Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma"

Átírás

1 Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma

2

3 Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van. (Mikeás 5,2) És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét; És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen! Monda pedig Mária az angyalnak: Mi módon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek? És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának. Isten Fia Mária fia (Lukács 1,31-35) 3

4 efratai Betlehemmel kapcsolatos ígéretet, Mikeás Az próféta jövendölését az Újszövetség Jézus születésében látja beteljesedve. Lukács evangélista nyomon követi az Úr kijelentését, Jézus születésének történetét, és ezt a nagy örömhírt osztja meg velünk. Az evangélium szerint Jézus születését Gábriel angyal jelentette be Máriának. A helyszín: Názáret, a Galilea déli részében fekvő kis falu, ahol Mária lakott. Arról itt nem esik szó, hogy József is názáreti-e. József, Dávid király leszármazottja, kétkezi munkája után élő egyszerű iparosember volt. Egy napon eljegyezte Máriát, akivel boldog házasságban kívánt élni. Mária egy gyönyörű izráeli lány volt, akire illik az Énekek énekének ez a mondta: Sáron rózsája, a völgyek lilioma, olyan a lányok között, mint liliom a tövisek között. Érintetlen, tiszta lénye szeretetet és békességet sugárzott. Mint boldog menyasszony örömmel készült a házasságra. Az izráeli házasságjogi viszonyok szerint az eljegyzés után a menyasszony házastársnak számított, a testi kapcsolat és a közös háztartás azonban csak az házasságkötés után vette kezdetét. Ha valamilyen oknál fogva a vőlegény szakított menyasszonyával, akkor már váló levelet is kellett adnia a kor szokása szerint. Mária József menyasszonya. Csodálkozással és megdöbbenéssel olvassuk az evangéliumi üzenetet, hogy Isten angyalát egy menyasszonyhoz, Máriához küldi, őt választja eszközül arra, hogy anyja legyen Jézus Krisztusnak, a világ Megváltójának. Gábriel megszólítja Máriát, aki a köszöntés miatt nagyon zavarba jön, mert Izráelben nem illett nőket köszönteni: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. (Lukács 1,28) 4

5 (ejtsd: khajre) a görög nyelvű Újszövetség ezt a szót használja, melynek értelme: Örülj!, vagy Üdvöz légy!. Örömhír a kegyelembe fogadtatás. A kegyelem Isten szeretetének cselekvő megnyilvánulása. Mária kegyelmet talált az Úrnál, hogy Isten nagy tervének eszköze lehessen. A himnusz formájában elhangzó angyali szózat tartalma is megfoghatatlan Máriának: És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. (31. vers) Hogyan születhetne gyermeke annak, aki szűzi tisztaságban tekint eljövendő házassága elé? Gábriel azonban megmagyarázza Máriának, hogy érintetlen nőiségét az Örökkévaló kívánja eszközül felhasználni: tőle fog megszületni Jézus, a Szabadító. A történelemben sok olyan személy tűnt fel, akik szabadítónak nevezték magukat, miközben népeket igáztak le és fosztottak ki, végül eltűntek a történelem színpadáról. Jézus az Úrtól küldött Szabadító, aki a Sátán, a bűn és a kárhozat hatalmából szabadít meg, életét adva értünk a Golgotán, hogy a benne való hit alapján üdvösséget nyerjünk. Mária mélyen elgondolkozott az üzeneten és csodálkozva kérdezi Gábrieltől: Mi módon lehet az, holott én férfit nem ismerek? Az angyal egyszerűen válaszol: (34. vers) A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. (35. vers) Isten Fia Mária fia 5

6 Mária megérti lelkében ezeket a szavakat: Csoda fog történni, Isten Lelke avatkozik bele az emberiség történetébe, de az ő életébe is. de mégis hogyan? kérdezzük mi is. A szűztől születés csodáját emberi értelemmel nem tudjuk felfogni, de annyit mégis sejthetünk, hogy Isten Lelke, aki a teremtés hajnalán munkálkodott, majd Máriát megragadva benne is munkálkodott, és megtörtént a nagy csoda: az Ige testté lett. A Biblia szerint Jézus ugyanattól az isteni Lélektől fogantatott, aki egykor a teremtést létrehozta. Amiképpen Ádám, az ősatya, úgy az új ember is közvetlenül Istentől jön. Ő azonban nemcsak elfogadja az isteni életleheletet, mint Ádám, őt a Szentlélek hozza létre Máriában. Jézus nem olyasvalaki, aki atyai részről Isten, anyai részről pedig ember, hanem aki egészen Isten és egészen ember. Az Isten Fia úgy lép be az emberi történetbe, mint egy asszonynak a fia, sőt, mint egy izráeli család fia. Jézus egyszerre Isten és Ádám fia. Az Ige testté lett, Isten Fia leszállt a mennyből, az embereket saját világukban keresi fel, és azon a helyen találkozik velük, ahol állnak, és ott találja őket, ahol szenvednek, nyomorognak és haláltusájukat vívják. Az Isten Fia ember lett, hogy az embereket megtalálja. Elindul a földi élet halálra vezető útján: Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. (Zsidók 2,9) Leszáll a mi mélységünkbe, hogy minket az Ő magasságába vonjon. Ő a Megváltó, aki azt mondta: 6 Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. (János 14,6)

7 Csodálatra méltó Mária hite és engedelmessége. A hit és az engedelmesség elválaszthatatlanul összetartoznak életében. Határozottan döntött, és igent mondott az őt megszólító angyalnak. Boldog szívvel tette meg ezt a lépést, és döntése után is megmaradt az Úr alázatos szolgálóleányának. Gábriel szavait az Úr üzeneteként fogadta, és így csendesen, hittel átengedte magát Isten akaratának: nem kényszerből, hanem önként, örömmel. Mária szíve tiszta, ezért egyetlen vágya az, hogy Isten akaratát megtegye. Mivel mélyen megalázta magát az Örökkévaló előtt, az felmagasztalta őt oly mértékben, amely földi embernek egyáltalában kijuthat. Az ő életén keresztül érkezik meg hozzánk a világ Megváltója, Jézus Krisztus. Karácsony van. Az Ige testet öltött. Krisztus megszületett értünk, s ha hiszünk a Bibliának, bennünk is megszületik, és velünk marad. Hogyan valósulhat ez meg? Pál apostol egyszerű válasza ez: Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem. (Galata 2, 20) Áldásokban gazdag, békés karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek, aki olvassa e sorokat! Budapest, Karácsony Bereczki Sándor Isten Fia Mária fia 7

8 Mindenki Temploma, Budapest, Cserkesz utca 7-9.

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

Pünkösd ma. Pünkösd, 2008.05.11 Mainz. Macavei Katócz Sára Page 1

Pünkösd ma. Pünkösd, 2008.05.11 Mainz. Macavei Katócz Sára Page 1 Pünkösd ma Kezdő ének: "Jöjj mondjunk hálaszót 167/1-3 Igehirdetés előtt: "Jövel Szentlélek Ùristen 370/1-3 Igehirdetés után: " Jézus az ígéretet beteljésítetted 375/1-2 + 7 Befejező ének: Isten élő lelke

Részletesebben

Atya Isten. Szentszellem Isten

Atya Isten. Szentszellem Isten A hatalmi (tekintély) rendek 1. Isten és a mennyei seregek 2. A Sátáni rend Lucifer bukása után 3. A földi hatalmi rend a bűnbe esés előtt 4. A földi hatalmi rend a bűnbe esés után 5. Család hatalmi rendje

Részletesebben

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET KARÁCSONY ÉJSZAKÁJA (AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

Szerető Mennyei Atyánk

Szerető Mennyei Atyánk 1. tanulmány június 28 július 4. Szerető Mennyei Atyánk SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 6:25-34; 7:9-11; Lukács 15:11-24; János 14:8-10; Zsidók 9:14 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk

Részletesebben

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában.

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. (Lukács 2:11) TARTALOM Bereczki Sándor: Az Úr közel 3 Drótos Gyöngyi:

Részletesebben

Növekedés Krisztusban

Növekedés Krisztusban 6. tanulmány Növekedés Krisztusban augusztus 2 8. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 6:9-13; 13:33; Lukács 9:23-24; János 3:1-15; 15:4-10; 2Korinthus 5:17 Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony

Részletesebben

Magvetés A Ramocsaházi Református Egyházközség lapja Magvetés. 2012. Karácsony

Magvetés A Ramocsaházi Református Egyházközség lapja Magvetés. 2012. Karácsony 2012. Karácsony Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendőt kívánunk minden Testvérünknek! Várakozunk és Valaki vár ránk! Ebben a karácsony előtt időszakban, a megkezdett négyhetes adventben újra fontos tisztáznunk

Részletesebben

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám 2010. December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus

Részletesebben

Én a szerelmesemé vagyok. Énekek éneke 7:11

Én a szerelmesemé vagyok. Énekek éneke 7:11 Én a szerelmesemé vagyok. Énekek éneke 7:11 Házasság előtt álló fiataloknak Tanítás a vegyesházasságról. A Nagyvarsányi gyülekezetnek és érdeklődő testvéreknek. Nagyvarsány 2002. Horváth Géza lelkipásztor

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS I. fejezet A szentírás Isten igaz igéje (A kanonikus Szentírás.) Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az Újtestamentumban

Részletesebben

Úgy szerette Isten a világot

Úgy szerette Isten a világot Úgy szerette Isten a világot Karácsonyi misztériumjáték Szereplők Mihály, a fővezér (angyal) Gábriel, a hős (angyal) Fidél, a hűséges (angyal) Evangélika, az örömhírhozó (angyal) Zita, a fatal tanonc (angyal)

Részletesebben

Szerelmi történetek. 12. tanulmány. március 17 23.

Szerelmi történetek. 12. tanulmány. március 17 23. 12. tanulmány Szerelmi történetek március 17 23. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2:21-25; 2Mózes 20:5; Ézsaiás 43:4; 62:5; Énekek éneke; János 2:1-11 Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert

Részletesebben

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Ezek a gondolatok Pállal és Jeruzsálemhez fűződő kapcsolatával sok idő elteltével kerültek felszínre. Ez a bibliatanulmányozás nem tud végleges választ adni olyan fontos

Részletesebben

2001. márc. ápr. VI/2. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Törökszentmiklós kegyszobor

2001. márc. ápr. VI/2. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Törökszentmiklós kegyszobor Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2001. márc. ápr. VI/2. szám Ára: 165,- Ft Törökszentmiklós kegyszobor Spirituális támogatók: fr. Barsi Balázs OFM., Gyulai Oszkár, P. Jáki Teodóz Sándor OSB., Katona

Részletesebben

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely 1 1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl. Kelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek

Részletesebben

Bereczki Sándor MI A NEVED? Igehirdetések 4. Ő így felelt: Jákób. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor MI A NEVED? Igehirdetések 4. Ő így felelt: Jákób. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 4. MI A NEVED? Ő így felelt: Jákób Mindenki Temploma Mi a neved? Ekkor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

Miért lett Isten emberré?

Miért lett Isten emberré? Miért lett Isten emberré? A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2008/4 Karácsony lényegét, annak titkát, az egész keresztyén örömüzenetet summásan egy igeverssel ki lehet

Részletesebben

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám Ára: 350,- Ft Sion fiai örüljenek királyuknak! (Zsolt 149,2) Áldott karácsonyi ünnepet és új esztendõt! BSz orvos-konferenciája,

Részletesebben

Tíz kulcs a Bibliához

Tíz kulcs a Bibliához Tíz kulcs a Bibliához Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith TÍZ KULCS A BIBLIÁHOZ Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith Fordította: J. Füstös Erika

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal III. évf. 5. szám - 2012 Advent-Karácsony -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából ]]: Dicsőség mennyben az Istennek! :[[ Az angyali seregek, vígan így énekelnek: dicsőség, dicsőség, Istennek! ]]: Békesség földön az embernek! :[[

Részletesebben

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE Pasarét, 2012. szeptember 23. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE Alapige: Jelenések könyve 1,1. 4-8. 10-11. 17-20. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása,

Részletesebben