Az adózás rendjéről szóló törvény - Az adóigazgatási eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adózás rendjéről szóló törvény - Az adóigazgatási eljárás"

Átírás

1 Az adózás rendjéről szóló törvény - Az adóigazgatási eljárás Farkas Gábor október 22.

2 Témák Az adóigazgatási eljárás fajtái Az ellenőrzés célja, fajtái Jogok és kötelezettségek az ellenőrzés során Adóhatóság jogai és kötelezettségei Adózó jogai és kötelezettségei Önellenőrzés Adózók ellenőrzésre történő kiválasztása Az ellenőrzés folyamata Az ellenőrzés különös szabályai Becslés Ismételt ellenőrzés, stb. Az ellenőrzés jogkövetkezményei A hatósági eljárás A végrehajtási eljárás elévülés 1

3 Adóigazgatási eljárás Ellenőrzés Önellenőrzés ( ) Adóellenőrzés (86. ) Hatósági eljárás ( ) Végrehajtási eljárás ( ) Elévülés (164. ) 2

4 Ellenőrzés Célja: az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének megállapítása Fajtái: bevallások utólagos vizsgálata (ideértve az egyszerűsített ellenőrzést is) állami garancia beváltásához kapcsolódó egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló adatok gyűjtését célzó, illetőleg egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló illetékkötelezettségek teljesítésére vonatkozó ismételt ellenőrzés 3

5 Jogok és kötelezettségek az ellenőrzés során Adóhatóság Jogai (98. ) helyiségekbe beléphet vállalkozással összefüggő járművet, rakományt, helyiséget átvizsgálhat iratokat, tárgyakat, munkafolyamatokat vizsgálhat felvilágosítást, nyilatkozatot kérhet személyazonosságot, részvételi jogcímet tisztázhat próbavásárlást, fel nem fedett próbavásárlást, leltárfelvételt végezhet próbagyártást kérhet, mintavételre jogosult kapcsolt vizsgálatot folytathat egyéb bizonyítás ingatlan tulajdonosa köteles tűrni az ellenőrzést (ha az adózó más ingatlanán tevékenykedik) 4

6 Jogok és kötelezettségek az ellenőrzés során folytatás Adóhatóság Kötelezettségei (97. ) adóellenőrzéskor igazolja magát és tájékoztat adózó gazdasági tevékenységét a lehető legkisebb módon korlátozza a megállapításokról folyamatosan tájékoztatni kell az adózót a bizonyítási indítvány megtagadását szóban és jegyzőkönyvben is indokolni kell a bizonyítási teher az adóhatóságon van (kivéve ha tv. másként rendeli) az adózó javára szolgáló tényeket is köteles feltárni (elv és gyakorlat) bizonyítási eszközök: irat, szakértői vélemény, nyilatkozat, tanú, helyszíni szemle, próbavásárlás, fel nem fedett próbavásárlás, leltározás, próbagyártás, elrendelt kapcsolódó vizsgálatok megállapításai, nyilvánosan elérhető elektronikus adat, más hatóság adatai, információi 5

7 Jogok és kötelezettségek az ellenőrzés során Adózó Jogai (100. ) szolgálati igazolványt, megbízólevelet elkérheti jelen lehet képviselőt állíthat akadályoztatás esetén kérheti az ellenőrzés elhalasztását, szüneteltetését max. 60 napig (kivéve bizonyos ellenőrzési fajtákat) iratbetekintés, felvilágosítás-kérés, azokra észrevételt tehet bizonyítási eljárást kezdeményezhet jegyzőkönyvet megismerheti, 15 napon belül észrevételt tehet kapcsolódó vizsgálat adózót érintő eredményét részletesen megismerheti ellenőrzési határidő túllépés esetén kifogással élhet 6

8 Jogok és kötelezettségek az ellenőrzés során folytatás Adózó Kötelezettségei (99. ) együttműködés adókedvezményt, mentességet igazolni kell ellenőrzés feltételeit biztosítani adatszolgáltatás az adóhatóság által kért formában (95. ) (de angol, német vagy francia számlák, bizonylatok, szerződések, vagy más dokumentumok, továbbá transzferár-dokumentáció esetében már nem kötelezhető szakfordításra) 7

9 Önellenőrzés (49. ) Az adóalany az önadózás útján megállapított (bevallott) vagy megállapítani (bevallani) elmulasztott adót, adóalapot, költségvetési támogatást az adóhatóság ellenőrzésének megkezdése előtt feltárja, bevallja és pénzügyileg rendezi (min Ft, kivéve helyi adó, SZJA, eü. hozzájárulás 100 Ft). Önellenőrzésnél a helyesbítéskor hatályos eljárási és az eredeti bevalláskor hatályos anyagi jogszabályok az irányadók! Nincs helye az önellenőrzésnek: ha az adózó a tv-ben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg (van kivétel) ellenőrzés megkezdődött a vizsgált időszakra és adónemre, illetve elévülés után megállapított, kivetett adó esetén bevallás elmulasztása (hiánya) esetén 8

10 Adóhatósági ellenőrzés Adózó kiválasztása ( ) kötelező ellenőrzések ÁSZ-elnök, önkormányzati képviselőtestület elrendelésére ellenőrzési tájékoztatás alapján becslési adatbázis célzott kiválasztás adott évben jogelőd nélkül alakult társaságok legalább 10%-át kockázatelemzés alapján ellenőrzésre kiválasztják 9

11 Ellenőrzés folyamata Indítás (93. ) A megbízólevél kézbesítése, vagy megbízólevél átadása, vagy általános megbízólevél bemutatásával (új eljárás esetén ismételten nem állítják ki), kivéve próbavásárlás Ha a megbízólevél átvételét megtagadják => 2 tanú + jegyzőkönyv => ellenőrzés Szolgálati igazolvány + megbízólevél Helyszíni ellenőrzés feltétele az adózó, képviselője, meghatalmazottja, vagy két hatósági tanú jelenléte (kivéve bizonyos ellenőrzési fajtákat) Helyszín ( ) Vállalkozónál, hatóságnál csak munkaidőben, más személynél napközben 8-20 óra között Ha a vállalkozást a lakásban végzik, vagy az adókötelezettség lakással kapcsolatos, ott is ellenőrizhet Hivatali helységben az adózó munkaidején kívül is alkalmat kell adni 10

12 Ellenőrzés folyamata - folytatás Lefolytatása ( ) Igazoltatás Megjelenés Átvizsgálás Zárás (104. ) Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyv készül, ezt ismertetik és átadják,15 napon belül észrevétel tehető Az ellenőrzést az észrevételtől számított 15 napig (kétszer meghosszabbítható) lehet folytatni => kiegészítő jegyzőkönyvet kell felvenni Utólagos, ismételt, felül, ill. a garancia beváltás ellenőrzésénél a hatóság határozatot hoz, egyéb esetben akkor indul csak hatósági eljárás, ha jogkövetkezményt állapít meg 11

13 Az ellenőrzés különös szabályai Becslés (108. ) Adóhatóság köteles bizonyítani, hogy a becslés feltételei fennállnak Adóalapot valószínűsít a következő esetekben: vagyonszerzési illeték alapjának meghatározása ha adó, költségvetési támogatás alapja nem megállapítható az adózó iratai nem alkalmasak a valós adóalap megállapítására (számlaadás ismételt elmulasztása, igazolatlan eredetű áru, be nem jelentett alkalmazott) hiányos bevallás, nyilatkozat esetén ha bizonylatok nem állnak rendelkezésre az adóalapot az eset körülményeire kell valószínűsíteni ha a tevékenységet nem jelenti be és bizonyításra nincs mód => 12 havi működést feltételezve átlagadó fizetésre kötelezhető ha az életvitel, vagyongyarapodás nincs arányban a bevallott jövedelemmel Áfa esetén bizonylatok hiányában tényleges ár vagy forgalmi érték alapján 12

14 Az ellenőrzés különös szabályai folytatás Ismételt ellenőrzés (115. ) Az első fok a korábbi ellenőrzés végrehajtását vizsgálja (utóellenőrzés) Felülellenőrzés elévülési időn belül ill. állami garancia beváltása iránti kérelem tekintetében bizonyos feltételek mellett (új tény, körülmény, például külföldi adóhatóság megérkezett válasza az ellenőrzést követően) felettes szerv ellenőre ill. önkormányzati bizottság végezheti határozatot megváltoztathatja vagy első fokú határozatot hoz fellebbezés az állami adóhatóság vezetőjéhez, kormányhivatalhoz bíróság előtt keresettel 13

15 Az ellenőrzés különös szabályai folytatás Egyes adókötelezettségek ellenőrzése (118. ) Bejelentésre, bevallásra, adatszolgáltatásra, nyilvántartásra, bizonylat kiállítására, megőrzésére, könyvvezetésre, az adó-, adóelőleg levonás, beszedés ellenőrzése. Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés (119. ) Az adóhatóság nyilvántartásában és az adózó nyilvántartásában, bevallásában szereplő adatok valóságtartalmának megállapítása érdekében, a bevallás lezárása előtt is adatokat gyűjthet, helyszíni ellenőrzést végezhet: Próbavásárlás, fel nem fedett próbavásárlás, leltározás Vállalkozás költségeiről: megrendelőktől, tárgyi eszközökről Alkalmazottak foglalkoztatása, TB szabályok betartása, statisztikai állományi létszám Ha a gyűjtött adatok és a bevallás ellentmondásban van => bevallást ellenőrzés alá vonja 14

16 Az ellenőrzés jogkövetkezményei ( ) Késedelmi pótlék (165. ) Mértéke: (jegybanki alapkamat X 2)/365 /naponta az esedékességtől a jegyzőkönyv keltéig, max. 3 év kivéve, ha késedelmét igazolta (elháríthatatlan külső ok) Kérelemre mérsékelhető, ill. elengedhető, ha esedékesség előtt kérelmezi + kérelemre vagy hivatalból más kezdő időpont határozható meg (kivéve: olyan adóhiány, amire a bírság nem mérsékelhető) A késedelmi pótlékra késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet Önellenőrzési pótlék ( ) Mértéke: késedelmi pótlék 50 %-a, ismételt ellenőrzés esetén 75 %-a; ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetést nem eredményez, akkor max Ft magánszemély, és max Ft egyéb esetekben Ebben az esetben az adózó mentesül az adóbírság, a késedelmi pótlék és mulasztási bírság alól Kérelemre mérsékelhető ill. elengedhető 15

17 Az ellenőrzés jogkövetkezményei folytatás ( ) Adóbírság ( ) Mértéke: adóhiány 50%-a (adókülönbözet, adóhiány, adótartozás) akkor is, ha jogosulatlanul igényelt vissza támogatást, adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést (ez esetben adóalap a jogosulatlanul igényelt összeg) Mértéke: adóhiány 200% bevétel eltitkolása, bizonylat hamisítása esetén Adóbírság hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető ill. mellőzhető, ha elvárható körültekintéssel járt el Az adóbírság megállapítása nem érinti a késedelmipótlék-fizetési kötelezettséget Mulasztási bírság (172. ) Tételes Százalékos 16

18 Az ellenőrzés jogkövetkezményei folytatás ( ) Intézkedések ( ) Engedély nélkül végzett tevékenység esetén mulasztási bírság kiszabása mellett a tevékenység eszközét, eredményét, az árukészletet lefoglalják (2 hatósági tanú, jegyzőkönyv) => zár alá veszi vagy elszállíttatja és megőrzi az adózó költségére (kivéve élő állat, romlandó árukészlet) A biztosítékként lefoglalt ingóságokat a végrehajtásra vonatkozó szabályok szerint értékesíti (ha bírságot 15 napon belül nem fizetik ki) Igazolatlan eredetű áru, be nem jelentett alkalmazott jelenlegi vagy korábbi foglalkoztatása esetén, ill. ha az adóköteles tevékenység célját szolgáló ugyanazon helyiségben másodszor mulasztotta el a számlaadási kötelezettségét egy éven belül=> mulasztási bírság + 12, egy éven belül második alkalommal 30, harmadik alkalommal 60 nyitvatartási napra lezárja a helyiséget. Az üzletet az adóhatóság zárja le, feltüntetve a zárvatartás időtartamát. Nem alkalmazható lakás esetén, vagy ha a lezárás helyi szükségletek kielégítését veszélyezteti. 174/A a beszámoló letétbehelyezésének elmulasztása az adószám felfüggesztés nélküli törlésével járhat 17

19 Hatósági eljárás Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján (125. ) Utólagos adómegállapítás (128. ) Ellenőrzés során feltárt adókülönbözet megállapítása 60 napon belül Az adó soron kívüli megállapítása (131. ) Feltételes adómegállapítás (132. ) kétfokú eljárása díjköteles kérelem alapján jövőbeni ügyletre jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyletre: Tao, Szja, KIVA, Hipa változatlan tényállás mellett, az adott ügyben kötelező az adóhatóságra Feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítása (132/A. ) Szokásos piaci ár megállapítása (132/B. ) 18

20 Hatósági eljárás folytatás Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése (133. ) adózó átmeneti fizetési nehézség esetén fizetési halasztást, részletfizetést kérhet az adóhatóságnak mérlegelési joga van, de nem engedélyezhető: SZJA előlegre/levont adóra, levont járulékokra, beszedett helyi adóra Adómérséklés (134. ) magánszemély kérelmére az őt terhelő adótartozást, bírság/pótléktartozást mérsékelheti ill. elengedheti, ha szociális körülmények indokolják, más személy adóját NEM bírság/pótléktartozást mérsékelheti, ha a személy/szervezet tevékenységét ellehetetlenítené, kivéve csoportos adóalany! Jogorvoslat ( ) adózó terhére egy éven belül, javára elévülésig módosíthatja/visszavonhatja határozatát/végzését másodfokú korrekció: fellebbezés 19

21 Hatósági eljárás folytatás Felügyeleti intézkedés (141. ) Felettes hatóság vagy NAV-ot felügyelő miniszter kérelemre vagy hivatalból felügyeleti intézkedést tesz, ha a határozat, önálló fellebbezéssel megtámadható végzés jogszabályt sértő, vagy meghozatalára jogszabály sértő módon került sor (a miniszterhez intézett csak adótanácsadó, adószakértő stb. képviseletével nyújtható be) Határozatot, önálló fellebbezéssel megtámadható végzést megváltoztatja vagy megsemmisíti vagy szükség esetén új eljárás lefolytatását rendeli el, de nem súlyosbíthatja (csak új eljárásban) Adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata (143. ) Az adóhatóság másodfokú jogerős határozatát kivéve a fizetési könnyítés engedélyezése tárgyában hozott határozatot a bíróság az adózó kérelmére jogszabálysértés esetén megváltoztatja, hatályon kívül helyezi, vagy új eljárás lefolytatására utasítja az adóhatóságot. 20

22 Végrehajtási eljárás ( ) Eljáró hatóság: az elsőfokú hatóság Megindítás: fizetési felszólítás => eredménytelen => végrehajtási eljárás megindítása, amely a végrehajtási cselekmény foganatosításával indul Visszatartási jog gyakorlása: az adóhatóság a költségvetési támogatást (adóvisszaigénylést, stb.) tartozás esetén visszatarthatja => erről az adózót értesíteni kell. Kérelemre mellőzhető, ha gazdálkodást ellehetetlenítené Végrehajtás munkabérre, bankszámlára: ( ) a pénzintézet az azonnali beszedési megbízást végrehajtó okirat nélkül köteles teljesíteni ha jogosulatlan volt a beszedés, az adóhatóság a késedelmi pótlék mértékű kamatot fizet ha munkáltató, kifizető, hitelintézet a levonást elmulasztja => határozattal kötelezi a tartozás megfizetésére, majd végrehajt 21

23 Végrehajtási eljárás folytatás Végrehajtás ingó és ingatlan vagyontárgyra ( ) Gépjármű-végrehajtás Ingatlan-végrehajtás => 500 eft felett, vagy ha a tartozás az ingatlan értékével arányban áll, lakás csak legutolsó esetben; ha ingatlan végrehajtás nem lehet, végrehajtási jogot, jelzálogot jegyeztet be Jogorvoslat a végrehajtásban (159. ) Tudomásra jutást követő 8 napon belül végrehajtási kifogás 6 hónap után jogorvoslatnak nincs helye Felettes hatóság 15 napon belül a megtámadott intézkedést helyben hagyja, megváltoztatja, megsemmisíti, vagy elmulasztott intézkedés megtételére kötelez 22

24 Végrehajtási eljárás folytatás Végrehajtás felfüggesztése (160. ): ha a határozat megváltoztatása, vagy megsemmisítése várható, az adóhatóság maga vagy a felettes szerv rendelkezésére függeszt fel Végrehajtási eljárás szünetel: fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezett kérelem tárgyában nincs jogerős döntés az adózó meghalt, megszűnt külön tv. így rendelkezik Végrehajtás költségei (163. ) a végrehajtás költsége (készkiadás) és végrehajtási költséghányad megfizetésére adózó köteles végrehajtási kifogás megáll => a költségeket az adóhatóság fizeti 23

25 Végrehajtási eljárás folytatás Elévülés (164. ) Az adó megállapításához való jog a bevallás évének utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el Elévülés 6 hónappal meghosszabbodik, ha a bevallás vagy támogatási igény az elévülést megelőző 6 hónapon belül történik Adótartozás végrehajtásához, költségvetési támogatás kiutalásához való jog az esedékesség évét követő 5 év elteltével Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, illetve ha új eljárást rendel el a bíróság, vagy a felettes adóhatóság, az elévülési idő 6 hónappal meghosszabbodik Ha az adó, a bírság és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás végrehajtásához való jog elévült => a tartozást terhelő késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni 24

26 Köszönöm a figyelmet!

27 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név, a KPMG logó és a cutting through complexity a KPMG International lajstromozott védjegye.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK LEGFONTOSABB FELADATA: 2015.03.03. Költségvetési bevételek ELŐTEREMTÉSE

ADÓHATÓSÁGOK VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK LEGFONTOSABB FELADATA: 2015.03.03. Költségvetési bevételek ELŐTEREMTÉSE VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK 3 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 2 a) NAV (állami adóhatóság) (vámhatóság) b) az önkormányzat jegyzője (önkormányzati

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Adóigazgatási eljárás A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Az adóeljárás változásai 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. hatásköre bővült: a vámigazgatási eljárások közül a vámazonosító szám megállapítására főszabályként

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László A törvény célja Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

Önellenőrzés. Az önellenőrzés

Önellenőrzés. Az önellenőrzés Önellenőrzés Az önellenőrzés adózói jog, sajátos lehetőség, amelyre az adózó önadózás esetén jogosult. Az önellenőrzés joga az önadózásból következik, ha ugyanis az adózónak saját magának kell megállapítania

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

Nagy Attila NAV KMRAFI

Nagy Attila NAV KMRAFI Nagy Attila NAV KMRAFI Adóügyekben nem alkalmazható a Ket. 2013. február 1-jétől hatályos azon szabálya, amely alapján az ügyfél kezdeményezheti saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását. Az adóhatósági

Részletesebben

Értékelési-javítási útmutató. 2127-06 Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás

Értékelési-javítási útmutató. 2127-06 Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás 3 Értékelési-javítási útmutató 2127-06 Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás A feladatsor A feladatokat a 2014. május 15. napján hatályos szabályok szerint oldja meg! A feladatok értékelése során

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere. Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28.

A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere. Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28. A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28. Előzmények Időszerűvé vált az uniós vámjogi rendelkezések alkalmazásának

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. június VIII. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás A helyi adóztatás 2013 Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás 1. A helyi adók rendszere A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉGNÉV: GRAND CONSULTING LFT SZÉKHELY: 1011 BUDAPEST, SZILÁGYI DEZSŐ TÉR 1. II.EMELET ADÓSZÁM: 13149387-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-721127 KÉPVISELŐ:

Részletesebben

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK!

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Ismét megkezdődött egy új, változásokkal teli esztendő. E változások leginkább az adózással összefüggő szakterületeket érintették. A 2013-ra bevezetett új jogszabályok

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Adótörvény-változások 2012 A 2011. november 21-én elfogadott adótörvény-csomagot november 28-i döntésével néhány ponton tovább módosította a Parlament. Jelen adólevelünkben dőlt

Részletesebben

Az Art személyi hatálya

Az Art személyi hatálya Adózás rendje Területi hatály 1. Székhellyel, telephellyel rendelkezı gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkezı magánszemély 3. Vagyonnal rendelkezı vagy bevételt elérı magánszemély,

Részletesebben