Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, domain címen elérhető internetes álláskereső portálon (a továbbiakban: Portál) elérhető szolgáltatások, valamint az ezekhez kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatások (továbbiakban együtt: Szolgáltatások) igénybevételének feltételeit tartalmazza. A Szolgáltató és a szolgáltatásokat igénybevevő Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) kölcsönösen együtt kívánnak működni az alábbiakban részletezésre kerülő szerződési feltételek mellett. Jelen ÁSZF szempontjából Megrendelőnek minősül minden olyan természetes, vagy jogi személy, aki a Portálon hirdetést helyez el. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF módosításáról a regisztrált és szerződött partnereit ben értesíti. A módosítás időpontját követően a Megrendelő a szolgáltatás használatával egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is. I. Szolgáltató adatai: Szolgáltató neve: HKP MEDIA SERVICES Kft. Szolgáltató székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48. Szolgáltató adószáma: Szolgáltató cégjegyzékszáma: Képviseletére jogosult: Halasi Beatrix Szolgáltató honlapjának címe: elérhetőség: Ügyfélszolgálat: Munkaidő: Hétfőtől Péntekig, 08:30 17:00 óráig II. Szolgáltatás igénybevétele A Szolgáltató által üzemeltetett Portálon megjelentetni kívánt álláshirdetések kizárólag valós, teljes- vagy részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket tartalmazhatnak. Szexuális vagy erotikus jellegű munka hirdetése a Portálon nem engedélyezett. A Szolgáltatásokat a Szolgáltató éves keretszerződések, vagy az ÁSZF-ben meghatározott egyedi megrendelések, illetve a megrendelések visszaigazolása után nyújtja. A szerződések megkötésével, illetve a Portálon való regisztrációval a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató ÁSZF tartalmát. A Szolgáltató a Megrendelő által igénybe venni kívánt szolgáltatások biztosítására, míg a Megrendelő a szerződési feltételek betartása mellett az adott szolgáltatás díjának megfizetésére vállal kötelezettséget. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelése akkor minősül elfogadottnak, ha arról a Szolgáltató visszaigazolást küld.

2 A Megrendelő a Portál felületén online megrendelés kezdeményezésével, vagy létrehozásával szavatolja, hogy maradéktalanul rendelkezik a hirdetés megjelentetéséhez szükséges jogalappal. A Megrendelő a hirdetést sem ingyenesen, sem díj ellenében nem ruházhatja át harmadik személyre. A Szolgáltató vállalja, hogy a hirdetéseket a megrendelésben és a visszaigazolásban rögzítettek szerint, a jelen ÁSZF-ben szereplő jogokkal és kötelezettségekkel összhangban megjelenteti és teljesíti. A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy minden tőle telhetőt elkövet a Portál és a szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Portál folyamatos működtetésére, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független körülmények okoznak. A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató portálján megjelenő álláshirdetéseit a szolgáltató különböző hirdetési csatornáin megjelenítse. III. Regisztráció A Megrendelő a Portál szolgáltatásait regisztrációt követően tudják igénybe venni. A regisztráció a Megrendelő kapcsolattartójának (továbbiakban: Kapcsolattartó) címe, illetve jelszavának megadásával jön létre. A regisztráció során a Megrendelőnek el kell fogadnia az ÁSZF-t és az Adatfelhasználási Feltételeket. A sikeres regisztrációról a Szolgáltató ben értesíti a Megrendelő Kapcsolattartóját. Egy Megrendelőhöz cím és jelszó megadásával korlátlan számú Kapcsolattartót lehet rögzíteni. A Megrendelő Kapcsolattartó(i) a Portálhoz tartozó jelszót bármikor megváltoztathatja/-ák. A Megrendelőnek tudomásul kell vennie, hogy a Portál Megrendelőhöz rendelt adminisztrációs felületén tárolt önéletrajzok, adatok hozzáférhetővé válnak valamennyi, a Megrendelő által megadott címet, jelszót használó Kapcsolattartó számára, ezért a további kapcsolattartókat figyelemmel és körültekintően kell kijelölnie. A Szolgáltató a Megrendelő által megadott bármely címről, illetve bármely kapcsolattartótól kapott igénybejelentés, jóváhagyás, illetve bármely változtatásról szóló igény esetén, a Megrendelő jognyilatkozatának tekinti azokat. A Megrendelő, illetve Kapcsolattartója/Kapcsolattartói köteles(ek) rendeltetésszerűen használni az címet, illetve a jelszót, és szigorúan tilos azokat harmadik fél részére továbbítani. A Megrendelő köteles az általa aktivált összes jelszót bizalmasan kezelni és az adatok védelme érdekében titokban tartani, valamint gondoskodni arról, hogy illetéktelen kezekbe ne kerüljön. A Megrendelő felelős azért, ha az cím, és a jelszó illetéktelen kezekbe jut, és ezáltal visszaélnek vele, illetve kárt okoznak. A Portál Megrendelőhöz rendelt adminisztrációs felületén a Szolgáltató részletes tevékenységi naplót biztosít a Kapcsolattartó(k) részére, hogy a Kapcsolattartók ellenőrizni tudják az összes tevékenységet, amely a Megrendelő adminisztrációs felületén történik. A regisztrált Megrendelőnek minél előbb, de legkésőbb az első hirdetése megjelentetése előtt a Portál Cégadatok felületén rögzítenie kell a Megrendelő adatait a cégnyilvántartásban

3 szereplők adatokkal megegyezően. Szükséges adatok: - Cég neve:* - Székhelye:* - Levelezési címe:** - Adószáma:* - Képviseletére jogosult: - Kapcsolattartó neve: - Kapcsolattartó címe: - Kapcsolattartó telefonszáma: (*csak a Szolgáltató Ügyfélszolgálata módosíthatja) (** kitöltése után csak a Szolgáltató Ügyfélszolgálata módosíthatja) Egy regisztrált Kapcsolattartó több Megrendelő cég hirdetéseit is kezelheti. Amennyiben a Megrendelő részéről bármilyen változás áll be a cég Portálon rögzített adataiban, arról a Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevétele előtt értesíteni a Szolgáltatót az címen. A Szolgáltató a bejelentés után a régi adatokat javítja, illetve inaktívvá teszi, és az újakat aktiválja. A változásról a Szolgáltató visszaigazoló üzenetet küld a Megrendelőnek. Amennyiben a Megrendelő az adatváltozások bejelentését/módosítását elmulasztja, az ebből eredő károkért kizárólagosan a Megrendelő a felelős. IV. Megrendelés A Megrendelő a hirdetési igényeinek a bejelentését a Szolgáltató felé a következő módokon tudja megtenni: a) a Szolgáltató és a Megbízó rendszere (weboldala) közötti strukturált és sztenderdizált elektronikus adatátadással b) a Portálon (regisztrálás után) a hirdetési adatok és a hirdetés tartalmának feltöltésével c) üzenet alapján az ügyfélszolgálat felé: d) Telefonon a telefonszámon a) Elektronikus adatátadás a Felek közt létrejött szolgáltatási szerződés megléte esetén jöhet létre. A Szolgáltató és a Megbízó rendszere közötti elektronikus adatátadás kereteit a Felek a felületek egyedi sajátosságait figyelembe véve külön egyeztetik. Egyedi hirdetés megjelentetésére vonatkozó online megrendelés a hirdetés(ek) adatainak/tartalmának elektronikus adatátadásával indul el. Egy elektronikus adatátadási folyamat egyidőben több egyedi hirdetésre vonatkozó online megrendelés elindítását is lehetővé teszi. A Szolgáltató az online megrendelést ben igazolja vissza. Az online megrendelés létrejöttét az elektronikusan rögzített adatok igazolják. b) A Regisztrált Megrendelők a Portál felületén hirdetési adatok kitöltésével és a hirdetés tartalmának feltöltésével online megrendelést kezdeményeznek a Szolgáltató felé a szolgáltatás igénybevételére. Az egyedi hirdetés megjelentetéséhez a Megrendelőnek minimálisan az alábbiakat kell kiválasztania, illetve feltöltenie:

4 - Megrendelni kívánt megjelenési / szolgáltatási csomag - A hirdetés feltöltésének módja o online hirdetésfeladás o dokumentum feltöltés o feltöltés internetes felületről o telefonos hirdetésfeladás - Megjelenés tervezett kezdete - Elvárt maximális jelentkezőszám Ezen folyamat ismétlésével egymás után több egyedi megjelenésre vonatkozó online megrendelés kezdeményezhető. Az elvárt jelentkezőszám alapján a Portál automatikusan kiszámolja a várható maximális hirdetési díjat. A Szolgáltató az elektronikus megrendelést ben igazolja vissza. Az online megrendelés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybevett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. c) Amennyiben a Megrendelő formájában veszi fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval, a következőket kell megfogalmaznia: a hirdetésre vonatkozó igényeket, a hirdetés tartalmi elemeit, megjelenési igényeit, a megjelenés kezdetének dátumát, valamint a Megrendelő alábbi, cégnyilvántartással egyező adatait: Megrendelő neve: Megrendelő székhelye: (magánszemély esetén lakcíme) Megrendelő adószáma: Megrendelő bankszámlaszáma: Megrendelő részéről aláírásra jogosult személy: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó címe: Kapcsolattartó telefonszáma: Megrendelni kívánt szolgáltatás: Megjelenítés kezdete: Megrendelni kívánt hirdetés szövege: Megjeleníteni kívánt logó: Megjeleníteni kívánt kép: Megrendelő kíván-e anonimitást: igen nem Egyéb igénybe kívánt venni szolgáltatások: A megrendelő által várt jelentkezőszám: kapcsolatfelvétel esetén a Szolgáltató a hozzá beküldött, megrendelésre vonatkozó adatok alapján elkészíti és ben megküldi a szolgáltatásra vonatkozó megrendelőt, illetve díjbekérőt. A Megrendelő kinyomtatja a megrendelőt/díjbekérőt, az aláírásra jogosult saját kezűleg aláírja, bélyegzővel ellátja, és szkennelve, vagy faxon visszaküldi a Szolgáltatónak. Ha a Megrendelő számára a szkennelés vagy faxolás nem megoldható, postai úton kell azt a Szolgáltató részére továbbítania. A Megrendelő abban az esetben, ha postai úton küldi vissza a megrendelőt/díjbekérőt, tudomásul veszi, hogy a megjeleníteni kívánt hirdetés akkor aktiválódik, ha a Szolgáltató megkapta azt.

5 A hirdetés elektronikus formában történő feltöltésével (online megrendelés kezdeményezésével), illetve a megrendelés aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató Portálján található Általános Szerződési Feltételeket, és az Adatfelhasználási Feltételeket elolvasta, megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Portál a Megrendelő által beállított, vagy az ben elküldött megrendelésben rögzített elvárt jelentkezőszám alapján kikalkulálja a hirdetés várható díját, melyet a regisztrált Megrendelők bankkártyával, vagy átutalással, az ben rendelést feladók pedig megrendelő alapján rendezhetnek. A Szolgáltató a Megrendelő által feltöltött hirdetéseket ellenőrzi, szükség esetén a magyar helyesírási szabályoknak megfelelően javítja. Amennyiben a hirdetési szövegben értelmezési hibákat talál, a Szolgáltató ezeket javítja, vagy javaslatot tesz a Megrendelő irányába. A Megrendelő kérésére a Szolgáltató elkészíti a hirdetés látványtervét. A Szolgáltató a hirdetési díj bankszámláján való jóváírását követően a Portál (a Megrendelő személyére szabott) adminisztrációs felületén elküldi a hirdetés látványtervét, melyet a Megrendelőnek jóvá kell hagynia. A Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott hirdetést jeleníti meg. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetés tartalmáért és jogszerűségéért a Megrendelő tartozik felelősséggel. A Szolgáltató a Portálon lehetőséget biztosít idegen nyelvű hirdetések feladására. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az idegen nyelvű hirdetések ellenőrzésének határidejét 48 órával meghosszabbíthatja. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a hirdetésre a pályázók kizárólag a Megrendelő által kiválasztott módon ( ben, a Megrendelő website-jára történő átirányítással, vagy a Portálon belül, a Megrendelő számára kialakított adminisztrációs felületen) küldhetik el jelentkezésüket, a hirdetésben egyéb elérhetőségeit nem adhatja meg. A Szolgáltató visszaigazolást küld a Megrendelő felé, amennyiben megkapja a megrendelőt aláírva, bélyegzővel ellátva, beérkezik a díj a Szolgáltató bankszámlájára, illetve a látványterv visszaigazolásra került a Megrendelő részéről. A visszaigazolást formájában a Megrendelő kapcsolattartójának küldi a Szolgáltató. A Megrendelő a visszaigazolást a Portál adminisztrációs felületén is megkapja elektronikus üzenet formájában. V. Megrendelések elfogadása, módosítása A két fél között a IV. pont szerint szerződés jön létre. A Megrendelő felelősséget illetve garanciát vállal arra, hogy az álláshirdetés nem tartalmaz jogsértő információt, adatot, tartalma megfelel a valóságnak, és nem sérti harmadik fél jogait, érdekeit. A Megrendelő felelősséget vállal arra, hogy az általa megjeleníteni kívánt hirdetés nem tartalmaz szerzői, személyiségi jogokat sértő alkotóelemeket, jogosulatlanul, vagy egyébként tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti, magántitkokat, bűncselekményre felbujtó, erőszakos, erkölcsileg

6 nem megengedett, faji, vallási, politikai tartalmat. A Szolgáltató jogosult visszautasítani olyan hirdetés(ek) megjelentetését, illetve törölheti a már aktív hirdetés(eke)t, amennyiben - a hirdetés megjelentetése jogszabályba ütközik, - valamely hatóság kifogást emelt, - sért vagy sérthet más természetes személyt, gazdasági társaságot, - sért vagy sérthet vallási, politikai nézeteket, - valótlan álláslehetőséget tartalmaz vagy a valóságnak nem megfelelő tartalmú, - regisztrációs díjat kér a jelentkezési lehetőségért, - a Megrendelő megsérti a Szolgáltató ÁSZF-ben foglalt szabályait, - több pozíciót tartalmaz egy hirdetésen belül, - technikai okokból nem jeleníthető meg. A Szolgáltató a felsorolt indokok esetében a szerződést a Megrendelővel szemben azonnali hatállyal felmondhatja, a hirdetést törölheti, minden hozzáférést megszüntethet és a Megrendelő irányába kártérítéssel élhet. A Megrendelőnek ezen intézkedést tudomásul kell vennie, és egyben el kell fogadnia. A Megrendelő a hirdetés el nem fogadása, megszüntetése végett nem élhet kártérítéssel, díj visszafizetési igénnyel a Szolgáltató irányába. A Megrendelő az aktív hirdetés módosítását kizárólag elírás, illetve egyéb pontosítás esetén kérheti, amelynek kijavítása 24 órán belül megtörténik. A módosítási igényt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül lehet bejelenteni, az címen. A módosítást kizárólag a Szolgáltató eszközölheti. A módosítás nem jelenti a hirdetés időtartamának módosítását, a Szolgáltató a hirdetést az első aktiválástól számított lejárati idővel jeleníti meg a Portálon. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. VI. Elszámolási rend, díjazás, fizetési feltételek A Szolgáltató teljesítményarányos (a digitális médiában PPA = Pay per Action, vagy CPA = Cost per Action néven ismert) díjazást alkalmaz, melynek egysége a Megrendelő által a Portál felületén megjelent hirdetésre jelentkező egy fő természetes személy. Az adott hirdetésre történő jelentkezés érkezhet a Szolgáltató által a Megbízó részére üzemeltetett admin felületre, vagy a Megbízó által az álláshirdetéshez hozzárendelt elektronikus levelezési címre, vagy az álláshirdetéshez hozzárendelt internetes elérési címre (URL-re), az elszámolás alapját pedig ezen, három jelentkezési típus együttes darabszáma adja meg. Ezt a Felek, mint elszámolási alapot maradéktalanul elfogadják. A Szolgáltató csomagajánlatait és annak díjait, a mindenkori médiaajánlat tartalmazza, amelyet a Szolgáltató a portálon mindenki számára elérhetővé tesz. Amennyiben nincs másképp meghatározva, minden díjajánlat a Szolgáltató rendszerében forintban kerül

7 megadásra és az ÁFA összegét nem tartalmazza. Amennyiben a Megrendelő a díjat devizában kívánja kiegyenlíteni, akkor a megrendelő a teljesítés napján érvényes Erste Bank Zrt. vételi árfolyamán számolt devizaérték alapján kerül kiállításra. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa az alkalmazott díjak mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett hirdetésekre. A hirdetés megjelentetésére vonatkozó egyedi megállapodás létrejöttével, a Megrendelő által megadott elvárt maximális jelentkezőszám megadását követően (lehetséges értéke: ) a Portál automatikusan kiszámolja a várható hirdetési díjat. Online megrendelés esetében a Megrendelő választhat, hogy a díjat átutalással, banki befizetéssel, vagy bankkártyás fizetéssel kívánja rendezni. Az online megrendelés a "Fizetés" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a megrendeléstől. A Szolgáltató a bankkártyás fizetésre a Borgun Zrt. rendszerét veszi igénybe ( A díj kiegyenlítésével kapcsolatos költségek minden esetben a Megrendelőt terhelik. Külföldi megrendelésnél a belföldi költségeken kívül a külföldi költségek is a Megrendelőt terhelik. Az online megrendelés IV. pont szerinti létrejöttét követően a Szolgáltatás aktiválásának feltétele a várható hirdetési díj teljes összegének a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása. Ezzel egyidejűleg a Szolgáltató létrehozza az adott egyedi hirdetés(ek)re vonatkozó egyenleget azzal, hogy a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele a Megrendelő valamennyi hirdetése vonatkozásban a pozitív előjelű egyenleg a Megrendelő számláján a Szolgáltató rendszerében (a továbbiakban Számlaegyenleg). A Szolgáltató a Megrendelő Számlaegyenlegét, illetve az aktív hirdetésekhez kapcsolódó adatokat (jelentkezők száma/elvárt maximális jelentkezők száma) a Portál adott Megrendelőhöz rendelt adminisztrációs felületén teszi közzé. További hirdetések feladása esetén, amennyiben a Megrendelő korábbi hirdetési tevékenységéből a Számlaegyenlege pozitív (lezárt hirdetésekre feltöltött Számlaegyenlegből megmaradó, szabadon felhasználható összeg), a Megrendelőnek az aktuális hirdetési díj és az elérhető egyenleg közötti különbözetet kell utalnia. Amennyiben a Számlaegyenlegen található összeg meghaladja az aktuális hirdetési díjat, a Megrendelőnek nem kell az egyenlegét feltöltenie. A Szolgáltató a Megrendelőnek egy adott hirdetésére jelentkező természetes személy a Megrendelő által meghatározott formában a Megrendelőhöz irányítását követően a Megrendelő adott hirdetésre szóló Számlaegyenlegéből levonja az egy főre eső díjat. Ezt a Szolgáltató addig teszi lehetővé, míg a Megrendelő által előzetesen megadott elvárt maximális jelentkezőszám nem teljesül, vagy a hirdetési időszak lezárul. A Szolgáltató egy hirdetésre 50+ elvárt maximális jelentkezőszám kiválasztása esetén, maximum 50 (ötven) jelentkező után számít fel díjat. Amennyiben egy hirdetésre annak időtartama alatt 50-nél több jelentkező érkezik, a Szolgáltató az első 50 után érkező jelentkezéseket ingyenesen adja át a Megrendelőnek. A hirdetés lejáratát követően a Megrendelő dönthet arról, hogy az adott hirdetésre vonatkozóan feltöltött díjból megmaradt egyenleg bankszámlájára történő visszautalását kéri,

8 vagy az egyenleget a Portálon történő későbbi hirdetési tevékenységéhez a Szolgáltatónál hagyja. A Szolgáltató felelősséget vállal arra, hogy a Megrendelő döntésének megfelelően nála maradó összeget elkülönítve, a Megrendelőhöz kötve nyilvántartja és igény esetén a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő a fennmaradó egyenleg visszautalását e- mailben, faxon vagy levélben kérheti a Szolgáltatótól. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a fennmaradó díjat az igény beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül a Megrendelő számlájára visszautalja. A Szolgáltató kizárólag a Megrendelő nevéhez kapcsolódó bankszámlára teljesít. A Szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles a tárgyhónapban továbbított jelentkezésekre vonatkozóan teljesítési igazolást készíteni és azt a Megrendelőnek megküldeni. A teljesítési igazoláson a Szolgáltató tételesen feltünteti az egyes álláshirdetésekre beérkező jelentkezések eredetét és pontos idejét. A teljesítési igazolás alapján, azzal egyidejűleg kiállított, pénzügyi teljesítést nem igényel megjegyzéssel ellátott számlán a Szolgáltató szolgáltatási csomagonként összesítve tünteti fel a Megrendelő hirdetése(i)re a Szolgáltatóhoz beérkezett jelentkezéseket. A kiállított számla a Megbízó preferenciájától függően e-számla formájában kerül továbbításra a Megbízó által meghatározott elektronikus levelezési címre; vagy kinyomtatva, aláírva, lebélyegezve, eredeti példányban kerül postai feladásra. A számla mellékleteként a teljesítési igazolás minden esetben megküldésre kerül. Amennyiben a Megrendelőnek kérdése, illetve kifogása van a számlával kapcsolatban, azt írásban, a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül a következő címen teheti meg: Amennyiben a Megrendelő 10 napon túl jelez, a reklamációt nem áll módunkban elfogadni. VII. Hirdetések aktiválása, megrendelések teljesítése A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által a IV. pont szerint megrendelt hirdetés(eke)t megjeleníti a Portálon. A Megrendelő a 45/2014 (II.26.) kormányrendelet 29. (1) a) pontja értelmében kijelenti, hogy kifejezett előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás egészének nyújtását a hirdetési díj bankszámláján való jóváírását, illetve a látványterv Megrendelő általi jóváhagyását követően aktiválja. Amennyiben a Megrendelő a díjat adott nap 16:30-ig rendezi, illetve a látványtervet eddig az időpontig elfogadja ( en történő megrendelés esetén a megrendelőt aláírva, lebélyegezve eddig az időpontig visszaküldi), a Szolgáltató még azon a napon aktiválja a hirdetést. Amennyiben a fizetés nem kerül jóváírásra, vagy a szükséges dokumentumok, jóváhagyások nem érkeznek meg ig, a Szolgáltató a következő munkanapon aktiválja a hirdetést. A hirdetést a Szolgáltató csakis a Megrendelő által jóváhagyott látványterv alapján aktiválja. A Megrendelőnek az általa elfogadott látványtervvel kapcsolatban utólagos reklamációra

9 nincsen lehetősége. Amennyiben a Megrendelő változtatást kér a hirdetéssel kapcsolatban, a látványtervet a Szolgáltató addig nem veszi elfogadottnak, amíg azt a Megrendelő véglegesen jóvá nem hagyta. A hirdetés(ek) időtartama 30 nap. A hirdetési időtartam a hirdetés aktiválásról szóló visszaigazolás megküldésével kezdődik, amelyet meg kell, hogy előzzön a látványterv jóváhagyása, a hirdetési díj pénzügyi rendezése illetve az aláírt megrendelő visszaküldése. A szolgáltatás első napja a szolgáltatás elindulásának első napja, a szolgáltatás utolsó napja pedig a megrendelt szolgáltatási időszak lejárati napja. A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a Megrendelő hirdetésé(i)t a Szolgáltató által kiküldött hírlevélben, célzottan az adott kategóriában állást keresők részére rendszeresen megküldi. Amennyiben a Megrendelő másképpen nem rendelkezik, a Szolgáltató a 30 napos időszak lejártát követően a hirdetést lezárja és az V. pontban foglaltak szerint elszámol a Megrendelővel. A Szolgáltató által alkalmazott teljesítményarányos díjazásból következően a Megrendelő az alábbiak szerint dönthet a hirdetése(i) lezárásáról/megrendelése(i) bővítéséről/a hirdetési időszak módosításáról: a) amennyiben a megjelentetett hirdetésre a 30 napos hirdetési időtartamon belül a Megrendelő által meghatározott elvárt maximális jelentkezőszám teljesül (melyről a Szolgáltató ben értesíti a Megrendelőt), a Megrendelő jogosult - a hirdetést lezárni, vagy - az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül az elvárt maximális jelentkezőszámot növelni az ehhez szükséges Számlaegyenleg befizetése mellett b) amennyiben a megjelentetett hirdetésre a 30 napos időtartam alatt nem érkezik a Megrendelő által meghatározott elvárt maximális számú jelentkező a Megrendelő jogosult - a hirdetési időszakot 14 nappal ingyenesen meghosszabbítani, vagy - a hirdetést lezárni. c) amennyiben a Megrendelő a már beérkezett jelentkezések alapján úgy dönt, jogosult a hirdetést a 30 napos hirdetési időszakon belül lezárni. A Szolgáltató minden esetben a lejárat Megrendelő döntése szerinti időpontjáig teljesült jelentkezések száma szerint készíti el a teljesítés igazolást, illetve állítja ki a számlát. VIII. Szolgáltatások A Portálon a Megrendelő kap egy adminisztrációs felületet. A Szolgáltató szolgáltatásait a weboldalon regisztrált Megrendelők tudják igénybe venni. Az adminisztrációs felület a következőket tartalmazza: - A hirdetésére beérkező önéletrajzok tárolása, kezelése, csoportosítása. - Önéletrajz előszűrés - Tömeges és egyéni visszajelzés küldése a jelentkezőknek. - Üzenetek kezelése, írása, fogadása a jelentkezőkkel. - Részletes egyedi tevékenységi napló. - Több kapcsolattartó hozzáadása

10 - Hirdetés / hirdetései kezelése. - Hirdetés hosszabbítása. - Egyéb hirdetetési megjelenések megrendelése. - Megrendelő által feltett tesztkérdések eredményei, válaszai. - Egyedi dokumentumok kezelése. - Hirdetés statisztikájának megtekintése. - Önéletrajz adatbázis használata. - Kényelmi funkciókkal ellátott naptár A Premium, illetve az Exkluzív csomag díja a következő szolgáltatásokat biztosítja: - Megrendelő által kiválasztott hirdetési csomag tartalmának biztosítása - Célzottan az adott kategóriában állást keresők részére a hirdetést ajánlásként megküldi. - Adminisztrációs felület és hozzá tartozó szolgáltatások Ezen felül a Szolgáltató térítés ellenében további szolgáltatásokat is biztosít a Megrendelők részére: Hirdetés hírlevél és RSS formában való megjelenítése Önéletrajz adatbázis PR-cikk Banner hirdetés Az egyéb (fizetős) megjelenéseket, szolgáltatásokat a Megrendelő az adminisztrációs felületén tudja megrendelni. Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg továbbítja a Szolgáltatónak a szükséges adatokat (hírlevél tartalma, önéletrajz-adatbázissal kapcsolatos igények, banner tartalma, stb.). Az egyéb (fizetős) szolgáltatások iránti igényt ben lehet jelezni a Szolgáltató címen. A Megrendelőnek lehetősége van a Szolgáltató adatbázisához hozzáférést megrendelni. A Szolgáltató a Megrendelő megrendelése szerint egy, vagy több, illetve valamennyi

11 kategóriában hozzáférést biztosít a hire.hu weboldal regisztrált felhasználóinak önéletrajzadatbázishoz. Az adatbázis hozzáférés minimum 1 hónapra (30 nap) rendelhető meg. Szolgáltató a hozzáférést a Megrendelő részére a megrendelő cégszerű aláírása, Szolgáltatóhoz visszajutatása és annak díjának beérkezése után biztosítja. A Megrendelő az önéletrajz-adatbázishoz a hire.hu adminisztrációs felületén keresztül fér hozzá. IX. Felelősség A Megrendelő kötelezettséget vállal a Szolgáltató felé, hogy amennyiben az általa meghirdetett állást betöltötték, vagy aktualitását vesztette, azonnal tájékoztatja a Szolgáltatót. Ha az értesítés elmulasztásából bármilyen kár származik, az minden körülmények között a Megrendelőt terheli. A Megrendelő nem adhatja át harmadik fél részére a jelszavát, illetve az adatbázishoz történő hozzáférését. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségeit megszegi, súlyos szerződésszegést követ el. A Megrendelő a szerződésszegésért köteles a Szolgáltató felé kötbért fizetni. A Szolgáltató a kötbéren felül a Megrendelővel szemben érvényesítheti a szerződésszegésből származó igényeit. A Megrendelő köteles a szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával használni. A Megrendelő által a Portálon megjelentetett hirdetések tartalmáért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Megrendelőt terheli felelősség. A Megrendelő tudomásul veszi, és egyben kötelezi magát, hogy minden olyan kárt megtérít a Szolgáltatónak, amely a Megrendelő, vagy az állást kínáló partnere okoz az ÁSZF és/vagy a jogszabályok megszegése, megsértése által, a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni akarnak. A Megrendelő kötelezettséget vállal jogszabályi keretek között a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetve jogosulttal szemben közvetlen helyt állni. Köteles megfizetni a hatóság vagy a jogosulttal szemben a kárt, illetve, ha azt már a Szolgáltató megfizette, akkor a Szolgáltató felé kiegyenlíteni. A Megrendelő köteles az címet és jelszavát megvédeni a jogtalan felhasználástól. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha illetéktelen személyek bármely módon felhasználják a Megrendelő bejelentkezési nevét és a jelszavát. A Megrendelő a Szolgáltató felé felelősséget vállal, azért hogy az önéletrajz-adatbázisban szereplő személyes adatokat kizárólag saját célra használja fel, harmadik személy részére nem adja át, nem teszi lehetővé a hozzáférést, az adatokat pedig bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kialakított önéletrajz-adatbázis a Szolgáltató szerzői jogának tárgyát képezi (adatbázis) és jogi védelem alatt áll. A Megrendelő az önéletrajzokat abban a formátumban, ahogy fel lett töltve, letöltheti. A felelősség és a jogszabályok betartása a szerződés megszűnése után is érvényben marad, méghozzá időbeli korlát nélkül. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Portálra megjelentetett hirdetések tartalmáért, az azokban közzétett információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában. A Szolgáltató

12 kizárja a felelősségét a Megrendelő által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért. A Szolgáltató a weboldal üzemeltetéséhez szükséges minden rendelkezésre álló technikával, eszközzel igyekszik biztosítani az általa nyújtott szolgáltatás zavartalan működését, folyamatosságát, viszont nem vállal felelősséget a rajta kívül álló, hatáskörébe nem tartozó külső eseményekért, amelyek akadályozzák a folyamatos működést, illetve a technikai eszközök rendelkezésre állását. Ide tartoznak pl.: villámcsapás, áramszünet, internet szolgáltatónál meghibásodás, földrengés, időjárási szélsőséges viszonyok, árvíz, adatátviteli hiba, háború, terrorcselekmények, vihar. Amennyiben ilyen helyzet áll fenn, a Szolgáltató meghosszabbítja a Megrendelő részére a szolgáltatást annyi nappal, ahány nap kiesés történt. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel az ebből eredő károkért, hátrányért, és semmiféle kártérítési kötelezettsége nem keletkezik a Megrendelő felé. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő hirdetéseinek alullátogatottságáért, eredménytelenségéért. A Szolgáltató továbbá az adatbázisba feltöltött önéletrajzok tartalmáért, valódiságáért, hitelességéért sem felel. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Megrendelők és/vagy a felhasználók által a Portál használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. X. Adatvédelem: A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a birtokába kerülő önéletrajzok, az állást kereső felhasználók által feltöltött dokumentumok személyes adatokat tartalmaznak. A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató által a jelen ÁSZF alapján hozzáférhetővé tett személyes adatokat, szakmai önéletrajzokat, és az álláskereső hozzájárulásával hozzáférhetővé tett egyéb információkat, a mindenkori jogszabályról szóló évi CXII. és a személyes adatok gépi feldolgozása során történő védelméről szóló évi VI. törvény alapján bizalmasan kezeli, és kizárólag az adott szolgáltatás céljára használja fel, azt harmadik személyek ki nem adja, hozzáférhetővé nem teszi semmilyen formában. A Megrendelő köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve felhasználás utáni megsemmisítéséről. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa végzett jogosulatlan adatkezelésből eredő bármilyen károkozásért teljes felelősséggel tartozik az Inftv nak megfelelően. A Megrendelő kötelezettséget vállal a teljes titoktartásra, és az adatok törvényileg előírt kezelésére. A Szolgáltató nem felelős azért, ha a Megrendelő megszegi az adatvédelmi törvényt, illetve a titoktartási kötelezettséget. A Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja, illetve betartja a Portálon található Adatvédelmi nyilatkozatot. A Szolgáltató és a Megrendelő kötelezi magát, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit titokban tartják, és nem hozhatják nyilvánosságra, nem adhatják át harmadik fél részére sem a szerződéses jogviszony ideje alatt, sem utána. XI. Egyéb rendelkezések

13 A Portál bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele - a Szolgáltató kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül - polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgyai nem használhatóak fel és nem hasznosíthatóak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Megrendelő semmilyen nyilvános fórumon, médiában, online, offline oldalon nem tehet semmilyen olyan negatív kijelentést, valótlan állítást a szolgáltatásaira, az azt üzemeltető HKP Media Services Kft.-re, a cég munkatársaira, amely a cég üzleti érdekeit sérti, illetve negatívan befolyásolja. Megrendelőnek bármilyen problémája, reklamációja van, azt köteles közölni írásban a Szolgáltató felé az címen. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell figyelembe venni. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A Megyei Bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében, a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak. A Megrendelő elolvasta, megértette, elfogadta a Szolgáltató weboldalán található ÁSZF-t, és annak jogszabályi betartásával használja a Portált.

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu Üdvözöljük a Tengelic OPT Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Utolsó módosítás: 2013. június 18.

Utolsó módosítás: 2013. június 18. Utolsó módosítás: 2013. június 18. 2. oldal Tartalomjegyzék Szerződő felek...3 Szolgáltató...3 Felhasználó... 3 Szerződés tárgya...3 Szolgáltatás igénybevételének módja, díjai...3 Előfizetői csomagok...5

Részletesebben

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Előfizető:

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Utolsó frissítés / Hatályos: 2016. március 30. I. Általános rendelkezések A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Koszta Regina Egyéni Vállalkozó Székhelye és postai címe:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos: 2016. május 05. napjától

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos: 2016. május 05. napjától Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos: 2016. május 05. napjától A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban "ÁSZF") célja, hogy a www.szerelvenyaruhaz.hu honlapon történő rendelés ill.

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Az LXO.HU Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Szűcs Gábor E.V. (székhely: 6640 Csongrád, Thököly Imre utca 13., adószáma: 67105827

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04)

Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04) Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04) Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban, mint Általános Felhasználási Feltételek, vagy ÁFF) a BigCap

Részletesebben

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek AUTO SECURIT Zrt. Szolgáltató székhelye 1117 Budapest, Kondorosi út 2. a. ép.. (Budafoki és Kondorosi út sarkán lévő irodaház) Telefon (06-1-555-4400) Hétfőtől - Péntekig: 7:30-17:30 óra között E-mail

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. A Szolgáltató

1. Bevezetés. 2. A Szolgáltató 1. Bevezetés Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a www.novenypatika.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének feltételeit. A Felhasználó a honlap használatával

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Hatályos 2016. január 1-től új ÜZLETSZABÁLYZAT megjelenéséig vagy visszavonásig Jelen Üzletszabályzat tartalmazza az InterPont Plus Kft.

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a Perfect Nails Kft. (továbbiakban: Perfect Nails) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.sarabeautysport.com

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.astibababolt.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

4. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán szerepelnek.

4. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán szerepelnek. Általános Szerződési Feltételek I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a jelen ÁSZF 1. mellékletében megjelölt társaság (a továbbiakban:

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA (2016/I.) 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, utólag nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2016. március 25. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Felhasználói Megállapodás

Felhasználói Megállapodás Felhasználói Megállapodás Mely létrejött egyrészről az SME Marketplace Kft. (cégjegyzék szám: 13 09 173668, vezetve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által, adószám: 25121168 2 13, bankszámlaszám:

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános Szolgáltatási Feltételek (hatályos: 2010. november 22-től) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.vorwerkwebshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.vorwerkwebshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.vorwerkwebshop.hu Üdvözöljük a Quality Direct Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK 1.1. A szolgáltató neve és címe Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL A jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Teljes Cégnév: Cégjegyzékszám:... Adószám:.... Bankszámlaszám:.. -....-.......

Részletesebben

Telephely: 3200 Gyöngyös, Délikülhatár út 2/2. (Ajándéktárgy készítő műhelyünk, a Klippan Autószerviz mellett található meg).

Telephely: 3200 Gyöngyös, Délikülhatár út 2/2. (Ajándéktárgy készítő műhelyünk, a Klippan Autószerviz mellett található meg). 1. Bevezetés Üdvözöljük weboldalunkon, melynek üzemeltetője Klippan Ákos Ev. (továbbiakban: Szolgáltató). Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az www.ajandekvarazs.hu weboldalon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay József u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

1.2. Szolgáltató az Online és Nyomtatott Kuponhirdetés korrektúráját megszerkeszti, majd Hirdető elektronikus levélcímére továbbítja jóváhagyásra.

1.2. Szolgáltató az Online és Nyomtatott Kuponhirdetés korrektúráját megszerkeszti, majd Hirdető elektronikus levélcímére továbbítja jóváhagyásra. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató adatai Szolgáltató neve: HNB-Group Kft. Székhelye, és levelezési címe: 2600 Vác, Tabán utca 24. Cégjegyzékszáma: 13-09-172935 Adószáma: 25084429-2-13 Ügyfélszolgálata:

Részletesebben

általános tudnivalók szabályzat

általános tudnivalók szabályzat általános tudnivalók szabályzat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. VÁSÁRLÁS MENETE 1.1 REGISZTRÁCIÓ 1.2 TERMÉKEK 1.3 RENDELÉS 1.4 ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 1.5 AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 1.6 TERMÉK ÁRA

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Az alábbi dokumentum a GépDepo.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.gepdepo.hu webáruházban (a továbbiakban: Gépdepo Webáruház) történő vásárlás

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az biosmart Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.biosmart.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033

Részletesebben

1. Bevezető 2. Általános rendelkezések

1. Bevezető 2. Általános rendelkezések Verziószám: 1.0; Érvényes: 2016. február 01. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. Általános rendelkezések 3. Az eladó adatai 4. A megvásárolható termékek köre 5. A vásárlás rendje 6. A rendelés folyamata 7.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése.

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.honeytoys.hu Üdvözöljük az X Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.honeytoys.hu webáruházban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.kutyubazar.hu. weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. A Szolgáltató. 3. A honlapon folytatott tevékenység. 4. Felhasználási feltételek. 4.1. Felelősség

1. Bevezetés. 2. A Szolgáltató. 3. A honlapon folytatott tevékenység. 4. Felhasználási feltételek. 4.1. Felelősség 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a Golyán Kerékpár Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemltetett honlapon! Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Katinkahosszu.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója Verziószám: 1.0; Érvényes 2016. január 01-től Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához 1 Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához (a továbbiakban: "ÁSZF") A jelen ÁSZF cégnév: Ap Cash Centrum Kft. (székhely:1102 Budapest, Halom utca 16/a., cégjegyzékszám: 01-09-184264,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályba lép: 2015.11.01.

PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályba lép: 2015.11.01. PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályba lép: 2015.11.01. I. ÁSZF CÉLJA, BEVEZETÉS A jelen ÁSZF célja, hogy a PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ-ban (www.panarom.hu) történő vásárlásra

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Lifelearning.hu - ÁSZF - 2016. Lifelearning.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem

Részletesebben

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte 3. Kiszállítás, személyes átvétel 4. Jótállás 5. A vásárlástól

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Az Üzemeltető A www.yesshop.hu domainhez tartozó weboldalon elérhető internetes áruház (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője a YES Certified Merchandise Kereskedelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Szanex.hu - ÁSZF - 2015. Szanex.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Szerződéskötés Az e-szolgálat Kft. (továbbiakban szolgáltató) Általános Szerződési Feltételeit a Megrendelő - együttesen Felek - elfogadják elektronikus szerződésként

Részletesebben

A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása

A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A KartonTrend.hu- Sarkadi Ákos e.v. (székhelye: 7636 Pécs, Akácfa dűlő 10., Nyilvántartási

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Magyarországi vásárlóink részére Általános szerződési feltételek A webáruház üzemeltetője: TVBrands Kft. Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 35. E mail: info@reduline36.hu Telefon: +361-5-999-246 Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Megrendelés: Írásban történik a megadott formanyomtatványon, melyet postai úton illetve e-mailben fogadunk el. A Kiadó a részére beérkező megrendelő lapot cégszerűen

Részletesebben

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF Rev. 1.6 2013. 08. 21. Tartalomjegyzék 1 Alapfogalmak... 4 1.1 Általános Szolgáltatási Feltételek célja, személyi, területi

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT. FIZETÉSI PONT VÉDJEGGYEL ELLÁTOTT, POINT OF INTERACTION (POI) TERMINÁLOKON KERESZTÜL NYÚJTOTT IT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN HATÁLYOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Weblap tervezéshez, Weboldal üzemeltetéshez Horváth Péter egyéni vállalkozó Hatályos 2015. február 01. napjától visszavonásig Hozzáférhető: http://www.pcwebdoki.hu címen

Részletesebben

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek FOR TWO UTAZÁSI IRODA Engedélyszám: R-0837/93/97 1036 BUDAPEST Cégjegyzékszám 01090/78307 LAJOS U. 93-99. fszt. (NAGYSZOMBAT U 1.) Adószám 10619496-2-41 TEL: 430-1778; 430-1779 Vagyoni biztosíték: COLONNADE

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Paleoelet.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

1. Általános tudnivalók a Felek közötti szerződés létrejötte

1. Általános tudnivalók a Felek közötti szerződés létrejötte A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Rive Center Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.babycenterdebrecen.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus

Részletesebben

Szerződési feltételek Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei

Szerződési feltételek Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei Szerződési feltételek Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a Zs + P Korlátolt

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 2-TŐL HATÁLYOS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 2-TŐL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HATÁLYOS 2014. ÁPRILIS 2-TŐL TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

MOL Green Kártya típusszerződés

MOL Green Kártya típusszerződés Levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Számlavezető pénzintézet: IG Bank.V. Magyarországi Fióktelepe Számlaszám: 13716-11521- Számlafogadási cím: Top Finance Kft., Szállítói folyószámlák,

Részletesebben