A KATOLIKUS EGYHÁZ BIZTONSÁGI HELYZETE A HUSZONEGYEDIK SZÁZADBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KATOLIKUS EGYHÁZ BIZTONSÁGI HELYZETE A HUSZONEGYEDIK SZÁZADBAN"

Átírás

1 A KATOLIKUS EGYHÁZ BIZTONSÁGI HELYZETE A HUSZONEGYEDIK SZÁZADBAN Orosz András Lóránt - Ujházi Lóránd (szerk.)

2 Sa p ie n t ia Iu r is 5 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata S o ro z a ts z e rk e s z tő : O rosz A n d rá s L ó rá n t O F M 1. O r o s z A n d r á s L ó r á n t OFM (s z e rk.): Emberi jogok a Katolikus Egyház életében és jogában 2. A n d rá s L ó r á n t O rosz - L órá n d U jh á z i (e d.): Vita consacrata e diritti umani nella Chiesa Cattolica dell'europa centro-orientale ed altri saggi de diritto canonico 3. C siz in é D r. S ch lo sser A n n a m á r ia: Az egyházi jogi személy a régi és az új egyházügyi törvényben 4. O ro s z A n d r á s L ó r á n t O F M - U jh á z i L ó r á n d (s z e rk.): Egyházi intézmények jogi szabályozása

3 A Katolikus Egyház biztonsági helyzete a huszonegyedik században Szerkesztette: Orosz András Lóránt - Ujházi Lóránd L'Harmattan Kiadó Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Budapest, 2013

4 L'Harmattan Kiadó, 2013 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 2013 szerzők, 2013 Ujházi Lóránd, 2013

5 Tartalom Egyházjogi konferencia a bizton ságról... 7 DAVIDE GIULIETTI Az egyházi műkincsek v éd elm e OROSZ ANDRÁS LÓRÁNT OFM Szerzetesi klauzúrák a XXI. században UJHÁZI LÓRÁND A Katolikus Egyház és a vallási közösségek jelentősége Argentína biztonsága szem pontjából TRINGER LÁSZLÓ OESSH A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend GÁJER LÁSZLÓ A Katolikus Egyház megítélése Alexis de Tocqueville A régi rend és a forradalom című m űvében BALOGH-BÉKESI NÓRA - BALOGH ZSOLT A gyülekezési jog M agyarországon FRIVALDSZKY JÁNOS Az emberi élet intézményes védelme az ószövetségi jog ban GOJÁK JÁNOS A közjó fogalma az Egyház társadalmi tanításában SIPOSNÉ DR. KECSKEMÉTHY KLÁRA 1848-as tábori lelkész, honvéd emigráns Ausztráliában - Mednyánszky Cézár regényes é le t e TÖMÖSVÁRY ZSIGMOND Az MNVK 2. csoportfőnökségtől a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatig SZTERNÁK GYÖRGY Társadalmi problémák - kezelésük leh ető ség ei

6 RESPERGER ISTVÁN A nemzeti biztonsági stratégia tervezésének kérdései SZABÓ CSABA A magyar rendvédelem vallástörténeti koncepciójának elemzése ISTVÁNSZKY LÁSZLÓ Reflexió a Béke és biztonság" tárgyban megrendezett nemzetközi konferencián elhangzottakra

7 Egyházjogi konferencia a biztonságról A teológiai oktatásnak vagy a hittanárképzésnek nyilvánvalóan nem központi kérdése a mai konferencia témája, mégsem mondhatjuk, hogy nem tartozna egy szerzetesi hittudományi főiskola illetékességi körébe. Az egyes referátumok és előadások bizonyára mérlegelik majd a mai magyarországi helyzetet ebből a szempontból. Engedjék meg, hogy a magam részéről egy személyes élménnyel támasszam alá a mai témát. Mikor vált az én számomra lényeges kérdéssé az egyházi intézmények biztonsága? A ferences rend vezetése először 2008-ban, majd 2011-ben találkozóra invitálta a ferences püspököket (bíborosok, püspökök, segédpüspökök, területi prelátusok, apostoli vikáriusok, apostoli prefektúrák elöljárói). Megdöbbenve fedeztem föl, hogy milyen sokan szolgálnak közülük valóságosan és ténylegesen veszélyeztetett helyeken! Azóta egészen másképpen olvasom a híreket a világ egyes tájairól. Konkrét emberek, arcok, találkozások kapcsolódnak az addig távoli és holt adatokhoz. Mit csinálhat vajon most Sebastian Shaw, a pakisztáni Lahore püspöke? Hogyan igazodik el a Djiboutiban uralkodó kaotikus viszonyok közt Giorgio Bertin püspök, aki a milanói provincia tagjaként ment oda misszióba? Kijavította-e már a templomában okozott károkat a máltai Sylvester Magro, aki apostoli vikárius a líbiai Bengasiban? Biztonságban van-e az öreg Giuseppe Nazzaro, volt szentföldi kusztos, aki a szíriai Aleppo apostoli vikáriusa? Az egyházjog követi az életet - halljuk az alapszabályt. És ez az élet - tudjuk - nem mindig biztonságos. Kívánom a konferencia résztvevőinek és hallgatóinak, hogy az egyházjogi részletkérdések közepette soha ne veszítsék szem elől, hogy a jog az életről, konkrét emberekről szól, akikért olykor aggódunk és biztonságukat féltjük. Budapest, nov. 28. Várnai Jakab 7

8 A L'Harmattan Kiadó kötetei megvásárolhatók: L'Harmattan Könyvesbolt 1053 Budapest, Kossuth L. u Tel.: (1) Párbeszéd Könyvesbolt Párbeszéd Háza, 1085 Budapest, Horánszky u. 20. Tel.: (1) Felelős kiadó: Gyenes Ádám, Orosz András Lóránt OFM Borítóterv: Salt Communications Tipográfia: Takács Zita Nyomdai munkálatok: Robinco Kft. Felelős vezető: Kecskeméthy Péter ISBN ISSN

9 SAPIENTIA luris A Katolikus Egyház intézményeinek egy meglehetősen gyorsan változó világban kell Jézus Krisztus tanítását átadniuk és az e tanításból fakadó feladataikat ellátniuk. Ez jó l megragadható a vallási közösségek biztonsági helyzetét vizsgálva, amely a világ különböző részein nagy eltéréseket mutat. Ezt az új kihívást akarta vizsgálni a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kánonjogi tanszéke, amikor dr. Goják János teológusprofesszornak, az Egyház társadalmi tanítása szakértőjének elgondolásai alapján és a Konrad Adenauer Alapítvány támogatásával november 29-én, Béke és Biztonság címmel, megszervezte a biztonsági kihívások és a vallási közösségek kapcsolatáról szóló konferenciát A kötet a joggal, kánonjoggal, biztonságpolitikával és hadtudományokkal foglalkozó szakemberek m unkáinak széles skáláját sorakoztatja fel, így e tudományok művelői a kötetben érdekes és hasznos olvasnivalót találhatnak. Berta Tibor ezredes, általános helynök - Magyar Katonai Ordinariátus ISBN Ft

AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY A RÉGI ÉS AZ ÚJ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNYBEN. Csiziné Dr. Schlosser Annamária

AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY A RÉGI ÉS AZ ÚJ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNYBEN. Csiziné Dr. Schlosser Annamária AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY A RÉGI ÉS AZ ÚJ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNYBEN Csiziné Dr. Schlosser Annamária Sapientia Iuris 3 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Honvédségi Szemle 142. ÉVFOLYAM 2014/3. SZÁM A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA

Honvédségi Szemle 142. ÉVFOLYAM 2014/3. SZÁM A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA Honvédségi Szemle 142. ÉVFOLYAM 2014/3. SZÁM A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA Kiadja a Honvéd Vezérkar A kiadásért felel: Dr. Orosz Zoltán altábornagy Szerkesztőbizottság Elnök (főszerkesztő): Dr.

Részletesebben

Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM

Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének kiadványai

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Fischl Vilmos A NEMZETKÖZI EGYHÁZI SZERVEZETEK SZEREPE AZ ÁLLAMKÖZI VALAMINT CSOPORTOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK ÉS VÁLSÁGOK KEZELÉSÉBEN című

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VI. évfolyam 1. szám 2010 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Hatodik évfolyam, 2010/1. szám A folyóirat

Részletesebben

Tanulmányok és inventárium

Tanulmányok és inventárium COLLECTANEA STUDIORUM ET TEXTUUM tom. 1 KATOLICIZMUS MAGYARORSZÁGON A II. VATIKÁNI ZSINAT KORÁBAN Tanulmányok és inventárium TÖRÖK JÓZSEF, TUSOR PÉTER TÓTH KRISZTINA BUDAPEST 2015 bibliotheca historiae

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam Különszám 2006. január FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK,

TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK, 0 Tomka Ferenc HALÁLRA SZÁNTAK, MÉGIS ÉLÜNK! Egyházüldözés 1945 1990 és az ügynök-kérdés TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK, EGYHÁZÜLDÖZÉS 1945-1990 ÉS AZ ÜGYNÖK-KÉRDÉS SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék

Részletesebben

H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) A HITOKTATÁS JELEN HELYZETE - 1 -

H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) A HITOKTATÁS JELEN HELYZETE - 1 - - 1 - H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK A magyar közoktatás történetében a Ratio Educationis 1777-es megjelenéséig külön tantárgyként nem szerepelt

Részletesebben

T HORDAY A TTILA: A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a Lelkipásztorkodástani tanszék vezetője.

T HORDAY A TTILA: A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a Lelkipásztorkodástani tanszék vezetője. - 1 - T HORDAY A TTILA: A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a Lelkipásztorkodástani tanszék vezetője. H ITTAN- ÉS ETIKAOKTATÁS A MAGYARORSZÁGI ISKOLÁKBAN ( KÜLDETÉS, LEHETŐ SÉGEK,

Részletesebben

Média 100 2015. tavasz

Média 100 2015. tavasz Média 100 2015. tavasz + kiadványaink A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük. Joseph Ratzinger:

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről Az MTA IX. Osztály

Részletesebben

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E IV. évfolyam 3. szám 2008 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Negyedik évfolyam, 2008/3. szám A folyóirat

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT

HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT A VALLÁSI HAGYOMÁNYOKBAN Tanítás és tapasztalat A Magyar Vallástudományi Társaság, az SZTE Vallástudományi Tanszék és az MTA-SZTE Vallási Kultúra Kutatócsoport konferenciája 2015.

Részletesebben

A SZÍV lelkiségi, kulturális és önismereti folyóirat - egyszerû, tiszta hangon szólunk hitrôl, értékekrôl, életrôl.

A SZÍV lelkiségi, kulturális és önismereti folyóirat - egyszerû, tiszta hangon szólunk hitrôl, értékekrôl, életrôl. A SZÍV lelkiségi, kulturális és önismereti folyóirat - egyszerû, tiszta hangon szólunk hitrôl, értékekrôl, életrôl. Keresztény közösségi életünk és magyar kultúránk hagyományai alapján szeretnénk megbízható

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola SZERZŐI ISMERTETŐ. Nagy Milada

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola SZERZŐI ISMERTETŐ. Nagy Milada NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola SZERZŐI ISMERTETŐ Nagy Milada AZ EURÓPAI UNIÓ ESZKÖZRENDSZERE ÉS ALKALMAZÁSA AZ EURO-MEDITERRÁN PARTNERSÉGBEN című doktori (PhD) értekezéshez Témavezető:

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2013 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról.

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. 1 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! A beszámoló összeállításánál fontos

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Fischl Vilmos A NEMZETKÖZI EGYHÁZI SZERVEZETEK SZEREPE AZ ÁLLAMKÖZI VALAMINT CSOPORTOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK ÉS VÁLSÁGOK KEZELÉSÉBEN Doktori

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A VILÁGVALLÁSOK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA THE AFFAIR OF THE WORLD RELIGIONS TO EACH OTHER A szerző azt vizsgálja, hogyan viszonyuljanak a keresztény egyházak az ökumené szellemében a világvallásokhoz, mint

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Egyháztörténészek I. országos találkozója. A katolikus egyháztörténelem oktatásának helyzete (Nemzetközi trendek, szempontok, hazai szakkönyvek

Egyháztörténészek I. országos találkozója. A katolikus egyháztörténelem oktatásának helyzete (Nemzetközi trendek, szempontok, hazai szakkönyvek Egyháztörténészek I. országos találkozója. A katolikus egyháztörténelem oktatásának helyzete (Nemzetközi trendek, új szempontok, hazai szakkönyvek és tematikák) Pécs, 2014. május 12 13. A Pécsi Püspöki

Részletesebben

Ezeréves a pécsi egyházmegye

Ezeréves a pécsi egyházmegye Ezeréves a pécsi egyházmegye VI. évfolyam, 1. szám 2009. január 28., szerda Ára: 174 Ft Visszatekintő 4-8. oldal A bizalom zarándokútja 9-10. oldal Az emberi jogok és a jog 15-16. oldal Tekintsétek meg

Részletesebben

VallásoK és EGYHázaK az EGYEsÜlt EUrÓpáBan MAGYARORSZÁG

VallásoK és EGYHázaK az EGYEsÜlt EUrÓpáBan MAGYARORSZÁG Tudomány és vallás KORPICS MÁRTA WILDMANN JÁNOS VallásoK és EGYHázaK az EGYEsÜlt EUrÓpáBan MAGYARORSZÁG Budapest, 2010 Szerzők: Korpics Márta és Wildmann János Korpics Márta és Wildmann János Az egyes

Részletesebben

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT XII. évfolyam 2. szám 2013. november FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata Felelős kiadó Kovács

Részletesebben

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E IV. évfolyam 4. szám 2008 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Negyedik évfolyam, 2008/4. szám A folyóirat

Részletesebben