TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14"

Átírás

1 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK Az újszövetségi tudományról A szinoptikus evangéliumok Máté evangéliuma Márk evangéliuma Lukács evangéliuma János evangéliuma Apostolok cselekedetei Az újszövetségi levelek Pál, az apostol és teológus Pál apostol levele a rómaiakhoz Pál első és második levele a korinthusiakhoz Pál levele a galatákhoz Pál levele az efezusiakhoz Pál levele a filippiekhez Pál levele a kolosséiakhoz Pál első és második levele a thesszalonikaiakhoz A pásztori levelek Pál levele Filemonhoz A zsidókhoz írt levél Jakab levele Péter első levele Péter második levele János első, második és harmadik levele Júdás levele Jelenések könyve Az újszövetségi kánon 710 A SZENTÍRÁSI HELYEK JEGYZÉKE 727 NÉVMUTATÓ 749 TÁRGYMUTATÓ 759 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK 769

2 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM 7 ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK AZ ÚJSZÖVETSÉGI TUDOMÁNYRÓL 24 A szöveghagyományozás 24 Szövegértelmezési hagyományok 32 A bibliai teológia kialakulása 47 Történeti kritika, irodalmi eszközök és a posztmodernizmus hatása 54 Történeti kritika 55 Irodalomkritika 57 Az új irodalomkritika és a posztmodern értelmezés kezdete 60 A háttéranyag kiválasztásán alapuló megközelítések 66 Társadalomtudományi megközelítések 69 Nyelvi és nyelvészeti megközelítések 71 Záró megjegyzések A SZINOPTIKUS EVANGÉLIUMOK 76 A szinoptikus evangéliumok keletkezése 77 A szóbeli szöveghagyományozás: formakritika 78 A formakritika jellemzői 78 A formakritika értékelése 81 Az írásos források: forráskritika (a szinoptikus probléma) 84 Bevezetés 84 A legkézenfekvőbb válaszok 87 Interdependencia-elméletek 90 Márk elsőbbsége 94 Q 97 Proto-evangéliumi elméletek 100 Következtetés 102 A végleges forma kialakulása: redakciókritika 102 Redakciókritika 103 Kezdetek 105 Értékelés 107 Az evangéliumok mint irodalmi művek 111

3 Az evangélium műfaja 112 Irodalomkritika 114 Jellemzők 114 Értékelés 116 Jézus és a szinoptikus evangéliumok 117 A történeti Jézus 117 Lehetséges-e rekonstruálni az események történeti sorrendjét? 122 Az evangéliumok kronológiája 123 Jézus születése 123 Jézus szolgálatának kezdete 124 Jézus szolgálatának időtartama 125 Jézus halála MÁTÉ EVANGÉLIUMA 134 Tartalom 134 Szerzőség 140 Keletkezési hely 151 Keletkezési idő 152 A címzettek 156 Az evangélium célja 157 Az evangélium szövege 159 A kanonizálás kérdése 159 Máté evangéliuma és a legújabb kutatások 159 Máté evangéliumának jelentősége MÁRK EVANGÉLIUMA 168 Tartalom 168 Szerzőség 171 Keletkezési hely 176 Keletkezési idő 178 A negyvenes évek 178 Az ötvenes évek 179 A hatvanas évek 179 A hetvenes évek 181 Következtetés 181 Kiknek írta Márk az evangéliumot és milyen céllal? 181 Kiknek írta Márk az evangéliumot? 181 Mi volt Márk célja? 182 Források 185 A szöveg 186

4 Márk evangéliuma és a legújabb kutatások 188 Márk evangéliumának jelentősége LUKÁCS EVANGÉLIUMA 197 Tartalom 197 Lukács evangéliuma Apostolok cselekedetei 200 Szerzőség 203 Keletkezési hely 205 Keletkezési idő 206 A címzett(ek) 209 Az evangélium célja 211 Az evangélium szövegének kialakulása 211 Szöveg 214 Lukács evangéliuma és a kánon 215 Lukács evangéliuma és a legújabb kutatások 216 Lukács evangéliumának jelentősége JÁNOS EVANGÉLIUMA 225 Tartalom 225 Szerzőség 229 A külső bizonyság 229 A belső bizonyság 235 Stilisztikai egység és a jánosi közösség 245 Keletkezési hely 252 A földrajzi keletkezési hely 252 A teológiai keletkezési hely 253 János vallási világa 253 János és a szinoptikusok 255 Keletkezési idő 262 A címzettek 265 Az evangélium célja 266 Az evangélium szövege 270 János evangéliuma és a kánon 271 János evangéliuma és a legújabb kutatások 272 János evangéliumának jelentősége AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI 282 Tartalom 282 Szerzőség 287 A hagyomány mellett szóló érvek 287

5 A hagyományt ért vádak 289 Összegzés 293 Keletkezési idő 294 A második századi időpont 294 A 80 és 95 közötti időpont 295 A 70 előtti időpont 296 A könyv műfaja, címzettjei és célja 298 Műfaj 298 A könyv címzettjei és céljai 299 Kísérlet a különböző irányzatok összebékítésére 300 Evangélizáció és apologetika 301 Teológiai polémia 303 Tanítás és tájékoztatás 303 Források 304 Az fejezetek 305 A fejezetek 306 A szöveg 307 Az Apostolok cselekedetei az újabb kutatások fényében 308 A kutatás áttekintése 308 A legújabb eredmények 310 Történetiség 310 Irodalmi megközelítések 311 Teológiai témák 312 Az Apostolok cselekedetei jelentősége 315 Történeti jelentőség 315 Az ókori történetírás 315 Az Apostolok cselekedetei és más források 316 Az Apostolok cselekedeteiben található beszédek 318 Teológiai és hitéleti kérdések AZ ÚJSZÖVETSÉGI LEVELEK 329 Az újszövetségi levelek és a görög-római világ 330 Az amanuensziszek 332 Pál leveleinek gyűjteménye 333 Az utólagos összegyűjtésről szóló elméletek 333 A korpusz fokozatos növekedésének elmélete 334 Pszeudonimitás és pszeudepigráfia 334 Biblián kívüli bizonyságok 335 Bevezető gondolatok 335 Zsidó példák 338

6 Biblián kívüli keresztyén példák 339 Az egyházatyák 339 Az újszövetségi iratok belső bizonyságai 341 Néhány mai elmélet PÁL, AZ APOSTOL ÉS TEOLÓGUS 351 Pál háttere 351 A ciliciai Tarzuszban születtem (ApCsel 22,3) 351 Ebben a városban növekedtem fel (ApCsel 22,3) 352 Gamáliél lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint, és rajongtam Istenért (ApCsel 22,3) 354 Amint közeledtem Damaszkuszhoz (ApCsel 22,6) 355 Pál missziói életútja és életének kronológiája 357 A források 357 Pál missziói életútjának áttekintése 358 Pál megtérésétől az első missziói útig 358 Pál első missziói útjától az apostol haláláig 361 Pál missziói életútjának kronológiája 363 Pál tekintélye és az eszméire gyakorolt hatások 366 Pál tekintélye 366 Pál tanításának forrásai 367 Kinyilatkoztatás vagy hagyomány? 367 Őskeresztyén hagyományok 368 A földi Jézus 369 Az Ószövetség 370 A görög világ 370 A judaizmus 371 Pál és a judaizmus 371 Az új megközelítés ( new perspective ) 372 Az új megközelítés bírálata PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ 388 Tartalom 388 Szerzőség 390 A levél keletkezési helye és ideje 390 A levél címzettjei 391 A levél egysége, szövegtörténete és szövege 395 A levél jellemzői és műfaja 398 A levél célja 400 A római levél és a legújabb kutatások 404

7 A levél témája és jelentősége PÁL ELSŐ ÉS MÁSODIK LEVELE A KORINTHUSIAKHOZ 411 Tartalom 411 1Korinthus 411 2Korinthus 413 Szerzőség 415 A levél címzettjei 415 A levelek megírásának oka 416 Történeti rekonstrukció 416 Korinthus társadalmi helyzete 421 A korinthusi levelek belső egységessége 425 A 2Kor A 2Korinthusban található egyéb állítólagos betoldások 431 Az 1Korinthus belső egységessége 438 Kikkel vitázik Pál a korinthusi levelekben? 439 A levelek keletkezésének időpontja 442 A szöveg 443 A korinthusi levelek és a kánon 443 A korinthusi levelek és a legújabb kutatások 444 A korinthusi levelek jelentősége PÁL LEVELE A GALATÁKHOZ 450 Tartalom 450 Szerzőség 451 A levél címzettjei 451 A levél keletkezési ideje 455 A levél megírásának oka 458 A szöveg 462 A galata levél és a kánon 462 A galata levél és a legújabb kutatások 462 A galata levél jelentősége PÁL LEVELE AZ EFEZUSIAKHOZ 472 Tartalom 472 Szerzőség 473 A levél keletkezési helye 480 A levél keletkezési ideje 480 A levél címzettjei 480 A levél célja 483

8 A szöveg 484 Az efezusi levél és a kánon 484 Az efezusi levél és a legújabb kutatások 484 Az efezusi levél jelentősége PÁL LEVELE A FILIPPIEKHEZ 491 Tartalom 491 Szerzőség 492 A levél keletkezési helye 495 A levél keletkezési ideje 499 A levél megírásának oka 499 A szöveg 500 A filippi levél és a kánon 501 A filippi levél és a legújabb kutatások 501 A levél egysége 501 Pál ellenfelei 503 A filippi levél jelentősége PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 508 Tartalom 508 Szerzőség 508 Nyelvezet és stílus 509 Teológia 510 A Kolosséi levél és az Efezusi levél viszonya 512 A levél keletkezési helye 513 A levél keletkezési ideje 514 A levél megírásának oka 514 A szöveg 517 A kolosséi levél és a kánon 518 A kolosséi levél és a legújabb kutatások 518 A kolosséi levél jelentősége PÁL ELSŐ ÉS MÁSODIK LEVELE A THESSZALONIKAIAKHOZ 523 Tartalom 523 A Thesszalonikaiakhoz írt első levél 524 A Thesszalonikaiakhoz írt második levél 525 Szerzőség 525 A levelek társszerzőségének kérdése 526 Az 1Thesszalonika szövegében szereplő betoldások 526 A 2Thesszalonika páli szerzősége 527

9 A levelek háttere, sorrendje és keletkezési ideje 533 Pál ellenfelei és a levél célja 535 A thesszalonikai levelek a legújabb kutatások fényében 537 A thesszalonikai levelek jelentősége A PÁSZTORI LEVELEK 545 A Pásztori levelek és a többi páli levél kapcsolata 545 Szókészlet és mondatszerkesztés 546 Retorikai stílus 549 Történeti kérdések 551 A tévtanítók 554 Az egyházszervezet 554 Teológia 555 A Pásztori levelek és a legújabb kutatások 558 Pál első levele Timóteushoz 561 Tartalom 561 A levél keletkezési helye 561 A levél keletkezési ideje 562 Címzettek 563 A szöveg 563 A Timóteushoz írt első levél és a kánon 564 A Timóteushoz írt első levél jelentősége 564 Pál második levele Timóteushoz 567 Tartalom 567 A levél keletkezési helye 568 A levél keletkezési ideje 568 Címzettek 569 A szöveg 569 A Timóteushoz írt második levél és a kánon 569 A Timóteushoz írt második levél jelentősége 570 Pál levele Tituszhoz 571 Tartalom 571 A levél keletkezési helye 572 A levél keletkezési ideje 572 Címzettek 573 A Tituszhoz írt levél és a kánon 573 A Tituszhoz írt levél jelentősége PÁL LEVELE FILEMONHOZ 578

10 Tartalom 578 Szerzőség 579 A levél keletkezésének körülményei 579 A levél keletkezési helye és ideje 581 A Filemonhoz írt levél és a legújabb kutatások 582 A Filemonhoz írt levél jelentősége A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 586 Tartalom 586 Szerzőség 590 A levél keletkezési helye 594 A levél keletkezési ideje 594 A levél címzettjei 597 A levél megírásának célja 598 A szöveg 601 A zsidókhoz írt levél és a kánon 601 A zsidókhoz írt levél és a legújabb kutatások 602 A zsidókhoz írt levél jelentősége JAKAB LEVELE 608 Tartalom 608 Szerzőség 610 Keletkezési hely 615 Keletkezési idő 615 Címzettek és rendeltetési hely 616 Műfaj 617 Jakab levele és a kánon 619 Jakab levele és a legújabb kutatások 620 Jakab levelének jelentősége PÉTER ELSŐ LEVELE 624 Tartalom 624 A levél megírásának oka 626 A levél forrásai és keletkezési körülményei 627 Szerzőség 629 A levél keletkezési helye 633 A levél keletkezési ideje 634 A levél címzettjei és rendeltetési helye 634 Péter első levele és a legújabb kutatások 635

11 Péter első levelének jelentősége PÉTER MÁSODIK LEVELE 641 Tartalom 641 Irodalmi jelleg 642 A levél megírásának oka 644 Szerzőség 646 A levél keletkezési ideje és helye 650 A levél rendeltetési helye és címzettjei 650 Péter második levele és a legújabb kutatások 651 Péter második levelének jelentősége JÁNOS ELSŐ, MÁSODIK ÉS HARMADIK LEVELE 655 A levelek tartalma és felépítése 655 János első levele 655 János második és harmadik levele 656 Szerzőség 656 A levelek keletkezési helye 661 A levelek keletkezési ideje 662 A levelek címzettjei 663 A levelek célja 663 A szöveg 667 A jánosi levelek és a kánon 668 János levelei és a legújabb kutatások 669 A jánosi levelek jelentősége JÚDÁS LEVELE 673 Tartalom 673 A levél megírásának oka 674 Szerzőség 675 A levél keletkezési ideje, keletkezési és rendeltetési helye, címzettjei 677 Júdás levele és a legújabb kutatások 678 Júdás levelének jelentősége JELENÉSEK KÖNYVE 681 Tartalom 681 Szerzőség 684 A korai keresztyén hagyomány 684

12 Mai vélemények 686 A könyvben található bizonyságok 686 Az apostoli szerzőség ellen szóló érvek 686 Következtetés 689 Keletkezési hely 691 Keletkezési idő 691 A korai keresztyén hagyomány 691 Mai vélemények 692 Következtetés 695 A címzettek 695 A mű és műfaja 696 A mű forrásai és a létrejöttével kapcsolatos elméletek 696 Műfaj 697 A szöveg 700 A Jelenések könyve és a kánon 701 A Jelenések könyve és a legújabb kutatások 702 A Jelenések könyvének jelentősége 703 Értelmezési módszerek 703 A Jelenések könyvének jelentősége AZ ÚJSZÖVETSÉGI KÁNON 710 Bevezetés 710 Az ószövetségi kánon jelentősége 711 Az újszövetségi kánon kialakulása 715 Az újszövetségi kánon jelentősége 721 A SZENTÍRÁSI HELYEK JEGYZÉKE 727 NÉVMUTATÓ 749 TÁRGYMUTATÓ 759

13 AZ ÚJSZÖVETSÉGI TUDOMÁNYRÓL A z Újszövetséget keletkezése óta olvassák és tanulmányozzák. Már a 27 kanonikus újszövetségi könyv megírása előtt voltak, akik a már kész iratok értelmezését is nehéz feladatnak tartották (vö. a 2Pt 3,15-16 megjegyzését Pál leveleiről). Két évezred távlatából nézve a nyelvi, kulturális és történelmi változások nem tették helyzetünket könnyebbé. Az évszázadok során megjelent hatalmas mennyiségű, az Újszövetség iratait magyarázó, olykor félremagyarázó kommentár és tanulmány egyszerre könnyíti és nehezíti a feladatunkat. Könnyíti, mert nagy számban vannak jó és továbbgondolásra késztető kézikönyvek. Viszont nehezíti is, mert már az anyag terjedelme is rémisztő a kezdők számára, akik azt tanulmányozni szeretnék. Arról nem is beszélve, hogy mennyire vegyes és egymásnak sokszor ellentmondó magyarázatok születtek. Ebben a fejezetben megkíséreljük legalább részben áttekinteni az Újszövetségkutatás legjelentősebb alakjait, irányzatait, kérdéseit és megközelítéseit. Aki az Újszövetséget kezdi tanulmányozni, új megközelítések egész sorával (pl. szövegkritika, történeti kritika, hermeneutika), az új módszerek terminológiájával (pl. formakritika, redakciókritika, beszédelemzés, posztmodern megközelítések) és a jelentősebb kutatókkal (pl. F. C. Baur, J. B. Lightfoot, E. P. Sanders) kell egyszerre megismerkednie. A vizuális beállítottságú diákok azonnal észreveszik, hogy vizsgálódásunk tárgya nem az apostoloktól átvett újszövetségi tekercsek, hanem könyvbe kötött, nyomtatott, minden bizonnyal fordított iratok. Ráadásul a szöveget hívők és nem hívők egyaránt tanulmányozzák és magyarázzák idestova két évezrede. Célunk tehát az, hogy a jelen bevezető fejezet a könyv további részét és az Újszövetséggel foglalkozó sok más könyvet is érthetőbbé tegye. 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben

Internet-Biblia-Szeminárium

Internet-Biblia-Szeminárium Internet-Biblia-Szeminárium 50. tanfolyam: Bibliaismeret 50. blokk, 50. lecke Version 1.0 2006/04/04 Bibelschule Beatenberg Szerz ő: Heinrich Kuhn Bibliaismeret - Bibliaismeret - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

I. RÉSZ: AZ ÚJSZÖVETSÉG VILÁGA

I. RÉSZ: AZ ÚJSZÖVETSÉG VILÁGA TARTALOM ELÕSZÓ 9 I. RÉSZ: AZ ÚJSZÖVETSÉG VILÁGA 11 1. A POLITIKAI ÉLET 13 A római birodalom 13 A provinciák kormányzása 25 A hellenisztikus királyságok 27 A zsidó állam 32 2. A TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

Tartalom. Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke 7 Elıszó 9 Elıszó a magyar kiadáshoz 11

Tartalom. Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke 7 Elıszó 9 Elıszó a magyar kiadáshoz 11 Tartalom Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke 7 Elıszó 9 Elıszó a magyar kiadáshoz 11 Pál elsı levele a thesszalonikaiakhoz Bevezetés 15 Vázlat 19 Magyarázat 20 Bibliográfia 50 Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

VEÖREÖS IMRE AZ ÚJSZÖVETSÉG SZÍNGAZDAGSÁGA

VEÖREÖS IMRE AZ ÚJSZÖVETSÉG SZÍNGAZDAGSÁGA VEÖREÖS IMRE AZ ÚJSZÖVETSÉG SZÍNGAZDAGSÁGA VEÖREÖS IMRE AZ ÚJSZÖVETSÉG SZÍNGAZDAGSÁGA BUDAPEST 1996 A fedélterv Urai Erika munkája Dr. h. c. Veöreös Imre Kiadja az Evangélikus Sajtóosztály Felelős kiadó:

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó KÓD 1 TANEGYSÉG OKTATÓ KREDI T A FELVÉTEL FELTÉTELE 2 SZÁMONKÉRÉS MEGJEGYZÉS TKÓ1 Genezis Dr. Reisinger János _ TKÓ2 Az Ószövetség világa Nagy Viktória Izrael története TKÓ3 Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel)

Részletesebben

ISTEN Miért mond nemzetségtáblázata ellent egymásnak? Máté és Lukács evangéliumában is megtalálható. A kettő nem 102 95

ISTEN Miért mond nemzetségtáblázata ellent egymásnak? Máté és Lukács evangéliumában is megtalálható. A kettő nem 102 95 Nem BIBLIA olyan különleges könyv TARTALOMJEGYZÉK Miért Mit Krisztus jelent változott-e tartják hiheti halála Q? egyesek el meg után valaki az Márk írták? Újszövetség, a Jézus evangéliumát a Biblia? életéről

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

János 3: Hungarian Károli ( public domain)

János 3: Hungarian Károli ( public domain) Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

M E G I S M E R É S E

M E G I S M E R É S E AZ ÚJSZÖVETSÉG M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV i.e. 6/5 Jézus születése 26 Jézus szolgálatának kezdete 30 Jézus halála és feltámadása 42-44 a Jeruzsálemi keresztényüldözés 46-48 Pál első missziós

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21 KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7 I. RÉSZ PROLEGOMENA / 11 1. Alapfogalmak és meghatározások 13 2. Néhány elıfeltétel 16 3. A tekintély kérdése 21 II. RÉSZ AZ ÉLİ, IGAZ ISTEN / 27 4. Isten megismerése 29 5. Isten

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

Tartalom. Előszó Bevezetés

Tartalom. Előszó Bevezetés Tartalom Oldal v vii Könyv Előszó Bevezetés Rövidítés 1 54 87 142 180 232 257 280 295 303 311 317 323 328 331 338 343 346 348 368 374 382 387 394 395 396 398 Máté evangéliuma Márk evangéliuma Lukács evangéliuma

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: A keresztyén élet Az imádkozás Olvasd

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei 2000 éves probléma az Egyháznak az Ószövetség bizonyságtételéhez fűződő kapcsolata, Marciontól kezdve a mai napig vissza-visszatérő jelleggel vetődik fel

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

6. évfolyam. Isten-én témakör

6. évfolyam. Isten-én témakör 6. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör Világvallások,

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teolőgia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

2014. október, november, december

2014. október, november, december Írta: Clinton Wahlen 2014. október, november, december Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2014 Copyright Clinton Wahlen, 2014 Felelős kiadó: Ócsai Tamás A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 A Biblia első teljes magyar fordítása, a Vizsolyi Biblia: A kezdetek: Mózes első könyvének első lapja, a címlap, János evangéliumának első lapja Boldogító

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI Sz a b ó X a v ér Salamon zsoltárai B e v e z e t é s - f o r d ít á s - je g y z e t e k A Sapientia Szerzetesi Hittudományi

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Budapest, 2014 TARTALOM ELŐSZÓ...9 1. BEVEZETÉS...15 1.1. A vizsgálat tárgya...17 1.2. Célkitűzések és kutatási kérdések...18 1.3. A vizsgált nyelvek, műfaj

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

IGAZSÁG ÉS ÉLET Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján MÁRCIUS 15.

IGAZSÁG ÉS ÉLET Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján MÁRCIUS 15. IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2012. MÁRCIUS 15. CSÜTÖRTÖK MOLDVÁN EDIT Kérdés a feltámadásról 22,23 Azon a napon szadduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS 1. MIRŐL SZÓL A TÖRTÉNET? A Biblia Isten szövetségéről szól, amit olyan emberekkel kötött, akiket arra hívott el, hogy megismerjék, szolgálják Őt és beszéljenek Róla az embereknek.

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.)

alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.) agape: ôskeresztény szeretet lakoma, az utolsó vacsora mintájára. alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.) angyalok: Isten udvartartásának

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Dr. Doedens Jacob szakmai önéletrajza

Dr. Doedens Jacob szakmai önéletrajza Dr. Doedens Jacob szakmai önéletrajza Személyi adatok név állampolgárság internet: Dr. Jacob J. T. Doedens holland magyar (2012. november 21.) hu.linkedin.com/pub/jaap-doedens/1a/877/73b/ Képzés és tanulmányok

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A TANÍTVÁNYSÁG KÉRDÉSEI (Bevezető alkalom)

A TANÍTVÁNYSÁG KÉRDÉSEI (Bevezető alkalom) A TANÍTVÁNYSÁG KÉRDÉSEI (Bevezető alkalom) Ez az anyag A tanítványság kérdései sorozat első hete előtt használható fel, ha úgy döntünk. Két módon segíti a csoportot ez az alkalom: 1. Segít megérteni a

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

1. A Biblia, mint könyv Hogyan jött létre és maradt fenn? 1. A "Biblia" szó 2. Szöveghordozók

1. A Biblia, mint könyv Hogyan jött létre és maradt fenn? 1. A Biblia szó 2. Szöveghordozók A Biblia Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban

Részletesebben

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Az esszék írói M. FetHullah Gülen iszlámtudós, kiemelkedő egyéniség a vallásközti párbeszéd és az oktatás fejlesztésének területein. Dr Ibrahim Canan

Részletesebben

A Róma levél 7. fejezetének magyarázata

A Róma levél 7. fejezetének magyarázata A Róma levél 7. fejezetének magyarázata Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. (Róma levél 7:19) Széles körben elterjedt az a nézet, hogy Pál a Róma

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe NYME BDPK TTI Történelemtudományi Intézeti Tanszék Agócs Nándor Forrástípusok A forrás (kútfő) a történelmi megismerés

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

források otthonra Szentírások...2 Általános konferencia...2 Folyóiratok...3 Evangéliumi művészet...3 Könyvek, kézikönyvek, füzetek...

források otthonra Szentírások...2 Általános konferencia...2 Folyóiratok...3 Evangéliumi művészet...3 Könyvek, kézikönyvek, füzetek... Evangéliumi források otthonra Szentírások...2 Általános konferencia...2 Folyóiratok...3 Evangéliumi művészet...3 Könyvek, kézikönyvek, füzetek...4 Családtörténet...6 Misszionáriusi munka...6 Szentírás-tanulmányozási

Részletesebben

MEGIGAZÍTÁS ÉS MEGSZENTELÉS

MEGIGAZÍTÁS ÉS MEGSZENTELÉS MBS105 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK MEGIGAZÍTÁS ÉS MEGSZENTELÉS Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. MEGIGAZÍTÁS A. A megigazítás jelentése

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

4. Teológia vagy teológiák

4. Teológia vagy teológiák Mi az Újszövetség teológiája? 1. Bevezetés A bibliai teológia mint önálló diszciplína általában Gabler 1787-ben publikált tanulmányára vezethető vissza. A keresztyénség legkorábbi századaitól fogva természetesen

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA MBS149 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. AZ IMA ALKOTÓELEMEI A. Imádat

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

AZ ÜDVÖSSÉG TÍZ SZEMPONTJA

AZ ÜDVÖSSÉG TÍZ SZEMPONTJA MBS103 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ ÜDVÖSSÉG TÍZ SZEMPONTJA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. ÚJJÁTEREMTÉS B. A szó használata

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Felfedezőút a Bibliában

Felfedezőút a Bibliában Felfedezőút a Bibliában NOVEMBER Philip Yancey & Tim Stafford szövegének fordítása. Saját használatra NOVEMBER 6-7 Róma 7 - A törvény határai: A törvény jó célt szolgál egy bizonyos pontig 7,18 Mert tudom,

Részletesebben

John F. MacArthur, Jr. KARIZMATIKUS. KAosz. Ford Horta: Gerzsenyi Laszl6. GTY.org. BAPTIST A KIA DO Budapest

John F. MacArthur, Jr. KARIZMATIKUS. KAosz. Ford Horta: Gerzsenyi Laszl6. GTY.org. BAPTIST A KIA DO Budapest John F. MacArthur, Jr. KARIZMATIKUS KAosz Ford Horta: Gerzsenyi Laszl6 BAPTIST A KIA DO Budapest A kiinyv eredeti efme: CHARISMATIC CHAOS COPYRIGHT 1992 by John E. MacArthur, Jr. Translated and produced

Részletesebben

ISTEN KEGYELME Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

ISTEN KEGYELME Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS098 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK ISTEN KEGYELME Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. HÉBER ÉS GÖRÖG SZAVAK A. Chen B. Chesed C. Charis

Részletesebben

Újszövetségi bevezetés

Újszövetségi bevezetés Újszövetségi bevezetés I. Mint irodalmi alkotás Könyv és levélgyűjtemény 6 könyv és 21 levél = 27 Műfaj szerinti beosztásban 1. Történeti könyvek 4 evangélium + 1 ApCsel 2. Levelek tanítói könyvek Pál

Részletesebben

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4.

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4. HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET 1088 Budapest, Reviczky u. 4. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. Előzmények HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ALAPÍTÁS ALAPÍTÓK ALAPÍTÓK

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 5. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI HITÉLETI KÉPZÉST

Részletesebben

ÚJJÁ LETT MINDEN. Énekek: 689, 613, 625

ÚJJÁ LETT MINDEN. Énekek: 689, 613, 625 Pasarét, 2015. április 19. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ÚJJÁ LETT MINDEN Énekek: 689, 613, 625 Alapige: Galata 1,11-16 Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium,

Részletesebben

Tanmenet. Hittan- és bibliaórák tervezéséhez P é c e l N y í r f a u. 1. w w w. v i s z. o r g. Általános iskola 1 8.

Tanmenet. Hittan- és bibliaórák tervezéséhez P é c e l N y í r f a u. 1. w w w. v i s z. o r g. Általános iskola 1 8. Tanmenet Hittan- és bibliaórák tervezéséhez Általános iskola 1 8. osztály 2012 2 1 1 9 P é c e l N y í r f a u. 1. w w w. v i s z. o r g Tanmenet Hittan- és bibliaórák tervezéséhez Általános iskolák 1

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben