2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai"

Átírás

1 2015. évi adóváltozások ÁFA 2015-ös változásai S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő Időszakos elszámolású ügyletek Mégsem től Fokozatos bevezetés: től könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadásiszolgáltatásnyújtás vonatkozásában, től az összes többi 58. -ban megfogalmazott ügylet esetén Teljesítés időpontja az elszámolással, fizetéssel érintett időszak utolsó napja, viszont ha a bizonylat kibocsátása és a fizetés esedékessége az időszak vége előtt van, akkor a számla, nyugta kibocsátásának időpontja, ha a fizetés esedékessége az elszámolási időszak vége utánra esik, akkor a fizetés esedékessége, de legkésőbb az időszak végétől számított 30. nap. Csak akkor alkalmazható, ha mind az elszámolási időszak kezdete, mind a fizetés esedékessége jún. 30., ill2015. dec. 31. napját követi. Együttes feltétel! Példa könyvelési díjra 2015-ben a hatályba lépés időszakában május hónapra vonatkozó díj, fizetési határideje június 15. Teljesítés időpontja, adófizetési kötelezettség keletkezése: a fizetés esedékessége: június 15. (régi szabályt kell alkalmazni) június hónapra vonatkozó díj, a fizetési határideje július 15. Teljesítés időpontja: a fizetés esedékessége: július 15 (régi szabály kell alkalmazni, mert csak az egyik feltétel teljesül, az időszak nem június 30-át követi) július hónapra eső díj, de a fizetési határideje június 30. Teljesítés időpontja: a fizetés esedékessége: június 30. (régi szabály kell alkalmazni, mert nem teljesül mindkét feltétel, a fizetés esedékessége nem június 30-át követő időpontra esik) július hónapra eső díj, fizetés határideje július 31. Teljesítés időpontja: az érintett időszak utolsó napja, július 31. (időszak kezdete és a fizetés esedékesség is június 30-át követi új szabály)

2 Példa től júliusi időszak könyvelési díjára Fizetési határidő Teljesítés időpontja Számla kelte! Előleg szabály Pénz, vagy készpénz-helyettesítő fizetőeszközben Továbbá előlegnek minősül a teljesítést megelőzően, az ellenértékbe beszámítandó minden vagyoni előny juttatása is. Pl. csere esetén valaki előbb teljesít! Portfólió kezelés EU Bíróság C-44/11 sz. ítélete alapján történt módosítás A portfólió kezelés január 1-től nem adómentes Adómentes marad: a befektetési és kockázati tőkealap kezelés, a biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képező eszközök portfólió kezelése, magánnyugdíjpénztár, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény részére végzett portfólió kezelés (kollektív pénzek befektetése kezelése) Amennyiben a portfólió kezelést időszakos elszámolású ügyletként nyújtják, akkor azon időszakokra vonatkozóan kell az adókötelezettséget először alkalmazni, amelyek december 31-ét követően kezdődnek. Benzin áfa levonási joga Kísérleti motorfejlesztés esetén Amennyiben a benzint közvetlenül úgy használják fel, hogy az anyagjellegű ráfordításként egy másik termékértékesítés adóalapjába épül be! Az üzemanyagból egy másik termék lesz.

3 Lakóingatlanhoz kapcsolódó adókötelezettség alóli kijelentkezés Adókötelessé tétel esetén 5 évig nincs kilépési lehetőség. Bejelentkezés értékesítésre és hasznosításra. Lakáspiac fellendülése érdekében: ig az 5 éven belül is ki lehet jelentkezni az adókötelesség alól. Arányos áfa kötelezettség az ingatlan áfa mentes eladása során, amennyiben korábban az áfa levonásra került. Fordított adózás Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz ideértve azt is, ha az nem kötött építési hatósági engedélyhez vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetében. Az adót a termék beszerzője fizeti az Áfa tv. 6/B. mellékletében felsorolt termékek (vasak, csövek), amennyiben azok nem tartoznak az Áfa tv. használt ingóságokra vonatkozó hatálya alá. Amennyiben még előtt előleget fizettünk, akkor csak a maradék összeg tartozik a FAD alá! Akkortól, amikor az ügylet teljesítés időpontja utáni ös változás a távolról is nyújtható szolgáltatások esetén A 1042/2013/EU végrehajtási rendelet alapján A távolról is nyújtható szolgáltatásokra: távközlési szolgáltatás, műsorszolgáltatás, elektronikus szolgáltatás. A változás a B2C esetet érinti (egyszerűsítés) Teljesítési hely B2B esetén főszabály (37. ) fordított adózás B2C esetén, ha az igénybe vevő lakóhelye, szokásos tartózkodási helye EU-ban van, akkor ez a lakóhely, vagy szokásos tartózkodási hely B2C esetén, ha az igénybe vevő lakóhelye, szokásos tartózkodási helye EU-n kívül van, akkor a szolgáltatás nyújtó székhelye ös változás a távolról is nyújtható szolgáltatások esetén Választható adóbevallási formák: Általános szabály: ahogy eddig is, regisztrálás és helyi adószám alatt bevallás az érintett államban. Különös szabály: (MOSS Mini Egyablakos Rendszer) Nincs letelepedés abban az államban, ahol a szolgáltatást a nem adóalany igénybe veszi. A székhely szerinti államban történik a másik államba a nyilvántartásba vétel. Bejelentkezés, regisztráció és bevallás a MOSS portálon: https://moss.nav.gov.hu/ ügyfélkapus bejelentkezéssel

4 2015-től bevallás a különös szabály választása esetén Nem kell országonként bevallást benyújtani, hanem minden teljesítési helyre vonatkozóanegy összevont bevallás kerül benyújtásra. A bevallás benyújtása negyedévente (követő hónap 20. napjáig) Ezeket a bevallási adatokat a NAV továbbítani fogja mindazon tagállamok részére, amelyek a bevallásában feltűntetésre kerültek. Minden állam saját adómértékét Adó befizetése: Nem kell országonként befizetni A székhely szerinti országban kell a befizetést teljesíteni EUR-ban Az EUR-ra történő átszámítás (ahol nem EUR van) az Európai Központi Bank árfolyama alapján történik Önellenőrzés : a bevallás adatait a benyújtás határidejétől számított 3 éven belül lehet helyesbíteni! Levonási jog a bevallásban NEM érvényesíthető!!! Azt külön visszatéríttetési eljárásban (ELEKÁFA) Tehát a különös szabályok esetén a feladatok: Tisztázni, hogy a végzett tevékenység beletartozik-e a távolról is nyújtható szolgáltatások közé? Ezeket a szolgáltatásokat nyújtjuk-e más tagállamban lévő nem adóalanyok részére? Megismerni ezen országok áfa fizetésével kapcsolatos szabályokat. Bejelentkezni az érintett államba, vagy a regisztrálni a MOSS rendszeren keresztül. Bevallásokat elkészíteni és az áfa befizetéseket teljesíteni. ELEKÁFA (1/2) Azon adóalanyok használhatják, akik az EU valamely más tagállamában felszámított hozzáadottérték-adó visszatéríttetését kezdeményezik. xxelekáfa kötegelt nyomtatvány Pl.: üzemanyag, szállás, taxi, stb. Olyan ügyletek, ahol a származási ország elve szerint történt a számlázás. Tagállamonként külön nyomtatvány Számlánként, bizonylatonként ELEKÁFA (2/2) Visszatérítési időszak és érték: 3 havonta, de így a visszatérítéssel érintett héanem lehet kevesebb 400 -nál. Évente, a de így a visszatérítéssel érintett héanem lehet kevesebb 50 -nál. Benyújtási határidő: maxa visszatérítéssel érintett időszakot követő év szeptember 30-ig! Benyújtás a NAV felé Esetenként szkennelvecsatolni a bizonylatot is! (számla, vagy nyugta?) Nincs jogosulatlan visszaigénylés

5 5 %-os adómérték Újabb húsfélék adóznak 5 %-os áfa mértékkel A köztes terméknek minősülő nagy testű állatok: szarvasmarha, juh, Kecske. Milyen formában: élő állatként, egyben, félben, frissen, vagy hűtve. Belföldi összesítő jelentés 2014-ben 2 M Ft-os értékhatár 2015-től 1 M Ft-os értékhatár! Változik a számla tartalmi követelménye (adószám!) Választás alapján akár az 1 M Ft alatti számlákról is készíthető összesítő jelentés. Olyanokról is, amelyeken nem szerepel a vevő adószáma. Egyéb áfa változások A kezelőszemélyzet nélküli automatából történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében az ellenérték megtérítését követően 15 napos ésszerű időn belül kell számlát kibocsátani a vevő kérésére. Élelmiszerértékesítő automaták bejelentése: 30 e Ft-os igazgatási díj Első alkalommal között, majd az értékesítést megelőző napon, de legkésőbb az értékesítés megkezdésekor bejelentési kötelezettség. A megszüntetést is be kell jelenteni. Jogelőd nélkül létrejövő adóalany az első két évben havi bevallásra kötelezett!!! Átalakulás esetén továbbra is mint a jogelőd! Az éves bevallásra kötelezett, akinek a 2 évvel korábbi termékértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó bevétele az 50 M Ft-ot eléri vagy meghaladja, negyedéves bevalló lesz. Illetékkel kapcsolatos fontosabb évi változások

6 Cserét pótló vétel kedvezménye Amennyiben lakóingatlan vásárlásakor ismert, hogy 1 éven belül a már meglévő lakóingatlan eladásra kerül, és legkésőbb a földhivatali eljárás megindításáig erről nyilatkozik, a NAV-től kérhető a cserét pótló vétel előrehozott kedvezménye Tehát nem kell a vétel illetékét megfizetni, majd utólag visszaigényelni. Így a NAV a lakásszerzés utáni illetékkiszabási eljárást felfüggeszti, és az 1 éven belüli eladást a magánszemélynek igazolni kell, melynek figyelembe vételével állapítják meg a fizetendő illetéket. Igazolás elmaradása esetén a büntetés a jegybanki alapkamat kétszerese. Egyéb illetékkel kapcsolatos változások Ingatlan átruházás illeték kötelezettsége Tao tv. szerinti ügyvezetés miatti kapcsolt vállalkozások esetén Eljárási illeték megfizetése Válaszborítékra ragasztott illetékbélyeg helyett átutalással, vagy zárt borítékba feladott válaszborítékon keresztül. Bírósági eljárási során a felperes átutalással is teljesítheti az illetéket, ahol a keresetindítás határideje több mint 31 nap, illeték összege több mint 500 e Ft. Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság meghatározása: a mérlegében kimutatott eszközök mérleg szerinti értékének összegéből a belföldön fekvő ingatlan(ok), mérleg szerinti értéke több mint 75 %. Eddig az eszközöknél a pénzeszközöket, pénzköveteléseket nem kellett figyelembe venni től a mérlegfőösszegnél az aktív időbeli elhatárolásokat és kölcsönöket NEM kell figyelembe venni! Egyéb adókkal kapcsolatos változások Külföldi művészek egyszerűsített adóztatása A kettős adóztatást kizáró egyezmények szerint a külföldi előadóművészek Magyarországon is adóztathatók! 2014-től ezért bevezetik az egyszerűsített eljárást! Bármely 12 hónapban 183 napnál kevesebb Mo-i tartózkodás FEOR szerinti tevékenységekre: 2724 Zeneszerző, zenész, énekes foglalkozásból a zenész, énekes, 2726 Színész, bábművész, 2727 Táncművész, koreográfus foglalkozásból a táncművész, 2728 Cirkuszi és hasonló előadóművész, vagy 3711 Segédszínész, statiszta. 200 e Ft-os bevételig adómentesség, felette a teljes összeg után adóköteles Bevétel 70 %-a jövedelem (30 % ktg. vélelmezve) Csak 16 % szja kötelezettség Semmilyen kedvezmény nem érvényesíthető! Nem keletkezik Tbj. szerinti biztosítási jogviszony, így nincs más közteher 2015-től viszont 14 %-os EHO kötelezettség is keletkezik! A ,- Ft-os határig Bevallás (egyszerűsített módon angol-magyar nyelven) és adó befizetés az elutazásig (53INT)

7 KATA A bejelentkezésnél TAJ szám megadása kötelező. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy a kisadózó főállású kisadózónak minősül-e, a biztosítása, vagyis a biztosított jogviszonya a kisadózókénti bejelentéssel jön-e létre. EV szünetelése esetén nem kell havonta megtenni a nemleges bejelentést Az adóalanyiság megszűnik a rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló hónap utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot (és nem a negyedév utolsó napjával) Új (hetedik) vélelem a munkaviszony megdöntésére: Amennyiben a kisadózónak van máshol főállású munkaviszonya, vagy főállású társas vállalkozó és ezért nem főállású kisadózó, továbbá a bevételének több mint 50 %-át ne attól a cégtől szerezze, ahol munkaviszonyban áll, vagy ahol főállású társas vállalkozó. KIVA Adóalanyiság megszűnése az újraválasztás lehetőséges az eddigi 2 adóév helyett 24 hónap! Adóelőleg: Minden adóalany negyedévente köteles megállapítani, bevallani és megfizetni! Adóalap: A KIVA előtti időszak adója, melyet KIVA alatt fizetnek, növelő tétel, kivéve az ÁFA! Gépjárműadóval kapcsolatos évi változások Cégautóadó vonatkozásában: 2015-től az magyar állam tulajdonában álló, hatósági nyilvántartásba bejegyzett személygépkocsi esetén az adó alanya az a személy vagy szervezet, amely a személygépkocsi vagyonkezelői jogával rendelkezik. Mentes a cégautóadó alól az a személygépkocsi amely törvényes öröklés eredményeként a magyar állam tulajdonában áll, azon hónap utolsó napjáig, melyben a személygépkocsi vagyonkezelői vagy használati jogát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. más személynek vagy szervezetnek nem adja át. Még a 0-s bevallást sem kell benyújtani! A forgalmazó és a befektetési alap különadójának új szabályai Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló évi LIX. törvény (Különadó tv.) A külföldi befektetési értékpapírok forgalmazóját továbbá a befektetési jegyek alapkezelőit terhelik. Adó alapja: értékpapír számlákon nyilvántartott külföldi kollektív befektetési értékpapírok forintban kifejezett értéke, mely után a fizetendő adót a forgalmazó állapítja meg, vallja be és fizeti meg (önadózással). a befektetési alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyeinek a negyedév naptári napjain nyilvántartott nettó, eszközértékén számított negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított értéke, mely után fizetendő adót a befektetési alapkezelő állapítja meg, szedi be, vallja be és a megállapított beszedett és beszedni elmulasztott adót fizeti meg (adóbeszedéssel). Adó mértéke: az adóalap 0,05 %

8 Helyi adóval kapcsolatos fontosabb változások Helyi önkormányzat adóztatási mozgástere bővült: Települési adó bevezetésének a lehetősége! Eddig is van: építményadó, telekadó, IPA, IFA, kommunális adó. Korlát: Közteher hatálya (törvény által rendelt) alatt álló adótárgyra nem lehet kivetni. Települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá e minőségére tekintettel vállalkozó. Vagyis kizárólag magánszemély lehet a települési adó alanya Kapcsolt vállalkozások IPA-jaesetén 1 napi kapcsolat is teljes évi összevont adóalapot eredményez 2014-ben 2015-től ha nem egész évben áll fenn a kapcsolt vállalkozási jogviszony, akkor arányosan kell figyelembe venni! Összevont adóalap továbbra is akkor kell, ha az ELÁB + a közvetített szolgáltatás értékének együttes összege az adóalany nettó árbevételének 50%-át meghaladja. Reklámadóval kapcsolatos változások Amennyiben a közzétevő szerepel a NAV nyilvántartásban, nem kötelező a nyilatkozat! Jelentkezés önkéntes alapon Kapcsolt vállalkozások adóalapja: 2014-ben akár 1 napi kapcsolt vállalkozási viszony miatt is teljes időszakra szóló összevont adóalap kell 2015-től ha nem egész évben áll fenn a kapcsolt vállalkozási viszony, időarányosan kell számítani Egyéb változások: A reklám közzététele attól függetlenül adóköteles, hogy a reklám megrendelő és közzétevő közötti szerződésben a reklámközzététel helye, ideje és módja a közzétevő honlapján vagy műsoridejében előre meghatározott vagy nem. Az esetleges felárak (pl. kiemelt idősáv) is az ellenérték része. Adósávok: 0 0,5 Mrd. 0 % 0,5 Mrd 10 Mrd 1 % 10 Mrd 15 Mrd 10 % 15 Mrd 20 Mrd 20 % 20 Mrd felett 50 % 2015-től! Környezetvédelmi termékdíj fontosabb változásai Termékdíjkötelestermékek eddig: akkumulátor; csomagolóeszköz, egyéb csomagolószer; egyéb kőolajtermék; elektromos, elektronikai berendezés; gumiabroncs; reklámhordozó papír től bővült: egyéb műanyag termék( vtsz); egyéb vegyipari termék (3305, 3307, 3401, 3402, vtsz); irodai papír (4802, 4810, 4820 vtsz). Termékdíjraktáriránti engedélykérelem benyújtását kizárólag elektronikus úton lehet kérni. A termékdíjraktárüzemeltetőjének olyan elektronikus nyilvántartást kell vezetnie, amely a termékdíjraktárhelyszínén elérhető a NAV ellenőrzés elősegítése miatt. Innovációs járulék 2015-től könnyítés! Mikro-vagy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság mentesül az innovációs járulék alól től a mikro-vagy kisvállalkozásként történő besorolásánál a Kkv törvénynek csak a létszám, illetve éves nettó árbevétel, vagy mérlegfőösszeg adatait kell vizsgálni. A mutatókat csak az adott társaság szintjén kell vizsgálniaz üzleti év első napján fennálló létszám és nettó árbevétel/mérlegfőösszeg adatok tekintetében. Visszatérés a előtti szabályozáshoz! Nem kell tehát 2015-től figyelembe venni: a két egymást követő beszámolási időszak határértékeit, a minősítéshez a kapcsolódó vállalkozások adatait, illetve a partnervállalkozások arányos adatait (vagyis nem kell összevontan kezelni a létszám és pénzügyi mutatókat).

9 Adózás rendjével kapcsolatos fontosabb évi változások EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer től az áfa-csalások megelőzése érdekében Adminisztrációs többlet teher és esetenként pénzügyileg is többletterhet jelenthet Bejelentési kötelezettség a belföldi felek esetében: az eladó/feladó, a vevő/címzett. Vagyis a kereskedők, gyártók, termelők 15 napig érvényes EKAER számot kapunk, melyet át kell adni a fuvarozó, fuvarszervező részére. A nemzetközi segélyszállítmányokat szállító gépjárműveknek, illetve a katonai gépjárműveknek nem kell EKAER számot igényelni. EKAER bejelentési kötelezettség Minden egyes útdíjkötelesgépjárművel (tehát a 3,5 t feletti össztömegű tehergépjárművel) végzett, közúti fuvarozással járó termékmozgást, amelynél a fuvarozás: EU-s címről belföldi címre, belföldi címről EU-s címre, belföldi címről belföldi címre történik, amennyiben az nem a végfelhasználó felé történik! Honnan tudható, hogy a fuvarozott termék nem végfelhasználó felé történik???? A bejelentést az EU-s beszerzés esetében a terméket átvevő/címzett, míg az EU-s értékesítés esetében az eladó fél/feladó teszi meg. Értékhatártól és súlyhatártól függően egyéb, nem útdíjköteles gépjárművekkel (akár szgkval is) végzett fuvar esetén is bejelentési kötelezettség van, kivéve: a kockázatos élelmiszerek (pl.: gabona, étolaj, cukor, de majd később határozzák meg ) esetében 200 kg vagy nettó 250 e Ft, (új) 500 kg és 1 M Ftilletve az egyéb kockázatos termékek esetében 500 kg vagyés nettó 1 M Ft értékű termék esetén. EKAER bejelentendő adatok (22/E. (8)) a feladó adatai (név, adóazonosító szám), a felrakodás címe, a címzett adatai (név, adóazonosító szám), a kirakodás (átvétel) címe, kockázatos termék belföldre irányuló értékesítése esetén a kirakodási címen található ingatlant használó vállalkozás adatai, a bejelentő elérhetőségei (telefonszám, cím), valamint a fuvarozás jogcíme, az EKAER számhoz tartozó termék(ek) megnevezése, VTSZ száma (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig), a bruttó tömege kg-ban, a veszélyességi bárcaszáma, a termékek cikkszáma, különböző ellenérték és beszerzési ár adatok, (10 %-os hibahatár lehetősége a súly és értékadatban) a fuvarozáshoz használt jármű forgalmi rendszáma, a várható kirakodási/ felrakodási időpont.

10 EKAER esetén kockázati biztosíték fizetése A kockázatos élelmiszerek fuvarozásakor minden esetbenkockázati biztosítékot kell nyújtani. A i döntés alapján első ízben március 11-től! Egyéb kockázatos termékek esetén az EU-s beszerzésnél, illetve a belföldi forgalomban az első adóköteles értékesítésnél kockázati biztosítékot kell nyújtani, melyet a működés során folyamatosan fenn kell tartani. A biztosíték összege: a bejelentést megelőző 6045 napi, melybe a bejelentés napja is beleszámít EKAER alá tartozó termékekből származó nettó forgalom 15%-a. Mentesülés: a minősített adózói adatbázisban szerepelő adózó, vagy a legalább 2 éve működő adózó, amely szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban és nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt Aki még nem szerepel febr. 28-ig érdemes kérni EKAER egyéb szabályai A bejelentés nélkül/ekaer szám nélkül fuvarozott termék igazolatlan eredetűnek minősül: áru értékének 40%-ig terjedő mulasztási bírság, a NAV a bírság mértékében lefoglalhatja, zár alá veheti az árut, ig nem bírságolnak, csak figyelmeztetnek. Alapelvi változás Az adókötelezettséget érintő jogviszony (szerződés, ügylet) alanyainak ellenőrzése során ugyanazt a vizsgálattal érintett és már minősített jogviszonyt az adóhatóság nem minősítheti adózónként eltérően, a jogviszony egyik alanyánál tett megállapításait hivatalból köteles figyelembe venni a jogviszony másik alanyának ellenőrzése során. Vagyis a már minősített jogviszonyt az adóhatóság nem minősíthet más adózónál eltérően!!! A nemzetközi szerződéssel érintett jogviszonyok, ebből származó jövedelmek tekintetében a rendelkezésre álló tényeknek vagy a vonatkozó nemzetközi szerződés rendelkezéseinek államok közötti eltérő értelmezése azt eredményezi, hogy az adott jogviszonyból származó jövedelmet egyik állam sem tekinti belföldön adóztathatónak, akkor Magyarország nem mentesíti ezt a jövedelmet az adóztatás alól. A hibrid adótervezési megoldások elleni harc keretein belül. Az adókötelezettséget tehát az eset összes körülményeinek figyelembevételével állapítják meg, akár becsléssel is! Mulasztási bírság A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha: az ellenőrzést, az üzletlezárást, a hatósági eljárást vagy a végrehajtási eljárást, a megjelenési kötelezettség elmulasztásával, az együttműködési kötelezettség megsértésével vagy más módon akadályozza, különösen ilyennek minősül, ha a becslés során az adózó bizonyítékként más adózót is érintő szerződéses kapcsolatra vagy egyéb ügyletre hivatkozik, és az ez alapján lefolytatott kapcsolódó vizsgálat az adózó bizonyítási indítványában foglaltakat nem támasztja alá. Mindezek ismételt jogsértése esetén 500 e /1 M Ft a mulasztási bírság!!!

11 Egyéb adózás rendjével kapcsolatos változások Képviseleti jog illeti meg a könyvvizsgálókat magánszemélyek és cégek esetén Fokozott adóhatósági felügyelet esetén már nem kötelező a bevallásokat ellenjegyeztetni! xxa60-as összesítő jelentést havonta kell benyújtani: 2014-ig csak akkor, ha a termékértékesítés a meghaladja az ,- -t 2015-től akkor is, ha a termékbeszerzés haladja meg az ,- -t! 4 naptári negyedévig figyelni! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Az ÁFA törvény változásai 2015. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK...

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 1 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 3 ELHATÁROLT VESZTESÉGEK FELHASZNÁLÁSA... 5 JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Hogyan adózunk 2015-ben?

Hogyan adózunk 2015-ben? Hogyan adózunk 2015-ben? Hasonlóan a tavalyi évhez, idén is megkímélte a jogalkotó az adózókat a nagyobb horderejű változásoktól, és nem kell elejétől a végéig újratanulni az adótörvényeket. Ez ugyanakkor

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

wts hírlevél # 12.2014 fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója.

wts hírlevél # 12.2014 fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója. 2014. november wts hírlevél # 12.2014 WTS Klient. A híd. fókuszban 2015. évi adótörvény módosítások a 2014. november 18-án elfogadott, T/1705/60 számú törvényjavaslat összefoglalója. tartalom 2015. évi

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 BEVEZETŐ

ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 BEVEZETŐ ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 BEVEZETŐ Elfogadta az Országgyűlés a 2015. évi adótörvényeket, melyek a köztársasági elnök aláírására várnak, így még nem kerültek kihirdetésre. Az egységes törvényszövegek megjelenéséig

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

2015 évi adótörvény változások

2015 évi adótörvény változások 2015 évi adótörvény változások Év végi adóváltozások 2015 Az Országgyűlés november 18-án szavazott a 2015. évre vonatkozó adómódosításokról. TAO SZJA ÁFA SZOCHO ART Társasági adó változások Adókulcs, nyereség

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény)

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Nagy Richárd NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Személyi jövedelemadó Ha a magánszemélyt

Részletesebben

Változások az adójogszabályokban 2015.

Változások az adójogszabályokban 2015. Változások az adójogszabályokban 2015. Az adózás rendjét érintő változások Képviselet, fokozott adóhatósági felügyelet Az Art. 7. (1)-(7) bekezdéseinek módosulásával a képviseletre jogosultak körébe a

Részletesebben

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ 2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ Személyi jövedelemadó törvény változásairól Első házasok kedvezménye: Minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 31

Részletesebben

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

Rexinfo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rexinfo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015. évi fontosabb adóváltozások a teljesség igénye nélkül Minimál bérek: 2015. január 1-jétől 105000 Ft lesz a havi minimálbér A garantált bérminimum azaz a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor osztályvezető 1 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Tartalomjegyzék 2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Cafetéria:... 4 Adómentes lakáscélú juttatások... 5 Családi adókedvezmény... 5 Változik a családi kedvezmény

Részletesebben