M E G I S M E R É S E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G I S M E R É S E"

Átírás

1 AZ ÚJSZÖVETSÉG M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV i.e. 6/5 Jézus születése 26 Jézus szolgálatának kezdete 30 Jézus halála és feltámadása a Jeruzsálemi keresztényüldözés Pál első missziós útja Pál második missziós útja Pál harmadik missziós útja Pál halála 70 Jeruzsálem lerombolása János száműzetése Patmosz szigetén A dátumok becsültek, így csak tájékoztató jellegűek

2 AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGISMERÉSE JEGYZETEK AZ 1. HÉTHEZ I. A BIBLIAI SZÖVEG összefoglalása saját szavaimmal: kulcsmondatok: II. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS rémáim (azok az igeversek, melyek most, személyesen nekem szólnak): új felismeréseim: KÉRDÉSEIM III. SZEMÉLYES ALKALMAZÁS a felismert igazságokat a következő területeken tudom megélni: döntéseim: a mai naptól...

3 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV 1. HÉT: JÉZUS KRISZTUS KORAI ÉVEI Az első héten a négy evangéliumot kezdjük el végigolvasni. Jézus életét az evangéliumokat összefésülve, időrendi sorrendben követjük végig. Ezen a héten arról olvasunk, hogy az örök Ige, Jézus Krisztus testté lett. A világ Teremtője úgy döntött, emberré lesz, hogy megváltsa az embereket. Megismerjük családját, születésének körülményeit, a próféciák beteljesedését, gyermekkorát, és előfutárát, Keresztelő Jánost. Eljutunk Jézus és Keresztelő János szolgálatának kezdetéig. Máté Márk Lukács János JÉZUS BEMUTATÁSA Lukács: az evangélium megírásának célja 1:1-4 János előszava: Jézus Krisztus a megtestesült örök Ige 1:1-18 Jézus családfája József és Mária ágáról 1:1-17 3:23b-38 KERESZTELŐ JÁNOS KORAI ÉVEI János születésének ígérete 1:5-25 Jézus születésének ígérete 1:26-38 Mária meglátogatja Erzsébetet 1:39-45 Mária öröméneke 1:46-56 János születése 1:57-66 Zakariás prófétai éneke 1:67-79 János növekedése és korai élete 1:80 JÉZUS KRISZTUS KORAI ÉVEI Jézus születésének kijelentése József számára 1:18-25 Jézus születése 2:1-7 Angyalok dicsérete és a pásztorok bizonysága 2:8-20 Jézus körülmetélése 2:21 Jézus bemutatása a templomban 2:22-38 A bölcsek látogatása 2:1-12 Menekülés Egyiptomba 2:13-18 Visszatérés Názáretbe 2: :39 Jézus növekedése és korai élete 2:40 Jézus első Pászka ünnepe Jeruzsálemben 2:41-50 Jézus felnőtté válása 2:51-52 Összesen: kb. 5 fejezet

4 AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGISMERÉSE JEGYZETEK A 2. HÉTHEZ I. A BIBLIAI SZÖVEG összefoglalása saját szavaimmal: kulcsmondatok: II. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS rémáim (azok az igeversek, melyek most, személyesen nekem szólnak): új felismeréseim: KÉRDÉSEIM III. SZEMÉLYES ALKALMAZÁS a felismert igazságokat a következő területeken tudom megélni: döntéseim: a mai naptól...

5 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV 2. HÉT: JÉZUS NYILVÁNOS SZOLGÁLATÁNAK KEZDETE Ezen a héten arról olvasunk, ahogy Keresztelő János szolgálata felkészíti az emberek szívét a Messiás eljövetelére, bemeríti és Messiásként azonosítja Jézust, valamint Jézus elkezdi nyilvános szolgálatát. Olvasunk Jézus első követőiről, első csodáiról és az emberek első reakcióiról Jézussal kapcsolatban. Máté Márk Lukács János KERESZTELŐ JÁNOS NYILVÁNOS SZOLGÁLATA A szolgálat elkezdése 1:1 3:1-2 János személye, tanítása és keresztsége 3:1-6 1:2-6 3:3-6 János tanításai az emberek felé 3:7-10 3:7-14 János a Krisztusról beszél 3: :7-8 3:15-18 KERESZTELŐ JÁNOS SZOLGÁLATÁNAK VÉGE ÉS JÉZUS NYILVÁNOS SZOLGÁLATÁNAK KEZDETE János bemeríti Jézust 3: :9-11 3:21-23a Jézus megkísértése 4:1-11 1: :1-13 János bizonysága önmagáról 1:19-28 János bizonysága Jézusról 1:29-34 Jézus első követői 1:35-51 Jézus első csodája 2:1-11 Jézus első kapernaumi tartózkodása 2:12 A templom első megtisztítása 2:13-22 Az első reakciók Jézus csodáira 2:23-25 Nikodémus beszélgetése Jézussal 3:1-21 Jézus túlnő Jánoson 3:22-36 Jézus elhagyja Júdeát 4:12 1:14a 3:19-20; 4:14a 4:1-4 Beszélgetés a samáriai asszonnyal 4:5-26 Tanítás a szellemi aratásról 4:27-38 Sikári evangélizáció 4:39-42 Megérkezés Galileába 4:43-45 Összesen: kb. 6 fejezet

6 AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGISMERÉSE JEGYZETEK A 3. HÉTHEZ I. A BIBLIAI SZÖVEG összefoglalása saját szavaimmal: kulcsmondatok: II. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS rémáim (azok az igeversek, melyek most, személyesen nekem szólnak): új felismeréseim: KÉRDÉSEIM III. SZEMÉLYES ALKALMAZÁS a felismert igazságokat a következő területeken tudom megélni: döntéseim: a mai naptól...

7 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV 3. HÉT: JÉZUS GALILEAI SZOLGÁLATA I. Jézus, miután Galileába ér, elkezdi hirdetni, hogy eljött Isten Királysága. Mivel szülővárosa nem fogadja be, székhelyét álhelyezi Kapernaumba, és elkezd a Királyság erejével szolgálni egész Galileában. Megkezdi tanítványainak kiképzését, és kiválasztja a 12 apostolt. Lefekteti Isten Királyságának az alapjait, és először kerül összetűzésbe a vallási vezetőkkel. Máté Márk Lukács János JÉZUS GALILEAI SZOLGÁLATA Ellenállás a szülővárosában A galileai szolgálat természete 4:17 1:14b-15 4:14b-15 A kapernaumi fiú meggyógyítása Kánából 4:46-54 Názáreti szolgálat és elutasítás 4:16-31a Átköltözés Kapernaumba 4:13-16 Tanítványok elhívása és a galileai szolgálat Négy tanítvány elhívása 4: : :1-11 Tanítás a kapernaumi zsinagógában 1: :31b-37 Péter anyósának és sokaknak meggyógyítása 8: : :38-41 Galilea körbejárása 4: : :42-44 A leprás meggyógyítása 8:2-4 1: :12-16 A béna meggyógyítása 9:1-8 2:1-12 5:17-26 Máté elhívása 9:9 2: :27-28 Vendégség Máténál 9: : :29-32 Kérdés a böjtről 9: : :33-39 Viták a szombattal kapcsolatban A mozgásképtelen meggyógyítása 5:1-9 Jézust megpróbálják megölni 5:10-18 Beszéd a Fiú és az Atya egyenlőségéről 5:19-47 Vita a szombatnapi kalásztépés miatt 12:1-8 2: :1-5 A sorvadt kezű meggyógyítása szombaton 12:9-14 3:1-6 6:6-11 Visszahúzódás a galileai tengerre 12: :7-12 A 12 kiválasztása és a Hegyibeszéd A 12 apostol kiválasztása 3: :12-16 A Hegyibeszéd kezdete 5:1-2 6:17-19 Boldog- és jajmondások 5:3-12 6:20-26 Felelősség Isten Királyságában 5:13-16 A Törvény és az igazság 5:17-20 A Törvény helyes értelmezése 5: :27-30, Képmutató cselekedetek elkerülése 6:1-18 Kiigazító tanítások 6:19-7:6 6:37-42 Alkalmazás és befejezés 7:7-27 6:31, A tömeg reakciója 7:28-29; 8:1 Összesen: kb. 11 fejezet

8 AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGISMERÉSE JEGYZETEK A 4. HÉTHEZ I. A BIBLIAI SZÖVEG összefoglalása saját szavaimmal: kulcsmondatok: II. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS rémáim (azok az igeversek, melyek most, személyesen nekem szólnak): új felismeréseim: KÉRDÉSEIM III. SZEMÉLYES ALKALMAZÁS a felismert igazságokat a következő területeken tudom megélni: döntéseim: a mai naptól...

9 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV 4. HÉT: JÉZUS GALILEAI SZOLGÁLATA II. Jézus hírneve tovább növekszik, és ettől a ponttól kezdve folyamatosan tömegek követik, a vallási vezetők pedig ellenségnek tekintik. Példázatokban kezd beszélni a tömegek előtt, és csak azoknak magyarázza meg Isten Királyságának titkait, akik közel jönnek hozzá. A galileai szolgálat azzal zárul, hogy kiküldi szolgálni a 12 apostolt. Máté Márk Lukács János JÉZUS GALILEAI SZOLGÁLATA (folytatás) Növekedő hírnév és megtérésre hívás A római százados hite és szolgájának meggyógyítása 8:5-13 7:1-10 Az özvegy fiának feltámasztása 7:11-17 Keresztelő János kapcsolata Isten Királyságával 11:2-19 7:18-35 Korazin és Bétsaida feddése 11:20-30 Jézus lábát megkeni egy bűnös asszony 7:36-50 A zsidó vezetők első nyilvános elutasítása Körút a tanítványaival 8:1-3 A zsidó vezetők istenkáromlással vádolják 12: :20-30 A jel kérésének visszautasítása 12:38-45 Az új szellemi család bemutatása 12: : :19-21 Példázatok Isten Királyságának titkairól A TÖMEGNEK A TENGERNÉL Készülődés a példázatokhoz 13:1-3a 4:1-2 8:4 A magvető példázata 13:3b-23 4:3-25 8:5-18 Példázat a mag növekedéséről 4:26-29 Példázat a konkolyról 13:24-30 A mustármag példázata 13: :30-32 Példázat a kovászról 13: :33-34 TANÍTVÁNYOKNAK A HÁZBAN A konkolyról szóló példázat magyarázata 13:36-43 Az elrejtett kincs példázata 13:44 Az értékes gyöngy példázata 13:45-46 Példázat a tengerbe vetett hálóról 13:47-50 Példázat a gazdáról 13:51-53 További ellenállás Átkelés a tengeren és a vihar lecsendesítése 8:18, : :22-25 A gadarai megszállott meggyógyítása 8: :1-20 8:26-39 A vérfolyásos asszony és Jairus lányának meggyógyítása 9: : :40-56 További gyógyítások és vádlás 9:27-34 Utolsó látogatása a hitetlen Názáretbe 13: :1-6a A galileai szolgálat befejezése Kevés a munkás 9: :6b A 12 kiküldése 10:1-11:1 6:7-13 9:1-6 Heródes kérdése Jézusról 14:1-2 6: :7-9 Keresztelő János bebörtönzése és lefejezése 14:3-12 6:17-29 Összesen: kb. 10 fejezet

10 AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGISMERÉSE JEGYZETEK AZ 5. HÉTHEZ I. A BIBLIAI SZÖVEG összefoglalása saját szavaimmal: kulcsmondatok: II. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS rémáim (azok az igeversek, melyek most, személyesen nekem szólnak): új felismeréseim: KÉRDÉSEIM III. SZEMÉLYES ALKALMAZÁS a felismert igazságokat a következő területeken tudom megélni: döntéseim: a mai naptól...

11 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV 5. HÉT: JÉZUS GALILEA KÖRÜLI SZOLGÁLATA Miután visszatér a 12 apostol, Jézus megpróbál félrevonulni velük, hogy tovább képezhesse őket. Tanításai az elkötelezettségről és a felelősségről szólnak. Bár kerüli a tömegeket, mégis ezrek követik, de tanításainak határozottsága sokakat megbotránkoztat. Jézus először beszél messiási szerepéről, és eljövendő kereszthaláláról. Máté Márk Lukács János JÉZUS GALILEA KÖRÜLI SZOLGÁLATA Tanítás az élet kenyeréről A tanítványok visszatérése 6:30 9:10a Visszahúzódás Galileából 14: : :10b-11 6: ember megvendégelése 14: : : :4-13 Jézust királlyá akarják tenni 14: : :14-15 Jézus a vízen jár 14: : :16-21 Gyógyítások Genezáret földjén 14: :53-56 Beszéd az élet kenyeréről 6:22-59 Megbotránkozás a tanítványok között 6:60-71 Tanítás a farizeusok kovászáról Vita a tisztálkodási szertartások miatt 15:1-20 7:1-23 7:1 Szolgálat Tírusz és Szidón területén 15: :24-30 Gyógyítások a Tízváros területén 15: : ember megvendégelése 15: :1-9a Visszatérés Galileába 15:39-16:4 8:9b-12 Figyelmeztetés a farizeusok hibáira 16:5-12 8:13-21 A bétsaidai vak meggyógyítása 8:22-26 Tanítás a Messiásról Péter Krisztusként azonosítja Jézust 16: : :18-21 Jézus először szól nyíltan haláláról és feltámadásáról 16: : :22-25 Az Emberfia eljövetele 16: :38-9:1 9:26-27 Jézus megdicsőülése 17:1-8 9:2-8 9:28-36a Beszéd a feltámadásról és Illésről 17:9-13 9:9-13 9:36b Tanítás a mások iránti felelősségről A holdkóros fiú meggyógyítása 17: : :37-43a Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról 17: : :43b-45 A templomadó megfizetése 17:24-27 Versengés, hogy ki a legnagyobb 18:1-5 9: :46-48 Figyelmeztetés a megbotránkoztatásról 18:6-14 9: :49-50 Tanítás a megbocsátásról 18:15-35 Jézus felmegy Jeruzsálembe a sátras ünnepre Jézus követése 8: :57-62 Jézust kinevetik a testvérei 7:2-9 Az út Samárián keresztül 9: :10 Összesen: kb. 10 fejezet

12 AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGISMERÉSE JEGYZETEK A 6. HÉTHEZ I. A BIBLIAI SZÖVEG összefoglalása saját szavaimmal: kulcsmondatok: II. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS rémáim (azok az igeversek, melyek most, személyesen nekem szólnak): új felismeréseim: KÉRDÉSEIM III. SZEMÉLYES ALKALMAZÁS a felismert igazságokat a következő területeken tudom megélni: döntéseim: a mai naptól...

13 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV 6. HÉT: JÉZUS JÚDEAI SZOLGÁLATA Jézus felmegy Jeruzsálembe a sátras ünnepre, ahol a vallási vezetők egyre ellenségesebben támadják, mivel nem rejti el isteni hatalmát. Istent saját édesapjának nevezi, és önmagát folyamatosan Vagyok -ként nevezi meg (vö. 2Mózes 3:14). Tanítása inkább figyelmeztető jellegű. Júdeai tartózkodása alatt már 72 tanítványát küldi ki a szolgálatba. Máté Márk Lukács János JÉZUS JÚDEAI SZOLGÁLATA Jézus a sátras ünnepen Vegyes válaszok Jézus tanítására és csodáira 7:11-31 Jézust megpróbálják letartóztatni 7:32-52 Jézus megbocsát a házasságtörő asszonynak 7:53-8:11 Jézus a világ világossága 8:12-20 Jézus kapcsolata az Atyával 8:21-30 Jézus kapcsolata Ábrahámmal 8:31-59 A vakon született meggyógyítása 9:1-7 A szomszédok reakciója 9:8-12 A meggyógyított vak kihallgatása és kiközösítése 9:13-34 Jézus felfedi kilétét a meggyógyított vak előtt 9:35-38 A farizeusok szellemi vaksága 9:39-41 A jó pásztor hasonlata 10:1-18 További meghasonlás a zsidók között 10:19-21 Jézus tanítása a tanítványok felé a szolgálatról A 72 tanítvány kiküldése 10:1-16 A 72 tanítvány visszatérése 10:17-24 Az irgalmas samaritánus példázata 10:25-37 Jézus meglátogatja Máriát és Mártát 10:38-42 Tanítás az imáról 11:1-13 Második vita a zsidó vezetőkkel Jézust újra istenkáromlással vádolják 11:14-36 Jézus beszéde a zsidó vezetők ellen 11:37-54 Figyelmeztetés a képmutatással kapcsolatban 12:1-12 Figyelmeztetés a kapzsisággal és a pénzzel kapcsolatban 12:13-34 Figyelmeztetés az Emberfia eljövetelére 12:35-48 Figyelmeztetés a meghasonlással kapcsolatban 12:49-53 Figyelmeztetés az idő felismerésére 12:54-59 Figyelmeztetés a megtérésre 13:1-9 Jézus meggyógyítja a meggörnyedt asszonyt 13:10-21 Újabb kísérlet Jézus megkövezésére 10:22-39 Összesen: kb. 7 fejezet

14 AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGISMERÉSE JEGYZETEK A 7. HÉTHEZ I. A BIBLIAI SZÖVEG összefoglalása saját szavaimmal: kulcsmondatok: II. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS rémáim (azok az igeversek, melyek most, személyesen nekem szólnak): új felismeréseim: KÉRDÉSEIM III. SZEMÉLYES ALKALMAZÁS a felismert igazságokat a következő területeken tudom megélni: döntéseim: a mai naptól...

15 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV 7. HÉT: JÉZUS PÉREAI SZOLGÁLATA Jézus utolsó visszatérése előtt még elhagyja Jeruzsálemet. A tanítványságról tanít, és utolsó felkészítését végzi. Mielőtt felmegy Jeruzsálembe a pászkaünnepre, Betániában feltámasztja Lázárt, amivel aláírja halálos ítéletét a vallási vezetőség előtt. Máté Márk Lukács János JÉZUS PÉREAI SZOLGÁLATA Tanítás a tanítványságról Jézus Jeruzsálemből Péreába megy 10:40-42 Kérdés az üdvösségről 13:22-30 Jézus közelgő jeruzsálemi halála 13:31-35 Jézus egy farizeus vezető házában 14:1-24 A tanítványság ára 14:25-35 Példázatok a bűnösök megtalálásáról 15:1-32 Példázat a pénz használatáról 16:1-13 Tanítás a gazdagság veszélyéről 16:14-31 Tanítások a tanítványságról 17:1-10 Lázár betegsége és halála 11:1-16 Jézus feltámasztja Lázárt 11:17-44 A Nagytanács elhatározza, hogy megöli Jézust 11:45-54 Tanítások az utolsó úton Jeruzsálem felé A 10 leprás meggyógyítása 17:11-21 Tanítás az Emberfia eljöveteléről 17:22-37 Példázatok az imáról 18:1-14 Tanítás az elválásról 19: :1-12 A kisgyermekek példája 19: : :15-17 Isten Királysága és a gazdagság 19: : :18-30 A szőlőmunkások példázata 20:1-16 Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról 20: : :31-34 Figyelmeztetés a büszkeséggel szemben 20: :35-45 A vak Bartimeus meggyógyítása 20: : :35-43 Zákeus üdvössége 19:1-10 Példázat a felelősségről 19:11-28 Összesen: kb. 10 fejezet

16 AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGISMERÉSE JEGYZETEK A 8. HÉTHEZ I. A BIBLIAI SZÖVEG összefoglalása saját szavaimmal: kulcsmondatok: II. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS rémáim (azok az igeversek, melyek most, személyesen nekem szólnak): új felismeréseim: KÉRDÉSEIM III. SZEMÉLYES ALKALMAZÁS a felismert igazságokat a következő területeken tudom megélni: döntéseim: a mai naptól...

17 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV 8. HÉT: JÉZUS DICSŐSÉGES BEVONULÁSA JERUZSÁLEMBE Jézus felmegy Jeruzsálembe a pászkaünnepre. A nép Izrael Messiásaként ünnepli, de a vallási vezetők már azt keresik, hogyan öljék meg. Mivel nem akarják az ünnep alatt megölni, először csak szóban támadják meg. Utolsó nyilvános tanításának végén Jeruzsálemet siratja, mivel tudja hamarosan keresztre feszítik. Máté Márk Lukács János A KRISZTUS HIVATALOS BEMUTATÁSA IZRAELNEK Dicsőséges bevonulás Jeruzsálembe Megérkezés Betániába 11:55-12:1, 9-11 Dicsőséges bevonulás Jeruzsálembe 21:1-11, : : :12-19 A fügefa megátkozása 21:l8-19a 11:12-14 A templom második megtisztítása 21: : :45-48 Tanítás az Emberfiáról 12:20-50 Az elszáradt fügefa és a hit 21:19b-22 11: :37-38 Jézus hatalmának hivatalos megtámadása A zsidó vezetők megkérdőjelezik Jézus hatalmát 21: : :1-8 Jézus visszakérdezése és három példázata 21:28-22:14 12: :9-19 Kérdés az adófizetésről 22: : :20-26 Kérdés a feltámadásról 22: : :27-40 A nagy parancsolat kérdése 22: :28-34 Jézus válasza ellenségeinek Krisztus kapcsolata Dáviddal 22: : :41-44 Jézus panasza a zsidó vezetőkkel szemben 23: : :45-47 Jézus panasza Jeruzsálem ellen 23:37-39 A szegény özvegyasszony két fillére 12: :1-4 Összesen: kb. 7,5 fejezet

18 AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGISMERÉSE JEGYZETEK A 9. HÉTHEZ I. A BIBLIAI SZÖVEG összefoglalása saját szavaimmal: kulcsmondatok: II. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS rémáim (azok az igeversek, melyek most, személyesen nekem szólnak): új felismeréseim: KÉRDÉSEIM III. SZEMÉLYES ALKALMAZÁS a felismert igazságokat a következő területeken tudom megélni: döntéseim: a mai naptól...

19 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV 9. HÉT: FELKÉSZÜLÉS JÉZUS HALÁLÁRA Letartóztatásáig Jézus tanítványaival tölti az időt. Tanításai bensőségesek, személyesek, és szeretettel teljesek. Mélyen a szívéből beszél az utolsó legfontosabb kérdésekről. Próbálja felkészíteni a tanítványokat elmenetelére és a Szent Szellem eljövetelére. Utolsó közös vacsorájuk után kimennek a Gecsemáné kertbe, ahol Jézus utolsó imáit olvassuk, ahogy közbenjár a tanítványokért, és szellemben győzedelmeskedik a kereszthalál felett. Máté Márk Lukács János FELKÉSZÜLÉS KRISZTUS HALÁLÁRA Jézus Olajfák hegyi beszéde A beszéd kezdete 24:1-3 13:1-4 21:5-7 A vajúdás kezdete 24: : :8-19 A pusztító utálatosság és a nagy nyomorúság 24: : :20-24 Az Emberfia eljövetele 24: : :25-27 Az idő közelségének jelei 24: : : példázat az éberségről és a hűségről 24:42-25:30 13: :34-36 Az utolsó ítélet 25:31-46 Az árulás megszervezése A Nagytanács elhatározza, hogy elfogja és megöli Jézust 26:1-5 14:1-2 22:1-2 Mária megkeni Jézust a temetésre 26: :3-9 12:2-8 Júdás beleegyezik Jézus elárulásába 26: : :3-6 Az utolsó vacsora A pászkavacsora előkészítése 26: : :7-13 A vacsora kezdete 26:20 14:17 22:14-16 A tanítványok vitája, hogy ki a legnagyobb 22:24-30 Jézus megmossa tanítványai lábát 13:1-20 Az áruló megnevezése 26: : : :21-30 Jézus előre szól, hogy Péter meg fogja tagadni 26: : : :31-38 Az Úrvacsora (vö. 1Kor. 11:23-26) 26: : :17-20 A felsőszobától a Gecsemáné kertig Jézus válaszai a tanítványok kérdéseire 14:1-31 A szőlőtő példázata 15:1-17 A világ gyűlölete 15:18-16:4 A Szent Szellem eljövete 16:5-15 A tanítványok leendő öröme a feltámadás után 16:16-22 Az imameghallgatás ígérete 16:23-33 Jézus imája a tanítványokért 17:1-26 Jézus gyötrődése a Gecsemáné kertben 26:30, :26, : :1 Összesen: kb. 11 fejezet

20 AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGISMERÉSE JEGYZETEK A 10. HÉTHEZ I. A BIBLIAI SZÖVEG összefoglalása saját szavaimmal: kulcsmondatok: II. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS rémáim (azok az igeversek, melyek most, személyesen nekem szólnak): új felismeréseim: KÉRDÉSEIM III. SZEMÉLYES ALKALMAZÁS a felismert igazságokat a következő területeken tudom megélni: döntéseim: a mai naptól...

21 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV 10. HÉT: JÉZUS HALÁLA Miután Júdás elárulja Jézust, a zsidó vezetők letartóztatják, több ízben kihallgatják, és végül a római törvényszék előtt kereszthalálra ítélik. Nagy kegyetlenséggel keresztre feszítik, de Jézus a kereszten is folyamatosan szolgál és életet ad. Örök engesztelő áldozatként meghal az emberekért. Miután a hatóságok meggyőződnek haláláról, tanítványai leveszik a keresztről és testét sírba helyezik. Máté Márk Lukács János JÉZUS HALÁLA Jézus elfogatása Jézus elfogatása 26: : : :2-12 Jézus pere Az első zsidó kihallgatás, Annás előtt 18:13-14, A második zsidó kihallgatás, Kajafás előtt 26:57, :53, :54a, :24 Péter megtagadja Jézust 26:58, :54, :54b-62 18:15-18, A harmadik zsidó kihallgatás, a Nagytanács előtt 27:1 15:la 22:66-71 Júdás halála (vö. ApCsel. 1:18-19) 27:3-10 Az első római kihallgatás, Pilátus előtt 27:2, :lb-5 23:1-5 18:28-38 A második római kihallgatás, Heródes előtt 23:6-12 A harmadik római kihallgatás, Pilátus előtt 27: : : :39-19:16a Jézus keresztre feszítése A római katonák gúnyolódása 27: :16-19 Út a Golgátához 27: : :26-33a 19:16b-17 A keresztre feszítés első három órája 27: : :33b-43 19:18-27 A keresztre feszítés utolsó három órája 27: : :44-45a, 46 19:28-30 Jézus halálnak tanúi 27: : :45b, Jézus temetése Jézus halálának elismerése 27: : : :31-38 Jézus testét a sírba helyezik 27: :46 23: :39-42 A sír őrzése 27: :47 23:55-56 Összesen: kb. 6 fejezet

22 AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGISMERÉSE JEGYZETEK A 11. HÉTHEZ I. A BIBLIAI SZÖVEG összefoglalása saját szavaimmal: kulcsmondatok: II. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS rémáim (azok az igeversek, melyek most, személyesen nekem szólnak): új felismeréseim: KÉRDÉSEIM III. SZEMÉLYES ALKALMAZÁS a felismert igazságokat a következő területeken tudom megélni: döntéseim: a mai naptól...

23 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV 11. HÉT: JÉZUS FELTÁMADÁSA ÉS MENNYBEMENETELE Vasárnap reggel az asszonyok üresen találják a sírt. Vegyes érzelmekkel telve hírül viszik a tanítványoknak, hogy Jézus feltámadt. A tanítványok először hitetlenkednek, de Jézus 40 napon keresztül többször is megjelenik nekik, beszél Isten Királyságáról és felfedi az Írásokat előttük. Mennybemenetele előtt meghagyja a tanítványoknak, hogy maradjanak Jeruzsálemben, és várják meg a Szent Szellem kitöltetését. Máté Márk Lukács János JÉZUS FELTÁMADÁSA ÉS MENNYBEMENETELE Az üres sír Az asszonyok elmennek a sírhoz 28:1 16:1 A sírkő elhengerítése 28:2-4 Az asszonyok üresen találják a sírt 28:5-8 16:2-8 24:1-8 20:1 Péter és János üresen találja a sírt 24: :2-10 Jézus megjelenései feltámadása után Jézus megjelenik a magdalai Máriának 16: :11-18 Jézus megjelenik a többi asszonynak 28:9-10 A katonák jelentése a zsidó vezetőknek 28:11-15 Jézus megjelenik két tanítványnak Emmaus felé 16: :13-32 A két tanítvány beszámolója (vö. 1Kor. 15:5a) 24:33-35 Jézus megjelenik 10 tanítványának 16:14 24: :19-25 Jézus megjelenik 11 tanítványának (vö. 1Kor. 15:5b) 20:26-31 Jézus megjelenik tanítványainak halászás közben 21:1-25 Jézus megjelenik a 11 tanítványának Galileában (vö. 1Kor. 15:6) 28: :15-18 Jézus megjelenik testvérének, Jakabnak (vö. 1Kor. 15:7) Jézus megjelenik tanítványainak Jeruzsálemben (vö. ApCsel. 1:3-8) 24:44-49 Jézus mennybemenetele Jézus mennybemenetele (vö. ApCsel. 1:9-12) 16: :50-53 Összesen: kb. 5 fejezet

24 AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGISMERÉSE JEGYZETEK A 12. HÉTHEZ I. A BIBLIAI SZÖVEG összefoglalása saját szavaimmal: kulcsmondatok: II. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS rémáim (azok az igeversek, melyek most, személyesen nekem szólnak): új felismeréseim: KÉRDÉSEIM III. SZEMÉLYES ALKALMAZÁS a felismert igazságokat a következő területeken tudom megélni: döntéseim: a mai naptól...

25 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV 12. HÉT: AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI I. Az Apostolok Cselekedeteiben Lukács folytatja az evangéliumokat, leírja hogy mi történt Jézus feltámadása után. Összekapcsolja Jézus földi életét mai keresztény életünkkel, és hátteret ad Pál apostol leveleinek. A könyv fő témája az, hogy a Szent Szellemmel teljes Egyház hogyan győz le minden akadályt és hogyan terjed el az egész világon. Ezen a héten az Egyház születését nézzük meg, és azt, ahogyan az evangélium elterjed az egész zsidóság területén. Miután Jézus feltámadt, mennybemenetele előtt többször megjelent, és még 40 napon keresztül tanította a tanítványokat a feltámadás erejével teljes Isten Királyságáról. Mennybemenetelekor pedig meghagyta nekik, hogy várják meg a Szent Szellem kiáradását. Miután pünkösdkor kiáradt a Szent Szellem, Péter apostol első prédikációjára megtért 3000 ember, és megszületett az Egyház. Jézus feltámadásának híre elárasztotta Jeruzsálemet, és az apostolok a Szent Szellem erejével sok csodát tettek Isten jelenlévő Királyságának bizonyítékaként, ami kiváltotta a vallási vezetők ellenállását. Az apostolok az üldözés ellenére is erőteljesen szolgáltak, de a gyülekezet szétszóródott és hirdette az evangéliumot Júdea és Samária egész területén. Vázlat I. Az Egyház születése 1. Bevezetés (1:1-2) 2. Jézus feltámadása utáni szolgálata (1:3-11) 3. Várakozás a Szent Szellemre (1:12-26) 4. A Szent Szellem kiáradása (2) 5. A béna meggyógyítása, Péter és János bebörtönzése (3:1-4:31) 6. A hívők közössége (4:32-5:11) 7. A 12 apostol letartóztatása (5:12-42) 8. A hét szolgáló kiválasztása (6:1-7) 9. István letartóztatása és mártírhalála (6:8-7:60) 10. A jeruzsálemi hívők üldöztetése és szétszóródása (8:1-4) 11. Fülöp szolgálata a, Samáriában (8:5-25) b, Az etióp kincstárnok felé (8:26-40) Összesen: 8 fejezet

26 AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGISMERÉSE JEGYZETEK A 13. HÉTHEZ I. A BIBLIAI SZÖVEG összefoglalása saját szavaimmal: kulcsmondatok: II. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS rémáim (azok az igeversek, melyek most, személyesen nekem szólnak): új felismeréseim: KÉRDÉSEIM III. SZEMÉLYES ALKALMAZÁS a felismert igazságokat a következő területeken tudom megélni: döntéseim: a mai naptól...

27 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV 13. HÉT: AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI II. A 9. fejezetben megtér Saul, akit később Isten elhív a pogányok (nem-zsidók) apostolává. Ezután Péter apostol a Szent Szellem vezetésére elmegy egy pogány ember, Kornéliusz házába, és miután a Szent Szellem leszáll a hallgatóságra, megnyitja Isten Királyságát a pogányok előtt is. A zsidó-keresztények Péter bizonyságtételére elfogadják a Szent Szellem új mozdulását, és elkezdik terjeszteni az evangéliumot a pogányok között is. Megszületik az első pogány gyülekezet Antiókhiában. Miközben Barnabás és Saul az antiókhiai gyülekezetben szolgálnak az egyik közös böjt alatt a Szent Szellem elhívja őket apostoli munkára. Ciprusi és dél-galáciai missziós útjukon Sault erőteljesen használja a Szent Szellem, és ezután már Pál apostol néven válik ismertté. Több gyülekezetet is alapítanak, de miután visszatérnek az antiókhiai kiküldő gyülekezetükhöz, és elbeszélik, hogyan munkálkodott Isten a pogányok között, néhány törvényeskedő zsidó-keresztény vitába áll velük a pogányok megtérésével kapcsolatban. A vita eldöntésére mindnyájan felmennek Jeruzsálembe az apostolokhoz és a vénekhez, akik a Szent Szellem vezetésére úgy határoznak, hogy a pogány keresztények is egyenlően tagjai Isten Királyságának. Vázlat (folytatás) II. Megnyílik az út a pogányok (nem-zsidók) felé 1. Saul megtérése (9:1-31) 2. Péter szolgálata a, Liddában és Joppában (9:32-43) b, Kornéliusz háza felé (10:1-11:18) 3. Új pogány gyülekezet Antiókhiában (11:19-30) 4. Heródes üldözi az Egyházat és meghal (12) 5. Pál első missziós útja (13-14) 6. A jeruzsálemi konferencia (15:1-35) Összesen: kb. 7 fejezet

28 AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGISMERÉSE JEGYZETEK A 14. HÉTHEZ I. A BIBLIAI SZÖVEG összefoglalása saját szavaimmal: kulcsmondatok: II. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS rémáim (azok az igeversek, melyek most, személyesen nekem szólnak): új felismeréseim: KÉRDÉSEIM III. SZEMÉLYES ALKALMAZÁS a felismert igazságokat a következő területeken tudom megélni: döntéseim: a mai naptól...

29 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV 14. HÉT: AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI III. Pál apostol újabb két sikeres missziós útja után visszatér Jeruzsálembe a görög területeken összegyűjtött adományokkal. Miután találkozik a jeruzsálemi testvérekkel és apostolokkal, templomba menetelekor rátámadnak a zsidók, és a római katonák letartóztatják, hogy Isten ígérete szerint hosszas tárgyalások és bebörtönzés után Rómába vigyék. Börtönben töltött évei alatt írja meg több levelét is. Az Apostolok Cselekedetei lezáratlanul fejeződik be. Lukács célja az volt, hogy bemutassa, hogyan jutott el az evangélium Rómába, így nem tudjuk meg, hogy Pál apostol végül kiszabadul, és a későbbi eseményekről sem tájékoztat. Ez azért van, mert az apostoli korszak nem zárult le, és ma éljük az ApCsel. 29-et. Vázlat (folytatás) III. Az evangélium elterjed az egész világon 1. Pál második missziós útja (15:36-18:22) 2. Pál harmadik missziós útja (18:23-21:16) 3. Pál bebörtönzése Jeruzsálemben a, Pál letartóztatása (21:17-22:29) b, Pál kihallgatása a Nagytanács előtt (22:30-23:11) c, Pál átvitele Cézáreába (23:12-35) 4. Pál bebörtönzése Cézáreában a, Pál kihallgatása Félix előtt (24) b, Pál kihallgatása Fesztusz előtt (25:1-12) c, Pál kihallgatása Agrippa előtt (25:13-26:32) 5. Az út Róma felé (27:1-28:15) 6. Két év házifogság Rómában (28:16-31) Összesen: kb. 13 fejezet

30 AZ ÚJSZÖVETSÉG MEGISMERÉSE JEGYZETEK A 15. HÉTHEZ I. A BIBLIAI SZÖVEG összefoglalása saját szavaimmal: kulcsmondatok: II. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS rémáim (azok az igeversek, melyek most, személyesen nekem szólnak): új felismeréseim: KÉRDÉSEIM III. SZEMÉLYES ALKALMAZÁS a felismert igazságokat a következő területeken tudom megélni: döntéseim: a mai naptól...

31 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV 15. HÉT: PÁL LEVELEI A THESSZALONIKAIAKHOZ Pál apostol első fennmaradt levelét, a thesszalonikaiakhoz írt első levelet, i.sz körül írta. Második missziós útján az üldözés miatt hirtelen kellett elhagynia Thesszalonikát (ApCsel. 17:1-9), majd továbbmenve Athénból visszaküldte Timóteust, hogy bátorítsa a nemrég megtért hívőket, aki jó hírrel tért vissza Korinthusba, és Pál innen írja levelét (1Thessz. 3:1-6; ApCsel. 18:1, 5). A levél célja a bátorítás a megpróbáltatások közepén, hogy el ne csüggedjenek. Megdicséri őket hitükért, szeretetükért és kitartásukért. A 2. fejezet megmutatja Pál atyai szívét, ahogy örül és büszke szellemi gyermekeire. Ezután kitartásra, szorgos és szent életre bátorít egy elszabadult, bűnös világban. A gonoszság ereje mellett a földi élet múlandóságát mutatja az örök jövő biztonságának árnyékában, ahogy Krisztus visszajöveteléről szóló kijelentéseivel erősíti őket. Az első levél után a thesszalonikaiak kaptak egy hamis levelet (2Thessz. 2:2, 3:17), így Pál egy félévvel később újabb levelet küld, amiben megerősíti az előzőt. A második levél témája ugyanaz, mint az elsőnek, de inkább az Úr visszatérésével kapcsolatban korrigálja és bátorítja a gyülekezetet. Vázlat (1Thesszalonika) 1. Hálaadás a thesszalonikaiakért a, A hálaadás alapjai (1:1-4) b, Az alapok hitelessége (1:5-10) 2. Pál védekezése a, Pál szolgálatának védelme (2:1-16) b, Pál távollétének védelme (2:17-3:10) c, Pál imája a thesszalonikaiakért (3:11-13) 3. Bátorítás a thesszalonikaiak felé a, A személyes életükben (4:1-12) b, Krisztus eljöveteléről (4:13-5:11) c, A gyülekezeti életükben (5:12-22) 4. Befejezés és áldás (5:23-28) Vázlat (2Thesszalonika) 1. Bevezetés a, Üdvözlés (1:1-2) b, Hálaadás a gyülekezet hitéért, szeretetéért és kitartásáért (1:3-10) c, Pál imája a növekedésükért (1:11-12) 2. Tanítás a, Az Úr napjának leírása (2:1-12) b, Hálaadás kiválasztásukért és elhívásukért (2:13-15) c, Ima a szolgálatukért (2:16-17) 3. Rendelkezések a, Imára hívás (3:1-3) b, A rendetlenül élők fegyelmezése (3:4-15) c, Befejezés és áldás (3:16-18) Összesen: 8 fejezet

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM Bibliai Szabadegyetem A Biblia az európai kultúrában BIBLIAI SZABADEGYETEM és pedagógus-továbbképzés 2014. február 12. Dr. Szilvási József: Máté evangéliuma 2 Máté evangéliuma Máté evangéliumával egy négy

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK HIRDESD AZ IGÉT! Horváth Zoltán: Mennyei számtan... 1 BIBLIATANULMÁNY Durkó István: A törvény igazi értelmezése... 4 BIBLIAI TÁJAK EMBEREK C. Mack Roark: Pál és a filippiek... 8 Donald

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Hetednapi Adventista Egyház

Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Copyright 2000 by the Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists Fordította: Hegyes Horváth Csilla és Hegyes Horváth Géza Lektorálta: dr.

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán APOR VILMOS KATOLIKUS

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER:

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: ASZALÓS JÁNOS: SCHANDA BALÁZS: ANDORKA RUDOLF: CSEPELI GYÖRGY: Az emberért Az Evangélium és a Tóra a katekizmusban (Draskovits Imre fordítása) A Katolikus Egyház Katekizmusáról

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004.

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. Bábel Balázs Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Főpásztori beköszöntő...5 KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE VÉGETT...7 Hogyan boldogíthat

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

Jakab apostol levelének magyarázata

Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin János Jakab apostol levelének magyarázata Szigorúan magánhasználatra szánt kézirat 1 Rövid összefoglalás... 3 1. fejezet... 4 2. fejezet... 18 3. fejezet... 28 4. fejezet... 35 5. fejezet... 43

Részletesebben

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám

A TARTALOMBÓL. Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám A TARTALOMBÓL Kortárs igehirdetők: Boncz Zoltán: Kritika és bátorítás Igehirdetések: Isten kegyelmének működése

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ. Biblia és egészség. Én, az Úr vagyok a te gyógyítód

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ. Biblia és egészség. Én, az Úr vagyok a te gyógyítód BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ Biblia és egészség Én, az Úr vagyok a te gyógyítód BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2. Biblia és egészség Én, az Úr vagyok a te gyógyítód 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik Amit a Bibliáról tudni kell Siegfried Hermann Bevezetés az Ószövetségbe Walter Klaiber Bevezetés az Újszövetségbe Keletkezésük és könyveik Kiadja a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Kálvin János Kiadó

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben