A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása"

Átírás

1 Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: /2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza Volán Közszolgáltatási szerződés V. sz. mellékletének a Kereskedelmi szerződés VI. sz. módosítása (hatályos) 1 pld. SZKT Közszolgáltatási szerződés V. sz. mellékletének a Kereskedelmi megállapodás VI. sz. módosítása (hatályos) 1 pld. SZKT Közszolgáltatási szerződés módosítás 1 pld. SZKT Közszolgáltatási szerződés V. sz. mellékletének a Kereskedelmi megállapodás VII. sz. módosítása 1 pld. Tisza Volán Közszolgáltatási szerződés V. sz. mellékletének a Kereskedelmi szerződés VII. sz. módosítása Készítette: Fejlesztési Iroda Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 11.

2 Tisztelt Közgyűlés! I. A Szegedi Közlekedési Kft. közszolgáltatási szerződésének meghosszabbítása A Szegedi Közlekedési Kft. közszolgáltatási szerződésének időbeli hatálya ig tart. Mint ismeretes, az Önkormányzat pályázatot írt ki az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés ellátására, melyet a Közgyűlés 277/2014. (VI.27.) Kgy. sz. határozatával eredménytelenné nyilvánított. A Közgyűlés felkérte a Polgármestert új pályázati eljárás előkészítésére és előterjesztésére. A közgyűlési döntés alapján a jogszabályi lehetőségek figyelembe vételével a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat és a Tisza Volán Zrt. az új pályázati eljárás lebonyolításához megfelelő időtartamra, de legfeljebb 2 évre hosszabbította meg. A városi szintű tarifaközösség és a két szolgáltató közszolgáltatási szerződéseinek párhuzamos szövegezése miatt az új autóbuszos tenderdokumentáció előkészítésével együtt célszerű az SZKT szerződésének felülvizsgálata. Erre figyelemmel, a Tisza Volán Zrt. szerződéséhez hasonló módon javasoljuk az SZKT szerződésének legfeljebb 2 évvel történő meghosszabbítását. A döntés a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény (Sztv.) 4. (4) bek. c) pontja alapján a Közgyűlés hatásköre. A 24. (6) bekezdése alapján lehetséges az SZKT-val, mint belső szolgáltatóval való, pályáztatás nélküli szerződéskötés (közvetlen odaítélés). II. A helyi közösségi közlekedési tarifák módosítása Az Sztv. 4. (4) bek. d) pont és 25. (3) bek. j) pont alapján a közszolgáltatás díjait, a pótdíjakat, a díjalkalmazási feltételeket, továbbá az ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket közszolgáltatási szerződésben rendelte szabályozni a jogalkotó. A helyi közösségi közlekedés biztosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. 13. (1) bek. 18. pontja szerint a helyi önkormányzat feladata. Ezen szolgáltatás finanszírozásához járul hozzá a Magyar Állam. Ennek egyik része a központi jogszabályban rögzített díjmentes ill. kedvezményes utazások után a közlekedési szolgáltatók által igénybe vehető fogyasztói árkiegészítés (jelenlegi elnevezéssel szociálpolitikai menetdíjtámogatás), másik része a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet szerinti, a szolgáltatást megrendelő önkormányzatok által igényelhető közösségi közlekedési állami támogatás. A kedvezményes utazások utáni fogyasztói árkiegészítés összege óta bruttó 2520 Ft, mely összeg nem fedezi a tanuló/nyugdíjas bérletek és a teljes árú dolgozói havi bérletek közötti árkülönbözetet, illetve az így kieső bevételt, továbbá figyelmen kívül hagyta a korábbi évek ÁFA-kulcs növekedését is.

3 A fogyasztási árkiegészítés mértékének változását az alábbi táblázat mutatja be: Időszak ÁFA mértéke Bruttó érték Nettó érték ig 20% Ft Ft ig 25% Ft Ft től 27% Ft Ft évben a városi havi bérlet Ft, városi Tanuló/Nyugdíjas bérlet Ft, kedvezmény különbözete: Ft, tanuló/nyugdíjas szociálpolitikai menetdíj-támogatás: Ft/db, tehát ezen bérletek után Önkormányzatunkra bérletenként 725.-Ft többletteher hárul. A kisgyermekes bérletre állami dotáció nem jár, ezért ezek darabja után =3050 Ft önkormányzati többletterhet jelent (2014. I-X. hó között 3925 db eladott értékszelvény). A helyi közösségi közlekedés támogatására a 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet alapján évben Ft támogatást kapott Önkormányzatunk. Korábbi években kapott támogatás: Ft Ft Ft Ft Ft Fentiek alapján megállapítható, hogy az állami támogatás összege évről évre alacsonyabb, melynek következtében a vonalhálózat és a szolgáltatási színvonal fenntartása évről évre nagyobb önkormányzati finanszírozást tesz szükségessé. A közforgalmú közlekedés finanszírozása során mind a Tisza Volán Zrt., mind pedig a Szegedi Közlekedési Kft. esetében a megrendelő önkormányzatnak uniós jogszabályból (1370/2007/EK rendelet) is következően veszteség-megtérítési kötelezettsége van, mely alapján köteles a szolgáltatók évről évre magasabb névleges költségigényét finanszírozni. A közforgalmú közlekedés finanszírozásának forrásai az utazóközönségtől befolyó bevétel, az állami támogatások és az önkormányzati finanszírozás. Így ami az utazóközönségtől és a Magyar Államtól nem folyik be, annak a városi költségvetésből történő finanszírozása szükséges. A tarifák változatlanul hagyása az utazóközönségtől származó menetdíjbevétel arányának csökkenését eredményezi, mely egyúttal a közforgalmú közlekedés fenntartásához többlet forrásigényt jelent az önkormányzati költségvetésben.

4 Tájékoztatásul ismertetem a közlekedési szolgáltatóknak az elmúlt években kifizetett nettó önkormányzati önerő összegeit, a tendenciák illusztrálása érdekében: év (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) Tisza Volán ** SZKT* ** * parkolási bevétellel együtt ** várható összeg Fentiekből következően, annak érdekében, hogy a minden évben, így jövő évre is felmerülő többletforrás-igény ne kizárólag az Önkormányzat költségvetését terhelje, szükséges annak részben az utazóközönségre való áthárítása. A fentiekre tekintettel javaslom a szolgáltatók közszolgáltatási szerződései V. sz. mellékleteit képező Kereskedelmi szerződés ill. Kereskedelmi megállapodás módosítását, február 1-i hatállyal az alábbiak szerint: Fajta Jelenlegi ár /Ft/ február 1-től Vonaljegyek: elővételben váltott járművön váltott és a különleges igényeket kielégítő betűjelzéssel ellátott helyi céljáratokon 10 db-os gyűjtőjegy Napijegy Három napra szóló jegy Hetijegy ( ig adható ki) Városi bérletek: Általános havi bérlet napos bérlet Egyheti bérlet ( től adható ki) Kétheti bérlet Fénykép nélküli felmutatóra szóló havi Tanuló és Nyugdíjas havi bérlet Kisgyermekes havi bérlet Negyedéves bérlet Féléves bérlet Éves bérlet

5 Aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít, továbbá aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe, valamint az általa szállított kézipoggyász vagy élő állat bepiszkítja a járművet, pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj mértéke hosszú évek óta nem változott. A pótdíj mértékére vonatkozó javaslat február 1-i hatállyal: Helyszínen és 3 munkanapon belül történő fizetés esetén 30 napon belül történő kiegyenlítés esetén 30 napon túli kiegyenlítés esetén bérletbemutatás és kedvezményes utazási jogosultság igazolási További javaslatok: Jelenlegi ár /Ft/ Ft ( től) Ft ( től) Ft ( től) 800.-Ft ( től) február 1-től Ft Ft Ft 900.-Ft Javaslatom egyúttal a március 1-től bevezetett 30 napos bérletjegy érvényességére vonatkozó rendelkezés pontosítását, figyelembe véve az országos és regionális közlekedésben használatban lévő 30 napos bérletjegy érvényességi idejét: Jelenleg a 30 napos arcképes bérletjegy érvényességi ideje az utas által a vásárláskor megjelölt, az érvényesség kezdetétől az azt követő 29. nap 24 óráig tart. A javaslat szerint az érvényességi idő az alábbiakra módosulna: A 30 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap óráig érvényes. Kezdeményezem továbbá a jelenleg érvényben lévő hetijegy elnevezésű értékszelvény helyett egyheti bérletjegy bevezetését, tekintettel arra, hogy ennek felhasználhatóságát a többi bérletszelvényhez igazodva, arcképes igazolvány azonosító adatának feltüntetéséhez kívánjuk kötni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést támogassa és a határozattervezetet fogadja el. Szeged, december 11. Nagy Sándor alpolgármester

6 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése december 19-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. /2014. (XII. 19.) Kgy. sz. H A T Á R O Z A T A Közgyűlés megtárgyalta Nagy Sándor alpolgármesternek a /2014. számú, A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása tárgyú előterjesztését, és a évi XLI. törvény 24. (6) bek., valamint a 4. (4) bek. d) pont, 25. (3) j) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft én létrejött, többször módosított Közszolgáltatási Szerződésének és mellékleteinek időbeli hatályát az egységes városi személyszállítási rendszer fenntartása érdekében ről egy új, autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási pályázati eljárás lebonyolításához megfelelő időtartammal, de legfeljebb 2 évvel meghosszabbítja és felhatalmazza a Polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti megállapodás aláírására. 2. A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékleteként a megállapodást a Szegedi Közlekedési Kft. közszolgáltatási szerződésének V. sz. mellékletét képező Kereskedelmi megállapodás VII. sz. módosításáról, amelynek aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 3. A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 3. sz. mellékleteként a a Tisza Volán Zrt. közszolgáltatási szerződésének V. sz. mellékletét képező Kereskedelmi szerződés VII. sz. módosítást, amelynek aláírására felhatalmazza a Polgármestert. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., a Szegedi Közlekedési Kft. és a Tisza Volán Zrt. k. m. f. Dr. Botka László s.k. Dr. Mózes Ervin s.k. polgármester címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

7 /2014. (XII. 19.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Megállapodás mely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám: , bankszámlaszám: , KSH szám: , képviseli: dr. Botka László polgármester), mint a helyi közforgalmú személyszállítási feladat ellátásának felelőse (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Szegedi Közlekedési Kft. (6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8., adószám: , bankszámla szám: Raiffeisen Bank Rt , képviseli: Kojedzinszky Richárd ügyvezető igazgató), mint szolgáltató, a közöttük - Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén, menetrend alapján villamossal, trolibusszal és autóbusszal végzett helyi közforgalmú személyszállítási (tömegközlekedési) közszolgáltatás ellátása, az ehhez szükséges önkormányzati tulajdonú infrastruktúra működtetése, továbbá a megbízó tulajdonában lévő helyi közutakon fizető parkolóhelynek kijelölt, külön rendeletben felsorolt útfelületek üzemeltetése tárgyában december 15-én létrejött, többször módosított Közszolgáltatási Szerződést és annak mellékleteit az alábbiak szerint módosítják: P r e a m b u l u m A Közgyűlés a 277/2014. (VI. 27.) Kgy. sz. határozatával az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti közforgalmú személyszállításra kiírt tendert eredménytelenné nyilvánította. Ugyanezen határozat és a személyszállítási közszolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény (Sztv.) 24. (4)-(5) bekezdése alapján az önkormányzat a Tisza Volán Zrt-t, mint jelenlegi szolgáltatót közvetlenül bízta meg a közszolgáltatás ellátásával az új pályázati eljárás lebonyolításához szükséges időtartamra, de legfeljebb 2 évre. A Közgyűlés hivatkozott döntése és az Sztv. rendelkezései alapján új busztender előkészítése szükséges. A városi szintű tarifaközösség és a két szolgáltató közszolgáltatási szerződéseinek párhuzamos szövegezése miatt, a városi személyszállítás rendszerének egysége érdekében az új autóbuszos tenderdokumentáció előkészítésével együtt, azzal egyidejűleg célszerű az SZKT szerződésének felülvizsgálatát elvégezni. A döntés az Sztv. 4. (4) bek. c) pontja alapján a Közgyűlés hatásköre. A 24. (6) bekezdése alapján lehetséges az SZKT-val, mint belső szolgáltatóval való, pályáztatás nélküli szerződéskötés (közvetlen odaítélés). Fentiek alapján, a városi személyszállítás rendszerének egysége érdekében az Sztv. 24. (6) bekezdésére figyelemmel a Felek az alábbiakban állapodnak meg:

8 1. A Megrendelő figyelemmel a Preabulumban írt előzményekre és az Sztv. hivatkozott rendelkezéseire a Szegedi Közlekedési Kft.-t, mint jelenlegi szolgáltatót bízza meg a helyi menetrend szerinti villamossal, trolibusszal és autóbusszal végzett helyi közforgalmú személyszállítási (tömegközlekedési) közszolgáltatás ellátásával től egy új autóbuszos pályázati eljárás lebonyolításához elegendő időtartamra, de legfeljebb 2 évre. 2. A felek megállapodnak, hogy a jelenleg hatályban lévő közszolgáltatási szerződést és összes mellékleteit az 1. pont szerinti időtartamra változatlan tartalommal meghosszabbítják. S z e g e d, Megrendelő Szolgáltató

9 /2014. (XII. 19.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Megállapodás a Közszolgáltatási szerződés V. számú mellékletének a Kereskedelmi megállapodás VII. sz. módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám: , bankszámlaszám: , KSH szám: , képviseli: dr. Botka László polgármester), mint a helyi személyszállítási feladat ellátásának felelőse (megbízó) és a Szegedi Közlekedési Kft. (6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8., adószám: , bankszámla szám: Raiffeisen Bank Rt , képviseli: Kojedzinszky Richárd ügyvezető igazgató), mint szolgáltató, a közöttük - Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén, menetrend alapján villamossal, trolibusszal és autóbusszal végzett helyi közforgalmú személyszállítási (tömegközlekedési) közszolgáltatás ellátása, az ehhez szükséges önkormányzati tulajdonú infrastruktúra működtetése, továbbá a megbízó tulajdonában lévő helyi közutakon fizető parkolóhelynek kijelölt, külön rendeletben felsorolt útfelületek üzemeltetése tárgyában december 15-én létrejött Közszolgáltatási szerződés V. sz. mellékletét, a többször módosított Kereskedelmi megállapodást (továbbiakban: Melléklet) február 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 1.) A Melléklet 4/A.1 pontja az alábbiakra módosul: 4/A.1 A járművekre előreváltott vonaljeggyel, a járművezetőnél váltott vonaljeggyel, érvényes bérlettel, érvényes utazási igazolvánnyal, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával lehet felszállni. Vonaljegy érvényessége: Vonaljegy érvényes a felszállás helyétől a villamos, trolibusz, vagy autóbusz vonal végállomásáig egyszeri utazásra, megszakítás nélkül. A vonaljegyet az utazás megkezdésekor, közvetlenül a felszállást követően a jegykezelő készülékkel érvényesíteni kell, az utazás során meg kell őrizni. Forgalmi okból történő akadály következtében, ugyanazon a vonalon, másik járműre való átszállás esetén (illetve trolibusz és villamospótló autóbuszra átszálláskor) a jegyérvényesítő készüléken a vonaljegy számkocka nélküli másik végét is érvényesíteni kell. A január 1. és december 31. között vásárolt menetjegyek (vonaljegyek, járművezetői jegyek és kedvezményes vonaljegyek) december 31-ig használhatóak fel. Az ezen időszakot követően a tárgyév december 31-ig vásárolt menetjegyek a tárgyévet követő év december 31-ig használhatóak fel. A fel nem használt gyűjtőjegyek a tárgyévet követő év december 31-ig az értékkülönbözet megfizetésével becserélhetők. Az alább felsorolt viszonylatokon és időszakban közlekedő járatok átszállás esetén újabb vonaljegy érvényesítése nélkül is a munkanapi menetrend szerinti végállomásig igénybe vehetők:

10 77-es jelű autóbuszvonalakon érvényesített vonaljegy érvényes a 11-es autóbuszra ill. a 19-es trolibuszra és fordított irányú átszállás esetén is (szombat 13:00-tól vasárnap üzemzárásig) A fenti átszállások esetén a jegyérvényesítő készüléken a vonaljegy számkocka nélküli másik végét is érvényesíteni kell. Napijegy érvényessége: az utas által a vásárláskor megjelölt napra, valamennyi helyi járaton; Három napra szóló jegy érvényessége: az utas által kívánt és a jegyen feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától, az azt követő 2. nap óráig érvényes; Hetijegy érvényessége: az utas által a vásárláskor megjelölt 7 nap ( ig adható ki) Egyheti arcképes bérletjegy érvényessége: az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától, az azt követő 6. nap óráig érvényes; ( tól adható ki). Kétheti arcképes bérletjegy érvényessége: az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától az azt követő 13. nap óráig érvényes; Harmincnapos bérletjegy érvényessége: a 30 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap óráig érvényes. Havi, vagy több hónapra érvényes arcképes és felmutatóra szóló bérletjegyek érvényessége: a naptári hónap, negyedév, félév, év első napjától az adott időszakot követő hónap 5-én 24 óráig. 4/A.2 A bérlet érvényességének kezdete előtt teljes árban, valamint a városi teljes árú, általános havi bérlet a tárgyhó 15-ig pénztárzárásig 50 %-os árban, a 4/E. pont szerinti kezelési díj fizetése mellett visszaváltható. A bérletigazolványok árát a kiállítási költséggel együtt, valamint az elrontott vagy megrongálódott bérlet kicserélésének díját a 4/E. pont tartalmazza. A három napra szóló jegy, érvényessége végéig hetijegyre ( ig adható ki), egyheti arcképes bérletjegyre ( től adható ki), kétheti arcképes bérletjegyre vagy 30 napos arcképes bérletjegyre; a hetijegy ( ig adható ki), egyheti arcképes bérletjegy ( től adható ki) érvényessége végéig kétheti arcképes bérletjegyre vagy 30 napos arcképes bérletjegyre; a kétheti arcképes bérletjegy érvényessége végéig 30 napos arcképes bérletjegyre cserélhető az 4/E. pontban meghatározott árak különbözetének megfizetésével. A bérletjegyek cseréjére március 1-től van lehetőség. 2.) A Melléklet 4/E. pontja az alábbiakra módosul: 4/E. A díjszabás A Szolgáltató ill. a Koordinátor az alábbi árakat (díjakat), pótdíjakat, kezelési és bemutatási díjat érvényesíthetik a helyi tömegközlekedési szolgáltatást igénybe vevő utasokkal. A díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák.

11 Fajta Ár /Ft/ ( től) Vonaljegyek: elővételben váltott 320 járművön váltott és a különleges igényeket kielégítő betűjelzéssel ellátott helyi céljáratokon db-os gyűjtőjegy 3050 Napijegy 1040 Három napra szóló jegy 2600 Hetijegy ( ig adható ki) 3700 Városi bérletek: Általános havi bérlet napos bérlet 7000 Egyheti bérlet ( től adható ki.) 3850 Kétheti bérlet 5200 Fénykép nélküli felmutatóra szóló havi bérlet Tanuló és Nyugdíjas havi bérlet 4000 Kisgyermekes havi bérlet 4200 Egyéb díjak: Bérletigazolványok ára a kiállítási költséggel együtt: 150 Elrontott vagy megrongálódott bérletek kicserélésének díja: 150 A bérlet érvényességének kezdete előtti teljes áru, illetve a tárgyhó 15-ig történő 50 %-os visszaváltásának kezelési díja: 150 A havi bérletek árának figyelembevételével több hónapra érvényes bérlet is kiadható. Városi teljes árú havi bérletből kedvezményes áron adható ki: Fajta Ár /Ft/ ( től) Negyedéves bérlet Féléves bérlet Éves bérlet Aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, kutyát külön érvényes vonaljegy, vagy bérlet nélkül szállít, továbbá aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe, valamint ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élő állat bepiszkítja a járművet, pótdíjat köteles fizetni.

12 A pótdíj mértéke /Ft/: Ár /Ft/ ( től) helyszínen és 3 munkanapon belül történő fizetés esetén napon belül történő kiegyenlítés esetén napon túli kiegyenlítés esetén Bérletbemutatási és kedvezményes utazási jogosultság igazolási pótdíj: 900 Ft. Felek a Mellékletet egyebekben nem módosítják. Jelen szerződésmódosítást Szeged MJV Közgyűlése./2014. (XII. 19.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá. S z e g e d, Szolgáltató Megbízó

13 Kereskedelmi szerződés V. sz. módosítása /2014. (XII. 19.) Kgy. sz. határozat 3. sz. melléklete a Közszolgáltatási szerződés V. számú melléklete, a Kereskedelmi szerződés VII. sz. módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám: , bankszámlaszám: , KSH szám: , képviseli: dr. Botka László polgármester), mint a helyi személyszállítási feladat ellátásának felelőse (megbízó) és a Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. (6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48., adószám: , bankszámla szám: OTP Bank Nyrt , cégjegyzékszám: , képviseli: Fekete Antal vezérigazgató), mint szolgáltató, a közöttük - Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén, menetrend alapján autóbusszal végzett helyi közforgalmú személyszállítási (tömegközlekedési) közszolgáltatás ellátása tárgyában december 15-én létrejött Közszolgáltatási szerződés V. sz. mellékletét, a többször módosított Kereskedelmi megállapodást (továbbiakban: Melléklet) február 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 1.) A Melléklet 4/A.1 pontja az alábbiakra módosul: 4/A.1 A járművekre előreváltott vonaljeggyel, a járművezetőnél váltott vonaljeggyel, érvényes bérlettel, érvényes utazási igazolvánnyal, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával lehet felszállni. Vonaljegy érvényessége: Vonaljegy érvényes a felszállás helyétől a villamos, trolibusz, vagy autóbusz vonal végállomásáig egyszeri utazásra, megszakítás nélkül. A vonaljegyet az utazás megkezdésekor, közvetlenül a felszállást követően a jegykezelő készülékkel érvényesíteni kell, az utazás során meg kell őrizni. Forgalmi okból történő akadály következtében, ugyanazon a vonalon, másik járműre való átszállás esetén (illetve trolibusz és villamospótló autóbuszra átszálláskor) a jegyérvényesítő készüléken a vonaljegy számkocka nélküli másik végét is érvényesíteni kell. A január 1. és december 31. között vásárolt menetjegyek (vonaljegyek, járművezetői jegyek és kedvezményes vonaljegyek) december 31-ig használhatóak fel. Az ezen időszakot követően a tárgyév december 31-ig vásárolt menetjegyek a tárgyévet követő év december 31-ig használhatóak fel. A fel nem használt gyűjtőjegyek a tárgyévet követő év december 31-ig az értékkülönbözet megfizetésével becserélhetők. Az alább felsorolt viszonylatokon és időszakban közlekedő járatok átszállás esetén újabb vonaljegy érvényesítése nélkül is a munkanapi menetrend szerinti végállomásig igénybe vehetők:

14 77-es jelű autóbuszvonalakon érvényesített vonaljegy érvényes a 11-es autóbuszra ill. a 19-es trolibuszra és fordított irányú átszállás esetén is (szombat 13:00-tól vasárnap üzemzárásig) A fenti átszállások esetén a jegyérvényesítő készüléken a vonaljegy számkocka nélküli másik végét is érvényesíteni kell. Napijegy érvényessége: az utas által a vásárláskor megjelölt napra, valamennyi helyi járaton; Három napra szóló jegy érvényessége: az utas által kívánt és a jegyen feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától, az azt követő 2. nap óráig érvényes; Hetijegy érvényessége: az utas által a vásárláskor megjelölt 7 nap ( ig adható ki) Egyheti arcképes bérletjegy érvényessége: az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától, az azt követő 6. nap óráig érvényes; ( tól adható ki). Kétheti arcképes bérletjegy érvényessége: az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától az azt követő 13. nap óráig érvényes; Harmincnapos bérletjegy érvényessége: a 30 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap óráig érvényes. Havi, vagy több hónapra érvényes arcképes és felmutatóra szóló bérletjegyek érvényessége: a naptári hónap, negyedév, félév, év első napjától az adott időszakot követő hónap 5-én 24 óráig. 4/A.2 A bérlet érvényességének kezdete előtt teljes árban, valamint a városi teljes árú, általános havi bérlet a tárgyhó 15-ig pénztárzárásig 50 %-os árban, a 4/E. pont szerinti kezelési díj fizetése mellett visszaváltható. A bérletigazolványok árát a kiállítási költséggel együtt, valamint az elrontott vagy megrongálódott bérlet kicserélésének díját a 4/E. pont tartalmazza. A három napra szóló jegy, érvényessége végéig hetijegyre ( ig adható ki), egyheti arcképes bérletjegyre ( től adható ki), kétheti arcképes bérletjegyre vagy 30 napos arcképes bérletjegyre; a hetijegy ( ig adható ki), egyheti arcképes bérletjegy ( től adható ki) érvényessége végéig kétheti arcképes bérletjegyre vagy 30 napos arcképes bérletjegyre; a kétheti arcképes bérletjegy érvényessége végéig 30 napos arcképes bérletjegyre cserélhető az 4/E. pontban meghatározott árak különbözetének megfizetésével. A bérletjegyek cseréjére március 1-től van lehetőség. 2.) A Melléklet 4/E. pontja az alábbiakra módosul: 4/E. A díjszabás A Szolgáltató ill. a Koordinátor az alábbi árakat (díjakat), pótdíjakat, kezelési és bemutatási díjat érvényesíthetik a helyi tömegközlekedési szolgáltatást igénybe vevő utasokkal. A díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák.

15 Fajta Ár /Ft/ ( től) Vonaljegyek: elővételben váltott 320 járművön váltott és a különleges igényeket kielégítő betűjelzéssel ellátott helyi céljáratokon db-os gyűjtőjegy 3050 Napijegy 1040 Három napra szóló jegy 2600 Hetijegy ( ig adható ki) 3700 Városi bérletek: Általános havi bérlet napos bérlet 7000 Egyheti bérlet ( től adható ki.) 3850 Kétheti bérlet 5200 Fénykép nélküli felmutatóra szóló havi bérlet Tanuló és Nyugdíjas havi bérlet 4000 Kisgyermekes havi bérlet 4200 Egyéb díjak: Bérletigazolványok ára a kiállítási költséggel együtt: 150 Elrontott vagy megrongálódott bérletek kicserélésének díja: 150 A bérlet érvényességének kezdete előtti teljes áru, illetve a tárgyhó 15-ig történő 50 %-os visszaváltásának kezelési díja: 150 A havi bérletek árának figyelembevételével több hónapra érvényes bérlet is kiadható. Városi teljes árú havi bérletből kedvezményes áron adható ki: Fajta Ár /Ft/ ( től) Negyedéves bérlet Féléves bérlet Éves bérlet Aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, kutyát külön érvényes vonaljegy, vagy bérlet nélkül szállít, továbbá aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe, valamint ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élő állat bepiszkítja a járművet, pótdíjat köteles fizetni.

16 A pótdíj mértéke /Ft/: Ár /Ft/ ( től) helyszínen és 3 munkanapon belül történő fizetés esetén napon belül történő kiegyenlítés esetén napon túli kiegyenlítés esetén Bérletbemutatási és kedvezményes utazási jogosultság igazolási pótdíj: 900 Ft. Felek a Mellékletet egyebekben nem módosítják. Jelen szerződésmódosítást Szeged MJV Közgyűlése./2012. (XII. 19.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá. S z e g e d, Szolgáltató Megbízó

Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér Módosító indítvány

Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér Módosító indítvány Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Módosító indítvány Tisztelt Közgyűlés! A 2013. december 20-i ülés napirendjének 13. pontjában szerepel a Tömegközlekedési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város közigazgatási határain belül végzett menetrendszerinti-, helyi-, közforgalmú autóbusz-közlekedés

Részletesebben

Szegedi Közlekedési Kft. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Szegedi Közlekedési Kft. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója Iktatószám: 01/92448-1/2011. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 szeptember 23. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből.../2005. (IX. 23.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési

Részletesebben

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése napirendi pont A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése A helyi járatú autóbusz-közlekedés díjszabásának alkalmazási feltételeiről szóló 61/2003. (XII.19.) Ök. rendelet módosításáról

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46620/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója )

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) KIEGÉSZÍTÉS a 15. számú napirendi ponthoz (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) Tisztelt Közgyűlés! A 15. sz. napirendi ponthoz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK MENETRENDJE

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK MENETRENDJE SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK MENETRENDJE Érvényes: 2013. március 30-tól A kiadvány tartalmazza Szeged Megyei Jogú Város helyi közforgalmú autóbuszvonalainak komplett menetrendjét,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. december 20-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés a Kisalföld

Részletesebben

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása a Közszolgáltatási szerződés V. számú melléklete, a Kereskedelmi szerződés módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

polgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

polgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 6141-11/2010. Melléklet: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Ikt.sz.: 77625 /2009.

Ikt.sz.: 77625 /2009. Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Ikt.sz.: 77625 /2009. Tárgy: Tájékoztató a panelprogram végrehajtásáról és a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

polgármester Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Ikt.sz.: 59196/2013 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 6141-4/2010. Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 11. szám 2009. június 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 16/2009. (VI. 30.) Ö.r. Debrecen város

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. május 23. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint közlekedési hatóság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 4289-84/2015. Tárgy: Sürgősségi indítvány a Szegedi Hőszolgáltató Kft. felszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról

Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról A Képviselő-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.tv. 7.

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 527 / 2004. (12.09.) a Pécsi Horvát Színház igazgatójának (magasabb vezetőjének) megbízásáról 556 / 2004. (12.16.) Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt.

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyirat: 40.232-3/2009 CÍM: ELŐTERJESZTÉS ÁTHIDALÓ JELLEGŰ, VALAMINT 2.800.000 E Ft ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITELKERET/ÉVENTE MEGÚJÍTANDÓ ÁTHIDALÓ

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Előterjesztő: Dr. Botka László Tárgy: Csillapított forgalmú övezetek kijelölése Ikt.sz.: 17525-4/2010. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Készítette:

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2006. (II.10.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Az IKV Rt., a RITEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Boda István, Csutor

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/54/6/2013. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 3321-10/2009. Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 11386-4/2009 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 11 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől)

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/49244-5/2016. Tárgy: Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2007/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2007/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2007/1. SZÁM TARTALOM Utasítások 1/2007. (VII. 30. MÁV-START Ért. 1.) VIG. sz. utasítás a BKV jegyértékesítés szabályairól... 2/2007. (VII. 30. MÁV-START Ért. 1.) VIG. sz. utasítás a Ferihegy

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA

IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN HOZANDÓ DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 6 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 31080-15/2015. Tárgy: SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatói beosztásának betöltésére benyújtott

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására Ózd, 2013. március 19. Előterjesztő:

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F-2096-12/2013. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes Város autóbusszal végzett

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont T 0651-06/1/1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra 2015 December A nyári időszámítás hét 50 51 52 53 2016. március 27-től október

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja LI. évfolyam 18. szám 2010. december 16. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja TARTALOM ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 64/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet a helyi

Részletesebben

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 1 db Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről Összeállította:

Részletesebben

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkrt.hu, www.mvkrt.hu Iktató szám: 360-K15/03144 Dátum: 2015.05.28. Szolgáltatói jelentés

Részletesebben

MVK Zrt. A megbízható útitárs.

MVK Zrt. A megbízható útitárs. Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2016. február 24. napjától Az üzletszabályzatot jóváhagyta: A Nemzeti Közlekedési Hatóság a PU/VA/NS/A/41/2/2016

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. november 29-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a helyi

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/877-1/2010/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. november 1-től 2012. április 30-ig végzett tevékenységéről

Részletesebben

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Helyben Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szegedi Közlekedési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/63299/2014 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő,

Részletesebben

Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda

Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/43747/2012. Tárgy: Szabálysértési tényállások felülvizsgálata Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 01/7611-55/2014. Tárgy: Előterjesztői KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! I./ A 2014.

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapítása Előterjesztő:

Részletesebben

Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság

Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: Tárgy: Működtetői vélemény igazgatói pályázatok elbírálásához, oktatási feladatok átszervezéséhez, valamint szakmai alapdokumentum módosításához

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 02. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Határozati javaslat: egyszerű többség Rendeletmódosítás: minősített többség Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult a hivatalomhoz, mert indokolatlannak tartja a gyorsvonati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás MÁV P+R parkoló kivitelezésével kapcsolatban Az előterjesztést

Részletesebben

Kérem, hogy az alábbi halaszthatatlanság okán tárgyalandó indítványomat december 1-i közgyűlésen napirendre tűzni és megtárgyalni szíveskedjenek!

Kérem, hogy az alábbi halaszthatatlanság okán tárgyalandó indítványomat december 1-i közgyűlésen napirendre tűzni és megtárgyalni szíveskedjenek! Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett Benyújtó neve: Kohari Nandor E-mail címe: kohari@citromail.hu Kezdeményezés tárgya: Sürgősségi indítvány Leírás: Tisztelt Közgyűlés! Kérem, hogy

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

Hatálytalanítva: 2014.02.07

Hatálytalanítva: 2014.02.07 Hatálytalanítva: 2014.02.07 A NÓGRÁD VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. május 23-tól 2013.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23 án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 154 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. (...) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.)

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/10759-31/2010. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

12. n a p i r e n d i p o n t

12. n a p i r e n d i p o n t 12. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a Vértesacsai Szivárvány

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Tárgy: Szeged MJV Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelményei alapjait jelentő

Részletesebben

Megállapodás a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről

Megállapodás a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről Iktatószám: FPH015/.../2015. Megállapodás a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről E megállapodás létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben