18. szám 123. évfolyam június 20. TARTALOM. Utasítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "18. szám 123. évfolyam 2008. június 20. TARTALOM. Utasítások"

Átírás

1 18. szám 123. évfolyam június 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 26/2008. (VI. 20. MÁV Ért. 18.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Portfoliókezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 13/2008. (IV. 11. MÁV Ért. 10) VIG. sz. utasításban foglaltak végrehajtásáról és ütemezéséről... 4/2008. (VI. 20. MÁV Ért. 18.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg ellátásáról szóló 56/2003. (MÁV Ért. 15) EBKF-Pg.F. sz. utasítás módosításáról... Oldal /2008. (VI. 20. MÁV Ért. 18.) PÁVIGH. sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a havi adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének eljárási ügyrendjérő... Egyéb közlemények A MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtárba újonnan érkezett UIC döntvények... A MÁV Zrt. Szabványügyi Központ közleménye... Oldal Utasítások 26/2008. (VI. 20. MÁV Ért. 18.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Portfoliókezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 13/2008. (IV. 11. MÁV Ért. 10) VIG. sz. utasításban foglaltak végrehajtásáról és ütemezéséről A MÁV Zrt. vezérigazgatója elfogadta a MÁV Zrt. Portfoliókezelési szabályzatának kiadásáról szóló 13/2008. (IV. 11. MÁV. Ért. 10.) VIG. sz. vezérigazgatói utasításhoz kapcsolódó, jelen utasítás mellékletét képező A Portfoliókezelési szabályzat szerint a MÁV Zrt. szakterületeinek bevonásával ellátandó feladatok ütemezése című ütemtervet. Az ütemterv jelen utasítással kerül kiadásra. Ezen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is értelemszerűen alkalmazni kell. Heinczinger István s. k. vezérigazgató

2 1270 A MÁV ZRt. Értesítője 18. szám A Portfoliókezelési szabályzat szerint a MÁV Zrt. szakterületeinek bevonásával ellátandó feladatok ütemezése Sorszám 1 Képviselő Testületi tagok visszahívása Humánerőforrás Igazgatóság Feladat Felelős szervezeti egység Határidő 2 A DHL módosítása a 16/2008.(03.18.) számú IG határozat 3. pontja szerint 3 A portfolió stratégiai csoportosításának felülvizsgálata 4 A Portfoliókezelési szabályzat végrehajtásáról szóló éves beszámoló elkészítése a MÁV Zrt. Igazgatósága számára 5 A bázis portfolióhoz tartozó vállalatok éves beruházási terveinek beterjesztése jóváhagyásra a MÁV Zrt. Igazgatósága számára 6 A portfolióról vezetendő elektronikus nyilvántartás kialakítása, és naprakész vezetése 7 Az új társaság alapításához kapcsolódó feladatok folyamatábrájának és tartalmi kérdéseinek összefoglalása 8 Működő társaságban üzletrész szerzéséhez, illetve üzletrész növeléséhez kapcsolódó feladatok folyamatábrájának és tartalmi kérdéseinek összefoglalása 9 Üzletrész értékesítéséhez kapcsolódó feladatok folyamatábrájának és tartalmi kérdéseinek összefoglalása 10 Társaság megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok folyamatábrájának és tartalmi kérdéseinek összefoglalása Humánerőforrás Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Központi Kontrolling Főosztály Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Közreműködő szervezeti egység május 15. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság június 1. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Megjegyzés július 31. Évente aktuális feladat július 31. Évente aktuális feladat október 31. Bázis portfolióba tartozó vállalkozások vezetői, gazdasági vezetői szeptember 30. Infokommunikációs Igazgatóság július július július július 15. Évente aktuális feladat

3 18. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1271 Sorszám 11 Ingatlan projekttársaságok alapításához, értékesítéséhez, megszüntetéséhez, ingatlan projekttársaságokban üzletrész szerzéséhez kapcsolódó feladatok folyamatábrájának és tartalmi kérdéseinek összefoglalása Feladat Felelős szervezeti egység Határidő 12 Létesítő okirati minták kialakítása társasági formánként 13 Létesítő okiratban szabályozásra kerülő értékhatárok meghatározása társaságonként Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Közreműködő szervezeti egység július 15. Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Jogi Igazgatóság július 15. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Pénzügyi Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság június 30. A portfolió gazdasági vezetői Pénzügyi Igazgatóság 14 Igazgatósági ügyrend minta kialakítása Jogi Igazgatóság július 15. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság 15 Felügyelő Bizottsági ügyrend minta kialakítása 16 Létesítő okiratok módosítása a jóváhagyott minták alapján 17 Szindikátusi szerződések felülvizsgálata, és módosítása / felmondása / közös megegyezéssel történő módosítása / megszűntetése 18 A társaságok belső szabályzatai közül a Működési és Szervezeti Szabályzat kialakítása Jogi Igazgatóság július 15. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság augusztus 31. Jogi Igazgatóság július 30. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság A portfolió vezetői Humánerőforrás Igazgatóság Megjegyzés Jóváhagyja: portfolió-kezelési általános vezérigazgatóhelyettes Jóváhagyja: portfolió-kezelési általános vezérigazgatóhelyettes Jóváhagyja: portfolió-kezelési általános vezérigazgatóhelyettes július 30. A portfolió vezetői Jóváhagyja: portfolió-kezelési általános vezérigazgatóhelyettes

4 1272 A MÁV ZRt. Értesítője 18. szám Sorszám 19 A társaságok belső szabályzatai közül a Számviteli politika minta kialakítása Feladat Felelős szervezeti egység Határidő 20 A társaságok belső szabályzatai közül a Javadalmazási és premizálási szabályzat minta kialakítása 21 A társaságok belső szabályzatai közül a Szerződéskötési szabályzat minta kialakítása 22 A társaságok belső szabályzatai közül a Üzleti tervezési és kontrolling szabályzat minta kialakítása 23 A társaságok belső szabályzatainak elkészítése / módosítása és tulajdonosi elfogadása a jóváhagyott minták alapján 24 Az egyes társaságoknál tulajdonosi képviseletet (IG, FB) ellátó személyekkel, illetve a portfoliómenedzserekkel szemben támasztott általános, illetve társaságonként egyedi ismeretek, képességek és tulajdonságok meghatározása és az ehhez kapcsolódó értékelő, elemző rendszer kialakítása 25 Az alkalmazásban lévő portfoliómenedzserek értékelése, szükséges minőségi cserék végrehajtása Közreműködő szervezeti egység Megjegyzés Pénzügyi Igazgatóság szeptember 30. A portfolió vezetői Jóváhagyja: portfolió-kezelési általános vezérigazgatóhelyettes Humánerőforrás Igazgatóság Központi Kontrolling Főosztály Központi Kontrolling Főosztály Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Humánerőforrás Igazgatóság Humánerőforrás Igazgatóság július 30. A portfolió vezetői Jóváhagyja: portfolió-kezelési általános vezérigazgatóhelyettes augusztus 31. A portfolió vezetői Jóváhagyja: portfolió-kezelési általános vezérigazgatóhelyettes augusztus 31. A portfolió vezetői Jóváhagyja: portfolió-kezelési általános vezérigazgatóhelyettes augusztus 15. Az érintett társaságok vezetői A mintaszabályzat elkészítésért szakmailag felelős szervezeti egységek július 30. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság augusztus 31. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság

5 18. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1273 Sorszám 26 Az egyes társaságoknál tulajdonosi képviselet ellátására (IG, FB), illetve a portfoliómenedzseri munkakör betöltésére alkalmas humán portfolió kialakítása Feladat Felelős szervezeti egység Határidő 27 A portfolió elemeinél működő igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok személyét, tiszteletdíjaik összegét, megbízatásuk időtartamát tartalmazó nyilvántartás és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályok kialakítása 28 A portfoliótársaságok Igazgatóságaihoz és Felügyelő Bizottsági tagjaihoz kapcsolódó személyi döntések (megbízás, díjazás) előkészítése 29 A portfoliómenedzserek általános és egyedi éves képzési tervének kialakítása, a képzés megszervezése, lebonyolítása 30 Az egyes társaságok első számú vezetőivel szemben támasztott általános, illetve társaságonként egyedi ismeretek, képességek és tulajdonságok meghatározása és az ehhez kapcsolódó értékelő, elemző rendszer kialakítása 31 A vezetői feladatok ellátására alkalmas humán portfolió kialakítása 32 A portfolió első számú vezetőinek személyét, javadalmazásuk mértékét és megbízatásuk időtartamát tartalmazó nyilvántartás és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályok kialakítása Humánerőforrás Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Humánerőforrás Igazgatóság Humánerőforrás Igazgatóság Humánerőforrás Igazgatóság Humánerőforrás Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Közreműködő szervezeti egység Megjegyzés szeptember 30. Folyamatos feladat június 30. Humánerőforrás Igazgatóság Megbízatás lejártát megelőzően minimum két hónappal, illetve rendkívüli esetben azonnal Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság december 31. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság július 30. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság szeptember június 30. Humánerőforrás Igazgatóság Évente aktuális feladat Évente aktuális feladat

6 1274 A MÁV ZRt. Értesítője 18. szám Sorszám 33 A portfoliótársaság első számú vezetőjéhez kapcsolódó személyi döntések (megbízás, díjazás) előkészítése Feladat Felelős szervezeti egység Határidő 34 A portfolió első számú vezetői általános és egyedi éves képzési tervének kialakítása, a képzés megszervezése, lebonyolítása 35 A portfoliótársaságok első számú vezetői megbízásának formájának (munkaszerződés / megbízási szerződés), a szerződésben szabályozandó kérdések körének, valamint a szabályozás módjának egységesítése 36 A portfoliótársaságok első számú vezetői szerződéseinek módosítása a kialakított egységes szabályok szerint 37 A portfoliótársaságok első számú vezetői egységes szerződéseinek jogszabályi változásokhoz igazított karbantartása 38 A portfoliótársaságok első számú vezetőinek premizálására, és a teljesítmény értékelésére vonatkozó szabályok meghatározása 39 A portfolió első számú vezetői prémiumkiírására vonatkozó alapítói döntés előkészítése 40 A portfolió első számú vezetői prémiumteljesítésének féléves értékelésére vonatkozó alapítói döntés előkészítése 41 A portfolió első számú vezetői prémiumteljesítésének éves értékelésére vonatkozó alapítói döntés előkészítése 42 A portfolió éves és középtávú tervezési szabályainak összeállítása Humánerőforrás Igazgatóság Humánerőforrás Igazgatóság Humánerőforrás Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Humánerőforrás Igazgatóság Humánerőforrás Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Központi Kontrolling Főosztály Megbízatás lejártát megelőzően minimum fél évvel, illetve rendkívüli esetben azonnal Közreműködő szervezeti egység Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság december 31. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság június 15. Jogi Igazgatóság július 15. Humánerőforrás Igazgatóság Jogszabályi változás esetén Megjegyzés Évente aktuális feladat Évente aktuális feladat június 15. Évente aktuális feladat Üzleti terv elfogadását követő 30 napon belül IG, FB Humánerőforrás Igazgatóság augusztus 31. első számú vezető, IG, FB Humánerőforrás Igazgatóság február 28. első számú vezető, IG, FB Humánerőforrás Igazgatóság Évente aktuális feladat Évente aktuális feladat Évente aktuális feladat július 30. Évente aktuális feladat

7 18. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1275 Sorszám 43 A portfolió éves és középtávú tervezési folyamatainak koordinálása 44 A portfolió éves tervei alapján az egyes társaságokhoz kapcsolódó várható tulajdonosi döntések, intézkedések felmérése 45 A portfolió éves tervei alapján a MÁV Csoport működési optimumát szolgáló érdekeltségi rendszer kialakítása és karbantartása Feladat Felelős szervezeti egység Határidő 46 A portfolió éves tervei alapján a vállalatcsoport működését befolyásoló jogszabályok módosítására vonatkozó igények összegyűjtése 47 A MÁV Csoport és a többségi portfolió teljesítményének értékeléséhez felhasználható, hazai és nemzetközi piaci öszszehasonlító adatok körének meghatározása, folyamatos gyűjtése, a változások elemző értékelése 48 A MÁV Csoport és a többségi portfolió havi, negyedéves, és tárgyévi várható beszámolási és adatszolgáltatási rendjének, a beszámolók elemző-értékelő rendszerének kialakítása, majd működtetése 49 Összefoglaló jelentések készítése a MÁV Csoport negyedéves és várható éves teljesítményeiről 50 A MÁV Csoport és a többségi portfolió tárgyévet követő év havi bontású üzleti tervének elkészítése 51 A MÁV Csoport és a többségi portfolió tárgyévet követő évre vonatkozó üzleti terveinek kockázatait is elemző-értékelő rendszer kialakítása Központi Kontrolling Főosztály Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Központi Kontrolling Főosztály Központi Kontrolling Főosztály Központi Kontrolling Főosztály Központi Kontrolling Főosztály Központi Kontrolling Főosztály Közreműködő szervezeti egység december 31. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Megjegyzés Évente aktuális feladat január 31. Évente aktuális feladat január 31. Évente aktuális feladat január 31. Jogi Igazgatóság Évente aktuális feladat november 30. A portfolió gazdasági vezetői IG, FB szeptember 30. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság május 27. A portfolió gazdasági vezetői Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság december 31. A portfolió gazdasági vezetői Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság december 31. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Folyamatos feladat Negyedévente aktuális feladat

8 1276 A MÁV ZRt. Értesítője 18. szám Sorszám 52 A MÁV Csoport és a többségi portfolió kontrolling rendszere működtetésének bázisául szolgáló informatikai rendszer kialakításának, fejlesztésének és üzemeltetésének irányítása 53 A MÁV Csoportot és a többségi portfoliót érintő pénzügyi együttműködési rendszer kialakítása 54 A MÁV Zrt. menedzsmentje által negyedévente a MÁV Csoport és a többségi portfolióba tartozó meghatározó társaságok igazgatósági és felügyelő bizottsági elnökeinek, a MÁV Csoport aktuális és várható teljesítményeiről, célkitűzéseiről és feladatairól nyújtandó tájékoztatás tartalmának összeállítása 55 A Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Portfolió-kezelési Szabályzat szerinti szervezetének kialakítása Feladat Felelős szervezeti egység Határidő Központi Kontrolling Főosztály Közreműködő szervezeti egység december 31. Infokommunikációs Igazgatóság, Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Pénzügyi Igazgatóság szeptember 30. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság Központi Kontrolling Főosztály Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság szeptember 30. Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság augusztus 31. Megjegyzés Folyamatos feladat Negyedévente aktuális feladat

9 18. szám A MÁV ZRt. Értesítője /2008. (VI. 20. MÁV Ért. 18.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg ellátásáról szóló 56/2003. (MÁV Ért. 15) EBKF-Pg.F. sz. utasítás módosításáról A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg ellátásról szóló 56/2003. (MÁV Ért. 15.) EBKF- Pg.F utasítás 7.) pontjában foglaltak helyett a MÁV ZRt. és a F-O Optika-Fotó Kft. közötti szerződés 5. sz. módosításnak megfelelően hó 06-tól kezdődően a következőket kell alkalmazni: 7. A képernyő előtti éleslátást biztosító szemüvegek árai (ÁFA-val együtt) hó 06-tól: 1. csomagként egyfókuszú műanyag szemüveglencse pár + szemüvegkeret: 5.181,- Ft. 2. csomagként Business műanyag szemüveglencse pár + szemüvegkeret: ,- Ft. 3. csomagként bifokális műanyag munkaszemüveglencse pár + szemüvegkeret: ,-Ft. 4. csomagként progresszív műanyag munkaszemüveg-lencse pár + szemüvegkeret: ,-Ft. A fenti árak magukban foglalják a szemüvegek elkészítésének munkadíját is. Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a 4/2007. (V. 11. MÁV Ért. 17.) ÜÁVIGH. sz. utasítás hatályát veszti. Dr. Mosóczi László s. k. üzletági általános vezérigazgató-helyettes 1. sz. melléklet A MÁV Zrt. többségi tulajdonát képező vállalatok listája 1. Józsefváros Pályaudvar Kft Budapest, Salgótarjáni út Kelenföld Pályaudvar Kft Budapest, Andrássy út MÁV Debreceni JJ Kft Debrecen, Hét vezér u. 24/b. 4. MÁV FKG Kft Jászkísér, Jászladányi út MÁV GÉP Kft Budapest, Kőér u. 2/b. 6. MÁV IK Kft Budapest, Fiumei u MÁV Jegynyomda Kft Budapest, Podmaniczky u MÁV KERT Kft Budapest, Kolozsvári u. 9. MÁV KFV Kft Budapest, Péceli út MÁV Lokomotív Hotels Zrt Budapest, Teleki B. u MÁV Nosztalgia Kft Budapest, Jókai u MÁV-START Személyszállító Zrt Budapest, Kerepesi út MÁV Szolnoki JJ. Kft Szolnok, Kőrösi út MÁV Vagon Kft Székesfehérvár, Takarodó u MÁV Vasútőr Kft Budapest, Kerepesi út Rákosrendező Pályaudvar Kft Budapest, Teréz krt Záhony HŐTÁV Kft Budapest, Haller u Záhony PORT (ZáLoRa) Zrt Záhony, Európa tér MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt 1062 Budapest, Andrássy út MÁV-GÉPÉSZET Vasútijármű Fenntartó és Javító Zrt Budapest, Andrássy út

10 1278 A MÁV ZRt. Értesítője 18. szám 2. sz. melléklet CÍMLISTA* Ofotért Szaküzletek Budapesten IR.SZ VÁROS CÍM TELEFON NY:H-P SZO VA 1026 BUDAPEST SZILÁGYI E. FASOR BUDAPEST MARGIT KRT BUDAPEST FLÓRIÁN TÉR BUDAPEST ISTVÁN U BUDAPEST ÁRPÁD ÚT BUDAPEST BAJCSY ZS. ÚT BUDAPEST KÁROLY KRT BUDAPEST KÁROLYI M. U BUDAPEST SZT. ISTVÁN KRT BUDAPEST ANDRÁSSY ÚT BUDAPEST RÁKÓCZI ÚT BUDAPEST ERZSÉBET KRT BUDAPEST RÁKÓCZI ÚT BUDAPEST JÓZSEF KRT BUDAPEST BORÁROS TÉR BUDAPEST LIGET TÉR BUDAPEST BARTÓK B. ÚT BUDAPEST BARTÓK B. ÚT BUDAPEST OKTÓBER HUSZONHARMADIKA U BUDAPEST JAKOBINUSOK TERE 4/A BUDAPEST ALKOTÁS U BUDAPEST HEGEDŰS GYULA U BUDAPEST VÁCI ÚT BUDAPEST ÖRS VEZÉR TÉR BUDAPEST FERIHEGYI ÚT BUDAPEST ÜLLŐI ÚT BUDAPEST KOSSUTH L. U * Szerződéskötés idején érvényes adatok, a nyitva tartás ideje változhat

11 18. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1279 CÍMLISTA* Ofotért Szaküzletek vidéken IR.SZ VÁROS CÍM TELEFON NY:H-P SZO VA 5600 BÉKÉSCSABA ANDRÁSSY ÚT DEBRECEN PIAC U DEBRECEN KÁLVIN TÉR DUNAÚJVÁROS DÓZSA GYÖRGY ÚT 4/B EGER ÉRSEK U EGER TÁRKÁNYI BÉLA U GYÖNGYÖS FŐ TÉR GYŐR BAROSS U HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ANDRÁSSY U KAPOSVÁR FŐ U KAPOSVÁR FŐ U KECSKEMÉT ARANY J. UTCA KECSKEMÉT RÁKÓCZI ÚT MISKOLC CORVIN U MISKOLC ANDRÁSSY UTCA NAGYKANIZSA FŐ ÚT NYÍREGYHÁZA KOSSUTH TÉR OROSHÁZA KOSSUTH L. U PÉCS NAGY LAJOS KIRÁLY ÚT PÉCS LÁNC U. 2/B SALGÓTARJÁN RÁKÓCZI ÚT SIÓFOK HOCH JÁNOS KÖZ SOPRON VÁRKERÜLET SZEGED KÁRÁSZ U SZEGED TISZA L. KRT SZEGED KELEMEN UTCA SZÉKESFEHÉRVÁR FŐ. U SZEKSZÁRD SZÉCHENYI U

12 1280 A MÁV ZRt. Értesítője 18. szám IR.SZ VÁROS CÍM TELEFON NY:H-P SZO VA 5000 SZOLNOK BAROSS U SZOMBATHELY FŐ TÉR SZOMBATHELY HONVÉD U TATABÁNYA KOMÁROMI U VESZPRÉM KOSSUTH L.UTCA ZALAEGERSZEG KOSSUTH U ZALAEGERSZEG KOSSUTH U Szerződéskötés idején érvényes adatok, a nyitva tartás ideje változhat CÍMLISTA* Vision Express hálózat Budapesten és vidéken IR.SZ VÁROS CÍM TELEFON NY:H-P SZO VA 1027 BUDAPEST MARGIT KRT BUDAPEST KOLOSY TÉR 1/A BUDAPEST KÁROLY KRT BUDAPEST VÁCI U BUDAPEST ANDRÁSSY ÚT BUDAPEST VÁCI ÚT BUDAPEST MÚZEUM KRT BUDAPEST KEREPESI ÚT BUDAPEST KOPPÁNY U BUDAPEST ÖRS VEZÉR TÉR BUDAPEST BARTÓK BÉLA ÚT BUDAPEST ALKOTÁS U BUDAPEST NYUGATI TÉR BUDAPEST VÁCI ÚT BUDAPEST SZENTMIHÁLYI ÚT

13 18. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1281 IR.SZ VÁROS CÍM TELEFON NY:H-P SZO VA 1191 BUDAPEST ÜLLŐI ÚT BUDAPEST MÁRTÍROK ÚTJA BUDAPEST RÁKÓCZI F. ÚT IR.SZ VÁROS CÍM TELEFON NY:H-P SZO VA 2040 BUDAÖRS KINIZSI U DEBRECEN SZÉCHENYI U EGER TÖRVÉNYHÁZ U GYŐR BAROSS U KECSKEMÉT PETŐFI SÁNDOR U MISKOLC SZÉCHENYI U NYÍREGYHÁZA JÓKAI MÓR TÉR PÉCS KIRÁLY U SOPRON VÁRKERÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR KOSSUTH U TATABÁNYA GYŐRI ÚT VECSÉS MARKET CENTRAL FERIHEGY * Szerződéskötés idején érvényes adatok, a nyitva tartás ideje változhat

14 1282 A MÁV ZRt. Értesítője 18. szám 13/2008. (VI. 20. MÁV Ért. 18.) PÁVIGH. sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a havi adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének eljárási ügyrendjérő 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az adózás rendjéről szóló évi XCII. évi törvényben (továbbiakban Art.) meghatározott havi adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének egységes eljárási folyamatának kialakítása és kötelező végrehajtása. 2.0 HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA Az utasítás hatálya kiterjed Az utasítás hatálya kiterjed a Humán Szolgáltatásra, Kontrolling és Kompenzációs Főosztályra, Főkönyvelőségekre és a hozzájuk tartozó könyvelő egységekre, Számviteli Főosztály Költségvetési Kapcsolatok Osztályára (továbbiakban KKO) FELELŐSSÉG Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Számviteli Főosztály főosztályvezetője a felelős. Az utasítás csak a Humán vezérigazgató-helyettes jóváhagyásával adható ki és módosítható. Az utasításban foglaltak maradéktalan végrehajtásáért a 2.1. pontban hivatkozott szervezetek vezetői a felelősek. 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Az utasításban szereplő fogalom meghatározások megegyeznek az Art. értelmezéseivel. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. FELELŐSSÉGI KÖRÖK Főkönyvi számlák január hónaptól az egyes szervezetek kizárólag meghatározott főkönyvi számlákra könyvelhetnek. Továbbá ezen számlák forgalmáért, az analitika vezetéséért, egyeztetéséért, ellenőrzéséért, a szükséges javítások elvégzéséért, egyezőségéért, a leltárak elkészítéséért is teljes körű felelősséggel tartoznak Az IHIR felelősségi körébe tartozó főkönyvi számlák: 462,111 Összevont adóalapot terhelő személyi jövedelemadó 462,121 Különadózó jövedelmek utáni személyi jövedelemadó 462,13 Előző évi személyi jövedelemadó elszámolási számla 462,2321 Egyéb természetbeni juttatások utáni személyi jövedelemadó 462,2323 Egyéb természetbeni juttatások utáni személyi jövedelemadó 54% 462,2351 Munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás 463,21 Magánszemélyek különadó elszámolási számla 463,22 Előző évi különadó elszámolási számla 463,3111 Tételes egészségügyi hozzájárulás teljes munkaidőben foglalkoztatottak után 463,3112 Tételes egészségügyi hozzájárulás részmunkaidőben foglalkoztatottak után 463,3211 Százalékos egészségügyi hozzájárulás 463,411 Munkaadói járulék kötelezettség 463,421 Magánszemélyhez nem köthető munkaadói járulék kötelezettség 463,51 Munkavállalói járulék kötelezettség 463,53 Munkavállalói járulék kötelezettség 1,5% 463,61 Kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (20%) 463,62 Magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (15%) 463,63 Magánnyugdíjpénztár tagtól levont egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (11,1%) 463,64 Nyugdíjastól levont egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (11%) 463,65 Magánnyugdíjpénztár tagtól levont egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (15%) 463,72611 AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR)

15 18. szám A MÁV ZRt. Értesítője ,72612 AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72613 AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés(ihir) 463,72621 ALLIANZ Hungária Nyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72622 ALLIANZ Hungária Nyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72623 ALLIANZ Hungária Nyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72631 Aranykor Nyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72632 Aranykor Nyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72633 Aranykor Nyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72641 UNIQUA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72642 UNIQUA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72643 UNIQUA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72651 Budapest Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72652 Budapest Magánnyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72653 Budapest Magánnyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72661 AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénzár tagdíj (IHIR) 463,72662 AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénzár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72663 AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénzár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72671 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72672 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72673 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72681 Életút Első Országos Nyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72682 Életút Első Országos Nyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72683 Életút Első Országos Nyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72691 Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénzár tagdíj (IHIR) 463,72692 Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénzár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72693 Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénzár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72701 Évgyűrűk Magánnyugdíjpénzár tagdíj (IHIR) 463,72702 Évgyűrűk Magánnyugdíjpénzár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72703 Évgyűrűk Magánnyugdíjpénzár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72711 Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénzár tagdíj (IHIR) 463,72712 Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72713 Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72721 ING Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72722 ING Magánnyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72723 ING Magánnyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72731 MKB Nyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72732 MKB Nyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72733 MKB Nyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72741 OTP Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72742 OTP Magánnyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72743 OTP Magánnyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72751 Postás Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR)

16 1284 A MÁV ZRt. Értesítője 18. szám 463,72752 Postás Magánnyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72753 Postás Magánnyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72761 Premium Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72762 Premium Magánnyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72763 Premium Magánnyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72771 Quaestor Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72772 Quaestor Magánnyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72773 Quaestor Magánnyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72781 Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72782 Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72783 Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72791 VIT Nyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72792 VIT Nyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72793 VIT Nyugdíjpénztár pénzártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72801 K&H Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár tagdíj (IHIR) 463,72802 K&H Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár foglalkoztató tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,72803 K&H Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár pénztártag tagdíj kiegészítés (IHIR) 463,81111 Foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék 18% 463,81121 Foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék 21% 463,81131 Foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék 24% 463,81132 Magánszemélyhez nem köthető foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék 24% 463,81211 GYED, GYES utáni 8,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,81213 GYED, GYES utáni 9,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,81221 Munkavállalót terhelő 8,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,81223 Munkavállalót terhelő 9,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,81311 GYED, GYES utáni 0,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,81313 GYED, GYES utáni 1,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,81321 Munkavállalót terhelő 0,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,81323 Munkavállalót terhelő 1,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék 463,82111 Foglalkoztatót terhelő 11%-os mértékű egészségbiztosítási járulék 463,82121 Foglalkoztatót terhelő 7%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék 463,82122 Foglalkoztatót terhelő 4%-os pénzbeni egészségbiztosítási járulék 463,82131 Foglalkoztatót terhelő 5%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék 463,82132 Foglalkoztatót terhelő 3%-os pénzbeni egészségbiztosítási járulék 463,82141 Foglalkoztatót terhelő 4,5%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék 463,82142 Foglalkoztatót terhelő 0,5%-os pénzbeni egészségbiztosítási járulék 463, Magánszemélyhez nem köthető foglalkoztatót terhelő 4,5%-os egbizt. járulék 463, Magánszemélyhez nem köthető foglalkoztatót terhelő 0,5%-os egbizt.járulék 463,82211 Magánszemélyt terhelő 4%-os mértékű egészségbiztosítási járulék 463,82221 Magánszemélyt terhelő 4%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék 463,82222 Magánszemélyt terhelő 2%-os pénzbeni egészségbiztosítási járulék 463,82231 Magánszemélyt terhelő 4%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék 463,82232 Magánszemélyt terhelő 3%-os pénzbeni egészségbiztosítási járulék

30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. TARTALOM. 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési

30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. TARTALOM. 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési 30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési általános

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. TARTALOM. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek 48. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2011. (IX. 9.) BM utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 2015/5. SZÁM 2015/5. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /5. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 3/2015. (V. 22.) OBH utasítás A bíróságok és gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.(VI.26.)

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Hírlevél 2006/04 Tartalomjegyzék: Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat Jogszabályok érintő törvényekről Rendezvény előzetes Oktatás, továbbképzés Harkányban

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

1. Személyi jövedelemadó

1. Személyi jövedelemadó Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár a fontos adóbevallási, adófizetési határidőkről - Bérkalkulátor 2011 / B Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről. Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszer a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére 3 TARTALOMJEGYZÉK I. A 2014. évi VBKJ rendszerrôl...................... 4 II. Nyilatkozattétel

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. TARTALOM 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 36/2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a megváltozott

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 24. szám 126. évfolyam 2011. november 11. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 45/2011. (XI. 11. MÁV Ért. 24.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. választható

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Tisztelt Adózó! Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Személyi jövedelemadó szempontjából Ezt a bevallást annak az egyéni vállalkozónak kell kitöltenie, aki - az adóévben a tevékenységét megszünteti,

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015.

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. 1 1 Bevezető... 3 2 A VBKJ keretösszeg... 3 3 A VBKJ rendszer főbb alapelvei... 3 4 Nyilatkozattétel ideje,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 15. szám 128. évfolyam 2013 május 3. utasítások 30/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programról. 31/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben