E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Hargitainé Solymosi Beatrix főosztályvezető Horváth Csilla csoportvezető Bekk Ferencné csoportvezető Kaszun Renáta vezető-főtanácsos Pólainé Lócskai Franciska vezető-főtanácsos MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: április 6. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: április 6. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelettervezet, illetve az előterjesztés az államháztartás beszámolási rendszeréhez kapcsolódó jogszabályi előírások figyelembevételével készült. A rendelettervezet részét képezi 22 db melléklet és 9 db tájékoztató jellegű segédlet az alábbiak szerint: 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege évben 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása 2/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképtelen vagyona december 31-én 2/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona december 31-én 2/c. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyona december 31-én 2./d számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat részesedései december 31-én 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei és záróléti 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlegének teljesítése 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ainak teljesítése 9/a. számú melléklet Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetési mérlegének teljesítése 9/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások teljesítése 10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásainak teljesítése 11. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásainak teljesítése 12. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi befektetési kiadásainak teljesítése 13. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi tartalékai 14. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek teljesítése 14/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív állami hozzájárulásának és átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása 14/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi normatív kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 15. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzmaradványának elszámolása 16. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban 17. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjei költségvetésének évi teljesítése 18. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege 19. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 20. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 21. számú melléklet Baranya Megyei Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek, valamint kötvényének állománya és törlesztése 22. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat évi közvetett támogatásai 1. sz. segédlet Vagyoni helyzet elemzése az összevont könyvviteli mérleg alapján 2. sz. segédlet Kimutatás a működési célú fenntartói támogatás és a normatív állami támogatás összehasonlításáról 3. sz. segédlet Baranya Megyei Önkormányzat évi céltartalékának változása 4. sz. segédlet Baranya Megyei Önkormányzat évi általános tartalékának változása 5. sz. segédlet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala működési célú támogatásértékű bevételeinek és átvett pénzeszközeinek teljesítése 6. sz. segédlet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztési célú támogatásértékű bevételeinek és átvett pénzeszközeinek teljesítése segédletek Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok határozatai évi költségvetéseik beszámolójáról

3 Saját tőke 3 I. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének főbb jellemzői 2008-ban az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának legfőbb célja a kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítása, az intézmények működőképességének megőrzése, a bevételek lehetőség szerinti bővítése, a tervezett bevételek teljes körű beszedése, a működési egyensúly javítása volt. Továbbá az önkormányzat célként jelölte meg, hogy megteremtse a évi kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó fejlesztési elképzeléseinek költségvetési kereteit. Forrásainak egy részét önrészként felhasználva törekedett további külső források bevonására. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III.7.) Kgy. rendeletének főösszege ezer forint, tervezett hiánya ezer forint volt. Ebből a fejlesztési mérleg egyensúlya mellett a felhalmozási célú kiadások aránya 30 %, a működésié 70 % volt év folyamán a költségvetést (a december 31-i hatályú visszamenőleges módosítással együtt) négyszer a a testület. Összességében ezer forintra, 13,9 %-kal nőtt a költségvetési mérlegfőösszeg. A ezer forintos növekedés legfőbb oka a központi forrásokból származó bevételek, a saját hatáskörű módosítások (benne a pályázati pénzek) átvezetése volt. A teljesítetett költségvetési kiadások nagysága ezer forint, mely a 72,5 %-a. A költségvetési bevételek a 80,4 %-ban, ezer forintban realizálódott. Hiány helyett költségvetési többlet keletkezett ezer forint értékben. A működési mérleg költségvetési hiánya ezer forint, a felhalmozási többlete ezer forint. II. A vagyon évi alakulása ezer Ft Mérlegtételek változása 2008-ban 2007-hez viszonyítva növekedés Forgóeszközök Befektetett eszközök csökkenés eszközök források Kötelezettségek Tartalékok A Baranya Megyei Önkormányzat mérlegfőösszege év végén ezer forint volt, 6,2 %-kal, ezer forinttal kevesebb, mint 2007-ben. Ezen belül a forgóeszközök értéke számottevően ezer forinttal, 21 %- kal csökkent, a befektetett eszközállomány 0,3 %-kal, ezer forinttal nőtt. Csökkentek a tartalékok 20,8 %-kal, de 4 %-kal csökkentek a kötelezettségek is. Az önkormányzat tőkeerejének csökkenése gyakorlatilag megállt 2008-ban a korábbi évekhez képest: 2005-ben az eszközök 80,3 %-át, 2006-ban 75,6 %-át, 2007-ben 62 %-át, 2008-ban 61 %-át finanszírozta saját forrásból az önkormányzat. Az eszközök döntő részét 2007-ben 69 %-át, 2008-ban 74,2 %-át kitevő befektetett eszközökön belül továbbra is a tárgyi eszközök a legjelentősebb vagyoncsoport, melyek értéke a meglévő épületek rekonstrukciója, felújítása, új gépek, berendezések vásárlása, illetve az értékesítések eredőjeként a korábbi évekével csaknem megegyező, növekedése 0,6 %-os, ezer forint. A vagyonrendelet változása (Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához átkerült vagyontárgyak) következtében az intézmények és a hivatal között az üzemelésre átadott és a tárgyi eszközökben jelentős, összességében 2,6 milliárd forintos mozgás következett be. A forgóeszközök ezer forintos értékén belül a legnagyobb arányt 79,1 %-ot képviselő pénzeszközök csökkenése, ezer forintos, 26,4 %-os. E változás alapvetően a részvényértékesítésből és a kötvényből származó források célszerinti, illetve átmeneti jellegű finanszírozási célú felhasználásával függ össze. A készletek nagysága gyakorlatilag változatlan (0,9 %- os, 953 ezer forintos a növekedés). A követelések csökkenése sem jelentős, ezer forint.

4 4 pénzeszközök 20% követelések 1% Eszközök megoszlása 2008-ban egyéb aktív pénzügyi elsz. 4% immateriális javak 0% rövid lejáratú kötelezettségek 11% Források megoszlása 2008-ban egyéb paszív pénzügyi elsz. 4% saját tőke 41% készletek 1% üzemelésre átadott eszközök 18% befektetett pénzügyi eszközök 1% tárgyi eszközök 55% hosszú lejáratú kötelezettségek 22% tartalékok 20% 2008-ban a évihez képest jelentős elmozdulás a források szerkezetében sincs. A saját tőke növekedése az önkormányzatnál kismértékű, ezer forint. (Ezen belül a vagyontárgyak átadása, valamint az egyéb aktív és passzív elszámolások egyenlege következtében a hivatalnál 2,4 milliárd forintos csökkenés az intézményeknél növekedés következett be.) A kötelezettségek állománya 4%-kal, ezer forinttal csökkent. Az intézmények esetében a növekedés egyenlege ezer forint, alapvetően a Baranya Megyei Kórház ezer forintos rövid lejáratú kötelezettségének emelkedése következtében. A Hivatalnál mind a hosszú, mind a rövid lejáratú kötelezettségek csökkentek. Ennek oka, hogy a hiány finanszírozására átmenetileg felhasznált pénzeszközök következtében december 31-én nem volt folyószámla hitelállomány, így ebből nem keletkezett visszafizetési kötelezettség. Másrészt jelentkezik a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközökből kifizetett, korábban felvett fejlesztési hitelek csökkenésének hatása. Jelentősebb, 20,8 %-os, ezer forintos csökkenés a tartalékoknál következett be a pénzeszközök állományának csökkenésével összefüggésben. A források belső összetétele is megközelítően a tavalyi évivel megegyező. (A saját tőke aránya 2007-ben 38,6%, 2008-ban 41,4 %, a kötelezettségek aránya 2007-ben 38,0 %, 2008-ban 38,9 %, a tartalékok aránya 2007-ben 23,3 %, 2008-ban 19,7 %.) Az önkormányzat pénzügyi-finanszírozási helyzete lényegesen nem változott, kismértékben javult 2007-hez képest. A likviditási mutató 2,7-ről, 2,1-re csökkent ugyan, a jövőbeni fejlesztési kötelezettségek figyelembe vételével számított, korrigált likviditási ráta azonban nőtt 0,835-ről, 0,898-ra. Alapvetően nem változott, kismértékben javult 2007-hez képest a (saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek hányadosaként meghatározott) adósságállomány fedezettségi mutatója, 1,79-ről 1,81-re ban 0,41-re javult a évi 0,39-ről a saját tőke aránya mérlegfőösszegen belül, azaz a tőkeerősség. Az eszközök használhatósági foka összességében lényegesen nem változott, romlása 1 %. Az átadott eszközökön kívül azonban minden eszköz használhatósági foka romlott, legnagyobb mértékben az immateriális javaké. Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok, vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Átadott eszközök Járművek Tenyészállatok Összesen Eszközök használhatósági foka 2005-ben 24% 84% 25% 46% 92% 50% 73% Eszközök használhatósági foka 2006-ben 19% 85% 26% 42% 92% 50% 74% Eszközök használhatósági foka 2007-ben 31% 85% 23% 32% 92% 73% Eszközök használhatósági foka 2008-ban 25% 84% 20% 30% 92% 72%

5 5 III. Költségvetési bevételek teljesítése (kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül számolva) millió Ft működési bevétel Önkormányzat bevételeinek évi a és teljesítése központi források OEP-től átvett pe. illeték teljesítés egyéb átvett pe. felhalm. és tőke jellegű bev. pénzmaradvány A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei ezer forintban teljesültek, ami a 2/2009. évi (II.27.) Kgy rendelet szerinti (továbbiakban ) 80,4 %-a. A évi teljesítés 12,7 %-kal kevesebb a évinél. A realizált források 86,7 %-a működési célú, 13,3 %-a felhalmozási célú bevétel volt. III.1. Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítése III.1.1. Működési célú saját bevételek millió Ft Bevételek ban illeték 14% egyéb átvett pe. 9% Összes bevétel megoszlása 2008-ban pénzmaradvány 7% működési bevétel 14% 0 működési bevétel központi források OEP-től átvett pe. illeték egyéb átvett pe. felhalm. és tőke jellegű bev. hitel, kötvény pénzmaradvány OEP-től átvett pe. 24% központi források 32% Működési bevételek az intézmények körében ezer forintot tettek ki, ami a ot ezer forinttal haladja meg. Intézményi ellátási díjakból, alkalmazottak térítéséből ezer forint realizálódott, aminek 87,2 %-a a szociális, 6,3 %-a az egészségügyi, 4,6 %-a az oktatási és 1,9 %-a a többi intézmény költségvetését gyarapította. Egyéb működési bevételből ezer forint származott, a nak megfelelően (a túlteljesítés 1,4 %-os). E bevételek bérbeadásból, szolgáltatások ellenértékéből (köztük a kistérségi kapcsolatokból) ÁFA bevételből, valamint egyszeri, eseti bevételekből tevődnek össze. (Az eredeti hoz képest a teljesítés több, mint kétszeres. E növekedés technikai jellegű, amit elsősorban a Baranya Megyei Kórház év közbeni működési bevételeken belüli módosítása okoz.) ezer Ft Illetékbevétel alakulása ban Az illetékbevételek a nál ezer forinttal magasabb összegben realizálódtak, ez 10,7 %-os túlteljesítés A évi kialakítása bizonytalan volt az illetékhivatalok átszervezéséhez kapcsolódó nehezen prognosztizálható hatások miatt Abban az évben a tervhez képest ,5 millió forintos volt a kiesés, 80, %-os teljesítési arány mellett. Ez alapján 2008-ban óvatos becsléssel éltünk, ennek köszönhetően 0 gazdálkodásunk lehetőségeit javította legnagyobb saját bevételünk közel 200 millió forintos túlteljesítése. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

6 6 A havonkénti bontású adatok egyenletes teljesítést mutatnak. A decemberi csökkenő érték (figyelembe véve, hogy általában az adott év legmagasabb bevétele ebben a hónapban szokott jelentkezni) már a gazdasági válság hatására utal. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos önkormányzati bevételek a Hivatal költségvetésében realizálódó források. Az teljesítési aránya 75,7 %-os. Ennek 97,7 %-a, ezer forint kamatbevétel. A fennmaradó 2,3 % ( ezer forint) egyszeri jellegű tételekből adódó bevétel. III.1.2. Felhalmozási célú saját bevételek A teljesítés aránya mindössze a tervezett ezer forintos 12,9 %-a, ezer forint. Ebből 8 intézmény költségvetésében tárgyi eszközök (gépek, gépkocsik) értékesítéséből ezer forint származott. A Hivatal felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek teljesítése: ezer forint teljesítés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ebből: Pécs, Rákóczi út 15. Pécs, Pécsbányatelep, Kórház tér 1. Mohács, Szerb u Komló, 0129 hrsz. "Tűzoltóság" ingatlan kártalanítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pécs, Mohácsi u Pénzügyi befektetések bevételei Részesedések értékesítése - ebből: Pécs Fejlesztési Kft. 300 Pécs2010 Menedzsment Központ Kht Ezerszínű Baranya Non-profit Kft Forrás részvény osztalék 59 Az eredeti költségvetésbe betervezett két nagyértékű ingatlanra 2008-ban vevő nem volt, a teljesítés nagyrészt kisebb értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásából, illetve részesedések értékesítéséből minimális osztalék és kártalanítás címén elszámolható bevételből származott. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése április 17-i ülésén tekintette át az önkormányzat értékesítésre kijelölt ingatlanainak forgalmi értékeit, és 61/2008. (IV. 17.) Kgy határozatában meghatározta minimális pályázati árait. Együttes értékük 1,2 milliárd forint. Ezt kiegészítve 80/2008. (VI. 26.) Kgy határozatában a Komló külterület 0129 hrsz-ú, kivett tűzoltóság megnevezésű ingatlant értékesítésre kijelölte és minimális pályázati árát 15 millió forintban határozta meg. III.2. Központi források Az önkormányzatnak a központi költségvetésből származó összes bevétele 2008-ban ezer forint volt, ami összes költségvetési bevételének 31,2 %-a. ezer forint SZJA Központi források Normatív kötött támogatás Címzett támogatás Központosított ezer Ft Központi források eltérése 2008-ban 2004-hez viszonyítva SZJA Normat ív támogatás Normatív kötött támogatás Címzett támogatás TEKI, CÉDE Központosított

7 7 Átengedett központi adókból csak a személyi jövedelemadó egy része illeti önkormányzatunkat. Ezen a jogcímen ezer forint átutalása történt az év folyamán, amiből a megyei fenntartású intézményekben ellátottak létszámának 369 fős csökkenése miatt ezer forint jogtalanul igénybevett, visszafizetendő összeg. Az igényelt normatív hozzájárulások tervezett és folyósított összege ezer forint volt, ezzel szemben a tényleges mutatószámok alapján ezer forint illeti meg önkormányzatunkat, ami ezer forint visszafizetendő támogatást eredményez. A feladatmutatós állami hozzájárulások közül a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellátotti létszám növekedés ezer forint többlet forrást eredményez, azonban az oktatási jogcímeken ezer forint az elmaradás. Ezen belül jelentősebb tételek: - sajátos nevelési igényű tanulók oktatása ezer forint - iskolai gyakorlati képzés ezer forint - kedvezményes étkezés ezer forint - sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi ellátása ezer forint. A közoktatási alap-hozzájárulások ezer forintos elmaradása a 2008/2009-e tanév októberi létszámának csökkenésével indokolható, elsősorban a középfokú oktatási intézmények évfolyamain. Az elszámolásnál figyelembe vettük a korábbi ellenőrzések igényjogosultságot befolyásoló tapasztalatait. Normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímen ezer forintot használt fel önkormányzatunk, ami ezer forinttal haladja meg a leutalt összeget, amit a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó közalkalmazottak létszámának növekedése eredményezett. A visszafizetendő összeg az igényelt támogatás mindössze 1,1 %-a. Központosított okból ezer forint származott, ebből jelentősebb tételek: évi bérpolitikai intézkedések támogatása ezer forint, ebből fel nem használt, visszautalandó ezer forint; év után járó 13. havi illetmény évi elszámolása ezer forint, ebből ezer került jogszerűen felhasználásra; a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti keresetkiegészítése ezer forint, ebből ezer forint a maradvány helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása ezer forint, mely teljes egészében felhasználásra került. E bevétel több mint másfélszerese a évi összegnek, erősödik az a tendencia, hogy a központi forrásokon belül nő a pályázati úton igényelhető támogatás, a normatív alapon járó összegek csökkenése mellett. Címzett támogatás igénybevétele a Pécs, Zsolnay Múzeum rekonstrukcióra ezer forint történt. A teljesítés 100 %. III.3. Támogatásértékű bevételek és egyéb átvett pénzeszközök Az önkormányzat összes államháztartáson belülről, illetve kívülről átvett pénzeszközeinek nagysága ezer forint, az összes költségvetési bevétel 32,9 %-a. Ebből működési célú 91,4 %, 8,6 % felhalmozási célú bevétel. Az intézmények költségvetésébe támogatásértékű bevételekből ezer forint folyt be, aminek 86,4 %-át a társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök tették ki. A véglegesen átvett pénzeszközök nagysága ezer forint, melynek 2/3 része működési, 1/3 része felhalmozási célokat szolgált. A hivatal költségvetésébe támogatás értékű működési bevételként ezer forint realizálódott, az 58,7 %-a. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ezer forint folyt be, a teljesítés 45,1 %-os. Államháztartáson kívülről átvett forrás ezer forint. E jogcímek részletezését az 5. és a 6. számú segédletek tartalmazzák. A támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen realizálódott ezer forint bevételből a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott támogatások törlesztése ezer forint a hivatalnál, ezer forint a Baranya Megyei Kórháznál. Továbbá része a Siklósnagyfalu Község Önkormányzata részére évben biztosított működési kölcsön részbeni visszafizetésének összege, 250 ezer forint.

8 8 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás ezer forintos támogatásértékű bevételéből a tagönkormányzatok befizetései ezer forintot tettek ki. Éves társulási hozzájárulási kötelezettségét minden társ-önkormányzat 100 %-ban teljesítette a következők szerint. (ezer forintban) III.4. Pénzforgalom nélküli bevételek Társult önkormányzatok Előirányzat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Somogy Megyei Önkormányzat Szekszárd Város Önkormányzata Tolna Megyei Önkormányzat Kaposvár Város Önkormányzata Az előző évi pénzmaradvány felhasználása összességében 25,8 %-os annak következtében, hogy a fejlesztési célú kötvény bevételeit későbbi felhasználásra tartalékolta az önkormányzat. A hivatal ezer forintos ának felhasználása mindösszesen 17,3 %-os. Az intézmények ezer forintos és a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás ezer forintos a teljes egészében felhasználásra került. III.5. Intézmények fenntartói támogatása Önkormányzatunk az intézmények támogatására ezer forintot fordított, aminek 98,3 %-a működési célokat szolgált. A (Baranya Megyei Kórház nélkül számított) működési célú fenntartói támogatásból a jogosan igénybevett állami támogatások ezer forintot fedeztek. Ezzel a kötelező feladatok ellátásához 65,7 %-ban nyújtott támogatást az állam, amit saját forrásból még ezer forinttal kellett a fenntartónak kiegészíteni, hogy az intézmények működési feltételeit és a vállalt kötelezettségek teljesítését biztosítsa. A működési kiadások és a központi források különbsége intézményenként a 2. számú segédletben követhető nyomon. Működési fenntartói támogatás megoszlása 2008-ban gyermekvédelem 19% kulturális 8% egyéb egészségügy 3% A működési célú fenntartói támogatás 8% ezer forintos ának szociális felhasználása 99,9 %-os volt, egyetlen 21% intézmény a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága túlfinanszírozására került sor ezer forint összegben. A felhalmozási célú teljesítése 88,7 %-os. oktatás 41% A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás finanszírozása az éves 100 %-ában valósult meg. Összetétele (ezer forintban): Megnevezés Előirányzat Társulás működési hozzájárulása Speciális Gyermekotthon működési hozzájárulása Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány támogatása Összesen: IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei A működési hiány finanszírozására ezer forint hitelt tervezett önkormányzatunk. A gazdálkodás likviditási helyzetének alakulása, illetve a kötvény (rendelettel szabályozott) átmeneti célú felhasználása következtében a folyószámla hitelnek december 31-én egyenlege nem volt, így e jogcímen teljesítési adat nem szerepel. Itt kell elszámolni viszont a kötvény opciós ügylet hozam bevételét, melynek összege ezer forint volt. V. Költségvetési kiadások teljesítése Az önkormányzat évi összes költségvetési kiadása ezer forint volt. Ez a 72,5 %-a, de az eredeti nak is csak 83 %-a. A teljesítési arány elsősorban az önkormányzat nagy tartalék (mely hoz teljesítés nem kapcsolódhat) képzésének következménye.

9 9 Ezen túl az áthúzódó kiadások következtében a beruházások ának teljesítésében van említésre méltó (26,6 %-os) elmaradás. Az összes kiadási szint alatta marad a évinek is, annak 88,9 %-a ellátottak juttatása 1% speciális célú támogatások 3% Önkormányzat kiadásainak megoszlása 2008-ban beruházások 4% dologi 31% személyi juttatás és járulékai 61% ezer forint Személyi juttatások és járulékai nagysága a működési kiadásokon belül 2008-ban személyi juttatás és járulékai egyéb működési kiadások kulturális egyéb hivatal Az önkormányzat évi eredeti költségvetésének létszámkerete fő volt, a fő. A csökkenés összességében 61 fő. A Baranya Megyei Kórháznál év közben 74 fővel csökkent az álláshelyek. V.1. Intézmények kiadásai Intézmények kiadásainak funkcionális megoszlása 2008-ban ellátottak juttatása 1% speciális célú támogatások 1% beruházások 3% személyi juttatás és járulékai 63% Intézmények kiadásainak ágazati megoszlása 2008-ban egészségügy szociális oktatás gyermekvédelem gyermekvédelem 10% kulturális 9% egyéb 3% egészségügy 39% dologi 32% oktatás 23% szociális 16% Az intézmények költségvetési kiadásai ezer forintot tettek ki, aminek 96,3 %-át működésre, a fennmaradó ezer forintot felhalmozásra fordították. Ez utóbbi jogcímre a fenntartó ezer forintot biztosított, támogatásértékű bevételből ezer forint, pénzeszköz átvételből ezer forint származott, ezer forintot saját forrásból használtak fel. A személyi juttatások és járulékok 63,3 %-os részarányt képviselnek, a ból ezer forint maradvány keletkezett. ezer Ft személyi juttatás és járulékai Intézmények kiadási ának teljesítése 2008-ban dologi speciális célú támogatások ellátottak juttatása teljesítés felújítások beruházások ezer Ft Személyi juttatás és járuléka Intézmények kiadásai ban Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítások Beruházások

10 10 A dologi kiadások ezer forint összege több mint másfélszerese az eredeti nak, bérmegtakarításból, előző évi pénzmaradványból, pályázati forrásokból emelkedett az év során az összeg. V.1.1. Egészségügy intézmény A Baranya Megyei Kórház kiadásai ezer forintot tettek ki, aminek 76,3 %-át a társadalombiztosítás, 11,2 %-át pedig a fenntartó finanszírozta. A működési célú támogatás ezer forintot, melyből a központi költségvetés ezer forintot finanszírozott (bérpolitikai intézkedésekre, kereset kiegészítésre, 13. havi juttatásra összesen ezer forint, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó keretből ezer forint). Működési bevételek jogcímen ezer forint realizálódott, térítéses betegellátásból, bérleti díjakból, orvostudományi kutatásból, vizsgálatok térítési díjából, továbbszámlázott szolgáltatásokból. A működési kiadások struktúrája a létszámleépítések hatására átalakult, a beszámolási időszakban a bérek és járulékok már csak 53,6 %-os részarányt képviselnek ezer forint összegben (2006-ban 57,7 %-ot jelentett a ezer forintos, 2007-ben 55,9 %-ot a ezer forintos összeg). A dologi kiadások ezer forintos teljesítése majdnem kétszerese az eredeti nak, az előző évi teljesítéstől pedig ezer forinttal marad el. Beruházásokra ezer forintot fordított az intézmény, amihez sikeres HEFOP 4.4. pályázat ezer forintot, a fenntartó ezer forintot biztosított. Az erőfeszítések ellenére az intézmény likviditási helyzete a beszámolási időszakban nem javult, az egészségügyi tevékenység folyamatos alulfinanszírozottsága tovább gyűrűzik, a ki nem fizetett szállítói állomány az időszak végén (a Baranya Megyei Önkormányzat felé fennálló tartozások nélkül) millió forintot tett ki, ami 295 millió forinttal haladja meg a december 31-i összeget. V.1.2. Szociális intézmények Az ágazat ezer forint bevételi és ezer forint kiadási főösszeggel zárta az évet. A források 68,6 %-át a fenntartó biztosította, a oknak megfelelő a teljesítés. Különböző állami támogatásokból ezer forintot használtak fel, amit még ezer forinttal kellett kiegészíteni a fenntartónak a működtetéshez. Intézményi ellátási díjakból, alkalmazottak térítéséből ezer forint, a 104,9 %-a realizálódott. A többletekhez elsősorban a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa és a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny intézmények járultak hozzá. Az egyéb működési bevételek ezer forintban, 92,4 %-ban teljesültek. Az elmaradást a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó intézmény 27,3 %-os teljesítése indokolja, amit a betervezett bérleti díjak elmaradása okoz. Támogatásértékű működési bevételből ezer forint folyt be, amiből ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny intézmény minisztériumtól, munkaügyi központtól átvett támogatása. A kiadások 70,9 %-át a személyi juttatások és járulék teszik ki, teljesítésük ezer forinttal marad el a tól. Ez tényleges megtakarítást nem jelent a évre áthúzódó kötelezettségek miatt. Dologi kiadásokra ezer forintot fordítottak, ami az eredeti ot ezer forinttal haladja meg. Együttesen átlagosan 492 ezer forint jut egy ellátottra. A nak megfelelően ezer forintot tett ki az ellátottak pénzbeli juttatása. Felhalmozásra ezer forintot használtak fel, ennek 52,1 %-át a fenntartó biztosította, míg a Premed Pharma cég 930 ezer forinttal támogatta az időskorúak otthonában 6 db kórház típusú betegágy beszerzését. Szintén itt végeztek felújítást ezer forint értékben, valamint a jelentősebb, ezer forint értékű felújítást a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézményben. V.1.3. Oktatási intézmények Közel a tervezett összeghez, ezer forint bevétel teljesült a beszámolási időszakban, míg a költségvetési kiadások ezer forint összege 6,8 %-kal marad el a tervezettől. Ezt elsősorban a felhalmozási kiadások 53,7 %-os teljesítése ezer forint maradvány indokolja. A források 82,4 %-a fenntartói támogatásból származott, működésre ezer forintot biztosított önkormányzatunk, amihez ezer forint állami támogatás érkezett, ez 67,7 %-os lefedettséget jelent. Működési bevételekből az ágazat sajátosságait tükrözve ezer forint realizálódott, ebből az étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése ezer forintot tett ki. Egyéb bevételekből ezer forint realizálódott, amihez a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja ezer forinttal járult hozzá. Bővítették az alaptevékenység keretében végzett szakmai szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások körét, de a tervezett összegnek csak a 95,4 %-a folyt be. Jelentős összeg, forint gyarapította a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács intézmény költségvetését, főként

11 11 iskolarendszeren kívüli oktatásból, vizsgáztatásból ( ezer forint), helyiségek, eszközök bérleti díjából (8.937 ezer forint), és vendégétkezésből (7.572 ezer forint) teljesült az eredeti több mint kétszerese. Véglegesen átvett pénzeszközökből ezer forint származott, amiből a középfokú oktatási intézmények teljesítése ezer forint szakképzési hozzájárulásból ( ezer forint) és sikeres pályázatokból ( ezer forint). A ezer forint támogatásértékű bevételből ezer forint a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja költségvetését gyarapította, ezer forint pedig a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézményhez folyt be, mentor tanárok és pályakezdő tanárok foglalkoztatásához (9.540 ezer forint) valamint egyéb célokra. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételére ezer forint összegben került sor. Ebben az ágazatban is jelentős a személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok aránya, az összes kiadás 74,7 %- át tette ki. Az e jogcímeken mutatkozó ezer forint maradvány nagy része kötelezettséggel terhelt, a decemberi kifizetések miatt. Dologi kiadásokra ezer forintot használtak fel, ami ezer forinttal haladja meg az eredeti ot. V.1.4. Gyermekvédelmi intézmény A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ ezer forint bevételi és ezer forint kiadási főösszeggel zárta a beszámolási időszakot. A bevételek 91,7 %-át az önkormányzat biztosította, a működési célú fenntartói támogatás ezer forintot tett ki, aminek 61,6 %-ára biztosította a fedezetet az állami támogatás, azaz ezer forintot kellett az önkormányzatnak saját forrásból biztosítani. A működési bevételek 1,5 %-os részarányt képviseltek, az eredeti nak közel kétszerese folyt be. Mivel a családi pótlék is jövedelemnek számít, ezért ha az utógondozott rendelkezett ezzel, akkor térítési díjat fizetett, emellett az intézmény által szervezett külön programokhoz a gyermekek anyagi hozzájárulását is kérték a gyámhivataltól. Sikeres HEFOP pályázat, valamint négy hazai finanszírozású pályázat révén ezer forint támogatásértékű bevétel érkezett továbbképzésre, lakásotthonok korszerűsítésére. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők ellátására ezer forint működési célú pénzeszköz átvételre került sor államháztartáson kívülről. A kiadások ezer forintban, a 95,1 %-ában teljesültek, 78,1 % a személyi jellegű kiadások és járulékok, 12,0 %-a dologi kiadások, 6,8 % az ellátottak pénzbeli juttatásainak és 3,1 % az egyéb költségek részaránya. A ezer forint személyi jellegű kiadásokon belül 36,8 %-ról 43,3 %-ra nőtt a külső személyi juttatások aránya, mert a nevelőszülőknél lévő ellátottak számának 14,0 %-os emelkedése a nevelési díj és nevelőszülői díj növekedésével járt. A dologi jellegű kiadások ezer forintban teljesültek, ami csak 18,5 %-kal haladja meg az előző évi kiadásokat, pedig a gondozottak lét 758-ról 799 főre emelkedett a beszámolási időszakban. E növekedés indokolja az ellátottak pénzbeli juttatásainak ezer forintra növekedését. Felújításra ezer forintot használt fel az intézmény 6 lakásotthon korszerűsítése érdekében, beruházásra ezer forintot fordítottak, személygépkocsit, számítástechnikai eszközöket, videokamerát vásároltak. V.1.5. Közművelődési intézmények Az ágazat ezer forint bevételi és ezer forint kiadási főösszeggel zárta a beszámolási időszakot. Fenntartói támogatásból származott a bevételek 41,5 %-a, támogatásértékű bevételekből 34,2 %-a, valamint 16,6 % a működési bevételek részaránya. Ez utóbbi jogcímen ezer forint realizálódott, a nak megfelelően. Az ágazat sajátosságából adódóan az eredeti csak ezer forint volt, ami év közben a megvalósított szakmai programok, rendezvények alapján került megemelésre. A működési célú fenntartói támogatás ezer forint, ezer forinttal haladja meg a tervezettet, ami a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága intézmény túlfinanszírozásából adódik. A ezer forint támogatásértékű bevétel 85,5 %-a szintén ezen intézmény költségvetését gyarapította, az autópálya régészeti feltárásával kapcsolatos munkálatok és egyéb projektek, pályázati feladatok megvalósítását tette lehetővé. Az ágazatban a személyi jellegű kiadások és járulékok részaránya 56,0 %, a dologi kiadások pedig 40,9 %-ot képviselnek. Ezeken a jogcímeken összesen ezer forint maradvány keletkezett, ami azonban kötelezettséggel terhelt, tehát tényleges megtakarítást nem jelent. Felhalmozásra ezer forintot fordítottak az intézmények, amihez a fenntartó ezer forintot biztosított. Jelentősebb tételek: a Baranya Megyei Levéltárban raktárablakok védőfóliázása (3.135 ezer forint) és klíma berendezés (6.000 ezer forint); a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központban személyszállító kisbusz (7.100 ezer forint); a Csorba Győző Megyei Könyvtárban személygépkocsi (4.000 ezer forint) beszerzése.

12 12 V.1.6. Egyéb intézmény A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága bevételei ezer forintban, az 100,4 %-ában teljesültek, míg a ezer forint kiadás ezer forinttal maradnak el a tervezettől. Fenntartói támogatásból ezer forint származott, az összes forrás 73,1 %-a. Működési bevételekből ezer forintot realizáltak, amiből ezer forint a továbbszámlázott szolgáltatások, ezer forint a bérleti díjak, ezer forint a szolgáltatások ellenértéke, ezer forint egyéb bevétel. Személygépkocsi értékesítésből ezer forint folyt be. Támogatásértékű bevétel 218 ezer forint, ami Munkaügyi Központi támogatás. Az intézmény sajátosságait tükrözi, hogy a kiadások 63,5 %-a dologi jellegű, ezer forintot tett ki, 11,1 %-kal meghaladva az előző évi szintet. Az emelkedést elsősorban a közüzemi díjak folyamatos áremelése, valamint a vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó (korábbi években) nem jelentkező kiadások okozzák. Felhalmozási kiadásokra ezer forintot használtak fel, aminek 85,8 %-át a fenntartó biztosította. Többek között megvalósult a Pécs, Papnövelde utcai díszterem hangosítása, szavazatszámláló rendszer kiépítése ezer forint, ugyanitt klímaberendezés felszerelése ezer forint és személygépkocsi beszerzése ezer forint értékben. Intézmények személyi juttatásainak megoszlása Intézmények dologi kiadásainak funkcionális megoszlása költségtérítések 4% sajátos juttatás 3% állományba nem tartozók juttatásai 11% ÁFA 16% egyéb dologi 5% készletbeszerzés 36% munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 10% rendszeres személyi juttatás 72% szolgáltatási kiadások 43% V.2. Hivatal kiadásai A hivatal költségvetése összes kiadási ának (kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül számított) felhasználása 33,6 %-os. Ezen belül a költségvetési kiadások ának teljesítése mindössze 25,2 %. Oka a korábban már említett magas tartalékképzés. A tartalékok aránya a hivatal költségvetési kiadásainak án belül 67,4 %. A kiadások 40 %-át kitevő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékai ának felhasználása 85,2 %-os. A Hivatal személyi juttatásainak teljesítése 83,3 %-os, a Közgyűlésé 92,8 %- os, a projektekhez kapcsolódó 88,5 %-os. Technikai okokból a személyi juttatásokra eső áthúzódó kötelezettségek nagysága magas, ezer forint. ezer Ft Hivatal kiadási ának teljesítése 2008-ban ezer Ft Hivatal kiadásai ben teljesítés személyi juttatás és járulékai dologi speciális célú támogatások felújítások beruházások 0 személyi juttatás és járulékai dologi kiadások speciális célú támogatások felújítási kiadások beruházások A dologi kiadások ának felhasználása 75,8 %-os, ezer forint. A Hivatal működéséhez dologi ának 77,0 %-át, a Közgyűlés 60,7 %-át használta fel.

13 13 A programok, pályázatok, egyéb működési kiadások ának 75,5 %-os felhasználása történt meg az év során. Legnagyobb tétele a kamatkiadás, a ezer forintos ból (esősorban az alacsony mértékű folyószámlahitel igénybevétel miatt) összességében eze forint teljesült. Másik nagy tétele a normatív állami hozzájárulás elszámolásából eredő ezer forintos fizetési kötelezettség. Az elmúlt években folyamatosan csökkent a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében a nemzetközi tevékenységekre elkülönített összeg nagysága. A évi eredeti költségvetésben ezer forint keretösszeg állt rendelkezésre. A teljesítés ezer forint volt, a 80,4 %-a. Ebből a személyi juttatásoké 52,9 %, a dologi kiadásoké 85,5 %. A rendelkezésre álló pénzügyi eszközök csökkenése miatt, illetve az eredményes és hatékony működés érdekében szükséges volt a kapcsolatrendszer folyamatos felülvizsgálata. Baranya megye tizenkilenc kétoldalú kapcsolata közül 2008-ban hét élvezett prioritást. Az itt megvalósuló programok tették ki a nemzetközi kapcsolatok költségvetésének jelentősebb részét. A programok között szerepelt évente megrendezett konferenciákon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, diákcsereprogramok támogatása, szakmai együttműködések kialakítása, továbbfejlesztése, kiállítások szervezése, hivatalos delegációk kiutazása és fogadása, illetve a különböző pályázatokon való közös részvétel lehetőségének kidolgozása. speciális célú támogatások 23% Hivatal kisdásainak megoszlása 2008-bsn beruházások 10% személyi juttatás és járulékai 40% költségtérítések 3% Hivatal személyi juttatásainak megoszlása állományba nem tartozók juttatásai 24% dologi 27% sajátos juttatás 7% munkavégzéshe z kapcsolódó juttatás 6% rendszeres személyi juttatás 60% A speciális célú támogatások és pénzügyi elszámolások 9/b. számú mellékletben részletezett összességében ezer forintos teljesítése az 73,9 %-a, a speciális támogatásoké 71,3 %, a pénzügyi elszámolásoké 97,6 %. A speciális célú pénzeszközök átadása a költségvetési rendeletben foglaltak alapján, megállapodások illetve határozatok keretében, az ott meghatározott határidőknek megfelelően történtek. Az elnöki keret a beszámolási időszakban 51,4 %-ban került felhasználásra. 139 db támogatás keretében összesen ezer forint kifizetése történt, az egy támogatásra eső átlag (20-100ezer forint szórás között) forint. Ebből a költségvetési szervek és társulások támogatása ezer forint volt. Támogatási kölcsönök, a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott támogatások összege ezer forint. Az előző évi pénzmaradvány átadása a évi elszámolása alapján a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek ezer forint.. A tervezett 794 ezer forintos felújítási felhasználása 100 %-ban két szociális intézmény garanciális visszatartásához kapcsolódó kifizetésként megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében ezer forint a beruházási kiadások a, melyből a 63,2 %-os igénybevétel mellett ezer forint felhasználása valósult meg. Ezen belül: A Zsolnay Múzeum beruházásának címzett támogatásáról szóló döntés 2005-ben született. A kivitelezés közbeszereztetése novemberében megkezdődött, eredményhirdetésre március 17-én került sor. A nyertes a Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. lett a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 40/2006. (III.8.) határozata alapján. Az épületrekonstrukció a déli homlokzat restaurálási munkálatainak kivételével júliusában befejeződött szeptember 29-én a múzeum megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A évi teljesítés 67,8 %. A déli homlokzat befejezésére áprilisában adott engedélyt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-Dunántúli Irodája. A homlokzat restaurálási munkálatai elkészültek, a beruházási keret maradványát az elkészült homlokzat fényfestésére használtuk fel.

14 14 Hajléktalan személyek nappali ellátórendszere kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlatok beadási határideje november 10. volt. Eredményhirdetésre november 17-én került sor. A nyertes a ZÁÉV Zrt. lett a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 32/2006. (XII.7.) határozata alapján. A beruházás befejeződött. Az épület műszaki átadás-átvétele novemberében lezajlott, az ünnepélyes megnyitóra januárjában került sor. Céljellegű decentralizált támogatás keretében valósult meg a BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly - "C" pavilon épületének nyílászáró cseréje. A beruházás összértéke ezer forint. A munkálatok befejeződtek a teljesítés aránya 100 %. 100 %-ban megvalósult a Király u. 11. szám alatti ingatlan felújításához kapcsolódó pótmunka. Központosított forrásból informatikafejlesztésre ezer forint került átadásra a Baranya Megyei Önkormányzat részére. Az összegből ezer forint befektetett eszköz érték, ezer forint a dologi kiadások kiemelt ához, mint - kisértékű eszköz került osításra. A szerződések, megrendelések elkészítése december hónapban megtörténtek. A évben befektetett eszközként a felhasznált érték 24,5 %. A maradvány összeg áthúzódó kötelezettségként került a évi költségvetésbe beépítésre. Az intézmények felé az eszközök leszállítása folyamatosan történik. A tervezési keret ának teljesítése 33,7 %-os, a tervezett kiadások maradék része áthúzódott 2009-re. Az általános tartalék eredeti a millió forint volt, december 31-én ezer forint. A céltartalék a ezer forintról a évvégére ezer forinttal csökkent. Ezeken az okon teljesítés nem lehet, felhasználásukhoz szükséges a költségvetési rendeletben foglalt előírások szerint, a megfelelő kiadási ra történő átcsoportosítás V.3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás kiadásai A tényleges kiadások ezer forintos összege az ok 76 %-át teszi ki. A személyi juttatásoknál a beszámolási időszakban a teljesítés 55,2 %-os. Az alacsony teljesítés oka, hogy a szigetvári speciális gyermekotthon működése a tervezettnél később kezdődött meg. A dologi kiadások ának mintegy felét, 48,4 %-át használta fel a Társulás. Speciális gyermekotthoni ellátásra a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítványnak támogatási szerződés alapján átadott működési célú pénzeszköz az ellátásnak megfelelően közel időarányos, 90,3 %-os. A kiadások döntő hányadát, 52,1 %-át ( ezer Ft) az előző évről áthúzódó, nagyrészt a szigetvári speciális gyermekotthon építéséhez kapcsolódó felhalmozási kiadások teszik ki. Ez az éves felhalmozási célú 90,2 %-os teljesítését jelenti. A Speciális Gyermekotthon a Társulás telephelye szeptember 22-én kapta meg a működési engedélyt. Az Otthon regionális jellegű, alapfeladata, hogy gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként, speciális gyermekotthoni, teljes körű ellátást biztosítson a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus, vagy ilyen tüneteket mutató 12. életévüket betöltött átmeneti vagy tartós nevelt gyermekek számára. VI. Adósságállomány, adósságszolgálat VI.1 Adósságállomány A fejlesztési célú hitelek december 31-i záróállománya ezer forint, mely teljes egészében a 2006-ban felvett fejlesztési hitelek állománya. Nagysága a december 31-i állományhoz ( ezer forinthoz) képest jelentősen csökkent annak következtében, hogy a kötvény kibocsátásából származó bevételből a 2004-ben és 2005-ben kedvezőtlenebb feltételekkel felvett fejlesztési hitelekből még fennálló tartozásait ( ezer forint értékben) év elején visszafizette az önkormányzat. Folyószámla hitel állomány december 31-én nem volt december 31-én a kötvényből fennálló tartozás ezer CHF, amelynek értéke az értékelési szabályok szerint (2008. december 31-i árfolyamon számítva) ezer forint. (Ez az érték az árfolyamkülönbség következtében virtuálisan 491 millió forinttal több, mint a december 31-i adat.)

15 15 Az önkormányzat adósságállományának alakulása millió forint fejlesztési működési kötvény kibocsátás összesen VI.2. Adósságszolgálat (törlesztés+kamat) ezer forint január A havi átlagos havi folyószámla hitel alakulása ban 2008 február március április m áj us június július augusztus szeptember október november decem ber ezer Ft Adósságszolgálat (törlesztés és kamat) A hitel visszafizetésre tervezett ezer forint közel 100 %-ban, ezer forint összegben teljesült. A év december 31. nappal igénybevett működési, likvid hitel törlesztése ezer forint. A fejlesztési célú ban ezer forint hitel visszafizetésből ezer forint a évi beruházási-felújítási feladatokhoz; ezer forint a évi beruházási-felújítási feladatokhoz valamint ezer forint a évi beruházásifelújítási feladatokhoz kötődik A kamat kiadások az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban: Likviditási hitel kamatára kifizetett összeg ezer forint volt, a tervezett összeg 8,5 %-a; (: ezer forint) Működési, normatíva visszafizetéséből keletkező kamat kiadás összege ezer forint volt. Előirányzathoz viszonyított százalékos aránya 99,4; (: ezer forint) Fejlesztési célokra igénybe vett hitel kamata ezer forint, mely az előirányzott összeg 97,7 %-a;(: ezer forint) A kötvény kibocsátásra tervezett éves kamat összege ezer forint. Az adott évben ezer forint került felhasználásra. A teljesítés 97,8 %. VII. Az önkormányzat pénzmaradványának alakulása A Baranya Megyei Önkormányzatnál évben a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege ezer forint (ez 851 millió forinttal kevesebb, mint 2007-ben, de több, mint kétszerese a évinek) Ebből ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál, ezer forint az intézményi körben és ezer forint a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásnál keletkezett. A Hivatal pénzmaradványából ezer forint a területi kisebbségi önkormányzatoké.) A Hivatal pénzmaradványa évihez képest 28 %-kal, millió forinttal csökkent, az intézményeké 56 %-kal, 190 millió forinttal nőtt. Az önkormányzat pénzmaradványának nagyságát döntően meghatározza, hogy a költségvetési bankszámlák záróegyenlegei tartalmazzák azt a pénzeszközt, amelyet a decemberében kibocsátott kötvényből fejlesztési célokra - köztük az Európa Kultúrális Fővárosa 2010 megyei projektjeinek megvalósítására tartalékolt a testület. Ezeknek a beruházásoknak 2008-ban még csak az előkészítő munkái valósultak meg, felhasználásuk ben várható. A tárgyévi helyesbített pénzmaradványt önkormányzati szinten módosító tétel a központi költségvetés felé a normatív állami hozzájárulás, illetve a központosított támogatások elszámolásából fakadó ezer forint fizetési kötelezettség. Az intézmények és a hivatal közti elszámolást érintő tételek: a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága túlfinanszírozása (4.924 ezer forint), a Baranya Megyei Kórház és a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alulfinanszírozása ( ezer forint), továbbá a kötött-

16 16 és célok elszámolása (6.424 ezer forint kiutalása az intézményeknek és ezer forint visszafizetési kötelezettség az intézmények részéről). Ezt figyelembe véve a költségvetési pénzmaradvány összege ezer forint, A jóváhagyott pénzmaradvány (amely a költségvetési pénzmaradványtól abban különbözik, hogy a +/- tételeket nem egyenlegében, hanem intézményenként a pozitív tételeket kezeli) ezer forint. Ebből 91,9 % azaz ezer forint kötelezettséggel terhelt. Az intézményi körben legjelentősebb a dologi kiadások ához kapcsolódó áthúzódó tételek nagysága, míg a Hivatalnál az elkötelezettségek nagyrészt a tartalékokhoz, illetve az áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódnak. Mindössze 1,7 %-a azaz ezer forint szabad rendelkezésű pénzmaradvány. Ennek az abszolút nagyságát tekintve alacsony összegnek 48 %-a az intézményi, 52 %-a a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás költségvetését bővítő bevétel. A Hivatalnak szabad rendelkezésű maradvány nincs. VIII. Közvetett támogatások és a többéves kihatással járó feladatok Az önkormányzati ingatlanok kedvezményes díj ellenében történő bérbeadása, illetve azokra térítésmentes használat biztosítása közvetett támogatásnak minősül, ezért azt az Áht ában foglaltak szerint a zárdás előterjesztésekor tájékoztatásul be kell mutatni a Közgyűlésnek. A Baranya Megyei Önkormányzat olyan társadalmi-, civil-, és egyéb szervezetek részére ad kedvezményes bérleti díj ellenében bérbe ingatlanokat, illetve olyan szervezeteknek biztosít térítésmentes ingatlanhasználatot, amelyek részben megyei önkormányzati, illetve megyei önkormányzat által támogatandó közfeladatot látnak el, vagy tevékenységük a megye egészének érdekeit szolgálja. Közvetett támogatás továbbá a térítési díj kedvezmény amelyet a jogszabályi előírások szerinti mértékben biztosítanak az intézmények valamint a különböző méltányossági okok miatti, eseti jellegű térítési díj-elengedés is. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összege 2008-ban a 22. számú mellékletben részletezettek szerint ezer forint, ami 36,2 millió forinttal kevesebb a évinél. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a beszámolási időszakban és azt megelőzően is számos, az elkövetkező évek költségvetésére is kiható döntést hozott. Ezeket a többéves kihatású feladatokat a 16. számú melléklet mutatja. IX. Területi kisebbségi önkormányzatok tevékenységének értékelése A területi kisebbségi önkormányzatok (továbbiakban: kisebbségi önkormányzatok) a 375/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján évben kisebbségi önkormányzatonként egységesen 867 ezer forint általános működési támogatásban, illetve az ellátott feladataik arányában igényelhető feladatalapú támogatásban részesültek az alábbiak szerint: Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat 323 ezer forint 623 ezer forint 503 ezer forint összegben. A Baranya Megyei Önkormányzat a kisebbségi önkormányzatok részére a évivel megegyező összegű támogatást biztosított. Változás az előző évhez képest, hogy a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére nyújtott 372 ezer forint pénzügyi támogatás feletti, az önkormányzati feladataik ellátására nyújtott további támogatás felhasználása feltételhez kötött. A támogatás legalább 40 %-a a települési kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati kiírás útján történő támogatására, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok által benyújtott pályázatok önrészének biztosítására használható fel. A kisebbségi önkormányzatok a zárdási határozatuk keretében döntöttek a évi pénzmaradványuk felhasználásáról, mely összegek a évi költségvetésükbe tervezésre kerültek. A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat február 8-án meghozta a költségvetéséről szóló 14/2008. (II.8.) BMCÖ határozatát ezer forint főösszeggel. A évi költségvetés a beszámolási időszakban ötször került módosításra, melynek eredményeként a ezer forintra változott. Az önkormányzat költségvetési bevételei ezer forintban teljesültek. A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat évi tényleges költségvetési kiadása ezer forint volt. Az önkormányzat ezer forintot - a költségvetési összbevétel 75,7 %-át - működési kiadásokra

17 17 használt fel. Ebből ezer forint a személyi jellegű kiadások teljesítése, mely a 3 fő közhasznú munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatos ezer forint munkabérből, és a tisztségviselők ezer forint költségátalányából tevődik össze. A foglalkoztatottak munkabérének munkaadókat terhelő járulékai kiadási összege 620 ezer forint. A dologi kiadások teljesítési összege ezer forint. Jelentősebb kiadási tételek a kiemelt on belül a képviselők és külső bizottsági tagok eseti utazási költségtérítése ezer forint, illetve a reprezentációs és a rendezvények szervezéssel összefüggő egyéb kiadások ezer forint összegben. Utóbbi kiadások nagy része az alábbi rendezvény lebonyolítása keretében merültek fel: a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 30/2007. (VII.10.) BMCÖ határozatában kitüntetést alapított Baranyai Cigányságért elnevezéssel, melyet évben 3 főnek adományozott. A kitüntetések átadására november 29-én, ünnepélyes keretek között került sor az önkormányzat Megyenapi rendezvénye keretében. További dologi kiadásként merült fel a telefonköltség 94 ezer forint, folyóirat előfizetés 32 ezer forint, valamint egyéb dologi kiadások (koszorú, virágdekoráció, munkavédelmi napló vásárlása, hirdetés feladás) 36 ezer forint általános forgalmi adóval növelt összegben. A települési cigány kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek támogatására az önkormányzat a bevételek 22,4 %-át fordította. A 2008-ban pályázati kiírás útján támogatott 36 kisebbségi önkormányzat, civil szervezet összesen ezer forint támogatásban részesült, mely összegből 2008-ban 2 szervezet 80 ezer forint fel nem használt támogatást visszautalt. Az önkormányzat támogatást nyújtott a Rácz Aladár Közösségi Ház évi működési költségeire 250 ezer forint összegben, a Mohácsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére,a megyei diszkrimináció ellenes nyílt nap megszervezésének költségeire 100 ezer forint összegben, illetve a megszűnt Collegium Martineum Alapítvány mánfai kollégiumában lakó diákok utazási költségeire 51 ezer forint értékben. A kisebbségi önkormányzat évben az összes tényleges költségvetési bevétel 98,1 %-át használta fel, a szabad pénzmaradvány a bevételek 1,9 %-a. A évi költségvetési, jóváhagyott pénzmaradvány összege 169 ezer forint, amelyet évről áthúzódó 4 ezer forint kötelezettség terhelt. Így a felhasználható szabad pénzmaradvány 165 ezer forint, mely összeg a január és február hónapban felmerülő kiadások fedezeteként szolgál. A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat február 4-én meghozta a költségvetéséről szóló 6/2008. (II.4.) BMHÖ határozatát ezer forint főösszeggel. A évi költségvetés a beszámolási időszakban hatszor került módosításra, melynek eredményeként a ezer forintra változott. Az önkormányzat költségvetési bevételei ezer forintban teljesültek. A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat évi tényleges költségvetési kiadása ezer forint volt. A személyi jellegű kiadások között a tisztségviselők részére megállapított költségátalány évi a, és a 462 ezer forint teljesítési adata szerepel. A munkaadókat terhelő járulékok a, illetve teljesítési adata az önkormányzat évről áthúzódó kiadási kötelezettsége, a természetbeni juttatások után fizetendő egészségügyi hozzájárulás. Az önkormányzat a költségvetési összbevétel 52,9 %-át, ezer forintot fordított a testület működésével kapcsolatos dologi kiadásokra az alábbiak szerint: A képviselők eseti utazási költségtérítése ezer forint, az önkormányzat december 5-i Megyei Horvát Nap és közmeghallgatás rendezvényének, a Megyei elnökök találkozójának reprezentációs kiadásai, és szervezési költsége összesen 482 ezer forint általános forgalmi adóval növelt értékben, személyszállítási kiadások 408 ezer forint, illetve az önkormányzat egyéb dologi kiadásai összesen 96 ezer forint általános forgalmi adóval növelt értékben. A települési horvát kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek pályázat kiírása útján történő támogatására a ténylegesen befolyt bevételek 25,6 %-át fordította az önkormányzat ban 40 kisebbségi önkormányzat és civil szervezet pályázatát támogatta, összesen ezer forint értékben. A kisebbségi önkormányzat évben az összes tényleges költségvetési bevétel 87,6 %-át használta fel, a szabad pénzmaradvány a bevételek 11,4 %-a. A évi költségvetési, jóváhagyott pénzmaradvány összege 650 ezer forint, amelyet évről áthúzódó 60 ezer forint kötelezettség terhelt. Így a felhasználható szabad pénzmaradvány 590 ezer forint, mely összeget a települési horvát kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek I. féléves pályázati támogatásának fedezeteként kíván felhasználni. A Baranya Megyei Német Önkormányzat február 4-én meghozta a költségvetéséről szóló 3/2008. (II.4.) BMNÖ határozatát ezer forint főösszeggel. A évi költségvetés a beszámolási időszakban ötször került módosításra, melynek eredményeként a ezer forintra változott.

18 18 Az önkormányzat költségvetési bevételei ezer forintban teljesültek. A Baranya Megyei Német Önkormányzat évi tényleges költségvetési kiadása ezer forint. Az önkormányzat a költségvetési összbevétel 18,9 %-át, ezer forintot fordított a testület működésével kapcsolatos dologi kiadásokra. A képviselők eseti utazási költségtérítése 276 ezer forintban, a reprezentációs kiadások 7 ezer forint, az önkormányzat honlapjának szerkesztési munkájának költsége 240 ezer forint általános forgalmi adóval növelt összegben realizálódott. Az önkormányzat Josef Michaelis német költő versesköteteinek nyomdaköltségeihez 150 ezer forinttal járult hozzá a szerzővel kötött megállapodás alapján. Ezen felül az önkormányzat, mint társrendező a évben négy szervezettel közösen lebonyolított rendezvényeinek kiadásaira 559 ezer forintot fordított (hangosítás költségeire 110 ezer forintot, terembérletre 200 ezer forintot, fellépési díjakra 100 ezer forintot, személyszállítás költségeire 149 ezer forintot). A települési német kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek támogatására az önkormányzat a bevételek 35,5%-át fordította. A 2008-ban pályázati kiírás útján támogatott 98 kisebbségi önkormányzat, civil szervezet összesen ezer forint támogatásban részesült, mely összegből 2008-ban 2 szervezet összesen 35 ezer forint fel nem használt támogatást visszautalt. Az önkormányzat támogatást nyújtott a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény által kiadott kétnyelvű, magyarországi tájházakat bemutató kiadvány nyomdaköltségeire 150 ezer forint értékben, és a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának (Landesrat) a Magyarországi Német Néptánccsoportok VI. Országos Fesztiválján fellépő tánccsoportok díjazására 40 ezer forint értékben. Az önkormányzatnak személyi jellegű, illetve munkaadókat terhelő járulékok kiadása a beszámolási időszakban nem volt. A kisebbségi önkormányzat évben az összes tényleges költségvetési bevétel 54,4 %-át használta fel, a szabad pénzmaradvány a bevételek 51,9 %-a. A évi költségvetési, jóváhagyott pénzmaradvány összege ezer forint, amelyet évről áthúzódó ezer forint kötelezettség terhelt. Így a felhasználható szabad pénzmaradvány ezer forint, mely összeget az önkormányzat évi határozatai alapján a Határon Túli Németek Találkozója megrendezésével kapcsolatosan még felmerülő utazási költség és hangosítás költségére (130 ezer forint), a Pécsi Német Miséken szereplő kórusok szállítási költségeire (102 ezer forint), a évben más szervezetekkel közösen megrendezett rendezvények, és könyvkiadás nyomdai költségeire (összesen ezer forint), a Baranya Megyei Levéltár támogatására (300 ezer forint), a II. negyedévre kiírt pályázatok támogatására (1.000 ezer forint), illetve egyéb dologi kiadásokra (20 ezer forint) kerül felhasználásra. ÖSSZESSÉGÉBEN: Az önkormányzat 2008-as költségvetésében célul tűzött feladatait teljesítette, a gazdálkodási évet takarékos gazdálkodással a tervezettnél kisebb működési hiánnyal, összességében többlettel zárta. Prioritást élvezett a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, a működési célú adósságszolgálat lehetőség szerinti csökkentése. Likviditási gondjai az önkormányzatnak nem voltak. Fejlesztési céljainak megvalósítására a költségvetésében az erre a célra megjelölt források tartalékként továbbra is rendelkezésre állnak.

19 19 III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1.) elfogadja a területi kisebbségi önkormányzatok részére a Baranya Megyei Önkormányzat által évre biztosított támogatások felhasználásáról szóló beszámolót; Határidő: közlésre azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlése elnöke 2.) utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az intézményeket és a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a rendelet elfogadását követően tájékoztassa; Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 3.) elrendeli, hogy az intézmények költségvetésében képződött ezer forintos szabad pénzmaradvány az egyes intézmények évi költségvetésének tervezett maradvány, eredmény (egyéb kiadás) át növelje, amelyből jutalmazásra átcsoportosítható ezer forint; Határidő: a évi költségvetési rendelet soron következő módosítása Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, április 6. Dr. Hargitai János

20 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2009. (IV.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetési zárdásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a területi kisebbségi önkormányzatokra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek címrendjét a 3. számú melléklet tartalmazza. 2. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárdást ezer forint bevételi főösszeggel, ebből: ezer forint költségvetési bevétellel, ezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveltek bevételeivel, ezer forint passzív pénzügyi műveletek bevételeivel, és ezer forint kiadási főösszeggel, ebből: ezer forint személyi jellegű kiadással: ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint speciális célú támogatással, ezer forint társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatással, ezer forint felújítási kiadással, ezer forint beruházási kiadással, 600 ezer forint pénzügyi befektetések kiadásaival, ezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival, ezer forint aktív pénzügyi műveletek kiadásaival az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja. (2) A Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetési mérlegének teljesítését a 9/a. számú melléklet, vagyonkimutatását a 2. számú melléklet, pénzmaradványát a 15. számú melléklet tartalmazza. (3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet, felhalmozási célú kiadásainak és bevételeinek teljesítését a 7. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A Közgyűlés évi költségvetésének teljesítését címenként és azon belül kiemelt onként a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, létszámkeretét a 4. számú

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. MELLÉKLETEK: 2+2 DB TÁRGY: Folyamatban lévő beruházások önrészének finanszírozásához fejlesztési

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április JELENTÉS Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3077-017/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560108 Az ellenőrzést

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben