A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

2 Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA DÍJ ELLENÉBEN VÉGZETT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE UTAZÁSHOZ VALÓ JOG AZ UTASOK TÁJÉKOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK MENETREND SZERINT KÖZLEKEDŐ NOSZTALGIAVONATOKRÓL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS RÉSZVÉTELI/VONATJEGYEK ÉS MÁS UTAZÁSRA JOGOSÍTÓ IRATOK RÉSZVÉTELI/VONATJEGY VÁLTÁSI KÖTELEZETTSÉG RÉSZVÉTELI/VONATJEGY RENDELÉSE, MEGVÁSÁRLÁSA RÉSZVÉTELI/VONATJEGY ÉS MÁS UTAZÁSRA JOGOSÍTÓ IRATOK FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI ÚTIPOGGYÁSZ ÉS ÉLŐÁLLAT SZÁLLÍTÁS SZABÁLYAI AZ UTAS ÉSZREVÉTELEK BEJELENTÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI UTAS ÉSZREVÉTELEK FOGADÁSA, KEZELÉSE TÁJÉKOZTATÁS A PANASZÜGYEK INTÉZÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRŐL A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK HELYBIZTOSÍTÁS, EMELT KOMFORTFOKOZATÚ SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNKOCSIK, KÜLÖNVONATOK MEGRENDELÉSE A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, AZ UTAZÁSTÓL TÖRTÉNŐ ELÁLLÁS SZABÁLYAI A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS AKADÁLYOZTATÁSA SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FELELŐSSÉGVISELÉS SZABÁLYAI

3 BEVEZETÉS A MÁV NOSZTALGIA Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: MÁV Nosztalgia Kft.) (székhely: 1142 Budapest, Tatai u. 95.) Személyszállítási Üzletszabályzatát (a továbbiakban: Üzletszabályzat), mint általános szerződési feltételeket a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009 (XII.1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Vtv.), valamint a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet - az utazási szerződésről alapján állította össze. A felsorolt jogszabályok a Nemzeti jogszabálytár felületén az EK rendelet az EUR-LEX felületén online elérhető. A belföldi forgalomban elszállított személyek és kézipoggyászaik élőállatok szállítására az Üzletszabályzatban foglalt feltételek érvényesek. A MÁV Nosztalgia Kft január 1-től országos működési engedéllyel rendelkező vasútvállalatként saját jogon közlekedtet személyszállító vonatokat. A MÁV Nosztalgia Kft. vonatai részben saját szervezésben, részben utazási irodák megrendelése alapján közlekednek. A vonatok általános jellemzője, hogy azok szerelvénye különleges többnyire muzeális mozdonyokból, személykocsikból vagy motorkocsikból áll

4 Rövidítések, fogalmak VSZRF Vtv. az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII.1.) Korm. rendelet a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény MÁV Nosztalgia Kft. MÁV Nosztalgia Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. MÁV Zrt. MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÁV-START Zrt. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság GySEV Zrt. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vasúti dolgozó Menetrend a MÁV Nosztalgia Kft. intézkedésre jogosult munkavállalója a vasúti személyszállításra vonatkozó az útvonalat, a megállási helyeket, az érkezési és az indulási időpontokat, tartalmazó közzétett kiadvány. Személyazonosításra alkalmas igazolvány hatóság vagy közintézmény által kiadott, az utas személyazonosítására alkalmas arcképes, sorszámozott igazolvány (Személyi igazolvány, Útlevél, Diákigazolvány, Jogosítvány stb.) Utas a MÁV Nosztalgia Kft. személyszállítási szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy Ügyeletes alkalmazott a MÁV Nosztalgia Kft. ügyeletes tisztje, állomásfőnöke, forgalmi szolgálattevője, személypénztárosa stb. Fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy bármely személy, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármely fizikai (érzék vagy mozgásszervi, állandó vagy időleges) fogyatékosság, értelmi fogyatékosság vagy sérülés, vagy más fogyatékossághoz vezető ok, illetve kor miatt korlátozott, és akinek helyzete kellő figyelmet igényel, és szükségessé teszi az összes utas rendelkezésére álló szolgáltatás hozzáigazítását az érintett személy egyéni igényeihez. Kísérő Kísérő kutya a magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személlyel, továbbá a 6 éven alul gyermekkel abból a célból együtt utazó személy, hogy őt utazása során, illetve vasúti területen történő közlekedésében segítse. a fogyatékkal élő személlyel abból a célból együtt utazó kiképzett kutya, hogy a fogyatékkal élő személyt utazása során, illetve vasúti területen történő közlekedésében segítse. Vasútállomás, megállóhely vasúti létesítmények személyforgalmi célokat szolgáló, utasok számára megnyitott területe, ahol a menetrend szerinti személyszállító vonat le- és felszállás céljából megáll

