Emberi Erőforrások Minisztériuma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emberi Erőforrások Minisztériuma"

Átírás

1

2 Emberi Erőforrások Minisztériuma Foglalkozásegészségügyi szakápoló Komplex szakmai vizsga szükséges elméleti ismeretek alkalmazás szintű felidézése A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % A 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a számon kiadom GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrások Főigazgatóság 1 / 64

3 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza. A feladatsor első részében találhatóak az 1 30-ig számozott, A és B feladatot tartalmazó vizsgakérdések. Ezek lesznek a húzótételek. A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti. A tételsor a 37/2013. (V.28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2 / 64

4 1. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy hazai és nemzetközi kialakulásának rövid történetét! 1. B. Fogalmazza meg a munkahigiéné lényegét, sorolja fel a munkahigiénés feladatokat! 3 / 64

5 2. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy jogi szabályozását! 2. B. Határozza meg a foglalkozási rehabilitáció lényegét és célját, vázolja fel az érdekeltség fajtáit! 4 / 64

6 3. A. Foglalja össze a munkavédelem szerkezetét, felépítését! 3. B. Jellemezze a foglalkozási eredetű fertőző megbetegedéseket és a prevenciójukat (a munkahelyen)! 5 / 64

7 4. A. Foglalja össze a munkaadók és a munkavállalók jogait és kötelezettségeit! 4. B. Elemezze a foglalkozással összefüggő betegségek kialakulásában szerepet játszó, a munkavégzésből származó megterheléseket! 6 / 64

8 5. A. Foglalja össze a megterhelés, igénybevétel szintjeit, biológiai jelentőségét (energetikai, információterhelés, szervezeti igénybevétel)! 5. B. Foglalja össze a sérülékeny csoportok foglalkoztatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókat! 7 / 64

9 6. A. Sorolja fel és elemezze a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok fajtáit! 6. B. Ismertesse a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatokat! Vázolja fel a járványügyi érdekből kiemelt munkaköröket, tevékenységeket! 8 / 64

10 7. A. Nevezze meg az egészségi alkalmassági vizsgálatokat, ismertesse azok véleményezését! 7. B. Magyarázza el a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatoknál alkalmazott műszeres és eszközös vizsgálatok lényegét és célját! 9 / 64

11 8. A. Fogalmazza meg a járványtan célját, területeit, ismertesse a járványügyi feladatokat! 8. B. Ismertesse a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedéseket! 10 / 64

12 9. A. Magyarázza el a munkahigiéne etikai alapelveit! Ismertesse a munkakörnyezettel kapcsolatos egészségi követelmények szabályozását! 9. B. Osztályozza a munkahelyi biológiai kóroki tényezőket! 11 / 64

13 10. A. Határozza meg a foglalkozási, foglalkozással összefüggő megbetegedések, fokozott expozíciók fogalmát! 10. B. Fejtse ki a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását! 12 / 64

14 11. A. Csoportosítsa a foglalkozási megbetegedéseket kóroki tényezők szerint! Ismertesse a foglalkozással összefüggő megbetegedések jellemzőit és fajtáit! 11. B. Ismertesse a légzésfunkciós vizsgálat célját és módszereit! Foglalja össze a vizsgálathoz kapcsolódó szakápolói feladatokat! 13 / 64

15 12. A. Foglalja össze a foglalkozás-egészségügyi szakápoló feladatait az alkalmasság vizsgálatával kapcsolatban! 12. B. Ismertesse a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok egészségügyi dokumentációit! Ismertesse a dokumentációkezelés előírásait! 14 / 64

16 13. A. Határozza meg az egészség és egészségmegőrzés definícióját! Foglalja össze a foglalkozásegészségügyi szakápoló feladatait a munkahelyi egészségmegőrzésben! 13. B. Ismertesse az egészségnevelés tartalmi összetevőit! Fogalmazza meg az egészségnevelés módszereit, azok alkalmazási lehetőségeit! 15 / 64

17 14. A. Fogalmazza meg a munkahelyi egészségmegőrzés lényegét! Tegyen javaslatot a munkavállalók széles körét érintő egyéb betegségek megelőzésére, hangsúlyozva az egészséges életmód szerepét! 14. B. Foglalja össze az egyéni egészségvédelem eszközeit! 16 / 64

18 15. A. Határozza meg a toxikológia lényegét! Ismertesse a mérgező anyagokat és a mérgező hatást befolyásoló tényezőket! 15. B. Ismertesse a foglalkozás-egészségügyi szakápoló elsősegélynyújtási feladatait mérgezések esetén! 17 / 64

19 16. A. Sorolja fel a fizikai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! Ismertesse a mechanikai veszélyeket és a műszaki védőintézkedéseket! 16. B. Foglalja össze az EKG vizsgálat elméleti és gyakorlati tudnivalóit! 18 / 64

20 17. A. Ismertesse a kémiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! 17. B. Nevezze meg a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatait a munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó rendeletben előírtak figyelembevételével! 19 / 64

21 18. A. Tegyen javaslatot a foglalkozási és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésére! 18. B. Ismertesse a foglalkozási bőrbetegségeket! Sorolja fel az önálló kórkép formájában megjelenő, bejelentendő bőrgyógyászati betegségeket! 20 / 64

22 19. A. Határozza meg a munkapszichológia tárgyát, feladatát! 19. B. Ismertesse a pszichés megterhelés és igénybevétel következményeit! 21 / 64

23 20. A. Ismertesse a biológiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! 20. B. Foglalja össze a személyi higiéné legfontosabb kérdéseit! Indokolja meg a higiénés kézfertőtlenítés fontosságát! 22 / 64

24 21. A. Csoportosítsa és ismertesse a környezeti tényezők emberi szervezetre gyakorolt hatását (biológiai, ökológiai, társadalmi)! Ismertesse az általános környezet - egészségügyi feladatokat, környezeti ártalmakat! 21. B. Foglalja össze a szem funkcióinak vizsgálatát és foglalkozás-egészségügyi vonatkozásait! 23 / 64

25 22. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügyi üzemvizsgálat lényegét és célját! Sorolja fel a munkatükör tartalmát! 22. B. Nevezze meg a munkahelyek létesítésének egészségügyi szempontjait! 24 / 64

26 23. A. Fogalmazza meg a munkahelyi kockázatbecslés és kockázatkezelés célját és jelölje meg a kockázatbecslés szakaszait! 23. B. Ismertesse az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók expozíciós idejének korlátozási lehetőségeit! 25 / 64

27 24. A. Ismertesse a veszélyes hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat, munkabiztonsági előírásokat! 24. B. Nevezze meg a munkahelyi szociális helyiségek létesítésével kapcsolatos előírásokat! Sorolja fel a fertőzések elleni védelem teendőit! 26 / 64

28 25. A. Foglalja össze a prevenció szintjeit a munkahelyen, illetőleg a foglalkoztatásban! 25. B. Tegyen javaslatot az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles, vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére! 27 / 64

29 26. A. Magyarázza el az ergonómia célját és feladatait! Ismertesse az ergonómiai kóroki tényezők okozta megbetegedéseket! 26. B. Ismertesse a foglalkozás élettan alapelvét, feladatát! Jellemezze a dinamikus és statikus izommunkát! 28 / 64

30 27. A. Határozza meg a mentálhigiéné fogalmát, feladatát! 27. B. Ismertesse az élelmezés-egészségügyi létesítmények működtetésének higiénés szabályait, ellenőrzésének szempontjait! 29 / 64

31 28. A. Ismertesse a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos eljárási szabályokat! 28. B. Fejtse ki a hőmunka okozta megterhelés és igénybevétel egészségkárosodásait! 30 / 64

32 29. A. Ismertesse a foglalkozási megbetegedések, munkabalesetek ellátásának jogi szabályozását! 29. B. Foglalja össze a munkahelyek klímájának mérési és értékelési tudnivalóit! 31 / 64

33 30. A. Fejtse ki a környezeti és biológiai monitorozás lehetőségeit a munkahelyen! 30. B. Foglalja össze a dohányzás káros hatásait, ismertesse az ezzel kapcsolatos törvényi szabályozókat! 32 / 64

34 AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI Tanári példány 1. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy hazai és nemzetközi kialakulásának rövid történetét! - a mai foglalkozás - egészségügy gyökerei - munkabiztonság első munkabiztonsági előírás - Hammurapi kódexe - Hippokratész - reneszánsz kora, kiemelkedő orvosai: Villanovanus, Agricola - foglalkozási megbetegedések medicinája, ipari orvostudomány: Bernardiro Ramazzini századi ipari forradalom Chadwick - jogszabályok megjelenése - foglalkozás egészségügy fejlődése, II. világháború - ipari orvostudomány - primer prevenciós tevékenység jelentősége, egészségmegőrzés Magyarország: - magyar munkaegészségügy gyökerei: Ius Regale - bányakórházak, bányatárspénztárak - Tóth Imre munkássága - Friedrich Vilmos: Munkásbiztosító Pénztár orvosi rendszabályzata - Országos Munkásbiztosító Intézet - Országos Társadalombiztosító Intézet - Országos Munkaegészségügyi Intézet Tímár Miklós - üzemi orvosok képzése 1. B. Fogalmazza meg a munkahigiéné lényegét, sorolja fel a munkahigiénés feladatokat! - munkahigiéne, megterhelés-igénybevétel - kockázatkezelés, - előrelátás, felismerés, értékelés, kezelés - munkahigiénikus 33 / 64

35 2. A. Ismertesse a foglalkozás-egészségügy jogi szabályozását! - a munkavédelem törvényi szabályozása - az új munka törvénykönyve, a köztisztviselők és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló Kormány rendelet évi törvény a munkavédelemről évi CLIV. törvény az egészségügyről - az állam felelőssége és a munkavédelem - munkáltató felelőssége - felügyeleti szervek - egyéb alapelvek 2. B. Határozza meg a foglalkozási rehabilitáció lényegét és célját, vázolja fel az érdekeltség fajtáit! - orvosi rehabilitáció - foglalkozási rehabilitáció - munkavégző képesség, munkára való alkalmasság - foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok feladatai - foglalkozás egészségügyi szakellátó helyek feladatai - rehabilitációs eljárás - munkáltatói érdekeltség (rehabilitációs hozzájárulás, dotáció) - munkavállalói érdekeltség (kereset-kiegészítés) - foglalkoztathatóság (munkaalkalmasság véleményezése, keresőképesség elbírálása, munkaképesség elbírálása) 34 / 64

36 3. A. Foglalja össze a munkavédelem szerkezetét, felépítését! - politikai, törvénykezési szint: - munkavédelmi politika kialakítása - állam kötelessége, felelőssége - politika törvényekbe öntése parlament feladata - intézmények szintje: - kormány - központi államigazgatási szervek - felügyeletek - szolgálatok, szolgáltatások - végrehajtási szint: - munkáltató, munkavállaló felelőssége - munkavédelmi képviselők 3. B. Jellemezze a foglalkozási eredetű fertőző megbetegedéseket és a prevenciójukat (a munkahelyen)! - munkahelyi megterhelések, hatások - foglalkozási megbetegedés - expozíció, expozíció mennyiségi meghatározása (expozíciós koncentráció, expozíciós idő) - fokozott expozíciók, BEM (biológiai expozíciós mutató ) - figyelmeztető szintek, biológiai határértékek - bejelentés, körülmények kivizsgálása - helyi feladat meghatározás - munkavédelmi törvény - műszaki megelőző intézkedések - szervezési intézkedések - védőeszközök 35 / 64

37 4. A. Foglalja össze a munkaadók és a munkavállalók jogait és kötelezettségeit! - munkaadók kötelezettségei munkavédelmi törvény - munkáltató általános felelősségén túlmenően meg kell, hogy győződjön: - munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, előírásoknak - munkavállalók ismerik és betartják-e a rájuk vonatkozó előírásokat - használják-e a számukra biztosított védőeszközöket - munkavállalók kötelezettségei: - biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot - védőeszközök rendeltetésszerű használata - részvétel az előírt orvosi vizsgálatokon - jelentési kötelezettség 4. B. Elemezze a foglalkozással összefüggő betegségek kialakulásában szerepet játszó, a munkavégzésből származó megterheléseket! - megterhelés és igénybevétel fogalma - az ember és a környezet kapcsolata (mikro-, mazo-, makrokörnyezet): - fizikai környezet - társadalmi környezet - lakóhelyi és egyéb környezet - munkahelyi környezet - munkavégzésből eredő megterhelések: - fizikai - fiziológiai - mentális - pszichés - munkakörnyezeti kóroki tényezők okozta megterhelések: - fizikai (zaj, rezgés,sugárzás, klíma ) - kémiai (veszélyes anyagok, készítmények ) - biológiai (vírusok, Rickettsiák, baktériumok, gombák...) - pszichoszociális - ergonómiai - balesetveszély okozta megterhelés - hatás- interakció- cél - optimális megterhelés 36 / 64

38 5. A. Foglalja össze a megterhelés, igénybevétel szintjeit, biológiai jelentőségét (energetikai, információterhelés, szervezeti igénybevétel)! - az ember és környezet kapcsolata - munkaterhelés - munkahelyi megterhelés és igénybevétel értelmezése - megterhelések osztályozása: források, biológiai jelentőség, belső környezetben kifejtett hatás, információáramlás, munkavégzés szempontja szerint - munkakapacitás, - igénybevétel 5. B. Foglalja össze a sérülékeny csoportok foglalkoztatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókat! - vulnerábilis csoportok (fiatalkorúak, nők, terhesek, nyugdíj - korhatáron túliak) - tiltott munkakörülmények (munkavégzésből adódó megterhelések közül, munkakörnyezetből adódó megterhelések közül) - megterhelések, kóroki tényezők - munkavégző-képesség - tájékoztatási kötelezettség - munkára való alkalmasság (szakmai, egészségi alkalmasság) 37 / 64

39 6. A. Sorolja fel és elemezze a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok fajtáit! - előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat: - munkakezdést megelőzően - munkakör, munkahely megváltoztatása előtt - két hetet meghaladó külföldi munkavégzés esetén - előzetes szakmai alkalmassági vizsgálat: - beiskolázás előtt - pályaválasztási tanácsadás céljából - Munkaügyi Központ kezdeményezésére munkanélküliek átképzéséhez - időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat: - 18 évet be nem töltött munkavállalóknál - azon munkavállalóknál, akik fizikai, kémiai, kóroki tényezők expozíciójának vannak kitéve - baleseti veszéllyel járó munkakörökben dolgozóknál - fokozott pszichés terhelésnek kitett dolgozóknál - pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalóknál - korkedvezményes munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknál - külföldi munkavégzés esetén, ha a munkavállaló időszakos alkalmassági vizsgálatra kötelezett - soron kívüli munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok: - ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően nem teszi alkalmassá a korábbi munka elvégzésére - záróvizsgálatok - vizsgálatra kötelezettek köre 6. B. Ismertesse a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatokat! Vázolja fel a járványügyi érdekből kiemelt munkaköröket, tevékenységeket! - szakmára (OKJ) szóló alkalmasság - szakma megnevezés - munkajelleg - munkatükör - pszichikai követelmények - egészségre ártalmas tényezők - baleseti lehetőségek - egyéb vizsgálatok - járványügyi érdekből kiemelt munkakörök: - egészségügyi intézmények gyermekekkel foglalkozók 38 / 64

40 - bölcsődék, óvodák, csecsemő- és gyermekotthonok - anyatejgyűjtő állomások - közfogyasztásra szánt élelmiszer előállítása, forgalmazása - állattartó gazdaság - tej kezelése - szarvasmarha tenyésztés és tartás - ivóvíz minőségű vízellátás szolgáltatás - emberei szervezetbe kerülő, azzal érintkezésbe lépő anyagok, készítmények előállítása - gyógyszergyártás és elosztás 39 / 64

41 7. A. Nevezze meg az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat, ismertesse azok véleményezését! - egészségi állapot alkalmasság feladatellátás - közúti járművezetés - lőfegyver megszerzés, - tartás - alkalmassági vélemény - nyilatkozni és meghatározni, hogy a vizsgált személy az adott munkakörre: - alkalmas - nem alkalmas - egészségi alkalmassági vizsgálat és véleményezése - a vizsgálatra jogosult orvos ítéli meg: - az egyént egészségi állapota alkalmassá teszi-e bizonyos feladatok ellátására (nem szakmára vagy munkakörre véleményez) - feladat ellátására való alkalmasságot a rendőrhatóság adja meg 7. B. Magyarázza el a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatoknál alkalmazott műszeres és eszközös vizsgálatok lényegét és célját! - látásélesség és színlátás vizsgálata - szűrőaudiometriás vizsgálat - légzésfunkciós vizsgálat - doppler vizsgálat - EKG vizsgálat - pulzus, RR, testhőmérséklet mérése - testsúly, testmagasság mérése - laboratóriumi vizsgálatok 40 / 64

42 8. A. Fogalmazza meg a járványtan célját, területeit, ismertesse a járványügyi feladatokat! - járványtan feladata, célja - betegség megelőzés, születéskor várható élettartam meghosszabbítása - fontos szakterületei: - általános modellező epidemiológia - humán epidemiológia - állat-egészségügyi epidemiológia - növény-egészségügyi epidemiológia - járványügyi feladatok: - fertőző betegek ellátásának szabályai - ki- és bejelentés - fertőző beteg környezetének ellenőrzése - védőoltások a munkahelyeken 8. B. Ismertesse a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedéseket! - fertőző betegek ellátásának szabályai (elkülönítés, karantén, járványügyi ellenőrzés) - fertőző beteg környezetének ellenőrzése (góckutatás, kontakt, fertőtlenítés, záró fertőtlenítés) - védőoltások a munkahelyeken (védőoltások) 41 / 64

43 9. A. Magyarázza el a munkahigiéne etikai alapelveit! Ismertesse a munkakörnyezettel kapcsolatos egészségi követelmények szabályozását! - munkahigiéne - IOHA (International Occupational Hygiene Association) etikai kódexe - iránymutatás - etikus szakmai viselkedés - munkavállalók, nyilvánosság és környezet iránti kötelezettség és felelősség - érdekvédelmi képviselő - a munkaadók és a munkavállalók érdekvédelmi képviselői iránti kötelezettségek és felelősségek - egészségvédelem, szabványok - munkakörnyezettel kapcsolatos egészségi követelmények szabályozása - hatályos rendeletek tartalma: - munkavégzés tárgyi feltételeinek szabályozása - munkafolyamatra, technológiára vonatkozó követelmények - munkáltató és munkavállaló jogai, kötelezettségei - egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatottak expozíciós idő korlátozása 9. B. Osztályozza a munkahelyi biológiai kóroki tényezőket! - biológiai tényezők: mikroorganizmusok, sejttenyészetek és emberi belső élősdiek, - osztályozás: fertőzés kockázatának szintjétől függően (4 csoport) - biológiai tényezők okozta kockázat-meghatározás, kockázatbecslés - munkáltató kötelezettségei - higiénés és egyéni védelem eszközei - munkavállalók tájékoztatása, képzése - illetékes hatóság tájékoztatása - orvosi felügyelet, ellátás megszervezése - egyéb speciális intézkedések, oltások 42 / 64

44 10. A. Határozza meg a foglalkozási, foglalkozással összefüggő megbetegedések, fokozott expozíciók fogalmát! - foglalkozási megbetegedés definíciója, megoszlása - megterhelések: munkavégzésből (fizikai, szellemi) - hatások: munkakörnyezetben lévő kóroki tényezőkből (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) - behatás ideje, intenzitása - foglalkozási megbetegedések korai diagnosztizálása - ok - okozati összefüggések - foglalkozási megbetegedések jellemzői, csoportosítása - fokozott expozíció BEM: biológiai expozíciós mutató (21 vegyi anyag) 10. B. Fejtse ki a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását! - bejelentés és kivizsgálás előírásai - rendelet hatálya - bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke - a foglalkozási betegség és a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálása - helyi feladatok meghatározása 43 / 64

45 11. A. Csoportosítsa a foglalkozási megbetegedéseket kóroki tényezők szerint! Ismertesse a foglalkozással összefüggő megbetegedések jellemzőit és fajtáit! - foglalkozási megbetegedés diagnózisa (összeilleszthető klinikai és munkahigiénés diagnózis) - munkával kapcsolatos kóroki tényezők hatása, behatási ideje, intenzitása - foglalkozási megbetegedések megoszlása a kóroki tényezők fő csoportjai szerint (fizikai, kémiai, biológiai, egyéb) - foglalkozási megbetegedések korai diagnosztizálásának elve, megelőző surveillance - foglalkozással összefüggő betegségek: - károsító tényezői (munkahelyi, munkahelyen kívüli) - jellemzői - betegségcsoportok: - idült légúti megbetegedések - mozgásszervi megbetegedések - szív-érrendszeri megbetegedések - pszichiátriai megbetegedések 11. B. Ismertesse a légzésfunkciós vizsgálat célját és módszereit! Foglalja össze a vizsgálathoz kapcsolódó szakápolói feladatokat! - spirometria - légzésfunkciós vizsgálat célja: - tüdőtérfogat és/vagy légáramlás mérése - tüdő állapotának becslése - funkcionális státusz megítélése - légzészavar eredetének meghatározása - diagnosis megerősítése, differenciál diagnosis - betegség nyomonkövetése - therápia hatásának megítélése - légúti provokációs vizsgálatok végzése - szűrővizsgálatokban történő alkalmazás - légzésfunkciós vizsgálat módszerei: - statikus vizsgálatok - dinamikus vizsgálatok - provokációs vizsgálatok - legfontosabb mért légzéstérfogatok (VC, RV, ERV, IRV, FRC, FEV1, Tiffeneau- index) - a vizsgálat menete (zárt rendszerű spirométer, nyílt rendszerű spirométer) - szakápolói feladatok: - beteg pszichés, szomatikus előkészítése - kompetenciakörnek megfelelően: tájékoztatás nyújtása - dokumentációs feladatok 44 / 64

46 12. A. Foglalja össze a foglalkozás-egészségügyi szakápoló feladatait az alkalmasság vizsgálatával kapcsolatban! - munkavállalók vizsgálatával összefüggő feladatok - munkahelyekkel kapcsolatos feladatok - egészségmegőrzés, egészségnevelés - orvosi rendelő működésével kapcsolatos önálló feladatok - képzettségi követelmények 12. B. Ismertesse a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok egészségügyi dokumentációit! Ismertesse a dokumentációkezelés előírásait! - Munkavállaló egészségügyi törzslapja - Egészségügyi Nyilatkozat - Egészségügy Nyilatkozat és vizsgálati adatok - Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - Első fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény - Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény - Előzetes munkaalkalmassági, záróvizsgálatok - Időszakos, soron kívüli orvosi vizsgálati lap - foglalkoztathatósági szakvélemények - hatályos törvények 45 / 64

47 13. A. Határozza meg az egészség és egészségmegőrzés definícióját! Foglalja össze a foglalkozásegészségügyi szakápoló feladatait a munkahelyi egészségmegőrzésben! - egészség definíciója - az egészségi állapot komponensei - az ember, mint bioszociális lény (szükségletrendszere, kapcsolatrendszere) - környezeti tényezők hatása az emberi szervezetre - az egészségmegőrzés fogalma, programja, munkahelyi lehetőségei 13. B. Ismertesse az egészségnevelés tartalmi összetevőit! Fogalmazza meg az egészségnevelés módszereit, azok alkalmazási lehetőségeit! - egészségnevelés módszerei, alkalmazási lehetőségei: - nyomtatványok, írásos anyagokat felhasználó - élőszavas - szemléltető, bemutató - gyakoroltató - komplex - az egészséges életmód kérdései - az egészségnevelés tartalmi összetevői - az egészséges életmód - személyi higiéné - mentálhigiéné 46 / 64

48 14. A. Fogalmazza meg a munkahelyi egészségmegőrzés lényegét! Tegyen javaslatot a munkavállalók széles körét érintő egyéb betegségek megelőzésére, hangsúlyozva az egészséges életmód szerepét! - egészség védelme - egészségmegőrzés fogalma - az egészségmegőrzés, mint folyamat - egészségmegőrzés célja (egyén és társadalom oldaláról), célcsoportok - egészséges életmód, betegségek megelőzése - egészségmegőrző feladatok, programok, munkahelyi szűrővizsgálatok 14. B. Foglalja össze az egyéni egészségvédelem eszközeit! - hatályos rendelet előírásai - egészségvédelem és biztonság - egyéni védőeszköz használatának követelményei - egyéni védőeszközök (fej, hallás, szem és arc, légutak, kéz és kar, lábfejés a lábszár, bőr, törzs és has, egész test védelmének eszközei) 47 / 64

49 15. A. Határozza meg a toxikológia lényegét! Ismertesse a mérgező anyagokat és a mérgező hatást befolyásoló tényezőket! - toxikológia fogalma - toxikológiai alapfogalmak: - méreg - xenobiotikum - vegyi anyagok és készítmények osztályozása: - szervezetbe jutó vegyi anyag mennyisége (dózis) - vegyi anyagok kémiai sajátosságai - vegyi anyagok fizikai tulajdonságai - a szervezet reakciója - toxikus anyagok sorsa a szervezetben (felszívódás, eloszlás, átalakítás, kiválasztás) - környezeti és biológiai monitor 15. B. Ismertesse a foglalkozás-egészségügyi szakápoló elsősegélynyújtási feladatait mérgezések esetén! - alapfogalmak: méreg, méregnek minősülő anyagok, lappangási idő - mérgezések osztályozása: - mérgezés mechanizmusa szerint (véletlen/baleset, szándékos) - mérgezés lefolyása szerint (heveny vagy krónikus) - a méreg bejutása szerint / behatolási kapu (külső és belső mérgezések) - a mérgezés hatását befolyásoló tényezők - a szervezet védekező rendszere a mérgekkel szemben (gátol, eltávolít, lebont, kivon) - elsősegélynyújtás: - dekontaminálás - hánytatás csak eszméleténél lévő, együttműködő sérültnél! - bekerült méreg hígítása - ellenanyagok adása - inhalációs mérgezések - bőrön át történő mérgezések - szem sérülései - szájon át történt mérgezések 48 / 64

50 16. A. Sorolja fel a fizikai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! Ismertesse a mechanikai veszélyeket és a műszaki védőintézkedéseket! - zaj és zaj okozta megbetegedések (akut és krónikus akusztikus trauma, dörejártalom, egyéb szervi hatások) - vibráció és vibráció okozta megbetegedések (kéz- kar vibrációs szindróma, egésztest vibráció okozta ártalom) - ionizáló sugárzások okozta megbetegedések (akut sugárbetegség, a sugárhatás késői következményei) - nem ionizáló sugárzások (ultraibolya-, infravörös-, lézer-, mikrohullámú-, rádiófrekvenciás sugárzások) hatásai - egyéb fizikai kóroki tényezők (magas és alacsony légköri nyomás, barotraumák, keszonbetegség) - törvény a munkavédelemről - fizikai, mechanikai veszélyforrások - munkaeszközök követelményei - biztonsági szabályzatok - egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahelyek kialakítási követelményei - mechanikai kockázatok megelőzésére vonatkozó előírások - műszaki védőintézkedések 16. B. Foglalja össze az EKG vizsgálat elméleti és gyakorlati tudnivalóit! - az elektrokardiogramm biofizikai alapjai, elvezetések - az EKG vizsgálat célja, lényege, formái - a normál EKG görbe szakaszai - az elektródák pozicionálásának módjai - a megfelelő pozícionálás jelentősége - az EKG készítés szabályai - a kapcsolódó szakápolói feladatok - dokumentációs követelmények 49 / 64

51 17. A. Ismertesse a kémiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! - munkakörnyezetben előforduló kémiai kóroki tényezők két nagy csoportja: - vegyi anyagok - porok - kemizáció (fogalma, haszna, kockázata) - kémiai biztonság, helyes vegyi anyag kezelés - veszélyesség megállapításának legfontosabb szempontjai: - fizikai-kémiai tulajdonságok, sajátosságok - toxikológiai sajátosságok - környezetkárosító, környezetszennyező sajátosságok - vegyi anyagok által okozott megbetegedések (fémek, gázok, oldószerek, növényvédő szerek, műanyagok, egyéb vegyi anyagok) - porok által okozott megbetegedések (szervetlen és szerves porok) 17. B. Nevezze meg a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatait a munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó rendeletben előírtak figyelembevételével! - munkahelyek kémiai biztonsága - rendelet hatálya - fogalom meghatározások - munkahelyi levegő és biológiai határértékek - veszélyes anyagok meghatározása és a kockázat becslése - különleges megelőző és védő intézkedések - baleset, üzemzavar, veszélyhelyzet leküzdése - munkavállaló tájékoztatása, oktatása és kötelességei - egészségügyi és alkalmassági vizsgálatok 50 / 64

52 18. A. Tegyen javaslatot a foglalkozási és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésére! - elsődleges prevenció: a betegség megelőzése - kollektív védelem: műszaki, szervezési megoldások - egyéni védelem: egyéni védőeszköz megoldás - másodlagos prevenció: a betegség korai felismerése - orvosi szűrővizsgálat - orvosi alkalmassági vizsgálat - megelőző survaillance - biológiai monitorozás - harmadlagos prevenció: a betegség súlyosbodásának megakadályozása - törvény a munkavédelemről 18. B. Ismertesse a foglalkozási bőrbetegségeket! Sorolja fel az önálló kórkép formájában megjelenő, bejelentendő bőrgyógyászati betegségeket! - foglalkozási bőrbetegségek okai (fizikai, kémiai, biológiai kóroki tényezők) - fizikai kóroki tényezők és azok hatásai (ultraibolya, hő, ionizáló sugárzások) - kémiai kóroki tényezők: - irritatív dermatitis - kontakt dermatitis - allergiás dermatitis - biológiai kóroki tényezők: - olaj akne - sertésorbánc - aktinomikózis - trichofitiázis - sarjadzó gombák - tehenészcsomó - bejelentendő bőrgyógyászati betegségek 51 / 64

53 19. A. Határozza meg a munkapszichológia tárgyát, feladatát! - munkalélektan tárgya: az ember lelki jelenségei a munka világában - feladata: feltárni, hogy az ember személyisége, lelki funkciói és folyamatai milyen kockázatoknak vannak kitéve a munka világában - munkapszichológia feladatai: - alkalmassági vizsgálatok (általános elvek, egyéni különbségek, interjú, tesztek, kritériumok, beválás) - szervezeti lélektan (vállalati politika, kommunikáció, a vállalat felépítése) - motiváció, attitűd, morál (megelégedettség, erkölcsi ösztönzés, teljesítmény és motiváció) - képzés, oktatás (fejlesztés, tanulás, vezetők és beosztottak képzése) 19. B. Ismertesse a pszichés megterhelés és igénybevétel következményeit! - pszichés megterhelés és igénybevétel - a munka és a környezet terhelő hatásai - pszichológiai információterhelés - pszichés terheléssel járó tevékenységek - terhelés következménye elfáradás - munkafeladat sajátosságai: - fiziológiai munkaritmus - műszakváltások és az éjszakai munka egészségügyi hatásai - munkatempó, időkényszer - monotónia - telítődés - pszichés megterhelést csökkentő lehetőségek 52 / 64

54 20. A. Ismertesse a biológiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedéseket! - biológiai kóroki tényezők (definíció, osztályozás, kockázatbecslés) - foglalkozási eredetű fertőző megbetegedések (zoonosisok, anthrax, brucellosis, kullancs -encephalitis, Lyme-kór, ornithosis, rabies-lyssa, tularemia, leptospirosis, Q-láz) - egészségügyi dolgozó foglalkozási betegségei (virális hepatitisek, potenciális fertőző betegségek: HIV/AIDS, cseppfertőzéssel terjedő fertőző betegségek: diphtheria, morbilli, mumps, rubeola, egyéb foglalkozási fertőző betegségek: legionellosis, tetanusz, typhus abdominalis) 20. B. Foglalja össze a személyi higiéné legfontosabb kérdéseit! Indokolja meg a higiénés kézfertőtlenítés fontosságát! - személyi higiéné fogalma - öltözködés higiénéje - tisztálkodás a munkahelyen - a kéz tisztántartása - bőrvédő készítmények - gombás bőrbetegségek megelőzése - kézfertőtlenítés lehetőségei, gyakorlata, fontossága 53 / 64

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 55 723 06 Foglalkozásegészségügyi szakápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A foglalkozás-egészségügyi szakápoláshoz szükséges elméleti A vizsgafeladat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL 2008. év Adatszolgáltatók: Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatók Küldendő:

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2379-06 Foglalkozás-egészségügyi felmérés követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2379-06 Foglalkozás-egészségügyi felmérés követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Túlsúlyos munkavállaló időszakos alkalmassági vizsgálata során lehetőség van arra, hogy életmódbeli tanácsokkal lássa el a munkavállalót. A rendelőbe érkező munkavállalót lássa el információkkal!

Részletesebben

A munkavédelem fogalma, célja

A munkavédelem fogalma, célja 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját, alapkérdéseit! A munkavédelem célja, feladatai és területei A munkavédelem szabályozási rendszere A munkavédelmi hatósági felügyeleti szervek (felsorolás)

Részletesebben

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi ellenőrzésének kiemelt szempontjai Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Kis cég, kis kockázat? A munkáltatók és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok együttműködése Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes NMH MMI Munkavédelmi Főosztály 1988. évi 13. törvényerejű

Részletesebben

A Jegyzék 67. sorszáma szerint kiadott foglalkozás-egészségügyi szakápoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A Jegyzék 67. sorszáma szerint kiadott foglalkozás-egészségügyi szakápoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A Jegyzék 67. sorszáma szerint kiadott foglalkozás-egészségügyi szakápoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről 192. sz. Ajánlás a mezőgazdaság munkavédelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2001. június

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái,

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, Dr. Groszmann Mária 2010. szeptember MUNKAVÉDELEM Munkabiztonság

Részletesebben

A vibráció mint kockázati tényező

A vibráció mint kockázati tényező A vibráció mint kockázati tényező Dr. Martin János OMFI Zaj-, Rezgés-, Megvilágítás Technikai Laboratórium 2010.05.12.. REZGÉSEXPOZÍCIÓ FORMÁI EGÉSZTEST LOKÁLIS 2 3 Egésztest rezgés hatása az emberi szervezetre

Részletesebben

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Részletesebben

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye Dr. Kudász Ferenc Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Fórum, 2011. március 9. Miért éppen karbantartás? A karbantartás előnyei

Részletesebben

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma

A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma Dr. Bereczki Edit A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma Foglalkozás-egészségügyi Fórum A munkaegészségügy aktuális kérdései Budapest, 2010. szeptember 22. SE ÁOK - OMFI - OMMF 18/2007.

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy

Munkavédelem. Munkahigiéne. Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Munkaegészségügy Munkabiztonság Munkahigiéne Foglalkozás-egészségügy Munkavédelem Szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények, törvénykezési, szervezési,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót?

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi Főosztály E-mail cím: madaraszgy@lab.hu Telefonszám: +36 1 299 9090 Megelőzéssel

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei 1 A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal képernyő előtti munkavégzésről szóló szabályzatát a képernyő előtti munkavégzés

Részletesebben

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az új munkavédelmi törvény 4/3 1 4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az Mvt. új fogalmat vezetett be: Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és a rehabilitáció módszerei A vizsgafeladat

Részletesebben

1. B. Fogalmazza meg a munkavédelem fogalmát, célját és feladatát! Sorolja fel területeit!

1. B. Fogalmazza meg a munkavédelem fogalmát, célját és feladatát! Sorolja fel területeit! 1. A. Foglalja össze a vízminőség fogalmát, ismertesse a vízminőségi osztályokat! 1. B. Fogalmazza meg a munkavédelem fogalmát, célját és feladatát! Sorolja fel területeit! 2. A. Beszéljen az ivóvízminőségre

Részletesebben

MEB 00-16 MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG ORVOSI VIZSGÁLAT RENDJE

MEB 00-16 MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG ORVOSI VIZSGÁLAT RENDJE Oldal: 1 of 11 MEB 00-16 JÓVÁHAGYÓ ALÁÍRÁS Ellenőrizte: Hatálybalépés időpontja: AZ ELŐZŐ VERZIÓ ÓTA TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK RÖVID LEÍRÁSA HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA HOZZÁFÉRÉSI

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok 4 5.3 5 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók és munkáltatók a munkavédelemben 5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon, szervezett munkavégzés

Részletesebben

Kis cég? Kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Kis cég? Kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Kis cég? Kis kockázat? Előadó: Dr. Erősné Bereczki Edit NMH TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály Orvos szaktanácsadó A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok közreműködése egyes munkaegészségügyi

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelmény modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 50-06/1 Vegyipari munkavédelem, környezetvédelem, tűzvédelem és biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható!

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a postai üzleti ügyintéző szakmai ismereteinek valamennyi témakörét tartalmazza. A felkészülés ideje alatt

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

Foglalkozás-egészségtan I.

Foglalkozás-egészségtan I. Foglalkozás-egészségtan I. A foglalkozás-egészségügy fogalma, felépítése. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíció fogalma. Munkavédelem. Munkahelyi balesetek. 2015 A magyar munkavédelem története

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Esélyegyenlőség a callcenterben

Esélyegyenlőség a callcenterben Esélyegyenlőség a callcenterben Munkahelyi stressz kezelés és egészségmegőrzés, a callcenteres munkahelyeken Készítette: Urbánné Biró Brigitta A munkahelyi stressz fogalma A munkahelyi stressz olyan ártalmas

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Dr. Budavölgyi Attila Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet www.omfi.hu budavolgyi@omfi.hu Magyarország korfája

Részletesebben

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu További

Részletesebben

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai Munkavédelem Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75. 1993. évi XCIII.

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben