TUDÁSPIACI ESÉLYEK HAZÁNKBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDÁSPIACI ESÉLYEK HAZÁNKBAN"

Átírás

1 Varsányi Judit: TUDÁSPIACI ESÉLYEK HAZÁNKBAN Megjelent a Marketing folyóirat 1994/3. számában A menedzserképzés társadalmi szerepe az, hogy tudásával, képzési színvonalával, rutinjával, gyakorlati tapasztalataival és a nemzetközi normák közvetítésével a menedzserpiacot szolgálja. Tartósan helytállni itt annyit jelent, mint megvívni erős, elismert, felkészült cégekkel, akik azt tanítják, amitől maguk is erősek, verhetetlenek. Azt például, hogy hogyan kell üzletpolitikát csinálni, piacot felmérni, versenytársat lekörözni. Azt, hogy mennyit nyom a latban a hírnév, a jellegzetes, vonzó és beható cégkép (arculat) az üzleti verseny területén. Azt, hogy a menedzser miként válik cége húzóerejévé, személyiségével hogy tud megnyerni ügyfeleket, partnereket, versenytárgyalásokat, piacokat. Azt, hogy az ajánlati munka előkészítettsége, tartalma, színvonala, rutinja mennyiben segíti a nyertes pozíció megszerzését... és még sorolhatnánk. Érthető, hogy a menedzserképzés szerepe a gazdaság fellendítésében elvitathatatlan. Jelentősége méginkább megnő a miénkhez hasonló nagy horderejű politikai-gazdasági átalakulások idején. A formálódó menedzserpiac gyorsan felszínre hozza szereplőit, működési szabályait, értékrendjét, igényeit. MENEDZSERPIAC MINT "CSÚCSFOGYASZTÓ" A magyar menedzserpiac, melynek "fogyasztói" a hazánkban működő, jó menedzserre várakozó magyar, vegyes és tiszta külföldi tulajdonú vállalkozások, sajátos átmeneti képződmény, lassan formálódó tartalmi és minőségi követelményekkel. Kiépülésének első jeleit a 90-es évek elején tapasztalhattuk, amikor megjelentek a komolyabb "fejvadász" cégek a magyar piacon. E cégek szűkszavú, ám annál markánsabb követelményeket felsorakoztatva, a kiemelkedő jövedelem vonzerejével toborozták a különleges képességgel és készséggel megáldott menedzsereket. A rangosabb menedzseri álláshirdetések ma is kiemelik a jó megjelenés, tárgyalóképesség és a nyelvtudás fontosságát. Elemi feltételként kezelik a szakirányú felsőfokú végzettséget, vezetői tapasztalatot, döntési készséget. Kész szakemberekre számítanak, akiket leendő cégük továbbképez majd saját arculatának, igényeinek megfelelően. Kevesebb szó esik a vezetői, emberi adottságokról, szemléletről, látókörről, nemzetközi tapasztalatokról - mintha bizony ezek természetes vagy könnyen elsajátítható képességek lennének. A gazdálkodási, üzleti

2 - 2 - ismereteket is elsősorban a leendő gazdasági, számviteli vezetők esetében hangsúlyozzák, holott ezek hovatovább a középvezetés szintjén is elemi adottságok. A keresleti paletta jellemző fehér foltja a szakterületi érdeklődés. A rangos hirdetések ritkán adnak alapos tájékoztatást a reménybeli cég profiljairól, piacairól, partnereiről, mégkevésbé a termékek, szolgáltatások alkalmazási területeiről. ůgy tűnik, mintha mindezt nem tartanák fontosnak. Következésképpen azt sem feltételezik, hogy a reménybeli jelöltnek mindez fontos lehet. Pedig az emberek többsége - természettől eredően - vonzódik ehhez-ahhoz. A fémek csillogásához, a fűrészáru vagy a pékáru illatához, az illatszerek hovatartozást sugalló hatásához. A menedzser sem kivétel e hatások alól (tisztelet a kivételnek). Nehezen hihető, hogy komoly azonosulásra képes az az egyén, aki egy arctalan cég fejvadász hirdetésére jelentkezik. Minthogy a menedzserképző cégek a képzési kínálat formálásában érdekeltek, igyekeznek minden lehetségest megtudni a menedzserpiaci kereslet fizetőképességéről, igényszintjéről, igényszerkezetéről, és a választás mechanizmusáról. A tanácsadó és menedzserképző cégek kulcsemberei, akik otthonosak a különféle gazdasági területeken, közvetlen menedzserpiaci információk hiányában is képesek modellezni a piacgazdaságnak a jó menedzserrel szembeni elvárásait, meghatározni a képzés piacképes célterületeit, a sikertematikák körvonalait, a készségfejlesztő tréningek célirányait. A piacgazdaságban ez döntő kérdés, mivel nem működik többé olyan központi képzési rendszer, ami korábban intézményesen "biztosította" a képzés alanyait. A képzéspiaci verseny formálódása óta mindinkább hírnév, vonzerő és toborzás kérdése, hogy a menedzserpiac igényeinek fedezése érdekében hol, kinek, mikor, milyen feltételekkel milyen tudást lehet eladni. A TUDÁSPIAC ÉS A SZELLEMI SZOLGÁLTATÁSOK VISZONYA A tudáspiac a menedzser-piacnál tágabb, azt nagy sugárban körbefoglaló fogalom. E piac vevői a "tudásvásárlók": a legkülönfélébb személyek, csoportok, közösségek, társulások. A "tudásszállítók" lehetnek közhasznú, vagy üzleti vállalkozások. Közhasznúak a közoktatási, állami felsőoktatási intézmények, üzleti célból pedig a legkülönbözőbb profilú, szervezeti és tulajdonformájú képzési vállalkozások és tanácsadó cégek kínálnak hasznos, aktuális és/vagy divatos ismereteket.

3 - 3 - Ideális esetben a menedzserképzés és az üzleti tanácsadás, a szellemi szolgáltatások e két fő válfaja egymásra épül és hasznosan kiegészíti egymást. A tudáspiac érzékeny, szeszélyes képződmény. Mozgásterét erősen befolyásolják a különféle társadalmi, politikai, piaci folyamatok, hatások. A nemzetgazdaság konszolidált állapotában értékén fizetik meg a tudást. ěgy bárki mérlegelheti, mennyit fektet be a tanulásba, és mikor kívánja megszerzett tudását jövedelmező állásban kamatoztatni. Minél jobban megfizetik a tudást, és minél magasabb az egyén már elért tudásszintje, annál erősebb a késztetése arra, hogy további befektetés helyett tudástőkéjének megtérülésére koncentráljon. Válságban ez az összefüggés visszájára fordul. Természetes jelenség, hogy a szellemi szolgáltatások iránt a gazdaság általános recessziójának mélypontján támad jelentős kereslet. Ilyenkor a munkaalkalmak beszűkülése kritikus méreteket ölt, a gazdaság nem képes felszívni és értékén megfizetni a képzett munkaerőt. Az emberek jövedelme mélypontra süllyed, megtakarítási képességük minimálisra csökken. Üzleti célú befektetéseknek még tőkeerős egyének, csoportok esetében sincs értelme, mert alig vannak jövedelmező vállalkozások. ěgy az egyetlen értelmes befektetés a tudás gyarapítása. A küszöbön álló fellendülés ugyanis munkaalkalmakat ígér, ahol a nagyobb tudás várhatóan bővebben kamatozik majd. A tudásvásárlókat ilyenkor szokatlanul gazdag piaci kínálat várja, a tudásforgalmazó cégeknek pedig szokatlanul kemény versennyel kell számolniok. Ilyen körülmények között felértékelődik a szellemi szolgáltatások célirányossága, színvonala és a tudáspiaci marketing. A sikerorientált menedzserképző cégeknek elemi érdeke tehát adaptációs készségük feljesztése és az ütőképes marketing tevékenység kiépítése. PIACI MODELL, PIACI VONZERŐ A képzéspiacot keresleti oldalról a tudásszükségletből és annak szerkezetéből kiindulva, kínálati oldalról pedig a piaci szereplőkből, oktatási rendszerekből, képzési szintekből és más, részben extenzív, részben intenzív tényezőkből kiindulva célszerű modellezni. Jól kezelhető például egy olyan modell, melyben a képzési szolgáltatások összességét a nemzetgazdaság egyik forgalmi szektoraként, konkrétan tudásforgalmazásként definiáljuk. E szektorra a mindenkori kereslet-kínálati viszonyok, szerkezeti harmóniák és torzulások, információs

4 - 4 - túlcsordulások és hiányok, valamint tipikus és esetleges, természetes és "tudati" fizetőképességi korlátok gyakorolnak különféle hatásokat. A képzéspiaci modell keresleti oldala A képzés iránti keresletet első közelítésben képzési célterületekre lehet szegmentálni; egy-egy ilyen szegmensen belüli alrendszert képezhet az adott célterület szükséglete bármi olyanban, amit a menedzserképzés nyújtani, pótolni, fokozni vagy helyretenni képes. Bármely típusú szegmentálás végezhető statikus és dinamikus szemléletben: a létező (felismert, felismerhető) kereslet a jelent, a potenciális kereslet pedig a közeli vagy távolabbi jövőt vonja be stratégiai célkeresztünkbe. A kereslet szegmentálásának változatos, hasznos lehetőségei pl. a következők: szervezetek és egyének kereslete tudásigény, tudáshiány, képességigény, képességhiány mint generáló elemek az alapképzés jellegére, szintjeire épülő kiegészítő kereslet specialitásokra irányuló igényfajták, igényszintek, rétegigények tetszőlegesen felépített (de lehetőleg reális és releváns) tudásigény rendszerek. A menedzserképzési kereslet modellje - mind minden modell - mennyiségi, minőségi és strukturális vonásain keresztül kezelhető. A mennyiségi jellemzők hozzájárulási tényezői közül komolyabb vizsgálódást érdemelnek a következők: az adott nemzetgazdaságban működő (hazai, vegyes és külföldi tulajdonú) üzleti vállalkozások száma a hazai és többségi hazai tulajdonú vállalkozások számbeli aránya a vállakozások méretstruktúrája vállalkozások megoszlása tevékenységi, döntési, irányítási sajátosságaik szerinti csoportosításban vállalkozások átlagos vezetői hierarchiaszintjeinek száma a menedzseri kör és menedzser-utánpótlás képzettség szerinti struktúrája A menedzserképzési kereslet minőségi oldalát főként a következő hozzájárulási faktorok alakítják: az országnak, jellemzőbb régióinak és ágazatainak vezetési kultúrája, munkakultúrája a felsőoktatás színvonala mint a továbbképzés terepének kidolgozottsága a csúcsmenedzseri kör PR útján terjedő "hivatalos" értékrendje, motivációi új hullámok a képzettségigény, készségigény vonatkozásában a potenciális hallgatói kör befogadóképessége és tanulási készsége vállalkozások tipikus sikereinek, kudarcainak széles körben terjedő élményei, tanulságai tulajdonformák, szervezeti formák, vezetéstudományi paradigmák változásai és hatásuk a menedzserrel szembeni tulajdonosi elvárásokra.

5 - 5 - A menedzserképzési kereslet piackutatásának talán legmarkánsabb vetülete a piaci kereslet szerkezeti tagoltsága. A képzésre szoruló menedzseri kör nagysága, kiterjedtsége vagy koncentrációfoka, előképzettsége, egy átlagos szint körül szóródó egyéni képzettségi, képesség- és készségszintje önmagában legfeljebb arra adhat választ, hogy mekkora a képzéspiac, térben és időben milyen volumenű képzési szolgáltatás felszívására képes. A menedzserképző szolgáltatás igénybevétele iránti hajlandóságot már jobbára minőségi és méginkább szerkezeti tényezők motiválják. A menedzserképzési kereslet főbb szerkezetképző ismérvei a következők: a hiányzó (vagy hiányzónak vélt) ismeretek szakmastruktúrája (szakterületek, arányok, várható fejlődési tendenciák) irányítási funkciók mint a vezetés sajátos sikertényezői szemléletbeli ösztönzők és korlátok a szakmaköziség igénye a szakmaközi ismeretek aktuális ismertségi és elfogadottsági szintje képzési "divatirányzatok" az emberi tényező térhódítása a vezetéselméletben (vezetők és vezetettek, munkahelyi légkör, kommunikáció, kötődés, motiváció és hatékonyság, menedzseri egészség stb.) a helyzetfelismerés szerepének felfedezése és kiterjesztése nyílt és burkolt reklámhatások. A menedzserképzés keresleti oldalának megismeréséhez közvetlen tapasztalatok nyerhetők a cégtanácsadási munkák során. A sikerstratégiák csakúgy, mint a csődsorozatok, egy sereg vezetői magatartásmintát, ráhatási esetpéldát, döntési és cselekvési láncolatot hoznak felszínre, amiből korunk megkívánt menedzseri kvalitásaira következtethetünk. S ahogy a cégsikerek kutatása nyomán kirajzolódnak a jó menedzser jellemző ismérvei, úgy formálódnak a szakmai, szakmaközi, vezetési ismeretek, vezetői képességek, jellembeli és más emberi adottságok fejlesztése iránti keresleti arányok. A kérdésnek további, sorsdöntőnek is mondható vetülete a menedzserképzés keresletének fizetőképessége. A képzési igény ugyanis elvben végtelennek tekinthető, aminek csakis a fizikai elérhetőség és a kivitelezés időkorlátja szab határt. A kereslet fizetőképességét első közelítésben a menedzserképző szolgáltatás kínálati ára és az azt igénylő vállalkozás fizetőképessége közötti viszony határozza meg. Heterogén keresleti és szolgáltatási struktúrában a helyzetkép egészen összetetté válik. A fizetőképes kereslet össztömege elsősorban annak függvénye, hogy a vállalkozások egy jellemző időszakban realizált összjövedelmükből mennyit szánnak innovációra, ezen belül is az emberi tőke fejlesztésére. Másrészt, a képzési szolgáltatás igénybevétele a résztvevők idejét igényli, ami emberi többleterőfeszítésben is, munkakiesésben is, a helyettesítés szervezési és kockázati gondjait illetően is megfontolás tárgyává válik.

6 - 6 - Sajnos, Magyarországon - az elmaradt haszon méréséhez hasonlóan - nem vált gyakorlattá az idő értékének sokoldalú számbavétele sem a vállalatirányítási gyakorlatban. Ez nagy hiba, mert ennek a kérdésnek nemcsak a menedzserképzés iránti kereslet, hanem a menedzseri tudáshasznosítás oldaláról is óriási jelentősége van. A teljesség igénye nélkül felsorolnék néhány szempontot, ami sürgetően megköveteli az idő értékének magas rangra emelését a vállalkozások gyakorlatában: Az idő szerepének klasszikus, közismert kezelésmódja a beruházásgazdaságossági számítások rendszere, ahol az idő értékét kamattényezőkkel és kockázati faktorokkal közelítjük; az ilyen számítások azonban ritkán térnek ki arra a kevésbé egzakt, ám gyakran többszörös fontosságú tényre, hogy a beruházás átfutási ideje általában befolyásolható, és annak lehetséges variánsai járulékos hatásaikkal együtt adott esetben az alapfeltételezéstől gyökeresen eltérő következtetésre is vezethetnek. Egy termelő beruházás kivitelezésének néhány hónapos gyorsítása útján pl. az első széria termékei kedvező lélektani pillanatban érhetik el a piacot, hatással az alkalmazható árpolitikára, a várható forgalomra, a márka szélesebb körben történő megismertetésére, s mindezekkel a vártnál gyorsabb piacbővülésre avagy visszatérő igényekre. Az idő szerepe különösen felértékelődik a gyors reagálást igénylő üzleti szituációkban; ha ezt tudatosítjuk a menedzserekben, ritkábban fordul elő piacvesztés a cég lassú reagálása miatt, vagy azért, mert lassan ismeri fel a kínálkozó üzleti esélyeket. A menedzser ideje összetett értékhordozó, aminek jó esetben csupán csekély súlyú komponense a menedzseri javadalmak időegységre eső költsége; a menedzser időgazdálkodása kihat a menedzser közérzetére és magatartására, munkavégzésének minőségére, a munkatársakkal és üzletfelekkel szembeni bánásmódra, a vezetésről formálódó összképre, a döntési és irányítási kultúrára, s ezáltal az üzletmenet gördülékenységére. Ehhez kell mérni tehát a képzés időigényét és várható hasznát, a kettő közötti összhang jegyében. A képzésre fordított időt (amit első közelítésben a kieső menedzseri teljesítmény elmaradt hasznával mérhetünk), lehet jól is, rosszul is hasznosítani: a jó tematika, profi előadók, hatékony tudásátadási, begyakoroltatási módszerek igen rövid idő alatt is nagyfokú képességfejlesztést eredményezhetnek; ebből a szempontból is mérlegelni kellene tehát a képzési szolgáltatások kínálatát. A képzési ráfordításokkal kapcsolatos döntéseket erősen motiválják a következő tényezők: a célpiac természetes képzési szükségletei a célpiac informáltsága és a szükségletek tudatosítása érdekében tehető erőfeszítések a képzési ajánlattal megcélzott cégvezetés szemlélete, értékrendje, piacorientációja, üzleti érzéke a vezetés második vonalának kvalitása és a vezetői szintek közötti kommunikáció a fogadó közeg vezetési kultúrája, költségtudatossága, a mérhető és becsülhető

7 - 7 - értékhordozók arányainak érzékelése a képzéskínálati paletta tematikai és árszegmentációja a képzést szolgáltató cég nevének közismertsége, elismertsége. A menedzserképző sikercégek példája tanúsítja, hogy a képzési kereslet erőteljesen befolyásolható. Formálása akkor lesz sikeres, ha a képzésmarketing során a fogadó közeg által legfontosabbnak tartott tényezőkre koncentrálunk. Kulcsszerepe van a fogyasztóorientált kínálat alakításának és közvetítésének. Egy menedzserképző szolgáltatás iránti fizetőképes kereslet azonban csupán laza szálon kapcsolódik a képzési lehetőségek kínálati áraihoz. Létezik természetesen abszolút fizetőképességi korlát. Egy csőd előtt álló cég pl. nem fektet be semmibe; az esztelen, öncélú takarékosság bűvöletében élő cég is csak arra költ, ami elkerülhetetlennek bizonyul. A másik véglet is előfordul: a költségvetés adóbevételeit fájlaló cégvezetés pl. akkor is szívesen eszközöl költségjellegű ráfordítást, ha azt sem a cég piaci sikerei, sem a kapott ellenérték hasznossága nem támasztja alá. Mindemellett tapasztalati tény, hogy egy olyan cég, melynek menedzsmentje érzékeli a szellemi fejlődés és készséggyarapítás, általában véve: az emberi innováció fontosságát, olyan képzésre áldoz szívesen, ami tartalomban, színvonalban megfelel elképzelt igényeinek. A képzéspiaci modell kínálati oldala A menedzserképzés iránti fizetőképes kereslet több szálon is kapcsolódik a képzési kínálathoz. Amíg a kereslet-kínálat mennyisége, minősége és szerkezete nagyjából egyensúlyban van, avagy a kereslet túlmutat a kínálaton, racionális szükségleti szempontokra lehet támaszkodni a piacfelmérés, piacépítő munka során. A kínálat túlsúlya azonban szokatlan keresletmotiváló tényezőket hív életre. A túlkínálat a többi között információs túlcsordulást, ezáltal áttekinthetetlenséget, zűrzavart okozhat. ůjabb és újabb szolgáltatások jelennek meg a képzéspiacon, patinás és vadonatúj cégnevek visszfényében. Ismert márkák keverednek jól hangzókkal, és vegyes érzelmeket keltő újakkal. Egyesek régi jó nevüket azzal járatják le, hogy merészen olyan területre tévednek, ami meghaladja hozzáértésük fokát, hagyományaik hatósugarát. A célpiac könnyen megzavarodik. Értékrendek borulnak fel, divatos képzési irányok válnak hirtelen felkapottá. Tért hódíthat a dilettantizmus, és időbe telik, míg a célpiac ráébred, hogy csapdába került. Mivel a fizetőképes keresletnek része a képzésre fordított idő is, a kudarcok kára gyakran nagyobb arányban az elvesztegetett idő értékeként, és csak kisebb arányban a képzésért kifizetett ráfordításként jelentkezik.

8 - 8 - A piaci modell kínálati oldalának szegmentálása tehát több okból is fontos kérdés. A piaci kereslet meghatározása mellett így lehet fellelni potenciális szövetségeseket, létező és potenciális versenytársakat. Felimserhetővé válik egy-egy profilváltási kényszerhatás, profilbővítési lehetőség. Betekintést nyerhetünk réspiacokra, ahol a versenytársak más léptékben vagy más tudásszinten, más tudástartalommal vállalkoznak. Az intézményi kínálat elemzése választ ad a megcélozható tudásszintekre, s ezzel a képzés potenciális fogyasztóinak körére. Megtudhatjuk, mely intézmények mit milyen fokon oktatnak, s főként hogy milyen bizonyítványt kínálnak a végzett hallgatóknak. Mivel a bizonyítvány a fejlett tudáspiacokon egyértelműen hordozza az adott intézmény arculatát, rangját, kínálatának színvonalát, az igényes szellemi szolgáltató vállalkozás a kínálati piac elemzéséből saját jövőbeni piaci potenciáljára is következtethet, és megtervezheti önfejlesztésének főirányait. A piaci kínálat elemzése egyfajta strukturális összképet ad a lakosság vagy annak meghatározott szegmense által elérhető oktatási szolgáltatásokról. A menedzserképző vállalkozás pl. az alábbi területek művelésében és továbbfejlesztésében lehet érdekelt: középfokú végzettségre épülő továbbképzés felsőfokúak irányított továbbképzése a vezetői hajlam, készség fejlesztése valamely abszolút ismerethiány pótlása interdiszciplináris továbbképzés ismereti hézagok pótlása arányigazítás egy-egy fontos tudásterületen. A szegmentált piachoz igazodó ismeretátadás azonban csak keskeny szelete egy nívós menedzserképző vállalkozás tevékenységének. A meglévő ismeretek karbantartásával, továbbfejlesztésével jóval nagyobb hírnév és profit realizálható. Korunk sztár-lehetősége pedig a menedzseri ismeretek, képességek integrálásában rejlik. SIKERFORRÁSAINK Ma már nagyszámú menedzserképző vállalkozás működik Magyarországon. Sok köztük a neves, patinás cég, és szép számban vannak újak, ismeretlenek. A régiek esélyeit a hagyományok, és a múltbeli versenyképességnek köszönhető hírnév táplálja. Az újak kezdeti sikere nagyrészt attól függ, hogy az adott vállalkozás mérete, formája, felkészültsége összhangban áll-e választott piacaival és profiljával. A menedzserképzés versenyképességének kulcskérdése a piacképes tudás, és annak eladhatósága.

9 - 9 - A hazai menedzserképző vállalkozások piacképes és jól eladható tudásának kulcstényezői a következők: méretre szabott szellemi szolgáltatások mozgékony szellemi háttér a magyar üzleti terep alapos ismerete vonzerő a jó képességű hazai tanácsadók, oktatók megnyerésére, megtartására. Az új tudáselemeket a piacgazdaság működési mechanizmusának alapos ismerete kapcsán lehet megszerezni, ha eközben éles figyelemmel vagyunk a magyar sajátosságokra, a csak hazánkra jellemző pozitív és negatív jelenségekre, a tervgazdaság hosszú időszakának ma is visszahúzó, fejlődést lassító hatásaira. Tudásunkban, stílusunkban és a tudás átadásában ugyanakkor közelítenünk kell a nemzetközi normákat, szokásokat. A piacképes tudás eladhatóságának feltétele az adott tudásszükséglet felismerése és tudatosítása, majd a felismert igényekre épülő, hozzáértő és aktív tudásmarketing. Enélkül a legnívósabb menedzserképzés léte is, jövője is esetleges. Mit tegyünk a sikerért? Önmenedzselő képességünk köztudottan halvány, a marketing munkához - tisztelet a gyér kivételnek - nincs kellő affinitásunk. Elsősorban tehát e gyengeségeinket kell leküzdenünk. Meg kell ismertetni magunkat a potenciális megrendelőkkel, de azokkal a versenytársakkal is, akiknek partnerei lehetünk, ha ki-ki a maga erényeit igyekszik latba vetni a közös tanácsadói, képzési siker reményében. A magyar menedzserképző cégek és oktatóik nemcsak a gazdálkodás terepét, szereplőit, hagyományait, gyengéit ismerik jól, hanem a magyar menedzser stílusát, lelkületét, érzékeny pontjait is. Lehet, hogy kevésbé otthonosak a nyugati menedzser-stílus, életmód, értékrend közvetítésében, de nem is biztos, hogy szükség van mindezek közvetítésére. Nekünk a követendőt kell gondosan kiválogatnunk a nyugati mintából. S ha ez sikerül, azt a magyar tudásvásárló cégek visszatérő megbízásaikkal honorálják. IRODALOM Gergely István: Iparvállalatok komplex megítélése. IPARGAZDASĹGI SZEMLE, 1979/2.sz. Gerken, Gerd: A 2000.év trendjei. Az üzleti világ az információs társadalomban. Akadémiai Kiadó, Budapest, Hoffmann Istvánné: Modern marketing. Universitas, Budapest, Kozma Ferenc: A menedzser közgadasági szemlélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1992.

10 Marosi Miklós: A szervezés és irányítás nemzetközi fejlődése - magyar gyakorlata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Maslow, A.: Motivation and Personality. Harper and Row, London, New York, Morden, T.: Thinking globally and managing locally. Managem.Decision, p. Scitovsky Tibor: Az örömtelen gazdaság. Gazdaságlélektani alapvetések. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Vak, K.: A jövő struktúrája. A vezetés feladatai. Menedzsment és társadalom. Információs rendszerek. Technológiai súlypontok. Strukturális politika és versenyképesség. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Varsányi Judit: Minőségváltás a menedzserképzésben. Előadás a BKE Vezetőképző Intézet által szervezett Magyar-Francia Képzésfejlesztési Konferencián. Kézirat. Budapest, június. Varsányi Judit - Kunsági Andrea - Joó Ferenc: "Arculat mint a marketing stratégia bástyája". MARKETING, 1993/3.sz.

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés, karriertervezés Tanulság A készségek, képességek és a tudás, csak akkor hasznosak, hogyha a megfelelő helyen vagyunk Az emberi képességeket növelő tevékenységek 1. Egészségügyi

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

STRATÉGIA - MÓDSZERKÖZELBEN

STRATÉGIA - MÓDSZERKÖZELBEN Varsányi Judit: STRATÉGIA - MÓDSZERKÖZELBEN Megjelent a Marketing folyóirat 1990/1. számában A hazánkban felgyorsult változások hatására minden eddiginél élesebb fénybe került a vállalatok működőképességének

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 1. Fejezet: Az eladásmenedzsment stratégiai szerepe 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. A különböző eladási helyzetek 2. Az eladásmenedzsment helye a marketingstratégiában

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

Képzettségi elvárások:

Képzettségi elvárások: Az MP Solutions Személyzeti Tanácsadó Kft. - toborzási és kiválasztási csapata bővítésére - HR gyakornokot keres. HR gyakornok Feladat és felelősségi kör: szaksajtó figyelés és piackutatási projektekben

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

A helyi TDM feladatai, működése

A helyi TDM feladatai, működése A helyi TDM feladatai, működése Miért kell a TDM? Az európai turisztikai térségek idestova több, mint 20 éves válasza a piaci kihívásokra: A térségi együttműködési hálózatok kooperatív alapú termék- és

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás?

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? Program 14.00-14.15 Megnyitó 14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? 15:00-15.30 Komócsin Laura International Coach Federation Magyar

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői Vállalkozói Innováció a Dunántúlon c. szakmai konferencia MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Székház 2010. március 3. Vállalkozói innováció meghatározó tényezői BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs, MTA

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia. Szakmai felelős: Varga Júlia június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia. Szakmai felelős: Varga Júlia június OKTATÁSGAZDASÁGTAN OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Business marketing Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Dr. Piskóti István Marketing Intézet A piacszegmentálás komponensei (integrált koncepció) Piacszegmentálás Információs-oldal: Piacmegragadás

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

ALAPKÖVEK A JÓ STRATÉGIÁHOZ

ALAPKÖVEK A JÓ STRATÉGIÁHOZ Varsányi Judit: ALAPKÖVEK A JÓ STRATÉGIÁHOZ Megjelent a Marketing folyóirat 1990/2. számában A cikk szerzője a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusa. Technológusként és fejlesztő mérnökként

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Gyakornoki képzési program

Gyakornoki képzési program Gyakornoki képzési program A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó 1. A marketing alapkoncepciói A marketing értelmezése A marketing a menedzsmenttudományok egyik szakterülete Üzleti filozófia (a vevőt középpontba helyező szemléletmód Funkció (vevőközpontúság érvényesítését

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN Dr. habil. Szabó Zoltán PhD MBA Vada Gergely - Vezető tanácsadó TÉMAKÖRÖK Célcsoportok 10 K SWOT MIR Exponenciális tervezés Kulcs a Befektetőkhöz Tervezési projekt -

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Megújulás és fenntarthatóság a versenyképes és tudásalapú Magyarországért. VIII. Nemzetközi Tanácsadói Konferencia. Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Székely Csaba Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul Vállalati tervezés és fejlesztés SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek. /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/

Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek. /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/ Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/ Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek /Felzárkóztató modul elméleti jegyzet/ Szerzők: Apáti Ferenc Debreceni Egyetem

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz Motiváció * Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

AZ ESÉLYTEREMTŐ PEDAGÓGIA INTÉZMÉNYI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMEN. Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit

AZ ESÉLYTEREMTŐ PEDAGÓGIA INTÉZMÉNYI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMEN. Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit AZ ESÉLYTEREMTŐ PEDAGÓGIA INTÉZMÉNYI IMPLEMENTÁCIÓJA TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ KÉPZÉSI PROGRAMFEJLESZTÉS A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMEN Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit 2016.04.22.

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSMARKETING. 2. segédanyag

SZOLGÁLTATÁSMARKETING. 2. segédanyag SZOLGÁLTATÁSMARKETING 2. segédanyag Kovács István 2016 1. A SZOLGÁLTATÁSTERMÉK, AZ ÁR-, AZ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS A KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA Termék Értékesítés Kommunikáció Ár Személyzet Tárgyi elemek Folyamat

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés

HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés 1. SLIDE Ötödik előadás HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés Háttéranyag: Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011), 3. tanulmány, 187-206. old. Kornai János:

Részletesebben

Debreceni Egyetem AGTC

Debreceni Egyetem AGTC Debreceni Egyetem AGTC GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan és Környezetgazdaságtan Tanszék 4032 DEBRECEN, Böszörményi út 138., 4015 DEBRECEN Pf.36. : (52)

Részletesebben

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában

Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali francia tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány Magyarország működőtőke vonzása a nemzetközi tőkeáramlás folyamatában Készítette:

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Egy magyar empirikus kutatás eredményei Fodor Zita 2005. október 27. Bevezetés Általános tendencia,

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.18. 1 Vezetés A szervezeti tagok viselkedésének befolyásolása Munkaerő-biztosítás

Részletesebben

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában Jozipovics Tímea osztályvezető Toborzás 2 KIEMELT FIGYELEM A MEGFELELŐ SZAKMAI KVALITÁSOKKAL RENDELKEZŐ JELÖLTEK FELKUTATÁSÁSRA, VEZETŐI UTÁNPÓTLÁS

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben

Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben A MARKETING ESZKÖZEI Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben Az e-piacok úgy nőnek, mint eső után a gomba, habár időközben a kezdeti lelkesedés alábbhagyott és józanságba ment át. A Cell Consulting

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A SZERVEZETFEJLESZTÉS SZEREPE AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei

Részletesebben

A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók. Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr.

A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók. Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr. A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr. Totth Gedeon A téma aktualitása - környezetváltozás változik a fogyasztói

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap Pannon Egyetem Minıségügyi Érdekeltek párbeszéde, az elvárások egyeztetése Kari minıség oktatói szemmel Dr. Csizmadia Tibor egyetemi adjunktus Minıségirányítási modell és az elıállítandó dokumentumok kapcsolata

Részletesebben