A as határon átnyúló együttműködési programok tervezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2014-2020-as határon átnyúló együttműködési programok tervezése"

Átírás

1 A as határon átnyúló együttműködési programok tervezése NOVEMBER 29. DEBRECEN

2 A as határmenti programok tervezése A as programozási időszakban az Európai Terüle= Együ?működési Programok intézményrendszerével és tervezésével kapcsolatos felelősségi rend, feladatok és tárgyalási mandátum kialakításáról szóló, 1034/2013 (II.1) számú Korm.határozat a Széchenyi Programirodát jelöli ki a határon átnyúló programok tekintetében a nemzetközi tervezési munkacsoportjában való részvételre, valamint az elkészült operabv programok Kormány elé történő beterjesztésére. A Széchenyi Programiroda az alábbi határszakaszok együfműködési programjainak tervezését koordinálja: Magyarország Szlovákia Magyarország Románia Magyarország Szerbia (IPA II) Magyarország Horvátország Ausztria Magyarország Szlovénia Magyarország Magyarország Szlovákia Románia Ukrajna (ENI) - közös programozási folyamat a két partnerország részvételével ben programozó munkacsoportok kerültek felállításra: szavazó tagjai a NUTS 3- as szintű területegységek és a közpon[ kormányza[ szervek képviselői

3 Jogszabályi környezet Az Európai BizoFság október 6- án tefe közzé a kohéziós poli[ka jövőbeli működési, és forrásának felhasználási kereteit rögzítő jogszabálycsomag tervezetét. fő üzenet: források hatékony és eredményorientált felhasználása tema[kus célkitűzések indikátorok (kimenet-, és eredményindikátorok) e- cohesion Partnerség ITI, CLLD Az Európai Parlament november 21- én jóváhagyta a jogszabálycsomag kompromisszumos változatát, várhatóan december 17. után kerülnek kihirdetésre. ETE operabv programokat 9 hónapon belül kell benyújtani (2014. szeptemberig)

4 Jogszabályi környezet Külön ETE rendelet kerül kihirdetésre, hangsúlyozva ezeknek a programoknak a sajátosságait. Cél: végrehajtás egyszerűsítése - limitált számú tema[kus célkitűzés - Vezető Partner elv marad - a fő kedvezményezef felelős a projekt végrehajtásáért a projektszintű nemzetközi konzorcium megbízásából: támogatási szerződés, partnerségi megállapodás, projekt szintű megvalósítás és elszámolás - ERFA támogatási intenzitás 85% marad - közös döntéshozatali mechanizmus marad - határon átnyúló hatás legyen világos, definiálható, mérhető, fenntartható, kimutatható - egységes output indikátorok meghatározása - közös jogosultsági szabályok felé való elmozdulás

5 Tematikus célkitűzések 1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása; 3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halásza[ és akvakultúra ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása; 4. Az alacsony szén- dioxid- kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban; 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és kezelés előmozdítása; 6. A környezetvédelem és az erőforrás- felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálóza[ infrastruktúrákban; 8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése; 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás; 11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

6 EU 2020 Az ETE programoknak is hozzá kell járulniuk az EU 2020 stratégia célkitűzéseihez: - a évesek legalább 75%- ának munkahellyel kell rendelkeznie; - az EU GDP- jének 3%- át a K+F- re kell fordítani; - energia/klíma: ÜHG gázok kibocsátásának 20%- os csökkentése; Energiahatékonyság 20%- os növelése; Megújuló energia részarányának 20%- os növelése. - Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az isabb generáció 40%- a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel; - 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitef lakosok számát.

7 A magyar oldali végrehajtási rendszer felépítésének alapelvei a as időszakban - Irányító Hatóság (IH) és Közös Titkárság (KT) kormányza[ rendszeren kívül való elhelyezése - IH és tagállami funkció szétválasztása - Közös Monitoring BizoFság a kizárólagos döntéshozó - megyék részvételének erősítése a végrehajtásban - infopontok szerepének újragondolása, nagyobb bevonásuk a végrehajtásba - monitoring rendszer fejlesztése - pénzügyi folyamatok egyszerűsítése - bizonyos beavatkozási területek esetén nyílt pályáztatási rendszer helyef egyéb projektkiválasztási módszer lehetősége

8 Ausztria Magyarország CBC legelőrehaladofabb a tervezés ápr. 17: 1. PG ülés (Programming Group) nov. 28: 10. PG ülés - Irányító Hatóság: Ausztria, Közös Titkárság: Magyarország (Sopron) - tema[kus célkitűzések és beruházási prioritások meghatározásra kerültek - OP előzetes tervezete EB számára megküldésre került - pénzügyi allokáció: HU: 31,6 M EUR + AT: M EUR - Kisprojekt Alap koncepció kidolgozás alaf pozibv visszajelzés

9 Ausztria Magyarország CBC Tema>kus célkitűzés Beruházási prioritások Specifikus célkitűzések 3. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása 6. A környezetvédelem és az erőforrás- felhasználás hatékonyságának előmozdítása 3d) A kkv- k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel elősegítése érdekében 6c) kulturális és természe[ örökség védelme, támogatása és fejlesztése 6d) biodiverzitás védelme és helyreállítása, talajvédelem és ökoszisztémával kapcsolatos szolgáltatások, például Natura 2000 és zöld infrastruktúrák helyreállítása és ösztönzése 6f) innovabv technológiák ösztönzése a szennyvízkezelési és a vízgazdálkodási szektorban a környezetvédelem és erőforrás- hatékonyság javítása, illetve a talajvédelem vagy a légszennyezés csökkentése érdekében 1. A kkv- hálózatok együfműködő kutatás- fejlesztési kapacitásainak növelése a nemzetközi szinten versenyképes helyi termékek fejlesztésére koncentrálva 2. A gazdasági fejlődéssel foglalkozó közvebtő szervezetek (pl. munkaerőpiaccal kapcsolatos intézmények, szakmai szövetségek...) által nyújtof szolgáltatások hatékonyságának növelése a régiós kkv- k nemzetközileg versenyképes helyi termékei, valamint gyártási és marke[ngkapacitásai fejlesztésének előmozdítása érdekében 1. A természe[ és kulturális örökség fenntartható, környezetbarát és erőforrás- hatékony módon történő védelmére, ösztönzésére és fejlesztésére irányuló közös megközelítések erősítése 1. A tájkép és az ökoszisztémák ökológiai stabilitásának növelése (az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatban is) 1. Technológiai innováció ösztönzése az erőforrás- hatékonyságban (anyagok életciklusa, megújuló energia szektor, talajvédelem, légszennyezés) 2. Az együfműködés, valamint az innovabv és fenntartható intézkedések ösztönzése a vízgazdálkodás és a vízvédelem területén a határon átnyúló térségben

10 7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálóza[ infrastruktúrákban Ausztria Magyarország CBC Tema>kus célkitűzés Beruházási prioritások Specifikus célkitűzések 7b) regionális mobilitás előmozdítása 1. A regionális központok határon átnyúló összekapcsolódásának és elérhetőségének növelése 7c) zöld közlekedési rendszerek 1. A közlekedési eszközök környezetbarát megoszlására való átállás ösztönzése 11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás CBC) állampolgárok és intézmények közöu jogi és közigazgatási együfműködés elősegítése 1. A határon átnyúló együfműködések és regionális/terüle[ irányítási felépítések környezetének javítása

11 Magyarország-Románia CBC nincs intézményrendszeri megállapodás, mindkét fél bejelentefe igényét az irányító hatósági szerepkör betöltésére - 6. Joint Working Group (JWG) ülés november 28- ra volt tervezve, de rövid időre elhalasztásra került - a következő JWG feladata a tema[kus célkitűzésekben való megállapodás, valamint a Stratégiai Terüle[ Elemzés (OP írás első fázisa) elfogadása - egyetértés mutatkozik a 6- os, 7- es célkitűzésben, vitás a 4- es, 8- as, 9- es, 11- es - pénzügyi allokáció: HU 93 M EUR + RO 96 M EUR

12 Magyarország-Szlovákia CBC nincs intézményrendszeri megállapodás, mindkét fél bejelentefe igényét az irányító hatósági szerepkör betöltésére - az OP elkészítésére kiválasztof konzorcium augusztusában kezdte meg a munkát - jelenleg a helyzetelemzés, ill a tema[kus célkitűzések beazonosítása zajlik - markánsan eltérő fejlefségi szint a nyuga[ és kele[ határszakasz közöf az eltérő fejlesztési igényeket be kell tudni sűríteni 4 tema[kus célkitűzésbe július 2- án a két kormányfő együfműködési szándéknyilatkozatot írt alá a határon átnyúló közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, melyben vállalták, hogy ig 25 új közú[ kapcsolatot létesítenek a határszakaszon, a szándéknyilatkozat egyik lehetséges forrásként a kétoldalú programot jelöli meg - pénzügyi allokáció: HU 95,7 M EUR + SK 60,1 M EUR

13 Magyarország-Horvátország CBC május: 1. TF ülés - következő, 4. TF ülés: intézményrendszeri kérdés még nyitof: IH Magyarországon marad, a Közös Titkárság elhelyezése tárgyalás alaf - legutóbbi TF- en ( ) megállapodás születef a 3- as, 6- os tema[kus célkitűzés kapcsán, vitás kérdés a 7- es, 5- ös, 10- es, 11- es. - legnehezebb kérdés a közlekedés fejlesztésre irányuló célkitűzés programba történő integrálása kapcsán létrejöf horvát ellenállás. - pénzügyi allokáció: HU 34,8 M EUR + HR M EUR

14 Magyarország-Szerbia IPA CBC május: 1. TF ülés - következő, 5. TF ülés: IH, KT Magyarországon kerül felállításra - IPA rendelefervezet: 8 tema[kus prioritás - megegyezés mutatkozik a környezetvédelem és a közlekedés tekintetében - vitás kérdés: gazdaságfejlesztés (HU:KKV, SRB: K+F) - a fennmaradó prioritás kapcsán a felek inkább a turizmus felé hajlanak - előre nevesítef projektek kapcsán egyetértés alakult ki (prioritásonként 1-2). - pénzügyi allokáció: HU 32,6 M EUR

15 még kezdeti fázisban Szlovénia - Magyarország CBC OP szakértők még nem kerültek kiválasztásra (két sikertelen közbeszerzési eljárás) - magyar oldali pénzügyi allokáció: 9,6 M EUR Magyarország- Szlovákia - Románia Ukrajna ENI CBC az OP elkészítésére vonatkozó közbeszerzési kiírás november 26- án jelent meg - HU kívánja továbbra is betölteni az IH funkciót - magyar oldali pénzügyi allokáció: 23 M EUR

16 Köszönöm a figyelmet! Shiraishi Renáta

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian Vállalkozás definició A vállalkozás valami

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés Prioritás A program megnevezése EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés 6. Duna menti zöld gazdaság A globális klímaváltozás és

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKE- DELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE HOSSZÚ

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05)

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) 2011.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/23 A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA kimondottan üdvözli a Duna régióra vonatkozó európai

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

A KAP jövője 2020-ig. Politikai megállapodás. Európai Bizottság. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

A KAP jövője 2020-ig. Politikai megállapodás. Európai Bizottság. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés A KAP jövője 2020-ig Politikai megállapodás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság Európai Bizottság Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Vázlat 1. A KAP reformjának folyamata 2. Szakpolitikai kihívások

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben