ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 183. (XXVII) évfolyam 20. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, EGYEDI RENDELETEK, HATÁROZATOK ÉS MÁS JOGI AKTUSOK június 25., csütörtök T Á R G Y M U T A T Ó Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásában a év első félévében megjelent jogszabályokról S U M A R cuprinzând actele normative publicate în ediţia în limba maghiară a Monitorului Oficial al României Partea I. (Románia Hivatalos Közlönye) în semestrul I. al anului 2015 Oldal Törvények... Legi Sürgősségi ek... Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului... 4 Kormányrendeletek... Ordonanţe ale Guvernului. 4 5 Kormányhatározatok... Hotărâri ale Guvernului. 5 Újraközzétételek... Republicări 6 7

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 20/2015. szám T Ö R V É N Y E K L E G I 121/2014. Törvény az energiahatékonyságról 128/2014. Törvény a sportbeli dopping megelőzéséről és leküzdéséről szóló 227/2006. számú törvény és a különösen veszélyes doppingszerek előállításának és törvénytelen kereskedelmének megelőzéséről és leküzdéséről szóló 104/2008. számú törvény módosításáról és 138/2014. Törvény a Polgári perrendtartási törvénykönyvről szóló 134/2010. számú törvény, valamint egyes kapcsolódó jogszabályok módosításáról és 9/2015. Törvény a diákok és egyetemi hallgatók szakmai gyakorlatáról szóló 258/2007. számú törvény 10. cikkének 10/2015. Törvény az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról és a befektetési alapkezelő társaságokról, valamint a tőkepiacról szóló 297/2004. számú törvény módosításáról és tárgyú 32/2012. számú sürgősségi jóváhagyásáról és egyes jogszabályok módosításáról és Lege privind eficiența energetică publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 1 august /2015. jan. 27. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, precum și pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 13 octombrie /2015. ápr. 8. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe publicată în nr. 753 din 16 octombrie /2015. jan. 23. Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților publicată în nr. 21 din 12 ianuarie /2015. ápr. 8. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie /2015. febr. 10.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 20/2015. szám 3 14/2015. Törvény a védőerdősávokról szóló 289/2002. számú törvény módosításáról és tárgyú 38/2014. számú sürgősségi jóváhagyásáról 25/2015. Törvény a szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések megkötése és végrehajtása tekintetében a fogyasztók védelméről szóló 14/2011. számú sürgősségi jóváhagyásáról 37/2015. Törvény a mezőgazdasági termelőegységek és gazdaságok osztályozásáról 136/2015. Törvény a romániai reprezentatív kulturális folyóiratok támogatásáról Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție publicată în nr. 144 din 26 februarie /2015. márc. 6. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 10 martie /2015. ápr. 8. Lege privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole publicată în nr. 172 din 12 martie /2015. márc. 19. Lege pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 10 iunie /2015. jún. 24.

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 20/2015. szám SÜRGŐSSÉGI KORMÁNYRENDELETEK ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE GUVERNULUI 66/2014. Sürgősségi rendelet az új Ordonanță de urgență privind aprobarea személygépkocsik vásárlását Programului de stimulare a cumpărării ösztönző program de autoturisme noi publicată în jóváhagyásáról 72/2014. Sürgősségi rendelet az új személygépkocsik vásárlását ösztönző program jóváhagyásáról szóló 66/2014. számú sürgősségi módosításáról és nr. 768 din 22 octombrie /2015. febr. 25. Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 17 noiembrie /2015. febr. 25. KORMÁNYRENDELETEK ORDONANŢE ALE GUVERNULUI 25/2014. Rendelet a külföldiek romániai foglalkoztatásáról és kihelyezéséről, valamint bizonyos idegenrendészeti jogszabályok módosításáról és 6/2015. Rendelet a családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló 217/2003. számú törvény módosításáról és Ordonanță privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august /2015. jún. 23. Ordonanță privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 29 ianuarie /2015. márc. 6.

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 20/2015. szám 5 8/2015. Rendelet a gépjárművezetők vezetési idejére, szüneteire és pihenőidejére, valamint a menetíró készülékek használatára vonatkozó szabályok alkalmazási keretének megállapításáról szóló 37/2007. számú módosításáról és 10/2015. Rendelet a pénztárgépes nyugták sorsolásának megszervezéséről Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora publicată în nr. 84 din 30 ianuarie /2015. márc. 26. Ordonanță pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale publicată în nr. 81 din 30 ianuarie /2015. márc. 6. KORMÁNYHATÁROZATOK HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI 75/2015. Határozat a gyermekek bérezett művelődési, művészeti, sport-, reklám- és modelltevékenységének szabályozásáról Hotărâre privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling publicată în nr. 115 din 13 februarie /2015. jún. 24.

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 20/2015. szám Ú J R A K Ö Z Z É T É T E L E K R E P U B L I C Ă R I 104/2003. számú törvény az emberi holttestek mozgatásáról, valamint a holttesteken átültetés céljából végzett szerv- és szövetkivételről 160/1998. számú törvény az állatorvosi szakma megszervezéséről és gyakorlásáról 257/2001. számú törvény a Románia légterét megsértő légi járművekkel szembeni fellépésről 266/2008. számú törvény a gyógyszertárakról 217/2003. számú törvény a családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről 155/2010. számú törvény a helyi rendőrségről 455/2001. számú törvény az elektronikus aláírásról 272/2004. számú törvény a gyermek védelméről és jogai érvényre juttatásáról Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului României, Partea I, nr. 213 din 25 martie /2015. jan. 27. Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar (re)publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 24 martie /2015. febr. 5. Legea nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României (re)publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 25 martie /2015. febr. 5. Legea farmaciei nr. 266/2008 României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie /2015. febr. 17. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie României, Partea I, nr. 205 din 24 martie /2015. febr. 18. Legea poliției locale nr. 155/2010 României, Partea I, nr. 339 din 8 mai /2015. febr. 24. Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică (re)publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 30 aprilie /2015. márc. 5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului României, Partea I, nr. 159 din 5 martie /2015. márc. 12.

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 20/2015. szám 7 55/2012. számú törvény Románia és az Legea nr. 55/2012 privind cooperarea Európai Rendőrségi Hivatal României cu Oficiul European de (Europol) közötti Poliție (Europol) (re)publicată în együttműködésről 333/2003. számú törvény a személy- és vagyonvédelemről 311/2003. számú törvény a múzeumokról és közgyűjteményekről 1/2005. számú törvény a szövetkezetek szervezetéről és működéséről 295/2004. számú törvény a fegyverek és lőszerek rendszeréről 182/2000. számú törvény a nemzeti ingó kulturális örökség védelméről nr. 206 din 24 martie /2015. márc. 19. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (re)publicată în nr. 189 din 18 martie /2015. ápr. 22. Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003 (re)publicată în nr. 207 din 24 martie /2015. ápr. 22. Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației (re)publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 20 mai /2015. ápr. 28. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (re)publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie /2015. máj. 22. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil României, Partea I, nr. 259 din 9 aprilie /2015. jún. 24.

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 20/2015. szám O L V A S Ó I N K F I G Y E L M É B E! Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának évi előfizetési díja hagyományos hordozón 1640 lej, havonta pedig 150 lej. Előfizetéseket felvesznek a következők: COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ S.A. - a postahivatalok révén ACTA LEGIS S.R.L. - Bucureşti, Str. Lirei nr. 11, parter, ap.1, (telefon/fax: ; ) INFO EUROTRADING S.A. - Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A (telefon: , fax: ) INTERPRESS SPORT S.R.L. - Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele , OP 33 (telefon/fax: ; ; ) MEDIA PRESS ABONAMENTE S.R.L - Bucureşti, str. Izvor nr. 78, et. 2 (telefon: , fax ) M.T. PRESS IMPEX S.R.L. - Bucureşti, Bd. Basarabia nr. 256 (telefon/fax: ; ; ) PRESS EXPRES S.R.L. - Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 (telefon/fax: ; ) ZIRKON MEDIA S.R.L. - Bucureşti, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2 (telefon: , fax: ; ) ART ADVERTISING S.R.L. - Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr.7, bl.c1, sc.c, mezanin II (fax: , telefon: ; ) CALLIOPE S.R.L. - Ploieşti, str. Elena Doamna nr (telefon/fax: , ) DIFSTARPRESS S.R.L. - Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15 (telefon/fax: ) CURIER PRESS S.A. - Braşov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 (telefon/fax: ; ) ROESTA S.R.L. - Curtea de Argeş, str. Valea Iaşului, bl.p10, sc.b, ap.18 (telefon/fax: ) VIAŢA LIBERĂ S.A. - Galaţi, Str. Domnească nr. 68 (telefon: , fax: ) UNITATEA S.R.L. - Alba Iulia, str. Traian nr. 26 (telefon: , fax: ) MANPRES DISTRIBUTION S.R.L. - Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.1 (OP 33 CP 24) (telefon/fax: ) CUGET LIBER S.A. - Constanţa, bd. I.C. Brătianu nr. 5 (telefon: , fax: ) SIMPEX LOGISTIC S.R.L. - Călăraşi, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap.5 (telefon/fax: ) CIPSOFT DESIGN S.R.L. - Ploieşti, str. Eroilor nr. 2 bis (tel sau ) Románia Hivatalos Közlönye elektronikus formában is megrendelhető, a nyomtatásával egyidejűleg -en továbbítandó PDF formátumban, amely az Acrobat Reader segítségével olvasható. Az elektronikus formára való előfizetési lehetőségről információkat kapnak a internet-honlapon, valamint a es telefonszámon. Az évi, illetve havi előfizetési díj a honlapon feltüntetett közlönycsomagok függvényében változik. Szerkesztőségünk telefonszáma , címe pedig KIADÓ: ROMÁNIA KORMÁNYA Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB Banca Comercială Română - S.A. Sucursala Unirea Bucureşti és IBAN: RO12TREZ XXX Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti (kizárólag költségvetési jogi személyek számára) Tel /150, fax , Honlap: Hirdetés feladási cím: Centrul pentru relaţii cu publicul (Közönségkapcsolati Központ), Bucureşti, şos. Panduri nr.1, bl. P 33, parter, sectorul 5. Telefon , fax és Nyomda: Monitorul Oficial R.A. Románia Hivatalos Közlönye 20/2015. számának terjedelme 8 oldal. Ára 9,60 lej ISSN &JUYDGY ]

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit-

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit- BEVEZETŐ A romániai magyar történelemi egyházak mindig is egyik legfontosabb feladatuknak tekintették a tulajdonukban lévő kultikus épületek: templomok, imaházak, kápolnák állagának a fenntartását, felújítását,

Részletesebben

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont www.rmdsz.ro III. évfolyam 97. szám www.oot.ro 2015. január 14. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Páláyzati figyelő 3. APIA anyagok --------------------------------------------------------- Az Önkormányzati

Részletesebben

Adójogi fogalom-meghatározás

Adójogi fogalom-meghatározás Tartalomjegyzék Adójogi fogalom-meghatározás......1 Általános forgalmi adó... 3 I. Adójogi alapismeretek...3 Az adó fogalma..3 Adórendszer.. 3 Adótípusok....4 II. Az általános forgalmi adó fogalma....4

Részletesebben

Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól

Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól II. kiadás 2011 december Csak elektronikus formában terjesztett, szabadon felhasználható kiadvány TARTALOM Előszó... 3 A nemzeti

Részletesebben

I. MODUL. Bevezető gondolatok a vállalkozásról

I. MODUL. Bevezető gondolatok a vállalkozásról I. MODUL Bevezető gondolatok a vállalkozásról BEVEZETŐ I. MODUL Bevezető gondolatok a vállalkozásról 3 A vállalkozás innováció- és változásforrás, és mint ilyen, ösztönző hatással van a termelékenység,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

TK TR. [ RO ] hungarian -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TK TR. [ RO ] hungarian ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ RO ] hungarian -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 26., szerda Tartalomjegyzék 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Részletesebben

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA TOLAKODÓ THE HUSTLER ADÓCUNAMI 2012 FAGYOS OKTÓBER TELEKOM JÖVŐ BOSZNIÁBAN INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN

Részletesebben

A hatékony kommunikáció elemei a pénzügyi hatóságok ellenõrzései során...3. Az optimális irányításelmélet szerepe a közgazdaságtanban...

A hatékony kommunikáció elemei a pénzügyi hatóságok ellenõrzései során...3. Az optimális irányításelmélet szerepe a közgazdaságtanban... 1 Forum Economic Economists' Forum Tartalomjegyzék NAGY ÁGNES BAKOS LEVENTE A hatékony kommunikáció elemei a pénzügyi hatóságok ellenõrzései során...3 BESSENYEI ISTVÁN Az optimális irányításelmélet szerepe

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM / 2. SZÁM

VI. ÉVFOLYAM / 2. SZÁM ADÓ VÁLTOZÁSOK 2011 VI. ÉVFOLYAM / 2. SZÁM Összeállította: Fándly Marius - Bihar Megyei Közpénzek Igazgatósága Vezérigazgató helyettes Felelős kiadó: Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE) Asociaţia

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 24., péntek Tartalomjegyzék 12/2014. (I. 24.) Korm. rendelet A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

Népszámlálás október 20 31. - a jelenlévő személyeket lakóhelyükön. venni (vagyis ott, ahol megtalálják. vagy kollektív lakóegységben);

Népszámlálás október 20 31. - a jelenlévő személyeket lakóhelyükön. venni (vagyis ott, ahol megtalálják. vagy kollektív lakóegységben); S zovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató IX. évf. 89. szám 2011. szeptember A 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS MÓDSZERTANI ALAPELVEI A 2011. évi romániai nép- és lakásszámlálás elvégzéséről szóló 2007. évi 36.

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

O autonomie de succes: Tirolul de Sud. Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol. Editat de/kiadja:

O autonomie de succes: Tirolul de Sud. Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol. Editat de/kiadja: O autonomie de succes: Tirolul de Sud Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol Editat de/kiadja: Un model de convieţuire Regiunea Autonomă Tirolul de Sud din Italia este unul dintre cele mai bune exemple

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. OKTÓBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

III. fejezet A 2007-ben vitára bocsátott közoktatási törvénytervezetről és az új tankönyvértékelési kritériumokról

III. fejezet A 2007-ben vitára bocsátott közoktatási törvénytervezetről és az új tankönyvértékelési kritériumokról III. fejezet A 2007-ben vitára bocsátott közoktatási törvénytervezetről és az új tankönyvértékelési kritériumokról A romániai közoktatás (învăţământ preuniversitar = egyetem előtti oktatás) szintjei a

Részletesebben

D.A.R. CONSILIER ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII ANTREPRENORIALE SUPORT DE CURS VÁLLALKOZÁSI TANÁCSADÓ KÉPZÉSI TANANYAG. Investeşte în oameni!

D.A.R. CONSILIER ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII ANTREPRENORIALE SUPORT DE CURS VÁLLALKOZÁSI TANÁCSADÓ KÉPZÉSI TANANYAG. Investeşte în oameni! UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

699. 701. 700. 702. Újvidék

699. 701. 700. 702. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 699. Újvidék 2013.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

A személyek szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben

A személyek szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben A személyek szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben Dr. VARGA ATTILA Egyetemi adjunktus I. Általános észrevételek A személyekről szóló jogi, elsősorban polgárjogi szabályozás bármely jogrendszer és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Bevezetés. 1.1. A Schengeni Egyezmény (Megállapodás)

Bevezetés. 1.1. A Schengeni Egyezmény (Megállapodás) A schengeni együttműködés és Románia DR. MÓRÉ SÁNDOR * Bevezetés Románia a 2007. január elsejei történelmi jelentőségű csatlakozás óta teljes jogú tagja lett annak az államszövetségnek, amelynek 2004.

Részletesebben

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei O broșură scrisă de Grupul de lucru pentru

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 12., péntek Tartalomjegyzék 312/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén

Részletesebben