E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Hargitainé Solymosi Beatrix főosztályvezető Horváth Csilla csoportvezető Bekk Ferencné csoportvezető Kaszun Renáta vezető-főtanácsos Pólainé Lócskai Franciska vezető-főtanácsos MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: április 6. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: április 6. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelettervezet, illetve az előterjesztés az államháztartás beszámolási rendszeréhez kapcsolódó jogszabályi előírások figyelembevételével készült. A rendelettervezet részét képezi 22 db melléklet és 9 db tájékoztató jellegű segédlet az alábbiak szerint: 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege évben 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása 2/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképtelen vagyona december 31-én 2/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona december 31-én 2/c. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyona december 31-én 2./d számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat részesedései december 31-én 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei és záróléti 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlegének teljesítése 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ainak teljesítése 9/a. számú melléklet Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetési mérlegének teljesítése 9/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások teljesítése 10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásainak teljesítése 11. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásainak teljesítése 12. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi befektetési kiadásainak teljesítése 13. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai 14. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek teljesítése 14/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív állami hozzájárulásának és átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása 14/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 15. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzmaradványának elszámolása 16. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban 17. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjei költségvetésének évi teljesítése 18. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege 19. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 20. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 21. számú melléklet Baranya Megyei Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek, valamint kötvényének állománya és törlesztése 22. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi közvetett támogatásai 1. sz. segédlet Vagyoni helyzet elemzése az összevont könyvviteli mérleg alapján 2. sz. segédlet Kimutatás a működési célú fenntartói támogatás és a normatív állami támogatás összehasonlításáról 3. sz. segédlet Baranya Megyei Önkormányzat évi céltartalékának változása 4. sz. segédlet Baranya Megyei Önkormányzat évi általános tartalékának változása 5. sz. segédlet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala működési célú támogatásértékű bevételeinek és átvett pénzeszközeinek teljesítése 6. sz. segédlet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztési célú támogatásértékű bevételeinek és átvett pénzeszközeinek teljesítése segédletek Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok határozatai évi költségvetéseik beszámolójáról

3 Saját tőke 3 I. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének főbb jellemzői 2008-ban az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának legfőbb célja a kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítása, az intézmények működőképességének megőrzése, a bevételek lehetőség szerinti bővítése, a tervezett bevételek teljes körű beszedése, a működési egyensúly javítása volt. Továbbá az önkormányzat célként jelölte meg, hogy megteremtse a évi kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó fejlesztési elképzeléseinek költségvetési kereteit. Forrásainak egy részét önrészként felhasználva törekedett további külső források bevonására. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III.7.) Kgy. rendeletének főösszege ezer forint, tervezett hiánya ezer forint volt. Ebből a fejlesztési mérleg egyensúlya mellett a felhalmozási célú kiadások aránya 30 %, a működésié 70 % volt év folyamán a költségvetést (a december 31-i hatályú visszamenőleges módosítással együtt) négyszer a a testület. Összességében ezer forintra, 13,9 %-kal nőtt a költségvetési mérlegfőösszeg. A ezer forintos növekedés legfőbb oka a központi forrásokból származó bevételek, a saját hatáskörű módosítások (benne a pályázati pénzek) átvezetése volt. A teljesítetett költségvetési kiadások nagysága ezer forint, mely a 72,5 %-a. A költségvetési bevételek a 80,4 %-ban, ezer forintban realizálódott. Hiány helyett költségvetési többlet keletkezett ezer forint értékben. A működési mérleg költségvetési hiánya ezer forint, a felhalmozási többlete ezer forint. II. A vagyon évi alakulása ezer Ft Mérlegtételek változása 2008-ban 2007-hez viszonyítva növekedés Forgóeszközök Befektetett eszközök csökkenés eszközök források Kötelezettségek Tartalékok A Baranya Megyei Önkormányzat mérlegfőösszege év végén ezer forint volt, 6,2 %-kal, ezer forinttal kevesebb, mint 2007-ben. Ezen belül a forgóeszközök értéke számottevően ezer forinttal, 21 %- kal csökkent, a befektetett eszközállomány 0,3 %-kal, ezer forinttal nőtt. Csökkentek a tartalékok 20,8 %-kal, de 4 %-kal csökkentek a kötelezettségek is. Az önkormányzat tőkeerejének csökkenése gyakorlatilag megállt 2008-ban a korábbi évekhez képest: 2005-ben az eszközök 80,3 %-át, 2006-ban 75,6 %-át, 2007-ben 62 %-át, 2008-ban 61 %-át finanszírozta saját forrásból az önkormányzat. Az eszközök döntő részét 2007-ben 69 %-át, 2008-ban 74,2 %-át kitevő befektetett eszközökön belül továbbra is a tárgyi eszközök a legjelentősebb vagyoncsoport, melyek értéke a meglévő épületek rekonstrukciója, felújítása, új gépek, berendezések vásárlása, illetve az értékesítések eredőjeként a korábbi évekével csaknem megegyező, növekedése 0,6 %-os, ezer forint. A vagyonrendelet változása (Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához átkerült vagyontárgyak) következtében az intézmények és a hivatal között az üzemelésre átadott és a tárgyi eszközökben jelentős, összességében 2,6 milliárd forintos mozgás következett be. A forgóeszközök ezer forintos értékén belül a legnagyobb arányt 79,1 %-ot képviselő pénzeszközök csökkenése, ezer forintos, 26,4 %-os. E változás alapvetően a részvényértékesítésből és a kötvényből származó források célszerinti, illetve átmeneti jellegű finanszírozási célú felhasználásával függ össze. A készletek nagysága gyakorlatilag változatlan (0,9 %- os, 953 ezer forintos a növekedés). A követelések csökkenése sem jelentős, ezer forint.

4 4 pénzeszközök 20% követelések 1% Eszközök megoszlása 2008-ban egyéb aktív pénzügyi elsz. 4% immateriális javak 0% rövid lejáratú kötelezettségek 11% Források megoszlása 2008-ban egyéb paszív pénzügyi elsz. 4% saját tőke 41% készletek 1% üzemelésre átadott eszközök 18% befektetett pénzügyi eszközök 1% tárgyi eszközök 55% hosszú lejáratú kötelezettségek 22% tartalékok 20% 2008-ban a évihez képest jelentős elmozdulás a források szerkezetében sincs. A saját tőke növekedése az önkormányzatnál kismértékű, ezer forint. (Ezen belül a vagyontárgyak átadása, valamint az egyéb aktív és passzív elszámolások egyenlege következtében a hivatalnál 2,4 milliárd forintos csökkenés az intézményeknél növekedés következett be.) A kötelezettségek állománya 4%-kal, ezer forinttal csökkent. Az intézmények esetében a növekedés egyenlege ezer forint, alapvetően a Baranya Megyei Kórház ezer forintos rövid lejáratú kötelezettségének emelkedése következtében. A Hivatalnál mind a hosszú, mind a rövid lejáratú kötelezettségek csökkentek. Ennek oka, hogy a hiány finanszírozására átmenetileg felhasznált pénzeszközök következtében december 31-én nem volt folyószámla hitelállomány, így ebből nem keletkezett visszafizetési kötelezettség. Másrészt jelentkezik a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközökből kifizetett, korábban felvett fejlesztési hitelek csökkenésének hatása. Jelentősebb, 20,8 %-os, ezer forintos csökkenés a tartalékoknál következett be a pénzeszközök állományának csökkenésével összefüggésben. A források belső összetétele is megközelítően a tavalyi évivel megegyező. (A saját tőke aránya 2007-ben 38,6%, 2008-ban 41,4 %, a kötelezettségek aránya 2007-ben 38,0 %, 2008-ban 38,9 %, a tartalékok aránya 2007-ben 23,3 %, 2008-ban 19,7 %.) Az önkormányzat pénzügyi-finanszírozási helyzete lényegesen nem változott, kismértékben javult 2007-hez képest. A likviditási mutató 2,7-ről, 2,1-re csökkent ugyan, a jövőbeni fejlesztési kötelezettségek figyelembe vételével számított, korrigált likviditási ráta azonban nőtt 0,835-ről, 0,898-ra. Alapvetően nem változott, kismértékben javult 2007-hez képest a (saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek hányadosaként meghatározott) adósságállomány fedezettségi mutatója, 1,79-ről 1,81-re ban 0,41-re javult a évi 0,39-ről a saját tőke aránya mérlegfőösszegen belül, azaz a tőkeerősség. Az eszközök használhatósági foka összességében lényegesen nem változott, romlása 1 %. Az átadott eszközökön kívül azonban minden eszköz használhatósági foka romlott, legnagyobb mértékben az immateriális javaké. Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok, vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Átadott eszközök Járművek Tenyészállatok Összesen Eszközök használhatósági foka 2005-ben 24% 84% 25% 46% 92% 50% 73% Eszközök használhatósági foka 2006-ben 19% 85% 26% 42% 92% 50% 74% Eszközök használhatósági foka 2007-ben 31% 85% 23% 32% 92% 73% Eszközök használhatósági foka 2008-ban 25% 84% 20% 30% 92% 72%

5 5 III. Költségvetési bevételek teljesítése (kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül számolva) millió Ft működési bevétel Önkormányzat bevételeinek évi a és teljesítése központi források OEP-től átvett pe. illeték teljesítés egyéb átvett pe. felhalm. és tőke jellegű bev. pénzmaradvány A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei ezer forintban teljesültek, ami a 2/2009. évi (II.27.) Kgy rendelet szerinti (továbbiakban ) 80,4 %-a. A évi teljesítés 12,7 %-kal kevesebb a évinél. A realizált források 86,7 %-a működési célú, 13,3 %-a felhalmozási célú bevétel volt. III.1. Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítése III.1.1. Működési célú saját bevételek millió Ft Bevételek ban illeték 14% egyéb átvett pe. 9% Összes bevétel megoszlása 2008-ban pénzmaradvány 7% működési bevétel 14% 0 működési bevétel központi források OEP-től átvett pe. illeték egyéb átvett pe. felhalm. és tőke jellegű bev. hitel, kötvény pénzmaradvány OEP-től átvett pe. 24% központi források 32% Működési bevételek az intézmények körében ezer forintot tettek ki, ami a ot ezer forinttal haladja meg. Intézményi ellátási díjakból, alkalmazottak térítéséből ezer forint realizálódott, aminek 87,2 %-a a szociális, 6,3 %-a az egészségügyi, 4,6 %-a az oktatási és 1,9 %-a a többi intézmény költségvetését gyarapította. Egyéb működési bevételből ezer forint származott, a nak megfelelően (a túlteljesítés 1,4 %-os). E bevételek bérbeadásból, szolgáltatások ellenértékéből (köztük a kistérségi kapcsolatokból) ÁFA bevételből, valamint egyszeri, eseti bevételekből tevődnek össze. (Az eredeti hoz képest a teljesítés több, mint kétszeres. E növekedés technikai jellegű, amit elsősorban a Baranya Megyei Kórház év közbeni működési bevételeken belüli módosítása okoz.) ezer Ft Illetékbevétel alakulása ban Az illetékbevételek a nál ezer forinttal magasabb összegben realizálódtak, ez 10,7 %-os túlteljesítés A évi kialakítása bizonytalan volt az illetékhivatalok átszervezéséhez kapcsolódó nehezen prognosztizálható hatások miatt Abban az évben a tervhez képest ,5 millió forintos volt a kiesés, 80, %-os teljesítési arány mellett. Ez alapján 2008-ban óvatos becsléssel éltünk, ennek köszönhetően 0 gazdálkodásunk lehetőségeit javította legnagyobb saját bevételünk közel 200 millió forintos túlteljesítése. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

6 6 A havonkénti bontású adatok egyenletes teljesítést mutatnak. A decemberi csökkenő érték (figyelembe véve, hogy általában az adott év legmagasabb bevétele ebben a hónapban szokott jelentkezni) már a gazdasági válság hatására utal. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos önkormányzati bevételek a Hivatal költségvetésében realizálódó források. Az teljesítési aránya 75,7 %-os. Ennek 97,7 %-a, ezer forint kamatbevétel. A fennmaradó 2,3 % ( ezer forint) egyszeri jellegű tételekből adódó bevétel. III.1.2. Felhalmozási célú saját bevételek A teljesítés aránya mindössze a tervezett ezer forintos 12,9 %-a, ezer forint. Ebből 8 intézmény költségvetésében tárgyi eszközök (gépek, gépkocsik) értékesítéséből ezer forint származott. A Hivatal felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek teljesítése: ezer forint teljesítés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ebből: Pécs, Rákóczi út 15. Pécs, Pécsbányatelep, Kórház tér 1. Mohács, Szerb u Komló, 0129 hrsz. "Tűzoltóság" ingatlan kártalanítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pécs, Mohácsi u Pénzügyi befektetések bevételei Részesedések értékesítése - ebből: Pécs Fejlesztési Kft. 300 Pécs2010 Menedzsment Központ Kht Ezerszínű Baranya Non-profit Kft Forrás részvény osztalék 59 Az eredeti költségvetésbe betervezett két nagyértékű ingatlanra 2008-ban vevő nem volt, a teljesítés nagyrészt kisebb értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásából, illetve részesedések értékesítéséből minimális osztalék és kártalanítás címén elszámolható bevételből származott. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése április 17-i ülésén tekintette át az önkormányzat értékesítésre kijelölt ingatlanainak forgalmi értékeit, és 61/2008. (IV. 17.) Kgy határozatában meghatározta minimális pályázati árait. Együttes értékük 1,2 milliárd forint. Ezt kiegészítve 80/2008. (VI. 26.) Kgy határozatában a Komló külterület 0129 hrsz-ú, kivett tűzoltóság megnevezésű ingatlant értékesítésre kijelölte és minimális pályázati árát 15 millió forintban határozta meg. III.2. Központi források Az önkormányzatnak a központi költségvetésből származó összes bevétele 2008-ban ezer forint volt, ami összes költségvetési bevételének 31,2 %-a. ezer forint SZJA Központi források Normatív kötött támogatás Címzett támogatás Központosított ezer Ft Központi források eltérése 2008-ban 2004-hez viszonyítva SZJA Normat ív támogatás Normatív kötött támogatás Címzett támogatás TEKI, CÉDE Központosított

7 7 Átengedett központi adókból csak a személyi jövedelemadó egy része illeti önkormányzatunkat. Ezen a jogcímen ezer forint átutalása történt az év folyamán, amiből a megyei fenntartású intézményekben ellátottak létszámának 369 fős csökkenése miatt ezer forint jogtalanul igénybevett, visszafizetendő összeg. Az igényelt normatív hozzájárulások tervezett és folyósított összege ezer forint volt, ezzel szemben a tényleges mutatószámok alapján ezer forint illeti meg önkormányzatunkat, ami ezer forint visszafizetendő támogatást eredményez. A feladatmutatós állami hozzájárulások közül a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellátotti létszám növekedés ezer forint többlet forrást eredményez, azonban az oktatási jogcímeken ezer forint az elmaradás. Ezen belül jelentősebb tételek: - sajátos nevelési igényű tanulók oktatása ezer forint - iskolai gyakorlati képzés ezer forint - kedvezményes étkezés ezer forint - sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi ellátása ezer forint. A közoktatási alap-hozzájárulások ezer forintos elmaradása a 2008/2009-e tanév októberi létszámának csökkenésével indokolható, elsősorban a középfokú oktatási intézmények évfolyamain. Az elszámolásnál figyelembe vettük a korábbi ellenőrzések igényjogosultságot befolyásoló tapasztalatait. Normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímen ezer forintot használt fel önkormányzatunk, ami ezer forinttal haladja meg a leutalt összeget, amit a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó közalkalmazottak létszámának növekedése eredményezett. A visszafizetendő összeg az igényelt támogatás mindössze 1,1 %-a. Központosított okból ezer forint származott, ebből jelentősebb tételek: évi bérpolitikai intézkedések támogatása ezer forint, ebből fel nem használt, visszautalandó ezer forint; év után járó 13. havi illetmény évi elszámolása ezer forint, ebből ezer került jogszerűen felhasználásra; a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti keresetkiegészítése ezer forint, ebből ezer forint a maradvány helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása ezer forint, mely teljes egészében felhasználásra került. E bevétel több mint másfélszerese a évi összegnek, erősödik az a tendencia, hogy a központi forrásokon belül nő a pályázati úton igényelhető támogatás, a normatív alapon járó összegek csökkenése mellett. Címzett támogatás igénybevétele a Pécs, Zsolnay Múzeum rekonstrukcióra ezer forint történt. A teljesítés 100 %. III.3. Támogatásértékű bevételek és egyéb átvett pénzeszközök Az önkormányzat összes államháztartáson belülről, illetve kívülről átvett pénzeszközeinek nagysága ezer forint, az összes költségvetési bevétel 32,9 %-a. Ebből működési célú 91,4 %, 8,6 % felhalmozási célú bevétel. Az intézmények költségvetésébe támogatásértékű bevételekből ezer forint folyt be, aminek 86,4 %-át a társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök tették ki. A véglegesen átvett pénzeszközök nagysága ezer forint, melynek 2/3 része működési, 1/3 része felhalmozási célokat szolgált. A hivatal költségvetésébe támogatás értékű működési bevételként ezer forint realizálódott, az 58,7 %-a. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ezer forint folyt be, a teljesítés 45,1 %-os. Államháztartáson kívülről átvett forrás ezer forint. E jogcímek részletezését az 5. és a 6. számú segédletek tartalmazzák. A támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen realizálódott ezer forint bevételből a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott támogatások törlesztése ezer forint a hivatalnál, ezer forint a Baranya Megyei Kórháznál. Továbbá része a Siklósnagyfalu Község Önkormányzata részére évben biztosított működési kölcsön részbeni visszafizetésének összege, 250 ezer forint.

8 8 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás ezer forintos támogatásértékű bevételéből a tagönkormányzatok befizetései ezer forintot tettek ki. Éves társulási hozzájárulási kötelezettségét minden társ-önkormányzat 100 %-ban teljesítette a következők szerint. (ezer forintban) III.4. Pénzforgalom nélküli bevételek Társult önkormányzatok Előirányzat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Somogy Megyei Önkormányzat Szekszárd Város Önkormányzata Tolna Megyei Önkormányzat Kaposvár Város Önkormányzata Az előző évi pénzmaradvány felhasználása összességében 25,8 %-os annak következtében, hogy a fejlesztési célú kötvény bevételeit későbbi felhasználásra tartalékolta az önkormányzat. A hivatal ezer forintos ának felhasználása mindösszesen 17,3 %-os. Az intézmények ezer forintos és a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás ezer forintos a teljes egészében felhasználásra került. III.5. Intézmények fenntartói támogatása Önkormányzatunk az intézmények támogatására ezer forintot fordított, aminek 98,3 %-a működési célokat szolgált. A (Baranya Megyei Kórház nélkül számított) működési célú fenntartói támogatásból a jogosan igénybevett állami támogatások ezer forintot fedeztek. Ezzel a kötelező feladatok ellátásához 65,7 %-ban nyújtott támogatást az állam, amit saját forrásból még ezer forinttal kellett a fenntartónak kiegészíteni, hogy az intézmények működési feltételeit és a vállalt kötelezettségek teljesítését biztosítsa. A működési kiadások és a központi források különbsége intézményenként a 2. számú segédletben követhető nyomon. Működési fenntartói támogatás megoszlása 2008-ban gyermekvédelem 19% kulturális 8% egyéb egészségügy 3% A működési célú fenntartói támogatás 8% ezer forintos ának szociális felhasználása 99,9 %-os volt, egyetlen 21% intézmény a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága túlfinanszírozására került sor ezer forint összegben. A felhalmozási célú teljesítése 88,7 %-os. oktatás 41% A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás finanszírozása az éves 100 %-ában valósult meg. Összetétele (ezer forintban): Megnevezés Előirányzat Társulás működési hozzájárulása Speciális Gyermekotthon működési hozzájárulása Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány támogatása Összesen: IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei A működési hiány finanszírozására ezer forint hitelt tervezett önkormányzatunk. A gazdálkodás likviditási helyzetének alakulása, illetve a kötvény (rendelettel szabályozott) átmeneti célú felhasználása következtében a folyószámla hitelnek december 31-én egyenlege nem volt, így e jogcímen teljesítési adat nem szerepel. Itt kell elszámolni viszont a kötvény opciós ügylet hozam bevételét, melynek összege ezer forint volt. V. Költségvetési kiadások teljesítése Az önkormányzat évi összes költségvetési kiadása ezer forint volt. Ez a 72,5 %-a, de az eredeti nak is csak 83 %-a. A teljesítési arány elsősorban az önkormányzat nagy tartalék (mely hoz teljesítés nem kapcsolódhat) képzésének következménye.

9 9 Ezen túl az áthúzódó kiadások következtében a beruházások ának teljesítésében van említésre méltó (26,6 %-os) elmaradás. Az összes kiadási szint alatta marad a évinek is, annak 88,9 %-a ellátottak juttatása 1% speciális célú támogatások 3% Önkormányzat kiadásainak megoszlása 2008-ban beruházások 4% dologi 31% személyi juttatás és járulékai 61% ezer forint Személyi juttatások és járulékai nagysága a működési kiadásokon belül 2008-ban személyi juttatás és járulékai egyéb működési kiadások kulturális egyéb hivatal Az önkormányzat évi eredeti költségvetésének létszámkerete fő volt, a fő. A csökkenés összességében 61 fő. A Baranya Megyei Kórháznál év közben 74 fővel csökkent az álláshelyek. V.1. Intézmények kiadásai Intézmények kiadásainak funkcionális megoszlása 2008-ban ellátottak juttatása 1% speciális célú támogatások 1% beruházások 3% személyi juttatás és járulékai 63% Intézmények kiadásainak ágazati megoszlása 2008-ban egészségügy szociális oktatás gyermekvédelem gyermekvédelem 10% kulturális 9% egyéb 3% egészségügy 39% dologi 32% oktatás 23% szociális 16% Az intézmények költségvetési kiadásai ezer forintot tettek ki, aminek 96,3 %-át működésre, a fennmaradó ezer forintot felhalmozásra fordították. Ez utóbbi jogcímre a fenntartó ezer forintot biztosított, támogatásértékű bevételből ezer forint, pénzeszköz átvételből ezer forint származott, ezer forintot saját forrásból használtak fel. A személyi juttatások és járulékok 63,3 %-os részarányt képviselnek, a ból ezer forint maradvány keletkezett. ezer Ft személyi juttatás és járulékai Intézmények kiadási ának teljesítése 2008-ban dologi speciális célú támogatások ellátottak juttatása teljesítés felújítások beruházások ezer Ft Személyi juttatás és járuléka Intézmények kiadásai ban Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítások Beruházások

10 10 A dologi kiadások ezer forint összege több mint másfélszerese az eredeti nak, bérmegtakarításból, előző évi pénzmaradványból, pályázati forrásokból emelkedett az év során az összeg. V.1.1. Egészségügy intézmény A Baranya Megyei Kórház kiadásai ezer forintot tettek ki, aminek 76,3 %-át a társadalombiztosítás, 11,2 %-át pedig a fenntartó finanszírozta. A működési célú támogatás ezer forintot, melyből a központi költségvetés ezer forintot finanszírozott (bérpolitikai intézkedésekre, kereset kiegészítésre, 13. havi juttatásra összesen ezer forint, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó keretből ezer forint). Működési bevételek jogcímen ezer forint realizálódott, térítéses betegellátásból, bérleti díjakból, orvostudományi kutatásból, vizsgálatok térítési díjából, továbbszámlázott szolgáltatásokból. A működési kiadások struktúrája a létszámleépítések hatására átalakult, a beszámolási időszakban a bérek és járulékok már csak 53,6 %-os részarányt képviselnek ezer forint összegben (2006-ban 57,7 %-ot jelentett a ezer forintos, 2007-ben 55,9 %-ot a ezer forintos összeg). A dologi kiadások ezer forintos teljesítése majdnem kétszerese az eredeti nak, az előző évi teljesítéstől pedig ezer forinttal marad el. Beruházásokra ezer forintot fordított az intézmény, amihez sikeres HEFOP 4.4. pályázat ezer forintot, a fenntartó ezer forintot biztosított. Az erőfeszítések ellenére az intézmény likviditási helyzete a beszámolási időszakban nem javult, az egészségügyi tevékenység folyamatos alulfinanszírozottsága tovább gyűrűzik, a ki nem fizetett szállítói állomány az időszak végén (a Baranya Megyei Önkormányzat felé fennálló tartozások nélkül) millió forintot tett ki, ami 295 millió forinttal haladja meg a december 31-i összeget. V.1.2. Szociális intézmények Az ágazat ezer forint bevételi és ezer forint kiadási főösszeggel zárta az évet. A források 68,6 %-át a fenntartó biztosította, a oknak megfelelő a teljesítés. Különböző állami támogatásokból ezer forintot használtak fel, amit még ezer forinttal kellett kiegészíteni a fenntartónak a működtetéshez. Intézményi ellátási díjakból, alkalmazottak térítéséből ezer forint, a 104,9 %-a realizálódott. A többletekhez elsősorban a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa és a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny intézmények járultak hozzá. Az egyéb működési bevételek ezer forintban, 92,4 %-ban teljesültek. Az elmaradást a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó intézmény 27,3 %-os teljesítése indokolja, amit a betervezett bérleti díjak elmaradása okoz. Támogatásértékű működési bevételből ezer forint folyt be, amiből ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny intézmény minisztériumtól, munkaügyi központtól átvett támogatása. A kiadások 70,9 %-át a személyi juttatások és járulék teszik ki, teljesítésük ezer forinttal marad el a tól. Ez tényleges megtakarítást nem jelent a évre áthúzódó kötelezettségek miatt. Dologi kiadásokra ezer forintot fordítottak, ami az eredeti ot ezer forinttal haladja meg. Együttesen átlagosan 492 ezer forint jut egy ellátottra. A nak megfelelően ezer forintot tett ki az ellátottak pénzbeli juttatása. Felhalmozásra ezer forintot használtak fel, ennek 52,1 %-át a fenntartó biztosította, míg a Premed Pharma cég 930 ezer forinttal támogatta az időskorúak otthonában 6 db kórház típusú betegágy beszerzését. Szintén itt végeztek felújítást ezer forint értékben, valamint a jelentősebb, ezer forint értékű felújítást a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézményben. V.1.3. Oktatási intézmények Közel a tervezett összeghez, ezer forint bevétel teljesült a beszámolási időszakban, míg a költségvetési kiadások ezer forint összege 6,8 %-kal marad el a tervezettől. Ezt elsősorban a felhalmozási kiadások 53,7 %-os teljesítése ezer forint maradvány indokolja. A források 82,4 %-a fenntartói támogatásból származott, működésre ezer forintot biztosított önkormányzatunk, amihez ezer forint állami támogatás érkezett, ez 67,7 %-os lefedettséget jelent. Működési bevételekből az ágazat sajátosságait tükrözve ezer forint realizálódott, ebből az étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése ezer forintot tett ki. Egyéb bevételekből ezer forint realizálódott, amihez a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja ezer forinttal járult hozzá. Bővítették az alaptevékenység keretében végzett szakmai szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások körét, de a tervezett összegnek csak a 95,4 %-a folyt be. Jelentős összeg, forint gyarapította a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács intézmény költségvetését, főként

11 11 iskolarendszeren kívüli oktatásból, vizsgáztatásból ( ezer forint), helyiségek, eszközök bérleti díjából (8.937 ezer forint), és vendégétkezésből (7.572 ezer forint) teljesült az eredeti több mint kétszerese. Véglegesen átvett pénzeszközökből ezer forint származott, amiből a középfokú oktatási intézmények teljesítése ezer forint szakképzési hozzájárulásból ( ezer forint) és sikeres pályázatokból ( ezer forint). A ezer forint támogatásértékű bevételből ezer forint a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja költségvetését gyarapította, ezer forint pedig a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézményhez folyt be, mentor tanárok és pályakezdő tanárok foglalkoztatásához (9.540 ezer forint) valamint egyéb célokra. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételére ezer forint összegben került sor. Ebben az ágazatban is jelentős a személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok aránya, az összes kiadás 74,7 %- át tette ki. Az e jogcímeken mutatkozó ezer forint maradvány nagy része kötelezettséggel terhelt, a decemberi kifizetések miatt. Dologi kiadásokra ezer forintot használtak fel, ami ezer forinttal haladja meg az eredeti ot. V.1.4. Gyermekvédelmi intézmény A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ ezer forint bevételi és ezer forint kiadási főösszeggel zárta a beszámolási időszakot. A bevételek 91,7 %-át az önkormányzat biztosította, a működési célú fenntartói támogatás ezer forintot tett ki, aminek 61,6 %-ára biztosította a fedezetet az állami támogatás, azaz ezer forintot kellett az önkormányzatnak saját forrásból biztosítani. A működési bevételek 1,5 %-os részarányt képviseltek, az eredeti nak közel kétszerese folyt be. Mivel a családi pótlék is jövedelemnek számít, ezért ha az utógondozott rendelkezett ezzel, akkor térítési díjat fizetett, emellett az intézmény által szervezett külön programokhoz a gyermekek anyagi hozzájárulását is kérték a gyámhivataltól. Sikeres HEFOP pályázat, valamint négy hazai finanszírozású pályázat révén ezer forint támogatásértékű bevétel érkezett továbbképzésre, lakásotthonok korszerűsítésére. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők ellátására ezer forint működési célú pénzeszköz átvételre került sor államháztartáson kívülről. A kiadások ezer forintban, a 95,1 %-ában teljesültek, 78,1 % a személyi jellegű kiadások és járulékok, 12,0 %-a dologi kiadások, 6,8 % az ellátottak pénzbeli juttatásainak és 3,1 % az egyéb költségek részaránya. A ezer forint személyi jellegű kiadásokon belül 36,8 %-ról 43,3 %-ra nőtt a külső személyi juttatások aránya, mert a nevelőszülőknél lévő ellátottak számának 14,0 %-os emelkedése a nevelési díj és nevelőszülői díj növekedésével járt. A dologi jellegű kiadások ezer forintban teljesültek, ami csak 18,5 %-kal haladja meg az előző évi kiadásokat, pedig a gondozottak lét 758-ról 799 főre emelkedett a beszámolási időszakban. E növekedés indokolja az ellátottak pénzbeli juttatásainak ezer forintra növekedését. Felújításra ezer forintot használt fel az intézmény 6 lakásotthon korszerűsítése érdekében, beruházásra ezer forintot fordítottak, személygépkocsit, számítástechnikai eszközöket, videokamerát vásároltak. V.1.5. Közművelődési intézmények Az ágazat ezer forint bevételi és ezer forint kiadási főösszeggel zárta a beszámolási időszakot. Fenntartói támogatásból származott a bevételek 41,5 %-a, támogatásértékű bevételekből 34,2 %-a, valamint 16,6 % a működési bevételek részaránya. Ez utóbbi jogcímen ezer forint realizálódott, a nak megfelelően. Az ágazat sajátosságából adódóan az eredeti csak ezer forint volt, ami év közben a megvalósított szakmai programok, rendezvények alapján került megemelésre. A működési célú fenntartói támogatás ezer forint, ezer forinttal haladja meg a tervezettet, ami a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága intézmény túlfinanszírozásából adódik. A ezer forint támogatásértékű bevétel 85,5 %-a szintén ezen intézmény költségvetését gyarapította, az autópálya régészeti feltárásával kapcsolatos munkálatok és egyéb projektek, pályázati feladatok megvalósítását tette lehetővé. Az ágazatban a személyi jellegű kiadások és járulékok részaránya 56,0 %, a dologi kiadások pedig 40,9 %-ot képviselnek. Ezeken a jogcímeken összesen ezer forint maradvány keletkezett, ami azonban kötelezettséggel terhelt, tehát tényleges megtakarítást nem jelent. Felhalmozásra ezer forintot fordítottak az intézmények, amihez a fenntartó ezer forintot biztosított. Jelentősebb tételek: a Baranya Megyei Levéltárban raktárablakok védőfóliázása (3.135 ezer forint) és klíma berendezés (6.000 ezer forint); a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központban személyszállító kisbusz (7.100 ezer forint); a Csorba Győző Megyei Könyvtárban személygépkocsi (4.000 ezer forint) beszerzése.

12 12 V.1.6. Egyéb intézmény A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága bevételei ezer forintban, az 100,4 %-ában teljesültek, míg a ezer forint kiadás ezer forinttal maradnak el a tervezettől. Fenntartói támogatásból ezer forint származott, az összes forrás 73,1 %-a. Működési bevételekből ezer forintot realizáltak, amiből ezer forint a továbbszámlázott szolgáltatások, ezer forint a bérleti díjak, ezer forint a szolgáltatások ellenértéke, ezer forint egyéb bevétel. Személygépkocsi értékesítésből ezer forint folyt be. Támogatásértékű bevétel 218 ezer forint, ami Munkaügyi Központi támogatás. Az intézmény sajátosságait tükrözi, hogy a kiadások 63,5 %-a dologi jellegű, ezer forintot tett ki, 11,1 %-kal meghaladva az előző évi szintet. Az emelkedést elsősorban a közüzemi díjak folyamatos áremelése, valamint a vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó (korábbi években) nem jelentkező kiadások okozzák. Felhalmozási kiadásokra ezer forintot használtak fel, aminek 85,8 %-át a fenntartó biztosította. Többek között megvalósult a Pécs, Papnövelde utcai díszterem hangosítása, szavazatszámláló rendszer kiépítése ezer forint, ugyanitt klímaberendezés felszerelése ezer forint és személygépkocsi beszerzése ezer forint értékben. Intézmények személyi juttatásainak megoszlása Intézmények dologi kiadásainak funkcionális megoszlása költségtérítések 4% sajátos juttatás 3% állományba nem tartozók juttatásai 11% ÁFA 16% egyéb dologi 5% készletbeszerzés 36% munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 10% rendszeres személyi juttatás 72% szolgáltatási kiadások 43% V.2. Hivatal kiadásai A hivatal költségvetése összes kiadási ának (kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül számított) felhasználása 33,6 %-os. Ezen belül a költségvetési kiadások ának teljesítése mindössze 25,2 %. Oka a korábban már említett magas tartalékképzés. A tartalékok aránya a hivatal költségvetési kiadásainak án belül 67,4 %. A kiadások 40 %-át kitevő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékai ának felhasználása 85,2 %-os. A Hivatal személyi juttatásainak teljesítése 83,3 %-os, a Közgyűlésé 92,8 %- os, a projektekhez kapcsolódó 88,5 %-os. Technikai okokból a személyi juttatásokra eső áthúzódó kötelezettségek nagysága magas, ezer forint. ezer Ft Hivatal kiadási ának teljesítése 2008-ban ezer Ft Hivatal kiadásai ben teljesítés személyi juttatás és járulékai dologi speciális célú támogatások felújítások beruházások 0 személyi juttatás és járulékai dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások A dologi kiadások ának felhasználása 75,8 %-os, ezer forint. A Hivatal működéséhez dologi ának 77,0 %-át, a Közgyűlés 60,7 %-át használta fel.

13 13 A programok, pályázatok, egyéb működési kiadások ának 75,5 %-os felhasználása történt meg az év során. Legnagyobb tétele a kamatkiadás, a ezer forintos ból (esősorban az alacsony mértékű folyószámlahitel igénybevétel miatt) összességében eze forint teljesült. Másik nagy tétele a normatív állami hozzájárulás elszámolásából eredő ezer forintos fizetési kötelezettség. Az elmúlt években folyamatosan csökkent a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében a nemzetközi tevékenységekre elkülönített összeg nagysága. A évi eredeti költségvetésben ezer forint keretösszeg állt rendelkezésre. A teljesítés ezer forint volt, a 80,4 %-a. Ebből a személyi juttatásoké 52,9 %, a dologi kiadásoké 85,5 %. A rendelkezésre álló pénzügyi eszközök csökkenése miatt, illetve az eredményes és hatékony működés érdekében szükséges volt a kapcsolatrendszer folyamatos felülvizsgálata. Baranya megye tizenkilenc kétoldalú kapcsolata közül 2008-ban hét élvezett prioritást. Az itt megvalósuló programok tették ki a nemzetközi kapcsolatok költségvetésének jelentősebb részét. A programok között szerepelt évente megrendezett konferenciákon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, diákcsereprogramok támogatása, szakmai együttműködések kialakítása, továbbfejlesztése, kiállítások szervezése, hivatalos delegációk kiutazása és fogadása, illetve a különböző pályázatokon való közös részvétel lehetőségének kidolgozása. speciális célú támogatások 23% Hivatal kisdásainak megoszlása 2008-bsn beruházások 10% személyi juttatás és járulékai 40% költségtérítések 3% Hivatal személyi juttatásainak megoszlása állományba nem tartozók juttatásai 24% dologi 27% sajátos juttatás 7% munkavégzéshe z kapcsolódó juttatás 6% rendszeres személyi juttatás 60% A speciális célú támogatások és pénzügyi elszámolások 9/b. számú mellékletben részletezett összességében ezer forintos teljesítése az 73,9 %-a, a speciális támogatásoké 71,3 %, a pénzügyi elszámolásoké 97,6 %. A speciális célú pénzeszközök átadása a költségvetési rendeletben foglaltak alapján, megállapodások illetve határozatok keretében, az ott meghatározott határidőknek megfelelően történtek. Az elnöki keret a beszámolási időszakban 51,4 %-ban került felhasználásra. 139 db támogatás keretében összesen ezer forint kifizetése történt, az egy támogatásra eső átlag (20-100ezer forint szórás között) forint. Ebből a költségvetési szervek és társulások támogatása ezer forint volt. Támogatási kölcsönök, a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott támogatások összege ezer forint. Az előző évi pénzmaradvány átadása a évi elszámolása alapján a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek ezer forint.. A tervezett 794 ezer forintos felújítási felhasználása 100 %-ban két szociális intézmény garanciális visszatartásához kapcsolódó kifizetésként megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében ezer forint a beruházási kiadások a, melyből a 63,2 %-os igénybevétel mellett ezer forint felhasználása valósult meg. Ezen belül: A Zsolnay Múzeum beruházásának címzett támogatásáról szóló döntés 2005-ben született. A kivitelezés közbeszereztetése novemberében megkezdődött, eredményhirdetésre március 17-én került sor. A nyertes a Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. lett a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 40/2006. (III.8.) határozata alapján. Az épületrekonstrukció a déli homlokzat restaurálási munkálatainak kivételével júliusában befejeződött szeptember 29-én a múzeum megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A évi teljesítés 67,8 %. A déli homlokzat befejezésére áprilisában adott engedélyt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-Dunántúli Irodája. A homlokzat restaurálási munkálatai elkészültek, a beruházási keret maradványát az elkészült homlokzat fényfestésére használtuk fel.

14 14 Hajléktalan személyek nappali ellátórendszere kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlatok beadási határideje november 10. volt. Eredményhirdetésre november 17-én került sor. A nyertes a ZÁÉV Zrt. lett a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 32/2006. (XII.7.) határozata alapján. A beruházás befejeződött. Az épület műszaki átadás-átvétele novemberében lezajlott, az ünnepélyes megnyitóra januárjában került sor. Céljellegű decentralizált támogatás keretében valósult meg a BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly - "C" pavilon épületének nyílászáró cseréje. A beruházás összértéke ezer forint. A munkálatok befejeződtek a teljesítés aránya 100 %. 100 %-ban megvalósult a Király u. 11. szám alatti ingatlan felújításához kapcsolódó pótmunka. Központosított forrásból informatikafejlesztésre ezer forint került átadásra a Baranya Megyei Önkormányzat részére. Az összegből ezer forint befektetett eszköz érték, ezer forint a dologi kiadások kiemelt ához, mint - kisértékű eszköz került osításra. A szerződések, megrendelések elkészítése december hónapban megtörténtek. A évben befektetett eszközként a felhasznált érték 24,5 %. A maradvány összeg áthúzódó kötelezettségként került a évi költségvetésbe beépítésre. Az intézmények felé az eszközök leszállítása folyamatosan történik. A tervezési keret ának teljesítése 33,7 %-os, a tervezett kiadások maradék része áthúzódott 2009-re. Az általános tartalék eredeti a millió forint volt, december 31-én ezer forint. A céltartalék a ezer forintról a évvégére ezer forinttal csökkent. Ezeken az okon teljesítés nem lehet, felhasználásukhoz szükséges a költségvetési rendeletben foglalt előírások szerint, a megfelelő kiadási ra történő átcsoportosítás V.3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás kiadásai A tényleges kiadások ezer forintos összege az ok 76 %-át teszi ki. A személyi juttatásoknál a beszámolási időszakban a teljesítés 55,2 %-os. Az alacsony teljesítés oka, hogy a szigetvári speciális gyermekotthon működése a tervezettnél később kezdődött meg. A dologi kiadások ának mintegy felét, 48,4 %-át használta fel a Társulás. Speciális gyermekotthoni ellátásra a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítványnak támogatási szerződés alapján átadott működési célú pénzeszköz az ellátásnak megfelelően közel időarányos, 90,3 %-os. A kiadások döntő hányadát, 52,1 %-át ( ezer Ft) az előző évről áthúzódó, nagyrészt a szigetvári speciális gyermekotthon építéséhez kapcsolódó felhalmozási kiadások teszik ki. Ez az éves felhalmozási célú 90,2 %-os teljesítését jelenti. A Speciális Gyermekotthon a Társulás telephelye szeptember 22-én kapta meg a működési engedélyt. Az Otthon regionális jellegű, alapfeladata, hogy gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként, speciális gyermekotthoni, teljes körű ellátást biztosítson a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus, vagy ilyen tüneteket mutató 12. életévüket betöltött átmeneti vagy tartós nevelt gyermekek számára. VI. Adósságállomány, adósságszolgálat VI.1 Adósságállomány A fejlesztési célú hitelek december 31-i záróállománya ezer forint, mely teljes egészében a 2006-ban felvett fejlesztési hitelek állománya. Nagysága a december 31-i állományhoz ( ezer forinthoz) képest jelentősen csökkent annak következtében, hogy a kötvény kibocsátásából származó bevételből a 2004-ben és 2005-ben kedvezőtlenebb feltételekkel felvett fejlesztési hitelekből még fennálló tartozásait ( ezer forint értékben) év elején visszafizette az önkormányzat. Folyószámla hitel állomány december 31-én nem volt december 31-én a kötvényből fennálló tartozás ezer CHF, amelynek értéke az értékelési szabályok szerint (2008. december 31-i árfolyamon számítva) ezer forint. (Ez az érték az árfolyamkülönbség következtében virtuálisan 491 millió forinttal több, mint a december 31-i adat.)

15 15 Az önkormányzat adósságállományának alakulása millió forint fejlesztési működési kötvény kibocsátás összesen VI.2. Adósságszolgálat (törlesztés+kamat) ezer forint január A havi átlagos havi folyószámla hitel alakulása ban 2008 február március április m áj us június július augusztus szeptember október november decem ber ezer Ft Adósságszolgálat (törlesztés és kamat) A hitel visszafizetésre tervezett ezer forint közel 100 %-ban, ezer forint összegben teljesült. A év december 31. nappal igénybevett működési, likvid hitel törlesztése ezer forint. A fejlesztési célú ban ezer forint hitel visszafizetésből ezer forint a évi beruházási-felújítási feladatokhoz; ezer forint a évi beruházási-felújítási feladatokhoz valamint ezer forint a évi beruházásifelújítási feladatokhoz kötődik A kamat kiadások az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban: Likviditási hitel kamatára kifizetett összeg ezer forint volt, a tervezett összeg 8,5 %-a; (: ezer forint) Működési, normatíva visszafizetéséből keletkező kamat kiadás összege ezer forint volt. Előirányzathoz viszonyított százalékos aránya 99,4; (: ezer forint) Fejlesztési célokra igénybe vett hitel kamata ezer forint, mely az előirányzott összeg 97,7 %-a;(: ezer forint) A kötvény kibocsátásra tervezett éves kamat összege ezer forint. Az adott évben ezer forint került felhasználásra. A teljesítés 97,8 %. VII. Az önkormányzat pénzmaradványának alakulása A Baranya Megyei Önkormányzatnál évben a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege ezer forint (ez 851 millió forinttal kevesebb, mint 2007-ben, de több, mint kétszerese a évinek) Ebből ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál, ezer forint az intézményi körben és ezer forint a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásnál keletkezett. A Hivatal pénzmaradványából ezer forint a területi kisebbségi önkormányzatoké.) A Hivatal pénzmaradványa évihez képest 28 %-kal, millió forinttal csökkent, az intézményeké 56 %-kal, 190 millió forinttal nőtt. Az önkormányzat pénzmaradványának nagyságát döntően meghatározza, hogy a költségvetési bankszámlák záróegyenlegei tartalmazzák azt a pénzeszközt, amelyet a decemberében kibocsátott kötvényből fejlesztési célokra - köztük az Európa Kultúrális Fővárosa 2010 megyei projektjeinek megvalósítására tartalékolt a testület. Ezeknek a beruházásoknak 2008-ban még csak az előkészítő munkái valósultak meg, felhasználásuk ben várható. A tárgyévi helyesbített pénzmaradványt önkormányzati szinten módosító tétel a központi költségvetés felé a normatív állami hozzájárulás, illetve a központosított támogatások elszámolásából fakadó ezer forint fizetési kötelezettség. Az intézmények és a hivatal közti elszámolást érintő tételek: a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága túlfinanszírozása (4.924 ezer forint), a Baranya Megyei Kórház és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alulfinanszírozása ( ezer forint), továbbá a kötött-

16 16 és célok elszámolása (6.424 ezer forint kiutalása az intézményeknek és ezer forint visszafizetési kötelezettség az intézmények részéről). Ezt figyelembe véve a költségvetési pénzmaradvány összege ezer forint, A jóváhagyott pénzmaradvány (amely a költségvetési pénzmaradványtól abban különbözik, hogy a +/- tételeket nem egyenlegében, hanem intézményenként a pozitív tételeket kezeli) ezer forint. Ebből 91,9 % azaz ezer forint kötelezettséggel terhelt. Az intézményi körben legjelentősebb a dologi kiadások ához kapcsolódó áthúzódó tételek nagysága, míg a Hivatalnál az elkötelezettségek nagyrészt a tartalékokhoz, illetve az áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódnak. Mindössze 1,7 %-a azaz ezer forint szabad rendelkezésű pénzmaradvány. Ennek az abszolút nagyságát tekintve alacsony összegnek 48 %-a az intézményi, 52 %-a a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás költségvetését bővítő bevétel. A Hivatalnak szabad rendelkezésű maradvány nincs. VIII. Közvetett támogatások és a többéves kihatással járó feladatok Az önkormányzati ingatlanok kedvezményes díj ellenében történő bérbeadása, illetve azokra térítésmentes használat biztosítása közvetett támogatásnak minősül, ezért azt az Áht ában foglaltak szerint a zárdás előterjesztésekor tájékoztatásul be kell mutatni a Közgyűlésnek. A Baranya Megyei Önkormányzat olyan társadalmi-, civil-, és egyéb szervezetek részére ad kedvezményes bérleti díj ellenében bérbe ingatlanokat, illetve olyan szervezeteknek biztosít térítésmentes ingatlanhasználatot, amelyek részben megyei önkormányzati, illetve megyei önkormányzat által támogatandó közfeladatot látnak el, vagy tevékenységük a megye egészének érdekeit szolgálja. Közvetett támogatás továbbá a térítési díj kedvezmény amelyet a jogszabályi előírások szerinti mértékben biztosítanak az intézmények valamint a különböző méltányossági okok miatti, eseti jellegű térítési díj-elengedés is. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összege 2008-ban a 22. számú mellékletben részletezettek szerint ezer forint, ami 36,2 millió forinttal kevesebb a évinél. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a beszámolási időszakban és azt megelőzően is számos, az elkövetkező évek költségvetésére is kiható döntést hozott. Ezeket a többéves kihatású feladatokat a 16. számú melléklet mutatja. IX. Területi kisebbségi önkormányzatok tevékenységének értékelése A területi kisebbségi önkormányzatok (továbbiakban: kisebbségi önkormányzatok) a 375/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján évben kisebbségi önkormányzatonként egységesen 867 ezer forint általános működési támogatásban, illetve az ellátott feladataik arányában igényelhető feladatalapú támogatásban részesültek az alábbiak szerint: Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat 323 ezer forint 623 ezer forint 503 ezer forint összegben. A Baranya Megyei Önkormányzat a kisebbségi önkormányzatok részére a évivel megegyező összegű támogatást biztosított. Változás az előző évhez képest, hogy a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére nyújtott 372 ezer forint pénzügyi támogatás feletti, az önkormányzati feladataik ellátására nyújtott további támogatás felhasználása feltételhez kötött. A támogatás legalább 40 %-a a települési kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati kiírás útján történő támogatására, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok által benyújtott pályázatok önrészének biztosítására használható fel. A kisebbségi önkormányzatok a zárdási határozatuk keretében döntöttek a évi pénzmaradványuk felhasználásáról, mely összegek a évi költségvetésükbe tervezésre kerültek. A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat február 8-án meghozta a költségvetéséről szóló 14/2008. (II.8.) BMCÖ határozatát ezer forint főösszeggel. A évi költségvetés a beszámolási időszakban ötször került módosításra, melynek eredményeként a ezer forintra változott. Az önkormányzat költségvetési bevételei ezer forintban teljesültek. A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat évi tényleges költségvetési kiadása ezer forint volt. Az önkormányzat ezer forintot - a költségvetési összbevétel 75,7 %-át - működési kiadásokra

17 17 használt fel. Ebből ezer forint a személyi jellegű kiadások teljesítése, mely a 3 fő közhasznú munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatos ezer forint munkabérből, és a tisztségviselők ezer forint költségátalányából tevődik össze. A foglalkoztatottak munkabérének munkaadókat terhelő járulékai kiadási összege 620 ezer forint. A dologi kiadások teljesítési összege ezer forint. Jelentősebb kiadási tételek a kiemelt on belül a képviselők és külső bizottsági tagok eseti utazási költségtérítése ezer forint, illetve a reprezentációs és a rendezvények szervezéssel összefüggő egyéb kiadások ezer forint összegben. Utóbbi kiadások nagy része az alábbi rendezvény lebonyolítása keretében merültek fel: a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 30/2007. (VII.10.) BMCÖ határozatában kitüntetést alapított Baranyai Cigányságért elnevezéssel, melyet évben 3 főnek adományozott. A kitüntetések átadására november 29-én, ünnepélyes keretek között került sor az önkormányzat Megyenapi rendezvénye keretében. További dologi kiadásként merült fel a telefonköltség 94 ezer forint, folyóirat előfizetés 32 ezer forint, valamint egyéb dologi kiadások (koszorú, virágdekoráció, munkavédelmi napló vásárlása, hirdetés feladás) 36 ezer forint általános forgalmi adóval növelt összegben. A települési cigány kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek támogatására az önkormányzat a bevételek 22,4 %-át fordította. A 2008-ban pályázati kiírás útján támogatott 36 kisebbségi önkormányzat, civil szervezet összesen ezer forint támogatásban részesült, mely összegből 2008-ban 2 szervezet 80 ezer forint fel nem használt támogatást visszautalt. Az önkormányzat támogatást nyújtott a Rácz Aladár Közösségi Ház évi működési költségeire 250 ezer forint összegben, a Mohácsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére,a megyei diszkrimináció ellenes nyílt nap megszervezésének költségeire 100 ezer forint összegben, illetve a megszűnt Collegium Martineum Alapítvány mánfai kollégiumában lakó diákok utazási költségeire 51 ezer forint értékben. A kisebbségi önkormányzat évben az összes tényleges költségvetési bevétel 98,1 %-át használta fel, a szabad pénzmaradvány a bevételek 1,9 %-a. A évi költségvetési, jóváhagyott pénzmaradvány összege 169 ezer forint, amelyet évről áthúzódó 4 ezer forint kötelezettség terhelt. Így a felhasználható szabad pénzmaradvány 165 ezer forint, mely összeg a január és február hónapban felmerülő kiadások fedezeteként szolgál. A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat február 4-én meghozta a költségvetéséről szóló 6/2008. (II.4.) BMHÖ határozatát ezer forint főösszeggel. A évi költségvetés a beszámolási időszakban hatszor került módosításra, melynek eredményeként a ezer forintra változott. Az önkormányzat költségvetési bevételei ezer forintban teljesültek. A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat évi tényleges költségvetési kiadása ezer forint volt. A személyi jellegű kiadások között a tisztségviselők részére megállapított költségátalány évi a, és a 462 ezer forint teljesítési adata szerepel. A munkaadókat terhelő járulékok a, illetve teljesítési adata az önkormányzat évről áthúzódó kiadási kötelezettsége, a természetbeni juttatások után fizetendő egészségügyi hozzájárulás. Az önkormányzat a költségvetési összbevétel 52,9 %-át, ezer forintot fordított a testület működésével kapcsolatos dologi kiadásokra az alábbiak szerint: A képviselők eseti utazási költségtérítése ezer forint, az önkormányzat december 5-i Megyei Horvát Nap és közmeghallgatás rendezvényének, a Megyei elnökök találkozójának reprezentációs kiadásai, és szervezési költsége összesen 482 ezer forint általános forgalmi adóval növelt értékben, személyszállítási kiadások 408 ezer forint, illetve az önkormányzat egyéb dologi kiadásai összesen 96 ezer forint általános forgalmi adóval növelt értékben. A települési horvát kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek pályázat kiírása útján történő támogatására a ténylegesen befolyt bevételek 25,6 %-át fordította az önkormányzat ban 40 kisebbségi önkormányzat és civil szervezet pályázatát támogatta, összesen ezer forint értékben. A kisebbségi önkormányzat évben az összes tényleges költségvetési bevétel 87,6 %-át használta fel, a szabad pénzmaradvány a bevételek 11,4 %-a. A évi költségvetési, jóváhagyott pénzmaradvány összege 650 ezer forint, amelyet évről áthúzódó 60 ezer forint kötelezettség terhelt. Így a felhasználható szabad pénzmaradvány 590 ezer forint, mely összeget a települési horvát kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek I. féléves pályázati támogatásának fedezeteként kíván felhasználni. A Baranya Megyei Német Önkormányzat február 4-én meghozta a költségvetéséről szóló 3/2008. (II.4.) BMNÖ határozatát ezer forint főösszeggel. A évi költségvetés a beszámolási időszakban ötször került módosításra, melynek eredményeként a ezer forintra változott.

18 18 Az önkormányzat költségvetési bevételei ezer forintban teljesültek. A Baranya Megyei Német Önkormányzat évi tényleges költségvetési kiadása ezer forint. Az önkormányzat a költségvetési összbevétel 18,9 %-át, ezer forintot fordított a testület működésével kapcsolatos dologi kiadásokra. A képviselők eseti utazási költségtérítése 276 ezer forintban, a reprezentációs kiadások 7 ezer forint, az önkormányzat honlapjának szerkesztési munkájának költsége 240 ezer forint általános forgalmi adóval növelt összegben realizálódott. Az önkormányzat Josef Michaelis német költő versesköteteinek nyomdaköltségeihez 150 ezer forinttal járult hozzá a szerzővel kötött megállapodás alapján. Ezen felül az önkormányzat, mint társrendező a évben négy szervezettel közösen lebonyolított rendezvényeinek kiadásaira 559 ezer forintot fordított (hangosítás költségeire 110 ezer forintot, terembérletre 200 ezer forintot, fellépési díjakra 100 ezer forintot, személyszállítás költségeire 149 ezer forintot). A települési német kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek támogatására az önkormányzat a bevételek 35,5%-át fordította. A 2008-ban pályázati kiírás útján támogatott 98 kisebbségi önkormányzat, civil szervezet összesen ezer forint támogatásban részesült, mely összegből 2008-ban 2 szervezet összesen 35 ezer forint fel nem használt támogatást visszautalt. Az önkormányzat támogatást nyújtott a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény által kiadott kétnyelvű, magyarországi tájházakat bemutató kiadvány nyomdaköltségeire 150 ezer forint értékben, és a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának (Landesrat) a Magyarországi Német Néptánccsoportok VI. Országos Fesztiválján fellépő tánccsoportok díjazására 40 ezer forint értékben. Az önkormányzatnak személyi jellegű, illetve munkaadókat terhelő járulékok kiadása a beszámolási időszakban nem volt. A kisebbségi önkormányzat évben az összes tényleges költségvetési bevétel 54,4 %-át használta fel, a szabad pénzmaradvány a bevételek 51,9 %-a. A évi költségvetési, jóváhagyott pénzmaradvány összege ezer forint, amelyet évről áthúzódó ezer forint kötelezettség terhelt. Így a felhasználható szabad pénzmaradvány ezer forint, mely összeget az önkormányzat évi határozatai alapján a Határon Túli Németek Találkozója megrendezésével kapcsolatosan még felmerülő utazási költség és hangosítás költségére (130 ezer forint), a Pécsi Német Miséken szereplő kórusok szállítási költségeire (102 ezer forint), a évben más szervezetekkel közösen megrendezett rendezvények, és könyvkiadás nyomdai költségeire (összesen ezer forint), a Baranya Megyei Levéltár támogatására (300 ezer forint), a II. negyedévre kiírt pályázatok támogatására (1.000 ezer forint), illetve egyéb dologi kiadásokra (20 ezer forint) kerül felhasználásra. ÖSSZESSÉGÉBEN: Az önkormányzat 2008-as költségvetésében célul tűzött feladatait teljesítette, a gazdálkodási évet takarékos gazdálkodással a tervezettnél kisebb működési hiánnyal, összességében többlettel zárta. Prioritást élvezett a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, a működési célú adósságszolgálat lehetőség szerinti csökkentése. Likviditási gondjai az önkormányzatnak nem voltak. Fejlesztési céljainak megvalósítására a költségvetésében az erre a célra megjelölt források tartalékként továbbra is rendelkezésre állnak.

19 19 III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1.) elfogadja a területi kisebbségi önkormányzatok részére a Baranya Megyei Önkormányzat által évre biztosított támogatások felhasználásáról szóló beszámolót; Határidő: közlésre azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlése elnöke 2.) utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az intézményeket és a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a rendelet elfogadását követően tájékoztassa; Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 3.) elrendeli, hogy az intézmények költségvetésében képződött ezer forintos szabad pénzmaradvány az egyes intézmények évi költségvetésének tervezett maradvány, eredmény (egyéb kiadás) át növelje, amelyből jutalmazásra átcsoportosítható ezer forint; Határidő: a évi költségvetési rendelet soron következő módosítása Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, április 6. Dr. Hargitai János

20 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2009. (IV.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetési zárdásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a területi kisebbségi önkormányzatokra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek címrendjét a 3. számú melléklet tartalmazza. 2. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárdást ezer forint bevételi főösszeggel, ebből: ezer forint költségvetési bevétellel, ezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveltek bevételeivel, ezer forint passzív pénzügyi műveletek bevételeivel, és ezer forint kiadási főösszeggel, ebből: ezer forint személyi jellegű kiadással: ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint speciális célú támogatással, ezer forint társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatással, ezer forint felújítási kiadással, ezer forint beruházási kiadással, 600 ezer forint pénzügyi befektetések kiadásaival, ezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival, ezer forint aktív pénzügyi műveletek kiadásaival az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja. (2) A Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetési mérlegének teljesítését a 9/a. számú melléklet, vagyonkimutatását a 2. számú melléklet, pénzmaradványát a 15. számú melléklet tartalmazza. (3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet, felhalmozási célú kiadásainak és bevételeinek teljesítését a 7. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A Közgyűlés évi költségvetésének teljesítését címenként és azon belül kiemelt onként a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, létszámkeretét a 4. számú

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007 Hivatal bevételei Illetékbevétel alakulása 26-28-ban Az illetékbevételek a módosított 45 előirányzatnál 196.543 ezer forinttal 4 magasabb összegben realizálódtak, ez 1,7 %-os túlteljesítés. 35 A 27. évi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2006. június 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék 2008. február 25. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 14/2008.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

2009. június 23. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. június 23. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. június 23. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2009. (VI. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1274-2/2008. MELLÉKLETEK: 8+2 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2008.

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben