HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM"

Átírás

1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúnánás Városi Önkormányzat június

2 Tartalomjegyzék A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Helyzetelemzés Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Az intézkedési területek részletes kifejtése Összegző táblázat - Terv Megvalósítás A program nyilvánossága Kötelezettségek és felelősségi körök Elfogadás módja és dátuma

3 Bevezetés A program háttere Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvénnyel, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelettel és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelettel Hajdúnánás Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Jelen program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. A program felépítése Az esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. A helyzetelemzés célja annak megállapítása, hogy a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek, és ezek alapján település milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzd. A helyzetelemzés alapján intézkedési tervet kell készíteni. A helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében a településeknek beavatkozásokat kell tervezniük. Az esélyegyenlőségi program felülvizsgálata A helyi esélyegyenlőségi programot öt évre kell tervezni. Időarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni. A Türr István Képző és Kutató Intézet esélyegyenlőségi munkatársai segítették a program elkészülését, valamint részt vesznek az esedékes felülvizsgálatában is. A program céljai A program prioritásai (szinergiában a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia felzárkózás-politikai céljaival): - csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kizáródásban élők aránya, - csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradása, gyengüljenek a szegénység 3

4 átörökítésének tendenciái, - csökkenjenek a hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű csoportok közötti társadalmi különbségek. A program kiterjed: - az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre, - az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, - a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, - olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. A megvalósítás során érvényesítendő körülmények a településen: - a szegregációmentesség; - a diszkriminációmentesség; - a társadalmi integráció; - a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása; - a megkülönböztetés tilalma; - az egyenlő bánásmód betartása; - az emberi méltóság tiszteletben tartása, - a társadalmi szolidaritás. Küldetésnyilatkozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat: - az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során, intézményfenntartói szerepkörében, pályázóként és a közpolitikák alakítójaként érvényesíti; - az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége során mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet kapjanak, elősegítve ezzel a település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is; - elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítás iránt: minden lakos számára lehetővé kívánja tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhasson, tanulhasson és élhessen a településen; - a képviselő-testület és szervei döntésein keresztül is kifejezi elkötelezettségét az esélyegyenlőség területén; - a jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatok ellátásán túl a társszervekkel, civil szerveződéseivel, egyházzal, önszerveződéseivel, társulásaival, egyesületeivel és alapítványaival együttműködve közösen törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén; - ösztönözi a hátrányos helyzetű csoportokat és egyéneket, hogy vegyenek részt a helyi közösség életében; 4

5 - esélyegyenlőségi politikáját minél szélesebb körben megismerteti a helyi munkáltatókkal, munkavállalókkal, a helyi polgárokkal és a partner szervezetekkel. A település bemutatása Hajdúnánás a Hajdúságban, az Alföld északi peremén, a Keleti-főcsatornától 2 km-re, Hajdú-Bihar megyében, az ország észak-keleti régiójában helyezkedik el. A város Debrecentől, a megyeszékhelytől északnyugatra 40 km-re, a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megyeszékhelyétől, Nyíregyházától délnyugatra 25 km-re, Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelyétől, Miskolctól 65 km-re fekszik. A hajdúvárosok egyikeként december 12-én kapott városi jogot. A város a közutakon kívül két autópályán is megközelíthető. Az M3-as autópálya két lehajtója 3 illetve 18 km-re, az M35-ös autópálya lehajtója 11 km-re található a várostól. A legközelebbi határátkelőhelyek Szlovákia (Tornyosnémeti 90 km), Ukrajna (Záhony 94 km) és Románia (Ártánd 97 km, Csengersima 117 km) irányába 1 1,5 órán belül közúton elérhetőek. Hajdúnánás testvértelepülései: Érmihályfalva (Románia), Ustron (Lengyelország), Pöstyén (Szlovákia). Hajdúnánáson január 1-jén fő volt az állandó lakosok száma, ezért Hajdúnánás Debrecen, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény és Balmazújváros után a megye ötödik legnagyobb városa. A település közigazgatási területe hektár, ebből hektár belterület. Hajdúnánás község nagyságú külterületi lakóhellyel is rendelkezik Hajdúnánás-Tedej névvel. Hajdúnánás város a megye térszerkezetileg kedvezőbb, fejlettebb, urbanizáltabb részén található, és jó talajadottságai, klímája révén mezőgazdasága kifejezetten fejlett. A város az 1970-es évekig agrárváros volt, majd az ipartelepítés következtében agrár-iparváros lett. Ezt a jellegét a mai napig megőrizte. A város lakossága elsősorban a jó minőségű löszháti földterületek megműveléséből él. Itt működik az ország egyik legnagyobb és legkorszerűbb gabona-feldolgozó malomüzeme. Több kisebb és közepes nagyságú ipari üzem is munkahelyet biztosít az itt élő embereknek. A közelmúltban megvalósult autópálya fejlesztések a város számára a korábbi időszaknál jelentősen jobb feltételeket, nagyobb lehetőségeket teremtettek. Igazgatási területén délnyugat-északkelet irányban halad keresztül az M3 autópálya, melyhez csomóponti kapcsolat épült ki a belterülettől északra, mintegy 3 km távolságra. A belterülettől déli irányban, a Balmazújvárosi úton 12 km távolságra érhető el a szomszédos Hajdúböszörmény igazgatási területén az M35 autópálya, ami Debrecenen kívül az M35 gyorsforgalmi út tervezett fejlesztései után kapcsolatot biztosít a megye bihari része és Románia (Nagyvárad, észak erdélyi autópálya) felé is. 5

6 Helyzetelemzés 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény előírásaira. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása Hajdúnánás város közigazgatási területén a következő önkormányzati rendeletek azok, amelyek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjait érintő szabályozást tartalmaznak: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet, amelyben a következő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások vannak szabályozva: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása. Az önkormányzati bérlakásokban lakó bérlők lakbértámogatásáról szóló 27/2004. (VI. 01.) Önkormányzati Rendelet, amelynek hatálya a - nem szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakások bérlői kivételével - a Hajdúnánás városban lévő önkormányzati bérlakások bérlőire terjed ki. Meghatározott mértékű lakbértámogatásra az a háztartás jogosult, amelyben: 6

7 a) az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élőnél a 250 %-át nem éri el, b) a fizetendő havi lakbér a háztartás havi összjövedelmének 30%-át, egyedül élőnél 20 %-át eléri vagy meghaladja, c) a háztartás az elismert lakásnagyságot nem meghaladó lakásban lakik. Hajdúnánás Városi Önkormányzat háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 44/2004. (X. 11.) Önkormányzati Rendelet A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások megállapításának helyi szabályairól szóló Önkormányzati Rendelet megalkotására vonatkozó 15/2008. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet, amely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint ez utóbbi természetbeni ellátásként való nyújtásának részletszabályait tartalmazza. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására vonatkozó 13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelet A Rendelet pozitív diszkriminációs rendelkezést tartalmaz az időskorúak meghatározott csoportja vonatkozásában, ugyanis megteremti a lehetőségét annak, hogy kérelemre mentesüljön a közszolgáltatás díjának megfizetése alól a kérelemnek a Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodáján történő benyújtását követő hónap elsejétől a 70. életévet betöltött egyedül élő személy. Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 26/2010. (XII. 15.) Önkormányzati Rendelet, amely alapján az önkormányzat a közművelődési feladatokat a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-vel kötött közművelődési megállapodással és a fenntartásában működő Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésével biztosítja. Az önkormányzat ezen feladatainak ellátásában együttműködik a város közművelődési intézményeivel, a város nevelési-oktatási intézményeivel, a városi székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel, a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, az egyházakkal és a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel. A lakás céljára szolgáló épületek utáni magánszemélyek kommunális adójáról szóló 32/2011. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet A jogszabály pozitív diszkriminációs rendelkezése, hogy mentesíti az adó megfizetése alól a 70. életévet tárgyév január 1-jéig betöltött személyt és azt a házaspárt, ahol a házastársak egyike a 70. életévet tárgyév január 1-jéig betöltötte. A mentesség csak egy lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. Szintén mentes az adófizetés alól a rendszeres szociális segélyben, vagy időskorúak járadékában részesülő adóalany kérelemre. A települési sportról szóló 35/2011. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet A Rendelet alapján az önkormányzat a kötelező feladatai mellett a helyi sporttevékenységet anyagi lehetőségeitől függően, elsősorban a következő módon támogatja: a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével, a szabadidősport- feltételeinek fejlesztésével, 7

8 a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvényének lebonyolításának segítségével, és a város adottságainak megfelelő részvétellel a nemzetközi sportkapcsolatokban. Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet A Rendelet értelmében az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés azzal a nagykorú magyar és Európai Uniós állampolgárral, továbbá állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolttal, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személlyel köthető, akinek családjában - a vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-át, egyedülálló esetében ezen összeg 250 %-át (szociálisan rászorult személy). A Rendelet fontos, az esélyegyenlőségi célcsoportok meghatározott körét érintő rendelkezése, miszerint a szociálisan rászorult személyek közül előnyben részesíti azokat a családokat (személyeket): akiknek a háztartásában 18 éven aluli gyermek(ek) van(nak), akiknél a családban fertőző betegségben, vagy súlyos egészségkárosodásban szenvedő személy van, akik hajléktalanok, valamint szükséglakásban vagy zsúfolt lakáskörülmények között laknak. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet Ebben a jogszabályban tervezte a képviselő-testület a különböző helyi rendeletekben szabályozott ellátások, szolgáltatások, ösztöndíjak, támogatások és mentességek kiadásait. A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) Önkormányzati Rendelet A Rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások: a rendszeres szociális segély, a krízishelyzetbe kerültek segélyezése, az átmeneti segély és a temetési segély; a természetbeni ellátások: a közgyógyellátás, a köztemetés, az aktív korúak ellátása, az átmeneti segély és szociális földprogram. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2013. (III. 29.) Önkormányzati Rendelet Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: a.) Alapszolgáltatások keretében: aa) családsegítés, ab) tanyagondnoki szolgáltatás, ac) étkeztetés, ad) házi segítségnyújtás, ae) közösségi ellátások, af) támogató szolgáltatás, ag) nappali ellátás. 8

9 b.) Szakosított ellátás keretében: ba) átmeneti elhelyezés. Az ellátást igénybe vevők részére az önkormányzat az alap- és szakosított ellátási formák közül: a.) a családsegítést és a tanyagondnoki szolgáltatást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde (Hajdúnánás, Kossuth u. 19.) útján, b.) az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az időskorúak nappali ellátását, és az időskorúak átmeneti elhelyezését a Hajdúnánási Református Egyházközséggel (Hajdúnánás, Kossuth u. 2.) kötött ellátási szerződés keretében látja el. A jogosultság feltételeinek részletes szabályait az Egyházközség Presbitériuma határozza meg. c.) a fogyatékosok nappali ellátását a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (Hajdúnánás, Magyar u. 46.) által, a szenvedélybetegek nappali ellátását pedig a Baptista Tevékeny Misszió (Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 14.) által biztosítja. A talajterhelési díjról szóló 12/2013. (III. 29.) Önkormányzati Rendelet A Rendelet alapján mentesül kérelemre a talajterhelési díj megfizetése alól a 70. életévet tárgyév január 1-jéig betöltött egyedül élő személy. A mentesség csak egy ingatlan után illeti meg a magánszemélyt. A lakásfenntartási támogatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben tárgyév folyamán részesülők kérelemre szintén mentesülnek a díjfizetés alól. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában rugalmas munkahely kialakítása című, TÁMOP / számú pályázat célja a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói számára a munka és magánélet összeegyeztetésének segítése. Ennek érdekében újragondolásra kerülnek a kritikus folyamatok, az ügyfélfogadás és ügyiratkezelés párhuzamossága. A kiégés megelőzés eszközeként kialakításra kerül a tervszerű munkakörváltás. A vezetők képzésben részesülnek a saját időgazdálkodási szokásaikból eredő problémák kiküszöbölésére, a beosztottak idejével való gazdálkodás és a visszajelzések hatékonyságának fejlesztése. A projekt célcsoportjait alkotják a nők és a családok is. A projekt megvalósítása során az alábbi esélyegyenlőségi intézkedések teljesítését vállalja a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása: a szervezeten belüli esélyegyenlőség érvényesítéséhez és az egyenlő bánásmód biztosításához vállalja a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal az esélyegyenlőségi funkció megőrzését a fenntartási idő végéig. 9

10 2. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzés tartása: a diszkriminációmentesség és az egyenlő bánásmód érvényesítésének feladatairól és eszközeiről, a nők helyzetének sajátosságairól a szervezet évente képzést tart. 3. GYES-en, GYED-en lévő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal számára is fontos, hogy a gyesen, gyeden lévő munkavállaló is szakmai és kollegiális kapcsolatban maradjon a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatallal. Munkahelyéhez, kollégáihoz tudjon kapcsolódni, a gyes, gyed ideje alatt is, ne essen ki az információáramlásból; ezzel is megkönnyítve számára a visszatérést. A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal vállalja, hogy a visszatérést segítő, szervezett dokumentált módon a minden évben megrendezésre kerülő köztisztviselői napra meghívja a gyesen, gyeden lévő dolgozókat is. 4. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe: A projekt tervezése során szervezeti szükségletfelmérés készült. Ennek során nem csak a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal adatai kerültek összegyűjtésre, hanem interjúk segítségével azoknak a véleményei, javaslatai, illetve jellemzői is felmérésre kerültek, akiket a megvalósuló tevékenységek közvetlenül érinteni fognak. A csoportos interjúkon részt vett a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi munkavállalója, így valamennyi családos munkavállaló és női munkavállaló is. A szükségletfelmérés eredményei értékelésre kerültek, és erre épült fel a projekt szakmai terve. A bevont esélyegyenlőségi célcsoportok: családok, nők. 5. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti: Célcsoport: Családbarát, Nemek egyenlősége A projekt tervezése során kiemelt figyelmet fordított a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal arra, hogy érvényesüljenek a családbarát megvalósítások, amelynek eszköze volt, hogy csoportos interjúval feltárásra került a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó szülők véleménye, elvárása, prioritásai. Ugyanígy, bevonásra kerültek a női munkavállalók, csoportos interjúval. A projekt szakmai tartalma ezen csoportok meglátásai, elvárásai, szükségletei alapján került kidolgozásra. Gyakorlatilag a projekt meghatározó vonása - a projekt céljából adódóan -, hogy ezen célcsoportok érdekében kerülnek fejlesztések megvalósításra, az ő prioritásaik, szükségleteik részletes feltárására építve. A helyi esélyegyenlőségi program kapcsolódik Hajdúnánás Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervéhez, Hajdúnánás Város Településfejlesztési Koncepciójához és Hajdúnánás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájához. Hajdúnánás Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat - eleget téve az Egyenlő bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény előírásának - esélyegyenlőségi programot készített a település közoktatás szolgáltatásában az alábbi fő törekvések érvényesítésére: a diszkriminációmentesség biztosítása a szegregációmentesség biztosítása a minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása az integráció biztosítása. 10

11 Az esélyegyenlőségi terv alapvető célja, hogy járuljon hozzá a közoktatási /óvodai, iskolai/ ellátást kísérő egészségügyi, szociális, korosztályi közművelődési szolgáltatások tudatos tervezésével és követésével a szegregációs és szelekciós hatások kiiktatásához, ezáltal a társadalmi különbségek mélyülésének megakadályozásához. Hajdúnánás Város Településfejlesztési Koncepciója: Hajdúnánáson minden, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény által előírt szociális ellátás biztosított, emellett a városban működnek civil szervezetek, amelyeket a segítségre szoruló, valamint a hátrányos helyzetű városlakók szintén igénybe vehetnek (Vöröskereszt, támogató szolgálatok, házi segítségnyújtó szolgálatok). Ezek az intézmények a település központi övezetében, jól megközelíthető helyen működnek, többségük legalább részben akadálymentesített, azonban a jogszabály által előírt, teljes körű akadálymentesítés megvalósulásához még több hiányosságot pótolni kell. Hajdúnánás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája értelmében: Az IVS részletesen foglalkozik szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területekkel; lásd 3.5 pont. 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet értelmében január 1-jei hatállyal Hajdúnánás járásszékhely településnek minősül, Folyás, Görbeháza, Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza és Újtikos települések alkotják a Hajdúnánási járást. Hajdúnánási Járási Hivatal A Hajdúnánási Járási Hivatal január 1-jével két helyszínen, a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u szám alatt és a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám alatt kezdte meg munkáját. A Hajdúnánási Járási Hivatalhoz a székhelyen kívül Polgár, Folyás Görbeháza, Újtikos és Tiszagyulaháza települések tartoznak. A Hivatal két alapvető egységre bontható. Van az ún. törzshivatal, amelyet a Hatósági és Okmányirodai Osztály alkot. Vannak emellett az ún. szakigazgatási szervei; az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal, a Gyámhivatal és a Munkaügyi Kirendeltség. Az okmányirodákhoz tartozó ügyeket, pl. személy- és lakcímigazolvánnyal, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával, vezetői engedéllyel, illetve vállalkozói engedéllyel, gépjárművel kapcsolatos ügyeket, továbbra is az okmányiroda épületében, a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám alatt intézhetik az ügyfelek A Hatósági Osztály szociális és egyéb járási hivatali ügyekkel foglalkozik. A korábban önkormányzathoz tartozó ügyek közül többek között az alanyi jogú és fokozott ápolást igénylők ápolása címén járó ápolási díjjal, az időskorúak járadékával, az alanyi és normatív közgyógyigazolvánnyal, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal, illetve a hadi gondozottakkal kapcsolatos ügyek azok, amelyek a járási hivatalhoz kerültek. Emellett szakigazgatási szervei a korábban is hozzájuk tartozó ügyeket, állategészségügyi, munkaügyi, gyámhivatali ügyeket intézik tovább. Mindannyian 11

12 a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u szám alatt. Lehetőség van népegészségügyi és járványügyi feladat intézésére is hivatalban a harmadik emeleten, illetve a falugazdász az első emeleten várja ügyfeleit. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal március 1-jével alakult meg a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyás, Tiszagyulaháza és Újtikos községek részvételével. Minden település ugyanúgy gazdálkodik forrásaival, mint eddig. A közös hivatal esetén fontos, hogy a csatlakozott településeken folyamatosan biztosított legyen az ügyintézés. Itt sem történt változás, mindhárom községben ügyintézők vannak, legfeljebb az irat és az ügyintéző utazik, nem az ügyfelek. A közös hivatal elsődleges rendeltetése a döntéselőkészítés, a döntések végrehajtásának szervezése. A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal sajátossága, hogy a négy település önkormányzatainak döntéseit készíti elő, ezért az egyes települések sajátosságainak figyelembevétele elengedhetetlen a színvonalas munkavégzéshez, hiszen eltérő adottságokat, lehetőségeket, prioritásokat kell folyamatosan szem előtt tartani. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerülete A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben előírtaknak megfelelően, január 1. napjától - az óvodai nevelés kivételével - az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásról. Az állami fenntartásba kerülő iskolák fenntartói feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el, amelynek területi szerveként működik a Hajdúnánási Tankerület a járás székhelyén. A Hajdúnánási Tankerülethez Hajdúnánás, Polgár, Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újtikos települések illetékességi területén működő általános iskolák tartoznak. A Hajdúnánási Tankerület a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) épületében kezdte meg működését. Feladatai ellátása során szorosan együttműködik a települések önkormányzataival, a települések nevelési-oktatási intézményeivel, a társszervezetekkel, a kormányhivatallal. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányításával, a fenntartói és működtetői feladatok ellátása során arra törekszik, hogy biztosítsa az intézmények jogszerű és szakszerű folyamatos működését, támogató segítséget nyújtson az intézményvezetői munkához, biztosítsa a gazdálkodási folyamatok személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeit. Elérendő célként fogalmazza meg, hogy konstruktív együttműködéssel elérhető a tanulók, a szülők és az intézményekben dolgozók érdekeinek megfelelő, a társadalmi igényeket kielégítő esélyteremtő piacképes tudást, végzettséget biztosító iskolarendszer kialakítása és működtetése. A tankerület feladata többek között - a településfejlesztési koncepciók, a Hajdú-Bihar megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv figyelembe vételével - a tankerület általános iskolai intézményhálózatának korszerűsítése, feltételeinek javításával és esélyegyenlőségének biztosítása, a nevelés-oktatás módszereivel és eszközeivel a szociális hátrányok kompenzálása, a szolgáltatások mindenki számára történő elérése, az oktatás-nevelés szakmai színvonalának növelése. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása. Hajdúnánás Városi Önkormányzat részére - a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése során felhasznált, az 1. számú mellékletet képező adattáblákon kívül - nem áll rendelkezésre az esélyegyenlőség szempontjából releváns adat, mely alapján a kutatásokat át lehetne tekinteni, vagy az adathiányokat ki lehetne mutatni. 12

13 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet Hajdúnánás abban a szerencsés helyzetben van, hogy településünkön eltérően a környező településektől klasszikus szegregációs terület, telep nem található. Ebből következően a szociális problémák ilyenfajta területi koncentrálódása sem jelent speciális beavatkozási feladatokat a szakmabeliek számára. Komoly problémát a munkanélküliségi ráta folyamatos emelkedése jelenti, mely nemcsak az álláskereső, hanem családja, mikrokörnyezete szociális helyzetét is erősen befolyásolja. Az önkormányzat nem kötelező szociális szolgáltatások, (pl. tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak átmeneti elhelyezést nyújtó intézménye) valamint saját forráson alapuló pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (balneoterápiás támogatás, tüzelőgyűjtés, étkezési térítési díj kedvezmény, stb.) biztosításával igyekszik a városban élők szociális helyzetét javítani. A gazdasági válság településünkön is erősen érezteti hatását, hiszen az építőipari beruházások minimálisra csökkentek, több cég is felszámolásra került, az egyéni vállalkozók száma is csökkent. Ezen tendenciák következménye, hogy negyedével emelkedett az álláskeresők száma. Az önkormányzat eszközeivel igyekszik kis és nagyvállalkozókat a településre csábítani, munkahelyteremtésre ösztönözni, ugyanakkor a 3.2. pontban részletezett képzési struktúrában törekszik arra is, hogy a betelepülni szándékozó vállalkozások számára képzett munkaerőt biztosítson. A nehéz gazdasági helyzet következtében sajnos a településről elvándorlás is felerősödött, emellett problémát jelent a természetes fogyás is. Az alábbiakban a lakónépességre vonatkozó adatokat szeretnénk elemezni: Lakónépesség 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén lakónépesség 2007 (fő) fő 2008 (fő) fő Lakónépesség számának változása (%) -1% 2009 (fő) fő Lakónépesség számának változása (%) -1% 2010 (fő) fő Lakónépesség számának változása (%) -1% 2011 (fő) fő 13

14 Lakónépesség számának változása (%) -1 % 2012 (fő) fő Lakónépesség számának változása (%) + 2% Forrás: TeIR, KSH-TSTAR A táblázat adataiból kimutatható, hogy a közötti időszakban átlagosan 1%-kal csökkent a város lakosságának száma, mely önmagában nem ad okot komoly aggodalomra, azonban a tendencia mindenképp figyelemfelhívó jellegű. Érdemes lenne vizsgálni a ben végbement 424 fős lakosságszám növekedés okát, melyre azonban a dokumentum jellege és terjedelme nem ad lehetőséget. 2. számú táblázat - Állandó népesség állandó népesség száma nő férfi 0-2 évesek 0-14 éves nők 0-14 éves férfiak éves nők éves férfiak éves nők éves férfiak éves nők éves férfiak 65 év feletti nők 65 év feletti férfiak fő 8922 fő 50,68% 8681 fő 49,31% 440 fő 2,49% 1194 fő 6,78% 1311 fő 7,44% 270 fő 1,53% 327 fő 1,85% 5172 fő 29,38 % 5487 fő 31,17% 574 fő 3,26% 495 fő 2,81% fő 9,14% 980 fő 5,56% 14

15 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR A lakónépesség korösszetételét elemezve látható, hogy Hajdúnánáson a férfi lakosság a nőkhöz viszonyítva közel 20%-kal nagyobb számarányban él a településen. A táblázat adataiból következtethetünk arra is, hogy a lakosság 40%-a inaktív korban lévő személy, azaz 18 év alatti, vagy 60 év feletti. 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció Hajdúnánás város gazdaságát az 1990-es évekig a mezőgazdaság, a textilipar, gépgyártás határozta meg. A rendszerváltást követően végbement privatizációs folyamatok, és üzembezárások még ma is negatív hatással vannak a település, a térség gazdaságára. Sajnos ma már csak kevés számban működnek azok az ipari létesítmények, melyek a nagy arányú, szakképzelten munkaerőt foglalkoztatni képesek. Mint ahogyan a település bemutatásánál már kifejtésre került, városunkban a mezőgazdasági szektor az, melyből az itt élők jelentős része jövedelmet termel. A munkanélküliségi ráta a térség többi településéhez képest alacsonyabb. A képesítési szint javításához az önkormányzat a közhasznú foglalkoztatás és a START munkaprogram keretében biztosított a Türr István Képző Központtal közösen fenntartott, ingyenes képzésekkel járul hozzá. Az alábbi táblázatban a nyilvántartott álláskeresők állandó lakónépességhez viszonyított arányát szeretnénk elemezni: 3. számú diagram: Állandó lakónépesség Nyilvántartott álláskeresık száma Forrás: Teir/KSH A lakónépesség korösszetételének, fogyásának adatait a korábbi adatsorokban már vizsgáltuk, az adatokat összevetve viszont az is megállapítható, hogy az egyre fogyatkozó lakónépességen belül 2009-ben több, mint 20 %-kal emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma. A 2011-ben kimutatott, kb. 14 %-os csökkenés vélhetőleg a 2011-es közfoglalkoztatatási struktúrának köszönhető. Ebben az évben a közfoglalkoztatási rendszerek rövid és hosszú távú közfoglalkoztatási alprogramokból tevődtek össze. A rövid időtartamú közfoglalkoztatás 2-4 hónapon át tartó, napi 4-8 órás 15

16 foglalkoztatást jelentett, melynek hatására megnövekedett azok száma, akik bekapcsolódhattak a projektekbe. A nyilvántartott álláskeresők képzettségi szintje 2008-ban és 2011-ben 4. számú diagram Álláskeresık megoszlása általánossal sem rendelkezık Alapfokú végzettségőek Középfokú végzettségőek Felsıfokú végzettségőek 5. számú diagram 2011: 363 Álláskeresık megoszlása általános iskolával sem rendelkezık Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezık Középfokú végzettséggel rendelkezık Felsıfokú végzettséggel rendelkezık 16

17 Az aktív korúak megoszlása életkor szerint 6. számú táblázat Ez a táblázat jól mutatja az aktív korú népesség folyamatos csökkenését. Amennyiben ez a folyamat nem változik, egyre kisebb lesz az a társadalmi réteg, akinek az egyre nagyobb gazdaságilag inaktív társadalmi csoportok eltartásáról gondoskodniuk szükséges. (A táblázat azért nem koherens a 2. számú táblázat adataival, mert nem azonosak az életkori megoszlások.) A vizsgált évek adataiból láthatjuk, hogy a nyilvántartott álláskeresők között az alapfokú végzettségűek aránya majdnem kétszerese a középfokú végzettségűek arányának. Ezek az adatok alátámasztják, hogy városunkban még mindig jelentős a képzetlen munkaerő, ezt a problematikát az Önkormányzat is felismerte és képzési projekteket indított a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek felzárkóztatására. A nyilvántartott álláskeresők életkor szerinti megoszlása 7. számú táblázat nyilvántartott álláskeresők száma összesen 20 éves és fiatalabb év év fő nincs adat fő nincs adat % nincs adat fő nincs adat % nincs adat fő nincs adat % nincs adat 17

18 31-35 év év év év év év 61 év felett fő nincs adat % nincs adat fő nincs adat % nincs adat fő nincs adat % nincs adat fő nincs adat % nincs adat fő nincs adat % nincs adat fő nincs adat % nincs adat fő nincs adat % nincs adat Az adatokat elemezve megállapítható, hogy a munkanélküliek között magas az év közötti korosztály aránya. Ez azért fontos adat, mert ők az a csoport, akik még nem tartoznak a védett kor jogintézményének hatálya alá, ugyanakkor rendkívül nehéz elhelyezkedniük. Hajdúnánás Városi Önkormányzat az általa működtetett START programban kiemelt figyelmet fordít ezen korosztály foglalkoztatására, ugyanakkor fontosnak tartjuk a korosztály foglalkoztatását elősegítő, egyéb támogatott foglalkoztatási pályázatok nyomon követését, a források minél magasabb kihasználását. 8. számú táblázat - a nyilvántartott álláskeresők és az álláskeresési segélyben részesülők aránya: Nyilvántartott álláskeresők száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % negyedév , negyedév , negyedév , negyedév , átlag negyedév , negyedév ,51 18

19 negyedév , negyedév , átlag negyedév , negyedév , negyedév , negyedév , átlag negyedév , negyedév , negyedév , negyedév , átlag negyedév , negyedév , negyedév , negyedév , átlag A korábbi jogszabályi feltételeknek megfelelően az álláskeresők a Munkaügyi Központ által adható ellátásai két részre voltak oszthatóak: álláskeresési járadékra, valamint álláskeresési segélyre. Amennyiben valaki rendelkezett az előírt időtartamú munkaviszonnyal, az elsőként járadékot, ennek lejártát követően segélyre volt jogosult. Jelenleg csak álláskeresési járadék megállapítására van lehetőség, nyugdíj előtti álláskeresési segélyre pedig az a kérelmező szerezhet jogosultságot, aki egyéb feltételek fennállása mellett a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt megelőző 5 éven belüli életkorban van. Amennyiben az ellátásra való jogosultságát az ellátott kimerítette, a települési önkormányzattól rendszeres szociális segélyre, vagy foglalkoztatást-helyettesítő támogatásra szerezhet jogosultságot. A legmagasabb arányban folyósított támogatások időszakában (2010, és 2011) is csak az álláskeresők 1/3-a részesült álláskeresési segélyben. A munkanélküliek 2/3-a vagy járadékot kapott, vagy közfoglalkoztatásban vett részt, vagy az önkormányzat által folyósított aktív korúak ellátására szerzett jogosultságot a tárgyidőszakban. 19

20 9. számú táblázat A nyilvántartott álláskeresők és az álláskeresési járadékra jogosultak aránya: nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak fő fő % , , , , Az álláskeresési járadék feltétele a jogszabályban előírt jelenleg a munkanélkülivé válást megelőző 3 éven belül 360 nap - jogosultsági idő megléte. A táblázat adataiból látható, hogy a munkanélküliek jelentős része rendelkezett ezzel a jogosultsági idővel. A települési önkormányzat által aktív korúak számára nyújtott támogatások 10. számú táblázat év Rendszeres szociális segélyben részesülők száma Foglalkoztatást-helyettesítő támogatásban (korábban rendelkezésre állási támogatásban, majd bérpótló juttatásban) részesülők száma Az önkormányzat által folyósított összeg fő e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Összesen: E Ft. Forrás: Helyi adatgyűjtés A táblázat azt mutatja meg, hogy a közötti időszakban hány esetben került megállapításra munkanélküliséggel összefüggő szociális juttatás. A rendszeres szociális segélyben részesülők arányának évről évre történő radikális csökkenésének magyarázata, hogy évet megelőzően munkanélküliség okán önkormányzatunktól 20

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. június Tartalomjegyzék A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról Az előterjesztés száma: 32/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. február 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tájékoztató a. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A. évben Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Típus Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Jogosultság feltételei Ki állapítja meg? Forma/összeg 1. Rendszeres szociális segély 1993. évi III.törvény (továbbiakban: Szt.) 37. az öregségi nyugdíj

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 9. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben