SEMJÉNI KRÓNIKA december 2008/4. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám"

Átírás

1 Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA december 2008/4. szám A szeretet és békesség ünnepe A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embe- rek hirdetik az örömhírt. nagybevásárlás, takarítás, év végi mennyire érvényesült és mennyire zárás, ajándékkészítés, családi figyeltünk egymásra, mindenki programok torlódnak egymásra. csak saját maga válaszolhatja meg. Mégis a közelgõ ünnep, karácsony Karácsony ünnepekor erre is válaünnepe egyre nagyobb fényesség- szolni kell, kimondatlanul is, mert a gel világít ebben a sötétségben. karácsony titka az önfeláldozó, fel- Várjuk megérkezését, csendességét tétel nélküli szeretet. még akkor is, ha nincs kivel meg- Tudom, nem volt könnyû a osztanunk ezt a napot. Karácsony as év, és várhatóan a következõ eszünnepe az egész keresztény világ tendõ sem ígérkezik könnyebbnek. számára egyet jelent: Jézus Krisztus Minden megpróbáltatás ellenére készületését, s ez által az örök meg- rem, hogy bizakodón tekintsünk a újulást. jövõbe. A megújulás érvényes Kállósem- Boldoguljunk közösen a hétközjén közösségére is. Az év végén szá- napokon és az ünnepnapokon egymot vetünk tetteinkkel, mit építet- aránt! tünk, hogyan éltünk az elõzõ kará- Minden kállósemjéni polgárnak csony óta? Településünk lakossága ezúton kívánom, hogy a szeretet és a utakkal, kerékpárúttal, felújított vele járó békesség tegye széppé ünépületekkel, rendezvényekkel, kö- nepünket! Ez az õsi prófécia az, amit az elsõ karácsonyt várók vetettek papírra, zösségi élményekkel lett gazdagabb. és ez az, amelyet azóta is minden A fennálló nehéz gazdasági esztendõben újra és újra felidézünk. körülmények ellenére biztosítani Advent vége táján késõn érkezõ tudtuk intézményeink zavartalan reggelekben és korán leszálló estéktehetjük mûködését. Mindezt tiszta szívvel ben van részünk. Mindennapjaink közös karácsonyfánk alá. egyre zsúfoltabbak: karácsonyi Azt, hogy a szeretet parancsa Márai Sándor: Az ünnepekrõl Áldott, Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok Kállósemjén minden lakosának! Nagy Béla polgármester Ha az ünnep elérkezik, akkor ün- Az ünnep a különbözés. Az ünnep Az ünnep az élet rangja, felsõbb nepelj egészen a mély és varázsos rendhagyás. Az értelme. Készülj föl reá testben és Tisztálkodjál belülrõl és kívülrõl. ünnep legyen ünnepies. Legyen ben- lélekben. Felejts el mindent, ami a köznapok ne tánc, virág, fiatal nõk, válogatott szertartása és feladata. étkek, vérpezsdítõ és feledkezést S nemcsak a naptárnak van piros Az ünnepet nemcsak a naptárban nyújtó italok. S mindenek fölött le- betûs napja. Az élet elhoz másféle, írják piros betûkkel. Nézd a régie- gyen benne valami a régi rendtar- láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor ket, milyen áhítatosan, milyen fel- tásból, a hetedik napból, a megsza- felejts el mindent, figyelj az ünneptétlenül, milyen körülményesen, kításból, a teljes kikapcsolásból, le- re. mennyi vad örömmel ünnepeltek! gyen benne áhítat és föltétlenség.

2 Semjéni Krónika december Biztonságosan a kerékpárúton A kerékpárút alapkövének letételében segédkezett Kállósemjén polgármestere, Nagy Béla is (jobbra) Elkészült a Kállósemjént A kerékpárút átadó ünnep- Nagykállóval összekötõ, a sége án (szombaközlekedés biztonságát szol- ton), 13 óra 45 perckor lesz a gáló kerékpárút. A 3,3 km-es Kossuth út és Csentrét út keszakaszon megvalósult beru- resztezõdésénél, ahová várházás költségeinek 90 száza- juk Veres János pénzügymilékát ÉAOP-támogatás, 10 nisztert, Gazda Lászlót, az százalékát a két önkormány- Észak-alföldi Regionális Fejzat önerõ hozzájárulása fe- lesztési Tanács elnökét, Dedezte. Ezzel lehetõvé vált, mendi László országgyûlési hogy a kerékpárral közleke- képviselõt, Seszták Oszkárt a dõk biztonságosan, kényel- megyei közgyûlés elnökét és mesebb körülmények között dr. Debreczeni Ferencet, az juthassanak el nagykállói Észak-alföldi Regionális Fejmunkahelyükre, ügyeik inté- lesztési Ügynökség igazgatózésére, vagy csak egyszerûen ját. Természetesen szeretettel a mozgás örömének hódol- várjuk Kállósemjén minden hassanak biztonságban. lakosát is az ünnepségre. Ösztöndíj segíti a tanulást Kállósemjén nagyközség önkormányzata ebben az évben is részt vett az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatban. Mint az már köztudott, Bursa Hungarica ösztöndíj 3 részbõl tevõdik össze: települési, megyei és intézményi ösztöndíjrészbõl. Örömmel tesszük közzé azoknak a pályázóknak a nevét, akiket az önkormányzat képviselõ-testülete a évben támogatásban részesít. Bursa Hungarica ösztöndíjasok a évben. A típusú pályázók 1./ Nagy Gergõ Kállósemjén, Batthyány utca Ft/hó 2./Medvigy Renáta Kállósemjén, Vasvári P Ft/hó 3./Harsányi Mónika Kállósemjén, Kilián utca Ft/hó 4./Ladik László Kállósemjén, Alkotmány utca Ft/hó 5./Tóth Erika Kállósemjén, Toldi utca Ft/hó 6./Gyuricska Viktória Kállósemjén, Sziklai S. utca 5/c Ft/hó 7./Herdzku Dóra Kállósemjén, Kossuth út Ft/hó 8./Papp Kinga Kállósemjén, Vasvári P. utca Ft/hó 9./Lipkovics Klára Kállósemjén, Petõfi utca Ft/hó 10./Miron Melinda Kállósemjén, Kossuth út Ft/hó 11./Pisák Ildikó Kállósemjén, Rákóczi utca Ft/hó 12./Gyõri Andrea Kállósemjén, Vasvári P. utca Ft/hó 13./Ladik Marianna Kállósemjén, Batthyány utca Ft/hó 14./Kóth Zsuzsanna Kállósemjén, Rákóczi utca Ft/hó 15./Teski Laura Kállósemjén, Petõfi utca Ft/hó 16./Lipcsei Imre Kállósemjén, Dózsa Gy. utca 19/a Ft/hó 17./Varga Csaba Kállósemjén, Nagy S. utca Ft/hó 18./ Schwartz Sándor Kállósemjén, Török i. utca Ft/hó 19./ Papp László Kállósemjén, Vasvári Pál utca Ft/hó 20./ Farkas Zsuzsa Kállósemjén, Gábor Á. utca Ft/hó B típusú pályázó 1./ Üveges Lívia Kállósemjén, Ady. Endre utca Ft/hó

3 2008. december A betlehemi csillag Sokan úgy képzelik, Mégis valószínûbb, hogy a napkeleti bölcsek a hogy a három bölcsnek fejük fölött pár száz méter elegendõ volt a csillag felmagasságban lévõ csillag- tûnése, mint jel. Azonnal ra szegezett tekintettel elindultak a Megváltót bukdácsoltak hosszú útju- megkeresni. Lehetséges, kon. Természettudósok hogy hosszú vándorlásuk valóban alátámasztották, nagy részén nem is láthat- hogy akkoriban feltûnt egy ták a csillagot, de nem for- csillag, amit Kepler dultak vissza, nem inogtak október 10-én újra meglá- meg. Hallhattak ilyen gú- tott és Novának nevezett nyolódást is: Ábrándokat el. kergettek, naivak vagy- tok Azonban õk mentek tovább csillag nélkül is, mert a szívükbe volt rejtve a csillaglátás élménye. Mentek, mert értelmesek bölcsek voltak. Bölcsességük, ismereteik és logikájuk pedig azt mondatta velük: Van Isten! Közénk jött Isten! Meg kell keresnünk õt! Az életünk vándorlás: Emlékeinkben talán van egy élmény, amelyet már nem tapasztalunk, de még ott van valahol a szívünk mélyén, s ha rá gondolunk, jó érzés tölt el bennünket. Meghívó a karácsonyi koncertre Tisztelt Kállósemjéni Lakosok! 3 Semjéni Krónika Vannak nekünk is ismereteink a világról, az Isten- rõl, emlékeink arról az idõrõl, amikor mi is Betlehem felé mentünk tiszta szívvel és várakozással. A napkeleti bölcsek eljutottak oda. mert minden körülmények között kitar- tottak az Isten felé vezetõ úton. Vajon mi láthatjuk-e még a csillagot? Van-e bennünk elég bölcsesség a kitartáshoz, az Isten felé vezetõ úton? Kocsis Imre parókus Éjféli szentmise harangszava várja azt, aki a lelkét szeretetre tárja. Nagykendõk mozdulnak, s apró lábak lépnek, sok helyen csendül fel öröm-, s hálaének A református egyház és Kállósemjén nagyközség képviselõ-testülete nevében tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, december 20-án (szombaton) 18 órától a református templomban tartandó KARÁCSONYI KONCERTRE. Kovácsné Somogyi Katalin Tiszteletes asszony Nagy Béla polgármester A karácsonyi szertartások rendje templomainkban Görög katolikus templom: Református templom: Római katolikus templom: December 24-én (szerda) December 24. (szerda): szenteste December 24. (szerda): szenteste éjfélkor szentmise 00 ünnepi istentisztelet 17 -kor éjfélkor hagyományos szentmise December 25-én (csütörtök) December 25. (csütörtök): December 25. (csütörtök): 10 órakor ünnepi szentmise karácsony elsõ napja mise 8.30-kor és kor 00 utána a gyerekek pásztorjátéka úrvacsorai istentisztelet de. 11 -kor December 26. (péntek): December 26-án (péntek) December 26. (péntek): mise 8.30-kor és kor 10 órakor ünnepi szentmise karácsony második napja December 27. (szombat): mise December 27-én (szombat) ünnepi istentisztelet de. 11 -kor kor és kor. Szent János áldás a ½ 9 és ½ 11-kor mise December 31. (szerda): az óesztendõ szilveszteri borokra és pezsgõkre. December 28-án (vasárnap) estéje December 31. (szerda): 00 ½ 9 és ½ 11-kor mise istentisztelet 17 -kor 18 órakor hálaadás December 31-én (szerda) Január 1. (csütörtök): az új esztendõ Január 1.(csütörtök): mise 8.30-kor és 10 órakor hálaadó szentmise elsõ napja kor, házszentelés igény sze- Január 1-jén (csütörtök) 00 istentisztelet de. 11 -kor rint. A tanyák ünnepi miséi szerve- 10 órakor szentmise zés alatt, külön értesítéssel.

4 Semjéni Krónika december Ajándék a lélek mélyébõl Drága advent köszön- Beleveszünk az ünnep Eszeveszett ajándék-vátünk, szívünk virága vár elõtti készülõdésbe, rohanás- sárlással próbáljuk pótolni zengett az ének a református ba, aggódunk, hogy minden azt, amit az év addigi részétemplom falai közt advent földi kellék meglegyen és a ben elmulasztottunk. Nem második vasárnapján. Mit is helyén legyen. Ezerszer át- törõdtem eleget gyermekemjelen számunkra a kará- gondoljuk, hogy nem ma- mel? Hát akkor megvecsony? Az elõbb feltett kér- radt-e le valaki a megaján- szem most neki, a legdrágább désre próbál választ találni dékozandók listájáról vagy játékot, ruhát, mobiltelefont, Kovácsné Somogyi Katalin valami az ünnepi asztalról. vagy számítógépet. Nem fi- tiszteletes asszony is, aki 4. Közben észre sem vesszük, gyeltem a társamra az elmúlt éve teljesít missziós szolgá- hogy pontosan a legfonto- hónapokban, és úgy érzem, latot Kállósemjénben. sabb, a lelkünk marad ki a ka- hogy elhidegültünk egymás- Mély tisztelettel ajánljuk rácsonyi elõkészületbõl, és tól? Beszélgetés, magya- minden kedves olvasónk fi- magából az ünnepbõl. rázkodás, bocsánatot kérõ gyelmébe nagytiszteletû tisz- A Jézus születése elõtti szeretetteljes szavak helyett teletes asszony ünnepváró napokban a TV hírei nem ar- könnyebb egy drága megle- szavait. ról szólnak, hogy zsúfolásig petés megvásárlása. Majd megtelt templomokban ké- megmutatom én mindenki- Ha embereket kérdez- szülnek a hívõk az ünnepre, nek, mennyire szeretem az nénk meg arról: Mit jelent hanem arról, hogy mindenki enyéimet, még akkor is, ha számodra a karácsony? a az üzletekben tolong, lök- kiürül a pénztárcám! gonválaszok hallatán kissé meg- dösi a másikat, hogy min- doljuk bölcselkedve ma- lepõdnénk. Karácsony na- denük meglegyen, ami gunkban. Pedig higy- gyon sokak számára azt az emberi gondolkozá- gyétek el, sajnálatra eseményt jelenti, amikor sunk szerint szüksé- méltó az, aki csak így végre együtt van a család, és ges a méltó, meghitt tudja megmutatni boldogság tölti el szívünket. ünnepléshez. Már szeretetét! A világ Látjuk gyermekeinket, uno- régen nem Jézus- legdrágább aján- káinkat, szeretteinket és a ról, és nem Isten déka sem pó- karácsonyfák melegséget szeretetérõl szól tolhatja azt a árasztó fényénél szinte úgy a karácsony, ha- szeretetet, érezzük, hogy az egész világ- nem kereske- m e g b o - egyetem megállt egy pilla- d e l e m m é csátást, natra az örömtõl, amely el- silányult. e g y - árad ilyenkor a földön. Mások már nem élik át ennyire a karácsony örömét: számukra csak annyit jelent az egész, hogy egy pár napra megnyugszunk, megállunk életünk rohanásában, esetleg bajlódunk egy kicsit az aján- dékozással, de nem tudunk a mindennapok szorongató gondjaitól megszabadulni. Az ilyen emberek számára kissé már túl maradivá, túl megszokottá vált a jászolbölcsõbe született Jézus ünneplése. Az a baj, hogy legtöbbször a karácsonyt Isten legnagyobb karácsonyi ajándéka, Jézus Krisztus nélkül akarjuk megülni. mással való törõdést, ami karácsonytól karácsonyig ki- marad életünkbõl. Próbáljunk változtatni félresikerült, tévútra sodródott gyakorlatunkon, az elõttünk álló karácsony fele kö- zeledve. A polcokon lévõ áruk címkéinek tanulmányozása helyett forduljunk Isten fele az adventi elõkészület napjaiban. Szakítsunk idõt az Õ igéjének a tanulmányozására is. Fogadjuk be Jézust, mert egyedül csak tõle tudjuk megtanulni, az igazi karácsonyi ajándékozás titkát. Tõle tudjuk megtanulni, hogy kevés pénzzel, vagy akár pénz nélkül is lehet örömteli, bé- kés és boldog az ünnep. Nem csak az tud ajándékozni, akinek tömve van a pénztárcája, hanem sokkal inkább az, aki a lelke mélyé- bõl hozza elõ a szeretet aján- dékait. Ha valaki ezt nem hi- szi, vegyen bátorságot és próbálja ki! Utólag pedig döntse el: melyik karácsony volt az igazi: az, amikor töm- ve volt a ház ajándékokkal, de hullafáradtnak, kimerült- nek, üresnek és kiégettnek érezte magát, vagy pedig az, amikor szerény, jelképes ajándékok mellett Isten bé- kességet, megelégedést adó szeretete árad ki reá és sze- retteire? Úgy gondolom, ez min- denki számára megér egy próbát. Adjon Isten mindenkinek szeretetteljes, boldog, békés Jézus Krisztust megtaláló, áldott szent karácsonyt! Kovácsné Somogyi Katalin

5 2008. december 5 Semjéni Krónika Annyiban vagyunk pásztorok, Közel öt hónapja vagyok kállósemjéni lakos. Az elsõ néhány hétben fontos volt annak az élettérnek az elren- A Kállay család tagjaival dezése, amelybõl elindulok ünnepségeken három alkaés amely vár a feladataimból. lommal találkoztam, a leg- A régi parókia számomra ott- utóbb adományukat is vittem honos. A helyére került min- a Székelyföldre. Még korábbi den, kivéve a könyvek, ame- álláshelyemrõl is kapok meglyek rendszertelenül állnak a hívásokat, legutóbb a 125 polcokon. A napi mise elvég- éves tûzoltótestülettõl, ahol zése mellett a hívekkel való az emberek kedvessége és ra- kapcsolatok, találkozások, az gaszkodása meghat, bár már ismerkedések a fontosak. Le- nekem Kállósemjén az ottho- hettem volna eredménye- nom. Néhány egyházközségi sebb, nem csak statisztikai- kirándulásunk is volt már. lag. Meglepetés volt a szá- Társaim talán még emlékez- momra három zarándoklat, nek a fallóskuti remetére, a egy rövid felvidéki, egy másik útról pedig Páll Miklós olaszországi és egy erdélyi. szép templomára és a pince- Ezekrõl öt hónapja még nem látogatásra, mint a két utolsó tudtam. A három együtt 8 na- állomáshelyre. A hívekkel pos volt, tehát igen rövid. közös akarattal készítettünk Mindhárom ajándék. A két egy csillárt a templomba. Ap- utóbbin lelkivezetést vállal- ró lépéseket szeretnénk tenni tam. a jövõben is, tekintettel az ön- A nagyközséggel a falu- kormányzat és a lakosság nenapon már ismerkedtem. Ha- lottjainkkal november 1-jén szintén. Elõször láttam a ba- romlaki emlékhelyet, amelynek alapítói között ott voltam a bátoriakkal. Szerencsére, még keveset temettem, de volt esküvõ és keresztelõ is. Elõdöm, Szemán János tanácsos úr sírját most váltom új- ra, aki 40 éve halt meg. Szí- vesen megyek el, amikor tudok, a képviselõ-testületi ülésekre. Ekkor a falu gondjai- val, örömeivel szembesülök, az önkormányzattal emberibb kapcsolatba kerülök, mint 1990-es veterán képviselõ. Az iskolai és községi ün- nepekre szívesen megyek. Az október 23-án, a templomkertben elhangzott em- lékbeszéd és mûsor megható és megrendítõ volt. Várom a nagy gonddal készülõ kará- csonyi iskolai ünnepséget. Remélem, a faluból is lesznek érdeklõdõk. amennyiben szeretünk héz anyagi helyzetére. A kö- feledem az 55 évet. Már jár- zösség elsõsorban emberek- tam a szép Mohos-tónál, isbõl és nem téglából épül, en- merkedve határunkkal. A tanek szeretnék lenni a szolgá- nyai szentmisék is örömet jeja. Januárban lesz lehetõség a lentenek számomra. Egyet- Jézus Krisztusban adott egy- len élõlény vesz körül, Gooség kifejezésére az egyete- fy, remélem, még sokáig örü- mes imahéten, ami nem lehet lök neki a gyerekekkel. Meg- kampány egyikünk számára tartottuk nemrég az imanapot sem. Számos személyi és do- az egyházmegyéért, ahol logi kiadásunk mellett remé- községünkben nevelkedett lem, anyagilag talpon mara- Tamaskovits László plébános dunk és szépítgethetjük kör- vezette a szertartást. Fontos nyezetünket, lelki otthonun- számomra a paptársaimmal kat és egyéni életünket. A kis- való kapcsolat, hivatalból és létai otthonok, az itteni beteg önként is, határon túl is. Ké- és idõsekkel való találkozá- szülök én is az itten elsõ karások nagy lelki ajándékot je- csonyra, az éjféli misére. Kalentenek számomra, fáj, ha rácsonyfám egy korcs hargi- betegség miatt, mint éppen tai magonc várja az ünnepi most is, nem lehetek annyi- díszeket, fényt és Betleheszor köztük, mint szeretném. met. Papi életemben ez lesz a A heti óvodai foglalkozások 32. szenteste és karácsony. Új is örömet jelentenek, köztük szolgálati helyemen, s ezért imádkoztam pár napja Csíksomlyón, hogy ez legyen az utolsó szolgálati helyem is, itt pedig az elsõ karácsony vár rám. Hangoztatom, mi va- gyunk a megajándékozottak, Jézus Krisztusban, ez a várva várt ünnep fõ üzenete. Ebbõl következik, hogy mi is ajándékká kell váljunk. Mint lelkipásztornak, örök kihívás a június 30-án Hajdúdorogon elhangzott szó: annyiban vagyunk pásztorok, amennyiben szeretünk. Ehhez adjon az Idõk Ura mindnyájunknak sajátos pásztori küldetésünk- ben kifogyhatatlan szeretetet, Agapés, Istenbõl táplálkozó és nem a filosz, emberi erõlködésbõl valót. Akik akár a legkisebb eszközzel is mellettem voltak az elmúlt 5 hónapban és segítettek, amikor valami jót akartam tenni, azokat segítse és tartsa meg az Isten! Horváth János római katolikus plébános

6 Semjéni Krónika december Daloltak, szavaltak a Mikulásnak mal telt, hisz már 2. éve, rátságosan üdvözölte õket. Itt egy ablak, ott egy ablak lassan kinyílik. hogy az 5 csoport együtt ün- Megdicsérte a verseket, danepli Kis cipõbe, nagy csizmába ajándék hullik. a nagyszakállú megér- lokat. Igazi rácsodálkozás a Reggel a sok gyermek arca csupa ragyogás, Jaj de kedves, itt járt nálunk a jó Mikulás! kezését. Munkaközösségünk legkisebbek arcán volt, hisz egy bábjátékkal készült a ilyen közel legtöbbjük még várva várt napra. A mese cí- nem találkozott a Mikulásme: Látogatás a Mikulásnál, sal. Nagy csodálattal figyelmelyhez elkészítettük a dísz- Az év utolsó hónapja attól sabb eseménye, ezt jelzi a ték a jó öreget és kissé csodálatos, hogy a gyermeki sok-sok díszítés, mely óvo- letet és a bábokat. megszeppenve vették át a élet ünnepeinek sokaságát dánk csoportszobáin, folyo- megérdemelt csomagot. A hordozza magában meglepeután sóin látható. Gyermekrajzok, Izgalommal telt napok nagyobbak nem kevesebb iztésekkel, rendezvényekkel fenyõágak, karácsonyi dítarkítva. elérkezett december 5., galommal várták a találkosóin A szeretet, a harmóményre szek jelzik a Mikulás és a ka- a nagy nap. Az oly várt ese- zást, de az õ kíváncsiságuknia, az izgatott készülõdés jetek rácsony közeledtét. Mi, óvógyében kipirult arccal érkez- ban már ott bujkált a megszek zajló advent heteinek nénik közel 110 kisgyerme- az óvoda kis lakói. Igazi lepetés kajánsága is. Fürkérácsony elsõ rendezvénye óvodánkvolt ket igyekeztünk ünnepi lázba meglepetés és rácsodálkozás szõ tekintetük behatolt az ál- ban december 5-én megtartattal hozni, hisz már a Mikulást a gyermekarcokon. Áhí- arc alá, próbálták kitalálni, ki tott mikulási ünnepség volt. megelõzõ hetekben elkezdõ- figyelték az elõadást és bújt a jelmez mögé. A Mikulás-várás minden dött a nagy készülõdés. Ver- ügyesen közremûködtek a Miután a puttony teljesen gyermek szívét megdobogmese seket, dalokat tanultunk a mesebeli varázslóval és a kiürült, minden gyermek tatja, akár esik a hó, akár gyermekekkel, többféleképnem. többi szereplõjével. A boldogan szorította magához Az óvodások életében pen rajzolták, festették, ra- bábelõadás végén megérke- a megérdemelt csomagot s a talán ez az ünnep az, amit a gasztották a különbözõ Mi- zett a várva várt fehérszakál- messzirõl jött nagyszakállú legjobban várnak a gyermemat kulásformákat. Sokat beszél- lú puttonyos, aki nagy izgal- elbúcsúzott. Mielõtt útra kelt kek. Egy legenda veszi körül, gettünk a Mikulásról, hogy okozott a gyermekek kö- volna, még megígérte, hogy egyszer csak jön valaki, akit mire eljön a nagy nap, telje- rében. A csöppségek bátorsá- jövõre ismét eljön, mivel nasoha nem lát senki, õ viszont sen felkészüljenek a kis óvo- gukat összeszedve verssel és gyon sok jó gyermekkel ta- minden cselekedetünkrõl tud dások. énekkel kedveskedtek a lálkozott, akik megérdemlik, és még ajándékot is hoz. A Mikulás-nap elõkészü- messzi földrõl érkezett ven- hogy megjutalmazza õket. Kétségkívül a készülõdés lete nekünk, óvodapedagó- dégnek, aki csupa-csupa jó- Csodálatos hangulatban, viaz ünnepvárás legizgalma- gusoknak is nagy izgalom- ságot árasztva kedvesen, ba- dáman telt ez a délelõtt. Tartalmas eseményekben gazdag hónapot tudhatunk magunk mögött és reméljük, a következõ esztendõ is ilyen eredményes lesz, mint ez a hónap. Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget, kitartást, jókedvet megköszönve az óvodai munkaközösség munkáját, a Szülõi Munkaközösség együttmûködését. (Fotó: Pappné Szegedi Angéla) Nemcsak a kis óvodásokhoz, hanem az alsó tagozatos diákokhoz is elvitte ajándékait a Mikulás Békés boldog karácsonyi ünnepeket, és áldott eredményekben gazdag újesztendõt kívánok a magam és az óvoda dolgozói nevében! Séráné Páll Ildikó munkaközösségi vezetõ

7 2008. december 7 Semjéni Krónika Ruhát és játékot gyûjtöttünk Szeretni annyit jelent, mint adni, Ezzel örömet szerezni másnak, Minden alkalmat megragadni, Hogy bús arcokon mosolyt lássak, Terheit hordozni egymásnak. Embert szeretni úgy kellene. (Fejszés András) Az év legszebb ünnepé- nak nagy érték szlogennel ruha és játék gyûlt össze. nek a közeledtével az adventi ruha- és játékgyûjtési akciót Megpróbáltuk igazságovárakozás idõszakában, ami- szerveztünk óvodánkban de- san elosztani a gyermekek kor mindenki vegyes izga- cember 1-jén, és 2-án. között. Reméljük, hogy sok lommal tekint az ünnep elé, Plakátot készítettünk, kisgyermeknek örömet tudaz emberek jobban odafi- amelyen minden érzõ szívû tunk szerezni. gyelnek egymásra, s nagyon szülõt kértünk, hogy a feles- Itt szeretnénk megköfontosnak tekintik az öröm- legessé vált, kinõtt, jó álla- szönni azoknak a jóérzésû szerzést. potban lévõ ruhákat, megunt szülõknek, akik támogatták Mi, a Ficánka óvoda óvó- játékokat ajánlják fel a rászo- ezt az akciót. nõi munkaközössége a szere- ruló óvodás gyermekek szátet ünnepe közeledtével mára. Volt olyan csoport, Séráné Páll Ildikó Ami önnek felesleges, más- ahol igen nagy mennyiségû munkaközösségi vezetõ Regölés és lucázás MAMMOGRÁFIAI SZÛRÉS Az idõ elõre haladtával a karácsonyi készülõdés tartja lázban az általános iskolában a tanulókat. Megszokott dolog, hogy az õszi szünetrõl visszaérkezõ gyerekek de legfõképp a tanítók gondolatait, már az ünnepségre való készülés tölti ki. A misztérium játékot Csurpek Melinda tanítónõ osztálya, a 3. a osztály adja, míg Hegyes Magdolna tanítónõ osztálya, egy régmúlt karácsonyestét elevenít meg a színpadon. Az énekkar elõadásában egyházi és világi énekeket hallhatunk, majd regölés és lucázás, valamint a Fényjáték mûsorszámok színesítik még az ünnepséget. Az ünnepség után hagyomány már, hogy az általános iskola és az SZMK közösen megvendégelik az iskola valamennyi tanulóját. Ettõl a jó szokástól idén sem tekintenek el. A karácsonyi ünnepséget az általános iskola tornatermében tartjuk december 19-én 16 órától, amelyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk. A Kállay Miklós Általános Iskola valamennyi dolgozója és diákja boldog, békés, szeretetteljes karácsonyt kíván Kállósemjén valamennyi lakójának. Református istentisztelet A karácsonyi ünnepek alatt is várja a híveket istentiszteletre a református templom. (Fotó: Pappné Szegedi Angéla) Tisztelt kállósemjéni Nõk! Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a évtõl, folyamatosan megszervezésre kerül a Népegészségügyi Program keretében a mammográfiai szûrés a 45 éven felüli nõk részére. A kállósemjéni érintett lakosság részére január 5. napjától január 13. napjáig kerül a szûrés lebonyolításra Nyíregyházán. Önkormányzatunk évben is segítséget kíván nyújtani a nõk részére a szûrés helyére történõ be- és hazajutáshoz. A polgármesteri hivatal értesítésben fogja tájékoztatni az érintetteket az autóbusz indulásának idõpontjáról és helyérõl. Kérem, éljenek a lehetõséggel, és vegyenek részt a mammográfiai szûrésben. Pisákné Páll Ilona jegyzõ Közmeghallgatás Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Kállósemjén nagyközség önkormányzatának képviselõ-testülete december 29-én 00 (hétfõn) 17 órától közmeghallgatást tart a polgármesteri hivatal nagytermében, ahová minden érdeklõdõt tisztelettel vár az önkormányzat.

8 Semjéni Krónika 8 Diákélet Nemrég még arról adtunk számot, hogy megkezdõdött a tanév, most pedig már lassan a téli szünetet várják a gyermekek. Hogy mi is történt ez idõ alatt, arról most adunk hírt. Az õszi szünet elõtt nem volt rá alkalom, hogy az õszi környezetvédelmi napot beiktassuk, ezért azt a szünet után tartottuk meg. Ilyenkor az iskola területét felosztjuk az osztályok között, akik felgereblyézik és összeszedik a szemetet. A lehullott falombot az égetõbe hordják, ahol a karbantartók elégetik azt. Megkezdõdtek a képesség kibontakoztató foglalkozások, amelyre mint azt már az elõzõ számunkban említettük, pályázat útján 3 millió 628 ezer 500 Ft-ot nyertünk. Minden szakterületet matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv érint a felzárkóztatás, melyre igen nagy szükség volt, mert sok tanuló nem veszi komolyan a tanulást, s bizony akkor akarnak elkezdeni tanulni, amikor már behozhatatlan a lemara- Boldog K aa rá cson y tt december Kivirágzott a Rezeda A Rezeda népdalkör tagjai (balról jobbra): Magyar Roxána; Csordás Brigitta; Graholy Flóra; Balogh Bianka; Elek Krisztina; Kóródi Brigitta; Matéz Zsuzsanna; Papp Olívia; Dávida Tünde. Demecserben énekelt a Rezeda gozatos gyerekeknek egy- és a 6.a osztályok teljesítet- aránt. Az osztályokat egy- tek, õk állhattak fel a képze- egy 3 fõs csapat képviselte. letbeli dobogó elsõ 3 fokára. Ahol sokan jelentkeztek a Az alsó tagozaton min- November 22-én, szomversenyre, ott egy elõtotót den évben megrendezik az baton a Rezeda Népdaltöltöttek ki, s a 3 legjobb alsósok házi mesemondó kör részt vett a XII. Õszieredményt elérõ tanuló ke- versenyét. Idén 28 mesét kék Népzenei Fesztiválon rült a csapatba. A vetélkedõ hallgathatott meg a zsûri. A és Versenyen. Két éves muntémája az öltözködés, a táp- legjobbak könyvjutalom- kájuk eredményeképpen lálkozás, a tisztálkodás és a ban, a többiek pedig, okle- most elõször kértek KÓTA fogápolás volt. A felsõ tago- véldíjazásban részesültek. minõsítést. A színpadon érzaton kiegészítették a téma- A mesemondó verseny pataki és palóc népi játékört az emberi szervezet fel- eredménye: kot adtak elõ, melyet a neves dásuk. építésével és mûködésével, I. Somos Zsuzsanna Sára zsûri Kiváló minõsítéssel dívalamint A DÖK szervezésében tréfás feladat meg- II.Papp Zsófia jazott. Ezzel a minõsítéssel a egészségügyi vetélkedõt tar- oldásokkal tarkították a ver- III. Palcsák Péter népdalkör jogot szerzett az tottunk az alsó és a felsõ ta- senyt. A legjobban a 8.b, a 8.a országos versenyen való A 4. b osztály Lipcsey részvételre. Most nagy izga- Attiláné osztályfõnök szer- lommal készülnek az orszávezésében színházlátogatá- gos versenyre, de addig még son vett részt Nyíregyházán. egy plusz feladat is vár rájuk, A Mandala Dalszínház elõ- hiszen a karácsonyi ünnepséadásában a Lúdas Matyi gen is részt vesznek. A népcímû darabot nézték meg. dalkör vezetõje Lipcsei Im- Ugyancsak színházi elõadá- re Andrásné kérésünkre elson volt az 5. b osztály is. A mondta, hogy nagyon örüldebreceni sportcsarnokban nek a Kiváló minõsítésaz István, a király c. elõ- nek, hiszen sok munkájuk adást nézték meg a gyere- van ebben az eredményben, s kek. Ezt a programot is az a gyerekek részére is egy poosztályfõnök, (Fotó: Pappné Szegedi Angéla) Kereskényi zitív visszajelzés, hogy érde- Tamás szervezete. mes népi kultúránk ápolásával, Az egészségügyi vetélkedõ egyik pillanata õrzésével foglalkozni.

9 2008. december Boldog K aa rá cson y tt 9 Semjéni Krónika Kállósemjén elsõ apácája Sokak számára ez a név jon a közösség hasznos tagnem mond semmit, de ha azt jává. Sajnos, nem tudta lemondjuk, hogy Teréz nõvér gyõzni azt a vágyat, amelyet nem más, mint Bukta Anikó, a családjának távolléte ébakkor már sokan tudják, resztett szívében, így még hogy Bukta János, és Génya tanulmányainak befejezése Anna gyermekérõl van szó. elõtt hazatért. Anikó 1984-ben született, Hitét azonban nem adta szüleinek 2. gyermekeként. fel. Keszthelyre ment, ahol a Öt testvérével együtt nagy Sarutlan Kármelita rendhez szeretetben nõtt fel Kálló- szegõdött. semjénben. Az általános is- Újabb megpróbáltatás kolát is itt végezte el, s már következett, hiszen innen is ekkor megfogalmazódott tanulni küldték Anikót. Két benne az a mély elhatározás, évet töltött Zágrábban tanumelyet az idén nyáron be is lással, felkészüléssel, hogy teljesített. A pályaválasztás hazatérve ez év nyarán a közeledtével szüleivel és keszthelyi bazilikában a Saosztályfõnökével is megosz- rutlan Kármelita Rend tagjátotta szíve vágyát, mely sze- vá felavassák, ahol a Teréz rint Õ apáca szeretne lenni. nõvér nevet kapta. Eleinte azt hitték a felnõttek, Jelenleg egy budapesti hogy gyermeki szeszélyrõl óvodában kisegítõként dolvan szó, de amikor a varrónõi gozik, mely munkát nagyon szakma kitanulása után a szereti. Most, hogy itthon borbányai Kármelita rendbe van Magyarországon, gyakbeállt, mindenki csodálta el- rabban jöhet haza szüleihez, határozását, és kitartását. akik mindig nagy-nagy sze- A rend Rómába küldte retettel fogadják Kállósem- Anikót, hogy ott tanulva vál- jén elsõ apácáját. A tengernél Teréz nõvér (jobb szélen) az apácatársaival Sarutlan Kármelita Nõvérek A kármelita lelkiség kö- umának tanújává legyen, és zéppontja az Isten jelenlété- Illés próféta példájára minben való élet. A Regula min- den ember képviseletében den más tevékenységet az szüntelenül Isten elé álljon ima köré rendez. Központi könyörgésével. A klauzúra, gondolata és elõírása: éjjel- az önmegtagadás, a hallganappal az Úr törvényérõl el- tás a kármelita életforma mélkedni és imában virrasz- egyéb elemeivel együtt ezt tani. Ez elsõsorban a belsõ az állandó imát hivatott elõimához kötõdik, amely által segíteni. A nõvérek általában a szerzetes eljut ahhoz, hogy egyszerû, kétkezi munkát egészen magáénak érezze végeznek. Magyarországon Isten kegyelmét s minden az elsõ nõi sarutlan kármeliigyekezetével a lelkek üd- ta kolostort 1891-ben Sopvösségén fáradozzon, hogy ronbánfalván alapította Ma- Máriához hasonlóan a hit, a ria Ignatia nõvér (született rendületlen bizalom és a Lobkowitz Polyxenia hermindennapi hûség által az cegnõ, gróf Esterházy Móric Üdvözítõ Szeretet misztéri- özvegye) Mikulás-délután az általános iskolában Ünnepi díszben az iskola December elsõ hete a Mi- buli. Sajnos, az elmúlt évek kulás várásával telt el az álta- tapasztalata az volt, hogy a lános iskolkában. Az idén délutáni diszkón kevés fiatal elõször más formában került vett részt, így nem volt értelmegrendezésre a Mikulás- me ezt a mûfajt tovább foly- tatni. Az iskolavezetés és a csony közeledtével egy új tantestület úgy gondolta, új programot szerveztünk: kaalapokra helyezi a Mikulás- rácsonyfadísz készítõ délnapi rendezvényt, így a disz- utánra vártuk a diákokat. kó helyett megjelentek az Ugyan egyre kisebb mértékosztály vagy évfolyamprog- ben, de sajnos minden évben ramok. Az alsósok Mikulás- elõfordult, hogy a folyosón délutánja a saját épületében, lévõ díszeket megrongálták, míg az osztályok a saját osz- vagy egyszerûen elvitték hatálytermeikben múlatták az za. A sok munka így évrõl évidõt. Voltak, akik moziba re kárba veszett. Úgy gonmentek és voltak, akik játé- doltuk, hogy ha a gyerekek kos vetélkedõt rendeztek. A aktívabban vesznek részt a programok lebonyolítására díszek elkészítésében, talán egy egész hét állt a rendelke- jobban is odafigyelnek a zésükre. megóvásukra. A délutánok Akik rendszeresen elláto- nagyon jó hangulatban telgatnak az általános iskolába, tek, s megtanultak egy-két azoknak bizonyára feltûnt, nagyon egyszerû, de annál hogy az épület egy-egy jeles mutatósabb díszt elkészíteni, ünnep közeledtével ünnepi amit otthon is feltehetnek a díszbe öltözik. Most, kará- karácsonyfára.

10 10 Semjéni Krónika december Hasznos tanácsok az ünnepi vásárláshoz Tisztelt Olvasóink! nyelvû figyelmeztetõ fel- Az Internettel rendeliratokat. vonatkoznak, mint a kifo- A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Keressük a termé- kezõ fogyasztóknak, java- gástalan minõségû termé- Hatóság Észak-al- ken (a csomagoláson vagy soljuk, hogy látogassanak kekre, kivéve ha a vásárföldi Regionális Felügye- a használati útmutatóban) el a Nemzeti Fogyasztóvéa láskor ismertté válik elõtlõsége a település polgármesterének Cª megfelelõség jelö- delmi Hatóság tünk a termék valamely hi- támogató lést. Fentiek hiánya esetén bája és a forgalmazó fel- hozzájárulásával ezután a termék megfelelõsége.hu hívja a figyelmet arra, rendszeresen közzétesz kétes, ne vásároljuk meg. portáljára, itt szerezhetnek hogy a leértékelés oka ez a fogyasztóvédelmi témájú A gyermekjátékok vá- információkat a hatóság hiba. Ebben az esetben hasznos tanácsokat, köz- sárlásánál is keressük a já- által veszélyesnek minõsíhibára nem élhetünk az ismert érdeklõdésre számot tartó nézve késõbb ki- olvasói kérdésekre adott fogással. válaszokat e lap hasábjalelõ A minõségileg megfe- in. Bízunk abban, hogy áru cseréjére vagy a ezáltal is segítségükre lesére vételárának visszafizeté- hetünk abban, hogy jól tánem jogszabályi elõírás jékozott érdekeiket önmaguk kötelezi a kereskedõt. által is védeni kédékozásra Azonban az ünnepi ajánpes fogyasztói lehesre tekintettel egy- senek társadalmunknak. több kereskedõ él a csesenek Kellemes ünnepeket és jó re lehetõségének biztosítávásárlásokat kívánva sával. A vásárláskor erre üdvözli Önöket: vonatkozóan is célszerû az Jeney Géza üzletben tájékozódni. a regionális felügyelõség Vásárláskor sok mindenre kell figyelnünk A vásárláskor kapott igazgatója nyugtát, illetve jótállási jegyet tékon vagy a csomagolá- tett, forgalomba nem hozkettõ, õrizzük meg legalább December a vásárlások son a CE megfelelõségi je- ható termékekrõl. illetve tartós hasz- és az ajándékozások hó- let, a veszélyre utaló fi- Ruházati termékek, nálatra rendelt termékek- napja. Néhány hasznos ta- gyelmeztetõ feliratokat és lábbelik vásárlásánál is lehiányában nél három évig. Ennek nács a vásárlásokhoz, nem utolsó sorban a kor- gyünk figyelemmel a teráruval lemondunk az amellyel megkímélhetjük csoport jelölést. Minden mék legfontosabb jellemvényesítési kapcsolatos jogér- magunkat a kellemetlen- esetben fontos a játék ki- zõinek megismerésére. Pl. lehetõségeinkmagunkat ségtõl. választásnál az, hogy hány lábbeli vásárlásnál gyõarra, rõl, nem hivatkozhatunk hogy nem kaptunk A fogyasztási cikkek éves gyermek részére zõdjünk meg arról, utcai vásárlása elõtt ismerjük szánjuk. Minél több infor- vagy alkalmi viseletre nyugtát. meg a kiválasztott termék mációt közölnek velünk, ajánlott, vagy milyen a Hasonlóan célszerû a legfontosabb jellemzõ tu- annál biztosabbak lehe- vízállósága, összetétele, szavatossági idõ tartama lajdonságait, melyet ma- tünk abban, hogy a játék tisztíthatósága. alatt megõrizni minden tá- gyar nyelven feltüntetve a megfelelõ. Üzleten kívül történt jékoztatást (forgalmazó terméken, vagy ahhoz Vásáron, piacon vásárlásoknál, pl. termékzelési neve címe, használati kemellékelve illetve annak csak üzletben forgalmaz- bemutató, házaló keresketermékhez útmutató stb.) amit a csomagolásán találhatunk. ható gázüzemû készülé- dés, internetes kereskedeegy kaptunk, mert A díszvilágítási füzé- ket, valamint elektromos lem stb. speciális jogai is késõbbi esetleges mi- rek vásárlásakor el kell hálózatról üzemeltethetõ, vannak a fogyasztónak, nõségi kifogás rendezése dönteni, hogy kül- vagy illetve hálózati csatlakozá- melyek közül kiemelendõ, során, döntõ bizonyíték le- beltérre szánjuk. A termé- si lehetõséggel rendelkezõ hogy a fogyasztó 8 munka- het. ken az alkalmasságot fel termékeket és ezek elek- napon belül indokolás nélban (A lap következõ számákell tüntetni és célszerû tromos árammal kapcso- kül elállhat a szerzõdéstõl. a fogyasztói jogérvé- már a vásárláskor elolvasni latba hozható alkatrészeit Az akciós és leértékelt nyesítésrõl olvashatnak. ) az igen részletes magyar ne vásároljunk! árukra is ugyanazon jogok

11 2008. december 11 Semjéni Krónika Mozgalmas év a nyugdíjasok mögött Mozgalmas évet tud- hatnak maguk mögött az Aranyalkony Nyugdíjas Klub tagjai. A Semjéni Krónika ha- sábjain egész évben nyomon követhettük a klub mûködését, tevékenységét, de még így is vannak olyan események, ame- lyekrõl nem tudtunk be- számolni. Az említésre méltó események között szerepel a Zsindelyestanyán való bemutatkozása a klubnak. helyiségükben folytatták azt. Az elkészült díszeket ajándéknak szánják a képviselõ-testület tagjainak, valamint a polgármesteri hivatal ablakaira. Színházba is rendszeresen járnak, most decem- berben a My fair Lady c. zenés darabot nézték meg a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. A klub ebben az évben ünnepelte alakulásának 5 éves évfordulóját. Sokan nem is gondoltuk volna, hogy már ilyen rég óta aktívan kiveszik részüket a község közösségi életébõl. Az elmúlt idõszak eseményeit Kocsis Jánosné, a klub vezetõje versbe szed- te, ezzel lepte meg társait az ünnepségen, melyet zá- rásként ajánlok minden kedves olvasó figyelmébe. Pappné Szegedi Angéla Szeptember 6-án került A nyár végén elbúcsúztatták klubtársukat, megrendezésre a Zsinde- Kriskó Miklósnét a nyugdíjasok. lyes Pálinkafõzde szer- Képünk még a falunapi ünnepségen készült vezésében a Zsindelyes Fesztivál. A színes program egyik része volt a kot készítettek, s ugyan a látják, ha haza látogat Kál- fõzõverseny, melyre az dobogóra nem sikerült fel- lósemjénbe. Aranyalkony Nyugdíjas állniuk, de a zsûri különdí- Klub is benevezett. ját innen is elhozták. A december hónap is A szervezõknek egyet- A jó hangulatot tükröz- aktívan telik a klubban. len kikötésük volt a vernagyon te, hogy este 9 órakor, Már régen ki szerették volsengõ csapatokkal szemménnyel elfáradva, de él- na próbálni a matricafes- ben, hogy amit fõznek, az telve tértek haza tést, amire most nyílt leheben, tájjellegû legyen. nyugdíjasaink. tõségük. A közösségi ház- Kocsis Jánosné kéré- ban Blazsán Péterné irá- sünkre elmondta, hogy A nyár végén elbúcsúz- nyítása alatt kezdték a reggel 6 órakor foglalták el tatták az egyik klubtár- munkát, majd a saját klub- a csapatok az egységesen sukat, Kriskó Miklósnét, kialakított fõzõsátrakat, Iringó nénit. Iringó néni a melyet most is a kállósemvolt kezdetektõl aktív tagja jéni nyugdíjasok díszítetdapestre a közösségnek, de Bu- tek fel a legszebben. Legmiatt való költözésük alább 20 csapat mérte öszolyan elváltak útjaik. Egy sze fõzési tudományát, s emberrel lett szegésze bizony a zsûrinek (melysegített, nyebb a csapat, aki mindig ben három, országosan is ha szükség volt rá, ismert mesterszakács foghozzájárult jó tanácsaival, ötleteivel lalt helyet), nagyon nehéz a színvonalas volt a feladata. A kállóa munkához. Természetesen semjéni nyugdíjasok káják kapcsolatot azóta is tart- posztás bablevest és fán- vele, s nagyon szívesen A nyíregyházi színházban a My fair Lady címû darabot tekintették meg a nyugdíjasok

12 Semjéni Krónika december Képzik magukat a lánglovagok Az árokban lévõ 240 köbmé- rult Borsi András is 5 pár guter vizet, 4 órai munkával si- micsizmával. került átemelni a mellette lévõ, nagyobb befogadóképes- Az egyesület október 23- ségû tározóba. Ugyanezt a án képviseltette magát az (Fotó: Pappné Szegedi Angéla) munkát július 28-án is elvé os forradalom és szagezték, hogy az õszi csapadé- badságharc emlékére rendekos idõjárás beálltával, a ke- zett községi rendezvényen, Csernyák József, Pálovics György és Nagy Gergõ október 23-án megkoszorúzta az 1956-os emlékmûvet. letkezõ vízmennyiségnek le- majd a többi civil szervezetgyen hova összefolynia. A tel együtt koszorút helyezett Csernyák József, az ÖTE láznak be ugyanerre a tanfo- munkálatokhoz a felszerelést el az emlékmû talapzatán. (Önkéntes Tûzoltó Egyesü- lyamra, hiszen alapfeltétel, mindkét alkalommal Borsi let) elnöke arról tájékoztatta a hogy az egyesület tagjainak András szállította ki és be, Az egyesület részére biz- Semjéni Krónikát, hogy az meglegyen ez a képesítése. amiért ezúton is köszönetét tosított irodahelyiségben fo- egyesület 2 tagja, Tóth Takötése, Ezzel 8 fõre fog emelkedni fejezi ki az egyesület. lyamatban van az internet bemás és Miron Roland, ez év azoknak a száma, akik renjúnius amelyet remélhetõ- 7. és 15. között saját delkeznek ezzel az alapképe- Az Önkormányzat által leg minél hamarabb haszná- költségén sikeresen elvégezte sítéssel. nyújtott támogatásból sike- latba tudnak venni, hiszen a 40 órás alapfokú tanfolyaátmérõjû rült 2-2 db 75 mm, és 52 mm így folyamatosan nyomon mot. Terveik között szerepel, A nagy esõzések követhogy nyomótömlõt vásá- tudják majd követni az egye- a munkaügyi közponvábbi keztében megtelt a Kiss Ernõ rolni. Az eszközkészlet to- sületet érintõ és híreket és a ton keresztül újabb 2 fõt isko- utca végén a vízgyûjtõ árok. bõvítéséhez hozzájákeztében pályázatokat. Lesz majd mire emlékeznünk Öt éve, hogy összejárunk, Boldogkõnek magas vára Ópusztaszer, Feszty körkép, Eljutottunk Kolozsvárra, Kéthetente találkozunk. Szép kilátás van a tájra. Honfoglalás hogyan történt, Itt van Mátyás szülõháza, Szervezzük a programunkat, A tolcsvai borpincében, Vereckétõl, Latorcán át, valamint a lovas szobra. Szórakoztatjuk magunkat. Kellemes volt a melegben. Foglalták el Tiszát, Dunát, Parajdnak a sóbányája, Jártunk mi még Budavárban, Teremtették meg a hazát. Akár Aladdin csodavilága. Járogatunk kirándulni, Ugyanakkor Visegrádba. Korondon a sok-sok bazár, Emlékhelyeket megnézni. Csodás hely a Dunakanyar, Voltunk aztán Kárpátalján, Mely mind-mind, csak Láttuk, hol a kurta kocsma, Megkedveltük mi azt hamar. A Vereckei-hágó táján. vevõkre vár. Ahol kirúg a Szamosra. Szentendrének patinája, Szolyván, a nagy Máréfalván székelykapuk, Móricz Zsigmond szülõháza, Híressé lett a világba. emlékmûnél, Örültünk, hogy ezt láthatjuk. Nincs olyan több az Esztergomi székesegyház, Szörnyûbb dolog minden Jártunk, hol a Maros ered, országban. Múzeuma kész kincsestár. bûnnél, Itt találtunk szálláshelyet. A tákosi öreg templom, Gyalog keltünk át Sok száz embernek Gyilkos-tó és Békás-szoros, Sehol párja a világon. Párkányba, meghalni, Itt a tájék nagyon csábos. Kölcseynek lakóhelye, A Valéria-hídon járva. Étlen-szomjan elpusztulni. Csíksomlyó a búcsú napja Himnuszunknak a bölcsõje. Hajókáztunk a vén Dunán, Megnéztük még Munkács Erdélyi út koronája. Kopjafáknak temetõje, Nem feledjük soha talán. várát, Szatmárcseke a lelõhelye. A kis Rákóczi és anyja Lesz majd mire Jártunk még a Balatonnál, szobrát. emlékeznünk, Megnéztük még Eger várát, Túlmentünk mi Siófoknál. Hûsöltünk a Latorcában, Egyszer, majd, ha Kóstolgattuk finom borát. Déli partján, el Keszthelyre, Innen mentünk megöregszünk. Sárospatak, Rákóczi vár, Fürdõzésre, át Hévízre. Beregszászba. Nagyon szép hely, mindenkit Elidõztünk még Fenyvesen, vár. S hazaértünk szerencsésen. Kocsis Jánosné

13 2008. december 13 Semjéni Krónika Megújult a gondozási központ Kívül-belül megújult a ablakot festettek, valamint gondozási központ és a Biztal mûanyag lambéria burkolattos Kezdet Klub a nyár folyamán látták el a falakat. Az épü-. Molnár Lászlóné kéréátfestették. let külsõ falait kijavították, és sünkre elmondta, hogy már A képek tanús- nagyon idõszerûvé vált a felról, kodnak a minõségi javulásújítás, hiszen hosszú repedézetben és ilyen megújult környe- az ügyfelek is otthosek tömkelege húzódott a fanosabban érzik magukat. lakon és a mennyezeten. A ta- A megújult társalgó valy évi pénzmaradványból Molnár Lászlóné, a gon- finanszírozták a felújítási dozási központ vezetõje, és tos Kezdet Program kereté- bizonyult, hiszen a program munkálatokat. Kicserélték a Dudás Viktória, a polgármes- ben szervezett továbbképzé- hatékonyságának növelésébejárati ajtót, laminált lappal teri hivatal munkatársa az sen Szolnokon. A 3 napos to- hez nyújtottak ötleteket, se- burkolták a padlózatot, ajtót, õsz folyamán részt vett a Biz- vábbképzés igen hasznosnak gítséget. A forradalom hõseire emlékeztek A nagyközségi önkormányzat képviselõ-testülete harmadik éve rendez községi ünnepséget az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseinek tiszteletére. A római katolikus templom kertjében felállított emlékmûnél a Kállay Miklós Általános Iskola tanulói adtak ünnepi mûsort, majd Nagy Béla polgármester beszéde után az intézmények vezetõi és a civilszervezetek képviselõi helyezték el a megemlékezés virágait. (Fotó: Pappné Szegedi Angéla) Az ünnepi mûsorban résztvevõ 8.b osztályos tanulókat Lipcsey Attiláné tanárnõ készítette fel. Értesítés a szemétszállításról Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a karácsonyi ünnepek miatt a kommunális hulladékszállítás szolgáltatási idõpontja változik: a 25-i ünnepnap helyett: december 27-én (szombaton) az 1-jei ünnepnap helyett: január 3-án (szombaton) történik a szemétszállítás. TÁJÉKOZTATÁS Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a folyékony hulladék (szennyvíz) szippantóval történõ elszállítását decemberétõl Kállósemjén nagyközségben a nagykállói TESZOVÁL KHT végzi. A TESZOVÁL KHT elérhetõsége: Tel.: 42/

14 Semjéni Krónika december A foci: barátság és összefogás Elsõként az egyesület vezetõségének lemondását kell említenünk. A vezetõségi tagok megköszönve a játékosok és a községi vezetõk bi- zalmát, lemondtak megbízatásukról. A KSE, ha rövid idõre is, de irányítás nélkül maradt. Ez az állapot nem volt fenntartható, így a lehetõ legrövidebb idõn belül új vezetõséget kellett választani a közgyûlésnek. Júliusban a 3 tagból álló vezetés nagy lelkesedéssel kezdte meg a munkát, de csak egy hónapig dolgoztak együtt. Az akkori elnök munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudta tovább vállalni az egyesület irányítását, ezért lemondott elnöki pozíciójáról. Újabb közgyû- lés és újabb választás követ- kezett. A mostani, 5 tagból álló vezetés augusztus óta vezeti az egyesületet. Ezek a változások rossz hatással voltak a futballcsapatra, hiszen a bajnokság idõközben A nyár folyamán több változás is végbement a KSE berkein belül. Nézzük, hogy milyen hatással volt ez a csapatra. elkezdõdött, és az egyesület- és összefogás jellemezte a vet. nek volt is vezetõsége, meg csapatot. Úgy érzem, az Az egyesület élete mos- nem is. Sok új játékos érke- egyesület vezetõsége min- tanság csendben folyik to- zett, akik érezték a bizonyta- dent megtett azért, hogy a vább, szeretetben, jókedvvel, lanságot a csapat körül, s ez csapat és a vezetõség között ösztönzéssel, az élet örömei- rá is nyomta bélyegét a han- baráti viszony alakuljon ki, nek megszerzésével, ami jegulatra. melynek alapja a bizalom. len esetben a futball, amit Aztán lassan mindenki Nyugodtság, bizonyítási szeretünk, a barátság, amit megnyugodott, és az élet las- vágy jellemezte és jellemzi a igénylünk, s fontos az egysan visszatért a megszokott csapatot mind a mai napig. más iránti tisztelet, ami elenkerékvágásba. A srácok a ki- Az õszi szezont jó kedvvel gedhetetlen. Ezt jelenti számunkra a labdarúgás! Reméljük, a tavaszi sze- zonban minden kedves szur- kolóval újra találkozunk, és jóban, rosszban kitartanak a fiúk mellett. Archív fotónk májusban készült: Nyírpazonyban vendégeskedett Kállósemjén focicsapata tûzött célokért küzdöttek hét- kezdték, de volt egy-két mér- rõl-hétre, ami meg is hozta az kõzés, ami rosszul sikerült, eredményt. ám a csapaton belüli barát- Jó barátságok szövõdtek a ság, az összefogás legyõzte a játékosok közt, összetartozás mérkõzések utáni rosszked- A Kállósemjéni Sport Egyesület vezetõsége és játékosai nevében szeretetteljes, boldog, békés karácsonyt kívánok mindenkinek, akik szeretik, és azoknak is, akik nem szeretik a focit. Molnár László KSE elnöke A kerek alma az összetartás szimbóluma Karácsony Jézus születévacsorát kikészített az asztalra, mert a lyen kerek az alma, olyan ke- egyházi eredetû népi játék. sének és a szeretetnek az ünkellett végig felállás nélkül rek, összetartó legyen a csa- Szereplõi általában pászto- nepe. A karácsonyt megelõzõ elfogyasztani. Imád- lád a következõ esztendõben. roknak öltözve, házilag kénepe. hétköznapokon, a hosszú téli koztak, majd elsõ fogásként Gyakran felcsendült az ének- szített jászollal vagy betlehe- estéken együtt volt a család. mézbe mártott fokhagymát, szó karácsony estéjén. Õk mi kistemplommal járnak Beszélgettek, adventi, kanoszûzõ dióbelet nyeltek. Ennek go- voltak a kántálók. Karácso- házról házra. rácsonyi dalokat énekeltek, célzata volt. A kará- nyi énekes, verses köszöntõt ezzel is készülve Jézus szülelen csonyi asztal elképzelhetet- hallhattak a falusiak otthotésének ünnepére. Amikor az hal, bejgli, valamint alma nukban. Az elnevezés a kö- esthajnalcsillag már feljött, és dió nélkül. A kerek alma a szöntõ énekes jellegére utal, akkor került sor a karácsonyi család összetartásának szim- mivel énekkel köszöntötték a vacsora elfogyasztására. Ezt bóluma. Vacsora után a gaz- ház lakóit. Elsõsorban a felsok ház udvarában a gazda dasszony kezébe vett egy nõttek, és inkább férfiak jár- puskalövése elõzte meg a goszeletre szép, piros almát, és annyi tak kántálni estétõl éjfélig. A nosz lélek elriasztására. A vágta, ahányan ültek betlehemezés Jézus születé- gazdasszony mindent elõre az asztalnál, mondván: ami- sének történetét bemutató

15 2008. december 15 Semjéni Krónika Ötös az ötödik helyért A kézicsapat fennállása Mindezt tették úgy a lááll: võ lista élén a mi játékosunk tavaszi idény én óta legjobb teljesítményét Frank Petra. nyaink, hogy összesen 7-en kezdõdik, addig sok munka nyújtotta, a tabella 5. he- voltak ezeken a kemény mércember A szezon befejeztével, de- vár a játékosokra. lyén végzett. kõzéseken. közepén tartunk egy Sok edzés és még több ed- Cserelehetõség nem volt, megbeszélést már a tavaszi zõmérkõzés! * * * illetve a cserepadon a 14 éves idényre való felkészülés je- Végezetül szeretnénk Visszatekintve a Nõi NB ifis gyerekek ültek. Állandóvõbeni gyében, illetve a játékosok jö- megköszönni a szurkolóknak II-es kézilabdacsapat 2008-as an attól kellett félnünk, nelatban. munkájával kapcso- is a biztatást, nagyon örü- évére, elmondható, hogy na- hogy valamelyik játékos lea Reménykedünk, hogy lünk, hogy egyre nagyobb gyon kemény évet zártunk le. sérüljön. Iszonyú elszántság, játékoskeret marad, bár erõ- számmal vesznek részt a hagyon Az utolsó mérkõzésünk no- küzdés és gyõzni akarás jelség sítésre mindenképpen szük- zai mérkõzéseinken! van, amit a pihenõidõben vember 29-én volt. A csapat lemezte munkájukat, amiért fennállása óta legjobb telje- a vezetõség nagy köszönetet megpróbálunk megoldani. A Herczku Sándorné sítményét nyújtotta, a tabella mond. 5. helyén végzett. Egyik sze- Edzõnk, Hanumünk sír, a másik nevet, hi- fer Sándor igen ke- 2. Gyöngyösi FKK URFA-Hevesi SE szen ez az eredmény lehetne mény iramot diktált 3. Hajdúböszörményi TE még jobb. Ha számba vesz- a csapatnak, de úgy 4. Mátészalkai MTK szük, hogy a lista elején sze- látszik, ez a szezon 5. Kállósemjén SE replõ Heves csapata az utolsó végére meghozta 6. Jászberényi TF DSE percben lõtte be a vezetést je- a z e r e d m é n y t. 7. SFC Yoshi-Trans Jászszentandrás lentõ gólt, Gyöngyössel dön- Munkáját nagyon 8. Nádudvari SE tetlent játszottunk, Mátészal- köszönjük. 9. Eszterházy TFSE ka a gólarányt tekintve elõ- Ki kell emelzött meg bennünket. nem, hogy a góllö- 11.Telefon SE-Gyömrõ Ózdi VSE Karácsonyi receptek Beigli A töltelékhez: 1/2 kg dió, 3/4 vaníliás cukor, mazsola, fa- Ünnepi halleves Hozzávalók: kg mák, velük egyenlõ súlyú héj, kakaó. A mákoshoz ma- Hozzávalók: 1 kg liszt, 1/2 kg margarin, 1 cukor. A cukrot kicsi vízzel zsola, citromhéj, fahéj, õrölt 50dkg tengerihal-filé, 1 fej egész tojás, 4 púpozott evõ- (kb. 1/2-1 dl) felolvasztom, szegfûszeg, narancshéj- vöröshagyma, 2 sárgarépa, kanál porcukor, 3 dkg élesztõ bele a dió ill. a mák. Ha sûrû, lekvár. zellergumó, zellerzöld, 1 szál cukros tejben megfuttatva, mehet bele még egy kis víz, A tésztát 5 részre osztjuk (kb. póré, 1 paradicsom, késhegyde só, 1-2 dl tejfel, hogy kellemesen nem baj, ha kemény a töl- 33 dkg egy-egy gombóc). nyi kurkuma, 2 db halászlé- puha tésztát kapjunk. telék. Ízesítésül: a dióshoz Nem hagyjuk kelni, azonnal kocka, só kinyújtjuk tepsi hosszúságú Elkészítés: téglalap formára (kb. 3-4 mm Tegyük fel a hal és a zöldvastagra). Kb. 45 dkg töltelé- ségek felét és a paradicsomot ket teszünk bele, a tölteléket, fõni annyi vízbe, amennyi jól ha kemény, vizes kézzel si- ellepi. Ízesítsük a halászlémítjuk ki a téglalapon úgy, kockával, kurkumával, sóhogy egy sáv tészta maradjon val. Vágjuk a többi zöldséget üresen és úgy tekerjük fel, vékony csíkokra, a halhúst hogy az üres rész legyen a kockákra. Félórás lassú forbeigli talpa. Enyhén vajazott ralás után az alaplevet turtepsibe tesszük, tojással mixoljuk vagy passzírozzuk megkenjük, kötõtûvel kop- át. A krémleveshez adjuk panásig átszurkáljuk. Elõme- hozzá a zöldségcsíkokat és a legített, közepes forróságú halat, és kis lángon, pár perc sütõben sütjük világosra. alatt fõzzük össze. Ízlés szerint világos vajas rántással is sûríthetjük.

16 Semjéni Krónika Boldog K aa rá cson y tt december Nagy sürgés-forgás volt november 21-én, pénteken az általános iskolában, ugyanis 10. alkalommal került megrendezésre a diákbál. A gyermekek segítettek a terem feldíszítésében, és berendezésében, majd délután 5 órától megkezdõdött a tánc. A bulit bálkirálylány ; bálkirálynõ és bálkirály választással és tombolasorsolással színesítették, majd este 9 óráig mulattak az ebédlõben a diákok. A résztvevõk száma ugyan megcsappant, de az általános vélemény az volt, hogy ilyen jó bált már régen sikerült rendezni. (Fotók: Pappné Szegedi Angéla) Királyt és királynõt választottak A bálozók egy csoportja Remek volt a hangulat A fiúk is jól érezték magukat Ayköy na nvi h ír ek Házasságot kötöttek: Belicza Alíz Harsányi Csaba Tamás Gólya hozta: Demku Áron Váradi Mirella (nincs kép) Budai Sára Lakatos Szintia Fábián Bence Balázs Orosz Kende Kristóf Elhunytak: Bekõ Ferenc Birta Józsefné Gurzó János Gyõri Péterné Kádár Béláné Török Sándor Páll Csaba Pék Bálint Semjéni Krónika Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának lapja 2008/2 Kiadja: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Felelõs kiadó: Pappné Szegedi Angéla Szerkesztõség: 4324 Kállósemjén, Kossuth u Készült: Örökségünk Könyvkiadó Kft. Nyíregyháza, Bercsényi u /

17 Semjéni Krónika október Szomszédolás Máriapócson Gólya hozta: Varga Kamilla (nincs kép) Anyakönyvi hírek Borsi Szabolcs Bukta Réka Házasságot kötöttek: Szûcs Tünde - Kormos János Dósa Erika - Papp Ferenc Lázár Szilvia - Pucsok Tamás Harsányi Szilvia - Szûcs István Belicza Viktória - Tamási Csaba Pál Elhunytak: Janóczki Márk Kabai Gréta Majchrics Roland Mészáros Sándorné Vinkler Józsefné Páll Jánosné Pisák Ferenc Kóth Miklós Fignár János Spisák Emil Varga Ilona Petromán Ferencné Tóth Elekné Tímár Nóra Tóth Tamás Vinkler Máté Semjéni Krónika Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának lapja 2008/2 Kiadja: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Felelõs kiadó: Pappné Szegedi Angéla Szerkesztõség: 4324 Kállósemjén, Kossuth u Készült: Örökségünk Könyvkiadó Kft. Nyíregyháza, Bercsényi u /

18 A n y a kö n yvi h íre k Gólya hozta: Mészáros Flóra Gyenes Dávid Teremi Bálint Sebõk István Bence Vinkler Dávid Ákos Varga Anett Lakatos Melánia Cintia Szilágyi Kristóf Dániel

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

s tanév versenyeredményei

s tanév versenyeredményei 2013-2014 - s tanév versenyeredményei Alsós munkaközösség eredményei Olvasás verseny (tankerületi): Sándor Viktória 3.b Vinkler Gréta 3. a Rozsnyai Luca 4.a Matematika verseny Nyírbátor: Szabó Anikó 4.b

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben