NAGY ÖSSZEOMLÁS 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGY ÖSSZEOMLÁS 2015"

Átírás

1 NAGY ÖSSZEOMLÁS 2015 április 16. csütörtök Ybl - Nagyelőadó A SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építőmérnöki Intézet, Mechanika és Tartószerkezetek Szakcsoport pályázatot hirdet hallgatói részére tartószerkezeti modell építésére A pályázat hagyományos célkitűzései: a 23. alkalommal megrendezése kerülő makaróni versenyre A hallgatók ízelítőt kapnak az optimális tartószerkezeti tervezés problémáiból, tervezői dilemmákból (szerkezetválasztás, funkció, forma, gazdaságosság összhangja) egy viszonylag könnyen átlátható feladat keretében. Emellett felhívjuk a hallgatók figyelmet a modellépítés fontosságára, amely a modern tervezés egyik alapeszköze. A verseny keretében kívánunk alkalmat teremteni a hallgatóknak leleményességük és statikai érzékük kibontakoztatására, képességeik felszínre hozására. A különböző megoldások és a törési kísérlet közös értékelésével hasznos ismereteket szerezhetnek a hallgatók, ezzel fejlesztve konstrukciós érzéküket. A modellépítési tevékenységet gondolatébresztőnek szánjuk a hasonló, valódi szerkezetek tervezési, gyártási és kivitelezési kérdéseinek megismeréséhez. A pályázaton való részvétel feltételei: A Kar hallgatói egyénileg és csoportosan (max 3 fő) is pályázhatnak. Csoportos pályázat esetén a Kar, legfeljebb 1 volt hallgatója is bevonható. 1 fő összesen (egyénileg és csoportosan) legfeljebb 2 modellel vehet részt a pályázaton. A pályázatra április 8.-án óráig kell jelentkezni a következő címre küldött levéllel: Csoportos jelentkezés esetén a levélben kérjük feltüntetni a csapattagok nevét, címét. A versenyen legfeljebb modell törési kísérletét tudjuk elvégezni, így a hallgatók csak abban az esetben vehetnek részt több modellel, ha a jelentkezők száma nem haladja meg a 15 főt a versenyre jelentkezés határidejéig, április 8.-án óráig. A modellt április 16.-án csütörtökön elkészült állapotban kell leadni között a szakcsoport szobájában, vagy között a dékáni hivatalban Jaksits Ilona Tanárnőnél. A modellek az alább részletezett kiírási feltételeknek feleljenek meg. A törőberendezés csak ezen geometriájú modellek terhelésére alkalmas, ezért az ettől eltérő modelleket nem tudjuk vizsgálni. A feladat leírása és a geometriai kötöttségek A feladat egy 110x110 mm alaplap-méretű 700 mm magas egyenes hasábba, mint határoló térfogatba helyezhető tetszés szerinti geometriájú térbeli rúdszerkezet (torony) elkészítése F Ed = 150 N (15 kg) nagyságú függőlegesen ható terhelésre. A törőberendezés összeállításáról és a modellek geometriai kötöttségeiről a kiíráshoz csatolt melléklet szolgál tájékoztatásul. Felső kiképzés: A modell tetejét úgy kell kialakítani, hogy a modellre 700 mm magasságban ráhelyezhető legyen egy 110x110 mm oldalhosszúságú merev falap, amely egyben a teher átadására is szolgál. Rúdszerkezet: A rúdszerkezet anyaga: csak a kereskedelemben kapható normál keresztmetszetű, maximum 4 mm átmérőjű henger és csőkeresztmetszetű száraztészta (spagetti, makaróni), amelyeket vegyesen is lehet alkalmazni. A tészta szilárdságát különböző módszerekkel növelni nem szabad (pl. ragasztóval, lakkal, festékkel történő átvonás; az üregek kitöltése; drótbetét behúzása stb.).

2 A rúdszerkezet geometriája, a rácsozat kialakítása akármilyen lehet, itt a készítő a megadott méreteken belül szabad kezet kap. Nem alkalmazható rúdköteg; minden rúd egy szál tésztából lehet. A párhuzamos tésztaszálak egymástól mért távolsága nem lehet kevesebb 1cm-nél. A szálak felületének egymástól mért távolsága, a csomóponttól 20 mm-re, nem lehet kisebb mint 5 mm (lásd az ábrát). Csomópontok, illesztések: A csomópontok kialakításához felhasználható: folyékony ragasztó (bármilyen) cérna, fonal cellux (szalagragasztó). Erőbevezetési helyek, támaszpontok: A szerkezet megtámasztási felületeinek környezetében, a csomópontok kiképzését különös gonddal kell végezni, hogy az erők bevezetési helyein, az esetleges lokális tönkremenetel elkerülhető legyen. Ügyelni kell arra, hogy a feltámaszkodó elemek egy síkban legyenek. Csekély pontatlanság nem okoz különösebb zavart. A pályázattal kapcsolatban Jaksits Ilona Tanárnő, a törőberendezés összeállításával kapcsolatban Tajta István Tanár úr tud tájékoztatást adni a pályázati kiíráson túl. A törőberendezés a Mechanika és Tartószerkezetek Szakcsoport szobájában megtekinthető. Igény esetén, Tajta István Tanár úrral előre egyeztetett időpontban, a törőgép ki is próbálható saját kísérleti modellen. Kérjük, hogy a pályázók a felmerülő kérdésekben használják ki a konzultációs lehetőséget! Terhelés, optimális szerkezet kialakítás: A modellkészítés célja nem a maximális teherbírás elérése, hanem a valós tervezési feladatoknak megfelelő optimális szerkezeti kialakítás. Az optimálisan kialakított pályázati modell az, amelyik az F Ed = 150 N (15 kg) nagyságú mértékadó függőlegesen ható terhelést a lehető legkisebb anyagfelhasználás mellett elviseli, azaz teljesül, hogy F Ed F Rd. A teherbírásra kapható pontszám maximumát a 150 N-hoz legközelebb eső teherbírással lehet elérni (ld. az értékelési szempontoknál). Az előző tervezési szempont miatt a kísérlet maximális terhelését korlátozzuk, maximálisan F=300 N-ig növeljük az erőt. A minimális teherbírás pedig (a törőberendezés önsúlya miatt) 40 N, ez a szerkezet kezdő terhe is egyben. Tervezési szempontok, javaslatok korábbi tapasztalataink alapján Tervezéskor képzeljük magunkat olyan helyzetbe, mintha igazi megbízásunk lenne. Vegyük figyelembe: ha a szerkezetet túl erősre tervezzük, hiába jó és szép a tervünk, a nagy anyagfelhasználás okozta költség többlet miatt a képzeletbeli Megbízó a versenytárgyalás után mást fog megbízni a feladat megtervezésével és megvalósítással. Az anyagfelhasználás csökkentésének azonban határa van, mert ha a szerkezet nem felel meg a tervezett funkcióra az megengedhetetlen, különösen akkor, ha az már a szerkezet teherbírását vagy állékonyságát veszélyezteti. A rácsozat kialakításánál a hallgatók törekedjenek a statikailag kedvező forma megválasztására. Nem a tészta szilárdságának a növelése cél, hanem a szerkezet alakjának és rácsozatának, statikai szempontból leghatékonyabb kialakítása. A modellek rendkívül érzékenyek, rideg törésre hajlamosak, szállításukat, mozgatásukat nagyon óvatosan kell végezni. Minden óvatosság mellett is javasoljuk, hogy a résztvevők hozzanak magukkal gyorsan kötő ragasztót, illetve készüljenek fel arra az esetre, ha kisebb javításokat kellene elvégezni a megterhelés előtt.

3 Az összeállításhoz használt ragasztó: ne rontsa le a tészta minőségét, viszonylag gyorsan száradjon, szilárdulás után kellően merev legyen. Bármilyen ragasztó használható, csupán azt kell szem előtt tartani, hogy a szerkezet ne a csomópontoknál menjen tönkre, és az építés megkönnyítése céljából viszonylag gyorsan száradjon. A ragasztók közül jól bevált a diszpergum (csemperagasztó), ami háztartási boltokban kapható, valamint a Triplex faipari ragasztó. A modellek azonosítása A modellen egy jeligét kell feltüntetni jól látható módon (vastag nagybetűvel) úgy, hogy az egy, a modellről készült fényképen is olvasható legyen. A készítő(k) nevét a szak, évfolyam megjelölésével, zárt borítékban kell mellékelni. A boríték külső oldalán a készítő(k) létszáma és modellen a feltüntetett jelige szerepelhet. Terheléses vizsgálat A modelleket április 16-án csütörtökön órától a Nagyelőadóban egyenként vetjük alá vizsgálatnak a Bíráló Bizottság és minden érdeklődő jelenlétében. A modelleket készítőik helyezik a kísérleti berendezésre, amelyhez természetesen minden segítséget megadunk. A vizsgálatot 40 N terhelésről kezdjük és tönkremenetelig, de legfeljebb 300 N-ig folytatjuk. Tönkrementnek tekintjük a szerkezetet akkor, ha behelyezéskor 40 N-nál kevesebbet bír, vagy a modell teherbíró képessége bármilyen okból kimerül (rúdszakadás, 10%-ot elérő összenyomódás, elcsavarodás, vagy olyan mennyiségű szerkezeti elem megy tönkre, hogy az alakváltozás a terhelő erő további növelése nélkül folyamatosan növekszik. Tönkrementnek tekintjük a szerkezetet akkor is, ha a torony az oldalirányú deformációja következtében hozzáér terhelő berendezéshez (függesztő laposacél szárak, ld. a mellékelt összeállítási rajzon). Értékelési szempontok A modellek értékelésénél az alábbi szempontokat és pontszámokat vesszük alapul, maximálisan 100 pontot lehet elérni. Szerkezet esztétika: max. 15 pont. A bíráló bizottság a modell mérnöki kialakítását pontozza, mérlegelve, hogy a szerkezet megfelelő összhangban van-e a terheléssel, figyelembe véve a technikai megoldásokat, a kivitelezés gondosságát, bonyolultságát és a modell esztétikai megjelenését. Teherbíró képesség: max. 65 pont, ha 150 N-nál (15 kg) törik el a szerkezet. Alulméretezett szerkezet esetében: minden 1 N-al kisebb teherbíró képesség -65/75 pont levonással jár, azaz pl. 100 N teherbírás: 65 (150 N N) 65/75= +21,67 pontot ér, 140 N teherbírás: 65 (150 N N) 65/75= +56,33 pontot ér, viszont ha a szerkezet teherbírása 75 N-nál kevesebb, akkor a teherbíró képességre adott pontszám: 0 pont. Túlméretezett szerkezet esetében: minden 1 N-al több teherbíró képesség -65/150 pont levonással jár, azaz pl. 180 N teherbírás: 65 (180 N N) 65/150= +52,00 pontot ér, 220 N teherbírás: 65 (220 N N) 65/150= +34,67 pontot ér, 300 N teherbírás: 65 (300 N N) 65/150= 0 pontot ér, 300 N feletti teherbírás: 0 pontot ér. (300 N terhelő erő elérése után a kísérletet nem folytatjuk.) Gazdaságosság: max. 20 pont. A szerkezet törési eredményének figyelembevételével. teherbíró képesség önsúly arányából állapítható meg az összes modell Az összesített pontszám a fenti három bírálati szempont alapján összegyűjtött pontok összege. Értékelési példa: a modell súlya 180 g, a modell 140 N terhelésnél ment tönkre. Esztétikára 12 pontot kapott, a teherbíró képességre 56,33 pont járt, a gazdaságossági értékelésből az összes modell törése után 18 pontot kapott. Így a végpontszám: 86,33 pont.

4 Bíráló Bizottság elnöke: Dr. Markó Balázs DLA (SZIE-YMÉK Dékán, Építészmérnöki Intézet Intézetigazgató) tagjai: Polgár László (ASA Építőipari Kft. Műszaki ügyvezető igazgató) Tolnay Tibor (Magyar Építő Zrt. Elnök-vezérigazgató) Dr. Dombay Gábor PhD. (SZIE-YMÉK Tudományos- és Továbbképzési Dékánhelyettes, Építőmérnöki Intézet Intézetigazgató) Kotormán István (Lindab Kft. Fejlesztési és oktatási vezető, MIR-KIR vezető) orváth Katalin (SZIE-YMÉK, Építőmérnöki Intézet, Mechanika és Tartószerkezetek Szakcsoport Szakcsoportvezető) Jutalmazás Az első hat helyezettnek a Mechanika és Tartószerkezetek Szakcsoport aktuális tárgyából (~tárgyaiból) elért legalább elégséges érdemjegyét az alábbiak szerint följavítjuk: 1. helyezett +3 jeggyel helyezetteknek +2 jeggyel helyezetteknek +1 jeggyel, összesítve is személyenként legfeljebb 3 jeggyel, továbbá az első 3 helyezett pályamű készítői pénzjutalomban is részesülnek. További díjazás: KÖZÖNSÉG DÍJ A töréses vizsgálatot követően milánói makaróni tort ülünk. Ennek keretében kerül sor az eredményhirdetésre, az oklevelek átadásra a pályázók részére, valamint tovább értékeljük a versenyt és a makaróni tulajdonságait. Egyéb információ Minden beadott modell fényképét és adatait szeretnénk megőrizni az utókornak, ezért a Mechanika és Tartószerkezetek Szakcsoport köszönettel venné, ha a pályázók a modell építése közben is készítenének felvételeket és ezeket, valamint az elkészített szerkezet háromdimenziós drótváz modelljét is át tudnák adni a Szakcsoportnak, AutoCad dwg file formájában. A korábbi évek versenyeiről készült fényképek, leírások és törőkísérletek eredményei a Mechanika és Tartószerkezetek Szakcsoport web-oldalán, a címen érhetők el. A modellkészítéssel kapcsolatos technikai kérdésekben tájékoztatásért a Szakcsoport oktatóihoz, konzultációs idejük alatt lehet fordulni. A terhelési folyamatot álló- és mozgóképen egyaránt kívánjuk rögzíteni. A verseny főtámogatója a kar hallgatói önkormányzata. Budapest, március 18.

5 Szilárdsági tájékoztató adatok a modellek tervezéséhez A NAGY ÖSSZEOMLÁS tartószerkezeti pályázathoz Az optimális kialakítás megtervezéséhez a tészta anyag szilárdságának figyelembevétele szükséges. Ezért a korábbi években hajlító törőkísérleteket végzett a Szakcsoport a határfeszültséget és rugalmassági modulus megállapítására. A törőkísérlet során az alábbiakban részletezett geometriai adatokkal rendelkező, középen koncentrált erővel terhelt kéttámaszú tartómodelleket vizsgáltuk: tömör spagettiszál ( = 1,8 mm átmérő és L = 100 mm hossz); csőkeresztmetszetű makaróni ( = 3,2 mm külső-, = 1,3 mm belső átmérő, és L= 150 mm hossz); csőkeresztmetszetű makaróni ( = 3,0 mm külső-, = 1,0 mm belső átmérő, és L = 150 mm hossz). A kísérletek eredményeiből (40 mérés alapján) a következő szilárdsági paramétereket állapítottuk meg: 2 a hajlításból kapott húzószilárdság törési értékeinek számtani átlaga 18,0 N mm, a rugalmassági modulus átlagértéke a törési állapot közelében: 2 E 2000 N mm. A ténylegesen felhasználandó tészta nyomószilárdságának megállapítására saját mérések, esetleg modellkísérletek elvégzését javasoljuk, mivel a különböző cégek által készített tészták szilárdsági értékei ezektől számottevően eltérhetnek. A szerkezetkialakításra, teherbírásra további segítséget nyújthatnak az előző évek versenyeinek eredményei, mely a Szakcsoport weboldalán megtalálható. A nyomott rudak törési határerejét az F A képlettel javasoljuk számítani, ahol a tanszéki Segédletből a 95. oldal táblázat a oszlopának adatai alapján, függvényében becsülhető (Freund Péter: Segédletek a Mechanika és Tartószerkezetek c. tárgyhoz, 2010.). l i 0 l 0 a szokásos módon a képlettel számítható, ahol i a rácsrúd kihajlási hossza, pedig az inerciasugár.

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE 1 AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE Az acél széntartalma Acéloknak azokat a nyersvas feldolgozásával nyert kis széntartalmú vas-szén ötvözeteket tekintjük, amelyek széntartalma kevesebb,

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése A hajlékony és félmerev pályaszerkezetekkel foglalkozó ÚME-k: 1. e-ut 06.03.11:2010. január (ÚT 2-1.502) Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 2. e-ut 03.04.11:2010. április (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nemes József. Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nemes József. Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése: Nemes József Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése: Robbantás környezeti hatásai I. A követelménymodul száma: 0022-06

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén Tartalom VII. A vendégelégedettség mérése a szállodai gyakorlatban... 494 1. Bevezetés... 494 2. A szolgáltatások sajátosságai... 495 3. A vendég elégedettsége... 498 3.1 A szolgáltatásminőség... 502 3.2

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 7 (MSZ EN 1997) SZERINT MANNINGER MARCELL KOKOPELLI KFT. WOLF ÁKOS SZE-GYŐR, GEOPLAN KFT. Szeged, 2012.12.12. Tartalom 2 Bevezetés: példatár,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés Fejes József Balázs Mire jó a tanoda?* Az ezredfordulót követően számos tanoda kezdte meg működését hazánkban a hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése érdekében. A főként

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben