TÉMAKÖRÖK. 1. Aktuális szabályozás módszer és tartalom. pénzforgalomban a vállalkozások számára. 3. Aktuális gyakorlati feladatok, kérdések, problémák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉMAKÖRÖK. 1. Aktuális szabályozás módszer és tartalom. pénzforgalomban a vállalkozások számára. 3. Aktuális gyakorlati feladatok, kérdések, problémák"

Átírás

1 A SEPA és a hozzá kapcsolódó szabályozási háttér és ezek hatása a vállalati pénzforgalomra dr. Kotulyák Éva jogtanácsos MKB Bank Zrt. MSE Jogi Munkacsoport május 24.

2 TÉMAKÖRÖK 1. Aktuális szabályozás módszer és tartalom 2. Hatásuk következményeik a magyar pénzforgalomban a vállalkozások számára 3. Aktuális gyakorlati feladatok, kérdések, problémák

3 Cél Áttekintés Problémafelvetés Néhány megoldási javaslat, módszer - a közös gondolkozás kérésével

4 A (jogi) szabályozási háttér november 01. óta változásokkal: a) PSD Pénzforgalmi tv.+ MNB r.+ más jogszabályok és a) SEPA-fizetési módok: rulebooks + frameworks = SEPA-bankolás lehetısége (az ügyfelek és a bankok számára)

5 A szabályozottság jellemzıi 1. Alapvetıen jogi 2. Döntıen belföldi jogi 3. Részben jogszabályi: EU rendelet + irányelv Magyar Hpt., Pft., MNB r., PSZÁF rendelet részben szerzıdéses: EPC-hez csatlakozás, + Kódex(ek) + üzletszabályzat, ÁSZF, hirdetmény, kondíciós lista, stb. 4. Egyre erıteljesebb EU-szabályozás 5. Nagyon erıteljes, kiemelt szerepő fogyasztóvédelmi követelmények 6. Banki önszabályozás EPC-szinten(SEPA) és belföldön (magatartási kódexek)is 7. Összekapcsolás és alkalmazás változatlanul a bankok feladata

6 A jogi szabályozás megjelenése EPC/EU-szintő JOGI SZABÁLYOZÁS 1. ÖNSZABÁLYOZÁS EPC-SEPA Rulebooks 2. PSD = teljes harmonizációt célzó EU Irányelv, amellyel ellentétes belföldi szabályozás nem lehetséges /2009. EK rendelet a Közösségben történı határokon átnyúló fizetésekrıl és a 2560/2001. EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl - kötelezı alkalmazni kiegészítése folyamatban van ****************************** MAGYAR JOG-SZABÁLYOK évi LXXXV.tv. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 5. 18/2009. (VIII.4.) MNB rendelet és módosítása a pénzforgalom lebonyolításáról 6. Hpt., Vht., Csıdtv. Artv., PSZÁF-tv., Fogyasztóvédelmi tv., stb. *********************************************************************** ***************************************** BELFÖLDI JOGI SZABÁLYOZÁS: A KERETSZERSZERZİDÉS = SZERZİDÉSES REND

7 MAGYAR BELFÖLDI SZABÁLYOZÁS Speciális módon épül az EU/EPC szabályozásra a jogszabályi rend Nagyon-nagyon erısen fogyasztó-orientált Nagyon-nagyon ellenırzött a hatóságok részérıl a szervezeti szabályozás és annak végrehajtása

8 Hatások és következmények a szabályozásban és a gyakorlatban Jogi szabályozás és önszabályozás összefonódása Napon belüli többszöri átutalás projekt Módosítások, értelmezések az MNB rendeletalkotása körében Pénzforgalmi szolgáltatás és a lakossági hitelezés szabályozásának összefonódása a Magatartási Kódex szerepe és félreértése Speciális hitelezési konstrukciók a vállalkozások számára: Széchenyi Program pénzforgalmi szolgáltatásokkal Elektronikus bankolás - Készpénz-helyettesítı fizetési eszközök

9 KITÉRİ: Fogyasztóvédelem, amely folyamatosan erısödik

10 PSZÁF ajánlás április 29. Felelıs szolgáltatás Transzparencia Tájékoztatási aszimmetria megszüntetése Írásbeli tájékoztatás szóbeli kiegészítés 1oldalas szerzıdéskivonat Együttmőködési kötelezettség Alacsony kockázatú termékek Költségek, díjak: maximális összeghatár megadása Vis maior kötelezettség: Felkészülés rendkívüli eseményre (járvány, természeti katasztrófa, megváltozott életkörülmények, stb.)

11 Pénzügyi Békéltetı Testület (PBT) tıl vitarendezési eljárás Feltétel: az ügyfél (fogyasztó) által elızıleg közvetlenül a pénzügyi szolgáltatónál kezdeményezett panaszkezelési eljárás eredménytelenül zárult. Célja: egyezséget létrehozni a felek között, ennek hiányában a PBT döntést hoz az ügyben.

12 Alávetési nyilatkozat: -korlátozásokkal NÉHÁNY FONTOS JELLEMZİ (szolgáltatás típusa: pénzügyi, kiegészítı pénzügyi, befektetési, egyéb, összeghatár, más korlátozás) -korlátozás nélkül Együttmőködési kötelezettség LISTA A PSZÁF HONLAPJÁN

13 Milyen döntéseket hozhat a Pénzügyi Békéltetı Testület? Elsısorban létrehozásának megkísérlése= mediátor (Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a PBT eljáró tanácsa határozattal jóváhagyja). Az egyezség elmaradása: folytatódik az eljárás (feléled a vitarendezés quasi igazságszolgáltatási funkciója) Alávetés esetén: kötelezést tartalmazó határozat, Alávetés hiányában: ajánlás

14 A SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS KÖVETKEZMÉNYEK a bankoknál Kötelezı és kogens változások (2009. nov. 01-tıl) IT-rendszerben, szerzıdésekben, ügyfél-kezelésben, stb. a dereguláció alapján; A Magatartási Kódex hatása a pénzforgalmi szolgáltatásokra; Bankváltás és hatásai; A fogyasztói hitelek szabályozásának hatása a pénzforgalmi szolgáltatásokra; A napon belüli többszöri elszámolás bevezetésére felkészülés; A fogyasztóvédelem új rendje (általános fogyasztóvédelmi elvek, Pénzügyi Békéltetı Testület)

15 BANKI ÉRTELMEZÉSBEN : Hatósági ellenırzés fokozott elıtérbe kerülése (PSZÁF, MNB, GVH) Fogyasztóvédelmi szempontok fokozott érvényesítése Versenyjogi szempontok fokozott érvényesítése

16 SEPA-fizetési módok alkalmazásának biztosítása (beillesztve a jogi szabályozásba)

17 JELLEMZİK: A dereguláció elve lehetıvé teszi, hogy a SEPA fizetési módokat is alkalmazhassák. A szolgáltatók nyújthatják a SEPA Credit Transfer és a SEPA Direct Debit szolgáltatásokat, Rulebook-okban rögzített szabályok szerint. Napon belüli többszöri átutalás SEPA-alapjai. SEPA-végdátum EU-rendeletben

18 BANKOLÁS SEPA-BANKOLÁS TIPIKUS FIZETÉSI MŐVELETEK Átutalás fizetı fél és kedvezményezett javára Credit Transfer Rulebook Napon belüli átutalás július 01. MNB-állásfoglalás a konverzió alkalmazása körében Beszedés Direct Debit Direct Debit - Rulebook (B2B) Készpénz-helyettesítı fizetési eszközök Card Framework; e-payment; m-payment

19 NEHÉZSÉGEK Mely szabálycsoportot és szabályozó eszközt, mikor kell, hogyan lehet alkalmazni??????

20 ÖNSZABÁLYOZÁS EPC/SEPA-Rulebooks Bankok által kialakított rend = banki önszabályozás: SEPA-bankok által egymással kötött szerzıdésben meghatározott szabályok = jogi szabályozás (a teljesítés a jog eszközeivel kikényszeríthetı), a három leggyakoribb pénzforgalmi szolgáltatás ( SEPAszolgáltatások ) nyújtására, nagyon részletesen meghatározott feltételekkel: az átutalás és a közvetlen beszedés szabályai Rulebook-okban megjelenítve, a bankkártya-kibocsátás szabályai Card Framework-ben összegezve. SAJÁTOSSÁGA: a bankok egymás közötti eljárását rendezik a Rulebook-ok. A bankok ügyfeleire akkor és úgy vonatkoznak, ha és ahogyan arról a bank és ügyfele egymással szerzıdésben megállapodik.

21 KÖTELEZİEN: Meg kell felelnie a pénzforgalmi szabályoknak; Érvényesek a fogyasztóvédelmi, hatósági ellenırzési, stb. szabályok; EU-szinten szabályozási igény az EPC részérıl; + A külföldi tulajdonú bankoknak érvényesíteniük kell az anyabankok igényeit is.

22 FİBB PROBLÉMÁK/ MEGOLDANDÓ FELADATOK

23 Fogalom-rendszer: beillesztés és használat A teljesen új fogalmak megfeleltetése a korábban használt szerzıdéses fogalmaknak, vagy a tartalmuk meghatározása keretszerzıdés = bankszámlaszerzıdés + ászf/üsz + kondíciós lista/hirdetmény fizetési számla = bankszámla, pénzforgalmi számla, fizetı fél = számlatulajdonos, ügyfél fogyasztó visszatérítési jog referencia-árfolyam, referencia-kamatláb,egt-állam, átutalási végzés, inkasszó helyett jóváhagyás - visszavonás

24 A tartalmában új fogalmak alkalmazása Hpt. alapján: pénzforgalmi szolgáltatás, készpénzátutalás, készpénz-helyettesítı fizetési eszközök; Pft. alapján: fizetési mővelet, fizetési megbízás, átutalás, beszedés, hatósági átutalási megbízás, elızetes és utólagos tájékoztatás; MNB r. alapján: egyedi azonosító, munkanap záró idıpontja, benyújtás-átvétel-befogadás-teljesítés, haladéktalanság, értéknapozás.

25 NÉHÁNY SPECIÁLIS KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE Fizetési mővelet teljesítése, jóváhagyásának biztosítása mővelet-típusonként, csatornánként, stb. Fizetési mővelet helyesbítésének biztosítása idıbeli korlátozás Bankkártya-használat, elszámolás: MasterCard MoneySend és PayPass VISSZATÉRÍTÉSI IGÉNY (refund) érvényesítésének megvalósítása

26 RÉGI/ÚJ ( BANKI ) KÖTELEZETTSÉGEK teljesítésének szabályozása SEPA-bankolás és Pft. szerint, napon belüli többszöri átutalásra felkészülésre is tekintettel Benyújtás - átvétel - befogadás : módja, idıpontja, feltételei, nyomtatványhasználat Jóváírás/rendelkezésre bocsátás idıpontja, módja (árfolyam) Átutalás teljesítése / idıpontja, feltételei (árfolyam)

27 eltérést nem engedı szabályok alapján A MEGVALÓSÍTÁS HELYE : A KERETSZERZİDÉS Kötelezı tartalmi elemek vagy + Opcionális rendelkezések banki döntés szerint speciális, egyedi fizetési módok (pl. SEPA CT,DD)

28 EPC/SEPA szerepe a pénzforgalmi szabályozásban Az ügyfél választhat olyan bankot, amely nyújt SEPAszolgáltatást. Bármely SEPA-bankot választja az ügyfél, pontosan ugyanazt a szolgáltatást, pontosan ugyanazon feltételekkel (azonos dokumentumok kitöltése, teljesítési határidı, stb.) kapja. Az ügyfél döntését az motiválhatja, hogy az egyes SEPAbankok milyen kiegészítı szolgáltatásokat nyújtanak.

29 EU/EPC-vonatkozások CT end date? DD end date? Card Framework E-Payment

30 EU-szabályozás és az EPC: o végdátum, o fogyasztóvédelem.

31 VÉGDÁTUM Kötelezettség teljesítése: 924/2009. EU-rendelet módosításával Interoperability Reachability Transparency Penalties ELVEK: Requirements adatokra vonatkozó szabályozás DD felhatalmazásra vonatkozó szabályozás

32 Technical Requirements

33 Tervezett véghatáridık CT február 1. DD február 01.

34 Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról Európai Unió Tanácsa október 25-i 961/2010/EU számú rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekrıl és a 423/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl Megerısíti, jelentısen bıvíti az Iránnal szemben korábban bevezetett korlátozó intézkedéseket. A pénzügyi szektorra vonatkozó része: új engedélyezési és értesítési kötelezettségeket tartalmaz az Iránból indított és Iránba irányuló átutalások vonatkozásában. Az új elemek végrehajtásár: nemzeti hatóság kijelölése a hatóság megfelelı eljárásának rögzítése, Az új eljárás alapvetı jogokat érint, az uniós jogi aktus érvényesüléséhez szükséges kapcsolódó hazai jogi háttér megvalósításához törvényi szintő szabályozás megalkotására van szükség.

35 Fıbb rendelkezések: vagyoni korlátozó intézkedés: pénzeszközök és gazdasági erıforrások uniós jogi aktus által elrendelt befagyasztása, valamint olyan ügylet teljesítésének megakadályozása, amelybıl a vagyoni korlátozó intézkedés alanyának vagyoni elınye származik, pénzügyi korlátozó intézkedés: pénzeszközök átutalására vonatkozó uniós jogi aktus által elrendelt értesítési és engedélyezési kötelezettség valamint pénzátutalásra vonatkozó egyéb korlátozás;

36 VÁRJUK A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁST

37 ELEKTRONIKUS PÉNZ KIBOCSÁTÁSA Jellemzıje: Pénzügyi szolgáltatás Hpt. alapján 87/P : Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény az ügyféltıl elektronikus pénz kibocsátása érdekében átvett pénzeszközzel sajátjaként nem rendelkezhet, hitel és pénzkölcsön ennek terhére nem nyújtható, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény felszámolása esetén - a Cstv. rendelkezéseitıl eltérıen - nem része a felszámolás körébe tartozó vagyonnak a kibocsátott elektronikus pénz

38 FOGALMAK Elektronikus pénz = készpénzhelyettesítı fizetési eszköz A kibocsátójával szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt - ideértve a mágneses tárolást is - összeg, pénzeszköz átvétele ellenében bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési mőveletek teljesítése céljából, az elektronikus pénz kibocsátóján kívül más természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is elfogad. Nem minısül elektronikus pénznek : az olyan eszközökön alapuló szolgáltatások, amelyek kizárólag a kibocsátó által használt létesítményekben vagy a kibocsátóval kötött megállapodás alapján a szolgáltatók korlátozott körő hálózatában vagy korlátozott körő áruk vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használhatóak,

39 JELLEMZİK Az elektronikus pénz kibocsátója az átvett pénzeszközök ellenében, az átvételt követıen haladéktalanul, névértéken bocsát ki elektronikus pénzt. az elektronikuspénz-birtokos kérésére, az annak birtokában lévı elektronikus pénzt bármikor, névértéken visszaváltja. Ha az elektronikuspénz-birtokos a visszaváltást a szerzıdés megszőnését megelızıen kezdeményezi, akkor az elektronikus pénzt az elektronikus pénz kibocsátója az elektronikuspénz-birtokos kérésének megfelelıen vagy részben vagy teljesen köteles visszaváltani. Kötelezı szerzıdés: egyértelmően és világosan tartalmazza a visszaváltás feltételeit és díját. A szerzıdéses feltételekrıl és a visszaváltás díjáról az elektronikuspénzbirtokost a szerzıdés megkötését megelızıen tájékoztatni kell. A visszaváltásért díj kizárólag a következı esetekben számítható fel: a) ha az elektronikuspénz-birtokos a visszaváltást a szerzıdés megszőnése elıtt kéri, b) ha a szerzıdés határozott idıre jött létre, és az elektronikuspénz-birtokos ezen határozott idı eltelte elıtt kívánja felmondani a szerzıdést, c) ha a visszaváltást az elektronikuspénz-birtokos a szerzıdés megszőnését követıen legalább egy évvel kéri.

40 DÍJAK, VISSZAVÁLTÁS A díjnak az elektronikus pénz kibocsátója ténylegesen felmerült költségeivel arányosnak és összehasonlíthatónak kell lennie. Amennyiben az elektronikuspénz-birtokos a visszaváltást a szerzıdés megszőnésekor vagy a megszőnést követı legfeljebb egy éven belül kéri, a) úgy az elektronikus pénz kibocsátója az elektronikus pénz teljes összegét visszaváltja vagy b) amennyiben az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény egyéb üzleti tevékenységet is folytat, és ennek következtében nem határozható meg elıre, hogy a pénzeszközei milyen arányát fogja elektronikus pénzként használni, az elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek valamennyi, az elektronikuspénz-birtokos által követelt pénzeszközt vissza kell váltania.

41 FOGYASZTÓK MÁS BIRTOKOSOK Kizárólag a fogyasztóra, mint elektronikuspénzbirtokosra vonatkoznak, más elektronikuspénzbirtokos személyek elektronikus pénz visszaváltásának feltételeire az ezen személyek és az elektronikus pénz kibocsátója között létrejött szerzıdésben meghatározott feltételek az irányadóak. Az elektronikus pénzre kamatot nem fizethet, továbbá egyéb juttatást sem biztosíthat

42 HATÁSOK KÖVETKEZMÉNYEK A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

43 BELFÖLDI VONATKOZÁSOK a szabályozásban a) Sok és relatíve gyors változás b) Összeillesztési kényszerek : Pénzforgalmi és SEPA-szabályok keretei között Napon belüli többszöri utalás megvalósításának kötelezettségével Fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazásával Vállalati és lakossági szabályozás elkülönítése és összekapcsolása c) A versenyt figyelembe véve.

44 ÜGYFELEK MEGTARTÁSA ÉS SZERZÉSE

45 Komplex, de vállalkozásra szabott pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, a SEPA-bankolás elınyeinek biztosításával; Szorosan összekapcsolva a hitelezéssel és annak szabályaival; Elektronikus bankolás iránti egyre erıteljesebb igény kielégítése az alapvetıen papír alapú szemlélető Pft. alapján; (elektronikus számla, elektronikus számlakivonat) Ügyfél-elvárások: a kiszolgálás tartalma és módja, hatékony panasz-kezeléssel. A lakossági és a vállalkozói ügyfélkör eltérı és speciális igényei szerint.

46 Megfontolások a bankok vonatkozásában A SEPA-csatlakozás feltételei szerzıdéses kritériumok teljesítése A Rulebook-ok teljes körő elfogadása és a bennük foglaltak teljes körő alkalmazása - kockázatvállalás és annak kezelése, - kivételes banki mőveletek teljesítése (letiltás, visszautasítás, visszinkasszó, visszafizetés, visszafizettetés, visszavonás, visszahívás, visszautalás) Kiegészítı szolgáltatások köre, tartalma, SEPA-szolgáltatás(ok) kapcsolódása a bank egyéb pénzforgalmi szolgáltatásaihoz

47 Döntési csomópontok a bankok vonatkozásában a vállalatok számára is érzékelhetıen Milyen szabályrendszert kíván alkalmazni? Csatlakozik-e a SEPA fizetési módokhoz Mely SEPA fizetési módokhoz csatlakozik? (Hogyan csatlakozik önállóan vagy más bankok keresztül nem releváns) Mikor csatlakozik? Hogyan kapcsolja össze a SEPA fizetési módok szerinti szolgáltatásait a más módú pénzforgalmi szolgáltatásaival?

48 A szabályozás változásának következményei (folyamatosan megoldandó feladatok) A bankok számára: Pénzforgalmi szolgáltatásuk kötelezı a l a k í t á s a tartalmában és formájában egyaránt IT-rendszerük kötelezı alakítása Ügyfél-kapcsolati rendszerük alakítása (üzletszabályzatok, általános szerzıdési feltételek, egyedi ügyfélszerzıdések, kondíciós listák, hirdetmények, stb. módosítása, meglévı és új ügyfelek vonatkozásában is; call center szolgáltatásuk, ügyfélszolgálatuk módosítása; internetes és mobil csatornáik használata szabályainak módosítása;) Megfelelı személyi és tárgyi feltételek biztosítása az átalakítások körében.

49 HATÁSOK A bankok pénzforgalmi tevékenysége alapvetıen nem változik. Várhatóak a nagyobb mértékő fogyasztói várakozások és kapcsolódóan a panaszok számának növekedése Fontos: A szabályok pontos ismerete. Ügyelni kell: az újonnan piacra lépı pénzforgalmi intézmények ajánlataira, szolgáltatásuk igénybe vétele esetén a feltételekre.

50 VÁLTOZIK A banki pénzforgalmi szolgáltatások csatornája A pénzforgalmi szolgáltatások igénylésének rendje (e-mandate) SEPA-megbízás A pénzforgalmi szolgáltatások lebonyolításának rendje Rulebook-ok szerint és a napon belüli átutalások szabályaival

51 HATÁSOK A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Egyediesítés a standardizált szolgáltatások körében Szolgáltatáscsomagok Hitelezés és pénzforgalmi szolgáltatások összekapcsolása Panaszkezelés

52 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!!! Elérhetıségem: Magyar SEPA Egyesület honlapon,

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2009. november 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Az InterGiro1 és az InterGiro2 platformokon keresztül teljesítendő

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.04.10 napjától. Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Szövetkezeti Hitelintézet

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.04.10 napjától. Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Szövetkezeti Hitelintézet Szövetkezeti Hitelintézet ÜZLETSZABÁLYZAT S-05/2015.számú Üzletszabályzat Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és a Takarékbank Zrt. hozzájárulásával lép hatályba. Jóváhagyó

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 3708979175 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3002/2013. útmutató a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók közötti 1,5 millió forintot meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról Az adózás

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II. Általános

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Bankkártya Szolgáltatás: MasterCard PayPass fizetési eszközhöz kapcsolódó szolgáltatás.

Bankkártya Szolgáltatás: MasterCard PayPass fizetési eszközhöz kapcsolódó szolgáltatás. BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2012. január 1-tıl 1. Kiegészítı fogalmi

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben