Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet"

Átírás

1 I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Hódmezővásárhely, belterület 10178/17 hrsz alatt kialakításra kerülő, Serháztér-Simonyi- Boróka utcák által határolt földterületre tartós földhasználat létesítése... 2 A hódmezővásárhelyi 11772/2 hrsz alatti, 123 m2 nagyságú, természetben Hódmezővásárhely, Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan mögött elhelyezkedő, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése... 8 A Kutasi út mellett elhelyezkedő hódmezővásárhelyi 10297/2 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanból 1500 m2 nagyságú terület értékesítésre történő kijelölése A november 6. napi Közgyűlés 7. fő napirendi pontjának elnapolása Hód- Menza Kht. intézkedési terve A 381/2008. ( ) Kgy. határozat megerősítése.. 45 Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó TÁMOP-3.1.6/08/2 számú Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében című pályázathoz pénzügyi fedezet biztosítása Tájékoztatás a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Vezetőjének a 3672/2008. számú törvényességi észrevételéről... 51

2 I/D kötet 2. oldal Iktatószám: /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely, belterület 10178/17 hrsz alatt kialakításra kerülő, Serháztér-Simonyi-Boróka utcák által határolt földterületre tartós földhasználat létesítése Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: E napirendi pont kapcsán nincs meghívandó személy.

3 I/D kötet 3. oldal Száma: /2008. Tárgy: Hódmezővásárhely, belterület 10178/17 hrsz alatt kialakításra kerülő, Serháztér- Simonyi-Boróka utcák által határolt földterületre tartós földhasználat létesítése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Hódmezővásárhely, belterület 10178/5 hrsz alatt felvett ingatlan, amelyből megosztás során kialakulásra kerül a Hódmezővásárhely, belterület 10178/17 hrsz alatti, 5287 m2 nagyságú, vásártér megjelölésű ingatlan. Jelenleg az ingatlanon több pavilon található, amelyek tulajdonosai a föld használatáért az Önkormányzatnak bérleti díjat fizetnek. A pavilon-tulajdonosok kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, amelyben előadják, hogy a jelenlegi pavilonok lebontását követően egy korszerű, a városképbe illeszkedő pavilonsort kívánnak felépíteni. Kérelmükben előadják, hogy az új pavilonok létrehozása érdekében a 10178/17 hrsz alatt kialakulásra kerülő ingatlanból 206 m2 meg kívánnak vásárolni. Tekintettel arra, hogy nincs jogszabályi lehetőség a fent megjelölt 206 m2 terület értékesítésére, így javaslom, hogy Önkormányzatunk biztosítsa a tartós földhasználat létesítésének jogát. A LIMIT Kft. értékbecslését alapul véve a tartós földhasználati jog létesítésének ellenértéke Ft/m2 + Áfa összeg. Javaslom, hogy a fenti összegben biztosítsuk a tartós földhasználat létesítésének a lehetőségét. A tartós földhasználat ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez Önkormányzatunk a szükséges hozzájárulást meg fogja adni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését a mellékelt határozati javaslat szerint. Hódmezővásárhely, szeptember 16. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. Polgármester

4 I/D kötet 4. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely, belterület 10178/17 hrsz alatt kialakításra kerülő, Serháztér- Simonyi-Boróka utcák által határolt földterületre tartós földhasználat létesítése HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése A változat: hozzájárul B változat: nem járul hozzá ahhoz, hogy kérelmezők a Hódmezővásárhely, belterület 10178/17 hrsz alatt kialakulásra kerülő, Serháztér-Simonyi-Boróka utcák által határolt földterületre tartós földhasználati jogot létesítsenek. A tartós földhasználat megváltásának összege Ft/m2 +Áfa. A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tartós földhasználati jog az ingatlannyilvántartásban feltüntetésre kerüljön. 2./ Az A változat elfogadása esetén a Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a tartós földhasználati jogot biztosító szerződés megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Hódmezővásárhely, október 02. Dr. Lázár János sk. Polgármester Határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ PH Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport 4./ PH Közgazdasági Iroda 5./ Irattár

5 I/D kötet 5. oldal

6 I/D kötet 6. oldal

7 I/D kötet 7. oldal

8 I/D kötet 8. oldal Iktatószám: /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A hódmezővásárhelyi 11772/2 hrsz alatti, 123 m2 nagyságú, természetben Hódmezővásárhely, Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan mögött elhelyezkedő, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán nincs meghívandó személy

9 I/D kötet 9. oldal Tárgy: A hódmezővásárhelyi 11772/2 hrsz alatti, 123 m2 nagyságú, természetben Hódmezővásárhely, Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan mögött elhelyezkedő, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a hódmezővásárhelyi 11772/2 hrsz alatti, 123 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. Az ingatlan természetben a Hódmezővásárhely, Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan mögött található. A mellékelt térkép másolat alapján megállapítható, hogy a hódmezővásárhelyi 11772/2 hrsz alatti ingatlan teljesen körbe zárt terület, amely közterületről nem közelíthető meg. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Hódmezővásárhely, Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan tulajdonosai vételi szándékukat jelezték a hódmezővásárhelyi 11772/2 hrsz alatti ingatlanra vonatkozóan. A hódmezővásárhelyi 11772/2 hrsz alatti ingatlan eladásának városrendezési szempontból akadálya nincs azzal, hogy az ingatlan területéről a csapadék víz elvezetését a vevőnek kell megoldania. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan szíveskedjenek dönteni. Hódmezővásárhely, szeptember 15. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. Polgármester

10 I/D kötet 10. oldal Tárgy: A hódmezővásárhelyi 11772/2 hrsz alatti, 123 m2 nagyságú, természetben Hódmezővásárhely, Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan mögött elhelyezkedő, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelölése H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a hódmezővásárhelyi 11772/2 hrsz alatti, 123 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesítésre "A" változat: kijelöli "B" változat: nem jelöli ki 2./ Az A változat elfogadása esetén Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan a további szükséges lépéseket tegye meg. Hódmezővásárhely, október 02. Határozatot kapja: 1./ dr.lázár János polgármester 2./ dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ PH Lakosságszolgálati Iroda Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport 4./ Irattár Dr. Lázár János sk. Polgármester

11 I/D kötet 11. oldal

12 I/D kötet 12. oldal

13 I/D kötet 13. oldal

14 I/D kötet 14. oldal Iktatószám: /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Kutasi út mellett elhelyezkedő hódmezővásárhelyi 10297/2 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanból 1500 m2 nagyságú terület értékesítésre történő kijelölése Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán nincs meghívandó személy

15 I/D kötet 15. oldal Tárgy: A Kutasi út mellett elhelyezkedő hódmezővásárhelyi 10297/2 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanból 1500 m2 nagyságú terület értékesítésre történő kijelölése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a hódmezővásárhelyi 10297/2 hrsz alatti, 4 ha 4709 m2 nagyságú legelő megnevezésű ingatlan. Az ingatlan természetben a Kutasi út mellett található. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy vételi szándék érkezett a hódmezővásárhelyi 10297/2 hrsz alatti ingatlannak a mellékelt térképmásolaton megjelölt 1500 m2 nagyságú részletére. Az 1500 m2 nagyságú terület természetben a Kutasi utca 89. szám alatti ingatlan mellett helyezkedik el. Az 1500 m2 nagyságú terület eladásának városrendezési szempontból akadálya nincs. A terület lakóház építésére igénybe vehető. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a terület értékesítésével kapcsolatosan szíveskedjenek dönteni. Hódmezővásárhely, szeptember 15. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. Polgármester

16 I/D kötet 16. oldal Tárgy: A Kutasi út mellett elhelyezkedő hódmezővásárhelyi 10297/2 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanból 1500 m2 nagyságú terület értékesítésre történő kijelölése H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a hódmezővásárhelyi 10297/2 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanból 1500 m2 nagyságú területet értékesítésre "A" változat: kijelöli "B" változat: nem jelöli ki 2./ Az A változat elfogadása esetén Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a terület értékesítésével kapcsolatosan a további szükséges lépéseket tegye meg. Hódmezővásárhely, október 02. Dr. Lázár János sk. Polgármester Határozatot kapja: 1./ dr.lázár János polgármester 2./ dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ PH Lakosságszolgálati Iroda Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport 4./ Irattár

17 I/D kötet 17. oldal

18 I/D kötet 18. oldal

19 I/D kötet 19. oldal

20 I/D kötet 20. oldal Iktatószám: /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A november 6. napi Közgyűlés 7. fő napirendi pontjának elnapolása Az anyagot készítette: Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda Jogi-Munkaügyi Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán nincs külön meghívandó személy

21 I/D kötet 21. oldal Száma: /2008. Tárgy: A november 6. napi Közgyűlés 7. fő napirendi pontjának elnapolása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A november 6. napi Közgyűlés 7. fő napirendi pontja: Tájékoztató Hódmezővásárhely építészeti műemlékeinek helyzetéről. Javaslom a Tisztelt Közgyűlés felé, hogy az előterjesztést a novemberi napirendi pontjai közül vegye le és az anyag terjedelmére tekintettel, előrehozva, egy rendkívüli ülés keretében vegye napirendre. A rendkívüli ülés várható időpontja: október 16. napja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését. Hódmezővásárhely, szeptember 11. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. Polgármester

22 I/D kötet 22. oldal Száma: Tárgy: A november 6. napi Közgyűlés 7. fő napirendi pontjának elnapolása HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tájékoztató Hódmezővásárhely építészeti műemlékeinek helyzetéről elnevezésű 7. fő napirendi pontot a november 6. napján tartandó közgyűlés napirendi pontjai közül leveszi és a október 16. napján tartandó rendkívüli ülésen veszi napirendre. 2.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. Hódmezővásárhely, október 02. Dr. Lázár János sk. Polgármester A határozatot kapja: 1.) PH Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő 2.) PH Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) PH Dr. Végh Ibolya aljegyző 4.) PH Érintett előterjesztő 5.) PH Jogi-Munkaügyi csoport

23 I/D kötet 23. oldal Iktatószám: /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hód- Menza Kht. intézkedési terve Az anyagot készítette: Faddi László ügyvezető igazgató Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné a Kht könyvvizsgálója Dr. Kis András a Kht jogi képviselője

24 I/D kötet 24. oldal Iktatószám: /2008. Tárgy: Hód- Menza Kht. intézkedési terve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Faddi László, a Hód- Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Kht. ügyvezetője elkészítette a 427/2008 (07.09.) Kgy. határozat alapján a Kht. működésével kapcsolatos intézkedési tervet, amelyet jóváhagyás céljából terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt előterjesztést és határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését. Hódmezővásárhely, október 02. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. Polgármester

25 I/D kötet 25. oldal Tárgy: Hód- Menza Kht. intézkedési terve HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Kht. intézkedési tervét. Hódmezővásárhely, október 02. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. Polgármester A határozatról értesül: 1./ Dr. Lázár János polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ Dr. Végh Ibolya aljegyző 4./ Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Kht. ügyvezető 5./ Jogi- Közbeszerzési- Oktatási Iroda, Jogi- Munkaügyi Csoport 6./ Közgazdasági Iroda, Kincstár 7./ Irattár

26 I/D kötet 26. oldal

27 I/D kötet 27. oldal

28 I/D kötet 28. oldal

29 I/D kötet 29. oldal

30 I/D kötet 30. oldal

31 I/D kötet 31. oldal

32 I/D kötet 32. oldal

33 I/D kötet 33. oldal

34 I/D kötet 34. oldal

35 I/D kötet 35. oldal

36 I/D kötet 36. oldal

37 I/D kötet 37. oldal

38 I/D kötet 38. oldal

39 I/D kötet 39. oldal

40 I/D kötet 40. oldal

41 I/D kötet 41. oldal

42 I/D kötet 42. oldal

43 I/D kötet 43. oldal

44 I/D kötet 44. oldal

45 I/D kötet 45. oldal Iktatószám: /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A 381/2008. ( ) Kgy. határozat megerősítése Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

46 I/D kötet 46. oldal Száma: /2008 Tárgy: A 381/2008. ( ) Kgy. határozat megerősítése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés a 381/2008. ( ) számú határozatával a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskolában létszámcsökkentés végrehajtását rendelte el. A 15/2008. (III. 27.) ÖTM rendeletben foglaltak értelmében pályázat nyújtható be a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás elnyerésére, azonban a pályázathoz szükséges a rendelet 3. (3) bekezdése szerinti ún. megerősítő döntés. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és dönteni a mellékelt határozati javaslatról. Hódmezővásárhely, október 2. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

47 I/D kötet 47. oldal Tárgy: A 381/2008. ( ) Kgy. határozat megerősítése HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 381/2008. ( ) Kgy. határozatát az alábbiak szerint erősíti meg. 2./ A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskolában az intézmény nyitólétszámát 300,63 (240 pedagógus, 60,63 nem pedagógus) álláshelyben állapította meg. Az intézményi struktúra átszervezése következtében, és a létszámgazdálkodás racionalizálása érdekében ebből 7,5 pedagógus és 10,25 nem pedagógus álláshely, azaz összesen 17,75 álláshely megszüntetését rendelte el. Az intézmény létszámcsökkentés utáni létszámát 282,88 álláshelyben állapította meg, ezen belül a pedagógusok létszámát 232,5 álláshelyben, a nem pedagógusok létszámát pedig 50,38 álláshelyben határozta meg. 3./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - foglalkoztatására nincs lehetőség. A véglegesen megszüntetett álláshelyek legalább öt évig nem állíthatók vissza, kivéve ha azt jogszabályból eredő többletfeladatok szükségessé teszik. 4./ A határozatban megfogalmazott létszámok összeszámításánál a teljes, illetve a részmunkaidőben foglalkoztatottak összessége került megállapításra, ami alapján a munkáltató jogköre eldönteni, hogy a 40 órás munkahét szerinti munkaidőt teljes munkaidős, vagy több részmunkaidős foglalkoztatottal tölti be. 5./ Az önkormányzat a pályázatban olyan munkavállaló korengedményes nyugdíjazásához nem igényel támogatást, aki után a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletének 9. pontja szerinti pályázat keretében támogatást vesz igénybe. Hódmezővásárhely, október 2. Dr. Lázár János sk. Polgármester Határozatot kapják: 1./ Dr. Lázár János polgármester helyben 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző helyben 3./ Dr. Végh Ibolya aljegyző helyben 4./ Polgármesteri Hivatal, Jogi, Közbeszerzési és Oktatási Iroda, Jogi-Munkaügyi Csoport helyben 5./ Polgármesteri Hivatal, Jogi, Közbeszerzési és Oktatási Iroda, Oktatási- Ifjúsági és Sport Csoport helyben 6./ Polgármesteri Hivatal, Jogi, Közgazdasági Iroda, Kincstár Csoport helyben 7./ Irattár

48 I/D kötet 48. oldal Iktatószám: /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az anyagot készítette: Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó TÁMOP-3.1.6/08/2 számú Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében című pályázathoz pénzügyi fedezet biztosítása Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda Városfejlesztési Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán nincs meghívandó személy.

49 I/D kötet 49. oldal Száma: /2008. Tárgy: Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó TÁMOP-3.1.6/08/2 számú Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében című pályázathoz pénzügyi fedezet biztosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! augusztus 15-én megjelent a TÁMOP-3.1.6/08/2 számú Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében című pályázati kiírás, amelyre konzorciumi tagként az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó is pályázni kíván. A pályázat célja, hogy a már létező Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények továbbfejlesztésével, és új Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények kialakításával egységes standardok alapján működő, a helyi és területi igényeket figyelembe vevő megfelelő minőségű és mértékű kapacitással rendelkező, a gyakorlatban jól működő szolgáltatási rendszer épüljön ki, amely hatékonyan képes segíteni az együttnevelést támogató szolgáltatások beépülését a pedagógiai gyakorlatba és lehetővé teszi, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók lehetőség szerint lakóhelyükhöz közel kapják meg a különleges gondozási igényükből fakadó szolgáltatásokat. Az elnyerhető támogatás: minimum 10, maximum 20 millió Ft A támogatási intenzitás: 100% A pályázat utófinanszírozott. A kötelező fenntartási időszak: 5 év A támogatott pályázatok száma a dél-alföldi régióban: 3 A pályázat keretében szakmai továbbképzések, műhelymunkák valamint fejlesztő eszközök beszerzése valósulna meg, ami nagyban elősegítené az intézmények által nyújtott terápiás szolgáltatások erősítését. A konzorcium hét tagból (Kiskőrös, Hódmezővásárhely, Dunavecse, Kiskunmajsa, Baja, Kiskunhalas, Kecskemét) áll, melynek vezetője és egyben a főpályázó Bács - Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója (6200 Kiskőrös, Hrúz Mária u. 2/1). A projekt költségvetéséből Hódmezővásárhelyre eső rész összesen Ft. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a fenti előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Hódmezővásárhely, október 2. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. Polgármester

50 I/D kötet 50. oldal Tárgy: Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó TÁMOP-3.1.6/08/2 számú Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében című pályázathoz pénzügyi fedezet biztosítása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a javaslatot megtárgyalta, és mint a Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó fenntartója a Bács - Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója által vezetett konzorcium tagjaként részt kíván venni a TÁMOP-3.1.6/08/2 számú Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében című pályázaton. 2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az elnyert támogatás utófinanszírozásos rendszerben történő kifizetésére való tekintettel vállalja a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítását. 3. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. Hódmezővásárhely, október 2. Dr. Lázár János sk. Polgármester Határozatot kapják: 1./ Dr. Lázár János polgármester - Helyben 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző - Helyben 3./ Dr. Végh Ibolya aljegyző - Helyben 4./ PH. Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda - Helyben 5./ Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 6./ Irattár

51 I/D kötet 51. oldal Iktatószám: /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztatás a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Vezetőjének a 3672/2008. számú törvényességi észrevételéről Az anyagot készítette: Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda Jogi-Munkaügyi Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán nincs külön meghívandó személy

52 I/D kötet 52. oldal Száma: /2008. Tárgy: Tájékoztatás a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Vezetőjének a 3672/2008. számú törvényességi észrevételéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Vezetője a 3672/2008. szám alatt törvényességi észrevételt tett, melyben kifogásolta a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által meghozott évi zárszámadás elfogadásáról szóló 61/2008. (IV.17.) HTKT határozatot. Az előterjesztés mellékletét képező észrevételt tájékoztatás céljából terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé azzal, hogy a Társulás a kifogást megelőzően már jóval korábban felismerte a zárszámadás helytelenségét. Mindezek következtében a Társulás levonta a személyi konzekvenciákat és az anyag összeállításáért felelős kolléga kikerült a személyi állományból. Tájékoztatom a Közgyűlést arról, hogy Hivatal észrevételének megfelelően módosított zárszámadást a Társulási Tanács a november 20. napján tartandó ülésén tárgyalja meg. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatást tudomásul venni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, október 02. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

53 I/D kötet 53. oldal

54 I/D kötet 54. oldal

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon 147/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

13/2013. ( ) Kgy.h.

13/2013. ( ) Kgy.h. 13/2013. (02. 01.) Kgy.h. Döntés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Exner Leó Óvoda létrehozásáról valamint az alapító okirat elfogadásáról HATÁROZAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Részletesebben

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/154-18/2010. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről. Szentes Város Alpolgármestere 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-12027/2008. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A helyi önkormányzatok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 05-5/150-2/2011. TÁRGY: ÉVI PÁLYÁZAT A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (II.

IKTATÓSZÁM: 05-5/150-2/2011. TÁRGY: ÉVI PÁLYÁZAT A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (II. IKTATÓSZÁM: 05-5/150-2/2011. TÁRGY: 2011. ÉVI PÁLYÁZAT A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (II. ÜTEM) MELLÉKLET: E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/19-19/2011. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 979-2/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat./2007.(.) Kgy. rendelete, a Baranya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Autokar Kft. ingatlancsere kérelme Iktatószám: 4858/2017. Melléklet:

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról. MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 165/2008. ELŐTERJESZTÉS - a képviselő testülethez- A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése P I/B kötet 1. oldal UIktatószám:U 22-133-15 / 2011. UCímzett:U Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése UTárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Részletesebben

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő Dr. Solymos László várospolitikai al Iktatószám: 01/17951-2/2009. Tárgy: Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-i ülésére Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP- 3.1.2-12

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Gráner Travel Kft. területvásárlási kérelme Iktatószám: 2728 / 2011.

Részletesebben

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 3-21-33/2012. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapítható szociális, jóléti, kulturális és

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat

5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat 5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete az új Bölcsőde létesítésének közbeszerzési eljárása kapcsán felállítandó Közbeszerzési Munkacsoport külső tagjának megválasztja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 7/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. március 30-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Orgoványi László polgármester,

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság ingatlan adásvételi ügye Iktatószám:

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/891-9/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület október 28-i rendkívüli nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/891-9/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület október 28-i rendkívüli nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/891-9/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. október 28-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolcai Kórház

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítésére

TÁRGY: Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ,

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanvásárlási igények Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása. Az anyagot látta: Előadók:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása. Az anyagot látta: Előadók: I/D kötet 1. oldal Iktatószám: 21-7897-2./2011 ( 12 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 21-2904-1/2012. (1 db. rendelet-tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Javaslat a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 01-én /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Civilház - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér költségvetési szerv megszüntetésére

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.12.15. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat között fennálló egyes megbízási, vállalkozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 660-78/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: Iskolapszichológusi feladatellátás Kerekegyházán Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester J A N U Á R 1.) Az SZKT Kft., a SZEPARK Kft., valamint a VIVAÉP Rt. záró vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 2.) Az önkormányzati vágány- és felsővezeték törzsvagyonon szükséges beruházások jóváhagyása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendkívüli ülését Napirend: 2008. június 25-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000,E-mail: hivatal@bokony.hu Ügyiratszám:.../2008 M E G H Í V Ó Tárgy: Meghívó Bököny Község Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-30/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a pásztói hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Tárgy: Borbás Vilmosné bérlő Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonya folytatása

Tárgy: Borbás Vilmosné bérlő Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonya folytatása ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 23-AI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1650-11/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB XI. NAPIREND Tárgy: Borbás

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.09.22. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar megnevezésű, természetben

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

MEGHÍVÓ. Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 5. napján 17:45 órakor tartandó ülésére, az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. június 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. június 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. június 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Önkormányzati óvodák megszüntető alapító okiratának jóváhagyása... 2

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 82591/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 41. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Kadarka u. 16. számú ingatlan telekhatár-rendezésére

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 3517/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Ügyiratszám: U-20379/2016 Témafelelős: Czirok Jánosné

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Ügyiratszám: U-20379/2016 Témafelelős: Czirok Jánosné Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-354 Ügyiratszám: U-20379/2016 Témafelelős: Czirok Jánosné Tárgy: Szentes 7095/44 és 7095/45 hrsz-ú ingatlanokat érintő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A kerekegyházi Kölcsey és Dózsa György utca részleges felújítása nyertes pályázat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tárgy: A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 38278/2013. Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtandó 2009. évi CÉDE pályázatban

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Ipari Park (Patak utca) útfejlesztésének előkészítése Iktatószám:

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 14-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszámának túllépése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 28.-i ülésére 467-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. március 28.-i ülésére Tárgy: 8/2012. (I. 25.) Kth. határozat módosítása - Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumnak

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 21-7897./2011 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Előadók:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 18-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Április 10-i Rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Április 10-i Rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvét Kapuvár Városi Önkormányzat -testületének 2013. Április 10-i ülése 82 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2013. TARTALMAZZA Kapuvár Városi Önkormányzat -testülete 2013. Április 10-i Rendkívüli

Részletesebben

Döntés a Pécsre járó decsi lakóhelyű iskolás gyermekek étkezése után fizetendő önkormányzati hozzájárulásról

Döntés a Pécsre járó decsi lakóhelyű iskolás gyermekek étkezése után fizetendő önkormányzati hozzájárulásról Az előterjesztés száma: 35/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. március 5-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Pécsre

Részletesebben

J ászkisér V áros Ö n k o r m ányzata K épviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

J ászkisér V áros Ö n k o r m ányzata K épviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J ászkisér V áros Ö n k o r m ányzata K épviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 349-20/2013.. Jegyzőkönyv Jászkisér Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 26-i. k ö z g y ű l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 26-i. k ö z g y ű l é s é r e VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTERE Szám: 2130-4/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. március 26-i k ö z g y ű l é s é r e Tárgy: Döntés

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 1 Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 10. 20. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására és az önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 29-i ülésére 5149-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-i ülésére Tárgy: Tanulmányi szerződés megkötése a bölcsődevezetői feladat ellátásával kapcsolatban

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: /2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: /2012. 208/2012.(VIII.21.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.10.) önkormányzati rendelet 23. -ában

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben