SEMJÉNI KRÓNIKA december 2008/4. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám"

Átírás

1 Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA december 2008/4. szám A szeretet és békesség ünnepe A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embe- rek hirdetik az örömhírt. nagybevásárlás, takarítás, év végi mennyire érvényesült és mennyire zárás, ajándékkészítés, családi figyeltünk egymásra, mindenki programok torlódnak egymásra. csak saját maga válaszolhatja meg. Mégis a közelgõ ünnep, karácsony Karácsony ünnepekor erre is válaünnepe egyre nagyobb fényesség- szolni kell, kimondatlanul is, mert a gel világít ebben a sötétségben. karácsony titka az önfeláldozó, fel- Várjuk megérkezését, csendességét tétel nélküli szeretet. még akkor is, ha nincs kivel meg- Tudom, nem volt könnyû a osztanunk ezt a napot. Karácsony as év, és várhatóan a következõ eszünnepe az egész keresztény világ tendõ sem ígérkezik könnyebbnek. számára egyet jelent: Jézus Krisztus Minden megpróbáltatás ellenére készületését, s ez által az örök meg- rem, hogy bizakodón tekintsünk a újulást. jövõbe. A megújulás érvényes Kállósem- Boldoguljunk közösen a hétközjén közösségére is. Az év végén szá- napokon és az ünnepnapokon egymot vetünk tetteinkkel, mit építet- aránt! tünk, hogyan éltünk az elõzõ kará- Minden kállósemjéni polgárnak csony óta? Településünk lakossága ezúton kívánom, hogy a szeretet és a utakkal, kerékpárúttal, felújított vele járó békesség tegye széppé ünépületekkel, rendezvényekkel, kö- nepünket! Ez az õsi prófécia az, amit az elsõ karácsonyt várók vetettek papírra, zösségi élményekkel lett gazdagabb. és ez az, amelyet azóta is minden A fennálló nehéz gazdasági esztendõben újra és újra felidézünk. körülmények ellenére biztosítani Advent vége táján késõn érkezõ tudtuk intézményeink zavartalan reggelekben és korán leszálló estéktehetjük mûködését. Mindezt tiszta szívvel ben van részünk. Mindennapjaink közös karácsonyfánk alá. egyre zsúfoltabbak: karácsonyi Azt, hogy a szeretet parancsa Márai Sándor: Az ünnepekrõl Áldott, Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok Kállósemjén minden lakosának! Nagy Béla polgármester Ha az ünnep elérkezik, akkor ün- Az ünnep a különbözés. Az ünnep Az ünnep az élet rangja, felsõbb nepelj egészen a mély és varázsos rendhagyás. Az értelme. Készülj föl reá testben és Tisztálkodjál belülrõl és kívülrõl. ünnep legyen ünnepies. Legyen ben- lélekben. Felejts el mindent, ami a köznapok ne tánc, virág, fiatal nõk, válogatott szertartása és feladata. étkek, vérpezsdítõ és feledkezést S nemcsak a naptárnak van piros Az ünnepet nemcsak a naptárban nyújtó italok. S mindenek fölött le- betûs napja. Az élet elhoz másféle, írják piros betûkkel. Nézd a régie- gyen benne valami a régi rendtar- láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor ket, milyen áhítatosan, milyen fel- tásból, a hetedik napból, a megsza- felejts el mindent, figyelj az ünneptétlenül, milyen körülményesen, kításból, a teljes kikapcsolásból, le- re. mennyi vad örömmel ünnepeltek! gyen benne áhítat és föltétlenség.

2 Semjéni Krónika december Biztonságosan a kerékpárúton A kerékpárút alapkövének letételében segédkezett Kállósemjén polgármestere, Nagy Béla is (jobbra) Elkészült a Kállósemjént A kerékpárút átadó ünnep- Nagykállóval összekötõ, a sége án (szombaközlekedés biztonságát szol- ton), 13 óra 45 perckor lesz a gáló kerékpárút. A 3,3 km-es Kossuth út és Csentrét út keszakaszon megvalósult beru- resztezõdésénél, ahová várházás költségeinek 90 száza- juk Veres János pénzügymilékát ÉAOP-támogatás, 10 nisztert, Gazda Lászlót, az százalékát a két önkormány- Észak-alföldi Regionális Fejzat önerõ hozzájárulása fe- lesztési Tanács elnökét, Dedezte. Ezzel lehetõvé vált, mendi László országgyûlési hogy a kerékpárral közleke- képviselõt, Seszták Oszkárt a dõk biztonságosan, kényel- megyei közgyûlés elnökét és mesebb körülmények között dr. Debreczeni Ferencet, az juthassanak el nagykállói Észak-alföldi Regionális Fejmunkahelyükre, ügyeik inté- lesztési Ügynökség igazgatózésére, vagy csak egyszerûen ját. Természetesen szeretettel a mozgás örömének hódol- várjuk Kállósemjén minden hassanak biztonságban. lakosát is az ünnepségre. Ösztöndíj segíti a tanulást Kállósemjén nagyközség önkormányzata ebben az évben is részt vett az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatban. Mint az már köztudott, Bursa Hungarica ösztöndíj 3 részbõl tevõdik össze: települési, megyei és intézményi ösztöndíjrészbõl. Örömmel tesszük közzé azoknak a pályázóknak a nevét, akiket az önkormányzat képviselõ-testülete a évben támogatásban részesít. Bursa Hungarica ösztöndíjasok a évben. A típusú pályázók 1./ Nagy Gergõ Kállósemjén, Batthyány utca Ft/hó 2./Medvigy Renáta Kállósemjén, Vasvári P Ft/hó 3./Harsányi Mónika Kállósemjén, Kilián utca Ft/hó 4./Ladik László Kállósemjén, Alkotmány utca Ft/hó 5./Tóth Erika Kállósemjén, Toldi utca Ft/hó 6./Gyuricska Viktória Kállósemjén, Sziklai S. utca 5/c Ft/hó 7./Herdzku Dóra Kállósemjén, Kossuth út Ft/hó 8./Papp Kinga Kállósemjén, Vasvári P. utca Ft/hó 9./Lipkovics Klára Kállósemjén, Petõfi utca Ft/hó 10./Miron Melinda Kállósemjén, Kossuth út Ft/hó 11./Pisák Ildikó Kállósemjén, Rákóczi utca Ft/hó 12./Gyõri Andrea Kállósemjén, Vasvári P. utca Ft/hó 13./Ladik Marianna Kállósemjén, Batthyány utca Ft/hó 14./Kóth Zsuzsanna Kállósemjén, Rákóczi utca Ft/hó 15./Teski Laura Kállósemjén, Petõfi utca Ft/hó 16./Lipcsei Imre Kállósemjén, Dózsa Gy. utca 19/a Ft/hó 17./Varga Csaba Kállósemjén, Nagy S. utca Ft/hó 18./ Schwartz Sándor Kállósemjén, Török i. utca Ft/hó 19./ Papp László Kállósemjén, Vasvári Pál utca Ft/hó 20./ Farkas Zsuzsa Kállósemjén, Gábor Á. utca Ft/hó B típusú pályázó 1./ Üveges Lívia Kállósemjén, Ady. Endre utca Ft/hó

3 2008. december A betlehemi csillag Sokan úgy képzelik, Mégis valószínûbb, hogy a napkeleti bölcsek a hogy a három bölcsnek fejük fölött pár száz méter elegendõ volt a csillag felmagasságban lévõ csillag- tûnése, mint jel. Azonnal ra szegezett tekintettel elindultak a Megváltót bukdácsoltak hosszú útju- megkeresni. Lehetséges, kon. Természettudósok hogy hosszú vándorlásuk valóban alátámasztották, nagy részén nem is láthat- hogy akkoriban feltûnt egy ták a csillagot, de nem for- csillag, amit Kepler dultak vissza, nem inogtak október 10-én újra meglá- meg. Hallhattak ilyen gú- tott és Novának nevezett nyolódást is: Ábrándokat el. kergettek, naivak vagy- tok Azonban õk mentek tovább csillag nélkül is, mert a szívükbe volt rejtve a csillaglátás élménye. Mentek, mert értelmesek bölcsek voltak. Bölcsességük, ismereteik és logikájuk pedig azt mondatta velük: Van Isten! Közénk jött Isten! Meg kell keresnünk õt! Az életünk vándorlás: Emlékeinkben talán van egy élmény, amelyet már nem tapasztalunk, de még ott van valahol a szívünk mélyén, s ha rá gondolunk, jó érzés tölt el bennünket. Meghívó a karácsonyi koncertre Tisztelt Kállósemjéni Lakosok! 3 Semjéni Krónika Vannak nekünk is ismereteink a világról, az Isten- rõl, emlékeink arról az idõrõl, amikor mi is Betlehem felé mentünk tiszta szívvel és várakozással. A napkeleti bölcsek eljutottak oda. mert minden körülmények között kitar- tottak az Isten felé vezetõ úton. Vajon mi láthatjuk-e még a csillagot? Van-e bennünk elég bölcsesség a kitartáshoz, az Isten felé vezetõ úton? Kocsis Imre parókus Éjféli szentmise harangszava várja azt, aki a lelkét szeretetre tárja. Nagykendõk mozdulnak, s apró lábak lépnek, sok helyen csendül fel öröm-, s hálaének A református egyház és Kállósemjén nagyközség képviselõ-testülete nevében tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, december 20-án (szombaton) 18 órától a református templomban tartandó KARÁCSONYI KONCERTRE. Kovácsné Somogyi Katalin Tiszteletes asszony Nagy Béla polgármester A karácsonyi szertartások rendje templomainkban Görög katolikus templom: Református templom: Római katolikus templom: December 24-én (szerda) December 24. (szerda): szenteste December 24. (szerda): szenteste éjfélkor szentmise 00 ünnepi istentisztelet 17 -kor éjfélkor hagyományos szentmise December 25-én (csütörtök) December 25. (csütörtök): December 25. (csütörtök): 10 órakor ünnepi szentmise karácsony elsõ napja mise 8.30-kor és kor 00 utána a gyerekek pásztorjátéka úrvacsorai istentisztelet de. 11 -kor December 26. (péntek): December 26-án (péntek) December 26. (péntek): mise 8.30-kor és kor 10 órakor ünnepi szentmise karácsony második napja December 27. (szombat): mise December 27-én (szombat) ünnepi istentisztelet de. 11 -kor kor és kor. Szent János áldás a ½ 9 és ½ 11-kor mise December 31. (szerda): az óesztendõ szilveszteri borokra és pezsgõkre. December 28-án (vasárnap) estéje December 31. (szerda): 00 ½ 9 és ½ 11-kor mise istentisztelet 17 -kor 18 órakor hálaadás December 31-én (szerda) Január 1. (csütörtök): az új esztendõ Január 1.(csütörtök): mise 8.30-kor és 10 órakor hálaadó szentmise elsõ napja kor, házszentelés igény sze- Január 1-jén (csütörtök) 00 istentisztelet de. 11 -kor rint. A tanyák ünnepi miséi szerve- 10 órakor szentmise zés alatt, külön értesítéssel.

4 Semjéni Krónika december Ajándék a lélek mélyébõl Drága advent köszön- Beleveszünk az ünnep Eszeveszett ajándék-vátünk, szívünk virága vár elõtti készülõdésbe, rohanás- sárlással próbáljuk pótolni zengett az ének a református ba, aggódunk, hogy minden azt, amit az év addigi részétemplom falai közt advent földi kellék meglegyen és a ben elmulasztottunk. Nem második vasárnapján. Mit is helyén legyen. Ezerszer át- törõdtem eleget gyermekemjelen számunkra a kará- gondoljuk, hogy nem ma- mel? Hát akkor megvecsony? Az elõbb feltett kér- radt-e le valaki a megaján- szem most neki, a legdrágább désre próbál választ találni dékozandók listájáról vagy játékot, ruhát, mobiltelefont, Kovácsné Somogyi Katalin valami az ünnepi asztalról. vagy számítógépet. Nem fi- tiszteletes asszony is, aki 4. Közben észre sem vesszük, gyeltem a társamra az elmúlt éve teljesít missziós szolgá- hogy pontosan a legfonto- hónapokban, és úgy érzem, latot Kállósemjénben. sabb, a lelkünk marad ki a ka- hogy elhidegültünk egymás- Mély tisztelettel ajánljuk rácsonyi elõkészületbõl, és tól? Beszélgetés, magya- minden kedves olvasónk fi- magából az ünnepbõl. rázkodás, bocsánatot kérõ gyelmébe nagytiszteletû tisz- A Jézus születése elõtti szeretetteljes szavak helyett teletes asszony ünnepváró napokban a TV hírei nem ar- könnyebb egy drága megle- szavait. ról szólnak, hogy zsúfolásig petés megvásárlása. Majd megtelt templomokban ké- megmutatom én mindenki- Ha embereket kérdez- szülnek a hívõk az ünnepre, nek, mennyire szeretem az nénk meg arról: Mit jelent hanem arról, hogy mindenki enyéimet, még akkor is, ha számodra a karácsony? a az üzletekben tolong, lök- kiürül a pénztárcám! gonválaszok hallatán kissé meg- dösi a másikat, hogy min- doljuk bölcselkedve ma- lepõdnénk. Karácsony na- denük meglegyen, ami gunkban. Pedig higy- gyon sokak számára azt az emberi gondolkozá- gyétek el, sajnálatra eseményt jelenti, amikor sunk szerint szüksé- méltó az, aki csak így végre együtt van a család, és ges a méltó, meghitt tudja megmutatni boldogság tölti el szívünket. ünnepléshez. Már szeretetét! A világ Látjuk gyermekeinket, uno- régen nem Jézus- legdrágább aján- káinkat, szeretteinket és a ról, és nem Isten déka sem pó- karácsonyfák melegséget szeretetérõl szól tolhatja azt a árasztó fényénél szinte úgy a karácsony, ha- szeretetet, érezzük, hogy az egész világ- nem kereske- m e g b o - egyetem megállt egy pilla- d e l e m m é csátást, natra az örömtõl, amely el- silányult. e g y - árad ilyenkor a földön. Mások már nem élik át ennyire a karácsony örömét: számukra csak annyit jelent az egész, hogy egy pár napra megnyugszunk, megállunk életünk rohanásában, esetleg bajlódunk egy kicsit az aján- dékozással, de nem tudunk a mindennapok szorongató gondjaitól megszabadulni. Az ilyen emberek számára kissé már túl maradivá, túl megszokottá vált a jászolbölcsõbe született Jézus ünneplése. Az a baj, hogy legtöbbször a karácsonyt Isten legnagyobb karácsonyi ajándéka, Jézus Krisztus nélkül akarjuk megülni. mással való törõdést, ami karácsonytól karácsonyig ki- marad életünkbõl. Próbáljunk változtatni félresikerült, tévútra sodródott gyakorlatunkon, az elõttünk álló karácsony fele kö- zeledve. A polcokon lévõ áruk címkéinek tanulmányozása helyett forduljunk Isten fele az adventi elõkészület napjaiban. Szakítsunk idõt az Õ igéjének a tanulmányozására is. Fogadjuk be Jézust, mert egyedül csak tõle tudjuk megtanulni, az igazi karácsonyi ajándékozás titkát. Tõle tudjuk megtanulni, hogy kevés pénzzel, vagy akár pénz nélkül is lehet örömteli, bé- kés és boldog az ünnep. Nem csak az tud ajándékozni, akinek tömve van a pénztárcája, hanem sokkal inkább az, aki a lelke mélyé- bõl hozza elõ a szeretet aján- dékait. Ha valaki ezt nem hi- szi, vegyen bátorságot és próbálja ki! Utólag pedig döntse el: melyik karácsony volt az igazi: az, amikor töm- ve volt a ház ajándékokkal, de hullafáradtnak, kimerült- nek, üresnek és kiégettnek érezte magát, vagy pedig az, amikor szerény, jelképes ajándékok mellett Isten bé- kességet, megelégedést adó szeretete árad ki reá és sze- retteire? Úgy gondolom, ez min- denki számára megér egy próbát. Adjon Isten mindenkinek szeretetteljes, boldog, békés Jézus Krisztust megtaláló, áldott szent karácsonyt! Kovácsné Somogyi Katalin

5 2008. december 5 Semjéni Krónika Annyiban vagyunk pásztorok, Közel öt hónapja vagyok kállósemjéni lakos. Az elsõ néhány hétben fontos volt annak az élettérnek az elren- A Kállay család tagjaival dezése, amelybõl elindulok ünnepségeken három alkaés amely vár a feladataimból. lommal találkoztam, a leg- A régi parókia számomra ott- utóbb adományukat is vittem honos. A helyére került min- a Székelyföldre. Még korábbi den, kivéve a könyvek, ame- álláshelyemrõl is kapok meglyek rendszertelenül állnak a hívásokat, legutóbb a 125 polcokon. A napi mise elvég- éves tûzoltótestülettõl, ahol zése mellett a hívekkel való az emberek kedvessége és ra- kapcsolatok, találkozások, az gaszkodása meghat, bár már ismerkedések a fontosak. Le- nekem Kállósemjén az ottho- hettem volna eredménye- nom. Néhány egyházközségi sebb, nem csak statisztikai- kirándulásunk is volt már. lag. Meglepetés volt a szá- Társaim talán még emlékez- momra három zarándoklat, nek a fallóskuti remetére, a egy rövid felvidéki, egy másik útról pedig Páll Miklós olaszországi és egy erdélyi. szép templomára és a pince- Ezekrõl öt hónapja még nem látogatásra, mint a két utolsó tudtam. A három együtt 8 na- állomáshelyre. A hívekkel pos volt, tehát igen rövid. közös akarattal készítettünk Mindhárom ajándék. A két egy csillárt a templomba. Ap- utóbbin lelkivezetést vállal- ró lépéseket szeretnénk tenni tam. a jövõben is, tekintettel az ön- A nagyközséggel a falu- kormányzat és a lakosság nenapon már ismerkedtem. Ha- lottjainkkal november 1-jén szintén. Elõször láttam a ba- romlaki emlékhelyet, amelynek alapítói között ott voltam a bátoriakkal. Szerencsére, még keveset temettem, de volt esküvõ és keresztelõ is. Elõdöm, Szemán János tanácsos úr sírját most váltom új- ra, aki 40 éve halt meg. Szí- vesen megyek el, amikor tudok, a képviselõ-testületi ülésekre. Ekkor a falu gondjai- val, örömeivel szembesülök, az önkormányzattal emberibb kapcsolatba kerülök, mint 1990-es veterán képviselõ. Az iskolai és községi ün- nepekre szívesen megyek. Az október 23-án, a templomkertben elhangzott em- lékbeszéd és mûsor megható és megrendítõ volt. Várom a nagy gonddal készülõ kará- csonyi iskolai ünnepséget. Remélem, a faluból is lesznek érdeklõdõk. amennyiben szeretünk héz anyagi helyzetére. A kö- feledem az 55 évet. Már jár- zösség elsõsorban emberek- tam a szép Mohos-tónál, isbõl és nem téglából épül, en- merkedve határunkkal. A tanek szeretnék lenni a szolgá- nyai szentmisék is örömet jeja. Januárban lesz lehetõség a lentenek számomra. Egyet- Jézus Krisztusban adott egy- len élõlény vesz körül, Gooség kifejezésére az egyete- fy, remélem, még sokáig örü- mes imahéten, ami nem lehet lök neki a gyerekekkel. Meg- kampány egyikünk számára tartottuk nemrég az imanapot sem. Számos személyi és do- az egyházmegyéért, ahol logi kiadásunk mellett remé- községünkben nevelkedett lem, anyagilag talpon mara- Tamaskovits László plébános dunk és szépítgethetjük kör- vezette a szertartást. Fontos nyezetünket, lelki otthonun- számomra a paptársaimmal kat és egyéni életünket. A kis- való kapcsolat, hivatalból és létai otthonok, az itteni beteg önként is, határon túl is. Ké- és idõsekkel való találkozá- szülök én is az itten elsõ karások nagy lelki ajándékot je- csonyra, az éjféli misére. Kalentenek számomra, fáj, ha rácsonyfám egy korcs hargi- betegség miatt, mint éppen tai magonc várja az ünnepi most is, nem lehetek annyi- díszeket, fényt és Betleheszor köztük, mint szeretném. met. Papi életemben ez lesz a A heti óvodai foglalkozások 32. szenteste és karácsony. Új is örömet jelentenek, köztük szolgálati helyemen, s ezért imádkoztam pár napja Csíksomlyón, hogy ez legyen az utolsó szolgálati helyem is, itt pedig az elsõ karácsony vár rám. Hangoztatom, mi va- gyunk a megajándékozottak, Jézus Krisztusban, ez a várva várt ünnep fõ üzenete. Ebbõl következik, hogy mi is ajándékká kell váljunk. Mint lelkipásztornak, örök kihívás a június 30-án Hajdúdorogon elhangzott szó: annyiban vagyunk pásztorok, amennyiben szeretünk. Ehhez adjon az Idõk Ura mindnyájunknak sajátos pásztori küldetésünk- ben kifogyhatatlan szeretetet, Agapés, Istenbõl táplálkozó és nem a filosz, emberi erõlködésbõl valót. Akik akár a legkisebb eszközzel is mellettem voltak az elmúlt 5 hónapban és segítettek, amikor valami jót akartam tenni, azokat segítse és tartsa meg az Isten! Horváth János római katolikus plébános

6 Semjéni Krónika december Daloltak, szavaltak a Mikulásnak mal telt, hisz már 2. éve, rátságosan üdvözölte õket. Itt egy ablak, ott egy ablak lassan kinyílik. hogy az 5 csoport együtt ün- Megdicsérte a verseket, danepli Kis cipõbe, nagy csizmába ajándék hullik. a nagyszakállú megér- lokat. Igazi rácsodálkozás a Reggel a sok gyermek arca csupa ragyogás, Jaj de kedves, itt járt nálunk a jó Mikulás! kezését. Munkaközösségünk legkisebbek arcán volt, hisz egy bábjátékkal készült a ilyen közel legtöbbjük még várva várt napra. A mese cí- nem találkozott a Mikulásme: Látogatás a Mikulásnál, sal. Nagy csodálattal figyelmelyhez elkészítettük a dísz- Az év utolsó hónapja attól sabb eseménye, ezt jelzi a ték a jó öreget és kissé csodálatos, hogy a gyermeki sok-sok díszítés, mely óvo- letet és a bábokat. megszeppenve vették át a élet ünnepeinek sokaságát dánk csoportszobáin, folyo- megérdemelt csomagot. A hordozza magában meglepeután sóin látható. Gyermekrajzok, Izgalommal telt napok nagyobbak nem kevesebb iztésekkel, rendezvényekkel fenyõágak, karácsonyi dítarkítva. elérkezett december 5., galommal várták a találkosóin A szeretet, a harmóményre szek jelzik a Mikulás és a ka- a nagy nap. Az oly várt ese- zást, de az õ kíváncsiságuknia, az izgatott készülõdés jetek rácsony közeledtét. Mi, óvógyében kipirult arccal érkez- ban már ott bujkált a megszek zajló advent heteinek nénik közel 110 kisgyerme- az óvoda kis lakói. Igazi lepetés kajánsága is. Fürkérácsony elsõ rendezvénye óvodánkvolt ket igyekeztünk ünnepi lázba meglepetés és rácsodálkozás szõ tekintetük behatolt az ál- ban december 5-én megtartattal hozni, hisz már a Mikulást a gyermekarcokon. Áhí- arc alá, próbálták kitalálni, ki tott mikulási ünnepség volt. megelõzõ hetekben elkezdõ- figyelték az elõadást és bújt a jelmez mögé. A Mikulás-várás minden dött a nagy készülõdés. Ver- ügyesen közremûködtek a Miután a puttony teljesen gyermek szívét megdobogmese seket, dalokat tanultunk a mesebeli varázslóval és a kiürült, minden gyermek tatja, akár esik a hó, akár gyermekekkel, többféleképnem. többi szereplõjével. A boldogan szorította magához Az óvodások életében pen rajzolták, festették, ra- bábelõadás végén megérke- a megérdemelt csomagot s a talán ez az ünnep az, amit a gasztották a különbözõ Mi- zett a várva várt fehérszakál- messzirõl jött nagyszakállú legjobban várnak a gyermemat kulásformákat. Sokat beszél- lú puttonyos, aki nagy izgal- elbúcsúzott. Mielõtt útra kelt kek. Egy legenda veszi körül, gettünk a Mikulásról, hogy okozott a gyermekek kö- volna, még megígérte, hogy egyszer csak jön valaki, akit mire eljön a nagy nap, telje- rében. A csöppségek bátorsá- jövõre ismét eljön, mivel nasoha nem lát senki, õ viszont sen felkészüljenek a kis óvo- gukat összeszedve verssel és gyon sok jó gyermekkel ta- minden cselekedetünkrõl tud dások. énekkel kedveskedtek a lálkozott, akik megérdemlik, és még ajándékot is hoz. A Mikulás-nap elõkészü- messzi földrõl érkezett ven- hogy megjutalmazza õket. Kétségkívül a készülõdés lete nekünk, óvodapedagó- dégnek, aki csupa-csupa jó- Csodálatos hangulatban, viaz ünnepvárás legizgalma- gusoknak is nagy izgalom- ságot árasztva kedvesen, ba- dáman telt ez a délelõtt. Tartalmas eseményekben gazdag hónapot tudhatunk magunk mögött és reméljük, a következõ esztendõ is ilyen eredményes lesz, mint ez a hónap. Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget, kitartást, jókedvet megköszönve az óvodai munkaközösség munkáját, a Szülõi Munkaközösség együttmûködését. (Fotó: Pappné Szegedi Angéla) Nemcsak a kis óvodásokhoz, hanem az alsó tagozatos diákokhoz is elvitte ajándékait a Mikulás Békés boldog karácsonyi ünnepeket, és áldott eredményekben gazdag újesztendõt kívánok a magam és az óvoda dolgozói nevében! Séráné Páll Ildikó munkaközösségi vezetõ

7 2008. december 7 Semjéni Krónika Ruhát és játékot gyûjtöttünk Szeretni annyit jelent, mint adni, Ezzel örömet szerezni másnak, Minden alkalmat megragadni, Hogy bús arcokon mosolyt lássak, Terheit hordozni egymásnak. Embert szeretni úgy kellene. (Fejszés András) Az év legszebb ünnepé- nak nagy érték szlogennel ruha és játék gyûlt össze. nek a közeledtével az adventi ruha- és játékgyûjtési akciót Megpróbáltuk igazságovárakozás idõszakában, ami- szerveztünk óvodánkban de- san elosztani a gyermekek kor mindenki vegyes izga- cember 1-jén, és 2-án. között. Reméljük, hogy sok lommal tekint az ünnep elé, Plakátot készítettünk, kisgyermeknek örömet tudaz emberek jobban odafi- amelyen minden érzõ szívû tunk szerezni. gyelnek egymásra, s nagyon szülõt kértünk, hogy a feles- Itt szeretnénk megköfontosnak tekintik az öröm- legessé vált, kinõtt, jó álla- szönni azoknak a jóérzésû szerzést. potban lévõ ruhákat, megunt szülõknek, akik támogatták Mi, a Ficánka óvoda óvó- játékokat ajánlják fel a rászo- ezt az akciót. nõi munkaközössége a szere- ruló óvodás gyermekek szátet ünnepe közeledtével mára. Volt olyan csoport, Séráné Páll Ildikó Ami önnek felesleges, más- ahol igen nagy mennyiségû munkaközösségi vezetõ Regölés és lucázás MAMMOGRÁFIAI SZÛRÉS Az idõ elõre haladtával a karácsonyi készülõdés tartja lázban az általános iskolában a tanulókat. Megszokott dolog, hogy az õszi szünetrõl visszaérkezõ gyerekek de legfõképp a tanítók gondolatait, már az ünnepségre való készülés tölti ki. A misztérium játékot Csurpek Melinda tanítónõ osztálya, a 3. a osztály adja, míg Hegyes Magdolna tanítónõ osztálya, egy régmúlt karácsonyestét elevenít meg a színpadon. Az énekkar elõadásában egyházi és világi énekeket hallhatunk, majd regölés és lucázás, valamint a Fényjáték mûsorszámok színesítik még az ünnepséget. Az ünnepség után hagyomány már, hogy az általános iskola és az SZMK közösen megvendégelik az iskola valamennyi tanulóját. Ettõl a jó szokástól idén sem tekintenek el. A karácsonyi ünnepséget az általános iskola tornatermében tartjuk december 19-én 16 órától, amelyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk. A Kállay Miklós Általános Iskola valamennyi dolgozója és diákja boldog, békés, szeretetteljes karácsonyt kíván Kállósemjén valamennyi lakójának. Református istentisztelet A karácsonyi ünnepek alatt is várja a híveket istentiszteletre a református templom. (Fotó: Pappné Szegedi Angéla) Tisztelt kállósemjéni Nõk! Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a évtõl, folyamatosan megszervezésre kerül a Népegészségügyi Program keretében a mammográfiai szûrés a 45 éven felüli nõk részére. A kállósemjéni érintett lakosság részére január 5. napjától január 13. napjáig kerül a szûrés lebonyolításra Nyíregyházán. Önkormányzatunk évben is segítséget kíván nyújtani a nõk részére a szûrés helyére történõ be- és hazajutáshoz. A polgármesteri hivatal értesítésben fogja tájékoztatni az érintetteket az autóbusz indulásának idõpontjáról és helyérõl. Kérem, éljenek a lehetõséggel, és vegyenek részt a mammográfiai szûrésben. Pisákné Páll Ilona jegyzõ Közmeghallgatás Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Kállósemjén nagyközség önkormányzatának képviselõ-testülete december 29-én 00 (hétfõn) 17 órától közmeghallgatást tart a polgármesteri hivatal nagytermében, ahová minden érdeklõdõt tisztelettel vár az önkormányzat.

8 Semjéni Krónika 8 Diákélet Nemrég még arról adtunk számot, hogy megkezdõdött a tanév, most pedig már lassan a téli szünetet várják a gyermekek. Hogy mi is történt ez idõ alatt, arról most adunk hírt. Az õszi szünet elõtt nem volt rá alkalom, hogy az õszi környezetvédelmi napot beiktassuk, ezért azt a szünet után tartottuk meg. Ilyenkor az iskola területét felosztjuk az osztályok között, akik felgereblyézik és összeszedik a szemetet. A lehullott falombot az égetõbe hordják, ahol a karbantartók elégetik azt. Megkezdõdtek a képesség kibontakoztató foglalkozások, amelyre mint azt már az elõzõ számunkban említettük, pályázat útján 3 millió 628 ezer 500 Ft-ot nyertünk. Minden szakterületet matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv érint a felzárkóztatás, melyre igen nagy szükség volt, mert sok tanuló nem veszi komolyan a tanulást, s bizony akkor akarnak elkezdeni tanulni, amikor már behozhatatlan a lemara- Boldog K aa rá cson y tt december Kivirágzott a Rezeda A Rezeda népdalkör tagjai (balról jobbra): Magyar Roxána; Csordás Brigitta; Graholy Flóra; Balogh Bianka; Elek Krisztina; Kóródi Brigitta; Matéz Zsuzsanna; Papp Olívia; Dávida Tünde. Demecserben énekelt a Rezeda gozatos gyerekeknek egy- és a 6.a osztályok teljesítet- aránt. Az osztályokat egy- tek, õk állhattak fel a képze- egy 3 fõs csapat képviselte. letbeli dobogó elsõ 3 fokára. Ahol sokan jelentkeztek a Az alsó tagozaton min- November 22-én, szomversenyre, ott egy elõtotót den évben megrendezik az baton a Rezeda Népdaltöltöttek ki, s a 3 legjobb alsósok házi mesemondó kör részt vett a XII. Õszieredményt elérõ tanuló ke- versenyét. Idén 28 mesét kék Népzenei Fesztiválon rült a csapatba. A vetélkedõ hallgathatott meg a zsûri. A és Versenyen. Két éves muntémája az öltözködés, a táp- legjobbak könyvjutalom- kájuk eredményeképpen lálkozás, a tisztálkodás és a ban, a többiek pedig, okle- most elõször kértek KÓTA fogápolás volt. A felsõ tago- véldíjazásban részesültek. minõsítést. A színpadon érzaton kiegészítették a téma- A mesemondó verseny pataki és palóc népi játékört az emberi szervezet fel- eredménye: kot adtak elõ, melyet a neves dásuk. építésével és mûködésével, I. Somos Zsuzsanna Sára zsûri Kiváló minõsítéssel dívalamint A DÖK szervezésében tréfás feladat meg- II.Papp Zsófia jazott. Ezzel a minõsítéssel a egészségügyi vetélkedõt tar- oldásokkal tarkították a ver- III. Palcsák Péter népdalkör jogot szerzett az tottunk az alsó és a felsõ ta- senyt. A legjobban a 8.b, a 8.a országos versenyen való A 4. b osztály Lipcsey részvételre. Most nagy izga- Attiláné osztályfõnök szer- lommal készülnek az orszávezésében színházlátogatá- gos versenyre, de addig még son vett részt Nyíregyházán. egy plusz feladat is vár rájuk, A Mandala Dalszínház elõ- hiszen a karácsonyi ünnepséadásában a Lúdas Matyi gen is részt vesznek. A népcímû darabot nézték meg. dalkör vezetõje Lipcsei Im- Ugyancsak színházi elõadá- re Andrásné kérésünkre elson volt az 5. b osztály is. A mondta, hogy nagyon örüldebreceni sportcsarnokban nek a Kiváló minõsítésaz István, a király c. elõ- nek, hiszen sok munkájuk adást nézték meg a gyere- van ebben az eredményben, s kek. Ezt a programot is az a gyerekek részére is egy poosztályfõnök, (Fotó: Pappné Szegedi Angéla) Kereskényi zitív visszajelzés, hogy érde- Tamás szervezete. mes népi kultúránk ápolásával, Az egészségügyi vetélkedõ egyik pillanata õrzésével foglalkozni.

9 2008. december Boldog K aa rá cson y tt 9 Semjéni Krónika Kállósemjén elsõ apácája Sokak számára ez a név jon a közösség hasznos tagnem mond semmit, de ha azt jává. Sajnos, nem tudta lemondjuk, hogy Teréz nõvér gyõzni azt a vágyat, amelyet nem más, mint Bukta Anikó, a családjának távolléte ébakkor már sokan tudják, resztett szívében, így még hogy Bukta János, és Génya tanulmányainak befejezése Anna gyermekérõl van szó. elõtt hazatért. Anikó 1984-ben született, Hitét azonban nem adta szüleinek 2. gyermekeként. fel. Keszthelyre ment, ahol a Öt testvérével együtt nagy Sarutlan Kármelita rendhez szeretetben nõtt fel Kálló- szegõdött. semjénben. Az általános is- Újabb megpróbáltatás kolát is itt végezte el, s már következett, hiszen innen is ekkor megfogalmazódott tanulni küldték Anikót. Két benne az a mély elhatározás, évet töltött Zágrábban tanumelyet az idén nyáron be is lással, felkészüléssel, hogy teljesített. A pályaválasztás hazatérve ez év nyarán a közeledtével szüleivel és keszthelyi bazilikában a Saosztályfõnökével is megosz- rutlan Kármelita Rend tagjátotta szíve vágyát, mely sze- vá felavassák, ahol a Teréz rint Õ apáca szeretne lenni. nõvér nevet kapta. Eleinte azt hitték a felnõttek, Jelenleg egy budapesti hogy gyermeki szeszélyrõl óvodában kisegítõként dolvan szó, de amikor a varrónõi gozik, mely munkát nagyon szakma kitanulása után a szereti. Most, hogy itthon borbányai Kármelita rendbe van Magyarországon, gyakbeállt, mindenki csodálta el- rabban jöhet haza szüleihez, határozását, és kitartását. akik mindig nagy-nagy sze- A rend Rómába küldte retettel fogadják Kállósem- Anikót, hogy ott tanulva vál- jén elsõ apácáját. A tengernél Teréz nõvér (jobb szélen) az apácatársaival Sarutlan Kármelita Nõvérek A kármelita lelkiség kö- umának tanújává legyen, és zéppontja az Isten jelenlété- Illés próféta példájára minben való élet. A Regula min- den ember képviseletében den más tevékenységet az szüntelenül Isten elé álljon ima köré rendez. Központi könyörgésével. A klauzúra, gondolata és elõírása: éjjel- az önmegtagadás, a hallganappal az Úr törvényérõl el- tás a kármelita életforma mélkedni és imában virrasz- egyéb elemeivel együtt ezt tani. Ez elsõsorban a belsõ az állandó imát hivatott elõimához kötõdik, amely által segíteni. A nõvérek általában a szerzetes eljut ahhoz, hogy egyszerû, kétkezi munkát egészen magáénak érezze végeznek. Magyarországon Isten kegyelmét s minden az elsõ nõi sarutlan kármeliigyekezetével a lelkek üd- ta kolostort 1891-ben Sopvösségén fáradozzon, hogy ronbánfalván alapította Ma- Máriához hasonlóan a hit, a ria Ignatia nõvér (született rendületlen bizalom és a Lobkowitz Polyxenia hermindennapi hûség által az cegnõ, gróf Esterházy Móric Üdvözítõ Szeretet misztéri- özvegye) Mikulás-délután az általános iskolában Ünnepi díszben az iskola December elsõ hete a Mi- buli. Sajnos, az elmúlt évek kulás várásával telt el az álta- tapasztalata az volt, hogy a lános iskolkában. Az idén délutáni diszkón kevés fiatal elõször más formában került vett részt, így nem volt értelmegrendezésre a Mikulás- me ezt a mûfajt tovább foly- tatni. Az iskolavezetés és a csony közeledtével egy új tantestület úgy gondolta, új programot szerveztünk: kaalapokra helyezi a Mikulás- rácsonyfadísz készítõ délnapi rendezvényt, így a disz- utánra vártuk a diákokat. kó helyett megjelentek az Ugyan egyre kisebb mértékosztály vagy évfolyamprog- ben, de sajnos minden évben ramok. Az alsósok Mikulás- elõfordult, hogy a folyosón délutánja a saját épületében, lévõ díszeket megrongálták, míg az osztályok a saját osz- vagy egyszerûen elvitték hatálytermeikben múlatták az za. A sok munka így évrõl évidõt. Voltak, akik moziba re kárba veszett. Úgy gonmentek és voltak, akik játé- doltuk, hogy ha a gyerekek kos vetélkedõt rendeztek. A aktívabban vesznek részt a programok lebonyolítására díszek elkészítésében, talán egy egész hét állt a rendelke- jobban is odafigyelnek a zésükre. megóvásukra. A délutánok Akik rendszeresen elláto- nagyon jó hangulatban telgatnak az általános iskolába, tek, s megtanultak egy-két azoknak bizonyára feltûnt, nagyon egyszerû, de annál hogy az épület egy-egy jeles mutatósabb díszt elkészíteni, ünnep közeledtével ünnepi amit otthon is feltehetnek a díszbe öltözik. Most, kará- karácsonyfára.

10 10 Semjéni Krónika december Hasznos tanácsok az ünnepi vásárláshoz Tisztelt Olvasóink! nyelvû figyelmeztetõ fel- Az Internettel rendeliratokat. vonatkoznak, mint a kifo- A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Keressük a termé- kezõ fogyasztóknak, java- gástalan minõségû termé- Hatóság Észak-al- ken (a csomagoláson vagy soljuk, hogy látogassanak kekre, kivéve ha a vásárföldi Regionális Felügye- a használati útmutatóban) el a Nemzeti Fogyasztóvéa láskor ismertté válik elõtlõsége a település polgármesterének Cª megfelelõség jelö- delmi Hatóság tünk a termék valamely hi- támogató lést. Fentiek hiánya esetén bája és a forgalmazó fel- hozzájárulásával ezután a termék megfelelõsége.hu hívja a figyelmet arra, rendszeresen közzétesz kétes, ne vásároljuk meg. portáljára, itt szerezhetnek hogy a leértékelés oka ez a fogyasztóvédelmi témájú A gyermekjátékok vá- információkat a hatóság hiba. Ebben az esetben hasznos tanácsokat, köz- sárlásánál is keressük a já- által veszélyesnek minõsíhibára nem élhetünk az ismert érdeklõdésre számot tartó nézve késõbb ki- olvasói kérdésekre adott fogással. válaszokat e lap hasábjalelõ A minõségileg megfe- in. Bízunk abban, hogy áru cseréjére vagy a ezáltal is segítségükre lesére vételárának visszafizeté- hetünk abban, hogy jól tánem jogszabályi elõírás jékozott érdekeiket önmaguk kötelezi a kereskedõt. által is védeni kédékozásra Azonban az ünnepi ajánpes fogyasztói lehesre tekintettel egy- senek társadalmunknak. több kereskedõ él a csesenek Kellemes ünnepeket és jó re lehetõségének biztosítávásárlásokat kívánva sával. A vásárláskor erre üdvözli Önöket: vonatkozóan is célszerû az Jeney Géza üzletben tájékozódni. a regionális felügyelõség Vásárláskor sok mindenre kell figyelnünk A vásárláskor kapott igazgatója nyugtát, illetve jótállási jegyet tékon vagy a csomagolá- tett, forgalomba nem hozkettõ, õrizzük meg legalább December a vásárlások son a CE megfelelõségi je- ható termékekrõl. illetve tartós hasz- és az ajándékozások hó- let, a veszélyre utaló fi- Ruházati termékek, nálatra rendelt termékek- napja. Néhány hasznos ta- gyelmeztetõ feliratokat és lábbelik vásárlásánál is lehiányában nél három évig. Ennek nács a vásárlásokhoz, nem utolsó sorban a kor- gyünk figyelemmel a teráruval lemondunk az amellyel megkímélhetjük csoport jelölést. Minden mék legfontosabb jellemvényesítési kapcsolatos jogér- magunkat a kellemetlen- esetben fontos a játék ki- zõinek megismerésére. Pl. lehetõségeinkmagunkat ségtõl. választásnál az, hogy hány lábbeli vásárlásnál gyõarra, rõl, nem hivatkozhatunk hogy nem kaptunk A fogyasztási cikkek éves gyermek részére zõdjünk meg arról, utcai vásárlása elõtt ismerjük szánjuk. Minél több infor- vagy alkalmi viseletre nyugtát. meg a kiválasztott termék mációt közölnek velünk, ajánlott, vagy milyen a Hasonlóan célszerû a legfontosabb jellemzõ tu- annál biztosabbak lehe- vízállósága, összetétele, szavatossági idõ tartama lajdonságait, melyet ma- tünk abban, hogy a játék tisztíthatósága. alatt megõrizni minden tá- gyar nyelven feltüntetve a megfelelõ. Üzleten kívül történt jékoztatást (forgalmazó terméken, vagy ahhoz Vásáron, piacon vásárlásoknál, pl. termékzelési neve címe, használati kemellékelve illetve annak csak üzletben forgalmaz- bemutató, házaló keresketermékhez útmutató stb.) amit a csomagolásán találhatunk. ható gázüzemû készülé- dés, internetes kereskedeegy kaptunk, mert A díszvilágítási füzé- ket, valamint elektromos lem stb. speciális jogai is késõbbi esetleges mi- rek vásárlásakor el kell hálózatról üzemeltethetõ, vannak a fogyasztónak, nõségi kifogás rendezése dönteni, hogy kül- vagy illetve hálózati csatlakozá- melyek közül kiemelendõ, során, döntõ bizonyíték le- beltérre szánjuk. A termé- si lehetõséggel rendelkezõ hogy a fogyasztó 8 munka- het. ken az alkalmasságot fel termékeket és ezek elek- napon belül indokolás nélban (A lap következõ számákell tüntetni és célszerû tromos árammal kapcso- kül elállhat a szerzõdéstõl. a fogyasztói jogérvé- már a vásárláskor elolvasni latba hozható alkatrészeit Az akciós és leértékelt nyesítésrõl olvashatnak. ) az igen részletes magyar ne vásároljunk! árukra is ugyanazon jogok

11 2008. december 11 Semjéni Krónika Mozgalmas év a nyugdíjasok mögött Mozgalmas évet tud- hatnak maguk mögött az Aranyalkony Nyugdíjas Klub tagjai. A Semjéni Krónika ha- sábjain egész évben nyomon követhettük a klub mûködését, tevékenységét, de még így is vannak olyan események, ame- lyekrõl nem tudtunk be- számolni. Az említésre méltó események között szerepel a Zsindelyestanyán való bemutatkozása a klubnak. helyiségükben folytatták azt. Az elkészült díszeket ajándéknak szánják a képviselõ-testület tagjainak, valamint a polgármesteri hivatal ablakaira. Színházba is rendszeresen járnak, most decem- berben a My fair Lady c. zenés darabot nézték meg a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. A klub ebben az évben ünnepelte alakulásának 5 éves évfordulóját. Sokan nem is gondoltuk volna, hogy már ilyen rég óta aktívan kiveszik részüket a község közösségi életébõl. Az elmúlt idõszak eseményeit Kocsis Jánosné, a klub vezetõje versbe szed- te, ezzel lepte meg társait az ünnepségen, melyet zá- rásként ajánlok minden kedves olvasó figyelmébe. Pappné Szegedi Angéla Szeptember 6-án került A nyár végén elbúcsúztatták klubtársukat, megrendezésre a Zsinde- Kriskó Miklósnét a nyugdíjasok. lyes Pálinkafõzde szer- Képünk még a falunapi ünnepségen készült vezésében a Zsindelyes Fesztivál. A színes program egyik része volt a kot készítettek, s ugyan a látják, ha haza látogat Kál- fõzõverseny, melyre az dobogóra nem sikerült fel- lósemjénbe. Aranyalkony Nyugdíjas állniuk, de a zsûri különdí- Klub is benevezett. ját innen is elhozták. A december hónap is A szervezõknek egyet- A jó hangulatot tükröz- aktívan telik a klubban. len kikötésük volt a vernagyon te, hogy este 9 órakor, Már régen ki szerették volsengõ csapatokkal szemménnyel elfáradva, de él- na próbálni a matricafes- ben, hogy amit fõznek, az telve tértek haza tést, amire most nyílt leheben, tájjellegû legyen. nyugdíjasaink. tõségük. A közösségi ház- Kocsis Jánosné kéré- ban Blazsán Péterné irá- sünkre elmondta, hogy A nyár végén elbúcsúz- nyítása alatt kezdték a reggel 6 órakor foglalták el tatták az egyik klubtár- munkát, majd a saját klub- a csapatok az egységesen sukat, Kriskó Miklósnét, kialakított fõzõsátrakat, Iringó nénit. Iringó néni a melyet most is a kállósemvolt kezdetektõl aktív tagja jéni nyugdíjasok díszítetdapestre a közösségnek, de Bu- tek fel a legszebben. Legmiatt való költözésük alább 20 csapat mérte öszolyan elváltak útjaik. Egy sze fõzési tudományát, s emberrel lett szegésze bizony a zsûrinek (melysegített, nyebb a csapat, aki mindig ben három, országosan is ha szükség volt rá, ismert mesterszakács foghozzájárult jó tanácsaival, ötleteivel lalt helyet), nagyon nehéz a színvonalas volt a feladata. A kállóa munkához. Természetesen semjéni nyugdíjasok káják kapcsolatot azóta is tart- posztás bablevest és fán- vele, s nagyon szívesen A nyíregyházi színházban a My fair Lady címû darabot tekintették meg a nyugdíjasok

12 Semjéni Krónika december Képzik magukat a lánglovagok Az árokban lévõ 240 köbmé- rult Borsi András is 5 pár guter vizet, 4 órai munkával si- micsizmával. került átemelni a mellette lévõ, nagyobb befogadóképes- Az egyesület október 23- ségû tározóba. Ugyanezt a án képviseltette magát az (Fotó: Pappné Szegedi Angéla) munkát július 28-án is elvé os forradalom és szagezték, hogy az õszi csapadé- badságharc emlékére rendekos idõjárás beálltával, a ke- zett községi rendezvényen, Csernyák József, Pálovics György és Nagy Gergõ október 23-án megkoszorúzta az 1956-os emlékmûvet. letkezõ vízmennyiségnek le- majd a többi civil szervezetgyen hova összefolynia. A tel együtt koszorút helyezett Csernyák József, az ÖTE láznak be ugyanerre a tanfo- munkálatokhoz a felszerelést el az emlékmû talapzatán. (Önkéntes Tûzoltó Egyesü- lyamra, hiszen alapfeltétel, mindkét alkalommal Borsi let) elnöke arról tájékoztatta a hogy az egyesület tagjainak András szállította ki és be, Az egyesület részére biz- Semjéni Krónikát, hogy az meglegyen ez a képesítése. amiért ezúton is köszönetét tosított irodahelyiségben fo- egyesület 2 tagja, Tóth Takötése, Ezzel 8 fõre fog emelkedni fejezi ki az egyesület. lyamatban van az internet bemás és Miron Roland, ez év azoknak a száma, akik renjúnius amelyet remélhetõ- 7. és 15. között saját delkeznek ezzel az alapképe- Az Önkormányzat által leg minél hamarabb haszná- költségén sikeresen elvégezte sítéssel. nyújtott támogatásból sike- latba tudnak venni, hiszen a 40 órás alapfokú tanfolyaátmérõjû rült 2-2 db 75 mm, és 52 mm így folyamatosan nyomon mot. Terveik között szerepel, A nagy esõzések követhogy nyomótömlõt vásá- tudják majd követni az egye- a munkaügyi közponvábbi keztében megtelt a Kiss Ernõ rolni. Az eszközkészlet to- sületet érintõ és híreket és a ton keresztül újabb 2 fõt isko- utca végén a vízgyûjtõ árok. bõvítéséhez hozzájákeztében pályázatokat. Lesz majd mire emlékeznünk Öt éve, hogy összejárunk, Boldogkõnek magas vára Ópusztaszer, Feszty körkép, Eljutottunk Kolozsvárra, Kéthetente találkozunk. Szép kilátás van a tájra. Honfoglalás hogyan történt, Itt van Mátyás szülõháza, Szervezzük a programunkat, A tolcsvai borpincében, Vereckétõl, Latorcán át, valamint a lovas szobra. Szórakoztatjuk magunkat. Kellemes volt a melegben. Foglalták el Tiszát, Dunát, Parajdnak a sóbányája, Jártunk mi még Budavárban, Teremtették meg a hazát. Akár Aladdin csodavilága. Járogatunk kirándulni, Ugyanakkor Visegrádba. Korondon a sok-sok bazár, Emlékhelyeket megnézni. Csodás hely a Dunakanyar, Voltunk aztán Kárpátalján, Mely mind-mind, csak Láttuk, hol a kurta kocsma, Megkedveltük mi azt hamar. A Vereckei-hágó táján. vevõkre vár. Ahol kirúg a Szamosra. Szentendrének patinája, Szolyván, a nagy Máréfalván székelykapuk, Móricz Zsigmond szülõháza, Híressé lett a világba. emlékmûnél, Örültünk, hogy ezt láthatjuk. Nincs olyan több az Esztergomi székesegyház, Szörnyûbb dolog minden Jártunk, hol a Maros ered, országban. Múzeuma kész kincsestár. bûnnél, Itt találtunk szálláshelyet. A tákosi öreg templom, Gyalog keltünk át Sok száz embernek Gyilkos-tó és Békás-szoros, Sehol párja a világon. Párkányba, meghalni, Itt a tájék nagyon csábos. Kölcseynek lakóhelye, A Valéria-hídon járva. Étlen-szomjan elpusztulni. Csíksomlyó a búcsú napja Himnuszunknak a bölcsõje. Hajókáztunk a vén Dunán, Megnéztük még Munkács Erdélyi út koronája. Kopjafáknak temetõje, Nem feledjük soha talán. várát, Szatmárcseke a lelõhelye. A kis Rákóczi és anyja Lesz majd mire Jártunk még a Balatonnál, szobrát. emlékeznünk, Megnéztük még Eger várát, Túlmentünk mi Siófoknál. Hûsöltünk a Latorcában, Egyszer, majd, ha Kóstolgattuk finom borát. Déli partján, el Keszthelyre, Innen mentünk megöregszünk. Sárospatak, Rákóczi vár, Fürdõzésre, át Hévízre. Beregszászba. Nagyon szép hely, mindenkit Elidõztünk még Fenyvesen, vár. S hazaértünk szerencsésen. Kocsis Jánosné

13 2008. december 13 Semjéni Krónika Megújult a gondozási központ Kívül-belül megújult a ablakot festettek, valamint gondozási központ és a Biztal mûanyag lambéria burkolattos Kezdet Klub a nyár folyamán látták el a falakat. Az épü-. Molnár Lászlóné kéréátfestették. let külsõ falait kijavították, és sünkre elmondta, hogy már A képek tanús- nagyon idõszerûvé vált a felról, kodnak a minõségi javulásújítás, hiszen hosszú repedézetben és ilyen megújult környe- az ügyfelek is otthosek tömkelege húzódott a fanosabban érzik magukat. lakon és a mennyezeten. A ta- A megújult társalgó valy évi pénzmaradványból Molnár Lászlóné, a gon- finanszírozták a felújítási dozási központ vezetõje, és tos Kezdet Program kereté- bizonyult, hiszen a program munkálatokat. Kicserélték a Dudás Viktória, a polgármes- ben szervezett továbbképzé- hatékonyságának növelésébejárati ajtót, laminált lappal teri hivatal munkatársa az sen Szolnokon. A 3 napos to- hez nyújtottak ötleteket, se- burkolták a padlózatot, ajtót, õsz folyamán részt vett a Biz- vábbképzés igen hasznosnak gítséget. A forradalom hõseire emlékeztek A nagyközségi önkormányzat képviselõ-testülete harmadik éve rendez községi ünnepséget az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseinek tiszteletére. A római katolikus templom kertjében felállított emlékmûnél a Kállay Miklós Általános Iskola tanulói adtak ünnepi mûsort, majd Nagy Béla polgármester beszéde után az intézmények vezetõi és a civilszervezetek képviselõi helyezték el a megemlékezés virágait. (Fotó: Pappné Szegedi Angéla) Az ünnepi mûsorban résztvevõ 8.b osztályos tanulókat Lipcsey Attiláné tanárnõ készítette fel. Értesítés a szemétszállításról Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a karácsonyi ünnepek miatt a kommunális hulladékszállítás szolgáltatási idõpontja változik: a 25-i ünnepnap helyett: december 27-én (szombaton) az 1-jei ünnepnap helyett: január 3-án (szombaton) történik a szemétszállítás. TÁJÉKOZTATÁS Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a folyékony hulladék (szennyvíz) szippantóval történõ elszállítását decemberétõl Kállósemjén nagyközségben a nagykállói TESZOVÁL KHT végzi. A TESZOVÁL KHT elérhetõsége: Tel.: 42/

14 Semjéni Krónika december A foci: barátság és összefogás Elsõként az egyesület vezetõségének lemondását kell említenünk. A vezetõségi tagok megköszönve a játékosok és a községi vezetõk bi- zalmát, lemondtak megbízatásukról. A KSE, ha rövid idõre is, de irányítás nélkül maradt. Ez az állapot nem volt fenntartható, így a lehetõ legrövidebb idõn belül új vezetõséget kellett választani a közgyûlésnek. Júliusban a 3 tagból álló vezetés nagy lelkesedéssel kezdte meg a munkát, de csak egy hónapig dolgoztak együtt. Az akkori elnök munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudta tovább vállalni az egyesület irányítását, ezért lemondott elnöki pozíciójáról. Újabb közgyû- lés és újabb választás követ- kezett. A mostani, 5 tagból álló vezetés augusztus óta vezeti az egyesületet. Ezek a változások rossz hatással voltak a futballcsapatra, hiszen a bajnokság idõközben A nyár folyamán több változás is végbement a KSE berkein belül. Nézzük, hogy milyen hatással volt ez a csapatra. elkezdõdött, és az egyesület- és összefogás jellemezte a vet. nek volt is vezetõsége, meg csapatot. Úgy érzem, az Az egyesület élete mos- nem is. Sok új játékos érke- egyesület vezetõsége min- tanság csendben folyik to- zett, akik érezték a bizonyta- dent megtett azért, hogy a vább, szeretetben, jókedvvel, lanságot a csapat körül, s ez csapat és a vezetõség között ösztönzéssel, az élet örömei- rá is nyomta bélyegét a han- baráti viszony alakuljon ki, nek megszerzésével, ami jegulatra. melynek alapja a bizalom. len esetben a futball, amit Aztán lassan mindenki Nyugodtság, bizonyítási szeretünk, a barátság, amit megnyugodott, és az élet las- vágy jellemezte és jellemzi a igénylünk, s fontos az egysan visszatért a megszokott csapatot mind a mai napig. más iránti tisztelet, ami elenkerékvágásba. A srácok a ki- Az õszi szezont jó kedvvel gedhetetlen. Ezt jelenti számunkra a labdarúgás! Reméljük, a tavaszi sze- zonban minden kedves szur- kolóval újra találkozunk, és jóban, rosszban kitartanak a fiúk mellett. Archív fotónk májusban készült: Nyírpazonyban vendégeskedett Kállósemjén focicsapata tûzött célokért küzdöttek hét- kezdték, de volt egy-két mér- rõl-hétre, ami meg is hozta az kõzés, ami rosszul sikerült, eredményt. ám a csapaton belüli barát- Jó barátságok szövõdtek a ság, az összefogás legyõzte a játékosok közt, összetartozás mérkõzések utáni rosszked- A Kállósemjéni Sport Egyesület vezetõsége és játékosai nevében szeretetteljes, boldog, békés karácsonyt kívánok mindenkinek, akik szeretik, és azoknak is, akik nem szeretik a focit. Molnár László KSE elnöke A kerek alma az összetartás szimbóluma Karácsony Jézus születévacsorát kikészített az asztalra, mert a lyen kerek az alma, olyan ke- egyházi eredetû népi játék. sének és a szeretetnek az ünkellett végig felállás nélkül rek, összetartó legyen a csa- Szereplõi általában pászto- nepe. A karácsonyt megelõzõ elfogyasztani. Imád- lád a következõ esztendõben. roknak öltözve, házilag kénepe. hétköznapokon, a hosszú téli koztak, majd elsõ fogásként Gyakran felcsendült az ének- szített jászollal vagy betlehe- estéken együtt volt a család. mézbe mártott fokhagymát, szó karácsony estéjén. Õk mi kistemplommal járnak Beszélgettek, adventi, kanoszûzõ dióbelet nyeltek. Ennek go- voltak a kántálók. Karácso- házról házra. rácsonyi dalokat énekeltek, célzata volt. A kará- nyi énekes, verses köszöntõt ezzel is készülve Jézus szülelen csonyi asztal elképzelhetet- hallhattak a falusiak otthotésének ünnepére. Amikor az hal, bejgli, valamint alma nukban. Az elnevezés a kö- esthajnalcsillag már feljött, és dió nélkül. A kerek alma a szöntõ énekes jellegére utal, akkor került sor a karácsonyi család összetartásának szim- mivel énekkel köszöntötték a vacsora elfogyasztására. Ezt bóluma. Vacsora után a gaz- ház lakóit. Elsõsorban a felsok ház udvarában a gazda dasszony kezébe vett egy nõttek, és inkább férfiak jár- puskalövése elõzte meg a goszeletre szép, piros almát, és annyi tak kántálni estétõl éjfélig. A nosz lélek elriasztására. A vágta, ahányan ültek betlehemezés Jézus születé- gazdasszony mindent elõre az asztalnál, mondván: ami- sének történetét bemutató

15 2008. december 15 Semjéni Krónika Ötös az ötödik helyért A kézicsapat fennállása Mindezt tették úgy a lááll: võ lista élén a mi játékosunk tavaszi idény én óta legjobb teljesítményét Frank Petra. nyaink, hogy összesen 7-en kezdõdik, addig sok munka nyújtotta, a tabella 5. he- voltak ezeken a kemény mércember A szezon befejeztével, de- vár a játékosokra. lyén végzett. kõzéseken. közepén tartunk egy Sok edzés és még több ed- Cserelehetõség nem volt, megbeszélést már a tavaszi zõmérkõzés! * * * illetve a cserepadon a 14 éves idényre való felkészülés je- Végezetül szeretnénk Visszatekintve a Nõi NB ifis gyerekek ültek. Állandóvõbeni gyében, illetve a játékosok jö- megköszönni a szurkolóknak II-es kézilabdacsapat 2008-as an attól kellett félnünk, nelatban. munkájával kapcso- is a biztatást, nagyon örü- évére, elmondható, hogy na- hogy valamelyik játékos lea Reménykedünk, hogy lünk, hogy egyre nagyobb gyon kemény évet zártunk le. sérüljön. Iszonyú elszántság, játékoskeret marad, bár erõ- számmal vesznek részt a hagyon Az utolsó mérkõzésünk no- küzdés és gyõzni akarás jelség sítésre mindenképpen szük- zai mérkõzéseinken! van, amit a pihenõidõben vember 29-én volt. A csapat lemezte munkájukat, amiért fennállása óta legjobb telje- a vezetõség nagy köszönetet megpróbálunk megoldani. A Herczku Sándorné sítményét nyújtotta, a tabella mond. 5. helyén végzett. Egyik sze- Edzõnk, Hanumünk sír, a másik nevet, hi- fer Sándor igen ke- 2. Gyöngyösi FKK URFA-Hevesi SE szen ez az eredmény lehetne mény iramot diktált 3. Hajdúböszörményi TE még jobb. Ha számba vesz- a csapatnak, de úgy 4. Mátészalkai MTK szük, hogy a lista elején sze- látszik, ez a szezon 5. Kállósemjén SE replõ Heves csapata az utolsó végére meghozta 6. Jászberényi TF DSE percben lõtte be a vezetést je- a z e r e d m é n y t. 7. SFC Yoshi-Trans Jászszentandrás lentõ gólt, Gyöngyössel dön- Munkáját nagyon 8. Nádudvari SE tetlent játszottunk, Mátészal- köszönjük. 9. Eszterházy TFSE ka a gólarányt tekintve elõ- Ki kell emelzött meg bennünket. nem, hogy a góllö- 11.Telefon SE-Gyömrõ Ózdi VSE Karácsonyi receptek Beigli A töltelékhez: 1/2 kg dió, 3/4 vaníliás cukor, mazsola, fa- Ünnepi halleves Hozzávalók: kg mák, velük egyenlõ súlyú héj, kakaó. A mákoshoz ma- Hozzávalók: 1 kg liszt, 1/2 kg margarin, 1 cukor. A cukrot kicsi vízzel zsola, citromhéj, fahéj, õrölt 50dkg tengerihal-filé, 1 fej egész tojás, 4 púpozott evõ- (kb. 1/2-1 dl) felolvasztom, szegfûszeg, narancshéj- vöröshagyma, 2 sárgarépa, kanál porcukor, 3 dkg élesztõ bele a dió ill. a mák. Ha sûrû, lekvár. zellergumó, zellerzöld, 1 szál cukros tejben megfuttatva, mehet bele még egy kis víz, A tésztát 5 részre osztjuk (kb. póré, 1 paradicsom, késhegyde só, 1-2 dl tejfel, hogy kellemesen nem baj, ha kemény a töl- 33 dkg egy-egy gombóc). nyi kurkuma, 2 db halászlé- puha tésztát kapjunk. telék. Ízesítésül: a dióshoz Nem hagyjuk kelni, azonnal kocka, só kinyújtjuk tepsi hosszúságú Elkészítés: téglalap formára (kb. 3-4 mm Tegyük fel a hal és a zöldvastagra). Kb. 45 dkg töltelé- ségek felét és a paradicsomot ket teszünk bele, a tölteléket, fõni annyi vízbe, amennyi jól ha kemény, vizes kézzel si- ellepi. Ízesítsük a halászlémítjuk ki a téglalapon úgy, kockával, kurkumával, sóhogy egy sáv tészta maradjon val. Vágjuk a többi zöldséget üresen és úgy tekerjük fel, vékony csíkokra, a halhúst hogy az üres rész legyen a kockákra. Félórás lassú forbeigli talpa. Enyhén vajazott ralás után az alaplevet turtepsibe tesszük, tojással mixoljuk vagy passzírozzuk megkenjük, kötõtûvel kop- át. A krémleveshez adjuk panásig átszurkáljuk. Elõme- hozzá a zöldségcsíkokat és a legített, közepes forróságú halat, és kis lángon, pár perc sütõben sütjük világosra. alatt fõzzük össze. Ízlés szerint világos vajas rántással is sûríthetjük.

16 Semjéni Krónika Boldog K aa rá cson y tt december Nagy sürgés-forgás volt november 21-én, pénteken az általános iskolában, ugyanis 10. alkalommal került megrendezésre a diákbál. A gyermekek segítettek a terem feldíszítésében, és berendezésében, majd délután 5 órától megkezdõdött a tánc. A bulit bálkirálylány ; bálkirálynõ és bálkirály választással és tombolasorsolással színesítették, majd este 9 óráig mulattak az ebédlõben a diákok. A résztvevõk száma ugyan megcsappant, de az általános vélemény az volt, hogy ilyen jó bált már régen sikerült rendezni. (Fotók: Pappné Szegedi Angéla) Királyt és királynõt választottak A bálozók egy csoportja Remek volt a hangulat A fiúk is jól érezték magukat Ayköy na nvi h ír ek Házasságot kötöttek: Belicza Alíz Harsányi Csaba Tamás Gólya hozta: Demku Áron Váradi Mirella (nincs kép) Budai Sára Lakatos Szintia Fábián Bence Balázs Orosz Kende Kristóf Elhunytak: Bekõ Ferenc Birta Józsefné Gurzó János Gyõri Péterné Kádár Béláné Török Sándor Páll Csaba Pék Bálint Semjéni Krónika Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának lapja 2008/2 Kiadja: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Felelõs kiadó: Pappné Szegedi Angéla Szerkesztõség: 4324 Kállósemjén, Kossuth u Készült: Örökségünk Könyvkiadó Kft. Nyíregyháza, Bercsényi u /

17 Semjéni Krónika október Szomszédolás Máriapócson Gólya hozta: Varga Kamilla (nincs kép) Anyakönyvi hírek Borsi Szabolcs Bukta Réka Házasságot kötöttek: Szûcs Tünde - Kormos János Dósa Erika - Papp Ferenc Lázár Szilvia - Pucsok Tamás Harsányi Szilvia - Szûcs István Belicza Viktória - Tamási Csaba Pál Elhunytak: Janóczki Márk Kabai Gréta Majchrics Roland Mészáros Sándorné Vinkler Józsefné Páll Jánosné Pisák Ferenc Kóth Miklós Fignár János Spisák Emil Varga Ilona Petromán Ferencné Tóth Elekné Tímár Nóra Tóth Tamás Vinkler Máté Semjéni Krónika Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának lapja 2008/2 Kiadja: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Felelõs kiadó: Pappné Szegedi Angéla Szerkesztõség: 4324 Kállósemjén, Kossuth u Készült: Örökségünk Könyvkiadó Kft. Nyíregyháza, Bercsényi u /

18 A n y a kö n yvi h íre k Gólya hozta: Mészáros Flóra Gyenes Dávid Teremi Bálint Sebõk István Bence Vinkler Dávid Ákos Varga Anett Lakatos Melánia Cintia Szilágyi Kristóf Dániel

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 A Diákönkormányzat tagjai Az osztály létszámától függően osztályonként 2-3 fő képviselő és egy, a diákönkormányzatot segítő tanár. A Diákönkormányzat összetétele a

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Damjanich János Általános Iskola 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 1. TÉMAHÉT "ADVENTI-HÉT" 2012. december 17. - 2012.

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben