Mini hálózati kupolás kamera

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mini hálózati kupolás kamera"

Átírás

1 Kamera Mini hálózati kupolás kamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1863A01 1

2 Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben szereplő valamennyi információ, szöveg, kép, grafikon, stb. a Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. vagy leányvállalatai (a továbbiakban Hikvision ) tulajdona. A kezelői kézikönyv (a továbbiakban Kézikönyv ) egészének vagy részének bármely módon való másolása, módosítása, lefordítása, és terjesztése a Hikvision előzetes írásos engedélye nélkül tilos. Egyéb rendelkezés hiányában a Hikvision a Kézikönyvvel kapcsolatosan semmilyen hallgatólagos vagy kifejezett garanciát nem vállal. A Kézikönyvről Ez a kézikönyv a 25xx hálózati kamerára vonatkozik. A Kézikönyv a termék kezelésére és karbantartására vonatkozó információkat tartalmaz. A kézikönyvben szereplő képek, grafikonok, és egyéb információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Kézikönyvben szereplő információk a termék firmware frissítései miatt, illetve egyéb okokból előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Kézikönyv legfrissebb verziója a vállalat weboldaláról tölthető le ( A kézikönyvben szereplő műveletekhez kérje szakember segítségét. Védjegyek a logó, illetve a Hikvision egyéb védjegyei és logói valamennyi jogi körzetben a Hikvision tulajdonát képezik. Minden egyéb védjegy és logó jog szerinti tulajdonosaik kizárólagos tulajdonát képezi. 2

3 Jogi nyilatkozat A VONATKOZÓ TÖ RVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A KÖVETKEZŐKBEN LEÍRT TERMÉK, ANNAK VALAMENNYI HARDVER, SZOFTVER, ÉS FIRMWARE ALKOTÓ ELEME ADOTT ÁLLAPOTÁBAN, VALAMENNYI LEHETSÉGES HIBÁJÁVAL EGYÜ TT KERÜ L ÉRTÉKESÍTÉSRE, ÉS A HIKVISION NEM VÁLLAL HALLGATÓ LAGOS VAGY KIFEJEZETT GARANCIÁT A TERMÉK ELADHATÓ SÁGÁVAL, MINŐSÉGÉVEL, ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGÉVEL, ILLETVE HARMADIK FELEK JOGSÉRTÉSEIVEL KAPCSOLATOSAN. A HIKVISION, ANNAK IGAZGATÓI, VÁLLALATI TISZTVISELŐI, ALKALMAZOTTAI, ÉS ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐK FELELŐSSÉG A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓ L ADÓ DÓ KÜ LÖ NLEGES, KÖ VETKEZMÉNYES, BALESETI, VAGY KÖ ZVETETT KÁROKÉRT, BELEÉRTVE A NYERESÉGEK ELVESZTÉSÉT, AZ Ü ZLETMENET MEGZAVARÁSÁT, DOKUMENTUMOK VAGY ADATOK ELVESZTÉSÉT, MÉG AKKOR SEM, HA A HIKVISION-T ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN JELLEGŰ KOCKÁZATOKRÓL. AZ INTERNETKAPCSOLATTAL RENDELKEZŐ TERMÉKEKET A KEZELŐ CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA. A HIKVISION SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A HACKERTÁMADÁSBÓ L, SZÁMÍTÓ GÉPES VÍRUSOKBÓ L, VAGY EGYÉB INTERNETES BIZTONSÁGI KOCKÁZATOKBÓL ADÓDÓ RENDELLENEZ MŰKÖDÉSÉRT, SZEMÉLYES ADATOK KIJUTÁSÁÉRT, ÉS EGYÉB KÁROKÉRT; A HIKVISION AZONBAN SZÜKSÉG ESETÉN MEGFELELŐ MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A MEGFIGYELÉSRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK A JOGI KÖRZETTŐL FÜGGŐEN ELTÉRŐEK LEHETNEK. A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT A JOGTALAN FELHASZNÁLÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ELLENŐRIZZE, HOGY A TERVEZETT FELHASZNÁLÁS VALAMENNYI VONATKOZÓ 3

4 TÖRVÉNYNEK MEGFELEL. A HIKVISION NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A TERMÉK JOGTALAN FELHASZNÁLÁSÁÉRT. A KÉZIKÖ NYV INFORMÁCIÓ I ÉS A VONATKOZÓ TÖ RVÉNYEK KÖ ZÖTTI ELLENTMONDÁS ESETÉN AZ UTÓ BBI A MÉRVADÓ. Szabályozással kapcsolatos információk FCC információk FCC megfelelőség: A berendezés a vonatkozó tesztek eredményei szerint megfelel az FCC szabályzat 15. cikke értelmében a digitális eszközökre vonatkozó követelményeknek. A követelmények célja, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen, amennyiben a berendezést kereskedelmi környezetben alkalmazzák. A berendezés működése során rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat, és nem megfelelő telepítés, illetve nem rendeltetésszerű használat esetén káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs eszközökben. A berendezés lakossági területen való működtetése káros interferenciát okozhat, melynek megszüntetését a kezelőnek saját költségére kell elvégeznie. FCC feltételek Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. cikkének. Az eszköz a következő 2 feltétellel üzemeltethető: 1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát. 2. Az eszköznek minden külső interferenciát át kell engednie, beleértve a rendellenes működést okozó interferenciákat is. 4

5 EU megfelelőségi nyilatkozat A termék, valamint annak mellékelt tartozékai - ha vannak ilyenek - rendelkeznek a CE jelöléssel, azaz megfelelnek a 2004/108/EK EMC Irányelvben, illetve a 2011/65/EU RoHS Irányelvben foglalt harmonizált Európai szabványoknak. 2012/19/EU (WEEE irányelv): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek nem helyezhetők el a vegyes háztartási hulladékban az Európai Unió területén. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza a terméket a kereskedőhöz új termék vásárlása esetén, illetve vigye el azt egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információért keresse fel a következő weboldalt: /66/EK (akkumulátorokra vonatkozó irányelv): A termék olyan akkumulátort tartalmaz, amely nem helyezhető el a vegyes háztartási hulladékban az Európai Unió területén. Az akkumulátor pontos adatait lásd a termék dokumentációjában. Az akkumulátoron a következő szimbólum található, melyben szerepelhetnek a kadmium (Cd), ólom (Pb), és higany (Hg) jelenlétét jelző betűk. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza az akkumulátort a kereskedőhöz, illetve vigye el azt egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információért keresse fel a következő weboldalt: Industry Canada ICES-003 megfelelőség Az eszköz megfelel a CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) szabvány követelményeinek. 5

6 Biztonsági utasítások Az utasítások célja, hogy biztosítsák a termék megfelelő használatát a lehetséges veszélyek és anyagi károk elkerülése érdekében. A biztonsági utasítások Figyelmeztetésekre és Intésekre oszthatók Figyelmeztetések: Az utasítások be nem tartása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Intések: Az utasítások be nem tartása sérüléshez vagy az eszköz károsodásához vezethet. Figyelmeztetések A súlyos sérülés vagy halál kockázatának elkerülése érdekében tartsa be ezeket az utasításokat. Intések A lehetséges sérülések vagy az eszköz károsodásának elkerülése érdekében tartsa be ezeket az utasításokat. Figyelmeztetések A jelszavak és egyéb biztonsági beállítások megfelelő konfigurációja a telepítő és/vagy a végfelhasználó felelőssége. A termék használata közben szigorúan tartsa be a vonatkozó nemzeti és regionális elektromos biztonsági előírásokat. További információért tekintse meg a műszaki adatokat. 6

7 A bementi feszültségnek meg kell felelnie a SELV (alacsony feszültségű berendezések biztonsága) és a korlátozott 24 VAC vagy 12 VDC tápegységekre vonatkozó előírásoknak, az IEC szabvány értelmében. További információért tekintse meg a műszaki adatokat. Egy adapterhez ne csatlakoztasson több eszközt, mivel az adapter túlterhelése túlmelegedést vagy tüzet okozhat. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva a konnektorhoz. Ha a terméket falra vagy mennyezetre szereli, szilárdan rögzítse azt. Ha az eszköz körül füstöt, szokatlan szagot, vagy zajt észlel, azonnal kapcsolja le az áramforrást, húzza ki a tápkábelt, és lépjen kapcsolatba a szervizzel. Intések A kamera használata előtt ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő. Ne ejtse le a kamerát, és ne tegye ki erős ütközéseknek. Kézzel ne érjen az érzékelő modulokhoz. Ha meg kell tisztítani az érzékelőket, használjon kevés etanollal megnedvesített, tiszta rongyot, és óvatosan törölje át őket. Ha a kamerát hosszabb ideig nem használja, helyezze a lencsére a védőkupakot, hogy megvédje az érzékelőt a portól. Ne irányítsa a kamerát a nap, vagy erős fényforrások felé. Az erős fényforrások elmosódott képet vagy fénykoszorút 7

8 eredményezhetnek (amely nem tekinthető hibának), illetve csökkenthetik az érzékelő élettartamát. A lézersugarak kiégethetik az érzékelőt, ezért ha a megfigyelt területen lézerberendezések működnek, győződjön meg róla, hogy az érzékelő felületét nem éri lézersugár. Ne helyezze a kamerát szélsőségesen hideg vagy meleg (a megengedett üzemi hőmérséklet -30 C ~ +60 C, illetve a H jelölésű modellek esetében -40 C ~ +60 C), poros vagy nedves környezetbe, és ne tegye ki erős elektromágneses sugárzásnak. A hőfelhalmozódás elkerülése érdekében jól szellőző környezetben működtesse a kamerát. A kamera használat közben nedvességtől távol tartandó. A kamera az eredeti, vagy azzal azonos csomagolásban szállítandó. Rendszeres alkatrészcsere: a berendezés bizonyos alkatrészeit (pl. elektrolitos kondenzátor) átlag élettartamuknak megfelelően rendszeresen cserélni kell. Az átlag élettartam az üzemi környezettől és a felhasználás módjától függően változó lehet, ezért javasoljuk, rendszeresen ellenőrizze a készüléket. További részletekért lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Az akkumulátor nem rendeltetésszerű használata vagy nem megfelelő cseréje robbanáshoz vezethet. Az akkumulátort kizárólag azonos, vagy azonos tulajdonságokkal rendelkező modellel cserélje ki. A használat akkumulátorokat a gyártó előírásainak megfelelően selejtezze le. 8

9 Ha a termék nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel, vagy a legközelebbi szervizközponttal. Soha ne kísérelje meg szétszerelni a kamerát. (Az engedély nélküli javítási vagy karbantartási kísérletek okozta károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.) 9

10 Tartalomjegyzék 1 A kamera külső megjelenése Beszerelés Mennyezeti rögzítés Mennyezetre szerelés elosztó dobozzal Függő keretes rögzítés Fali rögzítés A mikro SD kártya behelyezése A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Huzalozás A kamera aktiválása Aktiválás böngészőn keresztül Aktiválás az SADP szoftverrel Az IP cím módosítása Hozzáférés böngészőn keresztül

11 1 A kamera külső megjelenése ábra Áttekintés (1) 1-2. ábra Áttekintés (2) 11

12 1-1. táblázat Az alkatrészek leírása Sz. Leírás 1 Elülső borítás 2 Kupola hajtómotorja 3 Mikro SD kártya nyílása 4 Hálózati kábel 5 Lencse 6 IR LED 7 Tápkábel 8 Hang/riasztási kábelek 9 Wi-Fi antenna 10 Soros port csatlakozója 11 Hatlapfejű csavar 12 MIC 13 VISSZAÁLLÍTÁS/WPS gomb 12

13 Tartsa nyomva a VISSZAÁLLÍTÁS gombot körülbelül 10 másodpercig, miközben a kamera bekapcsol vagy újraindul a gyári beállítások visszaállításához, beleértve a felhasználónevet, jelszót, IP-címet, port számot, stb. A 8-as jelölés a hang/riasztási kábel csatlakozóját jelöli, az I a riasztási bemenetet, az o a riasztási kimenetet, a GND a földelést, az A pedig a hang kimenetet jelöli. A WPS (védett Wi-Fi telepítés, mely AOSS vagy QSS néven is ismert) egy olyan számítástechnikai szabvány, amely lehetővé teszi a biztonságos hálózatok egyszerű kiépítését. További részletekért olvassa el a használati utasítást. A kamera WPS-funkciójának engedélyezéséhez WPS-funkcióval rendelkező router használata szükséges. Kövesse az alábbi lépéseket. Lépések: 1. Nyomja le a router WPS gombját. 2. A kamera WPS-gombjának 120 másodpercen belül (kb. 2 másodpercig történő) megnyomásával engedélyezheti, hogy a router WPS-funkciója kapcsolódhasson a vezeték nélküli hálózathoz. 13

14 A WPS gomb csak akkor használható visszaállítás gombként, ha azt a kamera bekapcsolása közben nyomja meg. Nyomja meg a kamera WPS gombját, majd a router WPS gombját; a létrejövő WPS kapcsolat időkorlátja 120 másodperc. Sikeres vezeték nélküli kapcsolódás esetén a kapcsolatjelző villog. 14

15 2 Beszerelés Mielőtt hozzákezdene: Győződjön meg róla, hogy a csomagolás sértetlen, és valamennyi alkatrészt tartalmaz. A kamera szabvány tápegysége 12V DC vagy 24V AC típusú, ellenőrizze, hogy az áramforrás megfelel ezeknek a követelményeknek. A beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész le van választva az áramforrásról. Az üzemi környezetről szóló adatokat a termékek műszaki adatai között találja. Győződjön meg róla, hogy a fal képes megtartani a kamera és a keret össztömegének legalább négyszeresét. Az infravörös funkcióval rendelkező kamerák esetén az infravörös tükröződés megelőzése érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket: A kupolára lerakódott por vagy zsír infravörös tükröződést okozhat. Kérjük, ne távolítsa el a kupola védőfóliáját a szerelési művelet befejezése előtt. Ha por vagy zsírréteg van a kupola burkolatán, egy izopropil alkohollal megnedvesített, tiszta és puha ronggyal törölje át. Győződjön meg róla, hogy a kamera közelében nem találhatók tükröző felületek. A kamera infravörös fénye visszaverődhet a lencsébe, és tükröződést okozhat. 15

16 A lencse körül található habszivacs gyűrűnek szorosan kell illeszkednie a kupola belső felületéhez, hogy elválassza a lencsét az infravörös LED-ektől. Rögzítse a kupolát a kameratesthez úgy, hogy a habszivacs gyűrű és a kupola résmentesen illeszkedjenek. 2.1 Mennyezeti rögzítés Lépések: 1. A mennyezeti csavarnyílásokat és a kábelnyílást a mellékelt sablon szerint fúrja ki. Drill Template A 1 1 Hole A :for cables routed through the wall Screw hole1 :for Mounting Base FRONT Code: ábra Fúrósablon 2. A mellékelt imbuszkulcs segítségével lazítsa meg az elülső borítás csavarjait a kamera szétszedéséhez. 16

17 2-2. ábra A kamera szétszerelése 3. Verje a mennyezetbe a hosszabbító csavarok tiplijeit. 4. Csatlakoztassa a tápkábelt, a hálózati kábelt, a hang- és riasztási kábeleket. 5. A mellékelt hosszabbító csavarok segítségével rögzítse a mennyezethez a kamerát ábra Az adapter lemez rögzítése 17

18 6. Nézze meg a kamera élő képét a böngészőn keresztül. 7. A látószög beállításához enyhén lazítsa meg a WPS/VISSZAÁLLÍTÁS gomb mellett található hatlapfejű csavart. 8. A mellékelt szerszám segítségével állítsa be a látószöget [±30 ], dőlésszöget [0~80 ], és a kamera forgását [0~360 ]. Pan Adjusting Tool Tilt Rotation 2-4. ábra 3-tengelyes beállítás 9. A látószög rögzítéséhez húzza meg a hatlapfejű csavart. 10. Illessze a kupola hajtómotorjához az elülső borítást, majd húzza meg a rögzítőcsavarokat. 18

19 2-5. ábra Az elülső borítás felszerelése 11. A szerelési művelet befejezéséhez óvatosan húzza le a védőfóliát. Ne húzza le a védőfóliát, amíg nem végzett a szereléssel. Ne érintse meg a védőkupola belső felületét. 2.2 Mennyezetre szerelés elosztó dobozzal Lépések: 1. Az adapterlemezt a mellékelt PM4X8 csavarok segítségével rögzítse az elosztó dobozhoz. 19

20 2-6. ábra Az adapter lemez rögzítése 2. A mellékelt PM4X8 csavarokkal rögzítse a kupola hajtómotorját az adapter lemezhez ábra A hajtómotor rögzítése 3. Csatlakoztassa a tápkábelt, a hálózati kábelt, és a hang/riasztási kábeleket. 20

21 4. Illessze a kupola hajtómotorjához az elülső borítást, majd húzza meg a rögzítőcsavarokat ábra Az elülső borítás felszerelése 5. A szerelési művelet befejezéséhez óvatosan húzza le a védőfóliát. Ne húzza le a védőfóliát, amíg nem végzett a szereléssel. Ne érintse meg a védőkupola belső felületét. 2.3 Függő keretes rögzítés Lépések: 1. Rögzítse a mennyezethez a keretet a mellékelt csavarok segítségével. A függő keretes rögzítéshez a függő keret külön kapható. 21

22 2. A mellékelt PM4X8 csavarok segítségével rögzítse a függő kerethez a kamerát ábra Az adapter lemez rögzítése 3. Szerelje fel a kupolát az adapter lemezre ábra A hajtómotor rögzítése 4. Illessze a kupola hajtómotorjához az elülső borítást, majd húzza meg a rögzítőcsavarokat a szerelési művelet befejezéséhez. 22

23 2-11. ábra Az elülső borítás felszerelése 5. A szerelési művelet befejezéséhez óvatosan húzza le a védőfóliát. Ne húzza le a védőfóliát, amíg nem végzett a szereléssel. Ne érintse meg a védőkupola belső felületét. 2.4 Fali rögzítés Lépések: 1. Rögzítse a falhoz a fali keretet a mellékelt csavarok segítségével. Ehhez a rögzítési módhoz szüksége lesz a külön kapható fali rögzítőkeretre. 23

24 2-12. ábra A fali keret felszerelése 2. Rögzítse az adapter lemezt a fali kerethez ábra Az adapter lemez rögzítése 3. A mellékelt csavarokkal rögzítse a kupola hajtómotorját a fali kerethez. 24

25 Mini hálózati kupolás kamera Gyorsindítási útmutató ábra A kamera telepítése 4. Illessze a kupola hajtómotorjához az elülső borítást, majd húzza meg a rögzítőcsavarokat a szerelési művelet befejezéséhez ábra Az elülső borítás felszerelése 5. A szerelési művelet befejezéséhez óvatosan húzza le a védőfóliát. Ne húzza le a védőfóliát, amíg nem végzett a szereléssel. Ne érintse meg a védőkupola belső felületét. 25

26 2.5 A mikro SD kártya behelyezése Ez a kamera támogatja a helyi adattárolást, a mikro SD kártya behelyezéséhez kövesse az alábbi utasításokat. Lépések: 1. Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat, és távolítsa el az elülső borítást ábra Az elülső borítás eltávolítása 2. Helyezze be a mikro SD kártyát a kártyanyílásba, és tolja előre, amíg kattanást nem hall. 3. (Opcionális) A mikro SD kártya eltávolításához enyhén nyomja be azt. 26

27 Mirco SD Card ábra A mikro SD kártya behelyezése és eltávolítása 27

28 3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Megjegyzés: A kezelő tudomásul veszi, hogy a kamera internetes vezérlése hálózati biztonsági kockázatokkal járhat. A hálózaton keresztül érkező támadások, illetve az információk kiszivárgásának elkerülése érdekében gondoskodjon a hálózat megfelelő védelméről. Ha a termék nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel, vagy a legközelebbi szervizközponttal. 3.1 Huzalozás A kamerát az alábbi ábráknak megfelelően csatlakoztassa a hálózatra: 3-1. ábra Közvetlen csatlakoztatás 3-2. ábra Csatlakoztatás routeren vagy kapcsolón keresztül 28

29 3.2 A kamera aktiválása A kamera használata előtt az első aktiváláskor létre kell hoznia egy erős jelszót. A kamera aktiválható böngészőn, SADP szoftveren, illetve a szoftver kliensen keresztül. A kamera aktiválását az SADP szoftveren illetve a böngészőn keresztül történő aktiválás példáján mutatjuk be. A szoftver klienssel való aktiváláshoz lásd a hálózati kamera használati utasítását Aktiválás böngészőn keresztül Lépések: 1. Kapcsolja be a kamerát, és csatlakoztassa a hálózathoz. 2. Adja meg a kamera IP címét a böngésző címsorában, majd a kezelőfelület megnyitásához nyomja meg az Enter gombot. Megjegyzések: A kamera alapértelmezett IP címe Ahhoz, hogy a kamera az alapértelmezés szerint engedélyezze a DHCP protokollt, az SADP szoftveren keresztül kell aktiválnia a kamerát, majd ki kell keresnie az IP címet. 29

30 3-3. ábra Kezelőfelület (Web) 3. Hozzon létre egy jelszót, és írja be azt a jelszó mezőbe. ERŐS JELSZÓ JAVASOLT Fokozottan javasoljuk, hogy egy ön által választott erős jelszót adjon meg (amely legalább 8 karakteres és kis- és nagybetűket, számokat és speciális szimbólumokat tartalmaz), ezzel növelve a termék biztonságos használatát. Javasoljuk, hogy rendszeresen változtassa meg a jelszót, különösen fokozott biztonságot igénylő rendszerek esetén; a jelszó havi vagy heti módosításával hatékonyabban védi a terméket az illetéktelen hozzáféréstől. 4. Hagyja jóvá a jelszót. 5. Kattintson az OK gombra a jelszó mentéséhez és az élő kamerakép megnyitásához. 30

31 3.2.2 Aktiválás az SADP szoftverrel Az SADP szoftver az online eszköz észlelését, a kamera aktiválását, és a jelszó beállítását teszi lehetővé. Az SADP szoftvert a mellékelt lemezről, vagy a hivatalos weboldalról telepítheti. Kövesse a kamera aktiválásának lépéseit, a két másik aktiválási módot lásd a hálózati kamera használati utasításában. Lépések: 1. Futtassa az SADP szoftvert az online eszközök kereséséhez. 2. Ellenőrizze a talált eszközök állapotát a listán, és válassza ki az inaktív eszközt. Megjegyzés: 3-4. ábra SADP kezelőfelület Az SADP szoftver több kamerát is képes egyidejűleg aktiválni. Részletekért lásd az SADP szoftver felhasználói kézikönyvét. 3. Hozzon létre egy jelszót, és írja be azt a jelszó mezőbe, majd erősítse meg. 31

32 ERŐS JELSZÓ JAVASOLT Fokozottan javasoljuk, hogy egy ön által választott erős jelszót adjon meg (amely legalább 8 karakteres és kis- és nagybetűket, számokat és speciális szimbólumokat tartalmaz), ezzel növelve a termék biztonságos használatát. Javasoljuk, hogy rendszeresen változtassa meg a jelszót, különösen fokozott biztonságot igénylő rendszerek esetén; a jelszó havi vagy heti módosításával hatékonyabban védi a terméket az illetéktelen hozzáféréstől. 4. Kattintson az OK gombra a jelszó mentéséhez. A sikeres aktiválást a felugró ablakban ellenőrizheti. Ha az aktiválás sikertelen, kérjük, ellenőrizze, hogy a jelszó megfelel a követelményeknek, majd próbálkozzon újra. 3.3 Az IP cím módosítása Cél: A kamera eléréséhez és konfigurálásához a LAN (Local Area Network) hálózaton keresztül a vezérlő számítógéppel azonos alhálózathoz kell csatlakoztatni a kamerát. Ezután telepítse az SADP szoftvert vagy a szoftver klienst a hálózati kamera IP címének módosításához. Az IP cím módosítását az SADP szoftver példáján mutatjuk be. Lépések: 1. Futtassa az SADP szoftvert. 2. Válasszon ki egy aktív eszközt. 32

33 Megjegyzés: Az inaktív kamerák aktiválásával kapcsolatos utasításokat lásd a 3.2 fejezetben. 3. Módosítsa az eszköz IP címét manuálisan, vagy a DHCP protokoll engedélyezésével a számítógéppel azonos alhálózatra ábra Az IP cím módosítása 4. A módosított IP cím mentéséhez adja meg a jelszót. Az SADP támogatja az IP-címek kötegelt módosítását, a részletekért olvassa el az SADP kézikönyvet. 33

34 4 Hozzáférés böngészőn keresztül Rendszerkövetelmények: Operációs rendszer: Microsoft Windows XP SP1 vagy újabb CPU: 2,0 GHz vagy gyorsabb RAM: 1G vagy több Kijelző: vagy magasabb felbontás Böngésző: Internet Explorer 8.0 vagy újabb, Apple Safari vagy újabb, Mozilla Firefox 5.0 vagy újabb, illetve Google Chrome 18 vagy újabb Lépések: 1. Nyissa meg a böngészőt. 2. A böngésző címsorában adja meg a hálózati kamera IP címét, majd nyomja meg az Enter gombot a bejelentkezési felület megnyitásához. Megjegyzés: Az alapértelmezett IP cím Ha a kamera nincs aktiválva, aktiválja azt a 3.2 fejezetnek megfelelően. 3. Írja be a felhasználónevet és a jelszót. Az eszköz felhasználói fiókjait és felhasználói/kezelői engedélyeit a rendszergazdának kell beállítania. Törölje a szükségtelenné vált felhasználói/kezelői fiókokat és engedélyeket. 34

35 Megjegyzés: Az eszköz IP-címe zárolásra kerül, ha az admin felhasználó 7 alkalommal sikertelenül adta meg jelszavát (5 kísérlet a felhasználó/kezelő számára). 4. Kattintson a Bejelentkezés gombra ábra Bejelentkezési felület 5. Az élő kép megjelenítése és a kamera kezelése előtt telepítse a megfelelő beépülő modult. A beépülő modul telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Előfordulhat, hogy a beépülő modul telepítésének befejezéséhez be kell zárnia a böngészőt. 35

36 4-2. ábra A beépülő modul letöltése 4-3. ábra A beépülő modul telepítése (1) 36

37 4-4. ábra A beépülő modul telepítése (2) 6. A telepítés végén nyissa meg ismét a böngészőt, és ismételje meg a 2~4. lépéseket a bejelentkezéshez. A további konfigurációról szóló utasításokat lásd a hálózati kamera használati utasításában. 37

38 0

Kamera. Hálózati rejtett kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2161A01

Kamera. Hálózati rejtett kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2161A01 Kamera Hálózati rejtett kamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2161A01 0 Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben

Részletesebben

Kamera. Hálózati csőkamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2108A01

Kamera. Hálózati csőkamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2108A01 Kamera Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2108A01 0 Gyorsindítási útmutató Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN

Részletesebben

Hálózati forgatható kamera

Hálózati forgatható kamera Kamera Hálózati forgatható kamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Szabályozó információ EU megfelelőségi

Részletesebben

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Hikvision IP kamera Gyorsindítási útmutató 3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Megjegyzés: A kezelő tudomásul veszi, hogy a kamera internetes vezérlése hálózati biztonsági kockázatokkal

Részletesebben

Hálózati mini kupolakamera

Hálózati mini kupolakamera Kamera Hálózati mini kupolakamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum a tartalék akkumulátor megfelelő felszerelését ismerteti.

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

KX-HNC200FX. Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Beltéri kamera. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

KX-HNC200FX. Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Beltéri kamera. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Beltéri kamera Típus KX-HNC200FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a beltéri kamerát hogyan kell megfelelően

Részletesebben

Kamera. Hálózati kocka kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.

Kamera. Hálózati kocka kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD. Kamera Hálózati kocka kamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.6L0201B1273A01EU 1 Szabályozó információ EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék

Részletesebben

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD. Kamera Hálózati kupolakamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.6L0201B1254A01EU 1 Szabályozó információ EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék

Részletesebben

Kamera. Hálózati kupolás kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1855A01

Kamera. Hálózati kupolás kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1855A01 Kamera Hálózati kupolás kamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1855A01 1 Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben

Részletesebben

Vezeték nélküli IP kamera / Vezetékes kamera. (Windows operációs rendszerekhez)

Vezeték nélküli IP kamera / Vezetékes kamera. (Windows operációs rendszerekhez) Vezeték nélküli IP kamera Vezetékes kamera Kézikönyv - Gyors indulás (Windows operációs rendszerekhez) Modell:FI8904W Modell:FI8905W Windows operációs rendszerekhez-------1. oldal MAC operációs rendszerekhez

Részletesebben

Kamera. Hálózati csőkamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1917A01

Kamera. Hálózati csőkamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1917A01 Kamera Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1917A01 1 Gyorsindítási útmutató Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN

Részletesebben

Kamera. Hálózati kupolás kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1891A01

Kamera. Hálózati kupolás kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1891A01 Kamera Hálózati kupolás kamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1891A01 1 Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben

Részletesebben

Telepítési útmutató. Kérjük, hogy tekintse át továbbá a mellékelt CD-n található BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓT és a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

Telepítési útmutató. Kérjük, hogy tekintse át továbbá a mellékelt CD-n található BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓT és a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. Telepítési útmutató Köszönjük, hogy Aiphone terméket választott kommunikációs és biztonsági igényeinek kielégítése érdekében. Kérjük, hogy a rendszer telepítése előtt gondosan olvassa el jelen Útmutatót,

Részletesebben

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató magyar

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató magyar Kamera Hálózati kupolakamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)

Részletesebben

PD2 PowerDrive központi egység. Használati utasítás Magyar

PD2 PowerDrive központi egység. Használati utasítás Magyar PD2 PowerDrive központi egység Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Az eszközt a telepítés során

Részletesebben

Hálózati halszemoptikás kamera

Hálózati halszemoptikás kamera Kamera Hálózati halszemoptikás kamera Gyorsindítási útmutató UD00152B 0 Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben

Részletesebben

Alcor Zest Q813IS Táblagép. Kezelési útmutató

Alcor Zest Q813IS Táblagép. Kezelési útmutató Alcor Zest Q813IS Táblagép Kezelési útmutató BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük,

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató

Gyors Telepítési Útmutató Gyors Telepítési Útmutató Hálózati Adattárolóhoz Ver.2.3.0126 Tartalomjegyzék Közlemények... 3 Biztonsági Óvintézkedések... 4 1. Csomag Tartalma... 5 2. Opcionális Tartozékok... 6 3. Hardvertelepítési

Részletesebben

Sagemcom F@ST3686AC digitális elosztó Rövid felhasználói útmutató

Sagemcom F@ST3686AC digitális elosztó Rövid felhasználói útmutató Sagemcom F@ST3686AC digitális elosztó Rövid felhasználói útmutató Sagemcom Broadband SAS Minden jog fenntartva 1 Bevezetés A F@st3686AC egy olyan digitális elosztó és multimédia terminál, ami megfelel

Részletesebben

N900 vezeték nélküli, kétsávos Gigabit router

N900 vezeték nélküli, kétsávos Gigabit router Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegye és/vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az információk

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés

Gyors üzembe helyezés Támogatás Köszönjük, hogy ezt a NETGEAR terméket választotta. A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén, és a számmal regisztrálja a terméket a következő webhelyen:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. E1+ Vezetéknélküli Hatótávnövelő router

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. E1+ Vezetéknélküli Hatótávnövelő router FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV E1+ Vezetéknélküli Hatótávnövelő router 1. A csomag tartalma Netis E1+ Router Ethernet kábel Kézikönyv 2. A készülék felépítése LED LAN/WAN bemenet WPS Gomb 2.1 LED jelzések LED

Részletesebben

Kamera. Hálózati csőkamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1901A01

Kamera. Hálózati csőkamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1901A01 Kamera Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1901A01 1 Gyorsindítási útmutató Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN

Részletesebben

Kamera. Hálózati kupolás kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1895A01

Kamera. Hálózati kupolás kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1895A01 Kamera Hálózati kupolás kamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1895A01 1 Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben

Részletesebben

GSM Gate Control Pro 20 GSM Gate Control Pro 1000

GSM Gate Control Pro 20 GSM Gate Control Pro 1000 GSM Gate Control Pro 20 GSM Gate Control Pro 1000 TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v1.21.2387 és újabb modulverziókhoz Dokumentumverzió: 1.61 2015.10.19 Jellemzők: Kimenetek vezérlése interneten keresztül,

Részletesebben

TC-DVR MN30xx. Digitális videó rögzítő. Felhasználói kézikönyv

TC-DVR MN30xx. Digitális videó rögzítő. Felhasználói kézikönyv TC-DVR MN30xx Digitális videó rögzítő Felhasználói kézikönyv 4/8/16 csatornás DVR-ekhez V1.0 Minden jog fenntartva FIGYELEM Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális videórögzítőt. A DVR használata

Részletesebben

ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel

ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel 1 ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel Üzembe helyezési útmutató! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL! Kapcsolat Ha bármilyen problémája adódna a ParkIT kamera üzemeltetése közben, bizalommal

Részletesebben

KFP-CX3 Telepítési kézikönyv

KFP-CX3 Telepítési kézikönyv KFP-CX3 Telepítési kézikönyv P/N 501-419122-1-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Copyright Védjegyek és szabadalmak Gyártó Verzió Tanúsítvány Európai uniós irányelvek Elérhetőség 2013 UTC Fire & Security. Minden

Részletesebben

Kamera. Hálózati Bullet kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.

Kamera. Hálózati Bullet kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD. Kamera Hálózati Bullet kamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.6L001B170A01EU 0 Szabályozó információ EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék

Részletesebben

DPA-0440L 4 csatornás DPA-0848L 8 csatornás DPA-08200M 8 csatornás DPA-16400L 16 csatornás

DPA-0440L 4 csatornás DPA-0848L 8 csatornás DPA-08200M 8 csatornás DPA-16400L 16 csatornás DPA-0440L 4 csatornás DPA-0848L 8 csatornás DPA-08200M 8 csatornás DPA-16400L 16 csatornás Digitális Video Rögzítő Gyors telepítési útmutató v1.00 20150504 Tartalomjegyzék 1. Üzembe helyezés... 4 1.1 HDD

Részletesebben

Felhasználói útmutató. HUAWEI VPM210 mikrofon V100R001. Kiadás 01 Dátum 2011-10-15 Alkatrészazonosító 7110060

Felhasználói útmutató. HUAWEI VPM210 mikrofon V100R001. Kiadás 01 Dátum 2011-10-15 Alkatrészazonosító 7110060 mikrofon V100R001 Kiadás 01 Dátum 2011-10-15 Alkatrészazonosító 7110060 A Huawei Technologies Co., Ltd. műszaki teljeskörű támogatást és szervizt nyújt ügyfeleinek. Kérjük, forduljon helyi irodánkhoz vagy

Részletesebben

ParkIT ANPR Kamera. LetUgo Beléptető Rendszerrel. Üzembe helyezési útmutató. Kapcsolat ! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL!

ParkIT ANPR Kamera. LetUgo Beléptető Rendszerrel. Üzembe helyezési útmutató. Kapcsolat ! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL! ParkIT ANPR Kamera LetUgo Beléptető Rendszerrel Üzembe helyezési útmutató! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL! Kapcsolat Ha bármilyen problémája adódna a ParkIT kamera üzemeltetése közben, bizalommal

Részletesebben

Kamera. Hálózati csőkamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2095A01

Kamera. Hálózati csőkamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2095A01 Kamera Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2095A01 0 Gyorsindítási útmutató Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN

Részletesebben

Hálózati PT kupolás kamera

Hálózati PT kupolás kamera Kamera Hálózati PT kupolás kamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1881A01 1 Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben

Részletesebben

Kamera. Hálózati kupolás kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1887A01

Kamera. Hálózati kupolás kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1887A01 Kamera Hálózati kupolás kamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1887A01 1 Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben

Részletesebben

Kamera. Hálózati csőkamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1889A01

Kamera. Hálózati csőkamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1889A01 Kamera Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1889A01 1 Gyorsindítási útmutató Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN

Részletesebben

ANDROID 2.3 TÁBLAGÉP KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ANDROID 2.3 TÁBLAGÉP KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ANDROID 2.3 TÁBLAGÉP KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kezelési Útmutató Tisztelt Vásárlónk, Köszönjük, hogy Alcor márkájú terméket választott. Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a készülék megfelelő használatával

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv GT-I9060I/DS GT-I9060I Felhasználói kézikönyv www.samsung.com A kézikönyvről A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és

Részletesebben

ADVR-0410H1/0410H1W 4 csatornás ADVR-0820H1W 8 csatornás ADVR-1640H1 16 csatornás. Digitális Video Rögzítő. Üzembe helyezési útmutató

ADVR-0410H1/0410H1W 4 csatornás ADVR-0820H1W 8 csatornás ADVR-1640H1 16 csatornás. Digitális Video Rögzítő. Üzembe helyezési útmutató ADVR-0410H1/0410H1W 4 csatornás ADVR-0820H1W 8 csatornás ADVR-1640H1 16 csatornás Digitális Video Rögzítő Üzembe helyezési útmutató Figyelmeztetés Olvassa végig a kézikönyvet a készülék használata előtt.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. E1+ Vezetéknélküli Hatótávnövelő router

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. E1+ Vezetéknélküli Hatótávnövelő router FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV E1+ Vezetéknélküli Hatótávnövelő router 1. A csomag tartalma Netis E1+ Router Ethernet kábel Kézikönyv 2. A készülék felépítése LED LAN/WAN bemenet WPS Gomb 2.1 LED jelzések LED

Részletesebben

Verzió: 1.0 2014. július. Xerox Versant 2100 Press Biztonsági útmutató

Verzió: 1.0 2014. július. Xerox Versant 2100 Press Biztonsági útmutató Verzió: 1.0 2014. július 2014 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox, a Xerox and Design és a Versant a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

Kamera. Hálózati doboz kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1885A01

Kamera. Hálózati doboz kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1885A01 Kamera Hálózati doboz kamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1885A01 1 Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben

Részletesebben

TC-DVR SS3016. Digitális videó rögzítő. Felhasználói kézikönyv

TC-DVR SS3016. Digitális videó rögzítő. Felhasználói kézikönyv TC-DVR SS3016 Digitális videó rögzítő Felhasználói kézikönyv V1.0 Minden jog fenntartva FIGYELEM Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális videórögzítőt. A DVR használata előtt olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Használati útmutató Tartalom Fontos biztonsági intézkedések... 2 MX W1 digitális vezeték nélküli fülhallgató rendszer... 4 A csomag tartalma... 4 A termék bemutatása...

Részletesebben

Rövid beállítási útmutató ZTE MF637

Rövid beállítási útmutató ZTE MF637 Rövid beállítási útmutató ZTE MF637 Telepontok: Békéscsaba, Csaba Center, Andrássy u. 37-43. Békéscsaba, Szent István tér 1. Celldömölk, Sági u. 3/a. Dunaújváros, Dózsa György út 3. Esztergom, Petőfi Sándor

Részletesebben

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az

Részletesebben

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L TELEPÍTÉSI SEGÉDLET HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L TELEPÍTÉSI SEGÉDLET A CSOMAG TARTALMA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L TÁPADAPTER ADAPTER ETHERNET KÁBEL (CAT5 UTP) BEÁLLÍTÁS KÖZBEN CSATLAKOZTASSA

Részletesebben

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató. magyar

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató. magyar Kamera Hálózati kupolakamera Gyors üzemelési útmutató UD.6L020B305A0EU magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Részletesebben

DIGITÁLIS ELOSZTÓ (SPEEDPORT ENTRY 2i) FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS ELOSZTÓ (SPEEDPORT ENTRY 2i) FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS ELOSZTÓ (SPEEDPORT ENTRY 2i) FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ TARTALOM 1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 2. BEVEZETÉS 5 3. CSATLAKOZÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 6 3.1 Előkészítés 6 3.2 A digitális elosztó előlapjának

Részletesebben

Router konfigurációs útmutató

Router konfigurációs útmutató Router konfigurációs útmutató Az alábbi leírás router internetes hálózatra kapcsolását, beállítását és az internet kapcsolat megosztását mutatja be egy TP-Link TL-WR740 eszközön keresztül. Bár egyes gyártók

Részletesebben

Rövid útmutató. Precíziós mérlegek XPE típusok

Rövid útmutató. Precíziós mérlegek XPE típusok Rövid útmutató Precíziós mérlegek XPE típusok Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 5 Biztonsági információk 6.1 Figyelmeztetések és szimbólumok 6. Termékbiztonsági információk 6 3 Kialakítás és működés 8 3.1 Áttekintés

Részletesebben

EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter

EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter 2 MAGYAR Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 2.0 Telepítés és kapcsolódás az EM4586 adapterhez

Részletesebben

Külső Merevlemez esata és USB 2.0 Combo. Felhasználói útmutató Magyar

Külső Merevlemez esata és USB 2.0 Combo. Felhasználói útmutató Magyar Külső Merevlemez esata és USB 2.0 Combo Felhasználói útmutató Magyar Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Vezérlők, csatlakozók és jelzőfények 3 Elülső panel 3 Hátsó panel 3 Néhány szó a merevlemezről 4 A meghajtó

Részletesebben

SM-G920F. Felhasználói kézikönyv

SM-G920F. Felhasználói kézikönyv SM-G920F Felhasználói kézikönyv Hungarian. 10/2015. Rev.1.2 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 5 Az értékesítési doboz tartalma 6 A készülék elrendezése 8 SIM kártya 10 Akkumulátor 15

Részletesebben

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD. Kamera Hálózati kupolakamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.6L0201B1255A01EU 1 Szabályozó információ EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv SM-T560 Felhasználói kézikönyv Hungarian. 09/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Fontos tudnivalók Kezdeti lépések 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 Az akkumulátor töltése

Részletesebben

MyCareLink betegmonitor

MyCareLink betegmonitor MyCareLink betegmonitor 24950-es típus Betegtájékoztató Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. Az alábbi lista a Medtronic védjegyeit vagy bejegyzett

Részletesebben

ThinkCentre Hardverelemek beszerelése és cseréje

ThinkCentre Hardverelemek beszerelése és cseréje , 9325, 9330 ThinkCentre Hardverelemek beszerelése és cseréje Megjegyzés Ezen információk és a tárgyalt termék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a termékre vonatkozó Biztonsági és

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv SM-G318H/DS SM-G318H Felhasználói kézikönyv Hungarian. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Fontos tudnivalók Kezdeti lépések 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 A SIM-kártya

Részletesebben

Dell Latitude 12 robusztus táblaszámítógép 7202 Felhasználói kézikönyv

Dell Latitude 12 robusztus táblaszámítógép 7202 Felhasználói kézikönyv Dell Latitude 12 robusztus táblaszámítógép 7202 Felhasználói kézikönyv Szabályozó modell: T03H Szabályozó típus: T03H001 Megjegyzések, figyelmeztetések és Vigyázat jelzések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK fontos

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv SM-A300FU Felhasználói kézikönyv Hungarian. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Fontos tudnivalók Kezdeti lépések 7 Az értékesítési doboz tartalma 8 A készülék elrendezése 10 A SIM-kártya és akkumulátor

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Üdvözöljük! Ön az Apple TV készüléket nézi. Ez az útmutató minden információt tartalmaz a beállítás kezdeti lépéseitől a műsorok megtekintéséig.

Üdvözöljük! Ön az Apple TV készüléket nézi. Ez az útmutató minden információt tartalmaz a beállítás kezdeti lépéseitől a műsorok megtekintéséig. Üdvözöljük! Ön az Apple TV készüléket nézi. Ez az útmutató minden információt tartalmaz a beállítás kezdeti lépéseitől a műsorok megtekintéséig. Tartalom Fejezet 1: Csatlakozás. 7 A doboz tartalma 8 Az

Részletesebben

DI-784 11a/11g Kétsávos 108Mbps Vezeték nélküli Router

DI-784 11a/11g Kétsávos 108Mbps Vezeték nélküli Router Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 vagy Netscape Navigator 6.2.3) beállítható. DI-784 11a/11g Kétsávos 108Mbps Vezeték nélküli Router Kezdő lépések 1. Amennyiben

Részletesebben

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B JOGI NYILATKOZATOK FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT A SAMSUNG ELECTRONICS FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZTATHASSA A TERMÉKEKET,

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Az AMD az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, és a Hewlett-Packard Company licencszerződés keretében

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón.

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Felhasználói kézikönyv A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Környezetünk védelme mindannyiunk érdeke. A Symantec eltávolította a borítót erről a kézikönyvről, hogy csökkentse termékei

Részletesebben

Használati útmutató XXL LED-ES MUNKALÁMPA. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató XXL LED-ES MUNKALÁMPA. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató XXL LED-ES MUNKALÁMPA myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély!

Részletesebben

Támogatás A csomag tartalma Nighthawk X8 AC5300 háromsávos WiFi router Védjegyek Megfelelés Router UTP hálózati kábel Hálózati adapter

Támogatás A csomag tartalma Nighthawk X8 AC5300 háromsávos WiFi router Védjegyek Megfelelés Router UTP hálózati kábel Hálózati adapter Támogatás Köszönjük, hogy ezt a NETGEAR terméket választotta. A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén, és a számmal regisztrálja a terméket a https://my.netgear.com

Részletesebben

Készülék előlapja és hátlapja

Készülék előlapja és hátlapja Készülék előlapja és hátlapja Be / Ki SYS LED HDD LED USB LED esata LED COPY LED COPY/SYNC gomb USB port esata port USB Port LAN Port RESET Power 2 MAGYAR Bevezető Az NSA lehetővé teszi, hogy az otthoni

Részletesebben

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

TALK 5H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TALK 5H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TALK 5H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 Bevezetés... 5 Kezdeti lépések... 5 Biztonsági figyelmeztetések... 5 Kijelző tisztítása... 6 A készülék tisztítása... 6 Jellemzők... 6 Gombok és csatlakozások... 7 A doboz

Részletesebben

I: ADSL vezeték csatlakozója

I: ADSL vezeték csatlakozója Termékismertető A B C D E F G H I J K L M N O P A: Üzemjelző B:. LAN port kijelző C:. LAN port kijelző D:. LAN port kijelző E: 4. LAN port kijelző F: ADSL adatforgalom kijelzője G: ADSL csatlakozás kijelző

Részletesebben

Rövid útmutató. Címkenyomtató MACH4

Rövid útmutató. Címkenyomtató MACH4 Rövid útmutató Címkenyomtató MACH4 A kiadás időpontja: 8/2011 Szerzői jog Ez a dokumentáció, valamint annak fordításai a cab Produkttechnik GmbH & Co KG tulajdonát képezik. A dokumentáció eredeti rendeltetés

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv P2P WP2P WiFi alapú Biztonsági kamera

Felhasználói Kézikönyv P2P WP2P WiFi alapú Biztonsági kamera Felhasználói Kézikönyv P2P WP2P WiFi alapú Biztonsági kamera Ez a felhasználói kézikönyv tömören megmutatja Önnek, hogyan sajátíthatja el a termék helyes használatát és részletes tájékoztatást ad az egyes

Részletesebben

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni. A következő figyelmeztetés kizárólag

Részletesebben

TomTom Bridge Referencia útmutató

TomTom Bridge Referencia útmutató TomTom Bridge Referencia útmutató 15200 Tartalom Üdvözli Önt a TomTom Bridge 5 A TomTom Bridge elindítása 7 Kézmozdulatok használata... 8 A TomTom Bridge készüléken található alkalmazások... 9 A TomTom

Részletesebben

Multifunctionális HD 1080P felbontású. WIFI jeltovábbítású fali kamera-csatlakozó(a1) Használati Utasítás

Multifunctionális HD 1080P felbontású. WIFI jeltovábbítású fali kamera-csatlakozó(a1) Használati Utasítás Multifunctionális HD 1080P felbontású WIFI jeltovábbítású fali kamera-csatlakozó(a1) Használati Utasítás A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE WIFI jeltovábbítású kamera töltő UTASÍTÁSOK Ez a termék egy külső, HD1080P

Részletesebben

3600-4600 Series használati útmutató

3600-4600 Series használati útmutató 3600-4600 Series használati útmutató 2008. www.lexmark.com Tartalom Biztonsági tájékoztató...9 Bevezetés...10 Információ keresése a nyomtatóval kapcsolatban...10 A nyomtató üzembe helyezése...13 A biztonsági

Részletesebben

SM-T810. Felhasználói kézikönyv

SM-T810. Felhasználói kézikönyv SM-T810 Felhasználói kézikönyv Hungarian. 07/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 5 Az értékesítési doboz tartalma 6 A készülék elrendezése 8 Akkumulátor 11 Memóriakártya 14

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS 500 VA 100 Vac 750 VA 100/120/230 Vac Tower szünetmentes tápegység 990-1587A 12/2005 Bevezetés Az APC szünetmentes tápegységet (UPS) arra tervezték, hogy megvédje

Részletesebben

Rend. sz. 64 66 12 Rend. sz. 64 66 02 Rend. sz. 64 66 05

Rend. sz. 64 66 12 Rend. sz. 64 66 02 Rend. sz. 64 66 05 Rend. sz. 64 66 12 Rend. sz. 64 66 02 Rend. sz. 64 66 05 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Beépíthető

Részletesebben

Alcor Zest D714I Táblagép. Kezelési útmutató

Alcor Zest D714I Táblagép. Kezelési útmutató Alcor Zest D714I Táblagép Kezelési útmutató BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük,

Részletesebben

QL-570/QL-580N. Címkenyomtató

QL-570/QL-580N. Címkenyomtató 1. QL-570/QL-580N Címkenyomtató Használati útmutató 2. 3. A készülék használata előtt mindenképpen olvassa el figyelmesen az útmutatót. Őrizze meg az útmutatót a későbbi felhasználás érdekében. www.brother.com

Részletesebben

A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Útmutató 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv SM-G313HN Felhasználói kézikönyv Hungarian. 10/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Fontos tudnivalók Kezdeti lépések 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 A SIM-kártya és akkumulátor

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2016 HP Development Company, L.P. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a HP Inc. licencmegállapodás keretében használ. Az Intel, a Celeron és a Pentium az Intel

Részletesebben

Kamera. Hálózati kupolás kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1869A01

Kamera. Hálózati kupolás kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1869A01 Kamera Hálózati kupolás kamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1869A01 1 Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben

Részletesebben

Gyorskalauz. AC1200 WiFi tartománybővítő. EX6150 típus

Gyorskalauz. AC1200 WiFi tartománybővítő. EX6150 típus Gyorskalauz AC1200 WiFi tartománybővítő EX6150 típus Kezdő lépések A NETGEAR WiFi bővítő a meglévő WiFi hálózat jelének erősítésével kibővíti a WiFi hálózat hatókörét, és fokozza a nagyobb távolságú jelek

Részletesebben

A LEGKISEBB HD KAMERA WIFI JELTOVÁBBÍTÁSSAL

A LEGKISEBB HD KAMERA WIFI JELTOVÁBBÍTÁSSAL A LEGKISEBB HD KAMERA WIFI JELTOVÁBBÍTÁSSAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.o. Biztonsági utasítások 2.o. Termék tartozékok 2.o. A Termék szerkezete 3.o. A tartószerkezet felépítése 3.o.

Részletesebben

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R H JBY 100 H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...

Részletesebben

Digitális fényképezőgép

Digitális fényképezőgép 4-546-358-12(1) (HU) HU Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató DSC-QX30 2 A mellékelt csuklópánt használata Kezelési útmutató HU Az alábbi oldalról letöltheti a PlayMemories Home nevű fotórendszerező

Részletesebben

Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv 3.0. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 Kezdő lépések 7 Gombok és alkatrészek 7 Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása 9 A billentyűzet és a

Részletesebben

ISOCONTROL. Használati utasítás. Technogym, MyWellness és The Wellness Company a Technogym S.p.A. tulajdonában lévő

ISOCONTROL. Használati utasítás. Technogym, MyWellness és The Wellness Company a Technogym S.p.A. tulajdonában lévő ISOCONTROL Használati utasítás 2 2005 Technogym S.p.A a szoftver és a termékdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. Minden jog fenntartva. Ez a használati utasítás szerzői jogi törvények és nemzetközi

Részletesebben

Schnellstart-Anleitung BiSecur Gateway. Quick Start Instructions BiSecur Gateway. Guide de démarrage rapide BiSecur Gateway

Schnellstart-Anleitung BiSecur Gateway. Quick Start Instructions BiSecur Gateway. Guide de démarrage rapide BiSecur Gateway TR20N001-A DX / 06.2014 DE EN FR ES RU Schnellstart-Anleitung BiSecur Gateway Quick Start Instructions BiSecur Gateway Guide de démarrage rapide BiSecur Gateway Instrucciones de inicio rápido BiSecur Gateway

Részletesebben

Kamera. Hálózati Box kamera. Gyors üzemelési útmutató. magyar

Kamera. Hálózati Box kamera. Gyors üzemelési útmutató. magyar Kamera Hálózati Box kamera Gyors üzemelési útmutató UD.6L0201B1320A01EU magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC),

Részletesebben