Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 1/11/D évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 1/11/D évfolyam"

Átírás

1 Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 1/11/D évfolyam 2014/2015

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom Nyelvtan Történelem Angol Matematika Földrajz Marketing Szálloda ismeretek, turizmus Informatika számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet Tankönyv... 19

3 1. IRODALOM I. félév Madách: Az ember tragédiája Realizmus Gogol, Tolsztoj, Csehov Mohácsy: (színes) Irodalom oldal Mohácsy: (színes) Irodalom oldal Mikszáth Kálmán Mohácsy: (színes) Irodalom oldal II. félév 4. anyagrész Ady Endre Mohácsy: (színes) Irodalom oldal Móricz Zsigmond 6. anyagrész Kosztolányi Dezső Babits Mihály Mohácsy: (színes) Irodalom oldal Mohácsy: (színes) Irodalom oldal oldal

4 2. NYELVTAN I. félév Retorika oldal A nyelv mint jelrendszer. Nyelvtípusok (izoláló, agglutináló, flektáló) oldal Szöveg. Szövegösszefüggés, beszédhelyzet oldal II. félév 4. anyagrész Szövegfajták 1. (leírás, elbeszélés, érvelés, osztályozás, meghatározás,definíció) oldal Szövegfajták 2. (értekezés, tanulmány, magyarázat, előadás, kiselőadás, hozzászólás) oldal 6. anyagrész Szövegfajták 3. (hivatalos írásművek) oldal

5 3. TÖRTÉNELEM I. félév A felvilágosodás és a forradalmak kora I. ( ) oldal A felvilágosodás és a forradalmak kora II. ( ) oldal Az újjáépítés kora Magyarországon ( ) oldal II. félév 4. anyagrész A reformok és a forradalom kora ( ) oldal A nemzetállamok és a birodalmak kora ( ) oldal 6. anyagrész A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon ( ) oldal

6 4. ANGOL I. félév 7. számú melléklet 7. számú melléklet 7. számú melléklet II. félév 4. anyagrész 7. számú melléklet 7. számú melléklet 6. anyagrész 7. számú melléklet

7 5. MATEMATIKA I. félév Kombinatorika, gráfok permutációk, variációk, ismétlés nélküli kombinációk, gráfok (pont, él, fokszám) Hatvány, gyök hatványozás, gyökvonás azonosságai, törtkitevőjű hatvány oldal Exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek oldal Logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek oldal II. félév 4. anyagrész Trigonometria vektorműveletek, skaláris szorzat, szinusztétel, koszinusztétel, összegzési képletek alkalmazásai közül a kétszeres szögekre vonatkozó összefüggés (151. oldal), trigonometrikus egyenletek Koordinátageometria I. rész vektorok a koord. rendszerben, műveletek vektorokkal, két pont távolsága, két vektor hajlásszöge, szakasz osztópontjának koordinátái (kiemelve a felezőpontét, és harmadoló pontét), egyenest meghatározó adatok (irányvektor, normálvektor, irányszög, iránytangens), egyenes egyenlete (normálvektoros elég) 6. anyagrész Koordinátageometria II. rész két egyenes metszéspontja, két párhuzamos egyenes távolsága, pont és egyenes távolsága, két egyenes hajlásszöge, kör egyenlete, két kör metszéspontjai, kör és egyenes metszéspontjai Valószínűségszámítás, statisztika klasszikus valószínűségi modell, visszatevéses mintavétel, valóság és statisztika (grafikonolvasás, grafikonkészítés oldal oldal oldal , ill. 295 oldal

8 6. FÖLDRAJZ I. félév Kötelező irodalom: 1.tankönyv: Nagy Balázs - Nemerkényi Antal Sárfalvi Béla- Ütőné Visi Judit: Földrajz 9.; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2. tankönyv: Próbáld Ferenc - Ütőné Visi Judit: Földrajz 10; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Vízburok földrajza oldal Földrajzi övezetesség oldal Társadalmi folyamatok a 21. század elején oldal II. félév 4. anyagrész A világgazdaság a 21.század elején oldal (2. tankönyv) Európa regionális földrajza I oldal (2. tankönyv) 6. anyagrész Európa regionális földrajza II oldal (2. tankönyv)

9 7. MARKETING I. félév Marketing alapfogalmak, a vállalat mikró- és makrokörnyezete Marketing fogalma, jelentősége (1. tétel), Marketing alkalmazási területek, története (1-2 tétel), A marketing szükségessége, fejlődése Magyarországon A marketing mix fogalma, elemei (3. tétel), A vállalat mikro- és makrokörnyezete (5. tétel), Piaci szereplők, piactípusok (5. tétel), A piac fogalma és kategóriái (4. tétel), Piaci szerkezet, piaci formák (4. tétel) Fogyasztói magatartás, Differenciálatlan és differenciált marketing Fogyasztói magatartás: szükséglet, kereslet (6 tétel),a Maslow-féle szükségleti piramis, Vásárlási magatartástípusok (7 tétel), A vásárlási folyamat szakaszai (7 tétel) Szervezeti vásárlói magatartás, Differenciálatlan és differenciált marketing. A célpiaci marketing lényege, kialakítása (8 tétel), Piacszegmentáció, Célpiacok kiválasztása, Termékpozicionálás Információszükséglet, piackutatás Információszükséglet (9. tétel) Az információs rendszer funkciói. A MIR belső rendszere, működése. A piackutatás fogalma, területei (10. tétel) Fajtái, módszerei. Szekunder és primer piackutatás (11. tétel). A kutatás alanyainak kiválasztása. A kérdőívszerkesztés szabályai. A piackutatás folyamata. A kutatási eredmények értékelése. Piackutató jelentés. Konkurenciaanalízis II. félév 4. anyagrész Termékpolitika A termék fogalma, csoportosítása (12. tétel)a termék piaci életgörbéje. Vállalati termékpolitika. Termékfejlesztés, termékszerkezet. Új termék kialakításának, piaci bevezetésének folyamata. Termékfejlesztéshez kapcsolódó jellemzők, csomagolás, márka. Design Árpolitika Az árpolitika lényege, céljai (12. tétel). Árstratégia az életgörbe szakaszaiban. Fogyasztói árelfogadás, Árpolitika, napi árak kialakítása. Árak jogi szabályozása, árdifferencia (14. tétel) 6. anyagrész Disztribúciós rendszerek A disztribúciós rendszer (15. tétel) Marketingcsatornák. Marketingrendszerek

10 8. SZÁLLODA ISMERETEK, TURIZMUS I. félév A vendéglátás általános jellemzői Vendéglátás fogalma, fejlődési tendenciák, gazdasági jelentősége, társadalmi jelentősége. (1. tétel). A hazai vendéglátás történelmi kialakítása, hagyományai. (2. tétel) A vendéglátás tev. Körei: termelés, értékesítés, szolgáltatásértékesítés fogalma, folyamatai, formái. (3. tétel) Tárgyi és személyi feltételek. A vendéglátás dolgozóival szemben támasztott követelmények. (4. tétel). Vendéglátó üzletek csoportosítása szakjelleg és minőség szerint (5. tétel) Üzletkörök és -típusok jellemzői Turizmus története, jelentősége, aktív és passzív turizmus Az idegenforgalom kialakulásának története (7. tétel) Fogalmi meghatározása. (6. tétel) Gazdasági és társadalmi jelentősége. Az aktív és passzív turizmus fogalma, tevékenysége, feltételrendszere. (8-9 tétel). A turizmus formái, jellemzői, sajátosságai. A turisztikai hírverés módszerei. Az aktív és passzív turizmushoz kapcsolódó programok tervezése. A környezetvédelem fontossága (10 tétel) A zöld turizmus jellemzői és jelentősége Turizmus és vendéglátás, szervezeti háttér: Turizmus és vendéglátás kapcsolata (11. tétel) A turizmus szervezeti felépítése. (12. tétel) Az ágazatot irányító szervezetek. Turisztikai vállalkozási formák, azok jellemző sajátosságai. Szakmai és érdek-képviseleti szervek. Turizmus tárgyi és személyi feltételei (13. tétel) II. félév 4. anyagrész Szálláshelyek formái, árképzés Szálláshelyek fogalmi meghatározása, csoportosítása (1 tétel) Szálláshelyek típusai A szálláshelyek, szállodák kínálati elemei, szolgáltatások köre és formái (2 tétel) Szállodai árak, árképzés, árdifferenciálás (3 tétel) Szállodák minőségi kategóriái (3 tétel?) Szálláshelyek tárgyi feltételei, kialakítása, berendezései: Szálláshelyek telepítésének általános és speciális szempontjai (4 tétel) Szálloda tárgyi feltételei (5 tétel). Szálloda tárgyi feltételei, berendezései. A szálloda helyiségei és feladataik (6 tétel) A vendégszoba kialakítása és berendezési tárgyai (7 tétel) A vendégszoba felszerelési tárgyai (8 tétel) 6. anyagrész Munkakörök, turisztikai kereslet-kínálat A szálloda szervezeti felépítése (9 tétel) Munkakör, szállodai munkakörök, szakmai követelmények (10. tétel) Turisztikai szükséglet és kereslet (14 tétel) Turisztikai kínálat tartalma, sajátosságai, kapcsolata a kereslettel.

11 9. INFORMATIKA I. félév 1. számú melléklet 2. számú melléklet 3. számú melléklet II. félév 4. anyagrész 4. számú melléklet 5. számú melléklet 6. anyagrész 6. számú melléklet

12 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Első lépések a prezentációkészítésben A beállítások módosítása A prezentáció különböző nézetei Diák Tervezősablonok használata Diaminták A feladat a tavalyi Benke Gabriella: Színes érettségi feladatsorok informatikából című tankönyvből szövegszerkesztés témakörű. A prezentációkészítő szoftver megnyitása és bezárása. Egy, ill. több prezentáció megnyitása. Új prezentáció létrehozása (az alapértelmezés szerinti sablon alapján). A prezentáció elmentése a meghajtó meghatározott helyére A prezentáció elmentése más néven. A prezentáció elmentése más fájlformátumban, például: RTF (Rich Text Format), sablon, kép fájlformátum, más szoftver vagy más verziószám formátumában. Váltás megnyitott prezentációk között. A Súgó funkcióinak használata. A prezentáció bezárása. A kicsinyítés/nagyítás (zoom) használata. A beépített eszköztárak elrejtése és megjelenítése. Az alkalmazás alapbeállításainak módosítása: felhasználónév, a prezentációk megnyitásához és elmentéséhez használt alapértelmezett könyvtár/mappa. A prezentáció különböző nézeteinek ismerete. Váltás a különböző nézetek között. Új dia létrehozása meghatározott diaelrendezéssel, például: címdia, szöveg és diagram, felsorolás, táblázat. Váltás a különböző beépített diaelrendezések között. Egy vagy több meghatározott dia, ill. az összes dia háttérszínének megváltoztatása. Egy létező tervezősablon (design template) alkalmazása egy prezentációra. Váltás a különböző létező tervezősablonok között. Kép grafika, rajzolt alakzat beszúrása a diamintába. Kép, grafika, rajzolt alakzat törlése a diamintából. Szöveg beszúrása a prezentáció egy diájának, ill.összes diájának lábjegyzetébe. Automatikus diaszámozás, automatikusan frissülő dátum és automatikusan nem frissülő dátum beszúrása a prezentáció egy diájának, ill. összes diájának lábjegyzetébe.

13 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Szöveg bevitele és formázása Képek, grafikák Másolás, mozgatás és törlés Diagramok/ grafikonok használata Szöveg beírása a prezentációba normál, vázlat nézetben. A dia és a jegyzet tartalmának szerkesztése új karakterek és szavak bevitelével. A szövegmegjelenítés megváltoztatása: betűméret és betűtípus. A szövegformázási stílusok alkalmazása, például: félkövér, dőlt és aláhúzott. Kisbetű-nagybetű közötti váltás a szövegben. Különböző színek alkalmazása a szövegre. Árnyékolás alkalmazása a szövegre. A dia szövegének igazítása balra, középre, jobbra. Sortávolság igazítása, felsorolási és számozási pontok előtt és után.. A felsorolás- és számozásjelek közötti váltás a beépített standard listák használatával. A visszavonás (undo) és ismétlés (redo) parancsok használata. Egyszerű prezentáció önálló megszerkesztése az óra elején jegyszerzés céljából. Kép beszúrása a diára. Grafika beszúrása a diába. Szövegek, képek, grafikák másolása egy prezentáción belül, ill. megnyitott prezentációk között. Szövegek, képek, grafikák mozgatása egy prezentáción belül, ill. megnyitott prezentációk között. Képek és grafikák átméretezése a prezentációban. Szövegek, képek és grafikák törlése egy diáról. Bonyolultabb prezentáció önálló megszerkesztése az óra elején jegyszerzés céljából. Adatok bevitele különféle diagramok/grafikonok készítéséhez és módosításához egy dián belül: oszlopdiagram, sávdiagram, vonaldiagram (grafikon) és kördiagram használatával. A diagram/grafikon háttérszínének megváltoztatása. Az oszlop, sáv, vonal (grafikonvonal), és a körcikk színének megváltoztatása a diagramon/grafikonon belül. A diagram/grafikon típusának megváltoztatása.

14 3. SZÁMÚ MELLÉKLET Rajzolt objektumok Másolás, mozgatás és törlés Előre definiált animációk Áttűnések Bonyolultabb prezentáció önálló megszerkesztése az óra elején jegyszerzés céljából. Különféle rajzolt objektumok hozzáadása a diához: vonal, görbe, nyíl, téglalap, négyzet, kör, szövegdoboz és más rendelkezésre álló alakzatok. A rajzolt objektumok háttérszínének, a vonal színének, a vonal vastagságának és stílusának megváltoztatása. A nyíl kezdő és végalakjának/stílusának megváltoztatása. Árnyékolás alkalmazása rajzolt objektumra. Rajzolt objektum elforgatása, tükrözése. A rajzolt objektum igazítása a dián belül: balra, középre, jobbra, felülre és alulra. A rajzolt objektum és a diagram átméretezése a prezentáción belül. Objektum előre hozása, hátra küldése. Diagram/grafikon és rajzolt objektum másolása egy prezentáción belül, ill. megnyitott prezentációk között. Diagram/grafikon és rajzolt objektum mozgatása egy prezentáción belül, ill. megnyitott prezentációk között. Diagram/grafikon és rajzolt objektum törlése. Előre definiált szöveg- és grafikaeffektusok hozzáadása egy diához. Az előre definiált effektusok megváltoztatása szövegen és grafikán. Bonyolultabb prezentáció önálló megszerkesztése az óra elején jegyszerzés céljából. Áttűnési effektusok definiálása diák között. A diák közötti áttűnési effektusok megváltoztatása. 4. SZÁMÚ MELLÉKLET A táblázatkezelés első lépései Beállítások elvégzése Adatok bevitele Cellák kijelölése Sorok és oszlopok A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. Új munkafüzet létrehozása a normál sablon alapján. Munkafüzet elmentése egy meghajtó meghatározott helyére. Munkafüzet elmentése más néven. Munkafüzet elmentése más fájltípusként, például: szöveges állomány, HTML, más szoftver vagy verziószám alatt. Megnyitott munkalapok és munkafüzetek közötti váltás. A Súgó funkcióinak használata. Munkafüzet bezárása. A kicsinyítés/nagyítás (zoom) használata. A beépített eszköztárak megjelenítése és elrejtése. Sorok és/vagy oszlopok rögzítése és feloldása. Az alkalmazás beállításainak megváltoztatása, például: felhasználónév, a munkafüzetek megnyitásához és mentéséhez használt munkakönyvtár elérési útja. Szám, dátum és szöveg bevitele a cellába. Egy cella, összefüggő cellatartomány és nem összefüggő cellatartomány kijelölése. Egy sor, összefüggő sortartomány és nem összefüggő sortartomány kijelölése. Egy oszlop, összefüggő oszloptartomány és nem összefüggő oszloptartomány kijelölése. Sorok és oszlopok beszúrása a munkalapon. Sorok és oszlopok törlése a munkalapon. Az oszlopszélesség és a sormagasság módosítása.

15 5. SZÁMÚ MELLÉKLET Adatok szerkesztése Másolás, mozgatás és törlés Keresés és csere Adatok rendezése Munkafüzetek kezelése Aritmetikai képletek Cellahivatkozások Függvények használata A cellatartalom bővítése új tartalommal, a meglévő cellatartalom felülírása. A visszavonás (undo) és az ismétlés (redo) parancsok használata. Egy cella és egy cellatartomány tartalmának másolása egy munkalapon belül, különböző munkalapok között és különböző munkafüzetek között. Adatok másolása és sorozat folytatása az automatikus kitöltés / kitöltőnégyzet használatával. Egy cella és egy cellatartomány tartalmának mozgatása egy munkalapon belül, különböző munkalapok között és különböző munkafüzetek között. A cellatartalom törlése. Adott tartalom keresése egy munkalapon belül. Adott tartalom cseréje egy munkalapon belül. Cellatartomány rendezése egy kritérium alapján csökkenő, növekvő és szám szerinti sorrendben, csökkenő és növekvő ábécé rendben. Egyszerűbb táblázat önálló megszerkesztése az óra elején jegyszerzés céljából. Új munkalap beillesztése. Munkalap átnevezése. Munkalap törlése. Munkalap másolása egy munkafüzeten belül és megnyitott munkafüzetek között. Munkalap mozgatása egy munkafüzeten belül és megnyitott munkafüzetek között. Képletek készítése cellahivatkozások és számtani operátorok (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) használatával. A képletek használata során felmerülő általános hibaértékek felismerése és értelmezése. Bonyolultabb táblázat önálló megszerkesztése az óra elején jegyszerzés céljából. A relatív, vegyes és abszolút cellahivatkozások értelmezése és használata a képletekben. Bonyolultabb táblázat önálló megszerkesztése az óra elején jegyszerzés céljából. Képletek készítése a szum/összeg (sum), átlag (average), minimum, maximum és darab (count) függvények használatával. Képletek készítése a logikai ha (if) függvény használatával (mely két meghatározott érték közül az egyiket eredményezi). 6. SZÁMÚ MELLÉKLET Diagramok és grafikonok használata Különféle diagramok/grafikonok készítése egy munkafüzet adataiból: oszlop-, sáv-, vonal- és kördiagram. Cím és felirat hozzáadása diagramhoz/grafikonhoz. A diagram/grafikon háttérszínének megváltoztatása. Az oszlop, vonal vagy a körcikk színének megváltoztatása a diagramon/grafikonon belül. A diagram/grafikon típusának megváltoztatása. Diagramok/grafikonok másolása és mozgatása egy munkalapon belül és megnyitott munkafüzetek között. Diagramok/grafikonok átméretezése és törlése.

16 7. SZÁMÚ MELLÉKLET Városi és vidéki élet, összehasonlítása A birtoklás kifejezése, szókincsbővítés: tulajdonságok. Ellentétpárok keresése. Összehasonlító szerkezet, a melléknév középfoka, egyszerű és összetett alakok. Valakinek van have (got), állítás, kérdés, tagadás. A melléknév felsőfoka, egyszerű és összetett alakok Szókincs: várossal, vidékkel és útbaigazítással kapcsolatos kifejezések. Személyleírás, külső és belső tulajdonságok, ruhadarabok. Az éppen a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezése. Folyamatos jelen (Present Continuous): a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezése. Állítás. Tagadás. Kérdés. Ruhadarabok és kiegészítők, ruházkodás. Present Continuous, Present Simple, whose, személyes és birtokos névmások. Ruhadarabok, ruhavásárlás Színek, testrészek, ruhával és vásárlással kapcsolatos kifejezések. Jövőre vonatkozó szándék, terv Biztosan bekövetkező esemény A jövő és a jelen A going to szerkezet, jövőre vonatkozó időhatározók, Present Continuous, Történetmondás, a jelen és múlt együttes gyakorlása What, who, how, why, when, where kérdőszavak használata Melléknevek és határozószavak használata. A kérdőszavak áttekintése, Present Simple / Continous, going to, Past Simple, Az angol mondat szórendje Érzelmek kifejezése. Érzelmet kifejező melléknevek / melléknévi igenevek, -ing, past participle, Szókincs: gyógyszerek, gyógyszertár. Present Perfect Ever, never, already, just, yet, határozószavak Az ige harmadik alakja. Szókincsbővítés: utazással, repülőtérrel kapcsolatos kifejezések. Családi élet, családtagok Információcsere személyes adatokról Szokások és életstílusok megvitatása Jelen idejű szokások Mindennapi tevékenységek, házimunka és szabadidős tevékenységek Életszakaszok Különböző életformák, életstílusok Házimunka megosztása szülői távollét miatt Döntéshozatal, fontossági sorrend felállítása, pozitív és negatív reagálás Preferenciák kifejezése Cselekvés, létezés, történés kifejezése A család egy átlagos napjának bemutatása Képleírás: Jövőre vonatkozó tervek Emberek Szókincs: jellemzésre alkalmas melléknevek információadás, érdeklődés kifejezése Barátság, az ideális barát Összehasonlítás és szembeállítás, Családi események: névnap, születésnap Egyetértés kifejezése Javaslattétel Családi ünnepségek szervezése Vélemény kifejtése Női és férfi szerepek a családban

17 4. anyagrész Határozói mellékmondatok (time, reason, concession) Születésnapi parti megrendezése Jelentkezés megvitatása A fiatalok véleménye az iskolai erőszakról c. szemináriumon való részvétellel kapcsolatban Hasonlóságok és különbségek emberek között Képleírás: Nyaralás, családi ünnepek, Vásárlás, szolgáltatások Üzletek és szolgáltatások Szókincs: árukészlet, bolttípusok, adás-vétel, kiárusítás, kedvezmények, fizetési módok Családi kapcsolatok Mit tanultál a szüleidtől? Esküvő Kedvenc színész / énekes bemutatása Ismétlés, társalgási és írásbeli gyakorlatok. Az otthon A városi és a vidéki életvitel összehasonlítása Információkérés/adás a lakóhellyel kapcsolatban Látnivalók, nevezetességek Érzelmek, meglepetés kifejezése Éghajlati viszonyok Természeti katasztrófákkal kapcsolatos szavak és kifejezések Jóslat Öltözködés, ruházat, divat Javaslat Véleménykérés Növény és állatvilág Természet és környezet Környezetvédelemmel kapcsolatos szavak és kifejezések Egyetértés és egyet nem értés kifejezése Hétvégi túra megbeszélése baráti meghívás, meggyőzés Programajánlat külföldi vendégnek hétköznapra Képleírás: Szórakozási lehetőségek a fiatalok számára Nemzeti jelképek Környezetvédelem Épületek, helyiségek ábrázolása tantárgyak, oktatáshoz, nyelvtanuláshoz kapcsolódó kifejezések Iskolai hagyományok Iskolai élmények, Preferenciák kifejezése Érvelés kirándulások Iskolán kívüli elfoglaltságok A nyelvtanulás szerepe életünkben állandósult szókapcsolatok Nyelvtudással kapcsolatos kérdőív Tetszés nem tetszés kifejezése, jövő idejű tervek kifejezése Nevezés egy nemzetközi versenyre Hogyan mutassam be az iskolámat? Egy választott város bemutatása idegenvezetőként Az iskolám, A kedvenc tantárgyam Külföldi vendégelőadó kiválasztása Képleírás: Modern és régi iskolák, tantárgyak, iskolán kívüli elfoglaltságok

18 6. anyagrész Foglalkoztatás, az életpálya megválasztását befolyásoló tényezők, Célok kifejezése; Lehetőségek, a jövő és az elképzelt helyzetek kifejezése Foglalkozások Diákmunka Véleménynyilvánítás, indoklás Munkavállalók és munkaadók Munkahelyi feladatok Idegen nyelvi táborban betölthető munkalehetőségek megvitatása Foglalkozások párosítása definíciókkal Képleírás: üzlettípusok, szolgáltatások A munkavégzés előnyei Foglalkozások meghatározása definíciók alapján Ismétlés, társalgási és írásbeli gyakorlatok. Ételek, élelmiszerek Étkezési szokások Étkezés étteremben és menzán Az éttermek típusai Főzéssel kapcsolatos szavak, élelmiszerek, biotermékek, génkezelt termékek Előnyök és hátrányok felsorolása és szembeállítása Beszélgetés megtapasztalt betegségekről Egészség betegség Szókincs : gyógykezeléssel kapcsolatos szavak Baleset a táborban : orvos páciens (szerepjáték) Az iskolai menza átszervezésének megvitatása Sportolás, egészséges életmód, egészséges táplálkozás Önkiszolgáló és hagyományos étterem

19 TANKÖNYV Tantárgy Könyv Száma Történelem Történelem III. középiskolák, 11. évfolyam NT Matematika Sokszínű matematika tankönyv 11. évf. MS-2311T 1985 Földrajz Földrajz 10. Regionális földrajz NT Magyar nyelv és irodalom Színes irodalom 11. KN-0030/ Irodalmi szöveggyűjtemény 11. KN-0031/ Angol Matura Plus EK-Matura 2160 Angol nyelv Matura Plus 2 EK-Matura Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 11. évfolyama számára NT-16303/ Összesen: 12980

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. Elmélet és gyakorlat

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. Elmélet és gyakorlat SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó

Részletesebben

Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei

Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei Magántanulók, osztályozó vizsgák időpontja a 2014/2015-ös tanévben Tisztelt Szülők! Tisztelt Diákok! Az osztályozó vizsgára való jelentkezés, illetve a vizsga időpontja a következő: I. félévben Jelentkezés

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9. évfolyam Szakmacsoportos alapozó ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 72 óra

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR F ü g g e l é k 7. bg) Választható érettségi vizsgatárgyak, melyekből iskolánk közép- vagy emelt szinten kötelezően vállalja a tanulók érettségi vizsgára való felkészítését: belügyi rendészeti ismeretek,

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember * Azon évfolyamok számára, akik 2013/14 tanév előtt kezdték az kilencedik

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Témakörök Témakör óraszáma Ismeretanyag Kompetenciák, nevelési célok, kapcsolódások 1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Témakörök Témakör óraszáma Ismeretanyag Kompetenciák, nevelési célok, kapcsolódások 1. Gondolkodási és megismerési módszerek 11.évfolyam éves óraszáma: 108 óra Témakörök Témakör óraszáma Ismeretanyag Kompetenciák, nevelési célok, kapcsolódások 1. Gondolkodási és megismerési módszerek 12 óra Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium emelt szintű matematika tanterve a 11-12. évfolyamok számára

A Baktay Ervin Gimnázium emelt szintű matematika tanterve a 11-12. évfolyamok számára A Baktay Ervin Gimnázium emelt szintű matematika tanterve a 11-12. évfolyamok számára 11. 12. heti óraszám 6 6 éves óraszám 216 180 Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka is, ezért a fejlesztésnek

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat A jelen osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat tartalmazza az évfolyamonkénti,

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben