SEPA fizetési módok: átutalás, beszedés, fizetési kártyák. Prágay István GIRO Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEPA fizetési módok: átutalás, beszedés, fizetési kártyák. Prágay István GIRO Zrt."

Átírás

1 SEPA fizetési módok: átutalás, beszedés, fizetési kártyák Prágay István GIRO Zrt.

2 EU szabályozás 924/2009/EK rendelet Azonos ár belföldi és EU tranzakciókért Határokon átnyúló euróban történı fizetések Bankközi díjak 2007/64/EK irányelv Szerzıdési feltételek áttekinthetısége, ügyféltájékoztatás Szolgáltatás nyújtása és igénybevétele: mővelet jóváhagyása, határidık, teljesítés, visszavonás, letiltás, visszatérítés Fogyasztóvédelmi szemlélet Adaptálás határideje: 2009.november, megtörtént

3 Pénzforgalom közjogi szabályozása Pénzforgalmi szolgáltatási irányelvet (PSD) harmonizáló nemzeti szabályok Pénzforgalmi szolgáltatási irányelvet (PSD) harmonizáló nemzeti szabályok Bank Bank Ügyfél Elszámolás és Teljesítés Ügyfél

4 SEPA konstrukciók magánjogi szabályozása SCT/SDD szabályzatok +EPC SMIR EPC CSM Keretszabályok EPC Elszámolás és Teljesítés

5 SEPA keretrendszerek szabályozása EPC Keretszabályok EPC szabványok Kártyarendszerek és e-fizetés rendszerek szabályzatai

6 Fı fizetési eszközök életciklusa helyszíni használat távoli rendelkezés Csekk Átutalás Beszedés Kártya

7 Átutalás fı folyamata Átutaló Elszámolási és Teljesítési Mechanizmus Kedvezményezett MEGBÍZÁS ÜZENET ÉRTESÍTÉS

8 Visszautasítás, visszautalás Átutaló Elszámolási és Teljesítési Mechanizmus Kedvezményezett VISSZAUTASÍTÁS VISSZAUTASÍTÁS ÉRTESÍTÉS VISSZAUTALÁS ÜZENET VISSZAUTALÁS

9 Visszaigénylés (2010 novembertıl) VISSZAIGÉNYLÉS ÜZENET ÉRTESÍTÉS ÉRTESÍTÉS Negatív válasz ÜZENET Negatív válasz ÉRTESÍTÉS Pozitív válasz ÜZENET Pozitív válasz

10 SEPA átutalás jellemzıi Teljes összeg jóváírása (SHA opció) D+2 napos minimális teljesítés (2012 dec. 1-tıl D+1 nap) BIC és IBAN használata Bıvített tartalom (követelésazonosító, átutaló tételazonosítója, bank tételazonosítója, átutaló/tényleges átutaló/kedvezményezett/tényleges kedvezményezett neve és azonosítója, teljes cím továbbításának lehetısége, stb.) Közlemény (140 karakter) végponttól végpontig történı továbbítása; Egyedi és kötegelt megbízás Ügyféltıl ügyfélig automatizálható adatfeldolgozás (E2E STP) Visszautasítás és visszautalás üzenetek az eredeti mőveletre hivatkoznak, az okot szabványos formában tartalmazzák novembere után visszavonást is lehet kezdeményezni szabványos üzenet formájában (kétszeres küldés,technikai hiba, csalás esetén).

11 SEPA átutalás elınyei Kiszámítható (nem szokványon, hanem szabályozáson és szabályzaton alapuló) teljesítés (max. T+2) Belföldi és SEPA-n belüli átutalás feltételei azonosak Teljes elérhetıség az Euróövezetben és majdnem teljes elérhetıség egyéb SEPA országokba Közvetítı nem von le az átutalás összegébıl Egységes IBAN és BIC alapú számlaazonosítás Max. 140 karakter közlemény (strukturált, vagy nem strukturált) STP feldolgozás lehetısége ügyféltıl ügyfélig Egyedi megbízás azonosító (végponttól végpontig) Kiszámítható, automatizálható visszautasítási és visszautalási eljárás Egyedi és kötegelt (csoportos) megbízásokra is alkalmazható

12 SEPA e-fizetés Fizetı Böngészı Értékesítési hálózat 10. szállítás 9. visszaigazolás 1. megrendelés Kedvezményezett Weblap 4. belépési azonosító bekérése 5. Jóváhagyás6. visszaigazolás Internet 2. kereset 8. garancia Fizetési garancia szolgáltatás 3. kereset 7. garancia Irányítási szolgáltatás Routing Service Átutaló bankja 11. banki SCT átutalás Banki hálózat Kedvezm. bankja

13 SDD háttere Nincs elızménye a nemzetközi fizetések körében A nemzeti DD konstrukciók különbözık (CMF, DMF) Két konstrukció született: Core, B2B* Bevezetési idıpontjuk: november 1. FA SDD elıkészületben (2010 november?) * B2B itt Business to business, 13

14 SEPA DD jellemzıi Felhatalmazást a beszedınek (CMF), B2Bben a fizetı bankjának is (CMF+DMF). Papír felhatalmazást beszedı ırzi, felhatalmazást elektronikusan tárolja Elektronikus felhatalmazás (választható) Felhatalmazás a beszedési megbízás része Egyszeri vagy rendszeres beszedések Beszedıazonosító (több országban nincs ilyen), 14

15 Kétféle beszedés közötti fıbb eltérések alapkonstrukció Ha volt érvényes felhatalmazás, 8 héten belül feltétlen visszatérítés lehetséges. Üzleti beszedés Ha volt érvényes felhatalmazás, a kötelezett nem igényelhet visszatérítést. 13 hónapon belüli visszatérítési jog, ha 13 hónapon belüli visszatérítési jog, ha a nem volt felhatalmazás. A kötelezett kötelezett szerint nem volt felhatalmazás. bankja a beszedı bankján behajthatja a A kötelezett bankja a beszedı bankjától visszatérítést. nem kérhet visszatérítést. A beszedı bankja a beszedıre terhelheti a kötelezett bankjának fizetett visszatérítést A kötelezett teljesítés elıtt a beszedést visszautasíthatja, bankja visszautasítást, vagy visszatérítést kezdeményez Nem értelmezhetı, visszatérítés legfeljebb a kötelezett és bankja között lehet. A kötelezett teljesítés elıtt a beszedést visszautasíthatja, bankja visszautasítást, vagy lehetıleg aznap visszatérítést kezdeményez, 15

16 Kétféle beszedés közötti fıbb eltérések alapkonstrukció Legkorábbi benyújtás D-14 naptári nap, Legkésıbbi benyújtás Elsı, ill. egyedi: D-5 munkanap További: D-2 munkanap AOS módosíthatja Visszinkasszó D+5 munkanapig Kötelezett bankja köteles a számlát (ha az lehetséges) a beszedéssel megterhelni. Üzleti beszedés Legkorábbi benyújtás D-14 naptári nap, Legkésıbbi benyújtás: D-1 munkanap Visszinkasszó D+2 munkanapig Kötelezett bankja köteles a felhatalmazás adatokat a kötelezettel teljesítést megelızıen megerısíttetni. Kötelezett bankjának nem kell felhatalmazás adatot tárolni A kötelezett bankja a felhatalmazás adatait, és a kötelezett rendelkezéseit tárolja a következı beszedések, ellenırzésének megkönnyítése érdekében. 16

17 Kétféle beszedés közötti fıbb eltérések alapkonstrukció Nem terjed ki a konstrukció a kötelezett bankjának felhatalmazás törlésére, módosítására vonatkozó értesítésére Minden számlatulajdonos lehet kötelezett Adatkészlet specifikuma: Konstrukcióazonosító =Core Refund bankközi üzenetek Üzleti beszedés A felhatalmazás törlésérıl a kötelezett bankját értesíteni kell. A banknak ezt szerzıdésben (üzletszabályzatban) kell kikötnie. Csak az a számlatulajdonos lehet kötelezett, amely kivonhatja magát a PSD visszatérítésre vonatkozó szabályai alól Adatkészlet specifikuma: Konstrukcióazonosító =B2B Refundra vonatkozó részek nagyrészt hiányoznak, 17

18 Beszedés folyamata Elızetes értesítés D-14 naptári nap Beszedés indítása Alap: min. D-5, D-2, max. D-14 B2B esetén D-1 D értéknapi teljesítés, 18

19 SEPA DD kockázatok és díjak Beszedı bankjának kezelnie kell a beszedı kockázatát. Kockázatok: hitelkockázat, mőködési kockázat, reputációs kockázat, devizaárfolyam-kockázat, ügyfél kockázata, kötelezett bankjának kockázata Bankközi díj: bilaterális (BPA), multilaterális (MBP). Utóbbi: 8,3 eurócent (2012-ig), 19

20 Kivételes mőveletek Letiltás Refusal (alap-, üzleti is) Visszautasítás Reject (alap-, üzleti is) Visszinkasszó Return (alap-, üzleti eltérıen) Visszafizettetés Refund (alap-, üzleti eltérıen) Visszavonás Revocation (alap-, üzleti is) Visszahívás Request for Cancellation (alap-, üzleti is) Visszautalás Reversal (alap-, üzleti is), 20

21 Az R-ek a kötelezett oldalán 8 héten belül az engedélyezettet (csak alap) 13 hónapon belül a nem engedélyezettet 5 (B2B: 2) napon belül Refusal letiltás Teljesítés elıtt Rejects visszautasítás teljesítés Return visszinkasszó Teljesítés után Refund visszatérítés Kötelezett Kötelezett bankja Jogosult bankja, elszámoló, v. kötelezett bankja Kötelezett bankja kötelezett kérésére, 21

22 Letiltás (refusal) A kötelezett kérésére a teljesítés napja elıtt történhet bármilyen okból, ha a kötelezett arra kéri bankját, hogy a beszedésre ne fizessen. A letiltás szabályait a kötelezett bankja és a kötelezett közötti szerzıdés szabályozza. Ha a kötelezett bankja a bankközi teljesítést megelızı kérést elfogadja a letiltás a beszedés kötelezett bankja általi visszautasítását eredményezi., 22

23 Visszautasítás (Reject) A jogosult bankja, a CSM, vagy a kötelezett bankja által felismert technikai hiba, pl. érvénytelen formátum, hibás IBAN ellenırzıszám miatt A kötelezett bankja minden részvevı számára ésszerően elfogadható okból képtelen a beszedést teljesíteni A kötelezett bankját visszautasításra kérte. A bank a megtagadott beszedéshez visszautasítást generál, 23

24 A visszinkasszó (Return) a kötelezett bankja kezdeményezi a szokásostól eltérıen teljesített beszedések kezelésére a visszafizetésre legkésıbb 5 (B2B: 2) nappal a teljesítési napot követıen sort kell keríten, 24

25 A visszatérítés (Refund) A kötelezett kérésére történik a már teljesült beszedés visszafizetése érdekében. Amennyiben a vitatott beszedésre adott felhatalmazás érvényes, a mővelet engedélyezett mőveletnek minısül. A kérést a teljesítést követı nyolc héten belül el kell juttatni a kötelezett bankjához. Ha a szóban forgó beszedés mögött nincs érvényes felhatalmazás, a mőveletet nem engedélyezett mőveletnek kell tekinteni. A követelést a kötelezett bankjához kell eljuttatni a terhelés napját követı tizenhárom hónapon belül. A kötelezett bankjának meg kell kérnie a jogosult bankját, hogy igazolja a felhatalmazás meglétét, pl. küldje el az eredeti felhatalmazás másolatát., 25

26 Az R-ek a beszedı oldalán Teljesítést megelızıen Revocation Visszavonás Request for Cancellation Törlési kérelem Teljesítés Két napon belül Reversal Visszautalás Beszedı saját bankjának Kedvezményezett bank CSM-nek Kedvezményezett vagy bankja, 26

27 Visszautalás (reversal) A beszedı megállapítja, hogy a beszedést nem kellett volna végrehajtani. A visszautalást a beszedı az elszámolást és teljesítést követıen alkalmazhatja a kötelezett téves beszedés miatti - teljes összegő kártalanítására, a teljesítést követı 2 munkanapon belül. A visszautalást a beszedı bankja is kezdeményezheti ugyanezen okokból. A kötelezett bankjának nem szükséges semmilyen ellenırzést végeznie a megkapott tételeken. Csak teljes összegő visszautalás lehetséges. A visszautalás a beszedı bankjának választható szolgáltatása a beszedı, részére. 27

28 Visszavonás (Revocation) Beszedı kéri saját bankját a DD beszedés visszavonására a bankja általi teljesítésre történı elfogadást megelızıen. Ez a beszedı és bankja közötti kétoldalú megállapodás része, a konstrukció nem tér ki rá., 28

29 Törlési kérelem (Request for cancellation): A jogosult bankjának kérése a DD beszedés visszavonására a CSM általi teljesítésre elfogadást megelızıen. Ez a jogosult bankja és a CSM közötti kétoldalú szerzıdés része és a konstrukció erre nem terjed ki., 29

30 SEPA e-felhatalmazás Opcionális jellemzı, szabályzat része A jogosult honlapján lehet kezdeményezni A kötelezett bankja e-banki kapcsolat felhasználásával verifikálja a felhatalmazást A kötelezett bankja jelzi, hogy a számla terhelhetı E-felhatalmazást elektronikusan lehet módosítani, lehetıleg elektronikusan kell törölni Papír felhatalmazás elektronikusan módosítható, illetve törölhetı E-felhatalmazás esetén a refund kérés eljárása és jogi megítélése eltérı a papíralapú mőveletektıl, 30

31 e-felhatalmazás folyamata Fizetı fél Böngészı Értékesítés 9. visszaigazolás 1. kezdeményezés Beszedı Weblap 4. belépési azonosító bekérése 5. Jóváhagyás 6. visszaigazolás Internet 2. Felhatalmazás kérés 8. e-felhatalmazás Online banki és validációs szolgáltatás 3. Felhatalmazás kérés 7. e-felhatalmazás átrányítási szolgáltatás Fizetı bankja Banki hálózat Beszedı bankja, 31

32 32 Kártya célok Nemzeti kártyarendszerek megszüntetése, vagy kiterjesztése (megszőnés, SCF kompatibilitás elérése, vagy co-branding); Kereskedık választási lehetıségének megtartása mellett minden SCF kompatibilis kártya elfogadási lehetıségének megteremtése; EMV chip és PIN használat (kibocsátó igénye szerint) X. 4.

33 33 Kártya alapelvek 2. Felelısségi szabályok nem EMV kártyákra hátrányosabbak; Alapértelmezett többoldalú interchange díj mellett külön megállapodások is lehetségesek; EKB általi adatgyőjtés iránti igény X. 4.

34 34 További kártyás kérdések Szabványosítás (különösen a POS-ok egységes specifikációja, POS polcról levehetı áruvá tétele); Határon átnyúló elfogadás lehetıvé tétele; Kereskedık szabadságának növelése (elfogadható kártyák meghatározása, rászámítási lehetıség) X. 4.

35 Kártya keretrendszer Azonos kártyahasználati feltételek belföldön és az EU területén Kölcsönös elfogadás A Kártyabirtokos választja ki, melyik alkalmazást használja (ha több van) Intelligens kártya biztosítja a visszaélés elleni védelmet A bankok, pénzintézetek és kártyatársaságok elkötelezettsége szükséges EPC-nek az MSE szolgáltat adatokat:

36 Kártya dokumentumok, határidık december 21. SEPA Kártya keretrendszer V.2.1 (SEPA Cards Framework, Version 2.1.) november SEPA Kártyaszabvány (Cards Standardisation Volume 4.0) május június SEPA Kártyaszabvány, Volume 4.5 verzió konzultációs idıszaka december 31. Nemzeti termékek mőködésének vége, teljeskörő chip + PIN forgalom január 1. Kizárólag kölcsönösen elfogadott, SCF-konform termékek

37 SEPA kártyainformatikai feltételei EMV kompatibilitás Elfogadáshoz új berendezések fejlesztése Csalás elleni védelmi és riasztó rendszerek Elfogadás gyártó-független kommunikációs protokolljai Magas színvonalú IT támogatás

38 Magyarországi kártyapiac ( ) Nemzetközi kártyarendszerek szerinti mőködés Chip átállás Új EU kártyamárka megjelenése, és befogadása MIF gyakori változása Határon átnyúló tevékenység erısödése

39 Chip migráció (2010. március 31.) Országos összesen EMV arány: % és db Kártyák száma: Bankkártya ; Hitelkártya Bankkártya: 33 % db Hitelkártya: 21% db POS-ok száma: (kereskedıi POS) ATM-ek száma: %, db 91 %, db

A technikai partnerek és szolgáltatók szerepe a SEPA fizetési módok megvalósításában

A technikai partnerek és szolgáltatók szerepe a SEPA fizetési módok megvalósításában A technikai partnerek és szolgáltatók szerepe a SEPA fizetési módok megvalósításában Rácz Zsolt A SEPA kivételes lehetıségeket jelent az informatikai szolgáltatók, szoftverszállítók, pénzforgalmi feldolgozók,

Részletesebben

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban.

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban. SEPA Direct Debit és az e-sepa alkalmazásának lehetısége a belföldi fizetési forgalomban. SDD munkacsoport SDD paradoxon Az SDD alapkonstrukció többet nyújt a fizetı félnek, az SDD sokkal kényelmesebb

Részletesebben

F R F FIZETÉSI RENDSZER FÓRUM

F R F FIZETÉSI RENDSZER FÓRUM F R F FIZETÉSI RENDSZER FÓRUM A SEPA beszedés alapkonstrukció és a magyarországi csoportos beszedés fizetési módok összehasonlítása ( gap analízis) 2008. 1.1 változat 1 Előszó A SEPA Direct Debit új pán-európai

Részletesebben

IG2- Napközbeni átutalás Gyakori kérdések

IG2- Napközbeni átutalás Gyakori kérdések IG2- Napközbeni átutalás Gyakori kérdések 1. A NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS LÉNYEGE, ELİNYE, HATÓKÖRE 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére? Egy

Részletesebben

2.0 változat, 2012. február. Ha eddig még nem lépett itt az idô! Korszerû SEPA megoldások. Tájékoztató az INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓK számára

2.0 változat, 2012. február. Ha eddig még nem lépett itt az idô! Korszerû SEPA megoldások. Tájékoztató az INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓK számára 2.0 változat, 2012. február Ha eddig még nem lépett itt az idô! Korszerû SEPA megoldások Tájékoztató az INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓK számára 1 Minden, amit a SEPA-ról tudni kell Olvassa az EPC blogot! Kövesse

Részletesebben

TÉMAKÖRÖK. 1. Aktuális szabályozás módszer és tartalom. pénzforgalomban a vállalkozások számára. 3. Aktuális gyakorlati feladatok, kérdések, problémák

TÉMAKÖRÖK. 1. Aktuális szabályozás módszer és tartalom. pénzforgalomban a vállalkozások számára. 3. Aktuális gyakorlati feladatok, kérdések, problémák A SEPA és a hozzá kapcsolódó szabályozási háttér és ezek hatása a vállalati pénzforgalomra dr. Kotulyák Éva jogtanácsos MKB Bank Zrt. MSE Jogi Munkacsoport 2011. május 24. TÉMAKÖRÖK 1. Aktuális szabályozás

Részletesebben

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K R É S Z É R E BNP PARIBAS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 1. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KAMATOZÁSA Díj / jutalék Ft számla kamatozása (pozitív

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt.

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. A KKV-k felkészülése a SEPA-ra Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. Az SCT elınyei a KKV-k szemszögébıl Több mint 4000 európai bank használja SCT-t használó országok %-os eloszlása Forrás: EPC

Részletesebben

SEPA belföldön, és a napközbeni GIRO

SEPA belföldön, és a napközbeni GIRO SEPA belföldön, és a napközbeni GIRO elszámolás 2009. november 17. Prágay István GIRO Zrt. Áttekintés SEPA program helyzete SEPA fizetési módok, szabványok belföldi bevezetésének értelme Napközbeni elszámolás

Részletesebben

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl I. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerzıdésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára 2.0. változat, 2009. szeptember Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára Minden, amit a SEPA-ról tudni kell EPC KIADVÁNYOK Brossúrák* Making SEPA a Reality The Definitive

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

SEPA átutalá lás Prágay István

SEPA átutalá lás Prágay István SEPA átutalás t Prágay István Előzmények Hagyományos nemzetközi átutalás 97/5/EK irányelv és 2560/2001 rendelet alapján történő átutalás Első EPC lépés: Credeuro ICP Második EPC lépés: SCT Arésztvevők

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 1. rész XVII. Fizetési számlakivonat fejezet kiegészül egy új, 17.5 ponttal, valamint módosulnak 2. rész alábbi pontjai:

HIRDETMÉNY. 1. rész XVII. Fizetési számlakivonat fejezet kiegészül egy új, 17.5 ponttal, valamint módosulnak 2. rész alábbi pontjai: HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész XVII. Fizetési

Részletesebben

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl A Borotai Takarékszövetkezet Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerzıdések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA ( BANKSZÁMLA) VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2012. július 02. Általános rendelkezések A fizetési számlavezetés (bankszámlavezetés) Általános Szerzıdési feltételei,

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére

Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére Hatályos: 2012. július 02. I. A szabályzat célja A GIRO Elszámolásforgalmi

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 2. A TeleSMS szolgáltatás... 6 3. Az InternetBank

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2009. november 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerzıdés melléklete ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2010. március 16. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Borotai Takarékszövetkezet (székhelye: 6445. Borota, Dózsa

Részletesebben

1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére?

1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére? 1 Az eddig megszokotthoz képest egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forintátutalások teljesítési ideje, ha elektronikusan utal a más banknál, takarékszövetkezetnél, hitelszövetkezetnél (együtt: pénzforgalmi

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ 33. számú melléklet 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben