38. eset 1. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "38. eset 1. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet."

Átírás

1 38. eset 1. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet. Kissé echoszegényebb növedéket tartalmazó cisztikus göb. 38. eset 2. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet, inzert color Doppler. Részleges tokjel, az intranodularis keringés fokozott.

2 39. eset 1. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet. 10 ml cisztatartalom leszívása után mérsékelten echoszegény, inhomogén, többszörös körülírt területeket tartalmazó göb maradt vissza. 39. eset 2. kép: adenoma microfoll. (hist). Bal lebeny harántmetszet, color Doppler. Az intranodularis keringés fokozott. A szolid rész citológiai vizsgálata nem utalt rosszindulatúságra. A panaszt okozó elváltozás miatt mûtét történt, ami adenomát mutatott. Ennek ismeretében érdemes még egyszer átnézni a képeket, az elváltozás a szövettan alapján tokba zárt, még ha az UH-képek ezt nem is igazolják egyértelmûen.

3 40. eset 1. kép: kolloid struma. Bal lebeny harántmetszet. Echoszegény-echogazdag részeket, cisztikus területeket tartalmazó göb. Egyértelmûem jóindulatú elváltozásra jellemzõ kép. 40. eset 2. kép: kolloid struma. Bal lebeny harántmetszet, Power Doppler-mód. Keringés nincs a göbben.

4 41. eset 1. kép: adenoma microfoll. (hist.) Jobb lebeny harántmetszet. Mérsékelten echoszegény göb. Tokjel a gray scale módban nem igazolható. 41. eset 2. kép: adenoma microfoll. (hist.) Jobb lebeny harántmetszet, Power Doppler-mód. Perinodularis keringés nincs, intranodularis viszont igen. Ez a kombináció nem jellemzõ adenomára, ennek ellenére a szövettani vizsgálat ezt igazolta.

5 42. eset 1. kép: adenoma microfoll. (hist.) Bal lebeny harántmetszet. A lebeny nagy részét elfoglaló göb medialis, trachea közeli részén szabálytalan, a göb határait is elmosó terület. 42. eset 2. kép: adenoma microfoll. (hist.) Bal lebeny harántmetszet jelerõsítés után. A jelerõsítés után láthatóvá válik az elõzõ képen echoszegénynek-echomentesnek mutatkozó rész. A szövettan ennek megfelelõen a microfollicularis adenomán belül necrosist igazolt.

6 43. eset 1. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet. A lebeny ventromediális részén látható echoszegény, elmosódott határú göbben microcalcificatio látható. 43. eset 2. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet, Power Doppler-mód. Keringés nincs a göbben.

7 44. eset 1. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet. A cisztikus göbön belül echonormál szerkezetû növedéket látunk. (Gray scale móddal gyakorlatilag minden cisztikus göbben echonormál a növedék.) 44. eset 2. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet, Power Doppler-mód. A szolid részben fokozott a keringés.

8 45. eset 1. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény göbön belül több apró, pontszerû microcalcificatio mellett nagyobb echogazdag gócok is megfigyelhetõk. 45. eset 2. kép: papilláris ca. Jobb lebeny hosszmetszet. A nyilakkal jelzett helyen az egyik echogazdag góc mögötti hangárnyékolás igazolja, hogy durva meszesedés is van a göbön belül.

9 46. eset 1. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény göbön belül több apró, pontszerû microcalcificatio. Igen jellegzetes a göb mediális (képen jobb oldalán) észlelhetõ elmosódott határ. 46. eset 2. kép: papilláris ca. Jobb lebeny hosszmetszet. A göb felsõ és alsó részén (a képen bal és jobb oldalán) egy-egy durva meszesedés hangárnyékolással.

10 47. eset 1. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény, inhomogén göb. Jellegzetes, hogy nem éles a göb harára. Számos apró, fényes pont - azaz microcalcificatio is jól megfigyelhetõ, az amorf nagyobb echogazdag gócok mellett. 47. eset 2. kép: papilláris ca. Jobb lebeny hosszmetszet, Power Doppler-mód. Tancélos példa a III. típusú keringésre: szabálytalanul s kifejezett mértékben fokozott az intranodularis keringés.

11 48. eset 1. kép: papilláris ca. Bal lebeny harántmetszet. Echoszegény elmosódott határú göb, egy jellegtelen echogazdag góccal. 48. eset 2. kép: papilláris ca. Bal lebeny harántmetszet, Power Doppler. Jelzett a keringés, de nem típusos.

12 49. eset 1. kép: papilláris ca. de Quervain-thyreoiditises betegben. Bal lebeny hosszmetszet. Ez a nagy echoszegény terület az echogazdag gócok miatt gyanús arra, hogy göb lehet. A citológiai vizsgálat igazolta ebben a lézióban a papilláris rákot. 49. eset 2. kép: papilláris ca. de Quervain-thyreoiditises betegben. Bal lebeny harántmetszet, Power Doppler. Keringés nincs. Itt is megfigyelhetõk a de Quervain-thyreoiditisben szokatlan echogazdag területek.

13 50. eset 1. kép: papilláris microca. Hashimoto-thyreoiditis mellett. Bal lebeny harántmetszet. A lebeny egésze thyreoiditisre jellemzõen mérsékelten echoszegény. Dorzálisan egy echoszegényebb góc figyelhetõ meg. 50. eset 2. kép: papilláris microca. Hashimoto-thyreoiditis mellett. Jobb lebeny harántmetszet Power Doppler-mód. Itt egyértelmûbb a körülírt szerkezeti eltérés. A szövettani vizsgálattal 7 mm-nek bizonyult papilláris microcarcinoma preoperatív citológiai felismerése Dr. Járay Balázs (SOTE) érdeme.

14 51. eset 1. kép: multifokális papilláris ca. Hashimoto-thyreoiditis mellett. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény alapállományban több, inkább csak sejthetõ echoszegényebb körülírt terület közül a kp. dorzálisan elhelyezkedõ a két durva meszes gócnak köszönhetõen jobban látható. 51. eset 2. kép: multifokális papilláris ca. Hashimoto-thyreoiditis mellett. Jobb lebeny harántmetszet, Power Doppler-mód. A göb méretéhez képest fokozottnak számít az itt látott belsõ keringés. Jelzett a tok pozitivitása is.

15 51. eset 3. kép: multifokális papilláris ca. Hashimoto-thyreoiditis mellett. Bal lebeny harántmetszet. Az elsõ képhez hasonlóan több (három) echoszegényebb körülírt terület sejthetõ. Megjegyzendõ, hogy hasonló képet egyáltalán nem ritkán látunk a Hashimoto-thyreoiditisben. A körülírt gócok citológiai vizsgálata az egyetlen esélyünk a ritka, coincidentális papilláris rákos esetek felismerésében. 51. eset 4. kép: multifokális papilláris ca. Hashimoto-thyreoiditis mellett. Jobb lebeny harántmetszet, Power Doppler-mód. A keringés nem jellegzetes. A szövettani vizsgálat a pajzsmirigy mindkét lebenyében számos papilláris rákos gócot azonosított a Hashimoto-thyreoiditis mellett.

16 52. eset 1. kép: papilláris ca. follikuláris variáns. Jobb lebeny kp.-felsõ harmad harántmetszet. A lebeny ventrális felszínén echoszegény inhomogén terimét látunk. Ebben a vetületben akár a pajzsmirigy ventrális felszíne elõtti izomrost is lehetne. 52. eset 2. kép: papilláris ca. follikuláris variáns. Jobb lebeny felsõ kp.-felsõ harmad, hosszmetszet, Power Doppler-mód. Itt egyértelmû, hogy nem izomrostról, hanem göbrõl van szó, a jelzett helyen? ugyanis a képlettõl ventrálisan is látható normál pajzsmirigyrészlet, tehát a pajzsmirigyen belül van a göb. A göb és a normál állomány között egy vastag érárnyék. (Tokban futó ér nem lehet ilyen vastag.) A göbön belül fokozott a keringés.

17 52. eset 3. kép: papilláris ca. follikuláris variáns. Jobb lebeny alsó harmad harántmetszet. Elmosódott határú, echonormál, de echoszegény területekkel tarkított, mircocalcificatiokat tartalmazó göb. 52. eset 4. kép: papilláris ca. follikuláris variáns. Jobb lebeny alsó harmad harántmetszet, Power Doppler-mód. Kifejezetten fokozott intranodularis keringés a göb centrális részén

18 53. eset 1. kép: follicularis ca. Bal lebeny harántmetszet. Mérsékelten echoszegény, kissé egyenetlen, szabálytalan felszínû, de élesen határolt göb. 53. eset 2. kép: follicularis ca. Bal lebeny harántmetszet, Power Doppler. A jól körülhatárolt göbben kissé fokozott a keringés. A perinodularis keringés nem egyértelmû, de valószínûsíthetõ. (Hisztológia teljesen tokba zárt tumort mutatott, érbetöréssel.)

19 54. eset 1. kép: follicularis ca. Jobb lebeny harántmetszet. A göb kontúrja dorzál felé??? megszakad. Ez a tumor környezetbe terjedésének a jele. A szövettani vizsgálat rosszul differenciált, a pajzsmirigy tokját is áttörõ rákot igazolt. 54. eset 2. kép: follicularis ca. Jobb lebeny harántmetszet, Power Doppler. Sem peri-, sem intranodularis keringés nincs az echoszegény inhomogén göbben.

20 55. eset 1. kép: follicularis ca. Hürthle-sejtes variáns. Bal lebeny harántmetszet. Echoszegény, inhomogén göb. Sejthetõ a gray scale módban is, hogy tokkal övezett az elváltozás. A göbtõl dorzomediális mutatkozó echoszegény 5-6 mm-s sáv????gyanús parenchymába terjedõ daganatra. 55. eset 2. kép: follicularis ca. Hürthle-sejtes variáns. Bal lebeny harántmetszet, Power Doppler. Perinoduláris keringés. A göb tokot áttérõ rosszul differenciált ráknak bizonyult.

21 56. eset 1. kép: Hürthle-sejtes ca. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény, inhomogén göb a lebeny isthmicus részén. 56. eset 2. kép: Hürthle-sejtes ca. Jobb lebeny hosszmetszet, Power Doppler. Többszörös érárnyékok a göbön belül. Ilyen keringést jóindulatú elváltozásban nagyon ritkán látni.

22 57. eset 1. kép: inzuláris ca. Jobb harántmetszet, inzert Power Doppler. Echoszegény, inhomogén, elmosódott határú göb. Inzerten szabálytalan tok körüli perinodularis keringés. 57. eset 2. kép: inzuláris ca. Jobb lebeny harántmetszet, inzert Power Doppler. A nem jól körülhatárolt göbben microcalcificatio. Hisztológia részlegesen tokkal övezett rákot igazolt. Az inzuláris ca. nem egyértelmûen önálló entitás, sokan rosszul differenciált follikuláris rák variánsának tartják.

23 58. eset 1. kép: medulláris ca. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény göb, számos kisebb-nagyobb echogazdag gócok halmaza, melyek amyloidnak felelnek meg. 58. eset 2. kép: medulláris ca. Jobb lebeny hosszmetszet, inzert Power Doppler. Az inzerten jelzett keringés.

24 59. eset 1. kép: medulláris ca. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény göb, három, a microcalcificatio méreténél nagyobb echogazdag góccal. (A diagnózis ismeretében valószínû amyloidnak felelnek meg.) A göb határai elmosódottak. 59. eset 2. kép: medulláris ca. Jobb lebeny hosszmetszet. Echoszegény göbön belül amyloid-depositumok.

25 59. eset 3. kép: medulláris ca. nyirokcsomó áttéte. Nyak jobb oldalának UHvizsgálata. A nagyobb, ventrálisan elhelyezkedõ echoszegény képlet mögött két érárnyék. 59. eset 4. kép: medulláris ca. nyirokcsomó áttéte. Nyak jobb oldalának UHvizsgálata, Power-Doppler-mód. Az áttétben nincs keringés, Dopplerrel egyértelmû, hogy két érképletet látunk a metastasistól dorzálisan.

26 60. eset 1. kép: medulláris ca. Bal lebeny harántmetszet. Echoszegény göb, benne számos kisebb-nagyobb echogazdag góc, melyek amyloidnak felelnek meg. 60. eset 2. kép: medulláris ca. Bal lebeny hosszmetszet, inzert Power Doppler. Az inzerten látható, hogy avascularis a göb. A nyilakkal határolt a képen ventro-dorzalisan végigfutó hangárnyékolás a subcutisban és nem a göbben lévõ meszesedés jele.

27 61. eset 1. kép: medulláris ca. Bal lebeny harántmetszet. A lebeny gyakorlatilag egészét elfoglaló, a látóteret meghaladó méretû mérsékelten echoszegény terime. Ennek az ultrahang-képnek nincs semmi olyan jellegzetessége, ami carcinomára specifikus lenne. 61. eset 2. kép: medulláris ca. Bal lebeny harántmetszet, Power Doppler. A göb centrumában, a fenti képen kifejezetten echoszegénynek mutatkozó képlet a tumoron belüli nagy érnek felel meg.

28 62. eset 1. kép: anaplasticus ca. Jobb lebeny harántmetszet. A lebeny nagy részét echoszegény, amorph echonormál gócokat tartalmazó göb tölti ki. Utóbbi területek necrosis jeleként értékelhetõk. 62. eset 2. kép: anaplasticus ca. Jobb lebeny harántmetszet. A bal oldalon hatalmas tumor az itt bemutatott jobb lebeny egy részét még megkímélte. (Szokatlan, hogy anaplasticus ráknál egyáltalán látunk még ép állományt.)

29 63. eset 1. kép: anaplasticus ca. Jobb lebeny harántmetszet, inzert Power Doppler. A lebeny egészét mérsékelten echoszegény, inhomgén göb tölti ki. Keringés nincs a göbben. 63. eset 2. kép: anaplasticus ca. Jobb lebeny harántmetszet, inzert Power Doppler. Echoszegény, szabálytalan echonormál gócokat (necrosis) tartalmazó göb. Az arteria carotist? a daganat több cm-rel dorzál felé nyomta el. Az inzerten látható, hogy keringés nincs az elváltozásban.

30 64. eset 1. kép: Hashimoto talaján kialakult MALT-lymphoma. Jobb lebeny harántmetszet, inzert Power Doppler. Az echoszegény, látótérbe bele nem férõ tumor mellett a jelzett részen? echonormál, a thyreoiditis ill. a lymphoma által épen hagyott állomány. Keringés nincs. 64. eset 2. kép: Hashimoto talaján kialakult MALT-lymphoma. Jobb lebeny hosszmetszet. Echoszegény, elmosódott határú részek és echonormál területek keveredése. (Képen nem lehet visszaadni az igen kemény tapintatú, kifejezetten megnagyobbodott pajzsmirigy érzetét, látványát.)

31 65. eset 1. kép: pajzsmirigyre terjedõ tüdõ laphámrák. Jobb lebeny harántmetszet. A rákos burjánzás a pajzsmirigy nagy részét destruálja. A tumortól ventrálisan keskeny sávban? látható a megmaradt ép, echonormál pajzsmirigy-állomány. 65. eset 2. kép: pajzsmirigyre terjedõ tüdõ laphámrák. Jobb lebeny hosszmetszet. A kép egésze a tumor. A képen szigetszerûen látható a tumor által még nem infiltrált, ép pajzsmirigy állomány.

32 66. eset 1. kép: microcelluláris tüdõca. pajzsmirigy-metastasisa. Jobb lebeny harántmetszet. A lebenytõl ventrálisan nyirokcsomó-, a pajzsmirigy dorzális részén pajzsmirigy-áttét igazolódott az echoszegény képletek citológiai vizsgálatával. 66. eset 2. kép: microcelluláris tüdõca. pajzsmirigy-metastasisa. Jobb lebeny harántmetszet, Power-Doppler-mód. Keringés nincs a göbben.

33 Összehasonlító ábrák Néhány példa kapcsán igyekszem az egyes differenciáldiagnosztikai problémákat és azok feloldását bemutatni a következõ oldalakon. Két-két esetet mutatok be tükrös oldalakon. Az elsõ (66. és 67. eset) az autoimmun betegségek ultrahangos kórjóslatának lehetõségeit mutatja be. A további négy összehasonlító példa (68-69., , és esetpárok) papilláris carcinoma és benignus göbös golyva esetén mutatja be, hogy hasonló képet mutató elváltozások esetén milyen szonográfiai jellegzetességek azok, amik mégis segíthet a differenciáldiagnosztikában. A korábban bemutatott esetek között is elõfordult már ilyen összehasonlító ábra vagy éppen ugyanazon betegbõl származó 4 kép. Az alábbiak esetében célszerû a két szemközti lapokon szereplõ 4 képet együtt is áttekinteni: 3. eset érképlet differenciáldiagnosztikája gray scale és color módszerrel eset Hashimoto-thyreoiditis különféle megjelenési módjai eset kezelt Basedow-kóros beteg keringésvizsgálatának és a prognosztikának az összefüggése. 19. eset Hashimoto-thyreoiditis és göb eset különféle ultrahang-szerkezetet mutató göbök. 51. eset multifokális papilláris rák 52. eset papilláris ca. folliculáris variáns. 59. eset medulláris rák nyaki nyirokcsomó áttéttel. Zárszóként itt is hangsúlyozom: az ultrahang-vizsgálat nagyon fontos segítségünk, de a jó- és rosszindulatú pajzsmirigybetegségek elkülönítésére önmagában nem alkalmas. Paradigmatikus változást hozott, hozhat az ultrahang-vizsgálat a pajzsmirigybetegségek kivizsgálásában. Ha arra használjuk, amire való.

34 67. eset 1. kép: Basedow-kór, euthyreoid állapot. Jobb lebeny harántmetszet. Mérsékelten echoszegény lebeny. A beteg fél évvel korábban hagyta abba a Metothyrin szedését. 67. eset 2. kép: Basedow-kór, euthyreoid állapot. Jobb lebeny hosszmetszet, color Doppler. A lebeny keringése csökkent. A beteg fél évvel késõbb gyógyszer nélkül euthyreoid volt.

35 68. eset 1. kép: Basedow-kór, euthyreoid állapot. Jobb lebeny harántmetszet. Echonormál alapállományban kb. 10%-ban echoszegény területek. A beteg ekkor euthyreoid volt fél évvel a Metothyrin leállítása után 68. eset 2. kép: Basedow-kór, euthyreoid állapot. Bal lebeny harántmetszet Power Doppler-mód. Mérsékelten fokozott keringés mutatkozik. A betegnél három hónap múlva kiújult a túlmûködése. Érdemes összevetni a bal oldalon látott beteg esetével ezt a képet.

36 69. eset 1. kép: papilláris ca. Jobb lebeny harántmetszet Echoszegény, elmosódott határú göb, benne pontszerû microcalcificatiot sejtetõ echogazdag képletek. 69. eset 2. kép: papilláris ca. Isthmus harántmetszet Power Doppler-mód. A keringés nem jellegzetes, de ezen a nagyított képen egyértelmû, hogy microcalcificatio is van a göbben.

37 70. eset 1. kép: kolloid struma. Bal lebeny harántmetszet. Echoszegény inhomogén göb. Vö. a határait az elõzõ oldalon látottakkal. 70. eset 2. kép: kolloid struma. Bal lebeny hosszmetszet Power Doppler-mód. Keringés a göbkezdeményen belül nincs. Két, microcalcificationak megfelelõ méretû echogazdag góc.

38 71. eset 1. kép: papilláris ca. Isthmus harántmetszet. A cisztikus göbön belül echonormál szerkezetû növedéket látunk, a csúcsán egy-egy microcalcificationak megfelelõ, fényes, echogazdag pontszerû képlettel. 71. eset 2. kép: papilláris ca. Isthmus harántmetszet, Power Doppler-mód. A szolid részben fokozott a keringés, míg perinodularisan nincs vascularizáció.

39 72. eset 1. kép: struma nodosa cystica (hist.). Bal lebeny harántmetszet. Vegyes echoszerkezetû göb. Gray scale módban is valószínûsíthetõ a tok. 72. eset 2. kép: struma nodosa cystica (hist.). Bal lebeny harántmetszet Power Doppler-mód. A szolid rész mellett perinodulariusan is fokozott a keringés tokjel egyértelmû Color-módban.

40 73. eset 1. kép: papilláris ca. Bal lebeny harántmetszet, inzert Color-Doppler. Kicsiny, mérsékelten echoszegény körülírt terület a lebeny ventrális részén. Ventrál felé nem teljesen egyértelmû a göb határa. Az inzerten látható, hogy nincs keringés a göbben. 73. eset 2. kép: papilláris ca. Bal lebeny harántmetszet. Jellegtelen kis szerkezeti eltérés.

41 74. eset 1. kép: kolloid struma. Jobb lebeny harántmetszet. Echoszegény göbkezdemény dorzálisan. Vö. az elõzõ oldali malignus eset képével. 74. eset 2. kép: kolloid struma. Jobb lebeny hosszmetszet. Az echoszegény lézióban egy meszes góc. Sokkal jobban körülhatárolt, mint a túloldali eseten látott malignus elváltozás.

42 75. eset 1. kép: papilláris microca. Bal lebeny harántmetszet, inzert Power Doppler. Minimálisan echoszegényebb lézió dorzálisan. Inzerten jelzett a keringés a göbön belül. 75. eset 2. kép: papilláris microca. Bal lebeny hosszmetszet. Vö. a göb körülhatároltságát a következõ oldalon mutatott jóindulatú elváltozáséval.

43 76. eset 1. kép: kolloid struma. Bal lebeny harántmetszet. Jól körülhatárolt echoszegény, inhomogén körülírt terület. Vö. az elõzõ oldali malignus eset képével. 76. eset 2. kép: kolloid struma. Bal lebeny harántmetszet, power Doppler. Az echoszegény göbkezdemény körül perinodularis keringés. Sokkal jobban körülhatárolt, mint a túloldali eseten látott malignus elváltozás.

MIT KELL TUDNI A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEIRÕL?

MIT KELL TUDNI A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEIRÕL? MIT KELL TUDNI A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEIRÕL? A KIVIZSGÁLÁS, A KEZELÉS ÉS A MEGELÕZÉS LEHETÕSÉGEI Betegtájékoztató Írta: Dr. Solymosi Tamás 2003 2 A KIVIZSGÁLÁS, A KEZELÉS ÉS A... 1 BEVEZETÉS... 5 A pajzsmirigyhormonok

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A PAJZSMIRIGY-ALULMÛKÖDÉSRÕL

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A PAJZSMIRIGY-ALULMÛKÖDÉSRÕL Lényeg BETEGTÁJÉKOZTATÓ A PAJZSMIRIGY-ALULMÛKÖDÉSRÕL Az emberi betegségek közül talán a legideálisabban kezelhetõ rendellenesség. Az esetek nagy részében ugyan egy életen át kell gyógyszert szedni, de

Részletesebben

szerzett tapasztalataink néhány eset kapcsán

szerzett tapasztalataink néhány eset kapcsán Telkes Gábor 1. oldal 2008.02.02. A GastroIntestinalis Stroma Tumorok sebészi kezelésében szerzett tapasztalataink néhány eset kapcsán Our experiences with surgical treatment of gastrointestinal stromal

Részletesebben

130 tétel biológiából emelt szint szóbeli B tételek

130 tétel biológiából emelt szint szóbeli B tételek 25. tétel: A szív hangjai vérnyomás (kpa) I. II. III. IV. V. VI. VII. I. 16 12 8 4 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 vérnyomás a bal kamrában vérnyomás a bal pitvarban vérnyomás az aortában idő (másodperc)

Részletesebben

III./16.2. Gyermekkori leukémiák

III./16.2. Gyermekkori leukémiák III./16.2. Gyermekkori leukémiák Csóka Mónika, Kovács Gábor A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a gyermekkori leukémiák előfordulási gyakoriságát, kezdeti tüneteit, a diagnózis felállításához szükséges

Részletesebben

Mi az SM? Mi nem az SM? Melyek lehetnek az SM tünetei?

Mi az SM? Mi nem az SM? Melyek lehetnek az SM tünetei? Szklero zis multiplex amit felte tlen tudni kell 24 o ra val a diagno zis uta n! Mi az SM? A sclerosis multiplex egyre gyakrabban diagnosztizált idegrendszeri krónikus gyulladásos kórkép. A neve sokgócú

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása

10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása 10. Az országhatáron átnyúló hatások bemutatása 10. fejezet 2004.11.15. 10. AZ ORSZÁGHATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁSOK BEMUTATÁSA A környezeti hatásvizsgálatokról szóló 20/2001 (II.14.) Kormányrendelet 6. -ának

Részletesebben

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában A 2014-es országgyűlési választások eredményeinek mélyelemzése a baloldali ellenzék szemszögéből 2014. július Vezetői összefoglaló A 2014-es

Részletesebben

A. (eds.): Media content and control television and social behavior. U.S. Government Printing Office, Vol. 1. 1979.

A. (eds.): Media content and control television and social behavior. U.S. Government Printing Office, Vol. 1. 1979. Az ORTT - hasonlóan az elmúlt évekhez - 23-ban is rendszeresen készít jelentést a műsorelőzetesek erőszaktartalmáról. Az előző évek gyakorlatának megfelelően, továbbra is negyedévente egy kiválasztott

Részletesebben

Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?!

Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?! Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?! 1994 óta a vadgazdálkodást terhelő mezőgazdasági vadkár (továbbiakban: vadkár) mértéke folyamatosan nő. Míg 1994-ben 389114 eft, addig 2002-ben már 1618354 eft volt,

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új Népességföldrajzi vizsgálatok Magyarország ÉK-i határvidékén Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új megközelítést igényel, amely elkülönül más társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A pajzsmirigy megbetegedések laboratóriumi diagnosztikája

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A pajzsmirigy megbetegedések laboratóriumi diagnosztikája Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A pajzsmirigy megbetegedések laboratóriumi diagnosztikája Készítette: Az Orvosi laboratóriumi vizsgálatok Szakmai Kollégiuma I. Alapvető megfontolások Betegség/betegségcsoport:

Részletesebben

Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat)

Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat) Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat) Központi Statisztikai Hivatal 2012. november Tartalom Bevezetés... 2 A 15 74 népesség

Részletesebben

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon II. évfolyam (2007) 1. szám 37 73. oldal http://www.kormanyzas.hu Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon SZALAI ÁKOS NAGY BALÁZS SZALAI PÉTER Magyarország azon országok közé tartozik,

Részletesebben

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról?

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 1 Tájékoztató betegek számára Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 2 Összeállította: Békés Judit és Halász Péter - 2010

Részletesebben

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése A hajlékony és félmerev pályaszerkezetekkel foglalkozó ÚME-k: 1. e-ut 06.03.11:2010. január (ÚT 2-1.502) Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 2. e-ut 03.04.11:2010. április (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek tipológiája

Az egészségügyi rendszerek tipológiája Az egészségügyi rendszerek tipológiája Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. június 1 Az egészségügyi rendszerek fogalma Az egészségügyi

Részletesebben

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július augusztus (719 726. o.) Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

Mennyit keres egy bank egy kkv-ügyfélen, és miként lehet ezt elveszíteni?

Mennyit keres egy bank egy kkv-ügyfélen, és miként lehet ezt elveszíteni? 2009. NYOLCADIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 83 DR. WALTER GYÖRGY Mennyit keres egy bank egy kkv-ügyfélen, és miként lehet ezt elveszíteni? Hogy egy banknak mekkora nyeresége van egy adott ügyfélen, az a külső szemlélődő,

Részletesebben

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT!

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ISMEJE MEG ÖN IS AZ ARTERIOGRAPHOT! ARTERIOGRAPH THE REAL STIFFNESS

Részletesebben

Beszédpercepció és pszicholingvisztika

Beszédpercepció és pszicholingvisztika Beszédpercepció és pszicholingvisztika Mády Katalin A pszicholingvisztikai modellek többsége a nyelvi feldolgozás legkisebb egységeként a beszédhangok szintjét teszi fel. A modellek a hagyományos nyelvészeti

Részletesebben

mabe Bevezetés A betegség rövid bemutatása Mi okozza a betegséget? SPA Hasznos információk a betegségről

mabe Bevezetés A betegség rövid bemutatása Mi okozza a betegséget? SPA Hasznos információk a betegségről mabe SPA Hasznos információk a betegségről Bevezetés Ez a tájékoztató azért íródott, hogy a betegségben szenvedők megkapják a legfontosabb ismereteket, amelyek alapján megismerik betegségüket, annak okát,

Részletesebben