bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1: Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik"

Átírás

1 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38; 2:1-7 Kulcsvers: Lukács 1:35 B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1: Korinthus 8:9 Az egész világ történelmének sarkalatos pontja Isten Fiának, Jézusnak a születése. Ez az esemény adja meg annak a reménynek az alapját, hogy az ember a mennybe kerül hes sen. Éppen ezért volt Gábriel angyal üze nete nagyon különleges. K: Egészítsd ki az alábbi mondatokat a hiányzó szavakkal a Lukács 1:26-38 alapján! Isten Gábriel angyalt... el Názáretbe. Názáret... tartományban volt. A szűznek... volt a neve Ne félj Mária, mert kegyelmet... az Istennél Mária... az angyal üzenetén A születendő gyermeket...-nek nevezik majd. Mária... Erzsébet is gyermeket várt Mária így felelt: Íme az Úr szolgáló... K A _ R _ Á C _ S _ O _ NY _ Az ígéret beteljesedett. Gábriel angyal üzenete, amelyet Máriának vitt, valóra vált, pon - tosan úgy, ahogyan előre megjövendölték. Máriának és Józsefnek nem lehetett könnyű. Valószínűleg szembe kellett nézniük rokonaik, barátaik nemtetszésével, akik nem hitték, hogy a születendő Gyermek férfi közbenjárása nélkül, a Szentlélektől ada tott. K: Ezt a Kulcsversből tudhatjuk meg. Írd ide, mit mondott az angyal! /8 4. szint

2 2. oldal A római uralkodó parancsára Máriának és Józsefnek egy déli tartományban fekvő városba kellett utaznia, épp a Gyermek szüle té sét megelőzően. K: Jelöld be a térképen a második bibliai olvasmányban található helyeket! Galileai tenger N G Jeruzsálem B J /4 K: Töltsd ki az UTAzÁSI NAPLÓ-t! UTAzÁSI NAPL Ó Az utazás oka: Összeírás elrendelője Mindenkinek el kellett mennie Miért Betlehembe? Mert József Szállás Szabad szobák száma: A gyermek elhelyezése: A gyermek öltözete: /3 K: Keresd ki és írd le a 2. Korinthus 8:9-et! K: Írd le a SAJÁT SzAVAIDDAL, hogyan teljesült be a fenti ige Jézus születésével! ÖSSzESEN:

3 bibliai felfedező Bibliatanulmányozó Feladatlap 4. szint B12 NEVED: 2. RÉSz: A Megváltó megszületett Olvasd el: Lukács 2:8-20 Kulcsvers: Lukács 2:11 Ajánlott további olvasásra: János 14:27 Róma 5:1 Efézus 2:17 Általában úgy tudatjuk a rokonokkal és barátokkal, hogy gyermekünk született, hogy egy képeslapot küldünk. Azonban amikor az Úr Jézus született, az születését teljesen más módon jelentették be! K: Húzd át az oda nem illő szavakat az alábbi mondatokban! Amikor Isten tudtul akarta adni a világ számára, hogy Fia megszületett erre a földre, királyokat / angyalokat / papokat küldött. Ők pedig néhány pásztornak / hercegnek / adószedőnek adták tovább az örömhírt, akik éppen a tevéiket / szamaraikat / birkáikat őrizték a mezőn. Ezek az emberek nagyon megrémültek / boldogok / szomorúak voltak, mivel elég szokatlan élmény volt angyalokkal találkozni, viszont az üzenet, amit hallottak, nagy örömmel / bánattal töltötte el őket. K: Mi volt ez a nagy örömhír, amit mindenkinek hallania kellett? A megszületett Gyermeknek nagyon sok neve volt. K: Olvasd el a következő verseket, ahol megtalálsz további 3 nevet, amelyet az angyalok említettek! MEGVÁLTÓ Olvasd el a Máté 1:21-et és írd le, miért illik a Gyermekre ez a név! KRISzTUS A Krisztus azt jelenti: Küldött. Olvasd el a János 17:3-at! Ki küldte Krisztust? ÚR (vagy Mester) Olvasd el a Filippi 2:9-11-et. Ki fogja vallani, hogy Jézus Úr? Ezek a nevek segítenek nekünk megérteni, hogy a Gyermek, aki aznap született, más mint mi vagyunk. Te megértetted már, hogy Jézus azért született a földre, hogy a te Megváltód legyen? Elfogadtad már Őt életed Urának?

4 4. oldal K: Válaszolj az alábbi kérdésekre és a válaszokat karikázd is be a Szókeresőben! A szavak víz szin - tesen, függőlegesen és átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek. 1. Kik jöttek el megnézni az újszülött Gyermeket? _ 2. Hol feküdt a Gyermek? 3. Ki gondolkodott el a történteken? _ 4. Az angyalok azt mondták, hogy Istennek. 5. Hová mentek vissza az angyalok? _ 6. Mit mondtak a pásztorok, hogy ki üzent nekik az angyalokon keresztül? M G É S Ő S C I D E N J Ü N K E L B E L T L E H E M M K O R O T z S Á P I z G Ú É S R N É z S z Ü K I M E G M Á I T A Ö R T É N J T M E N N Y! /6 K: A maradék betűk felhasználásával megtudhatod, mit mondtak a pásztorok. Írd ide! Abban az időben a pásztorokat nem tekintették nagyon fontos embereknek. Azonban Isten úgy döntött, hogy az Úr Jézus születéséről éppen őket fogja értesíteni. Abban a kiváltságban lehetett részük, hogy ők voltak az elsők, akik hallhattak erről és aztán elmondhatták mások nak is, hogy megszületett Jézus, a világ Megvál - tója. K: Olvasd el az 1. Korinthus 1:26-29-et és írd le SAJÁT SzAVAIDDAL, milyenek azok az emberek, akiknek Isten kijelenti magát! K: Olvasd el a Lukács 2:18-at és írd le SAJÁT SzAVAIDDAL, hogyan reagáltak az örömhírre azok az emberek, akiknek a pásztorok elmondták, mi történt! Amennyiben, mint a pásztorok, mi is elhisszük a jó hírt, abban a kiváltságban lehet részünk, hogy megoszthatjuk az örömhírt másokkal. Ha már elfogadtad, hogy Jézus a Krisztus és megvallottad Őt, mint Uradat, akkor benned is ott lesz a késztetés, hogy másoknak is beszélj róla! ÖSSzESEN:

5 bibliai felfedező Bibliatanulmányozó Feladatlap 4. szint B12 NEVED: 3. RÉSz: Az uralkodó imádása Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 60:1-3 zsoltárok 72:10-11 Jelenések 5:11-12 Amikor egy családba kisbaba születik, mindenki tudni szeretne mindent. Olvasd el: Máté 2:1-12 Kulcsvers: Máté 2:11 Hogy van van az az anyuka? Kisfiú vagy kislány? Milyen súllyal született? Mi a neve? Heródes király is meg akart tudni mindent, amit csak lehetett azokról a férfiakról, akik egy újszülött királyról beszéltek. K: Válaszold meg a kérdéseket, amiket Heródes király is feltehetett! Kik ezek a férfiak? Honnan jöttek? Honnét tudják, hogy új király született? Mit akarnak tenni, amikor megtalálják az új királyt? Merre kellene továbbmenniük? Ezek az utazók bölcs emberek voltak, akik megfigyelték a csillagokat. Megfigyelésük alapján tudták meg, hogy megszületett egy nemzet új királya. Azt gondolták, hogy ennek a királynak bizonyára egy palota a szülőhelye. Mennyire tévedtek! K: Írd le, hogyan érezte magát Heródes és a jeruzsálemi emberek, amikor hallották a híreket! Heródes király, a pásztorokkal ellentétben, egyáltalán nem örült az Úr Jézus születéséről szóló hírnek. Valószínűleg azt hitte, hogy ez az új király el akarja venni tőle a trónját, ezért elkezdett terveket szőni, hogyan tudna megszabadulni Jézustól. A Máté 2:13-18-ban olvashatod, hogyan próbálta Heródes király megölni az Úr Jézust. Ma is sokan vannak, akik nem örülnek az Úr Jézusnak. Ennek ellenére Ő a te életed királya szeretne lenni. Átengeded neki az életed feletti uralmat? Habár az Úr Jézus még két éves sem volt, a bölcsek tudták, hogy Ő egy nagyon különleges személy. A királyt látták benne. K: Amikor megtalálták az Úr Jézust mi volt az a három dolog, amit tettek? (Lásd a 11. verset) /5 /3

6 6. oldal K: Írd ide a Kulcsverset! K: Válaszold meg a kérdéseket, majd a szavakat írd be a Keresztrejtvénybe is! Segítségül már előre beírtunk néhány betűt. Csak egy lehetséges megoldás van! 1. Napkeletről érkezett látogatók Ez volt az egyik ajándék, amit a látogatók vittek:... R T 3. Ez volt a másik ajándék Ezeket az embereket is hívatta Heródes Ez vezette a napkeletről érkezett embereket.... Ö S H L Ő P Y 6. Ő írta meg, hogy Betlehemben kell megszületnie a Krisztusnak... /6 K: Olvasd el az alábbi verseket és írd le SAJÁT SzAVAIDDAL, mit tehetsz te, hogy kifejezd, mennyire szereted az Úr Jézust (ahogy a bölcsek is tették)! János 6:29 János 13:34 János 14:15 ÖSSzESEN:

7 bibliai felfedező Bibliatanulmányozó Feladatlap 4. szint B12 NEVED: 4. RÉSz: Karácsony csodája Az üdvösség! Olvasd el: Lukács 2:25-40 Kulcsvers: Ézsaiás 7:14 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 40:1-5 zsidók 2: Péter 1:10-12 Úgy tűnik számunkra az olyan különleges ünnepek közeledtével, mint a Karácsony vagy a születésnapunk, hogy mindig olyan lassan telik az idő. Mikor jön már el? kérdezzük. Aztán olyan izgalomban vagyunk, amikor végre elérkezik a várva várt nap. Simeon és Anna majdnem egész életükben arra a különleges ese - mény re vártak, amelyről az Írásokban (az Ószövetségben) olvastak és tudták, hogy meg fog történni. Azt is tudták, hogy Isten megtartja az ígéretét. A Szentlélek megmondta Simeonnak, hogy nem hal meg addig, amíg nem látta a Krisztust. ( A Krisztus egy másik jelen - tése a Messiás ). K: Olvasd el az Ószövetségből az Ézsaiás 9:5 verset, amelyet Simeon valószínűleg nagyon jól ismert! Írd le a Gyermek összes nevét és tisztségét, amelyet kapni fog! /5 Eljött végre az Egyetlen, akire Simeon egész életében várt, a régóta ígért Messiás! Simeon pedig saját szemeivel láthatta! Nem csoda, hogy dicsőítette Istent. K: Töltsd ki a Simeonról szóló adatokat SIMEON ADATLAPJA Miért ment a templomba? Hol lakott? Kit tartott a karjaiban? Milyen szavakkal tudnád őt jellemezni? Mit tett ezután? /5

8 4. szint K: Egészítsd ki Simeon imádságát a hiányzó szavakkal, aztán karikázd be őket a SzÓLABIRINTUSBAN is! Most bocsátod el, Uram, beszéded szerint békességgel, mert meg - látták üdvösségedet, ame - lyet elkészítettél nép szeme láttá ra, hogy megjelenjék világos ságul a pogá nyok nak, és dicsőségül, Izraelnek. Nem Simeon volt az egyetlen, aki nagyon várta a Messiást. Anna is, aki prófétanő volt, és már hosszú évek óta szolgálta Istent, na - gyon örült, amikor megláthatta az Úr Jézust. K: Melyik törzsből származott Anna? K: Mivel töltötte az életét? K: Mit tett, amikor látta a Gyermeket? K C T H I T B V E N Y A R z N Ő P U M K D L A É R N T Ú P Á T C P J E U F E G T K E S D B B S L P z D O N L Y T O R A N Ő I K M S z E M E I M B T G S Á z K E A P /4 /3 Több száz évvel az Úr Jézus születése előtt Isten megígérte, hogy Szabadítót küld. Ez a Szabadító most megérkezett! Isten mindig megtartja az ígéreteit. K: Írd le a kulcsverset és olvasd el a Máté 1:22-23-at! Ezekben a történetekben olvashattunk olyan emberekről, mint például Heródes király, akik nem fogadták jó szívvel az Úr Jézus születésének hírét. De olyanokról is, mint a pásztorok, a bölcsek, Simeon, Anna és természetesen Mária és József, akik viszont nagyon örültek a hírnek. Te örömmel fogadod a hírt Jézus születéséről? Megköszönted már Neki, hogy eljött a földre és kérted már, hogy legyen a te személyes Megváltód? Ha még nem, akkor miért ne tehetnéd meg éppen most, ezen a Karácsonyon? /3 Az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. 1 János 4:14 Nagyon Boldog Karácsonyt Kívánunk! Pontszámok (a javító tanár tölti ki) 1. RÉSZ: 2. RÉSZ: 3. RÉSZ: 4. RÉSZ: Írásos értékelés / üzenet: ÖSSzESEN: Ide küldd vissza a kitöltött lapot: Összesen: Eddigi összes pontod: 4. SzINT B12 Bibliai Felfedező Új Bibliafordítású (Magyar Bibliatanács) változat Bible Educational Services Registered Charity UK

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Gladtidings Bible Studies in Hungarian

Gladtidings Bible Studies in Hungarian Gladtidings Bible Studies in Hungarian Questions in Luke s Gospel 1. Életet ad a szz (Lk 1:26-38) Háttér: Amikor ezek a dolgok történtek, Mária fiatal hölgy volt, feltehetleg még 20 év alatti. Jegyességben

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

is! A tanulási eredmények mellett jó az iskola közössége is. Öröm nézni, amikor egy nagyobb tanuló segít a kisebb gyerekeknek! Úgy érzem, jó irányba

is! A tanulási eredmények mellett jó az iskola közössége is. Öröm nézni, amikor egy nagyobb tanuló segít a kisebb gyerekeknek! Úgy érzem, jó irányba Itt van az újesztendő és itt van a bizonyítványosztás is. Ilyenkor mindenki nagy elhatározásokkal kezdi az évet is és a második félévet is. De meddig tart az elhatározás? Elég kitartóak vagyunk-e céljaink

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

Pünkösd ma. Pünkösd, 2008.05.11 Mainz. Macavei Katócz Sára Page 1

Pünkösd ma. Pünkösd, 2008.05.11 Mainz. Macavei Katócz Sára Page 1 Pünkösd ma Kezdő ének: "Jöjj mondjunk hálaszót 167/1-3 Igehirdetés előtt: "Jövel Szentlélek Ùristen 370/1-3 Igehirdetés után: " Jézus az ígéretet beteljésítetted 375/1-2 + 7 Befejező ének: Isten élő lelke

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9)

BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős 2010. március 12-13-14 VALAKI HÍVOTT ENGEM? Sámuel története hivatás Érdeklődése felkeltése Játsszunk egyet!

Részletesebben

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22.rész

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22.rész Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22.rész Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a nagy kegyelmek idejének eme felkészítő szakaszában, amikor a világszerte

Részletesebben

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában.

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. (Lukács 2:11) TARTALOM Bereczki Sándor: Az Úr közel 3 Drótos Gyöngyi:

Részletesebben

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack 3./01. Lecke Az isteni áramlat Írta: Andrew Wommack Szeretnék veletek megosztani néhány dolgot arról, hogyan engedjétek Istent átáramlani rajtatok a mások felé való szolgálatban. Rendelkeztek hatalommal

Részletesebben

Úgy szerette Isten a világot

Úgy szerette Isten a világot Úgy szerette Isten a világot Karácsonyi misztériumjáték Szereplők Mihály, a fővezér (angyal) Gábriel, a hős (angyal) Fidél, a hűséges (angyal) Evangélika, az örömhírhozó (angyal) Zita, a fatal tanonc (angyal)

Részletesebben

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 2. ÜZENET AZ ÖNTEVÉKENY GYÜLEKEZETNEK

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 2. ÜZENET AZ ÖNTEVÉKENY GYÜLEKEZETNEK Pasarét, 2012. szeptember 24. (hétfő este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 2. ÜZENET AZ ÖNTEVÉKENY GYÜLEKEZETNEK Alapige: Jelenések könyve 2,1-7 Az efézusi gyülekezet angyalának

Részletesebben

Tíz kulcs a Bibliához

Tíz kulcs a Bibliához Tíz kulcs a Bibliához Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith TÍZ KULCS A BIBLIÁHOZ Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith Fordította: J. Füstös Erika

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM Bibliai Szabadegyetem A Biblia az európai kultúrában BIBLIAI SZABADEGYETEM és pedagógus-továbbképzés 2014. február 12. Dr. Szilvási József: Máté evangéliuma 2 Máté evangéliuma Máté evangéliumával egy négy

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

A MENNYEI ATYA GYERMEKEI

A MENNYEI ATYA GYERMEKEI Fülöpné Erdő Mária A MENNYEI ATYA GYERMEKEI Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 3. osztálya számára Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd 1 2010.08.30. 12:55:53 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI

Részletesebben

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE Pasarét, 2012. szeptember 23. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE Alapige: Jelenések könyve 1,1. 4-8. 10-11. 17-20. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása,

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben