STEP Hungary Conference 2015 Az információcsere és -áramlás nemzetközi aspektusai április 23.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STEP Hungary Conference 2015 Az információcsere és -áramlás nemzetközi aspektusai. 2015. április 23. www.ryan.com"

Átírás

1 STEP Hungary Conference 2015 Az információcsere és -áramlás nemzetközi aspektusai április

2 RÉSZTVEVŐK Panelvezető: Dr. Békés Balázs, LL.M., PhD., TEP, Ryan Tax Services Magyarország Paneltagok: Dr. Békés Ádám, büntetőjogász, ügyvéd; egyetemi adjunktus, PPKE JÁK Jan van Bueren, Managing Director, Head Wealth Planning, Zurich, Union Bancaire Privée, UBP SA Dr. Szabó-Kreutzer Kinga, nemzetközi főreferens, Központi Kapcsolattartó Iroda, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Andrea Hoebinger, Team Head International Clients, Erste Private Banking, Vienna 2

3 GLOBÁLIS VILÁG, MÉGIS SZÉTTAGOLTSÁG 3

4 A PROBLÉMA 4

5 A PROBLÉMA 5

6 A PROBLÉMA 6

7 7

8 ALAPVETÉS Önmagában nem az alacsony adózás a probléma, hanem amikor mesterségesen elválasztják az adóköteles jövedelmet a tevékenységtől, amely keletkezteti. BEPS Action Plan Konzervatív, adó szabályok betartása Agresszív adótervezés - adóelkerülés Adókikerülés BEPS Adózási információcsere 8

9 TARTALOMJEGYZÉK Történeti áttekintés Jelenlegi környezet 1. Kérelemre történő információcsere 2. Büntetőjogi aspektusok Fejlemények 1. Rubik 2. FATCA 3. OECD 4. EU» Megtakarítási irányelv» Adminisztratív együttműködés» Jó kormányzás, agresszív adótervezés elleni fellépés 9

10 TARTALOMJEGYZÉK Egyéb együttműködési formák Jogi problémák az információcserével kapcsolatosan 1. Titoktartási jogok: banktitok, ügyvédi és adótanácsadói titok 2. A lopott információ felhasználása és a kapott információ felhasználása 3. Belső jogi korlátok és eljárási kérdések Következtetések 10

11 1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 11

12 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Első információcserére vonatkozó szabályok kettős adózási egyezményekben (francia-belga egyezmény 1843-ban) OECD Modellegyezmény 26. cikke lett az általános szabály A szerződő államok illetékes hatóságai szükség szerint tájékoztatják egymást az információkról az egyezmény végrehajtása során Global Forum létrehozása 2000-ben az adózási átláthatóság és információcsere érdekében a káros adóverseny elleni harc miatt Adóügyi Információcsere Modellegyezmény 2002-ben publikálták 12

13 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS OECD Modellegyezmény 2005-ös módosítása nem lehet megtagadni az információcsere iránti kérelmet kizárólag azért mert az banki információra vagy magánszemély tulajdoni érdekeltségére vonatkozik Párhuzamosan az EU Megtakarítási irányelve (2003/48/EC) hatályba lépett G20 Londoni Csúcs 2009 közös fellépés az adóparadicsomok ellen a pénzügyi rendszer védelme érdekébe. A banktitkok korának vége! 13

14 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS OECD a Global Forum keretében meghatározta azon országok listáit, amelyek nem teljesítik az információcserére vonatkozó nemzetközi sztenderdeket (fekete, szürke és fehér listák) Feketelista: pl. Irán, Észak-Korea, Algéria, Törökország Szürkelista: jellemzően adóparadicsomok, de pl. Ausztria is márciusában: Svájc, Ausztria, Belgium és Luxemburg elfogadja az OECD Modellegyezmény 26. cikkének alkalmazását 14

15 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Információcsere egyezmények száma szaporodik (több, mint 800) Kettős adózási egyezmények újratárgyalása (26. cikk kiterjesztése) FATCA elfogadása USA-ban 2010-ben OECD Multilaterális Közigazgatási Együttműködési Egyezmény módosítása és kiterjesztése júniusban Új EU irányelv 2011/16/EU, a közigazgatási együttműködésről (2011. február) OECD kommentár módosítás 2012-ben csoportos kérelem és információ felhasználás tekintetében 15

16 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Európai FATCA javaslat 2013-ban, IGA megállapodások aláírása Közös, ill. egyidejű adóhatósági ellenőrzések egyre gyakrabban OECD és G20 új globális sztenderdet fejleszt az automatikus információcsere érdekében (2013) OECD BEPS akcióterv átláthatóság és információcsere fejlesztése 16

17 2. A JELENLEGI KÖRNYEZET Kettős adóztatási egyezmények Információcsere egyezmények Büntetőjogi aspektusok 17

18 I. KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ INFORMÁCIÓCSERE Kettős adóztatási egyezmények: Egyezmények célja és struktúrája Többnyire külön fejezet információcseréről (26. cikk) Egyezmények újratárgyalása előreláthatólag fontos információ, banki információ Új 26. cikk lehetővé teszi az adózók csoportjára vonatkozó információk megkeresését de nem vezethet adathalászathoz 18

19 I. KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ INFORMÁCIÓCSERE Osztrák-magyar kettős adóztatási egyezmény (1976) A Szerződő Államok illetékes hatóságai ki fogják cserélni a jelen Egyezmény végrehajtásához szükséges tájékoztatásokat. A Szerződő Államok illetékes hatóságai azonban nincsenek arra kötelezve, hogy olyan felvilágosítást adjanak, amelyhez irat a pénzügyi hatóságoknak nem áll rendelkezésre, hanem külön kutatásra lenne szükség. Az így kicserélt valamennyi információt titokban kell tartani és csak olyan személyeknek vagy hatóságoknak lehet hozzáférhetővé tenni, amelyek az Egyezmény alá eső adók kivetésével vagy beszedésével foglalkoznak. 19

20 I. KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ INFORMÁCIÓCSERE Svájci-magyar kettős adóztatási egyezmény (2013) A Szerződő Államok illetékes hatóságai tájékoztatni fogják egymást a jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásához, vagy [ ] adóra vonatkozó belső jogszabályi rendelkezések végrehajtásához és érvényesítéséhez előreláthatóan fontos információról [ ] [ ] a kapott információt akkor lehet más célokra használni, ha ilyen információ felhasználható ilyen más célokra mindkét állam jogszabályai alapján [ ] [ ]a 3. bekezdés rendelkezései semmilyen esetben nem értelmezhetők úgy, hogy a Szerződő Állam számára megengedik az információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért, mert az információ banknak, más pénzintézetnek, kijelölt személynek vagy képviselői vagy bizalmi minőségben eljáró személynek áll rendelkezésére, vagy mert az egy személyben lévő tulajdonosi érdekeltségre vonatkozik. 20

21 I. KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ INFORMÁCIÓCSERE Csoportos információ kérés OECD Kommentár Adófizetők egy csoportjára vonatkozik Előrelátható fontosságnak teljesülnie kell Nem vezethet adathalászathoz Kérelmező államnak részletes leírást kell adnia a csoportról, a körülményekről, az indokokról, a jogi háttérről, hogy miért kér adatokat Bemutatni, hogy a kért adatok hogyan szolgálják az adott csoport vonatkozásában a jogszabályok betartatását 21

22 I. KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ INFORMÁCIÓCSERE - ESETEK Adóhatóság? A ország B ország Bank B PANEL 22

23 I. KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ INFORMÁCIÓCSERE - ESETEK Hitelkártya csalás A országban? A ország B ország Bank B PANEL 23

24 I. KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ INFORMÁCIÓCSERE - ESETEK? A ország B társaság B ország A társaság A ország PANEL 24

25 I. KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ INFORMÁCIÓCSERE Információcsere egyezmények: Tárgya kifejezetten információszolgáltatás Tipikusan adóparadicsomokkal, pl. Guernsey-vel, Jersey-vel Felhatalmazás további egyezményekre (pl. Barbados, Bermuda, Gibraltár, stb.) 25

26 I. KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ INFORMÁCIÓCSERE Guernsey egyezmény: A Szerződő Felek illetékes hatóságaikon keresztül segítséget nyújtanak egymásnak az Egyezmény hatálya alá tartozó adókra vonatkozóan a Szerződő Felek belső jogszabályainak az érvényesítéséhez és végrehajtásához előreláthatólag fontos információk cseréjén keresztül, beleértve az olyan információkat is, amelyek az ilyen adók megállapításához, kivetéséhez és beszedéséhez, az adóigények behajtásához és kikényszerítéséhez, vagy adóügyekben történő vizsgálathoz vagy büntető adóügyekben történő vádemeléshez előreláthatóan fontosak. [ ] A megkeresett Félnek meg kell tennie minden tőle elvárhatót, hogy biztosítsa, hogy a hatékony információcsere indokolatlanul nem akadályoztatott vagy késleltetett. A bankok által birtokolt információk kiadását is lehetővé kell tenni. 26

27 II. BÜNTETŐJOGI ASPEKTUSOK TBC 27

28 3. A FEJLEMÉNYEK Rubik egyezmények FATCA OECD EU 28

29 RUBIK AGREEMENTS Swiss alternative to the automatic exchange of information Switzerland willing to discuss the possibility of exchange subject to certain conditions Higher respect of the taxpayer s private sphere Agreements contain a solution for the past and a solution for the future Basic idea Switzerland will levy a final withholding tax at the level of the Swiss paying agent, which should correspond to the tax of the State of the residence of the taxpayer PANEL 29

30 RUBIK AGREEMENTS THE PAST 30

31 RUBIK AGREEMENTS THE FUTURE 31

32 FATCA 32

33 FATCA The US federal income tax system relies on voluntary compliance y taxpayers in computing, reporting and remitting their tax liability This process is augmented by third party information reporting, enabling IRS verification of taxpayer compliance US Congress believes that taxpayers have achieved sophisticated means of investing offshore, thereby avoiding third-party reporting and US taxation It is estimated that offshore tax evasion threatens the fairness and integrity of the US tax system and results in billions of dollars of losses to the US Treasury PANEL 33

34 FATCA US Congress had enacted the FATCA reporting and withholding provisions on March 18, 2010 FATCA introduces a new reporting regime aimed at the disclosure of US persons with offshore accounts and investments Designed to compel non-us financial institutions (FFIs) and certain non-financial foreign entities to identify and disclose information about their US account holders and owners US cannot impose legal obligations on non-us institutions. Compliance with FATCA rules is achieved by imposing a withholding tax on US source payments to non-participating institutions 34

35 FATCA 30% forrásadó meghatározott kifizetések tekintetében olyan külföldi pénzügyi intézmény felé, amelyik nem köt az IRS-el megállapodást, hogy Azonosítja az USA számlákat Bizonyos információkat jelent az IRS részére Forrásadót vet ki meghatározott kifizetésekre ilyen számlatulajdonosok és FATCA-ban nem résztvevő pénzügyi intézmények felé Kormányközi megállapodások ( IGA ) Egyéni megállapodások helyett Kormányok közötti automatikus információcsere 35

36 FATCA implementation possibilities 36

37 FATCA-tól a GLOBAL STANDARD-ig G5 kezdeményezés (UK, Franciao., Németo., Olaszo., Spanyolo.) FATCA alapján multilaterális információcsere egyezmény G20 Pénzügyminiszterei felkérték az OECD-t automatikus információcsere globális alapvető szabályainak kidolgozására (2013. április) UK FATCA-hoz hasonló megállapodásokat kötött Isle of Man-nal, Guernsey-val, Jersey-vel OECD 2014 elején elfogadta: Model Competent Authority Agreement és Common Due-Diligence and Reporting Standards, amelyet G20 is támogat 37

38 OECD MULTILATERÁLIS EGYEZMÉNY Multilaterális, 84 állam támogatja Megkeresésre történő, automatikus és spontán információcsere is lehet Egyéb együttműködési módokat is biztosít Kialakításra került az egységes technikai/informatikai platform Részkérdésekben kétoldalú al-megállapodások szükségesek Magyarország csatlakozott novemberében 38

39 OECD MULTILATERÁLIS EGYEZMÉNY 2. Cikk - Az Egyezmény hatálya alá tartozó adók A) i. jövedelem- vagy nyereségadók; ii. tőkenyereség-adók; iii. vagyonadók; amelyeket az egyik Fél nevében vezetnek be; és B) i. a jövedelem-, a nyereség-, a tőkenyereség és a vagyonadók, ha a Fél politikai alegysége vagy helyi hatósága nevében vezetik be; ii. a központi kormányzatnak vagy a közjog alapján létrehozott társadalombiztosítási intézménynek fizetendő kötelező társadalombiztosítási hozzájárulás; iii. a Fél nevében bevezetett egyéb típusú adók, kivéve a vámokat. (B) kapcsán FENNTARTÁS LEHET!) 39

40 OECD MULTILATERÁLIS EGYEZMÉNY 4. Cikk Általános rendelkezések A Felek kicserélnek bármilyen információt, amelyek előreláthatólag fontosak: a. az adó megállapításához és beszedéséhez, és az adóigények behajtásához és kikényszerítéséhez, és b. a közigazgatási hatóság előtti perbefogáshoz vagy bírói szerv előtti bűnvádi eljárás kezdeményezéséhez. A Fél a kapott információkat bizonyítékként használhatja büntetőbíróság előtt, ha ezt előzetesen jóváhagyta az információt szolgáltató Fél. Bármely Fél kölcsönösen megállapodhat abban, hogy eltekint az előzetes jóváhagyás alkalmazásától. 40

41 OECD MULTILATERÁLIS EGYEZMÉNY Egyezmény 6. cikke tartalmazza az automatikus információcserét: Automatikus információcsere Az ügyek fajtáira tekintettel és kölcsönös egyetértéssel megállapított eljárások szerint két vagy több Fél a 4. cikkben említett információt automatikusan kicseréli. 41

42 EGYEZMÉNY ALAPJÁN AUTOMATIKUS INFORMÁCIÓ CSERE (1) PANEL 42

43 EGYEZMÉNY ALAPJÁN AUTOMATIKUS INFORMÁCIÓ CSERE (2) PANEL 43

44 OECD AUTOMATIKUS INFORMÁCIÓCSERE STANDARD G20 miniszterek szeptemberében hagyták jóvá Részei: CRS Common Reporting Standard Model CAA - Competent Authority Agreement Multilaterális Competent Authority Agreement 51 ország aláírta, Magyarország is 44

45 OECD AUTOMATIKUS INFORMÁCIÓCSERE STANDARD Széles alkalmazási kör: Befektetésből származó jövedelmek (kamat, osztalék, biztosítás, stb.) Bankok, pénzügyi közvetítők, kollektív befektetési eszközök, biztosítók Magánszemélyek, vállalatok, trustok, alapítványok számlái Szükséges: belső jog összhangjának megteremtése: Informatikai háttér Titoktartás, adatvédelem PANEL 45

46 OECD AUTOMATIKUS INFORMÁCIÓCSERE STANDARD Korai alkalmazók Pl.: Magyarország, Luxemburg, Ciprus, Németország, Olaszország, Hollandia, Málta, Liechtenstein, Szlovákia, Románia, Lengyelország, Franciaország, Csehország, stb szeptemberétől információcsere További alkalmazók 2018-tól Svájc, Ausztria, Bahamák, Belize, Aruba, Kanada, Monaco, Szingapúr, Egyesült Arab Emirátusok, stb. 46

47 PANEL 47

48 PANEL 48

49 GLOBAL FORUM MUNKÁJA Információ legyen elérhető banki, tulajdonosi és számviteli Hozzáférés legyen biztosított Információcsere az összes fontos partnerrel Két fázisú ún. peer review vizsgálat 1. fázis jogi keret vizsgálata 2. fázis gyakorlat vizsgálata Nő a megkeresések száma, de csökken ezek időben történő megválaszolása 49

50 GLOBAL FORUM Peer review eredmény PANEL 50

51 GLOBAL FORUM Peer review eredmény PANEL 51

52 PANEL 52

53 GLOBAL FORUM MUNKÁJA Célok: Információ biztonságának és visszaélés megakadályozása egységes jelentési és ellenőrzési szabályok meghatározása Mindegyik állam élvezhesse az átlátható környezet előnyeit ne lejtsen a pálya Fejlődő országok támogatása technika és kapacitás terén 53

54 OECD BEPS Akcióterv Probléma Intézkedés Eredmény Határidő 1. Digitális kereskedelem Nehézségek feltárása Jelentés 09/14 2. Hibrid eszközök Semlegesítése Modell egyezmény / belső jog 09/14 3. Ellenőrzött külföldi társaságok Rendszer megerősítése Belső jog 09/15 4. Kamat levonás Korlátozás Belső jog / TP irányelv 09/15, 12/15 5. Káros adózási gyakorlatok Hatékonyabb visszaszorítás OECD/nem OECD kritériumok /felülvizsgálat 09/14, 09/15, 12/15 6. Visszaélés egyezményekkel Megakadályozása Modell egyezmény / belső jog 09/14 7. Telephely Elkerülés megakadályozása Modell egyezmény 09/ Transzferárak Tevékenység helye TP irányelv / Modell egyezmény 09/14, 09/ Átláthatóság Közzététel, adatfeldolgozás Ajánlások / TP irányelv 09/14, 09/ Vita rendezés Hatékonyabban Modell egyezmény 09/ Multilaterális egyezmény Problémák feltárása, tervezet Új egyezmény 09/14, 09/15 54

55 OECD BEPS AKCIÓTERV 5. akcióterv: káros adóverseny kiküszöbölése Kedvező adózási rendszerekre vonatkozó adómegállapítások kötelező cseréje az átláthatóság érdekében akciótervek: átláthatóság Country by country transzferár jelentések automatikus cseréje Kedvező adózási rendszerekre vonatkozó információcsere 15. akcióterv: új multilaterális megállapodás Legtöbb BEPS cél (pl. információcsere) elérése érdekében a legmegfelelőbb eszköz végére szövegtervezet 55

56 56

57 57

58 EU FEJLEMÉNYEK Megtakarítási Irányelv EU Közigazgatási Együttműködési Irányelv (EU Administrative Cooperation Directive) Agresszív adótervezés Jó adóügyi kormányzás (Good Governance) 58

59 MEGTAKARITÁSI IRÁNYELV Az irányelv célja, hogy lehetővé tegye az egyik tagállamban kamat formájában megjelenő, de egy másik tagállamban illetőséggel bíró haszonhúzó természetes személy részére történő kifizetéseknek az utóbbi tagállam törvényeinek megfelelő tényleges adóztatását. Kifizető jelenti az ilyen kamatkifizetéseket a tagállami hatóságnak Forrás ország hatósága automatikusan továbbítja az információt a haszonhúzó országának hatóságának Kivétel: Ausztria és Luxemburg tekintetében 35%-os forrásadó az átmeneti időszakra 59

60 MEGTAKARITÁSI IRÁNYELV Területi hatály: EU-n belül Kettős megállapodások tagállamok és UK, holland kapcsolódó területekkel Ugyanolyan elbírálás nem EU tag európai országokkal: Svájc, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Monaco 60

61 MEGTAKARITÁSI IRÁNYELV 2012-es Bizottsági jelentés főbb pontjai Offshore helyszínek közbenső alkalmazásának elterjedése Strukturált pénzügyi termékek növekvő száma Az irányelv szabályainak eltérő értelmezése Sürgős változtatás szükséges 61

62 MEGTAKARITÁSI IRÁNYELV Tényleges haszonhúzó Probléma: könnyen megkerülhető az irányelv, ha egy nem EU-s átlátszó entitást (pl. alapítvány, trust) ékelnek a rendszerbe, amely nem adóztatja meg jövedelmet Megoldás: keresztül-nézés ügyfél átvilágítás alapján pl. pénzmosás elleni szabályok alapján tényleges tulajdonos azonosítás, meghatározott entitások és országok listájának meghatározása 62

63 MEGTAKARITÁSI IRÁNYELV Kifizető meghatározása Probléma: könnyen megkerülhető az irányelv, ha egy EU-s közbenső entitást (pl. alapítvány, trust) ékelnek a rendszerbe bizonyos esetekben Megoldás: Az ilyen struktúrák egyértelmű meghatározása, hogy az irányelv rendelkezései alkalmazandóak abban az esetben is, ha nem azonosítható a tényleges tulajdonos Meghatározott entitások és struktúrák listájának összeállítása Kifizetők kötelesek a későbbi fázisban alkalmazni az irányelv előírásait, amikor a tényleges tulajdonos azonosíthatóvá válik 63

64 MEGTAKARITÁSI IRÁNYELV Bevétel meghatározása Probléma: könnyen megkerülhető az irányelv, ha olyan pénzügyi eszközt alkalmaznak, amely hasonló jegyekkel rendelkezik, mint a követelés ( debt claims ), de jogilag mégsem minősül annak Megoldás: kiterjeszteni az irányelv alkalmazhatóságát Értékpapírok, amelyek követelésnek minősülnek, mivel a tőke majdnem teljes összege (95%) biztosított Életbiztosítási szerződések, ahol a garantált megtérülés vagy hozam több, mint 25%-a követelésből származik 64

65 MEGTAKARITÁSI IRÁNYELV Befektetési alapok számára azonos feltételek megteremtése Probléma: az irányelv csak az UCITS-ből ( Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ) származó kollektív befektetési jövedelmekre terjed, más EU befektetési alapból származó jövedelemre nem Megoldás: Mindenféle kollektív befektetési típusra kiterjeszteni az alkalmazhatóságot, ideértve a nem EU-s befektetési alapokat is 65

66 KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS az adózás területén való közigazgatási együttműködésről szóló, február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv Alkalmazási köre: EU tagállam, közigazgatási alegysége, vagy önkormányzata által kivetett adó; Nem alkalmazható: hozzáadottérték-adóval, vámokkal, jövedéki adóval, társadalombiztosítási járulékkal, díjakkal kapcsolatos eljárásban. Kérelemre, spontán, vagy automatikusan információcsere. 66

67 KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS január 1-től automatikus információcsere az alábbi jövedelemés tőkekategóriákra: a munkaviszonyból származó jövedelem, a vezető tisztségviselő tiszteletdíja, életbiztosítási szerződésből származó jövedelem (kivéve az információcserével kapcsolatos egyéb uniós jogi aktus hatálya alá tartozó életbiztosítási szerződésből származó jövedelem), nyugdíj, ingatlan hasznosításából származó jövedelem. 67

68 KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS Tervek: Várhatóan a Megtakarítási Irányelvben foglalt automatikus információcsere is beolvasztásra kerül a Közigazgatási Együttműködési Irányelvbe 68

69 AGRESSZIV ADÓTERVEZÉS Bizottság december 6-i ajánlása alapján Olyan mesterséges ügylet, amelynek alapvető célja az adóelkerülés és adóelőny elérése gazdasági tartalom szerint kell elbírálni Mesterséges az ügylet, ha nincs kereskedelmi tartalma Mérlegelni kell: Ügylet egyes lépéseinek jogi minősítése nincs összhangban az ügylet egészének jogi tartalmával Nem ésszerű üzleti magatartás Egymással szembeni beszámításra, semlegesítésre Körkörös tranzakciók Jelentős adóelőnyt eredményeznek, jelentéktelen bevétel mellett 69

70 JÓ ADÓÜGYI KORMÁNYZÁS Bizottság december 6-i ajánlás Minimumkövetelmények: Átláthatósággal és információcserével kapcsolatos szabályok megfelelőek és azok alkalmazása hatékonyan történik Vállalkozások adózása terén nem alkalmaz káros adóintézkedéseket Károsnak tekintendő: lényegesen alacsonyabb tényleges adószint Előnyök csak adóügyi illetőséggel nem rendelkezőknek nem érinti haza adóalapot Valós gazdasági tevékenység hiányában előnyök Adóintézkedések nem átláthatóak Intézkedések: nem teljesítők feketelistája, egyezmények felfüggesztése, felmondása 70

71 4. EGYÉB EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK 71

72 EGYÉB EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁK Együttes adóhatósági vizsgálatok Egyidejű adóhatósági vizsgálatok Bilaterális előzetes ármegállapítási eljárás ( Advance Pricing Agreements ), közös segítségnyújtási megállapodások Külföldi személyekre és adókra vonatkozó vizsgálatoknál segítségnyújtás Technikai munkacsoportok Határon átnyúló adó tréningek PANEL 72

73 5. JOGI PROBLÉMÁK AZ INFORMÁCIÓCSERE KAPCSÁN Titoktartási jogok: banktitok ügyvédi titok adótanácsadói titok 73

74 TITOKTARTÁSI KÉRDÉSEK Megfelelően szabályozzák ezeket a kérdéseket az információcsere kapcsán? Korlátok? G április támogatták az automatikus információcserét és javasolták, hogy legyen megfelelő védelem kidolgozva Adózóra vonatkozó információk cseréje a tudta nélkül sérti az adózó jogait? Több ország belső joga engedélyezi Magyarországon nem kötelező az adózó értesítése Nincs igazán előrelépés ebben a kérdésben PANEL 74

75 BANKTITOK 2009-es G20 csúcs The era of bank secrecy is over Nem állhat az információcsere útjában (ha belső jog nem engedi, nemzetközi cserét engedni kell ld. Ausztria, Luxemburg, Svájc) Válogatás nélküli automatikus csere sértheti az egyén jogait Rubik egyezmények magasabb szinten védik az adózó érdekeit meg van az ára PANEL 75

76 ÜGYVÉDI ÉS ADÓTANÁCSADÓI TITOKTARTÁS Ügyvédi titok legtöbb országban védelmet élvez, de csak ügyvédekre, ügyvédi iroda alkalmazottaira terjed ki Adótanácsadó Hollandia kvázi ügyvédi titoktartás az adótanácsadók részére is USA törvény által meghatározott titoktartás a szövetségileg engedélyezett adótanácsadó és adózó között Ausztrália kiterjesztené a könyvelőkre a titoktartást Dél-Afrika adótanácsot csak regisztrált személy adhat 76

77 ÜGYVÉDI ÉS ADÓTANÁCSADÓI TITOKTARTÁS MAGYARORSZÁG Ügyvédi titok védelmet élvez ha ügyvédi titok az adóhatóság tudomására jut, köteles azt megőrizni Adótanácsadói titok nincs kötelező regisztráció adótanácsadóknak, adótitokra vonatkozó szabályok védik az adózót az átadott információk kapcsán PANEL 77

78 5. JOGI PROBLÉMÁK AZ INFORMÁCIÓCSERE KAPCSÁN 2. A lopott információ felhasználása és a kapott információ felhasználása 78

79 LOPOTT INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSA Falciani lista Svájci HSBC Bank dolgozó adott át listát a bank ügyfeleiről a francia hatóságoknak, akik továbbították ezt a többi hatóságnak Vaduz lista Liechtensteini LGT Bank dolgozója adta el a bankszámla adatokat a német adóhatóságnak, akik továbbították ezeket Felhasználhatóak ezek az információk? 79

80 LOPOTT INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSA Problémák: Meg kell győződnie a hatóságoknak, hogy illegálisan jutottak az információhoz? Ha tudni lehet, hogy lopott az információ, fel lehet használni vagy meg kell semmisíteni? Ha továbbításra került, felhasználhatja a kapó ország a meglévő adóegyezmények alapján? Hivatkozhat az adózó arra, hogy nem lehet felhasználni ellene az illegálisan szerzett információt? Fel lehet büntetőjogi célra használni az adó egyezmények alapján szerzett információt? PANEL 80

81 5. JOGI PROBLÉMÁK AZ INFORMÁCIÓCSERÉVEL KAPCSOLATOSAN 3. Belső jogi korlátok és eljárási kérdések 81

82 BELSŐ JOGI KORLÁTOK Kérelmező állam nem kérheti a másik államot, hogy hajtson végre olyan adminisztratív intézkedést, amelyet valamelyik állam joga nem enged meg Megkeresett állam nem szolgáltathat olyan információt, amelyet nem lehet valamelyik állam joga alapján beszerezni Megkeresett állam nem köteles kiadni olyan információt, amely kereskedelmi, üzleti, ipari, szakmai, stb. titoknak minősül vannak kivételek 82

83 6. KÖVETKEZTETÉSEK 83

84 KÖVETKEZTETÉSEK Információcsere a szükséges eszköz az adóelkerülés megakadályozására Egyenlő feltételeket teremt az adózók és hatóságok, valamint az országok között Automatikus információcsere lesz a globális szabvány Ehhez kapcsolódóan felmerülő költségeket minimalizálni kell Adózói jogok tiszteletben tartása hogyan fog megvalósulni Hatóságoknak átláthatóbban kell működni az adózók számára információcsere során Nőni fog az információcsere mennyisége más célokra történő felhasználás kérdése 84

85 KÖVETKEZTETÉSEK AUTOMATIKUS INFORMÁCIÓCSERE Jövedelemszerzés helye Kamat Magyar illetőségű magánszemély jövedelme típusa Munkaviszony, tiszteletdíj, nyugdíj, életbiztosítás, ingatlan Befektetésből származó jövedelmek (kamat, osztalék, biztosítás, árfolyamnyereség,stb.) Szlovákia folyamatban Ausztria / Svájc (?) 2018 Szingapúr Jersey USA* * Az USA az IGA alapján 2015-től vállalta, hogy kölcsönös alapon átadja a bankszámla-információkat 85

86 JÖVŐ: EGYSÉGES VILÁG 86

87 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! KÉRDÉSEK? 87

88 This document is presented by Ryan, LLC for general informational purposes only, and is not intended as specific or personalized recommendations or advice. The application and effect of certain laws can vary significantly based on specific facts, and professional advice of any nature should be sought only from appropriate professional advisors. This document is not intended, and shall not be deemed, to constitute legal, accounting or other professional advice Ryan, LLC. All rights reserved. All logos and trademarks are the property of their respective companies and are used with permission. 88

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 4., hétfõ Tartalomjegyzék 2011. évi LXXXIII. törvény A Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén

Részletesebben

T/ 14079. számú. törvényjavaslat

T/ 14079. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14079. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Részletesebben

T/4648. számú. törvényjavaslat

T/4648. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4648. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás

Részletesebben

Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen. A Bizottság hozzájárulása a 2013. május 22-i Európai Tanács számára

Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen. A Bizottság hozzájárulása a 2013. május 22-i Európai Tanács számára Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen A Bizottság hozzájárulása a 2013. május 22-i Európai Tanács számára Küzdelem az adócsalás és az adókikerülés ellen A Bizottság hozzájárulása az Európai Tanács

Részletesebben

Eszköztár az igazságos adózásért

Eszköztár az igazságos adózásért Eszköztár az igazságos adózásért Glosszárium Adó (tax) A központi állam, a helyi vagy a regionális önkormányzat által kivetett díj jövedelemre, tranzakciókra, termékekre vagy tevékenységre, saját kiadásainak

Részletesebben

FATCA TÁJÉKOZTATÓ. A külföldi pénzügyi intézményeknek a következőkre kell felkészülniük annak érdekében, hogy FATCA megfelelően működjenek:

FATCA TÁJÉKOZTATÓ. A külföldi pénzügyi intézményeknek a következőkre kell felkészülniük annak érdekében, hogy FATCA megfelelően működjenek: FATCA TÁJÉKOZTATÓ Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya 2014. február 4-én kormányközi megállapodást (Intergovernmental Agreement, IGA) írt alá a két ország adóhatóságai közötti

Részletesebben

A közvetlen adók harmonizációja

A közvetlen adók harmonizációja A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban, különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadózására JÁNOSI ANDREA I. Bevezető z Európai Unió közvetlen adó, illetve jövedelemadó rendszerének ismerete

Részletesebben

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI

A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI A NEMZETKÖZI KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK ESZKÖZEI ÉS ADÓTERVEZÉSI VONATKOZÁSAI Nobilis Benedek főosztályvezető Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály Kettős adóztatás elkerülésének eszköztára

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

A nemzetközi adózás vállalatgazdasági problémakörei

A nemzetközi adózás vállalatgazdasági problémakörei Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd A nemzetközi adózás vállalatgazdasági problémakörei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos: 2015. június 4-től Közzététel: 2015. június 4-től

TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos: 2015. június 4-től Közzététel: 2015. június 4-től TÁJÉKOZTATÓ A vállalkozói üzletág Üzletszabályzata alapján az OTP Bank Nyrt. vállalkozói üzletágába tartozó ügyfelei részére Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, és a 2014. évi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.25. COM(2013) 814 final 2013/0400 (CNS) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁS EGYES KÉRDÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS AZ ADÓCSALÁS ELLENI HARC TÉMAKÖREIRE

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁS EGYES KÉRDÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS AZ ADÓCSALÁS ELLENI HARC TÉMAKÖREIRE dr. Sólyom Borbála AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁS EGYES KÉRDÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS AZ ADÓCSALÁS ELLENI HARC TÉMAKÖREIRE DOKTORI ÉRTEKEZÉS Tudományos vezető: Dr. habil.

Részletesebben

Adóharmonizáció az Európai Unióban

Adóharmonizáció az Európai Unióban Adóharmonizáció az Európai Unióban Bevezetõ 2 Az uniós adópolitika jogi alapjai 3 Az adóharmonizáció hatása egyes közösségi politikákra 7 Az adóharmonizáció háttere és folyamata 8 Fejlesztési irányok 18

Részletesebben

AZ OFFSHORE HALÁLA. Brother Layman

AZ OFFSHORE HALÁLA. Brother Layman AZ OFFSHORE HALÁLA Brother Layman AZ OFFSHORE HALÁLA Budapest, 2011. december Szaklektorok: Dr. Deák Dániel egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Dr. Tóth Mihály büntetõjogász, egyetemi tanár, Pécsi

Részletesebben

GALÁNTAINÉ MÁTÉ ZSUZSANNA 1

GALÁNTAINÉ MÁTÉ ZSUZSANNA 1 GALÁNTAINÉ MÁTÉ ZSUZSANNA 1 A határon átnyúló befektetések, tranzakciók az 1990-es évek eleje óta exponenciálisan növekednek. Adóügyi kezelésük sajátos megoldásokat kíván, miközben az adópolitika meghatározó

Részletesebben

A nemzetközi adózás alapjai

A nemzetközi adózás alapjai A nemzetközi adózás alapjai Tartalom I. A nemzetközi adózás alapkérdései II. Kettős adóztatás elkerülése, kettős adóegyezmények, az OECD Modellegyezmény III. Európai Uniós Irányelvek IV. Néhány gyakorlati

Részletesebben

NEMZETKÖZI, ILLETVE EURÓPAI ADÓJOGI KONFLIKTUSOK ÉS KEZELÉSÉNEK MÓDJAI

NEMZETKÖZI, ILLETVE EURÓPAI ADÓJOGI KONFLIKTUSOK ÉS KEZELÉSÉNEK MÓDJAI Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXV/1. (2007), pp. 267-265 NEMZETKÖZI, ILLETVE EURÓPAI ADÓJOGI KONFLIKTUSOK ÉS KEZELÉSÉNEK MÓDJAI ERDŐS ÉVA* Jelen tanulmány címe felvetheti elsőként azt a kérdést,

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Útmutató a W-8BEN. Jövőbeni fejlesztések. Újdonságok. Általános útmutató. A Nyomtatvány célja. Kincstári Osztály

Útmutató a W-8BEN. Jövőbeni fejlesztések. Újdonságok. Általános útmutató. A Nyomtatvány célja. Kincstári Osztály Kincstári Osztály Útmutató a W-8BEN Egyesült Államok Adóhatósága Nyomtatvány kitöltéséhez (Felülv. 2014. február) Haszonhúzó Külföldi Státuszának igazolása az Egyesült Államok Adóhatóságának Adó-visszatartási

Részletesebben

A KÖZVETLEN ADÓZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A KÖZVETLEN ADÓZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A KÖZVETLEN ADÓZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN PHD ÉRTEKEZÉS Készítette: dr. Békés Balázs Témavezető: Dr. Halustyik Anna, tanszékvezető egyetemi docens Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Részletesebben

ADÓPOLITIKAI- ÉS ADMINISZTRÁCIÓS ÜGYEK KÖZPONTJA GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET. OECD-Kézikönyv a Vesztegetésről Adóellenőröknek

ADÓPOLITIKAI- ÉS ADMINISZTRÁCIÓS ÜGYEK KÖZPONTJA GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET. OECD-Kézikönyv a Vesztegetésről Adóellenőröknek ADÓPOLITIKAI- ÉS ADMINISZTRÁCIÓS ÜGYEK KÖZPONTJA GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET OECD-Kézikönyv a Vesztegetésről Adóellenőröknek VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A jelen dokumentum egyik előzménye

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 305-281 AZ ADÓJOGI HARMONIZÁCIÓ PROBLÉMÁI A HELYI ADÓZTATÁSBAN ERDŐS ÉVA*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 305-281 AZ ADÓJOGI HARMONIZÁCIÓ PROBLÉMÁI A HELYI ADÓZTATÁSBAN ERDŐS ÉVA* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 305-281 AZ ADÓJOGI HARMONIZÁCIÓ PROBLÉMÁI A HELYI ADÓZTATÁSBAN ERDŐS ÉVA* I. Bevezető gondolatok Arra a kérdésre, hogy mennyiben érinti az

Részletesebben

2000. évi XIX. törvény

2000. évi XIX. törvény 2000. évi XIX. törvény a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Lisszabonban, 1995.

Részletesebben

Brother Layman AZ OFFSHORE HALÁLA

Brother Layman AZ OFFSHORE HALÁLA AZ OFFSHORE HALÁLA Brother Layman AZ OFFSHORE HALÁLA Szaklektorok: Dr. Deák Dániel egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Dr. Tóth Mihály büntetõjogász, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Borítóterv:

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Európai adóharmonizáció más szemmel

Európai adóharmonizáció más szemmel Európai adóharmonizáció más szemmel Predesztináció vagy szakmai deficit? Dr. Herich György MOKLASZ 1 VII. Nemzetközi Adókonferencia 2 Predesztináció A predesztináció, vagy eleve elrendelés a görög prooridzó

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben