Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fundamenta- Lakáskassza Zrt."

Átírás

1 Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2013

2 Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését meghatározó makrogazdasági feltételek és piaci változások 6 A hazai makrogazdasági környezet 6 Jogszabályi környezet, a kormányzat lakáspolitikai intézkedései 8 A Fundamenta-Lakáskassza üzleti tevékenysége 9 Értékesítési tevékenység 9 Pénzügyi kimutatások 11 Mérleg 11 Befektetési állomány 11 Hitelállomány 12 Betétállomány 14 Céltartalékok 14 Saját tôke 14 Eredmény 15 Kamateredmény 15 Jutalék- és díjeredmény 15 Költségek 15 Díjbevételek 16 Kockázatkezelés 16 Jövôbeli célkitûzéseink 17 MÉRLEG DECEMBER EREDMÉNYKIMUTATÁS DECEMBER Személyi feltételek 21 Tulajdonosi szerkezet 22 A Társaság által ellenôrzött gazdasági társaság adatai 23 2

3 Fôbb mutatószámok MUTATÓ Mérlegfôösszeg (millió Ft) Saját tôke osztalékfizetés után (millió Ft) Adózás utáni eredmény (millió Ft) Nettó hitelállomány (millió Ft) Adózás utáni ROA* 1,02% 1,50% 1,43% 1,68% 1,71% Adózás utáni ROE** 35,53% 48,56% 38,91% 38,60% 34,54% Tôkemegfelelés 14,55% 15,88% 13,46% 14,48% 14,68% Nettó kamat- és jutalékbevételek az átlagos mérlegfôösszeg arányában 5,36% 5,40% 5,24% 5,42% 5,17% * adózott eredmény/átlagos összes eszközök ** adózott eredmény/átlagos saját tôke Adózás elôtti eredmény (millió Ft) (A 2010-es adózás elôtti eredménynél az összehasonlíthatóság miatt a bankadó levonása elôtti eredményt ábrázoltuk a 2010-es eredménykimutatásban az adózás elôtti eredmény értéke a bankadó levonása utáni értéket tartalmazza az akkori elszámolási szabályok miatt.) 3

4 Az elnök-vezérigazgató elôszava Rekordokat döntöget a Fundamenta Közel hatmilliárdos profit, A lakáshitelek harmadát elvitte a Fundamenta, Lendületben maradt a Fundamenta, Jelentôsen növelte értékesítését tavaly a Fundamenta, Hasít a lakáskasszás cég, Nôtt a Fundamenta nyeresége ilyen és hasonló szalagcímekkel találkozhattunk márciusban a médiumok hasábjain sajtótájékoztatónkat követôen. A közzétett eredményeinkrôl a következô oldalakon olvashatnak, így ezeket nem kívánom itt részletezni, inkább azokat a gondolataimat osztom meg Önökkel, amelyek a Fundamenta sikerei kapcsán jutnak az eszembe. Elôször is büszkeséggel tölt el, hogy a kitûnô, normál üzletmenettel, azaz a kiemelkedôen eredményes értékesítési és hitelezési tevékenységünkkel párhuzamosan amelyet az egész cég együttes teljesítményével értünk el óriási lendülettel folynak azok a projektjeink, amelyek már a sikeres jövôbeni folytatást alapozzák meg. A legújabb kutatások, tanulmányok szerint 50 évvel ezelôtt, ha egy vállalat kialakított egy stratégiát, azt akár 15 évig is követhette nagyobb változtatás, igazítás nélkül. Manapság ez már elképzelhetetlen, hiszen a gyorsan változó környezetben az eredményes fejlôdés érdekében elengedhetetlen, hogy évente többször is felülvizsgáljuk azt az utat, amelyet kijelöltünk magunk elôtt. A legnagyobb hiba, amit egy cég elkövethet, hogy ha egy sikeres üzleti év után elégedetten hátradôl, és passzívan várja folytatást. A felgyorsult világban a siker is sokkal múlandóbb: míg régebben egy vállalat évig is sikeres tudott maradni, addig ez az idôszak egyre rövidül, napjainkban évre taksálható. De a jó hír az, hogy ennek a tendenciának ellen lehet kormányozni, mint ahogy teszi ezt tudatosan a Fundamenta is. Az elmúlt évben gondos, megfontolt mérlegelés után fókuszba állítottuk a Változásmenedzsmentet, hogy stabilizáljuk sikeres pozícióinkat. Jelenleg a lakástakarék piacon három versenytársunk van, de számolhatunk egy új belépôvel is. Ha ez a bôvülés bekövetkezik, kihívásnak fogjuk tekinteni, hiszen a verseny is a további fejlôdés irányába hat. S ha már az értékeknél tartunk: néhány hete adták át a Summa Artium díjakat azoknak a magánszemélyeknek és vállalatoknak, akik, amelyek az elmúlt idôszakban a kultúrát és a mûvészeteket kiemelten támogatták. A Kortárs mûvészetért kategóriában Társaságunk nyerte el a díjat az Amadeus Mûvészeti Alapítványt több mint 10 éves támogatásáért, valamint az Amadeus Alkotói Ösztöndíj biztosításáért. Minden évben nagy várakozással nézünk elébe egy másik zsûri, a kommunikációs szakemberekbôl álló a Superbrands és a Business Superbrands bizottság döntésének. A Fundamentát ismét méltónak találták e címek viselésére, így Társaságunk immár egy hatszoros Superbrands díjas vállalat! Dr. Gergely Károly elnök-vezérigazgató 4

