3. számú melléklet A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. számú melléklet A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 3. számú melléklet A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA Az ökológiai kultúra nem is más, mint a mítosz (kíváncsiság, képzelet, hit), a m6vészet (érzelem),, a tudomány (értelem) eredményeinek jobb összekapcsolása a természeti, társadalmi értékek védelme érdekében. (Juhász-Nagy Pál) Az értékeknek sokféle megjelenési formája van. Napjainkban kezdjük teljes egészében megérteni, hogy létezésünk is ilyen értékekre (szükségletekre) van felépítve. A tiszta leveg", a víz, a föld, az él"világ gazdagsága mind- mind olyan értékek amelyek megtöredezve, fogyatkozva itt vannak körülöttünk és életünk elképzelhetetlen nélkülük. Ezekb"l az értékekb"l építjük fel a történelmi, társadalmi, mindennapi értékeket. Az iskolai oktató nevel" munkának különösen fontos része ezen értékek bemutatása, megismertetése. A környezeti nevelés komplexitását a programhoz mellékelt ábra szemlélteti. (Gulyás Pálné- Bérczi Szaniszló-Rab-Kováts Éva) Intézményünkben az évek múlásával egyre tudatosabb és szervezettebb formában folyik a diákok és feln"ttek környezettudatos gondolkodásformálása és cselekedtetése. Az iskolai munka bemutatása a TermészetBÚVÁR c. folyóirat májusi számának 38 és 39. oldalán olvasható részletesebben. Oktató-nevel" munkánk, célja hogy az itt tapasztaltak, tanultak alapján képes legyen olyan magatartásra, életvitelre a kés"bbiekben is amely meg"rizhet"vé teszi a környezeti értékeinket, képessé teszi tanítványainkat értékek létrehozására, újak befogadására. Az alkalmazott módszereinkben legfontosabbnak a mindenkori életkori sajátosságok figyelembevételét tartjuk. Meggy"z"désünk szerint minden tantárgyban ill. m5veltségi területben meg kell, hogy jelenjen a környezeti értékek valamilyen formája direkt gyakrabban indirekt formában. Ezen tevékenységekhez csatlakoznak a tanítási órához közvetlenül nem köthet" tevékenységek. A munka eredményessége szempontjából kiemelten fontos a pedagógusok nyitottsága, önképzési igénye és elkötelezettsége a sz5kebb és tágabb környezet értékeinek megóvása érdekében. Iskolánk életében különösen nagy fontossággal bír, hogy 2005 áprilisától a magyarországi ökoiskola hálózat tagjai vagyunk. Err"l b"vebben a oldalon találunk információkat. /Az Ökoiskola Cím azon iskolák munkájának legmagasabb szint5 állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelked"en magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit. A Cím elnyerése érdekében az iskolának munkatervet kell összeállítania. A munkaterv összeállításában segítségül szolgál az Ökoiskolák Kritériumrendszere mely közel kilencven, az iskolai élet teljességét felölel" kritériumot tartalmaz. / Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 890

2 Részlet az iskolai MIP-b"l: Minségpolitikai célok kiemelése a minség politikából és annak teljesülési kritériumai, elvárható eredményei. Cél Sikerkritérium Megvalósítás idetartama Az intézményvezetés a munkatársak bevonásával dolgozzon ki számon-kérhete, mérhete elvárásokat (felzárkóztatás, tehetséggondozás, emelt szint6 angol nyelvoktatás, kifutóban léve német nemzetiségi nyelvoktatás) a sikerélmény fokozása érdekében A meghirdetett értékrenddel, célkit6zéssel az iskola valamennyi dolgozója azonosuljon Ökoiskola program megvalósítása Pozitív visszajelzés partnereink részérel, alapfokú nyelvvizsgával rendelkezek számának növekedése A szabályozás és betartás mértéke közel 100 % legyen A fizikai és szellemi környezet tudatosan igazodjon az elvárásokhoz, az Ökoiskola cím elnyerése, megtartása évente Folyamatos Folyamatos Az iskolai környezeti nevelés programjai a tanév folyamán: /AZ ÖKOISKOLA specializáció munkaterve a mindenkori éves iskolai munkaterv része. Szeptember Zrínyi Túranap Szervezik: Intézményvezet", osztályf"nökök. Elérend" cél: Természeti, történeti értékek felkeresése, megismerése a közeli környezetünkben. Bogarászó napok 1. Szervezik: Tanítók, biológia szakos tanárok. Elérend" cél: Az iskola melletti rét állapotának megfigyelése, növény és állattani fajismeret b"vítése. Dodo pályázat meghirdetése 1. Október Állati Nap az Állatok Világnapján vagy annak közelében. Szervezi: Intézményvezet", szaktanárok, tanítók. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 891

3 Elérend" cél: Az állatvilághoz kapcsolódó érzelmi köt"dés er"sítése, el"ítéletek enyhítése. Nemzetközi MadármegfigyelE Napok helyi programja Szervezi: Petr"czy Tibor Elérend" cél: Terepgyakorlat végzése. Madártani faj és viselkedéstani ismeretek gyarapítása. November Ökoiskolai eleadássorozat a tantestület tagjainak. Szervezi: intézményvezet" Elérend" cél: A pedagógusok szakmai, módszertani ismereteinek b"vítése, fejlesztése. December Adventi napok az iskolában Szervezik: Az osztályf"nökök Elérend" cél: Néprajzi, történelmi, természetrajzi ismeretek b"vítése, érzelmi köt"dések er"sítése. Téli madáretetés megszervezése az iskolában és otthon Szervezi: Tanítók, természetismeret, biológia tanárok Elérend" cél: Cselekv" természetvédelembe bekapcsolni a gyerekeket és családjaikat. Január A Magyar Kultúra Napja programokon való részvétel Szervezi: Az iskola magyar szakos tanárai, a tanítók Elérend" cél: A gyerekek bekapcsolása a magyar kultúra értékeinek megismeréséhez, megszeretéséhez. Dodo pályázat meghirdetése 2. Február Farsangi napok az iskolában Szervezik: Intézményvezet", osztályf"nökök. Elérend" cél: Néprajzi, történelmi, természetrajzi ismeretek b"vítése, érzelmi köt"dések er"sítése. Alkotó tevékenységek végzése. Március Víz Világnapja Szervezi: Biológia, földrajz, rajz szakos tanárok Elérend" cél: A víz mint él"hely és éltet" elem jelent"ségének bemutatása, felismertetése. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 892

4 Április A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó tevékenységek Szervezik: Osztályf"nökök, szaktanárok. (Magyar, történelem, ének-zene) Elérend" cél: Néprajzi, történelmi, természeti ismeretek b"vítése, érzelmi köt"dés er"sítése. Alkotó tevékenységek végzése. FÖLD NAPJA rendezvények Szervezik: Petr"czy Tibor és a természettudományi munkaközösség. Elérend" cél: Gondolkozz globálisan cselekedj lokálisan gondolatból következ" feladatok megvalósítása. Kapcsolódás a helyi és országos programokhoz. Május Bogarászó napok 2. Szervezi: Tanítók, biológia szakos tanárok Elérend" cél: Az iskola melletti rét állapotának megfigyelése, növény és állattani fajismeret b"vítése. MADARAK ÉS FÁK NAPJA Sz.: Petr"czy Tibor és mtsai Helyi és országos programok lehet"ségei alapján. A Kihívás Napja programok Szervezik: A testnevel" tanárok és osztályf"nökök Elérend" cél: A mozgás, a tiszta leveg", a szabad természet örömének felfedezése, a játék a versenyzés élményének megszerzése. Gyermeknap Szervezik: Ad hoc munkaközösség, osztályf"nökök Elérend" cél: A gyermekek játék, mozgás, szabad tér élményének lehet"ségét megteremteni. Június Tanulmányi kirándulások napjai Szervezik: Osztályf"nökök Elérend" cél: A kirándulások, túrák során a lehet" legkomplexebben tapasztalják meg, éljék át a környezeti értékeket. Természeti, történelmi, néprajzi és játék kincsek megjelentetése lehet"leg indirekt formában. Környezetvédelmi Világnap Szervezik: Tanítók, biológia, történelem, rajz szakos tanárok Elérend" cél: A közvetlen környezet és a tágabb világ környezeti problémáinak és örömeinek minél komplexebb bemutatása lehet"leg játékos formában. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 893

5 Folyamatos -ismétlede- feladatok a tanév folyamán: 1. Alkalmi továbbképzési rendszerek figyelemmel kísérése, részvétel. (Zoopedagógia, drámapedagógia, erdei iskola módszertan stb.) 2. Erdei iskolák szervezése 3., 4. és 5. osztályosok körében a mindenkori pénzügyi lehet"ségek és az érvényes törvényi vonatkozások és rendeletek függvényében 3. Pályázatok figyelemmel kísérése és írása. 4. Az iskola könyvtári állományának környezeti neveléshez kapcsolódó szakkönyvi állományának folyamatos fejlesztése. (A madárhatározóktól a drámapedagógiáig ) 5. Az iskolai szemléltet"eszköz és terepmunkához szükséges felszerelési állományának folyamatos fejlesztése a mindenkori pénzügyi lehet"ségek függvényében. (Kézi nagyítóktól a fényképez"gépig ) 6. Az iskolai DZSUNGELPROGRAM állagmegóvása és fejlesztése. 7. A kerékpáros közlekedés kultúrájának folyamatos fejlesztése. A kerékpártároló folyamatos állagmegóvása. 8. A SZELEKTIV HULLADÉKGYOJTÉS kultúrájának kialakítása és fejlesztése. A speciális tároló állagmegóvása és fejlesztése. 9. A Szül"k az Iskoláért Alapítvány által- a mindenkori lehet"ségek függvényében - megvásárolt, a F"városi Állat- és Növénykertbe szóló bérlet lehet" legjobb kihasználása a tanév folyamán. (30 gyermek +2 kísér" részére) 10. Iskolánk diákjainak folyamatos felkészítése természettudományos versenyekre. (Herman Ottó Országos Biológiai Verseny, Teleki Pál Országos Földrajzi verseny stb.) 11. Az iskola internetes honlapján (www.zrinyi-altisk.sulinet.hu) folyamatosan megjelentetni a környezeti neveléssel kapcsolatos fényképeket és szöveges információkat. Különös figyelemmel kísérni azokat a honlapokat amelyek az iskola sajátos környezeti szempontjai szerint kiemelked"en fontosak. Pl.: www. okoiskola.hu, stb. (Alapdokumentumok: Közoktatási törvény, Nemzeti Környezetvédelmi Program.) Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 894

6 Iskolánk pályázat útján - újabb 3 évre elnyerte az ÖKOISKOLA címet ig. MINTA AZ ÉVES ZÖLD MUNKATERVHEZ: Zöldprogramok a Zrínyi Miklós Ökoiskolában tanévben: /TERVEZET/ Szeptember 14. péntek ZÖLDÍTO NAP. (Oszi kertápolás) Szeptember 15. szombat PetrEczy Tibor eleadása a TIT Stúdióban : Sisakos sáska avagy mire jó egy ökoiskola? Szeptember 28. ÖKO Nap a napköziben.. (Napközis mk.) Szeptember 29. szombat Technika Tanárok Országos Konferenciája Október 1. hétfe Zenei Világnap (Zenei képek a természetrel ) Október 4. csütörtök Assisi Szt, Ferenc, a környezetvédek védeszentje. ÁLLATOK VILÁGNAPJA kiállítás Október 5. péntek Zrínyi Túranap I. Október 7. vasárnap EURÓPAI MADÁRMEGFIGYELO NAP MERZSEI madarász-túra November 28. Adventi készüledés a Zrínyiben. Természetes anyagok használata November December DODO-klub természetismereti és védelmi vetélkedeje. I. December: Ízeltlábúak világa kiállítás és eleadás a Zrínyiben Január Iskolai madármegfigyele nap. /EtetEk javítása tisztítása.. Március 22. A VÍZ VILÁGNAPJA. Március 31. DODO-klub természetismereti és védelmi vetélkedeje II. + Kétélt6 védelmi program a Kétélt6ek éve 2008-hoz kapcsolódóan. Április 5. szombat Területi Rovásíró Verseny. Solymászat Magyarországon. Ragadózómadár védelem ea., bemutató. Április.22. kedd FÖLD NAPJA a Zrínyiben Április: Kerületi Természetismereti verseny 4. osztályosoknak. Május 9. péntek MADARAK és FÁK NAPJA rendezvények Júnus 5. Környezetvédelmi Világnap. Június 5-6. csütörtök-péntek Tanulmányi kirándulások. Országjárás. Az iskola ökoiskola munkatervének összeállítási szempontjai: (Éves munkaterv!) A: Általános elvárások 1. Az iskola tevékenységeirel és ezek környezetre való hatásáról legalább évente felmérés készül, mely tartalmazza az alábbiakat: a, az iskola mineségbiztosítási programjához illeszkedeen a tanulók és a neveletestület környezet-tudatosságáról készült beszámoló; b, az iskola mindennapi m6ködése: víz-, gáz,- áram-, f6teanyag-használat, anyagés hulladékgazdálkodás c, rendezvények, kirándulások környezeti hatásai (utazások módja, keletkezett hulladék) Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 895

7 2. Az Ökoiskola Cím elnyerésére szolgáló Munkaterv elkészítése az iskolavezetés, a tanárok, az alkalmazottak, a tanulók és a szül"k bevonásával készül, mindenkinek joga van javaslataival, észrevételeivel hozzájárulni. 3. Az iskola arculata (bemutatkozó anyagok, épület, udvar, dekoráció) határozottan képviseli a fenntarthatóság, a környezettel harmonikus (környezetbarát, egészséges) életvitel pedagógiai értékeit. 4. Az iskola aktív kapcsolatot tart fenn valamely elismert, aktív, a fenntarthatóságért tevékenyked" civil szervezettel (pl.: KOKOSZ, Zöld Szív, MME, TKTE, KÖR, KÖRLÁNC, HUMUSZ, FÖK, Ökotárs, Autonómia Alapítvány ) B. Tanítás-tanulás 1. Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit. 2. Az iskolai mineségfejlesztési munka része a helyi tanterv és az oktatási/nevelési tevékenység évenkénti felülvizsgálata, értékelése és korrekciója a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája szempontjainak, új eredményeinek figyelembevételével. 3. Az oktató-nevele munkában helyet kapnak a helyi közösség életéhez kapcsolódó tevékenységek. Az oktatás példát mutat saját környezete kezelésére, a nevelés hangsúlyt helyez a gyakorlati tevékenységek képzésbe történe integrálására a helyi településfejlesztéshez kapcsolódóan. 4. A pedagógiai munka a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait messzemeneen figyelembe veszi, az iskola sokféle pedagógiai módszert vesz igénybe céljai elérése érdekében. 5. Az iskolában a pedagógiai projektmódszer alkalmazása elfogadott. 6. A tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelel"en aktívan, a pedagógusokkal partneri viszonyban részt vehetnek az oktatási tevékenységek megtervezésében, megvalósításában. 7 A természet tanulmányozása tantermen, iskolán kívül, a szabadban is folyik. A szabadtéri tevékenységek, programok tervezett, állandó részei az iskola helyi tantervének és iskolai munkatervének. 8. A szabadtéri programok szervezésének fontos szempontja az egészséges életvitel. (Például egészségre ártalmas környezetben nem szervez az iskola testnevelési és sporttevékenységet a szabadban.) 9. A diákok a jöv"r"l alkotott elképzelésekkel és forgatókönyvekkel dolgoznak, keresik a jöv"beli fejl"dés és változások alternatív lehet"ségeit, s választási kritériumokat dolgoznak ki. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 896

8 C. Személyi feltételek, belse kapcsolatok 1. Az iskolában van környezeti nevelési munkacsoport, melynek tagjai közt vannak a reál, humán, illetve m6vészeti tárgyak és a testnevelés tanárai is, továbbá tagjai lehetnek a technikai személyzetbel is. 2. A környezeti nevelési munkacsoport figyelemmel kíséri, véleményezi, javaslataival segíti az iskola nevelési tevékenységét. 3. A diákok bevonása az Eket érinte döntések elekészítésébe. A diákönkormányzatban van környezetvédelmi feleles. 4. Az iskola vezet"ségi tagjai közül legalább egy személy kommunikációképes egy idegen nyelven. 5. Az iskola házirendjét folyamatosan (legalább évente) felülvizsgálják. 6. Az iskola házirendje kiemelten foglalkozik az iskolában és környékén lév" természeti és épített értékek védelmével. 7. A nevel"testület minden tagja ismeri a legfontosabb környezeti problémákat és a fenntartható fejl"dés elveit. 8. A nevel"testület képzett a környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos témák tanításában, jártas a módszertanában, és ezt alkalmazza is. 9. Az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az egészséges életvitel és a fenntarthatóság szempontjait követ" magatartás tekintetében. 10. Az iskola vezet"je részt vett az ökoiskolák vezet"i számára hirdetett vezet"- továbbképzésen. 11. A tantestület évente egyszer részt vesz a tantestület csapattá kovácsolását el"segít" tréningen vagy egyéb programon. D. Tanításon kívüli tevékenységek 1. Az iskola minden tanév munkatervében tervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat (akciókat, vetélkedeket, Erjáratokat). 2. Az iskola környezet- és természetvéde, ill. egyéb az ökoiskola célok megvalósulását elesegíte táborokat szervez, segíti diákjai részvételét mások által szervezett hasonló jelleg6 táborokban. 3. Az iskola aktívan részt vesz a helyi közélet ökoiskolai célokkal összefügge programjaiban (pl. városvédelem, faluszépítés stb.). 4. Az iskola belse kommunikációs csatornái (iskolaújság, rádió, faliújságok) tükrözik az ökoiskolai célokat. 5. Az iskolában olyan pedagógiai tevékenységek folynak, amelyekben a diákok az iskola környezetkímél", egészséges m5ködtetését tanulmányozzák, segítik el". 6. Az iskola a fenntarthatóság pedagógiájához kapcsolódó pedagógus és más szakmai továbbképzéseket szervez, illetve részt vesz ilyen képzések szervezésében, a tapasztalatok átadásában. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 897

9 7. Az iskola részt vesz a helyi szükségletekhez illeszked" továbbképzések kidolgozásában. 8. Az iskola sokféle fizikai, mozgásos tevékenység számára biztosít lehet"séget (tornatermi, sportudvari, játszótéri, kültéri szervezett és kötetlen mozgáslehet"ségek). E. Társadalmi kapcsolatok 1. Az iskola együttm6ködik más magyar és leheteség szerint külföldi iskolákkal is. 2. Az iskola figyelmet fordít arra, hogy munkájával hozzájáruljon a helyi társadalom igényeinek kielégítéséhez, kiemelten a fenntarthatóság elveinek pedagógiai képviseletével. 3. Az iskola felhasználja a különböz" kommunikációs csatornákat és a helyi médiát annak érdekében, hogy munkájáról minél többen hírt kapjanak. 4. Az iskola lehet"séget ad a sz5kebb és tágabb környezetében, valamint a nagyvilágban történ" f"bb, a környezetvédelemmel kapcsolatos, eseményekkel való foglalkozásnak. 5. Az iskola együttm5ködik a helyi önkormányzattal, a helyi hatóságokkal és olyan helyi támogatókkal, vállalkozókkal, melyek az ökoiskola értékeivel és céljaival megegyez" célokat szolgálnak. F. Fizikai környezet 1. Az iskolaépület környékén léve természetes növényzet változatos és megkímélt, és/vagy a telepített növényzet rendszeresen és szakszer6en gondozott. 2. Az iskola folyamatosan fejleszti a fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisát (könyvek, újságok, CD-k, on-line kurzusokon való részvétellel, internetes együttm6- ködésekben). 3. Az iskolában van közösségi összejövetelekre alkalmas (klub) helyiség, vagy az iskola diákjai/dolgozói használhatnak ilyen helyiséget az iskola közelében. 4. Az iskolabútorok természetes és a környezetre ártalmatlan anyagokból készültek, az azokat használók (diákok, tanárok technikai személyzet) igényeihez igazodnak 5. Az udvar tartozékai a, biztonságos kerékpártároló vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb hely, b, madáretete, c, es"vízgy5jt", d, konyhakert, e, dísznövények, f, komposztáló, g, játszótér (természetes anyagokból), h, sportpályák (lehet"leg természetes anyagú borítással), i, zöld, gyepes terület. 6. Az iskolában történ" építkezések és átalakítások figyelembe veszik a fenntarthatóság szempontjait: a, Az átalakítások, építések biztosítják, hogy az épületek harmonikusan illeszkedjenek környezetükbe. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 898

10 b, Az er"források használata és a környezet terhelése minimális az épületek építése, használata és lebontása során. c, Az épültek építése, használata és lebontása nem jár az egészségre káros hatással. d, Az épületek ergonómiailag megtervezettek és esztétikusak. e, Lehet"ség szerint már az építés/átépítés során figyelembe veszik az energiatakarékos üzemeltetést (pl. megfelel" tájolás, szigetelés, nyílászárók stb.) 7. Az iskola figyelmet fordít arra, segíti a felel"s szerveket abban, hogy a környékén: a, biztonságos kerékpár- és gyalogos utak legyenek, b, megfelel" mennyiség5, lehet"leg szelektív, hulladékgy5jt" legyen. 8. Az iskola dekorációja összhangban van az ökoiskola arculatával (folyósok, osztálytermek, szaktermek) G: Az iskola m6ködtetése 1. Környezetkímél" anyaghasználat megvalósulása: b, KörnyezetkímélE anyagok használata a karbantartási munkákban és a takarításban. c, Környezetkímél" játékok, taneszközök és segédeszközök használata. d, Környezetkímél" anyagok használata az adminisztrációban és egyéb irodai munkákban. e, Környezetkímél" anyagok használata kikapcsolódási és egyéb tevékenységekben f, A kémiai anyagok lehet" leginkább környezetkímél" kezelése, tárolása, felhasználása. a, Tudatos takarékosság az anyagokkal, termékekkel, vízzel, energiával. 2. Egészséges és környezetkímél" módon el"állított ételek felszolgálása: a, Kellemes és a funkciójuknak megfelel" f"z"- és étkez"helyiségek. b, Közelb"l beszerezhet" alapanyagok használata. c, A büfében lehet kapni egészséges és környezetkíméle árukat, ha nincs büfé, az iskola más módon hívja fel a figyelmet az egészséges és környezetkíméle ételekre. d, Egészséges, tápláló ételek és italok az iskolai étkeztetésben. e, A vegetáriánus étkezés lehet"ségének biztosítása. f, A speciális étrendi megkötésekkel rendelkez" tanulók számára a megfelel" ételek biztosítása. g, Eldobható cikkek használata csak abban az esetben engedélyezett, ha nincs más lehet"ség. h, A f"zés és az étkezés során használt eszközök, környezet és egészségkímél"k. i, Az iskolakertben termesztett zöldségek felhasználása az iskola konyhájában. (A vonatkozó környezetvédelmi, élelmiszer egészségügyi szabályok betartásával.) 3. Az iskola a lehet" legkisebb szinten tartja a hulladék-kibocsátását, a keletkez" hulladékokat környezetkímél" módon kezeli. a, Ahol lehetséges törekszik a termékek és anyagok újrafelhasználására, hasznosítására. b, Hulladékok elkülönített gy6jtése: Pl.: fémek, m6anyagok, papírok stb. és átadása a hulladékkezelenek Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 899

11 c, A szerves hulladék komposztálása a helyi viszonyoktól függ"en. d, A veszélyes hulladékok gy5jtése és elhelyezése a helyi hatóság rendelkezése alapján történik. 4. Az iskola takarékosan és ésszer5en bánik a vízzel. a, Víztakarékos berendezések felszerelése és szakszer5 használata. b, A csapok és WC-tartályok rendszeres ellenerzése, a csepegések, szivárgások azonnali megszüntetése. c, Es"víz használata a lehetséges, arra alkalmas helyeken. 5. Az iskola takarékosan bánik az energiával. a, Takarékosság a heenergiával. b, Takarékosság az elektromos árammal. c, Megújuló energiaforrások használatára való törekvés az áramfejlesztés és a f5tés számára. 6. Az iskola a lehet" legkisebb mértékben szennyezi a leveg"t. a, A kémények, szell"ztet" berendezések (ha vannak) anyagkibocsátása szabályozott és rendszeresen ellen"rzött. b, A szabadtéri burkolt felületek (sportpályák, dühönge) gondozottak, pormentesek c, Az iskolakert mentes az allergén növényekt"l 7. Az iskola megközelítése környezetkímél" módon történik. a, A tanulókra, a nevel"testület tagjaira utazás tekintetében jellemz" a gyaloglás, a kerékpározás és a tömegközlekedési eszközök használata. b, Ha a gyalogos, kerékpáros, ill. tömegközlekedéses iskolába járás nem megoldható a gyerekek iskolabuszt használnak, megszervezik közös autós utjaikat. c, Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhet", a természet tanulmányozására alkalmas helyek rendszeres látogatása. d, A közlekedés megtervezése a felesleges utazások elkerülése érdekében. e, A szükséges szállítások ésszer5 megszervezése. 8. Az iskola rendezvényei (diáknapok, kirándulások, sportrendezvények) a lehet" legkisebb mértékben terhelik a környezetet. Az iskola rendkívüli adottságokkal rendelkezik földrajzi elhelyezkedését tekintve. Sportpályák, játszóterek, jelenleg beépítetlen rétek, fás ligetes, nádassal borított területek. Közelünkben található a Merzse-mocsár természetvédelmi terület és a Rákos-patak is. Munkaterveink összeállításánál ezen adottságokat mindenkor figyelembe vesszük és hasznosítjuk a gyermekek és a feln"ttek környezettudatos gondolkodásmódjának és viselkedéskultúrájának alakítása, befolyásolása közben. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 900

ÖKOISKOLAI MUNKATERV KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÖKOISKOLAI MUNKATERV KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013 Ökoiskolai munkaterv Mottó: Az ökológia lényege éppen az, hogy miként lehet kielégíteni a különbözőségében teljes világ lakóinak igényeit,

Részletesebben

Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszere

Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszere IV. számú melléklet Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszere A: Általános elvárások 1. Az iskola tevékenységeirıl és ezek környezetre való hatásáról legalább évente felmérés készül, mely tartalmazza

Részletesebben

1. Általános elvárások. 2. Tanítás-tanulás. A dokumentálás lehetséges módja

1. Általános elvárások. 2. Tanítás-tanulás. A dokumentálás lehetséges módja 1. Általános elvárások 1. Az iskola tevékenységeiről és ezek környezetre való hatásáról legalább évente felmérés készül, mely tartalmazza az alábbiakat: a, az iskola minőségbiztosítási programjához illeszkedően

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola ÖKO ISKOLAI MUNKATERVE 2009-2011

Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola ÖKO ISKOLAI MUNKATERVE 2009-2011 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola ÖKO ISKOLI MUNKTERVE 2009-2011 ) /1.a környezettudatosság /1.b mindennapi működés 1 beszámolók Zavaczky ntalné ig., (zöld munkaközvez.,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Készítette: ÖKO je 2007-ben nyerte el iskolánk az Ökoiskola Címet először, 2010-ben második alkalommal is sikeresen pályáztunk.2014-ben benyújtottuk pályázatunkat

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011. Általános elvárások 1.Öko munkaterv összhangjának vizsgálata az iskola alapdokumentumaival.

Munkaterv 2010-2011. Általános elvárások 1.Öko munkaterv összhangjának vizsgálata az iskola alapdokumentumaival. Munkaterv 2010-2011. Iskolánk célul tűzte ki a 2011-2012-es tanévre az Ökoiskola cím megnyerését. Ennek megvalósítására alakult meg 2010. szeptember 8-án a munkacsoport, amely attól kezdve működik. Öko

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős

Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakítatása a diákok

Részletesebben

Ökoiskola munkaterve a 2015/2016-os tanévre

Ökoiskola munkaterve a 2015/2016-os tanévre Ökoiskola munkaterve a 2015/2016-os tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője 2007-ben nyerte el iskolánk az Ökoiskola Címet először, 2010-ben második alkalommal is sikeresen pályáztunk.2014-ben benyújtottuk

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja 2. számú melléklet Az iskola környezeti nevelési programja Iskolánk 2002-ben csatlakozott az országos Ökoiskola Hálózathoz. 2005-ben pályázat útján elnyertük az Ökoiskola címet, 2012-ben megkaptuk az örökös

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV I. CÉL A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal,

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV Készítette: Az ÖKO munkacsoport Beled, 2016. szeptember 5. Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Borosné Tóth Zsuzsanna Ágostonné Hajnali Csilla Homlokné Halász Judit igazgató

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 2010/2011 tanév

Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 2010/2011 tanév Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 00/0 tanév Az iskola neve: Hegyhát Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hunyadi János Tagiskolája Önértékelési kritériumok. ALAPDOKUMENTUMOK (PP, MIP,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

KÖRNYEZETNEVELÉSI MUNKATERV

KÖRNYEZETNEVELÉSI MUNKATERV KÖRNYEZETNEVELÉSI MUNKATERV 2015-2016 Bárcziné Kulcsár Júlia igazgató ÖKO programvezető DÖK vezető... Jászberény, 2015. 09. 01. KSZM képviselője KÖRNYEZETNEVELÉSI MUNKATERV 2015.-2016. tanév I. 2014.-2015.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV.] ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az ökoiskolai munka célja: Fenntarthatóságra nevelés: példamutatás, tapasztalatszerzés. Szemléletformálás,

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS LEHETŐSÉGEI A MAGYARORSZÁGI ÖKOISKOLA HÁLÓZATBAN

AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS LEHETŐSÉGEI A MAGYARORSZÁGI ÖKOISKOLA HÁLÓZATBAN AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS LEHETŐSÉGEI A MAGYARORSZÁGI ÖKOISKOLA HÁLÓZATBAN A Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium példáján A Selye János Egyetem 2012-es "Művelődés Identitás Egészség"

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A ZELEMÉRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A 2016/2017. TANÉVRE Az Öko munkacsoport tagjai: Varga Edit Ungvári Ferencné Juhászné Papp Magdolna Buzás Andrea Juhászné Ficzek Erika Kathi Imréné

Részletesebben

ÖKO-ISKOLAI MUNKATERV. Miklósfai Általános Iskola

ÖKO-ISKOLAI MUNKATERV. Miklósfai Általános Iskola ÖKO-ISKOLAI MUNKATERV Miklósfai Általános Iskola Nagykanizsa, 2015. szeptember 1. Készítette: Bakonyi Józsefné intézményvezető Alapelvek: - környezetvédelmi nevelés alapelvei - az ökoiskolai kritériumrendszer

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

Öko munkaterv 2015-2016. tanév

Öko munkaterv 2015-2016. tanév Öko munkaterv 2015-2016. tanév Az Ökoiskola munkacsoport tagjai: Nagy Sándor, földrajz-történelem tanár, a munkacsoport vezetője Szűcsné Csontos Katalin, földrajz-német tanár, intézményvezető-helyettes

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ÖKOISKOLA MUNKATERV

Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ÖKOISKOLA MUNKATERV ÖKOISKOLA MUNKATERV Bevezetés Iskolánk pályázat útján nyerte el, és 2009. június 6-án átvette az Oktatási Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által létrehozott Ökoiskola címet.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető Csornai Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO iskolai munkaterve 2014-2015 és 2015-2016-os tanév Az ÖKO iskolai munkacsoport tagjai: - tanító intézmény egység vezető helyettes Szabóné Varga

Részletesebben

Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 2010/2011 tanév

Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 2010/2011 tanév Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 1/11 tanév Az iskola neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola OM azonosító: 547 1. ALAPDOKUMENTUMOK (PP, MIP, iskolai és ökoiskolai munkaterv) ó Az iskola pedagógiai

Részletesebben

Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI Herman Ottó Általános Iskolája Tatabánya. Ökoiskola munkaterve. a 2015/2016-os tanévre

Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI Herman Ottó Általános Iskolája Tatabánya. Ökoiskola munkaterve. a 2015/2016-os tanévre Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI Herman Ottó Általános Iskolája Tatabánya Ökoiskola munkaterve a 2015/2016-os tanévre értelemből fakadó szeretettel kell közeledned mindnyájunk szülőanyjához, a természethez

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 2010/2011 tanév

Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 2010/2011 tanév Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 1/11 tanév Az iskola neve: Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Szeged-Móravárosi Tagintézénye OM azonosító: 199 1. ALAPDOKUMENTUMOK (PP, MIP, iskolai

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre

AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre A munkaközösség tagjai Molnár Rózsa Ábriné Nagy Judit Salzer Gabriella Lovasné Virányi Zsuzsa Tóbiás Rita Enyedyné Horváth Réka Kiss Brigitta Fazekas

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Ökoiskolai. munkaterv 2013-14. Vép, 2013. szeptember 26.

Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Ökoiskolai. munkaterv 2013-14. Vép, 2013. szeptember 26. Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ökoiskolai Vép, 2013. szeptember 26. munkaterv 2013-14. ~ 1 ~ Nap Esemény, tevékenység, megvalósítandó cél, feladat Résztvevők Felelős Szeptember

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Ökoiskola Munkaterv a 2015/16-os tanévre

Ökoiskola Munkaterv a 2015/16-os tanévre Ökoiskola Munkaterv a 2015/16-os tanévre I. Célok Hazánkban az 1995-ös NAT jelölte meg elsőként a környezeti nevelés céljaként a fenntartható társadalom kialakításának elősegítését, és e célkitűzés a legkülönfélébb

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

2014-2015 ÖKO munkaterv

2014-2015 ÖKO munkaterv Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 2014-2015 ÖKO munkaterv Isaszeg, 2014. szeptember 7. Balázs Judit ÖKO mk. vezetője A jövő nem fogja jóvátenni,, amit te a jelenben elmulasztasz. (Albert Schweitzer)

Részletesebben

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Ligay Csilla Nagy Ivánné Víg Balázsné Török Renáta Barcza László Róna Csilla Frick Judit Págyiné Milfai

Részletesebben

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. "A jövőútjai... 14." Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17.

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. A jövőútjai... 14. Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17. Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest 1 2 Ahonnan indultunk Filozófiánk: Az iskola mindenkié, mindenki találja meg az érdeklıdésének megfelelı területet, az önmegvalósítás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld rendezvényekről szóló tájékoztatója A zöld rendezvények néhány szóban A zöld rendezvények erősítik, demonstrálják a házigazda szervezet fenntarthatóság

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Időpont Feladat Felelős

Időpont Feladat Felelős Balatonkenesei Pilinszky János Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ökoiskola Munkaterve 2016/2017 Időpont Feladat Felelős 2016. szeptember első hete Munkaközösségek munkaterveinek elkészítése

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015.

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015. II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015. Alsó és felső tagozat A 2014/15 tanévben is folytatjuk iskolánkban

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft zöld rendezvényekről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld rendezvények néhány szóban

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ZIP megvalósítás folyamata, akcióterv: 2014-2016.

ZIP megvalósítás folyamata, akcióterv: 2014-2016. ZIP megvalósítás folyamata, akcióterv: 2014-2016. Téma/ kritérium Tevékenység Felelős Idő Módszer/ eszköz Erőforrás Elvárt eredmény Megjegyzés Alapdokumentumok Szervezeti feltételek pedagógiai program,

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Ökoiskola munkaközösség munkaterve 2011-12. tanévre

Ökoiskola munkaközösség munkaterve 2011-12. tanévre Dátumhoz köthető tevékenységek Ökoiskola munkaközösség munkaterve 2011-12. tanévre Dátum Feladat Felelős Résztvevők Megjegyzés Szeptember 22.csütörtök Európai autómentes nap Ruppert Vilmosné Molnár Róbertné

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben