DR. TÁTRAI TÜNDE ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS NEMZETKÖZI KÉRDÉSEI *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. TÁTRAI TÜNDE ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS NEMZETKÖZI KÉRDÉSEI *"

Átírás

1 Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR DR. TÁTRAI TÜNDE ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS NEMZETKÖZI KÉRDÉSEI * Tanulmányunk olyan, az elektronikus közbeszerzés világtrendjeivel kapcsolatos ismeretterjesztő összefoglaló, mely kiegészítve a hazai közbeszerzési szabályozásról szóló tanulmányunkkal, segít meghatározni a követendő irányt a hazai elektronikus közbeszerzés policy és szabályozás kialakításában. 1. Elektronikus közbeszerzés értelmezése, terminológiai bizonytalanság Hogy mit tekintünk elektronikus közbeszerzésnek? Mindent ami gördülékenyebbé és hatékonyabbá teszi az információáramlást és segít az eljárás transzparens és ellenőrizhető lebonyolításában. Hogy miért foglalkozunk a témával ilyen sokat? Mert a profitorientált szféra egyenmegoldásai és bevált legjobb gyakorlatai csak nagyon lassan szüremkednek be a közbeszerzési mindennapokba 1. Az elektronikus közbeszerzés nemzeti szintű értelmezését, a beszerzési technikák megvalósítását nem lehet helyi, regionális nézőpontból elemezni. A terminológiai sokszínűség ugyanakkor a nemzetközi szakirodalom vagy az EU hivatalos politikáinak olvasása során is szembeötlő. Amiben viszonylagos egyetértés van, az az elektronikus közbeszerzés definíciójának kitágítása, az elektronikus számlázás, az elektronikus katalógusok, az ajánlattevőkről elérhető egységes adattartalmak célmeghatározása. A sort még folytathatnánk akár az elektronikus aláírás, vagy az elektronikus aukció alkalmazásának szélesítésével. Mindenesetre akár PRE vagy POST AWARD fázisra osztjuk a közbeszerzés, akár az E-közzététel, E-ajánlattétel, E- Megrendelés, E-számlázás négyes meghatározást használjuk, folyamatosan beleütközünk azonos kifejezések kétértelmű használatába. 23 * Ez a tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem 4.2.1/B-09/1/KMR számú TÁMOP program [Társadalmi Megújulás Operatív Program] Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért alprojektjében, a Közigazgatási szervezet és e-kormányzás műhelyben készült. A műhely (kutatócsoport) vezetője: Imre Miklós. A tanulmányt szakmai szempontból lektorálta: Balogh Zsolt egyetemi docens (PTE). A szerző egyetemi adjunktus (BCE Gazdálkodástudományi Kar); elérhetősége: 1 TÁTRAI T. (2009): Verseny a közbeszerzési piacon. Közgazdasági Szemle szeptember 2 TÁTRAI T. (2010): Critical Signs of Public Procurement in a Transitional Country in International Public Procurement Conference Szöul, augusztus 26

2 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR El kell tehát fogadnunk, hogy mivel sem egységes terminológia, sem egységes elektronikus közbeszerzés nem létezik a világban, úgy van sokkal nagyobb szabadságunk annak meghatározásában, hogyan szeretnénk a közbeszerzés hatékonyságát elektronikus eszközös, technikák segítségével növelni. Ennek kialakításában, megértésében segítenek a nemzetközi trendek, európai projektek, melyek közül a legfontosabbak ismertetésével vállalkozunk. 2. Nemzetközi közbeszerzési trendek az elektronikus közbeszerzésben A nemzetközi trendek a legjobban a Journal of Public Procurement vagy más szaklapok folyamatos figyelése, vagy a Notthingham Egyetem nagy nemzetközi kutatásainak figyelemmel kísérése során viszonylag jó megközelítéssel követhetők. Mégis, a kétévente megrendezésre kerülő legnagyobb nemzetközi közbeszerzési konferencia (IPPC) előadása és tanulmányai határozzák talán meg legjobban, mire érdemes figyelni az elkövetkező években, mire irányul a legtöbb és talán legismertebb kutatók, gyakorlati szakemberek érdeklődése. A 2010-ben megrendezésre került Nemzetközi Közbeszerzési Konferencián, Szöulban, az alábbi témákban történtek előadásokat az elektronikus közbeszerzés témájában, melyet a több száz jelentkezésből és beküldött tanulmányokból kerültek kiválasztásra. A tapasztalatok az alábbiakban foglalhatók össze - Visszaszorultak az országspecifikus megoldások. A világszerte híres Koreai Elektronikus Közbeszerzési Rendszerről (KONEPS) 4 mint legjobb gyakorlatról adtak számot kitalálóik és megvalósítóik. 5 - Újabb reneszánszát élik az modell-szabályozások. Az UNCITRAL modellszabályrendszer és az elektronikus közbeszerzés viszonyát bemutató előadás és írásmű elsősorban az elektronikus kommunikációra, tehát praktikus kérdésekre fókuszált. 6 Mégis, a konferenciára beküldött esettanulmányok nyertese egy olyan mű lett, mely a fejlődő országok modell-szabály alkalmazását helyezte előtérbe, mint gazdasági stimuláló eszközt. Az életidegen, számunkra mint fejlődő ország számára nehezen érthető megközelítés ugyanakkor sikert aratott, jól mutatva, hogy általános vonzalom él az elméleti szférában az egyen-megoldások, mindenki számára jól használható tipikus legjobb gyakorlatok iránt. 7 3 TÁTRAI T. (2011): Elektronikus közbeszerzés in Szerk: Boros A., Tátrai T.: Közbeszerzési Kommentár Complex Kiadó Budapest 4 Korea On-Line E-Procurement System 5 KANG-IL SEO: Implementation of Korea On-line E-Procurement System (KONEPS) and Lessons Szöul in International Public Procurement Conference 6 C. NICHOLAS: Policy Choices int he Implementation of Electronic Procurement: The Approach of The UNCITRAL Model Law on Procurement to Electronic Communications Szöul in International Public Procurement Conference 7 A későbbiekben bemutatásra kerülő Zöld Könyv első eredményei is egyértelműen reagálnak ezekre az elképzelésekre.

3 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Az Európai elektronikus közbeszerzés-egységesítés irányába lépő PEPPOL 8 - projektről szóló előadás 9 ugyanakkor semmi újat nem mutatott, hiszen az egyes tagországok, ugyan egységes irányelvi bázison, de mégis teljesen különböző utakat keresve próbálnak elektronikus közbeszerzést létrehozni, kialakítani helyi szinten. A határon átnyúló és azt segítő elektronikus közbeszerzés tehát egyenlőre például a PEPPOL keretein belül is arra irányul, hogy olyan gyakorlatokat terjesszen el, melyek már egy-egy pilot-megoldást megértek és hasznosnak, másolhatónak bizonyultak A régi standard előadások 11, melyek a négy évvel ezt megelőző konferenciát Rómában meghatározták, visszaszorultak. A fordított aukció sikerének elemzése, feltételrendszerének kialakítása, lehetőségeinek kiaknázása visszaszorult A kreativitás és az újdonságkeresés ugyanakkor olyan kisebb témákat is érint, mint például az építési beruházások közbeszerzésének elektronikus támogatását. A témameghatározás és előadás sugározza, ma már nem csak az egyenmegoldásokra kíváncsi a szakmai közönség, hanem olyan kreatív megközelítésekre, mellyel új utakat lehet keresni és közelebb hozni a beszerzést a közbeszerzéshez. 13 Hasonlóképpen az új beszerzési tárgyak köréhez, a hatékonyságnövelés egyik eszközeként való felfogás szintén olyan újdonság, melyről vélhetően a későbbiekben még sokat fogunk hallani. 14 Fentiek rávilágítanak, hogy szinte minden standard téma folyamatosan napirenden van, de egyértelmű, hogy folyamatos az igény a legjobb megoldások, kipróbált best practice-k iránt, melyek bizonyítottan képesek a közbeszerzések hatékonyságát javítani. Hasonló EU-szintű kezdeményezésről szólunk a továbbiakban. 3. Az Európai Uniós fejlődési irányok 15 Az Európai Unió projektjei jó alapot nyújtanak a hazai elektronikus közbeszerzés fejlesztési irányainak meghatározásához. A nemzetközi trendeknek megfelelően erős a standardizáció, egységesítés iránti igény. Ennek megfelelően érdemes két példát kira- 8 Pan-European Public Procurement On-Line 9 K. V. PEDERSEN: Pan- European Public Procurement On-Line Szöul in International Public Procurement Conference 10 A későbbiekben a PEPPOL projektről részletesen írunk. 11 Például M. E. SHALEV: Electronic Reverse Auctions and the Public Sector Factors of Success Szöul in International Public Procurement Conference 12 Az EU irányelvek megközelítése is ezt erősíti, tekintettel annak igen részletek, kialakult és minden EU-tagállam esetében alkalmazott egyen-megoldás módjára. 13 A. GRILO: Electronic Public Procurement of Construction and Public Works: Towards a New Reality Szöul in International Public Procurement Conference 14 F. GARDENAL: Public E-Procurement Define, Measure and Optimize Organizational Benefits Szöul in International Public Procurement Conference 15 MTA Sztaki tanulmány (2008)

4 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR gadni az EU által meghatározott irányokat és azok sikerét, tapasztalatait bemutatva. 16 A decemberében elfogadott E-Közbeszerzési Akcióterv részben váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A nehezen elektronizálható hirdetmények feladásának elektronikus útra terelése mellett a határon átnyúló közbeszerzési kapcsolatok elektronikus úton történő erősítése, nem járt átütő sikerrel. A Közös Közbeszerzési Szójegyzék a CPV-kódrendszer 17 megújítása is felemásra sikeredett. Maga a CPV-kódrendszer korlátolt alkalmazása lehetőségei, fordítási problémái végigkísérik életútját, s eleve behatárolják az ezzel kapcsolatos továbbfejlesztési elképzeléseket. Jelenleg nem sokat tudunk a közösségi szintű tanúsítási rendszerek fejlesztéséről, ez az elképzelés vélhetően nem teljesen kiforrott. Amiben részben sikerült előrelépni, az a beszerzési folyamatok spektrumának tágításával, az e-számlázás, (PEPPOL, CENBII projektek), az elektronikus katalógusok (PEPPOL), valamint részben a Virtuális Vállalati Dosszié-ként (E-CERTIS, PEPPOL) ismert kezdeményezés sikere. Az elektronikus aláírás elterjesztésével kapcsolatos aggályok, vélt vagy valós kompatibilitási problémák azonban tovább nehezítik széles körű alkalmazását a közbeszerzésben. 18 Az i2010 program elektronikus közbeszerzést érintő elemei azonban, független az egyes tagállamok felkészültségének hiányosságaitól, még továbbmentek, s céljai nehezen értelmezhető módon határozták meg az elérendő minimális elektronikus közbeszerzés- 16 Előzemények összefoglalója: Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve, amely közbeszerzésekre vonatkozó közösségi joganyag megújításával az EU közvetlenül is szerepet vállalt a jogi keretfeltételek kialakításában Action plan for e-procurement ( ) 3 éves akcióterv az új közbeszerzési irányelvekben meghatározott szabályok gyakorlatba való átültetésének elősegítésére, a jogi és adminisztratív természetű akadályok lebontására és a tagállami elektronikus közbeszerzési rendszerek együttes működtetésének lehetőségeinek előmozdítására.common Procurement Vocabulary felülvizsgálat, Elektronikus közzététel (SIMAP, TED), Interoperabilitás a szabványosítás révén (e-signatures, e- catalogues), E-közbeszerzési rendszerek felülvizsgálata (Demonstrator eszköz a funkcionális követelményekre) Manchesteri kritériumok i2010 egovernment Action Plan ( ) Letöltés: óra. 17 Common Procurement Vocabulary Forrás: A BIZOTTSÁG 213/2008/EK RENDELETE (2007. november 28.) a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a közbeszerzési eljárásokról szóló 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a CPV felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról pl. 18 A leírás nem említi külön az IDABC projektet, mely hasonlóképpen a fenti kezdeményezésekhez az EU tagállamok egységes és hatékony kommunikációját elősegítő kezdeményezésként 2009-ben zárt le tevékenységét Letöltés: óra.

5 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR támogatási minimumot. Az ún. Manchesteri kritériumok az alábbiak szerint fogalmaztak: 2010-re minden közbeszerzési piaci szereplő Európában legyen képes beszerzéseit 100%-ban elektronikusan végezni, ha törvényesen ez lehetséges re legalább az EU küszöb feletti beszerzések esetén a közbeszerzések 50%-át ténylegesen elektronikusan hajtsák végre. Fentiek tehát jól mutatják, hogy sem a közbeszerzés értelmezésében, sem egységesítésében, sem az irányok meghatározásában nem jár az Európai Unió a világ e- közbeszerzését meghatározó trendek előtt. A fentiekben hivatkozott két projekt, a PEPPOL és a CENBII projekt azonban ennél lényegesebb figyelmet érdemel. Azt ugyanis sikerült elérni, hogy a standardizációs törekvések letisztuljanak, és egyes legjobb gyakorlatok fokozatosan elterjedjenek a fejlettebb, nyitottak EU tagállamokban is. 3.1 CEN BII projekt 19 A CEN BII (Európai Szabványügyi Testület) az elektronikus kereskedelmi üzenetszabványok elektronikus közbeszerzési folyamatokban történő használatának lehetőségeire vonatkozó ajánlások kidolgozásával foglalkozó projekt. A CEN BII projekt illeszkedik az elektronikus kereskedelem globális szabványalkotási folyamataihoz, amelynek a PEPPOL projekt szempontjából releváns elemei az alábbiak szerint kapcsolódnak a globális folyamatokhoz. Az elektronikus kereskedelem jelenlegi trendek szerint XML üzenet-szabványokkal kommunikált tartalmait az Egyesült Nemzetek Szervezetének UN/CEFACT szabványtestülete végzi, amelynek létezik egy specifikusan az elektronikus közbeszerzésekkel foglalkozó munkacsoportja. Ehhez a projekthez kapcsolódnak az Európai Uniót képviselő CEN BII projekten kívül, más akár üzleti alapon szervezett szabványügyi szervezetek, mint például a GS1 20 is. A UN/CEFACT elektronikus közbeszerzési elképzeléseit alapvetően befolyásolta a dán kormány 2004-ben indított, a versenyszféra és közszféra elektronikus kereskedelem területén történő kommunikációját biztosító, egyszerű és olcsó XML alapú üzenet- (szabvány)-ajánlás kidolgozására irányuló kezdeményezése. A kezdeményezés eredményeként megkezdték a nyílt szoftverek elektronikus kereskedelem területén történő alkalmazásának támogatásával foglalkozó OASIS szabványosító szervezet UBL XML (Universal Business Language) szerkezetű ajánlásainak honosítását. Ehhez csatlakoztak az Észak-Európai országok (NES: North European Subset) elektronikus kereskedelmi alkalmazások bevezetésében és támogatásában érdekelt szervezetei és együttes erőfeszítéssel kialakítottak egy, az OASIS-UBL-XML szabványon alapuló NES-UBL-XML honosítást ban az UN/CEFACT elismerte az OASIS-UBL-XML 2.0 ajánlási verziót elekt- 19 A CEN BII leírás az MTA SZTAKI 2008-as kutatási beszámolóján és a jelenleg rendelkezésre álló hivatalos elektronikus CENBII internetes hírforrások alapján készült. 20 Letöltés: óra.

6 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR ronikus kereskedelmi üzenet szabványajánlásként. Azt a feltételt határozta meg, hogy az OASIS kapcsolódjon be az UN/CEFACT globális tevékenységébe, és munkáját hangolja össze a UN/CEFACT globális tevékenységével. Így került be a NES-UBL-XML elektronikus kereskedelmi üzenet profil az Európai Unió elektronikus kereskedelmi szabványajánlások vizsgálatával és kidolgozásával foglalkozó szervezeteinek érdeklődési körébe és lett a CEN BII projekt meghatározó eleme. A PEPPOL projekttel fennálló szinergiát gyakorlatilag a CEN BII WG1 által kidolgozott NES-UBL-XML/CEN-BII elektronikus közbeszerzésben használatra ajánlott elektronikus kereskedelmi üzenet-csomag testesíti meg. Azaz egy egységes elektronikus közbeszerzési üzleti és munkafolyamatokra vonatkozó ajánlásainak a továbbfejlesztése teszi lehetővé, hogy a PEPPOL projekt többek között a CEN BII 21 projektben elkészült eredményekre építhessen. 3.2 A PEPPOL projekt A PEPPOL projekt támogatásával a Bizottság egy olyan kísérleti projektet finanszíroz, amely megteremti a tagállamokban létező elektronikus közbeszerzési rendszerek közös hálózatba szervezésének feltételeit. A határokon átnyúló beszerzések egyszerűsítése várhatóan megtakarításokat fog eredményezni az adminisztratív és tranzakciós költségekben, ami előnyös az adófizetőknek, hiszen a közbeszerzések költségét végső soron ők viselik. A projekt középpontjában a részt vevő szervezetek által működtetett nemzeti, regionális vagy helyi szinten már létező elektronikus közbeszerzési rendszerek és szolgáltatások állnak. A projekt célja az összes érdekelt fél által elfogadott olyan közös szabványok kidolgozása, amelyek lehetővé teszik az egyes országos rendszerek összekapcsolását és együttműködését annak érdekében, hogy a cégek és az állampolgárok élhessenek az egységes piac nyújtotta lehetőségekkel. A határokon átnyúló elektronikus közbeszerzés egyenlő lehetőségeket biztosít az európai kis- és középvállalkozásoknak, ellátja őket az összes európai közbeszerzéshez történő hozzáféréshez szükséges eszközökkel, és ezáltal javítja versenyképességüket. A PEPPOL projekt szorosan kapcsolódik az Európai Szabványügyi Bizottság által az elektronikus kereskedelem interoperabilitását az elektronikus beszerzésekhez kapcsolódó szabványos üzenetprofilok kialakításával támogató, ebből a célból indított, korábbiakban ismertetett CEN BII projekt munkájához. A PEPPOL projekt törekszik arra, hogy a CEN projekt eredményeit és tapasztalatait hasznosítsa a tagállami elektronikus közbeszerzési rendszerek közös hálózatba szervezése során. A projekt tagországokat, tagországi rendszereket összekapcsoló infrastruktúráján kívül az alkalmazott közös szabvány az ami biztosítja az egyes alkalmazások közti kapcsolatot, a sikeres kommunikációt és adatcserét. 21 CEN/ISSS Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe (CENBII)

7 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Végrehajtásának kereteit az együttműködő szervezetek között kötött Konzorciumi megállapodás határozza meg, oly módon, hogy a konzorciumot alkotó tagállami szervezetek az elektronikus közbeszerzések területén meglévő működő, vagy előrehaladott pilot állapotú alkalmazásaikkal pályáztak a projekt feladatainak közös megvalósításával az annak során végzett teljesítéseik kompenzálásával megvalósuló támogatásra. 22 A projekt célja a határokon átnyúló elektronikus közbeszerzési cselekmények megvalósításához, hasznosításra felajánlott innovatív eredmények bemutatása és közös megoldások kidolgozása. A pályázatban tett vállalások mint üzleti alkalmazások, alkotják a projekttel meghatározott feladatokat, amelyeket a konzorcium tagjai az alábbi munkacsoportok szerinti szervezeti keretekben hajtanak végre: - I. PRE AWARD szakasz: Elektronikus Aláírás munkacsoport. - II. PRE AWARD szakasz: Virtuális Cég Dosszié munkacsoport. - III. PRE AWARD szakasz: Elektronikus Katalógus munkacsoport. - IV. POST AWARD szakasz: Elektronikus Megrendelések/Elektronikus Katalógus II munkacsoport - V. POST AWARD szakasz: Elektronikus Számlázás munkacsoport. - VI. Projekt adminisztráció munkacsoport. - VII. Külső kapcsolattartás és tudásmegosztás munkacsoport. - VIII. Networking/Peppol infrastruktúra munkacsoport. Hazánk a korábbi Kormányzati Szolgáltatási Főigazgatóság révén a Központosított Közbeszerzési Portál és kapcsolódó alkalmazások működő III-s és IV-s munkacsoportok munkájában vett közvetlenül részt 2011-ig. A projekt munkacsoport szervezéséből is látható, hogy egészen új megközelítést alkalmaz. A PRE és POST AWARD szakasz megkülönböztetésének jelentősége, hogy egyrészt a közbeszerzés folyamatát kibővítve lényegesen többről szól, mint az beszerzési eljárás során történő adminisztráció támogatásáról, másrészt ezzel lehetőséget teremt az elektronikus kereskedelem és elektronikus közbeszerzések egyes tagországokban eltérő evolúció mentén kialakult üzleti struktúráinak leképezésére és integrálására. Ez az új modell nagyban segíti a koncepcionális tisztázódást, a rendszertechnikai valamint folyamatszervezési egyszerűsítést, végső soron az együttműködő elektronikus közbeszerzési rendszerek kialakítását. Az Unió tagországaiban mára kialakult elektronikus közbeszerzési üzleti modelleknek és alkalmazásoknak két jól meghatározott iránya figyelhető meg. Az egyik építkezési elv az EU direktíváktól a nemzeti szabályozási elemeken keresztül egy úgynevezett felülről-lefelé történő építkezéssel gyakorlatilag a közösségi értékhatár feletti közbeszerzési eljárások elektronikus támogatását valósítja meg. Míg a másik építkezési elv a fejlett elektronikus kereskedelmi piaccal rendelkező országok, versenyszférában kialakult és működő szolgáltatásainak általában a nemzeti szabályozási környezetben kialakított, kö- 22 TÁTRAI T. (2011): Közbeszerzés-modernizáció Európában és hazánkban. Nemzeti Érdek 4. évf. 16. szám tél

8 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR zösségi értékhatár alatti piacterein, a közbeszerzési szereplők közti üzleti tranzakciók elektronikus lebonyolításának támogatását szolgálja. A két modell a folyamatban kiszolgált és támogatott adminisztráció mélysége és a munkafolyamatok szabályozottsága szerint lényeges különbözőséget mutat. Míg az első modellben a munkafolyamattal meghatározott üzleti és munkafolyamatot a közbeszerzési jogszabályok határozzák meg, csakúgy mint a folyamatban kezelt dokumentumok struktúráját és tartalmát, azok kommunikálásának módját, addig a második modellben a folyamatokat, a kommunikáció módját és tartalmát, a kommunikált dokumentumok struktúráit elektronikus kereskedelmi szabványok határozzák meg. A hatékonyság fokozásának az egyes tagországok esetében eltérő időben és módon, de mára már statisztikailag és elméletileg is bizonyíthatóan kialakult technikái lett az olyan aggregációs technikák alkalmazása, amely elvezetett a keretszerződések, keretmegállapodások és dinamikus közbeszerzési rendszerek kialakulásához és alkalmazásához. A hatékonyság növelése érdekében kialakított ismétlődő termékbeszerzési ciklusokat tartalmazó technikák már közvetlenül hozták magukkal a versenyszférában meghatározó ismétlődő (logisztikai, beszerzési, stb.) munkafolyamatok automatizálásának elektronikus támogatását biztosító alkalmazások és üzleti koncepció térnyerését. A PEPPOL projekttel kialakuló határokon átnyúló elektronikus közbeszerzési (és elektronikus kereskedelmi) szolgáltatásokkal meghatározott portfólió elemei tehát meszsze túlmutatva az eljárás adminisztratív elektronikus támogatásán az alábbi módon csoportosíthatók: - Elektronikus hirdetmény-kezelés (elektronikus kormányzati feladat, vagy az etendering szolgáltatásba integrált) - Elektronikus tendereztetési szolgáltatás (elektronikus kormányzati szolgáltatás) - Elektronikus tendereztetési értéknövelt szolgáltatás (elektronikus kormányzati és versenyszféra által biztosított szolgáltatás) - Elektronikus aláírás (elektronikus kormányzati és versenyszféra által biztosított szolgáltatás) - Elektronikus azonosítás és hitelesítés tanúsítás (elektronikus kormányzati szolgáltatás) - Virtuális Cég Dossziéhoz kapcsolódó brókeri tevékenység, szolgáltatás (elektronikus kormányzati és versenyszféra által biztosított szolgáltatás) - Elektronikus katalógus menedzsment (elektronikus kormányzati és versenyszféra által biztosított szolgáltatás) - Elektronikus megrendelés (elektronikus kormányzati és versenyszféra által biztosított szolgáltatás) - Elektronikus számlázás (elektronikus kormányzati és versenyszféra által biztosított szolgáltatás) - Elektronikus archiválás (elektronikus kormányzati és versenyszféra által biztosított szolgáltatás)

9 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Elektronikus számlák auditálása (elektronikus kormányzati és versenyszféra által biztosított szolgáltatás) - Elektronikus fizetés (elektronikus kormányzati és versenyszféra által biztosított szolgáltatás) - Közbeszerzési tanácsadás (elektronikus kormányzati és versenyszféra által biztosított szolgáltatás) - Közbeszerzés oktatás (elektronikus kormányzati és versenyszféra által biztosított szolgáltatás) - Üzleti tanácsadás (elektronikus kormányzati és versenyszféra által biztosított szolgáltatás) A PEPPOL projekt újszerű megközelítése tehát a kipróbált legjobb megoldások létrehozásával kívánja az irányt meghatározni. Legjobb megoldás tehát nincs, ugyanakkor a pilot projekttől várt hatás és eredmény felbátoríthatja az EU szakmai közvéleményét és az egyes nemzeti megoldások egységesítését. Ezt támasztja alá a Zöld Könyv kapcsán tapasztalt információigény is, mely segíteni próbál annak megértésében, mit várnak a közbeszerzés modernizációjától az egyes tagállamok az Unión belül. Erről szólunk a továbbiakban. 4. Zöld könyv Európai szemüveggel nézve a közbeszerzési közvéleményt jelenleg két EU-szintű dokumentum érdekli. Egyrészt az EU Bizottságának közleménye A időszakra szóló európai kormányzati cselekvési tervről Az IKT az intelligens, fenntartható és innovatív kormányzat szolgálatában, másrészt az ún. Zöld Könyv első eredményeiről, melyekről részletesebben szólunk az alábbiakban. A időszakra szóló európai kormányzati cselekvési terv egyértelművé teszi, hogy milyen visszafogottan alkalmazzák az online kormányzati szolgáltatásokat az egyes EU-tagállamokban. Ezért a korábbi célkitűzéseket mintegy megismételve újra kitűzi a mérföldköveket az e-kormányzati szolgáltatások fejlesztése és igénybe vétele szempontjából. Ezek a megoldások azonban kevéssé veszik figyelembe az információs társadalmi fejlettségi különbségeket, a határon átnyúló együttműködési képességi hiányosságokat, az elektronikus aláírás kölcsönös elfogadását és elismerését, a személyazonosítás hiányát. Ezek a problémák érintik közvetlenül a közbeszerzést is. A 2010 októberében útjára bocsátott Zöld könyv célja a közbeszerzés modernizálása az Európai Unióban. Ennek a kezdeményezésnek több elektronikus közbeszerzés érintő eleme is van, melye az alábbiakban részletesen feltárunk és ismertetjük a jelenleg rendelkezésre álló információkat ebben a témában. A Zöld könyvből az elektronikus közbeszerzéshez kapcsolódó alábbiakban feltett kérdések rávilágítanak arra, hogy pontosan milyen irányban gondolkodik az EU az e- közbeszerzés modernizálása során.

10 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR számú táblázat A Zöld Könyvben feltett kérdések és azok témához, kulcsterülethez rendelése Kérdés 1. A Zöld könyvben felsorolt kihívások (csökkenő) fontossági sorrendje a következő: (1) Az ajánlatkérők és a szállítók tétlenségének és félelmeinek leküzdése (2) Az e-közbeszerzés folyamataira vonatkozó szabványok hiánya (3) A nemzeti elektronikus megoldások kölcsönös elismerését megkönnyítő eszközök hiánya (4) Bonyolult technikai követelmények különösen az ajánlattevő hitelesítésére vonatkozóan (5) Az e-közbeszerzésre való átállás eltérő sebességének kezelése A fent említett kihívások számítanak az e- közbeszerzés, valamint az online közbeszerzési eljárásokban való, határokon átnyúló részvétel elterjedése szempontjából a legjelentősebb hátráltató tényezőknek? Kérjük, állítsa (csökkenő) fontossági sorrendbe a kihívásokat. 2. Olyan további prioritást képező kihívások, amelyek itt nem szerepelnek? Kérjük, fejtse ki. 3. Vannak olyan további területek az uniós jogban, amelyeken az e-közbeszerzés használatára irányuló jogszabályi ösztönzést lehetne bevezetni? Kérjük, részletezze az eredményesnek tekinthető ösztönzőket. 4. Könnyíteniük kellene-e az uniós jogszabályoknak az ajánlatkérők kötelezettségein és felelősségein abban az esetben, ha a közbeszerzések lebonyolítását e-közbeszerzési rendszerek végzik? Vonzóbbá tenné ez az e-közbeszerzési rendszerek használatát? 5. Lehetővé kellene-e tenniük az uniós jogszabályoknak az elektronikus eljárások kötelezővé tételét egyes, az uniós irányelvekben szereplő közbeszerzések esetében? Milyen előnyei/hátrányai lennének az ilyen jellegű rendelkezéseknek? Az uniós irányelvekben szereplő mely közbeszerzési típusok esetében lehetne sikeres az Kulcsszó határon átnyúló, szabványosítás, eltérő fejlettségi szintek ösztönző erők ösztönzés kötelezéssel vagy lazítással ösztönzés kötelezéssel

11 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR eközbeszerzés kötelező használata? 6. Avagy egyértelművé kellene-e tenniük az uniós közbeszerzési jogszabályoknak, hogy az egyes tagállamoknak milyen lehetőségük van az e- közbeszerzés használatának bizonyos körülmények között történő előírására? Milyen feltételek mellett lenne mindez hasznos vagy indokolt? 7. Szükség van európai uniós beavatkozásra ahhoz, hogy elkerülhető legyen az olyan szükségtelen és aránytalan akadályok megjelenése, amelyek hátráltatják az online közbeszerzési eljárásokban vagy rendszerekben való, határokon átnyúló részvételt? Amennyiben egyértelműsítésre van szükség, azt inkább jogalkotási vagy nem jogalkotási kezdeményezés formájában kellene véghezvinni? 8. Véleménye szerint az európai uniós jogi és politikai környezet kialakítására irányuló törekvéseknek az alábbiak közül mely elemekre kellene összpontosulniuk? -Olyan rendszerekre, amelyek az uniós irányelvekben meghatározott értékhatárok feletti közbeszerzési eljárásokat támogatják (beleértve az olyan rendszereket is, amelyek az értékhatár alatti és feletti eljárásokra is kiterjednek); az olyan nagyobb rendszerekre, amelyek a közbeszerzés egy bizonyos (monetáris értékben vagy a teljes nemzeti közbeszerzés egy adott százalékában kifejezett) de minimis szintjével foglalkoznak. 9. Szükség van az e-közbeszerzésre vonatkozó jelenlegi uniós jogszabályi keret módosítására vagy aktualizálására? Amennyiben igen, mely rendelkezéseket kell megváltoztatni és milyen okból? (Lásd az e-közbeszerzéshez kapcsolódó rendelkezések jegyzékét az I. mellékletben.) 10. Milyen hitelesítési és azonosítási megoldások (beleértve az e-aláírásokat) állnak arányban az e- közbeszerzés során jelentkező kockázatokkal? 11. Melyek azok a fő műszaki, adminisztratív vagy gyakorlati akadályok, amelyekkel a gazdasági szereplők szembesülnek, amikor regisztrálni akarnak egy partnerország e-közbeszerzési rend- ösztönzés kötelezéssel jogi kérdés vagy nem jogi kérdés, beavatkozás szükségessége a fókuszban a meglévő rendszerek változásra, aktualizálásra való igény hitelesítés, azonosítás és a kockázatcsökkentés határon átnyúló kapcsolatok akadályai

12 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR szerében, vagy részt kívánnak venni az általa bonyolított e-közbeszerzési eljárásokban (hitelesítés, alkalmasság bizonyítása, fizetőképesség, stb.)? Kérjük, részletezze. Ezek a hátráltató tényezők leküzdhetetlen akadályokat jelentenek, vagy ésszerű költségek árán legyőzhetők? 12. Milyen uniós szintű szabványokra van kiemelten szükség az e-közbeszerzés támogatásához? 13. A Bizottságnak ösztönöznie / fokoznia kell a meglévő vagy fejlesztés alatt álló e-közbeszerzési rendszerekbe részenként integrálható nyílt forráskódú megoldások előállítását? 14. Folytassa a Bizottság a nagyközönség számára elérhető saját e-közbeszerzési megoldások kidolgozását (pl. a nyílt forráskódú e-prior megoldásra alapozva)? 15. A Bizottság már tett lépéseket azért, hogy az e- közbeszerzési piacok kkv-k általi elérésének javítását célzó stratégiák kidolgozására ösztönözzön. Milyen további lépéseket lehetne tenni azért, hogy javuljon valamennyi érdekelt (és különösen a kkvk) hozzáférése az e-közbeszerzési rendszerekhez? szabványok nyílt forráskód nyílt forráskód kkv és e-közbeszerzés A fentiek alapján látható, hogy már eleve a kérdések feltétele során előtérbe kerültek határon átnyúló beszerzések támogatására, a kis és középvállalkozások támogatására vonatkozó kérdések. Az elektronikus közbeszerzés tehát legkevésbé önállóan, inkább egy-egy addicionális célhoz kötődően kerül pozicionálásra. A meglévő rendszerek egységesítése, összhangban a korábban ismertetett európai szintű projektekkel, valamint az elektronikus megoldások elterjesztésére motiválás (legyen szó az elektronikus közbeszerzésre kötelezésről), láthatóan a kérdések az általánosság szintjén maradtak. 4.1 Zöld Könyv első eredményei Az első eredmények a Zöld könyv kérdéseire adott válaszokkal kapcsolatban ellentmondásosak. 23 A Brüsszelben lebonyolított konferencia az összefoglaló eseménye volt a közbeszerzés modernizálását célzó érdekelti egyeztetési folyamatnak. Várhatóan a tapasztalatok alapján Belső Piac és Szolgáltatások Főigazgatóság az egyeztetés eredményeit is figyelembe véve fogja elkészíteni 2012 elejére a közbeszerzés modernizálását célzó irányelv tervezet. 23 Interjú Dr. Perczel Zsófiával, a Zöld Könyv első eredményeiről szóló konferencia résztvevőjével 30. jún Brüsszel

13 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A konferencia 3 kérdéskör köré csoportosítva, 3 panelre bontva foglalkozott a közbeszerzés modernizálásával kapcsolatos problémákkal: I. panel: A közbeszerzési eljárás egyszerűsítése és jobb piacra jutás II. panel: A közbeszerzési stratégia alkalmazása más politikák támogatására (környezet védelem, energia és erőforrás hatékonyság, innováció, társadalmi befogadás) III. panel: A közbeszerzés jövője új kihívások, új eszközök, kulcskérdések az irányelv tervezethez A konferencián kiemelésre került a jelenlegi irányelvi szabályzás egyszerűsítése, az innovatív KKV-k piacra jutásának elősegítése, a környezetvédelmi, társadalmi és innovációs kérdések hatékonyabb kezelése, a tárgyalásos eljárás alkalmazhatósági körének bővítése, az ajánlattétel adminisztrációs egyszerűsítése, az elektronikus közbeszerzés fejlesztése, költséghatékonyság, értékhatárok növelésének kérdése; az innovatív KKV-k közbeszerzési piacra történő bejutásának elősegítése; a környezetvédelem, társadalmi felelősségvállalás, innováció stratégiai kérdések közbeszerzésben történő érvényre juttatásának módja.. Az alábbiakban kiemelünk néhány irányadó felszólalást, mely körülhatárolja az EUban várható jogalkotási és policy-meghatározási folyamatokat. 1. Maxime Verhagen megnyitó beszédében a közbeszerzés egyszerűsítése és modernizálása, a jelenlegi szabályozás felülvizsgálata mellett foglalt állást. Hangsúlyozta azonban, hogy ennek az átláthatóság és a megkülönböztetés mentesség fenntartásával kell megtörténnie (pl. a tárgyalásos eljárásokban az összes releváns információt fel kell tárni valamennyi résztvevő előtt). 2. Andreas Schwab (EP képviselő) szerint a jelenlegi szabályzási keret megfelelő, csak az abban meglévő lehetőségeket a tagállamok ajánlatkérői nem ismerik. Természetesen alapvető fontosságú a hatékony közbeszerzési rendszer, azonban a hatályos irányelvekben megjelenő, a piaci átláthatóságot és megkülönböztetés mentességet biztosító szabályozást fenn kell tartani. 3. Joost Van Iersel (a Gazdasági és Szociális Bizottság közbeszerzési referense) hangsúlyozta, hogy bár néhány egyszerűsítés indokolt, mint például az adminisztrációs terhek csökkentése, a tárgyalásos eljárás kiterjesztése a hatályos uniós jogszabályi keret megfelelő. A probléma a tagállami szabályozásokban van: az unió által meg nem kívánt mértékű és ráadásul eltérő részletszabályokat tartalmaznak. Új szabályrendszer létrehozása, csupán néhány évvel az egyszerűsítést jelentő 2004-es irányelvrendszer után negatív hatást eredményezne. Szerinte nemzeti szinten kell az irányelveket megfelelő módon alkalmazni: több lehetőséget kell biztosítani a Bizottságnak a tagállami közbeszerzési rendszerek monitoringjára. 4. Jonathan Faull (igazgató, Belső Piac és Szolgáltatások) záróbeszéde alapján az eljárások egyszerűsítése és a hatékonyabb szerződéskötés érdekében minden bizonnyal sor kerül a tárgyalásos eljárások szélesebb körű alkalmazására. Hangsúlyozták, hogy a 2004-es közbeszerzési irányelvek által az átláthatóság területén elért eredményeket fenn kívánják tartani, az egyszerűsítés során maximálisan figyelembe veszik az átlát-

14 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR hatóság érvényesülését. Olyan elektronikus közbeszerzési rendszer kívánnak kidolgozni, ami általános és kötelező. A Zöld könyvről közzétett első összefoglaló eredmények az elektronikus közbeszerzés kapcsán is rávilágítanak, hogy az érintettek szkeptikusan abban a tekintetében, hogy növelhetők-e a határon átnyúló beszerzések aránya. A több nyelven történő kommunikációs és közzétételi kötelezettséget a válaszadók többsége elutasította. Az igazolásokkal kapcsolatos egységesítés a nemzeti megoldásokkal kapcsolatos minél egyértelműbb és egységes tartalmú előírásokat és hatékonyabb koordinációt, elektronikus adatbázisok alkalmazását (E-CERTIS 24 ) sürgeti. Azaz egy európai szintű előminősítési rendszer komoly támogatottságot élvez az üzleti szféra, ugyanakkor elutasítást az ajánlatkérők oldaláról. 25 Egyidőben a Zöld Könyvről készült összefoglalóval jelent meg az Európai Bizottság Értékelő Riportjának előzetes változata, mely hasznos információkat közöl az általános európai e-közbeszerzés helyzetről. 26 Van tehát muníciónk annak körülhatárolásához, hogy pontosan mi az, ami európai szinten elérhető és lehetőséget ad hazánk felzárkózására az elektronikus közbeszerzés területén, melyre az új hazai szabályok kialakításakor történelmi lehetőségünk van. 5. Problémafelvetések a nemzetközi gyakorlat ismeretében Hazánkban júliusában fogadta el a Parlament a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény. Az új, január 1-jén hatályba lépő 27 hazai szabályozás a fentiek alapján a következőkben veszi figyelembe a nemzetközi trendeket mindamellett, hogy az elektronikus eljárási cselekmények szabályozását végrehajtási rendeleti szintre utalja. 5.1 Írásbeliség, dokumentálási kötelezettség Az írásbeliség főszabályának érvényesülése mellett ajánlatkérőnek lehetősége van elektronikusan kommunikálni az eljárásban érintett szereplőkkel. Az esélyegyenlőség biztosí- 24 Az e-certis projekt célja olyan megoldás nyújtása, amely tagállamonként tartalmazza a kizáró okokkal és az alkalmassági követelményekkel kapcsolatosan a különböző igazolások legfontosabb paramétereit. Az adatbázisba minta dokumentumok is feltölthetők. Az eszköz célja az ajánlatkérők számára támpontot adni, ha külföldi ajánlattevő nyújt be az eljárásban ajánlatot illetve az ajánlattevők számára annak eldöntése, hogy pontosan mire van szükség egy adott tagállamban az ajánlat benyújtásakor. Az adatbázist a tagállamok képviselői tartják karban, ennek megfelelően a szolgáltatás nem garantálja, hogy minden esetben érvényes és elfogadott lesz a beadott dokumentum. Letöltés: óra 25 Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy Towards a more efficient European Procurement Market Synthesis of replies COMMISSION STAFF WORKING PAPER Evaluation Report Impact and Effectiveness of EU Public Procurement Legislation A hatályba lépés lépcsőzetes, ugyanakkor a törvény túlnyomó része január 1-jén lép hatályba.

15 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR tása érdekében ugyanakkor automatikusan lehetővé kell tenni minden esetben a papíralapú kommunikációt is. Ennek eredményeként az írásbeliség elsősorban egyszerű elektronikus levelezésben, esetleg elektronikusan aláírt levelezésben ölt testet. Az adatok elérhetővé tétele, biztonságos portálra történő feltöltése egyenlőre kifejezés-szinten megjelenik az újszabályozásban is, ennek azonban részletszabályai nem ismeretesek. 5.2 Elektronikus adatbázisok Az elektronikusan, ingyenesen rendelkezésre álló elektronikus adatbázisok továbbra sem felelnek meg azon követelményeknek, hogy legalább reprodukálható legyen az adat melyet adott időpillanatban az ajánlatkérő lát, vagy elektronikusan aláírva az érintett hozzájusson az általa igényelt információhoz. Az adatbázisok többsége nincs felkészülve elektronikus igazolás kibocsátásához, vagy elfogadható és utólag is visszakereshető szolgáltatás fejlesztéséhez. Az eredetileg Virtuális Vállalati Dossziéként ismert témakör tehát elsősorban gyenge adatmenedzsment miatt egyenlőre nehezen és kevésbé biztonságosan hozzáférhető, menthető, reprodukálható, növelve ezzel a közbeszerzés kockázatát. Az ehhez a témához kötődő minősített ajánlattevői rendszer megújulásával kapcsolatban nem közöl új információt a törvény részletes indokolása. 5.3 Nyilvánosság A nyilvánosságra vonatkozó szabályok egyértelmű visszalépést jelentenek abban az értelemben, hogy ajánlatkérőnek olyan információkat szükséges elsősorban saját honlapján nyilvánosságra hozniuk és saját adatbázisokat építeniük, melyekre többségük továbbra sem lesz képes. Az ún. PDF-nyilvánosság tehát nem valódi nyilvánosságot eredményez, hanem egy olyan lehetőséget hordoz, ami nehezen ellenőrizhető, nehezen követhető és a hatalmas mennyiségű strukturálatlan adatok kihelyezése, melynek költségei vélhetően nem fog arányban állni hasznosságukkal. 5.4 Elektronikus eljárási cselekmények Az elektronikus eljárási cselekményekre vonatkozóan az új szabályozásba új felhatalmazó rendelkezés is lépett, mely várhatóan új kormányrendeleti szabályozást eredményez majd. A jelenleg hatályban lévő, az irányelveket nagy vonalakban leképező 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 28 megújítása évek óta előkészítés alatt van. Az első működőképes Korm. rendelet azonban nagyon általános szabályokat tartalmaz, s nem érint olyan kérdéseket, melyeket az irányelvek sem tárgyalnak (pl. elektronikus katalógusok). 5.5 Dinamikus Beszerzés Rendszer a hiányzó szabályozás /2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

16 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A dinamikus beszerzési rendszer szabályozására 2004-ben már történtek kezdeményezések, azonban látva a kialakulatlan európai gyakorlatot, e korai bevezetés elmaradt. Definíciója értelmében a dinamikus beszerzési rendszer olyan gyakori közbeszerzések lebonyolítására szolgáló, teljes mértékben elektronikus folyamat, amelynek jellemzői megfelelnek az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, és amelynek működése határozott idejű, érvényességi ideje alatt bármely olyan ajánlattevő kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a dokumentációnak megfelelő előzetes ajánlatát. A teljesen elektronizált, ugyanakkor a legjobban egy rugalmas keretmegállapodáshoz hasonlítható beszerzési megoldás még nem alakult ki a gyakorlott, komoly közbeszerzés-történelemmel bíró tagállamok esetében sem. Ennek megfelelően először a beszerzési folyamat elektronikus támogatásának alapjait kell megteremteni, és csak ezt követheti e rendkívül kreatív beszerzési technika bevezetése a hazai közbeszerzési piacra. Jelenleg tehát a dinamikus beszerzési rendszer nem alkalmazható Magyarországon, a hatályos közbeszerzési törvényben található január 1-jei határidő ellenére, de részletes szabályozásának előkészítése évek óta folyamatban van. 6. Összefoglalás A hazai elektronikus közbeszerzés felfogás továbbra is elmarad tehát az európai és a világ trendekről 29. Kevés adattal, információval rendelkezünk saját piacunk tevékenységéről, továbbá mérsékelt segítséget nyújtunk az elektronikus közbeszerzési technikák alkalmazása során a jogalkalmazóknak. A közbeszerzési piac bizalmatlan hozzáállása, az útmutatók, segédanyagok, ingyenesen letölthető alkalmazások hiánya, az alapvető információhoz jutás nehézkessége megnehezíti a fejlődést. Bizakodásra ad ugyanakkor okot, hogy egyre több szakmai fórumon vagyunk jelen és próbáljuk szintetizálni azt a tudást, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a legjobb megoldásokat vegyük át és ne próbáljunk olyan kötelező elektronikus közbeszerzést, vagy túlszabályozott beszerzési modellt a piacra kényszeríteni, amely törvénymegkerülést, vagy hibás gyakorlat meghonosodását eredményezi. Az új törvény lehetőséget hordoz, hiszen elődjétől eltérően nem kívánja a papíralapú folyamatokat részletesen elektronikus formában is megismételni. A szabályozási kérdések eldöntésével és új rendeletek alkotásával azonban csak akkor szabad foglalkoznunk, amikor eldöntöttük, vajon milyen elektronikus közbeszerzési stratégiát folytatunk. A központosítási törekvések a hazai elektronikus közbeszerzést milyen formában fogják érinteni, illetve például kívánunk-e bármilyen szempontból is részt venni az európai folyamatokba, vagy külső szemlélőként csak utólag kívánjuk megérteni az eseményeket. 29 TÁTRAI T. (2006): Elektronikus közbeszerzés szabályai Magyarországon in. Gregóczki Etelka (Szerk.) Elektronikus közbeszerzés, E-government alapítvány Bp. pp alapján változatlan tendencia érvényesül

17 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Irodalomjegyzék Garcia R.H. (2009): International Public Procurement A Guide to Best Practice. Globe Business Publishing Ltd. London Dr. Nagy András: Gondolatok az elektronikus közbeszerzésről Közbeszerzési Szemle I. évfolyam 3. szám Pünder H., Prieβ H-J., Arrowsmith S. (2009): Self-Cleaning in Publci Procurement Law. Carl Heymanns Verlag Köln. Tátrai T (2006): A közbeszerzés mint sajátos beszerzési tevékenység és fejlődési lehetőségei Magyarországon Ph.D értekezés Tátrai T. (2006): Elektronikus közbeszerzés szabályai Magyarországon in. Gregóczki Etelka (Szerk.) Elektronikus közbeszerzés, E-government alapítvány Bp. pp Tátrai T. (2009): Verseny a közbeszerzési piacon. Közgazdasági Szemle szeptember Tátrai T. (2010): Hatékonyabb közbeszerzés, egyértelműbb célrendszer (pp ) in Reszegi László Wimmer Ágnes (szerk., 2010): Hatékony piac, hatékony vállalat. Vállalatgazdasági Tudományos Egyesület Alinea Kiadó, Budapest. Tátrai T. (2010): Critical Signs of Public Procurement in a Transitional Country in International Public Procurement Conference Szöul, augusztus 26 Tátrai T. (2011): Elektronikus közbeszerzés in Szerk: Boros A., Tátrai T.: Közbeszerzési Kommentár Complex Kiadó Budapest Tátrai T. (2011): Közbeszerzés-modernizáció Európában és hazánkban. Nemzeti Érdek 4. évf. 16. szám tél Trepte P. (2004): Regulating Procurement Understanding the Ends and Means of Public Procurement Regulation. Oxford University Press. Oxford Vaidya K. (2009): Electronic Procurement: Impact on Procurement Performance Electronic Procurement: The Organizational Assimilation Process and its Impact on Public Procurement Performance Interjú Dr. Perczel Zsófia közbeszerzési szakértővel, a Transparency International küldöttjével Brüsszel junius

18 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Interjú Kétszeri László elektronikus közbeszerzési szakértővel, a PEPPOL munkacsoport korábbi tagjával Budapest június Elektronikus közbeszerzési gyakorlat az Európai Unióban, lehetőségek és tanulságok hazánk tekintetében MTA SZTAKI Kutatási jelentés

Üzleti interoperabilitás. - elektronikus üzleti szolgáltatások - elektronikus kereskedelem - elektronikus közbeszerzés

Üzleti interoperabilitás. - elektronikus üzleti szolgáltatások - elektronikus kereskedelem - elektronikus közbeszerzés Üzleti interoperabilitás - elektronikus üzleti szolgáltatások - elektronikus kereskedelem - elektronikus közbeszerzés Business Interoperability Interface Ország független elvárások Opcionális PEPPOL/BII

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (Pre-commercial Procurement, PcP)

A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (Pre-commercial Procurement, PcP) A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (Pre-commercial Procurement, PcP) Hlács András referens 2013. május 8. Innováció a közbeszerzésben EU2020 Az európai gazdaságnak 2020-ra intelligenssé, fenntarthatóvá,

Részletesebben

EU Közbeszerzési politika

EU Közbeszerzési politika EU Közbeszerzési politika 2012. szeptember 25. Jeney Petra A közbeszerzési politika célkitűzései Piaci integráció - vámjellegű kereskedelmi korlátok eltörlése közbeszerzési politika lehetséges versenykorlátozó

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése 1/5 HU-Békéscsaba: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2009/S 96-137736 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása A közbeszerzési törvény szabályainak változása ETK zrt. 2010. február Az előadás felépítése Gyakorlati alkalmazási kérdések kezelése a Kbt. módosításában - Formai megközelítés mérséklésére irányuló változások:

Részletesebben

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 24 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 6 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. Az elektronikus közbeszerzés Európai Unión belüli alkalmazásának kiterjesztéséről SEC(2010) 1214

ZÖLD KÖNYV. Az elektronikus közbeszerzés Európai Unión belüli alkalmazásának kiterjesztéséről SEC(2010) 1214 HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.18. COM(2010) 571 végleges ZÖLD KÖNYV Az elektronikus közbeszerzés Európai Unión belüli alkalmazásának kiterjesztéséről SEC(2010) 1214 HU HU ZÖLD KÖNYV Az elektronikus

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

A "HungaroControl Zrt. Vezetői Információs Rendszerének és Tervezési rendszerének bevezetése" tárgyú eljárás módosítása

A HungaroControl Zrt. Vezetői Információs Rendszerének és Tervezési rendszerének bevezetése tárgyú eljárás módosítása A "HungaroControl Zrt. Vezetői Információs Rendszerének és Tervezési rendszerének bevezetése" tárgyú eljárás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Egy darab adattárház alapú vezetői információs

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

http://ehr.kozbeszerzes.hu/hkm/viewform.jsp?id=13777/2013

http://ehr.kozbeszerzes.hu/hkm/viewform.jsp?id=13777/2013 1 / 10 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012.

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012. Modulszám Modulnév Kompetencia típus Kompetencia tartalom 10848-12 A közbeszerzés alapjai Megállapítja az ajánlatkérői minőség fennálló voltát 10848-12 A közbeszerzés alapjai Azonosítja a közbeszerzés

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Török Tamás Szántó Iván torok.tamas@ulx.hu szanto.ivan@ulx.hu ULX Open Source Consulting

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közbeszerzés

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közbeszerzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közbeszerzés Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Adóigazgatási és költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Az "Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére" c. hirdetmény módosítása

Az Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére c. hirdetmény módosítása Az "Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére" c. hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére épület takarítására

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban című kutatási program

A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban című kutatási program A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban című kutatási program A kutatás a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával jött létre (GVH

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

előzetes vitarendezési kérelmet

előzetes vitarendezési kérelmet E l ő z e t e s V i t a r e n d e z é s i k é r e l e m Alulírott Papp Attila a Konica Minolta Magyarország Kft, mint ajánlattevő (továbbiakban: Kérelmező) nevében a Nyomatmenedzsment rendszer kialakítása

Részletesebben

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/8 Beszerzés tárgya: SectionII.xmlobject.ii_1_2_d1 további

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Nemzetközi Közbeszerzési Konferencia 2011. Magyarország

Nemzetközi Közbeszerzési Konferencia 2011. Magyarország beszerzés Nemzetközi Közbeszerzési Konferencia. A prezentáció fő pontjai Litván Közbeszerzési A közbeszerzési folyamat elektronikus környezetbe történő átültetése Litvániában Központi Közbeszerzési Tájékoztatási

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

"Vállalkozási szerződés megkötése BPR tanácsadás tárgyában" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatás

Vállalkozási szerződés megkötése BPR tanácsadás tárgyában tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatás "Vállalkozási szerződés megkötése BPR tanácsadás tárgyában" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/32 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény

SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény 2014 május 22. dr. med. Farkas Lilla MBA Szakmai program 9.30-10.00 Bemutatkozik az új Innovációs Központ dr. med. Farkas

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Jüllich Glas Holding Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt. tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1375/2010) 1. melléklet az 5/2009. (III.31.

Jüllich Glas Holding Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt. tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1375/2010) 1. melléklet az 5/2009. (III.31. Jüllich Glas Holding Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt. tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1375/2010) 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével

Részletesebben

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11.

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. -Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

"Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére" tárgyú ajánlati felhívás visszavonása

Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére tárgyú ajánlati felhívás visszavonása "Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére" tárgyú ajánlati felhívás visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház célja az

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN Az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda pályázatot hirdet ifjúsági és/vagy fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek számára

Részletesebben

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita 93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet A hivatalos k ö z b e s z e r z é si t a n á c s a d ó i t e v é k e n y s é g r ő l 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A minősített a j á n l a t t e v ő k h i v a

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Tárgyalásos eljárás. HU-Miskolc: Banki szolgáltatások 2011/S 187-305341

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Tárgyalásos eljárás. HU-Miskolc: Banki szolgáltatások 2011/S 187-305341 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305341-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Banki szolgáltatások 2011/S 187-305341 Tájékoztató az eljárás eredményéről Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata Partnerség a fenntartható megoldások megvalósításáért a határmenti környezet közös kezelése és védelme - HURO/1001/206/1.3.4 kódszámú projekt- engedélyes tervek készítése. Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Tajek_HC_tudaskozpont

Tajek_HC_tudaskozpont Tajek_HC_tudaskozpont Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás fajtái. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

A közbeszerzési eljárás fajtái. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu A közbeszerzési eljárás fajtái 1 Alapvető eljárási fajták nyílt eljárás meghívásos eljárás tárgyalásos eljárás, és ezen belül hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás hirdetmény nélküli tárgyalásos

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés

Közbeszerzési referens képzés KÖZÉRTHETŐ KÖZBESZERZÉS Közbeszerzési referens képzés Államilag elismert (OKJ 54 343 03 0000 00 00) A módosított közbeszerzési törvény gyakorlati tapasztalatai alapján aktualizált tematikával indul! Az

Részletesebben

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre Sajtóanyag 10 új -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség július 13-án mintegy 13 milliárd forint értékben újabb tíz gazdaságfejlesztési ot jelentet meg. Ezek a ok

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei részére papír, irodaszerek, és nyomtatványok beszerzése (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő szilárd burkolatú utak karbantartása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75

Részletesebben

Oracle licenckövetés/2012.

Oracle licenckövetés/2012. Oracle licenckövetés/2012. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/140 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL Fleischer Tamás Magyar Közlekedési Klub http://www.vki.hu/~tfleisch/ tfleisch@vki.hu Zöld és civil fejlesztések

Részletesebben