A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint"

Átírás

1 A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási rendszerhez, és hogyan kell ezeket alkalmazni a szervezetben, meg kell határozni ezeknek a folyamatoknak a sorrendjét és kölcsönhatásait, meg kell határoznia a folyamatok eredményes működésének és szabályozásának biztosításához szükséges feltételeket és módszereket, gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezésre álljanak azok az erőforrások és információforrások, amelyek e folyamatok működésének és figyelemmel kísérésének támogatásához szükségesek, figyelemmel kell kísérnie, mérnie és elemeznie kell ezeket a folyamatokat, valamint alkalmaznia kell azokat a tevékenységeket, amelyek a tervezett eredmények elérése és folyamatos fejlesztése érdekében szükségesek. Az ISO 9001-es szabvány 5. fejezete: A vezetőség felelősségi köre, amelybe beletartozik a minőségpolitika, a minőségterezés, a felelősségek és hatáskörök meghatározása, a belső kommunikáció és kapcsolttartás, valamint a minőségirányítási rendszer működésének és eredményességének időszakos átvizsgálása. Az ISO 9001-es szabvány 6. fejezete: Gazdálkodás az erőforrásokkal, beleértve az emberi erőforrásokat, infrastruktúrát és munkakörnyezetet. Az ISO 9001-es szabvány 7. fejezete: A termék előállítása, amely itt a szervezetnek a vevő számára végzett tevékenységét jelenti (lásd a termék fogalom meghatározását). Ennek részei: A termék-előállítás megtervezése A vevővel kapcsolatos folyamatok, amelybe beletartozik a vevői követelmények meghatározása, a követelmények átvizsgálása az ajánlatadás és szerződéskötés előtt annak érdekében, hogy a szervezet a vevő igényeinek mindenben megfelelő terméket vagy szoláltatást legyen képes nyújtani. Tervezés és fejlesztés abban az esetben, ha a szervezet termékfejlesztést is végez vagy a termék megtervezése is az ő feladata. Beszerzés, amelybe beletartozik a termék beszerzés és alvállalkozó bevonása. Előállítás és szolgáltatás nyújtása, amelyet szabályozott módon kell előkészíteni, végrehajtani, figyelemmel kísérni és ellenőrizni, továbbá gondoskodni kell arról, hogy csak megfelelő termék illetve szolgáltatás kerüljön átadásra. A megfigyelő és mérőeszközök kezelése, amelyre akkor van szükség, ha a termék vagy szolgáltatás megfelelőségének ellenőrzéséhez mérőeszközökre, műszerekre van szükség. F. N. M oldal 1

2 Az ISO 9001-es szabvány 8. fejezete: Mérés, elemzés fejlesztés követelményei, amelybe beletartozik a minőségirányítási és a termék előállítási folyamatok figyelemmel kísérése, a termék ellenőrzése, valamint a vevői megelégedettség vizsgálata. Az így kapott adatok és eredmények alapján kell intézkedni az esetleg nem megfelelő termék kezeléséről, és dönteni a további helyesbítő vagy megelőző tevékenységekről. A minőségirányítási rendszer dokumentációjának azt kell bemutatni, hogy a szervezet minőségirányítási rendszere megfelel a szabvány összes követelményének, és azt a dokumentumokban előírtak szerint bevezették, eredményesen működtetik és folyamatosan fejlesztik. A dokumentumok és feljegyzések bizonyítják a minőségirányítási rendszer működését. A minőségirányítási rendszer dokumentumai A minőségirányítási rendszernek dokumentáltnak kell lenni, de a dokumentumok alapvető tartalmi követelményein túl azok formai kialakítást az ISO 9001-es szabvány nem írja elő. A rendszerdokumentáció bemutatja, hogy a minőségirányítási rendszer részleteiben és egészében mennyiben alkalmas a vezetőség által megfogalmazott minőségpolitika megvalósítására, leírja, szabályozza és bizonyítja a minőségirányítási rendszer működését, ezért elengedhetetlen feltétele a rendszer tanúsításának. A minőségirányítási rendszer dokumentálásának mértéke szervezetenként különböző, attól függ, hogy milyen a szervezet nagysága, milyen típusú tevékenységet végez, mennyire bonyolultak a folyamatok, valamint milyen a személyzet képzettsége. A dokumentáció lehet bármilyen formájú vagy típusú adathordozón. Annak érdekében, hogy a minőségirányítási rendszer szabályozottan, a minőségpolitikának és a minőségcéloknak megfelelően működjön, továbbá nyomon követhetők legyenek a végrehajtott intézkedések, és kimutathatók, igazolhatók legyenek az elért eredmények, különböző dokumentumokra van szükség. Az ISO 9001-es szabvány szerint a minőségirányítási rendszer dokumentációjának az alábbiakat kell tartalmaznia: a) nyilatkozatot a minőségpolitikáról és minőségcélokról, b) minőségirányítási kézikönyvet, c) eljárásokat a dokumentumok és a feljegyzések kezelésére, a nem megfelelő termék kezelésére, a helyesbítő és a megelőző tevékenységekre, valamint a belső auditra, d) azokat a folyamatokat, amelyekre a szervezetnek folyamatai eredményes megtervezéséhez, működtetéséhez és szabályozásához szüksége van, valamint, e) azokat a szabványban megkövetelt feljegyzéseket, amelyek objektív bizonyítékot szolgáltatnak az elvégzett tevékenységekről és az elért eredményekről. Minden szervezet maga határozza meg, hogy milyen terjedelmű dokumentációra van szüksége, és milyen adathordozót kíván használni. Egy eredményesen működő, letisztult minőségirányítási rendszerre a jól áttekinthető, nem terjengős, ismétlődéseket nem tartalmazó dokumentáció a jellemző. Az ISO 9001-es szabvány megköveteli, hogy a dokumentumok kezelésére vonatkozó eljárást írásban (dokumentált eljárásban) szabályozzák. A dokumentumok kezelésnek F. N. M oldal 2

3 szabályozása azért szükséges, hogy mindenhol, ahol arra szükség van, álljanak rendelkezésre az alkalmazandó dokumentumok. Csak megfelelőség szempontjából jóváhagyott érvényes dokumentumokat használjanak, és megakadályozzák, hogy véletlenül elavult dokumentumokat alkalmazzanak. Ennek érdekében kell szabályozni a dokumentumok készítésének, jóváhagyásának, kiadásának, átvizsgálásának, módosításának, azonosításának, elosztásának és megóvásának módját és felelőseit. A dokumentumok kezelésre vonatkozó szabályozásnak azokra a külső eredetű dokumentumokra is ki kell terjedni, amelyek a termékre vonatkozó követelményeket írnak elő. Külső dokumentumok pl. a tervdokumentáció, az alkalmazandó jogszabályok és szabványok, vagy maga a szerződés is lehet külső dokumentum. A feljegyzések sajátos dokumentumok, a minőségirányítási rendszerben előírtak teljesítését és annak eredményét bizonyítják. (Pl. naplók, jegyzőkönyvek, jelentések, mérési eredmények stb.) A feljegyzések kezelésére vonatkozó szabályozás annak érdekében szükséges, hogy a feljegyzések maradjanak olvashatók, legyenek könnyen azonosíthatók és visszakereshetők, továbbá szabályozni kell azok megőrzési idejét és selejtezését. Minőségirányítási kézikönyv A minőségirányítási kézikönyv a minőségirányítási rendszer alapdokumentuma. Az ISO 9001-es szabvány általános minőségirányítási követelményeket határoz meg azzal a céllal, hogy minden szervezetre alkalmazhatók legyenek, a szervezet típusától, méretététől és az általuk végzett tevékenységektől függetlenül. Ebből következik, hogy a követelmények teljesítésének módja igen eltérő lehet a különböző szervezeteknél. A minőségirányítási kézikönyv mutatja be, milyen módon teljesíti a szervezet a szabvány követelményeit. Mivel a szabvány előírja, hogy a minőségirányítási rendszer dokumentációjának tartalmazni kell a vezetőség nyilatkozatát a minőségpolitikáról és a minőségcélokról, ezt a minőségirányítási kézikönyvben szokott szerepelni. A szabvány szerint minőségirányítási kézikönyvnek az alábbiakat kell tartalmazni: a) a minőségirányítási rendszer alkalmazási területét, beleértve az esetleges kizárásokat és azok alkalmazási területét, b) A minőségirányítási rendszerben kialakított dokumentált eljárásokat vagy az azokra való hivatkozást c) A minőségirányítási rendszer folyamatai közötti kölcsönhatásokat. A minőségirányítási kézikönyv mutatja be, hogy a szervezet milyen tevékenységet végez, és az összes tevékenységi területére vonatkozik-e a minőségirányítási rendszer, vagy végez olyan más tevékenységet is, amelyre nem terjed ki a minőségirányítás. A rendszer tanúsítása az így megadott területre vonatkozik. Vannak olyan követelményei a szabványnak, amelyek bizonyos szervezeteknél nem értelmezhetők, ezért a szabvány lehetőséget ad arra, hogy megfelelő indoklás mellett ezeket a követelményeket ne vegyék figyelembe (kizárják), és vannak olyan követelmények, amelyek a szervezet tevékenységétől függően más-más hangsúlyt kapnak. A kizárások csak a szabvány A termék előállítása fejezetében megadott követelményekre vonatkozhat. Például F. N. M oldal 3

4 a tervezéssel nem foglalkozó kivitelező szervezet nem veszi figyelembe a tervezésre és fejlesztésre vonatkozó követelményeket, de egy tervező szervezet kizárhatja a megfigyelő- és mérőeszközökre vonatkozó részt. A minőségirányítási rendszerben 6 dokumentált eljárást kötelező kialakítani, amelyek: a dokumentumok kezelése, a feljegyzések kezelése, a minőségirányítási rendszer belső auditja, a nem megfelelő termék kezelése, helyesbítő tevékenység és a megelőző tevékenység. Emellett a szervezet más eljárásokat is kialakíthat, ha a szükséges a rendszer fenntartásához. Például eljárási utasításban szabályozhatják a gazdálkodást az erőforrásokkal, a megfigyelőés mérőeszközök kezelését, vagy a munkák átadási-átvételi eljárását, de ezek más módon is szabályozhatók, ha arra van célszerűbb megoldás. A rendszerben alkalmazott folyamatok leírására megfelelő lehet pl. a folyamatábra vagy a folyamat lépéseit bemutató táblázat. A gyakorlatban a minőségirányítási kézikönyv többnyire a szabvány valamennyi követelménypontjára vonatkozóan tartalmaz leírást, gyakran a szabvány követelménypontjainak megfelelő sorrendben, holott ez nem előírása a szabványnak. Ennek oka többnyire az, hogy a minőségügyi rendszer tanúsítását végző külső auditorok számára áttekinthetőbbé tegyék a dokumentációt. A minőségirányítási kézikönyv lehet mindössze néhány oldalas, amely megadja, hogy a részletesebb szabályozás milyen más dokumentumokban található meg. Legnehezebb bemutatni a minőségirányítási kézikönyvben a rendszer folyamatai közötti kapcsolatot. A jól működő minőségirányítási rendszer alapja, hogy a folyamatokat helyesen definiálják, megkülönböztessék az alaptevékenységek folyamatait és az azokat segítő úgynevezett támogató folyamatokat, valamint az irányítási folyamatokat. A folyamatok hálózatával lehet áttekinthetővé és kezelhetővé tenni a szervezet egész működését. A folyamatok sorrendjének és a folyamatok közötti kapcsolatok meghatározásával pedig felszínre kerülnek az esetleges szabályozási hiányosságok, vagy túlszabályozások, átfedések, felesleges párhuzamosságok. Például az egymást követő két folyamat közötti kapcsolat hiánya miatt ezen a ponton a munkavégzésben is valószínűleg zavarok keletkeznek. Az építőipari szervezeteknél alkalmazott dokumentumok a) A minőségirányítási rendszer belső dokumentációja, amelyet az ISO es szabvány megkövetel: Minőségirányítási kézikönyv, amely a rendszer alapdokumentuma; A szabvány által előírt dokumentált eljárások (dokumentumok kezelése, feljegyzések kezelése, nem megfelelő termékek kezelés, helyesbítő tevékenység, megelőző tevékenység és a belső audit.) A szervezet tevékenységeiből adódó folyamatok szabályozása (pl. előkészítés, termelés, ellenőrzés, gazdálkodás az erőforrásokkal, beszerzés stb.). Azok a dokumentumokat, amelyekre a szervezetnek - folyamatai eredményes tervezésének, működtetésének és szabályozásának biztosítása céljából - szüksége van F. N. M oldal 4

5 Technológiai utasítás, minden olyan esetben, amikor annak hiánya kedvezőtlenül hatással van a minőségre, vagy technológiai utasítással csökkenthető a nem megfelelő munka vagy termék valószínűsége és szükség szerint munkautasítások. Ezek a szervezet tevékenységére szabott belső dokumentumok. Munkautasítások szükség szerint b) Külső forrásból származó dokumentumok, amelyek a vevők és más érdekelt felek követelményeit tartalmazzák Szerződés, tervdokumentáció, beleértve a műszaki leírást és költségvetést Hatósági engedélyek Alkalmazandó jogszabályok, szabványok és a termék követelményeket előíró egyéb műszaki specifikációk c) Az építési munkához kapcsolódó sajátos belső dokumentumok, összhangban a szerződéssel, kiviteli tervdokumentációval,: Kivitelezés tervezés dokumentumai: ütemterv, organizációs terv, időterv, helyszíni berendezési terv, olyan részletességgel, amely a folyamatos munkavégzéshez, a részfolyamatok zavartalan kapcsolódásához és több munka párhuzamos szervezéséhez szükséges, a minőségcéloknak megfelelően. Minőségterv az adott létesítményre vonatkozóan Ellenőrzési és mintavételi terv a minőségterv részeként, vagy önállóan, a teljes kivitelezési munkára vonatkozóan Feljegyzések Az ISO 9001-es szabvány megköveteli, hogy a feljegyzések kezelésére vonatkozó eljárást írásban (dokumentált eljárásban) szabályozzák. A feljegyzések olyan sajátos dokumentumok, amelyek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a minőségirányítási rendszer megfelel a követelményeknek, és eredményesen működik. A feljegyzések bizonyítják, hogy az előírt tevékenységeket végrehajtották, és dokumentálja azok eredményét. A feljegyzéseknek olvashatónak és könnyen azonosíthatónak kell lenni mindaddig, amíg használatban vannak, illetőleg ameddig meg kell őrizni azokat. Az építőipari szervezeteknél alkalmazott legfontosabb feljegyzések: a) Az ISO 9001-es szabvány által megkövetelt feljegyzések, például Belső auditjelentések, vezetőségi átvizsgálás határozatai Ellenőrzési és vizsgálati jegyzőkönyvek Beszállítók értékelése és kiválasztása Nem megfelelő termék kezeléséhez kapcsolódó tevékenységek feljegyzései Helyesbítő és megelőző tevékenysége feljegyzései b) Az építési munkához kapcsolódó sajátos feljegyzések F. N. M oldal 5

6 Építési napló, amely a kivitelezési folyamatot követi nyomon és annak eredményét dokumentálja (a jogszabályban előírt részletességgel vezetve) Kooperációs jegyzőkönyvek, amelyek a kivitelezés folyamatának egy-egy közbülső állapotáról készülnek, feladatokat, követelményeket határoznak meg, és regisztrálják egy korábbi feladat vagy követelmény teljesítési állapotát Hatósági egyeztetések jegyzőkönyvei Az ellenőrzési terv végrehajtását és eredményét igazoló feljegyzések, amelyek bizonyítják a tervezett vagy más okból szükséges ellenőrzések elvégzését, azok eredményét, lehetővé teszik az ellenőrzés alapján elrendelt intézkedések nyomonkövetését, és lehetőséget adnak a hibák elemzésére annak érdekében, hogy azok későbbi megismétlődését el lehessen kerülni Megfelelőségi nyilatkozatok, amelyek a követelmények teljesítését igazolják a nyilatkozat tevő által Átadás-átvételi jegyzőkönyvek, amelyek egy kész munka vagy munkarész állapotát és az esetleges további feladatokat, feltételeket, kötelezettségeket határoznak meg Ezek a feljegyzések egy adott projekt folyamatában és azt követően, ha szükséges, bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a vállalt kötelezettségek illetve követelmények milyen módon vagy mértékben teljesültek. Emellett a feljegyzések olyan adatokkal szolgálnak a folyamatokról és azok eredményéről, amelyek elemezve, feldolgozva azokat, későbbi fejlesztésekre, tökéletesítésekre irányuló döntéseket alapozhatnak meg. (A tényeken alapuló döntéshozatal a minőségirányítási rendszer egyik alapelve.) Vizsgálatról és ellenőrzésről készült feljegyzések A vizsgálatokról olyan feljegyzést kell készíteni, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a vizsgálat az előírt feltételeknek megfelelően megtörtént. A feljegyzésben legyen feltüntetve minden olyan körülmény, amely lehetővé teszi, hogy a vizsgálatot azonos módon és azonos körülmények mellett megismételjék, ha az szükségessé válna. A vizsgálati jelentésnek vagy jegyzőkönyvnek tartalmazni kell minden adatot és mért értéket, amely alapján a vizsgálati eredmények kiértékelése elvégezhető. F. N. M oldal 6

7 A vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a következőket: a vizsgálat tárgya, a termék megnevezése a vizsgálat módszere (pontos leírás, vagy hivatkozás szabványra) a vizsgálat helye és ideje a vizsgált minták azonosítása és mennyisége a vizsgálati körülmények, ha azok hatással vannak a mérési eredményre a használt mérőeszközök és a mérőeszköz pontossága a mért értékek a vizsgálatot végző személyek neve, beosztása és aláírása. Egyes esetekben fontos lehet, hogy a vizsgálaton vagy az ellenőrzésen jelenlévő személyek is fel legyenek sorolva, illetve aláírják a jegyzőkönyvet. Ha a vizsgálatokat független laboratóriumban végezték, akkor a vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza még - a laboratórium megnevezését, címét, hivatkozást az akkreditált vagy kijelölt státuszra, - a megrendelő nevét és a megrendelés adatait, - a vizsgálatért felelős nevét, beosztását, aláírását, - a vizsgálati jegyzőkönyv keltét - nyilatkozatot arról, hogy a vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvhöz csatolni kell a mintavételi jegyzőkönyvet, amely hasonló részletezettséggel tartalmazza mindent, amely a minta azonosításához szükséges, leírja a mintavétel módját és körülményeit. A vizsgálati eredmények elemzését és az abból levont következtetéseket a vizsgálati jegyzőkönyv nem tartalmazza. A vizsgálati eredmények értékeléséről készített feljegyzés tartalmazza a követelményt, és a megfelelőségre vonatkozó megállapítást az elvégzett vizsgálatokra hivatkozva. Ebben célszerű a vizsgálati jegyzőkönyvre hivatkozni, vagy értelemszerűen feltüntetni a vizsgálatra vonatkozó adatokat. Az építés-kivitelezés folyamatának figyelemmel kísérése és tervszerű ellenőrzése a felelős műszaki vezető feladata, aki az ellenőrzések elvégzésének tényét és eredményt feljegyzi az ellenőrzési naplóban, építési naplóban vagy más dokumentumban, attól függően, hogy ezt a szervezet minőségirányítási rendszerében hogyan szabályozták. A kivitelező vállalkozás saját ellenőrzéseiről készített feljegyzéseit célszerű külön naplóban vagy más belső használtra készült feljegyzésformátumban dokumentálni, amelyet nem szükséges a műszaki ellenőrnek megmutatni. A teljesítésre vonatkozó kivitelezői nyilatkozatok egyben azt is jelentik, hogy az elvégzett, munkát vagy munkarészt a minőségirányítási rendszerben szabályozott módon ellenőrizték, és az a követelményeknek megfelel. Az építési naplóba a műszaki ellenőr is tehet bejegyzéseket, aki a /építtető képviseletében kíséri figyelemmel a kivitelezést. A műszaki ellenőr tevékenysége nem csökkenti a felelős műszaki vezető ellenőrzési kötelezettségét vagy felelősségét. A műszaki ellenőrnek saját használatra részletesebb feljegyzéséket szükséges készíteni, mint az építési naplóra vonatkozóan előírás. A feljegyzés F. N. M oldal 7

8 bizonyítja, hogy az ellenőrzést a tervnek megfelelően elvégezték, rögzíti az ellenőrzés eredményét, tartalmazza az ellenőrzés nem megfelelő eredménye alapján szükséges intézkedéseket, bizonyítja, hogy az elrendelt intézkedéseket végrehajtották, és az eredménye megfelelő, nem megfelelő eredmény esetén dokumentálja azokat a körülményeket, amelyek alapján elemezni lehet a nemmegfelelőség okát, annak megszüntetése érdekében. Az ellenőrzésre vonatkozó feljegyzéseknek kapcsolódni kell az ellenőrzési tervhez. A feljegyzések teszik lehetővé, hogy nem megfelelő ellenőrzési eredmény után dönteni lehessen a további teendőkről, és azok végrehajtását nyomonkövessék. A feljegyzések szolgáltatnak adatokat a helyesbítő vagy megelőző intézkedések megtervezéséhez. A vizsgálatok értékelése és azok alapján hozott döntések általában következményekkel járnak, előfordulhat, hogy valamelyik fél vitatja annak megalapozottságát, ezért fontos a vizsgálatok pontos végrehajtása. Ennek három alapfeltétele van: felkészült személyzet, megfelelő mérőeszköz vagy berendezés, a vizsgálati körülmények megfelelősége. A vizsgálat jellegétől függ, hogy milyen felkészültséget, gyakorlatot, jártasságot követel meg a személyzettől, illetve hogyan befolyásolják a mérés eredményét szubjektív tényezők. A vizsgálatok végrehajtásához a vizsgálati módszerrel összhangban lévő vizsgálóeszköz szükséges, amelynek főbb paramétereit a vizsgálati szabványok gyakran meghatározzák. Fontos tudni, hogy a mérőeszköztől megkövetelt pontosság a mérés tárgyát képező követelmény érték pontosságával, tűrésével függ össze. Mérésre olyan eszköz használható, amelynek pontossága és mérési bizonytalansága ismert, és a megkövetelt mérési pontosságot biztonsággal teljesíti. Az ISO 9001-es szabvány követelményeket tartalmaz a mérőeszközökre vonatkozóan. A vizsgáló- és mérőeszközök pontosságának és vizsgálatra való alkalmasságának folyamatos fenntartása érdekében a mérőeszköz használóinak, akár laboratóriumról, akár munkahelyi vizsgálatokról van szó, felügyelet alatt kell tartani a mérőeszközöket. A mérőeszköz felügyelet azt jelenti, hogy az eszközökről, azok mérési képességéről, használati feltételeiről nyilvántartást kell vezetni, a műszereket azonosítani kell, és a mérés jellegétől valamint az eszköztől függően rendszeresen hitelesíteni vagy kalibrálni és/vagy ellenőrizni kell az alkalmasságát. A hitelesítést az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) a kalibrálást úgynevezett kalibráló laboratóriumok végezhetik. A kalibráló laboratórium iránti bizalmat erősíti, ha az akkreditált laboratórium. Az akkreditálás az MSZ EN ISO/IEC Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei szabvány szerinti felkészültség és alkalmasság elismerését jelenti. A mérőeszközök hitelesítésekor vagy kalibrálásakor kiállított bizonyítvány vagy jegyzőkönyv a mérőeszköz fő paramétereit, mérési pontosságát és bizonytalanságát adja meg, de nem foglal állást arról, hogy milyen vizsgálatra alkalmas, illetve alkalmas-e bizonyos vizsgálatok F. N. M oldal 8

9 elvégzésére az eszköz. Ennek eldöntése a hitelesítési vagy kalibrálási bizonyítvány vagy jegyzőkönyv megállapításai alapján a felhasználó feladata, mivel a felhasználó ismeri, hogy az adott mérés milyen pontosságot követel. A hitelesítés vagy kalibrálási dokumentum ajánlásként megjelöli mikor szükséges a hitelesítést, kalibrálást megismételni. A műszer használója ettől eltérhet, ha úgy ítéli meg, hogy a mérési körülmények, a használat gyakorisága vagy egyéb körülmények azt indokolják, de ezt az indoklást tényekre alapozva írásban kell rögzíteni. Fontos, hogy a mérőeszközökre vonatkozó tevékenységek tervszerűek és dokumentáltak legyenek, annak érdekében, hogy a vizsgálatokat mindig megfelelő állapotban lévő eszközzel végezzék el, és ezt bizonyítani is tudják. A mintavétel és a vizsgálat körülményei általában hatással vannak a mérés eredményére, ezért a vizsgálati módszerben előírt feltételeket a mintavételre, csomagolásra, szállításra, tárolásra, a próbatest elkészítésére vonatkozóan ugyanolyan gondosan be kell tartani, mint a vizsgálatra előírt követelményeket. Ha a vizsgálati módszer meghatározza az előkészítés (kondicionálás) és a vizsgálat környezeti feltételeit (például a laboratórium hőmérsékletét, páratartalmát, tárolási időt), azok meglétéről gondoskodni kell a vizsgálat tervezése és előkészítése során. Az építőipari vállalkozások minőségirányítási rendszere Az építés-kivitelezés mindig egyedi tevékenység, akár annak eredményét, akár a kivitelezés körülményeit tekintjük. Az építéssel létrehozott termék (építmény) élettartama és értéke lényegesen nagyobb, mint általában más termékeké. Sajátossága az építésnek, hogy a termék tényleges minősége csak akkor értékelhető, amikor az elkészült, mivel nem lehet minta után rendelni, és nem lehet a terméket, vagyis az építményt kicserélni. Általában a hibás, vagy a nem megfelelő szerkezet csak nagy költséggel, vagy nem teljes értékűen javítható. Az építés az emberi környezet átalakításával jár, emberi szükségletek kielégítését szolgáló létesítmények megvalósítása a célja, ezért szoros kapcsolat van az építés minősége és az életünk minősége között. Az épület hosszú élettartama alatt az emberek és a közösség igénye is változik a műszaki és gazdasági változásoknak, vagy akár a divatnak megfelelően. Széles azoknak a köre, akik az építményről véleményt alkotnak, ezért a minőség megítélése is bonyolultabb, mint általában más termékek esetében. Lényeges eltérés van az építés-kivitelezést végző szervezet és más ipari tevékenységet végző szervezetek között, amelynek hatása van a minőségirányításra. Az építmények megvalósítását végző szervezet, a projekt szervezet, általában több független vállalkozás együttműködésével jön létre. A projektben résztvevő személyek egyszerre tartoznak a saját állandó szervezetükhöz, és a projektszervezethez, így a projektcélok mellett a saját szervezetük céljait is szem előtt tartják, de többnyire a saját szervezetük elvárásait tekintik fontosabbnak. A változó fő- és alvállalkozói kapcsolatok miatt a munkát végzők személyi összetétele rendszeresen változik, a különböző vállalkozások alkalmazottai eltérő vállalati kultúrát képviselnek. Az építési folyamatban soha nem tervezhető meg előre minden tevékenység, az előre nem várható események kockázata sokkal nagyobb, mint más iparágakban. Így például az időjárás, vagy az együttműködő felek megbízhatósága komoly kockázati tényező lehet, amelyek a költségeket és a határidőket befolyásolják. F. N. M oldal 9

10 A fentiek érzékeltetik a minőségirányítás jelentőségét, fontosságát, és indokolják a minőségszabályozás más iparágaktól eltérő módszereit. Az ISO 9000 és ISO 9001 szabványok egy viszonylag állandó vagy huzamosabb ideig folyamatosan működő szervezetre vonatkoznak, és olyan általános elveken nyugszanak, amelyek lehetővé teszik alkalmazásukat a lehető legszélesebb körben, ahol valamilyen értékteremtő, termelő vagy szolgáltató tevékenységet végeznek. Egy kivitelező cég azonban nem vesz részt a teljes szervezetével a vállalkozásban, ugyanakkor más szervezetekből alvállalkozókat von be. Az építményt tehát több vállalkozó együttműködésével alakult szervezet valósítja meg, és ez a szervezet a létesítmény átadása után megszűnik, de összetétele az építés folyamata alatt is változik. A projektszervezetet több önálló gazdasági társaság egységei alkotják. A szervezet időleges, a projekt élettartamára hozzák létre, nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel, a szervezeten belüli kapcsolatokat szerződések szabályozzák. Az ISO 9001 szerint a projektszervezet nem tanúsítható, csak az abban résztvevő vállalkozások külön-külön. A tanúsítás arra a tevékenységi körre érvényes, amelyre a vállalkozás bizonyítottan felkészült, és az erre vonatkozó szabályozó dokumentumoknak megfelelően jár el. Az építési projekt minőségirányítása a megvalósításában résztvevő valamennyi vállalkozást érinti. A projektet irányító (pl. a fővállalkozó) szervezet a projektcéloknak megfelelő követelményeket támaszt az együttműködő (alvállalkozó) szervezetekkel szemben. Az összekapcsolódás az együttműködés és a partnerkapcsolat úgy lehet a legeredményesebb, és kölcsönösen előnyös, ha a résztvevők hasonló módon alakították ki a saját minőségirányítási rendszerüket. Ezért indokolt, hogy az építőipari vállalkozások a szakmai sajátosságoknak legmegfelelőbb közös minőségirányítási rendszermodellt alkalmazzanak. A hazai építőipari vállalkozások a hagyományosan kialakult gyakorlatnak megfelelően sok tekintetben azonos vagy hasonló eljárások szerint dolgoznak, ezért az ISO 9001-es szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert bevezető különböző kivitelező cégek könnyen megtalálják a közös hangot, ha egy projekten együtt kell dolgozniuk. Az építéskivitelezési gyakorlatban például általános, hogy az egy építkezésen dolgozó különböző szervezetek munkájának összehangolására és a munkák menetének ellenőrzésére a heti rendszerességgel tartott kooperációs egyeztetéseken kerül sor. Az építés-kivitelezés sajátossága, hogy a felelős műszaki vezető, aki általában az építésvezető, az építési munka helyszíni irányítója, egyszemélyi felelőse állandó kapcsolatban van az építtetőt képviselő műszaki ellenőrrel az építkezés teljes folyamatában, így minden váratlan esemény fellépésekor azonnali egyeztetésre van lehetőségük. Az építőipari sajátosságok miatt egy kivitelező cégnek olyan minőségirányítási rendszert kell kialakítania, amely - figyelembe veszi azt, hogy a termék előállítás nem gyártó üzemben, hanem az építési helyszínen történik, mindig egyedi tervek szerint, mindig más körülmények között, ezért az folyamatosan változó körülményekhez való alkalmazkodás képességének fenntartása mellett szabályoz minden tevékenységet és folyamatot, amely állandó vagy ismétlődő; - a szervezet a személyi, tárgyi és anyagi erőforrásainak megfelelően pontosan meghatározza azokat a kereteket, amelyen belül a szervezet vállalkozhat, és ezeken a F. N. M oldal 10

11 kereteken belül szabad mozgásteret biztosít, amelyhez a vezetők és munkatársak a rájuk ruházott felelősségi körnek megfelelő hatáskörrel rendelkeznek; - folyamatosan gondoskodik arról, hogy a meghatározott felelősséggel és hatáskörrel rendelkező személyek felkészültsége, gyakorlata, vagyis alkalmassága mindig képessé tegye a szervezetet a vállalt feladatok elvégzésére; - folyamatosan fenntartja és fejleszti az erőforrásait összhangban azzal a tevékenységi körrel, amelyre vállalkozik; - megvannak a szabályozott módszerei arra, hogy a szerződéses partnereivel szemben maghatározott kötelezettségeinek teljesítését, a minőséget, határidőt és költségeket folyamatosan figyelemmel kísérje, és a teljesítésre vonatkozó nyilatkozatait ezekkel megalapozottá tegye; - az eredményeit folyamatosan kiértékelje, és azok alapján szükség szerint intézkedéseket hozzon és fejlesztéseket hajtson végre. Egy építés-kivitelezéssel foglalkozó cég minőségirányítási rendszerével szemben követelmény, hogy az a tevékenységi kör, amelyre a kivitelező vállalkozik, legyen szabályozott, amilyen mértékben csak lehetséges egy projektszervezetben való részvétel megkövetelte rugalmasság mellett. Legyen meghatározva, milyen feladatok ellátására teszi képessé a saját erőforrása, és milyen alvállalkozói és beszállítói háttérrel rendelkezik. Szükséges, hogy legyenek meg a módszeri és eszközei az előkészítő munkák ellátására, amelynek során az adott projekt, vagy az abban vállalt részfeladat megtervezését és előkészítését végzik. A minőségirányítási rendszeren belüli minőségszabályozás funkciója minimálisra csökkenteni annak kockázatát, hogy a munkavégzés hibás, vagy a szerződéstől eltérő legyen. Ennek az építés-kivitelezésben különös jelentősége van, mert az építés sajátosságaiból adódóan a hibák nagy anyagi veszteségeket okoznak, és többnyire nem javíthatók teljes értékűen. A minőségellenőrzés a minőségszabályozás egyik elemeként működik. Ebben a rendszerben a hangsúly a hibás termékek vagy nem megfelelő munka kimutatása helyett a hibák keletkezését megakadályozó tevékenységek, és intézkedések láncolatán van. A hibák keletkezésének lehetőségét csökkentő vagy megszüntető intézkedéseknek ott van a legnagyobb jelentőségük, ahol a hiba vagy nemmegfelelőség következtében a legnagyobb kár keletkezik. Az építési tevékenységben tipikusan ilyen feladat egy-egy kritikus munkaszakasz megkezdése előtt a szükséges feltételek meglétének ellenőrzése, például a munkaterület vagy a fogadószerkezet átvétele, az elvégzésre kerülő munka megtervezése, előkészítése, erőforrások és információk rendelkezésre állása. Az építmény minőségét a beépített építési termékek minősége mellett a helyszíni építési munkák határozzák meg, ezért a technológiai utasítások fontos dokumentumai a minőségirányítási rendszernek. (Más megnevezése is lehet, pl. technológiai vagy kivitelezési folyamatszabályozás.) A technológiai utasítás az egymást követő folyamatok, illetve részfolyamatok szabályozására szolgál, és különösen ott van jelentősége, ahol a folyamat menete, a szükséges erőforrások, és a folyamatot nyomon követő ellenőrzés módja a rendelkezésre álló más dokumentumok alapján nem egyértelmű, illetve ahol annak hiánya növeli a nem megfelelő munkavégzés, illetve hibák kockázatát. A technológiai utasítás tartalmazza mindazokat az elemeket, amelyek a folyamat minőségszabályozásához szükségesek. F. N. M oldal 11

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások Korszerű Elektronikus Minőségirányítás A minőségirányítás alapelvei Ahhoz, hogy egy szervezetet sikeresen vezessenek és működtessenek, szükséges, hogy a vezetés és a szabályozás

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

Az ESTA szabvány és a változások.

Az ESTA szabvány és a változások. Az ESTA szabvány és a változások. Erdélyi Zsolt SSC üzletág / Vezető auditor 2014.05.22. SGS Hungária Kft. - Budapest A szabvány célja Ipari szabvány Minőségbiztosítási rendszer központúság Lánc szemlélet

Részletesebben

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. 52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/9

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. 52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/9 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

Kvalifikálás W I L - Z O N E T A N Á C S A D Ó

Kvalifikálás W I L - Z O N E T A N Á C S A D Ó Kvalifikálás Tervezési kvalifikálás (Design Qualification) Dokumentált igazolása annak, hogy a létesítmények, berendezések, vagy rendszerek előterjesztett műszaki tervei alkalmasak a tervezett célokra.

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás Hivatkozási szám: Kiadás száma: Dátum: Dokumentum típusa:

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató nem szabványos NAR-18-VIII. 2. kiadás. 2002. január

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató nem szabványos NAR-18-VIII. 2. kiadás. 2002. január NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Útmutató nem szabványos kalibrálási eljárások tartalmára és felépítésére NAR-18-VIII 2. kiadás 2002. január 2 / 8 1. Bevezetés A NAT Metrológiai

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Dr. Horváth Zsolt 2014 A kockázat az új ISO 9001-ben MSZ/T ISO/DIS 9001:2014 (ISO/DIS 9001:2014): Bevezetés 05. Kockázatalapú gondolkodás

Részletesebben

Belső audit- jegyzőkönyv -MIR... BMS - regisztrációs szám: BMS-000

Belső audit- jegyzőkönyv -MIR... BMS - regisztrációs szám: BMS-000 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. Audit azonosító: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. Belső audit jegyzőkönyv MIR... BMS regisztrációs szám: BMS000

Részletesebben

Ivóvizek mikrobiológiai jellemzői minőségirányítási elvárások

Ivóvizek mikrobiológiai jellemzői minőségirányítási elvárások Ivóvizek mikrobiológiai jellemzői minőségirányítási elvárások Reskóné Nagy Mária Wessling Hungary Kft. HUNGALIMENTARIA - 2013. április 16-17. 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár, Mezőgazdasági Múzeum

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet Az építőipari kivitelezés ellenőrzése Építésfelügyelet Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) követelményei: településrendezési és építészeti-műszaki tervek

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA

NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA Tanúsítás, hitelesítés és audit Bárczi István, SGS Hungária Kft. MIRŐL LESZ SZÓ? SGS-ről (nem sok) Fogalmakról Tanúsítható nyomon követési rendszerről Új lehetőség

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09.

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2012 NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108.

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Vitvera László 2013.március Tracon Electric 1 Tanúsító cég, audit Folyamatosan bizonyítani kell, hogy a cég jól működik Tanúsító audit

Részletesebben

AJÁNLÁS az ISO 9001:2000 alkalmazásához egészségügyi szolgáltató szervezetekben

AJÁNLÁS az ISO 9001:2000 alkalmazásához egészségügyi szolgáltató szervezetekben AJÁNLÁS az ISO 9001:2000 alkalmazásához egészségügyi szolgáltató szervezetekben BEVEZETÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZER AZ EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Tárgyszavak: minőségügyi tanúsítvány; hulladékkezelés; vasút-üzemeltetési hulladék.

Tárgyszavak: minőségügyi tanúsítvány; hulladékkezelés; vasút-üzemeltetési hulladék. A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.6 1.4 Hulladékkezelési minőségügyi tanúsítvány vasútvállalatoknál Tárgyszavak: minőségügyi tanúsítvány; hulladékkezelés; vasút-üzemeltetési hulladék.

Részletesebben

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 06 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a Polgármesteri Hivatal beszerzésekkel kapcsolatos folyamatainak minőségügyi szabályozása. Az eljárás rögzíti a beszerzésekkel

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek szabványai MSZ EN ISO 22000 szabványcsalád Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az élelmiszerbiztonsági szabványok jelentősége

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Ferrara 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 6. Telephely: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 1.

Ferrara 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 6. Telephely: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 1. Ferrara 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 6. Telephely: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 1. Tel.: 06-23-804-704 Fax: 06-24-998-633 E-mail: ferrera2006@ferrera2006.com

Részletesebben

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015.

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015. Az új szabványra történő áttérés feladatai Bujtás Gyula tanúsítói oldalról Budaörs, 2015. BEMUTATKOZÁS EMT Zrt./ NQA Hungary Alapítva: 2002 november 28. 2008.09.19.-től - Zrt. Cím: 2040 Budaörs, Muskátli

Részletesebben

ISO 9001 revízió Alkalmazási terület

ISO 9001 revízió Alkalmazási terület ISO 9001 revízió Alkalmazási terület 4.3 A minőségirányítási rendszer (MIR) alkalmazási területének meghatározása 1. fejezet A szervezetnek meg kell határoznia a minőségirányítási rendszer kereteit és

Részletesebben

Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével. Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft

Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével. Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK forgalmazása, tervezése, kivitelezése Az építési

Részletesebben

I. Az építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogszabályban foglalt feltételrendszere

I. Az építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogszabályban foglalt feltételrendszere ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A tájékoztató első része az építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogszabályban foglalt

Részletesebben

Menedzsment rendszerek. Az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány felépítése és követelményei

Menedzsment rendszerek. Az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány felépítése és követelményei Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológiai Tanszék Minőségirányítás alapjai Menedzsment rendszerek Az MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány felépítése és követelményei előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV A kiadás dátuma: 2011. 09. 30. MIK A. Fejezet ISO 9001 4.Kiadás /2.Módosítás 1. oldal (1) Összes oldal: 48 MULTI ALARM Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Csúri Ferenc. BPW-Hungária 2014 / 12.03.2015

Csúri Ferenc. BPW-Hungária 2014 / 12.03.2015 Engedély köteles járműalkatrészek felügyeleti auditja a BPW- Hungária Kft.-nél. Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

Megfelelőség értékelés a vendéglátásban WESSLING Hungary Kft.

Megfelelőség értékelés a vendéglátásban WESSLING Hungary Kft. Megfelelőség értékelés a vendéglátásban WESSLING Hungary Kft. Dr. Martin Andrea vezető tanácsadó és szakértő Amiről ma szó esik: I. Megfelelőség és a megfelelőségértékelés jogi háttere II. III. Terméktanúsítás

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához Vizsgálati terv VT1/2013 A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához A vizsgálati időszak: 2013. január 01. napjától 2013. december 31. napjáig a. A szolgáltatás

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari szolgáltatások (BS I) üzletág I02 üzleti terület. Ajánlatadás, szerződéskötés az I02 üzleti területen

TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari szolgáltatások (BS I) üzletág I02 üzleti terület. Ajánlatadás, szerződéskötés az I02 üzleti területen 1. A szabályozás célja Jelen eljárásutasítás a TÜV Rheinland InterCert (TRI) Ipari szolgáltatások üzletág I02 üzleti terület ajánlatadási és szerződéskötési folyamatát, illetve a megkeresések, ajánlatkérések

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10.

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10. Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA Miskolci Egyetem Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék Szemán László Telefon: 30/229-2587 E-mail: lszeman@metalcontrol.hu Előadások letölthetőek:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2009) TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005 Oldalak száma: 1/32 Fájl neve: MK-Gundel TISZK-2010-1.vált A kézikönyvet készítette és karbantartja: A kézikönyv végrehajtásáért felelős:

Részletesebben

1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND REFERENS KÉPZÉSEK

1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND REFERENS KÉPZÉSEK 1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND REFERENS KÉPZÉSEK Minőségirányítási referens: A képzés ajánlott mindazon hallgatóknak, akik szeretnének megismerkedni a minőségirányítási ek kiépítésének alapjaival, i ismereteket

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Jogi megfelelés az akkreditált ISO 14001:2004 tanúsítás részeként NAR-EA-7/04. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Jogi megfelelés az akkreditált ISO 14001:2004 tanúsítás részeként NAR-EA-7/04. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Jogi megfelelés az akkreditált ISO 14001:2004 tanúsítás részeként NAR-EA-7/04 1. kiadás 2009. július EA Európai Akkreditálási Együttmûködés Kiadvány

Részletesebben

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F)

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F) 1. szint Végrehajtott folyamat PA 1.1 Folyamat-végrehajtás Rangsorolás (N/P/L/F) Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Célmeghatározás: A vizsgálati eljárás a felelős vállalkozás irányítási

Részletesebben

TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8

TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8 TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8 TLF005_KIV_V01 Oldal: 2 / 8 1. A folyamat célja KIVONAT a TLF005 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére A folyamat célja a technológiai informatikai rendszereken a meghibásodások

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele vitanell Helyzetjelentés és zárszó Sándor János (MERT-CERT Kft.) Dr. Gombos János (LVA GmbH) 2012. május 23. A vitanell -ről Az LVA Mertcert Cégcsoport

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV FORT-INN KFT. 1051 Budapest, Nádor u. 19. Tel.: (06) 70 671-1046 E-mail: info@fort-inn.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Készült: ISO 9001:2008 szabvány szerint Érvényessége kiterjed a FORT-INN Kft. vezetőségére,

Részletesebben

Minőség - akkreditálás

Minőség - akkreditálás Bio-Rad Quality Control szimpózium Budapest 010. május 18. Minőség - akkreditálás Dr. Liszt Ferenc Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Kötelező akkreditálás Egészségügyi miniszter 48/009.

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

A MEDIPLAN KFT. 25 éve végzi tevékenységét az egészségügyi ellátás színvonalának emelése érdekében.

A MEDIPLAN KFT. 25 éve végzi tevékenységét az egészségügyi ellátás színvonalának emelése érdekében. A MEDIPLAN KFT. 25 éve végzi tevékenységét az egészségügyi ellátás színvonalának emelése érdekében. CÉGFILOZÓFIÁNK: Összekötőkapocs vagyunk a beruházók, üzemeltetők és a kivitelezésben közreműködők között.

Részletesebben

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT.

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. InterCert-E01 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer és/vagy MSZ EN ISO 14001:2005 a tanúsítvány regisztrálására és a tanúsítás Az eljárásban található valamennyi

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6.1 Cégünk a tanúsítványok felfüggesztésére, visszavonására, vagy az alkalmazási terület szűkítésére vonatkozó politikája,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános feltételek A Pannon Tanúsító Kft. (a továbbiakban: Pannon Tanúsító) független tanúsító szervezet, tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17021:2011 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Terv

Belső Ellenőrzési Terv Belső Ellenőrzési Terv Készült:2008.01.02 Apátfalva Ludányi jános Apatnet Internet szolgáltatás belső méréseken és ellenőrzéseken alapuló minőség és szolgáltatás, megfelelőség nyilatkozat alátámasztására

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KONFERENCIA B U D A P E S T, 2013. NOVEMBER 7.

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KONFERENCIA B U D A P E S T, 2013. NOVEMBER 7. ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KONFERENCIA B U D A P E S T, 2013. NOVEMBER 7. IFS audit és tanúsítás kritikus pontjai követelmények, eljárások és változások Szayly Annamária (SzA) vezető auditor, ISACert Sándor

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Támogatások elszámolása, ellenőrzése

Támogatások elszámolása, ellenőrzése Támogatások elszámolása, ellenőrzése 2008.11.07. Számviteli elszámolási kérdések Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás A támogatás lehet jogszabályi előíráson alapuló

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Minőségmenedzsment Bedzsula Bálint BME MVT bedzsula@mvt.bme.hu 2013.04.03. Bedzsula Bálint 1 Témakörök 4 előadás Minőség fogalma, minőségrendszerek fejlődése Szektor

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben