38. eset 1. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "38. eset 1. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet."

Átírás

1 38. eset 1. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet. Kissé echoszegényebb növedéket tartalmazó cisztikus göb. 38. eset 2. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet, inzert color Doppler. Részleges tokjel, az intranodularis keringés fokozott.

2 39. eset 1. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet. 10 ml cisztatartalom leszívása után mérsékelten echoszegény, inhomogén, többszörös körülírt területeket tartalmazó göb maradt vissza. 39. eset 2. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet, color Doppler. Az intranodularis keringés fokozott. A szolid rész citológiai vizsgálata nem utalt rosszindulatúságra. A panaszt okozó elváltozás miatt mûtét történt, ami adenomát mutatott. Ennek ismeretében érdemes még egyszer átnézni a képeket, az elváltozás a szövettan alapján tokba zárt, még ha az UH-képek ezt nem is igazolják egyértelmûen.

3 40. eset 1. kép: kolloid struma. Bal lebeny harántmetszet. Echoszegény-echogazdag részeket, cisztikus területeket tartalmazó göb. Egyértelmûem jóindulatú elváltozásra jellemzõ kép. 40. eset 2. kép: kolloid struma. Bal lebeny harántmetszet, Power Doppler-mód. Keringés nincs a göbben.

4 41. eset 1. kép: adenoma microfoll. (hist.) Jobb lebeny harántmetszet. Mérsékelten echoszegény göb. Tokjel a gray scale módban nem igazolható. 41. eset 2. kép: adenoma microfoll. (hist.) Jobb lebeny harántmetszet, Power Doppler-mód. Perinodularis keringés nincs, intranodularis viszont igen. Ez a kombináció nem jellemzõ adenomára, ennek ellenére a szövettani vizsgálat ezt igazolta.

5 42. eset 1. kép: adenoma microfoll. (hist.) Bal lebeny harántmetszet. A lebeny nagy részét elfoglaló göb medialis, trachea közeli részén szabálytalan, a göb határait is elmosó terület. 42. eset 2. kép: adenoma microfoll. (hist.) Bal lebeny harántmetszet jelerõsítés után. A jelerõsítés után láthatóvá válik az elõzõ képen echoszegénynek-echomentesnek mutatkozó rész. A szövettan ennek megfelelõen a microfollicularis adenomán belül necrosist igazolt.

6 43. eset 1. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet. A lebeny ventromediális részén látható echoszegény, elmosódott határú göbben microcalcificatio látható. 43. eset 2. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet, Power Doppler-mód. Keringés nincs a göbben.

7 44. eset 1. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet. A cisztikus göbön belül echonormál szerkezetû növedéket látunk. (Gray scale móddal gyakorlatilag minden cisztikus göbben echonormál a növedék.) 44. eset 2. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet, Power Doppler-mód. A szolid részben fokozott a keringés.

8 45. eset 1. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény göbön belül több apró, pontszerû microcalcificatio mellett nagyobb echogazdag gócok is megfigyelhetõk. 45. eset 2. kép: papilláris ca. Jobb lebeny hosszmetszet. A nyilakkal jelzett helyen az egyik echogazdag góc mögötti hangárnyékolás igazolja, hogy durva meszesedés is van a göbön belül.

9 46. eset 1. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény göbön belül több apró, pontszerû microcalcificatio. Igen jellegzetes a göb mediális (képen jobb oldalán) észlelhetõ elmosódott határ. 46. eset 2. kép: papilláris ca. Jobb lebeny hosszmetszet. A göb felsõ és alsó részén (a képen bal és jobb oldalán) egy-egy durva meszesedés hangárnyékolással.

10 47. eset 1. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény, inhomogén göb. Jellegzetes, hogy nem éles a göb harára. Számos apró, fényes pont - azaz microcalcificatio is jól megfigyelhetõ, az amorf nagyobb echogazdag gócok mellett. 47. eset 2. kép: papilláris ca. Jobb lebeny hosszmetszet, Power Doppler-mód. Tancélos példa a III. típusú keringésre: szabálytalanul s kifejezett mértékben fokozott az intranodularis keringés.

11 48. eset 1. kép: papilláris ca. Bal lebeny harántmetszet. Echoszegény elmosódott határú göb, egy jellegtelen echogazdag góccal. 48. eset 2. kép: papilláris ca. Bal lebeny harántmetszet, Power Doppler. Jelzett a keringés, de nem típusos.

12 49. eset 1. kép: papilláris ca. de Quervain-thyreoiditises betegben. Bal lebeny hosszmetszet. Ez a nagy echoszegény terület az echogazdag gócok miatt gyanús arra, hogy göb lehet. A citológiai vizsgálat igazolta ebben a lézióban a papilláris rákot. 49. eset 2. kép: papilláris ca. de Quervain-thyreoiditises betegben. Bal lebeny harántmetszet, Power Doppler. Keringés nincs. Itt is megfigyelhetõk a de Quervain-thyreoiditisben szokatlan echogazdag területek.

13 50. eset 1. kép: papilláris microca. Hashimoto-thyreoiditis mellett. Bal lebeny harántmetszet. A lebeny egésze thyreoiditisre jellemzõen mérsékelten echoszegény. Dorzálisan egy echoszegényebb góc figyelhetõ meg. 50. eset 2. kép: papilláris microca. Hashimoto-thyreoiditis mellett. Jobb lebeny harántmetszet Power Doppler-mód. Itt egyértelmûbb a körülírt szerkezeti eltérés. A szövettani vizsgálattal 7 mm-nek bizonyult papilláris microcarcinoma preoperatív citológiai felismerése Dr. Járay Balázs (SOTE) érdeme.

14 51. eset 1. kép: multifokális papilláris ca. Hashimoto-thyreoiditis mellett. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény alapállományban több, inkább csak sejthetõ echoszegényebb körülírt terület közül a kp. dorzálisan elhelyezkedõ a két durva meszes gócnak köszönhetõen jobban látható. 51. eset 2. kép: multifokális papilláris ca. Hashimoto-thyreoiditis mellett. Jobb lebeny harántmetszet, Power Doppler-mód. A göb méretéhez képest fokozottnak számít az itt látott belsõ keringés. Jelzett a tok pozitivitása is.

15 51. eset 3. kép: multifokális papilláris ca. Hashimoto-thyreoiditis mellett. Bal lebeny harántmetszet. Az elsõ képhez hasonlóan több (három) echoszegényebb körülírt terület sejthetõ. Megjegyzendõ, hogy hasonló képet egyáltalán nem ritkán látunk a Hashimoto-thyreoiditisben. A körülírt gócok citológiai vizsgálata az egyetlen esélyünk a ritka, coincidentális papilláris rákos esetek felismerésében. 51. eset 4. kép: multifokális papilláris ca. Hashimoto-thyreoiditis mellett. Jobb lebeny harántmetszet, Power Doppler-mód. A keringés nem jellegzetes. A szövettani vizsgálat a pajzsmirigy mindkét lebenyében számos papilláris rákos gócot azonosított a Hashimoto-thyreoiditis mellett.

16 52. eset 1. kép: papilláris ca. follikuláris variáns. Jobb lebeny kp.-felsõ harmad harántmetszet. A lebeny ventrális felszínén echoszegény inhomogén terimét látunk. Ebben a vetületben akár a pajzsmirigy ventrális felszíne elõtti izomrost is lehetne. 52. eset 2. kép: papilláris ca. follikuláris variáns. Jobb lebeny felsõ kp.-felsõ harmad, hosszmetszet, Power Doppler-mód. Itt egyértelmû, hogy nem izomrostról, hanem göbrõl van szó, a jelzett helyen? ugyanis a képlettõl ventrálisan is látható normál pajzsmirigyrészlet, tehát a pajzsmirigyen belül van a göb. A göb és a normál állomány között egy vastag érárnyék. (Tokban futó ér nem lehet ilyen vastag.) A göbön belül fokozott a keringés.

17 52. eset 3. kép: papilláris ca. follikuláris variáns. Jobb lebeny alsó harmad harántmetszet. Elmosódott határú, echonormál, de echoszegény területekkel tarkított, mircocalcificatiokat tartalmazó göb. 52. eset 4. kép: papilláris ca. follikuláris variáns. Jobb lebeny alsó harmad harántmetszet, Power Doppler-mód. Kifejezetten fokozott intranodularis keringés a göb centrális részén

18 53. eset 1. kép: follicularis ca. Bal lebeny harántmetszet. Mérsékelten echoszegény, kissé egyenetlen, szabálytalan felszínû, de élesen határolt göb. 53. eset 2. kép: follicularis ca. Bal lebeny harántmetszet, Power Doppler. A jól körülhatárolt göbben kissé fokozott a keringés. A perinodularis keringés nem egyértelmû, de valószínûsíthetõ. (Hisztológia teljesen tokba zárt tumort mutatott, érbetöréssel.)

19 54. eset 1. kép: follicularis ca. Jobb lebeny harántmetszet. A göb kontúrja dorzál felé??? megszakad. Ez a tumor környezetbe terjedésének a jele. A szövettani vizsgálat rosszul differenciált, a pajzsmirigy tokját is áttörõ rákot igazolt. 54. eset 2. kép: follicularis ca. Jobb lebeny harántmetszet, Power Doppler. Sem peri-, sem intranodularis keringés nincs az echoszegény inhomogén göbben.

20 55. eset 1. kép: follicularis ca. Hürthle-sejtes variáns. Bal lebeny harántmetszet. Echoszegény, inhomogén göb. Sejthetõ a gray scale módban is, hogy tokkal övezett az elváltozás. A göbtõl dorzomediális mutatkozó echoszegény 5-6 mm-s sáv????gyanús parenchymába terjedõ daganatra. 55. eset 2. kép: follicularis ca. Hürthle-sejtes variáns. Bal lebeny harántmetszet, Power Doppler. Perinoduláris keringés. A göb tokot áttérõ rosszul differenciált ráknak bizonyult.

21 56. eset 1. kép: Hürthle-sejtes ca. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény, inhomogén göb a lebeny isthmicus részén. 56. eset 2. kép: Hürthle-sejtes ca. Jobb lebeny hosszmetszet, Power Doppler. Többszörös érárnyékok a göbön belül. Ilyen keringést jóindulatú elváltozásban nagyon ritkán látni.

22 57. eset 1. kép: inzuláris ca. Jobb harántmetszet, inzert Power Doppler. Echoszegény, inhomogén, elmosódott határú göb. Inzerten szabálytalan tok körüli perinodularis keringés. 57. eset 2. kép: inzuláris ca. Jobb lebeny harántmetszet, inzert Power Doppler. A nem jól körülhatárolt göbben microcalcificatio. Hisztológia részlegesen tokkal övezett rákot igazolt. Az inzuláris ca. nem egyértelmûen önálló entitás, sokan rosszul differenciált follikuláris rák variánsának tartják.

23 58. eset 1. kép: medulláris ca. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény göb, számos kisebb-nagyobb echogazdag gócok halmaza, melyek amyloidnak felelnek meg. 58. eset 2. kép: medulláris ca. Jobb lebeny hosszmetszet, inzert Power Doppler. Az inzerten jelzett keringés.

24 59. eset 1. kép: medulláris ca. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény göb, három, a microcalcificatio méreténél nagyobb echogazdag góccal. (A diagnózis ismeretében valószínû amyloidnak felelnek meg.) A göb határai elmosódottak. 59. eset 2. kép: medulláris ca. Jobb lebeny hosszmetszet. Echoszegény göbön belül amyloid-depositumok.

25 59. eset 3. kép: medulláris ca. nyirokcsomó áttéte. Nyak jobb oldalának UHvizsgálata. A nagyobb, ventrálisan elhelyezkedõ echoszegény képlet mögött két érárnyék. 59. eset 4. kép: medulláris ca. nyirokcsomó áttéte. Nyak jobb oldalának UHvizsgálata, Power-Doppler-mód. Az áttétben nincs keringés, Dopplerrel egyértelmû, hogy két érképletet látunk a metastasistól dorzálisan.

26 60. eset 1. kép: medulláris ca. Bal lebeny harántmetszet. Echoszegény göb, benne számos kisebb-nagyobb echogazdag góc, melyek amyloidnak felelnek meg. 60. eset 2. kép: medulláris ca. Bal lebeny hosszmetszet, inzert Power Doppler. Az inzerten látható, hogy avascularis a göb. A nyilakkal határolt a képen ventro-dorzalisan végigfutó hangárnyékolás a subcutisban és nem a göbben lévõ meszesedés jele.

27 61. eset 1. kép: medulláris ca. Bal lebeny harántmetszet. A lebeny gyakorlatilag egészét elfoglaló, a látóteret meghaladó méretû mérsékelten echoszegény terime. Ennek az ultrahang-képnek nincs semmi olyan jellegzetessége, ami carcinomára specifikus lenne. 61. eset 2. kép: medulláris ca. Bal lebeny harántmetszet, Power Doppler. A göb centrumában, a fenti képen kifejezetten echoszegénynek mutatkozó képlet a tumoron belüli nagy érnek felel meg.

28 62. eset 1. kép: anaplasticus ca. Jobb lebeny harántmetszet. A lebeny nagy részét echoszegény, amorph echonormál gócokat tartalmazó göb tölti ki. Utóbbi területek necrosis jeleként értékelhetõk. 62. eset 2. kép: anaplasticus ca. Jobb lebeny harántmetszet. A bal oldalon hatalmas tumor az itt bemutatott jobb lebeny egy részét még megkímélte. (Szokatlan, hogy anaplasticus ráknál egyáltalán látunk még ép állományt.)

29 63. eset 1. kép: anaplasticus ca. Jobb lebeny harántmetszet, inzert Power Doppler. A lebeny egészét mérsékelten echoszegény, inhomgén göb tölti ki. Keringés nincs a göbben. 63. eset 2. kép: anaplasticus ca. Jobb lebeny harántmetszet, inzert Power Doppler. Echoszegény, szabálytalan echonormál gócokat (necrosis) tartalmazó göb. Az arteria carotist? a daganat több cm-rel dorzál felé nyomta el. Az inzerten látható, hogy keringés nincs az elváltozásban.

30 64. eset 1. kép: Hashimoto talaján kialakult MALT-lymphoma. Jobb lebeny harántmetszet, inzert Power Doppler. Az echoszegény, látótérbe bele nem férõ tumor mellett a jelzett részen? echonormál, a thyreoiditis ill. a lymphoma által épen hagyott állomány. Keringés nincs. 64. eset 2. kép: Hashimoto talaján kialakult MALT-lymphoma. Jobb lebeny hosszmetszet. Echoszegény, elmosódott határú részek és echonormál területek keveredése. (Képen nem lehet visszaadni az igen kemény tapintatú, kifejezetten megnagyobbodott pajzsmirigy érzetét, látványát.)

31 65. eset 1. kép: pajzsmirigyre terjedõ tüdõ laphámrák. Jobb lebeny harántmetszet. A rákos burjánzás a pajzsmirigy nagy részét destruálja. A tumortól ventrálisan keskeny sávban? látható a megmaradt ép, echonormál pajzsmirigy-állomány. 65. eset 2. kép: pajzsmirigyre terjedõ tüdõ laphámrák. Jobb lebeny hosszmetszet. A kép egésze a tumor. A képen szigetszerûen látható a tumor által még nem infiltrált, ép pajzsmirigy állomány.

32 66. eset 1. kép: microcelluláris tüdõca. pajzsmirigy-metastasisa. Jobb lebeny harántmetszet. A lebenytõl ventrálisan nyirokcsomó-, a pajzsmirigy dorzális részén pajzsmirigy-áttét igazolódott az echoszegény képletek citológiai vizsgálatával. 66. eset 2. kép: microcelluláris tüdõca. pajzsmirigy-metastasisa. Jobb lebeny harántmetszet, Power-Doppler-mód. Keringés nincs a göbben.

33 Összehasonlító ábrák Néhány példa kapcsán igyekszem az egyes differenciáldiagnosztikai problémákat és azok feloldását bemutatni a következõ oldalakon. Két-két esetet mutatok be tükrös oldalakon. Az elsõ (66. és 67. eset) az autoimmun betegségek ultrahangos kórjóslatának lehetõségeit mutatja be. A további négy összehasonlító példa (68-69., , és esetpárok) papilláris carcinoma és benignus göbös golyva esetén mutatja be, hogy hasonló képet mutató elváltozások esetén milyen szonográfiai jellegzetességek azok, amik mégis segíthet a differenciáldiagnosztikában. A korábban bemutatott esetek között is elõfordult már ilyen összehasonlító ábra vagy éppen ugyanazon betegbõl származó 4 kép. Az alábbiak esetében célszerû a két szemközti lapokon szereplõ 4 képet együtt is áttekinteni: 3. eset érképlet differenciáldiagnosztikája gray scale és color módszerrel eset Hashimoto-thyreoiditis különféle megjelenési módjai eset kezelt Basedow-kóros beteg keringésvizsgálatának és a prognosztikának az összefüggése. 19. eset Hashimoto-thyreoiditis és göb eset különféle ultrahang-szerkezetet mutató göbök. 51. eset multifokális papilláris rák 52. eset papilláris ca. folliculáris variáns. 59. eset medulláris rák nyaki nyirokcsomó áttéttel. Zárszóként itt is hangsúlyozom: az ultrahang-vizsgálat nagyon fontos segítségünk, de a jó- és rosszindulatú pajzsmirigybetegségek elkülönítésére önmagában nem alkalmas. Paradigmatikus változást hozott, hozhat az ultrahang-vizsgálat a pajzsmirigybetegségek kivizsgálásában. Ha arra használjuk, amire való.

34 67. eset 1. kép: Basedow-kór, euthyreoid állapot. Jobb lebeny harántmetszet. Mérsékelten echoszegény lebeny. A beteg fél évvel korábban hagyta abba a Metothyrin szedését. 67. eset 2. kép: Basedow-kór, euthyreoid állapot. Jobb lebeny hosszmetszet, color Doppler. A lebeny keringése csökkent. A beteg fél évvel késõbb gyógyszer nélkül euthyreoid volt.

35 68. eset 1. kép: Basedow-kór, euthyreoid állapot. Jobb lebeny harántmetszet. Echonormál alapállományban kb. 10%-ban echoszegény területek. A beteg ekkor euthyreoid volt fél évvel a Metothyrin leállítása után 68. eset 2. kép: Basedow-kór, euthyreoid állapot. Bal lebeny harántmetszet Power Doppler-mód. Mérsékelten fokozott keringés mutatkozik. A betegnél három hónap múlva kiújult a túlmûködése. Érdemes összevetni a bal oldalon látott beteg esetével ezt a képet.

36 69. eset 1. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet Echoszegény, elmosódott határú göb, benne pontszerû microcalcificatiot sejtetõ echogazdag képletek. 69. eset 2. kép: papilláris ca. Isthmus harántmetszet Power Doppler-mód. A keringés nem jellegzetes, de ezen a nagyított képen egyértelmû, hogy microcalcificatio is van a göbben.

37 70. eset 1. kép: kolloid struma. Bal lebeny harántmetszet. Echoszegény inhomogén göb. Vö. a határait az elõzõ oldalon látottakkal. 70. eset 2. kép: kolloid struma. Bal lebeny hosszmetszet Power Doppler-mód. Keringés a göbkezdeményen belül nincs. Két, microcalcificationak megfelelõ méretû echogazdag góc.

38 71. eset 1. kép: papilláris ca. Isthmus harántmetszet. A cisztikus göbön belül echonormál szerkezetû növedéket látunk, a csúcsán egy-egy microcalcificationak megfelelõ, fényes, echogazdag pontszerû képlettel. 71. eset 2. kép: papilláris ca. Isthmus harántmetszet, Power Doppler-mód. A szolid részben fokozott a keringés, míg perinodularisan nincs vascularizáció.

39 72. eset 1. kép: struma nodosa cystica (hist.). Bal lebeny harántmetszet. Vegyes echoszerkezetû göb. Gray scale módban is valószínûsíthetõ a tok. 72. eset 2. kép: struma nodosa cystica (hist.). Bal lebeny harántmetszet Power Doppler-mód. A szolid rész mellett perinodulariusan is fokozott a keringés tokjel egyértelmû Color-módban.

40 73. eset 1. kép: papilláris ca. Bal lebeny harántmetszet, inzert Color-Doppler. Kicsiny, mérsékelten echoszegény körülírt terület a lebeny ventrális részén. Ventrál felé nem teljesen egyértelmû a göb határa. Az inzerten látható, hogy nincs keringés a göbben. 73. eset 2. kép: papilláris ca. Bal lebeny harántmetszet. Jellegtelen kis szerkezeti eltérés.

41 74. eset 1. kép: kolloid struma. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény göbkezdemény dorzálisan. Vö. az elõzõ oldali malignus eset képével. 74. eset 2. kép: kolloid struma. Jobb lebeny hosszmetszet. Az echoszegény lézióban egy meszes góc. Sokkal jobban körülhatárolt, mint a túloldali eseten látott malignus elváltozás.

42 75. eset 1. kép: papilláris microca. Bal lebeny harántmetszet, inzert Power Doppler. Minimálisan echoszegényebb lézió dorzálisan. Inzerten jelzett a keringés a göbön belül. 75. eset 2. kép: papilláris microca. Bal lebeny hosszmetszet. Vö. a göb körülhatároltságát a következõ oldalon mutatott jóindulatú elváltozáséval.

43 76. eset 1. kép: kolloid struma. Bal lebeny harántmetszet. Jól körülhatárolt echoszegény, inhomogén körülírt terület. Vö. az elõzõ oldali malignus eset képével. 76. eset 2. kép: kolloid struma. Bal lebeny harántmetszet, power Doppler. Az echoszegény göbkezdemény körül perinodularis keringés. Sokkal jobban körülhatárolt, mint a túloldali eseten látott malignus elváltozás.

A pajzsmirigybetegségek. ultrahang-vizsgálata

A pajzsmirigybetegségek. ultrahang-vizsgálata A pajzsmirigybetegségek ultrahang-vizsgálata Vázlat és képeskönyv Solymosi Tamás www.konzilium.hu www.thyrosite.com E-mail: mosolyis@t-online.hu 2010 Tartalomjegyzék 1-3. eset: ép pajzsmirigy és mûtermékek

Részletesebben

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012. Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.december 7 Follicularis hám eredetű daganatok Jól differenciált tumorok

Részletesebben

Pajzsmirigy elváltozások aspirációs cytologiai vizsgálata

Pajzsmirigy elváltozások aspirációs cytologiai vizsgálata Pajzsmirigy elváltozások aspirációs cytologiai vizsgálata Járay B., Székely E., Istók R., Tóbiás B.*, Győri G*., Tóth A*. II. Pathologiai Intézet, I. Belklinika*, Semmelweis Egyetem, Budapest DAKO Workshop

Részletesebben

A pajzsmirigybetegségek diagnosztikája

A pajzsmirigybetegségek diagnosztikája A pajzsmirigybetegségek diagnosztikája A pajzsmirigy szabályozása A pajzsmirigy élettana T 4 felezési idő: 1 hét T 3 felezési idő: 1 nap, csak 15 20% a pajzsmirigyben Dejodináz [T 4 T 3 (3,5,3 )] 1-es

Részletesebben

III./15.2. A pajzsmirigy rosszindulatú daganatai

III./15.2. A pajzsmirigy rosszindulatú daganatai III./15.2. A pajzsmirigy rosszindulatú daganatai Tóth Miklós, Igaz Péter, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben egy fiatal nő kórtörténetét ismertetjük, akinek 2000. márciusában (26 éves korában) nyaki

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A PAJZSMIRIGY GÖBÖS ELVÁLTOZÁSÁRÓL

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A PAJZSMIRIGY GÖBÖS ELVÁLTOZÁSÁRÓL BETEGTÁJÉKOZTATÓ A PAJZSMIRIGY GÖBÖS ELVÁLTOZÁSÁRÓL Mi az a göbös golyva? A golyva (vagy struma) a pajzsmirigy megnagyobbodását jelenti. A göb a pajzsmirigy körülírt szerkezeti eltérése, egy csomó. Leginkábba

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

patológi Klinikum Az emlımirigytumorok szövettani csoportosítása: Malignus tumorok Benignus tumorok Dysplasiák/hyperplasiák

patológi Klinikum Az emlımirigytumorok szövettani csoportosítása: Malignus tumorok Benignus tumorok Dysplasiák/hyperplasiák A kutyák emlıtumorainak patológi giája Dr. Jakab Csaba SZIE - ÁOTK Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék Budapest 1078 István u. 2. 2012 A kutyák emlıtumorainak patológi giája Klinikum Az emlımirigytumorok

Részletesebben

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában DEOEC Radiológiai Klinika MSCT 1998 - Még gyorsabb aquisitiós idő, - alacsony dózis, - jobb kontraszt és térbeli feloldás, - tetszés szerinti vastagságú

Részletesebben

Amit a pajzsmirigybetegségekről tudni kell

Amit a pajzsmirigybetegségekről tudni kell Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 6/1 Amit a pajzsmirigybetegségekről tudni kell A pajzsmirigyről általában A pajzsmirigy a nyak elülső részén helyezkedik el, az ádámcsutka alatt. A belső elválasztású mirigyeink

Részletesebben

A PAJZSMIRIGY GÖBÖK ALKOHOLOS KEZELÉSÉRÕL (betegtájékoztató és beleegyezõ nyilatkozat)

A PAJZSMIRIGY GÖBÖK ALKOHOLOS KEZELÉSÉRÕL (betegtájékoztató és beleegyezõ nyilatkozat) A PAJZSMIRIGY GÖBÖK ALKOHOLOS KEZELÉSÉRÕL (betegtájékoztató és beleegyezõ nyilatkozat) Az alkoholos kezelésrõl röviden. Az alkoholos kezelést évtizedek óta alkalmazzák pl. gócos máj-, és vesebetegségek

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

Mindennapi pajzsmirigy diagnosztika: antitestek, hormonszintek

Mindennapi pajzsmirigy diagnosztika: antitestek, hormonszintek Mindennapi pajzsmirigy diagnosztika: antitestek, hormonszintek Nagy V. Endre Endokrinológia Tanszék Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet, I. Belklinika A pajzsmirigybetegségek

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika Az endokrin szervek sebészete

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika Az endokrin szervek sebészete Az endokrin szervek sebészete Dr. Horányi János Endokrin szervek hypothalamus hypophysis pajzsmirigy mellékpajzsmirigyek mellékvesék pancreas szigetek petefészkek herék idegsebészet idegsebészet endokrin

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA A PAJZSMIRIGY DAGANATOK KEZELÉSÉBEN

NUKLEÁRIS MEDICINA A PAJZSMIRIGY DAGANATOK KEZELÉSÉBEN Pajzsmirigy daganatok diagnosztikája és molekuláris patológiája Dako workshop Budapest, 2012. december 07. NUKLEÁRIS MEDICINA A PAJZSMIRIGY DAGANATOK KEZELÉSÉBEN Dr.Sinkovics István Országos Onkológiai

Részletesebben

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014 Nukleáris onkológiai vizsgálatok Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése Dr. Földes Iván 2013, 2014 A pajzsmirigyrák előfordulásának gyakorisága Magyarországon (2010 évi rákregiszter alapján) A rosszindulatú

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

III./9.6. Vulva daganatai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc

III./9.6. Vulva daganatai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc III./9.6. Vulva daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc A fejezet célja a szeméremtest daganatai közül a rosszindulatú daganatok ismertetetése. Egy beteg bemutatásán keresztül körüljárjuk,

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

MIT KELL TUDNI A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEIRÕL?

MIT KELL TUDNI A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEIRÕL? MIT KELL TUDNI A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEIRÕL? A KIVIZSGÁLÁS, A KEZELÉS ÉS A MEGELÕZÉS LEHETÕSÉGEI Betegtájékoztató Írta: Dr. Solymosi Tamás 2003 2 A KIVIZSGÁLÁS, A KEZELÉS ÉS A... 1 BEVEZETÉS... 5 A pajzsmirigyhormonok

Részletesebben

Újdonságok a bőrrák kezelésében

Újdonságok a bőrrák kezelésében Újdonságok a bőrrák kezelésében Bemutatkozik a bőrrákkal harcoló sorstársainknak az R47-PROTUMOL krém Mikor nekikezdtünk az R47-PROTUMOL krém gyártásának, a célunk az volt, hogy egy kizárólag természetes

Részletesebben

Pajzsmirigybetegségek laboratóriumi vizsgálata a klinikus. Dr. Kovács Gábor László PM. Flór Ferenc Kórház I. Belgyógyászati Osztály

Pajzsmirigybetegségek laboratóriumi vizsgálata a klinikus. Dr. Kovács Gábor László PM. Flór Ferenc Kórház I. Belgyógyászati Osztály Pajzsmirigybetegségek laboratóriumi vizsgálata a klinikus orvos szemével Dr. Kovács Gábor László PM. Flór Ferenc Kórház I. Belgyógyászati Osztály Pajzsmirigyhormon szintézise Reverz T3 A reverz trijodothyronin

Részletesebben

Adenomyosis corporis uteri

Adenomyosis corporis uteri Adenomyosis corporis uteri Adenomyosis: heterotop endometrium mirigyek és stroma a myometrium rétegben melyet többnyire a környező myometrium hyperplasiája kisér gyakoriság: hysterectomiák válogatás nélküli

Részletesebben

szerepe a pajzsmirigy betegségek gek diagnosztikájában

szerepe a pajzsmirigy betegségek gek diagnosztikájában Laboratóriumi riumi vizsgálatok szerepe a pajzsmirigy betegségek gek diagnosztikájában és gondozásában Lıcsei Zoltán Markusovszky Kórház, Szombathely A pajzsmirigy acinus Kolloid hormonok tárolása Vérerek

Részletesebben

III./15.3. Mellékpajzsmirigy karcinóma. Hypercalcaemiás krízis. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Tóth Miklós, Igaz Péter, Rácz Károly

III./15.3. Mellékpajzsmirigy karcinóma. Hypercalcaemiás krízis. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Tóth Miklós, Igaz Péter, Rácz Károly III./15.3. Mellékpajzsmirigy karcinóma. Hypercalcaemiás krízis. Tóth Miklós, Igaz Péter, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben primer hyperparathyreosis, mellékpajzsmirigy karcinóma által okozott súlyos

Részletesebben

NEFMI szakmai irányelv. a pajzsmirigybetegségek kezeléséről 131-jód izotóppal 1

NEFMI szakmai irányelv. a pajzsmirigybetegségek kezeléséről 131-jód izotóppal 1 1. oldal NEFMI szakmai irányelv a pajzsmirigybetegségek kezeléséről 131-jód izotóppal 1 Készítette: a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium (1. módosított változat) I. Alapvető megfontolások 1. Az irányelv

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve PAJZSMIRIGYBETEGSÉGEK Pajzsmirigybetegségek kezeléséről 131-jód izotóppal

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve PAJZSMIRIGYBETEGSÉGEK Pajzsmirigybetegségek kezeléséről 131-jód izotóppal Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve PAJZSMIRIGYBETEGSÉGEK Pajzsmirigybetegségek kezeléséről 131-jód izotóppal Készítette: A Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium I. alapvető megfontolások I.1

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Szervezett lakossági szűrés Magyarországon

Szervezett lakossági szűrés Magyarországon BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szervezett lakossági szűrés Magyarországon Magyarországon a rákbetegség különösen súlyos népegészségügyi probléma, évente mintegy 60.000 új rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

Hypophysis daganat. Anatómia

Hypophysis daganat. Anatómia Hypophysis daganat Orvosa hypophysis daganatot valószínűsít. Hypophysis daganat esetében az agyalapi mirigyet (mely a szervezet egész hormonháztartásának irányítója) alkotó sejtek jóindulatú (rákos sejteket

Részletesebben

III./15.7. Carcinoid (neuroendokrin) daganatok

III./15.7. Carcinoid (neuroendokrin) daganatok III./15.7. Carcinoid (neuroendokrin) daganatok Igaz Péter, Tóth Miklós, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben a carcinoid (neuroendokrin) daganatok tüneteinek, a betegség diagnosztikájának valamint a

Részletesebben

Daganatok patológiája

Daganatok patológiája Daganatok patológiája A daganatok fogalma A daganatok elnevezése (Nomenklatúra) Dr. SCHAFF ZSUZSA Semmelweis Egyetem 2.sz.Patológiai Intézete Budapest 2012. október A daganat fogalma A sejtszaporodás

Részletesebben

Oxyphil sejtes mellékvesekéreg adenoma - esetbemutatás

Oxyphil sejtes mellékvesekéreg adenoma - esetbemutatás Oxyphil sejtes mellékvesekéreg adenoma - esetbemutatás Dr. Péter Eszter Dr. Szabó Attila, Dr. Sikorszki László Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Pathológiai Osztály, II. Belgyógyászati

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DIFFERENCIÁLT PAJZSMIRIGY RÁKOK PROGNOSZTIKAI FAKTORAINAK VIZSGÁLATA. Dr. Gyıry Ferenc

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DIFFERENCIÁLT PAJZSMIRIGY RÁKOK PROGNOSZTIKAI FAKTORAINAK VIZSGÁLATA. Dr. Gyıry Ferenc EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DIFFERENCIÁLT PAJZSMIRIGY RÁKOK PROGNOSZTIKAI FAKTORAINAK VIZSGÁLATA Dr. Gyıry Ferenc Témavezetı: Prof. Dr. Balázs György DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Többes malignus tumoros eseteink elemzése. Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya

Többes malignus tumoros eseteink elemzése. Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya Többes malignus tumoros eseteink elemzése Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya Szövettanilag bizonyított tumoros betegség Különböző szövettani típus Azonos vagy különböző szervek

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A jó- és rosszindulatú strumák sebészi kezeléséről. Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A jó- és rosszindulatú strumák sebészi kezeléséről. Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A jó- és rosszindulatú strumák sebészi kezeléséről Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Definíció A struma a pajzsmirigy

Részletesebben

III./6. A hashártya rosszindulatú daganatai

III./6. A hashártya rosszindulatú daganatai III./6. A hashártya rosszindulatú daganatai Gráf László, Kocsis Judit A fejezet célja a hashártyát érintő daganatos megbetegedések epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának és differenciáldiagnosztikájának,

Részletesebben

Disszekciós technika. Guillotine technika

Disszekciós technika. Guillotine technika Az endokrin szervek sebészete A hasnyálmirigy sebészete Dr. Németh Tibor, Ph.D, DipECVS tanszékvezető egyetemi docens SzIE, ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Sebészi anatómia Sebészi anatómia

Részletesebben

Mediastinalis tumor szindróma.t

Mediastinalis tumor szindróma.t Mediastinalis tumor szindróma.t ma.tüdırák Váróczy László A mediastinm ediastinum anatómi miája I. ANTERIOR (superior) határ: sternum és s szív szervek: thymus, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, nyirokcsomók

Részletesebben

III./9.1. Epitheliális eredetű petefészekrák

III./9.1. Epitheliális eredetű petefészekrák III./9.1. Epitheliális eredetű petefészekrák Szánthó András Ebben a fejezetben a cél az epithelialis eredetű petefészekrák epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának és a kezelési lehetőségeinek

Részletesebben

Kérdések és megoldások Immunhisztokémiai eljárások. Az eredmények interpretálása.

Kérdések és megoldások Immunhisztokémiai eljárások. Az eredmények interpretálása. Kérdések és megoldások Immunhisztokémiai eljárások. Az eredmények interpretálása. Kerekasztal moderátor Péter Ilona Dako Workshop A Frank Diagnosztika Kft. és az Országos Onkológiai Intézet szervezésében

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben

A fejezet felépítése

A fejezet felépítése III./15.4. A mellékvesekéreg carcinoma Igaz Péter, Tóth Miklós, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben a mellékvesekéreg carcinoma tüneteinek, diagnosztikájának valamint a kezelés lehetőségeinek az áttekintése

Részletesebben

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter III./10.3. A hímvesszőrák Nyirády Péter A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a hímvesszőrák előfordulásával, diagnosztikájával és kezelésével kapcsolatos ismereteket. A fejezet elsajátítása során

Részletesebben

Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekció 2013. évi Vándorgyűlése

Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekció 2013. évi Vándorgyűlése Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekció 2013. évi Vándorgyűlése Hunguest Hotel Forrás****SUPERIOR Gyógy- és Wellness Szálloda 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 20 2013. szeptember

Részletesebben

Képalkotó diagnosztikai eljárások szabványos negatív leletei

Képalkotó diagnosztikai eljárások szabványos negatív leletei A Radiológiai Szakmai Kollégium ajánlása v.3 Képalkotó diagnosztikai eljárások szabványos negatív leletei A Radiológiai Szakmai Kollégium ajánlása 2008- v.3 Szerkesztette: Palkó András Írta: Forrai Gábor

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé ÁOK FÜL ORR GÉGE A gége daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. med. habil. Iván László Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged ÁOK FÜL ORR GÉGE Gégerák Carcinoma planocellulare laryngis

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

Mintavételi technikák, lehetőségek. Fixálás, festés

Mintavételi technikák, lehetőségek. Fixálás, festés A kismedencei szervek citológiai vizsgálata és a mintavételezés Mintavételi technikák, lehetőségek Vékonytű aspiráció (FNA): pl. prostata, húgyhólyag, térfoglaló képletek, here, hüvelyfal Halmay Dóra Ebcsont

Részletesebben

A könnymirigydaganatok klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése

A könnymirigydaganatok klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése A könnymirigydaganatok klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése Eredeti közlemény Hajda Márta, 1 Korányi Katalin, 1 Salomváry Bernadett, 1 Bajcsay András 2 1 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet,

Részletesebben

Az állcsontok fogeredetű gyulladásai és sebészeti kezelésük Kockázati tényezők: Elhanyagolt fogazat Rossz szájhigiénia Ált. hajlamosító tényezők

Az állcsontok fogeredetű gyulladásai és sebészeti kezelésük Kockázati tényezők: Elhanyagolt fogazat Rossz szájhigiénia Ált. hajlamosító tényezők Szájsebészet Dento-alveoralris sebészet Fogeltávolítás (Extractio,sculptio) Fogmegtartó műtétek Parodontális sebészet Maxillofacialis sebészet Fejlődési rendellenességek Traumatológia Tumorok Asszisztensi

Részletesebben

A PROSZTATA BETEGSÉGEK MEGELZÉSE ÉS KEZELÉSI LEHETSÉGEK

A PROSZTATA BETEGSÉGEK MEGELZÉSE ÉS KEZELÉSI LEHETSÉGEK A PROSZTATA BETEGSÉGEK MEGELZÉSE ÉS KEZELÉSI LEHETSÉGEK A rosszindulatú daganatos megbetegedések elfordulási gyakoriságának növekedése világjelenség. A magyarországi népességi statisztikában a daganatos

Részletesebben

14. Az endocrin rendszer pathologiája II.

14. Az endocrin rendszer pathologiája II. ENDOCRIN RENDSZER PATHOLOGIÁJA THYREOIDITIS PAJZSMIRIGY Hashimoto thyreoiditis Hashimoto thyroiditist a pajzsmirigy autoantiestekkel szembeni saját toleranciájának összeroppanása okozza. Hypothyreosis

Részletesebben

III./8.1. In situ emlőcarcinomák

III./8.1. In situ emlőcarcinomák III./8.1. In situ emlőcarcinomák Korompay Anna, Dank Magdolna Ebben a fejezetben egy 57 éves nőbeteg in situ ductalis emlőcarcinomájának kórtörténetén keresztül ismertetjük az emlő in situ rosszindulatú

Részletesebben

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

Dr. Tóth Miklós. Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika. Budapest

Dr. Tóth Miklós. Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika. Budapest A laboratóriumi vizsgálatok szerepe a hypercalcaemiák differenciál-diagnosztikájában és a betegségek nyomonkövetésében Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesületének kongresszusa 2007. augusztus

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Szív SZERVLEÍRÁS. A leírás sorrendje: Szervek esetében: 1. Méret 2. Felszín 3. Szín 4. Konzisztencia 5. Belső szerkezet

Szív SZERVLEÍRÁS. A leírás sorrendje: Szervek esetében: 1. Méret 2. Felszín 3. Szín 4. Konzisztencia 5. Belső szerkezet SZERVLEÍRÁS Általános elvek Az egyes szervek/szervkomplexumok tárgyalásánál először az eltérés nélküli szituációt adjuk meg, melyeket a gyakoribb eltérések sematikus leírása követ, a gyakoribb lehetőségek

Részletesebben

Cervicalis glandularis elváltozások

Cervicalis glandularis elváltozások Cervicalis glandularis elváltozások DAKO Symposium 2013. dec. 6. Vereczkey Ildikó Incidencia In situ Lokalizált Nyirokcsomó Távoli 1976-1987 1988-2000 Laphámcarcinoma Adenocarcinoma Ok: Relatív: Szűrés

Részletesebben

Ultrahang. Ultrahang. Mi kell az UH vizsgálathoz? Hogyan keletkezik az UH kép? k. UH transducer. Transducer típusok. klinikai ismeretekkel.

Ultrahang. Ultrahang. Mi kell az UH vizsgálathoz? Hogyan keletkezik az UH kép? k. UH transducer. Transducer típusok. klinikai ismeretekkel. Vizsgálóelj eljárások alkalmazásának klinikai jelentõsége: Ultrahang Dr. Kollár r Attila Klinikai FõorvosF SE Radiológiai és Onkoterápi piás Klinika Röntgen Képalkotó módszerek Ultrahang CT MR Angiográfia

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Toxicus adenoma és toxicus multinodularis struma (MP 051.B1)

Toxicus adenoma és toxicus multinodularis struma (MP 051.B1) Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Toxicus adenoma és toxicus multinodularis struma (MP 051.B1) Készítette: Dr. Nagy Endre tanszékvezető docens Átvizsgálta:

Részletesebben

Anatómiai áttekintés (Anorectum) Az anorectum és a perianalis tájék sebészeti betegségei kisállatokban Dr. Németh Tibor PhD DipECVS tanszékvezető egyetemi docens SzIE ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Klinika

Részletesebben

Dr. Duffek LászlL. szló. munkahelyeken. rvédelme. 2014.április 16.

Dr. Duffek LászlL. szló. munkahelyeken. rvédelme. 2014.április 16. Dr. Duffek LászlL szló Sugárz rzás s elleni védelem v a nukleáris medicina munkahelyeken. A dolgozók és s a páciensek p sugárv rvédelme 2014.április 16. A dolgozók sugárv rvédelme A nukleáris Medicinai

Részletesebben

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Genetikai változások Onkogének Tumorszuppresszor gének DNS hibajavító gének Telomer és telomeráz Epigenetikai változások DNS-metiláció Mikro-RNS

Részletesebben

Anisocoria. Anisocoria

Anisocoria. Anisocoria Anisocoria Orvosa anisocoriát állapít meg. Ebben az esetben a jobb és a bal szem pupillája nem azonos nagyságú. Kisfokú anisocoria, azaz a pupillák méretének különbözősége, fiziológiás. Előfordul, hogy

Részletesebben

A prosztatarák. Betegtájékoztató

A prosztatarák. Betegtájékoztató A prosztatarák Betegtájékoztató A prosztata és a prosztatarák A prosztata egy a férfi nemi szervek részét képező kis mirigy, amelynek a mérete megegyezik egy dió méretével. A húgyhólyag alatt helyezkedik

Részletesebben

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 1 7518* Kemoterápia, bevacizumab+xeliri protokoll szerint... 3 (2011. július 1-től) 7271*

Részletesebben

A renalis osteodystrophia diagnosztikájára és kezelésére. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szeméremtestrák

A renalis osteodystrophia diagnosztikájára és kezelésére. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szeméremtestrák A renalis osteodystrophia diagnosztikájára és kezelésére Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szeméremtestrák Készítette: A Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium A Sugárterápiás és

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Nukleáris Medicina. Dr. Györke Tamás

Nukleáris Medicina. Dr. Györke Tamás Nukleáris Medicina Dr. Györke Tamás Definíció A Nukleáris Medicina nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikus, therápiás és kutatási tevékenység NM Diagnosztika Terápia In vivo In vitro Egy fotonos

Részletesebben

Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészete Dr. Németh Tibor, PhD egyetemi docens Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészeti jelentőségű betegségei Benignus prostata hyperplasia -cysta - tályog -daganat

Részletesebben

Krónikus nyiroködéma okai, szövődményei, kezelése. Szabó Éva DEOEC Bőrklinika

Krónikus nyiroködéma okai, szövődményei, kezelése. Szabó Éva DEOEC Bőrklinika Krónikus nyiroködéma okai, szövődményei, kezelése Szabó Éva DEOEC Bőrklinika Nyirokkeringés Intersticiumból a nyirokkapillárisok a vérkapillárisokba fel nem vett fölösleges sejtközötti folyadékot szállítják

Részletesebben

Rákmegelőző kiadvány

Rákmegelőző kiadvány Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/11 Rákmegelőző kiadvány Bőrdaganatok Daganat típusa melanoma festékes bőrdaganat, szürkés-fekete, bőrből kiemelkedő daganat spinalioma vöröses-barna, gyakran kifekélyesedő

Részletesebben

III./15.6. Az endokrin pancreas daganatai

III./15.6. Az endokrin pancreas daganatai III./15.6. Az endokrin pancreas daganatai Tóth Miklós, Igaz Péter, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben az endokrin pancreas daganatival kapcsolatos tünetek, a betegség diagnosztikájának valamint a kezelés

Részletesebben

VII. CYTOLOGUS KONGRESSZUS

VII. CYTOLOGUS KONGRESSZUS VII. CYTOLOGUS KONGRESSZUS Szeged, 2007. június 8-9. PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK A Kongresszus védnöke Dr. Mikó Tivadar egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

III./3.1. fejezet: Elsődleges májrák

III./3.1. fejezet: Elsődleges májrák III./3.1. fejezet: Elsődleges májrák Dank Magdolna, Torgyík László Ebben a fejezetben a cél az elsődleges májrák epidemiológiájának, tüneteinek, szűrési lehetőségeinek, diagnosztikájának valamint kezelési

Részletesebben

III./11.1. A vese elsődleges daganatai

III./11.1. A vese elsődleges daganatai III./11.1. A vese elsődleges daganatai Szendrői Attila, Romics Imre A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az elsődleges vesedaganatok jellegzetes tüneteit, a diagnosztikus lépéseket, a kezelési lehetőségeket

Részletesebben

Sebészi anatómia. Sebészi anatómia. Sebészi anatómia 2012.11.05. Rhinotomia

Sebészi anatómia. Sebészi anatómia. Sebészi anatómia 2012.11.05. Rhinotomia Műtétek a felső légutakon A felső légutak sebészete Dr. Németh Tibor, Ph.D tanszékvezető egyetemi docens Frontalis Sinus Drainage Brachycephal Léguti Obstrukciós Syndroma Tracheostomia Műtétek a felső

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3541 1.4.A bizonyítékok szintjei Bizonyíték szint Ia Ib IIa IIb III IV Vizsgálat típusa RCT metaanalízis vagy >1 azonos eredményû RCT RCT Kontrollált, de nem randomizált vizsgálat

Részletesebben

Rossz prognózisú jóindulatú daganatok

Rossz prognózisú jóindulatú daganatok Rossz prognózisú jóindulatú daganatok Dr. Apáthy Ágnes ORFI, III. Reumatológiai Rehabilitáció MR felvételek: Mozgásszervi Diagnosztika Kft, Dr.Kaposi N.Pál, Országos Onkológiai Intézet, Radiológiai Diagnosztika,

Részletesebben

A hasüreg röntgenvizsgálatának alapjai

A hasüreg röntgenvizsgálatának alapjai A állatorvosi ultrahangvizsgálat alapjai Manczur Ferenc A hasüreg röntgenvizsgálatának alapjai Átnézeti kép a teljes hasüregről és a csontos vázról A képalkotás a szervek sűrűségén (sugárelnyelő képességén)

Részletesebben

előfordulása, külföldi adatok Practical Management of Thyroid Cancer. Mazzaferri E.L et al. Springer- Verlag London Limited 2006

előfordulása, külföldi adatok Practical Management of Thyroid Cancer. Mazzaferri E.L et al. Springer- Verlag London Limited 2006 A laboratóriumi medicina szerepe a pajzsmirigy carcinomák diagnózisában és a betegek követésében Dr. Telkes Mária 2014.01.14 SZTE ÁOK SZAK Laboratóriumi Medicina Intézet A pajzsmirigy carcinomák A pajzsmirigyrákot

Részletesebben

A kamaszkor jellegzetes onkológiai kórképei Garami Miklós

A kamaszkor jellegzetes onkológiai kórképei Garami Miklós A kamaszkor jellegzetes onkológiai kórképei Garami Miklós Kávészünet-17 2015. május 15 17. Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVII. tudományos konferencia A pattanás S. Péter Bátor Tábor Jack Andarka 3 hete

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A BASEDOW-KÓR OKOZTA PAJZSMIRIGY-TÚLMÛKÖDÉSRÕL

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A BASEDOW-KÓR OKOZTA PAJZSMIRIGY-TÚLMÛKÖDÉSRÕL BETEGTÁJÉKOZTATÓ A BASEDOW-KÓR OKOZTA PAJZSMIRIGY-TÚLMÛKÖDÉSRÕL Lényeg Az esetek nagy részében igen kellemetlen tünetekkel járó betegségrõl van szó. Szerencsére a betegség gyakorlatilag mindenkinél nagyon

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

Hogyan érdemes tapasztalatok egy évvel a kezelések után. Dr. Kenessey Andrea nő, anya, feleség, orvos, mellrák beteg

Hogyan érdemes tapasztalatok egy évvel a kezelések után. Dr. Kenessey Andrea nő, anya, feleség, orvos, mellrák beteg Hogyan érdemes tapasztalatok egy évvel a kezelések után Dr. Kenessey Andrea nő, anya, feleség, orvos, mellrák beteg a betegség előtti élet Boldog, szerencsés, kiegyensúlyozott, stabil értékrendű Nő, feleség,

Részletesebben

Írta: Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Segítõ füzetek 4.

Írta: Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Segítõ füzetek 4. Osteosarcoma Írta: Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Segítõ füzetek 4. 2 Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Osteosarcoma 3 Készült az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Lektorálta: Prof. Dr. Fekete

Részletesebben

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II.

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II. Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II. Dr. Puskás Tamás, Henits Imre, Vas Megyei Markusovszky Kórház Radiológiai Osztály A cikk első részét

Részletesebben

CT-lézer -mammográfia

CT-lézer -mammográfia Tájékoztató anyag CT-lézer -mammográfia Sok nő fél az emlőráktól, mégis nehezen szánják rá magukat a szűrővizsgálatra. A MeDoc Egészségközpontban rövid időn belül, fájdalommentes vizsgálat során a jelenleg

Részletesebben

A haláloki statisztika korszerűsítésének tapasztalatai

A haláloki statisztika korszerűsítésének tapasztalatai A haláloki statisztika korszerűsítésének tapasztalatai VI. Egészséginformációs Fórum 2007. május 23 24. Kamarás Ferenc Központi Statisztikai Hivatal Előzmények Fejlesztési területek Eredmények További

Részletesebben

Demyelinisatios betegségek

Demyelinisatios betegségek Demyelinisatios betegségek Dr. Zsigmond Ildikó MR Kutatóközpont, Mediworld Plus Kft., Mediworld Diagnosztika Kft. 2013. május 24. Székesfehérvár A fehérállomány: - Az idegsejtek velőshüvellyel borított

Részletesebben

A fejezet felépítése:

A fejezet felépítése: III./13.3.: A gerinc és a gerincvelő daganatai Ilniczky Sándor A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a gerinc és gerincvelő daganataival összefüggő fogalmakat és klinikumot. A fejezet áttanulmányozását

Részletesebben

KahánZsuzsanna SZTE OnkoterápiásKlinika

KahánZsuzsanna SZTE OnkoterápiásKlinika KahánZsuzsanna SZTE OnkoterápiásKlinika 1 Méhnyakrák A 3. leggyakoribb nőgyógyászati daganat, Magyarországon relatíve gyakori és előrehaladott stádiumú Medianéletkor: 47 év Etiológiaitényezők: HPV (leggyakrabban

Részletesebben

Fej-nyaki daganatok Epidemiológia, etiológia pathologia. Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum

Fej-nyaki daganatok Epidemiológia, etiológia pathologia. Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Fej-nyaki daganatok Epidemiológia, etiológia pathologia Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Fej-nyaki daganatok: Különböző tumorok széles spektruma Számos

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS

NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék. SZERVEK, SZÖVETEK, SEJTEK,MOLEKULÁK működésének in vivo vizsgálata. Hol van ami működik? Dabasi Gabriella 2012.10.02. HEVESY GYÖRGY ( 1885

Részletesebben

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Garami Miklós 15 Egészség-Gazdaságtani Szimpózium Hozzáférhetőség a magyar egészségügyben ELTE TáTK, 2013 május 31 Az egészségügyi teljesítmény dimenziói

Részletesebben