Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM"

Átírás

1 Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM

2 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének kiadványai A sorozatot szerkesztik: Xeravits Géza Szabó Xavér OFM, Szatmári Györgyi 11. kötet

3 Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban Frédéric Manns OFM A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM Sapientia Főiskola L Harmattan Budapest 2013

4 L Harmattan France 7 rue de l Ecole Polytechnique Paris T.: L Harmattan Italia SRL Via Bava, Torino Italia T. / F.: A kiadásért felel Gyenes Ádám. A kiadó kötetei megrendelhetők, illetve kedvezménnyel megvásárolhatók: L Harmattan Könyvesbolt 1053 Budapest, Kossuth L. u Telefon: A sorozat arculatterve: Xeravits Géza Nyomdai előkészítés és borító: Takács Zita Sokszorosítás: Robinco Kft. A tanulmányokat fordították: Komáromi Jób OFM, Piatrik Pió OFM, Szabó Tamás Ferenc, Szabó Xavér OFM, Dr. Szatmári Györgyi, Tömör Judit A kötetet lektorálta: Dr. Szatmári Györgyi A címlapon: A Hármas (Hulda) Kapu a jeruzsálemi Templomhegyen A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Szabó Xavér, 2013 Sapientia Főiskola, 2013 L Harmattan Kiadó, 2013 ISSN ISBN

5 Tartalom A szerkesztő előszava A szerző előszava a magyar kiadás elé Rövidítésjegyzék A tanulmányok eredeti megjelenési helyei A Szentírás zsidó olvasata A targum és a rabbinikus irodalom mint az Újszövetség lehetséges háttere Márk evangéliumának szerkezete Az Isten Fia cím vizsgálata A hatalommal tanító Jézus Jézus és a Templom Boldogok a szelídek, mert ők fogják örökölni a földet A 12 éves Jézus mint az új Sámuel a Templomban A húsvéti jelenet margójára Négy asszony a kereszt alatt Galilea az Újszövetség korában A Tábor-hegy Az ősegyház papságának zsidó-keresztény értelmezése A korai zsidó irodalom apokalipszisei A makkabeusi könyvek imái és a Semone Eszre Énekek éneke zsidó értelmezések A zsidó-keresztények elleni polémia egy rabbinikus iratban Zsidó-keresztény tézisek cáfolata a Szanhedrin traktátus egyik szakaszában Kislexikon Idézett szerzők és szerkesztők mutatója Idézett helyek mutatója

6 6

7 A szerkesztő előszava Frédéric Manns, egykori jeruzsálemi professzorom cikkeiből válogattam egy csokorra valót. 1 Személyében olyan hiteles írástudóval találkoztam, aki kincseiből egyaránt előhozott újat és régit (vö. Mt 13,52), fontos volt számára nemcsak az újbor, hanem a tömlő is, továbbá hogy mindkettő megmaradjon (Mt 9,17). A válogatott tanulmányok szemléletmódot és közelítéseket kínálnak a zsidó és keresztény értelmezési hagyományok útján. A kezünkben lévő könyv együttműködés eredménye. Hálás köszönet illeti mindenekelőtt a biblikus képzésemet nyújtó alma matert, a Studium Bibli cum Franciscanum intézetet, és padre Mannsot, aki készséggel rendelkezésre bocsátotta tanulmányait. Szívből köszönöm a fordítók munkáját, valamint mindazokét, akik a szöveget gondozták. A lábjegyzetekben közölt hivatkozási és átírási rendszer esetében a szerző által használt egyszerűsített változatot követtem. A kötetet egyes fontosabb szakkifejezések rövid magyarázata zárja, ami segíti azok eligazodását, akik nem szakemberként olvassák a tanulmányokat. Frédéric Manns jánosi hagyománnyal kapcsolatos munkáit egy másik kötetben tesszük hamarosan közzé. Hippói Szent Ágoston biztató soraival szeretném az Olvasó kezébe adni e tanulmánykötetet: tegnap megértettél valamicskét, ma egy kicsivel többet, holnap pedig sokkal többet fogsz megérteni (vö. Tractatus in Evangelium Iohannis XIV,5). Szolgálják e tanulmányok a Szent í rás jobb megértését! Budapest, június 13-án, Páduai Szent Antal ünnepén Szabó Xavér OFM 1 Magyar nyelven eddig megjelent tanulmánya: A rabbinikus irodalom mint történelmi forrás az evangéliumok hátterének tanulmányozásához, Studia Biblica Athanasiana 11 (2010)

8

9 A szerző előszava a magyar kiadás elé Negyvenéves jeruzsálemi tartózkodásom meggyőzött bizonyos dolgokról: A Szentírás fontos: Isten igéje, mely emberi szavakban hagyományozódott ránk. A teológia szíve mindig Isten igéje. Az Újszövetség hiteles környezete a zsidóság, nem pedig a hellenista gnózis. Az evangélium végső szerkesztése görög nyelven, az egész Mediterráneum beszélte koinén történt. A fogalmak, a kifejezésmód és az irodalmi műfajok biblikusak és parabiblikusak. Az evangélisták azért írtak, hogy az Írások újraolvasásával meggyőzzék a zsidókat: Jézus volt Izrael Messiása. Isten igéjének egyetemes értéke van. Ég és föld elmúlik, de Isten szavai megmaradnak. Az exegéták azt gondolják Isten igéjéről, hogy ítélkezhetnek fölötte, holott az fogja őket megítélni. Aki csak egy iótát is megtart, nagy lesz a mennyek országában. Hogy megértsük Isten igéjét, a gyakorlatban kell alkalmaznunk. Már Mózes is azt mondta a Sínai-hegyen a törvényeket felkínáló Istennek: Mindent, amit szólt az Örökkévaló, megteszünk és meghallgatunk! Isten igéje testet öltött és emberi arca volt a Názáreti Jézusban. A Szentírás megértésében és annak élővé váltásában segít, ha újra felfedezzük Isten arcát a szegényekben és a kicsinyekben. Egzisztenciális ismeretről van tehát szó, nem pedig elméleti tudásról. A Szentírás manna, olyan eledel, amelyet Isten ad, hogy átkeljünk pusztaságunkon. Miként egykor a zsidóknak össze kellett gyűjteni, úgy ma is: csak a kitartás vezet el a megértéshez. Időnként az Írás homályos értelmét annak tárja fel, aki alázattal közelít hozzá. A keresztény hagyomány egy fontos álláspontot hangsúlyoz: a Szentírás imádságos olvasása megbékíti az embert és megnyitja spirituális érzékeit. Spirituális érzékek és a hit szeme nélkül a szöveg továbbra is rejtély marad. A Szentírás bölcs olvasása megvilágosíthatja az Írást kutató istenkereső ember útját. 9

10 Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A szentírókat is ihlető Lélekre való figyelem nyitottá tesz bennünket arra a kinyilatkoztatásra, hogy mit mond a Lélek az egyházaknak (vö. Jel 2,7). A rabbik hangoztatták: Aki arra használja a Tóra koronáját, hogy nevet szerezzen magának, jobb lett volna, ha meg sem születik. Más szavakkal: Isten igéje kétélű kard. Nem lehet vele játszani. Ezekkel az alapelvekkel kutattam a Szentírást. Hálás vagyok Xavér atyának, amiért társaival néhány tanulmányomat lefordította és magyar nyelven megjelenteti. Biztos vagyok benne, hogy a fordítást követően ő maga személyesen is hozzákezdhet az exegetikai kutatáshoz. Jeruzsálem, június 13. Frédéric Manns OFM 10

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Ajánlom szeretett családomnak. A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Akik félik az Urat, megtalálják

Részletesebben

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5 XXII.(VIII. új) évfolyam - Philón teológiája Jézus Krisztus velünk való léte Az ókeresztény kor zsidószemlélete Az éghajlatváltozás közgazdaságtana Tartalom SÚLYPONT Szécsi József: Philón teológiája 3

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Ajánlom szeretett nagymamámnak, akiben képmutatás nélküli hit volt (vö. 2Tim 1,5) Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

BIBLIÁNK. Új adománygyűjtő akciónk: Menekültek a Bibliában kiállítás A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT HÍRLEVELE XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012.

BIBLIÁNK. Új adománygyűjtő akciónk: Menekültek a Bibliában kiállítás A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT HÍRLEVELE XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. BIBLIÁNK A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT HÍRLEVELE XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. DECEMBER Tartalom: Új kiadványainkról Köszöntés az Olvasónak! Magunkról Mission Possible Helyzetjelentés az új fordítású Biblia revíziójáról

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben

SEGÍTSÉG AZ ELSİ SZÁZADI JÚDAIZMUS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

SEGÍTSÉG AZ ELSİ SZÁZADI JÚDAIZMUS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ SEGÍTSÉG AZ ELSİ SZÁZADI JÚDAIZMUS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ SZABADOS ÁDÁM Az elsı századi júdaizmus megértése fontos lehet az Újszövetség tanulmányozásakor. Annak, aki komoly exegézist akar végezni, minimális

Részletesebben

TARTALOM. XVI. Benedek pápa: A végtelen szépség forrása (Fordította: Vertse Márta)... 071

TARTALOM. XVI. Benedek pápa: A végtelen szépség forrása (Fordította: Vertse Márta)... 071 TARTALOM ELÔSZÓ........................................... 002 TANULMÁNYOK TÖRÖK LÁSZLÓ: A Miatyánk a keresztények menórája............. 003 ANSELM GRÜN: Miatyánk: Istenben megtalálom valódi önmagamat....

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY A RÉGI ÉS AZ ÚJ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNYBEN. Csiziné Dr. Schlosser Annamária

AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY A RÉGI ÉS AZ ÚJ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNYBEN. Csiziné Dr. Schlosser Annamária AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY A RÉGI ÉS AZ ÚJ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNYBEN Csiziné Dr. Schlosser Annamária Sapientia Iuris 3 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST

XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST 1 PÁPAI MEGNYILATKOZÁSOK 42 Sorozatszerkesztô DIÓS ISTVÁN 2 XVI. BENEDEK PÁPA DEUS CARITAS EST KEZDETÛ ENCIKLIKÁJA A PÜSPÖKÖKNEK, A PAPOKNAK ÉS DIAKÓNUSOKNAK, AZ ISTENNEK

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik Amit a Bibliáról tudni kell Siegfried Hermann Bevezetés az Ószövetségbe Walter Klaiber Bevezetés az Újszövetségbe Keletkezésük és könyveik Kiadja a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Kálvin János Kiadó

Részletesebben

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 1 A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 3 Tomáš Sedlácek A jó és a rossz közgazdaságtana A Gilgames-eposztól a Wall Streetig ˆ 4 A jó és a rossz gazdaságtana A fordítás alapja: Tomas Sedlacek:

Részletesebben

EGY FONTOS IGESZAKASZ. G.H. Lang

EGY FONTOS IGESZAKASZ. G.H. Lang EGY FONTOS IGESZAKASZ G.H. Lang Monda nékik Jézus: Megértettétek-é mindezeket? Mondának néki: Megértettük Uram. Ő pedig monda nékik: Annakokáért minden írástudó, a ki a mennyeknek országa felől megtaníttatott,

Részletesebben

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Biblia-tanulmányok (2015. január március) PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Spalding Alapítvány Budapest, 2014 5 A tanulmányokat összeállította: Kovács Zoltán (6., 7., 12.), Neparáczki Nándor (4.), Prancz Zoltán (1.,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Vallásszociológiai tanulmány vitéz Dr. Balogh Sándor, Prof. Emeritus, USA Szent Korona Lovagrend tagja Tartalom: Megjegyzés. I.

Részletesebben

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére

Részletesebben

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán APOR VILMOS KATOLIKUS

Részletesebben

Több mint győztesek A Jelenések könyvének magyarázata

Több mint győztesek A Jelenések könyvének magyarázata William Hendriksen Több mint győztesek A Jelenések könyvének magyarázata Hatodik kiadás Baker Book House Grand Rapids 6, Michigan 1952 (Szigorúan magánhasználatra) 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. fejezet:

Részletesebben

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE DÁNIEL KÖNYVE Biblia-tanulmányok 2004. IV. negyedév DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE BUDAPEST, 2004 A tanulmányt összeállította:

Részletesebben

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32)

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32) A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/7 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER:

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: ASZALÓS JÁNOS: SCHANDA BALÁZS: ANDORKA RUDOLF: CSEPELI GYÖRGY: Az emberért Az Evangélium és a Tóra a katekizmusban (Draskovits Imre fordítása) A Katolikus Egyház Katekizmusáról

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Keresztény közéleti-kulturális folyóirat

Keresztény közéleti-kulturális folyóirat Keresztény közéleti-kulturális folyóirat XXV. (XI. új) évfolyam 2010/3 A szent Oroszország Ipiapi atya boldoggáavatása Szeretet nélkül semmi sem igaz A tudományok történelmi viszonyáról 420 Ft ELŐSZÓ Wildmann

Részletesebben

Hiszem a hitvallásunkat

Hiszem a hitvallásunkat Hiszem a hitvallásunkat A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé teszi a belépést az Egyházba, mindig nyitva áll előttünk. Akkor tudjuk átlépni a küszöbét, ha Isten

Részletesebben