Március, április Április a költészetben Holokauszt Mazsorett Húsvét Húsvét Erdélyben Bécsben jártunk... Ahogy Ti láttátok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Március, április Április a költészetben Holokauszt Mazsorett Húsvét Húsvét Erdélyben Bécsben jártunk... Ahogy Ti láttátok!"

Átírás

1 2012. március-április I. évfolyam szám Március, április Április a költészetben Holokauszt Mazsorett Húsvét Húsvét Erdélyben Bécsben jártunk... Ahogy Ti láttátok! Kortárs-segít tábor Döbröcén Gondolatok a továbbtanulásról Biztonságos internet-használat Virtuális vegzálások

2 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 2/16 MÁRCIUS Március ( si magyar nevén, Kikelet hava) az év harmadik, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. Március nevét Marsról, a háború római istenér l kapta. Az ókori Rómában szerencsét hozónak tartották, ha a háborút ez id tájt indítják. A 18. századi nyelvújítók szerint a március: olvanos. A népi kalendárium Böjt más havának (vagy másképpen Böjtmás havának) nevezi. Március 15. Március 15. az év 74. (szök évben 75.) napja a Gergely-naptár szerint. Az évb l még 291 nap van hátra. Az es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Id nként Március idusaként is emlegetik e napot. Az es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legy zni, amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. Gyakorlatilag az es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is. I. e. 44 Rómában megölik Julius Caesart (ez az esemény a Julianis- és nem a Gergely-naptár szerinti márc. 15-én történt)caius Iulius Caesar (vagy Gaius Julius Caesar (ejtsd júliusz kaiszar, illetve júliusz cézár); i. e július 13. i. e. 44. március 15.) római hadvezér és politikus. Fontos szerepet játszott a köztársaság felszámolásában és a császárság intézményének létrehozásában. Elfoglalta Galliát, és els ként vezetett hadjáratot Britanniába mindkett t saját kezdeményezésre. Minden id k egyik legnagyobb hadvezére (stratégája) volt és nagyszer politikus is (mindkett alatt leginkább az értend, hogy kit en tudott bánni az emberekkel). Jelent sége az ókor történetében Nagy Sándoréval vetekedik. Az eddigi évek, évtizedek azt bizonyítják, hogy márciusban volt a legtöbb történelmi esemény. Ez a hónap jelképezi a változást...

3 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 3/16 Április Április ( si magyar nevén Szelek hava) az év negyedik, 30 napos hónapja a Gergely-naptárban. A hónapot Mars kedvesér l, Venusról nevezték el, Venust ugyanis Aperirének is hívták. A név a latin aperire szóból származik, melynek jelentése megnyitni ez valószín leg utalás az ekkor kinyíló természetre. A 18. századi nyelvújítók szerint az április: nyilonos. A népi kalendárium Szent György havának nevezi. A horoszkóp csillagjegyei közül az alábbiak esnek az április hónapba: o Kos (március 21. április 19.) o Bika (április 20. május 20.). Április folyamán a Nap az állatöv csillagképei közül a Halak csillagképb l a Kos csillagképbe lép. Az április minden évben a hét ugyanazon napjával kezd dik, mint az adott év júliusa, szök években, pedig mint a január. Április költészetben Azon túl, hogy ebben a hónapban ünnepeljük a magyar költészet napját, jó néhány költ t, írót megihletett a magyar és világirodalomban a fagyos tél igazi végét jelent április. Sokszor azonban egymástól eltér en ítélték meg költeményeikben, hogy ez valójában mit is jelent. Egy szólásmondás: Április es it l nyílnak május virágai. A Canterburyi mesékben az író, Chaucer, némi áhítattal: Ha március fagyának erejét Április langy es je veri szét T. S. Eliot ezzel szemben A puszta ország cím m vében némi iróniával: Kegyetlen hónap április, kibontja A holt föld orgonáit, egybeontja A vágyat és emléket és a csonka Gyökerekre langyos es t zudít Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék T. S. Eliot: The Waste Land (1922, Weöres Sándor A puszta ország c. fordítása) A magyar irodalomban példa erre többek között Radnóti Miklós és Tóth Árpád Ó április, ó április, a nap se süt, nem bomlanak a folyton nedvesorru kis rügyek se még a füttyös ég alatt Radnóti Miklós: Április Április, óh, Április, Minden csínyre friss! Faun-bokájú, vad suhanc, Ujra itt suhansz! Tóth Árpád: Április

4 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 4/16 Holokauszt A holokauszt a náci Németország által kontrollált területeken a második világháború alatt végrehajtott, a nemzetiszocialista német kormány által eltervezett és irányított népirtás neve, amelynek körülbelül hatmillió európai zsidó esett áldozatul. A náci rendszer más csoportokat is üldözött vagy próbált megsemmisíteni: a cigányokat, az oroszokat, a lengyeleket, a homoszexuálisokat és a politikai vagy vallási ellenállókat, például a szocialistákat, kommunistákat vagy Jehova tanúit. Az üldözés és népirtás több lépésben valósult meg. A zsidókat a civil társadalomból kizáró nürnbergi törvények évekkel megel zték a második világháborút. Koncentrációs táborokat létesítettek, ahol kényszermunkát végeztettek a foglyokkal, amíg azok bele nem pusztultak a kimerültségbe vagy valamilyen betegségbe. A Harmadik Birodalom által újonnan meghódított keleti területeken Einsatzgruppéknak nevezett speciális alakulatok tömegesen kivégezték a zsidókat és a nácik politikai ellenségeit. A zsidókat és a cigányokat gettókba zárták, ahonnan tehervagonokkal szállították ket a több száz kilométernyire fekv haláltáborokba; akik túlélték az utazást, azok nagy részével gázkamrákban végeztek. A német bürokrácia minden ága részt vett a tömeggyilkosságok megszervezésében, az ország- egy holokausztkutató szavaival élve- népirtó állammá vált. Hitler nem titkolta zsidók iránti ellenérzését; az 1925-ben kiadott Mein Kampfban Németország és az árja faj elleni világméret összeesküvés szervez iként írta le ket, akiket ki kell zni az ország politikai és szellemi életéb l. A kiirtásukból nem írt, de visszaemlékezések szerint négyszemközt már beszélt róla: Joseph Hell újságíró visszaemlékezései szerint 1922-ben ezt mondta neki: Ha hatalomra jutok, legels dolgom a zsidók megsemmisítése lesz. Amint meglesz hozzá a hatalmam, akasztófasorokat fogok állítani például a müncheni Marienplatzon, amennyit csak a forgalom enged. Oda lesznek a zsidók felakasztva, kivétel nélkül; és addig lógnak ott, amíg b zleni nem kezdenek; addig lógnak, amíg a higiénia szabályai engedik. Amint levágják ket, jön a következ adag, és így tovább, amíg csak marad zsidó Münchenben. Más városok követni fogják a példát, amíg Németország teljesen meg nem tisztul a zsidóktól. Az 1930-as években a zsidó jogi, gazdasági és társadalmi mozgásterét egyre jobban lesz kítették ban kitiltották ket a közszférából, eltiltották a jogászi, orvosi és mez gazdasági pályától ben a nürnbergi törvények megfosztották ket állampolgárságuktól és megtiltották a nem zsidókkal való házasságukat. A holokauszt kezdetét gyakran a Kristallnachttól, november 9-t l számítják. Néhány nappal korábban egy Franciaországba emigrált zsidó- Herschel Grynszpan- tiltakozásul lel tt egy német diplomatát-ernst Eduard von Rath-ot. Válaszul Németországban betiltották a zsidó lapokat, és kitiltották

5 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 5/16 a zsidókat a német oktatási intézményekb l. 9-én este civilruhás rohamosztagosok zsidóellenes zavargásokat szítottak, közel száz zsidót megöltek, több mint ezer zsinagógát és sok ezer zsidó lakást és boltot kiraboltak és felgyújtottak, és mintegy embert koncentrációs táborokba vittek. Hasonló események zajlottak Ausztriában is. Akiket nem öltek meg azonnal a gázkamrákban, azok munkatáborokba mint Auschwitz-Birkenau kerültek. De a munkatáborokba csak azok kerültek, akiket munkára alkalmasnak találtak. Akiket nem, azokat egyb l elgázosították. Az Auschwitz melletti erd s területen levetk ztették ket, és azt mondták nekik: zuhanyozni mennek. Amikor a gáz az utolsó emberrel is végzett, a Sonderkommando (magyarul Különleges Egység: a gázkamrában és a táborban megöltek holttesteit eléget, f leg zsidókból álló munkacsapat) tagjai a holttesteket vagy tömegsírokba, vagy a krematóriumba vitték ben április 16-án, a Kárpátalján ezen a napon kezd dött el a magyar zsidóság gettókba kényszerítése kés bbi deportálásuk céljából. Az Országgy lés évi döntése szerint 2001-t l minden évben április 16-án tartják meg az emléknapot a középiskolákban. Husz Máté, Kostanica Adem

6 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 6/16 mazsorett A mazsorett egy show m faj, amely a zenés tánchoz áll a legközelebb. A leggyakrabban parádékon vagy kulturális események keretében látható. Lengyelországból származik, de a franciák terjesztették el a XVII. században. A mazsorett egy olyan botforgató lány, aki egy koreográfiát mutat be egyedül vagy mazsorett csoportban, rendszerint egy zenei alap kíséretével. A mazsorettes koreográfiák botos, pom-ponos vagy zászlós kategóriába tartozhatnak. A versenyeken is ezek, a korosztály és a koreográfiákon belüli m fajok (show tánc, induló) szerint kategorizálják az el adásokat. A legkisebb korosztály 0-6 éves korig a mini, ez után jön 12 éves korig a kadét, 16 éves korig a junior és e fölött a senior. A pontozásban számít, hogy a versenyz mazsorett, vagy mazsorett csoport beletette-e a korosztályában kötelez elemeket a koreográfiába, a ruha és a zene összhangja, az alakzatváltások kivitelezése, valamint a bot elejtése (ejtésenként -1 pont). Országos versenyre az a személy, ill. csoport mehet, aki a megyei versenyen els lett. Megyein bárki indulhat, illetve csak az, aki részt vett a verseny el tti szemináriumon. Magyarországon a Mazsorett és Magyar Fúvószenei Szövetség fogja össze a zenekari és mazsorett tagszervezeteket, szervezi a különböz szint találkozókat, fesztiválokat, versenyeket, min sítéseket. Zalaszentgróton az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Béri Balogh Ádám Tagintézményében is van a diákoknak lehet sége mazsorett csoportban részt venni. Ez a csoport már több mint 10 éve létezik, és évr l-évre sikeresen teljesíti feladatait. A csoportvezet az iskola testnevelés tanárn je, Némethné Somogyi Andrea tanárn. A lányok nagyon szeretik, mivel mindig alaposan felkészíti ket a különböz fellépésekre. A csoportnak én is tagja vagyok, legtöbbször az iskolai rendezvényeken, városi, községi eseményeken veszünk részt. Voltunk már Csáfordon, Kehidakustányban is. De legtöbbször itt Zalaszentgróton lépünk fel. Legutóbb az iskola szalagavatóján vettünk részt, nagy sikerrel. Ezek mellett felléptünk a zalaszentgróti szüreti felvonuláson, programokon. A csoportnak vannak fellép ruhái is. A ruhákkal kifejezzük az iskolához tartozásunkat. A mostani mazsorett csoport körülbelül s. A csoportunk lányokból áll. Szoktunk pom-ponnal is fellépni. A különórák általában péntek reggel 7 órakor szoktak lenni, illetve az Együtt-M ködök pályázat keretében e tanévben további heti 2 órában gyakorolunk. Számos ünnepségen, például szalagavatón, fesztiválokon, különböz rendezvényeken, szabadtéri bemutatókon, falunapokon és versenyeken lépünk fel. Sok id t és energiát vesz igénybe, hiszen otthon is folyamatosan kell gyakorolnunk, hogy szépen, magabiztosan tudjuk forgatni és feldobni a botokat. El ször kiválasztjuk a zenét, majd a koreográfiát együtt állítjuk össze. Végül a Tanárn nk segítségével a kisebb-nagyobb hibákat korrigáljuk. Számomra a mazsorett néha fárasztó, de ugyanakkor örömet is szerez, hiszen a közös munka és a fellépések még jobban összekovácsolnak bennünket. Fejleszti a mozgáskoordinációt és a helyes testtartás kialakulását is. Remélem, hogy még sokáig lesz mazsorett iskolánkban, és az utánunk érkez lányok is épp úgy fogják szeretni, mint mi. (FG)

7 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 7/16 Húsvét A húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelel en) tartanak. Húsvét hétf n van a A locsolás az emberiséggel csaknem egyid s kenységkultusszal van kapcsolatban, ugyanakvízzel való meghintés utal a keresztség jelére és tartal- locsolkodás. termé- kor a mára. A szokás arra a legendára is visszavezethet, amely szerint locsolással akarták elhallgattatni a Jézus feltámadását hirdet jeruzsálemi asszonyokat, illetve vízzel öntötték le a Jézus sírját rz katonák a feltámadás hírét viv asszonyokat Húsvét Erdélyben (Balázs Róbert) Passiójáték, t z-, étel- és vízszentelés, határkerülés, zöld ág ajándékozása, locsolás, tojásajándékozás, rituális testvérré fogadás ezek az erdélyi húsvét legjellegzetesebb szokáselemei. A székelyföldi szín katolikus falvakban a középkori passiójátékok széttöredezett elemei továbbra is fennmaradtak. Ilyen például a templomokban ma is ápolt dramatikus szokás, a szentsír- rzés. Katolikus közösségekben a húsvéti szokásoknak szerves részét képezi a még a pogány korból fennmaradt t z-, víz- és ételszentelés. Els sorban a család, a közösség egészségét akarták oltalmazni e mágikus, rituális eszközökkel. A határkerülés az erdélyi húsvéti szokások egyik legél bb hagyománya. Egészen a mez gazdaság er szakos kollektivizálásáig Erdélyben ismert eljárás volt, hogy a len- vagy a kendertáblát éjfélkor, holdtölte idején, szótlanul és meztelenül körbekerülték az emberek a madarak pusztítása ellen. Sok erdélyi faluban húsvét vasárnapján hajnalban a legények zöld ágakat ajándékoznak a lányoknak. Számos településen a zöld nyírfaágat vagy feny t színes szalagokkal, tojásokkal díszítik fel. Ezzel rendszerint jó egészséget, szépséget kívántak a megajándékozott lánynak. Századunk els felében a húsvéti faállítást szerenád is kísérte A húsvéti ünnepkör legszínesebb és legél bb eleme a locsolás és a tojásajándékozás. Szerte Erdélyben a legények vízzel locsolták meg a lányokat. Romániában a látogatók vitték a gazdának a tojást, megütögették vele, s közben köszöntést mondtak: "Krisztus feltámadott." Voltak azonban különleges felhasználásai is a tojásnak. Igen sok helyen szerepeltek a tojások, mint szerencsét hozó amulettek. A romániai magyar nyelvterület keleti vidékén, Moldvában és a Dunántúlon a húsvéti ünnepkör keretében egészen napjainkig fennmaradt a rituális testvérré fogadás szokása. Moldvában a lányok legjobb barátn iknek a húsvét vasárnapját követ fehér- vagy mátkáló vasárnapon hímes tojásokat ajándékoztak, s halálukig véremnek, testvéremnek, vésárnak nevezték egymást

8 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 8/16 Bécsben jártunk A bécsi út reggel 7 órakor indult. Elég hosszúra sikeredett az utunk a buszokkal, pedig csak egyszer kellett megállnunk. A Schönbrunn-i kastélyba mi, a 11. A csoportja mehetett be el ször kor. A kastély szép volt, bár nekünk jobban tetszett a kastély parkja. Az már kevésbé tetszett, hogy rengeteg id t kellett a kastély körül tölteni. Innen mentünk tovább 14 óra után városnézésre el ször a busszal, majd kés bb gyalog. Az út városnézés részében voltak igazán jó pillanatok is. Ilyen volt például a bohóc, a szobrok és a táncosok, amit kár, hogy nem tudtunk végignézni, mert sietnünk kellett vissza a buszokhoz. A buszokra felszállva volt egy kisebb kavarodás is, mert néhányan nem jöttek velünk a buszra, de kés bb mindenkit sikerült el keríteni. A hazaúton megálltunk Bécs külvárosában egy bevásárlóközpontnál. Itt mindenki kedvére vásárolhatott, amit akart. Az út további része már jobb hangulattal telt. Még egyszer megálltunk a hazaúton Sopron körül egy benzinkútnál. A busz negyed 9 körül már viszsza is ért velünk Zalaszentgrótra, de a türjeiek el bb leszálltak, mert a falu pont útban esett hazafelé. (Hujber Gábor 11. A) A húsvéti pihen és a locsolás fáradalmai után, korai hajnali 7 órás indulással az iskola el l indultunk. Nem lehetett mást látni a buszon csak kómás fejeket. Az út során sokféle embert láttunk, jókat nevettünk rajtuk (valószín leg k is rajtunk). Megálltunk pihenni Kópházán kb percet voltunk itt, és utána meg sem álltunk a kastélyig. Mi el ször a Schönbrunni kastély kertjébenvoltunk, a kastély el tt rengeteg ember volt. Annyi képet csináltunk, nem szeretnénk sohasem elfelejteni, hogy itt jártunk, ezért mindent megörökítettünk, a látványt, a körülményeket, az embereket, csak az érzéseket nem lehet, mert az érzés felülmúlhatatlan. Gyönyör látvány volt az a sok virág, szépen megnyírt fák, bokrok. A mesébe ill kis tavak, ösvények, a kis labirintusszer út. A mókusokat sehogy sem sikerült lefényképeznünk mindig felfutottak a fára vagy elbújtak. Bejutottunk a kastélyba. Kaptunk egy telefonhoz hasonlító, érint képerny s izét, amin hallgathattunk egy idegenvezet t, aki elmondta nekünk a szoba történetét, hogy melyik szobában mi volt a fontos. Miután végeztünk a kastélytúrával, várost nézni indultunk. Láttunk egy- két mutatványos bohócot, akik lufi állatokat hajtogattak. Bementünk a Szent István-dómba. Az a sok freskó, szobor varázslatos volt. (Kósa Krisztina 10. A)

9 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 9/16 Reggel hétkor órakor indultunk a gimnázium el l. Az út három órás volt, az idegen vezet minden egyes faluban, városban elmondta, hogy mit láthatunk, nekem nagyon tetszett. Sok érdekeset láttunk az út során, ilyen volt például a schönbrunni kastély. Sok érdekes szobát mutattak be, tolmács-gépet is kaptunk. 26 szobát csodálhattunk meg, volt gyerekszoba, hálószoba és a kedvencem a tükörterem. Várost is néztünk, nagyon sok újdonságot láttunk természetesen. Itt is az idegenvezet bemutatta a várost és jellegzetes épületeit. Persze kaptunk egy kis szabad id t is amelyben megcsodálhattuk a schönbrunni kastély kertjét is, minden részét bejártuk. A domb tetejér l láttuk Bécs városát, nagyon szép volt. Fél öt körül már sajnos indulni kellet hazafelé. A hazaúton már mindenki nagyon fáradt volt, nem volt nagy zaj. Fél kilenc körül hazaérkeztünk. (Simon Levente 9. A) Nekem ez a kirándulás nagyon tetszett!!! Gyönyör volt a park, a múzeum, a szobrok szépek voltak. Szerencsére az id járás is kedvezett nekünk, nem volt olyan rossz id. Szívesen bementem volna a sövényes labirintusba is össze-vissza mászkálni, csak sajnos nem volt elég id nk. Nagyon jó volt egy híresség egykori lakásában sétálni, ami most múzeum. Szép dolgok voltak, csak nagyon drágák. Szívesen vettem volna több mindent, csak nem tudtam, hogy minden ilyen drága lesz. A városnézés fantasztikus volt, sok olyan dolgot láttam, ami megtetszett és szívesen nézegettem volna még. Jó lett volna, ha egy kicsit több ideig is tudunk maradni, de azért meg vagyok elégedve mindennel. Minden csodás volt és szerintem megéri visszamenni a családdal is, a parkba egy kis sétára, gyönyör volt ott minden. A fák, a park csodálatosan gondozottak voltak. A sok szép virág nagyon megnyugtató volt Köszönjük szépen ezt a csodaszép kirándulást!!!!!!!!!!!! (Banicz Alexandra 2/12e) Reggel korán indultunk, de már világos volt, ezért útközben is nagyon sok szép látnivaló volt. A havas hegyek kifejezetten tetszettek, minél közelebb értünk, annál jobban lehetett látni, valami leny göz volt az a látvány. Nagyon sok széler vet láttunk. A városnézés is nagyon tetszett, szebbnél szebb szobrokat, templomot láttunk. Az épületek között volt régi is, de nagyon szépek voltak. Már abban az id ben odafigyeltek a jó munkára, a kivitelezésre, a szépségre is. Nagyon tetszett és kreatívnak is tartottam azokat a lovas hintókat, amelyek körbevisznek a városon. Schönnbruni kastély is leny göz látvány volt, csodálatos, nagy és díszes. Nagyon tetszett, a bels felépítése, a különböz szobák elhelyezése, azok a gyönyör freskók a falakon, a nagy csillárok. A kert valami leny göz volt, nagy, kiépített. Gyönyör ek voltak azok a szép szobrok, szök kutak, a gyönyör virágos kertek. Kár, hogy a kastélyba nem lehetet fényképezni, eddig nagyon szép volt, jó lett volna megörökíteni. Bécs egy csodálatos város, melynek felfedezésére egy nap nem elég, de én kedvet kaptam, hogy még elmenjek oda. Derdák Evelyn 10. C

10 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 10/16 Döbröcei Tábor án indult Döbröcén a kortárs segít tábor. Délel tt az osztálytársam (Kecskés András Károly) édesapja vitt el minket a tábor helyszínére. A szállás és az oktatás a döbröcei faluházban zajlott. A táborban kilenc fiú és 18 lány vett részt. Els nap mindenki ágyat választott, a fiúk és a lányok külön szobában aludtak. Az els nap f ként ismerkedéssel telt. Naponta háromszor kaptunk enni. Délután túrázni mentünk Béres Tibivel. Barlangfolyosó Vadleány barlang A túraútvonal érintette a Sziklafolyosót és a Vadleány barlangot. Miután hazaértünk, mindenki kipihente a fáradalmakat. Délután ismerked s feladatokat játszottunk. Ezek után megbeszéltük a házirendet. A csapatot négy csoportra osztották, minden csapatnak másik napon kellett mosogatnia. Én az egyes csapatba kerültem, mi pénteken következtünk. A vacsora után lefürdött mindenki, majd filmet néztünk. A film vége után takarodót fújtak, és mindenki lefeküdt leszámítva minket, akik hajnali kett ig beszélgettünk. Másnap hajnali hétkor ébreszt t fújtak, ami után a reggeli következett. Ezek után kezdetét vette az oktatás. Ez egészen délig tartott, amikor megérkezett az ebéd. Miután a hármas csapat elmosogatott, folytatódott az oktatás. Ez sajnos négy órakor befejez dött. Ezután lementünk sétálni a faluba, és megnéztük a tavakat. Visszamentünk vacsorázni. Filmvetítés következett, az Átok 2 cím filmet néztük meg. Közben megjöttek a rend rök. Miután mindenki álmos lett, lefeküdtünk. Másnap megint ébreszt és megint a szokásos oktatás. Az oktató bejelentette, hogy holnap vizsgázunk. A délután folyamán mindenki szorgos tanulásba vagy szerencsejátékba kezdett. Az utóbbi volt többségben. A negyedik nap reggelén elkezd dött a vizsga. Az írásbeli részen 28-ból 10 ember ment át. A szóbeli részen egy drogprevenciós órát kellett megtartania a vizsgázónak. Ezen mind a 10 ember sikeresen átment. Ezek után sajnos vége lett a tábornak, és mindenki hazament. Felföldi Tamás 10. A

11 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 11/16 Kedves tinédzserek! Ebben az életszakaszunkban nagyon fontos szerepet tölt be az iskola és a pályaválasztás. Ez a két dolog nagyon fontos, mert egész életünket meghatározza. A fiatalokat éves korukban nem a pályaválasztás érdekli a legjobban, unalmasnak és értelmetlennek tartják. Könnyebb befeküdni a tv elé, vagy leülni a számítógép elé, mint a jöv n gondolkodni. Ugyanakkor gondolni kell a jöv re is, mert a pályaválasztás nem könny dolog. Az álmainkért küzdeni kell, mert semmit nem adnak ingyen! Ezért mondják mindig az id sebbek, hogy figyeljünk oda a tanulásra, mert életünk szempontjából a tanulás nagyon fontos! Mi erre sokszor csak a vállunkat húzkodjuk, nem figyelünk oda, pedig kés bb megtapasztaljuk, hogy igazuk volt. Az id sebbekb l már a tapasztalat szól, s mindig jót akarnak nekünk. Nem szeretnék, hogy olyan hibát kövessünk el, amit k esetleg már elkövettek. Az általános iskolában eltöltött nyolc év is nagyon fontos volt, hiszen ez alapozta meg a középfokú iskolába való bekerülést. A középiskola pedig alapvet en meghatározza azt, hogy kés bb milyen irányba tanulhatunk tovább, vagy milyen szakmát választhatunk. Nagyon fontos, hogy az általunk választott szakmát szeressük, mert az ember egy életen át szívesebben foglalkozik azzal, amit szeret, mint amit nem. Ezért szeretnék az utolsó másfél hónapra kedvet csinálni a tanuláshoz! Nehogy kés bb jöjjünk rá, hogy elvesztegettük az id nket! Ne feledjétek: Az álmainkért küzdeni kell! Derdák Evelyn 10. c Kezd dik az érettségi id szaka! Május 7. Hétf 8 óra. Nem csengetnek, de mégis hatalmas a feszültség. Kezd dik a diákévek egyik meghatározó, addigi élet egy szakaszát lezáró vizsgaid szaka. Túl van mindenki a szombati ballagáson, az azt követ "bulin". Kezd dik! Az írásbeli vizsgákon a 4 éves tanulás (?), gyakorlás (?) eredményeir l kell tanúbizonyságot tenni. El ször magyar nyelv és irodalomból, majd kedden az örök mumusból, matematikából, szerdán történelemb l kell mindenkinek (?) írnia. Csütörtök (angol), péntek (német) a nyelvi írásbelik napja. A rövid - mert ilyenkor nagyon rövid - hétvége után már csak a választott 5. tárgy van vissza. Aztán az izgalom, milyen lesz az eredmény, majd még egy nekifutás, készülés még egyszer a szóbeli vizsgákra. S közben lezajlanak a szakmai vizsgák is. Kedves Végz sök! Sok sikert a vizsgáitokhoz, legyen az érettségi, vagy szakmai!

12 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 12/16 biztonságos internetezés szabályai ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A számítógépet, amelyre bejelentkeztél, soha ne hagyd magára, mert bárki a Te nevedben küldhet leveleket, a nevedben léphet be oldalakra, és megszerezheti személyes titkaidat is! Bármely oldalnál, programnál a lehet legkevesebb adatot add meg magadról: inkább csak a keresztnevedet, még inkább a becenevedet használd! Célszer megel zni a zaklató mobilhívásokat is: légy óvatos, a mobilszámod se add meg bárkinek! A családodra, ismer seidre vonatkozó információk átadásával is vigyázz: csak a jól ismert személynek mesélj ezekr l, az internetr l ismerteknek soha! Ne használj, és ne küldj se magadról, se az ismer seidr l kihívó (pl. fürd ruhás) képeket! Az internetes vásárlásnál, de a magukat ingyen kínáló szolgáltatásoknál is légy óvatos: el bbieknél a bankkártya szám megadása, utóbbiaknál a kért szolgáltatással (pl. cseng hang) együtt települ, beférk kémprogram, vírus lehet veszélyes! Ha vezeték nélküli rendszert használsz otthon, a készülék minden elemét kapcsold ki, ha befejezted a netezést, nehogy azokhoz más személy hozzáférhessen, és azt törvénytelenül, a Ti számlátokra, a Ti adataitok között kutatva felhasználhassa! Ne higgy el feltétlenül mindent, amit az interneten találsz: bátran beszéld meg a szüleiddel, tanáraiddal, barátaiddal az ott látott, olvasott tartalmakat! Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzését! CHAT Az elérhet ségedet (telefonszámot, lakcímet) soha ne add meg idegennek! Ha valaki durván beszél veled, er szakoskodik, fenyeget, zárd be azonnal a beszélgetést, ne menj bele semmilyen vitába! Ne hagyd a számítógépedet rizetlenül, amikor nyilvános chatre vagy bejelentkezve! Személyes kérdésekre lehet leg ne válaszolj! Találkozót, randit csak akkor egyeztess, ha szüleid, tanáraid is tudnak róla, és valaki el tud kísérni! Soha ne engedd, hogy zsaroljanak, ne hidd el, hogy csak akkor vagy igazán bátor, ha megteszed, amire egy idegen kér (pl. hogy küldd el a fényképedet vagy az elérhet ségedet)! Ha egy ismer ssel beszélgetsz, de gyanús lesz, hogy esetleg más használja a nevét, gy dj meg róla, hogy valóban az ismer söd-e: tegyél fel olyan kérdést, amire csak ketten tudjátok a választ, és ha kiderül a csalás, azonnal hívd fel az ismer söd figyelmét a visszaélésre! Ha valaki ismer södre hivatkozva hív meg egy bulira, vagy randira, mindenképpen kérdezd meg az említett isme- södet, hogy tud-e a dologról! A bankkártyád számát, jelszavadat soha ne add meg senkinek! Az fiókod jelszavát soha ne add meg senkinek! Ne feledd: a rend rség munkatársai soha nem keresnek chaten! REGISZTRÁCIÓ Egyeztess szüleiddel, tanáraiddal, mie- tt bármilyen oldalon regisztrálnál! Csak a feltétlenül szükséges mez ket töltsd ki! Minél személytelenebb elérhet séget adj meg (sorrend: semmit, ha mégis muszáj, akkor csak címet, mobiltelefonszámot)! Játékoknál, sorsolásokhoz, hírlevélhez használj egy külön címet, amit levelezésre nem is használsz egyáltalán! Az ismeretlen feladótól érkez levelet soha ne nyisd meg, nyugodtan töröld ki! A bankoktól kapott levelekre ne válaszolj, ha kérnek adatokat, ne add meg, inkább személyesen intézd el a bankodnál! Levélben se add meg elérhet ségeidet! TÁRSASÁGI OLDALAK Ne tegyél fel magadról kihívó képet! Ne jelölj meg olyanokat, akiket csak látásból vagy a chatr l ismersz! Az elérhet ségeknél a lehet legkevesebb személyes információt add meg! A személyes adataidat soha ne add meg! Személyes, veszélyes vagy törvénysért tartalmat ne tegyél közzé! FÓRUMOK A személyes adataidat soha ne add meg! Személyes, veszélyes vagy törvénysért tartalmat ne tegyél közzé!

13 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 13/16 INTERNETES FIZETÉS, NETBANK Mindig gy dj meg arról, hogy a netbankos vagy fizet s oldal valódi-e, és valóban az a cég az üzemeltet je, akinek fizetni, utalni akarsz! A jelszót, ellen rz szót soha ne áruld el másnak, és lehet leg ne a tárcádban, a mobiltelefonodon vagy a táskádban rizd! A bankszámlaszámodat, kártyaszámodat soha ne add meg olyan mez be, ahol ezt nem kérik (nincs csillaggal jelölve)! Ha bizonytalan vagy a dolgodban, mindig kérj segítséget szüleid- l, tanáraidtól! Az UNICEF online zaklatással kapcsolatos kutatása A gyerekek kétszer annyi id t töltenek a Net el tt, mint azt szüleik hiszik, akik nem tekintik komoly problémának az online zaklatást, állapítja meg az UNICEF közelmúltban megjelent tanulmánya. A fiatalok jelent s többsége találkozott már tiltott tartalmakkal, kapott szexuális jelleg felhívást feln ttekt l, adott ki magáról túl személyes információt és tart kapcsolatot vadidegen online barátokkal. Európában az Internet hozzáféréssel rendelkez 9 16 éves gyerekek naponta 1 5 órát neteznek, Magyarországon ez az arány napi 2,5 óra (156 perc). A kutatóközpont felhívja a figyelmet arra, hogy a gyerekek átlagosan havi 1,5 napot (39 órát) töltenek online, kétszer anynyit, amennyit a szüleik gondolnak. Az Internet hasznos eszköze a tanulásnak, az információszerzésnek, a játéknak, a társas kapcsolatoknak. Veszélyei fölött sem szabad azonban szemet hunyni. Becslések szerint a gyermekbántalmazásról készült képfelvételek száma az Interneten több millióra tehet, a felvételeken látható gyerekek száma pedig több tízezer. Sok kép több, mint éve készült videókból származik, amelyet azóta digitalizáltak. Ha egy kép felkerül a hálóra, az onnantól önálló életre kel. Képes átlépni minden határt és id korlátot. Kitörölhetetlenek! A szül k sok esetben el vannak maradva a technológia terén és nem tudnak segítséget/támpontot adni a gyerekeknek. Az Internet határtalanságát kihasználják a b nöz k, hisz leginkább onnan tevékenykednek, ahol a törvénykezések kevésbé hatékonyak és er sek. Épp ezért lenne szükség globális összefogásra, hívja fel a figyelmet az UNICEF Innocenti kutatóközpontjának legújabb tanulmánya. A mostani, nemzetközi tanulmány kimondja, hogy a gyerekek a világ minden táján hasonló módon és hasonló célokra használják az Internetet, ez alatt különösen a közösségi oldalak használata értend. cél az ismerekedés és a kapcsolattartás. Ezen folyamatok közben az UNICEF tanulmány az online er szak 3 különböz formáját vizsgálta: szexuális visszaélések, az ezt rögzít felvételek, valamint a virtuális bántalmazás (cyberbullying). Az Országos Kriminológiai Intézet és az ESZ- TER Alapítvány 15 éves f városi középiskolások körében végzett reprezentatív kérd íves felmérése szerint a gyermekek körében nem jellemz az id sebbek által, szexuális kizsákmányolás, visszaélés céljából történ online ismerkedés (azaz a becserkészés, a grooming jelensége). A kamaszok nagy része ugyan használja az Internetet ismerkedésre, és nem ritka, hogy ezt offline szexuális kapcsolat is követi. Ez azonban f ként kortársak közötti, valamint kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolat, tehát nem a fiatal hiszékenységét kihasználó szexuális visszaélés. Ugyanakkor a kortársak közötti online bántalmazás különböz formái (online bullying vagy cyberbullying) sokkal gyakrabban fordulnak el, mint amilyen hangsúlyt ez a bántalmazás médiában kap. Ezen a területen a látencia valószín leg sokkal nagyobb is, mint a szexuális visszaéléseknél. A budapesti kutatás

14 I. évf 6-7. szám NyÚz-tung /16 adataival egybehangzóak más vizsgálatok eredményei is, így például az Európai Unió 25 országában 2010-ben végzett EU Kids Online kutatás magyar és nemzetközi adatai. A világon a gyerekek mindenhol arról számoltak be, hogy életükben komoly probléma az internetes zaklatás, a feln ttek viszont nem érzik ennek súlyosságát. Az online zaklatásoknak elenyész hányada realizálódik a való életben, a nagyobb gond inkább abból adódik, hogy mik történnek az online térben a zaklatás során. Ide tartozik a személyes és intim adatok/képek megszerzése és az azzal való visszaélés, valamint az online zaklatás egyéb formái, pl. lejáratás. Az UNICEF amerikai kutatása szerint azok a gyerekek, akik az iskolában er szakoskodnak másokkal, valószín leg maguk is elektronikus zaklatás áldozatai. Az internetes zaklatás elkövet i legtöbbször más gyerekek és fiatalok. De mi is az a virtuális bántalmazás (cyberbullying)? Egyre gyakoribb az internetes kortárszaklatás, amely cyberbullying néven vált ismertté angolszász nyelvterületen. Mostanra minket is elért ez a trend, egyre többen próbálják kiközösíteni vagy megleckéztetni a számukra nem szimpatikus osztálytársat például úgy, hogy álprofilt hoznak létre a nevükben, szervezetten pocskondiázzák egy közösségi oldalon, esetleg megverik és az err l készült videót feltöltik a Netre, mobiltelefonon küldenek kellemetlen vagy ijeszt smseket. Jellemz i Néhány esetben az internetes zaklatás még rosszabb, mint a zaklatás egyéb formái, hiszen a nap 24 órájában folyamatosan, akár a biztonságos otthoni környezetben is folytatódhat. Míg egy iskolai zaklatás hazatérve megsz nik, addig az Internet miatt az áldozat otthon is áldozat marad. A zaklatás áldozata nem biztos, hogy tudja, kik zaklatják, ezért az összes ismer sével távolságtartóvá válhat. A zaklató anonimitása ijesz- bb lehet a gyerekek számára, fokozhatja a védtelenség érzését, így komolyabb sérüléseket okozhat. A valós életben történ iskolai zaklatáshoz képest is kevesebb lehet ség van arra, hogy a feln ttek bármit tegyenek ellene. Ezért kevesebb az esély, hogy a bántalmazott segítséghez jusson, s még kevesebb, hogy a bántalmazóval elbeszélgessenek: mi az a nagy fájdalom, hiány, vagy probléma, ami miatt ilyenre vetemedik. A kellemetlen, zaklató képek üzenetek nagyon gyorsan, széles körben elterjednek. Így a megaláztatás még nagyobb közönség el tt történik, még több tanú látszólagos beleegyezésével, mint az offline zaklatás során. A zaklatás áldozatának azért is nehéz továbblépnie egy lezárt ügy után, mert a Neten publikussá vált képek bármikor felbukkanhatnak újból, hiszen bárki elmenthette azokat. Mit tehetünk ellene? Minden szül segíteni szeretne a gyermekének, ha ilyen történne vele. Hét praktikus tanácsot adunk segítségképpen. Nagyon fontos, hogy a gyerekek és a fiatalok is megértsék, ezért érdemes velük együtt átolvasni ezeket. Tippek szül knek 1. Legyen tudatában annak, hogy akár az ön gyermeke is zaklathat másokat az Interneten, illetve lehet zaklatás áldozata! Int jel lehet, ha gyermeke feszültnek, idegesnek nik internetezés vagy mobilozás után. 2. Beszélgessen gyermekével arról, hogyan, mire használja az Internetet, mobiltelefont! Próbálja megérteni! Bizonyosodjon meg róla, hogy gyermeke ismeri a 8 tippet (lent)! 3. Ismerje meg a gyermeke által használt szolgáltatások biztonsági eszközeit! A legtöbb közösségi oldalnak, chat oldalnak vannak blokkolás vagy elutasítás gombjai, biztonsági beállítási menüpontjai némelyik lehe- séget nyújt az online üzenetek rögzítésére is.

15 I. évf 6-7. szám NyÚz-tung /16 4. Emlékeztesse gyermekét arra, hogy ne válaszoljon a rossz szándékú, zaklató üzenetekre! 5. Mentse el bizonyítékként a zaklató e- maileket, üzeneteket, online beszélgetéseket! 6. Jelentse be a zaklatást! Jelentheti az iskolának, a szolgáltatónak, a oldalon, súlyos esetben akár a rend rségnek a 107-es hívószámon, vagy anonim módon, a es számon. 7. Ha további kérdése van, vagy bizonytalan, forduljon bizalommal a Kék Vonalhoz! Írjon a címre vagy telefonáljon ingyen a körzetszám nélkül éjjelnappal hívható es hívószámon keresztül! Tippek gyerekeknek és fiataloknak 1. Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, milyen hatással vannak szavaid, vagy az általad küldött képek másokra, ezért fontos, hogy tartsd ket tiszteletben és gondold meg mit mondasz/küldesz másoknak. 2. Használd az eszed, miel tt közzéteszed! Bármit küldesz, vagy posztolsz online, legyen az fotó, vagy szöveg, nagyon gyorsan elterjedhet, nem törölhet, örökre online maradhat. 3. A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet ne oszd meg másokkal! A mobil számodat csak megbízható barátaidnak add meg! 4. Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik. 5. Ne vágj vissza, ne válaszolj haragból! A zaklatók valamilyen reakciót akarnak kiváltani bel led, ezért ha nem foglalkozol velük, valószín leg továbbállnak! 6. Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan mentheted el a sért üzeneteket, képeket vagy online beszélgetéseket! 7. Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy feln ttnek, akiben megbízol, vagy hívd a Kék Vonal Helpline számát: a körzetszámok nélkül ingyen tárcsázható et, vagy írj a címre! 8. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy éreznéd magad, ha senki nem állna melléd? Biztonságos Internet A oldalon lehe- ség van névvel vagy anonim módon bejelentéseket tenni, ha Ön vagy gyermeke zaklatásnak esett áldozatul az Interneten keresztül. Ilyen zaklatásnak min sül, ha Önt vagy gyermekét akarata ellenére rendszeresen, er szakosan háborgatják, megfélemlítik, magánéletébe beavatkoznak. Ez történhet akár en, valamelyik közösségi oldalon, cseveg -szolgáltatáson keresztül (chat oldalak, vagy cseveg kliens) keresztül. Itt jelentheti be az Önt vagy gyermekét ért szexuális jelleg megkereséseket, zaklatásokat is. Itt jelentheti be az olyan, weboldalon, fórumon olvasható szöveges tartalmakat, ahol kiskorúakra vonatkozóan szexuális jelleg megjegyzéseket, beszélgetést folytatnak, valamint azokat a felhívásokat, amelyeken kiskorúakat keresnek szexuális együttlétre. Természetesen súlyosabb esetben fordulhat közvetlenül a rend rséghez is a 107-es hívószámon, vagy az anonim hívható es Telefontanú vonalon keresztül! Biztonságos Böngészés Program Az Internet csodálatos eszköz. Nélküle sokkal bonyolultabb volna megismerni a világot, nélküle sokkal nehezebb lenne kapcsolatot tartani barátokkal és munkatársakkal, és az Internet segít abban is, hogy gyermekeink tudásukat gyarapítsák. Sokat teszünk gyermekeink biztonságáért, de az Interneten kiszolgáltatottak!

16 I. évf 6-7. szám NyÚz-tung /16 A világhálót használva sokszor találkozhatunk kéretlen tartalmakkal, amelyek gyermekeink lelki egészségére káros lehet. Az Internetet olyan emberek is használják, akik a gyerekek jóhiszem ségét, ártatlan kíváncsiságát használják ki. Ezekkel az emberekkel, vagy rosszindulatú eszközeikkel bárki bármikor találkozhat, amikor bekapcsolja számítógépén a böngész programokat, vagy amikor kinyitja fiókját leg gyermekeink vannak nagy veszélynek kitéve! Szül ként, tanárként már megtanítottuk ket arra, hogyan védekezzenek az utcán, ha egy cukros bácsival, vagy egy gonosz emberrel találkoznak. De még nem tanítottuk meg ket arra, hogy az Interneten böngészve, chatelve hogyan kell viselkedniük, ha hasonló helyzetbe kerülnek. A világhálón leselked gonosz és veszélyes embereknek nincsen arcuk, ezt használják ki. A Biztonságos Böngészés Program célja, hogy összefogással megvédje gyermekeinket az Internet káros hatásaitól. A Program keretében az ORFK és a BRFK b nmegel zési szakembereinek közrem ködésével ajánlás készült a gyermekeknek és a szül knek a biztonságos internetezés szabályairól, és a Programban részt vev iskolák már egy új, magyar fejlesztés, speciális sz szoftvert használnak. A Dolphin Knight elnevezés sz szoftver alkalmas arra, hogy internetezés közben szavak és kifejezések alapján (szinte minden nyelven) blokkolja a gyermekek fejl désére káros, durva, vagy er szakos tartalmakat, a szoftver új modulja pedig sz ri a fotókat is. Így a gyermekek internetezés közben a káros tartalmakon túl szexképekkel sem találkozhatnak, és nem is tölthetnek fel az internetre kihívó képet magukról. A sz program letölthet a weboldalról. A Program célkit zése, hogy minél több gyermek, szül és tanár megismerje a webes biztonsághoz kapcsolódó ajánlásokat, minél többen beszéljenek, beszélgessenek arról, hogyan lehet óvatosabban használni a számítógépet, és minél több iskolában és otthonban használják is a biztonságot nyújtó sz szoftvert. Ami nem megengedhet az Interneten kívül, az ne legyen megengedhet az Interneten belül sem! Források: Zala Megyei Rend r-f kapitányság nmegel zési Osztálya

Az UNICEF online zaklatással kapcsolatos kutatása

Az UNICEF online zaklatással kapcsolatos kutatása Az UNICEF online zaklatással kapcsolatos kutatása A gyerekek kétszer annyi időt töltenek a Net előtt, mint azt szüleik hiszik, akik nem tekintik komoly problémának az online zaklatást, állapítja meg az

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

A BIZTONSÁGOS INTERNETEZÉS SZABÁLYAI

A BIZTONSÁGOS INTERNETEZÉS SZABÁLYAI A BIZTONSÁGOS INTERNETEZÉS SZABÁLYAI ( a Biztonságos Böngészés Program ajánlása szülőknek és gyerekeknek) Az internet csodálatos eszköz. Nélküle sokkal bonyolultabb volna megismerni a világot, nélküle

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes A verseny programja 2008. június 27. Péntek Szabadtéri koncertek a városban - A Sárvári Termál és Wellnessfürd ben: 15.15 Bicske Koncert Fúvószenekara 16.00 Tamási Koncert Fúvószenekar Szabadtéri koncertek

Részletesebben

Berlin 2005/2006/01 Élménybeszámoló

Berlin 2005/2006/01 Élménybeszámoló Berlin 2005/2006/01 Élménybeszámoló Pintér Dóra és Hársvölgyi Éva terméktervez ruha szakos hallgatók vagyunk és a 2005/2006-os tanév els félévét Berlinben tölthettük el az Erasmus-ösztöndíj támogatásával.

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes jogsértések elleni fellépés, áldozattá válás megelőzése az Internet Hotline tapasztalatai tükrében Miről lesz szó? 2 1. Jogsértések az online

Részletesebben

K&H gyógyvarázs mesedoktorok a weben. küldj egy mesét ajándékba!

K&H gyógyvarázs mesedoktorok a weben. küldj egy mesét ajándékba! K&H gyógyvarázs a K&H Csoport és a K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány gyermek-egészségügyi támogatási programja 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50. Információs vonal: (06 1) 350-7390/130 (06 30) 462-1309

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesek Krakkóból

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

Lingua Hungarica Lehrerverein Frankfurt e.v.

Lingua Hungarica Lehrerverein Frankfurt e.v. S ZOMBATI M AGYAR ISKOLA ÉS Ó VODA FRANKFURTBAN Lingua Hungarica Lehrerverein Frankfurt e.v. LINGUA HUNGARICA LEHRERVEREIN FRANKFURT E.V. Az egyesület f tevékenységi köre: Magyar nyelvoktatás szombatonként

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Megújulunk! www.makoiiskola.hu Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Informatika tagozat Sporttagozat (úszás) Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Akkordikus zenei tanszak

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Törvényi szabályozások, lehetséges jogi következmények

Törvényi szabályozások, lehetséges jogi következmények Törvényi szabályozások, lehetséges jogi következmények Tettes vagy áldozat? Sokadszor mondanánk, így nem ismételjük, hogy veszélyes terep az internet, ám itt az ideje, hogy arra is felhívjuk a figyelmet:

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2012. szeptember II. évfolyam 1. szám. Tartalom. Múlt-jöv... Egy keresztel nyomában. Tanévnyitó. (Iván Csilla) Miért jó...

2012. szeptember II. évfolyam 1. szám. Tartalom. Múlt-jöv... Egy keresztel nyomában. Tanévnyitó. (Iván Csilla) Miért jó... 2012. szeptember II. évfolyam 1. szám Tartalom Múlt-jöv...Egykeresztelnyomában Tanévnyitó (IvánCsilla) Miértjó... (VasárosAlexa) Szüretifelvonulásonjártunk (BalázsRóbert) Újraitt... (MarancsicsFanni) Megemlékezésszeptember20-ról

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Bűnmegelőzési Hírlevél 2012. március

Bűnmegelőzési Hírlevél 2012. március HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér 2. sz. Tel: (36) 522-190. Bűnmegelőzési Hírlevél 2012. március A biztonságos internet Napjaink legelterjedtebb tömegkommunikációs eszköze az

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv BEVEZETŐ Tartalom Bevezető A nemzetközi YFU felépítése A magyar YFU felépítése Önkéntes feladatok A YFU egy önkéntes szervezet. Ez a füzet azért született,

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM

NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM 2014 Iskolánk évek óta lehetőséget nyújt a nyelvgyakorlásra a német-magyar cserediákprogram segítségével. A Than Károly Ökoiskola a neumarkti Willibald-Gluck- Gymnasiummal

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com Bevezető az Internetről A világháló = Internet INTERNET = VÉGTELEN INTERNET = SZABADSÁG INTERNETES

Részletesebben

www.njszt.hu, www.ecdl.hu Lukács Péter Pannon Egyetem, Keszthelyi vizsgaközpont

www.njszt.hu, www.ecdl.hu Lukács Péter Pannon Egyetem, Keszthelyi vizsgaközpont Lukács Péter Pannon Egyetem, Keszthelyi vizsgaközpont IT biztonság A modul célja: hogy a vizsgázó megértse az IKT (infokommunikációs technológiai) eszközök mindennapos biztonságos használatának, a biztonságos

Részletesebben

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Webes felület használata... 2 2. Regisztráció, belépés... 2 3. Jelszó módosítása... 4 4. Kilépés... 5

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

Az internettudatosság növelése

Az internettudatosság növelése Az internettudatosság növelése Miről lesz szó az előadásban? 2 1. Mi az internet? 2. Az Internet Hotline indulása, története 3. A bejelentések elintézése 4. A legjellemzőbb jogsértések - jogszabályi háttér

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Bevezető A Citibank Online Internet Banking segítségével a nap 24 órájában, biztonságosan intézheti pénzügyeit, hiszen számos banki szolgáltatás elérhető

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN

A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN A KUTATÁS KERETEI A KUTATÁS MÓDSZERE Kvantitatív online kérdőíves empirikus vizsgálat 55 item Témakörök: a használat gyakorisága, időtartama,

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje Szeptember 1. K 08.00 Évnyitó 1. Cs Október Egészségnap 5 röv.óra 11.00-13.00, Operakaland okt.1-10.között 2. Sze 2. P Pályaválasztási kiállítás 3. Cs 3. Szo Pályaválasztási kiállítás 4. P 4. V 5. Szo

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

Biztonságos internetet na de hogyan?

Biztonságos internetet na de hogyan? Helyünk a világban Ságvári Bence Biztonságos internetet na de hogyan? Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra konferencia, 2012.09.26., MTA Helyezzük el magunkat Európa térképén Egy vagy több kockázatos

Részletesebben

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai 1. számú melléklet Etikai Kódex 1. Az el fizet személyes adatai Amennyiben az el fizet személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez,

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel Érkezés Tel Avivba a Barátság Hét kezdete előtt szállás lehetőségek Hotelek Tel Avivban: City Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 100 $ / fő Metropolitan Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 90 $ / fő Imperial

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A weboldalakat, más néven honlapokat azért készítik, hogy egy személyt, vagy szervezetet, például egy alapítványt, megtaláljanak

Részletesebben

Symbian Nokia. A Symbian gyártója és a Nokia szabad forráskódúvá tette a Symbiant, így szabadon fejleszthetőek az applikációk a szoftverre.

Symbian Nokia. A Symbian gyártója és a Nokia szabad forráskódúvá tette a Symbiant, így szabadon fejleszthetőek az applikációk a szoftverre. Symbian Nokia Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Nokia szolgáltatások, alkalmazások Nokia smartphone-okhoz: Az ovi.com Nokia okostelefonokhoz felépített, háttérszolgáltatást

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

GYEREKTÁBOR. A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intéz Bizottsága 2009-ben is tábort szervez 9 14 éves korú gyermekek részére.

GYEREKTÁBOR. A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intéz Bizottsága 2009-ben is tábort szervez 9 14 éves korú gyermekek részére. GYEREKTÁBOR A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intéz Bizottsága 2009-ben is tábort szervez 9 14 éves korú gyermekek részére. A tábor helye: Szandavár, diáktábor Részvételi díj: - BRDSZ

Részletesebben

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat)

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) Barátka Agnieszka (Lengyelország) Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) célcsoport: időkeret: magyarul tanuló külföldiek (középhaladók) 2 x 90 perc tanítási célok: - az ünnepek témakör feldolgozása - az olvasott

Részletesebben

MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás

MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás A FRING egy olyan alkalmazás, aminek segítségével hívásokat tud kezdeményezni a FONIO, az internet telefon szolgáltatást felhasználva. Igen költségkímélő,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Osztályf nöki munkaközösség munkaterve

Osztályf nöki munkaközösség munkaterve Osztályf nöki munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Készítette: Tarsolyné Németh Ildikó munkaközösség vezet 1 A munkaközösség tagjai: 4.a Szaksz Tímea 4.b Puklics Julianna 5.a Császár Renáta 5.b

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk területén.

Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk területén. 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4. HAJT-A Csapat Tel./FAX: 06-53-583-550 A HAJT-A Csapat hírei Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDSZERTERV

ÁLTALÁNOS RENDSZERTERV Általános Rendszerterv i ÁLTALÁNOS RENDSZERTERV Kormányzati Döntés-el készítést Támogató Rendszer (KDTR) a Központi Szolgáltatási F igazgatóság részére 2008, november Általános Rendszerterv 2 Jelen dokumentum

Részletesebben

Leírás. Leírás. Magyar

Leírás. Leírás. Magyar Leírás Leírás Az Ön céges e-mail kliensére továbbítható egy egyént l vagy a BusinessPhone rendszerben tárolt közös postafiókból bármely hangüzenet, beszédrögzítési üzenet, diktafon üzenet, szöveges üzenet

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

------------------- --------------------

------------------- -------------------- A Járók Társasága bemutatja a KiallitasAjanlo.hu szolgáltatását helyszíneknek Ügyfélkapu Portál Kortársak egymás közt Programajánló Bizonyára Önnel is előfordult már, hogy a sajtónak küldött bejelentések,

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

szeptember október 6 Szo 7 V 13 Szo gólyatábor 14 V gólyatábor 20 Szo 21 V 27 Szo 28 V 4 Szo 5 V V4 pályázat - Csehország, cserekapcsolat

szeptember október 6 Szo 7 V 13 Szo gólyatábor 14 V gólyatábor 20 Szo 21 V 27 Szo 28 V 4 Szo 5 V V4 pályázat - Csehország, cserekapcsolat szeptember 1 1 H A Veni Sancte 8:10 óra 2 2 K A 3 3 SZ A 4 4 CS A 5 5 P A 6 Szo 7 V 6 8 H B 7 9 K B 8 10 SZ B 9 11 CS B gólyatábor - szervezők 10 12 P B gólyatábor Diák-filmszemle 10-14 óráig 13 Szo gólyatábor

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Élő online bemutatók a www.webkiallitas.hu oldalon v1.0

Élő online bemutatók a www.webkiallitas.hu oldalon v1.0 Élő online bemutatók a www.webkiallitas.hu oldalon v1.0 2014.11.20. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A www.webkiallitas.hu oldalon a kiállítóknak lehetőségük van úgynevezett online események, így például

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok!

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok! MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Kedves Ügyfelek és Barátok! Szeretettel meghívunk minden érdeklödöt a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Summer Opening összejövetelére. Idöpont: 2015 június

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Lehet sokféleképpen locsolni... Ahogy elődeink szokták... ...és ahogy manapság...

Lehet sokféleképpen locsolni... Ahogy elődeink szokták... ...és ahogy manapság... Virágvasárnap lévén, mára sok nyugalmat, kirándulással eltöltött szép napot kívánunk! DE aztán... Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A locsolkodás magyar húsvéti hagyomány. E szokás

Részletesebben