Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008"

Átírás

1 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

2 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe!

3 Alapfogalmak

4 A kánon fogalma a kánon szó jelentése: mérővessző teológiai értelemben: hitéletben mértékadó

5 Az ihletettség fogalma ihletett: Isten által lehelt kulcsversek: 2Tim 3:16-17, 2Pt 1:19-21 az ihletett próféta/prófécia ismérve: Isten szól általa Kérdés: Ha Isten szól egy próféta által, az egyetemes?

6 A kanonikus és kanonizált fogalma kanonikus: ihletett és egyetemes kanonizált: egy adott kánonba (listába) került Kérdés: Hogyan ismerheti fel az Egyház a kanonizálandó iratokat? ihletett egyetemes

7 A kanonizáció alapkérdései Visszavezethető-e az irat egy apostolra vagy tanítványára? Használták-e gyülekezeti istentiszteleteken? Nem áll-e ellentétben az egyházi tanítással? kanonikus ihletett egyetemes kanonizált

8 A kanonizáció folyamata

9 A kanonikus iratok megszületése 48 Jak Thessz Thessz Gal 56 1Kor 56 2Kor 57 Rm 58 Mk 60 Mt 60 Fil Lk ApCsel Ef Fil Kol Zsid Júd 64 1Tim 64 Tit Pt Pt Tim Jn Jn 96 Jel Szerzők: Máté, Márk (Péter tolmácsa), Lukács (Pál munkatársa), János, Pál, Jakab (az Úr testvére), Péter, Júdás (Jakab testvére); Zsid szerzője? (Pál vagy valamelyik tanítványa)

10 A kanonikus iratok elterjedése 95: Római Kelemen: Mt, Rm, Zsid 140: Hermász Pásztora: Jak 140: Jusztinosz: Mt, Mk, Lk, ApCsel, Pál levelei (Filem nem) 150: Polükarposz: Mt, Lk, Pál gyül. levelei 170: Ireneaus: Mt-Apcs, Pál levelei (Filem nem!), Zsid, 1Pt, 1-2Jn, Júd, Jel

11 Kánonlisták 140: Markion ellenkánonja : Muratori kánontöredék (hiány: Zsid, Jak, 1-2Pt) 367: Athanasziosz püspök húsvéti körlevele: mind a 27 újszövetségi könyv Ludovico Antonio Muratori ( ) és a Muratori kánon részlete

12 Zsinati határozatok 363: Laodicea: nem használható könyvek 397: Karthágó: mind a 27 könyv 419: Hippo: mind a 27 könyv

13 A kanonizáció kronológiája 170 Ireneaus: Mt-Apcs, Pál lev (Filem nem), Zsid, 1Pt, 1-2Jn, Júd, Jel 419 Hippó: mind a Karthágó: mind a Polükarposz: Mt, Lk, Pál gyül. lev. 140 Jusztinosz: Mt, Mk, Lk, Apcs, Pál levelei (Filem nem) 140 Hermász Pásztora: Jak 95 Római Kelemen: Mt, Rm, Zsid ÚSZ: Laodicea: nem használható könyvek Markion ellenkánonja Muratori kánontöredék (hiány: Zsid, Jak, 1-2 Pt) Egyházatyák idézetei Kánonlisták Zsinati határozatok 367 Athanasziosz: mind a 27 könyv 500

14 A kanonizáció áttekintése KANONIZÁLT KANONIKUS VITATOTT EGYÉRTELMŰ evangéliumok: Mt, Mk, Lk, Jn ApCsel Pál levelei: Rm, 1-2Kor, Gal, Ef, Fil, Kol, 1-2 Thessz, 1-2Tim, Tit, Filem Kat. levelek: 1Pt, 1Jn Ókeresztény egyházatyák Zsid Jak 2Jn Júd 2Pt 3Jn Jel Péter apok. Pál alexandriai és laodíceai lev. Hermász Pásztora Barnabás lev. Didakhé 1Kelemen Apokrifek Héberek ev.

15 A kánonból kimaradtak

16 Amelyek majdnem bekerültek Didakhé 1Kelemen Barnabás levél Hermász pásztora Péter apokalipszise Héberek evangéliuma Pál alexandriai és laodiceai levele

17 Amelyek sohasem kerültek be evangéliumok cselekedetek apokrif iratok levelek apokalipszisek

18 Apokrif evangéliumok Kiegészítő evangéliumok passiótörténetek: Péter ev., Pilátus cselekedetei Nikodémus ev. Gnosztikus evangéliumok gyermekség evangéliumok: Jakab protóevangéliuma, Tamás gyermekségev., A Megváltó gyermekségének arab ev. Tamás, Az igazság ev., Az egyiptomiak ev., Mária, Fülöp, Júdás Júdás evangéliuma

19 Apokrif cselekedetek János cselekedetei Péter Rómában Pál apostol cselekedetei A szent és elsőként híresnek nevezett András apostol vértanúsága Tamás apostol cselekedetei

20 Apokrif levelek Seneca és Pál levelezése Péter levele Jakabhoz Pilátus levelezéséből Abgár edesszai fejedelem levélváltása Jézussal Levél az égből, avagy Isten Rómába leküldött rendelete

21 Apokrif apokalipszisek Jakab apokalipszise Szent Pál apostol látomása A Boldogságos Szűz Mária elköltözése (A, B) Poimandrés Sibylla-jóslatok

22 Összefoglalás megszülettek a kanonikus iratok elterjedtek, a korai Egyház használta felvették különféle listára és vitáztak róluk egységes szempontok szerint lezárták a kánont

23 Kérdés Mikor lett teljessé a kánon?

24 Irodalomjegyzék Adamik Tamás [szerk]: Az apostolok csodálatos cselekedetei, Telosz Kiadó, Budapest, 1996 Adamik Tamás [szerk]: Apokalipszisek, Telosz Kiadó, Budapest, 1997 Adamik Tamás [szerk]: Apokrif levelek, Telosz Kiadó, Budapest, 1999 Adamik Tamás [szerk]: Csodás evangéliumok, Telosz Kiadó, Budapest, 1996 Aebi, Ernst: Rövid bevezetés a Bibliába, Primo Evangéliumi Kiadó, Budapest, é.n. Bauer, Johennes B.: Az újszövetségi apokrifek, Márton Áron Kiadó, Budapest, 1994 Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés és kutatástörténete, II. kötet, JatePress, Szeged, 1996 Elliott, J. K.: The Apocryphal New Testament, Oxford University Press, Oxford, 2006 Gergely Jenő: A pápaság története, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1982 Jézus rejtett szavai, Holnap Kiadó, Budapest, 1990 Lane, Tony: A keresztyén gondolkodás rövid története, Harmat Kálvin, Budapest, 2001 Mennydörgés. A Nag Hammadi könyvtár gnosztikus kódexei, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, h.n, 2002 Metzger, Bruce: The Canon of the New Testament, Oxford University Press, Oxford, 1997 Porter, J. R.: Az elveszett Biblia, Magyar Könyvklub, Budapest, 2003 Szalai András: Bibliaiskola, Golgota Keresztény Gyülekezet, Budapest, 2004 Vanyó László [szerk]: Apokrifek, (Ókeresztény írók, 2. kötet), Szent István Társulat, Budapest, 1988 Vanyó László [szerk]: Apostoli atyák (Ókeresztény írók, 3, kötet), Szent István Társulat, Budapest, 1988 Vankó Zsuzsa Reisinger János: Bevezetés a Biblia tanulmányozásához, Bibliaiskolák Közössége, Budapest, é.n. (1993) Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, Református Zsinati Iroda, Budapest, 2000 A felhasznált kép a XII. századi Bury-kódexből származik (forrás: Web Gallery of Arts

25 Apológia Kutatóközpont Valláskutatás, hitvédelem Készítette: Brátán János Brátánné Mikics Vera (Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2008) (Nevezd meg! Ne add el! Készíthetsz belőle származtatott munkát.)

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 A Biblia első teljes magyar fordítása, a Vizsolyi Biblia: A kezdetek: Mózes első könyvének első lapja, a címlap, János evangéliumának első lapja Boldogító

Részletesebben

Újszövetségi bevezetés

Újszövetségi bevezetés U Újszövetségi bevezetés Összeállította: Farkas Péter I. ÚJSZÖVETSÉGI BEVEZETÉS 1. Az Újszövetség fogalma Végrendeletet, testámentumot jelent. Hivatkozás az eredeti fogalomra a Zsid. 9:15-17-ben található.

Részletesebben

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán APOR VILMOS KATOLIKUS

Részletesebben

KERESZT VAGY KÍNOSZLOP?

KERESZT VAGY KÍNOSZLOP? KERESZT VAGY KÍNOSZLOP? dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.1.) 2000- ben jelent meg magyarul az Őrtorony Társulat (a továbbiakban ŐT) saját Újszövetsége, a Keresztény Görög Iratok

Részletesebben

A Biblia története és a fordítások

A Biblia története és a fordítások A Biblia története és a fordítások Hogyan és kik állították össze a Zsidó kánont (Ó testamentum), és ez az összeállítás megbízható? Hogyan és kik állították össze a Görög kánont (Új testamentum), és ez

Részletesebben

Júdás evangéliuma. 1. Júdás evangéliuma

Júdás evangéliuma. 1. Júdás evangéliuma 1 Ennek a dokumentációnak nem az a célja, hogy felolvasd. Azért készítettük el, hogy segítségével és a hozzá tartozó diasorozat levetítésével saját előadást állíthass össze A Da Vinci-kód című könyvről.

Részletesebben

Dan Brown: A Da Vinci-kód A keresztenyseg hitelessege. 1. A Da Vinci kod botranyos allitasai es hatasa

Dan Brown: A Da Vinci-kód A keresztenyseg hitelessege. 1. A Da Vinci kod botranyos allitasai es hatasa Dan Brown: A Da Vinci-kód A keresztenyseg hitelessege "A Da Vinci Code" 2006 majusatol kerul a mozikba Tom Hanks foszereplesevel. A tortenet alapjaul szolgalo konyv a bestseller listakon van evek ota.

Részletesebben

Csendes percek. A Gyermek

Csendes percek. A Gyermek Ajánlás Ajánlás Az Úr Jézus a legnagyobb egyszerűségben és szegénységben lépett a világba. Tudta, hogy hol vannak a. márványpaloták és porfür-oszlopok; de lemondott róluk, és megelégedett egy istállóval.

Részletesebben

Júdás, Énók, Mózes és más atyák szövetsége a tévtanítók ellen

Júdás, Énók, Mózes és más atyák szövetsége a tévtanítók ellen Kurta József Júdás, Énók, Mózes és más atyák szövetsége a tévtanítók ellen Az Újszövetségben található közel 250 ószövetségi idézet és hozzávetőlegesen tízszer annyi utalás az akkor még rugalmas ószövetségi

Részletesebben

Kell hinned a Háromságban?

Kell hinned a Háromságban? www.apologia.hu Kell hinned a Háromságban? Ez a dokumentáció az Őrtorony Társulat által kiadott, Kell hinned a Háromságban? Vajon Jézus Krisztus a Mindenható Isten? című füzet első 12 oldalának a forrásait

Részletesebben

Bevezetés 2 Dogma, dogmatörténet 3 Dogmafejlődés 4 A zsidókeresztyénség 5 A gnózis 6 Szentírás és tradíció 8 Mértékek: norma normans és norma normata

Bevezetés 2 Dogma, dogmatörténet 3 Dogmafejlődés 4 A zsidókeresztyénség 5 A gnózis 6 Szentírás és tradíció 8 Mértékek: norma normans és norma normata Bevezetés 2 Dogma, dogmatörténet 3 Dogmafejlődés 4 A zsidókeresztyénség 5 A gnózis 6 Szentírás és tradíció 8 Mértékek: norma normans és norma normata 8 Az első időszak 9 Az ÓSz mint norma 9 Az apostolok

Részletesebben

Az ember testéről, lelkéről és szelleméről szóló versek alapján az alábbi fő nézetek alakultak ki:

Az ember testéről, lelkéről és szelleméről szóló versek alapján az alábbi fő nézetek alakultak ki: LÉLEK ÉS SZELLEM Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék Urunknak, a Felkent Jézusnak megérkezésére.

Részletesebben

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A 8. ÉVFOLYAM TANMENETE Az újszövetségi üdvtörténet kezdete Tanmenet (ajánlás) Tanítási egységek Évi óraszám: 74 óra (2

Részletesebben

A kánon felülvizsgálata Az újszövetségi könyvek eredetének és tekintélyének meghatározása

A kánon felülvizsgálata Az újszövetségi könyvek eredetének és tekintélyének meghatározása A ROKONTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL A kánon felülvizsgálata Az újszövetségi könyvek eredetének és tekintélyének meghatározása Miután David Friedrich Strauss a protestáns kereszténység Achilles-inának, Herman Ridderbos

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

KERESZTYÉN VAGY KERESZTÉNY?

KERESZTYÉN VAGY KERESZTÉNY? KERESZTYÉN VAGY KERESZTÉNY? dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.2.) A keresztyén vagy keresztény elnevezés görög eredetű, bibliai kifejezés, de a magyarba szláv közvetítéssel

Részletesebben

Eucharisztia úrvacsora

Eucharisztia úrvacsora Bereczki Sándor Mindenki Temploma Ta n í t á s o k 8. Eucharisztia úrvacsora Bereczki Sándor Eucharisztia úrvacsora Bereczki Sándor Eucharisztia úrvacsora Mindenki Temploma 2010 Eucharisztia úrvacsora

Részletesebben

BÉKESSÉG. Teljes öröm van Tenálad. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. szeptember XIII. évfolyam 4. szám. Tábor után tanév előtt

BÉKESSÉG. Teljes öröm van Tenálad. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. szeptember XIII. évfolyam 4. szám. Tábor után tanév előtt BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. szeptember XIII. évfolyam 4. szám I gen, Nála jártunk. Ő volt örömünk forrása, közösségünk összegyűjtője, megtartója és megáldója. Olyan örömet

Részletesebben

Megbocsátás a Bibliában

Megbocsátás a Bibliában Ajánlom szeretett nagymamámnak. Megbocsátás a Bibliában SZABÓ XAVÉR OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Mindig nyugatra menj. És ne feledd soha, hogy keletről jöttél. [ ] Mondd meg nekik, hogy

Részletesebben

Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL. Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI

Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL. Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI Kiss Nándor A REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL Nandor Kiš O REFORMATSKOJ CRKVI A kötet fényképanyaga a szerző gyűjtéséből való Foto materijal knjige je iz zbirke autora A könyv megjelenését a Szerb Köztársaság Vallásügyi

Részletesebben

Boros István BEVEZETÉS A PATROLÓGIÁBA I. jegyzet

Boros István BEVEZETÉS A PATROLÓGIÁBA I. jegyzet Boros István BEVEZETÉS A PATROLÓGIÁBA I. jegyzet H EFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/ 1.0 A katekéta-lelkip ásztori m u nkatárs kép zés alap kép zési rend szerének kid olgozása és bevezetése három fõiskolán Az

Részletesebben

Bevezetés a wesleyánus teológiába

Bevezetés a wesleyánus teológiába William M. Greathouse H. Ray Dunning Bevezetés a wesleyánus teológiába Átdolgozott és bővített kiadás Názáreti Egyház Alapítvány 2009 A könyv eredeti címe: An Introduction to Wesleyan Theology By William

Részletesebben

A NAPKELETI BÖLCSEK SZENT ATANÁZ GÖRÖG KATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZENTÍRÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK. Levelező Tagozat. készítette : szaktanár :

A NAPKELETI BÖLCSEK SZENT ATANÁZ GÖRÖG KATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZENTÍRÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK. Levelező Tagozat. készítette : szaktanár : SZENT ATANÁZ GÖRÖG KATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZENTÍRÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Levelező Tagozat A NAPKELETI BÖLCSEK készítette : szaktanár : PAPP NÓRA GÁNICZ ENDRE Nyíregyháza 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés

Részletesebben

Második Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Második Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Második Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

A Jézus-ima teológiai háttere

A Jézus-ima teológiai háttere M AGYAR S ION. ÚJ FOLYAM IV. / XLVI. (2010/1) 31 52. KRASZNAY MÓNIKA A Jézus-ima teológiai háttere BEVEZETÕ Az ún. Jézus-ima a kereszténység keleti (ortodox) ágában és a keleti rítusú katolikus hívõk körében

Részletesebben

3. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS RÖVIDÍTÉSEK

3. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS RÖVIDÍTÉSEK 3. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS RÖVIDÍTÉSEK abstr. abstract (kivonat) AT Altes Testament (Ószövetség) Aufl. Auflage (kiadás) Ausg. Ausgabe (kiadás, közlés) Ausw. Auswahl (válogatás) Bd(e). Band, Bände (kötet, kötetek)

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

Szerkesztő: Szécsi József

Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Keresztény Zsidó Társaság Budapest, 2012 Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették a Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2011 megjelenését:

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl Témavezetı: Dr. Fekete Károly egyetemi docens EGYHÁZ ITT ÉS MOST

Részletesebben

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS

A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS A BIBLIA - RÖVID ÁTTEKINTÉS 1. MIRŐL SZÓL A TÖRTÉNET? A Biblia Isten szövetségéről szól, amit olyan emberekkel kötött, akiket arra hívott el, hogy megismerjék, szolgálják Őt és beszéljenek Róla az embereknek.

Részletesebben