Március, április Április a költészetben Holokauszt Mazsorett Húsvét Húsvét Erdélyben Bécsben jártunk... Ahogy Ti láttátok!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Március, április Április a költészetben Holokauszt Mazsorett Húsvét Húsvét Erdélyben Bécsben jártunk... Ahogy Ti láttátok!"

Átírás

1 2012. március-április I. évfolyam szám Március, április Április a költészetben Holokauszt Mazsorett Húsvét Húsvét Erdélyben Bécsben jártunk... Ahogy Ti láttátok! Kortárs-segít tábor Döbröcén Gondolatok a továbbtanulásról Biztonságos internet-használat Virtuális vegzálások

2 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 2/16 MÁRCIUS Március ( si magyar nevén, Kikelet hava) az év harmadik, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. Március nevét Marsról, a háború római istenér l kapta. Az ókori Rómában szerencsét hozónak tartották, ha a háborút ez id tájt indítják. A 18. századi nyelvújítók szerint a március: olvanos. A népi kalendárium Böjt más havának (vagy másképpen Böjtmás havának) nevezi. Március 15. Március 15. az év 74. (szök évben 75.) napja a Gergely-naptár szerint. Az évb l még 291 nap van hátra. Az es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Id nként Március idusaként is emlegetik e napot. Az es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legy zni, amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. Gyakorlatilag az es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is. I. e. 44 Rómában megölik Julius Caesart (ez az esemény a Julianis- és nem a Gergely-naptár szerinti márc. 15-én történt)caius Iulius Caesar (vagy Gaius Julius Caesar (ejtsd júliusz kaiszar, illetve júliusz cézár); i. e július 13. i. e. 44. március 15.) római hadvezér és politikus. Fontos szerepet játszott a köztársaság felszámolásában és a császárság intézményének létrehozásában. Elfoglalta Galliát, és els ként vezetett hadjáratot Britanniába mindkett t saját kezdeményezésre. Minden id k egyik legnagyobb hadvezére (stratégája) volt és nagyszer politikus is (mindkett alatt leginkább az értend, hogy kit en tudott bánni az emberekkel). Jelent sége az ókor történetében Nagy Sándoréval vetekedik. Az eddigi évek, évtizedek azt bizonyítják, hogy márciusban volt a legtöbb történelmi esemény. Ez a hónap jelképezi a változást...

3 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 3/16 Április Április ( si magyar nevén Szelek hava) az év negyedik, 30 napos hónapja a Gergely-naptárban. A hónapot Mars kedvesér l, Venusról nevezték el, Venust ugyanis Aperirének is hívták. A név a latin aperire szóból származik, melynek jelentése megnyitni ez valószín leg utalás az ekkor kinyíló természetre. A 18. századi nyelvújítók szerint az április: nyilonos. A népi kalendárium Szent György havának nevezi. A horoszkóp csillagjegyei közül az alábbiak esnek az április hónapba: o Kos (március 21. április 19.) o Bika (április 20. május 20.). Április folyamán a Nap az állatöv csillagképei közül a Halak csillagképb l a Kos csillagképbe lép. Az április minden évben a hét ugyanazon napjával kezd dik, mint az adott év júliusa, szök években, pedig mint a január. Április költészetben Azon túl, hogy ebben a hónapban ünnepeljük a magyar költészet napját, jó néhány költ t, írót megihletett a magyar és világirodalomban a fagyos tél igazi végét jelent április. Sokszor azonban egymástól eltér en ítélték meg költeményeikben, hogy ez valójában mit is jelent. Egy szólásmondás: Április es it l nyílnak május virágai. A Canterburyi mesékben az író, Chaucer, némi áhítattal: Ha március fagyának erejét Április langy es je veri szét T. S. Eliot ezzel szemben A puszta ország cím m vében némi iróniával: Kegyetlen hónap április, kibontja A holt föld orgonáit, egybeontja A vágyat és emléket és a csonka Gyökerekre langyos es t zudít Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék T. S. Eliot: The Waste Land (1922, Weöres Sándor A puszta ország c. fordítása) A magyar irodalomban példa erre többek között Radnóti Miklós és Tóth Árpád Ó április, ó április, a nap se süt, nem bomlanak a folyton nedvesorru kis rügyek se még a füttyös ég alatt Radnóti Miklós: Április Április, óh, Április, Minden csínyre friss! Faun-bokájú, vad suhanc, Ujra itt suhansz! Tóth Árpád: Április

4 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 4/16 Holokauszt A holokauszt a náci Németország által kontrollált területeken a második világháború alatt végrehajtott, a nemzetiszocialista német kormány által eltervezett és irányított népirtás neve, amelynek körülbelül hatmillió európai zsidó esett áldozatul. A náci rendszer más csoportokat is üldözött vagy próbált megsemmisíteni: a cigányokat, az oroszokat, a lengyeleket, a homoszexuálisokat és a politikai vagy vallási ellenállókat, például a szocialistákat, kommunistákat vagy Jehova tanúit. Az üldözés és népirtás több lépésben valósult meg. A zsidókat a civil társadalomból kizáró nürnbergi törvények évekkel megel zték a második világháborút. Koncentrációs táborokat létesítettek, ahol kényszermunkát végeztettek a foglyokkal, amíg azok bele nem pusztultak a kimerültségbe vagy valamilyen betegségbe. A Harmadik Birodalom által újonnan meghódított keleti területeken Einsatzgruppéknak nevezett speciális alakulatok tömegesen kivégezték a zsidókat és a nácik politikai ellenségeit. A zsidókat és a cigányokat gettókba zárták, ahonnan tehervagonokkal szállították ket a több száz kilométernyire fekv haláltáborokba; akik túlélték az utazást, azok nagy részével gázkamrákban végeztek. A német bürokrácia minden ága részt vett a tömeggyilkosságok megszervezésében, az ország- egy holokausztkutató szavaival élve- népirtó állammá vált. Hitler nem titkolta zsidók iránti ellenérzését; az 1925-ben kiadott Mein Kampfban Németország és az árja faj elleni világméret összeesküvés szervez iként írta le ket, akiket ki kell zni az ország politikai és szellemi életéb l. A kiirtásukból nem írt, de visszaemlékezések szerint négyszemközt már beszélt róla: Joseph Hell újságíró visszaemlékezései szerint 1922-ben ezt mondta neki: Ha hatalomra jutok, legels dolgom a zsidók megsemmisítése lesz. Amint meglesz hozzá a hatalmam, akasztófasorokat fogok állítani például a müncheni Marienplatzon, amennyit csak a forgalom enged. Oda lesznek a zsidók felakasztva, kivétel nélkül; és addig lógnak ott, amíg b zleni nem kezdenek; addig lógnak, amíg a higiénia szabályai engedik. Amint levágják ket, jön a következ adag, és így tovább, amíg csak marad zsidó Münchenben. Más városok követni fogják a példát, amíg Németország teljesen meg nem tisztul a zsidóktól. Az 1930-as években a zsidó jogi, gazdasági és társadalmi mozgásterét egyre jobban lesz kítették ban kitiltották ket a közszférából, eltiltották a jogászi, orvosi és mez gazdasági pályától ben a nürnbergi törvények megfosztották ket állampolgárságuktól és megtiltották a nem zsidókkal való házasságukat. A holokauszt kezdetét gyakran a Kristallnachttól, november 9-t l számítják. Néhány nappal korábban egy Franciaországba emigrált zsidó- Herschel Grynszpan- tiltakozásul lel tt egy német diplomatát-ernst Eduard von Rath-ot. Válaszul Németországban betiltották a zsidó lapokat, és kitiltották

5 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 5/16 a zsidókat a német oktatási intézményekb l. 9-én este civilruhás rohamosztagosok zsidóellenes zavargásokat szítottak, közel száz zsidót megöltek, több mint ezer zsinagógát és sok ezer zsidó lakást és boltot kiraboltak és felgyújtottak, és mintegy embert koncentrációs táborokba vittek. Hasonló események zajlottak Ausztriában is. Akiket nem öltek meg azonnal a gázkamrákban, azok munkatáborokba mint Auschwitz-Birkenau kerültek. De a munkatáborokba csak azok kerültek, akiket munkára alkalmasnak találtak. Akiket nem, azokat egyb l elgázosították. Az Auschwitz melletti erd s területen levetk ztették ket, és azt mondták nekik: zuhanyozni mennek. Amikor a gáz az utolsó emberrel is végzett, a Sonderkommando (magyarul Különleges Egység: a gázkamrában és a táborban megöltek holttesteit eléget, f leg zsidókból álló munkacsapat) tagjai a holttesteket vagy tömegsírokba, vagy a krematóriumba vitték ben április 16-án, a Kárpátalján ezen a napon kezd dött el a magyar zsidóság gettókba kényszerítése kés bbi deportálásuk céljából. Az Országgy lés évi döntése szerint 2001-t l minden évben április 16-án tartják meg az emléknapot a középiskolákban. Husz Máté, Kostanica Adem

6 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 6/16 mazsorett A mazsorett egy show m faj, amely a zenés tánchoz áll a legközelebb. A leggyakrabban parádékon vagy kulturális események keretében látható. Lengyelországból származik, de a franciák terjesztették el a XVII. században. A mazsorett egy olyan botforgató lány, aki egy koreográfiát mutat be egyedül vagy mazsorett csoportban, rendszerint egy zenei alap kíséretével. A mazsorettes koreográfiák botos, pom-ponos vagy zászlós kategóriába tartozhatnak. A versenyeken is ezek, a korosztály és a koreográfiákon belüli m fajok (show tánc, induló) szerint kategorizálják az el adásokat. A legkisebb korosztály 0-6 éves korig a mini, ez után jön 12 éves korig a kadét, 16 éves korig a junior és e fölött a senior. A pontozásban számít, hogy a versenyz mazsorett, vagy mazsorett csoport beletette-e a korosztályában kötelez elemeket a koreográfiába, a ruha és a zene összhangja, az alakzatváltások kivitelezése, valamint a bot elejtése (ejtésenként -1 pont). Országos versenyre az a személy, ill. csoport mehet, aki a megyei versenyen els lett. Megyein bárki indulhat, illetve csak az, aki részt vett a verseny el tti szemináriumon. Magyarországon a Mazsorett és Magyar Fúvószenei Szövetség fogja össze a zenekari és mazsorett tagszervezeteket, szervezi a különböz szint találkozókat, fesztiválokat, versenyeket, min sítéseket. Zalaszentgróton az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Béri Balogh Ádám Tagintézményében is van a diákoknak lehet sége mazsorett csoportban részt venni. Ez a csoport már több mint 10 éve létezik, és évr l-évre sikeresen teljesíti feladatait. A csoportvezet az iskola testnevelés tanárn je, Némethné Somogyi Andrea tanárn. A lányok nagyon szeretik, mivel mindig alaposan felkészíti ket a különböz fellépésekre. A csoportnak én is tagja vagyok, legtöbbször az iskolai rendezvényeken, városi, községi eseményeken veszünk részt. Voltunk már Csáfordon, Kehidakustányban is. De legtöbbször itt Zalaszentgróton lépünk fel. Legutóbb az iskola szalagavatóján vettünk részt, nagy sikerrel. Ezek mellett felléptünk a zalaszentgróti szüreti felvonuláson, programokon. A csoportnak vannak fellép ruhái is. A ruhákkal kifejezzük az iskolához tartozásunkat. A mostani mazsorett csoport körülbelül s. A csoportunk lányokból áll. Szoktunk pom-ponnal is fellépni. A különórák általában péntek reggel 7 órakor szoktak lenni, illetve az Együtt-M ködök pályázat keretében e tanévben további heti 2 órában gyakorolunk. Számos ünnepségen, például szalagavatón, fesztiválokon, különböz rendezvényeken, szabadtéri bemutatókon, falunapokon és versenyeken lépünk fel. Sok id t és energiát vesz igénybe, hiszen otthon is folyamatosan kell gyakorolnunk, hogy szépen, magabiztosan tudjuk forgatni és feldobni a botokat. El ször kiválasztjuk a zenét, majd a koreográfiát együtt állítjuk össze. Végül a Tanárn nk segítségével a kisebb-nagyobb hibákat korrigáljuk. Számomra a mazsorett néha fárasztó, de ugyanakkor örömet is szerez, hiszen a közös munka és a fellépések még jobban összekovácsolnak bennünket. Fejleszti a mozgáskoordinációt és a helyes testtartás kialakulását is. Remélem, hogy még sokáig lesz mazsorett iskolánkban, és az utánunk érkez lányok is épp úgy fogják szeretni, mint mi. (FG)

7 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 7/16 Húsvét A húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelel en) tartanak. Húsvét hétf n van a A locsolás az emberiséggel csaknem egyid s kenységkultusszal van kapcsolatban, ugyanakvízzel való meghintés utal a keresztség jelére és tartal- locsolkodás. termé- kor a mára. A szokás arra a legendára is visszavezethet, amely szerint locsolással akarták elhallgattatni a Jézus feltámadását hirdet jeruzsálemi asszonyokat, illetve vízzel öntötték le a Jézus sírját rz katonák a feltámadás hírét viv asszonyokat Húsvét Erdélyben (Balázs Róbert) Passiójáték, t z-, étel- és vízszentelés, határkerülés, zöld ág ajándékozása, locsolás, tojásajándékozás, rituális testvérré fogadás ezek az erdélyi húsvét legjellegzetesebb szokáselemei. A székelyföldi szín katolikus falvakban a középkori passiójátékok széttöredezett elemei továbbra is fennmaradtak. Ilyen például a templomokban ma is ápolt dramatikus szokás, a szentsír- rzés. Katolikus közösségekben a húsvéti szokásoknak szerves részét képezi a még a pogány korból fennmaradt t z-, víz- és ételszentelés. Els sorban a család, a közösség egészségét akarták oltalmazni e mágikus, rituális eszközökkel. A határkerülés az erdélyi húsvéti szokások egyik legél bb hagyománya. Egészen a mez gazdaság er szakos kollektivizálásáig Erdélyben ismert eljárás volt, hogy a len- vagy a kendertáblát éjfélkor, holdtölte idején, szótlanul és meztelenül körbekerülték az emberek a madarak pusztítása ellen. Sok erdélyi faluban húsvét vasárnapján hajnalban a legények zöld ágakat ajándékoznak a lányoknak. Számos településen a zöld nyírfaágat vagy feny t színes szalagokkal, tojásokkal díszítik fel. Ezzel rendszerint jó egészséget, szépséget kívántak a megajándékozott lánynak. Századunk els felében a húsvéti faállítást szerenád is kísérte A húsvéti ünnepkör legszínesebb és legél bb eleme a locsolás és a tojásajándékozás. Szerte Erdélyben a legények vízzel locsolták meg a lányokat. Romániában a látogatók vitték a gazdának a tojást, megütögették vele, s közben köszöntést mondtak: "Krisztus feltámadott." Voltak azonban különleges felhasználásai is a tojásnak. Igen sok helyen szerepeltek a tojások, mint szerencsét hozó amulettek. A romániai magyar nyelvterület keleti vidékén, Moldvában és a Dunántúlon a húsvéti ünnepkör keretében egészen napjainkig fennmaradt a rituális testvérré fogadás szokása. Moldvában a lányok legjobb barátn iknek a húsvét vasárnapját követ fehér- vagy mátkáló vasárnapon hímes tojásokat ajándékoztak, s halálukig véremnek, testvéremnek, vésárnak nevezték egymást

8 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 8/16 Bécsben jártunk A bécsi út reggel 7 órakor indult. Elég hosszúra sikeredett az utunk a buszokkal, pedig csak egyszer kellett megállnunk. A Schönbrunn-i kastélyba mi, a 11. A csoportja mehetett be el ször kor. A kastély szép volt, bár nekünk jobban tetszett a kastély parkja. Az már kevésbé tetszett, hogy rengeteg id t kellett a kastély körül tölteni. Innen mentünk tovább 14 óra után városnézésre el ször a busszal, majd kés bb gyalog. Az út városnézés részében voltak igazán jó pillanatok is. Ilyen volt például a bohóc, a szobrok és a táncosok, amit kár, hogy nem tudtunk végignézni, mert sietnünk kellett vissza a buszokhoz. A buszokra felszállva volt egy kisebb kavarodás is, mert néhányan nem jöttek velünk a buszra, de kés bb mindenkit sikerült el keríteni. A hazaúton megálltunk Bécs külvárosában egy bevásárlóközpontnál. Itt mindenki kedvére vásárolhatott, amit akart. Az út további része már jobb hangulattal telt. Még egyszer megálltunk a hazaúton Sopron körül egy benzinkútnál. A busz negyed 9 körül már viszsza is ért velünk Zalaszentgrótra, de a türjeiek el bb leszálltak, mert a falu pont útban esett hazafelé. (Hujber Gábor 11. A) A húsvéti pihen és a locsolás fáradalmai után, korai hajnali 7 órás indulással az iskola el l indultunk. Nem lehetett mást látni a buszon csak kómás fejeket. Az út során sokféle embert láttunk, jókat nevettünk rajtuk (valószín leg k is rajtunk). Megálltunk pihenni Kópházán kb percet voltunk itt, és utána meg sem álltunk a kastélyig. Mi el ször a Schönbrunni kastély kertjébenvoltunk, a kastély el tt rengeteg ember volt. Annyi képet csináltunk, nem szeretnénk sohasem elfelejteni, hogy itt jártunk, ezért mindent megörökítettünk, a látványt, a körülményeket, az embereket, csak az érzéseket nem lehet, mert az érzés felülmúlhatatlan. Gyönyör látvány volt az a sok virág, szépen megnyírt fák, bokrok. A mesébe ill kis tavak, ösvények, a kis labirintusszer út. A mókusokat sehogy sem sikerült lefényképeznünk mindig felfutottak a fára vagy elbújtak. Bejutottunk a kastélyba. Kaptunk egy telefonhoz hasonlító, érint képerny s izét, amin hallgathattunk egy idegenvezet t, aki elmondta nekünk a szoba történetét, hogy melyik szobában mi volt a fontos. Miután végeztünk a kastélytúrával, várost nézni indultunk. Láttunk egy- két mutatványos bohócot, akik lufi állatokat hajtogattak. Bementünk a Szent István-dómba. Az a sok freskó, szobor varázslatos volt. (Kósa Krisztina 10. A)

9 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 9/16 Reggel hétkor órakor indultunk a gimnázium el l. Az út három órás volt, az idegen vezet minden egyes faluban, városban elmondta, hogy mit láthatunk, nekem nagyon tetszett. Sok érdekeset láttunk az út során, ilyen volt például a schönbrunni kastély. Sok érdekes szobát mutattak be, tolmács-gépet is kaptunk. 26 szobát csodálhattunk meg, volt gyerekszoba, hálószoba és a kedvencem a tükörterem. Várost is néztünk, nagyon sok újdonságot láttunk természetesen. Itt is az idegenvezet bemutatta a várost és jellegzetes épületeit. Persze kaptunk egy kis szabad id t is amelyben megcsodálhattuk a schönbrunni kastély kertjét is, minden részét bejártuk. A domb tetejér l láttuk Bécs városát, nagyon szép volt. Fél öt körül már sajnos indulni kellet hazafelé. A hazaúton már mindenki nagyon fáradt volt, nem volt nagy zaj. Fél kilenc körül hazaérkeztünk. (Simon Levente 9. A) Nekem ez a kirándulás nagyon tetszett!!! Gyönyör volt a park, a múzeum, a szobrok szépek voltak. Szerencsére az id járás is kedvezett nekünk, nem volt olyan rossz id. Szívesen bementem volna a sövényes labirintusba is össze-vissza mászkálni, csak sajnos nem volt elég id nk. Nagyon jó volt egy híresség egykori lakásában sétálni, ami most múzeum. Szép dolgok voltak, csak nagyon drágák. Szívesen vettem volna több mindent, csak nem tudtam, hogy minden ilyen drága lesz. A városnézés fantasztikus volt, sok olyan dolgot láttam, ami megtetszett és szívesen nézegettem volna még. Jó lett volna, ha egy kicsit több ideig is tudunk maradni, de azért meg vagyok elégedve mindennel. Minden csodás volt és szerintem megéri visszamenni a családdal is, a parkba egy kis sétára, gyönyör volt ott minden. A fák, a park csodálatosan gondozottak voltak. A sok szép virág nagyon megnyugtató volt Köszönjük szépen ezt a csodaszép kirándulást!!!!!!!!!!!! (Banicz Alexandra 2/12e) Reggel korán indultunk, de már világos volt, ezért útközben is nagyon sok szép látnivaló volt. A havas hegyek kifejezetten tetszettek, minél közelebb értünk, annál jobban lehetett látni, valami leny göz volt az a látvány. Nagyon sok széler vet láttunk. A városnézés is nagyon tetszett, szebbnél szebb szobrokat, templomot láttunk. Az épületek között volt régi is, de nagyon szépek voltak. Már abban az id ben odafigyeltek a jó munkára, a kivitelezésre, a szépségre is. Nagyon tetszett és kreatívnak is tartottam azokat a lovas hintókat, amelyek körbevisznek a városon. Schönnbruni kastély is leny göz látvány volt, csodálatos, nagy és díszes. Nagyon tetszett, a bels felépítése, a különböz szobák elhelyezése, azok a gyönyör freskók a falakon, a nagy csillárok. A kert valami leny göz volt, nagy, kiépített. Gyönyör ek voltak azok a szép szobrok, szök kutak, a gyönyör virágos kertek. Kár, hogy a kastélyba nem lehetet fényképezni, eddig nagyon szép volt, jó lett volna megörökíteni. Bécs egy csodálatos város, melynek felfedezésére egy nap nem elég, de én kedvet kaptam, hogy még elmenjek oda. Derdák Evelyn 10. C

10 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 10/16 Döbröcei Tábor án indult Döbröcén a kortárs segít tábor. Délel tt az osztálytársam (Kecskés András Károly) édesapja vitt el minket a tábor helyszínére. A szállás és az oktatás a döbröcei faluházban zajlott. A táborban kilenc fiú és 18 lány vett részt. Els nap mindenki ágyat választott, a fiúk és a lányok külön szobában aludtak. Az els nap f ként ismerkedéssel telt. Naponta háromszor kaptunk enni. Délután túrázni mentünk Béres Tibivel. Barlangfolyosó Vadleány barlang A túraútvonal érintette a Sziklafolyosót és a Vadleány barlangot. Miután hazaértünk, mindenki kipihente a fáradalmakat. Délután ismerked s feladatokat játszottunk. Ezek után megbeszéltük a házirendet. A csapatot négy csoportra osztották, minden csapatnak másik napon kellett mosogatnia. Én az egyes csapatba kerültem, mi pénteken következtünk. A vacsora után lefürdött mindenki, majd filmet néztünk. A film vége után takarodót fújtak, és mindenki lefeküdt leszámítva minket, akik hajnali kett ig beszélgettünk. Másnap hajnali hétkor ébreszt t fújtak, ami után a reggeli következett. Ezek után kezdetét vette az oktatás. Ez egészen délig tartott, amikor megérkezett az ebéd. Miután a hármas csapat elmosogatott, folytatódott az oktatás. Ez sajnos négy órakor befejez dött. Ezután lementünk sétálni a faluba, és megnéztük a tavakat. Visszamentünk vacsorázni. Filmvetítés következett, az Átok 2 cím filmet néztük meg. Közben megjöttek a rend rök. Miután mindenki álmos lett, lefeküdtünk. Másnap megint ébreszt és megint a szokásos oktatás. Az oktató bejelentette, hogy holnap vizsgázunk. A délután folyamán mindenki szorgos tanulásba vagy szerencsejátékba kezdett. Az utóbbi volt többségben. A negyedik nap reggelén elkezd dött a vizsga. Az írásbeli részen 28-ból 10 ember ment át. A szóbeli részen egy drogprevenciós órát kellett megtartania a vizsgázónak. Ezen mind a 10 ember sikeresen átment. Ezek után sajnos vége lett a tábornak, és mindenki hazament. Felföldi Tamás 10. A

11 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 11/16 Kedves tinédzserek! Ebben az életszakaszunkban nagyon fontos szerepet tölt be az iskola és a pályaválasztás. Ez a két dolog nagyon fontos, mert egész életünket meghatározza. A fiatalokat éves korukban nem a pályaválasztás érdekli a legjobban, unalmasnak és értelmetlennek tartják. Könnyebb befeküdni a tv elé, vagy leülni a számítógép elé, mint a jöv n gondolkodni. Ugyanakkor gondolni kell a jöv re is, mert a pályaválasztás nem könny dolog. Az álmainkért küzdeni kell, mert semmit nem adnak ingyen! Ezért mondják mindig az id sebbek, hogy figyeljünk oda a tanulásra, mert életünk szempontjából a tanulás nagyon fontos! Mi erre sokszor csak a vállunkat húzkodjuk, nem figyelünk oda, pedig kés bb megtapasztaljuk, hogy igazuk volt. Az id sebbekb l már a tapasztalat szól, s mindig jót akarnak nekünk. Nem szeretnék, hogy olyan hibát kövessünk el, amit k esetleg már elkövettek. Az általános iskolában eltöltött nyolc év is nagyon fontos volt, hiszen ez alapozta meg a középfokú iskolába való bekerülést. A középiskola pedig alapvet en meghatározza azt, hogy kés bb milyen irányba tanulhatunk tovább, vagy milyen szakmát választhatunk. Nagyon fontos, hogy az általunk választott szakmát szeressük, mert az ember egy életen át szívesebben foglalkozik azzal, amit szeret, mint amit nem. Ezért szeretnék az utolsó másfél hónapra kedvet csinálni a tanuláshoz! Nehogy kés bb jöjjünk rá, hogy elvesztegettük az id nket! Ne feledjétek: Az álmainkért küzdeni kell! Derdák Evelyn 10. c Kezd dik az érettségi id szaka! Május 7. Hétf 8 óra. Nem csengetnek, de mégis hatalmas a feszültség. Kezd dik a diákévek egyik meghatározó, addigi élet egy szakaszát lezáró vizsgaid szaka. Túl van mindenki a szombati ballagáson, az azt követ "bulin". Kezd dik! Az írásbeli vizsgákon a 4 éves tanulás (?), gyakorlás (?) eredményeir l kell tanúbizonyságot tenni. El ször magyar nyelv és irodalomból, majd kedden az örök mumusból, matematikából, szerdán történelemb l kell mindenkinek (?) írnia. Csütörtök (angol), péntek (német) a nyelvi írásbelik napja. A rövid - mert ilyenkor nagyon rövid - hétvége után már csak a választott 5. tárgy van vissza. Aztán az izgalom, milyen lesz az eredmény, majd még egy nekifutás, készülés még egyszer a szóbeli vizsgákra. S közben lezajlanak a szakmai vizsgák is. Kedves Végz sök! Sok sikert a vizsgáitokhoz, legyen az érettségi, vagy szakmai!

12 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 12/16 biztonságos internetezés szabályai ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A számítógépet, amelyre bejelentkeztél, soha ne hagyd magára, mert bárki a Te nevedben küldhet leveleket, a nevedben léphet be oldalakra, és megszerezheti személyes titkaidat is! Bármely oldalnál, programnál a lehet legkevesebb adatot add meg magadról: inkább csak a keresztnevedet, még inkább a becenevedet használd! Célszer megel zni a zaklató mobilhívásokat is: légy óvatos, a mobilszámod se add meg bárkinek! A családodra, ismer seidre vonatkozó információk átadásával is vigyázz: csak a jól ismert személynek mesélj ezekr l, az internetr l ismerteknek soha! Ne használj, és ne küldj se magadról, se az ismer seidr l kihívó (pl. fürd ruhás) képeket! Az internetes vásárlásnál, de a magukat ingyen kínáló szolgáltatásoknál is légy óvatos: el bbieknél a bankkártya szám megadása, utóbbiaknál a kért szolgáltatással (pl. cseng hang) együtt települ, beférk kémprogram, vírus lehet veszélyes! Ha vezeték nélküli rendszert használsz otthon, a készülék minden elemét kapcsold ki, ha befejezted a netezést, nehogy azokhoz más személy hozzáférhessen, és azt törvénytelenül, a Ti számlátokra, a Ti adataitok között kutatva felhasználhassa! Ne higgy el feltétlenül mindent, amit az interneten találsz: bátran beszéld meg a szüleiddel, tanáraiddal, barátaiddal az ott látott, olvasott tartalmakat! Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzését! CHAT Az elérhet ségedet (telefonszámot, lakcímet) soha ne add meg idegennek! Ha valaki durván beszél veled, er szakoskodik, fenyeget, zárd be azonnal a beszélgetést, ne menj bele semmilyen vitába! Ne hagyd a számítógépedet rizetlenül, amikor nyilvános chatre vagy bejelentkezve! Személyes kérdésekre lehet leg ne válaszolj! Találkozót, randit csak akkor egyeztess, ha szüleid, tanáraid is tudnak róla, és valaki el tud kísérni! Soha ne engedd, hogy zsaroljanak, ne hidd el, hogy csak akkor vagy igazán bátor, ha megteszed, amire egy idegen kér (pl. hogy küldd el a fényképedet vagy az elérhet ségedet)! Ha egy ismer ssel beszélgetsz, de gyanús lesz, hogy esetleg más használja a nevét, gy dj meg róla, hogy valóban az ismer söd-e: tegyél fel olyan kérdést, amire csak ketten tudjátok a választ, és ha kiderül a csalás, azonnal hívd fel az ismer söd figyelmét a visszaélésre! Ha valaki ismer södre hivatkozva hív meg egy bulira, vagy randira, mindenképpen kérdezd meg az említett isme- södet, hogy tud-e a dologról! A bankkártyád számát, jelszavadat soha ne add meg senkinek! Az fiókod jelszavát soha ne add meg senkinek! Ne feledd: a rend rség munkatársai soha nem keresnek chaten! REGISZTRÁCIÓ Egyeztess szüleiddel, tanáraiddal, mie- tt bármilyen oldalon regisztrálnál! Csak a feltétlenül szükséges mez ket töltsd ki! Minél személytelenebb elérhet séget adj meg (sorrend: semmit, ha mégis muszáj, akkor csak címet, mobiltelefonszámot)! Játékoknál, sorsolásokhoz, hírlevélhez használj egy külön címet, amit levelezésre nem is használsz egyáltalán! Az ismeretlen feladótól érkez levelet soha ne nyisd meg, nyugodtan töröld ki! A bankoktól kapott levelekre ne válaszolj, ha kérnek adatokat, ne add meg, inkább személyesen intézd el a bankodnál! Levélben se add meg elérhet ségeidet! TÁRSASÁGI OLDALAK Ne tegyél fel magadról kihívó képet! Ne jelölj meg olyanokat, akiket csak látásból vagy a chatr l ismersz! Az elérhet ségeknél a lehet legkevesebb személyes információt add meg! A személyes adataidat soha ne add meg! Személyes, veszélyes vagy törvénysért tartalmat ne tegyél közzé! FÓRUMOK A személyes adataidat soha ne add meg! Személyes, veszélyes vagy törvénysért tartalmat ne tegyél közzé!

13 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 13/16 INTERNETES FIZETÉS, NETBANK Mindig gy dj meg arról, hogy a netbankos vagy fizet s oldal valódi-e, és valóban az a cég az üzemeltet je, akinek fizetni, utalni akarsz! A jelszót, ellen rz szót soha ne áruld el másnak, és lehet leg ne a tárcádban, a mobiltelefonodon vagy a táskádban rizd! A bankszámlaszámodat, kártyaszámodat soha ne add meg olyan mez be, ahol ezt nem kérik (nincs csillaggal jelölve)! Ha bizonytalan vagy a dolgodban, mindig kérj segítséget szüleid- l, tanáraidtól! Az UNICEF online zaklatással kapcsolatos kutatása A gyerekek kétszer annyi id t töltenek a Net el tt, mint azt szüleik hiszik, akik nem tekintik komoly problémának az online zaklatást, állapítja meg az UNICEF közelmúltban megjelent tanulmánya. A fiatalok jelent s többsége találkozott már tiltott tartalmakkal, kapott szexuális jelleg felhívást feln ttekt l, adott ki magáról túl személyes információt és tart kapcsolatot vadidegen online barátokkal. Európában az Internet hozzáféréssel rendelkez 9 16 éves gyerekek naponta 1 5 órát neteznek, Magyarországon ez az arány napi 2,5 óra (156 perc). A kutatóközpont felhívja a figyelmet arra, hogy a gyerekek átlagosan havi 1,5 napot (39 órát) töltenek online, kétszer anynyit, amennyit a szüleik gondolnak. Az Internet hasznos eszköze a tanulásnak, az információszerzésnek, a játéknak, a társas kapcsolatoknak. Veszélyei fölött sem szabad azonban szemet hunyni. Becslések szerint a gyermekbántalmazásról készült képfelvételek száma az Interneten több millióra tehet, a felvételeken látható gyerekek száma pedig több tízezer. Sok kép több, mint éve készült videókból származik, amelyet azóta digitalizáltak. Ha egy kép felkerül a hálóra, az onnantól önálló életre kel. Képes átlépni minden határt és id korlátot. Kitörölhetetlenek! A szül k sok esetben el vannak maradva a technológia terén és nem tudnak segítséget/támpontot adni a gyerekeknek. Az Internet határtalanságát kihasználják a b nöz k, hisz leginkább onnan tevékenykednek, ahol a törvénykezések kevésbé hatékonyak és er sek. Épp ezért lenne szükség globális összefogásra, hívja fel a figyelmet az UNICEF Innocenti kutatóközpontjának legújabb tanulmánya. A mostani, nemzetközi tanulmány kimondja, hogy a gyerekek a világ minden táján hasonló módon és hasonló célokra használják az Internetet, ez alatt különösen a közösségi oldalak használata értend. cél az ismerekedés és a kapcsolattartás. Ezen folyamatok közben az UNICEF tanulmány az online er szak 3 különböz formáját vizsgálta: szexuális visszaélések, az ezt rögzít felvételek, valamint a virtuális bántalmazás (cyberbullying). Az Országos Kriminológiai Intézet és az ESZ- TER Alapítvány 15 éves f városi középiskolások körében végzett reprezentatív kérd íves felmérése szerint a gyermekek körében nem jellemz az id sebbek által, szexuális kizsákmányolás, visszaélés céljából történ online ismerkedés (azaz a becserkészés, a grooming jelensége). A kamaszok nagy része ugyan használja az Internetet ismerkedésre, és nem ritka, hogy ezt offline szexuális kapcsolat is követi. Ez azonban f ként kortársak közötti, valamint kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolat, tehát nem a fiatal hiszékenységét kihasználó szexuális visszaélés. Ugyanakkor a kortársak közötti online bántalmazás különböz formái (online bullying vagy cyberbullying) sokkal gyakrabban fordulnak el, mint amilyen hangsúlyt ez a bántalmazás médiában kap. Ezen a területen a látencia valószín leg sokkal nagyobb is, mint a szexuális visszaéléseknél. A budapesti kutatás

14 I. évf 6-7. szám NyÚz-tung /16 adataival egybehangzóak más vizsgálatok eredményei is, így például az Európai Unió 25 országában 2010-ben végzett EU Kids Online kutatás magyar és nemzetközi adatai. A világon a gyerekek mindenhol arról számoltak be, hogy életükben komoly probléma az internetes zaklatás, a feln ttek viszont nem érzik ennek súlyosságát. Az online zaklatásoknak elenyész hányada realizálódik a való életben, a nagyobb gond inkább abból adódik, hogy mik történnek az online térben a zaklatás során. Ide tartozik a személyes és intim adatok/képek megszerzése és az azzal való visszaélés, valamint az online zaklatás egyéb formái, pl. lejáratás. Az UNICEF amerikai kutatása szerint azok a gyerekek, akik az iskolában er szakoskodnak másokkal, valószín leg maguk is elektronikus zaklatás áldozatai. Az internetes zaklatás elkövet i legtöbbször más gyerekek és fiatalok. De mi is az a virtuális bántalmazás (cyberbullying)? Egyre gyakoribb az internetes kortárszaklatás, amely cyberbullying néven vált ismertté angolszász nyelvterületen. Mostanra minket is elért ez a trend, egyre többen próbálják kiközösíteni vagy megleckéztetni a számukra nem szimpatikus osztálytársat például úgy, hogy álprofilt hoznak létre a nevükben, szervezetten pocskondiázzák egy közösségi oldalon, esetleg megverik és az err l készült videót feltöltik a Netre, mobiltelefonon küldenek kellemetlen vagy ijeszt smseket. Jellemz i Néhány esetben az internetes zaklatás még rosszabb, mint a zaklatás egyéb formái, hiszen a nap 24 órájában folyamatosan, akár a biztonságos otthoni környezetben is folytatódhat. Míg egy iskolai zaklatás hazatérve megsz nik, addig az Internet miatt az áldozat otthon is áldozat marad. A zaklatás áldozata nem biztos, hogy tudja, kik zaklatják, ezért az összes ismer sével távolságtartóvá válhat. A zaklató anonimitása ijesz- bb lehet a gyerekek számára, fokozhatja a védtelenség érzését, így komolyabb sérüléseket okozhat. A valós életben történ iskolai zaklatáshoz képest is kevesebb lehet ség van arra, hogy a feln ttek bármit tegyenek ellene. Ezért kevesebb az esély, hogy a bántalmazott segítséghez jusson, s még kevesebb, hogy a bántalmazóval elbeszélgessenek: mi az a nagy fájdalom, hiány, vagy probléma, ami miatt ilyenre vetemedik. A kellemetlen, zaklató képek üzenetek nagyon gyorsan, széles körben elterjednek. Így a megaláztatás még nagyobb közönség el tt történik, még több tanú látszólagos beleegyezésével, mint az offline zaklatás során. A zaklatás áldozatának azért is nehéz továbblépnie egy lezárt ügy után, mert a Neten publikussá vált képek bármikor felbukkanhatnak újból, hiszen bárki elmenthette azokat. Mit tehetünk ellene? Minden szül segíteni szeretne a gyermekének, ha ilyen történne vele. Hét praktikus tanácsot adunk segítségképpen. Nagyon fontos, hogy a gyerekek és a fiatalok is megértsék, ezért érdemes velük együtt átolvasni ezeket. Tippek szül knek 1. Legyen tudatában annak, hogy akár az ön gyermeke is zaklathat másokat az Interneten, illetve lehet zaklatás áldozata! Int jel lehet, ha gyermeke feszültnek, idegesnek nik internetezés vagy mobilozás után. 2. Beszélgessen gyermekével arról, hogyan, mire használja az Internetet, mobiltelefont! Próbálja megérteni! Bizonyosodjon meg róla, hogy gyermeke ismeri a 8 tippet (lent)! 3. Ismerje meg a gyermeke által használt szolgáltatások biztonsági eszközeit! A legtöbb közösségi oldalnak, chat oldalnak vannak blokkolás vagy elutasítás gombjai, biztonsági beállítási menüpontjai némelyik lehe- séget nyújt az online üzenetek rögzítésére is.

15 I. évf 6-7. szám NyÚz-tung /16 4. Emlékeztesse gyermekét arra, hogy ne válaszoljon a rossz szándékú, zaklató üzenetekre! 5. Mentse el bizonyítékként a zaklató e- maileket, üzeneteket, online beszélgetéseket! 6. Jelentse be a zaklatást! Jelentheti az iskolának, a szolgáltatónak, a oldalon, súlyos esetben akár a rend rségnek a 107-es hívószámon, vagy anonim módon, a es számon. 7. Ha további kérdése van, vagy bizonytalan, forduljon bizalommal a Kék Vonalhoz! Írjon a címre vagy telefonáljon ingyen a körzetszám nélkül éjjelnappal hívható es hívószámon keresztül! Tippek gyerekeknek és fiataloknak 1. Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, milyen hatással vannak szavaid, vagy az általad küldött képek másokra, ezért fontos, hogy tartsd ket tiszteletben és gondold meg mit mondasz/küldesz másoknak. 2. Használd az eszed, miel tt közzéteszed! Bármit küldesz, vagy posztolsz online, legyen az fotó, vagy szöveg, nagyon gyorsan elterjedhet, nem törölhet, örökre online maradhat. 3. A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet ne oszd meg másokkal! A mobil számodat csak megbízható barátaidnak add meg! 4. Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik. 5. Ne vágj vissza, ne válaszolj haragból! A zaklatók valamilyen reakciót akarnak kiváltani bel led, ezért ha nem foglalkozol velük, valószín leg továbbállnak! 6. Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan mentheted el a sért üzeneteket, képeket vagy online beszélgetéseket! 7. Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy feln ttnek, akiben megbízol, vagy hívd a Kék Vonal Helpline számát: a körzetszámok nélkül ingyen tárcsázható et, vagy írj a címre! 8. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy éreznéd magad, ha senki nem állna melléd? Biztonságos Internet A oldalon lehe- ség van névvel vagy anonim módon bejelentéseket tenni, ha Ön vagy gyermeke zaklatásnak esett áldozatul az Interneten keresztül. Ilyen zaklatásnak min sül, ha Önt vagy gyermekét akarata ellenére rendszeresen, er szakosan háborgatják, megfélemlítik, magánéletébe beavatkoznak. Ez történhet akár en, valamelyik közösségi oldalon, cseveg -szolgáltatáson keresztül (chat oldalak, vagy cseveg kliens) keresztül. Itt jelentheti be az Önt vagy gyermekét ért szexuális jelleg megkereséseket, zaklatásokat is. Itt jelentheti be az olyan, weboldalon, fórumon olvasható szöveges tartalmakat, ahol kiskorúakra vonatkozóan szexuális jelleg megjegyzéseket, beszélgetést folytatnak, valamint azokat a felhívásokat, amelyeken kiskorúakat keresnek szexuális együttlétre. Természetesen súlyosabb esetben fordulhat közvetlenül a rend rséghez is a 107-es hívószámon, vagy az anonim hívható es Telefontanú vonalon keresztül! Biztonságos Böngészés Program Az Internet csodálatos eszköz. Nélküle sokkal bonyolultabb volna megismerni a világot, nélküle sokkal nehezebb lenne kapcsolatot tartani barátokkal és munkatársakkal, és az Internet segít abban is, hogy gyermekeink tudásukat gyarapítsák. Sokat teszünk gyermekeink biztonságáért, de az Interneten kiszolgáltatottak!

16 I. évf 6-7. szám NyÚz-tung /16 A világhálót használva sokszor találkozhatunk kéretlen tartalmakkal, amelyek gyermekeink lelki egészségére káros lehet. Az Internetet olyan emberek is használják, akik a gyerekek jóhiszem ségét, ártatlan kíváncsiságát használják ki. Ezekkel az emberekkel, vagy rosszindulatú eszközeikkel bárki bármikor találkozhat, amikor bekapcsolja számítógépén a böngész programokat, vagy amikor kinyitja fiókját leg gyermekeink vannak nagy veszélynek kitéve! Szül ként, tanárként már megtanítottuk ket arra, hogyan védekezzenek az utcán, ha egy cukros bácsival, vagy egy gonosz emberrel találkoznak. De még nem tanítottuk meg ket arra, hogy az Interneten böngészve, chatelve hogyan kell viselkedniük, ha hasonló helyzetbe kerülnek. A világhálón leselked gonosz és veszélyes embereknek nincsen arcuk, ezt használják ki. A Biztonságos Böngészés Program célja, hogy összefogással megvédje gyermekeinket az Internet káros hatásaitól. A Program keretében az ORFK és a BRFK b nmegel zési szakembereinek közrem ködésével ajánlás készült a gyermekeknek és a szül knek a biztonságos internetezés szabályairól, és a Programban részt vev iskolák már egy új, magyar fejlesztés, speciális sz szoftvert használnak. A Dolphin Knight elnevezés sz szoftver alkalmas arra, hogy internetezés közben szavak és kifejezések alapján (szinte minden nyelven) blokkolja a gyermekek fejl désére káros, durva, vagy er szakos tartalmakat, a szoftver új modulja pedig sz ri a fotókat is. Így a gyermekek internetezés közben a káros tartalmakon túl szexképekkel sem találkozhatnak, és nem is tölthetnek fel az internetre kihívó képet magukról. A sz program letölthet a weboldalról. A Program célkit zése, hogy minél több gyermek, szül és tanár megismerje a webes biztonsághoz kapcsolódó ajánlásokat, minél többen beszéljenek, beszélgessenek arról, hogyan lehet óvatosabban használni a számítógépet, és minél több iskolában és otthonban használják is a biztonságot nyújtó sz szoftvert. Ami nem megengedhet az Interneten kívül, az ne legyen megengedhet az Interneten belül sem! Források: Zala Megyei Rend r-f kapitányság nmegel zési Osztálya

Az UNICEF online zaklatással kapcsolatos kutatása

Az UNICEF online zaklatással kapcsolatos kutatása Az UNICEF online zaklatással kapcsolatos kutatása A gyerekek kétszer annyi időt töltenek a Net előtt, mint azt szüleik hiszik, akik nem tekintik komoly problémának az online zaklatást, állapítja meg az

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

10 állítás a gyerekek internethasználatáról

10 állítás a gyerekek internethasználatáról Ságvári Bence Helyünk a világban 10 állítás a gyerekek internethasználatáról 0 Pillantás Európára alacsony használat, alacsony kockázat alacsony használat, közepes kockázat magas használat, közepes kockázat

Részletesebben

1) Egy a korodnak megfelelő chatszobában vagy, valaki elkéri a telefonszámodat és a címedet. Mit teszel?

1) Egy a korodnak megfelelő chatszobában vagy, valaki elkéri a telefonszámodat és a címedet. Mit teszel? Mobilsuli-kérdőív 1) Egy a korodnak megfelelő chatszobában vagy, valaki elkéri a telefonszámodat és a címedet. Mit teszel? a) Természetesen megadom. b) Csak a telefonszámomat adom meg. c) Nem adom meg

Részletesebben

Gyakori kérdések és. válaszok. az internetes vásárlás. témaköréből

Gyakori kérdések és. válaszok. az internetes vásárlás. témaköréből Gyakori kérdések és válaszok az internetes vásárlás témaköréből Budapest, 2016. május 13. BEVEZETÉS Ma már számtalan különböző webáruház kínál termékeket eladásra a fogyasztóknak, ezzel kényelmes lehetőséget

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk Sági Zoltán Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk A világgal való elsődleges tárgykapcsolatunknak - a szülő-gyermek kapcsolatnak - alapvető szerepe van személyiségünk

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A BIZTONSÁGOS INTERNETEZÉS SZABÁLYAI

A BIZTONSÁGOS INTERNETEZÉS SZABÁLYAI A BIZTONSÁGOS INTERNETEZÉS SZABÁLYAI ( a Biztonságos Böngészés Program ajánlása szülőknek és gyerekeknek) Az internet csodálatos eszköz. Nélküle sokkal bonyolultabb volna megismerni a világot, nélküle

Részletesebben

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló. http://www.fszek.hu/mediaismeret

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló. http://www.fszek.hu/mediaismeret A foglalkozás címe: Hálóvilág - világháló A foglalkozás helyszíne és résztvevői: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai Könyvtára, alsós csoport A foglalkozás időpontja: 2011. április 5. A foglalkozás

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

Megalakult a Sárospataki Ulti Egyesület

Megalakult a Sárospataki Ulti Egyesület I. évfolyam, 2. szám 2005. április 3. Megalakult a Sárospataki Ulti Egyesület 2005. március 4-én 18 fővel megalakult a Sárospataki Ulti Egyesület, melynek alapító tagjai (ABC-sorrendben) a következők:

Részletesebben

Hon-és népismeret. Régi idők története

Hon-és népismeret. Régi idők története Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Alapismereti és Szakmódszertani Intézet Hon-és népismeret Kurzuskód: TA - 113 Régi idők története Interjú dédnagymamámmal Helle Brigitta HEBVAAT. KEFO Óvodapedagógus

Részletesebben

Történelemt@nítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemt@nítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemt@nítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I. 1. (próba)szám 2010. február www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/szucsik-agnes-husz-ev-alatt-kozel-hatvan-orszagoskozismereti-tortenelmi-verseny/

Részletesebben

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom?

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? Napokkal ezelőtt írtam ennek a levélnek elemző részét. Annak, hogy csak ma küldöm el, három oka van: egyrészt a kolontári tragédiáról elkezdtek

Részletesebben

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is!

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! ELSZÖKTEM OTTHONRÓL Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! 116 000 Ki akar elszökni otthonról? Ha már elszöktél otthonról? Legfontosabb a biztonságod!

Részletesebben

WRC autó is ott száguld majd az évzárón

WRC autó is ott száguld majd az évzárón A felújítás kezdete óta az idei Szilveszter Rallye lesz az első verseny a Hungaroringen WRC autó is ott száguld majd az évzárón Hivatalosan még csak nemrég van lehetőség az idei, 17. alkalommal megrendezendő

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv 9217082 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A microsd-kártya behelyezése 5 Vegyük ki a microsd-kártyát

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2011. december BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2011. december BUDAPEST 211. december Tisztelt Hölgyem / Uram! Az előttünk álló hetek minden családban az ünnepi készülődés időszaka, és biztos vagyok benne, hogy a karácsonyi nagy közös bevásárlások Önöknél is az év talán legmeghittebb

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület V. Környezetismeret 1-4. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam Kémia 7-8. évfolyam Biológia

Részletesebben

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Sok mindent el lehet érni szigorral, még többet szeretettel, de a legtöbbet belátással és pártatlan igazságossággal, amely nincs tekintettel egyes személyekre ( J.W. Goethe ) A Szombathelyi Közterület-felügyelet

Részletesebben

Iskolai felmérés: IKT az oktatásban ISKOLAI KOORDINÁTOROK KÉZIKÖNYVE

Iskolai felmérés: IKT az oktatásban ISKOLAI KOORDINÁTOROK KÉZIKÖNYVE Iskolai felmérés: IKT az oktatásban ISKOLAI KOORDINÁTOROK KÉZIKÖNYVE European Schoolnet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. A KUTATÁSI ELRENDEZÉS ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

B. Kiss Andrea. Lúzerek hálójában

B. Kiss Andrea. Lúzerek hálójában B. Kiss Andrea Lúzerek hálójában Első e-mail Címzett: baratnem@gmail.com Dátum: 2003. január 1. szerda 21:44:12 Kedves Barátném! Nem rég beköttettem az Internetet, s ennek köszönhetően ezentúl sokkal egyszerűbb

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

Kedves Bánkis! Bánki HÖK

Kedves Bánkis! Bánki HÖK Kedves Bánkis! Mindenek előtt engedd meg, hogy gratuláljunk a sikeres felvételidhez iskolánkba! Ezzel akaratodon kívül is csatlakoztál egy olyan közösséghez, amely csak a javadra válhat tanulmányaidban

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek!

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek! Ugodi Harangszó 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője Kedves Ugodi Testvérek! Napjainkban a karácsonyi hangulat megteremtéséhez elengedhetetlen a feldíszített

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban Cím: 1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: 1-455-3313 Mobil: +36-70-505-0360 Fax: 1-455-3399 E-mail: korosmezo1941@hdke.hu www.hdke.hu Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Részletesebben

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel Magatartási kódexünk Helyes üzletvitel 1 Tartalomjegyzék A bizalom kultúrája 3 Helyes üzletvitel 4 Mit várunk el? 5 Mi történik, ha hangot adok aggályaimnak? 6 Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

A www.webkiallitas.hu oldal leírása látogatóknak v1.0

A www.webkiallitas.hu oldal leírása látogatóknak v1.0 A www.webkiallitas.hu oldal leírása látogatóknak v1.0 2013.10.07. Netex-Magyarország Kft. Bevezető Ez a leírás a www.webkiallitas.hu oldal használatát írja le. A webkiallitas.hu egy interaktív web oldal,

Részletesebben

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Résztvevő települések: Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany Projektidőszak:

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.) SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szövetségünk feladatát az alapszabályában

Részletesebben

Tartalom. Szellemi Diákolimpia versbe szedve. ECDL vizsga. Március 15. Sport az iskolában. Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el

Tartalom. Szellemi Diákolimpia versbe szedve. ECDL vizsga. Március 15. Sport az iskolában. Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el 2013. március-április II. évfolyam 7-8. szám Tartalom Szellemi Diákolimpia versbe szedve ECDL vizsga Március 15. Sport az iskolában Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el Természetismereti vetélked

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket,

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, a laptopokat, a notebookokat, az okostelefonokat, a

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Internet penetráció és internet használat - NRC letölthető elemzés -

Internet penetráció és internet használat - NRC letölthető elemzés - Internet penetráció és internet használat - NRC letölthető elemzés - 2007. július www.nrc.hu tel.: (06-1) 413-05-69 fax (06-1) 413-05-70 1139 Budapest, Petneházy u. 52. - Az NRC-TNS 2007 I. féléves gyorsjelentése

Részletesebben

FRANCIAORSZÁGI ÚTINAPLÓM

FRANCIAORSZÁGI ÚTINAPLÓM FRANCIAORSZÁGI ÚTINAPLÓM 2014. november 13. 2014. december 05. Készítette: Matus Kitti Diána az LdV-HU-09-TAN-1044-1073-1087-1088 2014 1 HU 01 KA 102 000149 számú Erasmus + Európai Mobilitási projekt keretében

Részletesebben

9 üzleti fogás. PLUSZ Gyakorlati Segédlet. a fogások. alkalmazásához. amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében

9 üzleti fogás. PLUSZ Gyakorlati Segédlet. a fogások. alkalmazásához. amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében PLUSZ Gyakorlati Segédlet a fogások! alkalmazásához 9 üzleti fogás amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében Tanulmány + Gyakorlati Segédlet az OkosVállalkozás-tól www.okosvallalkozas.blog.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Pálfi Andrea. A gyermekek alternatív napközbeni ellátása alá sorolt programok főbb jellemzői

Pálfi Andrea. A gyermekek alternatív napközbeni ellátása alá sorolt programok főbb jellemzői Pálfi Andrea A gyermekek alternatív napközbeni ellátása alá sorolt programok főbb jellemzői Az adatgyűjtés módszere Jelen tanulmány alapjául szolgáló kutatásunk során a vidéki kis és nagy településeken

Részletesebben

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 25.9.2006 COM(2006) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Éves jelentés a 2004. április 29-i 866/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és az alkalmazásából adódó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. október 3. 2014. 24. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 28/2014. (IX. 29.) AB határozat a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat.

Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat. Etikai Alapelvek Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat. Feddhetetlenség: A coachok becsületes és tisztességes módon járnak el, miközben tudatában vannak az egyedi

Részletesebben

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére Irányelvek az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére 1 Tartalom 1. Bevezetés 2. Az Irányelvek célja 3. Az Irányelvek hatálya 4. Az Irányelvek alapelvei 5. Kintlévőség kezelés az

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen HORVÁTH KITTI, KÓSA RITA DIÁNA, MAKAI VIVIEN, NAGY PÉTER, OLÁH KORNÉLIA, OLÁH TÍMEA, OLÁH - PUCSOK ESZTER, SZEDER DÓRA VALÉRIA, TIMKÓ ANIKÓ Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen Bevezetés

Részletesebben

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran EZREDFORDULÓ * m m. TflnuLmánvDK LOSONCZI AGNES / UTAK ES KORLATOK HZ EGES2SEGUGYBER Az egészségügy a jelentkező gazdasági, politikai, erkölcsi válságoknak szinte gyűjtőterepe. Itt sűrűsödnek azok a társadalmi

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Természetbarátok!

KÖSZÖNTŐ. Kedves Természetbarátok! VERSENYKIÍRÁS KÖSZÖNTŐ Kedves Természetbarátok! Engedjétek meg, hogy egy kicsit saját szemszögemből ajánljam nektek az idei rendezvényt. Elolvastam az előző évek köszöntőit és mindegyikben megtaláltam,

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI.

CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI. Frecskay E. rajza. CSEJTHE IPARMŰVÉSZETI EMLÉKEI. Az Iparművészeti Társulat és múlt évben millenáris kiállításunk retrospectiv tárlata körülbelül hazánk minden iparművészeti remekét bemutatta. Jóllehet,

Részletesebben

Hollandia (2010. márc máj. 03.)

Hollandia (2010. márc máj. 03.) Hollandia (2010. márc.29-2010. máj. 03.) Az első napunk utazással telt. Hajnal ötkor találkoztunk és indultunk útnak. Este kilenc és tíz között érkeztünk és foglaltuk el a szállást. Cees, aki kinti dolgainkat

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1038 Budapest, Valéria u. 4-6. Tel.: 240-9065 Számlaszám: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. szám: 9236

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A weboldalakat, más néven honlapokat azért készítik, hogy egy személyt, vagy szervezetet, például egy alapítványt, megtaláljanak

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Szociálpolitika program. Tézisfüzet.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Szociálpolitika program. Tézisfüzet. Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Szociálpolitika program Tézisfüzet Cabrera Alvaro Az inkluzív e-parlament modellje Kirekesztés, inklúzió és demokratikus

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

"You and Me in Beijing" Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem nyári tábor. Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül a 10 napos "You

You and Me in Beijing Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem nyári tábor. Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül a 10 napos You "You and Me in Beijing" Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem nyári tábor 2017 Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül a 10 napos "You and Me in Beijing" nyári tábor, amely során 3 kontinens diákjai gyűlnek

Részletesebben