5 Zárt peron Honlap a vasútállomás területének olyan elhatárolt része, amelyet az utas és az őt kikísérő vagy fogadó személy csak külön szabályozásban meghatározott ellenőrzés vagy regisztráció után használhat. A MÁV Nosztalgia Kft. hivatalos weboldala, amely a címen érhető el. Forgalmi akadály a személyszállítási szolgáltatás akadályoztatásának minősülő minden olyan körülmény, amely a személyszállító vonat késését vagy kimaradását eredményezi. Díjszabás: A MÁV Nosztalgia Kft. által nyújtott szolgáltatások díjait tartalmazó dokumentum. Részvételi/ Vonatjegy díj ellenében kiváltott utazásra jogosító dokumentum, az EK rendelet 1. melléklet 7. cikk (1) bekezdésében foglaltakon túl az utazási utalvány is. Elektronikus jegy Jegyvizsgáló Pótdíj: a weboldalon keresztül megváltott részvételi/vonatjegy (elektronikus helyfoglalás, jegyet en kapja az utas) a vonatokon, az állomáson az utasok részvételi/vonatjegyének ellenőrzésével, valamint a részvételi jegyek értékesítésével, pótdíjak beszedésével és élőszavas utastájékoztatással megbízott személy. az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek be nem tartása esetén a Díjszabásban meghatározott külön díj. Utazási utalványok meghatározott útra (programra) szóló, kedvezményes utazásra jogosító dokumentum Menetdíj: Viteldíj: Vasúti igazgatási szerv: az utas kiindulási és célállomása közötti távolság alapul vételével meghatározott igénybevételi díj. az utas által szállított kerékpár, élő állat vagy díjmentesen nem szállítható kézipoggyász szállításáért fizetendő, a szállítási távolság alapul vételével meghatározott fuvarozási, igénybevételi díj. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 6/A. -a alapján a Kormány vasúti igazgatási szervként a Nemzeti Közlekedési Hatóságot (továbbiakban NKH) jelölte ki. (Nemzeti Közlekedési Hatóság Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály, 1066 Budapest, Teréz krt. 62.) - 5 -

6 1. Az üzletszabályzat alkalmazása 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya A vasúti személyszállításra kötött szerződésekre a Ptk-nak a szerződésekre vonatkozó általános, továbbá a vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit a VSZRF-ben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni Jelen Üzletszabályzat rendelkezései az utazásszervező és közvetítői tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti tevékenységekre csak akkor alkalmazandóak, ha az utazási szerződés kifejezetten így rendelkezik Díj ellenében végzett személyszállítás Díj ellenében végzett személyszállítás az a vasúti személyszállítás, amelyet a közzétett feltételek alkalmazásával, díj ellenében bárki igénybe vehet: közforgalmú menetrend alapján végzett vasúti személyszállítás, a közforgalmú menetrenden kívül közlekedtetett vonatokkal végzett személyszállítás Személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatások körébe tartozik a külön díj megfizetésével igénybe vehető a MÁV Nosztalgia Kft. által végzett kereskedelmi, szolgáltatói, vendéglátói és turisztikai tevékenységek Az Üzletszabályzat A MÁV Nosztalgia Kft. a vasúti személyszállítási szerződés jogszabályokban nem szabályozott részletes feltételeit a Ptk.-nak az általános szerződési feltételekre vonatkozó és a vállalkozási szerződésekre vonatkozó szabályai alapján állapítja meg A MÁV Nosztalgia Kft. által végzett vasúti szolgáltatások díját piaci alapokon állapítja meg. A vasúti szolgáltatás ide értve az alap- és kiegészítő szolgáltatásokat együttesen részleteit, az alkalmazható kedvezményeket a MÁV Nosztalgia Kft. programonként külön-külön a hivatalos honlapon közzétett Díjszabásban, az értékesítési pontjain, illetve szórólapokon teszi közzé A Vtv. 73. (1) bekezdés i) pontja alapján a MÁV Nosztalgia Kft. Üzletszabályzatának jóváhagyása a Vtv. szerinti vasúti igazgatási szerv hatáskörébe tartozik A MÁV Nosztalgia Kft. az Üzletszabályzatát és módosítását a jóváhagyást követő három munkanapon belül teszi közzé a hivatalos honlapján, az értékesítési pontjain és a vonatain kérésre betekintésre bocsátja. Térítés ellenében megrendelhető az címen A MÁV Nosztalgia Kft. által végzett szolgáltatások díját, a díj megállapításának módját és feltételeit - a szolgáltatások díjaira vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével - a Díjszabás tartalmazza A MÁV Nosztalgia Kft. Üzletszabályzatának nem része a Díjszabás, azt honlapján közzéteszi, az értékesítési helyein kifüggeszti, valamint kérésre - térítés ellenében - kinyomtatva rendelkezésre bocsátja

7 2. A személyszállítási szerződés 2.1. A személyszállítási szerződés létrejötte és megszűnése A személyszállítási szerződés létrejötte Az utas és a MÁV Nosztalgia Kft. között a szerződés a részvételi/vonatjegy megváltásakor, vagy az internetes vásárláskor jön létre és ettől az időponttól hatályos. A személyszállítási szerződés megszűnése, hatálya A személyszállítási szerződés az utazás, illetve a program befejezéséig hatályos, vagy ha az utast a MÁV Nosztalgia Kft. az utazásból kizárja Utazáshoz való jog A MÁV Nosztalgia Kft. a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevételét valamennyi utazni kívánó személy számára hátrányos megkülönböztetés nélkül lehetővé teszi, ha az utas az üzletszabályzat feltételeit elfogadja, az utas a részvételi/vonatjegy jegy árát megfizeti és a szolgáltatás a menetrendben meghirdetett járattal lehetséges. A MÁV Nosztalgia Kft. a vasúti személyszállítást megtagadhatja, illetve az utast az utazásból kizárhatja, ha: - botrányosan viselkedik, vagy más utast magatartásával zavarja, - magatartásával a közlekedés biztonságát, utastársai testi épségét, egészségét a vasúti járműnek az épségét veszélyezteti, - részvételi/vonatjegy nélkül utazik és a viteldíjat a helyszínen a jegyvizsgálónak nem fizeti meg, - vonatjegyét, vagy részvételi jegyét felhívás ellenére sem adja át a jegyvizsgálónak, - a vasúti kocsiban kézipoggyászként be nem vihető tárgyat visz be, - engedély nélkül a vonaton szolgáltatást nyújt, értékesít, vagy reklám (propaganda) tevékenységet végez. A MÁV Nosztalgia Kft.-t abban az esetben is megilleti a már megtett útra járó részvételi/vonatjegy ára és a pótdíj, ha az utast az utazásból kizárta. Amennyiben a felszállási állomás kétséget kizáróan nem bizonyítható, az utas szempontjából felszállási állomásnak a járat indulási állomását kell tekinteni. Rendkívüli helyzetek kezelése A MÁV Nosztalgia Kft. a személyszállítás akadályoztatása esetén az utasokat a vonaton elhelyezett utastájékoztató (hangosbemondó) rendszeren keresztül vagy ennek hiányában vasúti dolgozója élőszó útján tájékoztatja. A személyszállítási szerződéskötést megelőző tájékoztatás A MÁV Nosztalgia Kft. az Üzletszabályzatát az pontban meghatározott módon teszi közzé, továbbá MÁV Nosztalgia Kft. dolgozói telefonon ( ) is adnak felvilágosítást. 3. Az utasok tájékoztatására vonatkozó részletes szabályok 3.1. Menetrend szerint közlekedő nosztalgiavonatokról történő tájékoztatás A MÁV Nosztalgia Kft. a közlekedő vonatairól és programjairól a hivatalos honlapján, értékesítési helyszínein személyesen és telefonon ( ), - az címre küldött érdeklődésre

8 elektronikus levél útján, illetve a vonatain vasúti dolgozói útján folyamatosan tájékoztatja az utasokat az alábbiakról. Az utasok jogairól és kötelezettségeiről. Az igénybe vehető szolgáltatásokról és azok díjáról. Az esetleges forgalmi akadályokról. A program megnevezéséről. A program pontos időpontjáról. Menetrendről, így különösen a vonatok érkezési, indulási és tartózkodási idejéről, a vonat késéséről. A vonatban közlekedő járművek jellegéről (pl. nosztalgia járművek, élményvonat, gőz-, dízelvagy villanymozdony, motorkocsi stb.) A részvételi jegy árában foglalt szolgáltatások részletes felsorolásáról. A vonatjegyről, amennyiben több kocsi osztállyal közlekedik a vonat akkor kocsi osztályonként. Az esetleges kedvezményekről (pl. elővétel, gyermek stb.) A jegy megvásárlásának legkorábbi és legkésőbbi időpontjáról A vasúti személyszállítási szolgáltatás törlését vagy korábbi időpontban történő közlekedtetését, új vonat beállítását, illetve a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedését legalább 21 nappal a változás előtt a MÁV Nosztalgia Kft. az utasok tudomására hozza az Üzletszabályzat pontjában meghatározott módokon, amennyiben nem rajta kívüli körülmény okozza a változást. Amennyiben rajta kívüli körülmény okoz változást, úgy minden tőle telhetőt megtesz ezen változások minimalizálására és az utasok mielőbbi tájékoztatására. 4. Részvételi/vonatjegyek és más utazásra jogosító iratok 4.1. Részvételi/vonatjegy váltási kötelezettség Az utasnak az utazás megkezdésekor, de legkésőbb a vonatra történő felszálláskor érvényes részvételi/vonat jeggyel kell rendelkeznie Részvételi/vonatjegy rendelése, megvásárlása A MÁV Nosztalgia Kft. által meghirdetett vonatokra a részvételi/vonatjegyet kizárólag a hivatalos honlapon felsorolt értékesítési helyein, vagy a hivatalos honlapon keresztül történő megrendeléssel, vagy a nosztalgia vonatokon vásárolható meg. Az értékesítési helyek nyitva tartása a hivatalos honlapon kerül meghirdetésre. A hivatalos honlapon keresztül történő megrendelés kizárólag a megrendelés visszaigazolásának felmutatásával érvényes Részvételi/vonatjegy és más utazásra jogosító iratok A MÁV Nosztalgia Kft. által közlekedtetett vonaton az alábbi utazási okmányok szolgálnak a szolgáltatás igénybevételének igazolására: Részvételi/vonatjegy Utazási utalványok A részvételi/vonatjegyeken az EK rendelet I. melléklet 7. cikk (2) bekezdésében felsoroltakon túl feltüntetésre kerül: a program megnevezése, az indulás napja, a jegy típusa (pl. felnőtt, gyermek), kocsiosztály (párnás, fapados stb.), kiindulási- és célállomás, helybiztosítás esetén a kocsi betűjele és az ülő-, fekvő- vagy hálóhely száma, részvételi/vonatjegy (programcsomag) ára és az adótartalma. Érvénytelen részvételi/vonatjeggyel az utazási szolgáltatást nem lehet igénybe venni

9 Érvénytelen az a részvételi/vonatjegy: amelynek szövetét jogosulatlanul megváltoztatták, ideértve az átírást, felülírást, törlést, amelyet annyira megrongáltak, vagy megcsonkítottak, hogy emiatt annak ellenőrzése lehetetlenné válik, amelynek érvénytartama lejárt, amelynek érvénytartama még nem kezdődött meg. 5. Felek jogai és kötelezettségei A MÁV Nosztalgia Kft. az utazásra- és a programokon való részvételre jogosító jegyeket, utazási utalványokat a vonatra való felszálláskor, az út során, és az adott program kezdetekor jegyellenőrei útján ellenőrzi, így azokat az utasnak a mindenkori ellenőrzés alkalmával fel kell tudni mutatnia. Minden utas annyi ülőhelyet foglalhat le, ahány érvényes vonatjegyet tud felmutatni, illetve ahány hely elfoglalására jogosult a vonatjegy alapján. Az utas csak a vonat menetrendjében közölt megállási helyeken szállhat fel a vonatra és szállhat le a vonatról. Ha a vonat forgalmi okból áll meg, a fel- és leszállás tilos. A jegyvizsgáló az utasok fel- és leszállásánál lehetőség szerint segítséget nyújt. Az utasperonnal rendelkező állomásokon nem szabad a másik vágány felé leszállni, vagy a másik vágány felől felszállni. Ha a vasútállomáson nincs kiépített utasperon, vagy a vágány mindkét oldalán van utasperon, akkor a vasútállomás épülete felőli oldalon kell fel- és leszállni. Nem tartózkodhat az utas az állomás utasok részére meg nem nyitott területén. A MÁV Nosztalgia Kft. az utasok testi épségét veszélyeztető tolatásokra és vonatmozgásokra köteles az utasok figyelmét felhívni. Az utasnak a MÁV Nosztalgia Kft. területének elhagyásáig meg kell őriznie a részvételi/vonatjegyét, és a vonaton vagy az állomás területén a jegyellenőrök részére fel kell mutatnia, kérésre át kell adnia. Ha az utas részvételi/vonatjegyét ellenőrzéskor nem tudja felmutatni az utazásból kizárható. A MÁV Nosztalgia Kft. a névre szóló vonatjeggyel utazótól megköveteli személyazonosságának igazolását a személyazonosításra alkalmas igazolvány felmutatásával. A MÁV Nosztalgia Kft. nemzetközi utazáson való részvétel esetén kérheti az ország elhagyásához szükséges személyazonosításra alkalmas igazolványt (pl. útlevél vagy személyigazolvány). A nemzetközi részvételi/vonatjegy váltásakor az utólagos viták elkerülése érdekében a MÁV Nosztalgia Kft. az igényelt jegy adatairól részvételi jegyigénylés nyomtatvány kitöltését kérheti. A jegyvizsgáló egyenruhában teljesít szolgálatot és kalauztáskát hord magával. A jegyvizsgáló nem köteles az utas részére igazolnia magát, de az utas kérésére köteles az utólagos azonosításához szükséges információkat (telepállomását és azonosító számát) megadni. A jegyvizsgáló jogosult: - az utas részvételi/vonatjegyét ellenőrizni illetve kezelni, - a kedvezmény igénybevételére jogosító utazási okmányt ellenőrizni, - az utas személyazonosságáról meggyőződni. Ha az utas nem rendelkezik megfelelő vonatjeggyel, a jegyvizsgáló az utaslistából kétséget kizáróan meggyőződhet az utas utazáshoz való jogáról

10 Az utas köteles mind személyére, mind kézipoggyászának vizsgálatára vonatkozóan a vám- és egyéb hatósági szabályokhoz alkalmazkodni. A személykocsiba nem szabad bevinni: - olyan tárgyat, amely az utasok testi épségében, ruházatában illetve a vasúti kocsiban kárt tehet, - robbanó, tűzveszélyes, maró, öngyúló, mérgező, radioaktív, undort keltő vagy fertőzés előidézésére alkalmas anyagokat, - olyan eszközt, amelynek birtoklása a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében tilos. 6. Útipoggyász és élőállat szállítás szabályai A MÁV Nosztalgia Kft. útipoggyász fuvarozást nem vállal. A MÁV Nosztalgia Kft. járatain minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm-t vagy 1 db 200x20x20 cm-t meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. Kézipoggyászként a fenti méretek betartása mellett sem szállítható olyan tárgy, melynek súlya a 15 kg-ot meghaladja, amely az utasok testi épségét, biztonságát veszélyezteti (robbanó, tűzveszélyes, öngyúló, mérgező, maró, vagy fertőzést okozó anyag, töltött lőfegyver, táblás üveg), vagy az utasok ruházatát, a jármű berendezését megrongálhatja, bepiszkítja. A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekesszékére és egyéb mozgást segítő eszközére a kézipoggyász legnagyobb tömegére és mérethatárára vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók. A MÁV Nosztalgia Kft. az általa közlekedtetett vonatokon a fogyatékkal élők részére kísérő kutya kivételével élőállat szállítását nem vállalja. Az utasnak rendelkeznie kell a kísérő kutya oltási bizonyítványával, és kérésre a kísérő kutya oltási bizonyítványát fel kell tudni mutatnia. A kézipoggyászra vonatkozó általános szabályok megtartásával az utas zárt szállítóeszközben élő állatot is bevihet a vasúti kocsiba, ha az (pl. kosár, ketrec, láda) biztosítja, hogy az állat abból az utazás során nem szabadulhat ki, és alkalmas arra, hogy az utasokat, az utasok ruházatát és kézipoggyászát, valamint a vasúti berendezéseket megóvja, és az élő állat a többi utast nem zavarja. Az utasnak rendelkeznie kell állatorvos által kiállított igazolással, amely igazolja, hogy az állat emberre vagy más állatokra veszélyes betegségben nem szenved. Az igazolást kérésre fel kell tudni mutatnia. A kísérő kutya és a szolgálatban lévő rendőrségi kutya kivételével nem vihető be élő állat: - az étkező- és bár (büfé) kocsiba, valamint az étkezésre kijelölt és erre alkalmas berendezési tárgyakkal felszerelt kocsikba, 7. Az utas észrevételek bejelentésének és kezelésének szabályai 7.1. Utas észrevételek fogadása, kezelése Bármilyen utas észrevételt, valamint a vonatelmaradás, vonatkésés és egyéb esemény miatti kártérítési igényt a MÁV Nosztalgia Kft. részére írásban, postai úton, vagy ben lehet (1142 Budapest, Tatai út 95.) megküldeni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentőnek a válaszadáshoz szükséges elérhetőségeit, valamint a bejelentés tárgyát képező eset részletes ismertetését. Az anyagi kompenzációra irányuló igény elbírálásához a MÁV Nosztalgia Kft. a szolgáltatás jogszerű igénybevételét igazoló részvételi jegy, vonatjegy, utazási utalvány bemutatását kéri

11 A MÁV Nosztalgia Kft. az észrevételt kivizsgálja, kártérítési igény esetén a szükséges igazolásokat bekéri. Az utas által tett észrevételre a MÁV Nosztalgia Kft. a lehető legrövidebb időn de legfeljebb 30 napon belül indoklással ellátott választ (panaszkezelési eljárást lezáró dokumentum) ad, vagy indokolt esetben tájékoztatja az utast arról, hogy az észrevétel benyújtásának időpontjától számított 3 hónapon belül mikor számíthat válaszra. Az előzőeken túlmenően az utas a közlekedő vonat vasúti dolgozójától elkérheti a Utasok könyvét, amelybe történő bejegyzést a MÁV Nosztalgia Kft. az előző bekezdésben meghatározottak szerint vizsgálja ki Tájékoztatás a panaszügyek intézésében közreműködő szervezetekről A Sztv. értelmében a vasúti személyszállítást igénybe vevő személy panasszal élhet a vasúti igazgatási szervnél, ha álláspontja szerint a vasúti társaság megsértette a Sztv. 17. (1) bekezdésében hivatkozott valamely rendelkezést. Ez a panasz akkor terjeszthető elő, ha az utas igénybe vette a vasúti társaság panaszkezelési eljárását, de az nem vezetett az utas számára kielégítő eredményre. Panaszt benyújtani a vasúti társaság panaszkezelési eljárását lezáró dokumentum utassal való közlésétől számított 30 napon belül lehet. A vasúti társaság panaszkezelési eljárásában hozott, az ügyet lezáró dokumentumot a vasúti igazgatási szerv részére a panasz mellékleteként be kell nyújtani. Ennek hiányában a vasúti igazgatási szerv hiánypótlási felhívást bocsát ki. Panasz olyan beadvány benyújtásával tehető, amely tartalmazza az utas és a panaszolt vasúti társaság azonosításához szükséges adatokat, a feltételezett jogsértés megjelölését, a konkrét magatartás leírását, a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és bizonyítékokat. A panasz alapján ha az alaposnak bizonyul a vasúti igazgatási szerv dönt a szükséges hatósági lépések megtételéről, s erről az érintetteket tájékoztatja. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20) Korm. rendelet 6/A -a alapján a Kormány vasúti igazgatási szervként a Nemzeti Közlekedési Hatóságot (NKH) jelölte ki. 8. A személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatások 8.1. Helybiztosítás, emelt komfortfokozatú szolgáltatás A MÁV Nosztalgia Kft. a részvételi/vonatjegy árát programonként oly módon határozza meg, hogy a helybiztosítás illetve az emelt komfortfokozatú vasúti kocsiban való utazás díját tartalmazza a jegy. A MÁV Nosztalgia Kft-től megrendelt különvonatok közlekedése során a helybiztosítás a Megrendelő feladata Különkocsik, különvonatok megrendelése A MÁV Nosztalgia Kft. vállalja különkocsik és különvonatok közlekedtetését, külön írásos szerződés alapján. A különvonatok megrendeléséréről az elektronikus levelezési cím útján ad tájékoztatást az érdeklődők számára a MÁV Nosztalgia Kft

12 9. A vasúti személyszállítási szerződés teljesítésével kapcsolatos felelősségi szabályok, az utazástól történő elállás szabályai 9.1. A személyszállítási szolgáltatás akadályoztatása Forgalmi akadály a személyszállítási szolgáltatás akadályoztatásának minősülő minden olyan körülmény, amely a személyszállító vonat késését vagy kimaradását eredményezi. Amennyiben valamely vonalrészen a vonatok közlekedését természeti események vagy más körülmények akadályozzák, a MÁV Nosztalgia Kft. az utasok továbbításáról segélyútirányon át gondoskodik. A MÁV Nosztalgia Kft. a forgalmi akadályról és a forgalom újbóli felvételének várható időpontjáról az érintett állomásokon a vasúti dolgozó, míg a vonaton jegyvizsgálója útján tájékoztat. Az utas kérésére a késésről, valamint az akadály tényéről és időtartamáról a MÁV Nosztalgia Kft. igazolást ad. A MÁV Nosztalgia Kft. részéről a szükséges igazolásokat a vonaton a jegyvizsgáló adja ki, illetve jegyzi az utas részvételi jegyére. A MÁV Nosztalgia Kft. nem közszolgáltatást végző társaság, közlekedtetett vonatainak menetrendje egyedi, közszolgáltatási menetrendben nem szerepel, az nem idomul más vasúti társaságok, ill. egyéb közlekedési társaságok menetrendjéhez. Ha az utas vonat helyett saját elhatározásából más közlekedési eszközt vett igénybe, a MÁV Nosztalgia Kft. nem téríti meg részére a más közlekedési eszközzel megtett utazás díját. A MÁV Nosztalgia Kft. az utas által rendelt taxi viteldíj megtérítését nem vállalja Szerződéstől való elállás A MÁV Nosztalgia Kft. által közlekedtetett (nem a közszolgáltatás körébe tartozó) vonatok részvételi/vonatjeggyel vehetők igénybe. Az utas a 24 órát meg nem haladó utazásra jogosító részvételi/vonatjegyét a vásárlás helyén, a MÁV Nosztalgia Kft. Nyugati pu. jegyirodájában, illetve értékesítő partnerirodájában, az út megkezdését megelőzően személyesen visszaválthatja. A visszaváltásra nyitvatartási idő alatt van lehetőség. A visszaváltáskor a részvételi/vonatjegy összegének 20 %-a kezelési költségként fizetendő. A visszaváltás feltétele a megváltott részvételi/vonatjegy átadása. A 24 órát meghaladó utazások esetén a visszaváltás a MÁV Nosztalgia Kft. Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak szerint lehetséges, alkalmazva a 281/2008.(XI.28.) Korm.rendeletet az utazási szerződésről. Az elektronikus jegy esetében visszaváltásra nincs lehetőség (Korm.rendelet 18. (6)). 10. Adatvédelmi nyilatkozat A MÁV Nosztalgia Kft. az utas személyes adatait részvételi jegy rendelés nyilvántartása, az utas észrevételének elintézése és az utas értesítése, továbbá az utassal szemben fennálló követelése érvényesítése érdekében kezeli. Az ilyen adatkezeléshez az utas a részvételi jegy igényének közlésével, az észrevételének közlésével, illetve az utazás megkezdésével járul hozzá Az Üzletszabályzat pontjában leírtaktól eltérő célok érdekében MÁV Nosztalgia Kft. kizárólag akkor kezel adatot, ha az adatkezelés céljáról az utast tájékoztatta, és ahhoz az utas kifejezetten hozzájárult A MÁV Nosztalgia Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok

13 megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére A MÁV Nosztalgia Kft. egyebekben kötelezi magát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására. 11. Felelősségviselés szabályai A MÁV Nosztalgia Kft. vis maior esetében mentesül a kártérítési felelősség alól. Vis maiornak minősül a MÁV Nosztalgia Kft. tevékenységi körén kívül eső okból eredő, előre nem látható, elháríthatatlan esemény vagy körülmény, melynek kivédése emberi erővel nem lehetséges. Ilyennek minősül különösen, de nem kizárólagosan: a bombariadó, a nukleáris katasztrófa a háború, háborúval fenyegető helyzet vagy szükségállapot, a lázadás, forradalom, felkelés, polgárháború, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás az utas mulasztása, különösen, ha az utas személyes okból kési le a vonatot, illetve az utasnak utazásból való kizárása harmadik személy magatartása, amelyet nem lehetett elkerülni és következményeit sem lehetett elhárítani, különösen: - öngyilkosság miatti üzemzavar; - balesetek vasúti átjárókon, - vészfék használata útitárs részéről, - rendőri intézkedések, - vasútüzemnek harmadik személy általi megzavarása, a vonat közlekedését tartósan akadályozó vagy a vonat kimaradását eredményező olyan időjárási körülmény, természeti katasztrófa (vihar, árvíz, hegyomlás, földrengés, stb.), melynek bekövetkezését a vasúti társaság az adott körülmények között elvárható gondosság ellenére sem kerülhette el A MÁV Nosztalgia Kft. mentesül a felelősség alól: ha a balesetet a vasút üzemmel össze nem függő körülmények okozták, és a MÁV Nosztalgia Kft. az eset körülményei által megkívánt gondosság ellenére sem kerülhette el azt, és nem háríthatta el annak következményeit; olyan mértékben, amilyen mértékben a baleset az utas hibájának a következménye; ha a baleset egy harmadik személy magatartására vezethető vissza, és a vasúti társaság ezt a magatartást az eset körülményei által megkövetelt gondosság ellenére sem kerülhette el, és annak következményeit nem háríthatta el Felelősség az utas halála, sérülése esetén: A MÁV Nosztalgia Kft. felelős azért, hogy az utas a járművön való tartózkodása közben vagy a be-, illetve kiszállása alkalmával a vasútüzemmel összefüggésben, a MÁV Nosztalgia Kft. hibájából történt vasúti baleset következtében meghal, megsérül, vagy testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást szenved Az utas halála, vagy sérülése esetén a MÁV Nosztalgia Kft. kötelezettsége teljesítése során köteles úgy eljárni, hogy minden szükségtelen késedelem elkerülhető legyen Az utas halála esetén a MÁV Nosztalgia Kft. az előzetes kifizetés lehetőségénél az EK rendelet 13. cikk, valamint az 1. sz. melléklet I. fejezete szerint jár el. Az előzetes kifizetés nem tekinthető a felelősség elismerésének Az utas halála esetén a kifizetésre jogosult igényét írásban köteles bejelenteni 60 napon belül a MÁV Nosztalgia Kft. felé, és a jogosultsága a MÁV Nosztalgia Kft. általi megállapíthatóságához szükséges valamennyi okiratot pl. (anyakönyvi kivonat; közjegyzői okirat, tartási kötelezettséget alátámasztó okirat), információt rendelkezésre bocsátani Végtagvesztés esetén a kifizetési igény érvényesítője a maradandó fogyatékosság mértékét igazságügyi orvos szakértő véleményével köteles igazolni Egyéb sérülés esetén a károsult a kár bejelentésekor jelzi a kár nagyságrendjét, aminek figyelembe vételével a károsult és a MÁV Nosztalgia Kft. közösen választott, független szakértőt bíz meg a kár összegének megállapításával

14 11.4. Felelősség a kézipoggyászért A kézipoggyász és élőállat őrzéséről az utas köteles gondoskodni. Az utas felelős minden olyan kárért, amelyet a személykocsiba magával vitt tárgy okozott, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár a MÁV Nosztalgia Kft. vagy harmadik személy hibájából keletkezett, vagy olyan körülményre vezethető vissza, amelyet az utas nem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem háríthatta el A MÁV Nosztalgia Kft. nem felel az utas őrizetében levő kézipoggyász (kerekesszék, gyermekkocsi stb.) szállítása során a tevékenységi körén kívül eső okból bekövetkezett károkért (elveszés, lopás stb.). A MÁV Nosztalgia Kft. nem felel az utas által őrizetlenül hagyott kézipoggyászért Az utas halála, vagy sérülése esetében a MÁV Nosztalgia Kft. felelőssége kiterjed az utas tárgyainak vagy kézipoggyászának a teljes, vagy részleges sérüléséből származó károkra is. Ez érvényes azokra az állatokra is, amelyeket az utas magával vitt. A felelősség akkor áll fenn, ha a kárt a MÁV Nosztalgia Kft. hibája okozta Nem kérhető kártérítés az utas részéről, ha nem rendelkezett érvényes menetjeggyel Ha az utas a járművön balesetet szenved vagy kézipoggyásza, ruházata, személyes tárgya a vasúti utazás során megsérül, azt be kell jelenteni a vonat személyzetének, a bejelentést a vonat személyzete jegyzőkönyvezi A kártérítési igényt írásban kell bejelenteni a MÁV Nosztalgia Kft.-nek. Az igényérvényesítés szabályait az Üzletszabályzat 7. pontja tartalmazza Átalány-kártérítés Az EK Rendelet szerinti visszatérítés, illetve menetjegy árára vonatkozó kártérítés igénylésének feltétele az utaskísérő által kiállított késésigazolás. A visszatérítés vagy kártérítés a MÁV Nosztalgia Kft. székhelyének postai címére küldött levélben, vagy személyesen kezdeményezhető. A visszatérítés, illetve átalány-kártérítés összege az EK rendeletben meghatározott minimális összeg. Az átalány-kártérítés számítási alapja a jegy megvásárlásakor kapott számlán feltüntetett összeg. 4 EUR alatti összegű átalánykártérítés kifizetése nem kezdeményezhető A kártérítési igény a Ptk. és az EK Rendeletben meghatározott elévülési időn belül érvényesíthető Ha az utas halála vagy sérülése esetén a MÁV Nosztalgia Kft. felelőssége nem kerül megállapításra, a MÁV Nosztalgia Kft. által kötött utas baleset, valamint balesetből eredő ruházat- és poggyászsérülésre vonatkozó biztosítási szerződés alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díjtételeketamennyiben a biztosító által támasztott egyéb feltételek is fennállnak - a károsult részére megfizeti

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/54/6/2013. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

MVK Zrt. A megbízható útitárs.

MVK Zrt. A megbízható útitárs. Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2016. február 24. napjától Az üzletszabályzatot jóváhagyta: A Nemzeti Közlekedési Hatóság a PU/VA/NS/A/41/2/2016

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről (Az egyes VOLÁN társaságok által alkalmazott Utazási feltételek részletes

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. május 23. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint közlekedési hatóság

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Európa-Transport (Szakmai Cégtudakozó Kft., 1141 Budapest, Szugló utca 82., adószám: 25431670-2-42) által

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Travel

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat)

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) Érvényes: 2012. január 3-tól 1. Az utazási feltételekben használt fogalmak 2. Általános szabályok o 2.1. Utazási feltételek o 2.2. Hatály o 2.3.

Részletesebben

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra 2015 December A nyári időszámítás hét 50 51 52 53 2016. március 27-től október

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek FOR TWO UTAZÁSI IRODA Engedélyszám: R-0837/93/97 1036 BUDAPEST Cégjegyzékszám 01090/78307 LAJOS U. 93-99. fszt. (NAGYSZOMBAT U 1.) Adószám 10619496-2-41 TEL: 430-1778; 430-1779 Vagyoni biztosíték: COLONNADE

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

Szabadidô & kikapcsolódás. Szuper-G + utasbiztosítás sízôknek és a téli sportok kedvelôinek

Szabadidô & kikapcsolódás. Szuper-G + utasbiztosítás sízôknek és a téli sportok kedvelôinek Szabadidô & kikapcsolódás Szuper-G + utasbiztosítás sízôknek és a téli sportok kedvelôinek Mit nyújt Önnek az UnIQa Biztosító utazási biztosítása? Választható biztosítási csomagok Standard OPtIMUM Egészségügyi

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2010. ( XI.25.) Kgy. számú határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő Tér 1.), képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester,

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozó részei elválaszthatatlan részét képezik mindazon Hirdetési szerződésnek (a továbbiakban: Egyedi Szerződés), melyet a Femina Média

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA AutoCarma Szerviz Kft. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Telephelyei: AutoCarma Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: 24 443 443 E-mail: szigetszentmiklos@autocarma.hu AutoCarma. Debrecen

Részletesebben

/2011. (.) Korm. rendelet

/2011. (.) Korm. rendelet /2011. (.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 3., kedd Tartalomjegyzék 327/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI 7954./ 2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI Nyilvános példány Érvényes: 2016. május 1-től 1 Előjegyzés az Üzletpolitikai kedvezmények

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás?

Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? Click here for English A Chartis Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet

Részletesebben

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől)

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) I. Bevezetés 1. Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Jaka Vendégházat (8581

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására Ózd, 2013. március 19. Előterjesztő:

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. március 30. I. Általános rendelkezések A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Koszta Regina Egyéni Vállalkozó Székhelye és postai címe:

Részletesebben

WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: Farkas András elnökhelyettes Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 2015 Tartalomjegyzék 1. Fejezet - FOGALMAK...

Részletesebben

Hatályos: 2015. 08.01-jétől

Hatályos: 2015. 08.01-jétől Hatályos: 2015. 08.01-jétől I. Általános rész Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) megfeleljen az információs önrendelkezési

Részletesebben

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek AUTO SECURIT Zrt. Szolgáltató székhelye 1117 Budapest, Kondorosi út 2. a. ép.. (Budafoki és Kondorosi út sarkán lévő irodaház) Telefon (06-1-555-4400) Hétfőtől - Péntekig: 7:30-17:30 óra között E-mail

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 93/2015 DR 69499/2015/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Érvényes: 2016. január 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás Sorszáma Száma száma hatályba lépés 93/2015.DR.

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Hatályos 2015. november 1-jétől 1 / 49 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.)

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. január 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1.ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza a Szolgáltatótól megvásárolható Szolgáltatásokkal összefüggő megrendelések

Részletesebben

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai Szolgáltatási kategória KÉK PIROS FEKETE Szolgáltatások Térítési limitek (Ft/EUR) Külföldön felmerült orvosi költségek megtérítése Külföldön

Részletesebben

Üzletszabályzat. A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei. 1. Meghatározások. Tartalomjegyzék. 1.

Üzletszabályzat. A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei. 1. Meghatározások. Tartalomjegyzék. 1. Üzletszabályzat A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások Tartalomjegyzék 1./ Meghatározások 2./ Vállalkozás adatai 3./ Általános tudnivalók 4./ Webáruházban található

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A szolgáltató adatai... 2 1.2. Szerződő felek... 2 2. A Szerződés létrejötte, a foglalás módjai és feltételei... 2 2.1. A szerződés

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3)

Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 16051 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF3) 1. fejezet A biztosítás

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Közcélú, nyilvános távbeszélő szolgáltatására vonatkozóan (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét Általános Szerződési Feltételek I. Bevezetés Takarék számlabetét A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék számlabetéttel kapcsolatban

Részletesebben

A Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

A Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság A Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 07. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. december 10. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei

Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék 1./ Meghatározások 2./ Vállalkozás adatai 3./ Általános tudnivalók 4./ Webáruházban található

Részletesebben

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat A Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest,

Részletesebben

Általános és különös biztosítási feltételek

Általános és különös biztosítási feltételek BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS Általános és különös biztosítási feltételek EUB2007-12BF Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 10 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni az utastájékoztatás célját, módját és helyszíneit; kiválasztani az utastájékoztatás célját,

Részletesebben

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás:

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H MASTERCARD ÉNKÁRTYÁHOZ, VALAMINT K&H WORLD MASTERCARD PLUSZ HITELKÁRTYÁHOZ

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓVAL BİVITETT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓVAL BİVITETT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS (ATLASZ Corporate Card) SZABÁLYZAT ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓVAL BİVITETT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT Röviden a QBE Atlasz Biztosító Részvénytársaságról: Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK, FOLYAMATOK, FELTÉTELEK 6 III.1. PR, kommunikáció,

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

www.allianz.hu Tájékoztatás a casco biztosításról a BeeRides Ügyfelei részére

www.allianz.hu Tájékoztatás a casco biztosításról a BeeRides Ügyfelei részére www.allianz.hu Tájékoztatás a casco biztosításról a BeeRides Ügyfelei részére Érvényes: 2015. augusztus 7. napjától Tartalomjegyzék Tájékoztatás a casco biztosításról a BeeRides Ügyfelei részére szerződés

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról AHB_21439_3.qxp 2006.09.11. 8:43 Page 1 Ügyfél-tájékoztató a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) 8314./2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

UTASBIZTOSÍTÁS. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Classic, Fiesta és Superior módozatokhoz

UTASBIZTOSÍTÁS. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Classic, Fiesta és Superior módozatokhoz Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 1. cikkely FOGALMAK UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ Fogalom meghatározások: Fizetési számla: a Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Szentendre, 2009. május 25. A Dunakanyar Holding Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság köthet. III. A biztosítási szerződés létrejötte UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás Szerződési feltételek I. A biztosítási

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben