Március, április Április a költészetben Holokauszt Mazsorett Húsvét Húsvét Erdélyben Bécsben jártunk... Ahogy Ti láttátok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Március, április Április a költészetben Holokauszt Mazsorett Húsvét Húsvét Erdélyben Bécsben jártunk... Ahogy Ti láttátok!"

Átírás

1 2012. március-április I. évfolyam szám Március, április Április a költészetben Holokauszt Mazsorett Húsvét Húsvét Erdélyben Bécsben jártunk... Ahogy Ti láttátok! Kortárs-segít tábor Döbröcén Gondolatok a továbbtanulásról Biztonságos internet-használat Virtuális vegzálások

2 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 2/16 MÁRCIUS Március ( si magyar nevén, Kikelet hava) az év harmadik, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. Március nevét Marsról, a háború római istenér l kapta. Az ókori Rómában szerencsét hozónak tartották, ha a háborút ez id tájt indítják. A 18. századi nyelvújítók szerint a március: olvanos. A népi kalendárium Böjt más havának (vagy másképpen Böjtmás havának) nevezi. Március 15. Március 15. az év 74. (szök évben 75.) napja a Gergely-naptár szerint. Az évb l még 291 nap van hátra. Az es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Id nként Március idusaként is emlegetik e napot. Az es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legy zni, amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. Gyakorlatilag az es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is. I. e. 44 Rómában megölik Julius Caesart (ez az esemény a Julianis- és nem a Gergely-naptár szerinti márc. 15-én történt)caius Iulius Caesar (vagy Gaius Julius Caesar (ejtsd júliusz kaiszar, illetve júliusz cézár); i. e július 13. i. e. 44. március 15.) római hadvezér és politikus. Fontos szerepet játszott a köztársaság felszámolásában és a császárság intézményének létrehozásában. Elfoglalta Galliát, és els ként vezetett hadjáratot Britanniába mindkett t saját kezdeményezésre. Minden id k egyik legnagyobb hadvezére (stratégája) volt és nagyszer politikus is (mindkett alatt leginkább az értend, hogy kit en tudott bánni az emberekkel). Jelent sége az ókor történetében Nagy Sándoréval vetekedik. Az eddigi évek, évtizedek azt bizonyítják, hogy márciusban volt a legtöbb történelmi esemény. Ez a hónap jelképezi a változást...

3 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 3/16 Április Április ( si magyar nevén Szelek hava) az év negyedik, 30 napos hónapja a Gergely-naptárban. A hónapot Mars kedvesér l, Venusról nevezték el, Venust ugyanis Aperirének is hívták. A név a latin aperire szóból származik, melynek jelentése megnyitni ez valószín leg utalás az ekkor kinyíló természetre. A 18. századi nyelvújítók szerint az április: nyilonos. A népi kalendárium Szent György havának nevezi. A horoszkóp csillagjegyei közül az alábbiak esnek az április hónapba: o Kos (március 21. április 19.) o Bika (április 20. május 20.). Április folyamán a Nap az állatöv csillagképei közül a Halak csillagképb l a Kos csillagképbe lép. Az április minden évben a hét ugyanazon napjával kezd dik, mint az adott év júliusa, szök években, pedig mint a január. Április költészetben Azon túl, hogy ebben a hónapban ünnepeljük a magyar költészet napját, jó néhány költ t, írót megihletett a magyar és világirodalomban a fagyos tél igazi végét jelent április. Sokszor azonban egymástól eltér en ítélték meg költeményeikben, hogy ez valójában mit is jelent. Egy szólásmondás: Április es it l nyílnak május virágai. A Canterburyi mesékben az író, Chaucer, némi áhítattal: Ha március fagyának erejét Április langy es je veri szét T. S. Eliot ezzel szemben A puszta ország cím m vében némi iróniával: Kegyetlen hónap április, kibontja A holt föld orgonáit, egybeontja A vágyat és emléket és a csonka Gyökerekre langyos es t zudít Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék T. S. Eliot: The Waste Land (1922, Weöres Sándor A puszta ország c. fordítása) A magyar irodalomban példa erre többek között Radnóti Miklós és Tóth Árpád Ó április, ó április, a nap se süt, nem bomlanak a folyton nedvesorru kis rügyek se még a füttyös ég alatt Radnóti Miklós: Április Április, óh, Április, Minden csínyre friss! Faun-bokájú, vad suhanc, Ujra itt suhansz! Tóth Árpád: Április

4 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 4/16 Holokauszt A holokauszt a náci Németország által kontrollált területeken a második világháború alatt végrehajtott, a nemzetiszocialista német kormány által eltervezett és irányított népirtás neve, amelynek körülbelül hatmillió európai zsidó esett áldozatul. A náci rendszer más csoportokat is üldözött vagy próbált megsemmisíteni: a cigányokat, az oroszokat, a lengyeleket, a homoszexuálisokat és a politikai vagy vallási ellenállókat, például a szocialistákat, kommunistákat vagy Jehova tanúit. Az üldözés és népirtás több lépésben valósult meg. A zsidókat a civil társadalomból kizáró nürnbergi törvények évekkel megel zték a második világháborút. Koncentrációs táborokat létesítettek, ahol kényszermunkát végeztettek a foglyokkal, amíg azok bele nem pusztultak a kimerültségbe vagy valamilyen betegségbe. A Harmadik Birodalom által újonnan meghódított keleti területeken Einsatzgruppéknak nevezett speciális alakulatok tömegesen kivégezték a zsidókat és a nácik politikai ellenségeit. A zsidókat és a cigányokat gettókba zárták, ahonnan tehervagonokkal szállították ket a több száz kilométernyire fekv haláltáborokba; akik túlélték az utazást, azok nagy részével gázkamrákban végeztek. A német bürokrácia minden ága részt vett a tömeggyilkosságok megszervezésében, az ország- egy holokausztkutató szavaival élve- népirtó állammá vált. Hitler nem titkolta zsidók iránti ellenérzését; az 1925-ben kiadott Mein Kampfban Németország és az árja faj elleni világméret összeesküvés szervez iként írta le ket, akiket ki kell zni az ország politikai és szellemi életéb l. A kiirtásukból nem írt, de visszaemlékezések szerint négyszemközt már beszélt róla: Joseph Hell újságíró visszaemlékezései szerint 1922-ben ezt mondta neki: Ha hatalomra jutok, legels dolgom a zsidók megsemmisítése lesz. Amint meglesz hozzá a hatalmam, akasztófasorokat fogok állítani például a müncheni Marienplatzon, amennyit csak a forgalom enged. Oda lesznek a zsidók felakasztva, kivétel nélkül; és addig lógnak ott, amíg b zleni nem kezdenek; addig lógnak, amíg a higiénia szabályai engedik. Amint levágják ket, jön a következ adag, és így tovább, amíg csak marad zsidó Münchenben. Más városok követni fogják a példát, amíg Németország teljesen meg nem tisztul a zsidóktól. Az 1930-as években a zsidó jogi, gazdasági és társadalmi mozgásterét egyre jobban lesz kítették ban kitiltották ket a közszférából, eltiltották a jogászi, orvosi és mez gazdasági pályától ben a nürnbergi törvények megfosztották ket állampolgárságuktól és megtiltották a nem zsidókkal való házasságukat. A holokauszt kezdetét gyakran a Kristallnachttól, november 9-t l számítják. Néhány nappal korábban egy Franciaországba emigrált zsidó- Herschel Grynszpan- tiltakozásul lel tt egy német diplomatát-ernst Eduard von Rath-ot. Válaszul Németországban betiltották a zsidó lapokat, és kitiltották

5 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 5/16 a zsidókat a német oktatási intézményekb l. 9-én este civilruhás rohamosztagosok zsidóellenes zavargásokat szítottak, közel száz zsidót megöltek, több mint ezer zsinagógát és sok ezer zsidó lakást és boltot kiraboltak és felgyújtottak, és mintegy embert koncentrációs táborokba vittek. Hasonló események zajlottak Ausztriában is. Akiket nem öltek meg azonnal a gázkamrákban, azok munkatáborokba mint Auschwitz-Birkenau kerültek. De a munkatáborokba csak azok kerültek, akiket munkára alkalmasnak találtak. Akiket nem, azokat egyb l elgázosították. Az Auschwitz melletti erd s területen levetk ztették ket, és azt mondták nekik: zuhanyozni mennek. Amikor a gáz az utolsó emberrel is végzett, a Sonderkommando (magyarul Különleges Egység: a gázkamrában és a táborban megöltek holttesteit eléget, f leg zsidókból álló munkacsapat) tagjai a holttesteket vagy tömegsírokba, vagy a krematóriumba vitték ben április 16-án, a Kárpátalján ezen a napon kezd dött el a magyar zsidóság gettókba kényszerítése kés bbi deportálásuk céljából. Az Országgy lés évi döntése szerint 2001-t l minden évben április 16-án tartják meg az emléknapot a középiskolákban. Husz Máté, Kostanica Adem

6 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 6/16 mazsorett A mazsorett egy show m faj, amely a zenés tánchoz áll a legközelebb. A leggyakrabban parádékon vagy kulturális események keretében látható. Lengyelországból származik, de a franciák terjesztették el a XVII. században. A mazsorett egy olyan botforgató lány, aki egy koreográfiát mutat be egyedül vagy mazsorett csoportban, rendszerint egy zenei alap kíséretével. A mazsorettes koreográfiák botos, pom-ponos vagy zászlós kategóriába tartozhatnak. A versenyeken is ezek, a korosztály és a koreográfiákon belüli m fajok (show tánc, induló) szerint kategorizálják az el adásokat. A legkisebb korosztály 0-6 éves korig a mini, ez után jön 12 éves korig a kadét, 16 éves korig a junior és e fölött a senior. A pontozásban számít, hogy a versenyz mazsorett, vagy mazsorett csoport beletette-e a korosztályában kötelez elemeket a koreográfiába, a ruha és a zene összhangja, az alakzatváltások kivitelezése, valamint a bot elejtése (ejtésenként -1 pont). Országos versenyre az a személy, ill. csoport mehet, aki a megyei versenyen els lett. Megyein bárki indulhat, illetve csak az, aki részt vett a verseny el tti szemináriumon. Magyarországon a Mazsorett és Magyar Fúvószenei Szövetség fogja össze a zenekari és mazsorett tagszervezeteket, szervezi a különböz szint találkozókat, fesztiválokat, versenyeket, min sítéseket. Zalaszentgróton az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Béri Balogh Ádám Tagintézményében is van a diákoknak lehet sége mazsorett csoportban részt venni. Ez a csoport már több mint 10 éve létezik, és évr l-évre sikeresen teljesíti feladatait. A csoportvezet az iskola testnevelés tanárn je, Némethné Somogyi Andrea tanárn. A lányok nagyon szeretik, mivel mindig alaposan felkészíti ket a különböz fellépésekre. A csoportnak én is tagja vagyok, legtöbbször az iskolai rendezvényeken, városi, községi eseményeken veszünk részt. Voltunk már Csáfordon, Kehidakustányban is. De legtöbbször itt Zalaszentgróton lépünk fel. Legutóbb az iskola szalagavatóján vettünk részt, nagy sikerrel. Ezek mellett felléptünk a zalaszentgróti szüreti felvonuláson, programokon. A csoportnak vannak fellép ruhái is. A ruhákkal kifejezzük az iskolához tartozásunkat. A mostani mazsorett csoport körülbelül s. A csoportunk lányokból áll. Szoktunk pom-ponnal is fellépni. A különórák általában péntek reggel 7 órakor szoktak lenni, illetve az Együtt-M ködök pályázat keretében e tanévben további heti 2 órában gyakorolunk. Számos ünnepségen, például szalagavatón, fesztiválokon, különböz rendezvényeken, szabadtéri bemutatókon, falunapokon és versenyeken lépünk fel. Sok id t és energiát vesz igénybe, hiszen otthon is folyamatosan kell gyakorolnunk, hogy szépen, magabiztosan tudjuk forgatni és feldobni a botokat. El ször kiválasztjuk a zenét, majd a koreográfiát együtt állítjuk össze. Végül a Tanárn nk segítségével a kisebb-nagyobb hibákat korrigáljuk. Számomra a mazsorett néha fárasztó, de ugyanakkor örömet is szerez, hiszen a közös munka és a fellépések még jobban összekovácsolnak bennünket. Fejleszti a mozgáskoordinációt és a helyes testtartás kialakulását is. Remélem, hogy még sokáig lesz mazsorett iskolánkban, és az utánunk érkez lányok is épp úgy fogják szeretni, mint mi. (FG)

7 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 7/16 Húsvét A húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelel en) tartanak. Húsvét hétf n van a A locsolás az emberiséggel csaknem egyid s kenységkultusszal van kapcsolatban, ugyanakvízzel való meghintés utal a keresztség jelére és tartal- locsolkodás. termé- kor a mára. A szokás arra a legendára is visszavezethet, amely szerint locsolással akarták elhallgattatni a Jézus feltámadását hirdet jeruzsálemi asszonyokat, illetve vízzel öntötték le a Jézus sírját rz katonák a feltámadás hírét viv asszonyokat Húsvét Erdélyben (Balázs Róbert) Passiójáték, t z-, étel- és vízszentelés, határkerülés, zöld ág ajándékozása, locsolás, tojásajándékozás, rituális testvérré fogadás ezek az erdélyi húsvét legjellegzetesebb szokáselemei. A székelyföldi szín katolikus falvakban a középkori passiójátékok széttöredezett elemei továbbra is fennmaradtak. Ilyen például a templomokban ma is ápolt dramatikus szokás, a szentsír- rzés. Katolikus közösségekben a húsvéti szokásoknak szerves részét képezi a még a pogány korból fennmaradt t z-, víz- és ételszentelés. Els sorban a család, a közösség egészségét akarták oltalmazni e mágikus, rituális eszközökkel. A határkerülés az erdélyi húsvéti szokások egyik legél bb hagyománya. Egészen a mez gazdaság er szakos kollektivizálásáig Erdélyben ismert eljárás volt, hogy a len- vagy a kendertáblát éjfélkor, holdtölte idején, szótlanul és meztelenül körbekerülték az emberek a madarak pusztítása ellen. Sok erdélyi faluban húsvét vasárnapján hajnalban a legények zöld ágakat ajándékoznak a lányoknak. Számos településen a zöld nyírfaágat vagy feny t színes szalagokkal, tojásokkal díszítik fel. Ezzel rendszerint jó egészséget, szépséget kívántak a megajándékozott lánynak. Századunk els felében a húsvéti faállítást szerenád is kísérte A húsvéti ünnepkör legszínesebb és legél bb eleme a locsolás és a tojásajándékozás. Szerte Erdélyben a legények vízzel locsolták meg a lányokat. Romániában a látogatók vitték a gazdának a tojást, megütögették vele, s közben köszöntést mondtak: "Krisztus feltámadott." Voltak azonban különleges felhasználásai is a tojásnak. Igen sok helyen szerepeltek a tojások, mint szerencsét hozó amulettek. A romániai magyar nyelvterület keleti vidékén, Moldvában és a Dunántúlon a húsvéti ünnepkör keretében egészen napjainkig fennmaradt a rituális testvérré fogadás szokása. Moldvában a lányok legjobb barátn iknek a húsvét vasárnapját követ fehér- vagy mátkáló vasárnapon hímes tojásokat ajándékoztak, s halálukig véremnek, testvéremnek, vésárnak nevezték egymást

8 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 8/16 Bécsben jártunk A bécsi út reggel 7 órakor indult. Elég hosszúra sikeredett az utunk a buszokkal, pedig csak egyszer kellett megállnunk. A Schönbrunn-i kastélyba mi, a 11. A csoportja mehetett be el ször kor. A kastély szép volt, bár nekünk jobban tetszett a kastély parkja. Az már kevésbé tetszett, hogy rengeteg id t kellett a kastély körül tölteni. Innen mentünk tovább 14 óra után városnézésre el ször a busszal, majd kés bb gyalog. Az út városnézés részében voltak igazán jó pillanatok is. Ilyen volt például a bohóc, a szobrok és a táncosok, amit kár, hogy nem tudtunk végignézni, mert sietnünk kellett vissza a buszokhoz. A buszokra felszállva volt egy kisebb kavarodás is, mert néhányan nem jöttek velünk a buszra, de kés bb mindenkit sikerült el keríteni. A hazaúton megálltunk Bécs külvárosában egy bevásárlóközpontnál. Itt mindenki kedvére vásárolhatott, amit akart. Az út további része már jobb hangulattal telt. Még egyszer megálltunk a hazaúton Sopron körül egy benzinkútnál. A busz negyed 9 körül már viszsza is ért velünk Zalaszentgrótra, de a türjeiek el bb leszálltak, mert a falu pont útban esett hazafelé. (Hujber Gábor 11. A) A húsvéti pihen és a locsolás fáradalmai után, korai hajnali 7 órás indulással az iskola el l indultunk. Nem lehetett mást látni a buszon csak kómás fejeket. Az út során sokféle embert láttunk, jókat nevettünk rajtuk (valószín leg k is rajtunk). Megálltunk pihenni Kópházán kb percet voltunk itt, és utána meg sem álltunk a kastélyig. Mi el ször a Schönbrunni kastély kertjébenvoltunk, a kastély el tt rengeteg ember volt. Annyi képet csináltunk, nem szeretnénk sohasem elfelejteni, hogy itt jártunk, ezért mindent megörökítettünk, a látványt, a körülményeket, az embereket, csak az érzéseket nem lehet, mert az érzés felülmúlhatatlan. Gyönyör látvány volt az a sok virág, szépen megnyírt fák, bokrok. A mesébe ill kis tavak, ösvények, a kis labirintusszer út. A mókusokat sehogy sem sikerült lefényképeznünk mindig felfutottak a fára vagy elbújtak. Bejutottunk a kastélyba. Kaptunk egy telefonhoz hasonlító, érint képerny s izét, amin hallgathattunk egy idegenvezet t, aki elmondta nekünk a szoba történetét, hogy melyik szobában mi volt a fontos. Miután végeztünk a kastélytúrával, várost nézni indultunk. Láttunk egy- két mutatványos bohócot, akik lufi állatokat hajtogattak. Bementünk a Szent István-dómba. Az a sok freskó, szobor varázslatos volt. (Kósa Krisztina 10. A)

9 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 9/16 Reggel hétkor órakor indultunk a gimnázium el l. Az út három órás volt, az idegen vezet minden egyes faluban, városban elmondta, hogy mit láthatunk, nekem nagyon tetszett. Sok érdekeset láttunk az út során, ilyen volt például a schönbrunni kastély. Sok érdekes szobát mutattak be, tolmács-gépet is kaptunk. 26 szobát csodálhattunk meg, volt gyerekszoba, hálószoba és a kedvencem a tükörterem. Várost is néztünk, nagyon sok újdonságot láttunk természetesen. Itt is az idegenvezet bemutatta a várost és jellegzetes épületeit. Persze kaptunk egy kis szabad id t is amelyben megcsodálhattuk a schönbrunni kastély kertjét is, minden részét bejártuk. A domb tetejér l láttuk Bécs városát, nagyon szép volt. Fél öt körül már sajnos indulni kellet hazafelé. A hazaúton már mindenki nagyon fáradt volt, nem volt nagy zaj. Fél kilenc körül hazaérkeztünk. (Simon Levente 9. A) Nekem ez a kirándulás nagyon tetszett!!! Gyönyör volt a park, a múzeum, a szobrok szépek voltak. Szerencsére az id járás is kedvezett nekünk, nem volt olyan rossz id. Szívesen bementem volna a sövényes labirintusba is össze-vissza mászkálni, csak sajnos nem volt elég id nk. Nagyon jó volt egy híresség egykori lakásában sétálni, ami most múzeum. Szép dolgok voltak, csak nagyon drágák. Szívesen vettem volna több mindent, csak nem tudtam, hogy minden ilyen drága lesz. A városnézés fantasztikus volt, sok olyan dolgot láttam, ami megtetszett és szívesen nézegettem volna még. Jó lett volna, ha egy kicsit több ideig is tudunk maradni, de azért meg vagyok elégedve mindennel. Minden csodás volt és szerintem megéri visszamenni a családdal is, a parkba egy kis sétára, gyönyör volt ott minden. A fák, a park csodálatosan gondozottak voltak. A sok szép virág nagyon megnyugtató volt Köszönjük szépen ezt a csodaszép kirándulást!!!!!!!!!!!! (Banicz Alexandra 2/12e) Reggel korán indultunk, de már világos volt, ezért útközben is nagyon sok szép látnivaló volt. A havas hegyek kifejezetten tetszettek, minél közelebb értünk, annál jobban lehetett látni, valami leny göz volt az a látvány. Nagyon sok széler vet láttunk. A városnézés is nagyon tetszett, szebbnél szebb szobrokat, templomot láttunk. Az épületek között volt régi is, de nagyon szépek voltak. Már abban az id ben odafigyeltek a jó munkára, a kivitelezésre, a szépségre is. Nagyon tetszett és kreatívnak is tartottam azokat a lovas hintókat, amelyek körbevisznek a városon. Schönnbruni kastély is leny göz látvány volt, csodálatos, nagy és díszes. Nagyon tetszett, a bels felépítése, a különböz szobák elhelyezése, azok a gyönyör freskók a falakon, a nagy csillárok. A kert valami leny göz volt, nagy, kiépített. Gyönyör ek voltak azok a szép szobrok, szök kutak, a gyönyör virágos kertek. Kár, hogy a kastélyba nem lehetet fényképezni, eddig nagyon szép volt, jó lett volna megörökíteni. Bécs egy csodálatos város, melynek felfedezésére egy nap nem elég, de én kedvet kaptam, hogy még elmenjek oda. Derdák Evelyn 10. C

10 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 10/16 Döbröcei Tábor án indult Döbröcén a kortárs segít tábor. Délel tt az osztálytársam (Kecskés András Károly) édesapja vitt el minket a tábor helyszínére. A szállás és az oktatás a döbröcei faluházban zajlott. A táborban kilenc fiú és 18 lány vett részt. Els nap mindenki ágyat választott, a fiúk és a lányok külön szobában aludtak. Az els nap f ként ismerkedéssel telt. Naponta háromszor kaptunk enni. Délután túrázni mentünk Béres Tibivel. Barlangfolyosó Vadleány barlang A túraútvonal érintette a Sziklafolyosót és a Vadleány barlangot. Miután hazaértünk, mindenki kipihente a fáradalmakat. Délután ismerked s feladatokat játszottunk. Ezek után megbeszéltük a házirendet. A csapatot négy csoportra osztották, minden csapatnak másik napon kellett mosogatnia. Én az egyes csapatba kerültem, mi pénteken következtünk. A vacsora után lefürdött mindenki, majd filmet néztünk. A film vége után takarodót fújtak, és mindenki lefeküdt leszámítva minket, akik hajnali kett ig beszélgettünk. Másnap hajnali hétkor ébreszt t fújtak, ami után a reggeli következett. Ezek után kezdetét vette az oktatás. Ez egészen délig tartott, amikor megérkezett az ebéd. Miután a hármas csapat elmosogatott, folytatódott az oktatás. Ez sajnos négy órakor befejez dött. Ezután lementünk sétálni a faluba, és megnéztük a tavakat. Visszamentünk vacsorázni. Filmvetítés következett, az Átok 2 cím filmet néztük meg. Közben megjöttek a rend rök. Miután mindenki álmos lett, lefeküdtünk. Másnap megint ébreszt és megint a szokásos oktatás. Az oktató bejelentette, hogy holnap vizsgázunk. A délután folyamán mindenki szorgos tanulásba vagy szerencsejátékba kezdett. Az utóbbi volt többségben. A negyedik nap reggelén elkezd dött a vizsga. Az írásbeli részen 28-ból 10 ember ment át. A szóbeli részen egy drogprevenciós órát kellett megtartania a vizsgázónak. Ezen mind a 10 ember sikeresen átment. Ezek után sajnos vége lett a tábornak, és mindenki hazament. Felföldi Tamás 10. A

11 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 11/16 Kedves tinédzserek! Ebben az életszakaszunkban nagyon fontos szerepet tölt be az iskola és a pályaválasztás. Ez a két dolog nagyon fontos, mert egész életünket meghatározza. A fiatalokat éves korukban nem a pályaválasztás érdekli a legjobban, unalmasnak és értelmetlennek tartják. Könnyebb befeküdni a tv elé, vagy leülni a számítógép elé, mint a jöv n gondolkodni. Ugyanakkor gondolni kell a jöv re is, mert a pályaválasztás nem könny dolog. Az álmainkért küzdeni kell, mert semmit nem adnak ingyen! Ezért mondják mindig az id sebbek, hogy figyeljünk oda a tanulásra, mert életünk szempontjából a tanulás nagyon fontos! Mi erre sokszor csak a vállunkat húzkodjuk, nem figyelünk oda, pedig kés bb megtapasztaljuk, hogy igazuk volt. Az id sebbekb l már a tapasztalat szól, s mindig jót akarnak nekünk. Nem szeretnék, hogy olyan hibát kövessünk el, amit k esetleg már elkövettek. Az általános iskolában eltöltött nyolc év is nagyon fontos volt, hiszen ez alapozta meg a középfokú iskolába való bekerülést. A középiskola pedig alapvet en meghatározza azt, hogy kés bb milyen irányba tanulhatunk tovább, vagy milyen szakmát választhatunk. Nagyon fontos, hogy az általunk választott szakmát szeressük, mert az ember egy életen át szívesebben foglalkozik azzal, amit szeret, mint amit nem. Ezért szeretnék az utolsó másfél hónapra kedvet csinálni a tanuláshoz! Nehogy kés bb jöjjünk rá, hogy elvesztegettük az id nket! Ne feledjétek: Az álmainkért küzdeni kell! Derdák Evelyn 10. c Kezd dik az érettségi id szaka! Május 7. Hétf 8 óra. Nem csengetnek, de mégis hatalmas a feszültség. Kezd dik a diákévek egyik meghatározó, addigi élet egy szakaszát lezáró vizsgaid szaka. Túl van mindenki a szombati ballagáson, az azt követ "bulin". Kezd dik! Az írásbeli vizsgákon a 4 éves tanulás (?), gyakorlás (?) eredményeir l kell tanúbizonyságot tenni. El ször magyar nyelv és irodalomból, majd kedden az örök mumusból, matematikából, szerdán történelemb l kell mindenkinek (?) írnia. Csütörtök (angol), péntek (német) a nyelvi írásbelik napja. A rövid - mert ilyenkor nagyon rövid - hétvége után már csak a választott 5. tárgy van vissza. Aztán az izgalom, milyen lesz az eredmény, majd még egy nekifutás, készülés még egyszer a szóbeli vizsgákra. S közben lezajlanak a szakmai vizsgák is. Kedves Végz sök! Sok sikert a vizsgáitokhoz, legyen az érettségi, vagy szakmai!

12 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 12/16 biztonságos internetezés szabályai ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A számítógépet, amelyre bejelentkeztél, soha ne hagyd magára, mert bárki a Te nevedben küldhet leveleket, a nevedben léphet be oldalakra, és megszerezheti személyes titkaidat is! Bármely oldalnál, programnál a lehet legkevesebb adatot add meg magadról: inkább csak a keresztnevedet, még inkább a becenevedet használd! Célszer megel zni a zaklató mobilhívásokat is: légy óvatos, a mobilszámod se add meg bárkinek! A családodra, ismer seidre vonatkozó információk átadásával is vigyázz: csak a jól ismert személynek mesélj ezekr l, az internetr l ismerteknek soha! Ne használj, és ne küldj se magadról, se az ismer seidr l kihívó (pl. fürd ruhás) képeket! Az internetes vásárlásnál, de a magukat ingyen kínáló szolgáltatásoknál is légy óvatos: el bbieknél a bankkártya szám megadása, utóbbiaknál a kért szolgáltatással (pl. cseng hang) együtt települ, beférk kémprogram, vírus lehet veszélyes! Ha vezeték nélküli rendszert használsz otthon, a készülék minden elemét kapcsold ki, ha befejezted a netezést, nehogy azokhoz más személy hozzáférhessen, és azt törvénytelenül, a Ti számlátokra, a Ti adataitok között kutatva felhasználhassa! Ne higgy el feltétlenül mindent, amit az interneten találsz: bátran beszéld meg a szüleiddel, tanáraiddal, barátaiddal az ott látott, olvasott tartalmakat! Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzését! CHAT Az elérhet ségedet (telefonszámot, lakcímet) soha ne add meg idegennek! Ha valaki durván beszél veled, er szakoskodik, fenyeget, zárd be azonnal a beszélgetést, ne menj bele semmilyen vitába! Ne hagyd a számítógépedet rizetlenül, amikor nyilvános chatre vagy bejelentkezve! Személyes kérdésekre lehet leg ne válaszolj! Találkozót, randit csak akkor egyeztess, ha szüleid, tanáraid is tudnak róla, és valaki el tud kísérni! Soha ne engedd, hogy zsaroljanak, ne hidd el, hogy csak akkor vagy igazán bátor, ha megteszed, amire egy idegen kér (pl. hogy küldd el a fényképedet vagy az elérhet ségedet)! Ha egy ismer ssel beszélgetsz, de gyanús lesz, hogy esetleg más használja a nevét, gy dj meg róla, hogy valóban az ismer söd-e: tegyél fel olyan kérdést, amire csak ketten tudjátok a választ, és ha kiderül a csalás, azonnal hívd fel az ismer söd figyelmét a visszaélésre! Ha valaki ismer södre hivatkozva hív meg egy bulira, vagy randira, mindenképpen kérdezd meg az említett isme- södet, hogy tud-e a dologról! A bankkártyád számát, jelszavadat soha ne add meg senkinek! Az fiókod jelszavát soha ne add meg senkinek! Ne feledd: a rend rség munkatársai soha nem keresnek chaten! REGISZTRÁCIÓ Egyeztess szüleiddel, tanáraiddal, mie- tt bármilyen oldalon regisztrálnál! Csak a feltétlenül szükséges mez ket töltsd ki! Minél személytelenebb elérhet séget adj meg (sorrend: semmit, ha mégis muszáj, akkor csak címet, mobiltelefonszámot)! Játékoknál, sorsolásokhoz, hírlevélhez használj egy külön címet, amit levelezésre nem is használsz egyáltalán! Az ismeretlen feladótól érkez levelet soha ne nyisd meg, nyugodtan töröld ki! A bankoktól kapott levelekre ne válaszolj, ha kérnek adatokat, ne add meg, inkább személyesen intézd el a bankodnál! Levélben se add meg elérhet ségeidet! TÁRSASÁGI OLDALAK Ne tegyél fel magadról kihívó képet! Ne jelölj meg olyanokat, akiket csak látásból vagy a chatr l ismersz! Az elérhet ségeknél a lehet legkevesebb személyes információt add meg! A személyes adataidat soha ne add meg! Személyes, veszélyes vagy törvénysért tartalmat ne tegyél közzé! FÓRUMOK A személyes adataidat soha ne add meg! Személyes, veszélyes vagy törvénysért tartalmat ne tegyél közzé!

13 I. évf 6-7. szám Nyúz-tung 13/16 INTERNETES FIZETÉS, NETBANK Mindig gy dj meg arról, hogy a netbankos vagy fizet s oldal valódi-e, és valóban az a cég az üzemeltet je, akinek fizetni, utalni akarsz! A jelszót, ellen rz szót soha ne áruld el másnak, és lehet leg ne a tárcádban, a mobiltelefonodon vagy a táskádban rizd! A bankszámlaszámodat, kártyaszámodat soha ne add meg olyan mez be, ahol ezt nem kérik (nincs csillaggal jelölve)! Ha bizonytalan vagy a dolgodban, mindig kérj segítséget szüleid- l, tanáraidtól! Az UNICEF online zaklatással kapcsolatos kutatása A gyerekek kétszer annyi id t töltenek a Net el tt, mint azt szüleik hiszik, akik nem tekintik komoly problémának az online zaklatást, állapítja meg az UNICEF közelmúltban megjelent tanulmánya. A fiatalok jelent s többsége találkozott már tiltott tartalmakkal, kapott szexuális jelleg felhívást feln ttekt l, adott ki magáról túl személyes információt és tart kapcsolatot vadidegen online barátokkal. Európában az Internet hozzáféréssel rendelkez 9 16 éves gyerekek naponta 1 5 órát neteznek, Magyarországon ez az arány napi 2,5 óra (156 perc). A kutatóközpont felhívja a figyelmet arra, hogy a gyerekek átlagosan havi 1,5 napot (39 órát) töltenek online, kétszer anynyit, amennyit a szüleik gondolnak. Az Internet hasznos eszköze a tanulásnak, az információszerzésnek, a játéknak, a társas kapcsolatoknak. Veszélyei fölött sem szabad azonban szemet hunyni. Becslések szerint a gyermekbántalmazásról készült képfelvételek száma az Interneten több millióra tehet, a felvételeken látható gyerekek száma pedig több tízezer. Sok kép több, mint éve készült videókból származik, amelyet azóta digitalizáltak. Ha egy kép felkerül a hálóra, az onnantól önálló életre kel. Képes átlépni minden határt és id korlátot. Kitörölhetetlenek! A szül k sok esetben el vannak maradva a technológia terén és nem tudnak segítséget/támpontot adni a gyerekeknek. Az Internet határtalanságát kihasználják a b nöz k, hisz leginkább onnan tevékenykednek, ahol a törvénykezések kevésbé hatékonyak és er sek. Épp ezért lenne szükség globális összefogásra, hívja fel a figyelmet az UNICEF Innocenti kutatóközpontjának legújabb tanulmánya. A mostani, nemzetközi tanulmány kimondja, hogy a gyerekek a világ minden táján hasonló módon és hasonló célokra használják az Internetet, ez alatt különösen a közösségi oldalak használata értend. cél az ismerekedés és a kapcsolattartás. Ezen folyamatok közben az UNICEF tanulmány az online er szak 3 különböz formáját vizsgálta: szexuális visszaélések, az ezt rögzít felvételek, valamint a virtuális bántalmazás (cyberbullying). Az Országos Kriminológiai Intézet és az ESZ- TER Alapítvány 15 éves f városi középiskolások körében végzett reprezentatív kérd íves felmérése szerint a gyermekek körében nem jellemz az id sebbek által, szexuális kizsákmányolás, visszaélés céljából történ online ismerkedés (azaz a becserkészés, a grooming jelensége). A kamaszok nagy része ugyan használja az Internetet ismerkedésre, és nem ritka, hogy ezt offline szexuális kapcsolat is követi. Ez azonban f ként kortársak közötti, valamint kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolat, tehát nem a fiatal hiszékenységét kihasználó szexuális visszaélés. Ugyanakkor a kortársak közötti online bántalmazás különböz formái (online bullying vagy cyberbullying) sokkal gyakrabban fordulnak el, mint amilyen hangsúlyt ez a bántalmazás médiában kap. Ezen a területen a látencia valószín leg sokkal nagyobb is, mint a szexuális visszaéléseknél. A budapesti kutatás

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija Sződligeti KÖZÉLETI MAGAZIN 2. évfolyam 2. szám, 2011. április hírforrás Húsvéti ünnepkör Mindenki Misi bácsija Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel A harang(ozás) története Az internet és a

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

Névadó ünnepség az általános iskolában

Névadó ünnepség az általános iskolában Névadó ünnepség az általános iskolában Emlékezetes, szép esemény részesei lehettek azok, akik 2009. június 12-én meghívásunkat elfogadva, ellátogattak iskolánkba. Az eddigi i Általános Iskola Szentgyörgyi

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról

A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról Kulcs a net világához! @ www A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról 2013 Kulcs a net világához! A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról

Részletesebben

Légy része a történetnek!

Légy része a történetnek! Légy része a történetnek! Els találkozó Kedves Diósjen i Polgárok! Amikor e sorokat olvassák, már a 2010-es év els hónapjának a végén járunk, vagy talán a második elején. Megkezd dött tehát egy új év,

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28. www.budapest16.hu 3 Bölcsődei Felvételi Tájékoztató 6-7 Ünnepi

Részletesebben

Diákigazgató jelöltjeink egyetértésben

Diákigazgató jelöltjeink egyetértésben Diákigazgató jelöltjeink egyetértésben Bessenyei Emlékplakett Nagy Lajos szobrászművész alkotása, a Bessenyei Emlékérem az idén a következő arra érdemes tanulókhoz került: Barta Bálint 12.e, Barta Péter

Részletesebben

KFG Hírlevél 4. szám - 2013. október

KFG Hírlevél 4. szám - 2013. október Köszöntő Kedves Olvasók! A KFG Hírlevél második évfolyamának első számát ajánljuk figyelmükbe, melyben hírt adunk a nyár és a tanévből eddig eltelt két hónap eseményeiről. Bemutatjuk szeptembertől itt

Részletesebben

KÉt újság egyben. szarvas, leicester, túró rudi SzoSzó angliáról. ÉrzÉKi nyár volt. kezdd a lapot hátulról! rovat. szarvasi receptek. bringás.

KÉt újság egyben. szarvas, leicester, túró rudi SzoSzó angliáról. ÉrzÉKi nyár volt. kezdd a lapot hátulról! rovat. szarvasi receptek. bringás. 2012 TÉL 100% original lauder-joint summer camp SPIRIT szarvas, leicester, túró rudi SzoSzó angliáról KÉt újság egyben kezdd a lapot hátulról! ÉrzÉKi nyár volt egy az érzékek a zsidó kultúrában rovat szarvasi

Részletesebben

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével 2013. december, XVII. évfolyam, 4. szám esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével William Stillman: Nem a gólya hozza... Szexualitás

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

100% original lauder-joint summer camp SPIRIT. Dobro utro Sofia! negev melléklettel! az élet, az univerzum, meg szarvas. szarvas, leicester,

100% original lauder-joint summer camp SPIRIT. Dobro utro Sofia! negev melléklettel! az élet, az univerzum, meg szarvas. szarvas, leicester, 2013. nyár 100% original lauder-joint summer camp SPIRIT ZSIDÓK A VILÁG KÖRÜL Dobro utro Sofia! negev melléklettel! zsidó útikalauz stopposoknak az élet, az univerzum, meg szarvas szarvas, leicester, utcai

Részletesebben

II/1. A Párizsi Magyar Nagykövetségen dr. Nikicser László nagykövet társaságában

II/1. A Párizsi Magyar Nagykövetségen dr. Nikicser László nagykövet társaságában II/1 2 0 1 0 TÁMOGATJA AZ NCA NEMZETKÖZI KOLLÉGIUMA ÉS A KOPPÁNMONOSTORI RÉSZÖNKORMÁNYZAT A Párizsi Magyar Nagykövetségen dr. Nikicser László nagykövet társaságában 2 Programajánló Filmajánló hideg téli

Részletesebben

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ?

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ? I V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. OKTÓBER 28. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA KOSZORÚZÁSSAL ÉS ÜNNEPI M SORRAL EMLÉKEZTEK MEG AZ '56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁRÓL

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. www.budapest16.hu 2 Adja 1%-át kerületi alapítványnak!

Részletesebben

Kedves Olvasónk! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR

Kedves Olvasónk! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR BEKÖSZÖNTÛ Kedves Olvasónk! Ismét itt a nyár. Jön a meleg, vele együtt az izzasztó vizsgák, a felpezsdítõ nyaralás, a jobbnál jobb ajánlatokkal kecsegtetõ fesztiválok, a végeláthatatlan bulik, amihez ugyebár

Részletesebben

Julius Andan - VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT - tartalom

Julius Andan - VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT - tartalom Julius Andan - VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT - tartalom A szerz megjegyzése Az ember legnagyobb tévedése - az 1. lecke a világról A civilizáció születése - a 2. lecke a világról A hatalom lényege - a 3. lecke

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29.

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29. Mi is nyaralunk még mindig változatlan helyen és áron! Helyszín: Hotel Frida Family Balatonvilágos, Zrínyi út 135. http://www.fridafamily.hu Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal

Részletesebben

Az ifjúság házáról AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA. A hírújság megjelenését az NCA támogatja

Az ifjúság házáról AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA. A hírújság megjelenését az NCA támogatja AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Egy nemrég megjelent, az ifjúsági munkát összegzõ tankönyv (Ifjúságsegítés. Probléma vagy lehetõség az ifjúság? Szerkesztette Nagy

Részletesebben

the WEB WANT Online, egymás közt Fiatalon és aktívan a neten Internet, ahogy mi szeretnénk Az Európai Unió társfinanszírozásával

the WEB WANT Online, egymás közt Fiatalon és aktívan a neten Internet, ahogy mi szeretnénk Az Európai Unió társfinanszírozásával Kiadó: the WEB WE WANT 0 3 Online, egymás közt Fiatalon és aktívan a neten Internet, ahogy mi szeretnénk Az Európai Unió társfinanszírozásával Előszó Online lenni jó. A neten elérhetjük a barátainkat,

Részletesebben

Csudamadár. A transzplantációs alapítvány lapja Tizedik évfolyam, második szám, 2015. július. Csudamadár

Csudamadár. A transzplantációs alapítvány lapja Tizedik évfolyam, második szám, 2015. július. Csudamadár Csudamadár Szervátültetésben érintett gyermekeknek, családtagjaiknak és minden érdeklődőnek A transzplantációs alapítvány lapja Tizedik évfolyam, második szám, 2015. július Csudamadár 1 Válogatás a táborban

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 14. szám 2008. július 18. Ceglédi. Fõszerepben: a ceglédi kanna. 3. oldal

Ingyenes. II. évfolyam, 14. szám 2008. július 18. Ceglédi. Fõszerepben: a ceglédi kanna. 3. oldal Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 14. szám 2008. július 18. P A N O R Á M A Fõszerepben: a ceglédi kanna 3. oldal 5 kamrás mûanyag ablakok 1.0 hõszigeteléssel, a szabvány méretekben raktárkészletrõl. ÚJDONSÁG

Részletesebben