5 Társadalmi szerepvállalás A Fundamenta 17 éves története során nemcsak üzleti eredményeinkre lehetünk büszkék, hanem arra a tevékenységünkre is, amelyet a jövôrôl történô felelôs gondolkodás jegyében folytattunk mind vállalati, mind munkatársi szinten. Ennek keretében mindig is az élet valódi értékeire fókuszáltunk: a hátrányos helyzetûek és a beteg gyermekek segítésére, a fiatal képzômûvészek, írók, valamint kulturális események, projektek támogatására és nem utolsó sorban környezetünk védelmére. Hosszú távú elkötelezettségünknek egy újabb állomásához érkeztünk. Társadalmi felelôsségvállalásunk új területtel gazdagodott, és ezzel magasabb szintre lépett: létrehoztuk a Fundamenta Gondoskodás Alapítványt abból a célból, hogy a késôbbiekben számos pl. szociális, oktatási, kulturális területen támogassa a társadalom meghatározott csoportjait, tagjait, illetve a Fundamenta rászoruló munkatársait. A cég 2004 óta támogatja az Amadeus Mûvészeti Alapítványt, és 2008-ban átvette az Amadeus Alkotói Ösztöndíj program finanszírozását. A székházban kiállított, pályakezdô mûvészek alkotásaiból álló gyûjtemény mára mintegy 150 festményre és szoborra gyarapodott. A Fundamenta 2002 óta évente öt-hat könyv köztük egy elsô könyves fiatal író mûvének kiadását segíti az Ulpius-ház könyvkiadónál. A Társaság a Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítô Alapítvány alapító támogatója is. Pénzadományokkal, iroda biztosításával, megjelenési lehetôségekkel segíti mûködését, a munkatársak közül egyre többen önkéntes segítôként is bekapcsolódnak a Csodalámpa munkájába. A Társaság a évi alapítása óta részt vesz a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által életre hívott Népesedési Kerekasztal munkájában és támogatja annak tevékenységét. A Kerekasztal célja a kedvezôtlen demográfiai trendek ellen ható javaslatok és programok kidolgozása és közvetítése a jogalkotó felé annak érdekében, hogy Magyarországon megszülessenek a kívánt és tervezett gyermekek. A Fundamenta az NK, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány tevékenységét szakértôk és anyagi eszközök útján is segíti kiemelhetô ezek közül a kisgyermekes apukák lelki és gyakorlati felkészülésének elôsegítése érdekében megjelentetett Apafüzet. A Fundamenta számára a társadalmi felelôsségvállalás hosszú évek óta a vállalati és a dolgozói filozófia szerves része, ezért karitatív tréning keretében már több éve támogat rászoruló kisközösségeket. Ez a támogatás az anyagi segítség mellett effektív munkavégzést jelent a kiválasztott intézményben. A legutóbbi karitatív tréning alkalmával a szobi idôsek otthonát tették a Fundamenta munkatársai lakályosabbá, hangulatosabbá, élhetôbbé, ezáltal javítva az árvíz sújtotta területen élô idôsek lakókörülményeit. 5

6 A lakás-takarékpénztár mûködését meghatározó makrogazdasági feltételek és piaci változások A hazai makrogazdasági környezet Növekedés A évi 1,7%-os visszaesés után 2013-ban immár növekedés jellemezte a magyar gazdaságot. Az 1% körüli reálértelemben vett bôvüléshez nagyon jelentôs mértékben járult hozzá a mezôgazdaság, amely a megelôzô év alacsony bázisadataiból kiindulva, köszönhetôen a kedvezô idôjárási körülményeknek, kétszámjegyû mértékben tudott bôvülni. Szintén jelentôs értéket képviselt a növekedés komponensei között az építôipar, ám itt érdemes figyelembe venni, hogy a teljesítmény legnagyobb része állami megrendelésekhez volt köthetô, míg például a lakásépítések terén pozitív fordulatról egyelôre nem beszélhetünk. Az ipari termelés esetében a korábbi várakozásokhoz képest inkább kisebb megtorpanásról beszélhetünk. A kiskereskedelemben megállt az elmúlt évekre jellemzô lassú, de fokozatos visszaesés, a legutóbbi adatok köszönhetôen a háztartások helyzetét javítani igyekvô intézkedéseknek is már némi bôvülésrôl számolnak be. Komolyabb áttörésrôl egyelôre itt sem beszélhetünk, sokkal inkább jellemzô, hogy a szabadon elkölthetô jövedelmeket a háztartások korábban felvett hitelek törlesztésére használják, vagy valamilyen pénzügy megtakarítási formába helyezik el az elôbbieknél némileg kedvezôbb, akár 2%-ot is meghaladó növekedést hozhat, mindehhez természetesen szükség lesz arra, hogy a világgazdasági környezet támogató maradjon, a jegybank növekedési hitelprogramjából (NHP) érkezô források az elôzetes elképzeléseknek megfelelô pozitív hatásokat váltsák ki, illetve az idei húzóágazatot, a mezôgazdaságot se érje jelentôsebb sokkhatás a következô 12 hónapban. Infláció, alapkamat 2013-ban a fogyasztói árak növekedési üteme mintegy 40 éves mélypontot ért el. Amellett, hogy az infláció az év eleji várakozások szerint is közel kerülhetett volna a jegybank árstabilitást jelentô 3%-os céljához, a kormányzat több lépcsôben bevezetett, a háztartási energia és más rezsiköltségek csökkenését eredményezô intézkedései az éves átlagos mutatót 1,7% közelébe, míg a decemberi év/év adatot 0,5% környékére nyomták le. Természetesen a jövôre nézve számolnunk kell azzal, hogy az adminisztratív intézkedések hatásának elmúlásával a fogyasztói árak emelkedése magasabb pályán haladhat, ugyanakkor lehet reményünk arra is, hogy a jelenlegi alacsony inflációs környezet megélése az ún. inflációs várakozásokra is legalább részben pozitívan hathat. Bár a munkanélküliségi ráta a korábbi 11% feletti szintekrôl év végére 9,3%-ra csökkent, a bérek oldaláról inflációs nyomás továbbra sem tapasztalható. Az MNB 2013 során hónapról hónapra folytatta a augusztusban megkezdett kamatcsökkentési sorozatot. A 7%-ról indult lazítási ciklus 25 bázispontos lépésekben zajlott, majd a 4%- os szint elérése után a kamatvágások üteme 20 bázispontosra mérséklôdött. Így év végére az alapkamat 3%-ra csökkent. A jegybank lépéseit a globális tôkepiaci környezet folyamatosan támogatta, a lépések a forint árfolyamának stabilitása mellett zajlottak. A jegybank jövôbeli mozgástere érthetô módon leszûkült, ennek legfôbb oka, hogy a forint eszközök kamatelônye az említett lépések és a jelentôs mértékben megnövekedett forintlikviditás miatt igencsak megcsappant. A kamatpályát a közelebbi jövôben leginkább a FED viselkedése befolyásolhatja, s különös figyelmet kell fordítanunk a hasonló 6

7 kockázati megítélésû fejlôdô kötvénypiacok folyamataira, illetve arra is, hogy a jelenleg igencsak jótékonyan ható fizetési mérlegtöbbletünkben milyen változások következnek be akkor, ha valóban jelentôs növekedési fordulat és fogyasztásbôvülés következik be. Egyensúly Az államháztartási folyamatok a tervezettnek megfelelô mederben zajlottak 2013-ban. Az ország kikerült az EU túlzottdeficit-eljárása alól, és a szigorú költségvetési gazdálkodás jó alapot ad arra, hogy a közeli jövôben hasonló eljárás indításával ne kelljen számolnunk. Amennyire az a kormányzati elôrejelzésekbôl kiolvasható, hiánymutatónk a tárgyévben is a GDP arányában mért bûvös 3%-os szint alatt maradt, s a várakozások hasonlót vetítenek elôre 2014-re is. A folyó fizetési mérleg többlete 2013-ban a GDP közel 3%-át is elérhette, amely, ahogy - arra korábban utaltunk - komoly stabilizáló tényezôként hatott. Többek között ennek is köszönhetô, hogy a forint árfolyama a jegybank folyamatos kamatmérséklései ellenére is viszonylag szûk sávban, stabil tudott maradni, és a fejlôdô piacokat (ezen belül is a jelentôs fizetésimérleg-hiánnyal küzdô országokat) elért piaci turbulenciák (jelentôs devizaárfolyam-gyengülés, kötvénypiaci hozamemelkedés) Magyarországon nem vagy csak nagyon tompítottan éreztették hatásukat. A gazdasági növekedést ösztönzô változások ugyanakkor a mutató fokozatos romlását okozhatják, s ez mind a kamatok, mind pedig az árfolyam tekintetében sérülékenyebbé tehet bennünket, mindezen változások elé tehát érdemes felkészülten nézni. Kamatszint, árfolyam 2013, ahogy azt korábban említettük, a jegybanki kamatcsökkentés éve volt Magyarországon. Mindez azt is eredményezte, hogy a rövid lejáratú állampapírok hozamai, követve a lazítási ciklust, fokozatos lemorzsolódást mutattak. A hozamok csökkenése a hozamgörbe közepét és hosszú végét is alapvetôen meghatározta az év elsô 4-5 hónapjában. Innentôl fogva azonban a FED tapering-gel kapcsolatos nemzetközi piaci várakozások vették át a karmester szerepet, és az év második fele 3-4 kisebb-nagyobb korrekciót is magában foglaló hullámzássá, oldalazássá alakult át. Így összességében az év során a hozamgörbe meredeksége jelentôs mértékben nôtt. A hosszú hozamok 5,50 6,25 százalék közötti szintje (10-15 éves futamidôk) az országra jellemzô CDS felárakból jól levezethetô, amely mutatókban leginkább a továbbra is magasnak mondható adósságállomány, az adósságon belüli relatíve magas devizaarány, illetve a továbbra is jelenlévô szabályozói kockázatok tükrözôdnek vissza leginkább. A forint árfolyama az év során a korábban már hivatkozott okokra visszavezethetôen gyakorlatilag kibérelte magának a 290 és 300 közötti sávot az euróhoz képest, csak igen rövid idôszakokra térve ki onnan. 7

8 Jogszabályi környezet, a kormányzat lakáspolitikai intézkedései A évben minden korábbit meghaladó mennyiségû, 1439 db jogszabály kihirdetésére került sor, amely a szintén csúcsot jelentô év után újból próbára tette a jogalkalmazókat. A lakás-takarékpénztári mûködés speciális szabályait három jogszabály: a lakás-takarékpénztárakról szóló évi CXIII. tv. (Ltp.tv.), a lakás-elôtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. r. (Átr.) és a lakás-takarékpénztár általános szerzôdési feltételeirôl szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. r. (Ászfr.) tartalmazzák. A szabályozás lényegi módosítására - az évi hatályba lépést követôen - a évek folyamán, ben, majd 2011-ben került sor. Amint az a évi üzleti jelentésben is megfogalmazásra került, A lakás-elôtakarékossággal összefüggô egyes kormányrendeletek módosításáról a Magyary Program Egyszerûsítési Programjának végrehajtása céljából címû 254/2012. (IX. 11.) Korm. rendelet november 10-i és január 1-jei hatályba lépéssel több ponton módosította az Átr-t és az Ászfr-t. A lényeges változások: már a szerzôdés megkötése során lehetôvé válik az állami támogatásra való jogosultság elôzetes lekérése (Átr. 1. (1) bek.), pontosításra kerülnek az állami támogatás igénylésére és ezek esetleges ütközésére vonatkozó szabályok (Átr. 1. (2) és (4)-(7) bek.), az ügyfél kérésére a lakás-takarékpénztár lekéri a lakáscélú felhasználás igazolása érdekében az elektronikus tulajdonilap-másolatot (Átr. 7. (4a) bek.), 2013-ban az Ltp.tv. két alkalommal módosult: egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggô, valamint egyéb célú módosításáról szóló évi CXLIII. törvény október 1-jei hatállyal módosította az Ltp.tv. több pontját a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének megszûnése és a felügyeleti jogkörnek a Magyar Nemzeti Bankra való telepítése miatt, a vallási közösségek jogállásával és mûködésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggô módosításáról szóló évi CXXXIII. törvény jogtechnikai módosítást eredményezett a lakás-takarékpénztári törvényben; 8

9 a lakáscélú felhasználás igazolására nyitva álló általános határidô 90-rôl 120 napra nô (Átr. 7. (6) bek.). Az Ltp.tv. tevékenységi szabályozásának mögöttes joganyagát jelentô, a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. (Hpt.) módosítására 2013-ben összesen 13 alkalommal került sor. A jogszabályi változtatások kapcsán fontos kiemelni, hogy a jogalkotó október 1-jei hatállyal léptette életbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvényt. A tárgybeli jogszabály a mellett, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét megszüntette, a felügyeleti jogkör gyakorlását a Magyar Nemzeti Bankhoz telepítette. A Magyar Nemzeti Bank nem általános jogutódja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének, amelyre tekintettel a korábbi felügyeleti szerv szerinti jogalkalmazási gyakorlat sem tekinthetô egyértelmûen jogfolytonosnak. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Elnöke által kiadott rendeletekben foglalt kötelezettségeket a PSZÁF rendeletekben meghatározott szervezeteknek és személyeknek december 31-éig a Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2013. (IX. 27.) számú rendelete szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. Összefoglalóan elmondható, hogy 2013-ban a hazai lakástakarék-szabályozás szakmailag megalapozott jogszabály-módosítások elfogadásával további fejlôdést tudott felmutatni. A mûködésre vonatkozó egyéb jogszabályok gyakori és sokszor nem megfelelôen elôkészített vagy hatályba léptetett változásai azonban sajnos továbbra is folyamatos kockázatot jelentenek a jogalkalmazás számára. 9

10 A Fundamenta-Lakáskassza üzleti tevékenysége Értékesítési tevékenység A tárgyévben értékesítésünk az emelésekkel együtt db új szerzôdést kötött, melynek szerzôdéses összege 353,7 milliárd Ft volt. Az elôzô évhez képest ez darabszámban 6%-os, szerzôdéses összegben 12%- os növekedést jelent. A évi új üzlet az értékesítési csatornák közt az alábbiak szerint oszlott el: a saját hálózatú értékesítés 229,3 milliárd Ft-ot, a partnereink által történô értékesítés 115,4 milliárd Ft-ot, míg az alternatív értékesítés 9,0 milliárd Ft-ot ért el (ebbôl az online értékesítés 2,3 milliárd Ft-ot, az Aktív Call Center pedig 6,7 milliárd Ft-ot). 285,9 Értékesítési teljesítmény (szerzôdéses összeg, milliárd Ft) 277,3 332,5 311, , A társaság stratégiájával összhangban tehát a saját értékesítési hálózat aránya a legjelentôsebb, 65%-os. A teljes értékesítésen belül a közmû célra kötött és csoportos társasházi szerzôdések szerzôdéses összege a korábbi éveknél alacsonyabb összeget, 9,2 milliárd Ft-ot tett ki, ami a teljes értékesítési volumen 2,6%-a. Az elôször 2006-tól bevezetett alacsony hitelkamatú tarifacsaládok részaránya tovább nôtt, a teljes értékesítésen belül 84%-ot, a saját értékesítésén belül 86%- ot tett ki. A Fundamenta Lakáskassza Kft. által üzemeltetett Fundamenta-SZEB (Fundamenta Személyi Bankár) hálózatnál az elmúlt években az értékesítési hálózat pozitív fejlôdése volt megfigyelhetô. A saját értékesítési hálózatban az aktív tanácsadók száma a évi es záró létszámhoz képest az elsô negyedévben magasabb volt. Az ezt követô hónapok létszámbeli visszaesésének oka a Személyi Bankár hálózat belsô rendszerének változása, mely szigorúbb követelményeket támaszt az üzletkötôkkel szemben. Saját értékesítési hálózat által kötött szerzôdések (szerzôdéses összeg, millió Ft) Értékesítési teljesítmény megoszlása (2013) 2,5% Online + ACC 32,6% Partnerértékesítés 64,8% Saját értékesítési hálózat (SZEB) 0 10

11 368,8 MRD Ft mérlegfôösszeg Jelentôs hatékonyságjavulás mellett az évet a 2012 végihez képest 118 fôvel alacsonyabb létszámmal zártuk ban a SZEB teljesítményének 11,5%-os növekedése volt megfigyelhetô az elôzô évhez képest. Az egy fôre jutó átlagos havi kötések szerzôdéses öszszege az elsô 3 hónapban a tavalyi szint környékén alakult. Az április-májusi Plusz egy havi megtakarítás akció hatására emelkedett, majd az Duplázó bónusz akció alatt a korábbi átlag csaknem másfélszeresére nôtt. A szeptember hónaptól látható visszaesés csak ezen kiemelkedô teljesítmény miatt jelentôs, tulajdonképpen a korábbi alappályánál magasabb szinten stabilizálódott. Összességében 2013 egészében szerzôdéses összegben az egy fôre jutó átlagos havi termelés 14%-kal nôtt az elôzô évi szinthez képest. A közvetített termékek szerkezete módosult. A banki termékek közül a hiteltermékek esetében az elôzô évhez hasonló teljesítmény figyelhetô meg, a további terméktípusok esetében csökkenés tapasztalható, illetve változott a partneri termékhangsúly is ban kötött szerzôdések darabszámának módozatok szerinti megoszlása (db) 22% Hosszú ( hó) 11% Normál (56-76 hó) 67% Rövid (45-52 hó) Mérlegfôösszeg alakulása (millió Ft) Pénzügyi kimutatások Mérleg A Társaság mérlegfôösszege a mérleg fordulónapján millió Ft volt, mely az elôzô évi értékhez képest mintegy 14,4%-os bôvülést jelent A mérleg fôbb elemeit a következôkben mutatjuk be részletesen. Bruttó befektetési állomány összetétele (millió Ft) A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. befektetési állománya Eszköz oldali kamatozó állományunk 305,9 milliárd forintról 351,0 milliárd forintra növekedett 2013-ban Bankbetétek (1,6%) Állampapírok, kötvények (58,8%) 913 Jelzáloglevél (0,3%) Lakáskölcsön és áthidaló hitelek (39,4%) 11

12 A bankbetétek és kamatozó értékpapírok együttes állománya 199,0 milliárd forintról 212,7 milliárd forintra növekedett a tárgyév során. A mostani bôvülést nem a hitelezési aktivitásunk csökkenése, hanem sokkal inkább az intézkedéseink nyomán kedvezôbben alakuló új üzlet és a javuló megtakarítási hajlandóság segítette. Az említett állományon belül a kamatozó értékpapírok állománya mintegy 10,4 milliárd forinttal nôtt. Az értékpapírok kizárólag fix kamatozásúak voltak. Az értékpapír-portfolió durationje a tárgyév során 2,6-2,8 között alakult. Az év közepéig stagnálás, majd azt követôen kisebb emelkedés volt megfigyelhetô a mutatóban, köszönhetôen annak, hogy a vártnál kedvezôbben alakuló cash-flow pozíciónk hosszabb, éves futamidejû forint állampapírok vásárlását is lehetôvé tette. Befektetési stratégiánk középpontjában a szigorú likviditásmenedzsment mellett továbbra is a hosszú távú, kiegyensúlyozott jövedelmezôség áll, ezt egy konzekvens eszköz-forrás menedzsment tevékenység mentén igyekszünk megvalósítani Folyósított saját hitelek és lakás-hitelpiaci részesedés* 13,0 9,3 9,7 1,1% 2,9% 5,6% ,6 19,7% 56, , % 35% 27,5% 33,2% 25% 20% 20% 15% 10% 5% 0% Hitelállomány Hitelezési aktivitásunk továbbra is meghatározó a lakáshitel piacon. Folyósítási (az áthidaló hitelbôl lakáskölcsönbe forduló volument is ideszámítva) részesedésünk a lakáshitelezésben hitelösszeg alapján meghaladta a 33%-ot, tovább növelve ezzel a es közel 20%-os és a 2012-es 27,5%-os részesedést. Hozzá kell tenni, hogy ekkora volumenû részesedés aktív piaci környezet mellett nem lenne tartható. Amellett, hogy hitelstratégia projektünk eredményeire sikeresen építjük a hitelezési stratégiánkat, feladatunk és felelôsségünk, hogy a vállalati célok megvalósulását elôsegítsük támogató, aktív tevékenységünkkel. A hitelezési terület tevékenységének fontos, 2013-ban megfogalmazott, stratégiához kapcsolódó eleme az állományminôség folyamatos javítása. Folyósított saját hitel (Mrd. Ft) Lakás-hitelpiaci részesedés (%) *az áthidaló hitelbôl lakáskölcsönbe forduló volument is tartalmazzák az adatok Hitelállomány alakulása (millió Ft) Áthidaló hitel Normál hitel 12

13 44,95 MRD Ft hitelfolyósítás Céljaink között szerepel a hitelstratégia projektben megalkotott alapelvek további alkalmazásával a hitelkockázati döntések eddiginél tudatosabb, megalapozottabb meghozatala. Folyamatosan fejlesztjük belsô mûködési folyamatainkat, tervezhetô belsô átfutási idôk vállalását tûzve ki célul. Ennek egyik kidolgozott irányvonala az anyavállalatnál már alkalmazott lean módszertan bevezetése. Célunk, hogy ügyfeleink minél több, a lakáscéljuk megvalósításához kötôdô szolgáltatást elérjenek lakás-takarékpénztárunk közvetítésével. Ma már az energetikai tanúsítvány is egyszerûen és közvetlenül megrendelhetô értékbecslô hálózatunktól, ezáltal megoldva az értékbecslés, illetve az adásvételnél kötelezô energiatanúsítvány elkészítését. A 2013-as évben folyósított kölcsönök összege 44,95 Mrd Ft volt az áthidaló kölcsönbôl lakáskölcsönbe átforduló kölcsönöket nem tekintve. A devizahitelek rögzített árfolyamon történô végtörlesztésére nyújtott állománnyal nem számolva így a hitelfolyósítási teljesítmény ismét meghaladta a korábbi évek eredményét. A 2013-as évben összesen db lakáselôtakarékossági szerzôdésrôl történt hitelkifizetés: esetben azonnali áthidaló kölcsönt, esetben áthidaló kölcsönt, esetben pedig lakáskölcsönt folyósítottunk. A 2012-es évhez képest az áthidaló kölcsönök kifizetett darabszámát 13%-kal tudtuk növelni. 13 Az állományunk a korábbi évekhez hasonlóan kiemelkedôen jó minôségû, a hitelportfolió változatlanul javul. Elemzéseink továbbra is azt támasztják alá, hogy hitelstratégia projektet követôen folyósított hitelek minôsége lényegesen jobb a korábbi években folyósítottakénál és a piaci értékeknél. Az összes tôkekövetelés 29%-kal nôtt a 2013as évben, az élô hitelek darabszáma ennél szerényebb, 14%-os növekedést mutat. Megnevezés Tôkekövetelés (millió Ft) Hitelszerzôdések száma (db)

14 336,9 MRD Ft 41 MRD Ft betétállomány betétállomány-növekmény A felmondott kölcsönszerzôdések behajtási sikeressége az utóbbi 3 évben folyamatosan növekedett. Míg 2010ben az átlagos kintlévôség 4%-át sikerült behajtani, addig ez a szám 2013-ban már 17% volt. Betétállomány Társaságunk betétállománya az állami támogatással és az elhatárolt kamatokkal együtt a fordulónapon 336,993 milliárd Ft-ot tett ki. Ez az elôzô év végi állományhoz képest 14%-os, illetve 41 milliárd forintos növekedést jelent. A betétállomány növekedése az év során közel egyenletes volt, nagyobb összegû kifizetésre csak kommunális projektek miatt került sor. A 2013-ban beérkezô ügyfélmegtakarítások az elmúlt évi értékhez képest 14%-kal növekedtek. A betétállomány döntô többségét (95,8%-át) továbbra is a lakossági betétek adják. Az elôzô évivel közel azonos arányt, 4,2%-ot képviselnek a társasházak és lakásszövetkezetek betétei. Céltartalékok A céltartalékok összege a tárgyévben elérte az millió forintot (a mérlegfôösszeg 2,3 százalékát). A legnagyobb céltartalék továbbra is a kiegyenlítési céltartalék (7.647 millió Ft), amely az elôzô évhez képest 285 millió Ft-tal növekedett. A 2013-ban végrehajtott két ügyfélakció jövôbeni kifizetéseire a Társaság 177 millió forint céltartalékot képzett ban volumenhatás miatt emelkedett a hitelek fenntartási jutaléka miatt képzett céltartalék (86 millió Ft-tal), illetve a minôség javulásával párhuzamosan a megtakarítási minôségtôl függô jutalék után képzett céltartalék (31 millió Ft-tal). Saját tôke A Társaság jegyzett tôkéje millió Ft, melyet további millió Ft tôketartalék, és millió Ft eredménytartalék egészít ki. 14 Betétállomány alakulása (millió Ft)* *elhatárolt kamatokkal együtt

15 Eredmény A Társaság a 2012-es évet meghaladva, 7.848,7 millió Ft-os adózás elôtti, illetve millió Ft osztalék jóváhagyását követôen 3.360,1 millió Ft-os mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2013-as évet. Az adózás elôtti eredmény némileg elmaradt a tervtôl. Az alábbiakban bemutatjuk a tervektôl való eltérések fôbb okait. Kamateredmény A bruttó befektetési állomány ebben az évben 45,1 Mrd. Ft-tal nôtt. Ez a tervezettnél 20,9 Mrd. Ft-tal nagyobb növekedést jelent, ami elsôsorban annak köszönhetô, hogy a megtakarítások terv fölött alakultak, ill. a betét- és állami támogatás kifizetések elmaradtak a prognózisainktól. Az év végi hitelállomány 3,6 Mrd Ft-tal alacsonyabb volt a tervezettnél, így az ügyfélkövetelésekbôl származó kamatbevétel 142 millió Ft-tal elmaradt a tervtôl. A nem ügyfelekkel szembeni követelésekbôl (értékpapír, bankbetét) származó kamatbevétel a tervezettnél lényegesen nagyobb állomány miatt, és a vártnál alacsonyabb átlagkamatok ellenére 222 millió Ft-tal magasabb alakult, mint terveztük. A jelentôsen magasabb befektetési állomány, de a tervezettnél alacsonyabb hozamok mellett a teljes befektetési állományon elért hozam (kamatbevétel, árfolyamnyereség, -veszteség) 80 millió Ft-tal haladta meg a terveket. Az elért hozam a tervezett 7,46% helyett 7,25%-ot tett ki. A betétállomány terv feletti növekedése a kamatráfordításunkat is növelte, így az 134 millió Ft-tal volt magasabb a tervnél. Összességében a kamateredmény (realizált és nem realizált árfolyamnyereséggel együtt) 54 millió Ft-tal lett alacsonyabb a tervnél. Jutalék- és díjeredmény A tervet 12%-kal meghaladó értékesítési teljesítmény, ill. a javuló megtakarítási minôség miatt a jutalékráfordítás jelentôsen magasabb volt, mint az elôzô évi, ill. tervezett érték. A folyamatosan javuló minôség fenntartása végett tôl szigorítottuk a minôségi jutalékok kifizetésének feltételeit. Az áthidaló hitelek folyósítása 0,4%-kal elmaradt a tervtôl, melynek következtében a hiteljutalékok a tervezettnél alacsonyabban alakultak. A terveknél összességében 9%-kal magasabb volt a jutalékráfordítás. Költségek A kapacitások mérsékelt bôvülésének következtében a személyi költségek csak kismértékben, 6,9 millió forinttal (+0,2%) növekedtek a tervhez képest, összesen 3,10 milliárd forintot érve el. Az IT költségek a számítóközpont pótlólagos adatátviteli költségei miatt meghaladták a tervet. Az értékesítési teljesítmény növekedése miatt emelkedtek a postai és nyomtatványköltségek. A hitelek kiemelkedôen jó minôsége miatt a behajtásra tervezett költségek elmaradtak a tervtôl. 15

16 Összességében a költségek a lényegesen magasabb új üzlet ellenére is csak csekély mértékben, 1,2%-kal haladták meg a tervezett szintet. Díjbevételek A számlavezetési díjból ebben az évben 943 millió Ft bevétele keletkezett a társaságnak ez elsôsorban a nagyobb új üzlet és a magasabb szerzôdésállomány miatt 28 millió Ft-tal magasabb a tervezettnél. Az enyhén terv alatti hitelfolyósítás miatt a hitelfolyósítási díjak és TakarNet díjak elmaradtak a tervtôl. A gyorsított felmondások összege alacsonyabb volt az elôzô évi és a tervezett értéknél, ami a tervezettnél alacsonyabb, 142 millió Ft felmondási díjat eredményezett. Az egyéb díjakból származó bevételek a tervezett szintet érték el. Összességében a díjbevételek nagysága elmaradt a tervezettôl. A jó minôséget a hitelállomány ugrásszerû növekedése mellett is tartottuk, így az értékvesztéstôke arány tovább csökkent, 1,95%-rôl 1,72%- re (a rossz minôségû, telén folyósított azonnali áthidaló kölcsönök nélkül ez az arány csupán 1,08%). Rendszeres számításokat végeztünk 200 bázispontos hozamcsökkenés hatásának vizsgálatára, így a közelmúlt eseményei nem értek minket meglepetésként. A csökkenô hozamok ellenére a kamatbevételünk a magasabb összegû befektetési állománynak köszönhetôen meghaladta a tervet. Kockázatkezelés A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. lakás-takarékpénztári tevékenységébôl fakadóan kockázatminimalizáló üzletpolitikát folytat. A befektetéseket a Treasury kezeli, a kamatkockázatot, a likviditási kockázatot és nagykockázatokat szem elôtt tartva. A napi likviditásmenedzsmenten túlmutató minden befektetési döntést az Eszköz-forrás Bizottság (ALCO) elé utalunk. Továbbra is kiemelt területként kezeltük a hitelezési kockázatok kontrollingját, a kockázatokat széles elemzôi eszköztár segítségével tártuk fel. A 2009-ben megszigorított intézkedéseket csekély módosításokkal továbbra is követjük, azonnali áthidaló kölcsönt továbbra is csak ingatlanfedezettel értékesítettünk. 16

17 Jövôbeli célkitûzéseink A Fundamenta Lakáskassza Zrt. a jövôben a szerzôdésállomány, a betét- és hitelállomány, illetve az eredmény folyamatos növekedésével számol. Célunk, hogy az értékesítés volumenének további növelésével megôrizhessük piacvezetô pozíciónkat, és a ban erôteljesen bôvült hitelezési tevékenységünk magas szinten tartásával a jövôben is meghatározó szereplôi legyünk a hazai lakáshitelezésnek. A hosszú távú növekedés biztosítása érdekében az értékesítés ösztönzése továbbra is az egyik legfontosabb stratégiai cél marad. A tovább erôsödô piaci versenyre reagálva termékeinket folyamatosan fejleszteni kívánjuk. Az értékesítésben a saját értékesítési hálózat növekvô szerepével számolunk, de a partnerekkel való együttmûködés továbbra is fontos stratégiai cél marad. A saját hálózatban továbbra is fontos szerepet szánunk a meglévô ügyfelek magasabb színvonalú és a jelenleginél hatékonyabb kiszolgálásának. Ebbôl a célból a SZEB Szakértôi Karrier létszámnövekedését és szakmai szakosodását is tervezzük. Az Aktív Call Centeren keresztül történô értékesítésben jelentôs súlyponteltolódás mellett a korábbiakhoz képest nagyobb, ugyanakkor hatékonyabb szervezetet kívánunk mûködtetni. A folyamatosan bôvülô ügyfél- és partnerigényeknek való megfelelés miatt a jövôben is jelentôs szoftverfejlesztéseket, illetve rendszercseréket tervezünk ben kiemelt szerepet szentelünk a számviteli rendszerek fejlesztésének és az üzletkötôk korszerû informatikai eszközökkel való ellátásának. Terveink szerint a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a következô években továbbra is növekvô állománnyal és a pénzügyi eredménnyel számolhat, amit az elôzô évek magas értékesítési teljesítményére, a dolgozók magas fokú elkötelezettségére, és az öngondoskodási termékek iránti kereslet várható növekedésére alapozunk. 17

18 Mérleg december 31. (millió Ft) ESZKÖZÖK Pénzeszközök Állampapírok a.) forgatási célú b.) befektetési célú Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelés a.) pénzügyi szolgáltatásból aa.) éven belüli lejáratú ab.) éven túli lejáratú b.) befektetési szolgáltatásból 0 0 Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 Részvények, részesedések befektetési célra 0 0 Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásokban 0 0 Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények 0 0 Egyéb eszközök a.) Készletek b.) Egyéb követelések Aktív idôbeli elhatárolás Eszközök összesen ebbôl: Forgóeszközök Befektetett eszközök

19 Mérleg december 31. (millió Ft) FORRÁSOK Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 0 0 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a.) takarékbetét 0 0 b.) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból c.) befektetési szolgáltatásból 0 0 Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 Egyéb kötelezettség Passzív idôbeli elhatárolás Céltartalékok a.) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 0 0 b.) kockázati céltartalék függô és biztos kötelezettségekre c.) általános kockázati céltartalék 0 0 d.) egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettség 0 0 Jegyzett tôke Jegyzett, de még be nem fizetett tôke 0 0 Tôketartalék Általános tartalék Eredménytartalék (+/-) Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Leányvállalati saját tôke változás Források összesen ebbôl: Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tôke

20 Eredménykimutatás december 31. (millió Ft) Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások Kamatkülönbözet Bevételek értékpapírokból 0 0 Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi mûveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés Értékvesztés visszaírása követelés után és kockázati céltartalék felhasználása Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után 7 0 Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után 61 0 Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Rendkívüli bevétel 2 2 Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli eredmény Adózás elôtti eredmény Adófizetési kötelezettség Konszolidációból adódó társasági adókülönbözet 0 0 Adózott eredmény Általános tartalékképzés, felhasználás Jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS 213 ÉVES JELENTÉS 2 1 3 ÉVES JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA Jobban teljesítünk A világ jobban teljesít A Concorde

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2008. ÁPRILIS 25. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2007. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Éves jelentés 2013 Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelős kiadó: Hergár Eszter 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2007. ÁPRILIS 27. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2006. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése

ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése Az ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Globális Részvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Globális Részvény Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17.

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. Tisztelt Részvényesünk! Tisztelettel rendelkezésére bocsátjuk az OTP Bank Nyrt. 2014. évi gazdálkodására vonatkozó Éves Jelentésünket, amely a Bank

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011 Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 KELER Éves Jelentés 2011 Tartalom 4. TARTALOM 1. Elnöki köszöntő 3 2. Piaci környezet 4 3. Szabályozói környezet

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 A SZÉLL KÁLMÁN TERV ALAPJÁN Budapest, 2011. április Tartalom Előszó...1 1. Gazdaságpolitikai célok...2 2. Makrogazdasági kilátások...6

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt.

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt. Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ DEVIZA SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALLOKÁCIÓS ALAPOK

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

5. Összefoglaló javaslatok... 46

5. Összefoglaló javaslatok... 46 Bevezetés... 2 1. Hitelek és devizahitelek szabályozása hazánkban... 4 2. A hazai lakossági devizahitelek piacának bemutatása... 11 2.1. A devizapiac meghatározása... 11 2.1.1. A devizapiac, mint a világ

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar posta zrt. Bemutatása 5 Átfogó piaci helyzetkép 8 Stratégiai kitekintés 10 A társaság 2013. Évi üzleti tevékenysége 11 Levélpostai szolgáltatások

Részletesebben