Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: április 1-jétől)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől)"

Átírás

1 Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: április 1-jétől) 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az utas és a Kunság Volán Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal, az arra kijelölt helyen felszáll a menetrend szerinti járatra. Az utas a ráutaló magatartásával hatályba lépett személyszállítási szerződés alapján jogosult a felkínált személyszállítási szolgáltatást igénybe venni azzal a kitétellel, hogy az adott járműre történő felszállásával elismeri, hogy a jelen Utazási Feltételeket mely a személyszállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a felszállást megelőzően tanulmányozta, és magára nézve kötelező érvénnyel elfogadta. Felszállni az autóbuszra csak az első ajtón lehet. Felszálláskor az utas köteles a bérletjegyét az autóbuszvezetőnek felmutatni, a menetjegyét pedig felmutatni és a vezetőfülkénél lévő lyukasztógépen érvényesíteni. A menetjegy az autóbuszon is megváltható. Az autóbuszvezetőtől vásárolt menetjegyet a vezetőfülkénél levő lyukasztógéppel szintén érvényesíteni kell. Autóbuszon csak az utazhat, akinek érvényes menetjegye, utazási igazolványa, utazási jogosultságot igazoló okmánya van. Az utazási igazolványt ellenőrzés céljából az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor az autóbuszjárat személyzete, vagy az ellenőr felhívására fel kell mutatni, vagy át kell adni. Az utasoknak a díjszabásban megállapított menetdíjat kell megfizetnie megfelelő címletű pénzeszközzel. Az autóbuszvezető pénzváltásra és nagy címletű pénzből visszaadásra nem kötelezhető. A visszajáró összeget, ha azt a jegyet kiadó autóbuszvezető visszaadni nem tudja, akkor arról elismervényt köteles kiállítani és az utas részére átadni. A közlekedési társaság az utas részére a fennmaradó összeget az utas nyilatkozatának megfelelően személyes átvételi igény esetén a nyilatkozat megtételét követő 5. naptól a Helyi Üzemigazgatóságon (Kecskemét, Noszlopy Gáspár park 1.) vagy postai úton, a postaköltség levonásával visszatéríti. A menetjegy (egy útra szóló vonaljegy) akkor érvényes, ha: - a díjszabásban meghatározott értékű, - a KUNSÁG VOLÁN ZRT. által kibocsátott, - felszállás után közvetlenül a lyukasztógép által érvényesített. A bérletjegy akkor érvényes, ha: - a díjszabásban meghatározott értékű, - a KUNSÁG VOLÁN ZRT. által kibocsátott, - az utazás megkezdése előtt a bérletigazolvány számát, diákigazolvány esetében a diákigazolvány számát, a hetijegy esetében bármilyen fényképes, személyazonosításra alkalmas okmány számát a bérlet- vagy jegyszelvény megfelelő rovatában tintával vagy golyóstollal olvashatóan a tulajdonos feltüntette. Sérült, javított, vagy megrongált bérlet érvénytelen és ellenőrzéskor bevonásra kerül. - a felhasználás az egyes bérlet típusokra vonatkozóan a 3. pontban szabályozottak szerint történik. Az utas a menetjegyet köteles megőrizni az utazás teljes időtartama alatt. A menetjegyeket, az utazás megkezdése után átruházni tilos! Az átruházott, illetve jogosulatlanul használt utazási igazolványok érvénytelenek. 1

2 Utazás végén a leszállásra lehetőség szerint a hátsó ajtókat kell igénybe venni, az első ajtón felszálló utasok akadálytalan és folyamatos beszállítása érdekében. 2. Utazási jogosultság A járművekre előre megváltott jeggyel, a járművezetőnél váltott vonaljeggyel, érvényes bérlettel, érvényes utazási igazolvánnyal, illetve a díjtalan utazásra jogosultak esetében a díjtalan utazásra való jogosultságot igazoló okmány, igazolvány felmutatásával lehet felszállni DÍJTALAN UTAZÁSRA JOGOSULTAK - A Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége arcképes igazolványával rendelkezők. - A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkezők. - A 65. életévüket betöltött EU tagországok állampolgárai (fényképes hatósági igazolvány felmutatásával). - Hadirokkant, vagy hadiözvegy magyar állampolgárok, hadigondozotti igazolvány és személyi igazolvány felmutatásával. - A legalább 75%-os rokkant hadirokkant családtagja. - A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy (a Magyar Államkincstár által kiadott igazolás alapján). - A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy, a vak személy és a hallássérült személy 1 fő kísérője együtt utazás esetén UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Nyugdíjasok utazási kedvezménye Korlátlan számú utazásra érvényes nyugdíjas bérlet váltására a következő 65 éven aluli személyek jogosultak: - saját jogú nyugdíjasok, - rokkantsági járadékban részesülők, valamint nyugdíjas korú házastársuk (élettársuk), - az aktív korúak ellátására jogosult személy (önkormányzati igazolás alapján), - munkaképtelen rokkantak (önkormányzati igazolás alapján) Tanulók utazási kedvezménye Korlátlan számú utazásra érvényes tanuló bérlet váltására a következő személyek jogosultak: éves korú gyermek, - a nappali vagy esti tagozatos hallgatók jogosultak a diákigazolvány érvényességének időtartama alatt (a tanév első félévére érvényesítve március 31-ig, a tanév második félévére érvényesítve október 31-ig). A táv- és levelező oktatásban résztvevő tanulók, hallgatók a helyi közlekedésben nem jogosultak kedvezményre. Gyermek vonaljegy váltható a 6-14 éves korú gyermekek részére egyszeri, átszállás nélküli utazásaikhoz. 2

3 Gyermekkedvezmények Helyi autóbuszjáratokon a gyermekek felnőtt kíséretében 6 éves korukig díjtalanul utazhatnak. A 4 éven aluli gyermekek biztonságuk érdekében kísérőjük ölében utazhatnak, illetve külön ülésen mózeskosárban, gyermekülésben stb. elhelyezve. A kísérővel utazó gyermekek elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő tartozik gondoskodni. (A 6 éven aluliak csoportos utazásakor minden 10 fő gyermekhez legalább egy fő kísérőt kell biztosítani.) A 6. életévüket betöltött óvodás gyerekek kedvezményes árú Gyermek vonaljeggyel, illetve a tanulók havi bérletjegyével utazhatnak, amelyhez tartozó bérletigazolvány kiállításához az óvoda által kiadott igazolás szükséges UTAZÁSBÓL KIZÁRHATÓ SZEMÉLY - Akinek betegsége, vagy ittassága a többi utas terhére lehet, - botrányosan, vagy illemsértő módon viselkedik, - utazási jogosultságot igazoló okmánya, Kunság Volán Zrt. által kibocsátott érvényes menetjegye, bérlete nincs, - csomagként nem szállítható tárgyat visz az autóbuszba, - aki az utazási, díjszabási feltételeket nem tartja be. - A 14. életévét be nem töltött kísérő nélkül utazó kiskorú kizárólag az utazás megkezdése (az autóbuszjáratnak a felszálláshelyről történő elindulása) előtt zárható ki az utazásból. 3. Jegyek és bérletek érvényessége JEGYEK Gyermek vonaljegy A gyermek vonaljegy érvényes az autóbuszvonal teljes hosszán két megállóhely között egyszeri, átszállás nélküli utazásra. Használatára 6-14 év közötti gyermekek jogosultak. Ellenőrzés során a gyermek életkorát igazoló fényképes okmányt (pl.: diákigazolvány) szükséges felmutatni. Vonaljegy A vonaljegy érvényes az autóbuszvonal teljes hosszán két megállóhely között egyszeri, átszállás nélküli utazásra. Kedvezményes vonaljegy A kedvezményes vonaljegy a Vonaljeggyel azonos módon használható fel a végállomásokról 8:00-12:59 és 20:00 22:56 perc között menetrendben rögzített időpontok szerint végállomásról induló autóbuszjáraton egyszeri, átszállás nélküli utazásra. Autóbuszon megvásárolható vonaljegy A menetjegy az autóbuszon is megváltható. Az autóbuszvezetőtől vásárolt menetjegyet a vezetőfülkénél levő lyukasztógéppel érvényesíteni kell. Az autóbuszon vásárolt menetjegy egyszeri utazásra, átszállás és az utazás megszakítása nélkül, azon az autóbuszjáraton érvényes, amelyen a menetjegyet megvásárolták. 3

4 Gyűjtőjegy A gyűjtőjegy tömb 10 db vonaljegyet tartalmaz. A gyűjtőjegy csak tömbben árusítható. A jegyek a borító tőszelvénnyel együtt érvényesek, a tömbből az utazás befejezését követően téphetőek ki. Több felhasználó esetén az utazás megkezdésekor utasonként 1-1 menetjegyet kell érvényesíteni az autóbuszban elhelyezett jegylyukasztó készülékkel. Csak a megkezdetlen, sérülésmentes gyűjtőjegy tömb váltható vissza. Tarifaváltást követően a már megkezdett gyűjtőjegy tömb a tarifamódosítást követő 365 napon belül utazásra felhasználható. Hetijegy A hetijegy a rajta megjelölt nap 0 órájától az azt követő hatodik nap 24. órájáig (7 nap) érvényes a Kunság Volán Zrt. járatain korlátlan számú utazásra Kecskemét város számozott helyi járataira, valamint Kadafalva, Boróka u. 73. Kecskemét autóbusz-állomás, Felsőméntelek vmh. Kecskemét autóbusz-állomás viszonylatban közlekedő helyközi járatokon. A jegy névre szól, amelyre az utazás megkezdése előtt a tulajdonosnak a nevét és bármilyen fényképpel ellátott személyazonosításra alkalmas igazolvány számát fel kell írnia. A jegy csak az adott okmánnyal együtt érvényes. A hetijegy az érvényességi idő kezdetét megelőzően is megváltható. A felhasználás megkezdése után nem váltható vissza. Családi jegy A családi jegy a megjelölt nap 0. órától az azt követő második nap 24. óráig (3 nap) érvényes a Kunság Volán Zrt. járatain korlátlan számú utazásra Kecskemét város számozott helyi járataira, valamint Kadafalva, Boróka u. 73. Kecskemét, autóbusz-állomás, Felsőméntelek, vmh. Kecskemét, autóbusz-állomás viszonylatban közlekedő helyközi járatokon. A családi jegy igénybevételére 1 vagy 2 felnőtt, legfeljebb 3, tizennégy év alatti gyermekkel együtt jogosult. Hat éven felüli gyermek esetében utazáskor életkor igazolására alkalmas okmányt fel kell mutatni. A családi jegy az érvényességi idő kezdetét megelőzően is megváltható. A jegy csak az érvényességi idő kezdő napját megelőzően váltható vissza. BÉRLETEK Éves, negyedéves, havi, 30 napos és félhavi bérlet Az éves, negyedéves, havi bérletek a hónap első napjának 0. órájától az adott időszakot követő hónap 5-én 24. óráig érvényesek. A 30 napos bérletek érvényessége nem kötődik naptári hónaphoz, tetszőleges kezdőnappal váltható, a kezdőnap 0 órájától a következő hónap azonos napját megelőző napján 24 óráig jogosít utazásra. A 30 napos bérlet az érvényességi idő kezdetét megelőzően, legfeljebb 10 nappal korábban megváltható. A I. félhavi bérletek a hónap első napjának 0 órájától 20-án 24. óráig, a II. félhavi bérletek 16-án 0 órától az adott időszakot követő hónap 5-én 24. óráig érvényesek. A teljes árú bérletek csak bérletigazolvánnyal együtt használhatók [kiv.: felmutatós bérlet. A felmutatós bérletet az azon feltüntetett jogi személy alkalmazottja (tagja) használhatja. A munkaviszonyt, tagságot a felhasználáskor igazolni kell. Az igazolás minden olyan igazolvánnyal, irattal történhet, amelyből az utas munkaviszonya, illetve tagsági viszonya egyértelműen megállapítható]. A bérletigazolvány kiállításához 1 db 4 4 cm-es 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép, valamint személyi igazolvány szükséges. A bérletszelvényre a bérletigazolvány sorszámát az első utazás megkezdése előtt az utas köteles tollal olvashatóan ráírni. 4

5 A helyközi járatokon, ahol a helyi tarifa nem érvényes, a helyivel közös szakaszon sem érvényesek a helyi bérletjegyek. Egyvonalas bérlet Az egyvonalas bérletre az autóbusz viszonylat számát vásárláskor a pénztáros rábélyegzi. Az egyvonalas bérlet csak a szelvényen megjelölt viszonylaton érvényes. A 12D, 14D, 15, 15D, 19, 23, 29, 32, 52 és 54 számú vonalakon, valamint Kecskemét- Kadafalva, Kecskemét-Méntelek között egyvonalas bérlet nincs, csak összvonalas bérlet váltható. Az egyvonalas bérletek a fenti viszonylatokban még városon belül sem érvényesek utazásra. Azonban a 23-as számú vonalat a Széchenyi tér és a METRO megállók közötti viszonylaton a 18-as vonalra kiadott egyvonalas helyi bérlettel is igénybe lehet venni. A 2-es vonalra kiadott egyvonalas bérlet érvényes a 2A, 2D vonalakra is, a 4-es vonalra kiadott egyvonalas bérlet érvényes a 4A vonalra is, a 7-es vonalra kiadott egyvonalas bérlet érvényes a 7C vonalra is, valamint a 13-as vonalra kiadott egyvonalas bérlet érvényes a 13C vonalra is. Tanuló/Nyugdíjas bérlet A tanulók bérlete csak érvényes diákigazolvánnyal, 6 éven felüli óvodás a Kunság Volán Zrt. által kiállított Tanuló igazolványa Volán kedvezmények igénybevételére bérletigazolvánnyal együtt jogosít utazásra. A nyugdíjas bérlet csak a Kunság Volán Zrt. által kiállított Igazolvány Volán helyi járati nyugdíjas bérletjegy használathoz bérletigazolvánnyal együtt jogosít utazásra. A bérletszelvényre az első utazás megkezdése előtt a diákigazolvány ill. a bérletigazolvány számát tollal, olvashatóan fel kell tüntetni. A szeptember hónapra érvényes tanuló bérletjegyek a tanévkezdés előtt 5 nappal megvásárolhatók ill. használhatók. A tanulók részére váltható 5 hónapos bérlet szeptember 1-től február 5-ig, illetve február 1-től június 30-ig érvényes. Összvonalas KECSKEMÉT KÁRTYA - Negyedéves bérlet A Kecskemét Kártyával rendelkező utasok 5% kedvezményt tartalmazó, összvonalas KECSKEMÉT KÁRTYA Negyedéves bérlet -et válthatnak, azzal a feltétellel, hogy saját névre szóló KECSKEMÉT kártyájuk érvényes. Egy Kecskemét Kártyával adott időszakra csak egy alkalommal váltható negyedéves bérlet. Minden utas kizárólag a saját nevére szóló Kecskemét Kártyájával, illetve a saját kártyájának számát is tartalmazó összvonalas KECSKEMÉT KÁRTYA - Negyedéves bérlet -szelvénnyel utazhat. A Kecskemét Kártyával vásárolt szelvény a Kecskemét Kártyán felül a VOLÁN által kiállított fényképes igazolvánnyal együtt jogosít utazásra. 5

6 4. Jegyek és bérletek árának megállapítására vonatkozó szabályok 4.1. Általános tételű jegyek és bérletek Jegy- és bérlettípusok megnevezése április 1-től érvényes díj Menetjegyek Teljes árú 183,92 Ft+ÁFA Autóbuszon vásárolt 250,80 Ft+ÁFA Felmutatós 8 736,22 Ft+ÁFA Bérletjegyek Általános egyvonalas 4 054,60 Ft+ÁFA Havi Általános összvonalas 4 957,48 Ft+ÁFA Tanuló és nyugdíjas 1 726,34 Ft+ÁFA Iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díja 452,00 Ft/km+ÁFA Alap 7 500,00 Ft+ÁFA Pótdíj* 8 napon belül fizetve 8 500,00 Ft+ÁFA 8 napon túl fizetve ,00 Ft+ÁFA * Az ÁFA tartalma: 0,0 % Üzletpolitikai kedvezményt tartalmazó jegyek, bérletek, valamint azok díjának meghatározása A Kunság Volán Zrt. üzletpolitikai megfontolásai alapján alkalmazott jegy és bérlettípusok: Teljesárú menetjegyből üzletpolitikai kedvezménnyel árusított jegytípusok (2012. április 1- jétől): Gyermek vonaljegy Kedvezményes jegy Gyűjtő jegy A havi bérletjegyből üzletpolitikai kedvezménnyel árusított bérlettípusok (2012. április 1- jétől): Éves összvonalas bérlet Negyedéves összvonalas bérlet Kecskemét Kártya - Negyedéves bérlet Negyedéves egyvonalas bérlet Tanuló/Nyugdíjas negyedéves bérlet Tanuló 5 hónapos bérlet 5. JEGYEK ÉS BÉRLETEK VISSZAVÁLTÁSA 6

7 Elveszett menetjegyért, bérletért stb. visszatérítés nem jár. 5.1 Menetjegyek visszaváltása Árváltozás esetén az utazóközönség birtokában lévő, utazásra fel nem használt előre megváltott, a korábbi díjszabási árral kiadott menetjegyeket az alábbi helyeken és időpontig lehet kezelési költség levonása nélkül visszatéríttetni: Kunság Tours Utazási Irodában Noszlopy G. Park helyközi elővételi pénztárban Széchényi téri bérletpénztárban Noszlopy G. Park helyi bérletpénztárban Tarifamódosítást követő egy éven belül A régi díjszabási árral kiadott, tarifaváltáskor már megkezdett gyűjtőjegy tömb a tarifamódosítást követő 365 napon belül utazásra felhasználható. A fel nem használt gyermek vonaljegy, vonaljegy, kedvezményes árú (bevásárló) jegy, egész gyűjtőjegy tömb, valamint a hetijegy és családi jegy az érvényességi idő kezdete előtt kezelési költség levonása nélkül az előzőekben megjelölt helyeken visszaváltható. 5.2 Bérletjegyek visszaváltása A Kunság Volán Zrt. a kezelési költség levonásával visszatéríti: a. a havi bérlet teljes árát, ha az érvényesség hónapjában 5-ig benyújtják; b. a 30 napos bérlet teljes árát, ha az érvényesség első napja előtt visszatérítésre benyújtják; c. félhavi bérlet teljes árát, ha az első félhónapra érvényesített bérletet 5-éig, a második félhónapra érvényesített bérletet 20-áig benyújtják; d. a havi bérlet árának felét, ha a visszatérítést igénylő a havi bérletet az érvényesség hónapjában 20-áig benyújtják, e. a 30 napos bérlet árának felét, ha az érvényesség első napját követő 15. nap óráig benyújtják; f. az éves, negyedéves, öthónapos érvénytartalmú bérletek árát azokra az egész naptári hónapokra, amelyeknek kezdete előtt a bérletet benyújtják. A kezelési költség mértéke 10%. A visszatérítési igény benyújtásának időpontját a postabélyegzés kelte, személyes benyújtás esetén az átvétel napja határozza meg. A megváltott és utazásra fel nem használt, illetőleg részben felhasznált utazási igazolványok (bérletjegy) árát a Kunság Volán Helyi Üzemigazgatósága a fel nem használt utazási igazolvány ellenében téríti (váltja) vissza. Társaságunk a jogi személyek által vásárolt bérletek árát csak a vásárló írásbeli megkeresésére téríti vissza. 6. Kutyák szállítása Az autóbuszon egy személy csak egy szájkosárral, pórázzal felszerelt kutyát szállíthat, kísérőjének felelősségére. A szállítás viteldíja elővételben megegyezik az elővételi, illetve autóbuszon vásárolva az autóbuszon váltható menetjegy árával. Díjmentes a segítő és a rendőrségi kutya szállítása. A segítő kutya szájkosár nélkül szállítható. A segítő kutyát alkalmazó személy a VOLÁN szolgáltatási területén (autóbuszállomások nyilvános helyiségei, autóbuszok) az alábbiakban felsorolt segítő kutyának minősülő kutyával jogosult tartózkodni és a 7

8 szolgáltatásokat igénybe venni: vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző és személyt segítő kutya. 7. Csomagfuvarozás A helyi autóbuszokon minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm, vagy 200x20x20 cm méretet meg nem haladó egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézi poggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 db összecsukható gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. Az ezen felül szállított csomag viteldíja elővételben megegyezik az elővételi, illetve autóbuszon vásárolva az autóbuszon váltható menetjegy árával. A csomag az utas őrizetében marad. 8. Fuvarozásból kizárt tárgyak Nem fuvarozható olyan tárgy, amely: - fuvarozását jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tiltja, - személyekben, vagy más poggyászokban kárt okozhat, - az autóbuszt megrongálhatja, vagy beszennyezheti, természeténél, állapotánál, méreténél, tömegénél, vagy csomagolásánál fogva fuvarozásra nem alkalmas (pl.: kerékpár, stb.), - veszélyes, robbanó, maró, gyúlékony, mérgező anyagok, - töltött lőfegyver. 9. Egyéb rendelkezések Az autóbuszon dohányozni, fagylaltozni és élelmiszert fogyasztani tilos! Szórakoztató technikai eszközöket (rádió, magnó, mobiltelefon stb.) az utastérben csak úgy szabad hallgatni, hogy az a többi utastársat ne zavarja. Az autóbuszjárat végállomásán minden utasnak le kell szállni az autóbuszról. 10. Biztosítás A Kunság Volán Zrt. a menetrend szerint közlekedő járatait igénybevevők részére a járműre történő fellépéstől a járműről való lelépésig terjedő utazásra utasbaleset biztosítással rendelkezik. A járművön bekövetkezett balesetet lehetőség szerint azonnal jelezni kell az autóbuszvezetőnek. A balesetet szenvedett utasnak vagy hozzátartozójának az eseményt a Kunság Volán Zrt. Helyi Üzemigazgatóságán (Kecskemét, Noszlopy Gáspár park 1.) 8 napon belül be kell jelentenie. Az eseményről a helyi üzemigazgató, illetve a forgalomvezető közreműködésével jegyzőkönyv készül, amelyhez a baleset idején használt érvényes menetjegy, bérlet, utazási jogosultságot igazoló okmány vagy annak másolati példányának becsatolása szükséges. 8

9 11. Pótdíj Alappótdíjat köteles fizetni, aki: - Az autóbusz belső utasterét beszennyezi, az autóbuszállomások külső - belső rendjét zavarja. - A megállóhelyi oszlopokon és várók felületén, illetve területén illetéktelenül helyez el hirdetéseket. A viteldíjon felül alappótdíjat köteles fizetni, aki: - jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, - kutyát külön érvényes menetjegy nélkül szállít, - csomagként nem szállítható tárgyat visz fel a járműre. Ha a bérletszelvényen az igazolványszám nincs feltüntetve, akkor a helyszínen rá kell íratni az igazolvány számát. Megemelt összegű pótdíjat köteles fizetni a viteldíjon felül, aki: - a tartozását 3 napon túl, de 8 napon belül egyenlíti ki, illetőleg - a tartozását 8 napon túl egyenlíti ki. A pótdíjak mértékét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló rendelete tartalmazza. 12. Bérletjegyváltó helyek Nyitva tartás munkanapokon szombat, vasárnap Autóbusz-állomás Helyközi elővételi pénztár Kunság Tours Utazási Iroda Kéttemplom köz Széchenyi tér Helyi autóbusz Bérletpénztár alközpont Noszlopy G. park Bérletpénztár Havonta 1-től 6-ig Helyi autóbusz alközpont től 31-ig Szombaton: Csak a bérletjegyváltó helyeken lehet a családi és hetijegyeket megvásárolni. 13. Menetjegyváltó helyek HELYI MENETJEGYVÁLTÁSI LEHETŐSÉGEK KECSKEMÉTEN NÉV HELYSZÍN Helyi autóbusz alközpont (elővételi pénztár) Széchenyi tér Helyi autóbusz állomás (bérletpénztár) Noszlopy G. park Helyközi pályaudvar (elővételi pénztár) Noszlopy G. park Kunság Tours Utazási és jegyiroda Kéttemplom köz 5. 9

10 A Noszlopy G. parkban a helyi autóbusz alközpont bérletpénztárának zárvatartási ideje alatt a helyi forgalmi szolgálat végez információadást, valamint munkanapokon óra között, szabad- és munkaszüneti napokon között végez vonaljegy és kedvezményes jegy (bevásárló jegy) eladást. Munkanapokon 6-18 óra között helyi jegy és bérletváltás a helyközi pályaudvar pénztáraiban lehetséges. A további menetjegyárusokról információ a internetes oldalon érhető el. 10

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra 2015 December A nyári időszámítás hét 50 51 52 53 2016. március 27-től október

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról

Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról A Képviselő-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.tv. 7.

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására Ózd, 2013. március 19. Előterjesztő:

Részletesebben

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály J a v a s l a t az Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására, illetve szerződéses járat működtetésének jóváhagyására

Részletesebben

MVK Zrt. A megbízható útitárs.

MVK Zrt. A megbízható útitárs. Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2016. február 24. napjától Az üzletszabályzatot jóváhagyta: A Nemzeti Közlekedési Hatóság a PU/VA/NS/A/41/2/2016

Részletesebben

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/54/6/2013. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről (Az egyes VOLÁN társaságok által alkalmazott Utazási feltételek részletes

Részletesebben

1. számú melléklet Utazási feltételek a VOLÁN társaságok városi (helyi) menetrend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére (A dőlt betűvel szedett szöveg jogszabályból átvett szöveg.) A VOLÁN Egyesülés

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. december 20-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés a Kisalföld

Részletesebben

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat)

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) Érvényes: 2012. január 3-tól 1. Az utazási feltételekben használt fogalmak 2. Általános szabályok o 2.1. Utazási feltételek o 2.2. Hatály o 2.3.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

KELLEMES UTAZÁST KÍVÁN A

KELLEMES UTAZÁST KÍVÁN A Tájékoztató Kazincbarcika helyi járatú autóbusz-közlekedéséről és utazási feltételeiről (Érvényes: 2013. január 1-től) Kedves Utasaink! Kiadásra kerül Kazincbarcika város helyi autóbusz közlekedésének

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. november 29-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a helyi

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. május 23. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint közlekedési hatóság

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN Az OrangeWays Zrt. kötelezi magát az érvényes menetjeggyel rendelkező személyek célállomásba való szállítására, az előre közölt menetrend,

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 93/2015 DR 69499/2015/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Érvényes: 2016. január 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás Sorszáma Száma száma hatályba lépés 93/2015.DR.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város közigazgatási határain belül végzett menetrendszerinti-, helyi-, közforgalmú autóbusz-közlekedés

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) 8314./2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 527 / 2004. (12.09.) a Pécsi Horvát Színház igazgatójának (magasabb vezetőjének) megbízásáról 556 / 2004. (12.16.) Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

Hatálytalanítva: 2014.02.07

Hatálytalanítva: 2014.02.07 Hatálytalanítva: 2014.02.07 A NÓGRÁD VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. május 23-tól 2013.

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI 7954./ 2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI Nyilvános példány Érvényes: 2016. május 1-től 1 Előjegyzés az Üzletpolitikai kedvezmények

Részletesebben

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999.

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. A BUDAPESTI HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS FORGALMI UTASÍTÁSA Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával Érvényes: 1999. október

Részletesebben

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése napirendi pont A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése A helyi járatú autóbusz-közlekedés díjszabásának alkalmazási feltételeiről szóló 61/2003. (XII.19.) Ök. rendelet módosításáról

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolási rendszerről

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete. a fizető parkolási rendszerről Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fizető parkolási

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2010. ( XI.25.) Kgy. számú határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő Tér 1.), képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester,

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Európa-Transport (Szakmai Cégtudakozó Kft., 1141 Budapest, Szugló utca 82., adószám: 25431670-2-42) által

Részletesebben

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Általános információk... 3

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2007. Tartalomjegyzék 1.A MEGYEI KÖNYVTÁR ELÉRHETİSÉGE...3 2.A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK...3 2.1.

Részletesebben

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009./IX.14./ sz. rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16../1/

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár nyilvános közkönyvtár. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati

Részletesebben

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések 7. számú függelék A kereskedő által alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek a villamos-energia egyetemes szolgáltatásból a VET alapján kiszoruló felhasználók tekintetében 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6. Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete A

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont T 0651-06/1/1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a 76-2008/2009. sz. határozatával 2009. június 16. napján elfogadta 2009. Dunaújváros

Részletesebben

MÁV-START kiegészítő feltételek a SCIC-NRT díjszabáshoz 2015. december 13-tól

MÁV-START kiegészítő feltételek a SCIC-NRT díjszabáshoz 2015. december 13-tól Az alábbi feltételek a külföldi vasutak által kiadott Magyarországra érvényes menetjegyekre, valamint a nemzetközi menetjegyek magyarországi jegykiadására vonatkoznak. A MÁV- START különleges szállítási

Részletesebben

Zúzmara Expressz Mahócára

Zúzmara Expressz Mahócára Lillafüredi Állami Erdei Vasút Üzemigazgatóság 3535 Miskolc, Erdész utca 24. +36 (46) 530-593, +36 (30) 488-7528 www.eszakerdo.hu, www.laev.hu A reggel 9:30-kor Miskolcról Mahócára induló kirándulóvonatra

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20;

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20; SZMSZ. 2.SZ. MELLÉKLET KÖZSÉGI, ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. BEVEZETŐ Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK MENETRENDJE

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK MENETRENDJE SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK MENETRENDJE Érvényes: 2013. március 30-tól A kiadvány tartalmazza Szeged Megyei Jogú Város helyi közforgalmú autóbuszvonalainak komplett menetrendjét,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. DECEMBER 2. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 236/2011. (XI.24.) sz. hat. A Gondozási Központ magasabb vezetője közalkalmazotti

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2007/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2007/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2007/1. SZÁM TARTALOM Utasítások 1/2007. (VII. 30. MÁV-START Ért. 1.) VIG. sz. utasítás a BKV jegyértékesítés szabályairól... 2/2007. (VII. 30. MÁV-START Ért. 1.) VIG. sz. utasítás a Ferihegy

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 11. szám 2009. június 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 16/2009. (VI. 30.) Ö.r. Debrecen város

Részletesebben

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Előfizető:

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási minőségi premizálásának feltételrendszere

Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási minőségi premizálásának feltételrendszere Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási minőségi premizálásának feltételrendszere Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési

Részletesebben

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.)

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony

Részletesebben

2014/13. SZÁM TARTALOM

2014/13. SZÁM TARTALOM 2014/13. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 3/2014. (II. 24. MÁV-START Ért. 13.) sz. díjszabási rendelkezés a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási jogosultságot is biztosító

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata

Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata A Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete* 3. SZ. VERZIÓ A hatálybalépés dátuma: 2007. JÚLIUS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/366-029, 576-070, Fax: 22/576-071 e-mail: info@vertikalrt.hu http://www.vertikalzrt.hu Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001420

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Általános Látogatási Szabályzata

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Általános Látogatási Szabályzata A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Általános Látogatási Szabályzata A természeti értékek megőrzése érdekében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) a természetvédelmi kezelésében

Részletesebben

AUSZTRIA. 1. Osztrák kirándulójegyek... 1. 2. EURegio... 7. Csatlakozó kedvezmények osztrák éjszakai vonatok igénybevételéhez...

AUSZTRIA. 1. Osztrák kirándulójegyek... 1. 2. EURegio... 7. Csatlakozó kedvezmények osztrák éjszakai vonatok igénybevételéhez... AUSZTRIA AUSZTRIA 1. Osztrák kirándulójegyek... 1 A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)... 1 2. EURegio... 7 3. A. DÍJSZABÁSI HATÁROZMÁNYOK (1-30)... 7 Csatlakozó kedvezmények osztrák éjszakai vonatok igénybevételéhez...

Részletesebben

Autóbusz közlekedés SZÁLLÍTÁSI RENDJE

Autóbusz közlekedés SZÁLLÍTÁSI RENDJE Autóbusz közlekedés SZÁLLÍTÁSI RENDJE 1.Cikkely Bevezető rendelkezések Tatry Mountain Resorts a.s Társaság a NR SR 56/2012 Z.z. a közúti közlekedési törvény, a későbbi módosításokkal, alapján adja ki az

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BUDAPESTI

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BUDAPESTI hu GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A BUDAPESTI Közösségi KÖZLEKEDÉSHEZ Üdvözöljük BUDAPESTEN! Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a főváros közlekedésszervező társasága, mely 202 májusa óta irányító szerepet tölt

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2007. (II. 9. MÁV. Ért. 6.) HVH. sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 1 Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.: 07 1451/2007. Témafelelõs: Cseuz András Tárgy: Szentes város területén fizetõ, kijelölt gépjármû várakozóhelyek létesítése.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

52 841 04 0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó

52 841 04 0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEKBEN TARTÓZKODÁS ÉS A BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEK RENDJÉNEK FENNTARTÁSI

A BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEKBEN TARTÓZKODÁS ÉS A BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEK RENDJÉNEK FENNTARTÁSI Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok Pf. 100 2012. El. II. B. 7. szám A BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEKBEN TARTÓZKODÁS ÉS A BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEK RENDJÉNEK FENNTARTÁSI S Z A B Á L Y A I 2 A Szolnoki Törvényszék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (MOL BUBI) IGÉNYBEVÉTELÉRE A hatálybalépés dátuma: 2015. december 14. I. Bevezető rendelkezések A kerékpáros közlekedés

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének 6/2004. (II.27.) rendelete a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Képviselő-testülete a közúti

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az 1995. évi LIII. tv. 46. (1) c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az 1995. évi LIII. tv. 46. (1) c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testületének 16/2004. (IV.29).Ök. sz. rendelete a Szelidi-tó használatának rendjéről, az idényjellegű strandfürdők üzemeltetéséről és környezetvédelméről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRIIASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRIIASZNÁLATI SZABÁLYZATA A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRIIASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Részletesebben

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkrt.hu, www.mvkrt.hu Iktató szám: 360-K15/03144 Dátum: 2015.05.28. Szolgáltatói jelentés

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől Hatvan 2014. 2 1. Bevezető Az Ady Endre Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár és

Részletesebben