EURÓPAI PARLAMENT Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0111 C8-0092/ /0059(COD)) A vélemény előadója: Bogdan Brunon Wenta PA\ doc PE v03-00 Egyesülve a sokféleségben

2 PA_Legam PE v /10 PA\ doc

3 RÖVID INDOKOLÁS Az előadó teljes mértékben támogatja a jogalkotási javaslat fő célját, vagyis a konfliktusok és az ásványok illegális kitermelése közötti kapcsolódás megszakítását. A kapcsolat megszakítása alapvető fontosságú, mivel az úgynevezett konfliktusövezetből származó ásványok veszélyeztetik a kormányok inkluzív szociális-gazdasági fejlődésre, jó kormányzásra és az emberi jogok védelmére irányuló törekvéseit. Az OECD május 25-i miniszteri ülésén elfogadták az OECD útmutatását a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról. Ennek célja, hogy segítse a társaságokat abban, hogy tiszteletben tudják tartani az emberi jogokat, illetve az ásványok beszerzése során elkerülhessék a konfliktusokhoz való hozzájárulást. Az OECD útmutatója önkéntes nemzetközi keretként szolgál azon kellő gondosságot célzó intézkedések érdekében, amelyeket a Dodd Frank-törvény szakasza értelmében a konfliktusövezetből származó ásványokkal kapcsolatos jelentés benyújtására kötelezett társaságoknak kell végrehajtaniuk. Az OECD-útmutatót ezenkívül az ENSZ is támogatja, valamint a Nagy-tavak Régió Nemzetközi Értekezletének (ICGLR) 11 állam- és kormányfője által aláírt Lusakai Nyilatkozat is kijelenti, hogy az OECD-útmutatót beillesztik a természeti erőforrások illegális kitermelése elleni regionális kezdeményezés hat eszközébe. A széles körű támogatás ellenére a társaságoknak csak szűk hányada (12%-a) vezette be a kellő gondosság önkéntes keretét. Félő, hogy a Bizottság ne okozz kárt elven alapuló javaslatának jelenlegi formájában nem sok haszna lesz. Az előadó véleménye szerint az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia e kérdésben, és kötelező önértékelési mechanizmust kell létrehoznia a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és az arany finomítói és importőrei számára. E megközelítés összhangban lenne a Bizottság hatásvizsgálatában szereplő IV. lehetőséggel. E rendeletre irányuló javaslatra nem lehet csupán a kereskedelmi politika önmagában álló eszközeként tekinteni, hanem fejlesztési együttműködést is magában foglaló, szélesebb nemzetközi nézőpontból kell szemlélni. A végrehajtás hatékonyságának biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy A konfliktusok által érintett és magas kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzéséről szóló integrált uniós megközelítés kialakítása felé (JOIN(2014)8) című közös közleményben vázolt kísérő intézkedéseket e rendelettel párhuzamosan léptessék életbe. MÓDOSÍTÁSOK A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 1 6 preambulumbekezdés PA\ doc 3/10 PE v03-00

4 (6) A Bizottság 2008-as közleményében 8 megállapította, hogy a nyersanyagokhoz való megbízható és torzítatlan piacon való beszerezhetősége fontos tényező az Unió versenyképessége szempontjából. A nyersanyag-politikai kezdeményezés olyan integrált stratégia, melynek célja, hogy a nem energetikai célú és nem mezőgazdasági nyersanyagokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos különböző kihívásokra feleljen. A kezdeményezés felismeri és előmozdítja a pénzügyek és az ellátási lánc átláthatóságát, és ösztönzi a vállalati társadalmi felelősségvállalás normáinak alkalmazását. 8 Nyersanyag-politikai kezdeményezés az európai gazdasági növekedés és foglalkoztatás kritikus szükségleteinek kielégítése, COM(2008) 699 törölve Indokolás Az uniós nyersanyag-politikai kezdeményezés célja, hogy torzítatlan hozzáférést biztosítson a nem energetikai célú nyersanyagokhoz az uniós ipar számára, olyan kereskedelmi és beruházási politikák révén, amelyek azzal a kockázattal járhatnak, hogy csökkentik a partnerországok strukturális átalakulásának, forrásokon alapuló iparosításának és inkluzív növekedésének megvalósításához szükséges politikai teret. 2 7 preambulumbekezdés (7) Az Európai Parlament október 7- én állásfoglalást fogadott el, melyben az Egyesült Államok konfliktusövezetből származó ásványokról szóló jogszabályához, azaz a tőzsdei reformról és (7) október 7-i 1, március 8-i 2, július 5-i 3 és február 26-i 4 állásfoglalásaiban az Európai Parlament az Egyesült Államok konfliktusövezetből származó ásványokról szóló PE v /10 PA\ doc

5 fogyasztóvédelemről szóló Dodd Franktörvény szakaszához hasonló jogszabály meghozatalára kéri fel az Uniót; továbbá a Bizottság es és es közleményeiben bejelentette, hogy szándékában áll megvizsgálni, miként javítható az ellátási lánc átláthatósága, ideértve a kellő gondossággal kapcsolatos szempontokat is. A Bizottság az utóbbi közleményben az OECD májusi miniszteri ülésén vállalt elkötelezettségével összhangban síkra szállt az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó iránymutatásának, valamint az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásának fokozott támogatása és alkalmazása mellett, az OECD-tagok körén kívül is. 9 Az árupiacokkal és nyersanyagokkal kapcsolatos kihívásokkal való szembenézés, COM(2011) 25 FINAL. 10 Kereskedelem, növekedés és fejlődés, COM(2012) 22 FINAL. jogszabályához, azaz a tőzsdei reformról és fogyasztóvédelemről szóló Dodd Franktörvény szakaszához hasonló jogszabály meghozatalára kérte fel az Uniót; továbbá a Bizottság es és es közleményeiben bejelentette, hogy szándékában áll megvizsgálni, miként javítható az ellátási lánc átláthatósága, ideértve a kellő gondossággal kapcsolatos szempontokat is. A Bizottság az utóbbi közleményben az OECD májusi miniszteri ülésén vállalt elkötelezettségével összhangban síkra szállt az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó iránymutatásának, valamint az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásának fokozott támogatása és alkalmazása mellett, az OECD-tagok körén kívül is. 1 Az Európai Parlament október 7-i állásfoglalása az emberi jogok védelme és a jog érvényesülése terén a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló hiányosságokról 2 Az Európai Parlament március 8-i állásfoglalása: Adók és a fejlesztés Együttműködés a fejlődő országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása terén 3 Az Európai Parlament július 5-i állásfoglalása az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tételéről 4 Az Európai Parlament február 26- i állásfoglalása a fejlődés felelősségteljes üzleti gyakorlatok révén történő előmozdításáról, ezen belül a nyersanyagkitermelő iparágak fejlődő országokban betöltött szerepéről 5 Az árupiacokkal és nyersanyagokkal kapcsolatos kihívásokkal való szembenézés, COM(2011)25. 6 Kereskedelem, növekedés és fejlődés, COM(2012)22. PA\ doc 5/10 PE v03-00

6 3 16 preambulumbekezdés (16) A Bizottság a Tanács és az Európai Parlament számára rendszeresen jelentést készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a hatálybalépést követő legkésőbb három éven belül, majd azt követően hatévenként felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát, beleértve a rendelet hatálya alá eső, konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzésének előmozdítását. A jelentéseket szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatok kísérhetik, melyek tartalmazhatnak kötelező intézkedéseket, (16) A Bizottság a Tanács és az Európai Parlament számára rendszeresen jelentést készít a rendszer hatásairól. A Bizottság a hatálybalépést követő legkésőbb három éven belül, majd azt követően hatévenként felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát, beleértve a rendelet hatálya alá eső, konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzésének előmozdítását. A jelentéseket szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatok kísérhetik a preambulumbekezdés (új) (16a) Alapvető fontosságú, hogy elkerüljük a nem szándékos piaci torzulásokat és lehetővé tegyük a felelősségteljes importőrök számára, hogy a kellő gondossággal kapcsolatos kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges rendszereket hozzanak létre. Következésképp e rendelet egyéves átmeneti időszakot állapít meg a gördülékeny végrehajtás biztosítása érdekében. PE v /10 PA\ doc

7 5 16 b preambulumbekezdés (új) (16b) Az Európai Parlament és a Tanács A konfliktusok által érintett és magas kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzéséről szóló integrált uniós megközelítés kialakítása felé (JOIN(2014)8) című közös közleményében vázolt kísérő intézkedések megfelelő időben történő végrehajtása kiemelkedő jelentőségű a rendelet hatékonyságának növelése és bármilyen nem szándékos negatív hatás ellensúlyozása érdekében. 6 1 cikk 1 bekezdés (1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó uniós öntanúsítás rendszerét annak érdekében, hogy korlátozza a fegyveres csoportok és biztonsági erők 12 ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany kereskedelméből adódó lehetőségeit. A rendeletet célja, hogy átláthatóságot és bizonyosságot biztosítson a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből beszerzést folytató importőrök, kohók és finomítók ellátási gyakorlatai tekintetében. (1) E rendelet létrehozza a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó uniós öntanúsítás rendszerét, amely kötelező lesz annak érdekében, hogy korlátozza a fegyveres csoportok és biztonsági erők ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany kereskedelméből adódó lehetőségeit. A rendeletet célja, hogy átláthatóságot és bizonyosságot biztosítson a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből beszerzést folytató importőrök, kohók és finomítók ellátási gyakorlatai tekintetében. PA\ doc 7/10 PE v03-00

8 12 A fegyveres csoportok és biztonsági erők" Az OECD útmutatása a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról II. mellékletében meghatározottak szerint értendő: második kiadás, OECD Publishing (OECD (2013). en. 7 1 cikk 2 bekezdés (2) Ez a rendelet megállapítja a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra az uniós importőrökre vonatkozóan, akik öntanúsítás alapján az I. mellékletben rögzített ónt, tantált, volfrámot és aranyat tartalmazó vagy abból álló ásványokat vagy fémeket behozó felelősségteljes importőrnek kívánnak minősülni. (2) Ez a rendelet megállapítja a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségeket azokra az uniós importőrökre vonatkozóan, akik öntanúsítás alapján az I. mellékletben rögzített ónt, tantált, volfrámot és aranyat tartalmazó vagy abból álló ásványokat vagy fémeket behozó felelősségteljes importőrnek minősülnek. 8 2 cikk 1 bekezdés h pont h) felelősségteljes importőr : bármely importőr, aki az e rendeletben meghatározott szabályok szerinti h) felelősségteljes importőr : bármely importőr, aki az e rendeletben meghatározott szabályok szerint PE v /10 PA\ doc

9 öntanúsítás mellett dönt; öntanúsításra kötelezett; 9 2 cikk 1 bekezdés q a pont (új) qa) fegyveres csoportok és biztonsági erők : a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról szóló OECD-útmutató II. mellékletében meghatározottak szerint értendő cikk 1 bekezdés (1) A rendelet hatálya alá tartozó bármely ásvány- vagy fémimportőr öntanúsítás alapján felelősségteljes importőrnek minősülhet, amennyiben nyilatkozatot tesz valamely illetékes tagállami hatóságnak, hogy teljesíti a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében az e rendeletben rögzített kötelezettségeket. A nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, melyben az importőr megerősíti, hogy teljesíti a kötelezettségeket, továbbá mellékeli a független harmadik fél által folytatott ellenőrzések eredményeit. (1) A rendelet hatálya alá tartozó bármely ásvány- vagy fémimportőr öntanúsítás alapján felelősségteljes importőrnek minősül, amennyiben nyilatkozatot tesz valamely illetékes tagállami hatóságnak, hogy teljesíti a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében az e rendeletben rögzített kötelezettségeket. A nyilatkozat dokumentációt tartalmaz, melyben az importőr megerősíti, hogy teljesíti a kötelezettségeket, továbbá mellékeli a független harmadik fél által folytatott ellenőrzések eredményeit. PA\ doc 9/10 PE v03-00

10 11 14 a cikk (új) 14a. cikk Kísérő intézkedések 14a. cikk Amennyiben szükséges, a Bizottság az átmeneti időszak során kísérő intézkedéseket meghatározó jogalkotási javaslatot nyújt be a rendelet hatékonyságának fokozása érdekében, az Európai Parlament és a Tanács A konfliktusok által érintett és magas kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzéséről szóló integrált uniós megközelítés kialakítása felé (JOIN(2014)8) című közös közleményével összhangban cikk 1 bekezdés 1 albekezdés (új) Ezt a rendeletet...* -tól/-től kell alkalmazni. *kérjük illessze be a dátumot egy évvel a hatálybalépés után PE v /10 PA\ doc

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.12. COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) C7-0200/13 Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG,

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE L 347/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Erasmus+ : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 286 E/229 11. aggodalommal tekint a már elhatározott, de még el nem indított fejlesztési projektekhez kapcsolódó kockázatokra és azok lehetséges következményeire

Részletesebben

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról 2014.4.17. L 115/3 RENDELETEK A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.9. COM(2014) 213 final 2014/0121 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése,

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, 2014.11.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 317/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1143/2014/EU RENDELETE (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges ZÖLD KÖNYV az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.25. COM(2013) 814 final 2013/0400 (CNS) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK C 109/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 11.4.2014 III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2013. november 6.) a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

(Tájékoztatások) TANÁCS

(Tájékoztatások) TANÁCS 2006.7.28. C 176/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek állásfoglalása (2006. június 27.) az Európai Unióban található kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE L 140/16 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.6.5. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról,

Részletesebben

(HL L 283, 27.10.2001, o. 33)

(HL L 283, 27.10.2001, o. 33) 2001L0077 HU 01.05.2004 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001/77/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT CE/ID/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, valamint A BELGA

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA L 390/6 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA (2004. december 15.) a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd 173. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXII. törvény Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.11.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 293/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2013/EU HATÁROZATA (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben