ÖSSZEFOGLALÓ SZAKVÉLEMÉNY. idősek otthona. Átlagos: Ft Engedélyezett férőhelyek: 150 Betöltött férőhelyek: 127

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ SZAKVÉLEMÉNY. idősek otthona. Átlagos: 151.500.- Ft Engedélyezett férőhelyek: 150 Betöltött férőhelyek: 127"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ SZAKVÉLEMÉNY Intézmény neve: Kék Duna Otthon Címe: Sződliget Típusa: idősek otthona Telefon, 27/ Térítési díjak: emelt szintű: Ft Átlagos: Ft Engedélyezett férőhelyek: 150 Betöltött férőhelyek: 127 Működési engedély száma: XIV-C-001/66-8/2012 Fenntartó neve, címe: Szent Kereszt Alapítvány 1138 Budapest Váci út 186. Intézményvezető neve, végzettsége: Somodi Ingrid, pedagógus, állig.főiskola, szociális munkás (tartósan távol) Adatszolgáltató neve, beosztása: Mestra Bernadett, intézményvezető helyettes Szilvási Beatrix szakmai helyettes Vizsgálatot végző neve: Erdei Lászlóné A vizsgálat időpontja: Az intézmény szép, ligetes környezetben a Duna partján található. Tömegközlekedési eszközzel is jól megközelíthető. Vác és Budapest között 30 percenként közlekedik távolsági autóbusz, a megálló kb. 150 m-re van az intézménytől. Az intézmény korábban szállodaként funkcionált, óta működik idősek otthonaként. Az épület négyszintes, teljesen akadálymentes. Két felvonó van a házban, a bejárat rámpával ellátott. A ligetes park kellemes hely a szabadban tartózkodásra, valamint kinti programok megfelelő helyszíne is. A lakók egyágyas apartmanokban és két-háromágyas szobákban kerültek elhelyezésre. Valamennyi szobához tartozik fürdőszoba. Lehetőség van saját bútor behozatalára is. A lakószobák telefonos nővérhívóval, a teljes intézmény füstjelzővel felszerelt. A földszinten tornaterem, uszoda, fodrászat, társalgók szolgálják a lakók kényelmét. További közös helyiségek: könyvtár, 3 db társalgó, imaterem, hobbikonyha, 3 étterem, teraszok. A közös terek berendezése esztétikus, megfelel a lakók egészségi és mozgásállapotának, az idősek teljes kényelmét, komfortját segítik. Az intézmény teljes területén a higiéné kifogástalan. A megüresedő emelt szintű férőhelyeket fokozatosan átlagos szintűre minősítik át. Az intézmény szolgáltatásai: Étkeztetés keretében napi négyszeri - cukorbetegek részére napi ötszöri - változatos étkezést, orvosi javaslatra diétát biztosítanak. Diéta típusok: cukros, vegetáriánus, gyomorkímélő, folyékony pépes. Saját korszerű főzőkonyhával rendelkeznek. A főzőkonyha és az étterem berendezési, használati tárgyai, konyhatechnológiai eljárásai megfelelnek a HACCP minőségmérő rendszer előírásainak. Az étkezés az igényesen berendezett ebédlőkben történik. Az étlapot rendszeresen elhelyezik a faliújságon, melyen a diétás étrendet is feltüntetik. 1

2 Ruházat, textília: A lakók főleg saját ruhájukat használják. Szükség esetén az intézmény adományokból is biztosítani tudja a szükséges ruhaneműket, így erről egyéni nyilvántartó lapot nem vezetnek. Biztosítják továbbá a jogszabályoknak megfelelően a 3 váltás ágyneműt, és tisztálkodást segítő textíliát, valamint az inkontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket. A tisztálkodáshoz szükséges alapvető tisztálkodási szereket a Házirendben foglaltak szerint adják. A ruházat mosását, javítását az intézmény saját mosodájában térítésmentes szolgáltatásként végzi. Egészségügyi ellátás: Az egészségügyi ellátást a jogszabálynak megfelelően biztosítják. Ennek keretében teljes körű ápolást-gondozást, gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel történő ellátást, 24 órás nővérfelügyeletet és orvosi ellátást biztosítanak. A háziorvos heti 2x3 órát rendel, valamint szükség szerint hívható. A háziorvos munkáját neurológus-pszichiáter heti 1x4 órában, valamint bőrgyógyász szakorvos havi 4 órában egészíti ki. Szűrővizsgálatokat látás, hallás, tüdőszűrés - szervez az intézmény. A gondozás 5 gondozási egységben és 6 gondozási csoportban folyik. Alapgyógyszer listát az intézmény készít, az ellátottak térítésmentesen kapják a listán szereplő gyógyszereket. A listát aktualizálják, s kifüggesztik a faliújságra. Az alaplistán nem szereplő gyógyszerek, testközeli gyógyászati segédeszközök költségeit az ellátott viseli, beszerzéséről az intézmény gondoskodik. Az alapítvány támogatásával a napi 3 db pelenkát térítésmentesen kapják a lakók. A gyógyszereket zárható gyógyszerszekrényben tárolják, adagolását szakképzett ápológondozónők végzik, a lejáratot rendszeresen felülvizsgálják. Érték- és vagyonmegőrzés: Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja az érték- és vagyonmegőrzést, mely a Házirendben is szabályozásra került. Érdekképviselet, tájékoztatás: Az intézményben működik Érdekképviseleti Fórum, havonta ülésezik, az ülésekről jegyzőkönyvet készítettek. Az ellátottjogi képviselő Ipacs Piroska - elérhetősége kifüggesztésre került, havonta tart fogadóórát az intézményben. Az ellátottak tájékoztatása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik szóban és írásban. Az írásos tájékoztatók a faliújságon megtalálhatók. Az otthon tevékenységéről szórólapok, internet segítségével nyújtanak tájékoztatást az érdeklődőknek. MENTÁLHIGIÉNÉS TEVÉKENYSÉG: A szakmai ellenőrzés kiemelt témaköre az intézményben folyó mentálhigiénés tevékenység volt, mellyel kapcsolatos főbb megállapítások a következők: Személyi feltételek: Az intézmény 2 fő szociális és mentálhigiénés munkatársat ( általános szociális munkás) és 1 fő (heti 20 órában) foglalkoztatás-szervezőt (ÖNO és házi szociális gondozó, gyermekápoló) alkalmaz. Egy fő mentálhigiénés munkatársi állás meghirdetésre került, betöltése folyamatban. A munkatársak közvetlenül az intézményvezető irányítása alá tartoznak. A szakdolgozók Munkaköri leírásai tartalmilag megfelelnek az előírásoknak, a feladatok megfelelően részletesek. A szakdolgozók regisztrációja megtörtént. Az intézmény továbbképzési tervet készített, biztosítják a továbbképzéseken való részvételt, a kreditpontokat nyilvántartják. A terv - finanszírozásra és a helyettesítésre vonatkozó rész - kiegészítésére javaslatot tettem. 2

3 Az intézmény biztosítja az esetmegbeszélések lehetőségeit, a továbbképzéseken, konzultáción, konferenciákon, intézménylátogatásokon, tapasztalatcserén való részvételt. Dokumentáció: A Szakmai Program tartalmazza a jogszabályban előírt valamennyi elemet. /1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A./ Aktualizálására sor került, minden évben új program készül. Az intézményben magas a demens lakók aránya, részükre külön negyedéves programtervet készítenek. A Házirend évben a hatályos jogszabályoknak megfelelően került elkészítésre, aktualizálása megtörtént, a hirdetőtáblára kifüggesztették. Tartalmazza az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (3) bekezdésében foglalt valamennyi elemet. A Házirend módosítására a jogszabályi változások miatt, valamint az ellátottak ötletbörzén történő javaslatai alapján került sor. A Házirendet az Érdekképviseleti Fórum a lakók nevében elfogadta, az elnök és a tagok a jegyzőkönyvet aláírták. Az intézmény a Házirendben szabályozta egy lakrészen belül a maximális villamos energia fogyasztását, melyet 30 Kwh-ban határozott meg. A szobákban és a lakrészekben mérőórák kerültek felszerelésre. Az ezen felüli fogyasztást az ellátottaknak meg kell téríteniük az intézmény felé az áramszolgáltató által meghatározott aktuális tarifa szerint. A mentálhigiénés tevékenység dokumentációját az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezeti. Tárolása a mentálhigiénés munkatárs szobájában, zárható szekrényben történik. A megtekintett dokumentáció naprakész, a gondozási anamnézist, egyéni gondozási tervet valamennyi gondozott vonatkozásában elkészítik, a mentális állapot napra kész követése céljából nyomon-követő lapot vezetik. Évente, illetve szükség szerint felülvizsgálják, módosítják. Valamennyi lakó részére ápolási tervet is készítenek. Tájékoztatást adtam arról, hogy ápolási tervet akkor kell készíteni, ha az ellátásban részesülő személy ápolásra is szorul. Eseménynaplót vezetnek, a mentálhigiénés munkatársak naponta aláírják. Negyedéves és heti foglalkoztatási tervet készítenek. A heti tervet kifüggesztik. A csoportos és demens foglalkoztatásokról naplót vezetnek. Előgondozás: A mentálhigiénés munkatársak valamennyi igénylőnél elvégzik az előgondozást a kérelmező otthonában vagy a kórházban. A jogszabályban előírt I-II. Előgondozási adatlapot vezetik, dokumentálása a szakmai elvárásoknak megfelelő. Az előgondozás során a jogszabálynak megfelelő tájékoztatást nyújtanak, felmérik az igénylő állapotát. Az előgondozás során tett javaslatokat a lehetőségek szerint figyelembe veszik. Elhelyezésre várakozó jelenleg nincs az intézményben. Soron kívüli elhelyezés ritka, általában azonnal el tudják helyezni. Az ügyintézési idő alatt telefonon és személyesen tartják a kapcsolatot az ellátást igénylővel. Beilleszkedés: Az első előgondozás során tájékoztatást nyújtanak az intézményről, átbeszélik a Házirendet. Az előgondozás második szakaszában felkészítik az igénylőt a beköltözésre, továbbá felkészítik az ellátottakat is az új lakó fogadására. A beköltözést követően bemutatják a lakótársakat, dolgozókat. Személyes beszélgetéssel segítik a beilleszkedést, s lehetőség szerint mielőbb bevonják a közös programokba, meghívják a teadélutánokra. 3

4 Kórházból vagy más intézményből érkező lakó beköltözését is megelőzi az előgondozás. Jó kapcsolatot tartanak fenn a kórházi szociális nővérrel. Az esetátadás telefonon történik. A szükséges dokumentációt, információt megkapják. Önkéntes tevékenységet a közelben lévő speciális otthon lakói végeznek. A fogyatékos fiatalok a kerti munkákban nyújtanak segítséget. Minden évben rendeznek családi napot, melyre a hozzátartozókat meghívják. Az otthonban szervezett rendezvényeken a hozzátartozók csak vendégek, a szervezésben, lebonyolításban nem vesznek részt. Egyéni esetkezelést a mentálhigiénés munkatársak (általános szociális munkás és szociálpedagógus) végeznek: kapcsolati konfliktusok kezelése, fizikai állapot romlásával járó veszteségélmény feldolgozásához támasz nyújtása. Dokumentálása az egyéni gondozási tervben, esetenként külön feljegyzésben történik. A munkatársak részt vesznek az esetmegbeszéléseken is. Csoportos, irányított beszélgetéseket a mentálhigiénés munkatársak végeznek. Havonta kerekasztal címen az előző hónap értékelése, valamint a tárgyhó terveinek megbeszélése történik. A veszteségek feldolgozásának segítése egyéni támogató beszélgetések keretében történik. A hitélet gyakorlása valamennyi lakó számára szabadon biztosított. Hetente van katolikus mise, református istentisztelet, havonta baptista bibliaóra. Az intézményben ökomenikus imaterem áll a lakók rendelkezésére. A lakók szociális és más hivatalos ügyeinek intézésében a mentálhigiénés munkatársak és a foglalkoztató munkatárs nyújtanak segítséget. Az intézményben tervezik, biztosítják a lakók állapotának, életkorának megfelelő foglalkoztatást. Fizikai foglalkoztatás keretében tornát, sétát szerveznek a lakók részére. Kreatív foglalkozás: bábvarrás, plüssállatok, ünnepi díszek és ajándék készítése. A lakók munkáival díszítik fel a teljes házat. Kulturális, szellemi és szórakoztató foglalkozásokat szervez az intézmény. Működik színjátszó-kör, filmklub, szerveznek irodalmi délutánt, vetélkedőket, esetenként külső előadókat hívnak meg. Közösen megemlékeznek az ünnepekről. A foglalkozásokon, programokon való részvétel önkéntes, a programok kialakításánál figyelembe veszik a lakók kívánságait. Az intézmény biztosítja a szabadidős tevékenységhez a megfelelő helyiséget, anyagokat, eszközöket: társasjáték, kártya, sakk, könyvtár, újság, könyvtár, internet, video, TV, DVD, magnó, projektor, stb. Speciális lakócsoportokat célzó foglalkozásokat a demenciában szenvedők részére szerveznek. Jelenleg 60 fő demens lakójuk van, részükre három demens részleg került kialakításra. A részlegeket fizikai és egészségi állapot alapján szervezték. A tájékozódás könnyítése érdekében nagy betűkkel írják ki a neveket és a közös helyiségek neveit. Az együttműködés jó az ápoló-gondozó csoport és a mentálhigiénés munkatársak között. Formái: közös munkaértekezlet, a mentálhigiénés munkatárs naponta átnézi és aláírja az 4

5 eseménynaplót, a főnővér pedig a mentálhigiénés dokumentációt, együttműködés az orvosokkal. Az intézményben az elégedettség mérését lakógyűléseken, valamint kérdőíves felméréssel végzik. A havonta tartott fogadóórán van panaszláda. A legutóbbi felmérés során a 128 kérdőívből 121 volt értékelhető. Lehetséges válaszok: megfelelő - nem megfelelő - részben megfelelő. Vizsgálták a személyzet udvariasságának, megbízhatóságának kérdését, melyet 76 % tartott megfelelőnek. Az ápolószemélyzet munkáját 73 %, a takarítói és mosodai munkát 85 % ítélte megfelelőnek. Az intézmény az elhunytakkal kapcsolatos teendőket a jogszabálynak és belső eljárásrendjének megfelelően látja el. A halál beálltát követően az ingóságokról tételes leltárt készítenek, melyet két tanú aláír. A szobát lezárják, vagy az ingóságokat elzárják. Dokumentációja: leltár, hagyatéki jegyzőkönyv. Összegzés: A mentálhigiénés tevékenység ellátásához a tárgyi feltételek biztosítottak. Szükséges még egy fő szakképzett mentálhigiénés munkatárs alkalmazása, vagy a foglalkoztatás szervező szakirányú végzettségének megszerzése. Az intézmény magas színvonalon látja el a jogszabályban előírt mentálhigiénés feladatokat, biztosítja az aktivitást, a szabadidő eltöltésének feltételeit, s ezt jól követhetően dokumentálja. Dokumentációját a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezeti és tárolja. A Szakmai Program és a Házirend megfelel a jogszabályi előírásoknak. A mentálhigiénés munkatársak jól együttműködnek az ápolási-gondozási csoporttal a megfelelő ellátás biztosítása érdekében. A tájékoztatás és az érdekképviselet biztosított. A lakókkal készített interjúk, valamint a lakóelégedettségi vizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy az ellátottak kétharmada elégedett az intézmény szolgáltatásaival, a személyzet munkájával, udvarias magatartásával, megbízhatóságával. A személyes beszélgetések során csak az élelmezésre panaszkodott néhány lakó, a többség elégedett volt a mennyiséggel és a minőséggel is. Budapest, Erdei Lászlóné módszertani szakértő 5

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Ikt. sz.: 1819-2/2012. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. I. Szolgáltató adatai

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. I. Szolgáltató adatai SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona I. Szolgáltató adatai Az intézmény neve: Útkeresés Segítő Szolgálat Székhelye: 2400 Dunaújváros, Bartók B. u. 6/b. Szolgáltató tevékenység formája: Családok Átmeneti

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {X!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010.

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010. KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3..., UZLETI JELENTES 2010. Tartalomjegyzék Bevezetés l. A társaság 2010. évi célja,feladata 2. Demográfiai folyamatok 3. Társaságunk

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó A 2007. ÉVI MUNKÁRÓL Kiskunhalas, 2008. március 5. Simon Ilona igazgató 1 Intézményünkben

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZAKMAI

Részletesebben

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT Szociális Gondozási Központ - ------Nyíregyháza SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT 2012. évi szakmai beszámoló Nyíregyházán a szociális ellátó rendszer átszervezése kapcsán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

GONDOZÓOTTHON ÉS SZÁLLÁSHELY BICSÉRD

GONDOZÓOTTHON ÉS SZÁLLÁSHELY BICSÉRD LÉNA - HÁZ GONDOZÓOTTHON ÉS SZÁLLÁSHELY BICSÉRD SZAKMAI PROGRAM 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása, célja, feladatai:... 4. oldal 2. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása... 6. oldal

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FEJLESZTŐ NAPKÖZI OTTHON SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FEJLESZTŐ NAPKÖZI OTTHON SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FEJLESZTŐ

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS Készítette: Oláh Dóra, Nagy István ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS MUNKAERŐ-PIACI FOGLALKOZTATÁS Monitorozási Rendszer Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása

Részletesebben

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Napközi Otthona 2500 Esztergom, Dessewffy u. 20. Tel: 06/ 33 501 160 Email: szentrita@invitel.hu Szakmai Program

Részletesebben