Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet"

Átírás

1 I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének elfogadása... 2 Hozzájárulás kérése az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT berendezés beszerzéséhez és saját hatáskörben történő működtetéshez Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Tanácsba Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által delegált tag megválasztása Javaslat az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegység Kapcsolat Központ intézményrendszerébe történő integrálására A kisebbségi önkormányzatok számára helyiséghasználat biztosítása Beépítési kötelezettség meghosszabbítása a Hódmezővásárhely belterület 11/3 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában Beépítési kötelezettség meghosszabbítása a Hódmezővásárhely belterület 10093/1 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának támogatási kérelme Tájékoztató a szociális, családtámogatási, gyermekvédelmi, fogyatékossági, nyugdíj, nyugdíjszerű és rehabilitációs ellátásokról A Tornyai Projekt által érintett társasházak felújítása Tájékoztató a hódmezővásárhelyi közintézmények által szervezett rendezvények I féléves programjairól

2 I/C kötet 2. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének elfogadása Az anyagot készítette: Hegedűs Zoltán képviselő Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

3 I/C kötet 3. oldal Száma:../2011. Tárgy: HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének elfogadása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A HISZK Gregus Máté Tagintézmény gorzsai tanüzemében 2 fő ágazat működik, amely több ágazatot foglal magába. Az alábbiakban bemutatásra kerül a tangazdaság és annak fejlesztési lehetőségei. Helyzetelemzés: Növénytermesztési főágazat részei: 1. Szántóföldi növénytermesztés 2. Dísznövénykertészet 3. Gyümölcsös 4. Gépüzem 1 Szántóföldi növénytermesztés: A szántóföldi növénytermesztésnek két fő funkciója van: 1. biztosítja az állatállomány tömeg- és abraktakarmány igényét, 2. árutermelést folytat, melyet a vetésszerkezet tükröz. Két legnagyobb volumenben termesztett növény az őszi búza és a napraforgó. A megtermelt termények, a viszonylag kevés takarmánybúzát kivéve teljes mértékben eladásra kerülnek. A tanüzem által termesztett lucerna teljes mértékben, a kukorica pedig 70% - ban a saját ellátást szolgálja. Az ágazat oktatáshoz való kapcsolódása: Az elméletben tanult növénytermesztéshez kapcsolódó munkaműveletek, gyakorlati bemutatása. (szántás, vetés, tárcsázás, betakarítás stb.) 2 Dísznövénykertészet: A kertészet 7 db fóliaházból áll: - 1 db 600 m 2 -es szaporító fóliaház, - 6 db termelő fóliaház, összesen 1190 m 2.

4 I/C kötet 4. oldal Az ágazat oktatáshoz való kapcsolódása: Az elméleti oktatáshoz szorosan nem kapcsolódik, de gyakorlati munkát itt is végeznek a diákok. (gyomlálás, fóliafelhúzás, növényápolás, virágföld összeállítás stb.) 3 Gyümölcsös: Az ültetvény 350 m 2 területen helyezkedik el. A legminimálisabb ráfordítást eszközöl a gazdaság, mivel gazdasági haszna nincs, és jelentős többletráfordítás esetén sem várható. A piacorientált gyümölcstermesztés akadályai: kifejezetten oktatás céljából telepítették, soronként is különböző fajokkal és fajtákkal. a szakszerű növényvédelem így kivitelezhetetlen, nagy a kézimunka igénye, gépesítése speciális és drága. Jelenleg időszaki legelőként szolgál a juhászat számára. Az ágazat oktatáshoz való kapcsolódása: Az elméleti oktatáshoz szorosan kapcsolódik, fajtabemutatás, metszés, betegség felismerése. Mindezeket a feladatokat sokkal kisebb és jobban karbantartott gyümölcsössel el lehetne látni. 4 Gépüzem: A rendelkezésre álló erő- és munkagépek ki tudják szolgálni a tanüzem minimális igényét, azonban a fenntartási és javítási költségeik igen magasak, mivel a 3 új vásárlású gépen kívül (2005. évben vásárolt MTZ 820.2, a évben vásárolt középnehéz vontatott tárcsa és a 3 fejes Vogel eke) átlagéletkoruk meghaladja a 15 évet. Egyetlen rakodógép a Fiat-Hitachi típusú önjáró rakodógép 11 éves és időszerű lenne teljes, átfogó karbantartása, mivel még felújítva sosem volt. Használata a folyamatos biztonságos üzemeltetést veszélyezteti, kiesése esetén semmivel sem pótolható. Az ágazat oktatáshoz való kapcsolódása: Az elméleti oktatáshoz minimális bemutató jelleggel kapcsolódik, sokkal több lehetőség lenne benne. Állattenyésztési főágazat részei: 1. Szarvasmarha ágazat 2. Juh ágazat 3. Ló ágazat 1 Szarvasmarha ágazat: Az állattenyésztésben a legnagyobb súllyal szereplő ágazat. Igazán nagymértékű fejlesztés az utóbbi 7-8 évben nem történt. Nagyon sok problémával küzd, amely a nagyobb volumenű biztonságos termelés akadálya:

5 I/C kötet 5. oldal nincs betonozott silótér, saját forrásokra támaszkodó lassú állománynövelés folyik év óta, termelésre való szelektálás minimális, a fejőház műszaki állapota rossz, minőségi tejtermelés kétséges, abraktakarmányozás csak saját termények felhasználásával, amely nem biztosítja a nagyobb termelést, a tej felvevőpiac bizonytalan és rapszodikus, a gazdaság megjelenésének akadálya a tejiparoknál a kvóta hiánya, az istállók és karámok műszaki állapota rossz. Mindezek ellenére más gazdaságokhoz hasonlóan - nagyon fontos szerepet tölt be a gazdaság likviditása szempontjából (tej és hízó-marha árbevétel). Az ágazat oktatáshoz való kapcsolódása: A jelenlegi szarvasmarha állomány és tartástechnológia a termelés és gazdasági eredmény szempontjából hátrányos, az oktatás szempontjából előnyös. A diákok itt szabadon gyakorolhatják takarmányozást, fejést, állatgondozást, mely szorosan kapcsolódik az elméleti oktatáshoz. Valamint a diákok be vannak vonva az állategészségügyi és szaporodásbiológiai munkafolyamatokba is. A géptan tantárgyhoz kapcsolódóan a fejés és tejkezelés gépeinek üzemeltetését karbantartását gyakorlatban elsajátítják. 2 Juh ágazat: Az ágazat költségszintje viszonylag alacsony, de minimális a költségviselő képessége is. Az ágazat most és a jövőben is nagyban függ a tejes bárány piacától, amely a felvásárlási ár tekintetében éven belül is igen nagy különbséget mutat. Nagyobb mértékű fejlesztés az ágazat esetében a legelőterület hiánya miatt nem indokolt. Az ágazat oktatáshoz való kapcsolódása: Az elméleti tananyagot a juh ágazatban lehet legkönnyebben elsajátítani és bemutatni a tanulóknak.(gyapjú minősítés kormeghatározás tetoválás, testtájak bemutatása stb.) Önállóan végezhetik a következő munkákat: takarmányozás, gondozás, körmölés, nyírás, elletés, villanypásztor telepítés üzemeltetés. 3 Ló ágazat: Jelenleg 1 db kanca van a telepen. Az ágazatnak gazdasági haszna nincs, csak az oktatás miatt tartja a gazdaság. Az ágazat oktatáshoz való kapcsolódása: A diákok minimális felügyelettel, az összes létező ápolási munkát elvégzik, a tanárok gyakorlati bemutatásra használják. Lehetőség van a lovaglás alapjainak elsajátítására, néhány esetben ez meg is történik. A ló nagy vonzerő a diákok számára.

6 I/C kötet 6. oldal Mezei leltár Lucerna 12 ha Ft Őszi búzavetés 13 ha Ft Őszi szántás 10 ha Ft Tárcsázott 27 ha Ft Összesen Ft Állatállomány darab érték tehén tényészüsző hízóbika növendéküsző itat.borjú felnőtt juh tenyész kos növendék juh bárány ló Összesen: évben az alábbi hozamok realizálódtak: - kukorica 342,2 q (8 ha) - siló kukorica 1422 q (10 ha) - napraforgó 160,9 q (11 ha) - búza 921,58 (22 ha) - lucerna széna 252 q - muskátli és egynyári növények db - kétnyári növények és tulipánhagyma db Ágazati szerkezet összefoglalása: Megnevezés Gazdaságosság Oktatás Folyamatosan nyereséges Szántóföldi növénytermesztés Jól hasznosítható, munkafolyamatokba való részvételt biztosítja Ló Veszteséges, alacsony ráfordítás mellett Jól alkalmazható, nagy vonzerőt jelent. Szarvasmarha Veszteséges Jól hasznosítható Juh Enyhén nyereséges, évi kb. Nagyon jól alkalmazható 50eFt Kertészet Nullás, nagyon magas a forgó tőke igénye. Kis részben kapcsolódik, de munkafeladatokat biztosít. Gyümölcsös Veszteséges, minimális ráfordítás mellett. Jól hasznosítható, kisebb is elég lenne.

7 I/C kötet 7. oldal Gépüzem Tanulólétszám Az ágazatok kiszolgálását végzi. Bemutató jelleggel kapcsolódik az oktatáshoz. Osztály 9.d 10.d 11.d 12.d d Összesen Fő Gazdálkodás A tanüzem bevételei és kiadása a könyvelés adatai szerint egyensúlyban vannak. Működése nem veszteséges. Likviditását fenn tudja tartani. A működés fenntartásához szükséges javításokat, karbantartásokat saját forrásból igyekeznek megvalósítani, melyek nagyon szűkösek. Oktatás Az oktatási feladatokat jó közepes szinten tudja biztosítani a tanüzem. Szociális és egyéb feltételek minimális szinten állnak rendelkezésre. Szervezet o Vezető A lehetőségekhez alkalmazkodva, gazdaságosan üzemelteti a tanüzemet. o Alkalmazottak Minőségi munkaerő problémával küzd a tanüzem (a kertészet kivételével). Nem tudja megbecsülni sem anyagilag, sem biztonságot nyújtó hosszú távú munkaszerződéssel alkalmazottait. A közmunkások munka hatékonysága és szakmai hozzáértése alacsony. o Oktatók, tanárok A tanárok jól képzettek, szaktudásuk, tapasztalatuk a gazdaság szempontjából nincs kiaknázva. A tanüzem vezetésébe, üzemeltetésébe minimálisan vesznek részt. Két külön egységként és nem egy szervezetként funkcionálnak. Jelenlegi foglalkoztatási helyzet: 1 fő tanüzemvezető 1 főgazdasági ügyintéző 2 fő kertész 2 állatgondozó 1 fő traktoros 1 fő 4 órás közfoglalkoztatott takarító Összesen: 7 fő teljes állású dolgozó, 1 fő közfoglalkoztatott takarító 5 fő HISZK pedagógus tart gyakorlati órákat a tanüzemben. Pályázatok 2003 óta pályázati fejlesztés nem valósult meg. Ennek fő okai a pályázati kiírások kedvezményezetti körének (kkv szektor) megváltozása, saját adószám, önerő, és egy átfogó fejlesztési terve hiánya. Fejlesztési javaslat: A változat

8 I/C kötet 8. oldal 1. A tanüzem szolgálati lakása és az I. épület valamint a hozzá tartozó területekből, hagyományos techonlógiás minta és gyakorlati gazdaság létrehozása. Eredménye egy olcsóbb az oktatás igényeit magasabb szinten kiszolgáló tanüzem. A működést a szántóföldi növénytermesztés, a juh ágazat és a kertészet többlet bevételeiből lehet finanszírozni. 2. Ágazati szerkezet megváltoztatása két ütemben I. ütem Megnevezés Változtatás Eredmény Szántóföldi Munkagépek fejlesztése Költségének csökkenése. növénytermesztés Termésátlag, és minőség növekedés. Ló Tenyésztési feltételek Bemutathatóvá válik javítása Szarvasmarha Ipari tejtermelés Évi 1,7-2 MFt-os megszüntetése, 2-3 tejelő veszteség felszámolása. Az tehén fenntartása eddig takarmányozásra hagyományos technológia használt termények mellett értékesíthetők. Juh Időzített bárány Nyereségesség javul. technológia bevezetése Kertészet Alternatív, bálás fűtés Évi 2-3 MFt gáz díj Gyümölcsös, veteményes kialakítása Lépcsőzetes kialakítás és telepítés kiváltása. Nyereségesség. Olcsóbb bemutató és gyakorlati terület. II. ütem Megnevezés Változtatás Eredmény Szántóföldi Erőgép fejlesztés Költségének csökkenése. növénytermesztés Ló 1 db magyar fajta kanca EU támogatás igényelhető beállítása Mangalica 3 db anyakoca beszerzése, EU támogatás igényelhető technológia kialakítása Baromfi db vegyes őshonos faj beszerzése, technológia kialakítása EU támogatás igényelhető 3. A tanárokat kötelezően (munkaköri leírás) be kell vonni a tanüzem vezetésébe, üzemeltetésébe. A tanüzem dolgozóit szintén kötelezően be kell vonni az oktatásba. A tanüzem élére egy új, innovatív, az oktatás és a gazdálkodás között egységet teremtő vezető szükséges, hogy a képzés és a gazdálkodás igényei egyforma súllyal jelenjenek meg. Az új termelési szerkezethez kell igazítani a foglalkoztatottak létszámát, (azt a minimálisra csökkenteni). A magas szakértelmű alkalmazottakat hosszú távú szerződéssel kell megbecsülni. 4. Beruházások költség vonzata: Az I. ütem kb. 70 MFt, a II. ütem kb. 50 MFt. Ezek a költségek sajátmunka (szakmunkás tanulók gyakorlati képzése) igénybevételével jelentősen csökkenthetők. 5. A fejlesztéseket szakképzési hozzájárulásból és pályázatokból célszerű megvalósítani. Az Új Széchenyi Terv keretében a kertészet bálás fűtésre való

9 I/C kötet 9. oldal áttérésére már van pályázati lehetőség. Az agrár szakemberekből pályázat figyelő és író csoportot kell létrehozni. A decentralizált pályázaton a mezőgazdasági fejlesztéseket kell preferálni. 6. A pályázati lehetőségek kihasználására meg kell vizsgálni a tanüzem egy részének vagy egészének vállalkozásba való kiszervezését, valamint a tulajdon jogok arányának megváltoztatását (az önkormányzati rész nem lehet 25%-nál több), hogy a kkv előírásainak megfeleljen. Ez a változat több gazdálkodási, működési és jogi problémát is felvet. Előnyök: Veszteséges területek csökkennek Takarékosabb, akár nyereséges működés Az oktatás igényeit jobban kiszolgálja Bemutatható tanüzem Az általános iskolai pályaorientációba be tudunk kapcsolódni Szemlélet formáló hatás Hátrányok: A nagyüzemi, ipari technológiákat csak megállapodással tudjuk bemutatni (a tehenészet kivételével ez ma is így történik). Beruházást igényel B változat Figyelembe véve, hogy a tanüzem veszteséget nem termel és az oktatás céljait is jó közepes szinten tudja szolgálni, meghagyni a jelenlegi rendszert és csak az A változatban szereplő költséggel nem járó átszervezési feladatokat végrehajtani. Előnyök: 1-2 évig jelentős beruházást nem igényel Hátrányok: A tanüzem jelenlegi formájában nem bemutatható A képzés minősége nem emelhető 1-2 év múlva jelentős beruházást (épületek felújítása, erőgépek, munkagépek vásárlása) kell végrehajtani (ennek költsége kb.: MFt) A Makói Oktatási Központ a mi képzési területünk irányába készül terjeszkedni, ha nem fejlesztünk elveszíthetjük diákjainkat, és az agrár képzés ellehetetlenülhet a HISZK-ben. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Gorzsai Tangazdaság fejlesztésére vonatkozó tervezet kérdésében döntését meghozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, február 07. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester

10 I/C kötet 10. oldal Száma: 21- /2011. Tárgy: HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének elfogadása HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaságának fejlesztésre vonatkozó A fejlesztési terv változatot B fejlesztési terv változatot elfogadja. 2.) A Közgyűlés feléri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős. polgármester Hódmezővásárhely, február 07. Dr. Lázár János polgármester Határozatot kapják: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző 3. Tisztségviselők 4. PH Közgazdasági Iroda 5. PH Jogi Iroda, Jogi Csoport 6. PH Jogi Iroda, Oktatási Csoport 7. HISZK 8. Irattár

11 I/C kötet 11. oldal Iktatószám: /2011 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hozzájárulás kérése az Erzsébet Kórház- Rendelőintézet CT berendezés beszerzéséhez és saját hatáskörben történő működtetéshez Az anyagot készítette: Dr. Kallai Árpád Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

12 I/C kötet 12. oldal Ikt.sz.:./2011. Tárgy: Hozzájárulás kérése az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT berendezés beszerzéséhez és saját hatáskörben történő működtetéshez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet és a Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft. között Humán Egészségügyi Szolgáltatási Szerződés jött létre a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően. A szerződés tárgya az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT részleg működtetése. A szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató a hatálybalépést követő 84 hónapra terjedő időszakra köteles a kialakított területen a szolgáltatást biztosítani. Jelen szolgáltatási szerződés szeptember 23. napján hatályát veszti, melynek következtében az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT ellátása jelen formában megszűnik. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen a Rendelőintézet számára az eszközbeszerzéshez, valamint működési feltételeinek biztosításához hozzájárulni, és Dr. Kallai Árpád főigazgatót felhatalmazni a saját hatáskörben történő CT működtetéséhez szükséges költségvetés elkészítésére. Hódmezővásárhely, március 3. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

13 I/C kötet 13. oldal Ikt.sz.:./2011. Tárgy: Hozzájárulás kérése az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT berendezés beszerzéséhez és saját hatáskörben történő működtetéshez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet a közbeszerzésekről szóló évi LX. törvénnyel módosított évi XL. törvény alapján nyílt eljárást bonyolított le humán egészségügyi szolgáltatás és az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység biztosítása érdekében. Fent említett eljárást a Nemeztközi Egészségügyi Központ Szeged Kft. (jogutód: Euromedic Diagnostics Magyarország Kft.) megnyerte. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet és a Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft. (Euromedic Diagnostics Magyarország Kft.) között július 30. napján Humán Egészségügyi Szolgáltatási Szerződés jött létre. A szerződés tárgya az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT részleg működtetése. A szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató a hatálybalépést követő 84 hónapra terjedő időszakra köteles a kialakított területen a szolgáltatást biztosítani. A szolgáltatás hétfőtől-péntekig tól ig, illetve forgalom függvényében óráig tart. A munkaidőn kívüli, illetve munkaszüneti napokon készenléti szolgálatot biztosít. Jelen szolgáltatási szerződés szeptember 23. napján hatályát veszti, melynek következtében az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT ellátása jelen formában megszűnik. Intézményünk elegendő óraszám kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy biztosítani tudja a CT vizsgálatok finanszírozási hátterét, figyelemmel arra, hogy az ÁNTSZ engedélyünk heti 45 órában határozza meg kapacitásunkat. A heti 45 óra kapacitásunkból a 88/ /Kgy. Határozatban foglaltak alapján Intézményünk heti 1 óra kapacitást átadott a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet CT üzemeltetéséhez. Az Erzsébet Kórház éves szinten ellátott esetszámainak alakulását mutatja az alábbi táblázat a CT fent említett működési időszakában: Időszak CT forgalmi adatok Járóbeteg esetszám Fekvőbeteg esetszám Összesen esetszám Összesen esetszám

14 I/C kötet 14. oldal Jelen esetben a CT vizsgálatok szervezése a Szolgáltató feladata, így a vizsgálatokra történő várakozást nem áll módunkban befolyásolni, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a finanszírozás erejéig végez CT vizsgálatokat, és a TVK keretet meghaladóan nem kerül sor vizsgálatok elvégzésére, melynek eredményeképpen a várólisták kialakulása elkerülhetetlen. Amennyiben a CT saját működtetésbe kerülne vissza, úgy a működéshez szükséges költségek ugyan Intézményünket terhelnék, de nem jelentene kiadást a fekvőbeteg ellátás keretében végzett szükséges diagnosztika tekintetében, illetve saját hatáskörben az ambuláns ellátás során a TVK keretek átjárhatósága következtében a várólisták rugalmasabban kezelhetők. A modern diagnosztikai eljárások között a ma már rutinszerűen alkalmazott CT vizsgálati lehetőség folyamatos elérhetőségének biztosításához kérjük az eszköz beszerzésének támogatását, a szükséges források, valamint a működéshez elengedhetetlen feltételek biztosítását. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen a Rendelőintézet eszközbeszerzéséhez, valamint a CT részleg saját hatáskörben történő további működési feltételeinek, humánerőforrásának, épületrekonstrukciójának biztosításához hozzájárulni, valamint szíveskedjen az ehhez szükséges részletes költségvetés elkészítésére felhatalmazni. Hódmezővásárhely, március 3. Tisztelettel: Dr. Kallai Árpád főigazgató

15 I/C kötet 15. oldal Száma:./2011.(.) Kgy. sz. határozat Tárgy: Hozzájárulás kérése az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet CT berendezés beszerzéséhez és saját hatáskörben történő működtetéshez HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Erzsébet Kórház- Rendelőintézet CT-berendezés beszerzését, illetve saját hatáskörben történő működtetését A változat: támogatja. B változat: nem támogatja. 2./ Az 1./,,A" változat elfogadása esetén Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Dr. Kallai Árpádot, az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatóját a CT-berendezés beszerzéséhez és a saját hatáskörben történő működtetéshez szükséges részletes költségvetés elkészítésére a Közgyűlés évi május havi ülésére. Hódmezővásárhely, március 3. A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző 3./ Dr. Végh Ibolya aljegyző 4./ Dr. Makó András aljegyző 5./ Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 6./ Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 7./ Egészségügyi és Szociális Bizottság 8./ PH. Jogi Iroda 9./ Irattár

16 I/C kötet 16. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Tanácsba Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által delegált tag megválasztása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

17 I/C kötet 17. oldal Száma: /2011. Tárgy: Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Tanácsba Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által delegált tag megválasztása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 11. -a alapján, az állami foglalkoztatási szervek illetékességi területén a foglalkoztatási és a munkaerő-piaci képzési, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációját elősegítő támogatások nyújtásával kapcsolatos helyi érdekegyeztetés ellátására a munkaadók, a munkavállalók, valamint az önkormányzatok képviseletét ellátó tagokból álló testületként munkaügyi tanács működik. A munkaügyi tanács önkormányzati oldalának egy-egy tagját a működési területéhez tartozó megyékben a megyei kistérségi fórumok, a munkaügyi tanács illetékességi területén lévő megyei jogú városok, valamint a regionális fejlesztési tanács választja, illetve hívja vissza. A munkaügyi tanács megbízatása négy évre szól. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Tanácsba legutóbb delegált tag Hegedűs Zoltán képviselő úr. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Tanácsba Önkormányzatunk által delegált tagot megválasztani szíveskedjen. Hódmezővásárhely, március 3. Dr. Lázár János polgármester

18 I/C kötet 18. oldal Száma: /2011. Tárgy: Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Tanácsba Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által delegált tag megválasztása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Tanácsba, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletét ellátó tagnak... megválasztja. 2./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges további intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: Azonnali Polgármester Hódmezővásárhely, március 3. Dr. Lázár János Polgármester Határozatot kapja: 1./ Tisztségviselők, helyben 2./ PH: Jogi Iroda Jogi Csoport 3./ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 4./ Irattár

19 I/C kötet 19. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Javaslat az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegység Kapcsolat Központ intézményrendszerébe történő integrálására Az anyagot készítette: Bálint Gabriella HTKT Kapcsolat Központ főigazgató Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Bálint Gabriella főigazgató Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

20 I/C kötet 20. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf: 23., Telefon: (62) , Fax: (62) Száma: -... /2011. Tárgy: Javaslat az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegység Kapcsolat Központ intézményrendszerébe történő integrálására Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése február 7. napján döntött az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola Szeged-Csanádi Egyházmegye, valamint az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegység Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás részére történő fenntartói jogának átadásáról. Az átvételekre a 2011/2012. tanévtől, szeptember 01. napjától kerül sor. A 30/2011 (02.11.) számú KGY határozat a Kapcsolat Központ főigazgatóját kérte fel arra, hogy a március 03. napján tartandó rendes közgyűlésre tegyen javaslatot az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegység Kapcsolat Központ intézményrendszerébe történő integrálására. Tekintettel arra, hogy között már egy intézményrendszerben működött a Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat valamint a Nevelési Tanácsadó és Logopédia; a Kapcsolat Központ főigazgatója az Alapellátási Egységük - Pedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ részéhez tervezi integrálni az oktatási szakfeladatokat ellátó intézményegységeket. Korábbi szakmai együttműködésük (észlelő- és jelzőrendszer működtetése, esetkonferenciák, családterápiák, pszichológiai tanácsadások, logopédiai foglalkozások) hatékonyan támogatták a rászoruló gyermekek és szüleik problémáinak megoldását. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város februári Közgyűlése szintén jóváhagyta a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Kapcsolat Központ alábbi szakfeladatainak/intézményeinek július 01. napjától történő, fenntartói jogának átadását a Katolikus Egyháznak:

21 I/C kötet 21. oldal Gondozási Központ, Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény, Gyermekek Átmeneti Otthona (ellátási szerződés), Lakóotthon, Támogató Szolgálat. Az előterjesztés mellékletét képező szervezeti ábrák, jól szemléltetik a Kapcsolat Központ jelenlegi és átadásra szánt, illetve az átadást követően kialakuló intézményi struktúráját. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a mellékelt határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, február 18. Dr. Lázár János polgármester

22 I/C kötet 22. oldal Tárgy: Javaslat az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegység Kapcsolat Központ intézményrendszerébe történő integrálására HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ főigazgatójának javaslatát, hogy az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegységei, a Kapcsolat Központ intézményrendszerében az Alapellátási Egység - Pedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ részéhez kerüljenek szeptember 01. napjától integrálásra. Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester, HTKT Kapcsolat Központ főigazgató Hódmezővásárhely, március 03. Dr. Lázár János sk. Polgármester A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző 3.) PH Jogi Iroda 4.) PH Oktatási Csoport 5.) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 6.) HTKT Kapcsolat Központ 7.) Irattár

23 I/C kötet 23. oldal 1. sz. melléklet Kapcsolat Központ - főigazgató Alapellátási Egység - igazgató Pedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat (szakmai vezetők) Csodaház Foglalkoztató Napközi (szakmai vezető) Támogató Szolgálat (szakmai vezető) Családsegítő Szolgálat (Mindszent) Gyermekjóléti Szolgálat (Mindszent) Gondozási Központ szakmai vezető Időskorúak nappali ellátása (3) (klubvezetők) Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Mindszent) Időskorúak nappali ellátása (Mindszent) Házi segítségnyújtás (Mindszent) Egyesített Bölcsődei Intézmény (szakmai vezetők) Hóvirág utcai Bölcsőde Oldalkosár utcai Bölcsőde Teleki utcai Bölcsőde Védőnői Szolgálat - szakmai vezető Anya-, gyermek-, csecsemővédelem Iskola-egészségügyi szolgálat Szakellátási Egység - igazgató Kovács-Küry Időskorúak Otthona (szakmai vezető) Időskorúak ápolást-gondozást nyújtó Otthona (Mindszent) - szakmai vezető Lakóotthon (szakmai vezető) Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény (szakmai vezető) Átmeneti Szállás Nappali Melegedő Éjjeli Menedékhely Gazdasági Igazgatóság - igazgató Humánpolitika Bérgazdálkodás Főkönyvi könyvelés Költségvetés tervezés Beszámolók készítése Pénztár

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 21-2904-1/2012. (1 db. rendelet-tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Javaslat a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Hódmezővásárhely, belterület 10178/17 hrsz alatt kialakításra kerülő,

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. Iktatószám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E RJ E S Z T É S

E L Ő T E RJ E S Z T É S E L Ő T E RJ E S Z T É S Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 1. napján tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése P I/B kötet 1. oldal UIktatószám:U 22-133-15 / 2011. UCímzett:U Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése UTárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

13/2013. ( ) Kgy.h.

13/2013. ( ) Kgy.h. 13/2013. (02. 01.) Kgy.h. Döntés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Exner Leó Óvoda létrehozásáról valamint az alapító okirat elfogadásáról HATÁROZAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez Püspökladány Város

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról Készítette: Szipőcsné dr. Molnár Éva

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS Munkabérek, illetmények ) HAVI BÉR Minimálbér (483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum 483/2013. (XII.17.) HETI BÉR NAPI BÉR ÓRA BÉR 101.500

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 3-21-33/2012. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapítható szociális, jóléti, kulturális és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak 2014. évi önköltség megállapítására és

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben