Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet"

Átírás

1 I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének elfogadása... 2 Hozzájárulás kérése az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT berendezés beszerzéséhez és saját hatáskörben történő működtetéshez Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Tanácsba Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által delegált tag megválasztása Javaslat az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegység Kapcsolat Központ intézményrendszerébe történő integrálására A kisebbségi önkormányzatok számára helyiséghasználat biztosítása Beépítési kötelezettség meghosszabbítása a Hódmezővásárhely belterület 11/3 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában Beépítési kötelezettség meghosszabbítása a Hódmezővásárhely belterület 10093/1 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának támogatási kérelme Tájékoztató a szociális, családtámogatási, gyermekvédelmi, fogyatékossági, nyugdíj, nyugdíjszerű és rehabilitációs ellátásokról A Tornyai Projekt által érintett társasházak felújítása Tájékoztató a hódmezővásárhelyi közintézmények által szervezett rendezvények I féléves programjairól

2 I/C kötet 2. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének elfogadása Az anyagot készítette: Hegedűs Zoltán képviselő Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

3 I/C kötet 3. oldal Száma:../2011. Tárgy: HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének elfogadása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A HISZK Gregus Máté Tagintézmény gorzsai tanüzemében 2 fő ágazat működik, amely több ágazatot foglal magába. Az alábbiakban bemutatásra kerül a tangazdaság és annak fejlesztési lehetőségei. Helyzetelemzés: Növénytermesztési főágazat részei: 1. Szántóföldi növénytermesztés 2. Dísznövénykertészet 3. Gyümölcsös 4. Gépüzem 1 Szántóföldi növénytermesztés: A szántóföldi növénytermesztésnek két fő funkciója van: 1. biztosítja az állatállomány tömeg- és abraktakarmány igényét, 2. árutermelést folytat, melyet a vetésszerkezet tükröz. Két legnagyobb volumenben termesztett növény az őszi búza és a napraforgó. A megtermelt termények, a viszonylag kevés takarmánybúzát kivéve teljes mértékben eladásra kerülnek. A tanüzem által termesztett lucerna teljes mértékben, a kukorica pedig 70% - ban a saját ellátást szolgálja. Az ágazat oktatáshoz való kapcsolódása: Az elméletben tanult növénytermesztéshez kapcsolódó munkaműveletek, gyakorlati bemutatása. (szántás, vetés, tárcsázás, betakarítás stb.) 2 Dísznövénykertészet: A kertészet 7 db fóliaházból áll: - 1 db 600 m 2 -es szaporító fóliaház, - 6 db termelő fóliaház, összesen 1190 m 2.

4 I/C kötet 4. oldal Az ágazat oktatáshoz való kapcsolódása: Az elméleti oktatáshoz szorosan nem kapcsolódik, de gyakorlati munkát itt is végeznek a diákok. (gyomlálás, fóliafelhúzás, növényápolás, virágföld összeállítás stb.) 3 Gyümölcsös: Az ültetvény 350 m 2 területen helyezkedik el. A legminimálisabb ráfordítást eszközöl a gazdaság, mivel gazdasági haszna nincs, és jelentős többletráfordítás esetén sem várható. A piacorientált gyümölcstermesztés akadályai: kifejezetten oktatás céljából telepítették, soronként is különböző fajokkal és fajtákkal. a szakszerű növényvédelem így kivitelezhetetlen, nagy a kézimunka igénye, gépesítése speciális és drága. Jelenleg időszaki legelőként szolgál a juhászat számára. Az ágazat oktatáshoz való kapcsolódása: Az elméleti oktatáshoz szorosan kapcsolódik, fajtabemutatás, metszés, betegség felismerése. Mindezeket a feladatokat sokkal kisebb és jobban karbantartott gyümölcsössel el lehetne látni. 4 Gépüzem: A rendelkezésre álló erő- és munkagépek ki tudják szolgálni a tanüzem minimális igényét, azonban a fenntartási és javítási költségeik igen magasak, mivel a 3 új vásárlású gépen kívül (2005. évben vásárolt MTZ 820.2, a évben vásárolt középnehéz vontatott tárcsa és a 3 fejes Vogel eke) átlagéletkoruk meghaladja a 15 évet. Egyetlen rakodógép a Fiat-Hitachi típusú önjáró rakodógép 11 éves és időszerű lenne teljes, átfogó karbantartása, mivel még felújítva sosem volt. Használata a folyamatos biztonságos üzemeltetést veszélyezteti, kiesése esetén semmivel sem pótolható. Az ágazat oktatáshoz való kapcsolódása: Az elméleti oktatáshoz minimális bemutató jelleggel kapcsolódik, sokkal több lehetőség lenne benne. Állattenyésztési főágazat részei: 1. Szarvasmarha ágazat 2. Juh ágazat 3. Ló ágazat 1 Szarvasmarha ágazat: Az állattenyésztésben a legnagyobb súllyal szereplő ágazat. Igazán nagymértékű fejlesztés az utóbbi 7-8 évben nem történt. Nagyon sok problémával küzd, amely a nagyobb volumenű biztonságos termelés akadálya:

5 I/C kötet 5. oldal nincs betonozott silótér, saját forrásokra támaszkodó lassú állománynövelés folyik év óta, termelésre való szelektálás minimális, a fejőház műszaki állapota rossz, minőségi tejtermelés kétséges, abraktakarmányozás csak saját termények felhasználásával, amely nem biztosítja a nagyobb termelést, a tej felvevőpiac bizonytalan és rapszodikus, a gazdaság megjelenésének akadálya a tejiparoknál a kvóta hiánya, az istállók és karámok műszaki állapota rossz. Mindezek ellenére más gazdaságokhoz hasonlóan - nagyon fontos szerepet tölt be a gazdaság likviditása szempontjából (tej és hízó-marha árbevétel). Az ágazat oktatáshoz való kapcsolódása: A jelenlegi szarvasmarha állomány és tartástechnológia a termelés és gazdasági eredmény szempontjából hátrányos, az oktatás szempontjából előnyös. A diákok itt szabadon gyakorolhatják takarmányozást, fejést, állatgondozást, mely szorosan kapcsolódik az elméleti oktatáshoz. Valamint a diákok be vannak vonva az állategészségügyi és szaporodásbiológiai munkafolyamatokba is. A géptan tantárgyhoz kapcsolódóan a fejés és tejkezelés gépeinek üzemeltetését karbantartását gyakorlatban elsajátítják. 2 Juh ágazat: Az ágazat költségszintje viszonylag alacsony, de minimális a költségviselő képessége is. Az ágazat most és a jövőben is nagyban függ a tejes bárány piacától, amely a felvásárlási ár tekintetében éven belül is igen nagy különbséget mutat. Nagyobb mértékű fejlesztés az ágazat esetében a legelőterület hiánya miatt nem indokolt. Az ágazat oktatáshoz való kapcsolódása: Az elméleti tananyagot a juh ágazatban lehet legkönnyebben elsajátítani és bemutatni a tanulóknak.(gyapjú minősítés kormeghatározás tetoválás, testtájak bemutatása stb.) Önállóan végezhetik a következő munkákat: takarmányozás, gondozás, körmölés, nyírás, elletés, villanypásztor telepítés üzemeltetés. 3 Ló ágazat: Jelenleg 1 db kanca van a telepen. Az ágazatnak gazdasági haszna nincs, csak az oktatás miatt tartja a gazdaság. Az ágazat oktatáshoz való kapcsolódása: A diákok minimális felügyelettel, az összes létező ápolási munkát elvégzik, a tanárok gyakorlati bemutatásra használják. Lehetőség van a lovaglás alapjainak elsajátítására, néhány esetben ez meg is történik. A ló nagy vonzerő a diákok számára.

6 I/C kötet 6. oldal Mezei leltár Lucerna 12 ha Ft Őszi búzavetés 13 ha Ft Őszi szántás 10 ha Ft Tárcsázott 27 ha Ft Összesen Ft Állatállomány darab érték tehén tényészüsző hízóbika növendéküsző itat.borjú felnőtt juh tenyész kos növendék juh bárány ló Összesen: évben az alábbi hozamok realizálódtak: - kukorica 342,2 q (8 ha) - siló kukorica 1422 q (10 ha) - napraforgó 160,9 q (11 ha) - búza 921,58 (22 ha) - lucerna széna 252 q - muskátli és egynyári növények db - kétnyári növények és tulipánhagyma db Ágazati szerkezet összefoglalása: Megnevezés Gazdaságosság Oktatás Folyamatosan nyereséges Szántóföldi növénytermesztés Jól hasznosítható, munkafolyamatokba való részvételt biztosítja Ló Veszteséges, alacsony ráfordítás mellett Jól alkalmazható, nagy vonzerőt jelent. Szarvasmarha Veszteséges Jól hasznosítható Juh Enyhén nyereséges, évi kb. Nagyon jól alkalmazható 50eFt Kertészet Nullás, nagyon magas a forgó tőke igénye. Kis részben kapcsolódik, de munkafeladatokat biztosít. Gyümölcsös Veszteséges, minimális ráfordítás mellett. Jól hasznosítható, kisebb is elég lenne.

7 I/C kötet 7. oldal Gépüzem Tanulólétszám Az ágazatok kiszolgálását végzi. Bemutató jelleggel kapcsolódik az oktatáshoz. Osztály 9.d 10.d 11.d 12.d d Összesen Fő Gazdálkodás A tanüzem bevételei és kiadása a könyvelés adatai szerint egyensúlyban vannak. Működése nem veszteséges. Likviditását fenn tudja tartani. A működés fenntartásához szükséges javításokat, karbantartásokat saját forrásból igyekeznek megvalósítani, melyek nagyon szűkösek. Oktatás Az oktatási feladatokat jó közepes szinten tudja biztosítani a tanüzem. Szociális és egyéb feltételek minimális szinten állnak rendelkezésre. Szervezet o Vezető A lehetőségekhez alkalmazkodva, gazdaságosan üzemelteti a tanüzemet. o Alkalmazottak Minőségi munkaerő problémával küzd a tanüzem (a kertészet kivételével). Nem tudja megbecsülni sem anyagilag, sem biztonságot nyújtó hosszú távú munkaszerződéssel alkalmazottait. A közmunkások munka hatékonysága és szakmai hozzáértése alacsony. o Oktatók, tanárok A tanárok jól képzettek, szaktudásuk, tapasztalatuk a gazdaság szempontjából nincs kiaknázva. A tanüzem vezetésébe, üzemeltetésébe minimálisan vesznek részt. Két külön egységként és nem egy szervezetként funkcionálnak. Jelenlegi foglalkoztatási helyzet: 1 fő tanüzemvezető 1 főgazdasági ügyintéző 2 fő kertész 2 állatgondozó 1 fő traktoros 1 fő 4 órás közfoglalkoztatott takarító Összesen: 7 fő teljes állású dolgozó, 1 fő közfoglalkoztatott takarító 5 fő HISZK pedagógus tart gyakorlati órákat a tanüzemben. Pályázatok 2003 óta pályázati fejlesztés nem valósult meg. Ennek fő okai a pályázati kiírások kedvezményezetti körének (kkv szektor) megváltozása, saját adószám, önerő, és egy átfogó fejlesztési terve hiánya. Fejlesztési javaslat: A változat

8 I/C kötet 8. oldal 1. A tanüzem szolgálati lakása és az I. épület valamint a hozzá tartozó területekből, hagyományos techonlógiás minta és gyakorlati gazdaság létrehozása. Eredménye egy olcsóbb az oktatás igényeit magasabb szinten kiszolgáló tanüzem. A működést a szántóföldi növénytermesztés, a juh ágazat és a kertészet többlet bevételeiből lehet finanszírozni. 2. Ágazati szerkezet megváltoztatása két ütemben I. ütem Megnevezés Változtatás Eredmény Szántóföldi Munkagépek fejlesztése Költségének csökkenése. növénytermesztés Termésátlag, és minőség növekedés. Ló Tenyésztési feltételek Bemutathatóvá válik javítása Szarvasmarha Ipari tejtermelés Évi 1,7-2 MFt-os megszüntetése, 2-3 tejelő veszteség felszámolása. Az tehén fenntartása eddig takarmányozásra hagyományos technológia használt termények mellett értékesíthetők. Juh Időzített bárány Nyereségesség javul. technológia bevezetése Kertészet Alternatív, bálás fűtés Évi 2-3 MFt gáz díj Gyümölcsös, veteményes kialakítása Lépcsőzetes kialakítás és telepítés kiváltása. Nyereségesség. Olcsóbb bemutató és gyakorlati terület. II. ütem Megnevezés Változtatás Eredmény Szántóföldi Erőgép fejlesztés Költségének csökkenése. növénytermesztés Ló 1 db magyar fajta kanca EU támogatás igényelhető beállítása Mangalica 3 db anyakoca beszerzése, EU támogatás igényelhető technológia kialakítása Baromfi db vegyes őshonos faj beszerzése, technológia kialakítása EU támogatás igényelhető 3. A tanárokat kötelezően (munkaköri leírás) be kell vonni a tanüzem vezetésébe, üzemeltetésébe. A tanüzem dolgozóit szintén kötelezően be kell vonni az oktatásba. A tanüzem élére egy új, innovatív, az oktatás és a gazdálkodás között egységet teremtő vezető szükséges, hogy a képzés és a gazdálkodás igényei egyforma súllyal jelenjenek meg. Az új termelési szerkezethez kell igazítani a foglalkoztatottak létszámát, (azt a minimálisra csökkenteni). A magas szakértelmű alkalmazottakat hosszú távú szerződéssel kell megbecsülni. 4. Beruházások költség vonzata: Az I. ütem kb. 70 MFt, a II. ütem kb. 50 MFt. Ezek a költségek sajátmunka (szakmunkás tanulók gyakorlati képzése) igénybevételével jelentősen csökkenthetők. 5. A fejlesztéseket szakképzési hozzájárulásból és pályázatokból célszerű megvalósítani. Az Új Széchenyi Terv keretében a kertészet bálás fűtésre való

9 I/C kötet 9. oldal áttérésére már van pályázati lehetőség. Az agrár szakemberekből pályázat figyelő és író csoportot kell létrehozni. A decentralizált pályázaton a mezőgazdasági fejlesztéseket kell preferálni. 6. A pályázati lehetőségek kihasználására meg kell vizsgálni a tanüzem egy részének vagy egészének vállalkozásba való kiszervezését, valamint a tulajdon jogok arányának megváltoztatását (az önkormányzati rész nem lehet 25%-nál több), hogy a kkv előírásainak megfeleljen. Ez a változat több gazdálkodási, működési és jogi problémát is felvet. Előnyök: Veszteséges területek csökkennek Takarékosabb, akár nyereséges működés Az oktatás igényeit jobban kiszolgálja Bemutatható tanüzem Az általános iskolai pályaorientációba be tudunk kapcsolódni Szemlélet formáló hatás Hátrányok: A nagyüzemi, ipari technológiákat csak megállapodással tudjuk bemutatni (a tehenészet kivételével ez ma is így történik). Beruházást igényel B változat Figyelembe véve, hogy a tanüzem veszteséget nem termel és az oktatás céljait is jó közepes szinten tudja szolgálni, meghagyni a jelenlegi rendszert és csak az A változatban szereplő költséggel nem járó átszervezési feladatokat végrehajtani. Előnyök: 1-2 évig jelentős beruházást nem igényel Hátrányok: A tanüzem jelenlegi formájában nem bemutatható A képzés minősége nem emelhető 1-2 év múlva jelentős beruházást (épületek felújítása, erőgépek, munkagépek vásárlása) kell végrehajtani (ennek költsége kb.: MFt) A Makói Oktatási Központ a mi képzési területünk irányába készül terjeszkedni, ha nem fejlesztünk elveszíthetjük diákjainkat, és az agrár képzés ellehetetlenülhet a HISZK-ben. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Gorzsai Tangazdaság fejlesztésére vonatkozó tervezet kérdésében döntését meghozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, február 07. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester

10 I/C kötet 10. oldal Száma: 21- /2011. Tárgy: HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének elfogadása HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaságának fejlesztésre vonatkozó A fejlesztési terv változatot B fejlesztési terv változatot elfogadja. 2.) A Közgyűlés feléri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős. polgármester Hódmezővásárhely, február 07. Dr. Lázár János polgármester Határozatot kapják: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző 3. Tisztségviselők 4. PH Közgazdasági Iroda 5. PH Jogi Iroda, Jogi Csoport 6. PH Jogi Iroda, Oktatási Csoport 7. HISZK 8. Irattár

11 I/C kötet 11. oldal Iktatószám: /2011 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hozzájárulás kérése az Erzsébet Kórház- Rendelőintézet CT berendezés beszerzéséhez és saját hatáskörben történő működtetéshez Az anyagot készítette: Dr. Kallai Árpád Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

12 I/C kötet 12. oldal Ikt.sz.:./2011. Tárgy: Hozzájárulás kérése az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT berendezés beszerzéséhez és saját hatáskörben történő működtetéshez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet és a Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft. között Humán Egészségügyi Szolgáltatási Szerződés jött létre a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően. A szerződés tárgya az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT részleg működtetése. A szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató a hatálybalépést követő 84 hónapra terjedő időszakra köteles a kialakított területen a szolgáltatást biztosítani. Jelen szolgáltatási szerződés szeptember 23. napján hatályát veszti, melynek következtében az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT ellátása jelen formában megszűnik. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen a Rendelőintézet számára az eszközbeszerzéshez, valamint működési feltételeinek biztosításához hozzájárulni, és Dr. Kallai Árpád főigazgatót felhatalmazni a saját hatáskörben történő CT működtetéséhez szükséges költségvetés elkészítésére. Hódmezővásárhely, március 3. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

13 I/C kötet 13. oldal Ikt.sz.:./2011. Tárgy: Hozzájárulás kérése az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT berendezés beszerzéséhez és saját hatáskörben történő működtetéshez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet a közbeszerzésekről szóló évi LX. törvénnyel módosított évi XL. törvény alapján nyílt eljárást bonyolított le humán egészségügyi szolgáltatás és az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység biztosítása érdekében. Fent említett eljárást a Nemeztközi Egészségügyi Központ Szeged Kft. (jogutód: Euromedic Diagnostics Magyarország Kft.) megnyerte. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet és a Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft. (Euromedic Diagnostics Magyarország Kft.) között július 30. napján Humán Egészségügyi Szolgáltatási Szerződés jött létre. A szerződés tárgya az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT részleg működtetése. A szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató a hatálybalépést követő 84 hónapra terjedő időszakra köteles a kialakított területen a szolgáltatást biztosítani. A szolgáltatás hétfőtől-péntekig tól ig, illetve forgalom függvényében óráig tart. A munkaidőn kívüli, illetve munkaszüneti napokon készenléti szolgálatot biztosít. Jelen szolgáltatási szerződés szeptember 23. napján hatályát veszti, melynek következtében az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT ellátása jelen formában megszűnik. Intézményünk elegendő óraszám kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy biztosítani tudja a CT vizsgálatok finanszírozási hátterét, figyelemmel arra, hogy az ÁNTSZ engedélyünk heti 45 órában határozza meg kapacitásunkat. A heti 45 óra kapacitásunkból a 88/ /Kgy. Határozatban foglaltak alapján Intézményünk heti 1 óra kapacitást átadott a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet CT üzemeltetéséhez. Az Erzsébet Kórház éves szinten ellátott esetszámainak alakulását mutatja az alábbi táblázat a CT fent említett működési időszakában: Időszak CT forgalmi adatok Járóbeteg esetszám Fekvőbeteg esetszám Összesen esetszám Összesen esetszám

14 I/C kötet 14. oldal Jelen esetben a CT vizsgálatok szervezése a Szolgáltató feladata, így a vizsgálatokra történő várakozást nem áll módunkban befolyásolni, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a finanszírozás erejéig végez CT vizsgálatokat, és a TVK keretet meghaladóan nem kerül sor vizsgálatok elvégzésére, melynek eredményeképpen a várólisták kialakulása elkerülhetetlen. Amennyiben a CT saját működtetésbe kerülne vissza, úgy a működéshez szükséges költségek ugyan Intézményünket terhelnék, de nem jelentene kiadást a fekvőbeteg ellátás keretében végzett szükséges diagnosztika tekintetében, illetve saját hatáskörben az ambuláns ellátás során a TVK keretek átjárhatósága következtében a várólisták rugalmasabban kezelhetők. A modern diagnosztikai eljárások között a ma már rutinszerűen alkalmazott CT vizsgálati lehetőség folyamatos elérhetőségének biztosításához kérjük az eszköz beszerzésének támogatását, a szükséges források, valamint a működéshez elengedhetetlen feltételek biztosítását. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen a Rendelőintézet eszközbeszerzéséhez, valamint a CT részleg saját hatáskörben történő további működési feltételeinek, humánerőforrásának, épületrekonstrukciójának biztosításához hozzájárulni, valamint szíveskedjen az ehhez szükséges részletes költségvetés elkészítésére felhatalmazni. Hódmezővásárhely, március 3. Tisztelettel: Dr. Kallai Árpád főigazgató

15 I/C kötet 15. oldal Száma:./2011.(.) Kgy. sz. határozat Tárgy: Hozzájárulás kérése az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT berendezés beszerzéséhez és saját hatáskörben történő működtetéshez HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Erzsébet Kórház- Rendelőintézet CT-berendezés beszerzését, illetve saját hatáskörben történő működtetését A változat: támogatja. B változat: nem támogatja. 2./ Az 1./,,A" változat elfogadása esetén Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Dr. Kallai Árpádot, az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatóját a CT-berendezés beszerzéséhez és a saját hatáskörben történő működtetéshez szükséges részletes költségvetés elkészítésére a Közgyűlés évi május havi ülésére. Hódmezővásárhely, március 3. A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző 3./ Dr. Végh Ibolya aljegyző 4./ Dr. Makó András aljegyző 5./ Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 6./ Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 7./ Egészségügyi és Szociális Bizottság 8./ PH. Jogi Iroda 9./ Irattár

16 I/C kötet 16. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Tanácsba Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által delegált tag megválasztása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

17 I/C kötet 17. oldal Száma: /2011. Tárgy: Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Tanácsba Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által delegált tag megválasztása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 11. -a alapján, az állami foglalkoztatási szervek illetékességi területén a foglalkoztatási és a munkaerő-piaci képzési, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációját elősegítő támogatások nyújtásával kapcsolatos helyi érdekegyeztetés ellátására a munkaadók, a munkavállalók, valamint az önkormányzatok képviseletét ellátó tagokból álló testületként munkaügyi tanács működik. A munkaügyi tanács önkormányzati oldalának egy-egy tagját a működési területéhez tartozó megyékben a megyei kistérségi fórumok, a munkaügyi tanács illetékességi területén lévő megyei jogú városok, valamint a regionális fejlesztési tanács választja, illetve hívja vissza. A munkaügyi tanács megbízatása négy évre szól. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Tanácsba legutóbb delegált tag Hegedűs Zoltán képviselő úr. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Tanácsba Önkormányzatunk által delegált tagot megválasztani szíveskedjen. Hódmezővásárhely, március 3. Dr. Lázár János polgármester

18 I/C kötet 18. oldal Száma: /2011. Tárgy: Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Tanácsba Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által delegált tag megválasztása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Tanácsba, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletét ellátó tagnak... megválasztja. 2./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges további intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: Azonnali Polgármester Hódmezővásárhely, március 3. Dr. Lázár János Polgármester Határozatot kapja: 1./ Tisztségviselők, helyben 2./ PH: Jogi Iroda Jogi Csoport 3./ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 4./ Irattár

19 I/C kötet 19. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Javaslat az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegység Kapcsolat Központ intézményrendszerébe történő integrálására Az anyagot készítette: Bálint Gabriella HTKT Kapcsolat Központ főigazgató Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Bálint Gabriella főigazgató Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

20 I/C kötet 20. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf: 23., Telefon: (62) , Fax: (62) Száma: -... /2011. Tárgy: Javaslat az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegység Kapcsolat Központ intézményrendszerébe történő integrálására Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése február 7. napján döntött az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola Szeged-Csanádi Egyházmegye, valamint az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegység Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás részére történő fenntartói jogának átadásáról. Az átvételekre a 2011/2012. tanévtől, szeptember 01. napjától kerül sor. A 30/2011 (02.11.) számú KGY határozat a Kapcsolat Központ főigazgatóját kérte fel arra, hogy a március 03. napján tartandó rendes közgyűlésre tegyen javaslatot az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegység Kapcsolat Központ intézményrendszerébe történő integrálására. Tekintettel arra, hogy között már egy intézményrendszerben működött a Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat valamint a Nevelési Tanácsadó és Logopédia; a Kapcsolat Központ főigazgatója az Alapellátási Egységük - Pedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ részéhez tervezi integrálni az oktatási szakfeladatokat ellátó intézményegységeket. Korábbi szakmai együttműködésük (észlelő- és jelzőrendszer működtetése, esetkonferenciák, családterápiák, pszichológiai tanácsadások, logopédiai foglalkozások) hatékonyan támogatták a rászoruló gyermekek és szüleik problémáinak megoldását. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város februári Közgyűlése szintén jóváhagyta a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Kapcsolat Központ alábbi szakfeladatainak/intézményeinek július 01. napjától történő, fenntartói jogának átadását a Katolikus Egyháznak:

21 I/C kötet 21. oldal Gondozási Központ, Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény, Gyermekek Átmeneti Otthona (ellátási szerződés), Lakóotthon, Támogató Szolgálat. Az előterjesztés mellékletét képező szervezeti ábrák, jól szemléltetik a Kapcsolat Központ jelenlegi és átadásra szánt, illetve az átadást követően kialakuló intézményi struktúráját. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a mellékelt határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, február 18. Dr. Lázár János polgármester

22 I/C kötet 22. oldal Tárgy: Javaslat az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegység Kapcsolat Központ intézményrendszerébe történő integrálására HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ főigazgatójának javaslatát, hogy az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegységei, a Kapcsolat Központ intézményrendszerében az Alapellátási Egység - Pedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ részéhez kerüljenek szeptember 01. napjától integrálásra. Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester, HTKT Kapcsolat Központ főigazgató Hódmezővásárhely, március 03. Dr. Lázár János sk. Polgármester A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző 3.) PH Jogi Iroda 4.) PH Oktatási Csoport 5.) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 6.) HTKT Kapcsolat Központ 7.) Irattár

23 I/C kötet 23. oldal 1. sz. melléklet Kapcsolat Központ - főigazgató Alapellátási Egység - igazgató Pedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat (szakmai vezetők) Csodaház Foglalkoztató Napközi (szakmai vezető) Támogató Szolgálat (szakmai vezető) Családsegítő Szolgálat (Mindszent) Gyermekjóléti Szolgálat (Mindszent) Gondozási Központ szakmai vezető Időskorúak nappali ellátása (3) (klubvezetők) Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Mindszent) Időskorúak nappali ellátása (Mindszent) Házi segítségnyújtás (Mindszent) Egyesített Bölcsődei Intézmény (szakmai vezetők) Hóvirág utcai Bölcsőde Oldalkosár utcai Bölcsőde Teleki utcai Bölcsőde Védőnői Szolgálat - szakmai vezető Anya-, gyermek-, csecsemővédelem Iskola-egészségügyi szolgálat Szakellátási Egység - igazgató Kovács-Küry Időskorúak Otthona (szakmai vezető) Időskorúak ápolást-gondozást nyújtó Otthona (Mindszent) - szakmai vezető Lakóotthon (szakmai vezető) Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény (szakmai vezető) Átmeneti Szállás Nappali Melegedő Éjjeli Menedékhely Gazdasági Igazgatóság - igazgató Humánpolitika Bérgazdálkodás Főkönyvi könyvelés Költségvetés tervezés Beszámolók készítése Pénztár

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok I/B kötet Tartalomjegyzék: A Közművelődésről szóló 11/2002. (02.26.) Kgy. rendelet módosítása...2

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A négy év alatt a Képviselő-testület munkáját, üléseit éves munkatervek köré szervezte, melyekben a közmeghallgatások és ülések száma a törvényi

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szakmai Hírlevél 2011/II. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. július XI. évfolyam 2. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az elmúlt módszertani év számokban...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Gégény Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...5 Célok...6 A Helyi

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben