Kamera. Hálózati rejtett kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2161A01

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kamera. Hálózati rejtett kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2161A01"

Átírás

1 Kamera Hálózati rejtett kamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2161A01 0

2 Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben szereplő valamennyi információ, szöveg, kép, grafikon, stb. a Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. vagy leányvállalatai (a továbbiakban Hikvision ) tulajdona. A kezelői kézikönyv (a továbbiakban Kézikönyv ) egészének vagy részének bármely módon való másolása, módosítása, lefordítása, és terjesztése a Hikvision előzetes írásos engedélye nélkül tilos. Egyéb rendelkezés hiányában a Hikvision a Kézikönyvvel kapcsolatosan semmilyen hallgatólagos vagy kifejezett garanciát nem vállal. A Kézikönyvről Ez a kézikönyv a 64xx hálózati kamerára vonatkozik. A Kézikönyv a termék kezelésére és karbantartására vonatkozó információkat tartalmaz. A kézikönyvben szereplő képek, grafikonok, és egyéb információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Kézikönyvben szereplő információk a termék firmware frissítései miatt, illetve egyéb okokból előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Kézikönyv legfrissebb verziója a vállalat weboldaláról tölthető le ( A kézikönyvben szereplő műveletekhez kérje szakember segítségét. Védjegyek a logó, illetve a Hikvision egyéb védjegyei és logói valamennyi jogi körzetben a Hikvision tulajdonát képezik. Minden egyéb védjegy és logó jog szerinti tulajdonosaik kizárólagos tulajdonát képezi. 1

3 Jogi nyilatkozat Hálózati rejtett kamera Gyorsindítási útmutató A VONATKOZÓ TÖ RVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A KÖVETKEZŐKBEN LEÍRT TERMÉK, ANNAK VALAMENNYI HARDVER, SZOFTVER, ÉS FIRMWARE ALKOTÓ ELEME ADOTT ÁLLAPOTÁBAN, VALAMENNYI LEHETSÉGES HIBÁJÁVAL EGYÜ TT KERÜ L ÉRTÉKESÍTÉSRE, ÉS A HIKVISION NEM VÁLLAL HALLGATÓ LAGOS VAGY KIFEJEZETT GARANCIÁT A TERMÉK ELADHATÓ SÁGÁVAL, MINŐSÉGÉVEL, ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGÉVEL, ILLETVE HARMADIK FELEK JOGSÉRTÉSEIVEL KAPCSOLATOSAN. A HIKVISION, ANNAK IGAZGATÓI, VÁLLALATI TISZTVISELŐI, ALKALMAZOTTAI, ÉS ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐK FELELŐSSÉG A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓ L ADÓ DÓ KÜ LÖ NLEGES, KÖ VETKEZMÉNYES, BALESETI, VAGY KÖ ZVETETT KÁROKÉRT, BELEÉRTVE A NYERESÉGEK ELVESZTÉSÉT, AZ Ü ZLETMENET MEGZAVARÁSÁT, DOKUMENTUMOK VAGY ADATOK ELVESZTÉSÉT, MÉG AKKOR SEM, HA A HIKVISION-T ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN JELLEGŰ KOCKÁZATOKRÓL. AZ INTERNETKAPCSOLATTAL RENDELKEZŐ TERMÉKEKET A KEZELŐ CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA. A HIKVISION SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A HACKERTÁMADÁSBÓ L, SZÁMÍTÓ GÉPES VÍRUSOKBÓ L, VAGY EGYÉB INTERNETES BIZTONSÁGI KOCKÁZATOKBÓL ADÓDÓ RENDELLENEZ MŰKÖDÉSÉRT, SZEMÉLYES ADATOK KIJUTÁSÁÉRT, ÉS EGYÉB KÁROKÉRT; A HIKVISION AZONBAN SZÜKSÉG ESETÉN MEGFELELŐ MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A MEGFIGYELÉSRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK A JOGI KÖRZETTŐL FÜGGŐEN ELTÉRŐEK LEHETNEK. A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT A JOGTALAN FELHASZNÁLÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ELLENŐRIZZE, HOGY A TERVEZETT FELHASZNÁLÁS VALAMENNYI VONATKOZÓ 2

4 TÖRVÉNYNEK MEGFELEL. A HIKVISION NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A TERMÉK JOGTALAN FELHASZNÁLÁSÁÉRT. A KÉZIKÖ NYV INFORMÁCIÓ I ÉS A VONATKOZÓ TÖ RVÉNYEK KÖ ZÖTTI ELLENTMONDÁS ESETÉN AZ UTÓ BBI A MÉRVADÓ. Szabályozással kapcsolatos információk FCC információk FCC megfelelőség: A berendezés a vonatkozó tesztek eredményei szerint megfelel az FCC szabályzat 15. cikke értelmében a digitális eszközökre vonatkozó követelményeknek. A követelmények célja, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen, amennyiben a berendezést kereskedelmi környezetben alkalmazzák. A berendezés működése során rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat, és nem megfelelő telepítés, illetve nem rendeltetésszerű használat esetén káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs eszközökben. A berendezés lakossági területen való működtetése káros interferenciát okozhat, melynek megszüntetését a kezelőnek saját költségére kell elvégeznie. FCC feltételek Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. cikkének. Az eszköz a következő 2 feltétellel üzemeltethető: 1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát. 2. Az eszköznek minden külső interferenciát át kell engednie, beleértve a rendellenes működést okozó interferenciákat is. 3

5 EU megfelelőségi nyilatkozat A termék, valamint annak mellékelt tartozékai - ha vannak ilyenek - rendelkeznek a CE jelöléssel, azaz megfelelnek a 2004/108/EK EMC Irányelvben, illetve a 2011/65/EU RoHS Irányelvben foglalt harmonizált Európai szabványoknak. 2012/19/EU (WEEE irányelv): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek nem helyezhetők el a vegyes háztartási hulladékban az Európai Unió területén. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza a terméket a kereskedőhöz új termék vásárlása esetén, illetve vigye el azt egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információért keresse fel a következő weboldalt: /66/EK (akkumulátorokra vonatkozó irányelv): A termék olyan akkumulátort tartalmaz, amely nem helyezhető el a vegyes háztartási hulladékban az Európai Unió területén. Az akkumulátor pontos adatait lásd a termék dokumentációjában. Az akkumulátoron a következő szimbólum található, melyben szerepelhetnek a kadmium (Cd), ólom (Pb), és higany (Hg) jelenlétét jelző betűk. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza az akkumulátort a kereskedőhöz, illetve vigye el azt egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információért keresse fel a következő weboldalt: Industry Canada ICES-003 megfelelőség Az eszköz megfelel a CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) szabvány követelményeinek. 4

6 Biztonsági utasítások Az utasítások célja, hogy biztosítsák a termék megfelelő használatát a lehetséges veszélyek és anyagi károk elkerülése érdekében. A biztonsági utasítások Figyelmeztetésekre és Intésekre oszthatók Figyelmeztetések: Az utasítások be nem tartása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Intések: Az utasítások be nem tartása sérüléshez vagy az eszköz károsodásához vezethet. Figyelmeztetések A súlyos sérülés vagy halál kockázatának elkerülése érdekében tartsa be ezeket az utasításokat. Intések A lehetséges sérülések vagy az eszköz károsodásának elkerülése érdekében tartsa be ezeket az utasításokat. Figyelmeztetések A jelszavak és egyéb biztonsági beállítások megfelelő konfigurációja a telepítő és/vagy a végfelhasználó felelőssége. A termék használata közben szigorúan tartsa be a vonatkozó nemzeti és regionális elektromos biztonsági előírásokat. További információért tekintse meg a műszaki adatokat. 5

7 A bementi feszültségnek meg kell felelnie a SELV (alacsony feszültségű berendezések biztonsága) és a korlátozott 24 VAC vagy 12 VDC tápegységekre vonatkozó előírásoknak, az IEC szabvány értelmében. További információért tekintse meg a műszaki adatokat. Egy adapterhez ne csatlakoztasson több eszközt, mivel az adapter túlterhelése túlmelegedést vagy tüzet okozhat. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva a konnektorhoz. Ha a terméket falra vagy mennyezetre szereli, szilárdan rögzítse azt. Ha az eszköz körül füstöt, szokatlan szagot, vagy zajt észlel, azonnal kapcsolja le az áramforrást, húzza ki a tápkábelt, és lépjen kapcsolatba a szervizzel. Intések A kamera használata előtt ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő. Ne ejtse le a kamerát, és ne tegye ki erős ütközéseknek. Kézzel ne érjen az érzékelő modulokhoz. Ha meg kell tisztítani az érzékelőket, használjon kevés etanollal megnedvesített, tiszta rongyot, és óvatosan törölje át őket. Ha a kamerát hosszabb ideig nem használja, helyezze a lencsére a védőkupakot, hogy megvédje az érzékelőt a portól. 6

8 Ne irányítsa a kamerát a nap, vagy erős fényforrások felé. Az erős fényforrások elmosódott képet vagy fénykoszorút eredményezhetnek (amely nem tekinthető hibának), illetve csökkenthetik az érzékelő élettartamát. A lézersugarak kiégethetik az érzékelőt, ezért ha a megfigyelt területen lézerberendezések működnek, győződjön meg róla, hogy az érzékelő felületét nem éri lézersugár. Ne helyezze a kamerát szélsőségesen hideg vagy meleg (a megengedett üzemi hőmérséklet -30 C ~ +60 C, illetve a H jelölésű modellek esetében -40 C ~ +60 C), poros vagy nedves környezetbe, és ne tegye ki erős elektromágneses sugárzásnak. A hőfelhalmozódás elkerülése érdekében jól szellőző környezetben működtesse a kamerát. A kamera használat közben nedvességtől távol tartandó. A kamera az eredeti, vagy azzal azonos csomagolásban szállítandó. Rendszeres alkatrészcsere: a berendezés bizonyos alkatrészeit (pl. elektrolitos kondenzátor) átlag élettartamuknak megfelelően rendszeresen cserélni kell. Az átlag élettartam az üzemi környezettől és a felhasználás módjától függően változó lehet, ezért javasoljuk, rendszeresen ellenőrizze a készüléket. További részletekért lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Az akkumulátor nem rendeltetésszerű használata vagy nem megfelelő cseréje robbanáshoz vezethet. Az akkumulátort kizárólag azonos, vagy azonos tulajdonságokkal rendelkező modellel cserélje ki. A használat akkumulátorokat a gyártó előírásainak megfelelően selejtezze le. 7

9 Ha a termék nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel, vagy a legközelebbi szervizközponttal. Soha ne kísérelje meg szétszerelni a kamerát. (Az engedély nélküli javítási vagy karbantartási kísérletek okozta károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.) 8

10 Tartalomjegyzék 1 A kamera külső megjelenése Általános kinézet Első panel Hátsó panel Érzékelőegységek Beszerelés A fő egység telepítése A blokk alakú érzékelőegység telepítése Rejtett telepítés Látható telepítés A hengeres érzékelőegység telepítése A fix fókuszú érzékelőegység telepítése A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Huzalozás A kamera aktiválása Aktiválás böngészőn keresztül Aktiválás az SADP szoftverrel Az IP cím módosítása Hozzáférés böngészőn keresztül

11 1 A kamera külső megjelenése 1.1 Általános kinézet A rejtett kamera általános kinézete az alábbiakban látható: ábra Általános kinézet 1-1. táblázat Az általános kinézet leírása Sz. Leírás 1 Fő egység 2 Rögzítősín 10

12 Sz. Leírás 3 Hátsó panel 4 Első panel 5 6 LED-es bekapcsolásjelző STATUS jelző-led Folyamatos piros: Áramellátás be Nem világít: Áramellátás ki Folyamatos zöld: A kamera megfelelően működik. Nem világít: A kamera nem működik megfelelően. 7 LINK jelző-led Villogó sárga: A hálózat megfelelően csatlakozik. Nem világít: Hálózat leválasztva. 1.2 Első panel A rejtett kamera háromféle első panellel rendelkezik, lásd: 1-2. ábra, 1-3. ábra, és 1-4. ábra VIN1 AUDIO IN AUDIO OUT SD 1-2. ábra A I típusú első panel 11

13 VIN1 AUDIO IN AUDIO OUT SD 1-3. ábra A II típusú első panel VIN2 VIN1 AUDIO IN AUDIO OUT SD 1-4. ábra A III típusú első panel 1-2. táblázat Az első panel leírása Sz. Leírás 1 Hang bemenet 2 Hang kimenet 3 RJ-12 video-bemeneti interfész(ek) 4 Mikro SD kártyanyílás 12

14 1.3 Hátsó panel A rejtett kamera hátsó paneljét lásd: 1-5. ábra. 1 2 DC 12V RESET LAN(PoE) RS232 RXD TXD GND IN1 1B 1A ALARM ábra Hátsó panel 1-3. táblázat A hátsó panel leírása Sz. Leírás 1 Visszaállítás 2 Árambemenet 3 4 RS-232 és riasztó be- és kimeneti interfészei Ethernet-csatlakozó PoE (hálózaton keresztüli bekapcsolás) funkcióval 13

15 1.4 Érzékelőegységek A különböző rejtett kamerák háromféle érzékelőegységgel rendelkeznek: blokk alakú, hengeres és fix fókuszú érzékelőegység ábra Blokk alakú érzékelőegység 1-4. táblázat A blokk alakú érzékelőegység leírása 3 Sz. Leírás 1 Blokk alakú érzékelőegység 2 Díszítőfedél 3 Egyenes rögzítőkeret 4 Video-kimeneti kábel RJ-12 interfésszel 14

16 ábra Hengeres érzékelőegység 1-5. táblázat A blokk alakú érzékelőegység leírása Sz. Leírás 1 Hengeres érzékelőegység 2 Video-kimeneti kábel RJ-12 interfésszel 3 Körsínes rögzítőkeret 15

17 ábra Fix fókuszú érzékelőegység 1-6. táblázat A blokk alakú érzékelőegység leírása Sz. Leírás 1 Fix fókuszú kamera 2 Mennyezeti rögzítőkeret 3 Video-kimeneti kábel RJ-12 interfésszel 16

18 2 Beszerelés Hálózati rejtett kamera Gyorsindítási útmutató Mielőtt hozzákezdene: Győződjön meg róla, hogy a csomagolás sértetlen, és valamennyi alkatrészt tartalmaz. A standard tápegység feszültsége 12 V DC vagy 24 V AC, ügyeljen arra, hogy a kamerának megfelelő tápegységet használja. A beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész le van választva az áramforrásról. Az üzemi környezetről szóló adatokat a termékek műszaki adatai között találja. Győződjön meg róla, hogy a fal képes megtartani a kamera és a keret össztömegének legalább négyszeresét. Az infravörös funkcióval rendelkező kamerák esetén az infravörös tükröződés megelőzése érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket: A kupolára lerakódott por vagy zsír infravörös tükröződést okozhat. Kérjük, ne távolítsa el a kupola védőfóliáját a szerelési művelet befejezése előtt. Ha por vagy zsírréteg van a kupola burkolatán, egy izopropil alkohollal megnedvesített, tiszta és puha ronggyal törölje át. Győződjön meg róla, hogy a kamera közelében nem találhatók tükröző felületek. A kamera infravörös fénye visszaverődhet a lencsébe, és tükröződést okozhat. 17

19 A lencse körül található habszivacs gyűrűnek szorosan kell illeszkednie a kupola belső felületéhez, hogy elválassza a lencsét az infravörös LED-ektől. Rögzítse a kupolát a kameratesthez úgy, hogy a habszivacs gyűrű és a kupola résmentesen illeszkedjenek. 2.1 A fő egység telepítése Lépések: 1. Rögzítse a rögzítősínt a telepítési felületre a mellékelt csavarok segítségével ábra Rögzítősín rögzítése 2. Rögzítse a keretet a fő egység hátsó felületére a megfelelő csavarokkal. 18

20 2-2. ábra Keret rögzítése a fő egységhez Ne fordítsa fejjel lefelé a fő egységet a keret rögzítése során. 3. Függessze a fő egységet a kerettel együtt a rögzítősínre és fejezze be a telepítést ábra A fő egység felfüggesztése 19

21 2.2 A blokk alakú érzékelőegység telepítése Ez a kamerasorozat a rejtett és látható telepítést egy díszítőfedéllel segíti Rejtett telepítés Ü gyeljen arra, hogy a szerelési felület alkalmas legyen a ragasztóval történő rögzítésre. Lépések: 1. Fúrjon bele a szerelési felületbe, lásd: 2-4. ábra ábra Fúrás a felületre Ügyeljen arra, hogy a lyuk kellően nagy legyen a kamera lencséje számára. 2. Távolítsa el a kereten lévő ragasztószalag egyik oldalát. Helyezze fel a keretet a szerelési felületre, a fúrt lyukhoz igazítva. 20

22 2-5. ábra A keret felhelyezése 3. Helyezze a blokk alakú érzékelőegységet a keretbe úgy, hogy meghajoljon. 4. Húzza meg a keret felső részén lévő rögzítőcsavart ábra A blokk alakú érzékelőegység behelyezése 21

23 2.2.2 Látható telepítés Lépések: 1. Rögzítse a blokk alakú érzékelőegységet a szerelési felületre csavarok segítségével, lásd: 2-7. ábra ábra A blokk alakú érzékelőegység rögzítése Cement felületre történő szereléskor használja a bővítőcsavart a kamera rögzítéséhez. Fa felületre történő szereléskor használja a menetvágó csavart a kamera rögzítéséhez. 5. Fedje le az érzékelőegységet a díszítőfedéllel. Lásd: 2-8. ábra. 22

24 2-8. ábra A fedél felhelyezése 2.3 A hengeres érzékelőegység telepítése Ez a kamerasorozat csak a rejtett telepítést támogatja. Ü gyeljen arra, hogy a szerelési felület alkalmas legyen a ragasztóval történő rögzítésre. Lépések: 1. Fúrjon bele a szerelési felületbe, lásd: 2-9. ábra. 23

25 2-9. ábra Fúrás a felületre Ügyeljen arra, hogy a lyuk kellően nagy legyen a kamera lencséje számára. 2. Távolítsa el a kereten lévő ragasztószalag egyik oldalát. Helyezze fel a keretet a szerelési felületre, a fúrási lyukakhoz igazítva. Lásd az alábbi ábrát ábra A keret felhelyezése 3. Helyezze a hengeres érzékelőt a körsínes keretben lévő szerelési lyukba. 4. Az érzékelő rögzítéséhez fordítsa el a zárókarimát. 24

26 2-11. ábra A hengeres érzékelő telepítése 2.4 A fix fókuszú érzékelőegység telepítése Lépések: 1. Rögzítse a keret alaprészét a mennyezethez a mellékelt csavarokkal ábra A mennyezeti rögzítőkeret rögzítése 2. Helyezze a keret fedelét az alaprészre 25

27 2-13. ábra A keretfedél felhelyezése 3. Csavarozza a keretet az alaprészhez ábra A keret csavarozása 26

28 Az igényeinek megfelelően rövidebb keret is választható. 4. Hurkolja össze a fix fókuszú egységet a keret hurkával és szorítsa meg a mellékelt csavarral. Lásd: ábra ábra A fix fókuszú egység hurkolása 5. Igazítsa az összeszerelt fix fókuszú egységet a kerethez és forgassa el az egységet a kerethez történő rögzítéshez ábra A fix fókuszú egység felszerelése a keretre 27

29 6. Lazítsa ki a gombot a megfigyelés szögének állításához majd húzza meg a rögzítőanyát a telepítés befejezéséhez. Knob Lock Nut ábra A szerelési művelet vége 28

30 3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül A kezelő tudomásul veszi, hogy a kamera internetes vezérlése hálózati biztonsági kockázatokkal járhat. A hálózaton keresztül érkező támadások, illetve az információk kiszivárgásának elkerülése érdekében gondoskodjon a hálózat megfelelő védelméről. Ha a termék nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel, vagy a legközelebbi szervizközponttal. 3.1 Huzalozás Csatlakoztassa a kamerát a hálózatra az alábbi ábráknak megfelelően: or Network Camera 半 球 Network Cable 3-1. ábra Közvetlen csatlakoztatás Computer Network Cable or 网 络 交 换 机 Network Cable or Network Camera 半 球 Computer 3-2. ábra Csatlakoztatás routeren vagy kapcsolón keresztül 29

31 3.2 A kamera aktiválása A kamera használata előtt az első aktiváláskor létre kell hoznia egy erős jelszót. A kamera aktiválható böngészőn, SADP szoftveren, illetve a szoftver kliensen keresztül. A kamera aktiválását az SADP szoftveren illetve a böngészőn keresztül történő aktiválás példáján mutatjuk be. A szoftver klienssel való aktiváláshoz lásd a hálózati kamera használati utasítását Aktiválás böngészőn keresztül Lépések: 1. Kapcsolja be a kamerát, és csatlakoztassa a hálózathoz. 2. Adja meg a kamera IP címét a böngésző címsorában, majd a kezelőfelület megnyitásához nyomja meg az Enter gombot. A kamera alapértelmezett IP címe Ahhoz, hogy a kamera az alapértelmezés szerint engedélyezze a DHCP protokollt, az SADP szoftveren keresztül kell aktiválnia a kamerát, majd ki kell keresnie az IP címet. 30

32 3-3. ábra Kezelőfelület (Web) 3. Hozzon létre egy jelszót, és írja be azt a jelszó mezőbe. ERŐS JELSZÓ JAVASOLT Fokozottan javasoljuk, hogy egy ön által választott erős jelszót adjon meg (amely legalább 8 karakteres és kis- és nagybetűket, számokat és speciális szimbólumokat tartalmaz), ezzel növelve a termék biztonságos használatát. Javasoljuk, hogy rendszeresen változtassa meg a jelszót, különösen fokozott biztonságot igénylő rendszerek esetén; a jelszó havi vagy heti módosításával hatékonyabban védi a terméket az illetéktelen hozzáféréstől. 4. Hagyja jóvá a jelszót. 5. Kattintson az OK gombra a jelszó mentéséhez és az élő kamerakép megnyitásához. 31

33 3.2.2 Aktiválás az SADP szoftverrel Az SADP szoftver az online eszköz észlelését, a kamera aktiválását, és a jelszó beállítását teszi lehetővé. Az SADP szoftvert a mellékelt lemezről, vagy a hivatalos weboldalról telepítheti. Kövesse a kamera aktiválásának lépéseit, a két másik aktiválási módot lásd a hálózati kamera használati utasításában. Lépések: 1. Futtassa az SADP szoftvert az online eszközök kereséséhez. 2. Ellenőrizze a talált eszközök állapotát a listán, és válassza ki az inaktív eszközt ábra SADP kezelőfelület 32

34 Az SADP szoftver több kamerát is képes egyidejűleg aktiválni. Részletekért lásd az SADP szoftver felhasználói kézikönyvét. 3. Hozzon létre egy jelszót, és írja be azt a jelszó mezőbe, majd erősítse meg. ERŐS JELSZÓ JAVASOLT Fokozottan javasoljuk, hogy egy ön által választott erős jelszót adjon meg (amely legalább 8 karakteres és kis- és nagybetűket, számokat és speciális szimbólumokat tartalmaz), ezzel növelve a termék biztonságos használatát. Javasoljuk, hogy rendszeresen változtassa meg a jelszót, különösen fokozott biztonságot igénylő rendszerek esetén; a jelszó havi vagy heti módosításával hatékonyabban védi a terméket az illetéktelen hozzáféréstől. 4. Kattintson az OK gombra a jelszó mentéséhez. A sikeres aktiválást a felugró ablakban ellenőrizheti. Ha az aktiválás sikertelen, kérjük, ellenőrizze, hogy a jelszó megfelel a követelményeknek, majd próbálkozzon újra. 3.3 Az IP cím módosítása Cél: A kamera eléréséhez és konfigurálásához a LAN (Local Area Network) hálózaton keresztül a vezérlő számítógéppel azonos alhálózathoz kell csatlakoztatni a kamerát. Ezután telepítse az SADP szoftvert vagy a szoftver klienst a hálózati kamera IP címének módosításához. Az IP cím módosítását az SADP szoftver példáján mutatjuk be. 33

35 Lépések: 1. Futtassa az SADP szoftvert. 2. Válasszon ki egy aktív eszközt. Lásd a 3.2 fejezetet a kamera inaktív állapotban történő aktiválásához. 3. Módosítsa az eszköz IP címét manuálisan, vagy a DHCP protokoll engedélyezésével a számítógéppel azonos alhálózatra ábra Az IP cím módosítása 4. A módosított IP cím mentéséhez adja meg a jelszót. Az SADP támogatja az IP-címek kötegelt módosítását, a részletekért olvassa el az SADP kézikönyvet. 34

36 4 Hozzáférés böngészőn keresztül Rendszerkövetelmények: Operációs rendszer: Microsoft Windows XP SP1 vagy újabb CPU: 2,0 GHz vagy gyorsabb RAM: 1G vagy több Kijelző: vagy magasabb felbontás Böngésző: Internet Explorer 8.0 vagy újabb, Apple Safari vagy újabb, Mozilla Firefox 5.0 vagy újabb, illetve Google Chrome 18 vagy újabb Lépések: 1. Nyissa meg a böngészőt. 2. A böngésző címsorában adja meg a hálózati kamera IP címét, majd nyomja meg az Enter gombot a bejelentkezési felület megnyitásához. Az alapértelmezett IP cím Ha a kamera nincs aktiválva, aktiválja azt a 3.2 fejezetnek megfelelően. 3. Írja be a felhasználónevet és a jelszót. Az eszköz felhasználói fiókjait és felhasználói/kezelői engedélyeit a rendszergazdának kell beállítania. Törölje a szükségtelenné vált felhasználói/kezelői fiókokat és engedélyeket. 35

37 Az IP-cím zárolásra kerül, ha az admin felhasználó 7 alkalommal sikertelenül adta meg jelszavát (5 kísérlet a felhasználó/kezelő számára). 4. Kattintson a Bejelentkezés gombra ábra Bejelentkezési felület 5. Az élő kép megjelenítése és a kamera kezelése előtt telepítse a megfelelő beépülő modult. A beépülő modul telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Zárja be a böngészőt a bővítmény telepítésének befejezéséhez. 36

38 4-2. ábra A beépülő modul letöltése 6. A telepítés végén nyissa meg ismét a böngészőt, és ismételje meg a 2~4. lépéseket a bejelentkezéshez. A további konfigurációról szóló utasításokat lásd a hálózati kamera használati utasításában. 37

39 0

Mini hálózati kupolás kamera

Mini hálózati kupolás kamera Kamera Mini hálózati kupolás kamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1863A01 1 Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben

Részletesebben

Kamera. Hálózati csőkamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2108A01

Kamera. Hálózati csőkamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2108A01 Kamera Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2108A01 0 Gyorsindítási útmutató Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN

Részletesebben

Hálózati forgatható kamera

Hálózati forgatható kamera Kamera Hálózati forgatható kamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Szabályozó információ EU megfelelőségi

Részletesebben

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Hikvision IP kamera Gyorsindítási útmutató 3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Megjegyzés: A kezelő tudomásul veszi, hogy a kamera internetes vezérlése hálózati biztonsági kockázatokkal

Részletesebben

IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV H.264 hagyományos hálózati digitális videorögzítőkhöz FIGYELMEZTETÉSEK Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet és rendeltetésének megfelelően, biztonságosan használja

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv P2P WP2P WiFi alapú Biztonsági kamera

Felhasználói Kézikönyv P2P WP2P WiFi alapú Biztonsági kamera Felhasználói Kézikönyv P2P WP2P WiFi alapú Biztonsági kamera Ez a felhasználói kézikönyv tömören megmutatja Önnek, hogyan sajátíthatja el a termék helyes használatát és részletes tájékoztatást ad az egyes

Részletesebben

AHT-0405KA 4 csatornás AHT-0810KA 8 csatornás AHT-1620KA 16 csatornás

AHT-0405KA 4 csatornás AHT-0810KA 8 csatornás AHT-1620KA 16 csatornás AHT-0405KA 4 csatornás AHT-0810KA 8 csatornás AHT-1620KA 16 csatornás HD-TVI Digitális Video Rögzítő Gyors telepítési útmutató v1.00 20150915 Tartalomjegyzék 1. Üzembe helyezés... 4 1.1 HDD beszerelése...

Részletesebben

Alcor Zest D714I Táblagép. Kezelési útmutató

Alcor Zest D714I Táblagép. Kezelési útmutató Alcor Zest D714I Táblagép Kezelési útmutató BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük,

Részletesebben

Hálózati konverziós kamera. Gyors üzemelési útmutató. magyar

Hálózati konverziós kamera. Gyors üzemelési útmutató. magyar Hálózati konverziós kamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Szabályozó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ MAGYAR P-touch H00 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A P-touch készülék használata előtt olvassa el ezt a Használati útmutatót. Mindig tartsa kéznél ezt a Használati útmutatót, mert a későbbiekben

Részletesebben

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B JOGI NYILATKOZATOK FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT A SAMSUNG ELECTRONICS FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZTATHASSA A TERMÉKEKET,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GPS navigációs készülék NAVON N250 Tartalom: Biztonsági információ 3 Telepítés 7 Nézetek 13 GPS (Globális helymeghatározó rendszer) 15 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ Biztonsági utasítások

Részletesebben

RUBY Digitális kézi nagyító

RUBY Digitális kézi nagyító RUBY Digitális kézi nagyító Felhasználói kézikönyv Freedom Scientific, LLC July 2009 Part Number # 440446-001 Rev. B KIADJA: Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum a tartalék akkumulátor megfelelő felszerelését ismerteti.

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

ZP2 sorozat Telepítési kézikönyv

ZP2 sorozat Telepítési kézikönyv ZP2 sorozat Telepítési kézikönyv P/N 00-3251-501-0022-04 ISS 04MAY15 Szerzői jog Védjegyek és szabadalmak Gyártó Verzió Tanúsítvány Európai uniós irányelvek Elérhetőség 2015 UTC Fire & Security. Minden

Részletesebben

A LEGKISEBB HD KAMERA WIFI JELTOVÁBBÍTÁSSAL

A LEGKISEBB HD KAMERA WIFI JELTOVÁBBÍTÁSSAL A LEGKISEBB HD KAMERA WIFI JELTOVÁBBÍTÁSSAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.o. Biztonsági utasítások 2.o. Termék tartozékok 2.o. A Termék szerkezete 3.o. A tartószerkezet felépítése 3.o.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

Compaq Mini felhasználói kézikönyv

Compaq Mini felhasználói kézikönyv Compaq Mini felhasználói kézikönyv Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás

Részletesebben

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ Biztonsági előírások és kezelési útmutató EXHR14003B-15 (HT-F62913A-500) Köszönjük, hogy ez a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt

Részletesebben

Első lépések Compaq Notebook sorozat

Első lépések Compaq Notebook sorozat b Első lépések Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 271247-211 2002. június Ez az útmutató ismerteti a hardver és szoftver üzembehelyezésével, a számítógép használatával és a problémák elhárításával

Részletesebben

Rollei Sunglasses Cam 100. 1. A csomag tartalma

Rollei Sunglasses Cam 100. 1. A csomag tartalma Rollei Sunglasses Cam 100 1. A csomag tartalma Csomagolja ki óvatosan a napszemüveg kamerát, és ellenőrizze, hogy megvannak-e a következőkben felsorolt részek: 1. Rollei napszemüveg kamera 2. 4 GB-s mikrosd

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV Behatolásjelző Központok Firmware Verzió 1.01 PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV GDAŃSK versa_p_hu 05/10 SATEL VERSA 1 A SATEL célja a termékek minőségének és tudásának folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a termékek

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

KÉPZETT VILLANYSZERELŐ SZAKEMBER

KÉPZETT VILLANYSZERELŐ SZAKEMBER relaydroid TM Felhasználói Dokumentáció Tartalom 1. Általános leírás... 2 2. Specifikáció... 3 2.1. Modellek... 3 2.2. Paraméterek... 3 2.3. Elrendezés és méretek... 4 17.5mm széles modellek... 4 35mm

Részletesebben

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS TUDNIVALÓK AZ ÜZEMBEHELYEZŐ SZÁMÁRA Figyelmeztetések az üzembehelyezési és karbantartási kézikönyvhöz EZ A KÉZIKÖNYV KIZÁRÓLAG AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Általános biztonsági óvintézkedések Általános biztonsági óvintézkedések Magyar 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum

Részletesebben

KX-HNB600FX. Rendszerbeállítási útmutató. Otthoni hálózati rendszer Hub. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

KX-HNB600FX. Rendszerbeállítási útmutató. Otthoni hálózati rendszer Hub. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Rendszerbeállítási útmutató Otthoni hálózati rendszer Hub Típus KX-HNB600FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum elmagyarázza, hogyan kell beállítani a hub-ot, és hogyan érheti

Részletesebben

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS Szoftvertelepítési útmutató A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv leírja, hogyan

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Nokia 215

Felhasználói kézikönyv Nokia 215 Felhasználói kézikönyv Nokia 215 1.0. kiadás HU Felhasználói kézikönyv Nokia 215 Tartalom Biztonságunk érdekében 3 Kezdő lépések 4 Gombok és részek 4 A SIM-kártya, az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése

Részletesebben

2500 Series multifunkciós készülék

2500 Series multifunkciós készülék 2500 Series multifunkciós készülék Bevezetés 2006. december www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

DL2 adatnaplózó *11209658* Rövid útmutató. Szerelés Elektromos csatlakozás Kezelőszervek. a belső vezérlőprogram 2.0.0 verziójától

DL2 adatnaplózó *11209658* Rövid útmutató. Szerelés Elektromos csatlakozás Kezelőszervek. a belső vezérlőprogram 2.0.0 verziójától DL2 adatnaplózó a belső vezérlőprogram 2.0.0 verziójától Rövid útmutató Szerelés Elektromos csatlakozás Kezelőszervek *11209658* 11209658 Köszönjük, hogy RESOL-készüléket vásárolt. Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

GSM Gate Control Pro 20 GSM Gate Control Pro 1000

GSM Gate Control Pro 20 GSM Gate Control Pro 1000 GSM Gate Control Pro 20 GSM Gate Control Pro 1000 TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v1.50.2532 és újabb modulverziókhoz Dokumentumverzió: 1.83 2016.05.18 Jellemzők: Kimenetek vezérlése interneten keresztül,

Részletesebben

Vezeték nélküli IP kamera / Vezetékes kamera. (Windows operációs rendszerekhez)

Vezeték nélküli IP kamera / Vezetékes kamera. (Windows operációs rendszerekhez) Vezeték nélküli IP kamera Vezetékes kamera Kézikönyv - Gyors indulás (Windows operációs rendszerekhez) Modell:FI8904W Modell:FI8905W Windows operációs rendszerekhez-------1. oldal MAC operációs rendszerekhez

Részletesebben

HP Mini felhasználói kézikönyv

HP Mini felhasználói kézikönyv HP Mini felhasználói kézikönyv Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

PowerBox 6800. Colorovo. hordozható töltő

PowerBox 6800. Colorovo. hordozható töltő Colorovo PowerBox 6800 hordozható töltő 22 Kezelési utasítás PowerBox 6800 Köszönjük, hogy megvásárolta a Colorovo PowerBox 6800 hordozható töltő. Meg vagyunk győződve arról, hogy az megfelel az Ön elvárásainak.

Részletesebben

BBM-27F Valós D&N ipari kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

BBM-27F Valós D&N ipari kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. BBM-27F Valós D&N ipari kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Szatellit Zrt. Bozsák Tamás TARTALOMJEGYZÉK 1. Felhasználói információk... 3

Részletesebben

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV Behatolásjelző Központok Firmware Verzió 1.00 PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV GDAŃSK versa_p_en 04/09 A SATEL célja a termékek minőségének és tudásának folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a termékek műszaki

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

Termék leírás. On-Board-Diagnosztikai (OBD) modul

Termék leírás. On-Board-Diagnosztikai (OBD) modul Termék leírás On-Board-Diagnosztikai (OBD) modul Tartalom 1. Felhasznált szimbólumok 1.1 Dokumentáció 1.2 KTS 340 2. Felhasználói utasítások 2.1 Fontos megjegyzések 2.2 Biztonsági utasítások 2.3 Megsemmisítés

Részletesebben

New Compact Kompresszoros inhalátor

New Compact Kompresszoros inhalátor HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ New Compact Kompresszoros inhalátor GKA Medical 1 A. ábra 2 B. ábra E. ábra C. ábra F. ábra D. ábra G. ábra 3 A New Compact részei 1. Kompresszoregység 2. Főkapcsoló 3. Hálózati kábel

Részletesebben

WIFI ajtócsengő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

WIFI ajtócsengő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WIFI ajtócsengő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Támogatott mobil telefon rendszerek: Android 4.2 & ios 6.0 vagy a felett. Műszaki adatok Kamera paraméterek Infravörös megvilágítók Videó képsebesség Operációs rendszer

Részletesebben

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón.

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Felhasználói kézikönyv A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Környezetünk védelme mindannyiunk érdeke. A Symantec eltávolította a borítót erről a kézikönyvről, hogy csökkentse termékei

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Z2400 Series használati útmutató

Z2400 Series használati útmutató Z2400 Series használati útmutató 2007. www.lexmark.com Tartalom Biztonsági tájékoztató...7 Bevezetés...8 Információ keresése a nyomtatóval kapcsolatban...8 A nyomtató részei...10 A biztonsági figyelmeztetések

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés.

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték nélküli riasztó berendezés MA Rend. szám: 75 19 90 Ez a

Részletesebben

M12 GSM kommunikátor Telepítői kézikönyv

M12 GSM kommunikátor Telepítői kézikönyv M12 GSM kommunikátor Telepítői kézikönyv DSC Hungária 2015.01.14. 1.02 v. Tartalomjegyzék Bemutatás 1 Bemutatás 1 Fő funkciók 1 Műszaki jellemzők 1 A GSM modul üzembe helyezése 2 Telepítés 2 Részegységek

Részletesebben

POW5633 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW5633 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 4 4.4 Az elektromos működtetésű

Részletesebben

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár ajtócsengő-funkcióval Rend. sz.: 75 17 80 Rendeltetés A zár ajtócsengőként használható, feladatai ezen kívül: házajtó, garázsajtó

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Használati útmutató (HU) 0558008706 BIZTOSÍTSA, HOGY EZ AZ INFORMÁCIÓ ELJUT A BERENDEZÉS KEZELŐJÉHEZ.A SZÁLLÍTÓTÓL KÜLÖN PÉLDÁNYOKAT

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA PROGRAM INDÍTÁSA ÉS EFEJEZÉSE PROGRAM MÓDOSÍTÁSA PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA PROGRAMTÁLÁZAT NAPI KARANTARTÁS

Részletesebben

PowerBox Slim 2500. Colorovo. hordozható töltő

PowerBox Slim 2500. Colorovo. hordozható töltő Colorovo PowerBox Slim 2500 hordozható töltő 20 Kezelési utasítás PowerBox Slim 2500 Köszönjük, hogy megvásárolta a Colorovo PowerBox Slim 2500 hordozható töltőt. Meg vagyunk győződve arról, hogy az megfelel

Részletesebben

Összefoglaló útmutató Rövid magyarázatok rutin műveletekhez

Összefoglaló útmutató Rövid magyarázatok rutin műveletekhez Összefoglaló útmutató Rövid magyarázatok rutin műveletekhez DCP-L5500DN DCP-L6600DW MFC-L5700DN MFC-L5750DW MFC-L6800DW MFC-L6900DW Brother azt tanácsolja, hogy tartsa a Brother készüléke mellett az összefoglaló

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon FIGYELMEZTETÉS A sérülések, balesetveszély elkerülése és helytelen használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd őrizze meg. A gép további használóihoz is juttassa el a tájékoztatót.

Részletesebben

Használati útmutató XXL LED-ES MUNKALÁMPA. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató XXL LED-ES MUNKALÁMPA. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató XXL LED-ES MUNKALÁMPA myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

SM-G930F. Felhasználói kézikönyv

SM-G930F. Felhasználói kézikönyv SM-G930F Felhasználói kézikönyv Hungarian. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 Akkumulátor 15 SIM-kártya (nano-sim-kártya)

Részletesebben

Rövid beállítási útmutató. Huawei E153

Rövid beállítási útmutató. Huawei E153 Rövid beállítási útmutató Huawei E153 Telepontok: Békéscsaba, Csaba Center, Andrássy u. 37-43. Békéscsaba, Szent István tér 1. Celldömölk, Sági u. 3/a. Dunaújváros, Dózsa György út 3. Esztergom, Petőfi

Részletesebben

ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel

ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel 1 ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel Üzembe helyezési útmutató! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL! Kapcsolat Ha bármilyen problémája adódna a ParkIT kamera üzemeltetése közben, bizalommal

Részletesebben

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró Használati utasítás Bluetooth hangszóró 1 FONTOS MEGJEGYZÉSEK A legnagyobb élvezet eléréséhez és a hangszóró használata érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Ha a terméket az

Részletesebben

Rövidített felhasználói kézikönyv. H.264 ( 4/8/16 csatornás) Digitális video rögzítő

Rövidített felhasználói kézikönyv. H.264 ( 4/8/16 csatornás) Digitális video rögzítő Rövidített felhasználói kézikönyv H.264 ( 4/8/16 csatornás) Digitális video rögzítő EVD-04/100A1HCE EVD-08/100A1HCE EVD-16/100A1HCE EVD-04/100A1HCB EVD-08/100A1HCB EVD-16/100A1HCB Használja az ajánlott

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép A kiadvány cikkszáma: 413758-211 2006. január Jelen útmutató a számítógép bővítésével kapcsolatos alapvető tudnivalókat

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

EM1089 - Webkamera mikrofonnal

EM1089 - Webkamera mikrofonnal EM1089 - Webkamera mikrofonnal 2 MAGYAR EM1089 - Webkamera mikrofonnal Figyelmeztetések és felhívások A termék(ek) felnyitása súlyos személyi sérülést eredményezhet! A termék javítását csak az Eminent

Részletesebben

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató HP 23tm érintőképernyős monitor Felhasználói útmutató 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

AC1600 intelligens WiFi router

AC1600 intelligens WiFi router Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

Eredeti használati útmutató. Fényszóró állító berendezés

Eredeti használati útmutató. Fényszóró állító berendezés Eredeti használati útmutató Fényszóró állító berendezés 2 HTD 8xx HTD 8xx 3 hu 4 HTD 8xx Tartalomjegyzék 1. Alkalmazott szimbólumok 5 1.1 A dokumentációban 5 1.1.1 A figyelmeztetések felépítése és jelentése

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Egyfázisú feszültségrelé K8AB-VW Ideális választás a feszültség figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. és feszültségesés egyidejű figyelése. Független beállítások és kimenetek a feszültségcsökkenés

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K TA R TA L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI................................... 3 A készülék felhasználása.............................................. 3 Főbb funkciók......................................................

Részletesebben

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Használati útmutató Tartalom Fontos biztonsági intézkedések... 2 MX W1 digitális vezeték nélküli fülhallgató rendszer... 4 A csomag tartalma... 4 A termék bemutatása...

Részletesebben

EVD-16/400A4DH DVR. Gyors Beállítás Útmutató. 2.0.1 Verzió

EVD-16/400A4DH DVR. Gyors Beállítás Útmutató. 2.0.1 Verzió EVD-16/400A4DH DVR Gyors Beállítás Útmutató 2.0.1 Verzió Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Bármilyen kérdés vagy kérés esetén keresse bizalommal a forgalmazót. A kézikönyv az EVD-16/400A4DH

Részletesebben

PD2 PowerDrive központi egység. Használati utasítás Magyar

PD2 PowerDrive központi egység. Használati utasítás Magyar PD2 PowerDrive központi egység Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Az eszközt a telepítés során

Részletesebben

Vasco Traveler HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR

Vasco Traveler HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR Vasco Traveler HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Tartalomjegyzék 1. A készülék üzembe helyezése 4 1.1 Funkcióbillentyűk 5 1.2 Az akkumulátor töltése

Részletesebben

DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS

DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 77/23/EEC, 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek

Részletesebben

TC-DVR MN30xx. Digitális videó rögzítő. Felhasználói kézikönyv

TC-DVR MN30xx. Digitális videó rögzítő. Felhasználói kézikönyv TC-DVR MN30xx Digitális videó rögzítő Felhasználói kézikönyv 4/8/16 csatornás DVR-ekhez V1.0 Minden jog fenntartva FIGYELEM Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális videórögzítőt. A DVR használata

Részletesebben

KX-HNC200FX. Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Beltéri kamera. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

KX-HNC200FX. Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Beltéri kamera. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Beltéri kamera Típus KX-HNC200FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a beltéri kamerát hogyan kell megfelelően

Részletesebben

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ Köszönjük, hogy cégük szélsebesség mérő készülékét választotta. A kézikönyv a szélsebesség mérő készülék használatára vonatkozó utasításokat, és biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Digitális bemenetek: 2 darab 0-5V jelszintű digitális bemenet Pl. nyitásérzékelők, risztóközpontok, mozgásérzékelők, átjelzők, stb.

Digitális bemenetek: 2 darab 0-5V jelszintű digitális bemenet Pl. nyitásérzékelők, risztóközpontok, mozgásérzékelők, átjelzők, stb. Termék Ismertető Műszaki Információk Használati utasítás Technikai adatok: Tápfeszültség: 12-24V Digitális / Logikai kimenetek: 8 darab open-collector kimenet, közvetlenül relé meghajtására alkalmasak,

Részletesebben

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Használati Utasítás KANMED Operatherm OP3

Használati Utasítás KANMED Operatherm OP3 KANMED Operatherm OP3, OP3-093/4 2016 01 01 0413 Figyelmeztetés: A melegítő készülék nem megfelelő használata súlyos sérülést okozhat. Kérjük, gondosan olvassa el a t Ez a érvényes a KANMED Operatherm

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

TVR 40 Rövid áttekintés

TVR 40 Rövid áttekintés GE Security TVR 40 Rövid áttekintés Tartalom A csomag tartalma 1 Telepítési környezet 1 A TVR 40 beállítása első alkalommal 1 Eszközök csatlakoztatása 1 Külső adat és riasztási ki/bemeneti kábel csatlakoztatása

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TSR-50 A készülék üvegházhatású gázt tartalmaz: R-600a/12g, GWP: 3, 0,036kg CO2 kifejezve. Hermetikusan zárt. Kedves Vásárló! Kérjük olvassa el figyelmesen a használati

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX Tartalomjegyzék A csomag tartalma 2 Funkciók 3 Beállítás 4 Vezeték nélküli beállítás 4 A nyakpánt felszerelése 4 Működés 5 Visszajelzők 5 Töltés 5 A hangerő beállítása 5 Bejövő

Részletesebben

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18 7.5 kva - 15 kva szünetmentes tápegység (UPS) Felhasználói és telepítési útmutató Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer leírása... 3 2.1 Általános leírás... 3 2.2 A rendszer felépítése... 5 Az UPS rendszer

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

ParkIT ANPR Kamera. LetUgo Beléptető Rendszerrel. Üzembe helyezési útmutató. Kapcsolat ! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL!

ParkIT ANPR Kamera. LetUgo Beléptető Rendszerrel. Üzembe helyezési útmutató. Kapcsolat ! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL! ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel Üzembe helyezési útmutató! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL! Kapcsolat Ha bármilyen problémája adódna a ParkIT kamera üzemeltetése közben, bizalommal

Részletesebben