Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 1/11/D évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 1/11/D évfolyam"

Átírás

1 Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 1/11/D évfolyam 2014/2015

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom Nyelvtan Történelem Angol Matematika Földrajz Marketing Szálloda ismeretek, turizmus Informatika számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet Tankönyv... 19

3 1. IRODALOM I. félév Madách: Az ember tragédiája Realizmus Gogol, Tolsztoj, Csehov Mohácsy: (színes) Irodalom oldal Mohácsy: (színes) Irodalom oldal Mikszáth Kálmán Mohácsy: (színes) Irodalom oldal II. félév 4. anyagrész Ady Endre Mohácsy: (színes) Irodalom oldal Móricz Zsigmond 6. anyagrész Kosztolányi Dezső Babits Mihály Mohácsy: (színes) Irodalom oldal Mohácsy: (színes) Irodalom oldal oldal

4 2. NYELVTAN I. félév Retorika oldal A nyelv mint jelrendszer. Nyelvtípusok (izoláló, agglutináló, flektáló) oldal Szöveg. Szövegösszefüggés, beszédhelyzet oldal II. félév 4. anyagrész Szövegfajták 1. (leírás, elbeszélés, érvelés, osztályozás, meghatározás,definíció) oldal Szövegfajták 2. (értekezés, tanulmány, magyarázat, előadás, kiselőadás, hozzászólás) oldal 6. anyagrész Szövegfajták 3. (hivatalos írásművek) oldal

5 3. TÖRTÉNELEM I. félév A felvilágosodás és a forradalmak kora I. ( ) oldal A felvilágosodás és a forradalmak kora II. ( ) oldal Az újjáépítés kora Magyarországon ( ) oldal II. félév 4. anyagrész A reformok és a forradalom kora ( ) oldal A nemzetállamok és a birodalmak kora ( ) oldal 6. anyagrész A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon ( ) oldal

6 4. ANGOL I. félév 7. számú melléklet 7. számú melléklet 7. számú melléklet II. félév 4. anyagrész 7. számú melléklet 7. számú melléklet 6. anyagrész 7. számú melléklet

7 5. MATEMATIKA I. félév Kombinatorika, gráfok permutációk, variációk, ismétlés nélküli kombinációk, gráfok (pont, él, fokszám) Hatvány, gyök hatványozás, gyökvonás azonosságai, törtkitevőjű hatvány oldal Exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek oldal Logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek oldal II. félév 4. anyagrész Trigonometria vektorműveletek, skaláris szorzat, szinusztétel, koszinusztétel, összegzési képletek alkalmazásai közül a kétszeres szögekre vonatkozó összefüggés (151. oldal), trigonometrikus egyenletek Koordinátageometria I. rész vektorok a koord. rendszerben, műveletek vektorokkal, két pont távolsága, két vektor hajlásszöge, szakasz osztópontjának koordinátái (kiemelve a felezőpontét, és harmadoló pontét), egyenest meghatározó adatok (irányvektor, normálvektor, irányszög, iránytangens), egyenes egyenlete (normálvektoros elég) 6. anyagrész Koordinátageometria II. rész két egyenes metszéspontja, két párhuzamos egyenes távolsága, pont és egyenes távolsága, két egyenes hajlásszöge, kör egyenlete, két kör metszéspontjai, kör és egyenes metszéspontjai Valószínűségszámítás, statisztika klasszikus valószínűségi modell, visszatevéses mintavétel, valóság és statisztika (grafikonolvasás, grafikonkészítés oldal oldal oldal , ill. 295 oldal

8 6. FÖLDRAJZ I. félév Kötelező irodalom: 1.tankönyv: Nagy Balázs - Nemerkényi Antal Sárfalvi Béla- Ütőné Visi Judit: Földrajz 9.; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2. tankönyv: Próbáld Ferenc - Ütőné Visi Judit: Földrajz 10; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Vízburok földrajza oldal Földrajzi övezetesség oldal Társadalmi folyamatok a 21. század elején oldal II. félév 4. anyagrész A világgazdaság a 21.század elején oldal (2. tankönyv) Európa regionális földrajza I oldal (2. tankönyv) 6. anyagrész Európa regionális földrajza II oldal (2. tankönyv)

9 7. MARKETING I. félév Marketing alapfogalmak, a vállalat mikró- és makrokörnyezete Marketing fogalma, jelentősége (1. tétel), Marketing alkalmazási területek, története (1-2 tétel), A marketing szükségessége, fejlődése Magyarországon A marketing mix fogalma, elemei (3. tétel), A vállalat mikro- és makrokörnyezete (5. tétel), Piaci szereplők, piactípusok (5. tétel), A piac fogalma és kategóriái (4. tétel), Piaci szerkezet, piaci formák (4. tétel) Fogyasztói magatartás, Differenciálatlan és differenciált marketing Fogyasztói magatartás: szükséglet, kereslet (6 tétel),a Maslow-féle szükségleti piramis, Vásárlási magatartástípusok (7 tétel), A vásárlási folyamat szakaszai (7 tétel) Szervezeti vásárlói magatartás, Differenciálatlan és differenciált marketing. A célpiaci marketing lényege, kialakítása (8 tétel), Piacszegmentáció, Célpiacok kiválasztása, Termékpozicionálás Információszükséglet, piackutatás Információszükséglet (9. tétel) Az információs rendszer funkciói. A MIR belső rendszere, működése. A piackutatás fogalma, területei (10. tétel) Fajtái, módszerei. Szekunder és primer piackutatás (11. tétel). A kutatás alanyainak kiválasztása. A kérdőívszerkesztés szabályai. A piackutatás folyamata. A kutatási eredmények értékelése. Piackutató jelentés. Konkurenciaanalízis II. félév 4. anyagrész Termékpolitika A termék fogalma, csoportosítása (12. tétel)a termék piaci életgörbéje. Vállalati termékpolitika. Termékfejlesztés, termékszerkezet. Új termék kialakításának, piaci bevezetésének folyamata. Termékfejlesztéshez kapcsolódó jellemzők, csomagolás, márka. Design Árpolitika Az árpolitika lényege, céljai (12. tétel). Árstratégia az életgörbe szakaszaiban. Fogyasztói árelfogadás, Árpolitika, napi árak kialakítása. Árak jogi szabályozása, árdifferencia (14. tétel) 6. anyagrész Disztribúciós rendszerek A disztribúciós rendszer (15. tétel) Marketingcsatornák. Marketingrendszerek

10 8. SZÁLLODA ISMERETEK, TURIZMUS I. félév A vendéglátás általános jellemzői Vendéglátás fogalma, fejlődési tendenciák, gazdasági jelentősége, társadalmi jelentősége. (1. tétel). A hazai vendéglátás történelmi kialakítása, hagyományai. (2. tétel) A vendéglátás tev. Körei: termelés, értékesítés, szolgáltatásértékesítés fogalma, folyamatai, formái. (3. tétel) Tárgyi és személyi feltételek. A vendéglátás dolgozóival szemben támasztott követelmények. (4. tétel). Vendéglátó üzletek csoportosítása szakjelleg és minőség szerint (5. tétel) Üzletkörök és -típusok jellemzői Turizmus története, jelentősége, aktív és passzív turizmus Az idegenforgalom kialakulásának története (7. tétel) Fogalmi meghatározása. (6. tétel) Gazdasági és társadalmi jelentősége. Az aktív és passzív turizmus fogalma, tevékenysége, feltételrendszere. (8-9 tétel). A turizmus formái, jellemzői, sajátosságai. A turisztikai hírverés módszerei. Az aktív és passzív turizmushoz kapcsolódó programok tervezése. A környezetvédelem fontossága (10 tétel) A zöld turizmus jellemzői és jelentősége Turizmus és vendéglátás, szervezeti háttér: Turizmus és vendéglátás kapcsolata (11. tétel) A turizmus szervezeti felépítése. (12. tétel) Az ágazatot irányító szervezetek. Turisztikai vállalkozási formák, azok jellemző sajátosságai. Szakmai és érdek-képviseleti szervek. Turizmus tárgyi és személyi feltételei (13. tétel) II. félév 4. anyagrész Szálláshelyek formái, árképzés Szálláshelyek fogalmi meghatározása, csoportosítása (1 tétel) Szálláshelyek típusai A szálláshelyek, szállodák kínálati elemei, szolgáltatások köre és formái (2 tétel) Szállodai árak, árképzés, árdifferenciálás (3 tétel) Szállodák minőségi kategóriái (3 tétel?) Szálláshelyek tárgyi feltételei, kialakítása, berendezései: Szálláshelyek telepítésének általános és speciális szempontjai (4 tétel) Szálloda tárgyi feltételei (5 tétel). Szálloda tárgyi feltételei, berendezései. A szálloda helyiségei és feladataik (6 tétel) A vendégszoba kialakítása és berendezési tárgyai (7 tétel) A vendégszoba felszerelési tárgyai (8 tétel) 6. anyagrész Munkakörök, turisztikai kereslet-kínálat A szálloda szervezeti felépítése (9 tétel) Munkakör, szállodai munkakörök, szakmai követelmények (10. tétel) Turisztikai szükséglet és kereslet (14 tétel) Turisztikai kínálat tartalma, sajátosságai, kapcsolata a kereslettel.

11 9. INFORMATIKA I. félév 1. számú melléklet 2. számú melléklet 3. számú melléklet II. félév 4. anyagrész 4. számú melléklet 5. számú melléklet 6. anyagrész 6. számú melléklet

12 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Első lépések a prezentációkészítésben A beállítások módosítása A prezentáció különböző nézetei Diák Tervezősablonok használata Diaminták A feladat a tavalyi Benke Gabriella: Színes érettségi feladatsorok informatikából című tankönyvből szövegszerkesztés témakörű. A prezentációkészítő szoftver megnyitása és bezárása. Egy, ill. több prezentáció megnyitása. Új prezentáció létrehozása (az alapértelmezés szerinti sablon alapján). A prezentáció elmentése a meghajtó meghatározott helyére A prezentáció elmentése más néven. A prezentáció elmentése más fájlformátumban, például: RTF (Rich Text Format), sablon, kép fájlformátum, más szoftver vagy más verziószám formátumában. Váltás megnyitott prezentációk között. A Súgó funkcióinak használata. A prezentáció bezárása. A kicsinyítés/nagyítás (zoom) használata. A beépített eszköztárak elrejtése és megjelenítése. Az alkalmazás alapbeállításainak módosítása: felhasználónév, a prezentációk megnyitásához és elmentéséhez használt alapértelmezett könyvtár/mappa. A prezentáció különböző nézeteinek ismerete. Váltás a különböző nézetek között. Új dia létrehozása meghatározott diaelrendezéssel, például: címdia, szöveg és diagram, felsorolás, táblázat. Váltás a különböző beépített diaelrendezések között. Egy vagy több meghatározott dia, ill. az összes dia háttérszínének megváltoztatása. Egy létező tervezősablon (design template) alkalmazása egy prezentációra. Váltás a különböző létező tervezősablonok között. Kép grafika, rajzolt alakzat beszúrása a diamintába. Kép, grafika, rajzolt alakzat törlése a diamintából. Szöveg beszúrása a prezentáció egy diájának, ill.összes diájának lábjegyzetébe. Automatikus diaszámozás, automatikusan frissülő dátum és automatikusan nem frissülő dátum beszúrása a prezentáció egy diájának, ill. összes diájának lábjegyzetébe.

13 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Szöveg bevitele és formázása Képek, grafikák Másolás, mozgatás és törlés Diagramok/ grafikonok használata Szöveg beírása a prezentációba normál, vázlat nézetben. A dia és a jegyzet tartalmának szerkesztése új karakterek és szavak bevitelével. A szövegmegjelenítés megváltoztatása: betűméret és betűtípus. A szövegformázási stílusok alkalmazása, például: félkövér, dőlt és aláhúzott. Kisbetű-nagybetű közötti váltás a szövegben. Különböző színek alkalmazása a szövegre. Árnyékolás alkalmazása a szövegre. A dia szövegének igazítása balra, középre, jobbra. Sortávolság igazítása, felsorolási és számozási pontok előtt és után.. A felsorolás- és számozásjelek közötti váltás a beépített standard listák használatával. A visszavonás (undo) és ismétlés (redo) parancsok használata. Egyszerű prezentáció önálló megszerkesztése az óra elején jegyszerzés céljából. Kép beszúrása a diára. Grafika beszúrása a diába. Szövegek, képek, grafikák másolása egy prezentáción belül, ill. megnyitott prezentációk között. Szövegek, képek, grafikák mozgatása egy prezentáción belül, ill. megnyitott prezentációk között. Képek és grafikák átméretezése a prezentációban. Szövegek, képek és grafikák törlése egy diáról. Bonyolultabb prezentáció önálló megszerkesztése az óra elején jegyszerzés céljából. Adatok bevitele különféle diagramok/grafikonok készítéséhez és módosításához egy dián belül: oszlopdiagram, sávdiagram, vonaldiagram (grafikon) és kördiagram használatával. A diagram/grafikon háttérszínének megváltoztatása. Az oszlop, sáv, vonal (grafikonvonal), és a körcikk színének megváltoztatása a diagramon/grafikonon belül. A diagram/grafikon típusának megváltoztatása.

14 3. SZÁMÚ MELLÉKLET Rajzolt objektumok Másolás, mozgatás és törlés Előre definiált animációk Áttűnések Bonyolultabb prezentáció önálló megszerkesztése az óra elején jegyszerzés céljából. Különféle rajzolt objektumok hozzáadása a diához: vonal, görbe, nyíl, téglalap, négyzet, kör, szövegdoboz és más rendelkezésre álló alakzatok. A rajzolt objektumok háttérszínének, a vonal színének, a vonal vastagságának és stílusának megváltoztatása. A nyíl kezdő és végalakjának/stílusának megváltoztatása. Árnyékolás alkalmazása rajzolt objektumra. Rajzolt objektum elforgatása, tükrözése. A rajzolt objektum igazítása a dián belül: balra, középre, jobbra, felülre és alulra. A rajzolt objektum és a diagram átméretezése a prezentáción belül. Objektum előre hozása, hátra küldése. Diagram/grafikon és rajzolt objektum másolása egy prezentáción belül, ill. megnyitott prezentációk között. Diagram/grafikon és rajzolt objektum mozgatása egy prezentáción belül, ill. megnyitott prezentációk között. Diagram/grafikon és rajzolt objektum törlése. Előre definiált szöveg- és grafikaeffektusok hozzáadása egy diához. Az előre definiált effektusok megváltoztatása szövegen és grafikán. Bonyolultabb prezentáció önálló megszerkesztése az óra elején jegyszerzés céljából. Áttűnési effektusok definiálása diák között. A diák közötti áttűnési effektusok megváltoztatása. 4. SZÁMÚ MELLÉKLET A táblázatkezelés első lépései Beállítások elvégzése Adatok bevitele Cellák kijelölése Sorok és oszlopok A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. Új munkafüzet létrehozása a normál sablon alapján. Munkafüzet elmentése egy meghajtó meghatározott helyére. Munkafüzet elmentése más néven. Munkafüzet elmentése más fájltípusként, például: szöveges állomány, HTML, más szoftver vagy verziószám alatt. Megnyitott munkalapok és munkafüzetek közötti váltás. A Súgó funkcióinak használata. Munkafüzet bezárása. A kicsinyítés/nagyítás (zoom) használata. A beépített eszköztárak megjelenítése és elrejtése. Sorok és/vagy oszlopok rögzítése és feloldása. Az alkalmazás beállításainak megváltoztatása, például: felhasználónév, a munkafüzetek megnyitásához és mentéséhez használt munkakönyvtár elérési útja. Szám, dátum és szöveg bevitele a cellába. Egy cella, összefüggő cellatartomány és nem összefüggő cellatartomány kijelölése. Egy sor, összefüggő sortartomány és nem összefüggő sortartomány kijelölése. Egy oszlop, összefüggő oszloptartomány és nem összefüggő oszloptartomány kijelölése. Sorok és oszlopok beszúrása a munkalapon. Sorok és oszlopok törlése a munkalapon. Az oszlopszélesség és a sormagasság módosítása.

15 5. SZÁMÚ MELLÉKLET Adatok szerkesztése Másolás, mozgatás és törlés Keresés és csere Adatok rendezése Munkafüzetek kezelése Aritmetikai képletek Cellahivatkozások Függvények használata A cellatartalom bővítése új tartalommal, a meglévő cellatartalom felülírása. A visszavonás (undo) és az ismétlés (redo) parancsok használata. Egy cella és egy cellatartomány tartalmának másolása egy munkalapon belül, különböző munkalapok között és különböző munkafüzetek között. Adatok másolása és sorozat folytatása az automatikus kitöltés / kitöltőnégyzet használatával. Egy cella és egy cellatartomány tartalmának mozgatása egy munkalapon belül, különböző munkalapok között és különböző munkafüzetek között. A cellatartalom törlése. Adott tartalom keresése egy munkalapon belül. Adott tartalom cseréje egy munkalapon belül. Cellatartomány rendezése egy kritérium alapján csökkenő, növekvő és szám szerinti sorrendben, csökkenő és növekvő ábécé rendben. Egyszerűbb táblázat önálló megszerkesztése az óra elején jegyszerzés céljából. Új munkalap beillesztése. Munkalap átnevezése. Munkalap törlése. Munkalap másolása egy munkafüzeten belül és megnyitott munkafüzetek között. Munkalap mozgatása egy munkafüzeten belül és megnyitott munkafüzetek között. Képletek készítése cellahivatkozások és számtani operátorok (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) használatával. A képletek használata során felmerülő általános hibaértékek felismerése és értelmezése. Bonyolultabb táblázat önálló megszerkesztése az óra elején jegyszerzés céljából. A relatív, vegyes és abszolút cellahivatkozások értelmezése és használata a képletekben. Bonyolultabb táblázat önálló megszerkesztése az óra elején jegyszerzés céljából. Képletek készítése a szum/összeg (sum), átlag (average), minimum, maximum és darab (count) függvények használatával. Képletek készítése a logikai ha (if) függvény használatával (mely két meghatározott érték közül az egyiket eredményezi). 6. SZÁMÚ MELLÉKLET Diagramok és grafikonok használata Különféle diagramok/grafikonok készítése egy munkafüzet adataiból: oszlop-, sáv-, vonal- és kördiagram. Cím és felirat hozzáadása diagramhoz/grafikonhoz. A diagram/grafikon háttérszínének megváltoztatása. Az oszlop, vonal vagy a körcikk színének megváltoztatása a diagramon/grafikonon belül. A diagram/grafikon típusának megváltoztatása. Diagramok/grafikonok másolása és mozgatása egy munkalapon belül és megnyitott munkafüzetek között. Diagramok/grafikonok átméretezése és törlése.

16 7. SZÁMÚ MELLÉKLET Városi és vidéki élet, összehasonlítása A birtoklás kifejezése, szókincsbővítés: tulajdonságok. Ellentétpárok keresése. Összehasonlító szerkezet, a melléknév középfoka, egyszerű és összetett alakok. Valakinek van have (got), állítás, kérdés, tagadás. A melléknév felsőfoka, egyszerű és összetett alakok Szókincs: várossal, vidékkel és útbaigazítással kapcsolatos kifejezések. Személyleírás, külső és belső tulajdonságok, ruhadarabok. Az éppen a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezése. Folyamatos jelen (Present Continuous): a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezése. Állítás. Tagadás. Kérdés. Ruhadarabok és kiegészítők, ruházkodás. Present Continuous, Present Simple, whose, személyes és birtokos névmások. Ruhadarabok, ruhavásárlás Színek, testrészek, ruhával és vásárlással kapcsolatos kifejezések. Jövőre vonatkozó szándék, terv Biztosan bekövetkező esemény A jövő és a jelen A going to szerkezet, jövőre vonatkozó időhatározók, Present Continuous, Történetmondás, a jelen és múlt együttes gyakorlása What, who, how, why, when, where kérdőszavak használata Melléknevek és határozószavak használata. A kérdőszavak áttekintése, Present Simple / Continous, going to, Past Simple, Az angol mondat szórendje Érzelmek kifejezése. Érzelmet kifejező melléknevek / melléknévi igenevek, -ing, past participle, Szókincs: gyógyszerek, gyógyszertár. Present Perfect Ever, never, already, just, yet, határozószavak Az ige harmadik alakja. Szókincsbővítés: utazással, repülőtérrel kapcsolatos kifejezések. Családi élet, családtagok Információcsere személyes adatokról Szokások és életstílusok megvitatása Jelen idejű szokások Mindennapi tevékenységek, házimunka és szabadidős tevékenységek Életszakaszok Különböző életformák, életstílusok Házimunka megosztása szülői távollét miatt Döntéshozatal, fontossági sorrend felállítása, pozitív és negatív reagálás Preferenciák kifejezése Cselekvés, létezés, történés kifejezése A család egy átlagos napjának bemutatása Képleírás: Jövőre vonatkozó tervek Emberek Szókincs: jellemzésre alkalmas melléknevek információadás, érdeklődés kifejezése Barátság, az ideális barát Összehasonlítás és szembeállítás, Családi események: névnap, születésnap Egyetértés kifejezése Javaslattétel Családi ünnepségek szervezése Vélemény kifejtése Női és férfi szerepek a családban

17 4. anyagrész Határozói mellékmondatok (time, reason, concession) Születésnapi parti megrendezése Jelentkezés megvitatása A fiatalok véleménye az iskolai erőszakról c. szemináriumon való részvétellel kapcsolatban Hasonlóságok és különbségek emberek között Képleírás: Nyaralás, családi ünnepek, Vásárlás, szolgáltatások Üzletek és szolgáltatások Szókincs: árukészlet, bolttípusok, adás-vétel, kiárusítás, kedvezmények, fizetési módok Családi kapcsolatok Mit tanultál a szüleidtől? Esküvő Kedvenc színész / énekes bemutatása Ismétlés, társalgási és írásbeli gyakorlatok. Az otthon A városi és a vidéki életvitel összehasonlítása Információkérés/adás a lakóhellyel kapcsolatban Látnivalók, nevezetességek Érzelmek, meglepetés kifejezése Éghajlati viszonyok Természeti katasztrófákkal kapcsolatos szavak és kifejezések Jóslat Öltözködés, ruházat, divat Javaslat Véleménykérés Növény és állatvilág Természet és környezet Környezetvédelemmel kapcsolatos szavak és kifejezések Egyetértés és egyet nem értés kifejezése Hétvégi túra megbeszélése baráti meghívás, meggyőzés Programajánlat külföldi vendégnek hétköznapra Képleírás: Szórakozási lehetőségek a fiatalok számára Nemzeti jelképek Környezetvédelem Épületek, helyiségek ábrázolása tantárgyak, oktatáshoz, nyelvtanuláshoz kapcsolódó kifejezések Iskolai hagyományok Iskolai élmények, Preferenciák kifejezése Érvelés kirándulások Iskolán kívüli elfoglaltságok A nyelvtanulás szerepe életünkben állandósult szókapcsolatok Nyelvtudással kapcsolatos kérdőív Tetszés nem tetszés kifejezése, jövő idejű tervek kifejezése Nevezés egy nemzetközi versenyre Hogyan mutassam be az iskolámat? Egy választott város bemutatása idegenvezetőként Az iskolám, A kedvenc tantárgyam Külföldi vendégelőadó kiválasztása Képleírás: Modern és régi iskolák, tantárgyak, iskolán kívüli elfoglaltságok

18 6. anyagrész Foglalkoztatás, az életpálya megválasztását befolyásoló tényezők, Célok kifejezése; Lehetőségek, a jövő és az elképzelt helyzetek kifejezése Foglalkozások Diákmunka Véleménynyilvánítás, indoklás Munkavállalók és munkaadók Munkahelyi feladatok Idegen nyelvi táborban betölthető munkalehetőségek megvitatása Foglalkozások párosítása definíciókkal Képleírás: üzlettípusok, szolgáltatások A munkavégzés előnyei Foglalkozások meghatározása definíciók alapján Ismétlés, társalgási és írásbeli gyakorlatok. Ételek, élelmiszerek Étkezési szokások Étkezés étteremben és menzán Az éttermek típusai Főzéssel kapcsolatos szavak, élelmiszerek, biotermékek, génkezelt termékek Előnyök és hátrányok felsorolása és szembeállítása Beszélgetés megtapasztalt betegségekről Egészség betegség Szókincs : gyógykezeléssel kapcsolatos szavak Baleset a táborban : orvos páciens (szerepjáték) Az iskolai menza átszervezésének megvitatása Sportolás, egészséges életmód, egészséges táplálkozás Önkiszolgáló és hagyományos étterem

19 TANKÖNYV Tantárgy Könyv Száma Történelem Történelem III. középiskolák, 11. évfolyam NT Matematika Sokszínű matematika tankönyv 11. évf. MS-2311T 1985 Földrajz Földrajz 10. Regionális földrajz NT Magyar nyelv és irodalom Színes irodalom 11. KN-0030/ Irodalmi szöveggyűjtemény 11. KN-0031/ Angol Matura Plus EK-Matura 2160 Angol nyelv Matura Plus 2 EK-Matura Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 11. évfolyama számára NT-16303/ Összesen: 12980

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul a táblázatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja Az alábbiakban ismertetjük a Táblázatkezelés modul követelményeit, amely a modulvizsga alapját is képezi. 2014 ECDL Alapítvány A syllabus az ECDL Alapítvány

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakiskola 10/G évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakiskola 10/G évfolyam Tantárgyi követelmény Szakiskola 10/G évfolyam 2016/2017 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar nyelv és irodalom... 3 2. Informatika... 4 3. Erkölcstan... 5 4. Matematika... 6 5. Előkészítési ism.... 7 6. Élelmiszerek

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Excel tanfolyam középhaladóknak. Az Excel középhaladóknak tanfolyam tematikája

Excel tanfolyam középhaladóknak. Az Excel középhaladóknak tanfolyam tematikája Excel tanfolyam középhaladóknak Ezt a tanfolyamot olyan hallgatóknak szervezzük, akik már némi jártasságra tettek szert a táblázatkezelők használatában (például tudnak táblázatokat létrehozni, egyszerűbb

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

NT Matematika 11. (Heuréka) Tanmenetjavaslat

NT Matematika 11. (Heuréka) Tanmenetjavaslat NT-17302 Matematika 11. (Heuréka) Tanmenetjavaslat A Dr. Gerőcs László Számadó László Matematika 11. tankönyv a Heuréka-sorozat harmadik tagja. Ebben a segédanyagban ehhez a könyvhöz a tizenegyedikes tananyag

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 11 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 3 tanóra (135 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

Matematika 11. évfolyam

Matematika 11. évfolyam Matematika 11. évfolyam Tanmenet Másodfokúra visszavezethető magasabb rendű egyenletek, másodfokú egyenletrendszerek 1. Másodfokú egyenletek (ismétlés) 2. Másodfokú egyenletrendszerek (behelyettesítő módszer)

Részletesebben

Tantárgyi követelmény szakközépiskola 1/12/D évfolyam

Tantárgyi követelmény szakközépiskola 1/12/D évfolyam Tantárgyi követelmény szakközépiskola 1/12/D évfolyam 2014/2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar irodalom... 3 2. Magyar nyelvtan... 4 3. Történelem... 5 4. Angol... 6 5. Matematika... 7 6. Földrajz... 8 7. Marketing...

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

2 Excel 2016 zsebkönyv

2 Excel 2016 zsebkönyv 2 Excel 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Excel 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Tantárgyi követelmény szakközépiskola 1/12/D évfolyam

Tantárgyi követelmény szakközépiskola 1/12/D évfolyam Tantárgyi követelmény szakközépiskola 1/12/D évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar irodalom... 3 2. Magyar nyelvtan... 4 3. Történelem... 5 4. Angol... 6 5. Matematika... 7 6. Földrajz... 8 7. Marketing...

Részletesebben

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú )

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú ) Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú ) 1. A négyzetgyök fogalma, a négyzetgyökvonás művelete 2. A négyzetgyökvonás azonosságai 3. Műveletek négyzetgyökökkel 4. A nevező gyöktelenítése

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv 2 PowerPoint 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 PowerPoint 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

Táblázatkezelés (Excel)

Táblázatkezelés (Excel) Táblázatkezelés (Excel) Tartalom felépítés kezelés egyéb lehetőségek hasznos kiegészítések Készítette: Bori Tamás 2 Felépítés I.: A program felépítése hagyományos MS GUI: menü eszköztár szabjuk testre!

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/5 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 11/D évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 11/D évfolyam Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 11/D évfolyam 2016/2017 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom... 3 2. Nyelvtan... 4 3. Történelem... 5 4. Angol... 6 5. Matematika... 7 7. Fizika... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Részletesebben

Bevezetés az Excel 2010 használatába

Bevezetés az Excel 2010 használatába Molnár Mátyás Bevezetés az Excel 2010 használatába Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI 1 AZ EXCEL PROGRAMABLAK FELÉPÍTÉSE 1 GYORSELÉRÉSI ESZKÖZTÁR 5 ÁLLAPOTSOR 6 AZ EXCEL

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

MATEMATIKA. Szakközépiskola

MATEMATIKA. Szakközépiskola MATEMATIKA Szakközépiskola Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az osztályozó

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával A Microsoft OFFICE EXCEL táblázatkezelő program alapjai 2013-as verzió használatával A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az EXCEL! Aktív táblázatok készítésére használjuk! Képletekkel,

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/G évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/G évfolyam Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/G évfolyam 2016/2017 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar nyelv és irodalom... 3 2. Erkölcstan... 4 3. Matematika... 5 4. Élelmiszer idegen nyelv... Hiba! A könyvjelző nem létezik.6

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra 1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés Informatikai alapismeretek (fogalmak): Információ (Új ismeretet jelent, amely a megszerzőjének szükséges és érthető) Informatika

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

2 Access 2016 zsebkönyv

2 Access 2016 zsebkönyv 2 Access 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Access 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz (111 óra, 148 óra, 185 óra) A tanmenetben olyan órafelosztást adunk, amely alkalmazható mind a középszintû képzés (heti 3 vagy heti 4 óra), mind az emelt szintû képzés

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/F évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/F évfolyam Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/F évfolyam 2016/2017 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar nyelv és irodalom... 3 2. Erkölcstan... 4 3. Matematika... 5 4. Élelmiszer idegen nyelv... 6 5. A Működtetés szabályai...

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Molnár Mátyás. Bevezetés a PowerPoint 2013 használatába magyar nyelvű programváltozat. Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu

Molnár Mátyás. Bevezetés a PowerPoint 2013 használatába magyar nyelvű programváltozat. Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu Molnár Mátyás Bevezetés a PowerPoint 2013 használatába magyar nyelvű programváltozat Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu TÉMÁK HASZNÁLTA A téma meghatározza bemutató színeit, a betűtípusokat, a

Részletesebben

Minimum követelmények matematika tantárgyból 11. évfolyamon

Minimum követelmények matematika tantárgyból 11. évfolyamon Minimum követelmények matematika tantárgyból. évfolyamon A hatványozás általánosítása pozitív alap esetén racionális kitevőre. Műveletek hatványokkal. A, a 0 függvény. Az eponenciális függvény. Vizsgálata

Részletesebben

NT-17312 Az érthető matematika 11. Tanmenetjavaslat

NT-17312 Az érthető matematika 11. Tanmenetjavaslat NT-17312 Az érthető matematika 11. Tanmenetjavaslat Idézet a 3.2.04. kerettantervből (11 12. évfolyam, bevezetés): Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka is, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével:

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Alapvető szabályok Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Minden szöveges elem szövegdobozban, objektumban helyezkedik

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny)

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Témák: A magyar pénz A magyar vasíút Bármelyik téma választható. Versenykövetelmények: A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Általános tudnivalók A verseny során a tanulók a számítógépes

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN Az Excelben az egyszerű adatok bevitelén kívül számításokat is végezhetünk. Ezeket a cellákba beírt képletek segítségével oldjuk meg. A képlet: olyan egyenlet, amely a munkalapon

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel PowerPoint XP-vel Tanmenet PowerPoint XP-vel TANMENET- PowerPoint XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. A PowerPoint XP indítása, alapvető fájlműveletek 35 perc 2. A PowerPoint ablakának áttekintése 25

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 11/D évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 11/D évfolyam Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 11/D évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom... 3 2. Nyelvtan... 4 3. Történelem... 5 4. Angol... 6 5. Matematika... 7 7. Fizika... 8 8. Biológia... 9 9. Vendéglátó

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 6. modul. Bemutató készítés

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 6. modul. Bemutató készítés Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 6. modul Bemutató készítés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 6. modul. Bemutató készítés

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 6. modul. Bemutató készítés Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 6. modul Bemutató készítés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013 a Zalakomári Művelődési Házban 2013 1 Témakörök, előadás időpontok 1. Alapismeretek 2013. március 24. 16-19 óráig 2. Szövegszerkesztés 2013. április 7. 16-19 óráig 3. Táblázatkezelés 2013. április 14.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 4. modul Táblázatkezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben