felmerülő előkészítési költségek a projekt megkezdését követően is, valamint - a pályázat benyújtását követően felmerülő megvalósításhoz kapcsolódó költségek. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. Szerepelnek a Pályázati Felhívás és Útmutatóban meghatározott elszámolható költségek listáján, és nem szerepelnek a nem elszámolható költségek között. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat és a piaci ár megállapítható és ellenőrizhető. Az elszámolható személyi jellegű költség mértéke nem haladhatja meg a Címzett szervezetében szokásos mértéket, valamint igazodnia kell az alkalmazásban állók esetén a szokásos jövedelmi viszonyokhoz. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. Csak olyan vállalkozói szerződésekkel kapcsolatban felmerült költségek számolhatóak el, amelyek a projekt előkészítéséhez és/vagy végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzáadott értéket képviselnek. Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőséget a szerződés, vagy hatályos módosítása tartalmazza, és 10

11 az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltséget a végső Címzett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással. Az akciótervben, illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merülnek fel. Amennyiben a kedvezményezett a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozni kívánt tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a tevékenységhez kapcsolódó fejlesztés ÁFA-val növelt, bruttó elszámolható költsége, azaz a projekt ezen tevékenységre vonatkozó költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozni kívánt tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a tevékenységhez kapcsolódó fejlesztés levonható ÁFA nélkül számított nettó elszámolható költsége, azaz a projekt ezen tevékenységre vonatkozó költségvetését nettó módon kell megterveznie. A költségek elszámolása a Pályázati Felhívás és Útmutató eltérő rendelkezése hiányában kizárólag valósköltség-alapon, szükség esetén arányosítással történhet. A programok végrehajtása során elszámolható költségek a városrehabilitációs projektjavaslat pályázati kiírásának mellékletét képező Általános feltételek c. dokumentum C2 fejezete alapján állapíthatók meg (elérhetősége: web címen a ROP - általános feltételek pdf és a Pénzügyi elszámolás részletes szabalyai.pdf dokumentumokban.) Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. A programalap és a rendelkezésre álló keret: Ft Támogatási intenzitás: 85% 11

12 Önkormányzati hozzájárulás: 15% Támogatás összege: minimum Ft maximum Ft A támogatás mini projektenként legfeljebb 1 millió Ft lehet. Összességében címzettenként ugyancsak legfeljebb a Programalap 10%- a, de maximum 1 millió Ft támogatás nyújtható. A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatok benyújtására június 14-tól június 22-ig folyamatosan van lehetőség. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik. Pályázati folyamat bemutatása Jelentkezés A pályázatok benyújtásának menete: A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatlapon nyújtható be. A jelentkezés Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által pályázati kiírás részeként hivatalosan közzétett Jelentkezési lap alkalmazásával, valamint az alábbi dokumentumok eredeti vagy hiteles másolati példányának benyújtásával történik: cégkivonat, vagy bírósági kivonat, vagy hatályos létesítő okirat vagy hatósági igazolás, mely a címzett tevékenységét, illetve tevékenységének célját igazolja. Referenciaigazolást szükséges benyújtania azoknak a szervezeteknek, amelyek az akcióterületen sem székhellyel, sem telephellyel nem rendelkeznek, de korábban hajtottak már végre a területen a pályázati céloknak megfelelő akciókat. A referenciaigazolás minimálisan tartalmazza a megbízó személyét, a végrehajtott akció rövid tartalmát és időpontját. A Jelentkezési lap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írt pályázat esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség! A Jelentkezési lapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 12

13 Pályázni csak a Közvetítő Szervezet által közzétett pályázati adatlapon lehet. A pályázatokat a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft-hez kell benyújtani. Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a pályázati kiírásnak vagy ezen szabályzatnak nem megfelelő, továbbá a határidőn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással jár. Hiányosan kitöltött pályázat esetén az iroda e tényről értesíti a címzett pályázót, legfeljebb 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása vagy a pályázati feltételeknek való meg nem felelés esetén a kérelmeket a bizottság elnöke elutasítja. A nyomtatott és elektronikus adathordozón benyújtott Jelentkezési lapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Jelentkezési lap tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Jelentkezési lap megegyezőségéről hiánypótlás keretében a pályázó köteles gondoskodni. A pályázati dokumentáció hitelesítéseként a Jelentkezési lapot és nyilatkozatait a kijelölt hely(ek)en a megfelelő (cégszerű) aláírással kell ellátni. A pályázatot 3 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, postai küldeményként az alábbi címre kell beküldeni: Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft., 6720 Szeged, Széchenyi tér 5. II.7. Személyesen az alábbi címen történhet a pályázat benyújtása: Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft., 6720 Szeged, Széchenyi tér 5. II.7. A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati kiírás kódszámát: Biopolisz-Környezetvédelem témakör esetén: DAOP-5.1.2/C-09-2f /S/KV Hátrányos helyzetű fiatalok közösségformáló programjai témakör esetén: DAOP-5.1.2/C-09-2f /S/HF A jelentkezési lapok benyújtásának időtartama: 2012 év június hó nap. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai küldeményt postára adták, vagy személyes leadás esetén az átadás-átvétel megtörtént. 13

14 A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket munkanapokon 10:00-15:00-óráig a 06-62/ ös telefonszámon vagy a címen tehetik fel. A részletes mini-projekt pályázati útmutató elérhető a honlapon, valamint nyomtatott formában a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. irodájában. (6720 Szeged, Széchenyi tér 5. II.7.). A támogatást kérő címzettnek nyilatkoznia kell, hogy a) a megjelölt támogatási célhoz milyen összegű saját és egyéb (nem a Közvetítő Szervezettől származó) forrással rendelkezik; b) a tárgyévben a Közvetítő Szervezet mely támogatási keretből, milyen címen, milyen összegű támogatást igényelt, illetve kapott; c) a tárgyévet megelőző évben milyen címen, milyen összegű támogatásokban részesült a Közvetítő Szervezettől, és amennyiben az előző évben támogatott volt, elszámolt-e a támogatással és mikor nyújtotta be az erről szóló dokumentumokat; d) a támogatás kiutalása előtt a címzett szervezet köteles nyilatkozni, hogy köztartozásait (vám, APEH és helyi adó) maradéktalanul megfizette, illetve, hogy köztartozása nincs. e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról a weblapon a pályázóknak szóló 1. Nyilatkozat ill. 2. Közzétételi kérelem űrlapok kitöltésével. A pályázatban meg kell jelölni a támogatási célt, időhöz kötött cél esetén az időt, helyet, rendezvény esetén a várható résztvevők, kiadvány esetén a megjelenő példányok számát is. A pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését (a főbb támogatókat és támogatónként a támogatásként nyújtott összegeket is). 14

15 Értékelés, értékelési szempontrendszer, döntés A projektkiválasztás folyamatának bemutatása I. Jogosultsági követelmények (nem hiánypótolható) Ss z. Jogosultsági követelmé-nyek (nem hiánypótolható) 1. A pályázat 1 eredeti, 1 másolati és 1 elektronikus példányban érkezett be. 2 A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. 3. A jelentkezési lap minden celláját kitöltötték. 4. Az eredeti és a másolati példányok megegyeznek. 5. A pályázat a benyújtási határidőn belül érkezett be. (2012. június június 22.) 6. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget 7. ( ,-Ft ,- Ft) A pályázó jogosult a pályázat benyújtására A pályázó a kritériumnak Megfelel Nem felel meg A pályázó: Nonprofit szervezet (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) Nonprofit gazdasági társaság Szociális szövetkezet 15

16 Rendelkezik bankszámlával évet megelőző 5 évben saját vagy párttal közös jelöltet nem állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson 8. A pályázó igazolta, hogy az érintett településen bejegyzett székhellyel / telephellyel rendelkezik, illetve a településen a korábbiakban már konkrét akciókat hajtott végre 9. A csatolt dokumentumok és mellékletek köre teljes: A) Jelentkezési lap (pályázati útmutató 2. sz. melléklet) B) 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás a nyilvántartásba vételről vagy adószámot igazoló NAV igazolás megléte/cégkivonat/hatályos létesítő okirat/hatósági igazolás a végzett tevékenységről C) Referenciaigazolás (amennyiben a pályázó nem rendelkezik az akcióterületen székhellyel vagy telephellyel referenciaigazolás a korábban a területen végrehajtott pályázati céloknak megfelelő akciókról) 16

17 D) Köztartozás-mentesség igazolása E) A projekt számszerűsíthető eredményei (pályázati útmutató 4. sz. melléklet) F) Nyilatkozat választási jelöltállításról 10. A pályázó támogatható tevékenységekre kér támogatást. Teljesség Amennyiben a jelentkezési lap kitöltése nem felel meg az előírtaknak, mert hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, akkor a Közvetítő Szervezet a pályázót kizárólag írásban, egyszeri alkalommal, maximum 15 naptári napos határidő kitűzésével formai hiánypótlásra szólítja fel. Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a projektgazda nem teljesíti teljes körűen, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi. Jogosultság Amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy a pályázat a hiánypótlás után sem felel meg a pályázati kiírás jogosultsági szempontjainak, további hiánypótlásnak nincs helye, és a pályázat elutasításra kerül. 17

18 Befogadás Amennyiben a pályázat a fenti szempontokat figyelembe véve megfelel a jogosultság feltételeinek, a pályázat befogadásra és tartalmi értékelésre kerül. A Közvetítő Szervezet a pályázati kiírásban bővítheti az alább felsorolt tartalmi szempontok számát. Ssz. Jogosultsági követelmények (nem hiánypótolható) A pályázó a kritériumnak Megfelel Nem felel meg 1. A pályázó szervezet megfelelő tapasztalattal, jártassággal és humán erőforrás-kapacitással rendelkezik a mini-projekt lebonyolításához. 2. A mini-projektben megfogalmazott szakmai célok illeszkednek a pályázati kiírásban megfogalmazott szakmai célokhoz. 3. A pályázatban megjelölt célcsoport megfelel a pályázati útmutató célcsoportjának és meghatározása egyértelmű. 4. A mini-projekt hozzájárul a célcsoport bevonásához, aktivizálásához. 5. A költségvetés világos és részletes. Minden olyan tevékenység mellett szerepel szöveges indoklás, melyre költséget terveztek, és azok számítással (mennyiség-egységár) alátámasztottak. 6. A szöveges indoklás alapján a költségek nagysága és szükségessége megfelelően alátámasztott. 7. A költségvetés indokolt mértékű költségeket tartalmaz. 18

19 8. A tervezett kiadások lényegesek a projekt megvalósítása szempontjából. Az egyes költségtételek szükségesek a projekt céljainak eléréséhez. 9. A tervezett kiadások reálisak, a helyi piaci árakat nem haladják meg. A tervezett költségek az értéket a pénzért elvet követik. 10. A tevékenységek megvalósíthatóak. 11. A pályázatban szereplő tevékenységek egymásra épülnek, egymással koherensek. 12. A mini-projekt illeszkedik a pályázati kiírásban szereplő ütemezéshez, végrehajtási ütemterve reális. A tartalmi értékelés során minden szempont alapján kétféle minősítés adható: megfelel, nem felel meg. A projekt abban az esetben támogatható, ha a tartalmi értékelés során legfeljebb három szempontból kap nem megfelelő minősítést. A mini-projekt elutasításra kerül, ha három szempontnál több esetben kap nem megfelelő minősítést a pályázó. A pályázó jogosult a pályázati határidő lejárta előtti időszakban az átdolgozott mini-projektjét ismételten benyújtani. A pályázókat az elbírálást követően a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. értesíti, továbbá a támogatottak listáját a támogatott cél és a megítélt támogatás összegének feltüntetésével, a döntést követő 60 napon belül a internetes oldalon nyilvánosságra hozza. 19

20 Támogatási döntés A mini-projektek hatékony tervezése és megvalósítása érdekében a mini-projekt javaslat értékelési folyamatának (beérkezéstől a döntésig) időigénye maximum 30 nap lehet, amely hiánypótlás esetén 15 nappal meghosszabbítható. Az értékelést a Közvetítő Szervezet belső munkatársai vagy kapacitás hiányában külső szakértők végezhetik. Az értékelők javaslata alapján a támogató döntést a közvetítő szervezet vezetője hozza meg. A döntésről történő tájékoztatást a közvetítő szervezet 15 napon belül postán és e- mailben is megküldi a pályázónak. Támogatott mini-projekt javaslat esetén a közvetítő szervezet közzéteszi honlapján a címzett nevét, a mini-projekt tárgyát, a megvalósulás helyszínét és a támogatás összegét. A támogatási döntés ellen a pályázó panasszal élhet, melyet 5 munkanapon belül, a támogatási döntéseket hozó közvetítő szervezet vezetőjéhez kell benyújtani. A pályázókat az elbírálást követően a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. értesíti, továbbá a támogatottak listáját a támogatott cél és a megítélt támogatás összegének feltüntetésével, a döntést követő 60 napon belül a internetes oldalon nyilvánosságra hozza. Szerződéskötés, szerződésmódosítás A közvetítő szervezet a támogatói döntést tartalmazó levél megküldésekor tájékoztatja a címzettet a szerződéskötéssel kapcsolatos további teendőkről. A támogatási szerződés megkötéséhez a jelentkezési lapon kívül más dokumentum benyújtására nincs szükség. A támogatási szerződést a címzett és a közvetítő szervezet köti. A szerződéstervezet a pályázati dokumentáció része. A szerződésnek tartalmaznia kell: a) a címzett szervezet, a címzett mini projekt vagy cél pontos megjelölését, továbbá időhöz kötött rendezvény esetén az időpontot vagy időszakot, 20

21 b) a Közvetítő Szervezetet terhelő fizetési kötelezettség teljesítési határidejét, az esetleges fizetési ütemezést, c) a szerződő partner bankszámlájának a számát, adószámát, d) a támogatással való elszámolás határidejét és módját, továbbá, hogy az elszámolás nem teljesítése esetén a címzett a támogatást köteles visszafizetni, és 3 évig újabb támogatást nem kaphat, e) azt, hogy a címzett a támogatás kiutalása előtt igazolni köteles, hogy köztartozása nincs, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott értékhatár alatti támogatás esetén ugyanerről nyilatkoznia kell. A szerződésben szerepel az előlegigénylés is, amelynek összege a mini projekt értékének legfeljebb 25%-a, azaz Ft lehet Ft alatti költségű projektek esetében előleg igénylésére nincs lehetőség. A címzett köteles a jelentkezési lapban leírtaknak, valamint a Támogatási Szerződésben (TSZ) rögzítetteknek megfelelően megvalósítani a miniprojektet. Amennyiben a címzett nem ennek megfelelően jár el, úgy a közvetítő szervezet jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett összeg teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra. A címzett a jelentkezési lapon vagy a TSZ-ben rögzített adatokban, illetve a teljesítéssel összefüggő adatokban bekövetkezett minden változást annak bekövetkeztét követően köteles írásban jelenteni a közvetítő szervezet részére. Szerződés módosítására csak kivételesen indokolt esetben van lehetőség, amelyet mindkét fél kezdeményezhet írásban. A címzett által kezdeményezett módosítási kérelmet megfelelő indoklással kell alátámasztani és a közvetítő szervezet számára postai úton eljuttatni. A módosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a közvetítő szervezet levélben tájékoztatja a címzettet. 21

22 Megvalósítás menete Programtevékenységek végrehajtása A mini-projekt megvalósítását megelőzően egyeztetésre kerül sor a közvetítő szervezet és a címzett között, melynek keretében lehetőség nyílik többek között a program/rendezvény előkészítése során felmerült kérdések, problémák megtárgyalására. A címzett köteles a mini-projektet a jelentkezési lapon és a Támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően végrehajtani. A megvalósítást a címzett fotóval, és a mini-projekt jellégétől függően jelenléti ívvel támasztja alá, amelyek a szakmai beszámoló részét képezik. A szakmai beszámoló a pályázati anyagban és a támogatási szerződésben vállalt feladatok megvalósulását és a támogatás felhasználását mutatja be, és a szerződésben felsorolt szakmai feladatokkal azonos szerkezetben készül. A szakmai beszámolóban felsorolt, megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjében szereplő sorokhoz, az abban megjelenő számlákhoz, bizonylatokhoz. Itt kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen célkitűzés részeként használta fel a pályázó a támogatást, milyen eszközt, tárgyat, szolgáltatást vásárolt. A végrehajtást követően a címzett a kifizetési kérelmével párhuzamosan benyújtja szakmai beszámolóját, mely a mini-projekt javaslatban foglalt feladatok megvalósulását mutatja be. A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámolóhoz. Amennyiben a szakmai beszámoló nincs összhangban a pénzügyi elszámolással vagy abból világosan nem tűnik ki, hogy a támogatást mire fordították, az elszámolás nem fogadható el. Támogatásfolyósítás A támogatás folyósítása az alábbi formákban történhet: - támogatási előleg; 22

23 - a címzett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a címzett bankszámlájára. A címzett a Támogatási szerződés aláírásával előlegigénylésre válik jogosulttá, melynek mértéke a megítélt támogatás maximum 25%-a, azaz Ft lehet Ft alatti költségű mini-projektek esetében előleg folyósítására nincs lehetőség. A közvetítő szervezet döntési jogkörébe tartozik, hogy a címzett által igényelt előleg mértékét elfogadja, vagy csökkentett összeget folyósít. Amennyiben nem az igényelt, hanem csökkentett összeget hagyja jóvá, arról haladéktalanul az előlegigénylés beérkezését követő 15 napon belül - levélben és ben értesíti a címzettet. Az előleg nyújtására a Támogatási Szerződés megkötését követően kerülhet sor. A címzett dönti el, hogy előlegként a maximálisan meghatározott mértékhez képest mennyit igényel, döntését az előleg kifizetési kérelem releváns rovatában tünteti fel. A közvetítő szervezet a címzett számára az előlegigénylést követő 30 naptári napon belül a megadott bankszámlaszámra átutalja az előleg összegét. A közvetítő szervezet az előleg összegén túl a mini-projekt megvalósítása során felmerülő költségeket utófinanszírozással téríti meg. Pénzügyi beszámolók A címzett kifizetési kérelmet csak a Támogatási Szerződésben rögzített tevékenységekre nyújthat be. Amennyiben a benyújtandó elszámolást igazoló dokumentumon szereplő összeg meghaladja a Támogatási Szerződésben rögzített támogatási összeget, a különbözetet a címzett saját erejéből finanszírozza. Kifizetési kérelmet a mini-projekt megvalósításának rövid időtartama miatt egyszer nyújt be a címzett a közvetítő szervezet számára, mely egyben tartalmazza az előlegként felvett összeg, illetve utófinanszírozással kért támogatás elszámolását. A projekt elszámolására egyszer kerül sor. Kivételt jelent a félévesnél hosszabb projekt, amely esetében a városrehabilitációs projekt aktuális Projekt Előrehaladási Jelentéséhez (PEJ) kapcsolódva kell beszámolót készítenie a mini-projekt megvalósítójának a Közvetítő Szervezet felé. 23

24 Az elszámolást igazoló dokumentum legfeljebb a mini-projekt kivitelezését követő 30 naptári napon belül nyújtható be. Az elszámolás a címzett által a közvetítő szervezet számára kiállított számlával vagy bizonylattal történhet. A közvetítő szervezet a benyújtott dokumentum elfogadását követően 30 napon belül utalja át a támogatásból fennmaradt részt. Amennyiben nem kerül sor az elszámolást igazoló dokumentum megadott határidőn belüli benyújtására, úgy a közvetítő szervezet egyszeri alkalommal felszólítja a címzettet ezen dokumentumnak az értesítő levél kézhezvételétől számított 15 naptári napon belüli megküldésére. Ha ezen határidő letelte után sem kerül benyújtásra a szükséges igazolás, akkor a közvetítő szervezet felbontja a Támogatási Szerződést, és az előleg visszafizetésére szólítja fel a címzettet, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott napi kamattal megnövelt összegben. A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a címzett (szerződő fél) nevére kiállított számlákkal vagy, ha a címzett a támogatás felhasználásakor harmadik felet bíz meg, megbízási szerződéssel és kifizetési bizonylatokkal igazoltak, az adott pályázat céljának tételesen megfelelnek, látható, hogy a támogatást mire használták fel, és a felmerült költségeket milyen mértékben fedezték a szerződés szerinti támogatásból. Csak azok a számlák fogadhatók el, amelyek az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv által meghatározott kritériumoknak megfelelnek, azaz kötelezően tartalmazzák az alábbiakat: a) a számla kibocsátásának kelte; b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy amely alatt a 89. -ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették; 24

25 e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; g) a 163. (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől; h) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára, illetőleg a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; i) az alkalmazott adó mértéke; j) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; k) adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól, vagy után a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett; l) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. A fenti formai és tartalmi kritériumoknak nem megfelelő számla nem fogadható el elszámolásként. Amennyiben nem számla ellenében fizettek a pályázati cél megvalósítása érdekében, minden olyan más dokumentumot is csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban 25

26 szereplő bizonylatok tartalmát. Ezek lehetnek a kifizetés alapjául szolgáló megkötött szerződések, megrendelők, teljesítés-igazolások, jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok. Az ezekhez rendelt, kifizetést igazoló átutalási bizonylatot, postai feladóvényt stb. szintén csatolni kell. A számlák és bizonylatok keltezési dátumai az adott elszámolási időszakba kell, hogy essenek. Ezen időszak kezdete legkorábban augusztus 22., végső dátumát a támogatási szerződés tartalmazza (az elszámolás határideje). Az elszámolások menete A számlákat, bizonylatokat állítsa olyan sorrendbe, hogy tartalmuk szerint megfeleljenek a beszámoló logikájának. A tényleges pénzügyi teljesítés bemutatása céljából hozzá kell rendelni a bizonylatokhoz a pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatokat, kiadási pénztárbizonylatokat (vagy a számlának tartalmaznia kell a "fizetve" megjegyzést). Ezután vezesse rá valamennyi számla és bizonylat eredeti példányára a következő szöveget: "a. mini projekt támogatási kerete felé elszámolva....ft. Csak ezután fénymásolja a számlát, bizonylatot! Csak az ilyen záradékkal ellátott számlák, bizonylatok fogadhatók el elszámolásként. Amennyiben a támogató azt kéri, a címzett köteles az elszámolásban benyújtott számlák és bizonylatok eredeti példányait ellenőrzésre bemutatni. Az elszámolás fő dokumentuma az "Elszámolólap", kötelező mellékletei a számlaösszesítő jegyzék és a számlák és bizonylatok másolatai. E dokumentumokat a Közvetítő Szervezet honlapjáról letölthetők. Az azonosíthatóság és a kereshetőség végett a számlaösszesítő (egynél több számla vagy bizonylat csatolása esetén használandó) sorait sorszámozni kell, s ugyanezen számokkal kell megjelölni a hivatkozott dokumentumokat is. Célja, hogy a támogatás megvalósulását ellenőrző szerv egyértelműen meg tudja állapítani a támogatási céloknak, illetve a szerződésben vállalt feladatoknak való megfelelést. Minden számlaösszesítő végén az összegeket össze kell adni. 26

27 A számlaösszesítőben felsorolt számlákon és bizonylatokon szereplő adatoknak meg kell egyezniük a fénymásolatban benyújtott számlák, bizonylatok adataival. A címzett, illetve a képviseletre jogosult a számlaösszesítő valamennyi oldalát lássa el kézjegyével. A címzetteknek lehetőségük van arra a beszámoló és az elszámolás elkészítése során, hogy a képviseletre jogosult személyen túl bárkit meghatalmazzanak a dokumentumok aláírására, hitelesítésére. A meghatalmazásban a meghatalmazó képviselő és a meghatalmazott azonosítását szolgáló adatokon és aláírásukon túl meg kell jelölni a meghatalmazás célját, a meghatalmazottnak az eljárásban való jogosultságát, valamint azt legalább két azonosítható tanú aláírásával kell ellátni. A meghatalmazást csatolni kell az elszámoláshoz. A Közvetítő Szervezet költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 9/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. (13) bekezdése szerint "amennyiben a címzett az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásáról a megállapodásban megjelölt határidőre nem számolt el, úgy a támogatás teljes összegét a felszólítást követő 15 napon belül köteles visszafizetni és újabb támogatás 3 évig nem folyósítható". Nem szabályszerű elszámolás esetén, ha a Közvetítő Szervezet figyelembe véve az elszámolási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályokat megállapítja, hogy az elszámolás, vagy annak egyes elemei nem felelnek meg az előírásoknak, kötelezi a címzett szervezetet az elszámolás nem szabályszerű részének megfelelő támogatási összeg visszafizetésére. Projektzárás A projekt lezárása a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának tényéről a közvetítő szervezet értesíti a címzettet. A közvetítő szervezet a mini-projekt kapcsán készült valamennyi dokumentumot megőrzi, és a városrehabilitációs projekt aktuális előrehaladási jelentésének elkészítéséhez felhasználja. A projektzáró beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes szerződés szerinti összegével el kell számolni. A 27

28 felvett támogatás mértékénél kisebb összegű elszámolást benyújtó címzett elesik az el nem számolt támogatástól a fel nem használt összeget köteles visszafizetni. Teljesítési, fenntartási kötelezettségek, szankcionálás A címzett köteles a jelentkezési lapon és a Támogatási szerződésben rögzítettek szerint végrehajtani a mini-projektet. Amennyiben a címzett nem ennek megfelelően jár el, úgy a közvetítő szervezet jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett összeg teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra, valamint a közvetett eljárás keretében meghirdetésre kerülő pályázati kiírásból való kizárásra. Ellenőrzés Címzett köteles eltűrni a közvetítő és a Közvetítő Szervezet monitorozási és ellenőrzési tevékenységét. Közvetítő Szervezet helyszíni ellenőrzést tart a program/rendezvény kivitelezésének időpontjában a helyszínen. A helyszíni látogatás során a jelentkezési lapon vállalt feladatok teljesülésének vizsgálata történik. Az ellenőrzést végző személy emlékeztetőt készít a látogatásról, melyet csatol az adott mini-projekt dokumentációjához. A közvetítő szervezet a mini-projekt megvalósítása során az alábbi mutatók teljesülését kíséri nyomon: Mutató egység Célérték* Tényérték** Programalapból kiutalt összeg Ft Meghirdetett száma mini-projektek db Bevont non-profit szervezetek száma db 28

29 Megvalósított programok / rendezvények száma Programok résztvevőinek száma A városrehablitációs projektben fejlesztett, a közvetett eljárás során helyszínként megjelenő intézmények, közterületek száma. db fő db * A szerződésben szereplő tervezett érték ** A beszámolók és ellenőrzések alapján teljesített érték Címzett tájékoztatási kötelezettségei A mini-projekt megvalósítása során a Címzett köteles a közvetlen célcsoport tájékoztatásán, bevonásán túl minél szélesebb nyilvánossággal megismertetni a mini-projekt célját és tevékenységét. A megvalósítás során folyamatosan, bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik a Címzett (Közvetítő Szervezet) és a Címzett is köteles az EU támogatására folyamatosan felhívni a figyelmet. Adminisztratív információk A Pályázati Útmutató és annak mellékletei együtt tartalmazzák a pályázat benyújtásához előírt összes feltételt, amelyek elérhetőek a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. irodájában, illetve a oldalon is. A pályázatok benyújtásának menetét az 1.sz mellékletben ismertetjük. 29

30 MELLÉKLETEK 30

31 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2009-DAOP /C-09-2f városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására 1. A pályázat célja A pályázat célja a városrehabilitációs projektben megújuló terek közösségi tartalommal, hasznos információátadással, az ide látogatók szellemi épülését és együvé tartozását elősegítő programokkal való megtöltése. A mini projektek akcióterülete a BIOPOLISZ PARK területe, a Somogyi utca Tisza Lajos körút Petőfi Sándor utca Batthyány utca Boldogasszony sugárút Bem utca - Hattyas utca Máglya sor Tisza folyó Somogyi utcák által körülhatárolt területre terjed ki. 2. A pályázók köre Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező nonprofit szervezetek, akik az akcióterületi lakossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen vannak), vagy a településen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak. Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak: Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben; Nonprofit gazdasági társaságok amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben; Szociális szövetkezetek amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben. 31

32 Olyan civil szervezetek (is) jelentkezhetnek, - amelyek sem hazai, sem uniós pályázati tapasztalattal nem rendelkeznek (adminisztratív és menedzsment tapasztalat hiánya a megfelelő források felkutatásában-felhasználásában.); - amelyeknek a standard pályázati folyamatban való részvétel, egyszerűsített adminisztratív terhek viselése is nehézséget jelenthet. Támogatásban kizárólag bankszámlával rendelkező, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részesülhet, továbbá tevékenységét a szegedi lakosok szolgálatára végzi. A támogatási keretből politikai jellegű tevékenységek nem támogathatók. Nem pályázhat magánszemély, politikai szervezet, alapítvány (kivéve közalapítvány), és olyan szervezet, amely a pályázat kiírását megelőző öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. A pályázó címzett szervezet létezését a nyilvántartásba vételre vonatkozó, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolással vagy a címzett szervezet adószámát igazoló APEH igazolással kell alátámasztani. Az igazolást a pályázattal együtt kell benyújtani. A pályázat kötelező melléklete továbbá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat. Nem nyújtható támogatás azon szervezeteknek, amelyek 30 napot meghaladó köztartozással rendelkeznek. 3. Támogatható tevékenységek Biopolisz Környezetvédelem Célja a környezeti szempontú fenntarthatóság elveinek megfelelő környezettudatos magatartás kialakítása; adoptációs és megelőző viselkedésformák tudatosítása és elterjesztése, a természetvédelmi tevékenységek, környezetvédelmi akcióprogramok, a környezeti nevelés és a civil érdekképviselet eszközeivel a természeti és a humán környezet értékeinek megvédése a következő generációk számára. Ezen belül együttműködési körök kialakítása Szeged és vonzáskörzetének környezeti neveléssel, környezettudatos viselkedés kialakításával és elterjesztésével 32

33 foglalkozó intézményei, pedagógusai, óvópedagógusai és munkatársai között, ismeretterjesztő segédanyagok fejlesztése, programok szervezése és lebonyolítása A működési terület lakosságán belül a környezettudatosság növelését célzó programok, szolgáltatások számára a nyilvánosság biztosítása. Az akcióterületen folyó munkákkal kapcsolatos környezetvédelmi tevékenység Az előző, Belváros I-es akcióterületen már megkezdett civil szervezeti tevékenység tapasztalatai alapján, speciálisan Biopolisz Park akcióterületre kialakított, a projekt kapcsán felmerülő környezetvédelmi szakmai kérdésekre összeállított, közérthető, emészthető formában nyilvánosság elé tárt ismeretterjesztő program. Cél, hogy a megújult közösségi tereket a lakosság megismerje, a város szerves részének tekintse, magáénak érezhesse, és érezze a pozitív változásokat. Tudományos ipari parkok esetében nemzetközi szinten követelmény egy harmonikus urbánus-természeti környezet megteremtése, így a projekt megvalósítása során ez az akcióterület nemcsak vonzó befektetői környezet, hanem a város civiljei számára is élhető környék lesz. Hátrányos helyzetű fiatalok közösségformáló programjai: tanulás, egészségnevelés, környezettudatosság Olyan civil szervezettel való együttműködés, amelynek akcióterületi fejlesztésekkel összefüggő tevékenysége során az egészségügyi- vagy lelki problémákkal küzdő fiatalok is tanácsot kaphatnak. Biopolisz Park akcióterületei fejlesztésekkel kapcsolatosan különféle színvonalas szolgáltatásokkal, hatékony orvosi pszichológiai - mentálhigiénés megoldásokkal segítik a hátrányos helyzetű hallgatókat. Az önkormányzat a civil szervezetekkel való együttműködése során a gyermekek, a fiatalok egészségre való nevelését játékkal, a hátrányos helyzetűek körében is közkedvelt sportprogramokkal, tanácsadással, illetve önkéntes egészségi állapot felméréssel igyekszik javítani e soft elem keretén belül. Egészségmegőrzés - megelőzési funkció - egészségügyi- és lelki problémákra is Eszközei: rekreáció, szabadidősport, tanácsadás, önkéntes állapotfelmérés. Fogyatékkal élők 33

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Gyömrő Város Önkormányzat KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0004 számú, Gyömrő városközpont fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata

Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a városrehabilitációs projekt lebonyolításával megbízott Városfejlesztő Társaság) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nádudvar

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 azonosítószámú szociális célú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális Városrehabilitáció Alsózsolcán című ÉMOP 3.1.1-12-2013-0009 kódszámú Szociális célú városrehabilitáció projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 22546/2016. Előadó: Juhász Csilla SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 Tárgy: A 2016. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Településfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók témában az alábbiak szerint:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Településfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók témában az alábbiak szerint: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fertőd Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, A városközpont megújítása Fertődön projekt keretében, elkülönített

Részletesebben

A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója

A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója 4200-62/2016. (III. 9.) FSZSB sz. határozat 1. sz. melléklete A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója (1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 6/2016. (II. 16.)

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016. március 1.-től 1 Algyő Nagyközség

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22.

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. Az elszámolhatóság időbeli és területi hatálya A 2007. január 1. és 2015. június

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-17 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. április 8-án tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz 1. melléklet a 14/2015.(XI. 24.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP a... évi önkormányzati pályázathoz Pályázó szervezet megnevezése: Pályázó szervezet címe: Aláírásra jogosult képviselő neve:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében I. TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az akkreditáció rendszerének kialakítása c. tervezési felhívásához, kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-2.6.1-09/1 A projekt

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kor-Társ Idősügyi Program 2011 Idősklubok, nyugdíjasklubok kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására (előfinanszírozott)

Kor-Társ Idősügyi Program 2011 Idősklubok, nyugdíjasklubok kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására (előfinanszírozott) Kor-Társ Idősügyi Program 2011 Idősklubok, nyugdíjasklubok kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására (előfinanszírozott) A pályázat kódja: KOR-TARS-11 Pályázati Útmutató 2011. december

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A nemzetiségi támogatások felhasználására (A pályázat kódja: NEMZ-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program. Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program. Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése Kódszám: DAOP-2007-4.2.1/2F A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0 Pályázati Útmutató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának idegenforgalmi, sport, civil, polgármesteri és környezetvédelmi alap pályázói és egyedi támogatási igényt benyújtói számára (2016) Gyomaendrőd, 2016.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5.

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5. Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása Budapest, 2014. március 5. Előadás tartalma Jelentési kötelezettség, háttéranyagok Pénzügyi jelentés készítése, felépítése

Részletesebben

A pályázat kódja: IFJ-GY-12-E. Pályázati útmutató

A pályázat kódja: IFJ-GY-12-E. Pályázati útmutató Téli sportpályák funkció- és kihasználtság bővítő fejlesztésének támogatása, annak érdekében, hogy a gyermek- és a fiatal korosztály körében a téli sportok gyakorlásának lehetősége növekedjen A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT)

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) 1. Kötelezettségek utólagos fedezeti számlanyitás esetén. A 191/2009. Korm. Rendelet szerinti építtetői fedezetkezelés esetén

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány közgazdasági, pénzügyi valamint az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú konferenciatámogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-A A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Tartalom 1. A konstrukció bemutatása... 2 1.1 A program megvalósításának lépései... 3

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321247-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tájékoztató a projektek lezárásához

Tájékoztató a projektek lezárásához 1 / 10 Tájékoztató a projektek lezárásához A Felelős Hatóság a tájékozató kibocsátásával segíteni kívánja az Európai Unió Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános programja keretében

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER FELHÍVÁS A nemzetközi kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretében folytatott

Részletesebben

A gyermek, ifjúsági és sportminiszter és az oktatási miniszter közös közleménye

A gyermek, ifjúsági és sportminiszter és az oktatási miniszter közös közleménye A gyermek, ifjúsági és sportminiszter és az oktatási miniszter közös közleménye Felhívás általános és középfokú oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása

Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása AGRÁRÁGAZATI SZERVEZETEK SZÁMÁRA A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató (továbbiakban: FM) az agrárágazati és vidékfejlesztési szakmai érdekeket képviselő

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECENTRALIZÁLT REGIONÁLIS KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online módon történő pályázat benyújtására

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online módon történő pályázat benyújtására A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online módon történő pályázat benyújtására Téma: Pákozdi állandó és ideiglenes kiállítás megvalósítása. Pályázati feltételek: a pályázó intézmény

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap

Belső Biztonsági Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Belső Biztonsági Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS korlátozott projekt-kiválasztás BBA- 6.1.2 A polgárok és a kritikus infrastruktúrák CBRN(E) 1 védelmi képességének javítása a terrorizmus elleni

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2016. évi támogatására

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2016. évi támogatására A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2016. évi támogatására (A pályázat kódja: FV-I-16) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-15

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2016. évi költségvetésből biztosított pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen és túl c. kiíráshoz NTP-TSZPK-M-16

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen és túl c. kiíráshoz NTP-TSZPK-M-16 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-16-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a társadalmi felelősségvállalás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-16)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK OSZTÁLYA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) eredményeire alapozott (ún. spin-off) vállalkozások létrehozása révén.

2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) eredményeire alapozott (ún. spin-off) vállalkozások létrehozása révén. 2. fejezet A gazdaság innovációs képességének fejlesztését ösztönző pályázatok 2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST) 2.1.1. A pályázat célja Innovatív ötletek és kutatási

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ 1. Pályázat benyújtására

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF. Preambulum. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) pályázatot ír ki

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF. Preambulum. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) pályázatot ír ki A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI felhívása Szegénységcsökkentési programok Afrikában - a 10. Európai Fejlesztési Alap forrásainak hasznosítása TÁRGYÁBAN Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF

Részletesebben