OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG"

Átírás

1 OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG május 17-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (V. 17.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 10/2011. (V. 17.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság az Egyesített Óvodai Intézmény nevelőmunkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 11/2011. (V. 17.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratóriumába támogatja Károlyi Albert személyét, az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság május 17-ei ülésén Helyszín: Városháza, tanácskozóterem Jelen vannak: a bizottság tagjai a jelenléti ív szerint, Nemesné Nagy Erika igazgató, Papp Lászlóné óvodavezető, Tányér József igazgató, Kövesi Györgyné kollégiumi vezető, Lengyelné Tóth Mária irodavezető, Fodorné Szabó Mária intézményfelelős Köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a bizottság határozatképe, mindenki jelen van. Ismerteti a napirendeket. Amennyiben nincs más javaslata a bizottság tagjainak, javasolja a meghívó szerinti napirendek tárgyalását. Más javaslat nincs. Kéri a napirendi pontok elfogadását. A bizottság a meghívó szerinti napirendi pontokat 5 igen szavazattal elfogadta. 1. Napirend Kívánja-e kiegészíteni igazgató asszony a beszámolóját? Nem. Van-e kérdése a bizottság tagjainak a beszámolóval kapcsolatban? Kérdések DR. BÁRDOS LAJOSNÉ bizottsági tag A matematika és az emelt óraszámú testnevelés tantárgyak esetében milyen erőfeszítéseket tettek a Kálvin Téri (matematika tekintetében) és Petőfi iskola (emelt óraszámú testnevelés vonatkozásában) nevelői, hogy a középiskolai beiskolázás eredménye jó legyen? Hány pedagógus hospitált a Petőfi iskolából testnevelésből és a Kálvin Téri iskolából matematikából a középiskolában?

3 2 A beszámoló 5. oldalán esik szó a szövegértési felmérés eredményeiről. Ezért szeretne arra választ kapni, hogy melyek azok a lépések, amelyekkel a középiskola javítani igyekezett az általános iskolai eredményeken? Hol siklik el a szövegértés az általános iskolákban? Mit takar a szakiskola továbbképzési terve? Milyen értékelést kapott az előre hozott szakiskolai képzés? Kit lehet felelőssé tenni a szakiskolai matematikai tudásszint 20%-os teljesítményéért? Mindössze egy szakmában született csak országos eredmény? Hol van a többi szakmának a versenyeztetése? Mivel magyarázható a rendvédelmi képzés gyenge eredménye? Érdemes-e a fenntartónak támogatnia ezt a képzést? Néhány kérdést Ő is szeretne feltenni. Emelt óraszámú testnevelés: milyen célokat tűztek ki, milyen elvárások vannak az ide jelentkezőkkel szemben, versenyeredményeket hoz-e? Lehetne-e az előkészítő osztályról bővebben hallani? Milyen az etnikai tanulók aránya? Jegyzői védelem alatti gyerekek száma igen nagy. Szeretné tudni mit jelent a jegyzői védelembe vétel? Mi az oka, hogy a bukások száma megduplázódott? Fegyelmiben részesülő tanulók száma nagy. Milyen jellegű fegyelmi vétségek voltak? Milyen eszköz maradt a pedagógusok kezében a fegyelmi vétségek csökkentésére? NEMESNÉ NAGY ERIKA igazgató Úgy gondolja a beiskolázásról elég részletesen írt. Ugyanazt tudja elmondani, hogy a környező települések igazgatóit meghívták, személyesen vitték el a településekre a tájékoztató anyagokat, elmentek az iskolák pályaválasztási szülői értekezleteire, osztályfőnöki órákra, nyílt napokat szerveztek. A gimnáziumi képzésre jelentkező tanulóknak központi felvételi dolgozatot kell írniuk. Ehhez az előző évben előkészítőt szerveztek, ingyen. Ladányiak kevesen vettek részt rajta. Ennek az az oka, hogy az általános iskolában is az esélyegyenlőségi programban részt vesznek a gyerekek a középiskolához hasonlóan. Az Arany János Kollégiumi Program a középiskolára készít fel. Az emelt óraszámú testneveléshez fizikai erőnlét előkészítőt szerveztek. A sárréti települések tanárainak szerveztek munkaközösséget. Ezen a püspökladányi pedagógusok érdeklődése kicsi volt. Hospitálás nem volt, még informálisan sem. Nyílt napra az általános iskolákból nem igazán jöttek a kollégák. Nem sikerült a város testnevelőit még összehozni. Az okát nem igazán látja. Többször próbálkoztak és még fognak is, míg sikerrel nem járnak. Tavaly nem volt elegendő információ a testnevelés

4 3 képzésről, ezért megkeresték az egyesületeket, akik ifjúsággal is foglalkoznak, a gyerekek mégsem jönnek kellő számmal. Nem érzékelhető az igény az emeltszintű testnevelésre. Ezt az iskola az életkorra jellemző sajátosságokkal próbálja magyarázni. Tanórában plusz két órát jelent összesen, de reméli a fegyelmezettségben jelent valamit. Az iskolai képzésben résztvevő gyerekek a városi sportszervezetekben sportolnak. Megítélése szerint a más iskolákkal történő kapcsolattartásban sokat fejlődtek. Az AJKP öt éves, a múlt tanév az előkészítés éve volt. Az 1+4 éves, vagy az 1 év nyelvi előkészítő + 4 éves képzés segítséget ad a gyerekeknek az érettségiig való eljutáshoz. 100 %-os a jelentkezés. 25 %-os az arány az előkészítősöknél, ennél több nem lehet. 1 tanuló van a nyelvi előkészítőben az AJKP-sek közül. Kerettanterv alapján dolgoznak, az ország többi intézményéhez hasonlóan. A szövegértés a bemeneti állapotot tükrözi. Ennek nincs országos mérése, így országos átlaga sincs. Átlag alattiak a 7., 9., 11. osztályban született eredmények. Egymáshoz viszonyítják az elért eredményeket, illetve a 100 %-os teljesítményhez. Ez a tervezés alapja, amivel a tanulók fejlesztését kívánják végezni. Kimondható, hogy a gyerekek nagy része szövegértésben analfabéta. A kompetencia alapúra is ez érvényes. Megítélése szerint a tanulók hozzáállásával van baj, egyszerűen nem akarják megoldani a feladatot. Egyébként a gimnazisták teljesítménye nincs alatta az átlagnak. Intézkedési tervet készítettek a szakiskolás tanulók fejlesztésére. A kompetencia alapú mérés 4 éve gyenge eredményt hoz. Ő abból indult ki, hogy a tanulók tudnak írni-olvasni, csak nem akarnak teljesíteni. Az adatok hamisak, nem önmagához mérik a gyerekek fejlődését. Az oktatási törvény módosítása, már mást tartalmaz, önmagához képest méri a gyerek fejlődését. A tanulók munkához való hozzáállásával baj van, ami a fegyelemmel, illetve fegyelmezetlenséggel is összefüggésben van. A szövegértés minden szaktanár feladata. Intézkedési tervet kellett készíteni a csoportbontások miatt. Tanári módszerváltásra van szükség. A gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban kevesebb a fegyelmezési gond. A félévi és év végi eredmény összehasonlítása nem szerencsés. A félévi eredményeket figyelmeztetésnek szánják, hogy nem elég a teljesítménye a diáknak a jobb érdemjegy megadásához. Év végére ez másként alakul. A szakiskolában a tanulók jelentős része nem jár iskolába, a központi intézkedések sem hozták a várt eredményt. Ezért nőtt meg a jegyzői védelembe vétel, 18 volt 42 lett. Megszaporodtak az 50 órás hiányzások, illetve az azt meghaladók. Ez a jegyző munkáját is megnehezíti. Ezeknél a hiányzóknál az eseti gondnok kijelölése sem megoldás. Nem tudja hogy lehetne ezt visszaszorítani. Van olyan település, ahol a jegyző saját maga ment ki a családhoz, a szülő mégsem tudott a gyermekére hatni, hogy iskolába járjon. Először indult náluk az előre hozott szakképzés, még nem tudják az eredményességét, így értékelést sem tud mondani. A szakképzés állandóan változik, 2 évről 3 évre, újra 2 évre. Jelenleg 12 képzés folyik az iskolában. Az új tanévben szociális gondozó képzés is indul, viszont a géplakatos képzést nem tudták beindítani. A szakképzős gyerekek is részt vesznek szaktárgyi versenyeken, csak a döntőig nem jutnak el. Azt elismeri, hogy ebben a képzési formában hiányoznak a közismereti

5 4 tárgyakból rendezett versenyekről az iskola tanulói. A kollégák próbálkoznak, de eddig nem sok sikerrel járt munkájuk. Bár angol nyelvből országos 11. helyen végzett az egyik diákjuk. A rendvédelemi oktatás eredményét, vagy eredménytelenségét nem lehet egy osztály eredménye alapján megítélni. Az érettségik eredménye, mióta betekinthetnek a gyerekek a dolgozatokba, azokat akik nem akarnak továbbtanulni nem motiválja a jó eredmény elérése. Megelégszenek egy kettes érdemjeggyel is. A legjobb tantárgyi átlag a gimnáziumi képzésben született, a leggyengébb pedig a szakiskolai képzésben. A szakközépiskolában az érettségi átlag gyengébb, mint a gimnáziumi. Szerinte maga az érettségi rendszer rossz. Nem igazán reálisak az adtok az etnikai tanulók számát illetően, hiszen etnikai tanuló az, aki magát annak vallja. Többségük szakiskolai és szakképzésben vesz részt, gimnáziumi képzésben alig van cigány tanuló. A fegyelem erősítésében csak pedagógiai eszközökkel próbálnak hatni, az egyéni beszélgetések sok esetben hatékonyabbak, mint bár mi más. (osztályfőnökök, igazgató, ifjúsági felelős). KÖVESI GYÖRGYNÉ kollégiumi vezető Rengeteg előkészítést igényelt az Arany János Kollégiumi Program bevezetése, de minden fáradságot megért. A lemorzsolódás 1 fő (30-ról 29 fő), az országban a legjobb eredmény. Havonta jelentést kell küldeni a Minisztériumba a megvalósításról, mindannyiszor pozitív visszajelzést kaptak. 30 % cigány tanulók részvételi aránya a programban. Nyelvi ismeretek bővítését szeretnék, ezért a gyereket rávették egy digitális nyelvi versenyen való részvételre. 25 pont volt az elérhető egy-egy fordulóban, ebből 24 pontot ért el több gyerek. A jó eredményeknek köszönhetően, az országos döntő Püspökladányban kerül megrendezésre. 7 tanuló a nyelvi előkészítőre iratkozott be:5 fő angolra, 2 fő németre. A többiek emelt óraszámú testnevelésre, illetve gimnáziumba. DR. BÁRDOS LAJOSNÉ bizottsági tag A 2. oldalon olvashatóak a tanulói létszámadatok. Örömmel látta, hogy a bejáró tanulók száma 72 fővel növekedett. Ez azt jelenti, hogy a kistérség településeiről egyre több a jelentkező. A kollégisták számának jelentős növekedését az AJKP eredményezi. A kollégium hamarosan kicsinek fog bizonyulni. Nem lehetne közelebbi épületben gondolkodni, mint a Rákóczi utcai volt fiú kollégium? A nevelő tanárok száma is ezt tartaná indokoltnak. Ő a Zrínyi utcai óvoda épületére gondolt. Nagyon örül annak, hogy sok aspektusból került bemutatásra az iskola. Mit sikerült elérni abban, hogy a pedagógusok fegyelmezettebben végezzék munkájukat? Közösségfejlesztés szintjén tudtak-e javítani?

6 5 NEMESNÉ NAGY ERIKA igazgató Belsőügynek tekinti a pedagógusok munkafegyelmét. Természetes, hogy nem hagyja szó nélkül a fegyelmezetlenséget, van hogy ezt írásban teszi meg. A kollégiummal foglalkozni kell, ezt jelezte az előző bizottsági ülésen is. A Zrínyi utcai óvoda helyiségei nem fedezik azt a szükségletet, ami nekik elég lenne a 4 év alatt, a két csoportszoba csak tanulószobának lenne alkalmas. A régi fiú kollégium visszaállítása lenne a legjobb megoldás. Gondolkodtak kihelyezett kollégiumi csoporton is pl.: Nádudvarra, de ez a végső megoldást jelentené. Szóba került a volt utógondozó épülete is, de úgy tudja, annak a tulajdonviszonya rendezetlen. KÖVESI GYÖRGYNÉ kollégiumi vezető Mindent meg kell tenni, hogy a probléma megoldódjon, hogy a programon kívüli gyerekeknek is legyen helye, ha vidékről jelentkeznek a középiskolába tovább tanulni. A kérdések körét lezárja, véleményeket kér. Vélemények DR. BÁRDOS LAJOSNÉ A beszámoló őszinte képet ad az iskolában folyó munkáról. Toldozunk foldozunk a középiskolában, mivel vannak szakképzős gyerekek, akik elvégzik a javításokat, így a munkaerő nem kerül semmibe. Azonban tudomásul kell venni, hogy a nagyobb felújításoknál a középiskolának is szüksége van a fenntartó támogatására. A tagozatos osztályok érdekében jó lenne, ha mélyebb lenne a kapcsolat az általános iskolákkal. A fenntartó mulasztása is, hogy elmennek a gyerekek más városba tanulni. Országos hírre tett szert az Arany János Kollégiumi Program, ami igen dicséretes teljesítmény ilyen rövid idő alatt. PETŐNÉ PAPP MARGIT főigazgató A beszámolót jónak, áttekinthetőnek tartja. A gondok, problémák nincsenek elkendőzve, ezt jónak ítéli. A fenntartó jó ha tud ezekről. A beszámoló 2. oldalán lehetett olvasni, hogy meghívták a környező települések igazgatóit, a Többcélú intézmény is képviseltette magát. A szakmai munkaközösségek

7 6 megbeszélésein szintén ott voltak az általános iskolában dolgozó kollégák. A két iskola közötti kapcsolatban mindig korrektségre törekednek. Bár nem jött létre a testnevelő tanárok közös munkaközössége, ennek ellenére több közös versenyt szerveztek a tanulók számára. A középiskolában szervezett nyíltnapokon ott voltak a kollégák. Az osztályfőnökök kísérték el a gyerekeket és más pedagógusok is látogatták az órákat. Természetesen biztosítani kellett az általános iskolában a zavartalan tanítást, így csak korlátozott számban voltak a középiskolában, de voltak. A szövegértés probléma körhöz azt szeretné mondani, hogy minden tantárgyban becsületesen elvégzik, hasonlóak az eredmények, mint a középiskolában. Kompetenciamérés is megtörtént, ez életkorhoz kötött. Úgy gondolja, hogy a visszafelé mutogatás nem helyes, hogy mit nem tett meg az általános iskola. Náluk is sokszor elkeserítő eredmények születnek. Több versenyen voltak együtt, el kell, hogy mondja, példaértékű segítés, együttműködés volt a két intézmény között. Kémia versennyel kapcsolatban szintén az együttműködést emelné ki. Több gyerek ért el szép eredményeket. Úgy ítéli meg, hogy sokkal nyitottabb a két intézmény egymás felé. Kötelezni a szülőket nem lehet, hogy helyi középiskolát válasszanak továbbtanuláskor. Az általános iskolai pedagógusok mindent megtesznek, hogy a helyi középiskolába irányítsák a tanulókat. Ezt mutatják a beiskolázási eredmények is. DR. BÁRDOS LAJOSNÉ bizottsági tag Korhoz kötött a kompetencia mérés, ezt ő is tudja, volt benne része aktív tanár korában. Továbbra is az a véleménye, hogy a beiskolázási létszám nem megfelelő. Az ismeretei pontosak a nyíltnapokról, a Kálvin térről nem volt senki. Az oktatáspolitikával van nagy gond, amit már több éve hangsúlyoz. Hallásból tanulnak a gyerekek, ami nagyon nagy baj. Megítélése szerint hallásból sem tanulnak. Számtalanszor megtapasztalta, hogy nem hajtják végre a feladatot, amit mond. Sok gyerek figyelmével probléma van, a rögzítéssel is baj van. Szavak használata, összerakása nem megy. Azt, hogy a nyíltnapokon ki van, ki nincs, ezt hallásból nem lehet megítélni. Az biztos, hogy az osztályfőnökök átkísérik a gyerekeket a középiskolába. A középiskola piar munkája javult, kitárta kapuit, a beiskolázáson látszik. A szülők jól el vannak látva információval, az eredményeket látjuk, fenntartóval javult a kapcsolat, ami szintén az információ áramlásnak az eredménye. Az AJKP -re szükség van, szükség is lesz a jövőben is. Sokat lendít az iskola életén. Nem panaszkodik a beszámoló, de még is látszik, hogy vannak problémák.

8 7 Szép tanulmányi eredményeket érnek el a gyerekek. Látszik, hogy eredményes szakmai munka folyik. Igazgató asszony a leírtakban nem fedi el sem a hiányosságokat, sem a nehézségeket. A felújítás szükségességét az ország minden intézményében el lehet mondani. A négy éves gazdasági programba bekerültek a legfontosabb fejlesztések a középiskola tekintetében is. Nyílt napokkal élni kell továbbra is. Oda vissza meg kell oldani a két iskola között. Még közvetlenebb kapcsolatra van szükség. A merev határok már lazulnak, de ehhez idő kell. Megjegyzi, hogy a városi közéletben kevés középiskolai tanár vesz részt. Több feladatot kellene vállalniuk, többet kellene magukat és magukból megmutatni. Bár nem kötelező önkormányzati feladat a középiskola fenntartása, de nem tudná elképzelni Püspökladányt a köziskola nélkül. Sok szép eredményt, jó együttműködést kíván a többi intézménnyel. A beszámolót elfogadásra javasolja. NEMESNÉ NAGY ERIKA igazgató Minden gyerek tehetséges valamiben, amit fejleszteni kell, ebből kell kiindulni. Nem érez feszültséget az iskolák között. Megítélése szerint jó a kapcsolat a helyi iskolákkal. Nincs szükség egymásra mutogatásra, mindenki becsülettel és a tőle telhető legjobban végzi munkáját. Lezárja a véleményeket, kéri a bizottságot a beszámoló elfogadásáról szavazzanak. A szavazás eredménye 5 igen szavazat. 9/2011. (V. 17.) oktatási, kulturális és sportbizottság határozata Püspökladány Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Határidő: május 26. Felelős: Kovács Krisztina bizottsági elnök

9 8 2. Napirend Kérdezi az óvodavezető asszonyt kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? Nem. Kérdések feltevésére ad lehetőséget. Kérdések DR. BÁRDOS LAJOSNÉ bizottsági tag Nem gondoltak-e alternatívaként, más programok bevezetésére egy, vagy két óvodában? A létszám adatokat áttekintve október 1. után nem talál 66 gyereket. Hol vannak? Mivel magyarázzák a csökkent gyermekek és felnőttek száma mellett a továbbképzések óraszámának növekedését? Miért olyan kiugróan alacsony a Katica Óvodában a hittan órára járó gyerekek száma? Mit jelent a humánerőforrás térkép? PAPP LÁSZLÓNÉ óvodavezető 1998-ban nyílt lehetőség arra, hogy alternatív programokat válasszanak az óvodák. A döntést megelőzően több választható programmal ismerkedett meg a nevelőtestület, ezután hozták meg a közösségek külön-külön a döntésüket. Hat tagóvoda választotta és dolgozott a jelenleg is alkalmazott Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel programmal. Két tagóvoda a tevékenység központú programot választotta. Utóbbi program nem nyújtott kellő fejlődést sem a gyermekek, sem az óvónők számára. A két óvoda közössége döntött úgy, hogy csatlakoznak a többi óvodához, így 5 éve dolgoznak mindenütt ezzel a programmal. Nagyon szeretik az óvónők, tematizált, sok lehetőséget nyújt, örülnek, hogy ezt választották. A szülőket kellene megkérdezni, hogy akarnának- e más programot. Nem sok választék van egyébként, van még a Deliné féle Lépésről-lépésre program. Sok óvoda az országban saját programot írt, de megrekedtek a fejlődésben ezáltal. Megítélése szerint az országban ettől jobb program nincs. Kell a képzés, polihisztornak kell lenniük az óvónőknek, mindenhez érteniük kell, nem tantárgyakra vannak szakosodva, mint az iskolában. Módszertani képzéseken (mese, környezet stb.) vettek részt, ami szaktárgyi képesítésnek fele meg. A létszám eltérés magyarázata az, hogy minden gyereket be lehet íratni, aki a 3. életévét betölti december 31-ig, de ez nem jelenti azt, hogy óvodába is fog járni. Három létszám adattal dolgoznak, Van egy október 1-jei állapotnak megfelelő statisztikai létszám, van egy december 31-ei finanszírozási létszám és van egy beiratkozási létszám. Ez a három gyakran eltér egymástól.

10 9 A hittanoktatáshoz az óvoda a feltételeket biztosítja, a szülő dönt arról, hogy hittan órára jár-e a gyermek, vagy nem. Szerinte nagyon személyfüggő. Az Árpád utcai óvodában minden gyermek jár, olyan a hitoktató személye, illetve a gyereke is abba az óvodába jár, így vonzza magával a többi gyereket is. A Katica óvodában mindig alacsony volt a hittanra járó gyerekek száma, ezt bizonyára a szülői összetétel is befolyásolja. Humánerőforrás térkép: az óvónők egyenlő terhelését szolgálja. Év elején elkészítik, mindenki bejelöli az elfoglaltságait (továbbképzés, munkaközösség, stb.), ebből látszik ki mennyire van leterhelve. Akinél sok a jel, ott álljt parancsolnak. Szülők megjelenése az egyes óvodai rendezvényeken % között mozog. Ezt mindig irigykedve tapasztalja. Hová tünnek ezek a szülők, mire a gyerekek iskolába kerülnek, különösen felső tagozatban? Hová lesz az érdeklődés? Szükséges-e azt a sok gyereket visszatartani az óvodába? 52 fő. Nem lenne-e jó egy előkészítő osztályt indítani ezeknek a gyerekeknek az iskolában? Ő személy szerint nem látja azt a fejlődést a visszamaradt gyerekeknél, mit ami elvárható egy év alatt. PAPP LÁSZLÓNÉ óvodavezető Minőségirányítás keretében a partneri elégedettség méréseket elvégeztek a partnerközpontúság érdekében. Elég eltérő adatok születtek. Ennek hatására a szülői értekezleteket átalakították, előadókat hívnak, filmeket vetítenek a gyerekekről. Ő is soknak tartja az 52 gyereket, akik óvodában maradnak még egy évet. Évek óta megvizsgálják milyen okok játszanak közre. Nagyon sok a súlyos beszédhibás. Szeretné, ha átadhatná a szót az óvoda általános helyettesének, mivel ő vizsgálja ezeket az okokat. ZAGYVÁNÉ VARGA ILONA bizottsági tag, általános helyettes Minden évben október 15-éig elvégzik a nagycsoportosok dyslexia vizsgálatát, alkalmazzák a Difer-tesztet a fejlettség és iskolaérettség gyors és megbízható mérésére, a tanulásban való akadályoztatás kiszűrésére. 3 éves kortól vezetik a Gyermektükröt, amiben végig kísérik a gyermek fejlődését. A gyerekek többsége szociális éretlenség miatt marad vissza, gyenge a kudarctűrő képességük. A HHH-s gyerekek értelmi képessége gyengébb, mint általában az azonos korú társaiké. Megítélése szerint nagy törés lenne a gyerekeknek, ha átmennének az iskolába. Szerinte egy év alatt nagyon sokat fejlődnek az óvodában.

11 10 Az osztatlan csoportokat is annak idején azért alakították ki, hogy ne okozzon törést a gyerekeknél, hogy a csoporttársak iskolába mentek, ő meg ott maradt és egy új közösségbe került. Nagyon sok a beszédhibás, a heti 1 óra foglalkozás rettentően kevés. Egyre több a figyelemzavaros gyerek, a hallásproblémás gyerek. Vannak természetesen kudarckerülő szülők is, akik kijárják a Nevelési Tanácsadóban, hogy maradjon még egy évet óvodában a gyerek. Ez ellen nem tudnak mit tenni. PAPP LÁSZLÓNÉ óvodavezető Az óvodában maradottak közül 90 % tavaszi születésű gyerek. Kitolódott az iskolaérettség. Évek óta probléma a visszamaradottak száma. Látható, hogy szakmailag kidolgozták, támadhatatlan az indokoltsága. A szülő folyamatosa tájékoztatást kap a gyerek fejlődéséről, így tisztában van az esélyekkel. Tehetségműhelyeket beindították, különböző óvodákból tevődnek össze ezek a csoportok, ez is jó előkészítő az iskolai életre. Vélemények megformálására kéri a bizottság tagjait. Vélemények DR. BÁRDOS LAJOSNÉ bizottsági tag Rendkívül áttekinthető, sokoldalú, mindenre kiterjedő beszámolót tarthat a kezében a bizottság. Gratulál a pályázati eredményekhez, rengeteg pénzt hoznak, amit a fenntartó kihasznál. Reméli, hogy az etnikai normatívából gyermekarányosan részesülnek az óvodák. Sok rendezvény mutatja, hogy nagy tekintélye van az intézménynek. ZAGYVÁNÉ VARGA ILONA bizottsági tag, általános helyettes 3.000e Ft-ból 1.000e Ft a Mezeivirág óvoda dolgozóié. Ezt az összeget 6 hónapra nyerték. Az ott dolgozó óvodapedagógusok kiemelt külön juttatásban részesülnek. PETŐNÉ PAPP MARGIT főigazgató Sokrétű a beszámoló, szemléletes szófordulatokat tartalmaz. Az alapítványok bevételét

