E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet évi szakmai, illetve az Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás Zirc tevékenységéről Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás Zirc intézményfenntartó társulásban Zirc Városi Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint társult önkormányzat vesz részt. A társulási megállapodás 16. pontja alapján a gesztor önkormányzat polgármestere évente legalább egyszer beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról mind a képviselő-testületnek. Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet vezetése elkészítette a évi működésről a beszámolót, melyet mellékelek jelen előterjesztésemhez. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, április 8. Ottó Péter polgármester Határozati javaslat A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(IV.26.) Kt. határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás Zirc évi beszámolóját elfogadja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

3 Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet ikt. sz. /2011. Beszámoló a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi működéséről I. Intézményi feladat ellátás általános értékelése: 1. Feladatok: évben intézményünk feladatköre változatlan maradt 2009 évhez képest. A hatályos ÁNTSZ engedély és OEP finanszírozási szerződés szerint a fekvőbeteg szakellátás keretében: Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály Krónikus Belgyógyászati Osztály Összesen a fekvőbeteg ellátás: 75 ágy kapacitással 62 ágy kapacitással 137 ágy kapacitással szerepel szerződésünkben. Az aktív fekvőbeteg ellátás szakfeladatán jelenítjük meg az egynapos sebészet gazdálkodási adatait. A járóbeteg szakellátás területén a kapacitások változatlanok maradtak. Működési engedélyünk és finanszírozási szerződésünk szerint továbbra is: 291 szakorvosi óra 46 nem szakorvosi óra kapacitással rendelkezünk. A foglalkozás egészségügyi ellátási tevékenységünk mely a vállalkozásokkal, intézményekkel, vállalatokkal megkötött szerződéseinken alapul nem közfinanszírozott tevékenység, így a saját bevételeink nagyságrendjét növeli Zirc, József Attila út 17. Telefon: +36 (88) Fax: +36 (88) honlap:

4 II. Intézményünk főbb gazdálkodási adatai: 1. Bevételeink alakulása jogcímenként (adatok: ezer forintban) Bevételi jogcímek: Eredeti előír. Mód.előir.: Teljesítés: % Intézményi működési bev: TB alaptól átvett pénzeszk.: Műk.-re átvett pénzeszk.: (önkormányzattól) Felh.c.átv. pe.non.profit szervtől Felügyeleti szervi finanszírozás Tám.értékű m.c.bevétel kp-i ktsgv-i szervtől Tám.ért.m.c.bevétel pályázat előlege Pénzmaradvány igénybev.: Összesen: A bevételi előirányzatok összességében 97 % -ban teljesültek. A felügyeleti szervtől kapott támogatás jogcímen érkezett bevétel bérpolitikai intézkedések kiadásainak fedezetére szolgáltak forrásként. A működési célra a H1N1 védőoltás pályázati bevétel címén kapott e Ft elszámolása megtörtént. a pályázati pénzeszköz felhasználásra került 2010.évben. A 2009 évi ezer forintos jóváhagyott pénzmaradványból ezer forint teljesült. A kötelezettséggel terhelt maradék pénzmaradványunk 2011 évre történő átvezetését kezdeményezni fogjuk 2011 évben. - 2/10. oldal -

5 2. Kiadási előirányzat teljesítése (adatok: ezer forintban). a./ Eredeti előirányzat: Személyi Járulékok: Dologi és folyó Felhalm. Műkőd c.pe Összesen: juttatás kiadások: kiadás átadása b./módosított előirányzat: c./ Teljesítés: d./ Teljesítés %-a: % A kiadások teljesítésének százaléka összességében 88 %. 3. Beruházások(adatok: ezer forintban): Megnevezés Előirányzat nettó értéke áfa bruttó érték Windows program immateriális javak összesen Mozgásszervi Rehab.tetőtér Folyadékhűtő klíma berendezés Étkező átalakítása Informatikai hálózat kiépítése Tüzi víztározó építéséhez vastartály Kerítés kiviteli terve Ingatlanok összesen Számítógép server Fűkasza, fúrókalapács Komfort vállízület mozgató Betegágy Gépek, berendezések,felsz. Jármű vásárlás előlege Felhalmozási kiadások mindösszesen /10. oldal -

6 III évben elnyert pályázat: TÁMOP 6.2.4/A-09/ számú pályázat Bevétel (adatok: ezer forintban) Működési célú támogatás összegét a től induló TÁMOP 6.2.4/A-09/ számú pályázat előlegeként realizálta intézményünk. A bevétel összege eft. Kiadások (adatok: ezer forintban) e Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés % Bérköltség Járulék Dologi Összesen A pályázat költségei ( bérköltségek és járulékai,dologi kiadások ) 2010-ben 36 %-ban teljesültek. IV. Létszám A felügyeleti szerv által eredetileg engedélyezett létszám fő évben a TÁMOP számú program sikeres lebonyolításához a projekt időtartamára (amely 2 év), valamint a program befejezését követően 2 év időtartamra 10 fő többletlétszám került engedélyezésre. V. Pénzmaradvány (adatok: ezer forintban) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány alakulása: évben: ezer Ft 2010.évben: ezer Ft Költségvetési pénzmaradvány alakulása: évben: ezer Ft 2010.évben: ezer Ft Befolyásoló tényezők: Záró pénzkészlet alakulása : évben: ezer Ft 2010.évben: ezer Ft Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegét a függő tételként kezelt pénzeszközök és a decemberben fizetett bértételek nagyságrendje alakítja. - 4/10. oldal -

7 VI. Vagyoni helyzet alakulása: 1, A mérleg eszköz és forrás oldala: Eszköz oldal: A befektetett eszközöknél növekedés mutatkozik az előző évhez viszonyítva, amely a tárgyévi beruházások eredményét mutatja elsősorban. A készletek állománya kismértékben csökkent megelőző évhez képest melynek oka a beteg létszám év végi állományának csökkenése. Forrás oldal: Forrás oldalon tartalék növekedés, rövid lejáratú kötelezettség növekedés mutatkozik, s ez befolyásolja a vagyon alakulását döntően. VII. Mutatószámok 2010 évi alakulása: Befektetett eszközök aránya: / = 91% Forgóeszközök aránya: / = 9% Saját tőke aránya: / = 90% Tartalék aránya: / = 6% Kötelezettség aránya: / = 0,02 % A mutatószámok kedvező képet mutatnak. Jelentős a befektetett eszközök aránya és mindössze 0,02 % a kötelezettség aránya a mérleg főösszegén belül. VIII. Az intézmény működését befolyásoló tényezők A ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET évi gazdálkodását jelentősen meghatározta az Intézmény gazdasági helyzete, a tulajdonos fenntartó és az Intézmény vezetése által meghozott intézkedések. Az intézkedések megtartották a évi jelentős szigorúbb gazdálkodás eredményeit, viszont a javuló kihasználtsági mutatók bevételek növelését tették lehetővé, az év folyamán jelentős beruházásokra is sor kerülhetett. 1. Tulajdonosi-fenntartói támogatás A 2008 és 2009 években meghozott döntések hatása, májusától jelentős mértékben javították Kórházunk likviditását, ennek hatása évben (is) folyamatosan kimutatható: a gazdálkodás egyensúlya az egyre nehezebb külső körülmények ellenére megtartott. - 5/10. oldal -

8 A gazdálkodás egyensúlyának, továbbá a likviditás fenntartásának biztosítása tulajdonosifenntartói beavatkozást, költségvetési támogatást nem igényelt. A márciusában a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT által a 60 napon túli adósságállomány kezelésére nyújtott 7 millió Ft-os támogatást második (utolsó) évi részletét a meghatározott időre, március 31-ig Kórházunk visszafizette. Az eredményes gazdálkodás nyomán évben a Kórháznak lejárt határidejű szállítói tartozása nem volt. 2. OEP finanszírozási változások A év során az OEP finanszírozási rendszer a Kórházat érintően a krónikus ellátás területén nem, a járóbeteg szakellátás és az egynapos sebészeti ellátás területén az előző évekhez viszonyítva csak kis mértékben módosult. A novemberétől ismét életbe léptetett TVK (teljesítmény volumen korlát) rendszerben a 2009 évi EMAFT keretszámokat vették ismét figyelembe, így lényegében korrekció nélkül fordultunk a 2010-es évre. Sajnos a TVK rendszeren 2010-ben csak kismértékű korrekciót hajtottak végre ezért egész évben ezen a területen veszteséget kellett elszenvednünk év elején az OEP módosított a finanszírozási rendszerén. Az addigi három havi finanszírozási csúszást két havira csökkentették, így február hónapban két havi finanszírozást kapott intézményünk (az ország többi egészségügyi ellátójához hasonlóan). 3. OEP Finanszírozási korrekció A december havában az egészségügyi szolgáltatók képviselőivel kötött októberi megállapodás keretében ,5 eft többlet OEP juttatásban részesült finanszírozási korrekció címen, melyet a november 30-án fennálló szállítói állomány csökkentésére kellett fordítanunk. 4. Karitatív szervezetek adományai A évben egy alkalommal jutott a Kórház adományokhoz külföldi szervezetek, adományozók jóvoltából. Az adományok ápolást segítő eszközöket, egészségügyi felhasználású textíliákat, munkaruhát, egyszer használatos eszközöket, szakmai anyagot tartalmaztak. 5. A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány támogatásai A évben az Alapítvány támogatásának köszönhetően a mozgásszervi betegek gyógyításához vállmozgató berendezés - beszerzése történhetett meg 712 eft értékben. 6. TIOP pályázat sikere évben Zirc Város Önkormányzata sikerrel pályázott a TIOP európai uniós pályázaton, kistérségi járóbeteg szakellátó központ fejlesztésére. A kórház területén 2010 évben 800 millió forintos vissza nem térítendő uniós forrásból és önkormányzati önrészből korszerű, a kistérség járóbeteg ellátását kielégítő központ épül. Az építkezés december 31-ig 90%-os készültségi állapotot ért el. A gép-műszer beszerzés csak 2011-es évben várható. - 6/10. oldal -

9 IX. Szakmai tevékenység A Kórház a krónikus fekvőbeteg szakellátás, a járóbeteg szakellátás és az egynapos sebészeti ellátás területén nyújt egészségügyi szolgáltatásokat. 1. Krónikus fekvőbeteg szakellátás A tevékenység kiszolgálására az épített környezet alkalmas, megfelelő. Az osztályok ágykihasználtsági mutatói tendenciában folyamatos javulást mutatnak, ezzel stabil bevételi lehetőséget biztosítanak. A évben a minőségi ellátás feltételeinek fenntartása és javítása érdekében mindkét fekvőbeteg osztályon ápolást segítő eszközök, továbbá modern kezelő egységek beszerzésére került sor. Az év során a szakember létszám is fejlesztésre került, a TÁMOP pályázaton való sikeres részvételnek köszönhetően a humánerőforrás létszám 10 fővel bővült, az alábbi szakterületeken: 1 fő diplomás ápoló járóbeteg szakellátó területre 1 fő szociális munkás 1 fő dietetikus 3 fő gyógytornász 1 fő gyógymasszőr 3 fő OKJ-s szakápoló A TÁMOP konstrukció keretében alkalmazott szakemberek egyrészt a Kórház intézményi szintű feladatellátását támogatják (dietetikus, szociális munkás), illetve a rehabilitációs szaktevékenység szakmai támogatottságát, színvonalát és eredményességét szolgálják. A létszámfejlesztésre alapozva novemberében kezdeményeztük a MEP helyi illetékeseinél, hogy egy cél ellenőrzéssel egybekötve a mozgásszervi rehabilitációs feltételeinket vizsgálják felül. A TÁMOP pályázat kapcsán felvett magasan képzett szakembereknek köszönhetően intézményünk megfelelt az országban elérhető legmagasabb szakmai kategóriának, így január 01-étől A kategóriájú mozgásszervi rehabilitációs tevékenységet végezhet, mely megemelt finanszírozási szorzóval is jár. Ezzel Kórházunk mozgásszervi rehabilitációs tevékenysége megalapításától (2007. április 01.) számított 4. évben a legmagasabb szakmai minősítést nyerte el. - 7/10. oldal -

10 2. Járóbeteg szakellátás A tevékenység kiszolgálására az épített környezet alkalmas, megfelelő ben a szakrendeléseink ideiglenes elhelyezésre az MRO épület tetőterében újonnan kialakított szakrendelőkben kerültek elhelyezésre. Várhatóan év közepén kerül átadásra az új Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ, ahol rendkívül korszerű, európai szintű ellátás nyújtható. A járóbeteg szakrendelések teljesítménye az elmúlt években folyamatosan emelkedik, az éves finanszírozási volument (TVK) éves szinten mintegy 10%-al haladja meg (ezen belül vannak olyan hónapok, amikor ez az érték 30%!). A évben nem működött a gasztroenterológiai szakrendelés (8 óra/hét). A júniusától újra beindított - évek óta szünetelő - fül-orr-gégészeti szakrendelés stabilan működött (10 óra/hét). A év során több szakember bevonásával a Kórház folyamatosan növelni tudta a járóbeteg szakellátás teljesített óraszámait (azaz kitölteni az eddig is rendelkezésre álló kereteket elsősorban a sebészet-traumatológia, belgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat szakterületeken), mely által a Zirc Kistérségben élők számára magasabb szintű ellátást tud biztosítani. Az OEP felé jelentett teljesítményünk az óraszámok emelkedésével fokozatosan nőtt. Ezen teljesítménynövekedések a TVK miatt bevétel növekedést nem eredményeztek, kiadásokat viszont generáltak, melyek fedezetét a krónikus szakellátás eredménye biztosította. Bár e tevékenység veszteséges, az intézmény vezetése fontos és fejlesztendő területnek tartja, hiszen ez a forgalomnövekedés képezi alapját egyfelől a jövőbeli teljesítmény (és forrás) felosztásoknak, másfelől a forgalomnövekedés a TIOP pályázatban is vállalt kritérium. Nem utolsó szempont, hogy társadalmi szempontból a leghatékonyabb (alacsony költség mellett definitív ellátást nyújtó, széles körben elérhető) szolgáltatási forma a járóbeteg szakellátás, így a lakossági egészségben tartását, egészségének helyreállítását is így tudja az intézmény legjobban támogatni. 3. Egynapos sebészet A májusában kiírt pályázaton a Kórház beavatkozás/év kontingensre nyert el finanszírozást évben sikerült biztosítani a folyamatos aneszteziológiai szakember hátteret (orvos és szakasszisztens), viszont folyamatos gondok adódtak az operáló orvosi személyezettel ennek köszönhetően stabilan csak heti 1-2 nap működhetett az egynapos sebészet. Az intézmény részéről továbbra is minden feltétel (szakmai és finanszírozási) adott ahhoz, hogy akár heti 3-4 napon, akár napi 6 beavatkozás elvégzésére is sor kerülhessen. Várhatóan az új Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központban kialakítandó korszerű műtőblokkban emelkedni fog a műtétek száma év közepétől mivel a modern feltételek között a jelenlegi két szakterület (sebészet, nőgyógyászat) mellett további szakterületekre (szemészet, fül-orr-gégészet, urológia) is kiterjeszthető az egynapos sebészeti tevékenység. - 8/10. oldal -

11 X. Peres ügyek, jogi eljárások 2010-ben munka és betegjogi peres ügyünk nem volt évről áthúzódóan a Kórháznak 1 peres eljárása van, a tartósan fennálló vevői tartozás rendezése, végrehajtása érdekében augusztusában a rehabilitációs épületben a felvonó meghibásodás miatt 27 napig nem közlekedett. A javításra szerződött cég (MiskolcLift Kft.) szerződéses kötelezettségének nem tett eleget, így a céggel szerződést bontottunk, új céggel végeztettük el a javítást és végeztetjük a karbantartást is. A MiskolcLift Kft. vezetője ellen közüzem megzavarása miatt feljelentést tettünk, de a lezárult nyomozás nem állapított meg bűncselekményt. Vagyoni és nem vagyoni kárunkat polgári peres úton érvényesíthetjük. XI. Társadalmi elismerések A TIOP pályázaton történt eredményes szereplés nyomán a Támogatási Szerződés aláírását követően a beruházás alapkő letétele történt meg helyi és parlamenti képviselők jelenlétében. XII. A évben megoldásra váró kiemelt feladatok A TIOP aktivitás keretében elkészülő beruházás támogatása, az új épület beüzemelése működésbe helyezése, További EU támogatások megszerzésére irányuló pályázatok előkészítése, A TÁMOP elnyert pályázat folyamatos nyomon követése, elszámolások teljesítése. Az egynapos sebészeti tevékenység intenzitásának növelése, Saját bevételeinket növelni szükséges, lehetőség szerint a térítéses szolgáltatások bevezetésével, kiterjesztésével. Belső és külső kommunikáció fejlesztése, működtetése, az intézményi honlap megújítása. Missziós nyilatkozat megfogalmazása, hosszú távú intézményi stratégia, 5 éves szakmai fejlesztési terv kidolgozása, Intézményi szabályzatok felülvizsgálata, korszerűsítése, Tanúsított minőségirányítási rendszer bevezetése figyelemmel a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) követelményeire. - 9/10. oldal -

12 XIII. Összefoglalás A 2009-re gazdaságilag és szakmailag stabilizált intézmény likviditását és megbecsülését 2010-ben is sikerült megtartani, erre építve erősíteni az intézmény pozícióit mind gazdasági, mind szakmai területen. A javuló, emelkedő bevételeknek köszönhetően a gazdálkodás mozgástere megnőtt, a Kórház a korábbi években nem tapasztalt mértékben végezhetett saját források terhére szakmai fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket. Összefoglalásul elmondható, hogy az Intézmény a évet stabil gazdálkodással, pozitív eredménnyel zárta, és a jelenlegi gazdálkodási elvek következetes betartásával amennyiben az egyéb külső körülmények drasztikusan kedvezőtlen irányba nem változnak (finanszírozás, energia árak, adóterhek) a évre is kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet és tartós szakmai fejlődés prognosztizálható. Zirc, április 05. dr. Tótth Árpád főigazgató Varsányi Attila gazdasági igazgató - 10/10. oldal -

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről Előterjesztő: Előkészítők: Véleményezi: Ügyiratszám: 390-4/ 2014. Melléklet:

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról.

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról. Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 9. évi munkájáról. . március A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának feladata Budapest I. kerülete teljes lakossága részére

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben