Nógrád Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa. 20-án.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nógrád Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa. 20-án."

Átírás

1 Nógrád Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 213. évi rendezvénynaptár Február 8. (péntek) Február 9. (szombat) Március 14. (csütörtök) Június 2. (vasárnap) Iskolások farsangi bálja Felnőttek farsangi bálja Nemzeti ünnep - megemlékezés Nemzeti Összetartozás megemlékezés Június 22. (szombat) Civil szervezetek napja Augusztus (vasárnap-kedd) Helyi alkotók műveiből kiállítás Augusztus 2. (szombat) Szent István ünnepe - megemlékezés Szeptember (szombat-vasárnap) Szüreti felvonulás - Őszi vigalom Október 23. (szerda) Nemzeti ünnep - megemlékezés December 18. (szerda) Idősek napja Felhívás Felhívjuk a helyi alkotók figyelmét, hogy az előző évekhez hasonlóan kiállítást szervezünk a helyi alkotók műveiből a Civil Szervezetek Házában 213. augusztus 18-án és 2-án. IX. évfolyam 1. Kérjük azokat az ügyes kezűeket, akik alkotásaikat szeretnék megmutatni az érdeklődőknek, azok jelentkezésüket küldjék el az önkormányzathoz 213. augusztus 5-éig. Csukás István: Tanévzáró Félre irka, sutba táska, vidám szemünk ne is lássa, vigyük gyorsan a padlásra, őszig legyen ott lakása. Vár a víz és vár a partja, vár a nyári rét, a tarka, szívünk dobog, bőrünk barna, ki erre fut, ki meg arra. Elő sárkány, elő labda szállj az égnél magasabbra. Gyere, állj be a csapatba, estig ne is hagyjuk abba. Félre irka, sutba táska, vidám szemünk ne is lássa, vigyük gyorsan a padlásra, őszig legyen ott lakása. Civil szervezetek napja 211. októberében, a Civil Szerveztek Háza megnyitóján vetődött fel az ötlet, hogy legyen egy nap, ami a civil szervezetek napja Nógrádon. A gondolatot tett követte, 212. június 23-án létrejött az első "civil nap". A jó hangulatú délutánon paprikáskrumpli-főzőversenyt rendeztünk. A vándor fakanál díjat az Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata nyerte, akinek a szakmai zsűri szerint a legfino mabb volt az alkotása. Ebben az esztendőben lecsófőző versenyt hirdetünk június 22-én délután 14 órára várunk minden civil szervezeti tagot a Civil Szervezetek Házába egy jó hangulatú, közös együttlétre! Sz. Gy-né Jelentkezési lap a 213. augusztus 18-2-ai kiállításra Név: Lakcím: Elérhetőség (telefon, ): Bemutatandó mű: db (fajtája) alkotás: db Helyigénye: aláírás

2 2. oldal Önkormányzati hírek Önkormányzati rendeletek Nógrád Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/213. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetéséről Nógrád Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság 213. évi költségvetéséről szóló 212. évi CCIV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján az önkormányzat 213. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja : 1. Nógrád Község Önkormányzatának képviselőtestülete Nógrád község 213. évi a) bevételi főösszegét 118 E Ft-ban, b) kiadási főösszegét E Ft-ban, c) tartalék E Ft-ban állapítja meg. 2. Az önkormányzat tervezett bevételének főbb jogcím-csoportonkénti részletezettsége az alábbi: E Ft E Ft I. Működési bevételek: 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók 24 5 Átengedett központi adók 4 8 II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből: Működési célú költségvetési támogatás Felhalmozási célú költségvetési támogatás 2. Támogatásértékű bevételek ebből: Működési célú Felhalmozási célú 3. Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - ebből: Működési célú Felhalmozási célú III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 955 V. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Fenti bevételek részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza 3. Az önkormányzat tervezett kiadásának főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben az alábbi: E Ft E Ft Személyi juttatások Ebből: - Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 6 83 Ebből: - Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás 322 Dologi és egyéb folyó kiadások Ebből: - Közüzemi díjak Élelmezési kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások 1 1 Szociálpolitikai juttatások és egyéb juttatások 1 95 Felhalmozási kiadások Hitelek törlesztése Melyből: - működési hitel - fejlesztési hitel Tartalékok Melyből: - általános működési tartalék fejlesztési célú tartalék Fenti címenként tervezett kiadás részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg. (2) Nógrád Község Önkormányzata alkotja az 1. címet. (3) Az Angyalvár Óvoda önállóan működő intézmény alkotja a 2. címet. 5. (1) Az önkormányzat engedélyezett létszámát a (2)-(3) bekezdésben rögzített részletezés szerint 17,5 főben állapítja meg a képviselőtestület. (2) Az 1. cím engedélyezett létszáma 7,5 fő, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 2,5 fő. (3) A 2. címet alkotó Angyalvár Óvoda intézmény engedélyezett létszáma 1 fő. Az intézménynek közfoglalkoztatott létszáma nincsen. (4) A címekhez tartozó alcímek engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza. 6. (1) A képviselőtestület a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képviselőtestület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 4. sz. melléklet szerint fogadja el úgy, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (3) A fejlesztési és felújítási kiadások 213. évi előirányzatát az 5. sz. melléklet tartalmazza. (4) A közvetett támogatásokat a 6. sz. melléklet, a támogatásértékű kiadásokat és pénzeszközátadásokat pedig a 7. sz. melléket tartalmazza. (5) A 213. évi előirányzat-felhasználási tervet a 8. sz. melléklet tartalmazza. 7. A képviselőtestület a köztisztviselői illetményalap mértékét 213. január 1-jétől Ft-ban állapítja meg. 8. Az önkormányzat költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatokat túllépni nem lehet, kivéve, ha az önkormányzat az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól vagy saját tevékenységéből származó, nem tervezett bevételt ér el. 9. Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési kiadások csak abban az esetben teljesíthetőek, ha a megvalósításhoz szükséges forrásokat a testület elő tudja teremteni. 1. A költségvetésben elkülönítetten szereplő általános tartalék előirányzat szolgál az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására, illetve benyújtandó pályázatok saját forrására. 11. A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás nem lehetséges, kivéve, ha a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a polgármester kezdeményezésére azt a képviselőtestület engedélyezi. 12. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 213. január 1-jétől kell alkalmazni. Árpásné Schlenk Judit körjegyző Szórágy Guyláné polgármester Nógrád Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/212. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Nógrád község 211. évi költségvetésének végrehajtásáról Nógrád Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság 212. évi költségvetéséről szóló 211. évi CLXXXVIII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. tv. 91. rendelkezéseinek figyelembevételével a 212. évi községi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Nógrád község önkormányzata a község 212. évi költségvetés végrehajtását: E Ft nyitó bankszámla egyenleggel E Ft pénzforgalmi bevétellel 1 48 E Ft pénzforgalom nélküli bevétellel, azaz E Ft bevételi főösszeggel E Ft kiadási főösszeggel 889 E Ft bankszámla maradvánnyal jóváhagyja. (2) A községi költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 1-4 sz. melléklet szerinti részletezéssel; (3) Az önkormányzat 212. évi pénzmaradványát a 7. sz. melléklet szerint; (4) Az önkormányzat 212. évi egyszerűsített beszámolóját az 5-7. sz. melléklet szerint; (5) Az önkormányzat vagyonleltárát a 1. sz. melléklet szerint állapítja meg. (6) A 8-9. sz. mellékletben foglaltakat tudomásul veszi. Bevételek részletezése 2. Közhatalmi bevételek: 53 E Ft, intézményi működési bevételek: E Ft, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről: 16 E Ft 3. Felhalmozási bevételek: E Ft 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: E Ft 5. Önkormányzat költségvetési támogatása: E Ft 6. Támogatásértékű bevételek: E Ft, ebből működési célú: E Ft, felhalmozási célú: E Ft 7. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések: 563 E Ft 8. (1) Támogatási kölcsönök visszatérítése: 1 E Ft (2) Finanszírozási bevételek: E Ft

3 211. (3) Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek: 22 E Ft 9. Pénzforgalom nélküli bevétel: előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 48 E Ft 3. oldal Pályázataink Önkormányzatunk pályázatot nyúj- vetésben biztosítjuk. Amennyiben tott be Környezet és Operatív nem sikerül a saját erőt biztosítani, Kiadások részletezése Programra (KEOP 4.1./A) a úgy visszalépünk a pályázat meg1. Községháza épületének napelemes valósításától. energetikai fejlesztésére. Önkormányzat folyó kiadásai E Ft A beruházás várható összköltséfolyó kiadásokon belül kiemelten: ge E Ft, amelyhez 5 47 E Ft A Polgárőr Egyesület térfigyelő A) Személyi juttatások kiadása E Ft támogatásra nyújtottuk be igényün- kamerákra beadott igénye kedvező B) Munkaadókat terhelő járulékok E Ft ket. A 954 E Ft saját erőt a 213. elbírálásban részesült. 4 db kamera C) Dologi és egyéb folyó kiadások E Ft évi költségvetésünkből biztosítjuk, lesz üzemben a település különböző pontjain, melyek telepítése fonyertes pályázat esetén. 11. lyamatban van. Támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások: E Ft, A KEOP 4.1./C számú tender melyből: kiírás keretében nyújtottunk be - támogatásértékű kiadások: E Ft pályázatot egy 185,4 kw-os nap- A Nógrád Szíve Hagyományőrző - előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása: 56 E Ft elemes rendszer (naperőmű) telepí- Baráti Kör Közhasznú Egyesület - államháztartáson kívüli pénzeszközátadások: E Ft tésére a malom alatti részen. A az elmúlt évben a Flórián park - társadalom- és szociálpolitikai juttatások: 1 11 E Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai: 741 E Ft tervezett beruházás összköltsége felújítására és játszótér kialakításá E Ft plusz áfa, amelyhez ra adott be pályamunkát az MVH12. az 5%-os saját erőt, nyertes pá- hoz. A beadvány elbírálásáról íráfelújítás: E Ft lyázat esetén a 214. évi költség- sos értesítést még nem kaptunk. 13. Beruházási kiadások: E Ft Peres ügyeink 14. Előző kiadványainkban tájékozta- tünket elutasította a Törvényszék. Finanszírozási kiadások összesen: E Ft tást adtunk a szennyvízberuházás Így Diósjenőnek 66,4 millió, Nóg15. tervezőjével a Computer GM rádnak 43.3 millió és Berkenyének Kiegyenlítő, függő- és átfutó kiadások: E Ft Kft-vel folytatott perünkről, 16,9 millió forint kamatot kell 16. amelynek végső ítélete az volt, megfizetnie, amelyet az ÁSZ vizsa 212. évi költségvetési pénzmaradvány összege: hogy Diósjenővel egyetemlegesen gálat szerint jogtalanul vettek (1) önkormányzatnál: 3 1 E Ft kötelesek vagyunk megfizetni igénybe az önkormányzatok, és e (2) intézménynél: -55 E Ft közel 65 millió forint tervezési m i a t t á l l a p í t o t t á k m e g a 17. díjat. k a ma t fi z et é st. Az E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Központi segítséget kértünk, és Alkotmánybíróság 28 -ban kaptunk oly formában, hogy Diós- visszamenőleg megsemmisítette az Árpásné Schlenk Judit Szórágy Guyláné jenőnek mivel ott sajnálatos bal- önkormányzatok tőkevisszafizetési körjegyző polgármester eset is történt ÖNHIKI pályázati kötelezettségét, azonban a (Szerkesztői megjegyzés: A rendeletekben található mellékletek az önkormányzat hivatalos honlapján lehetőség nyílt meg december kamatokról nem rendelkeztek. a nograd-var.hu /önkormányzat/polgármesteri hivatal/rendeletek menüpontban olvashatók.) végén, ahová sikerült a vesztes Jelen állás szerint a nem létező perértéket is benyújtani támogatás- tőkének a kamatait kellene ra. A peres féllel történt egyeztetés kifizetnünk. Önkormányzatainkat Helyi adóinkról alapján 58 millió forintot utalt ezen összegek megfizetése teljesen kívül nincs más személy oda bejegépjárműadó Diósjenő a felperes számlájára, ellehetetleníti, így ismételten lentkezve, az egész ingatlan után ő Mértéke nem változott, azonban december utolsó napjaiban. Így kormányzati segítséget kértünk, de jogszabályi változás folytán a be- az adó megfizetésére kötelezett, és mentesültünk a végrehajtási eljárás eddig válasz nem érkezett. A a 212. évi átlagos jövedelme nem folyt összeg 6%-át az állami költtöbbmilliós költségeitől. Köszönet végrehajtás elkerülése érdekében ségvetésbe kell utalnunk, így a haladja meg a havi 7 Ft-ot. a központi segítségért, és köszönet részletfizetést kértünk a Kicstártól, bevételnek csupán 4%-a marad az Diósjenő Önkormányzatának! azonban még erre sem kaptunk önkormányzatnál. Sajnos sokáig nem örülhettünk választ. Sajnos a jogszabályok Helyi iparűzési adó annak, hogy a végrehajtás elhárult, maximum 12 havi részletet Mértéke az előző évivel azonosan, a kötelezés megszűnt, és végre engedélyezhetnek, amelynek A magánszemélyek az adóalap 1,7%-a. fellélegezhetnek az önkormányzat- megfizetésére reális esélyt nem kommunális adója ok. Újabb lesújtó hírt kaptunk: A látunk. Az előző évhez viszonyítva a szamagyar Államkincstár elleni pe- Továbbra is bízunk a központi Talajterhelési díj bályozása nem változott. Az adó rünkben amely több éve felfüg- segítségben. 3 mértéke adótárgyanként, illetve Mértéke 18 Ft/m, amelyet azok- gesztés alatt állt az Alkotmánybínak kell megfizetni, akiknek lehe- róság állásfoglalása alapján kereselakásbérleti jogonként 1 Ft. Szórágy Gyuláné Az az adóalany részesülhet tőségük van rákötni a csatorna5%-os kedvezményben, aki egye- rendszerre, de azt mégsem tették Temetői rend kialakítása dül lakik az ingatlanban, és rajta meg. Önkormányzatunk tulajdonában nem jutunk el. Ezért kérem a tiszvan mind az új, mind a régi temető, telt hozzátartozókat, hogy a sírok Szemétszállítás így karbantartásáról, kaszálásáról környékét és a sírok közti területet lehetőségeikhez képest szívesa hulladékgazdálkodási közszol- kiküldésre a többi negyedévre is gondoskodunk. Sajnos az utóbbi időben a köz- kedjenek lekaszálni vagy lekaszálgáltatóval a NÉ&PA Kft-vel vonatkozó csekk is. történt egyeztetés alapján tájékoza hátralékosokat, illetve, akik a foglalkoztatásra olyan kevés a tatni. Amennyiben sírkövet cserélnek, tatjuk a lakosságot, hogy a várható szerződést nem kötötték meg, a lehetőségünk, hogy nem győzzük a díjcsökkenés miatt, csak az I. ne- szolgáltató felszólítja annak rende- zöldterületek folyamatos kaszálá- és a régi feleslegessé válik, kérem gyedéves csekkek kerültek meg- zésére. Amennyiben a felszólítás sát. Több területen lemaradás ta- jelezzék a hivatalba, és ne a ravatalozó mögé deponálják. küldésre. nem vezet eredményre, a hátralé- pasztalható. A temetőkben az utakat, parkomegértésüket köszönjük! A díjcsökkentésről a szolgáltató kokat behajtásra átadják a Nemzeti lókat, a kerítések külső, belső réértesítést küld minden igénybeve- Adó- és Vámhivatalnak. szét kaszáljuk, de a sírok közé már Szórágy Gyuláné vőnek, amellyel egy időben kerül

4 4. oldal Kedvezményes építési telekárak Nógrádon a Jókai Mór utcában és a Bory László közben kialakított építési telkek eladási árait a következőképpen határozta meg a képviselőtestület: A) A telkek vételára négyzetméterenként 3 Ft (áfával növelt összeg). B) A vételárból az önkormányzat az alábbi kedvezményt adja: 1) Amennyiben a vásárlók a vásárlás időpontjában egy 14 éves kor alatti gyermeket nevelnek és vállalják, hogy 5 éven belül a telket beépítik (használatbavételi engedélyt szereznek), és ezt követően Nógrádon a család állandó lakóhelyet létesít, a telekárból 2% kedvezményt kapnak, tehát a telekár: 24 Ft/m2. 2) 2 gyermek esetén 35% a kedvezmény, tehát a telekár: 195 Ft/m2. 3) 3 vagy annál több gyermek esetén 5% a kedvezmény, tehát a telekár: 15 Ft/m2. Várjuk az építkezni szándékozókat! Utcanevek változása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX törvényben foglaltaknak eleget téve, a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását és az érintett utcákban lakók véleményét figyelembe véve a következő utcanévváltozásokról döntött a képviselőtestület: Asztalos János utca elnevezése Gárdonyi Géza utcanévre, a Felszabadulás utca elnevezése Váci utca névre, a Rózsa Ferenc utca elnevezése Mátyás király utcanévre, és a Sallai Imre utca elnevezése Kodály Zoltán utcanévre változott. Az új elnevezésű utcákban lakók lakcímkártyáit folyamatosan, helyben cseréljük ingyenesen. A hatóságoknál és közműszolgáltatóknál kezdeményeztük az adatok átírását. A forgalmi engedélyek átírását kell az okmányirodában intézni, amelynek díja 585 Ft. Az utcanevek változása miatti esetleges kellemetlenségekért türelmüket kérjük, segítő közreműködésüket pedig megköszönjük. Civil Szervezetek támogatása 213. évi költségvetésünkben egymillió-százezer forint támogatási összeg került jóváhagyásra a civil szervezetek működési kiadásainak kiegészítésére. A pályázati feltételek eldöntése után, a kiírásra került pályázatra 6 civil szervezet nyújtotta be igényét. A pályázatok elbírálása alapján a következő támogatások kerültek jóváhagyásra: 25 Ft a Nógrádi Polgárőr Egyesületnek. 2-2 ezer forint a Nógrád Sportegyesületnek, a Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesü- letnek, a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Közhasznú Egyesületnek. 15 ezer forint a Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület részére. És végül 1 ezer forint Nógrád Község Hagyományőrző Klubjának. A támogatási összegek kiutalása az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében történik, 213. december 31-ig és azzal egyidejűleg történik a szervezetek vezetőivel a megállapodások megkötése is. A vár jogi helyzete Jelenleg a Nógrádi vár (55 hrsz.) a Magyar Állam tulajdona. Kezelőjeként az önkormányzat van megnevezve, de ilyen státusz, hogy kezelő már nem létezik. Ahhoz, hogy a vár vagyonkezelői legyünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kell megállapodást kötnünk, amelynek díja van. Képviselő-testületünk úgy gondolta, hogy próbáljuk megszerezni a vár tulajdonjogát, hiszen úgy is nekünk kell gondoskodnunk annak Sz. Gy-né folyamatos kaszálásáról, rendben tartásáról. Pályázni is könnyebben lehet, ha már a tulajdonunkban Ruhagyűjtő konténer van, és nem kell külön hozzájárua ruhagyűjtő konténer elhelyezé- megkeresés. Azonban egyeztetsével kapcsolatos megállapodást a tünk, hogy ha összegyűjtjük a megkereső szervezetnek Az Össze- használt ruhákat, akkor Ők gonfogás a Magyar Családokért Orszá- doskodnak a folyamatos elszállítágos Egyesületnek megküldtük, sáról. amelyet aláírva nem kaptunk viszaz egészségház udvarában lesz sza. Többszöri -es sürgeté- elhelyezve nagyobb méretű fedesünkre, érdeklődésünkre válasz les, tiszta hulladékgyűjtő, ahová nem érkezett, mígnem a megkere- várjuk a bezsákolt vagy bedobozolt sésen szereplő kapcsolattartót fel- használt ruhákat. Aki eddig otthon hívtuk, és érdeklődtünk a konténer tárolta, gyűjtögette a használt ruháfelől. kat, cipőket most már elhozhatja az Tájékoztatása szerint Nógrád egészségház udvarán lévő gyűjtőmegyébe nem helyeznek ki konté- helyre hétfőtől-péntekig 8-16 óránert, kissé elhamarkodott volt a ig. lásokat beszerezni a jelenlegi tulajdonostól. Márciusi ülésünkön a vár tulajdonba adásával kapcsolatban döntöttünk és kértük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, hogy adja ingyenesen az önkormányzat tulajdonába, a kulturális örökség helyi védelmével és a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátására. Kérelmünket benyújtottuk, amelyhez hiánypótlásként kérik az Emberi Erőforrások Minisztériumának hozzájáruló nyilatkozatát is, mivel a vár műemlék. Bízunk benne, hogy a hozzájárulást megkapjuk, és hogy a vár ingyenesen a tulajdonunkba kerülhet. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hírei A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat célja a szlovák hagyományok ápolása, és felújító tevékenysége, a nemzeti kultúra ápolása, a szellemi és tárgyi örökség megőrzése, továbbadása az ifjú nemzedéknek. Községünk egyik öröksége a Kálvária kápolnában található, amelyben a szlovák ősök által szülőföldjükről, Sasvár zarándokhelyről hátukon magukkal hozott, egy darab fából kifaragott Pieta látható. Keletkezése 189 körüli, felújítva, helyreállítva 1993-ban lett. Az elmúlt időszak főbb eseményeiről a következőkben tájékoztatom az olvasókat. A 212-es falukarácsonyi ünnepen szlovák karácsonyi dallal színesítették a műsort a Szlovák Klub tagjai. Önkormányzatunk 213 februárjában tartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlés után ismét tollfosztásra hívtuk meg a község lakosságát. Nagy örömünkre Drétyovszki Andrásné adta a libatollat, melyet közösen, jó hangulatban fosztottunk ki. Kedves Erzsi néni, köszönet a finom süteményekért és a saját termésű jó borért, amely meghozta a jó hangulatot is. Reméljük a jövőben is számíthatunk a tollra és a tollfosztókra egyaránt! Ebben az évben is közösen szerveztük Nógrád Szíve Egyesületével az anyák napi műsorunkat. Képviselőink is köszöntötték az édesanyákat egy-egy szlovák versel. Szépkorú lakosaink nagyon örültek a szlovák szavaknak. A fiatalok pedig érdeklődve kérdezték, mit is jelentenek ezek a szavak. Mamičky, babičky a krstné mamy prišli pozdraviť do kultúrneho domu ich deti, vnúčatá a krstné deti. Prítomných privítala predsedníčka slovenského zboru Tünde Debreceniová Králiková po slovensky i po maďarsky. Po pozdravných slovách patrilo javisko mladým tanečníkom.

5 Dospelí zarecitovali kyticu básní, ktoré dojali prítomné ženy. Milý program ukončilo vystúpenie vedúceho spevokolu vo Vacove Jozefa Csallóköziho a umeleckého vedúceho Ferenca Pozsonyiho. Na záver deti odovzdali svojim mamičkám a babičkám vlastnoručne zhotovené darčeky, ale nechýbali ani kvety: kytičky konvaliniek. Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nena-hraditeľnosť matky. mamičke tento kvet zanesiem. Tak ako tmavú noc rozjasní hviezdička, rozjasní u nás deň úsmevom mamička. Ľúbim ťa. 213-ban a Nógrád Megyei Szlovák Önkormányzat pályázatot nyert, amiben a szlovák községeket fotóalbumon keresztül mutatja be az érdeklődőknek. Ebben Nógrád község is helyet kap, ehhez a község Szlovák Önkormányzata húszezer forinttal járult hozzá. A fotókat Homoga József fotóművész készítette. Az album megjelenéséről értesítjük Önöket. Ez évben is támogatjuk az öregfiúk focicsapatát, és reméljük, hogy továbbra is építik a jó testvéri kapcsolatot a felsőtúri öregfiúk Deti v Novohrade pozdravili svoje mamičky týmito veršami: Maľujem, maľujem krásny kvet, taký kvet nevidel ešte svet. Maľujem, maľujem ako viem, Elmúlt eseményeinkről Falukarácsony és idősek napja Karácsony közeledtével többen érdeklődtek, vajon lesz-e az önkormányzatnak pénze arra, hogy megrendezze az immár hagyományosnak mondható falukarácsonyt és idősek napját. Igazán nem csak a pénzen múlik ennek a rendezvénynek a megtartása, hanem azokon a szereplőkön, óvodásokon, iskolásokon, egyesületi és klubtagokon, akik szívvel-lélekkel készülnek. Sok múlik a felkészítőkön, akik időt, energiát nem kímélve készítik csoportjaikat e jeles ünnepre. Az elmúlt évben pályázati támogatás is segítette rendezvényünket, amelyből a Várvendéglő készítette el a megjelentek részére a finom gombáshúst. A 62 év feletti meghívott vendégek meghívójuk mellé megkapták önkormányzatunk szaloncukorját és a képviselőtársak mandarinját. Nagyon jó hangulatú délutánt tölthettünk az Általános Iskola tornacsarnokában, gyönyörködhettünk az óvodások és iskolások műsorában, hallgathattuk a kórusok csodálatos dallamait, és újra felidézhettük a régi idők betlehemeseit. Köszönet valamennyi fellépőnek és felkészítőnek! Köszönet a finom vacsoráért! Köszönet a díszítésért! 5. oldal csapatával. Kívánjuk nekik a jó baráti foci sikerét! Végezetül egy kéréssel szeretnék községünk lakosságához fordulni. Az Országházban szlovák községek népviseleti babái vannak bemutatva. Felkérést kaptunk, hogy Nógrád népviseletét is mutassuk be. A ruhák megvarrásához kérném a falu lakosainak a segítségét, a babákat és az anyagot mi beszerezzük. Aki ebben tud nekünk segíteni, kérem, jelezze a hivatalba. Előre is köszönjük! Ezúton szeretném megköszönni az egész falu segítségét, és a továbbiakban is kérjük, támogassanak szlovák hagyományaink megőrzésében! Ďakujem Pekne! Debreceniné Králik Tünde elnök

6 6. oldal Nemzeti ünnepünk Környezettisztító és faluszépítő nap Március 15-e előestéjén a Művelődési Ház nagytermében ünnepi megemlékezést tartottunk, majd az emlékezés koszorúit helyeztük el az es emlékműnél. A polgármester ünnepi beszéde előtt a Nógrád Szíve Baráti Kör kiscsoportjának palotását tekinthettük meg, majd a beszédet követően Jóni Anita éneke után a 7. osztályos tanulók ünnepi összeállítását megemlékezés zárásaként Kareczki Ferencné énekét hallgathattuk. Az emlékműnél az önkormányzat, az iskola, az óvoda, a szlovák nemzetiségi önkormányzat és a civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat, amelyet tisztelettel megköszönök. Ebben az esztendőben kissé megkésve érkezett a tavasz, úgy, hogy húsvét előtt nem sikerült a falut szépíteni, mert még havat kellett lapátolni. A szeszélyes időjárásnak köszönhetően április 3-ra tudtuk megszervezni az immár szokásosnak mondható környezettisztító és faluszépítő napot. láthattuk, amelyet Kovács Ágnes tanárnő tanított be. A nemrégiben alakult Nógrád Község Hagyományőrző Klub énekkara bakanótákat adott elő, amelyet a Nógrád Szíve Baráti Kör felnőtt csoportjának palotása követett. Az ünnepi Az általános iskola valamennyi tanulója és pedagógusa részt vett az utak mentén a szemét összeszedésében. A veszélyesebb részeken polgárőrök biztosításával. Munkájuknak köszönhetően több mint 2 zsák szemét szedődött össze, melynek elszállításához Keresztes Konrád biztosított járművet. A faluszépítés eredményeképpen rendbe lett téve a vasútállomás és környéke, a Csurgó forrás és környéke, a Flórián park, a tűzoltó szertár előtti virágágyás, valamint a Civil Szervezetek Házának udvara is. A rendbetett virágágyásokba több mint száz palánta került, szépítve településünket. Megköszönöm valamennyi résztvevőnek a segítségét. Külön megköszönöm azt a muskátli felajánlást, amelyet egy segíteni szándékozó tett azzal, hogy Ő nem tud részt venni a közös szépítésen, de a virággal hozzájárul ahhoz. Megkérem településünk valamennyi lakóját, hogy lakókörnyezete, pincéje, árkai, átereszei tisztántartásáról egész évben, folyamatosan gondoskodjon. Szórágy Gyuláné

7 7. oldal 35 évvel ezelőtt (I. rész) Várkaszálás Szeretnél tenni a Nógrádi Várért? Ezzel a felhívással fordultam a falu lakóihoz, hogy segítséget kérjek a vár rendbetételéhez május 25-re. Úgy gondolom, vannak, akiket ez a kérdés különösebben nem érdekelt, mert a többször kihelyezett plakátok is rendre eltűntek. Azért voltak, akik meghallották a hívó szót, és rááldozták a szombati napjukat egy közös tenni akarásra. Hálásan köszönöm az önkormányzat nevében a vártető, a vár bejárati rész, a vár katlan egy részének kaszálását, és az emlékmű rendbetételét. Nevezetesen akik ebben részt vettek: Berinkei Pál, ifj. Berinkei Pál, Horváth Imre, Debreceni Ferenc, Debreceni Viktor, Debreceniné Králik Tünde, Karcag Sándor, Králik Józsefné, Keresztes Konrád, Mészáros István, Sárközi Tamás, Sztregovai Erika, Szórágy Gyula. Még egyszer: KÖSZÖNÖM! Van még kaszálnivaló, ha valaki esetleg szeretne tenni a várért, szívesen fogadjuk! Szórágy Gyuláné Idén 35 éve annak, hogy 1663ban a törökök újabb hadjáratot indítottak, hogy visszaszerezzenek több várat a Duna, a Vág, a Garam és az Ipoly környékén. Első célpontjuk a környék legerősebb erődítménye, Érsekújvár volt, amit szeptember 26-án el is foglaltak. Léva (ma: Levice SK), és több másik vár elfoglalása után fordultak Nógrád felé, egy viszonylag nagy területet átkarolva. Nem sokkal később érkezett meg a vár alá Köprülü-záde Fázil Ahmed nagyvezír és Musztafa pasa, akit az ostrom irányítójának neveztek ki. A török sereg tizenötezer főt számlált, és a sereggel együtt érkező világutazó, Evlia Cselebi szerint 7 báljemez (a legnagyobb kaliberű faltörő) ágyút is hoztak, több tábori üteg kíséretében. Az ostromlók között voltak a megszállt Vác török katonái is, valamint később csatlakozott Apaffy Mihály erdélyi fejedelem is. Evliának hála, részletes leírást kaphatunk a korabeli várról és a vidékről, az ő megszokott, ám prózai túlzásaival együtt: A főszerdár e várnak összes kellékeit megtekintvén, az 174. évi Rebiül-ákhir hó első pénteki napján (1663. november 2.) Nógrádba indult. Elsőben az volt e háborúnak oka, hogy a nógrádi katonaság és gerelyes lovasság éjjel-nappal nyugtalankodván, az Esztergomba takarmányért menő emberek közül néhány száz mohamedánt foglyul ejtett. Ezért tehát a főszerdár Káplán pasát ötvenezer emberrel Nógrád vára ostromára elküldötte Természetesen az ötvenezer ember túlzás, hiszen a történészek hatvanezer főre teszik a mohácsi síkon harcoló reguláris katonaságot, ami a teljes vonuló sereg volt. A védők létszámát illetően nincsenek pontos adataink, de a korábbi létszámadatokból következtethetünk rá, hogy körülbelül 5 főnyi magyar és német katona állt az akkori várkapitány, Nadányi Miklós rendelkezésére. A várban kevés volt a lőszer és a lőfegyver, a tarackok egy része megrongálódott, ám Nadányi igyekezett mindent megtenni: saját pénzén fegyvert és lőport vásárolt, valamint a német zsoldosoknak magasabb fizetést is ígért. Az év végén Zólyomban tartott kihallgatásnak köszönhetően több vallomás is fennmaradt, így pontos képet kaphatunk az ostrom lezajlásáról, a várbeliek szemével nézve: Elsőben az Új bástyát kezdték lőni a Rácz-hegyről, onnan nem sok kárt tett a külső kőfalban, hanem a belső várnak az asszonyháza amint volt összerontotta, addig, amíg a külső kőfalnak magassága tartott, úgyannyira, hogy a kutat is elvették volna, ha három sánckast elejiben nem tettünk volna földdel megtöltvén. Másfelül vivén az ágyúkat, hogy ím onnét nem árthattak többet, a Sánchegyről kezdték lőni, de hogy onnan sem árthattanak a külső kőfalnak, hanem csak a belsőnek a Szőlőhegyre vitték azután, onnét se árthattak a külső kőfalnak igen, hanem belül a házak között járt a golyóbis a házba, negyedszer Morvai Miklós kertiben húzták alá az ágyúkat, egy vagy kettőt megint Torda Péter kertjében, azon két sáncból törték le a Kerek-bástyát és Rókabástya között való fejérkőfalt mind földig letörték, a belső várnak a kőfalát is azzal együtt a kőszikláig letörték, ahol az öregágyú volt cingerben, a felső ceigházat is összetörték a templommal együtt. A Rókabástyának törött kőfal felől való kazamatáját szöglettel együtt fundamentumáig mind felvetették porral, közte maradt volt egy kis kőfal törés és felvetés között azt szünetlen lőtte úgyannyira, hogy azt is lerontotta, három ágyút is belelőtt egyszersmind azon felmaradt kiskőfalba, azt is földig lerontotta. Amint én láttam, lehetett tíz öl amennyire kőfal mellett volt az ásás Kerekbástyától fogvást fel a törés felé, kit azután fel akartak vettetni, de úgy lehet, hogy azért ásták, én a töröktől hallottam, hogy azért ásták volna. Másoktul hallottam, hogy tizennyolc szekér puskaport vittek volna alája azon bástyának és kőfalnak felvetésére, úgy volt e, vagy nem, nem tudom, a vitézlő nép azon ijedett meg, azt kiáltotta mindenik, hogy megöl bennünket a kő, ha felvetik. ( ) nyilatkozta Bátorfalvi Lőrinc, az 54 éves várnagy. Vallomást tett még Nagy Erzsébet, Bátorfalvi felesége is, valamint Petényi Anna, Farkas Pál alkapitány, és Barsi János közkatona is. Mindannyian ugyanúgy vallottak a történtekről: a vár elesett, de nem a török foglalta el 35 évvel ezelőtt, 1663-ban (Folytatás a decemberi számban) Kovács Viktor

8 8. oldal Óvodai hírek Gyorsan peregnek a napok. Nem rég még 212 szeptembere volt, megkezdődött az új tanév. Vártuk a gyermekeket az óvodába, piciket, nagyokat egyaránt. Készültünk a Mikulásra és karácsonyra. Néhány lelkes szülő készítette, majd kiárulta portékáit az óvoda javára január elsejével felvettük az Angyalvár Óvoda nevet. Azt hittük sose lesz vége a télnek, de beköszöntött a tavasz a kikelet is lassan megérkezett. Megtartottuk óvodai farsangunkat melyet nagyon vártak az óvodásaink. A téli Adventi készülődésből származó összegből felújítottuk mindkét csoport tisztálkodó helyiségeit. A szükséges anyagokat (mosdók, csapok, vécék, tartályok) és szerelvényeket a fentebb említett összegből rendeztük, de a munkadíjra már nem futotta. Önzetlenül, fáradságát és idejét nem kímélve, munkáját és szakmai tudását adta intézményünknek Plachi János, Plachi Zsolt, Lévai Richárd és családja. A Napsugár csoportban Kucsera Kis Veronika gyönyörű festményekkel tette hangulatosabbá fürdőszobánkat. A másik csoportra is hamarosan időt szakít. Köszönöm minden kedves szülőnek, kollégának és támogatónak, hogy törekvéseimet támogatták, így évről-évre szebbé és otthonosabbá varázsoltuk óvodánkat. A gyermeknap alkalmából udvari homokozójátékokat vásároltam a árát, egyben leírta hogy semmiféle bogárral vagy rovarral nem találkozott. Így hát elmondhatom,hogy a sok segítőkész ember után akad olyan is, akinek nemcsak névtelensége miatt nem foglalom imáimba nevét. Intézményünk az italoskartongyűjtő akcióban százezer forintot nyert. Minden nógrádi lakosnak, aki leküldte óvodánkba a papírdobozokat köszönettel tartozom. Külön köszönet illeti meg Varga Adriennt és családját, akik teljes vállbedobással segítettek a finisbe jutáshoz, hiszen a beérkezett dobozok nyolcvan százalékát ők bocsájtották rendelkezésünkre, és szállították le nekünk. Ezt az összeget tanulmányi kirándulásra fogjuk fordítani. Óvodai ballagásunkat 213. június 7-én 17 órakor tartjuk a Napsugár csoportban. Nyári leállásunkat 213. július 1-jétől 213. július 26-áig terveztük. Nyitás: 213. július 29. (hétfő) gyermekeknek, melyre a pénzt a nógrádi fazekas műhelyből kapott munkák kiárusításából szedte öszsze az óvoda. Köszönöm szépen magam, munkatársaim és gyermekeink nevében a segítséget Eszter neked és családodnak. Tudott volna pénzbeli támogatást nyújtani az Önkormányzat is, ha valaki névtelenül fel nem jelenti az ÁNTSZ-nél az óvoda süni csoportját, hogy a hangyák összecsipkedték gyermekét. Arról inkább nem is beszélek, hogy ilyen nevű csoportunk nem is létezik, arról viszont igen hogy ebben az évben még ezeknek a kis rovaroknak hírük hamvukat sem láttuk. Volt olyan év hogy meglátogattak, de kitessékeltük őkelméket. Kerestünk hát egy olyan rovarirtót, aki a nem létező problémánkat orvosolta, és természetesen meg is kérte az Mindkét csoport kis lakói lelkesen készültek anyák napjára, hogy verssel, énekkel köszönjék meg szeretteiknek a gondoskodást, az otthon melegét, biztonságát és óvó szeretetét. Kívánok minden olvasónak jó egészséget és kellemes pihentető nyarat! Horváth Erzsébet óvodavezető A 212/213-as tanév tanulmányi és művészeti valamint sportversenyeinek eredményei Magyar nyelv és irodalom Felkészítő tanárok: Kovács Ágnes, Turi Gyuláné Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny 5. osztály: Czáder Tifani megyei X. hely, Szomszéd Nikolett megyei XIV. hely 6. osztály: Dömök Laura megyei VII. hely Szigeti Loretta Anna megyei VIII. hely 7. osztály: Králik Petra Laura megyei I. hely, Romhányi Barbara megyei II. hely Mindkét tanuló részt vett a május 25-i országos versenyen Történelem Felkészítő tanár: Kovács Ágnes Országos Történelem Verseny 8. o.: Kovács Péter megyei I. hely országos V. hely Földrajz Teleki Pál Földrajz Verseny 7. osztály: Löffler Fanni megyei II. hely, országos XII. hely, Králik Petra Laura megyei III. hely, Hugyecz Alexandra megyei VIII. hely, Romhányi Barbara megyei IX. hely. Herman Ottó Biológia Verseny 7. osztály: Löffler Fanni megyei III. hely, Zöld Anna Emese megyei VI. hely Kaán Károly Természetismeret Verseny 5. osztály: Czáder Tifani megyei IX. hely, Kovács Anna megyei XII. hely; 6. osztály: Dömök Laura megyei I. hely, Králik Dominika Virág megyei VII. hely, Szigeti Loretta Anna megyei XIII. hely. Felkészítő tanár: Kovács Józsefné Matematika Felkészítő tanárok: Bekes Klára, Győri Imre Kenguru Matematika Verseny 4. osztály: Czerman Áron megyei III. hely, Keresztes Donát Koppány megyei V hely, Csabuda Nóra, megyei VIII. hely, Maruszki Gábor megyei XVI. hely, Mezei Balázs megyei XVII.hely, Balogh Dominik megyei XVIII. hely, Endrész Roland megyei XXII. hely, Zeller Martin megyei XXVI. hely 6. osztály: Dömök Laura megyei XVI. hely, Lami Bálint megyei XIX. hely 7. osztály: Csonka Barbara megyei XXV. hely, Romhányi Barbara megyei XXXI. hely Zrínyi Ilona Matematika Verseny 4. osztály: Keresztes Donát 4. hely, Csabuda Nóra 13. hely, Endrész Roland 44. hely, Maruszki Gábor 58. hely, Balogh Dominik 73. hely, Czerman Áron 74. hely, Zeller Martin 77. hely, Kalmár Matematika Verseny 4. osztály: Csabuda Nóra megyei XIV. hely, Keresztes Donát Koppány megyei XIV. hely Apáczai Országos Matematika Verseny 4. osztály: Csabuda Nóra országos XVIII. hely Környezetismeret Felkészítő tanár: Szegner Márta Apáczai Országos Természetismeret Verseny 2. oszt.: Wiedermann Zsófia országos XXXI. hely Ének-zene Felkészítő tanár: Tóth Istvánné Népdaléneklési verseny 7. osztály: Jóni Anita országos Arany minősítés Sportversenyek Felkészítő tanár: Mácza Adrienn Diákolimpia I. kcs. lány csapat: 3. hely 2. oszt. Wiedermann Zsófia, Sívó Viktória, Laczkovszki Nóra; 1.oszt. Kareczki Leila, Mile Nikolett, Kucsera-Kiss Hédi II. kcs lány csapat: 4. hely 5. oszt. Dobó Dorka; 4. oszt. Ádám Zsuzsanna; 3. oszt. Filep Dalma, Zöld Zsófia, Kovács Nóra, Bozó Bernadett II. kcs fiú csapat: 4. hely 4. oszt. Balogh Dominik, Czerman Áron, Zeller Martin, Endrész Roland, Maruszki Gábor 3. oszt. Obsitos Péter III.kcs egyéni: 6 m lány: 6. oszt. Dömök Laura 2. hely 5. oszt. Szomszéd Nikolett 4. hely Távolugrás: 6. oszt. Dömök Laura 1. hely 5. oszt. Czáder Tifani 9.hely Kislabdahajítás: 5. oszt. Szomszéd Nikolett 7. hely III. kc.s fiú csapat: 4. hely 7. oszt. Hesz Máté; 6. oszt. Fodor Zsolt; 4. oszt. Balogh Dominik, Czerman Áron; 8. oszt. Csuhara Norbert, Adamek Levente III. kcs. lány csapat: 2. hely 6. oszt. Dömök Laura; 7. oszt. Löffler Fanni, Laczkovszki Réka; 5. oszt. Dobó Dorka; 8. oszt. Fidel Vivien; 4. oszt. Ádám Zsuzsanna Diákolimpia I. kcs. lány egyéni: 2. oszt.: Wiedermann Zsófia 9. hely, Sívó Viktória 14. hely, Laczkovszki Nóra 2. hely; 1. oszt.: Kareczki Leila 22. hely, Mile Nikolett 23.hely, Kucsera-Kiss Hédi 24.hely II. kcs. lány egyéni: 5. oszt.: Dobó Dorka 21. hely; 4. oszt.: Ádám Zsuzsanna 24. hely; 3. oszt.: Filep Dalma 25. hely, Zöld Zsófia 26. hely, Bozó Bernadett 27. hely, Kovács Nóra 28. hely II.kcs. fiú egyéni: 4. oszt.: Balogh Dominik 17. hely, Czerman Áron 23. hely. Zeller Martin 24. hely. Endrész Roland 27. hely, Maruszki Gábor 32. hely; 3. oszt.: Obsitos Péter 25. hely Távolugrás fiú III. kcs. 5. o.: Csonka Gergő 3. hely, Berta Dominik 8. hely IV. kcs. 8. oszt. Adamek Levente 15. hely Kislabdahajítás fiú III. kcs: 5. oszt. Romhányi Tamás 5. hely Kisiskolás Atlétika 6m lány: 6. oszt. Dömök Laura 1. hely 8 m fiú: 8. oszt. Adamek Levente 8. hely Svéd váltó lány csapat: 3. hely 5. oszt. Dobó Dorka; 7. oszt. Löffler Fanni, Laczkovszki Réka; 8. oszt. Fidel Vivien Svéd váltó fiú csapat: 4. hely 4. oszt. Balogh Dominik; 6. oszt Fodor Zsolt; 8. oszt. Adamek Levente, Csuhara Norbert Turi Gyuláné igazgató

9 9. oldal Selmecbányán jártunk... Ez után a hosszú tél után, amikor olyan sok hóban, hidegben, majd rekordokat megdöntő esőben volt részünk, úgy gondolom már mindenki várva várta a jó meleg, napsütéses időt. Ez a kívánság bennünk is megfogalmazódott, s már jó előre eldöntöttük, hogy április 2-án, szombaton ki kell mozdulnunk megszokott környezetünkből. Így indultunk el a szlovákiai Selmecbánya felé, a régi magyar várost meglátogatni. Baráti közösségünk a bánki és nógrádi evangélikusokból állt. Kapcsolatunk ősrégi, még az 177-es évekre nyúlik vissza, amikor a nógrádiak, mint fília, azaz leánygyülekezet tartoztak Bánkhoz. Nógrád csak 1958-tól vált önálló gyülekezetté. A mostani kapcsolatunkat a Bánkon lakó kedves lelkészcsalád vigyázza. Bánkon a férj, Zsugyel Kornél, Nógrádon kedves felesége, Katalin ápolja a gyülekezeti tagok hithű lelkét s hirdeti Isten igéjét. Kirándulásunkon a 4 éves Zorka volt a legfiatalabb, aki még este nyolckor sem volt fáradt, és vidáman futkározott, nem úgy a már a 78. évét is betöltő legidősebb résztvevőnk, a bánki Sulyan Andrásné. Kirándulásunkat megtisztelte jelenlétével Szórágy Gyuláné Nógrád polgármestere és férje is. A Selmeci-érchegységben a IX. század óta keresték és bányászták az érceket. A várost 1217-ben említik először, amikor elkezdődött az ezüst bányászata. IV. Béla király 1245ben közjogi kiváltsággal ruházta fel. Európa akkori ezüst termelésének 25%-a, arany kitermelésének 8%-a magyar bányákból származott. Az évszázadok alatt hol hanyatlott, hol fellendült a bányászat, a fellendülés egyik időszaka a es években volt, amikor gépesítettek és megteremtették a szakemberképzést. A XIX. század elején újra hanyatlani kezdet a bányászat. Selmecbánya új kincse az Akadémia lett, amit Mária Terézia alapított. Itt indult meg a bányászati képzés is. Selmec az iskolák, az ifjúság városa lett ahol ezer közép-és főiskolás diák tanult. Ma már csak kémiai szakközépiskola működik. Gyülekezeti kirándulásunkon Selmecbánya három fő nevezetességet látogattunk meg. Első az Óvár volt, amit bazilikának építettek majd a török időkben várrá alakították át. Onnan a Leányvárhoz (Újvár) sétáltunk át, ami a török veszély idején épült s védte a várost 24 olasz ágyúval. 186-tól az Akadémisták tornateremnek használták. Selmecbánya nevezetességei közül a harmadik, ahova ellátogattunk a Kálvária volt, amit három templom és sok apró kápolna alkot. Híressége abban rejlik, hogy a 12 stáció helyet csak 7 mutatja Krisztus szenvedését, a másik 7 Mária szenvedését foglalja össze. Itt aztán a magasság miatt jól elfáradt az addig lendületes kis csapatunk, de végül mindenki felért. Említésre méltó még Selmecbányán, a főtéren álló Szentháromság szoboregyüttes, amit az 171. évi pestisjárvány megszűnésének emlékére állítottak. Sajnos a városban magyarul nem beszélt senki, de gyülekezeti tagjaink közül többen is beszélnek szlovákul, így szlovákul kezdeményeztünk beszélgetéseket. A parkolóba lévő buszok mind magyar rendszámúak voltak, ami bizonyítja, hogy szívesen jár a magyar ember a régi hazába. Selmecbányától elköszönve Zólyom várát vettük célba, ahol a galériába kiállított több száz festményben gyönyörködhettünk, végigjárva a zólyomi vár termeit. Egy ilyen kirándulás azonban nem csak a látnivalók miatt emlékezetes, hanem azért is, mert az úton, akár a buszon akár séta közben megosztottuk egymással gondolatainkat munkáról, egyházunk életéről, családról, unokákról, régi családi kapcsolatokra, barátságokra, ismeretségekre derült fény. A hazafelé vezető út izgalmait a busz szervószivattyújának meghibásodása adta, amit buszvezetőnk erős karja és figyelme pótolt. Jó kedvvel, kellemesen elfáradva érkeztünk meg ki-ki az otthonába, azzal a reménységgel, hogy jövő ilyenkor újra elindulhatunk gyülekezeteink testvéri közösségében meghódítani egy következő várost. Kórustalálkozóra készültünk Kemencén A Nógrádi Evangélikus Egyházmegyében hosszú évekre visszanyúló hagyomány, hogy pünkösd hétfőjén az egyházmegye egy-egy vendéglátó gyülekezetében gyűlnek össze az egyházmegye kisebbnagyobb kórusai, hogy a Szentlélek kitöltetésének ünnepét, az egyház születésnapját dallal köszöntsék. Nagyszerű lehetőség ez az alkalom arra is, hogy egyrészt bemutassák az énekkarok egymásnak egész évi munkájuk eredményét egy-egy kórusmű előadásával, másrészt hogy gyönyörködhessenek az énekkarok más kórusok Istent dicsérő dalaiban is. Ebben az évben a vanyarci gyülekezetbe szól az egyházmegye énekkarainak meghívása, amiből természetesen a nógrádi kórus sem maradhat ki. A találkozóra készülve a pünkösdöt megelőző hétvégén egy intenzív próbákkal töltött két napos kurzusra gyűltünk össze a NógrádKrálik János, felügyelő tól 25 km távolságban levő Ke- mencén, ahol másfél napot töltöttünk el együtt az éneklés és a kikapcsolódás jegyében. A kórus- és szólampróbák néha igencsak megterhelő óráit kirándulással, sétával oldottuk, de a zene szeretete még ezekben a szünetekben is megmutatkozott: a kemencei erdei kisvasúton is zengett az ének, akárcsak a szombat esti áhítattal, imádsággal, majd kötetlen vidám beszélgetéssel töltött együttléten. A vasárnapi istentiszteletet az ökumené jegyében is a kemencei katolikus templomban ünnepeltük, annál is inkább, hiszen nagy örömünk, hogy kórustagjaink között katolikus testvéreket is köszönthetünk. Egész napos bőséges ellátásunkról és szálláshelyünkről a kemencei Kőrózsa Panzió gondoskodott, ahova reményeink szerint máskor is visszatérünk még. Zsugyel-Klenovics Katalin lelkész Nógrád

10 1. oldal Hírek a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány életéből Tájékoztatást adunk a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány munkájáról, 213-as évi feladatiról. Az eseménydús és mozgalmas évek után egy lélegzetvételnyi szünetet tartva új tervekkel, új feladatokkal, új lendülettel folytatjuk a templom felújítási programunkat, egyeztetve az egyházközség képviselő testületével és Csaba atyával. Elkészült a szószék restaurálása. Mennybemenetel ünnepén Csaba atya birtokba vette, onnan tartotta a szentbeszédet. Templombelsőnk ezzel visszanyerte egységét. A felújított szószék színvilága harmonizál a templombelsővel. A restaurálási munkát Schwartz Rezső restaurátor művész végezte el. A teljes bekerülési költség meghaladja a 4 5 forintot, melyből már kifizettünk 3 25 forintot és járulékait. A visszamaradó öszszeget a szakmai átvétel után fizetjük ki. Az Örökségvédelmi Hivatal, az Országos Restaurátori Kamara, az egyházmegyei főépítész, valamint az alapítvány vezetője, és az egyházközség plébánosa alkotják a szakmai zsűrit. Ezúton kérjük azokat a testvéreket, akik az év elején kért, csalá- donkénti 2 forintos adományuk második felét még nem fizették be, szíveskedjenek azt befizetni. (csekk a templomban hátul a kis asztalon található). Bízunk benne, hogy a felújított szószék igazi meglepetésként szolgált, mert nem tudtuk, hogy mit rejt a régi festés. Az oromzati díszt újra kellett készíteni, mert a régi teljesen szétporladt, mert megette a szú. A templombelső felújítása után a külsőre koncentrálunk. Benyújtásra került kettő pályázat, melyből az egyik a toronysisak felújítását célozta meg, a másik pedig a templom külső többi részét jelölte meg. Döntés még nem született. Az idei esztendő halaszthatatlan feladati közé tartozik a villámvédelem, a harangvezérlés, toronyóra védelmi rendszerének kiépítése. Alapítványunk a 212-es esztendőben sikeresen pályázott a használaton kívüli közösségi ház felújítására. Kialakításra kerül az épületben Jó Pásztor elnevezéssel kétszer 5 fős apartman. A munkálatokat 23 februárjában elkezdték. A kivitelező Varga János diósjenői építési vállalkozó. A Jó Pásztor apartman ház kialakítása teljes egészében a pályázaton elnyert tizenkétmillió forintos támogatásból valósul meg. A hívek adományai csak a templom felújítására kerülnek felhasználásra! Terveink szerint az épület az ősz folyamán használatba kerül. Az apartman ház működtetése során keletkező haszon az alapítvány alapító okiratában meghatározott célok megvalósítására használható fel. A pályázaton eddig elnyert támogatás csak az épület külső és belső felújítására használható fel. A berendezési tárgyak és a működéshez szükséges egyéb eszközök beszerzésére ez évben pályázatot kívánunk benyújtani. Várható ban lesz a kiírás. Az alapítványunk a főoltárkép restaurálására is benyújtott pályázatot. A döntés e hónap végére várható. Örömmel tudatjuk kedves olvasóinkkal, hogy Nemzeti Együttműködési Alapból 25 Ft működési támogatást kapunk, ebből kívánjuk megvalósítani honlapunkat, valamint az egyéb működési kiadásainkat fedezzük belőle. A munkák anyagi fedezetét, mint az eddig elvégzett felújítások költségeit is alapítványunk az egyéni adományokból, az egyházközségtől kapott minden hónap utolsó vasárnapi perselyadományokból, az SZJA 1%-os felajánlásokból, valamint a pályázaton nyert támogatásból fedezi. A 211es évi szja 1%-os felajánlásokból 212 októberében 43 ezer forintot kaptunk az adóhivataltól. Köszönet érte a vállalkozó, és a magánszemély felajánlóknak. Látható, hogy az ebből befolyt támogatás jelentős, ezért kérünk mindenkit, hogy a soron következő adóbevallás kapcsán se feledkezzenek meg alapítványunkról. Adószámunk : Továbbra is számítunk egyházközségünk minden családjának anyagi támogatására, de külön tisztelettel kérjük azokat a családokat, akik az elmúlt években egyáltalán nem járultak hozzá a templom felújítás költségeihez, hogy ezt tegyék meg, hiszen ők is ehhez a közösséghez taroznak. Mint kitűnik, terveink vannak, amit szeretnénk megvalósítani, a jövőben is, természetesen közösségi összefogás útján, mert közös a gond, a teher, de közös az öröm és a siker is. Piroska János a kuratórium elnöke Beszámoló a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Közhasznú Egyesület életéről A Nógrádi Híradás előző 212. decemberi számában ígértük, hogy a Debrecenben megrendezésre kerülő XXII. Nemzetközi Betlehemes Találkozón való részvételünkről beszámolunk. 212-ben ismét elnyertük a részvétel lehetőségét, immár negyedik alkalommal utazhattunk eme rangos eseményre. A Találkozó megrendezésére 212. december 7-9 között került sor, melyen húszfős csapatunk vett részt. Debrecen belvárosa a szokásos módon, gyönyörű kivilágítással várt minden odalátogatót az adventi időszakban, a Piac utca nagy részén kétoldalt felállított kézmű- ves és iparművészeti remekeket és finomságokat árusító bódésorral. Még pénteken délután Debrecen egyik csapókerti óvodájában szerepeltünk nagy sikerrel a gyerekek és az ott megjelent szülők körében. A Nagytemplom előtti téren felállított nagyszínpadon zajlott pénteken este az ünnepi megnyitó, és egy betlehemes bemutatót is láthattunk. Szombaton délelőtt a színpadi fellépés volt, ahol mozgalmas kis műsorunk, színpompás ruháink, nagy tetszést arattak a nézők soraiban. Délután az egyik bevásárló centrumban adtuk elő betlehemes műsorunkat, majd este következett a záróünnepség. Büszkék vagyunk arra, hogy a Betlehemes Találkozó 21. évi plakátján a mi csapatunk tagjai láthatók. Ez a plakát az év kulturális pályázatán 211-ben különdíjat kapott. Betlehemes műsorunkkal szere- peltünk még Vác főterén a Rotary Club meghívására, Verőcén az idősek otthonában, Nagyorosziban és természetesen Nógrádon az idősek napján is, valamint a katolikus templomban a karácsonyi éjféli mise előtt.

11 Év végén ajándékozással egybekötött karácsonyi ünnepséget, évbúcsúztatót és egyben születésnapot rendeztünk a Civil Szervezet Házában, ahol a velünk egy időben évzárójukat tartó tűzoltókkal is múlattuk együtt az időt. A 213. évet hosszabb pihenővel kezdtük, hiszen nagyon sűrű volt számunkra az év vége. Február 9-én jelmezes farsangi mulatságot rendeztünk a Nógrád Szíve Baráti Kör javára, melynek fő szervezője Keresztesné Rózsa Mária volt. Az eseményen örömünkre nagyon sok jelmezbe öltözött tagunk és résztvevőnk volt, a meghívott zenekar hangulatos talpalávalókkal szórakoztatta a táncolni vágyó közönséget. Nagy sikert aratott hastáncos vendégművészünk és a majorettet bemutató lánycsapat is. A büféért pedig köszönet Maresznak és Ferikének. 11. oldal cius 15-i nemzeti ünnepünkre kiscsoportunk és felnőtt csoportunk palotás táncbemutatójával. Az ünnepet ebben emlékezetessé tett az aznap lehullott 5-6 cm vastagságú hóréteg is. Áprilisban kétszer is voltak csoportunk tagjai medvehagymát szedni jó hangulatú délelőttöt délutánt eltöltve a hagymaillatú erdőben. Mivel sok szeretik a medvehagymát sok recept is gazdára talált. Túravezetőnk Mészáros István volt. Ezen a tavaszon is folytatódott a Készüljünk Együtt Ünnepeinkre program sorozatunk. Ezeket a foglalkozásokat Debreceniné Králik Tünde és Zsigmondné Zsuzsika vezetik nagy odaadással és szakértelemmel. Ebben az évben is készültünk húsvét és anyák napja ünnepére a gyerekekkel és húsvét előtt örömünkre nagyon lelkes anyukák közreműködésével. A kicsik és nagyobbacskák keze alól gyönyörű ajándékok kerültek ki a Február végén hagyományaink őrzése érdekében ismételten tollfosztáson vettünk részt jó hangulatú társasággal. Rengeteg tollú várt megfosztásra egészen késő estig tartott a mulatság. Toll még a lányok hajába is jutott. Készült hagyományos pogácsa, mákos kukorica, és még sok más finomság a fosztók örömére. Az idén ismét készültünk a már- szakértő útmutatás segítségével. Április végén tartotta egyesületünk rendes éves közgyűlését, ahol is új vezetőségi tagok megválasztására, az ez évi programterv jóváhagyására, új megvalósítható program ötletek megvitatására is sor került. A közgyűlésen meghívott vendégeink voltak Gerhát János a Nógrád Község Hagyományőrző Klub elnöke és kedves felesége Éva néni, Lestyán József a Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka és felesége Margó. A meghívott két civil szervezettel a Nógrád Szíve Baráti Kör együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezte, melyet a vezetők szívesen fogadtak. Az első közös munka a megállapodások megkötése lesz, melyekről a Nógrádi Híradás következő számában remélhetőleg már beszámolhatunk. Április 3-án a faluszépítő napon mi is kivettük részünket a munkából, a Civil Szervezetek Házát és annak udvarát vettük kezelésbe. Ablakpucolás, szőnyegtisztítás, felmosás, rendcsinálás odabent, gazok gyűjtése, fűnyírás és a falu leányainak májfát is állítottak a fiúk-férfiak. A munkából a legkisebbek is kivették részüket. Este a jól végzett munka örömére szalonnasütéssel, hússütéssel egybekötött előmajálist tartott kis csapatunk. Az anyák napi ünnepség természetesen az idei tavasz fénypontja volt, melyre a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal közösen készültünk. Községünk művelődési házának színháztermébe vártuk nagyon nagy szeretettel az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat, akik szép számmal el is jöttek hozzánk. Először a Nógrád Szíve legapróbb tagjainak műsorát láthatták, ezután következett a haladó csoportunk verses - táncos műsora, utána felnőtt csoport irodalmi műsora következett. Megle- petés vendégek is érkeztek Nagyorosziból, Csallóközi József, akit tangóharmonikán kísért Pozsonyi Ferenc. Műsorukban szerepeltek az édesanyákat köszöntő dalok, világslágerek harmonikán és hangulatébresztő népdalok is, melyeket már a közönség is együtt énekelt a vendégművészekkel. A műsor után vendégül láttuk anyáinkat, nagyanyáinkat és keresztanyáinkat egy kis magunk készítette uzsonnára is. Minden vendégünk hagyományosan erre az alkalomra kötött gyöngyvirágcsokrot kapott és ebben az évben saját készítésű tulipánnal is kedveskedtünk vendégeinknek. Ennyi fért mostani híradásunkba, az év további részében várható eseményekről, történésekről a Nógrádi Híradás következő számában adunk tájékoztatást. Minden tagunknak és a bennünket segítőknek ezúton is köszönjük a sok-sok támogatást, a sok jó tanácsot, a közvetlen segítséget. Minden kedves olvasónknak kellemes nyarat kívánunk! Kóczánné Pásztor Györgyi

12 12. oldal Így tevékenykedik a Hagyományőrző Klub A fenti klub 212. év elejétől működik a Civil Szervezetek Házában Nógrád, Szondy u. 23. szám alatt. Jelenlegi tagságunk 31 fő, melyből 17 fő már 1 éves tagsági idővel rendelkezik. Az új 14 tag az elmúlt évben került felvételre. Az elmúlt évben termálvizes gyógyfürdőben, buszkiránduláson vettünk részt Bogácson és Egerben. A község lakói igen nagy számban velünk együtt vettek részt a kiránduláson. A tagság és vezetés között igen jó kapcsolat alakult ki, előzetes egyeztetés és megbeszélés alapján döntünk a klubunkat érintő feladatokról. A múlt év őszén Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör szervezésében részt vettünk a nógrádi lakodalmas előadásában, amely nagy elismerést váltott ki a lakosság körében. Ezen előadást azért emelem ki, mert a nógrádi lakodalmi szokások kerültek bemutatásra a rétsági városi TV-ben. A jövőben is tervezünk a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Körrel a községi ünnepségek során közös előadást. Klubunk vegyes kórussal rendelkezik, amely kórus a helyi ünnepségek során már több alkalommal szerepelt. Összejöveteleinken kívül hagyományőrző előadásokon is részt vettünk a Nagyoroszi Klub és a váci Művelődési Ház rendezésében. A községben meghirdetett környezettisztító napon, és folyamatosan részt veszünk a parkok, közterek rendbetételénél. A Civil Szervezetek Házában melyben a részünkre kijelölt épületrészben működünk - minden hónap első hétfőjén 18 órakor klubnapot tartunk. Az éves program tervezetnek megfelelően tartjuk a klubnapot, általában ilyen alkalommal kerül sor a havi névnaposok köszöntésére a hivatalos program után. Amikor a vegyes kórus szereplés előtt áll, úgy minden hétfőn 18 órakor énekpróba van a Civil Szervezetek Házában. A klubnapok és énekpróbák alkalmával a helyi lakosok látogatását szívesen vesszük. Ezen látogatás esetleg kedvcsináló lehet a tagság soraiba való belépéshez, melynek belépési korlátai nincsenek, fő szempont a fiatalítás is. Klubunk hivatalosan is bejegyzést nyert a megyei és a térségi civil szervezetek közösségébe. Működésünkben nagy szerepe van a helyi önkormányzati testület és vezetés odaadó támogatásának. Az utóbbi anyagi támogatásukat a klubtagság nevében is megköszönjük. Gerhát János, klubvezető Tíz éve együtt vagyunk 23. február 23-án volt az alakuló összejövetelünk Nógrádon, a Szondi utcai öregotthonban és ott, akkor megalakult a Napraforgó Egyesület jogelődje, a Nyugdíjas Klub. Azóta eltelt tíz év, ezért a vázában tíz szál textilből készített napraforgó virág volt az ünnepi klubnapunkon, amelyeket az Egyesület foltvarrói készítettek az évfordulóra. Tíz év egy ember életében is jelentős idő. A hajunk fehérebb lett, kissé nehezebben mozgunk és lehet, hogy már abban is segítséget kérünk, amit tíz évvel ezelőtt lazán elvégeztünk. A magam részéről örülök ennek a tíz évnek, amit az Egyesület tagjaival együtt éltem meg, mert gazdagabb lett az életem. A közös öröm mindig többet ér, mintha csak úgy egyedül örülnénk valaminek. Egymásért önzetlenül tenni és dolgozni mindig több, mintha csak a magunk életét élnénk. Három év elteltével átalakultunk egyesületté. Így jött létre a Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület. Az évek alatt összecsiszolódtunk és a közösen elhatározott programok megvalósításának eredményeként ma már egy országosan elismert közösség lettünk. Amióta vagyunk, úgy gondolom településünk Nógrád község is gazdagodott a munkánk és szellemiségünk által. Első akciónk alkalmával, 23ban meszelés után a régi tájházat tettük rendbe. Sok év kihagyás után, még ebben az évben Nógrád község Polgármesteri Hivatalával közösen locsolóbált rendeztünk, amelyet saját szervezésünkben még további hét követett. Az Egyesület kórustagjai részére ruhákat varrattunk. A Napraforgó énekkar nagyon sok helyen sikeresen szerepelt. Felléptek sokszor Nógrádon, a falu rendezvényein, Balassagyarmaton a Palóc búcsún, a berkenyei Málna Fesztiválon, a nógrádi Amatőr Zenei Fesztiválon, Szécsényben a Nógrád megyei napokon, Kétbodonyban a Szilvaszombaton, Rétságon a Ságok találkozóján, Salgótarjánban az Idősek Világnapja megyei rendezvényen stb. 24-ben varrtuk a falunak azokat a sárga asztalterítőket, amelyeket még a mai napig is használunk egy-egy nevezetes községi rendezvény alkalmával. Számtalan emlékezetes kirándulásunk volt: Budapesten voltunk az Országházban, a Nemzeti Színházban, a Művészetek Palotájában, a Terror Háza Múzeumban, a Szikla Templomban, továbbá láttuk a Szépművészeti Múzeumban a Van Gogh kiállítást. Jártunk Balassagyarmaton a Palóc Múzeumban, a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ Könyvtárában. Voltunk Krasznahorkán és a Betléri kastélyban. Esztergomban láttuk a monumentális Bazilikát és a Kincstárat. Szécsényben megnéztük a Forgách kastélyban lévő kiállítást. A Gödöllöi kastély és kertje is elvarázsolt minket a korhű lovasbemutatójával. Jártunk Hollókőn, Vácrátóton és a bajai Halfesztiválon. A Zebegény, Párkány, Nagybörzsönyi út is emlékezetes volt. Bujákon megcsodálhattuk Glatz Oszkár festményeit továbbá azt is, milyen igényesen felújították a Művelődési Házat. Voltunk Horpácson a Mikszáth Emlékházban, Szentendrén a Skanzenben, Ópusztaszeren, Mohorán a Mauks Emlékházban és Tolnay Klári Múzeumban, Tihanyban, Veszprémben. Szomszédoltunk Felsőpetényben és Szendehelyen is. Irodalmi pályázatot hirdettünk meg kétszer Nógrádhoz tartozom címmel, ami nem volt túl sikeres a kisszámú részvétel miatt, de néhány nagyon szép történetet ismerhettünk meg. Az elmúlt évek során több nagyon sikeres kézműves kiállítást rendeztünk a helyi alkotók munkájából. Összegyűjtöttünk sok értékes holmit, és a régi tájház és a hozzágyűjtött anyagokból berendeztük a 2-as 3-as évek hangulatának megfelelően, a Nógrád Felszabadulás útján lévő új tájházat. Az elmúlt tíz év alatt több egészségügyi felvilágosító, bűnmegelőző, környezetvédelemmel kapcsolatos felvilágosító előadás volt. Emlékezetes volt Nógrád helye a Kárpát-medencei magyarság néprajzában címmel tartott előadás is. 27. augusztus 19-én a Katolikus Templom felszentelésének 25. évfordulója alakalmából a nógrádi népviseletet tükröző nagysikerű fotókiállítást szerveztük és rendeztük meg. 28-ban elindítottuk a Tápláló szeretet programot, amely évről évre sikeresebb. A siker nyitja ahogy Székely Hajnalka a NOE elnök asszonya fogalmazott -, hogy az adományunk háztól házig, kézből kézbe, szívből szívbe jutott el. A nagycsaládosoktól nagyon sok köszönetet és szeretet kaptunk mi is viszonzásul. A Tápláló szeretet programért 211. április 16-án az Egyesület NOE Díjban részesült. Minden évben részt vettünk a Nógrád Polgármesteri Hivatal által szervezett Faluszépítő programban és azon kívül is, mert a Csurgóforrás környékét folyamatosan rendben tartjuk. A falu ünnepi rendezvényein aktívan részt vettünk, rendszeresen szerveztünk használtruha-vásárt. Szükség esetén anyagilag is segítséget nyújtottunk a bajba jutottaknak. 21-ben Böny községnek az árvízkárok miatt, Somlóvásárhelynek pedig a vörös iszap áradat miatt gyűjtöttünk és adtunk pénzadományt februárjától az egyesületen belül elindult a foltvarrás, azóta minden második hét keddjén együtt varrunk. A tíz év alatt két klubtársunkat veszítettük el Bertyák Istvánné Évikét és Králik János Janó bácsit, mind a ketten annak idején nagyon szerettek közénk járni. Az egyesület tagságának összetétele sokat változott, mert voltak, akik kiléptek és voltak, akik közénk jöttek. Az alapítás óta ma is köztünk van több tagtársunk: Less Ferencné, Bera Györgyné, Kovács Mihályné, Kareczki Ferencné és Nyilas Kálmánné. A tagság bizalmából Less Ferencné és jómagam folyamatosan vezető tisztséget töltünk be, és munkánkkal segítjük az Egyesület tevékenységét. Nagyon sok klubnapot tartottunk, amelyek hangulatát örökké magunkban hordozzuk. Véleményem szerint kár lett volna, ha nem alakulunk meg, mert sok minden élmény kimaradt volna az életünkből. Működésünk során nagyon sok kedves ismerősre, barátra leltünk, akik segítenek nekünk, és becsülik azt a tevékenységet, amit végzünk. Még sok minden történt, de talán a leglényegesebb dolgokat sikerült újra felidéznem. Kívánom, hogy erőben, egészségben, barátságban éljük meg együtt a következő tíz évet! Nyilas Kálmánné elnök

13 13. oldal A nógrádi Tűzoltó Egyesület hírei Az idei évben szerencsére nem került sor sok beavatkozásra, bár a hóhelyzet felénk is éreztette hatását. Több autó is árokba csúszott, buszok akadtak el, amit az egyesület önerőből, az események gyors lefolyása miatt a hivatásos tűzoltóság segítsége nélkül oldott meg. Mivel egy ilyen árokba csúszott autó vagy busz mentése 5-1 percet vesz igénybe, amennyiben nincs komolyabb sérülés a gépjárműben, a hivatásos egység vonultatása nem indokolt. Az ilyen hasonló, egyszerű esetek - egyesület önálló beavatkozása jogi szabályozása kidolgozás alatt áll, most még úgynevezett partizánkodás, hivatalos helyeken ezek az események nem jelentkeznek. Az avartüzes szezon elmaradt az elhúzódó tél, hó, csapadékos tavasz miatt. Április 5-én megtartottuk éves közgyűlésünket, amelyen a megyei igazgató, a megyei tűzoltási főfelügyelő, a Váci Hivatásos Tűzoltóság parancsnok-helyettese és a Nógrád Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke is részt vett. Berecz György megyei igazgató és Vinkó Kornél Váci tűzoltóparancsnok-helyettes megköszönte az eddigi eredményes munkánkat és szakszerű beavatkozásainkat. A közgyűlésen szóba került a Rétsági Katasztrófavédelmi Őrs megalakulása, ami előreláthatóan júliusban indul. Május 11-én a Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 125. évét ünnepelte, ez alkalomból náluk volt a megyei tűzoltónap és verseny. 4 csapattal indultunk a megmérettetésen, felnőtt férfi és női, illetve ifjúsági fiú és leány versenyzőink egy első, két második és egy hatodik helyezést értek el. Gratulálunk a csapattagoknak az eredményes versenyzésért! Egyesületünk parancsnoka, Lestyán József, a rendezvényen a Magyar Tűzoltó Szövetség által Gróf Széchenyi Ödön Emlékplakettben részesült a tűzvédelemben nyújtott kiemelkedő munkásságáért. Az egyesület tagjai közül négy fő járt 4 órás önkéntes tűzoltó alaptanfolyamra a Váci Tűzoltó Parancsnokság szervezésében. December 1-én mindannyian eredményesen levizsgáztak. Az egyesület telephelyén, a tűzoltószertárban, kialakításra került egy konditerem. Lakossági felajánlásból kaptunk némi felszerelést a tagok fizikai állapotának javításához. Kiírásra került a 213-as BM OKF pályázat, aminek a megírása folyamatban van, június 5-ig kell benyújtani. Pályázni lehet korlátozottan - különböző technikai felszerelésre, oktatásra, illetve a tavalyival ellentétben lehet már némi üzemanyagra is. Továbbra sem lehet pályázni működési feltételek javítására, fűtésre, szertár és gépjármű nem tervezett javítására. Továbbra is harckészültek vagyunk az egyre nehezebb anyagi körülmények ellenére is, a lakosság számíthat a segítő kezeinkre a bajban. Lestyán Tamás Nógrád ÖTE rajparancsnok Nógrád közbiztonságát szolgáljuk 212-ben egyesületünk tagjai az alapszabályunk és a törvényi előírásoknak megfelelve látta el a közrend, a közbiztonság, a bűnmegelőzés és ifjúságvédelemért vállalt feladatait. Az öt csoportba beosztott tagság heti váltással látja el járőrözési feladatát átlagosan 16-2 órában. Részt vállaltunk községünkben szervezett minden rendezvény biztosításában. Temetések alkalmával járőrözéssel óvtuk a közúton parkoló gépjárműveket. A közbiztonsági érzet fokozása és a felderíthetőség elősegítése érdekében pályázatot nyertünk kamerarendszer telepítésére, mely 213-ban megvalósul. A pályázati kérelmünk elnyerése esetén lehetőségünk volna a tagjaink egységes felszereléssel történő ellátására. Elsősorban pedig a kamerarendszer üzembe helyezését követően a meglévő 4 kamera további kb. 5 kamerával való bővítésére. Így lehetőség lenne 8%-os rálátás elérésére. 213-ban folytatni kívánjuk a már hetedik éve megkezdett önkéntes munkánkat. Szeretnénk fokozni Nógrád lakosainak közbiztonsági érzetét, ezt Nógrád utcáin fokozott jelenlétünkkel kívánjuk megvalósítani. A kamerarendszer bővítését felkutató, megelőző munkával szeretnénk bővíteni úgy, hogy az jó minőségben, a lehetőségekhez mérten olcsón valósuljon meg. A feladatok megvalósítását án 52 fő önkéntes tagunk végzi, remélve az 156 fő lakos és a 24 almáskerti tulajdonos megelégedését bírva. Köszönöm az önkormányzat és az almáskerti lakosok anyagi támogatását, amely feladataink megvalósítását segítette. Nógrádi Polgárőr Egyesület vezetősége nevében: Gáspár Ferenc elnök

14 14. oldal A Nógrádi Társasjáték Kör bemutatkozása Tisztelt Olvasó! Szeretnénk bemutatni a Nógrádi Társasjáték kört. Ez a klub főleg azért jött létre, hogy a fiataloknak olyan hobbit mutasson be, amivel eddig még esetleg nem találkoztak. A klubot néhány helyi fiatal alapította 212 júniusában, s azóta folyamatosan bővül, mind tagokkal, mind kipróbálható játékokkal. Mivel lehet foglalkozni? A kedves érdeklődők kipróbálhatnak nálunk rengeteg nem hétköznapi társasjátékot, az ismertebbnek számító Bang!-től és World of Warcraft társastól kezdve egészen a kevésbé ismert tűzoltó szimulátor Flash point: Fire rescue társasjátékig. A legkülönbözőbb témájú játékokat vonultatjuk fel, így a stratégiát kedvelők ugyan úgy megtalálhatják számításaikat, mint a parti-játékok, vagy csapatjátékok kedvelői. Ezekről a játékokról a sokféleségük miatt igen nehéz összefoglalóan írni, az első kipróbálás után azonnal világosan látszik a lényegük. Ezért ajánljuk mindig, hogy ha az érdeklődés szikrája még csak pislákol valakiben, akkor is jöjjön el legalább egyszer, és adjon egy esélyt ennek a hobbinak is. Természetesen nem csak társasjátékkal foglalkozunk, a klubban kipróbálható néhány fajta gyűjtögetős kártyajáték is! Az ilyen játékok lényege, hogy a játékosok egyénileg válogathatnak össze maguknak paklit a meglévő lapkészletből, s ezzel az általuk létrehozott pakli-összeállítással mérkőzhetnek meg a többiek paklijai ellen. Mivel bőven ezer darab lap fölötti az összes ilyen játékunk lapkészlete, a kombinációk száma a végtelenhez közelít, főleg ha átgondoljuk, hogy egy adott pakliösszeállítással sem tudjuk ugyan azt a meccset kétszer lejátszani, mivel a játszmák elején a paklikat minden játékos megkeveri. Ha valakinek nem volna elég ez a repertoár, és még interaktívabb játékokat szeretne kipróbálni, nálunk lehetőség van szerepjátékok kipróbálására is. A legtöbb magyarul kiadott játék nálunk elérhető, így a játékosok kipróbálhatják magukat A Gyűrűk Ura és a vadnyugat világában is. Rendelkezünk továbbá fantasy, jövőbeli, kalózos, star wars-os és szuperhősös szerepjátékokkal is. Ezen játékok lényege, hogy a játékosok egy kitalált személy bőrébe bújva, az adott világnak megfelelően próbálnak helytállni a különböző helyzetekben. Mivel a játék végig a képzelet síkján mozog, fejleszti a kreativitást, beszédkészséget és helyzetmegoldó képességet is. nia a tagoknak, minden felszerelés biztosított az összes fajta játékunkhoz! Van néhány kikötés azonban, ami a tagokra vonatkozik. A játékok gyakran angol nyelvűek, így az alapszintű angol szöveg megértése erősen ajánlott, valamint a szabályok (és bizonyos játék etikett) megértése végett a éves korhatár a minimum. Kisebb gyerekek számára sajnos nem tudunk játékokat biztosítani. Felső életkor határ nincs. Várunk mindenkit szeretettel: Nógrádi Társasjátékos Kör Mikor és hol? A játékalkalmak megrendezésére általában Nógrádon, a Civil szervezetek házában kerül sor, a hétvége valamelyik napján. Ezeket az alkalmakat szavazással szoktuk eldönteni a hét közepe felé. Sajnos saját weboldalunk nincs, de az alábbi Facebook linken keresztül bárki benyújthatja a csatlakozási igényét, így értesítést kaphat a játékalkalmak szerveződéséről: groups/ / Ha esetleg jobban tetszik, személyesen is megkereshet minket, Nógrádi Társasjátékos Csoport néven, az előbb említett közösségi oldalon. Facebook profil híján a következő címen lehet elérni minket: Van még valami, amit tudni kell? Nem árt megjegyezni többek között azt sem, hogy tagsági díjat nem szedünk, a játékokat az alapítók önerőből szerzik a klub számára, a játékalkalmak helyszínét pedig ingyen használhatjuk. A játékalkalmakra semmit nem kell hoz- Sportegyesületi toborzó Futapest - Nógrád Ha elmúltál 15 éves és kedvet, tehetséget érzel ahhoz, hogy a Nógrád Sportegyesületben futballozz, akkor június 3-ig fényképes jelentkezési lapod (amelyen személyi adataid szerepelnek) juttasd el az önkormányzathoz. Az ősszel induló bajnokságba csapatunk újra nevezni szeretne, ezért várjuk a fiatal és idősebb tehetségek jelentkezését! Ismét megrendezésre kerül a Futapest Nógrád terepfutó verseny 213. június 16-án. Nógrádi résztvevők számára a nevezés ingyenes. További részletekről szórólapokon és plakátokon keresztül értesülhetnek az érdeklődők. Nógrád SE Önkormányzat, Nógrád Nógrádi Híradás Nógrád Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa Felelős kiadó: Szórágy Gyuláné polgármester Szerkesztő: Szórágy Gyuláné polgármester és Árpásné Schlenk Judit jegyző A szerkesztők munkatársai: Mezeiné Matikovszki Bernadett és Mlinárcsek Márta Éva. A lap ingyenes. Megjelenik évente kétszer 6 példányban. Készült a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felelős vezető: Pál György 2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Than Mór vízfestménye

Than Mór vízfestménye XIX. ÉVFOLYAM, 2009. 3. SZÁM MÁRCIUS ÜNNEP ÉS EMLÉKEZÉS Valahányszor résztvevõje vagyok az utóbbi években a március 15-ei ünnepségnek, mindig olyan szemüvegen keresztül is figyelem a mûsort, hogy mit jelent

Részletesebben

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész 2011. május-június június hó Majális XII. évfolyam 5-6. 5 szám 2007. óta az Önkormányzat nem rendezett majálist. Ennek több oka volt, amelyet most nem szeretnék részletezni. Azonban 2010. év végén a képviselő-testület

Részletesebben

2015. február XXII. évfolyam 2. szám

2015. február XXII. évfolyam 2. szám Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk! www.facebook.com/racalmas A Rácalmás Televízió adása MINDEN NAP 19 órakor kezdődik. Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken keresztül

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás!

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 1. szám 2012. tavasz Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! 2010. évben Karácsony elõtt beszélgettem Nagy Mihály úrral, aki akkor elmondta nekem, hogy amennyiben

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Köszönet Seregélyes adományozó lakóinak! Virágos Seregélyes A TARTALOMBÓL: A műsort minden korosztálynak ajánlják!

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Köszönet Seregélyes adományozó lakóinak! Virágos Seregélyes A TARTALOMBÓL: A műsort minden korosztálynak ajánlják! Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXI. évfolyam, 3. szám 2011. július A Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes Csíkszereda város egyik néptáncegyüttese. A helyi fiatalok mellett

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. XXV. évf. 2. szám Ára: 100,- Ft Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. február 9-én különleges napot ünnepelt a községünk, noha Jeles napok című írásában Dóczi Jusztina szerényen elhallgatta, de ezen

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet.

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet. ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA XX. évf. 1. szám 2012. január Oly sok a kívánság, nem tudom, hol kezdjem? Talán hogy a Földön békesség teremjen. Legyen bőség, vagyon, sok, sok

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. IX. Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozója

2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. IX. Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozója Ácsi HÍREK Ács város közéleti havilapja 2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati híradó 2. oldal Interjú Csöbönyei Imre

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Mindenki karácsonya Bevett szokás, hogy minden évben karácsony elótt megrendezésre kerül a Mindenki Karácsonya a múvelódési központban. A színpadi

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai XI. évfolyam 1. szám 2014. április MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Megújulhat a Művelődési Ház Régi vágya teljesülhet mindazoknak, akiknek mindig is fontos volt a falu

Részletesebben