12 11 csodálattal nézte. Ő az ilyen pénzeket nem szokta a beszámolójában feltüntetni, hiszen az a kuratórium döntése, hogy mire fordítják. PAPP LÁSZLÓNÉ óvodavezető A műhelyeket nem tudták volna elindítani az alapítványok támogatása nélkül. 10 éve nem vett udvari játékot a költségvetésből, ezt is az alapítványok támogatják. Feltételek javítására fordítják az alapítványok a bevételüket, ezt tartalmazza az alapító okiratuk. Minden alapítvány rendszeresen pályázik. Az érték, amit teremtenek benne van az óvoda vagyonának gyarapodásában. A beszámolóval kapcsolatban nem tud másként fogalmazni, mint amit az Összegzés: -ben megfogalmazott az óvoda vezetője: Minden folyamatunk tudatosan tervezett, szervezett és ellenőrzött. Példás értékű munka folyik valamennyi óvodában. Az új módszereket követik, ennek megfelelően változnak önmaguk is. A szakmai munkának, a környezet alakításának köszönhetően harmónia, szeretetteljes légkör uralkodik az intézményben. Látszik az óvodák közötti kapcsolattartás. A kemény, komoly munka következménye, hogy tehetségpont lett az intézmény. Követendő példa, ami ott folyik. Szerethető környezetet alakítottak ki, amiben felnőtt gyerek egyaránt jól érzi magát. Sajnálja, hogy nem esett szó a bölcsődéről, amely önálló szakmai egysége az intézménynek. Örül, hogy fenntartóként úgy döntöttek, hogy a bölcsőde ott marad az óvodánál és nem került át a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központhoz. Jó helyen van! Megfelelő szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, programjuk összhangban van az óvodai programmal. Irigyli, hogy az étkezést, az egészséges táplálkozást a szülők segítik. Át kellene ültetni az iskolába is ezt a szokást. Nagyon örül annak, hogy az óvoda már eljutott arra a szintre, hogy segíteni kell egymásnak. Ezt kellene követni mindenkinek. Szeretetet adnak és kapnak. Véleményét a beszámolóból idézett gondolattal szeretné zárni: a komoly kihívásokkal szembenéző emberek általában boldogabbak, mint azok, akik lagymatag, élvezetes életet élnek. Minél kevésbé csak saját magáért dolgozik valaki, és minél szélesebb körűek a kapcsolatai és kötelezettségei, valószínűleg annál boldogabb. Gratulál az intézmény valamennyi dolgozójának az elért eredményekhez, ugyanilyen fejlődési pályát kíván. PAPP LÁSZLÓNÉ óvodavezető A munkájuk eredményének szemléltetésére elmondja, hogy elvitték a gyerekeket a

13 12 Diótörő balett előadását megnézni. Boldogság volt látni, hogy értő közönségként nézték a gyerekek. DR. BÁRDOS LAJOSNÉ Olyan nagy kár, hogy az iskolában teljesen közönyössé válnak a gyerekek az ilyen értékek iránt. Az iskolások is megnézték ezt az előadást, nagyon fegyelmezetlenek voltak. PETŐNÉ PAPP MARGIT főigazgató Visszautasítja, nem közönyösek a gyerekek. Példa erre a Kálvin Téri Iskola alapítványának kiváló műsora, vagy a Karacs Napok gálája, amely példa értékű volt. Abban egyet ért az óvodavezetője által leírtakkal, hogy komoly fejlődésnek indultak a kapcsolatok az intézmények között. Azt gondolja ez a normális, együtt, egymást segítve, egymásért, a városért tenni, dolgozni. NEMESNÉ NAGY ERIKA igazgató Sok rendezvény volt az intézményükben is, úgy gondolja nem lehet általánosítani a középiskolásokat sem. LENGYELNÉ TÓTH MÁRIA irodavezető A szerkezeti átalakítások következtében kevés intézményünk van, de a kis létszámuk ellenére nagyon összetett feladatokat látnak el. Az utóbbi időben örömmel látja, hogy az intézményvezetők összetartóak, a fenntartóval való kapcsolatuk is jó. Úgy gondolja a jó kapcsolat az ott dolgozó emberektől és nem az intézmények számától függ. Kéri a bizottság tagjait szavazzanak a beszámolóról. A szavazás eredménye 5 igen szavazat.

14 10/2011. (V. 17.) oktatási, kulturális és sportbizottság határozata 13 Püspökladány Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága az Egyesített Óvodai Intézmény nevelőmunkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Határidő: május 26. Felelős: Kovács Krisztina bizottsági elnök 3. Napirend Egy kurátor lemondott nem sokkal az után, hogy a képviselő-testület elfogadta a kuratóriumi tagokat. A kuratóriumból kiesett egy foci orientáltságú ember, arra törekedtek, hogy az új jelölt is foci orientáltságú legyen az egyensúly megtartása miatt. Van-e valakinek véleménye a jelölt személyével kapcsolatban? Ellenvélemény? PAPP LÁSZLÓNÉ óvodavezető Károlyi Albert munkájáról annyit tud mondani, hogy az Ovi focit ő csinálja, jó színvonalon. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. A szavazás eredménye 5 igen szavazat. 11/2011. (V. 17.) oktatási, kulturális és sportbizottság határozata Püspökladány Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága a Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratóriumába támogatja Károlyi Albert személyét, az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat elfogadásra javasolja. Határidő: május 26. Felelős: Kovács Krisztina bizottsági elnök

15 14 4. Napirend Van-e valakinek a különfélékben bejelenteni valója? DR. BÁRDOS LAJOSNÉ bizottsági tag Úgy tudja, hogy a Csenki- díj odaítélésének tárgyalása zárt ülésen zajlik. Hogy lehet az, hogy a testületi ülést követően már délután azt beszélik a városban, ki hogy szavazott? Ez ellen tenni kell a jövőben. PAPP LÁSZLÓNÉ óvodavezető Szeretné megkérdezni mi szabályozza azt, hogy ki milyen időpontban számol be a testület előtt? Mindig az a helyzet áll fenn, hogy a beszámoló és a pályázat egybeesik, ugyan arra az évre. Szerinte két és fél év után elég lenne beszámolni. Ő is szeretne pályázni, de miről írjon, amikor a beszámolójában már mindent leírt és arról nem beszélve, hogy egy beszámoló mekkora segítség egy másik pályázó részére. Ahhoz, hogy tehetségpontok lehettek, minden meg volt hozzá. Magyarország a tehetségfejlesztésben élen jár, sőt a világban is jó helyen vagyunk. Csatlakozni lehetne. Nemzeti Tehetség Tanácsok megnyitotta kapuit. Sok információt lehet szerezni. Sárréti Óvodák Egyesületével azon van, hogy csatlakozzanak. Következő bizottsági ülésre szívesen készít egy anyagot, hogy több információval rendelkezzenek a bizottság tagjai. NEMESNÉ NAGY ERIKA igazgató A tehetséghálót helyi szinten és térségi szinten egyaránt működtetni kívánják. Kéri Papp Lászlóné óvodavezetőt, hogy készítse el az anyagot a következő bizottsági ülésre. Megköszöni a véleményeket, az aktív munkát és az ülést bezárja. K.m.f. F o d o r n é Szabó Mária jegyzőkönyvvezető K o v á c s Krisztina bizottsági elnök

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 92/I/2011. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat az Őrdaru Egyesület által a TÁMOP-5.5.1B-11/2

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes város, Tiszagyenda és Tiszaroff Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2006. december 14-én megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Boros Lajosné igazgatói pályázatának véleményezése. (Iskolaszék április 19.)

Boros Lajosné igazgatói pályázatának véleményezése. (Iskolaszék április 19.) Boros Lajosné igazgatói pályázatának véleményezése (Iskolaszék 2016. április 19.) Szakmai önéletrajz és helyzetelemzés A pályázó szakmai önéletrajzát és az alapos, minden részletre kiterjedő helyzetelemzését

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2010. április 21-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 5/2010. (IV. 21.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Beiskolázási Terv nevelési évre. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Beiskolázási Terv nevelési évre. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Beiskolázási Terv 2014-2015 nevelési évre Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Tárgy: Német Nemzetiségi Óvoda Beiskolázási terve Előterjesztést készítette: Olasz Erika óvodavezető

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2009. 11/2009. (IV. 21.) 12/2009. (IV. 21.) 13/2009. (IV.

E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2009. 11/2009. (IV. 21.) 12/2009. (IV. 21.) 13/2009. (IV. OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2009. április 21-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 11/2009. (IV. 21.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság az Egyesített Óvodai Intézmény nevelőmunkájáról

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: április 7 én, 16 órakor, a Gulner Gyula Általános Iskola nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletén.

Jegyzőkönyv. Készült: április 7 én, 16 órakor, a Gulner Gyula Általános Iskola nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletén. Jegyzőkönyv Készült: 2011. április 7 én, 16 órakor, a Gulner Gyula Általános Iskola nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletén. Jelen vannak: a tantestület, később az alkalmazotti testület, a mellékelt

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A kuratóriumi tagok jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztották Puskás Norbertet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Márta kuratóriumi tagot.

A kuratóriumi tagok jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztották Puskás Norbertet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Márta kuratóriumi tagot. 2/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Derkovits Iskoláért Alapítvány kuratóriumának üléséről. Időpont: 2016. október 13. 17.00 óra Helyszín: Derkovits Gyula Általános Iskola Szombathely Bem J. u. 7. Jelen vannak:

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2007. április 5-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Mezőfalva Nagyközség:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Mezőfalva Nagyközség: 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, Hantos és Daruszentmiklós községek Önkormányzatai Képviselőtestületének 2010. szeptember 15-én 14 órai kezdettel megtartott együttes képviselőtestületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és az érdeklődőket.

JEGYZŐKÖNYV. Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és az érdeklődőket. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2012. június 18-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye:

Részletesebben

Tájékoztató. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-án tartandó ülésére

Tájékoztató. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-án tartandó ülésére Tájékoztató Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére A tájékoztató tárgya: Az általános iskolák és középiskolák összevonásának eredménye A napirend előterjesztője:

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2009. (I.12.) OTB. hat.

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2009. (I.12.) OTB. hat. HATÁROZAT KIVONAT Készült: 2009. január 12-én az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság (a továbbiakban OTB) rendes, nyílt ülésén. Az OTB határozatképes, jelen van 6 fő bizottsági tag. Tárgy: Napirendi pontok

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1» JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben