AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Szociális és Környezetvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Szociális és Környezetvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET"

Átírás

1 AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS Szociális és Környezetvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET a bányászat társadalmi és környezeti hatásáról az AKCS-országokban Szociális és Környezetvédelmi Bizottság Társelőadók: Job Ndugai (Tanzánia) és Michèle Rivasi. A. RÉSZ: ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYTERVEZET DR\ doc AP /A

2 Oldal ELJÁRÁSI OLDAL... 3 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYTERVEZET... 4 INDOKOLÁS (külön dokumentumban) AP /A 2/8 DR\ doc

3 ELJÁRÁSI OLDAL Az AKCS EU Közös Parlamenti Közgyűlés Elnöksége május 15-i ülésén megbízta Szociális és Környezetvédelmi Bizottságát, hogy eljárási szabályzata 2. cikkének (8) bekezdésével összhangban készítsen jelentést a bányászat társadalmi és környezeti hatásáról az AKCS-országokban. A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság október 5-i ülésén Job Ndugait (Tanzánia) és Michèle Rivasit nevezte ki társelőadóknak. A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság március 21-i és május 26-i ülésein megvizsgálta a jelentéstervezetet. Utóbbi ülésén a bizottság elfogadta a mellékelt állásfoglalásra irányuló indítványtervezetet. A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen:... Az állásfoglalást...-án/én elfogadásra terjesztették elő. DR\ doc 3/8 AP /A

4 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYTERVEZET a bányászat társadalmi és környezeti hatásáról az AKCS-országokban Az AKCS EU Közös Parlamenti Közgyűlés, összeült Horsens-ben (Dánia), május 28-tól 30-ig, tekintettel eljárási szabályzata 18. cikkének (1) bekezdésére, tekintettel az AKCS EU partnerségi megállapodásra (a cotonoui megállapodás), és különösen 8. cikkének (4) bekezdésére, amely a megkülönböztetésmentességgel foglalkozik, tekintettel az ENSZ Globális Megállapodására és az OECD multinacionális vállalkozásoknak szóló iránymutatásaira, amelyek a felelős üzleti magatartásra vonatkozó alapelveket fogalmaznak meg, tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2005-ös globális kezdeményezésére a gyermekmunka megszüntetéséről a bányászatban és a kőfejtésben, tekintettel az Afrikai Unió államfői által februárban elfogadott afrikai bányászati koncepcióra, tekintettel az ásványkincsek iparágáért felelős AKCS-miniszterek első, december én Brüsszelben (Belgium) tartott találkozóján elfogadott brüsszeli nyilatkozatra az AKCS-államok ásványi erőforrás ágazatának fenntartható fejlődéséről és kezeléséről (AKCS/89/008/10), tekintettel az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodással foglalkozó nemzetközi testülete hatáskörére és tevékenységeire, tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Gyermekmunka az aranybányászatban: A probléma című tanulmányára (2006. június), tekintettel a 3. EU Afrika csúcstalálkozót követően az Afrika és az EU közötti stratégiai partnerség jövőjéről szóló, december 15-i EP-állásfoglalásra (P7_TA(2010)0482), tekintettel a hatékony európai nyersanyag-politikai stratégiáról szóló EPállásfoglalásra (P7_TA(2011)0364) AP /A 4/8 DR\ doc

5 tekintettel A nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban a vállalati társadalmi felelősségvállalásról című, november 25-i EP-állásfoglalásra (P7_TA(2010)0446), tekintettel az Afrikai Kereskedelempolitikai Központ tanulmányára az ásványi anyagok kitermeléséről, a környezeti fenntarthatóságról és a fenntartható fejlődésről az EAC, SADC és ECOWAS régiókban (2009), tekintettel az ENSZ szakértői csoportjának Természeti erőforrások és konfliktusok Afrikában: a békekötelezettség átalakítása a béke eszközévé című jelentésére (2006), tekintettel a véres konfliktusokat előidéző gyémántokról szóló ENSZhatározatokra, és különösen az ENSZ Biztonsági Tanácsának a kimberley-i folyamat tanúsítási rendszeréről szóló, 1459 (2003) számú határozatára, tekintettel a Szociális és Környezetvédelmi Bizottság jelentésére (AKCS- EU/100.xxx/xx/A/végleges), A. mivel az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia (UNCTAD) szerint a nem megújuló ásványi erőforrásokat három kategóriába lehet sorolni: energiahordozó ásványi nyersanyagok, mint például a kőolaj, földgáz, urán, szén; ércásványok, például a réz, kobalt, bauxit; nem fém ásványi anyagok, például a drágakövek (gyémánt), B. mivel az AKCS-országok többsége, különösen Afrikában, bővelkedik az olyan ásványi erőforrásokban, mint a fémek, kőolaj, gyémánt, arany, vas, kobalt, urán, réz, bauxit, ezüst, de ezek bősége ellenére a lakosság többsége szegénységben él, C. mivel a legtöbb ásványi anyagot ömlesztett érc, koncentrátum vagy fém formájában exportálják, így a termelő AKCS-országokban nem keletkezik jelentős hozzáadott érték, D. mivel a bányászati szerződések vagy megállapodások átláthatatlansága és titkossága hozzájárult a gyenge államok manipulálásához és a parlamenti ellenőrzés semmibevételéhez, E. mivel a bányászati ágazatot szabályozó és ellenőrző erős kormányok hiányában az AKCS-országokban működő bányavállalatok tevékenységei jelentős helyi környezeti és társadalmi károkhoz vezettek, F. mivel az illegális bányászatból származó bevételek köztudottan táplálják a belső konfliktusokat; mivel a természeti erőforrások illegális kitermelése a konfliktusra hajlamos és konfliktustól sújtott országokban továbbra is a konfliktusok kitörésének és visszatérésének egyik oka maradt, például Angolában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Sierra Leonéban és Libériában, DR\ doc 5/8 AP /A

6 G. mivel az 1990-es évektől 2008-ig a 14 legfontosabb ásvány világszintű kitermelése 1 millió metrikus tonnáról körülbelül 2,5 millió metrikus tonnára nőtt; mivel a globális kereslet várhatóan jelentősen meg fog emelkedni, mivel a népesség 2050-re a növekedéssel, az urbanizációval és a fogyasztási mintákkal összefüggésben el fogja érni a 9 milliárd főt; mivel az elkövetkező évben várhatóan kétszeresére nő a kereslet a réz, a vasérc és az alumínium iránt, H. mivel az Afrikai Kereskedelempolitikai Központ azt állapította meg, hogy sok bányavállalat a bevételeinek legnagyobb részét offshore számlákon tartja, és helyi számlákon csak nagyon keveset hagynak a helyi működési költségek fedezésére, 1. mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy bár a fejlődő országok különösen Afrikában dús nyersanyagkészletekkel rendelkeznek, tartós szegénységre kárhoztatta őket a kereskedelmi folyamatoknak az a mára kialakult szerkezete, amely szerint a fejlődő országok nyersanyagokat exportálnak az iparosodott országokba, ahonnan késztermékeket importálnak; 2. felhívja az AKCS EU kormányait, hogy vessenek véget az erőforrások átkának, és az AKCS-országok, különösen az afrikai országok gazdag nyersanyagkészleteit tegyék fejlesztési stratégiájuk központi elemévé, hogy az egész népesség javára szolgáljanak ahelyett, hogy a befektetőket és a kis létszámú elitet gazdagítják, amiből az átlagpolgárok semmilyen előnyhöz nem jutnak; 3. felhívja az AKCS-országokat, hogy a meglévő szerződéseket tárgyalják újra vagy vizsgálják felül az ásványi anyagok utáni adóbevételek növelése érdekében, hogy a kormányok finanszírozni tudják a népesség alapvető szükségleteit; szorgalmazza, hogy az AKCS-országok alkalmazzanak képzett, tapasztalt szakértőket, amikor a bányavállalatokkal kitermelési szerződésekről tárgyalnak; 4. hangsúlyozza, hogy a nemzeti parlamentek és a civil társadalmi szervezetek fontos szerepet tölthetnek be a bányászati megállapodások vagy szerződések felügyeletében, hogy fenntartsák a felelősségüket a polgáraikkal szemben, és megtörjék a titoktartás kultúráját; 5. hangsúlyozza az ásványi erőforrások iparágára vonatkozó átlátható, hatékonyan végrehajtható jogalkotási és szabályozási keretek szükségességét az AKCSországokban; felhívja az AKCS-országok kormányait és parlamentjeit, hogy a civil társadalommal egyeztetve léptessenek életbe a külföldi befektetéseket a köz érdekében szabályozó politikákat, hogy a külföldi befektetések a helyi gazdaságnak kedvezzenek, belföldi hozzáadott értéket teremtsenek és előmozdítsák a fejlődést; 6. felhívja az AKCS-kormányokat, hogy vessenek véget az országaikból kifelé tartó erőteljes tőkekiáramlásnak, tekintettel arra, hogy a Globális Pénzügyi Feddhetetlenség (GFI) becslése szerint 1970-től 2008-ig 865 milliárd dollár volt az Afrikából illegálisan kiáramló pénz mennyisége, az adóelkerülést is beleértve; AP /A 6/8 DR\ doc

7 7. ragaszkodik a pénzmosás kérdésének kezeléséhez, amely a nyugat-afrikai pénzmosás elleni kormányközi munkacsoport (GIABA) igazgatója szerint csak Nyugat-Afrikában 337 milliárd dollárra tehető, az adóelkerülés jelentős részét is beleértve, miközben a 10. Európai Fejlesztési Alap az AKCS-országok számára millió eurót biztosít öt évre ( ); 8. üdvözli a Dodd Frank törvényt, amely az USA-ban bejegyzett összes kőolaj-, földgáz- és bányavállalatot rákényszeríti arra, hogy hozzák nyilvánosságra az állami befizetéseiket, és számoljanak be a konfliktus-ásványok felhasználásáról; 9. felhívja az AKCS-kormányokat és a Bizottságot, hogy saját hatáskörükben nyújtsanak be jogalkotási javaslatokat a transznacionális társaságok nyereségének és adófizetésének automatikus nyilvánosságra hozatalára mindegyik fejlődő országban, hogy ezáltal fellépjenek az adóparadicsomok, adóelkerülés és tiltott tőkekiáramlás formájában történő visszaélések ellen; 10. hangsúlyozza, hogy az AKCS-országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a bányászati engedélyek jogilag kötelező rendelkezéseket tartalmazzanak a szociális és környezetvédelmi normákra nézve; felhívja az EU-t, hogy a fejlődő országokban működő külföldi befektetők kötelességei és feladatai közé vegye fel az emberi jogok, a környezetvédelmi előírások és az ILO alapvető munkaügyi előírásainak tiszteletben tartását; úgy véli, hogy az uniós vállalatoknak az anyaországban kell jogi felelősséget vállalni azért, ha a külföldi leányvállalataik és a felügyeletük alatt álló jogi személyek megsértik ezeket a jogokat; 11. rámutat, hogy a kézi és kisüzemi bányászat létfontosságú szerepet játszhat a helyi életben, mivel sok ember számára biztosít foglalkoztatást és megélhetést; felhívja az AKCS-országokat, hogy szabályozzák ezt az ágazatot, hozzanak jogszabályokat a nemzetközileg betiltott mérgező anyagok például a higany és a cián használata ellen, és biztosítsanak biztonságos munkakörülményeket a kézi és kisüzemi bányászatban dolgozók számára a mikrohitelekhez való hozzáférés megkönnyítésével, hogy egészséges, környezetbarát technológiával szerelkezhessenek fel; 12. szorgalmazza, hogy a fejlesztésben részt vevő partnerek köztük az Európai Unió is nyújtsanak technikai segítséget a bányászattal foglalkozó AKCS-országok számára, hogy fel tudják mérni a bányászati tevékenységek korábbi és jelenlegi környezeti és társadalmi hatását, hogy minden szinten megállapíthassák a környezeti és egészségügyi károkért való felelősséget, és hogy a szennyező fizet elvnek megfelelően kártérítést nyújtsanak az áldozatoknak és helyreállítsák az ökoszisztémát; 13. hangsúlyozza, hogy a közösségi földjogokat azok különféle formáiban (egyéni vagy kollektív) törvényben kell elismerni, hogy védjék a közösség tagjait, és megfelelő kártérítést nyújtsanak a bányászatba vagy más ágazatokba való beruházás esetén; DR\ doc 7/8 AP /A

8 14. arra ösztönzi az AKCS-országokat, hogy hozzanak létre ellenőrző hatáskörrel rendelkező nemzeti tudományos, technológiai és innovációs hivatalokat vagy erősítsék meg a meglévőket, hogy előmozdítsák a zöld technológiák és a knowhow alkalmazását a feltárás és a bányászat területén; 15. utasítja társelnökeit, hogy továbbítsák ezt az állásfoglalást az AKCS EU Miniszterek Tanácsának, az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak, az Európai Unió Tanácsa elnökségének, az Afrikai Uniónak, a Pánafrikai Parlamentnek és az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának. AP /A 8/8 DR\ doc

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 1 Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank Az Európai Beruházási Bank (EIB) az egyik legnagyobb nemzetközi hitelintézet: több hitelt folyósít különböző befektetésekre,

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója Kereskedelempolitika A piacok megnyitása élénkíti gazdaságainkat a piacok megnyitásához pedig

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA 2013.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354/171 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA (2013. november 20.) a Jólét bolygónk felélése nélkül című, a 2020-ig tartó időszakra

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05)

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) 2011.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/23 A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA kimondottan üdvözli a Duna régióra vonatkozó európai

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról 2014.4.17. L 115/3 RENDELETEK A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

A barcelonai folyamat és az Euro-Mediterrán Partnerség

A barcelonai folyamat és az Euro-Mediterrán Partnerség NB10_02_bel.qxd 2010.03.10 6:43 du. Page 29 BIZTONSÁGPOLITIKA 29 Ligetvári-Takács Krisztina A barcelonai folyamat és az Euro-Mediterrán Partnerség A mediterrán régió és a Közel-Kelet országai geopolitikai

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben

SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL:

SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL: SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL: Víz-, energia- és termőföld-gazdálkodás az inkluzív és fenntartható növekedés érdekében VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES E U R Ó P A I

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban

Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban Kérdőív gyorsfordítása angolról, Tóth Péter, 2008. 01. 29 02. 22. Felmérés egy bizottsági kezdeményezésről a nem-energetikai nyersanyagokkal kapcsolatban Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2. Profil 3. Általános

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

Kézikönyv parlamenti képviselőknek. Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért

Kézikönyv parlamenti képviselőknek. Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért Kézikönyv parlamenti képviselőknek Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért 1 A Nők és a Férfiak Esélyegyenlőségével foglalkozó Bizottság Titkársága Az Európa

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben