Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól?"

Átírás

1 Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól? Dr. Fekete Zsuzsa Molnár Andrea Palotai Kinga január 26.

2 Tartalom Általános bemutatkozás Mazars kik vagyunk? Átalakulások közös szabályai Mi az átalakulás? Átalakulás fajtái és jellemző esetei Átalakulási ütemterv meghatározása Átalakulások jogi és számviteli dokumentációja Mire figyeljünk? Átalakulás és adózás Társasági adó értékelési különbözet, veszteségelhatárolás, goodwill Illeték és áfa Tag adózása 2

3 Mazars Kik vagyunk? Nemzetközi jelenlét 61 ország szakértő A Mazars egy nemzetközi, integrált és független szervezet, amely a világ 61 országában van jelen szakemberrel a könyvvizsgálat, a számviteli tanácsadás, az adó, jogi és tranzakciós szolgáltatások valamint a pénzügyi outsourcing területén. Magyarország 5. legnagyobb könyvvizsgáló és adótanácsadó A Mazars 1991 óta van jelen hazánkban. 1,5 milliárd forintos árbevételével jelenleg az 5. legnagyobb könyvvizsgáló és adótanácsadó cég Magyarországon. 110 magasan képzett szakember Ügyfelei között nemzetközi és hazai nagyvállalatok, kis és középvállalkozások egyaránt megtalálhatók. 3

4 Szolgáltatásaink 4

5 Átalakulások közös szabályai Mi az átalakulás? Amikor a tulajdonosok újra osztják a kártyákat, de többségük jellemzően játékban marad. A játék neve: gazdálkodás Gazdasági társaság jogutódlással történő megszűnése Csak teljesített vagyoni hozzájárulások esetén lehet elhatározni Csőd vagy végelszámolás alatt és fenyegető büntetőjogi intézkedés esetén nem kezdhető el átalakulás lá Az átalakulással létrejövő társaság általános jogutód, nem működik előtársaságként Tipikusan kevés, vagy egyáltalán nincs pénzeszköz mozgás Lehetőség a saját tőkéje átrendezésére, tagok közötti változásra Vagyon átértékelhető, mérlegen kívüli eszközök mérlegbe felvehetők Speciális szabályok pénzintézetekre, biztosítókra, közhasznú társaságokra 5

6 Átalakulások közös szabályai Az átalakuló társaság tagjai Meglévő tagok választhatnak úgy, hogy a jogutódnak nem kívánnak a tagjai lenni => ki kell adni a jogelőd társaság vagyonából az őket illető részt Ha a jogelőd saját tőkéje 0 vagy negatív, vagyonhányad kiadásának helye nincs Új tagok csatlakozhatnak a társasághoz Meglévő tagok is szolgáltathatnak új vagyoni betéteket Meg kell határozni a tagok közötti részvény / üzletrész cserearányt 6

7 Átalakulások közös szabályai Törvényi háttér A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény csak belföldi tranzakciók esetén évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló évi CXL. Törvény az Európai Parlament és a Tanács 2005/56/EK irányelvével összhangban Speciális szabályok Számvitelről szóló évi C. törvény Adószabályok évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi XCIII. törvény az illetékekről Versenyjog évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról Ágazati szabályok pl évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, évi CXX. törvény a tőkepiacról, évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 7

8 Az átalakulás alapesetei Jogi forma váltás Kft. Rt. Egyesülés Szétválás Beolvadás, adás,összeolvadás Kiválás, különválás Kiválásos beolvadás Határon átnyúló egyesülés 8

9 Átalakulások fajtái és jellemző okai Társasági formaváltás Kft. Zrt. Kötelező/ választható átalakulás Átértékelésre van lehetőség Magasabb tőke követelményű társaság a jogutód: Jelentősebb piaci súly kifejezése Többlet források bevonása Speciális tevékenységekhez előírt jogi forma Alacsonyabb tőke követelményű társaság a jogutód: Jelentős veszteségek => saját tőke megfelelés hiánya => kötelező átalakulás Rugalmasabb működést lehetővé tevő jogi forma választása Külföldi tulajdonosnál adózási szempontú holding szerkezet kialakítása 9

10 Átalakulások fajtái és jellemző okai Egyesülés: be vagy összeolvadás Ha az összes jogelőd megszűnik: összeolvadás Átalakuló piac cégfelvásárlások és azt követő egyesülések Szinergiahatások elérése, piaci részesedés növelése Költségmegtakarítás, kisebb adminisztrációs költség Saját tőke megfelelés biztosítása Adómegfontolások óvatosan Speciális formája: határon átnyúló tranzakciók 10

11 Átalakulások fajtái és jellemző okai Szétválás: kiválás vagy különválás Ha a jogelőd megszűnik és új jogutódok jönnek létre: különválás Különböző tevékenységek, üzletágak elkülönítése Eladási szándék lehet mögötte figyelni az ingatlanok miatti speciális adó és illeték következményekre Szétválási szerződésben szabályozni kell a jogok és kötelezettségek megosztását mérlegen kívüli tételeket is meg kell osztani Ha a kijelölt jogutód nem teljesíti a hozzá rendelt kötelezettséget, valamennyi jogelőd felelőssége egyetemleges Alternatíva egy komplikált eszköz értékesítés, vagy kedvezményezett eszköz átruházás, de ekkor más helyen jelentkezik az eredmény és a pénzmozgás 11

12 Egy átalakulás ütemtervének meghatározása VMT fordulónapja 3 vagy 6 hónap Végső döntés Max 60 nap Bejegyzési kérelem Átalakulás napja 90 nap Végleges vagyonmérleg Előkészítés, jóváhagyások Hirdetmények, cégbírósági eljárás Átalakulás utáni teendők Több hónapos formalizált eljárás Előkészítés: Gazdasági cél és jogi, adózási, adminisztratív szempontok tisztázása! Hány formális tulajdonosi döntés szükséges? FB ülések időszükséglete Lesz e vagyon átértékelés? Kell e hozzá külső szakértő közreműködése? Rt átalakulásának külön szabályai előzetes közzétételek Csökken e a jogutód saját tőkéje, kell e kll 30 napos hitelezői ő felhívás? flhíá? Speciális adózási megfontolások időzítési előfeltételei Átalakulás célul tűzött napjának meghatározása csak ezt követően lehetséges A céldátum ismeretében jelölhető ki a vagyonmérleg tervezet (VMT) fordulónapja Kérhető a cégbírósági benyújtástól 90 napon belüli dátum, De ha nem zárul le a cégbírósági eljárás és később jegyzik be, akkor az lesz a tényleges nap 12

13 Egy átalakulás ütemtervének meghatározása Részvénytársaságok átalakulásának különös szabályai Végleges döntés előtt 30 nappal előzetes közzétételi kötelezettség cégbírósági benyújtás, vagy elektronikus közzététel új től Vezető tisztségviselőknek írásos anyaga: Az átalakulás gazdasági és jogi szempontú indokoltságának bemutatása Részvény cserearány számításának ismertetése (saját tőke, piaci érték vagy szinergia hatásokkal módosított piaci érték alapján számoltak ) Egyesülési /Szétválási szerződés tervezetében szabályozandó specialitások Részvények cserearánya, és legfeljebb az új részvények névértéke 10% ig készpénz juttatás alaptőkén felüli vagyonból Különleges joggal felruházott részvényekhez biztosított jogokat Vezető tisztségviselők, munkavállalók és FB részére nyújtott előnyöket Egyesülésnél részvénycsere lebonyolítás módját, mikortól jogosítanak a részvények osztalékra Könyvvizsgáló előzetes véleménye é ha minden érintett egyetért, ettől el lehet tekinteni i Az írásos anyagokról és a cserearány számításról Sért e hitelezői érdeket az átalakulás 13

14 Egy átalakulás ütemtervének meghatározása Részvénytársaságok é á átalakulásának lá á k különös ö szabályai Részvény cserearány számítása összeolvadásnál: Tulajdoni hányad számítása Adatok: MFt A B AB Tul. hányad X % Y % Cég értéke* % Részvény névérték Részvény darabszám Részvény cserearány Adatok: db A B AB Cserearány X : : 2,5 Y : : 2,5 * saját tőke, piaci érték, szinergia hatással módosított piaci érték 14

15 Egy átalakulás ütemtervének meghatározása Hirdetmények, cégbírósági eljárás Közlemény közzététele végső döntéstől 8 napon belül Kétszer közzétenni a Cégközlönyben, vagy a Társaság hivatalos honlapján (Ctv 21/A ) Előfeltétele: a cégjegyzéknek tartalmaznia kell, hogy a honlapon teszi közzé a cég a hirdetményeit, és Ismert hitelezőinek elektronikus úton is el kell küldenie a hirdetményt, Folyamatosan köteles honlapját működtetni Problémás lehet igazolni, hogy elérhető volt az információ folyamatosan a weboldalon Átalakulás jellegétől függő közzéteendő tartalom (átalakuló és létrejövő cégek adatai,létrejövő főtevékenysége, vezető tisztségviselői) Vagyonmérleg tervezetből jogelőd és jogutód vagyonmérlegének fő sorai, saját tőke összetétele Hitelezői felhívás szükséges, ha a jogutód saját tőkéje kisebb mint a jogelődé 30 napon belül jelezhetik a hitelezői igényeket pótlólagos biztosítékra Munkavállalói érdekképviselet tájékoztatása döntéstől 15 napon belül Cégbejegyzésre 30 munkanapos határidő Attól a naptól amikor minden átalakuló társaság minden cégirata rendelkezésre áll Hány cégbíróság érintett? Van e folyamatban lévő ügy? 15

16 Egy átalakulás ütemtervének meghatározása Cégbírósági bejegyzést követő tennivalók Az új működési rend kialakítása, szabályzatok új helyzethez igazítása Munkavállalókat értesíteni a munkáltató megváltozásáról Nem kell munkaszerződés módosítás, folyamatos munkaviszony marad munkaügyi jogutódlással MunkáltatóTB törzsszámánakváltozásátbe kell jelenteni Üzletfelek értesítése a változásról, Már csak a jogutód nevére szóló számlákat fogadnak be Ki lép a korábbi szerződő fél helyébe, milyen cég nevében teljesítik a fennálló szerződéseket Ingatlanok, gépkocsik, engedélyek, koncessziók átíratása 30 napon belül adóelőleg bevallások 90 napon belül végleges vagyonmérleg és vagyonleltár készítése és cégbírósági leadás Az átalakulás miatt megszűnő cég 90 napon belül készít záró beszámolót, adóbevallást Ezt a tulajdonosoknak jóvá kell hagyni és közzé kell tenni A továbbműködő cég nem zárja le könyveit, ha évközi időpontra kell vagyonmérleget készítenie 16

17 Átalakulások jogi dokumentumai Tagi határozatok megfelelő dokumentálása Átalakulási lá terv vagy Egyesülési i/ Szétválási Sé áláiszerződés Tőke struktúra változását indokolni kell Módosított tt társasági á szerződés/alapszabály a továbbműködőnél Újonnan létrejövő társaság alapító okirata Devizanem váltás is lehetséges az átalakulás során Esetleges speciális engedélyek Hirdetmények igazolása Cégbírók szokásai ellen nincs orvosság Kell e apport lista? Lehet e 10 ezer Ft tal emelni egy 20 milliós üzletrészt? Kell e hivatalos magyar fordítás a két nyelven szerkesztett dokumentumhoz? 17

18 Az átalakulás számviteli dokumentumai, speciális könyvvizsgálati szabályok Számviteli dokumentumok a vagyonmérlegek és vagyonleltárak kétszer készítjük tervezet és végleges minden átalakuló és továbbműködő vagy jogutódként létrejövő társaság részére Független könyvvizsgálat kötelező, de ez nem lehet a bejegyzett vagy apport értékelést végző könyvvizsgáló 2/+3 3 évig éi Meddig használható fel egy beszámoló vagyonmérleg tervezet készítéséhez? Általában 3 hónapig 6 hónapig, ha év végi beszámoló és nem értékelik át a vagyont, vagy ha egy legfőbb szervi döntést ié igényel az átalakulás lá 18

19 Az átalakulás számviteli dokumentumai Ki értékelheti át a vagyonát egy átalakulás során? Az átalakulásban lá megszűnő, ű ő illetve a szétválással l létrejövő ő társaság á eszközeit és kötelezettségeit átértékelheti az eszközöket piaci értékükön, a kötelezettségeket az elfogadott, illetve a várható összegben kell a vagyonmérlegben szerepeltetni, könyveiben értékkel nem szereplő eszközöket és kötelezettségeket felveheti. Ha az átértékelési különbözet a saját tőkét csökkenti => a tőketartalék t tlék(tt) pozitív összegéig a TT, azt követően az eredménytartalék csökkentendő növeli => a TT t kell növelni Az átértékelési különbözet adóköteles 19

20 Az átalakulás számviteli dokumentumai A jogelőd vagyonmérlegének specialitásai minden átalakuló félre készítendő Évközi beszámoló készítésnél nem zárják le a számviteli számlákat, de minden év végi beszámoló készítéskor előírt feladat elvégzendő (devizás tételek átértékelése, értékcsökkenés és adók elszámolása, követelések, készletek értékelése, stb) Könyv szerinti értékből indul ki, de nem tartalmazhat értékhelyesbítést, értékelési tartalékot, értékelési különbözetet és valós értékelés értékelési tartalékát (az ( átalakulás befejezésével a nyitó mérlegben mindezek ismét felvehetők) Mérleg szerinti eredményt át kell vezetni az eredménytartalékba Egyesülés jogelődeinél átértékelési különbözet jelenhet meg Vagyonleltár elkészítése nagyobb feladat, mennyiségben és értékben mutassa a vagyont, ésszerű összevonási szintek nagy tételszámnál A további eljárások megalapozására az ingatlanokat helyrajzi számmal, befektetéseket cégjegyzék számmal, gépkocsikat rendszámmal azonosítva javasoljuk szerepeltetni 20

21 Az átalakulás számviteli dokumentumai Jogutód vagyonmérlege Jogelődtől átvett tárgyi eszközök Bekerülési érték a jogutódnál a jogelőd nettó v. piaci értéke Várható hasznos élettartam és maradványérték felülvizsgálható számviteli politika módosítás szükséges esetleg magasabb leírási kulcsot kell technikailag alkalmazni az azonos összegű értékcsökkenés elszámolásához Egyesülésnél halmozódások kiszűrése : Egymás közötti követelés kötelezettségek, aktív passzív elhatárolás kivezetése különbözet eredménytartalékot módosít Egyes részesedések (saját és kölcsönös részesedések) kivezetése Névérték jegyzett tőkét csökkent, különbözet eredménytartalékot módosít A beolvadó társaság miatt kimutatott goodwill is megtestesíthet halmozódást vizsgálandó 21

22 Az átalakulás számviteli dokumentumai Jogutód vagyonmérlege Saját tőke módosítások Ki vagy blé belépő ő tag vagyoni hozzájárulása miatti különbözet Halmozódások kiszűrése miatti különbözetek Átértékelési különbözet lehet kiválás jogutódjánál A jogutód társaságban nem lehet negatív tőkeelem Lekötött tartalék képzése eredménytartalékból az átalakulás napjáig várható vagyonvesztésre csak a vagyonmérleg tervezetben Átrendezés a saját tőkén belül alapító okiratban foglaltak szerint Ha későbbiekben veszteséges a társaság nem érdemes magas jegyzett tőkét bemutatni, hogy később is megfeleljen a törvényi minimumnak Jegyzett tőke és tőketartalék átcsoportosítható a negatív eredménytartalék ellensúlyozására Eredménytartalék növelésére korlát A lekötött tartalék nem rendezhető át pótbefizetéssel kapcsolatos különleges állásfoglalás: ha az átalakulás jogi dokumentumában így rendelkeznek, a vagyonmérlegben átcsoportosítható, könyvelni nem kll kell. 22

23 Átalakulás és adózás Milyen általános társasági adó szabályokat kell figyelembe venni az átalakuló társaságok szintjén? JOGELŐD: immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartásból történő kikerülése miatt adó és számviteli szempontból elszámolt értékcsökkenés kiegyenlítése (Tao tv. 16. (2) a) Adóalap módosítás ód az immateriális javak és a tárgyi eszközök kszámított nyilvántartási lá á értéke és könyv szerinti értékének különbözetével (ha (+), adóalap csökkentés, ha ( ), adóalap növelés) Számított nyilvántartási érték Könyv szerinti érték Különbözet Adóalap-módosítás Kiválás esetén a jogelőd e rendelkezéseket az átalakulás adóévében és csak a jogutód részére a végleges vagyonmérleg alapján átadott eszközökre alkalmazza Kivéve: kedvezményezett átalakulás, ha a részletes feltételek teljesülnek 23

24 Átalakulás és adózás Milyen általános társasági adó szabályokat kell figyelembe venni az átalakuló társaságok szintjén? JOGELŐD, KIVÁLÁS ESETÉN A JOGUTÓD: összevont átértékelési különbözet kezelése adó szempontból Összevont átértékelési különbözetnek a követelések leértékelésével és a céltartalék felértékelésével növelt, valamint a céltartalék leértékelésével csökkentett összege módosítja az adóalapot (+/ ) (Tao tv. 16. (2) d) Záró adóbevallásban, kiválás esetén a jogutód az első adóbevallásában Az adóalap-módosítási kötelezettség függ attól, hogy az átalakulás kedvezményezett átalakulásnak minősül (és ezzel a jogelőd vagy jogutód társaság számára lehetővé válik a módosítás alóli mentesülés), vagy sem. 24

25 Átalakulás és adózás Kedvezményezett átalakulás A TANÁCS július 23-i 90/434/EGK IRÁNYELVE alapján Fogalom Olyan átalakulás (ideértve az egyesülést, a szétválást is), amelyben jogelődként és jogutódként is csak társaság vesz részt, ha: a) a jogügylet révén a jogelőd tagja, részvényese a jogutód által az átalakulás keretében újonnan kibocsátott részvényt, üzletrészt, és legfeljebb azok együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez, valamint b) szétválás esetén a jogelőd tagjai, részvényesei arányos részesedést szereznek a jogutódokban, c) az egyszemélyes társaság egyedüli tagjába, részvényesébe olvad be. 25

26 Átalakulás és adózás Kedvezményezett átalakulás Kedvezményezett átalakulás esetén a jogelődöt, ha a kedvezményezett átalakulás formájába kiválás, akkor a jogutódot, választási lehetőség illeti meg: azonnali adózást választ: a kedvezményezett átalakulásnak nem minősülő átalakulásra vonatkozóan ismertetett általános szabályok szerint módosítja adózás előtti eredményét növeli, ha az összevont átértékelési különbözetnek a követelések leértékelésével és a céltartalék felértékelésével növelt, valamint a céltartalék leértékelésével csökkentett összege pozitív, és csökkenti ellenkező esetben, vagy az adókötelezettséget tt t elhalasztja: l mentesül az előbb ismertetett t tt adóalap-módosítási ód kötelezettség alól, amennyiben teljesíti a törvényben részletesen meghatározott feltételeket. 26

27 Átalakulás és adózás Kedvezményezett átalakulás Az adóalap-módosítási kötelezettség alóli mentesülés részletes feltételei a következők (Tao tv. 16. (9)-(11), (15)): a jogutód az átalakulást követően az átalakulás révén a jogelődtől átvett eszközöket, kötelezettségeket, céltartalékokat és passzív időbeli elhatárolásokat figyelembe véve adóalapját az adózás előtti eredmény módosítása révén úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg, elkülönített nyilvántartás, melyben feltünteti: a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is, a jogutód társasági szerződése, alapító okirata tartalmazza az előzőekben foglaltak alkalmazására vonatkozó kötelezettségvállalást a jogelőd (kiválás esetén a jogutód) a mentesülés szándékát az átalakulás adóévéről szóló adóbevallásában bejelenti az adóhatóságnak, külföldi jogutód esetében csak belföldi telephelyhez kapcsolódó eszközökre, forrásokra alkalmazható. 27

28 Átalakulás és adózás Kedvezményezett átalakulás Az adóalap-módosítási ód kötelezettség tt alóli mentesülés nem végleges, gyakorlatilag a jogutód fogja megfizetni az adót több év alatt! Átalakulás formája Ki és mikor fizeti meg az adót? Általános lá szabály Kedvezményezett átalakulás Kiválás Jogutód, 1. adóévben Jogutód, halasztva, több év alatt Minden más átalakulás Jogelőd, átalakulás adóévében éb Jogutód, halasztva, több év alatt 28

29 Átalakulás és adózás Milyen egyéb társasági adó szabályokat kell figyelembe venni az átalakuló társaságok szintjén? Goodwill és átalakulás Új goodwill nem keletkezhet Vizsgálni szükséges: hogyan és mikor került a goodwill a könyvekbe? Szükséges-e a goodwill kivezetése? Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés é a goodwillnál érvényesíthetőség é tő é a beolvadást lezáró bevallásban Ha a goodwill a könyvekben marad gazdálkodó és a felvásárolt cég később egyesül, és nincs átértékelés, az adótörvény nem engedi meg, hogy a jogutód az adóalapban érvényesítse a az átvett üzleti vagy cégérték nettó értékét (Tao tv. 1. számú melléklet 13. pont) kivéve: január 1. előtt nyilvántartásba vett üzleti vagy cégérték esetén 29

30 Átalakulás és adózás Értékcsökkenés meghatározása a jogutódnál (Tao tv. 1. számú melléklet 3. pont) Az adózó az értékcsökkenési leírást az eszköz bekerülési értékére vetítve állapítja meg. A jogutód a jogelőd által már üzembe helyezett eszközre az értékcsökkenési leírást a jogelődnél az átalakulás időpontjában kimutatott bekerülési értékre vetítve is megállapíthatja. Az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt értékcsökkenési leírás nem haladhatja meg az eszköznek az adózónál kimutatott bekerülési értékét. Követelésekhez kapcsolódó adóalap módosítás a jogutódnál (Tao tv. 16. (2) i)) A jogutód a jogelődtől átvett követelésre a könyv szerinti értéket meghaladóan befolyt összeg alapján, valamint e követelés behajthatatlanná válása esetén az átalakulást követően úgy módosítja adózás előtti eredményét, ahogyan azt a jogelőd tette volna, ha az átalakulás nem történt volna meg. 30

31 Átalakulás és adózás A jogutód a jogelődnél keletkezett elhatárolt veszteséget a jogelőd vagyonából a vagyonmérleg szerinti részesedése arányában továbbviheti, kiválás esetén a jogelőd elhatárolt vesztesége ennyivel csökken (Tao tv. 17. (7)) Adóhatósági engedély nélkül, de veszteség keletkezésekor hatályos szabályok figyelembevétele különös tekintettel az 1997 előtt és közötti veszteségekre Vagyonarány: Beolvadásnál ála beolvadó dótársaság á vesztesége 100% ban továbbvihető tő Szétválás esetén az átalakuló gazdasági társaság(ok) végleges vagyonmérlege első oszlopa mérlegfőösszegének alapján kell meghatározni Átalakulás időzítésére és irányára hatással lehet az elhatárolt veszteség felhasználásának szándéka Év közbeni beolvadás esetén célszerűbb, ha a nyereséges vállalatba olvad be az elhatárolt veszteséggel rendelkező Dec. 31 ével lbeolvadó jogelőd vesztesége csak a következő k ő üzleti évben éb érvényesíthető é ő Átalakulás évében keletkezett veszteség kiváláskor csak az éves bevallás ismeretében, ténylegesen kimutatott veszteség határolható el, átalakulás évét követő adóévben használható fel először Eset December 31 ei bevallásban Vagyonmérleg Vagyonarány a Elhat. Veszteség kimutatott tényleges adóalap szerinti összeg jogutódnál jogutódnál % 400 * 0,70 = % 600 * 0,70 = % 0 31

32 Átalakulás és adózás Kisegítő szabály a nem rendezett kérdésekre Törvény eltérő ő rendelkezése hiányában áb a jogutód adózót ó minden olyan jog megilleti, i amely jogelődjét megillette, továbbá a jogutód köteles teljesíteni a jogelőd által nem teljesített kötelezettségeket is. Több jogutód esetén a jogelőd kötelezettségeit a jogutódok vagyonarányosan teljesítik, míg teljesítés hiányában a jogelőd tartozásáért egyetemlegesen felelnek. (Art. 6. (3)) Nem realizált árfolyamkülönbözet Bejelentett részesedés Fejlesztési tartalék 32

33 Átalakulás és adózás Általános forgalmi adó Lehet áfa mentes az átalakulás keretében történő vagyonszerzés (Áfa tv. 17. (2), (3), 18. (1), (2)): nem áll be a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő joghatás, ha az adóalany jogutódlással szűnik meg, feltéve, hogy A Jogutód belföldi adóalany Kötelezettséget vállal a jogelőd vagyonszerzésével kapcsolatos áfa jogok és kötelezettségek jogutódként őt illetik/terhelik Áfa státusza megengedi az előzőek teljesítését A jogutód a jogelődje nevére szóló számla birtokában gyakorolhatja a jogelőd levonási jogát (Áfa tv (2)) 33

34 Átalakulás és adózás Vagyonátruházási illeték 2010 től megszűnt az általános mentesség az átalakulás keretében történő vagyonszerzésre különös figyelmet kell ezért fordítani, ha az átalakuló társaságok eszközei között ingatlan, kapcsolódó vagyoni értékű jog, gépjármű, belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét szerepel A vagyonszerzés akkor illetékmentes, ha a társasági adótörvény szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történik Fenti illetékszabályok meghatározhatja a beolvadás, kiválás irányát is Csak társasági forma váltás esetén is kellhet illetéket fizetni, kivéve ha kedvezményezett átalakulásnak minősül A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek kapcsolt vállalkozások közötti átruházás mentessége külön jogcím, átalakulásokra nem alkalmazható Illetékfizetési kötelezettség keletkezését átalakulás esetén tag szintjén is vizsgálni kell! 34

35 Átalakulás és adózás Hogy érinti az átalakulás a tulajdonost adózási szempontból? Részesedés kivezetésén elért nyereség nem magánszemély tagnál (Tao tv. 7. (1) gy) Ha a jogutódban is tag lesz A jogelődben lévő részesedés kivezetése (rendkívüli ráfordítás) és a jogutódban szerzett részesedés nyilvántartásba vétele (rendkívüli bevétel) miatt keletkező rendkívüli nyereség adóköteles. Ha az átalakulás megfelel a kedvezményezett átalakulás fogalmának, csökkentheti az adó alapját a kivezetett részesedés könyv szerinti/bekerülési értékét meghaladóanelszámoltelszámolt bevétellel az adómentessége azonban nem végleges, hanem csak az adókötelezettség halasztására ad lehetőséget, abban az adóévben lesz adóalap növelő, amelyben az átalakulás révén szerzett részesedést bármilyen jogcímen csökkenti (azzal kapcsolatban költséget/ráfordítást számol el) vagy kikerül a könyvekből (például értékvesztés, értékesítés, apportál, térítés nélkül átadás). (Tao tv. 8. (1) r) Ha a jogutódban nem kíván részt venni: Részesedés kivonása miatt a részesedés bekerülési értékét meghaladó bevétellel csökkentheti adózás előtti eredményét (jegyzett tőke tőkekivonás útján történő leszállításnak tekinthető). 35

36 Átalakulás és adózás Hogy érinti az átalakulás a tulajdonost adózási szempontból? Részesedés kivezetésén elért nyereség magánszemély tag esetén Ha a jogutódban is tag lesz: Az átalakuló társas vállalkozás tagjaként a jogutódban szerzett üzletrész után adófizetési kötelezettség nem keletkezik az adókötelezettség majd akkor keletkezik, ha a jogutódban szerzett részesedést elidegeníti de elkülönített nyilvántartást kell vezetni, a jogutód adatot szolgáltat az Adóhatóság részére. Az új papír megszerzésére fordított értéke megegyezik az eredeti értékpapír megszerzési értékével. (Szja tv. 77/A (2) c), (4)) Ha a jogutódban nem kíván részt venni: Társas vállalkozás átalakulása esetén a jogutódban részt venni nem kívánó tag vállalkozásból kivont jövedelme: a tagi jogviszony megszűnésére tekintettel megszerzett bevételből az a rész, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és a társas vállalkozás kötelezettségeiből a magánszemély által a jogviszony megszűnésével összefüggő elszámolás keretében átvállalt kötelezettségek együttes összegét. (SZJA tv. 68. (3)) 16% SZJA 14 % EHO mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a biztosított által megfizetett egészségbiztosítási járulék, a megfizetett egészségügyi szolgáltatási, valamint a magánszemély által megfizetett százalékos EHO együttes összege a tárgyévben el nem éri a Ft ot (EHO tv. 3. (3) a)) 36

37 Köszönjük a figyelmet! Dr. Fekete Zsuzsa tranzakciós igazgató Molnár Andrea audit menedzser Palotai Kinga adómenezser Mazars Kft. H Budapest Rákóczi út Hungary Tel.: Fax :

38

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 02-09-066283 képviseli: Hadobás Béla ügyvezető mint átvevő társaság (továbbiakban:

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása Esettanulmány Átalakulásra - i forma váltása A TIFFOSI Kft. átalakul részvénygá. A kft. üzletrészekből 80%-os részesedése van a FINIVEST Zrt.-nek (könyv szerinti értéke 16 000 eft), 20%-os részesedése

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV EGYESÜLÉSI TERV Amely létrejött egyrészről a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: Miskolc Holding Zrt.) Székhely: 3530 Miskolc Petőfi u.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a A Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft (beolvadó társaság) és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft (befogadó társaság) átalakulási eljárás során történő vagyon összevonásának

Részletesebben

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1.

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1. Társasági adó törvény kiemelt változásai 2012. november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: 2013. január 1. Alapfogalmak Bejelentett immateriális jószág kiterjed arra az esetre is, ha az adózó

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés 2.sz. Melléklet Egyesülési szerződés amely létrejött egyrészről: Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: 02-09-072429 Székhelye: 7622 Pécs, Edison utca 30,36. képviseli:

Részletesebben

Az átalakulás eredmény hatásai

Az átalakulás eredmény hatásai Az átalakulás eredmény hatásai I. ÁTALAKULÓ TÁRSASÁGOKNÁL (SZT tv.) KÖZVETLEN átalakuláskori eredményhatás nincs, nem lehet! VAGYONMÉRLEG(EK)-ben (különbözeteknél rendezendő az eltérés) KÖZVETETT átalakulást

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére Tárgy: A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő

Részletesebben

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft.

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. Átalakulási Közlemény A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u.7. ) Közgyűlése, első alkalommal a 2/2012. (XII.28.) számú határozatában, ezzel

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Esettanulmány. Példa kedvezményezett átalakulásra

Esettanulmány. Példa kedvezményezett átalakulásra Esettanulmány Példa kedvezményezett ra Az Unióban a tagállamok által elfogadott irányelv értelmében egyes akvizíciós műveletek (egyesülések, szétválások, részesedéscserék és eszközátruházások) során keletkező

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Az átalakulás eredmény hatásai

Az átalakulás eredmény hatásai Az átalakulás eredmény hatásai I. ÁTALAKULÓ TÁRSASÁGOKNÁL (SZT tv.) KÖZVETLEN átalakuláskori eredményhatás nincs, nem lehet! VAGYONMÉRLEG(EK)-ben (különbözeteknél rendezendő az eltérés) KÖZVETETT átalakulást

Részletesebben

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél. 11/ "A" társaság (anya), melynek tagjai 25-25%-ban 2 magánszemély és 25-25%-ban két társaság. Az "A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak (leány). Mindkét társaság ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat KIVA Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló MKVK Könyvelői Tagozat 2016.03.23 2016.03.23 MKVK Könyvelői Tagozat 1 KIVA ki választhatja Egyéni cég BT, Kkt, Kft, Zrt,

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

2006. évi LIX. Törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról. Általános rendelkezések. A magánszemély adókötelezettsége

2006. évi LIX. Törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról. Általános rendelkezések. A magánszemély adókötelezettsége 2006. évi LIX. Törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról A költségvetés egyensúlyának javítása érdekében az általános adófizetési kötelezettséget meghaladó közteherviselésre

Részletesebben

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS 2015. [*] 1 SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépitő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca

Részletesebben

Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I. Miről lesz szó? Példák a kedvezmények átalakulásra Amortizáció időarányosítása Maradványértékkel való számolás Eredmény növelő és csökkentő hatások 122-145 Értékesítés,

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata. Előadó: dr. Adorján Csaba

Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata. Előadó: dr. Adorján Csaba Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata Előadó: dr. Adorján Csaba egyetemi adjunktus A fordulónapra készített mérleg összeállítása során érvényesül a vállalkozás folytatásának elve, összeállításának

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Társas vállalkozók 2014/2015.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2014/2015.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók Mirõl lesz szó? Tanács 2005/56/EK, 90/434/EGK irányelve Példák a kedvezmények átalakulásra Amortizáció idõarányosítása Maradványértékkel való számolás Eredmény növelõ és csökkentõ hatások

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Adóváltozások 2013 1. rész

Adóváltozások 2013 1. rész Adóváltozások 2013 1. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna alelnök Adótanácsadók Egyesülete Törvényjavaslat A változások Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből

Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből A VÁGJUNK BELE Rt-t 2004-ben alapították. A társaság alaptőkéje 100.000.000 Ft, amelynek 60 %-a apport, 40 %-a pénzbeli hozzájárulás. Az apport megoszlása:

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Végleges Vagyonmérleg

Végleges Vagyonmérleg 22411825845701111308 08-09-008156 Kapuvári Ipari Park KFT 9330 Kapuvár, Fő utca 1. Végleges Vagyonmérleg 2011. július 14. Átvevő Kapuvári Ipari Park KFT végleges vagyonmérlege 1/2. oldal 22411825845701111308

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Társasági adó Kisvállalati adó

Társasági adó Kisvállalati adó Társasági adó Kisvállalati adó Dr. Laki Gábor Budapest, 2013. január 31. Bejelentett részesedés A bejelentett részesedés árfolyamnyereségét (apport esetén rendkívüli eredményét) csökkenteni kell a cégérték

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók Hol tartunk? Társasági adózás eredete VÁNYA,TÁNYA A társasági adózás elvei Társasági adó alapjának kiszámítása Mit rejt az adózás előtti eredmény? Növelő és csökkentő tételek Páros és

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL A Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7400 Kaposvár, Cseri utca 16.; cégjegyzékszám: Cg.14-10-300008; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló 6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 1. oldal I. Előzmények - A feladat meghatározása Átalakulási vagyonmérleg-tervezetek felülvizsgálatáról az Észak-magyarországi

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben