30. szám 124. évfolyam október 9. TARTALOM. 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. TARTALOM. 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési"

Átírás

1 30. szám 124. évfolyam október 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Zrt. adószabályzatáról Utasítások 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Zrt. adószabályzatáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Vállalati szinten az adójogszabályok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek általános követelményeinek meghatározása, egységes keretrendszerbe foglalása. Olyan adózási utasítás elkészítése, ami tartalmazza a felelősség elhatárolásokat, eljárásokat. Általános segédlet az adózási folyamatban érintett szervezeti egységek számára az adózási feladatok áttekintéséhez, ellenőrzéséhez. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Hatály Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. (továbbiakban MÁV) valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. Az adózási feladatok végrehajtásában érintett szervezetek: Adózásért felelős szervezet: a MÁV-nál a Számviteli Főosztály Költségvetési Kapcsolatok Osztálya Kizárólagos kompetenciája az állami (APEH, VPOP) és az önkormányzati adóhatóságokkal történő kapcsolattartás, a bevallások, önellenőrzések, adatszolgáltatások benyújtása, pénzügyi teljesítések érdekében történő intézkedés, állásfoglalások kérése. Koordinálja a szakmailag illetékes szakterületek munkáját. Szakmailag illetékes szakterületek: Feladatuk az egyes adónemekkel kapcsolatos alapadatok biztosítása, a szervezeti és működési rendnek megfelelően a jogszabályi változások nyomon követése, értelmezése, hatásainak vizsgálata, a módosítások keresztülvezetése az analitikus rendszereken. Pénzügyi szakterület: Feladata az adófizetési kötelezettség banki utalások útján történő biztosítása, a támogatásokhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése. 2.2 Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és aktualizálásáért a MÁV Számviteli Főosztály főosztályvezetője a felelős.

2 2214 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA KKO: Költségvetési Kapcsolatok Osztálya (adózásért felelős szervezet) SZBO: Számviteli Beszámolók Osztálya TPF: Treasury és Pénzgazdálkodási Főosztály TLK: Területi Logisztikai Központ BKSZE: Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység TÁSZ GO: Társasági Szolgáltatás Gépjárműgazdálkodási Osztálya IGI IRNYO: Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Ingatlan-nyilvántartási és Rendezési Osztály ISZE: Ingatlankezelési Szolgáltató Egység IHIR: Integrált Humán Információs Rendszer GIR: Gazdaság Irányítási Rendszer VPÜSZK: Vám- és Pénzügyőrség Ügyvitelszervezési és Számítástechnikai Központja, a kiutalásokat indító számlavezető szerv REK: Regionális Ellenőrzési Központ, amely a MÁV adóbevallásait fogadja, valamint a jövedéki adó visszaigénylésének ellenőrzését végzi KutInfo: a gázolaj feladó-, lefejtő-, és tároló berendezésekhez kapcsolódó informatikai rendszer J02: az ásványolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről szóló, a VPOP által elektronikus formában közzétett bevallási formanyomtatvány Az utasításban használt egyéb fogalmak tartalma megegyezik a hivatkozott jogszabályok fogalom meghatározásaival. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Az adózással kapcsolatos általános szabályok Döntési jogkörök Az adózási kérdésekkel kapcsolatos döntési jogkörök megegyeznek az MSZSZ-ben meghatározottakkal Ellenőrzési jogkörök Az adózási kérdésekben ellenőrzési jogkörrel bírnak általánosságban a döntési jogkörrel rendelkező személyek, továbbá: a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgálók, a szakmailag illetékes területek vezetői, egyéb ki nem emelt vezetők (pl. Számviteli szolgáltatás, Belső ellenőrzés, stb.), külső ellenőrző szervezetek Adózás jogi szempontú támogatása Az adózással és adóellenőrzésekkel kapcsolatos jogi kérdésekben az adózásért felelős szakterület felkérése alapján a Jogi Igazgatóság megadja a MÁV adójogi álláspontját. 4.2 Az adózás általános rendje Az adózást érintő jogszabályok és a gazdálkodási tevékenység változásainak követése Ezen tevékenység felelőse az adózásért felelős szervezet, feladata: Folyamatosan nyomon követi a vonatkozó szabályozások elfogadott vagy tervezett változásait, elemzi, számszerűsíti és értékeli azoknak a MÁV-re gyakorolt hatásait. A MÁV jelentős érintettsége esetén tájékoztatja a társaság felső vezetését. Elemzi a módosításokból eredő következményeket, és haladéktalanul változásokat kezdeményez és/vagy hajt végre a belső szabályozásban. Javaslatot tesz a feladatok végrehajtásának részleteire (pl. adatszolgáltatások körének, felelőseinek kijelölésére, fejlesztési igényekre, szerződések módosítására, stb.). A várható igények alapján közreműködik a változások kapcsán jelentkező erőforrásigények felmérésében és tervezésében (szaktanácsadási díjak, továbbképzések, IT fejlesztések). A fentiek szerint kell eljárni minden olyan esetben, amikor az adózásért felelős szervezet tudomására jutnak a jelenlegi vagy tervezett adózási gyakorlatra vonatkozó hibák, kockázatok, különös tekintettel a hatósági, könyvvizsgálói és belső ellenőrzés által feltárt, hatósági vagy szaktanácsadói állásfoglalások alapján vélhetően vagy bizonyítottan fennálló, a Társaság más szakterületei által kért adózási vélemény alapján valószínűsíthetően meglévő hiányosságokra, helytelen vagy kockázatos eljárásokra Adózást érintő ellenőrzések, vizsgálatok Hatósági ellenőrzések Az adózásban eljáró külső szervezetek jogosultak hatósági ellenőrzést végezni (pl. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Önkormányzati adóhatóságok). Az adózással kapcsolatos ellenőrzéseket elrendelő és befejező dokumentumokat, és egyéb hivatalos okmányokat a MÁV cégjegyzésére jogosultak, vagy az általuk meghatalmazott személyek vehetik át. Ez a személy elsősorban a KKO vezetője, vagy dolgozója legyen.

3 30. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2215 Amennyiben a vizsgálatban több szakterület is érintett, ezek vezetői meg kell, hogy állapodjanak abban, hogy kiket delegálnak az ellenőrzésben való részvételre, ki az elsőszámú szakmai felelős, továbbá a helyszín technikai hátterének biztosítása kinek a feladata. Az ellenőrzés során a KKO részéről a koordinálásért felelős személy felügyeli az ellenőrzést végző személyek által kért anyagok határidőre történő biztosítását, melyről az Art. szabályai szerint kell gondoskodni. Ennek érdekében az érintettek kötelesek a dokumentumokat a lehető legrövidebb időn belül rendelkezésre bocsátani. Az ellenőrzésben résztvevő alkalmazottak kötelesek a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett a MÁV érdekeinek megfelelően eljárni, és a feltárt hiányosságokról folyamatosan tájékoztatni a feletteseiket és a Jogi Igazgatóságot. Az ellenőrzések jegyzőkönyvében foglalt megállapításokkal szemben, ha a MÁV megítélése szerint nem jogosak, és védhetőek, az Art. szabályai szerint a Jogi Igazgatóság bevonása mellett -észrevételt kell tenni, és a határozattal szemben a Jogi Igazgatóság által szignált észrevételt kell tenni, és a határozattal szemben fellebbezést kell benyújtani. Amennyiben a jogorvoslati lehetőségek kimerültek, a további intézkedés a Jogi Igazgatóság hatáskörébe kerül át. Az ellenőrzések anyagi következményeinek pénzügyi teljesítéséről és könyveléséről, valamint a feltárt hibák jövőbeni kiküszöböléséről az adózásért felelős szervezet intézkedni köteles. Könyvvizsgálói és belső ellenőrzések A BSZO koordinálja és tájékoztatja az érintetteket a könyvvizsgálat, belső ellenőrzés időpontjáról, időtartamáról és a vizsgálat tárgyköréről, szükség esetén bevonja a szakmailag illetékes egyéb területeket. A szakmailag illetékes egyéb szakterületek (KKO, Főkönyvelőségek, üzleti területek, stb.) kijelölik az ellenőrzésben résztvevő munkatársakat, a szükséges időben biztosítják a szükséges dokumentumokat és a személyes közreműködést. Az ellenőrzések megállapításai alapján szükségessé válhat a pont szerinti további intézkedések meghozatala Kapcsolattartás az adóztatásban eljáró és a szaktanácsadást végző szervezetekkel Operatív kapcsolattartás az adóhatóságokkal Az operatív együttműködést KKO végzi. Ennek keretében: Folyamatosan figyelemmel kíséri a hatóságok által előírt eljárási határidőket, gondoskodik azok betartásáról. Rendszeresen ellenőrzi törzsadatait, és szükség esetén intézkedik a hatóságoknál a bejelentkezések, változás bejelentések teljesítéséről. Gondoskodik a bevallások benyújtásáról és pénzügyi teljesítésekről (banki átutalás, folyószámlán belüli átvezetés). Figyelemmel kíséri, és szükség esetén intézkedik az elektronikus aláírások karbantartásáról. Megadja az adóztatásban eljáró külső szervezetek által igényelt adatokat. Egyezteti az adóhatóságoknál vezetett folyószámlát, szükség esetén intézkedik az eltérések rendezéséről. Közreműködik a külső és belső ellenőrzésekben a pontban meghatározottak szerint. Gondoskodik a MÁV ügymenetéhez és szerződéses kapcsolataihoz szükséges adóhatósági igazolások beszerzéséről. Szaktanácsadó szervezetek szolgáltatásainak igénybevétele A tanácsadói vélemények és állásfoglalások kezdeményezése, előterjesztése, beszerzése a KKO feladata, a pontban meghatározott döntési jogkör figyelembe vételével a szakterület kezdeményezésére. A szaktanácsadói szerződések keretében történő szolgáltatás-megrendelésekre, szerződéskötésekre a beszerzésekre vonatkozó általános társasági szabályozás érvényes Társaságon belüli adózási vélemények kialakítása A MÁV tevékenységének, megállapodásainak és egyéb elkötelezettségeinek adózási következményeit, kockázatait azok véglegesülése előtt fel kell mérni. Ennek szükségességét az Számviteli Főosztály vezetője határozza meg. A gazdasági események gyakori egyedisége miatt tételes előírások nem adhatók meg, de az adózási szakvélemény kikérése szükséges különösen: teljesen új üzleti konstrukció és az erről szóló belső utasítás kidolgozásakor, térítésmentes, ellenérték nélküli ügyletek, juttatások esetén, kapcsolt vállalkozásokkal, a piaci feltételektől eltérő megállapodások megkötésekor, számlázással kapcsolatos problémák felmerülésekor. Az adózási véleményt úgy kell megkérni, hogy az ügylet, kötelezettségvállalás hatályba lépését megelőzően legyen elegendő idő a körülmények és következmények feltárására, egyeztetésére, a szükséges változtatások átvezetésére. Az adózásért felelős szervezet csak a MÁV belső adóügyeiben, valamint a MÁV és a MÁV portfóliójába tartozó leányvállalatok közötti gazdasági kapcsolatok területén köteles véleményt kialakítani és kiadni.

4 2216 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám Dokumentálás Az adózással kapcsolatos bizonylatok, iratok megőrzésénél, tárolásánál általános szabályként az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. A MÁV a főszabályt kiegészítő speciális rendelkezéseket, belső utasításokat hozhat. Az adózással kapcsolatos iratok közé tartoznak különösen: bevallások, önellenőrzések és ezek analitikus dokumentumai, pénzügyi teljesítésekhez kapcsolódó folyószámlák közötti átvezetések, banki kivonatok, hatósági bejelentkezések, törzsadat nyilvántartások, változás bejelentések, adatszolgáltatások és ezek analitikája, hatósági, könyvvizsgálói és belső ellenőrzési jelentések, jegyzőkönyvek, határozatok és az ezeket alátámasztó dokumentumok, hatósági és szaktanácsadói állásfoglalások, az ezekkel kapcsolatos levelezések, számítások, bizonylatok. Gondoskodni kell a bizonylatok őrzéséért felelős szervezetek kijelöléséről, az adózást alátámasztó analitika, valamint a bevallások archiválásának helyéről, módjáról. 4.3 Az egyes adó- és járulék nemekre vonatkozó általános rendelkezések Az egyes adó- és járulék nemekre vonatkozó rendelkezéseket a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kell értelmezni, alkalmazni, a változások követésére vonatkozóan, a pontban meghatározott előírások szerint. 4.4 A költségvetés felé elszámolandó adók Társasági adó (adónemkód: Adókötelezettség Alanya: a belföldi illetőségű adózó, a Tao. tv. 2. szerinti személyi kör. Alapja: a számviteli szabályok alapján elkészített, auditált éves eredménykimutatásban levezett adózás előtti eredmény a Tao tv szakaszaiban meghatározott adóalap korrekciós tételekkel, valamint a 17. -ban meghatározott elhatárolt veszteséggel korrigálva, figyelembe véve a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosító hatását (Tao. tv. 18..). A társas vállalkozás, ha az adózás előtti eredménye, vagy a számított társasági adóalapja kisebb, mint a jövedelem-(nyereség) minimum (Tao. tv. 6. (7)-(9) bekezdés) összege: a társasági adóbevallásában nyilatkozatot tesz vagy ún. elvárt adót köteles fizetni. A MÁV a fenti eset fennállása esetén az Art. 91/A. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételt választja (adóbevallást kiegészítő nyomtatvány kitöltése) az elvárt adó fizetése helyett. Mértéke: A Tao. tv. 19. (3) bekezdésben foglalt különös feltételek teljesülése esetén a pozitív adóalap 50 millió Ft-ot meg nem haladó összegig 10%, az e fölött lévő részre 16%. Szakmailag illetékes, illetve az önellenőrzés nyilvántartására kötelezett: SZBO Bevallás Feladat: a feltöltési kötelezettség teljesítéséhez a várható társasági adó összegének megállapítása az eredménykimutatás és az időszakig lekönyvelt adóalap módosító tételek, valamint a várható éves adatok figyelembe vételével az APEH által rendszeresített bevallási nyomtatvány szerkezetének megfelelő formában az adatok átadása a KKO részére Felelős: SZBO Közreműködik: Kontrolling Igazgatóság Határidő: a tárgyév november havi főkönyvi zárásának napja Feladat: a feltöltési kötelezettség bevallás adatainak ellenőrzése és a bevallás elektronikus benyújtása az állami adóhatósághoz az éé01 számú nyomtatványon Határidő: a tárgyév december 20. Feladat: az állami adóhatóság által rendszeresített adóbevallási nyomtatvány szerkezetének megfelelő formában az adatok átadása a KKO részére Felelős: SZBO Határidő: a tárgyévet követő év május 15. Feladat: a társasági adóbevallás adatainak ellenőrzése és a bevallás elektronikus benyújtása az állami adóhatósághoz az éé29 számú nyomtatványon Határidő: a tárgyévet követő év május 31. Azokat a tételeket, amelyek az adóbevallás benyújtásának esedékességét követően jutnak a MÁV tudomására, az adózás rendjének szabályai szerint önellenőrzés keretében kell bevallani. Az eredményt módosító tételek könyvelésével egyidejűleg meg kell vizsgálni a társasági adóalap-módosító hatást is. Az önellenőrzés során az 5/2009 (II.13. MÁV Ért. 6) PÁVIGH utasítás, valamint jelen utasítás 4.7. pontja szerint kell eljárni Pénzügyi teljesítés Előleg: Az előleg összege az I. és II. negyedévre vonatkozóan a megelőző második adóévi adó időarányos része;

5 30. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2217 a III. és IV negyedévre a megelőző adóévi bevallásban közölt időszakonként meghatározott összeg. Az előleg első fizetési határideje a tárgyév április 20.-a, az utolsó részletet a feltöltési kötelezettségre tekintettel a tárgyév december 20-áig kell teljesíteni. Feladat: a negyedéves társasági adó előleg utalásának ügyiratbani kérése a TPF-től Határidő: az Art. hatályos előírásai szerinti fizetési kötelezettség teljesítésének határidejét (a negyedévet követő hó 20.) megelőző 2. munkanap Feladat: az első három negyedévi előleg összegének utalása a KKO-tól kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően Felelős: TPF Határidő: a negyedévet követő hó 20. Feltöltési kötelezettség: A tárgyév december 20.-ig az éves várható adót minimum 90%-os mértékig meg kell fizetni, figyelembe véve a tárgyév során teljesített előlegfizetést. Feladat: a feltöltési kötelezettség teljesítéséhez a várható társasági adó összegének megállapítása az eredménykimutatás és az időszakig lekönyvelt adóalap módosító tételek, valamint a várható éves adatok figyelembe vételével az APEH által rendszeresített bevallási nyomtatvány szerkezetének megfelelő formában az adatok átadása a KKO részére Felelős: SZBO Közreműködik: Kontrolling Igazgatóság Határidő: a tárgyév november havi főkönyvi zárásának napján Feladat: a feltöltési kötelezettség teljesítéséhez az adatok ellenőrzése, az összeg utalásának ügyiratbani kérése a TPF-től Határidő: az Art. hatályos előírásai szerinti feltöltési kötelezettség teljesítésének határidejét megelőző 2. munkanap Feladat: a negyedik negyedévi előleg és a feltöltési kötelezettség összegének utalása a KKO-tól kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően Felelős: TPF Határidő: a tárgyév december 20. Éves elszámolás: Az adott évi kötelezettségre befizetett adóelőleg és feltöltés együttes összege, valamint az adóbevallásban megállapított adó közötti különbözetet a tárgyévet követő év május 31-ig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni Feladat: az előlegek és a tényleges éves kötelezettség különbség utalásának ügyiratbani kérése a TPF-től Határidő: az Art. hatályos előírásai szerinti feltöltési kötelezettség teljesítésének határidejét megelőző 2. munkanap Feladat: az összeg utalása a KKO-tól kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően Felelős: TPF Határidő: a tárgyévet követő év május Főkönyvi könyvelés Feladat: a társasági adó alapjának és összegének meghatározása, a KKO tájékoztatása az adatokról Felelős: SZBO Határidő: az éves főkönyvi zárás napja Feladat: a társasági adó alapjának és összegének ellenőrzése, feladás az adókötelezettség összegének könyvelésére a Központi Főkönyvelőség részére Határidő: az éves főkönyvi zárás napja Feladat: adókötelezettség könyvelése a KKO feladása alapján Felelős: Központi Főkönyvelőség Határidő: az éves főkönyvi zárás napja Feladat: a társasági adó előlege / feltöltési kötelezettség / éves kötelezettség pénzügyi teljesítésének könyvelése Felelős: Központi Főkönyvelőség Határidő: a bankbizonylat kézhezvételének napja Társas vállalkozások különadója (adónemkód: 199) Adókötelezettség Alanya: társas vállalkozás (gazdasági társaság) Alapja: a számviteli szabályok alapján elkészített, auditált éves eredménykimutatásban levezett adózás előtti eredmény, a különadó tv. 3. -ában felsorolt tételekkel módosítva. Mértéke: pozitív adóalap 4%-a Szakmailag illetékes, illetve az önellenőrzés nyilvántartására kötelezett: SZBO Bevallás Feladat: az állami adóhatóság által rendszeresített adóbevallási nyomtatvány szerkezetének megfelelő formában az adatok átadása a KKO részére Felelős: SZBO Határidő: a tárgyévet követő év május 15.

6 2218 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám Feladat: az adókötelezettség összegének megállapítása, a következő időszaki adóelőleget is tartalmazó különadó bevallás adatainak ellenőrzése és a bevallás elektronikus benyújtása az állami adóhatósághoz az éé29 számú nyomtatványon Határidő: a tárgyévet követő év május Pénzügyi teljesítés Előleg: Az előleg összege az I. és II. negyedévre vonatkozóan a megelőző második adóévi adó időarányos része; a III. és IV negyedévre a megelőző adóévi bevallásban közölt időszakonként meghatározott összeg. Az előleg első fizetési határideje a tárgyév április 20., az utolsó részletet a feltöltési kötelezettségre tekintettel a tárgyév december 20-áig kell teljesíteni. Feladat: a negyedéves különadó előleg utalásának ügyiratbani kérése a TPF-től Határidő: az Art. hatályos előírásai szerinti fizetési kötelezettség teljesítésének határidejét (a negyedévet követő hó 20.-a) megelőző 2. munkanap Feladat: az első három negyedévi előleg összegének utalása a KKO-tól kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően Felelős: TPF Határidő: a negyedévet követő hó 20.-a Feltöltési kötelezettség: A tárgyév december 20.-ig az éves várható adót minimum 90%-os mértékig meg kell fizetni, figyelembe véve a tárgyév során teljesített előlegfizetést. Feladat: a feltöltési kötelezettség teljesítéséhez a várható különadó összegének megállapítása az eredménykimutatás és az időszakig lekönyvelt adóalap módosító tételek, valamint a várható éves adatok figyelembe vételével az APEH által rendszeresített bevallási nyomtatvány szerkezetének megfelelő formában az adatok átadása a KKO részére Felelős: SZBO Közreműködik: Kontrolling Igazgatóság Határidő: a tárgyév november havi főkönyvi zárásának napján Feladat: a feltöltési kötelezettség teljesítéséhez az adatok ellenőrzése, az összeg utalásának ügyiratbani kérése a TPF-től Határidő: az Art. hatályos előírásai szerinti feltöltési kötelezettség teljesítésének határidejét megelőző 2. munkanap Feladat: a negyedik negyedévi előleg és a feltöltési kötelezettség összegének utalása a KKO-tól kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően Felelős: TPF Határidő: a tárgyév december 20. Éves elszámolás: Az adott évi kötelezettségre befizetett adóelőleg és feltöltés együttes összege, valamint az adóbevallásban megállapított adó közötti különbözetet a tárgyévet követő év május 31-ig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni Feladat: az előlegek és a tényleges éves kötelezettség különbség utalásának ügyiratbani kérése a TPF-től Határidő: az Art. hatályos előírásai szerinti feltöltési kötelezettség teljesítésének határidejét megelőző 2. munkanap Feladat: az összeg utalása a KKO-tól kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően Felelős: TPF Határidő: a tárgyévet követő év május Főkönyvi könyvelés Feladat: a különadó alapjának és összegének meghatározása, a KKO tájékoztatása az adatokról Felelős: SZBO Határidő: az éves főkönyvi zárás napja Feladat: a különadó alapjának és összegének ellenőrzése, feladás az adókötelezettség összegének könyvelésére a Központi Főkönyvelőség részére Határidő: az éves főkönyvi zárás napja Feladat: különadó kötelezettség könyvelése a KKO feladása alapján Felelős: Központi Főkönyvelőség Határidő: az éves főkönyvi zárás napja Feladat: a különadó előlege / feltöltési kötelezettség / éves kötelezettség pénzügyi teljesítésének könyvelése Felelős: Központi Főkönyvelőség Határidő: a bankbizonylat kézhezvételének napja Általános forgalmi adó (Adónem kód: 104) Olyan vállalkozási formától független, többfázisú, nettó típusú adó, melyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában a hozzáadott érték után meg kell fizetni, de az adóterhet a termék vagy szolgáltatás végső felhasználója viseli.

7 30. szám A MÁV Zrt. Értesítője Adókötelezettség Alanya: az a jogképes személy vagy szervezet, aki/ amely saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat (= adóalanyok), továbbá az adóalanynak nem minősülő, de általános forgalmi adó megfizetésre kötelezett személyek. Tárgya: belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások, Európai Közösségen belüli termékbeszerzések, Európai Közösség kívüli termékimport. Alapja: az ÁFA tv. IV. fejezete szerinti pénzben kifejezett ellenérték, nettó érték. A főszabálytól eltérő esetekben a szokásos piaci ár és a vámérték. Mértéke: az ÁFA tv. V. fejezete szerint 5%, az általános adómérték ig 20%, jétől 25% illetve új adókulcsként került bevezetésre a 3/A melléklet szerinti értékesítésekre18%. Adó alóli mentesség: az ÁFA tv. VI. fejezete határozza meg a tevékenység közérdekű vagy speciális jellege szerint. Elszámolása: az értékesítési folyamatban a számlában, az azzal egy tekintet alá eső okmányon, vagy egyéb számviteli bizonylaton feltüntetett ellenérték után kell felszámítani az adót, amelyből levonható a szállítói számlákban felszámított ÁFA. A különbözetet kell elszámolandó adóként rendezni. Az adófizetési kötelezettség és a levonási jogosultság keletkezésének időpontját és feltételeit az ÁFA tv. III. és VII. fejezeti szabályozzák. Szakmailag illetékes, illetve az önellenőrzés nyilvántartására kötelezett: Főkönyvelőségek és a KKO Bevallás Az adót az adóalany önadózással állapítja meg, A kötelezettség megállapítása a GIR ÁFA analitika és megosztási kimutatás alapján történik. Bevallás benyújtása elektronikusan az APEH éé65 / éé310i bevallás nyomtatványon, Esedékes: a tárgyidőszakot követő hónap 20.-ig. Azokat a tételeket, amelyek az adóbevallás benyújtásának esedékességét követően jutnak a társaság tudomására, az Art-ban meghatározott szabályok szerint önellenőrzés keretében kerülnek bevallásra. Bevallás elkészítésének menete A MÁV ÁFA bevallásait, és az ehhez szükséges adatszolgáltatásokat (ÁFA jelentések és kimutatások, önrevíziós jelentések) a Számviteli Szolgáltatás szervezeti felépítésének és a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak megfelelően, a GIR rendszerben szereplő adatok alapján kell elkészíteni az alábbiak szerint: A havi ÁFA zárás napja a tárgyidőszakra vonatkozó GIR zárási ütemtervében kerül meghatározásra. a) A havi ÁFA zárást megelőzően a könyvelő egységek és a Főkönyvelőségek folyamatosan ellenőrizni kötelesek az ÁFA főkönyvi számlára könyvelt, valamint az előzetes ÁFA analitika kimutatásban szereplő tételeket: az adódátumok, adókódok használata a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e; az előzetes analitikában az adókódoknak megfelelően jelennek-e meg az adóalap és adó összegek; nem lehetnek a rendszerben adókód nélküli és téves adódátumra rögzített tételek; ÁFA kimutatás megosztási kimutatásában (kifizetettség vizsgálata) szereplő tételek helyesen szerepelnek-e; az előzetes ÁFA analitika kimutatás és az előzetes Európai Beszerzési és Értékesítési listában szereplő tételek közötti egyezőség biztosított-e, illetve a közösségi adószámok megfelelőek-e. Határidő: folyamatos b) A könyvelő egységek és a Főkönyvelőségek ÁFA kapcsolattartói felé Értesítést küldenek a GIR rendszeren keresztül, hogy az előzetes ÁFA kimutatásban és Európai Beszerzési és Értékesítési listában szereplő adatok adódátumok, adókódok, adóalap és adó összegek, közösségi adószámok, stb megfelelőek a tárgyhavi ÁFA zárás indítható. Határidő: havi ÁFA zárás napja 11 óra c) A Főkönyvelőségek ÁFA kapcsolattartói Értesítést küldenek a GIR rendszeren keresztül a KKO (MÁV pappnepe) részére, hogy az előzetes ÁFA kimutatásban szereplő adatok megfelelőek, a zárási ütemtervben meghatározott napig a bankanyag feldolgozásra került, így a tárgyhavi ÁFA zárás indítható. Határidő: havi ÁFA zárás napja 12 óra d) A KKO a kapott Értesítéseket és a szükséges feladásokat követően elindítja a MÁV szintű végleges ÁFA kimutatást. Határidő: havi ÁFA zárás napja 13 óra e) Az ÁFA zárást követően a bevallások összeállításához a könyvelő egységek leellenőrzik az újranyomtatott ÁFA kimutatásban szereplő adatokat és Jelentést küldenek a Főkönyvelőségek részére arról, hogy az ÁFA kimutatásban szereplő adatok (adódátumok, adókódok, adóalap, adó összeg) a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek. A jelentésnek minden esetben meg kell egyeznie az adott könyvelő egységre lekérdezett újranyomtatott ÁFA kimutatásban szereplő adatokkal. Az ÁFA bevallás azon sorairól, amelyek adata az adókódok alapján jelenleg nem tölthetők ki egyértelműen szintén adatot kell szolgáltatni a Főkönyvelőségek felé megküldött jelentésben, adóbevallási időszakonként külön-külön. Határidő: a havi ÁFA zárást követő munkanap 9 óra. f) A Főkönyvelőségek leellenőrzik az általuk könyvelt és a hozzájuk tartozó könyvelő egységek ÁFA kimutatásaiban szereplő adatok helyességét.

8 2220 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám A bevallások összeállításához a Főkönyvelőségek leellenőrzik az újranyomtatott ÁFA kimutatásban szereplő adatokat és Jelentést küldenek a KKO részére arról, hogy az ÁFA kimutatásban szereplő adatok (adódátumok, adókódok, adóalap, adó összeg) a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek. A jelentésnek minden esetben meg kell egyeznie az adott Főkönyvelőségre lekérdezett újranyomtatott ÁFA kimutatásban szereplő adatokkal. Az ÁFA bevallás azon sorairól, amelyek adata az adókódok alapján jelenleg nem tölthetők ki egyértelműen szintén adatot kell szolgáltatni a Főkönyvelőségek felé megküldött jelentésben, adóbevallási időszakonként külön-külön. A mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, valamint az ÁFA bevallás szerkezetének megfelelően kerül kiadásra a számviteli bizonylatok GIR rendszerben történő feldolgozása során használatos adókódok listája (1.sz. melléklet). Az egyezőség, egységes elszámolás biztosítása érdekében valamennyi adókódhoz hozzárendelésre kerül az ÁFA bevallás megfelelő sora, és a könyvelés során kötelezően használandó főkönyvi számlaszámok. A bevallások elkészítéséhez szükséges kimutatások: ÁFA önrevízió Az ÁFA analitikában szereplő valamennyi, az adódátum alapján a tárgyhónapot megelőző időszakra rögzített tételt önrevízióként kell szerepeltetni az ÁFA bevallásokban, így kell kezelni a fizetendő és az előzetesen felszámított ÁFA-s tételeket is. Az önrevíziós tételekről a Főkönyvelőségeknek külön önrevíziós jelentést is kell készítenie, amely alapján az önellenőrzési pótlék kiszámítása történik. Ügyelni kell arra, hogy ezen adatszolgáltatás halmozott egyenlege megegyezzen az önrevíziós ÁFA kimutatás adataival. Az önrevíziós jelentést az interneten elérhető mav.hu programban kell elkészíteni. Főkönyv és ÁFA analitika adó összegének egyezősége A főkönyv és az ÁFA analitika egyezőségéről a könyvelő egységek kötelesek minden hónapban elkészíteni az előre meghatározott tartalmú, excel formátumú kimutatást, amelyet a Főkönyvelőségek részére az ÁFA zárást követő munkanapon kell megküldeni (a bevallás elkészítésének menete e) pontjában meghatározottak szerint). A Főkönyvelőségek az adott Főkönyvre vonatkozóan levezetik a Főkönyv és az ÁFA analitika; az újranyomtatott ÁFA kimutatás, az újranyomtatott megosztási kimutatás közötti eltéréseket (csak levonási pozícióban). A megállapított eltéréseket minden hónapban a GIR rendszerből lekért kimutatások alapján teljes körűen le kell vezetni, a hibás tételeket a GIR rendszerben azonnal rendezni kell, a rendezés bizonylatszámait a beküldött jelentésen fel kell tüntetni. Főkönyv és a fizetendő ÁFA adóalap összegének egyezősége Az árbevétel főkönyvi számlák és az újranyomtatott ÁFA kimutatás fizetendő ÁFA sor adóalapja közötti egyezőségről a könyvelő egységek minden hónapban előre meghatározott tartalmú, excel formátumú kimutatást készítenek, amelyet a Főkönyvelőségek részére az ÁFA zárást követő munkanapon kell megküldeni (a bevallás elkészítésének menete d) pontjában meghatározottak szerint). A Főkönyvelőségek az adott Főkönyv egészére készítik el a kimutatást a fizetendő adóalap és a főkönyv közötti eltérés okának feltüntetésével. A megállapított eltéréseket minden hónapban a GIR rendszerből lekért kimutatások alapján teljes körűen le kell vezetni, a hibás tételeket a GIR rendszerben rendezni kell. Az adókód nélkül illetve technikai adókóddal (ÁFA analitikán kívüli) rögzített tételeket felül kell vizsgálni, abból a szempontból, hogy azok helyesen az ÁFA törvény hatályos előírásainak figyelembe vételével kerültek-e rögzítésre (valóban az ÁFA törvény hatályán kívüli gazdasági események). Az egyeztetésről a Főkönyvelőségek saját kimutatást kötelesek vezetni. Termékimportot terhelő előzetesen felszámított adó alapja A Főkönyvelőségek a tárgyhavi és az önrevíziós adatokra vonatkozóan külön táblázatot kötelesek kitölteni, abban az esetben, ha az érintett adókódokra vonatkozóan szerepel adat az ÁFA kimutatásban. A Főkönyvelőségek az ÁFA jelentéseket és mellékleteit, az önrevíziós jelentést a KKO-nak a tárgyhavi ÁFA zárást követő munkanap 16 óráig kötelesek megküldeni. A papír formátumban kinyomtatott jelentéseket aláírással ellátva az ÁFA zárást követően haladéktalanul el kell juttatni a KKO részére. A MÁV ÁFA bevallásait és az Összesítő Nyilatkozatokat a Főkönyvelőségek adatszolgáltatásaiból, valamint az ÁFA analitikában szereplő adatok (adókódok) alapján a KKO állítja össze, ezért nagy jelentőséggel bír a jelentések kitöltésénél, az adókódok használata során a hatályos törvényi előírások szigorú betartása Pénzügyi teljesítés Feladat: a tárgyidőszaki ÁFA utalásának kérése a TPF-től Határidő: a fizetés esedékességét megelőző munkanap Feladat: a tárgyidőszaki ÁFA összegének utalása a KKO-tól kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően. Felelős: TPF Határidő: a tárgyidőszakot (hónap/negyedév) követő hónap Főkönyvi könyvelés Feladat: a tárgyidőszaki ÁFA pénzügyi teljesítésének könyvelése Felelős: Központi Főkönyvelőség Határidő: a bankbizonylat kézhezvételének napja

9 30. szám A MÁV Zrt. Értesítője Kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adók és járulékok (havi adó- és járulékbevalláshoz kapcsolódó adókötelezettségek) Felelősségi körök Főkönyvi számlák január hónaptól az egyes szervezetek kizárólag meghatározott főkönyvi számlákra könyvelhetnek, amely számlák forgalmáért, az analitika vezetéséért, egyeztetéséért, ellenőrzéséért, a szükséges javítások elvégzéséért, egyezőségéért, a leltárak elkészítéséért is teljes körű felelősséggel tartoznak. Az IHIR felelősségi körébe tartozó főkönyvi számlák: 462,111 Összevont adóalapot terhelő személyi jövedelemadó 462,121 Különadózó jövedelmek utáni személyi jövedelemadó 462,13 Előző évi személyi jövedelemadó elszámolási számla 462,2321 Egyéb természetbeni juttatások utáni személyi jövedelemadó 462,2323 Egyéb természetbeni juttatások utáni személyi jövedelemadó 54% 462,2351 Munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás 463,21 Magánszemélyek különadó elszámolási számla 463,22 Előző évi különadó elszámolási számla 463,3111 Tételes egészségügyi hozzájárulás teljes munkaidőben foglalkoztatottak után 463,3112 Tételes egészségügyi hozzájárulás részmunkaidőben foglalkoztatottak után 463,3211 Százalékos egészségügyi hozzájárulás 463,3219 Előző évi százalékos egészségügyi hozzájárulás 463,411 Munkaadói járulék kötelezettség 463,421 Magánszemélyhez nem köthető munkaadói járulék kötelezettség 463,51 Munkavállalói járulék kötelezettség 463,53 Munkavállalói járulék kötelezettség 1,5% 463,61 Kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (20%) 463,62 Magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (15%) 463,63 Magánnyugdíjpénztár tagtól levont egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (11,1%) 463,64 Nyugdíjastól levont egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (11%) 463,65 Magánnyugdíjpénztár tagtól levont egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (15%) 463,72611 AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72612 AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72613 AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés(ihir) 463,72621 ALLIANZ Hungária Nyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72622 ALLIANZ Hungária Nyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72623 ALLIANZ Hungária Nyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72631 Aranykor Nyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72632 Aranykor Nyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72633 Aranykor Nyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72641 UNIQUA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72642 UNIQUA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72643 UNIQUA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72651 Budapest Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR)

10 2222 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám 463,72652 Budapest Magánnyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72653 Budapest Magánnyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72661 AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénzár tagdíj (IHIR) 463,72662 AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénzár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72663 AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénzár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72671 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72672 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72673 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72681 Életút Első Országos Nyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72682 Életút Első Országos Nyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72683 Életút Első Országos Nyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72691 Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénzár tagdíj (IHIR) 463,72692 Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénzár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72693 Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénzár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72701 Évgyűrűk Magánnyugdíjpénzár tagdíj (IHIR) 463,72702 Évgyűrűk Magánnyugdíjpénzár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72703 Évgyűrűk Magánnyugdíjpénzár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72711 Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénzár tagdíj (IHIR) 463,72712 Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72713 Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72721 ING Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72722 ING Magánnyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72723 ING Magánnyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72731 MKB Nyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72732 MKB Nyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72733 MKB Nyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72741 OTP Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72742 OTP Magánnyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72743 OTP Magánnyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72751 Postás Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72752 Postás Magánnyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72753 Postás Magánnyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72761 Premium Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72762 Premium Magánnyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72763 Premium Magánnyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72771 Quaestor Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72772 Quaestor Magánnyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72773 Quaestor Magánnyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72781 Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72782 Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72783 Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72791 VIT Nyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72792 VIT Nyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR)

11 30. szám A MÁV Zrt. Értesítője ,72793 VIT Nyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72801 K&H Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72802 K&H Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72803 K&H Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72821 Generali Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72822 Generali Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72823 Generali Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,81111 Foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék 18% 463,81121 Foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék 21% 463,81131 Foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék 24% 463,81132 Magánszemélyhez nem köthető foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék 24% 463,81211 GYED, GYES utáni 8,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,81213 GYED, GYES utáni 9,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,81221 Munkavállalót terhelő 8,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,81223 Munkavállalót terhelő 9,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,81311 Magánnyugdíjpénztár tag GYED, GYES utáni 0,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,81313 Magánnyugdíjpénztár tag GYED, GYES utáni 1,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,81321 Magánnyugdíjpénztár tag egyéb magánszemélyt terhelő 0,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,81323 Magánnyugdíjpénztár tag egyéb magánszemélyt terhelő 1,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,82111 Foglalkoztatót terhelő 11%-os mértékű egészségbiztosítási járulék 463,82121 Foglalkoztatót terhelő 7%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék 463,82122 Foglalkoztatót terhelő 4%-os pénzbeni egészségbiztosítási járulék 463,82131 Foglalkoztatót terhelő 5%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék 463,82132 Foglalkoztatót terhelő 3%-os pénzbeni egészségbiztosítási járulék 463,82141 Foglalkoztatót terhelő 4,5%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék 463,82142 Foglalkoztatót terhelő 0,5%-os pénzbeni egészségbiztosítási járulék 463, Magánszemélyhez nem köthető foglalkoztatót terhelő 4,5%-os egbizt. járulék 463, Magánszemélyhez nem köthető foglalkoztatót terhelő 0,5%-os egbizt.járulék 463,82211 Magánszemélyt terhelő 4%-os mértékű egészségbiztosítási járulék 463,82221 Magánszemélyt terhelő 4%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék 463,82222 Magánszemélyt terhelő 2%-os pénzbeni egészségbiztosítási járulék 463,82231 Magánszemélyt terhelő 4%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék 463,82232 Magánszemélyt terhelő 3%-os pénzbeni egészségbiztosítási járulék 463,8311 START kártyával rendelkezők 15%-os mértékű kötelezettség 463,8312 START kártyával rendelkezők 25%-os mértékű kötelezettség 463,8321 START PLUSZ kártyával rendelkezők 15%-os mértékű kötelezettség 463,8322 START PLUSZ kártyával rendelkezők 25%-os mértékű kötelezettség 463,8331 START EXTRA kártyával rendelkezők 15%-os mértékű kötelezettség 463,8332 START EXTRA kártyával rendelkezők 25%-os mértékű kötelezettség 463,84 Korkedvezmény-biztosítási járulék kötelezettség

12 2224 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám A Főkönyvelőségek felelősségi körébe tartozó főkönyvi számlák: Ezen főkönyvi számlákra a Humán Szolgáltatás, illetve egyéb Szervezetek (TÁSZ, Üzletágak) feladásai alapján, illetve a Főkönyvelőségekhez beérkező számlák alapján történhet könyvelés. A kapott feladások alapján könyvelt tételek esetében a megfelelő (adott esetben név szerinti) analitika biztosítása a feladást átadó szervezet feladata. 462,113 Összevont adóalapot terhelő személyi jövedelemadó ( előtti önrevízió esetén) 462,122 IHIR rendszeren kívül könyvelt forrásadós jövedelmek utáni személyi jövedelemadó) 462,123 Különadózó jövedelmek utáni személyi jövedelemadó ( előtti önrevízió esetén 462,21 Társasházaknak kifizetett személyi jövedelemadó 462,22 Egyéb jogcímen levont személyi jövedelemadó 462,231 Reprezentáció és üzleti ajándék (10 e Ft alatt) utáni személyi jövedelemadó 462,2322 Egyéb természetbeni juttatások utáni személyi jövedelemadó 462,2324 Egyéb természetbeni juttatások utáni 54% személyi jövedelemadó 462,233 Cégautó adó 462,2341 Nyeremény utáni személyi jövedelemadó 462,2342 Egyéb más, a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó 462,2352 Munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás 463,067 Rehabilitációs hozzájárulás (különféle befizetési kötelezettségek) 463,3121 Tételes egészségügyi hozzájárulás teljes munkaidőben foglalkoztatottak után ( előtti önrevízió esetén) 463,3122 Tételes egészségügyi hozzájárulás részmunkaidőben foglalkoztatottak után ( előtti önrevízió esetén) 463,3212 Százalékos egészségügyi hozzájárulás ( előtti önrevízió esetén) 463, %-os százalékos egészségügyi hozzájárulás 463,3221 Cégautó utáni 25%-os egészségügyi hozzájárulás 463,3222 Reprezentáció és üzleti ajándék (10 e Ft alatt) utáni egészségügyi hozzájárulás 463,3223 Egyéb munkáltatót terhelő egészségügyi hozzájárulás 463,412 Munkaadói járulék kötelezettség ( előtti önrevízió esetén) 463,422 Magánszemélyhez nem köthető munkaadói járulék kötelezettség (pl. cégautó után) 463,52 Munkavállalói járulék kötelezettség ( előtti önrevízió esetén) 463,81112 Foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék ( előtti önrevízió esetén) 463,81113 Magánszemélyhez nem köthető foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék 18% 463,81123 Magánszemélyhez nem köthető foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék 21% 463,81133 Magánszemélyhez nem köthető foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék 24% 463,81212 GYED, GYES utáni 8,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék ( előtti önrevízió esetén) 463,81222 Munkavállalót terhelő 8,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék ( előtti önrevízió esetén) 463,81312 Magánnyugdíjpénztár tag GYED, GYES utáni 0,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék ( előtti önrevízió esetén) 463,81322 Munkavállalót terhelő 0,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék ( előtti önrevízió esetén) 463,82112 Foglalkoztatót terhelő 11%-os mértékű egészségbiztosítási járulék ( előtti önrevízió esetén) 463,82113 Magánszemélyhez nem köthető foglalk. terhelő 11% egészségbiztosítási járulék

13 30. szám A MÁV Zrt. Értesítője ,82123 Magánszemélyhez nem köthető 7%-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék 463,82124 Magánszemélyhez nem köthető 4%-os mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék 463,82133 Magánszemélyhez nem köthető5%-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék 463,82134 Magánszemélyhez nem köthető 3%-os mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék 463, Magánszemélyhez nem köthető 4,5%-os mértékű egbizt. járulék 463, Magánszemélyhez nem köthető 0,5%-os mértékű egbizt. járulék 463,82212 Magánszemélyt terhelő 4%-os mértékű egészségbiztosítási járulék A Központi Főkönyvelőség felelősségi körébe tartozó főkönyvi számla: A Nyugdíjrendszerből származó adatok könyvelésére szolgáló: Összevont adóalapot terhelő személyi jövedelemadó főkönyvi számla Személyi jövedelemadó (Adónem kód: 103) Adókötelezettség A törvény a megszerzett jövedelmet csoportokba sorolja, és ezekre meghatározza az adófizetésre kötelezettek körét, a jövedelem- és adószámítás módját. Összevontan adózó jövedelmek: Önálló tevékenységből származó jövedelem ( ) Nem önálló tevékenységből származó jövedelem ( ) Egyéb jövedelem (28. ) Alanya, adófizetésre kötelezett: a jövedelmet megszerző magánszemély (belföldi illetőségű személy összes jövedelme, a külföldinek csak a belföldről származó jövedelme adóköteles). a kifizető Tárgya: a megszerzett jövedelem. Alapja: a magánszemély által az adóévben bármilyen címen és formában megszerzett bevétel egésze, vagy az Szja tv-ben elismert költségekkel csökkentett része, vagy annak a törvényben meghatározott hányada. (4. (1) bekezdés). Mértéke: Az Szja tv-ben az egyes jövedelemtípusokhoz meghatározott mérték szerint. Pl. természetbeni juttatások: 54%, kamatkedvezmény: 44%, forrásadós jövedelmek: 25%, nyeremények: 25%. A számított adót csökkenti a külföldön megfizetett adó (32. ), az adójóváírás (33. ), az adóterhet nem viselő járandóságok adója (34. ), összevont adókedvezmények. Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények: ( ): a társadalombiztosítási, a magánnyugdíj pénztári és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári befizetések kedvezményei, tandíj kedvezménye, tevékenységi kedvezmények, személyi és családi kedvezmények, közcélú adományok kedvezménye, biztosítások és az alkalmi foglalkoztatás kedvezménye, háztartással kapcso- latos szolgáltatások számlázott ellenértéke. Azonban egyes kedvezmények érvényesítése jövedelemkorláthoz kötött és/vagy összegének maximuma meghatározott. Adóelőleg megállapítása, bevallása, megfizetése ( ) Az adót az adóalany önadózással állapítja meg. Munkáltatói: a havonta kifizetett munkaviszonyból származó rendszeres jövedelemből az éves várható számított adó arányos részét kell adóelőlegként figyelembe vennie. A kiszámított adóelőleget csökkentik a 48. (12)- (14) bekezdéseiben meghatározott kedvezmények Kifi zetői: a juttatott összegből az adótábla szerinti legmagasabb adókulccsal (36%) számított adóelőleget kell levonni, akkor is, ha a kifizetés számla ellenében történik. Kivéve az egyéni vállalkozói és mezőgazdasági őstermelői tevékenységeket. A magányszemély nyilatkozhat, hogy mennyi költséget kíván a bevételével szemben elszámolni. Amennyiben a bevételt terhelő adóelőleg levonására nincs lehetőség, a kifizetőnek igazolást kell kiállítania az adóköteles bevételről, valamint a le nem vont előleg összegéről. A magánszemély figyelmét fel kell hívni, hogy köteles a negyedévet követő hó 12. napjáig az előlegfizetési kötelezettségének eleget tenni. Külön adózó jövedelmekből, a MÁV szempontjából releváns formái: Ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem (58. ) után az adó mértéke 25%, amelyet a magánszemélynek kell az adóbevallásában megállapítania és a bevallás benyújtásával egy időben megfizetnie, ha az adó összege az Ft-ot meghaladja. Ingatlan, vagyonértékű jog átruházásából származó jövedelem (59. ) után az adó mértéke 25%, amelyet a magánszemélynek kell az adóbevallásában megállapítania és a bevallás benyújtásával egy időben megfizetnie. Tőkejövedelmek: ( ) pl. kamat, értékpapír, osztalék, árfolyamnyereség, vállalkozásból kivont jövedelem Természetbeni juttatások és kedvezmények (69. ). A kifizető által a magánszemély részére juttatott azon érték, amit az a piaci értékből nem térít meg: pl. üzleti ajándék, reprezentáció, valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel, ingyenesen biztosított termék, vagy szolgáltatás; hivatali utazáshoz kapcsolódó vendéglátás, sporttevékenységhez nyújtott szolgáltatás.

14 2226 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám Kamatkedvezményből származó jövedelem (72. ) Vegyes jövedelmek: ( ) pl. kisösszegű kifizetések, ingatlan bérbeadás, nyereményből származó jövedelem. Értékpapír és az értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték (77/A-77/C ). Szakmailag illetékes, illetve az önellenőrzés nyilvántartására kötelezett: Humán Szolgáltatás, Főkönyvelőségek Bevallás a) Havi adóbevallás Feladat: Az APEH Személyi Jövedelemadó beszedési számla javára utalandó összegről adatszolgáltatás a KKO részére / havi bevallás (2006. április hótól)) Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanapon Feladat: Forrásadós kifizetések bevallásához szükséges (tárgyidőszaki, valamint április havi és április hónapot követő bevallási időszakra vonatkozó önrevíziós) adatok MÁV szintű összegyűjtése az adatok IHIR rendszer részére történő átadása a főkönyvi számla vonatkozásában. Határidő: az IHIR főkönyvi feladását megelőző 2. munkanap Feladat: A magánszemélyhez nem köthető kifizetések bevallásához szükséges tárgyidőszaki adatok MÁV szintű összegyűjtése, valamint átadása az IHIR rendszer részére a , 46221, 46222, , , , , , , , , , főkönyvi számlák vonatkozásában Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap Feladat: A tárgyidőszaki éé08 számú bevallás összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszaki éé08 számú bevallás elküldése az APEH részére Határidő: tárgyhónapot követő 12.-ig Feladat: A tárgyidőszak főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhónapot követő hó 15.-e Feladat: A április havi és április hónapot követő bevallási időszakra vonatkozó önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a 462-es főkönyvi számlák vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/ önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap b) Éves adatszolgáltatás, bevallás Feladat: Éves adatszolgáltatás: A K53 adatszolgáltatás teljesítéséhez a magánszemélyeknek ellenérték nélkül vagy engedménnyel jutatott üdülési csekkekről az APEH által előírt formátumnak megfelelő, az ellenőrző program által hibátlannak minősített adatállomány átadása a Humán Szolgáltatásnak. Felelős: Humán Irányítás Határidő: az adatszolgáltatás esedékességét megelőző 5. munkanap Feladat: Éves adatszolgáltatás: K53 A kifi zető adatszolgáltatása a magánszemélyeknek ellenérték nélkül vagy engedménnyel jutatott üdülési csekkekről: a MÁV szintű adatok összegyűjtése, és az adatok APEH felé küldhető ellenőrzött, hibátlannak minősített formában történő megadása a KKO részére. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: az adatszolgáltatás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: Éves adatszolgáltatások: K37 A munkáltató adatszolgáltatása az általa magánszemélynek lakáscélú felhasználásra pénzintézeten keresztül nyújtott kölcsön éééé. évben elengedett összegéről, K33 A kifi zetők adatszolgáltatása a társasházak, társasüdülők éééé.évi adóköteles jövedelmeiről, K53 A kifi zető adatszolgáltatása a magánszemélyeknek ellenérték nélkül vagy engedménnyel jutatott üdülési csekkekről az APEH felé történő továbbítása, az előírt file formátumnak megfelelően. Határidő: az adatszolgáltatás esedékességének napja Feladat: Az adóhatósági megállapítást kért munkavállalók nyilatkozatairól adatszolgáltatás, ellenőrzött APEH felé küldhető formában történő megadása a KKO részére. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: az adatszolgáltatás esedékességét megelőző 1. munkanap

15 30. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2227 Feladat: Az évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatás, ellenőrzött APEH felé küldhető formában történő megadása a KKO részére. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Pénzügyi teljesítés Feladat: az APEH SZJA beszedési számla javára utalandó összegről adatszolgáltatás a KKO részére Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap Feladat: a tárgyidőszaki SZJA utalásának kérése a TPF-től Határidő: a fizetés esedékességét megelőző munkanap Feladat: a tárgyidőszaki SZJA összegének utalása a KKO-tól kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően. Felelős: TPF Határidő: a kifizetés hónapját követő hónap 12.-e Főkönyvi könyvelés Feladat: a tárgyidőszaki különadó pénzügyi teljesítésének könyvelése Felelős: Központi Főkönyvelőség Határidő: a bankbizonylat kézhezvételének napja A magánszemélyek különadója (Adónem kód: 198) Adókötelezettség Alanya: magánszemély Tárgya: adókötelezettség akkor keletkezik, ha az adóévben a magánszemély adózó a törvényben meghatározott szintet meghaladó jövedelemre tesz szert. Alapja: az összevont SZJA alapjának a járulékfizetés felső határát meghaladó része. Mértéke: 4% Adóelőleg: A kifizető a magánszemélynek fizetett bevétel különadó előlegét az SZJA előleggel együtt állapítja meg és vonja le. Az adóalap azon része után, amelyből nem történt előleg levonás, a bevallással egyidejűleg kell teljesíteni az adófizetést. Szakmailag illetékes, illetve az önellenőrzés nyilvántartására kötelezett: Humán Szolgáltatás, Főkönyvelőségek Bevallás Feladat: január hónaptól kezdődően a tárgyidőszaki éé08 számú bevallás összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszaki főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hó 15.-e Feladat: Az önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a 4632-es főkönyvi számlák vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző munkanap Feladat: a tárgyidőszaki éé08 számú bevallás összeállítása, elektronikus benyújtása az állami adóhatósághoz Határidő: a kifizetés hónapját követő hónap 12.-ig Pénzügyi teljesítés Feladat: az APEH Magánszemély különadó beszedési számla javára utalandó összegről adatszolgáltatás a KKO részére Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap Feladat: a tárgyidőszaki különadó utalásának kérése a TPF-től Határidő: a fizetés esedékességét megelőző munkanap Feladat: a tárgyidőszaki különadó összegének utalása a KKO-tól kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően. Felelős: TPF Határidő: a kifizetés hónapját követő hónap 12.-e

16 2228 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám Főkönyvi könyvelés Feladat: a tárgyidőszaki különadó pénzügyi teljesítésének könyvelése Felelős: Központi Főkönyvelőség Határidő: a bankbizonylat kézhezvételének napja Társadalombiztosítási járulékok Járulék-kötelezettség Alanyai: Foglalkoztató (Tbj 4. a)): természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni és társas vállalkozó, költségvetési szerv, személyi egyesülés. Biztosított (Tbj 5. ): a munkaviszonyban álló személy, a szövetkezeti tag, a tanuló-szerződésalapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló, álláskereseti támogatásban részesülő személy, díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében személyesen munkát végző, választott tisztségviselő, mezőgazdasági őstermelő, egyházi személy, kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas és egyéni vállalkozó. Alapja: a foglalkoztató által az általa foglalkoztatott biztosított részére a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya alapján a tárgyhóban kifizetett, juttatott járulékalapot képező jövedelem, de munkaviszonyban, főállású társas és egyéni vállalkozói jogviszonyban havi átlagban legalább a minimálbér kétszerese. Járulékalapot képező jövedelmek: Az SZJA tv. által meghatározott, az összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételnek az elszámolható költségekkel csökkentett, az adóelőleg alapjául szolgáló része, Az SZJA tv ában meghatározott kisösszegű kifizetésből származó jövedelem, Egyéb jövedelmek közül tételesen felsorolt: tanulószerződésben meghatározott díj, nevelőszülői díj, ösztöndíj, borravaló, felszolgálási díj, Az SZJA tv ában szabályozott természetbeni juttatások adóalapként meghatározott részének az SZJAval növelt összege (kivéve az üzleti ajándék és reprezentáció), A munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér, ill. a szerződésben rögzített díj, ha nincs az előzőek szerinti jövedelem (pl. külföldi foglalkoztatás esetén). Járulékalapot nem képező jövedelmek (Tbj. 21. ): Társadalombiztosítási ellátások (pl. táppénz, gyes, gyed, családi pótlék, anyasági támogatás). A Magyar Államkincstár végzi a mindenkori költségvetési törvényben jóváhagyott családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítésekre vonatkozó lakossági igények jogosultságának elbírálását, az ezzel kapcsolatos előkészítési, ellenőrzési, folyósítási feladatokat. Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba a tag javára havonta fizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás: nyugdíjpénztár esetében a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30%-áig, egészség- vagy önsegélyző pénztár esetében a minimálbér 20%-áig, együttesen 70%-ig mentes a járulék alól. Vagyoni jogok felhasználásának (szerzői, szabadalmi, védjegy, hasznosítási, stb.) ellenértéke. Adózás alá nem eső jövedelmek (pl. adómentes juttatások, adóterhet nem viselő járandóságok, bevételnek nem számító juttatások. Mértékei a minimálbér kétszereséig számított jövedelemre: Év Foglalkoztató által fizetendő társadalombiztosítási járulék nyugdíjbiztosítási járulék A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől: Egészségbiztosítási jár. (eg.b.j.) természetbeni eg.b.j. pénzbeli eg.b.j. korkedvezménybiztosítási járulék nyugdíjjárulék mpt. tag nem mpt. tag Biztosított által fizetendő mpt. tagdíj egészségbiztosítási járulék természetbeni eg.b.j ig 24 4,5 0,5 13* 1,5 9, től 24 1,5 ** 0,5 13 * 1,5 9, pénzbeli eg.b.j. *A korkedvezmény-biztosítási járulék 50%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 6,5% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára. **A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke a minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalapig július 1-jétől csökken. A járulékalap minimálbér kétszeresét ( forint) meghaladó része után, valamint a július 10-éig megszerzett jövedelmekre a június 30-áig hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

17 30. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2229 A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatottak, a kiegészítő tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozók is kötelesek 9,5% nyugdíjjárulék fizetésére, valamint a saját jogú nyugdíjasok további 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék megfizetésére. Járulékfi zetési felső határ: a biztosított a nyugdíjjárulékot, tagdíjat a járulékalapot képező jövedelme, de legfeljebb a Költségvetésről szóló tárgyévi törvényben meghatározott, naptári évre számított összege után köteles megfizetni. Egészségügyi szolgáltatási járulék A biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező magánszemély, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó 2009-ben 4500 Ft/hó, 150 Ft/nap. Táppénz-hozzájárulás (Tbj 19. (5) A foglalkoztató köteles a biztosított táppénze egyharmadát hozzájárulás címen megfizetni. Korkedvezmény biztosítási járulék A foglalkoztató a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott, saját jogú nyugdíjasnak nem minősülő biztosított után 13% járulékot fizet a társadalombiztosítási járulékon felül, amelynek a hatályos törvényi előírások alapján meghatározott részét a központi költségvetés átvállalja. Általánostól eltérő járulékfi zetési szabályok Kirendelés és munkaerő kölcsönzés (Tbj 4. a) 7. alpont): ha a biztosított foglalkoztatására kirendelés alapján kerül sor, és a munkáltatók megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét és az ezzel járó közterheket az a munkáltató fizeti, amelyhez a munkavállalót kirendelték, akkor a bejelentési-, nyilvántartási kötelezettség, továbbá a járulék megállapításának, bevallásának és megfizetésének kötelezettsége azt a munkáltatót terheli, amelyhez a munkavállalót kirendelték. Start kártyával rendelkező biztosított foglalkoztatása (Tbj. 26. (8)): a kedvezményre jogot adó magánszemély a teljes járulékalapot képező jövedelem után fizet járulékot és tagdíjat, ezért teljes értékű ellátást kap. A munkáltató a felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében a legfeljebb a minimálbér kétszeresének, minden más esetben a másfélszeres összegig veheti igénybe a kedvezményt. Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (EKHO): a évi CXX tv. hatálya alá tartozó, abban meghatározott FEOR számú foglalkozások esetében a tevékenységet folytatójának választási lehetősége van, hogy a jövedelmének közterheit az Ekho törvény szabályai szerint fizesse meg. Szakmailag illetékes, illetve az önellenőrzés nyilvántartására kötelezett: Humán Szolgáltatás, Főkönyvelőségek Bevallás a) Nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek (Adónem kód: 125) Feladat: A magánszemélyhez nem köthető (természetbeni juttatás) kifizetések bevallásához szükséges tárgyidőszaki adatok MÁV szintű összegyűjtése átadása a Humán Szolgáltatás, IHIR rendszer részére havonta a , , , főkönyvi számlaszámok vonatkozásában. Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap Feladat: A tárgyidőszaki éé08 számú bevallás összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszak főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hónap 15.-e Feladat: A április havi és április hónapot követő bevallási időszakra vonatkozó önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a es főkönyvi számlaszámok vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap b) Egészségbiztosítási alapot megillető bevételek (Adónem kód: 124) Feladat: A magánszemélyhez nem köthető (természetbeni juttatás) kifizetések bevallásához szükséges tárgyidőszaki adatok MÁV szintű összegyűjtése és átadása az IHIR rendszer részére havonta a , , , , , , , , főkönyvi számlaszámok vonatkozásában. Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap

18 2230 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám Feladat: A tárgyidőszaki éé08 számú bevallás összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszaki főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hó 15.-e Feladat: A április havi és április hónapot követő bevallási időszakra vonatkozó önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a es főkönyvi számlaszámok vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap c) START-kártya kedvezményes járulékfizetések (Adónem kód: 186) Feladat: Az éé08 számú bevallás összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatainak KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszak főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hónap 15.-e Feladat: A április havi és április hónapot követő bevallási időszakra vonatkozó önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a as főkönyvi számlák vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/ önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap d) Korkedvezmény-biztosítási járulék (Adónem kód: 187) Feladat: A tárgyidőszaki éé08 számú bevallás összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszaki főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hónap 15.-e Feladat: Az önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a es főkönyvi számla vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap e) Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Adónem kódok: 190, 191, 192, 193) Feladat: A éé08 számú bevallás összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszak főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hónap 15.-e Feladat: A április havi és április hónapot követő bevallási időszakra vonatkozó önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a 4636-os főkönyvi számlák vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/ önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap

19 30. szám A MÁV Zrt. Értesítője 2231 f) Magánnyugdíjpénztári kötelezettség (Adónem kód: ) Feladat: Az éé08 számú bevallás összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatainak KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszak főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hónap 15.-e Feladat: A április havi és április hónapot követő bevallási időszakra vonatkozó önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a 4637-es főkönyvi számlák vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/ önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Pénzügyi teljesítés Feladat: az APEH különböző társadalombiztosítási járulék beszedési számláinak javára utalandó összegről adatszolgáltatás a KKO részére Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap Feladat: a tárgyidőszaki különadó utalásának kérése a TPF-től Határidő: a fizetés esedékességét megelőző munkanap Feladat: a tárgyidőszaki különadó összegének utalása a KKO-tól kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően. Felelős: TPF Határidő: a kifizetés hónapját követő hónap 12.-e Főkönyvi könyvelés Feladat: a tárgyidőszaki társadalombiztosítási járulékok pénzügyi teljesítésének könyvelése Felelős: Központi Főkönyvelőség Határidő: a bankbizonylat kézhezvételének napja Munkaadói járulék (Adónem kód: 144) Járulék-kötelezettség Alanya: a munkaadó. Alapja: a társadalombiztosítási járulékalap. Mértéke: a minimálbér kétszeresének megfelelő jövedelemig 1,0%, az ezt meghaladó részre 3%. Szakmailag illetékes, illetve az önellenőrzés nyilvántartására kötelezett: Humán Szolgáltatás, Főkönyvelőségek Bevallás Feladat: A magánszemélyhez nem köthető (természetbeni juttatás) kifizetések bevallásához szükséges tárgyidőszaki adatok MÁV szintű összegyűjtése, valamint átadása a Humán Szolgáltatás, IHIR rendszer részére történő átadása havonta a , főkönyvi számlák vonatkozásában. Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap Feladat: A tárgyidőszaki éé08 számú bevallás összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszak főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hó 15.-e Feladat: A április havi és április hónapot követő bevallási időszakra vonatkozó önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a 4634-es főkönyvi számlák vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/ önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Pénzügyi teljesítés Feladat: az APEH munkaadói járulék beszedési számla javára utalandó összegről adatszolgáltatás a KKO részére Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap

20 2232 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám Feladat: a tárgyidőszaki különadó utalásának kérése a TPF-től Határidő: a fizetés esedékességét megelőző munkanap Feladat: a tárgyidőszaki különadó összegének utalása a KKO-tól kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően. Felelős: TPF Határidő: a kifizetés hónapját követő hónap 12.-e Főkönyvi könyvelés Feladat: a tárgyidőszaki munkaadói járulék pénzügyi teljesítésének könyvelése Felelős: Központi Főkönyvelőség Határidő: a bankbizonylat kézhezvételének napja Munkavállalói járulék (Adónem kód: 145) Járulékkötelezettség Alanya: magánszemély munkavállaló. Alapja: az egészségbiztosítási járulékalap. Egyidejűleg több munkaviszony után is fennállhat munkavállalói járulékfizetési kötelezettség. Mértéke: 1,5%. Szakmailag illetékes, illetve az önellenőrzés nyilvántartására kötelezett: Humán Szolgáltatás, Főkönyvelőségek Bevallás Feladat: az éé08 számú bevallás összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Feladat: A tárgyidőszak főkönyvben könyvelt helyesbítő éé08 számú bevallás szerkezetének megfelelő összeállítása, kitöltése, egyeztetése, a hibák javítása az IHIR által. Az ellenőrzött, APEH felé küldhető magánszemély adatok KKO részére történő átadása. Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: tárgyhót követő hónap 15.-e Feladat: A április havi és április hónapot követő bevallási időszakra vonatkozó önrevíziós adatok MÁV szintű összegyűjtése, illetve az adott időszakokra vonatkozó önellenőrzési pótlék összegének megállapítása a 4635-ös főkönyvi számlák vonatkozásában. Az adatok berögzítése az IHIR által átadott éé08 számú helyesbítő/ önrevíziós bevallás állományába. Határidő: a bevallás esedékességét megelőző 1. munkanap Pénzügyi teljesítés Feladat: az APEH munkavállalói járulék beszedési számla javára utalandó összegről adatszolgáltatás a KKO részére Felelős: Humán Szolgáltatás Határidő: az IHIR főkönyvi feladását követő munkanap Feladat: a tárgyidőszaki különadó utalásának kérése a TPF-től Határidő: a fizetés esedékességét megelőző munkanap Feladat: a tárgyidőszaki különadó összegének utalása a KKO-tól kapott ügyirat rendelkezéseinek megfelelően. Felelős: TPF Határidő: a kifizetés hónapját követő hónap 12.-e Főkönyvi könyvelés Feladat: a tárgyidőszaki munkavállalói járulék pénzügyi teljesítésének könyvelése Felelős: Központi Főkönyvelőség Határidő: a bankbizonylat kézhezvételének napja Egészségügyi hozzájárulás (Adónem kód: 152, 153) Adókötelezettség Tételes egészségügyi hozzájárulás: Alapja: a kifizetőt terheli, a természetes személlyel fennálló, törvényben felsorolt jogviszonyok alapján, illetve járadék, támogatás folyósítása esetén. A természetes személy egyidejűleg fennálló több jogviszonya esetén is csak egy jogviszony után kell megfizetni. A törvény szabályozza, hogy a fizetési kötelezettség melyik foglalkoztatót terheli. Mértéke: Ft/fő/hó, amennyiben az alapul szolgáló jogviszony nem áll fenn egész hónapban, akkor naptári napokra kell megfizetni. Százalékos egészségügyi hozzájárulás: Alapja: az Art szerinti munkáltatót, illetve kifizetőt terheli az általa a személyi jövedelemadó törvény szerint belföldi illetőségű magánszemélynek juttatott, az összevont adóalapba tartozó, az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett összeg után. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik, vagy a kifizetőt nem terheli adólevonási kötelezettség, akkor a jövedelmet szerző állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Nem kell megfizetni a százalékos mértékű hozzájárulást a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díjban részesülök, keresőképtelen, fizetés nélküli szabadság, GYES, ápolási díj, gyermeknevelési támogatás esetén

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0708A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0A0001C A javítani

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

18. szám 123. évfolyam 2008. június 20. TARTALOM. Utasítások

18. szám 123. évfolyam 2008. június 20. TARTALOM. Utasítások 18. szám 123. évfolyam 2008. június 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 26/2008. (VI. 20. MÁV Ért. 18.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Portfoliókezelési

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma.

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. július 01-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2009. március 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek megnevezése száma 1. NAV Társasági adó bevételi 10032000-01076019 101 2. NAV Személyi

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

- számla (adónemkód) nyitása, illetve számla (adónemkód) megnevezésének módosítása esetén eltérő (piros) színnel és félkövéren,

- számla (adónemkód) nyitása, illetve számla (adónemkód) megnevezésének módosítása esetén eltérő (piros) színnel és félkövéren, Adóbevallás 2012: NAV (Apeh) számlaszámok az adó befizetéséhez 2012-ben. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével

Részletesebben

Könyvelõ Veresegyház és Budapest területén

Könyvelõ Veresegyház és Budapest területén APEH számlaszámok 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek Sor-szám Megnevezés Költségvetési számla száma Adónemkód 1. Társasági adó 10032000-01076019 101 2. Személyi jövedelemadó

Részletesebben

Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma

Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2009. január 1-jétől érvényes jegyzéke 1. Kötelezettség jellegű

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. szeptember 27-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 29-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. június 4-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy az

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

2. számú melléklet nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok

2. számú melléklet nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport Az elektronikus adó- és járulékbevallások szabályai 2006-2007 dr Zsohár Istvánné Az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására kötelezett minden kifizető és munkáltató (ideértve az egyéni vállalkozónak

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. december 4-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 208A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a. számú bevalláshoz Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 33. (5) bekezdésében foglaltak alapján az elõtársaságoknak azokról az adókról és járulékokról,

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 0708M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 0A0001C Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) 001A 002A Próba (csak

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

KÖZPONTOSÍTOTT RENDSZER ILLETMÉNY-SZÁMFEJTÉSI KIRA SZERVEZETI ADATOK

KÖZPONTOSÍTOTT RENDSZER ILLETMÉNY-SZÁMFEJTÉSI KIRA SZERVEZETI ADATOK KÖZPONTOSÍTOTT ILLETMÉNY-SZÁMFEJTÉSI RENDSZER KIRA SZERVEZETI ADATOK Könyvelés-finanszírozás Könyvelés-finanszírozás Könyvelési listák fajtái: Tételes kimutatás napi kötelezettségvállalásról Tételes

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)

Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-) APEH Közép-magyarországi FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT Oldal: 1 Nem 101 TÁRSASÁGI ADÓ nem száma: 10032000-01076019 2008.01.01 Nyitóegyenleg - 120 000 2008.06.02 köt.nem tart.bevallás 0 2008.07.21 előleg bevallás

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 22908078 VPID Adózó neve FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 1084356334 KR érkeztetési szám 518124715201501121519470999

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Örömmel értesítjük, hogy elkészítettük az Ön által használt ügyviteli szoftver legújabb változatát.

Örömmel értesítjük, hogy elkészítettük az Ön által használt ügyviteli szoftver legújabb változatát. TISZTELT PARTNERÜNK! Örömmel értesítjük, hogy elkészítettük az Ön által használt ügyviteli szoftver legújabb változatát. KULCS BÉR 2008 MÁRCIUS/4 A telepítés oly módon történhet, mint a program vagy a

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2013/2014. II. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 2. Előleg és barter 1999 augusztus (mod. 2009.07.) Előleg Az előleg ÁFA köteles

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 25036756 VPID Adózó neve ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 1477226150 KR érkeztetési szám 518124715201601111636746610 Beküldő

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta A-LOGIC INVEST BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta A-LOGIC INVEST BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 13647744 VPID Adózó neve A-LOGIC INVEST BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAV iktatószám 1041289019 KR érkeztetési szám

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben