Pasarét, április 7. Földvári Tibor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor"

Átírás

1 Pasarét, április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök, közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott! Imádkozzunk! Dicsőítünk téged mennyei Atyánk és hódolunk előtted a gyülekezet közösségében, mert mi is vallhatjuk hittel, beteljesedett az üdvösségünk Jézus Krisztusban. Magasztalunk, Urunk, hogy számunkra nagyszombat nem szomorú ünnep, hanem a halálon is győztes Úrnak drága ünnepe. Köszönjük Urunk, hogy te nem csak emlék vagy számunkra, Jézus Krisztus, hanem élő személy, akit most is Úrnak vallhatunk, most is imádhatunk. Köszönjük, hogyha akárkinek a mai napon is voltak gondjai, megvallhatunk téged Úr Jézus győztesnek a gondjaink és terheink fölött is. Arra kérünk téged, hadd láthassunk a kereszten meghalt Úrnak, de a ki feltámadtál és élsz nagyszombat istentiszteletén is. Segíts Urunk, hogy az igéd üzenete erősítsen a hitben. Adjon nekünk vigasztalást, akik gyászolunk. Köszönjük, hogy semmi és senki nem szakíthat el a te szeretetedtől, Úr Jézus. Áldunk, hogy te mindent vállaltál értünk. Kérünk, hogy a te Lelked segítsen abban, hogy mi is tudjunk mindent vállalni érted. Hallgassd meg könyörgésünket, szent nevedért! Ámen. Igehirdetés A Heidelbergi káté 41. kérdés-feleletében hangzik el a nagyszombati örömhírrel kapcsolatban lelki elődeink boldog hitvallása. Miért temettetett el? Azért, hogy bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. Tehát már a reformációban is szerették volna megvallani a Szentírás nagy örömhírét, hogy a Megváltó valósággal meghalt. Temetése tehát része volt - Nagypéntek fényében - az ő megaláztatásának, a feltámadás pedig - Húsvét fényében - előkészítője lett felmagasztaltatásának. Az Ézsaiási, az Úr szenvedő szolgájáról szóló ősi próféciában ugyanúgy kifejeződik ez a kettős igazság, amikor a próféta arról beszél, hogy bűnösök közé lesz temetve, bűnösök, közé számláltatik, a megaláztatást mutatja. Az a tény pedig, hogy gazdagok, közé kerül, amikor sírba helyezik, előre utal a felmagasztaltatására. Arimátriai József a nagyszombati történetben minden cselekedetével ezt az ősi próféciát teljesítette be. A római törvények szerint a kivégzettek, bűnözők még arra sem méltattak, hogy eltemessék őket. Legtöbbjüket a szemétdombra dobták, voltak, akik esetleg személytelen sírba kerültek. Jézus Krisztus holtteste azonban egy gazdag ember sírjába került. A nagyszombati történetnek sincs azonban ezzel vége. Magyarországon nem szoktuk azt az ünnepi szertartást követni, hogy különböző repülőgép-járatokat bérelünk és elutazunk Izraelbe, hogy megálljunk egy gyönyörűséges sírnál és gyönyörködjünk abban, hogy ott fekszik a Megváltónk holtteste. Nekünk nem reménytelen emlékezésünk van. Hiszen nagyszombat készítette elő a feltámadás dicsőségét. Ézsaiás próféciája sem fejeződött be a 9. versnél, ahonnan a felolvasást indítottam. A próféciában is ott van, hogy valójában igazából elkezd beteljesedni a nagy szenvedést vállaló szolga kapcsán, ami ezt követi, és az-az igazán lényeges. Mi jön ezután? Kétszer is hallhattunk itt egy kifejezést: az Úr akarata. Valami olyasmi jön, amit az Úr akar. Most is, az ő halála és az ő feltámadása fényében is fontos tudatosítani, hogy az Úr akaratával kapcsolatos igazság hangzik itt. Megmutatja, hogy a szenvedő szolga, a mi Megváltónk halála

2 végső oka, háttere mi volt és arról is beszél, hogy az ő megváltó halálának az eredménye, célja mi lett. Tehát az Úr akarata ezek központi célját fejezi ki. A próféciában idáig Ézsaiás arról beszélt, milyen testi és az emberek oldaláról való, lelki szenvedésben lesz része a Megváltónak, amikor eljön. Különböző képeket használ, a legismertebb a szenvedő bárány képe. A 10. versben így fogalmaz: "az Úr akarta őt megrontani betegség által". Mi volt tehát a Megváltó szenvedésének és mérhetetlen szenvedésekkel teli halálának az oka? Nem azok az emberek, akikre utalás történik a próféciában. Beteljesedésekor nem a farizeusok, nem Pilátus, Júdás, vagy Péter, nem a bűnös ember. Akkor is és most is sokféle módon viszonyultak az emberek. Még a hozzá legközelebb állók is meg tudták tagadni. Ez is nagy szenvedése lehetett a Megváltónak. De az ő igazi szenvedését nem az jelentette, amit az emberek oldaláról kapott, hanem az Úr oldaláról. A Jahve kifejezés szó szerepel itt. Miért kellett szenvednie? Meghalnia? Mert ezt akarta az Úr. A döntő kérdés itt az, hogyan viszonyult az Úr az ő szenvedő szolgájához. A kifejezés, hogy "megrontani akarta betegség által" azt a jelentést hordozza, amikor valakit elhagy az Isten. Valaki, aki bűnös, már az Isten büntetését is hordoznia kell, ennek egyik megnyilvánulása a betegség, halálos betegség. Gondoljunk csak arra, hogy Jóbról mit gondoltak a barátai, amikor próbálták neki bizonygatni, hogy azért bünteti Isten, mert vétkezett. Az Úr akarta megrontani betegség által. A Károli fordítás sokkal szebben visszaadja a jelentést, mint az újfordítású Biblia. A prófécia szerint tehát az történik, hogy a mennyei Atya szeretne az ő mennyei Fiára tekinteni, de nem teheti, undorodva el kell fordulnia tőle, mert akit Jézusban lát, az egy bűnös ember. Nem csupán az a jellemző rá, hogy bűnös, az Újszövetség azt mondja rá, hogy átokká lett, bűnné tett ember lett. János evangéliuma 16. részében az Úr Jézus maga az utolsó vacsoránál még boldogan mondja, hogy a tanítványai mindnyájan elhagyják őt, de az Atya vele van. De ezt követően, néhány órával később a Messiásnak azt is ki kellett mondania, "Én Istenem! Én Istenem" Miért hagytál el engemet?" Az Atyának el kellett hagynia a szeretett Fiút, mert ő lett a bűnös. Amikor Ábrahám kész volt megáldozni fiát, Izsákot, akkor Isten oldaláról ez volt a válasz: Mivelhogy e dolgod cselekedted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek: Hogy megáldván, megáldalak tégedet." Ábrahám ezt követően megáldozhatta a kost fia helyett. A Római levél 8. részében a köszöntésben ezt olvashatjuk: "Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett". A mennyei Atya azonban nem járt olyan jól, mint Ábrahám. A mennyei Atya nem kedvezett a Fiának, de nem volt helyette bárány, ő lett az Isten báránya, ezért kellett meghalnia. Ez a szeretett Fiú könyörgött az Atyának, kérte, hogyha lehetne így. A Gecsemáné kertben az Úr Jézus könyörgött, vért verejtékezett, akkor kifejezhetetlen szeretet sugárzott a szavaiból az Atya iránt. Először azt mondta: "Abbá Atyám", azaz drága, szeretett Atyám, minden lehetséges neked, vidd el tőlem ezt a poharat. De a próféciában azt olvashatjuk, hogy az Úr akarta őt betegség által megrontani. Az Atyának, bármennyire is fájt, ki kellett mondania, hogy Fia kérésének teljesítése nem lehetséges. Amikor Jézus ezt megértette imádságában is, kimondta, hogy akkor legyen úgy, ahogy te akarod. A próféciában is olvassuk, hogy Jézus önként vállalta mindezt. Önként ment a halálba, de ez nem azt jelenti, hogy könnyen. Az ő megváltó halála egyet jelentett azzal, hogy az Isten el fogja hagyni, mert ez a kárhozat ítélete. Számunkra nemcsak az Atya akarata látható, hanem az engedelmes Fiú akarata is. A Fiú is azt mondta, hogy legyen meg Atyám a te akaratod. Jézus miután az első imádsága után még kétszer imádkozott, akkor ezt erősítette meg. Az Úr akarata tehát a szolga halála, hogy el kell vesznie az örök kárhozat ítéletével. Miért ilyen szigorú az isteni ítélet? A válasz, amit egyszerű kimondani: miértünk. Sokszor mondtuk ki már imádságban is, hogy köszönöm Uram, hogy még értem is vállaltad. Minden nagyszombati ünnep, a temetésre emlékezve, azt hirdeti, vállalta az Atya is, a Fiú is értünk, bűnösökért. Amikor az Atya válaszolt: Fiam vagy te iszod ki a poharat, vagy a bűnös

3 ember. Ha te nem, akkor majd ő. Valakit ítélnie kell a bűn miatt az Atyának is. Ha Jézus nem itta volna ki a poharat, akkor egyszerű lenne a földi élet, valószínűleg pokollá lenne mindannyiunknak, hiszen nem lenne váltság, a földön sem hosszú ideig élne az ember, aztán miután eltemetnének minket is, elvesznénk örökre. Akkor üres lenne a mennyország, a lator sem mehetne oda, mert a legjobb ember sem igaz. A Római levél 5. részében ezért hangsúlyozza az apostol, hogy talán még az igazért meghalna valaki, de a bűnösért, az ellenségért ki halna meg. Isten a hozzánk való szeretetét, szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Érted is? Ha bűnös vagy, igen! Ha nem vagy bűnös nem kellett meghalnia. Az Úr Jézus temetése, az ő halála fényében, azt hirdeti, az ő megaláztatása beteljesedett. Ennyire bizonyos, hogy ő meghalt, hogy őt hagyta el az Isten. Ennyire bizonyos, hogy az Isten ítéletet hajtott végre a bűnösön. Az Úr akarta őt megrontani betegség által. Beteljesedett ez az isteni akarat. Ha valaki ezt már érti és hittel megragadja, azután válhat csak igazán hatalmas bátorítássá a folytatás, mert az Úr akarata kifejezésének másik része így hangzik: az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. A héber szövegben olyan szó szerepel itt, ami a szerencsére, sikerre vonatkozik. Jézus Krisztus temetése készíti elő az ő felmagasztaltatását. Az Atya azért is gondoskodott olyan nagy, apró részletességgel, még a gonosz embereken keresztül is az egyszerű Fiú temetéséről, mert ezzel akarta igazolni a feltámadás bizonyosságát, hogy beteljesedett az ígéret, végrehajtatott a Fiún az ítélet, az ő feltámadása pedig hirdeti, hogy győzött a halál fölött. Tehát nemcsak Jézus halála végső okát, annak hátterét mondja el a prófécia, hanem az eredményét és a célját is. Mivel az Úr akarata végrehajtatott, ezért jó szerencsés lett, és ebben az Úr Jézus volt a végrehajtó eszköz. Minden elvégeztetett. A próféciában az Úr Jézus feltámadására való utalás legszebben akkor hallható, amikor ezt mondja: Napjaid, meghosszabbítja. Illetve magot lát, azaz, utódokat lát. Meghal, eltemetik, és mégis látja az utódokat; ehhez föl kell támadnia. A jószerencse azt jelenti: sikeres volt a megváltó mű. Mivel a megváltó mindent elvégzett, ezért az Atya megbékélt a bűnös emberrel, kiengesztelődött az Isten, a bűnös, pedig megigazult. Jézus azzá lett, amik mi voltunk, mi pedig, bűnösök, azzá lettünk, aki ő volt az Atya szemében. Ez a megváltás szépsége és nagy titka. A 12. versben lévő kifejezés, hogy részt oszt a nagyokkal, zsákmányt a hatalmasokkal oszt, azt hirdeti győzött a Megváltó és ebben a győzelemben része lesz mindazoknak, akik az övéi, akik bűnösök, de megigazultak. Ez a mi üdvbizonyosságunknak az alapja. Aki az Úr Jézus követője, aki a mennyei Atya gyermeke, megigazult bűnös, biztos az üdvössége, mert amikor majd meg kell állni az Isten ítélő széke előtt, akkor nem egyedül fog ott állni, hanem ott lesz mellettünk Jézus. Az Úr Jézus ezért mondhatta még a halála előtt a latornak, még ma velem leszel a paradicsomban. A lator arra gondolt, hogy emlékezzen meg az Úr róla, amikor elmegy az ő országába. Jézus válaszában azt tudatta, hogy az nem távoli jövő, még ma ott lesz vele a paradicsomban. A jószerencse, a siker arra vonatkozik, hogy mi lehetünk ennek is az élvezői. Ő az ítéletet is magára vállalta halálával, érettünk és helyettünk, feltámadásával, pedig megszerezte az üdvösséget, a boldog örök életet. Nekünk nem kell semmit sem tennünk azért, hogy üdvözüljünk, nekünk hittel el kell fogadni. A latornak természetesen könnyű volt. De melyikünk kívánja az ő üdvösségét? Halálos keresztjén haldoklik, utolsó pillanatban megtér, és nem kell átélnie a hívő ember sokféle lelki és testi terhét egészen addig, míg el nem jön az Úr, vagy meg nem hal. Akik már évek óta járnak hitben, tudják, hogy mennyi probléma adódik a megigazult bűnös életében is, annyi sikertelenség, szerencsétlenség, még temetnünk is kell. A latornak hátra volt még bizonyos szenvedése, de csak rövid ideig tartott már, és mehetett egyből a mennyországba.

4 Pál apostol is elmondta, hogy ő is kívánkozik, az Úrral szeretne lenni, mert az sokkal jobb. Viszont ha arra gondol, hogy a filippiekkel lehetne, az sok gondot is jelent természetesen, mégis ezt is vállalja. Az elmondottak fényében fontos lett az-az üzenet számomra, hogy az ő keze által jósszerencsés az Isten akarata. Az Úr Jézus nemcsak a mi örök üdvösségünket szerezte meg, tette szerencséssé az életünket, hanem a földi életben megvalósuló örökéletünket is megszerezte és mindent elvégzett érte. Az ő keze által kifejezés azt hirdeti, amit az ószövetségben gyakran használ képekkel leírva a szentíró, például Mózesnél - Mózes keze által megszabadította Izrael népét az Úr. Emlékezhetünk arra, amikor a fáraó mágusai mondják, hogy Isten ujja ez, amikor ők már nem tudnak olyan csodákat produkálni, mint Mózes. Kénytelenek elismerni, hogy ott már csak az Isten ujja lehet, azaz a megnyilvánuló hatalom már nem az övék. Jézus ezzel az Isten ujjával hirdette meg, hogyha ő az Isten ujjával üldözi ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett az Isten országa. Az ő átszögezett keze a kereszten hirdetette, hogy végrevitte a váltságot. Az ő keze által kifejezés itt az ősi igében az hirdeti, hogy ő feltámadott Úrként abban az időben is, amit megigazult bűnösökként itt a földön kell tölteni, Istennek a győzelmét, az Úr akarata "jósszerencséssé lesz" igazságát hirdeti meg. Ugyanis az Úr tudja, hogy kik az övéi. Mi nem mindig tudjuk addig, amíg valaki meg nem vallja hittel. Amikor egy felnőtt lány keresztelője lesz, akkor is hallhatjuk, hogyan tesz hitvallást az ő hitéről. Amíg azonban nem látjuk, nem halljuk valaki életében a hitvallást, addig úgy tűnik, hogy még csak bűnös, de az Úr keze által jósszerencsés lehet az ilyen emberek életében is Jézus megváltó művének a ténye. Ezért ő imádkozik is. A próféciában a legutolsó kijelentés: "bűnösökért imádkozott". Ez hamarabb bekövetkezett a beteljesedésnél, hiszen Jézus első szava, közvetlenül a megfeszítése után az volt: "Atyám, Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek." Amíg valaki csak bűnösnek látszik, nem látszik rajta az isteni kegyelem semmilyen megnyilvánulása, de már akkor is ott van, valaki imádkozik érte. Saul megtérésében része volt annak, hogy István vértanú - hasonlóan Jézushoz - imádkozott érte. Aztán az első század keresztény gyülekezetei főellensége egyszer csak megtért a damaszkuszi úton, mert az Úr keze, Jézus Krisztus váltsághalála és feltámadása által jósszerencsés lett. A mi családunkban van olyan valaki, aki még csak bűnös, hozzánk hasonlóan, de még nem megigazult? Merjük-e azt hinni vele kapcsolatban, hogy Jézus a bűnösökért is imádkozott? Tudunk-e így imádkozni értük? Az Úr akarata jósszerencsés lesz. Ha pedig már az ő gyermekei vagyunk itt, egy közösségként, akkor a bűneset óta ebben a világban úgy kell élni a megkegyelmezett, megigazult hívő embernek is, mint egy bűnös világban, amelyben még mi magunk is tudunk vétkezni. Vajon, amikor megtagadjuk, akkor elhagy az Úr, azt mondja, hogy pusztulj akkor, mégis csak ítéllek inkább? Hát, Jézus elhordozta az ítéletet. Péter tagadása után ezért lehetett meggyógyulnia. Számomra mindig beszédes a Passió történetben, hogy Jézus Péterért is imádkozott. "A Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted." Jézus Péterért is imádkozott, a kereszten is, már a tagadása után. Fájt-e már bukások, sokféle lelki teher után, hogy mit tettél? Talán még az úrvacsoraosztás után is, hazamegyünk, és máris elbotlunk. De az Úr Jézus keze által az Isten győzött akkor is. Amikor az életünket elhagyottnak, vagy sikertelennek érezzük, akár a személyes, akár a családi életünket, jusson eszünkbe: "Hát elfeledkezhetik gyermekéről az anya? De ha ezek elfeledkeznek is, én rólad el nem feledkezem." - mondja az Úr Ézsaiás könyve 49. részében a prófécia. Ha elhagyatott lennél bárki által is, ha az életed olyan tönkrementnek is tűnik, én akkor sem hagylak el téged. Sőt, akkor vagyok csak igazán ott melletted. Amikor Jób nem értette Istenét, mit, miért tesz, nem értette Isten akaratát, akkor az ő élete is nagyon megrendült. Barátai hamis vigasztalásukkal segítették is ebben. A Jób könyve vége

5 azt hirdeti azonban, hogy mégis győzött az isteni kegyelem. Mert Jézus Krisztus győzelme biztos, akkor is, amikor nem értjük az Urat. Nagyszombaton a temetéssel, a gyásszal kapcsolatban is újra, és újra el kell gondolkodnunk azon, hogy nem egyszerű hordozni a gyász terhét. De az Úr akarata jósszerencsés akkor is, amikor gyászolnunk kell, hiszen a halál, a temetés csak kezdete valaminek, a java csak utána jön. Sándor napján nagyon fájt a szívem, hogy apukámat már nem tudom felköszönteni itt a földön, jó volt azonban egész nap arra gondolnom, hogy köszönöm Uram, hogy nálad van. Jó volt átérezni a sírás mellett is, hogy győzött az Úr. Nagyon fáj, hogy nem lehet köztünk, de ott van a reménység és a vigasztalás, mert az Úr akarata jósszerencsés. Még a halál sem vethet gátat ennek. Mi meg tudunk nyugodni ebben az isteni akaratban akkor, amikor - talán Jézushoz hasonlóan - mi is elmondjuk, hogy mennyei Atyám, ha lehetséges, tedd meg ezt, neked minden lehetséges. Neked nem kell azért imádkozni, hogyha lehet, ne ítéljél, hiszen azt Jézus elhordozta. Minden mással kapcsolatban azonban ott lehet: Atyám, a te akaratodat ismerem is, de nem vagyok nyugodt benne. Könyörülj rajtam! Ez az ige azt hirdeti: az Úr akarata jósszerencsés lesz. Legyen meg a te akaratod! Isten gyermekeinek a prófécia azt hirdeti, ahogy az Úr Jézus is megtette, mi is megtehetjük. Atyám, mégha nem is lehet valami, akkor is legyen meg a te akaratod, velem, a szeretteimmel, a gyülekezettel, hazánkkal kapcsolatban. Imádkozzunk! Magasztalunk téged Urunk azért, amit már tettél értünk és helyettünk. Arra kérünk, ez az ismeret ne váljék megszokottá, hanem inkább abban segítsen, hogy még odaszántabban engedelmeskedjünk neked, még nagyobb alázattal ragaszkodjunk a te kegyelmedhez, irgalmadhoz és még hűségesebben merjük kimondani, a legnehezebb körülmények között is, legyen meg a te akaratod. Dicsőítünk téged mennyei Atyánk, hogy te inkább az egyszülött Fiút hagytad el. Köszönjük, hogy az Úr Jézus mondta ki a kereszten: "Én Istenem! Én Istenem! Miért hagytál el engemet." Hálásak vagyunk, Urunk, hogy bennünket soha nem hagysz el, még akkor is, ha úgy tűnik talán, de akkor majd a te szavad megerősít. Ebben reménykedve köszönjük Urunk neked, hogy mi is imádkozhatunk most egy közösségként azokért, akik még nem tartoznak hozzád, akiknek az élete még csak bűnös. Segítsd őket elhordozó szeretetben hordozni a családban és segíts türelmesen megvárni a te munkádat az életükben. Köszönjük Urunk, hogy a te akaratod jószerencsés mindég. Köszönjük, hogy bennünket is ebben erősítettél meg most. Dicsőítünk téged mennyei Atyánk a te mennyei akaratod igazságáért, szentségéért és a velünk való jó tervedért. Jézus érdeméért! Ámen.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A FELTÁMADOTT ÚR GYŐZELME

A FELTÁMADOTT ÚR GYŐZELME Pasarét, 2016. április 7. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor A FELTÁMADOTT ÚR GYŐZELME Énekek: 121; 398 Lekció: 1Péter 3,15-22 Alapige: 1Péter 3,15-22 Az Úr Istent pedig szenteljétek

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A NÁZÁRETI. Lekció: János 1,44-52

A NÁZÁRETI. Lekció: János 1,44-52 Pasarét, 2013. december 29. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor Lekció: János 1,44-52 A NÁZÁRETI Alapige: Máté 2,19-23 Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Pasarét, 2012. július 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Lekció: Zsolt 73,1-3. 13-18. 23-28 Ászáf zsoltára: Milyen jó az Isten Izraelhez,

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Pasarét, 2015. december 31. (óév este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Énekek: 364; 280,1-3. 6; 274 Alapige: Zsolt 106 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat,

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival V. JÉZUS FÖLDI ÉLETÉNEK MISZTÉRIUMAI 1 Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Pasarét, 2016. április 3. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Énekek: 8,1. 4.; 275; 483,1-2.; 167 Lekció: 5Mózes 1,19-28 Alapige: 5Mózes 1,29-33 Akkor

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jöv be lát. 60/27. Történet. www.m1914.org

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jöv be lát. 60/27. Történet. www.m1914.org A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jöv be lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Mary-Anne S. 60/27. Történet www.m1914.org Bible for Children,

Részletesebben

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről A rend elnevezése: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Megélhető-e ma ez a név és ez a karizma? Meg tudjuk-e ezt érteni? A purgatoire szót a

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben