Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fundamenta- Lakáskassza Zrt."

Átírás

1 Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2013

2 Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését meghatározó makrogazdasági feltételek és piaci változások 6 A hazai makrogazdasági környezet 6 Jogszabályi környezet, a kormányzat lakáspolitikai intézkedései 8 A Fundamenta-Lakáskassza üzleti tevékenysége 9 Értékesítési tevékenység 9 Pénzügyi kimutatások 11 Mérleg 11 Befektetési állomány 11 Hitelállomány 12 Betétállomány 14 Céltartalékok 14 Saját tôke 14 Eredmény 15 Kamateredmény 15 Jutalék- és díjeredmény 15 Költségek 15 Díjbevételek 16 Kockázatkezelés 16 Jövôbeli célkitûzéseink 17 MÉRLEG DECEMBER EREDMÉNYKIMUTATÁS DECEMBER Személyi feltételek 21 Tulajdonosi szerkezet 22 A Társaság által ellenôrzött gazdasági társaság adatai 23 2

3 Fôbb mutatószámok MUTATÓ Mérlegfôösszeg (millió Ft) Saját tôke osztalékfizetés után (millió Ft) Adózás utáni eredmény (millió Ft) Nettó hitelállomány (millió Ft) Adózás utáni ROA* 1,02% 1,50% 1,43% 1,68% 1,71% Adózás utáni ROE** 35,53% 48,56% 38,91% 38,60% 34,54% Tôkemegfelelés 14,55% 15,88% 13,46% 14,48% 14,68% Nettó kamat- és jutalékbevételek az átlagos mérlegfôösszeg arányában 5,36% 5,40% 5,24% 5,42% 5,17% * adózott eredmény/átlagos összes eszközök ** adózott eredmény/átlagos saját tôke Adózás elôtti eredmény (millió Ft) (A 2010-es adózás elôtti eredménynél az összehasonlíthatóság miatt a bankadó levonása elôtti eredményt ábrázoltuk a 2010-es eredménykimutatásban az adózás elôtti eredmény értéke a bankadó levonása utáni értéket tartalmazza az akkori elszámolási szabályok miatt.) 3

4 Az elnök-vezérigazgató elôszava Rekordokat döntöget a Fundamenta Közel hatmilliárdos profit, A lakáshitelek harmadát elvitte a Fundamenta, Lendületben maradt a Fundamenta, Jelentôsen növelte értékesítését tavaly a Fundamenta, Hasít a lakáskasszás cég, Nôtt a Fundamenta nyeresége ilyen és hasonló szalagcímekkel találkozhattunk márciusban a médiumok hasábjain sajtótájékoztatónkat követôen. A közzétett eredményeinkrôl a következô oldalakon olvashatnak, így ezeket nem kívánom itt részletezni, inkább azokat a gondolataimat osztom meg Önökkel, amelyek a Fundamenta sikerei kapcsán jutnak az eszembe. Elôször is büszkeséggel tölt el, hogy a kitûnô, normál üzletmenettel, azaz a kiemelkedôen eredményes értékesítési és hitelezési tevékenységünkkel párhuzamosan amelyet az egész cég együttes teljesítményével értünk el óriási lendülettel folynak azok a projektjeink, amelyek már a sikeres jövôbeni folytatást alapozzák meg. A legújabb kutatások, tanulmányok szerint 50 évvel ezelôtt, ha egy vállalat kialakított egy stratégiát, azt akár 15 évig is követhette nagyobb változtatás, igazítás nélkül. Manapság ez már elképzelhetetlen, hiszen a gyorsan változó környezetben az eredményes fejlôdés érdekében elengedhetetlen, hogy évente többször is felülvizsgáljuk azt az utat, amelyet kijelöltünk magunk elôtt. A legnagyobb hiba, amit egy cég elkövethet, hogy ha egy sikeres üzleti év után elégedetten hátradôl, és passzívan várja folytatást. A felgyorsult világban a siker is sokkal múlandóbb: míg régebben egy vállalat évig is sikeres tudott maradni, addig ez az idôszak egyre rövidül, napjainkban évre taksálható. De a jó hír az, hogy ennek a tendenciának ellen lehet kormányozni, mint ahogy teszi ezt tudatosan a Fundamenta is. Az elmúlt évben gondos, megfontolt mérlegelés után fókuszba állítottuk a Változásmenedzsmentet, hogy stabilizáljuk sikeres pozícióinkat. Jelenleg a lakástakarék piacon három versenytársunk van, de számolhatunk egy új belépôvel is. Ha ez a bôvülés bekövetkezik, kihívásnak fogjuk tekinteni, hiszen a verseny is a további fejlôdés irányába hat. S ha már az értékeknél tartunk: néhány hete adták át a Summa Artium díjakat azoknak a magánszemélyeknek és vállalatoknak, akik, amelyek az elmúlt idôszakban a kultúrát és a mûvészeteket kiemelten támogatták. A Kortárs mûvészetért kategóriában Társaságunk nyerte el a díjat az Amadeus Mûvészeti Alapítványt több mint 10 éves támogatásáért, valamint az Amadeus Alkotói Ösztöndíj biztosításáért. Minden évben nagy várakozással nézünk elébe egy másik zsûri, a kommunikációs szakemberekbôl álló a Superbrands és a Business Superbrands bizottság döntésének. A Fundamentát ismét méltónak találták e címek viselésére, így Társaságunk immár egy hatszoros Superbrands díjas vállalat! Dr. Gergely Károly elnök-vezérigazgató 4

5 Társadalmi szerepvállalás A Fundamenta 17 éves története során nemcsak üzleti eredményeinkre lehetünk büszkék, hanem arra a tevékenységünkre is, amelyet a jövôrôl történô felelôs gondolkodás jegyében folytattunk mind vállalati, mind munkatársi szinten. Ennek keretében mindig is az élet valódi értékeire fókuszáltunk: a hátrányos helyzetûek és a beteg gyermekek segítésére, a fiatal képzômûvészek, írók, valamint kulturális események, projektek támogatására és nem utolsó sorban környezetünk védelmére. Hosszú távú elkötelezettségünknek egy újabb állomásához érkeztünk. Társadalmi felelôsségvállalásunk új területtel gazdagodott, és ezzel magasabb szintre lépett: létrehoztuk a Fundamenta Gondoskodás Alapítványt abból a célból, hogy a késôbbiekben számos pl. szociális, oktatási, kulturális területen támogassa a társadalom meghatározott csoportjait, tagjait, illetve a Fundamenta rászoruló munkatársait. A cég 2004 óta támogatja az Amadeus Mûvészeti Alapítványt, és 2008-ban átvette az Amadeus Alkotói Ösztöndíj program finanszírozását. A székházban kiállított, pályakezdô mûvészek alkotásaiból álló gyûjtemény mára mintegy 150 festményre és szoborra gyarapodott. A Fundamenta 2002 óta évente öt-hat könyv köztük egy elsô könyves fiatal író mûvének kiadását segíti az Ulpius-ház könyvkiadónál. A Társaság a Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítô Alapítvány alapító támogatója is. Pénzadományokkal, iroda biztosításával, megjelenési lehetôségekkel segíti mûködését, a munkatársak közül egyre többen önkéntes segítôként is bekapcsolódnak a Csodalámpa munkájába. A Társaság a évi alapítása óta részt vesz a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által életre hívott Népesedési Kerekasztal munkájában és támogatja annak tevékenységét. A Kerekasztal célja a kedvezôtlen demográfiai trendek ellen ható javaslatok és programok kidolgozása és közvetítése a jogalkotó felé annak érdekében, hogy Magyarországon megszülessenek a kívánt és tervezett gyermekek. A Fundamenta az NK, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány tevékenységét szakértôk és anyagi eszközök útján is segíti kiemelhetô ezek közül a kisgyermekes apukák lelki és gyakorlati felkészülésének elôsegítése érdekében megjelentetett Apafüzet. A Fundamenta számára a társadalmi felelôsségvállalás hosszú évek óta a vállalati és a dolgozói filozófia szerves része, ezért karitatív tréning keretében már több éve támogat rászoruló kisközösségeket. Ez a támogatás az anyagi segítség mellett effektív munkavégzést jelent a kiválasztott intézményben. A legutóbbi karitatív tréning alkalmával a szobi idôsek otthonát tették a Fundamenta munkatársai lakályosabbá, hangulatosabbá, élhetôbbé, ezáltal javítva az árvíz sújtotta területen élô idôsek lakókörülményeit. 5

6 A lakás-takarékpénztár mûködését meghatározó makrogazdasági feltételek és piaci változások A hazai makrogazdasági környezet Növekedés A évi 1,7%-os visszaesés után 2013-ban immár növekedés jellemezte a magyar gazdaságot. Az 1% körüli reálértelemben vett bôvüléshez nagyon jelentôs mértékben járult hozzá a mezôgazdaság, amely a megelôzô év alacsony bázisadataiból kiindulva, köszönhetôen a kedvezô idôjárási körülményeknek, kétszámjegyû mértékben tudott bôvülni. Szintén jelentôs értéket képviselt a növekedés komponensei között az építôipar, ám itt érdemes figyelembe venni, hogy a teljesítmény legnagyobb része állami megrendelésekhez volt köthetô, míg például a lakásépítések terén pozitív fordulatról egyelôre nem beszélhetünk. Az ipari termelés esetében a korábbi várakozásokhoz képest inkább kisebb megtorpanásról beszélhetünk. A kiskereskedelemben megállt az elmúlt évekre jellemzô lassú, de fokozatos visszaesés, a legutóbbi adatok köszönhetôen a háztartások helyzetét javítani igyekvô intézkedéseknek is már némi bôvülésrôl számolnak be. Komolyabb áttörésrôl egyelôre itt sem beszélhetünk, sokkal inkább jellemzô, hogy a szabadon elkölthetô jövedelmeket a háztartások korábban felvett hitelek törlesztésére használják, vagy valamilyen pénzügy megtakarítási formába helyezik el az elôbbieknél némileg kedvezôbb, akár 2%-ot is meghaladó növekedést hozhat, mindehhez természetesen szükség lesz arra, hogy a világgazdasági környezet támogató maradjon, a jegybank növekedési hitelprogramjából (NHP) érkezô források az elôzetes elképzeléseknek megfelelô pozitív hatásokat váltsák ki, illetve az idei húzóágazatot, a mezôgazdaságot se érje jelentôsebb sokkhatás a következô 12 hónapban. Infláció, alapkamat 2013-ban a fogyasztói árak növekedési üteme mintegy 40 éves mélypontot ért el. Amellett, hogy az infláció az év eleji várakozások szerint is közel kerülhetett volna a jegybank árstabilitást jelentô 3%-os céljához, a kormányzat több lépcsôben bevezetett, a háztartási energia és más rezsiköltségek csökkenését eredményezô intézkedései az éves átlagos mutatót 1,7% közelébe, míg a decemberi év/év adatot 0,5% környékére nyomták le. Természetesen a jövôre nézve számolnunk kell azzal, hogy az adminisztratív intézkedések hatásának elmúlásával a fogyasztói árak emelkedése magasabb pályán haladhat, ugyanakkor lehet reményünk arra is, hogy a jelenlegi alacsony inflációs környezet megélése az ún. inflációs várakozásokra is legalább részben pozitívan hathat. Bár a munkanélküliségi ráta a korábbi 11% feletti szintekrôl év végére 9,3%-ra csökkent, a bérek oldaláról inflációs nyomás továbbra sem tapasztalható. Az MNB 2013 során hónapról hónapra folytatta a augusztusban megkezdett kamatcsökkentési sorozatot. A 7%-ról indult lazítási ciklus 25 bázispontos lépésekben zajlott, majd a 4%- os szint elérése után a kamatvágások üteme 20 bázispontosra mérséklôdött. Így év végére az alapkamat 3%-ra csökkent. A jegybank lépéseit a globális tôkepiaci környezet folyamatosan támogatta, a lépések a forint árfolyamának stabilitása mellett zajlottak. A jegybank jövôbeli mozgástere érthetô módon leszûkült, ennek legfôbb oka, hogy a forint eszközök kamatelônye az említett lépések és a jelentôs mértékben megnövekedett forintlikviditás miatt igencsak megcsappant. A kamatpályát a közelebbi jövôben leginkább a FED viselkedése befolyásolhatja, s különös figyelmet kell fordítanunk a hasonló 6

7 kockázati megítélésû fejlôdô kötvénypiacok folyamataira, illetve arra is, hogy a jelenleg igencsak jótékonyan ható fizetési mérlegtöbbletünkben milyen változások következnek be akkor, ha valóban jelentôs növekedési fordulat és fogyasztásbôvülés következik be. Egyensúly Az államháztartási folyamatok a tervezettnek megfelelô mederben zajlottak 2013-ban. Az ország kikerült az EU túlzottdeficit-eljárása alól, és a szigorú költségvetési gazdálkodás jó alapot ad arra, hogy a közeli jövôben hasonló eljárás indításával ne kelljen számolnunk. Amennyire az a kormányzati elôrejelzésekbôl kiolvasható, hiánymutatónk a tárgyévben is a GDP arányában mért bûvös 3%-os szint alatt maradt, s a várakozások hasonlót vetítenek elôre 2014-re is. A folyó fizetési mérleg többlete 2013-ban a GDP közel 3%-át is elérhette, amely, ahogy - arra korábban utaltunk - komoly stabilizáló tényezôként hatott. Többek között ennek is köszönhetô, hogy a forint árfolyama a jegybank folyamatos kamatmérséklései ellenére is viszonylag szûk sávban, stabil tudott maradni, és a fejlôdô piacokat (ezen belül is a jelentôs fizetésimérleg-hiánnyal küzdô országokat) elért piaci turbulenciák (jelentôs devizaárfolyam-gyengülés, kötvénypiaci hozamemelkedés) Magyarországon nem vagy csak nagyon tompítottan éreztették hatásukat. A gazdasági növekedést ösztönzô változások ugyanakkor a mutató fokozatos romlását okozhatják, s ez mind a kamatok, mind pedig az árfolyam tekintetében sérülékenyebbé tehet bennünket, mindezen változások elé tehát érdemes felkészülten nézni. Kamatszint, árfolyam 2013, ahogy azt korábban említettük, a jegybanki kamatcsökkentés éve volt Magyarországon. Mindez azt is eredményezte, hogy a rövid lejáratú állampapírok hozamai, követve a lazítási ciklust, fokozatos lemorzsolódást mutattak. A hozamok csökkenése a hozamgörbe közepét és hosszú végét is alapvetôen meghatározta az év elsô 4-5 hónapjában. Innentôl fogva azonban a FED tapering-gel kapcsolatos nemzetközi piaci várakozások vették át a karmester szerepet, és az év második fele 3-4 kisebb-nagyobb korrekciót is magában foglaló hullámzássá, oldalazássá alakult át. Így összességében az év során a hozamgörbe meredeksége jelentôs mértékben nôtt. A hosszú hozamok 5,50 6,25 százalék közötti szintje (10-15 éves futamidôk) az országra jellemzô CDS felárakból jól levezethetô, amely mutatókban leginkább a továbbra is magasnak mondható adósságállomány, az adósságon belüli relatíve magas devizaarány, illetve a továbbra is jelenlévô szabályozói kockázatok tükrözôdnek vissza leginkább. A forint árfolyama az év során a korábban már hivatkozott okokra visszavezethetôen gyakorlatilag kibérelte magának a 290 és 300 közötti sávot az euróhoz képest, csak igen rövid idôszakokra térve ki onnan. 7

8 Jogszabályi környezet, a kormányzat lakáspolitikai intézkedései A évben minden korábbit meghaladó mennyiségû, 1439 db jogszabály kihirdetésére került sor, amely a szintén csúcsot jelentô év után újból próbára tette a jogalkalmazókat. A lakás-takarékpénztári mûködés speciális szabályait három jogszabály: a lakás-takarékpénztárakról szóló évi CXIII. tv. (Ltp.tv.), a lakás-elôtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. r. (Átr.) és a lakás-takarékpénztár általános szerzôdési feltételeirôl szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. r. (Ászfr.) tartalmazzák. A szabályozás lényegi módosítására - az évi hatályba lépést követôen - a évek folyamán, ben, majd 2011-ben került sor. Amint az a évi üzleti jelentésben is megfogalmazásra került, A lakás-elôtakarékossággal összefüggô egyes kormányrendeletek módosításáról a Magyary Program Egyszerûsítési Programjának végrehajtása céljából címû 254/2012. (IX. 11.) Korm. rendelet november 10-i és január 1-jei hatályba lépéssel több ponton módosította az Átr-t és az Ászfr-t. A lényeges változások: már a szerzôdés megkötése során lehetôvé válik az állami támogatásra való jogosultság elôzetes lekérése (Átr. 1. (1) bek.), pontosításra kerülnek az állami támogatás igénylésére és ezek esetleges ütközésére vonatkozó szabályok (Átr. 1. (2) és (4)-(7) bek.), az ügyfél kérésére a lakás-takarékpénztár lekéri a lakáscélú felhasználás igazolása érdekében az elektronikus tulajdonilap-másolatot (Átr. 7. (4a) bek.), 2013-ban az Ltp.tv. két alkalommal módosult: egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggô, valamint egyéb célú módosításáról szóló évi CXLIII. törvény október 1-jei hatállyal módosította az Ltp.tv. több pontját a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének megszûnése és a felügyeleti jogkörnek a Magyar Nemzeti Bankra való telepítése miatt, a vallási közösségek jogállásával és mûködésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggô módosításáról szóló évi CXXXIII. törvény jogtechnikai módosítást eredményezett a lakás-takarékpénztári törvényben; 8

9 a lakáscélú felhasználás igazolására nyitva álló általános határidô 90-rôl 120 napra nô (Átr. 7. (6) bek.). Az Ltp.tv. tevékenységi szabályozásának mögöttes joganyagát jelentô, a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. (Hpt.) módosítására 2013-ben összesen 13 alkalommal került sor. A jogszabályi változtatások kapcsán fontos kiemelni, hogy a jogalkotó október 1-jei hatállyal léptette életbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvényt. A tárgybeli jogszabály a mellett, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét megszüntette, a felügyeleti jogkör gyakorlását a Magyar Nemzeti Bankhoz telepítette. A Magyar Nemzeti Bank nem általános jogutódja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének, amelyre tekintettel a korábbi felügyeleti szerv szerinti jogalkalmazási gyakorlat sem tekinthetô egyértelmûen jogfolytonosnak. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Elnöke által kiadott rendeletekben foglalt kötelezettségeket a PSZÁF rendeletekben meghatározott szervezeteknek és személyeknek december 31-éig a Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2013. (IX. 27.) számú rendelete szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. Összefoglalóan elmondható, hogy 2013-ban a hazai lakástakarék-szabályozás szakmailag megalapozott jogszabály-módosítások elfogadásával további fejlôdést tudott felmutatni. A mûködésre vonatkozó egyéb jogszabályok gyakori és sokszor nem megfelelôen elôkészített vagy hatályba léptetett változásai azonban sajnos továbbra is folyamatos kockázatot jelentenek a jogalkalmazás számára. 9

10 A Fundamenta-Lakáskassza üzleti tevékenysége Értékesítési tevékenység A tárgyévben értékesítésünk az emelésekkel együtt db új szerzôdést kötött, melynek szerzôdéses összege 353,7 milliárd Ft volt. Az elôzô évhez képest ez darabszámban 6%-os, szerzôdéses összegben 12%- os növekedést jelent. A évi új üzlet az értékesítési csatornák közt az alábbiak szerint oszlott el: a saját hálózatú értékesítés 229,3 milliárd Ft-ot, a partnereink által történô értékesítés 115,4 milliárd Ft-ot, míg az alternatív értékesítés 9,0 milliárd Ft-ot ért el (ebbôl az online értékesítés 2,3 milliárd Ft-ot, az Aktív Call Center pedig 6,7 milliárd Ft-ot). 285,9 Értékesítési teljesítmény (szerzôdéses összeg, milliárd Ft) 277,3 332,5 311, , A társaság stratégiájával összhangban tehát a saját értékesítési hálózat aránya a legjelentôsebb, 65%-os. A teljes értékesítésen belül a közmû célra kötött és csoportos társasházi szerzôdések szerzôdéses összege a korábbi éveknél alacsonyabb összeget, 9,2 milliárd Ft-ot tett ki, ami a teljes értékesítési volumen 2,6%-a. Az elôször 2006-tól bevezetett alacsony hitelkamatú tarifacsaládok részaránya tovább nôtt, a teljes értékesítésen belül 84%-ot, a saját értékesítésén belül 86%- ot tett ki. A Fundamenta Lakáskassza Kft. által üzemeltetett Fundamenta-SZEB (Fundamenta Személyi Bankár) hálózatnál az elmúlt években az értékesítési hálózat pozitív fejlôdése volt megfigyelhetô. A saját értékesítési hálózatban az aktív tanácsadók száma a évi es záró létszámhoz képest az elsô negyedévben magasabb volt. Az ezt követô hónapok létszámbeli visszaesésének oka a Személyi Bankár hálózat belsô rendszerének változása, mely szigorúbb követelményeket támaszt az üzletkötôkkel szemben. Saját értékesítési hálózat által kötött szerzôdések (szerzôdéses összeg, millió Ft) Értékesítési teljesítmény megoszlása (2013) 2,5% Online + ACC 32,6% Partnerértékesítés 64,8% Saját értékesítési hálózat (SZEB) 0 10

11 368,8 MRD Ft mérlegfôösszeg Jelentôs hatékonyságjavulás mellett az évet a 2012 végihez képest 118 fôvel alacsonyabb létszámmal zártuk ban a SZEB teljesítményének 11,5%-os növekedése volt megfigyelhetô az elôzô évhez képest. Az egy fôre jutó átlagos havi kötések szerzôdéses öszszege az elsô 3 hónapban a tavalyi szint környékén alakult. Az április-májusi Plusz egy havi megtakarítás akció hatására emelkedett, majd az Duplázó bónusz akció alatt a korábbi átlag csaknem másfélszeresére nôtt. A szeptember hónaptól látható visszaesés csak ezen kiemelkedô teljesítmény miatt jelentôs, tulajdonképpen a korábbi alappályánál magasabb szinten stabilizálódott. Összességében 2013 egészében szerzôdéses összegben az egy fôre jutó átlagos havi termelés 14%-kal nôtt az elôzô évi szinthez képest. A közvetített termékek szerkezete módosult. A banki termékek közül a hiteltermékek esetében az elôzô évhez hasonló teljesítmény figyelhetô meg, a további terméktípusok esetében csökkenés tapasztalható, illetve változott a partneri termékhangsúly is ban kötött szerzôdések darabszámának módozatok szerinti megoszlása (db) 22% Hosszú ( hó) 11% Normál (56-76 hó) 67% Rövid (45-52 hó) Mérlegfôösszeg alakulása (millió Ft) Pénzügyi kimutatások Mérleg A Társaság mérlegfôösszege a mérleg fordulónapján millió Ft volt, mely az elôzô évi értékhez képest mintegy 14,4%-os bôvülést jelent A mérleg fôbb elemeit a következôkben mutatjuk be részletesen. Bruttó befektetési állomány összetétele (millió Ft) A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. befektetési állománya Eszköz oldali kamatozó állományunk 305,9 milliárd forintról 351,0 milliárd forintra növekedett 2013-ban Bankbetétek (1,6%) Állampapírok, kötvények (58,8%) 913 Jelzáloglevél (0,3%) Lakáskölcsön és áthidaló hitelek (39,4%) 11

12 A bankbetétek és kamatozó értékpapírok együttes állománya 199,0 milliárd forintról 212,7 milliárd forintra növekedett a tárgyév során. A mostani bôvülést nem a hitelezési aktivitásunk csökkenése, hanem sokkal inkább az intézkedéseink nyomán kedvezôbben alakuló új üzlet és a javuló megtakarítási hajlandóság segítette. Az említett állományon belül a kamatozó értékpapírok állománya mintegy 10,4 milliárd forinttal nôtt. Az értékpapírok kizárólag fix kamatozásúak voltak. Az értékpapír-portfolió durationje a tárgyév során 2,6-2,8 között alakult. Az év közepéig stagnálás, majd azt követôen kisebb emelkedés volt megfigyelhetô a mutatóban, köszönhetôen annak, hogy a vártnál kedvezôbben alakuló cash-flow pozíciónk hosszabb, éves futamidejû forint állampapírok vásárlását is lehetôvé tette. Befektetési stratégiánk középpontjában a szigorú likviditásmenedzsment mellett továbbra is a hosszú távú, kiegyensúlyozott jövedelmezôség áll, ezt egy konzekvens eszköz-forrás menedzsment tevékenység mentén igyekszünk megvalósítani Folyósított saját hitelek és lakás-hitelpiaci részesedés* 13,0 9,3 9,7 1,1% 2,9% 5,6% ,6 19,7% 56, , % 35% 27,5% 33,2% 25% 20% 20% 15% 10% 5% 0% Hitelállomány Hitelezési aktivitásunk továbbra is meghatározó a lakáshitel piacon. Folyósítási (az áthidaló hitelbôl lakáskölcsönbe forduló volument is ideszámítva) részesedésünk a lakáshitelezésben hitelösszeg alapján meghaladta a 33%-ot, tovább növelve ezzel a es közel 20%-os és a 2012-es 27,5%-os részesedést. Hozzá kell tenni, hogy ekkora volumenû részesedés aktív piaci környezet mellett nem lenne tartható. Amellett, hogy hitelstratégia projektünk eredményeire sikeresen építjük a hitelezési stratégiánkat, feladatunk és felelôsségünk, hogy a vállalati célok megvalósulását elôsegítsük támogató, aktív tevékenységünkkel. A hitelezési terület tevékenységének fontos, 2013-ban megfogalmazott, stratégiához kapcsolódó eleme az állományminôség folyamatos javítása. Folyósított saját hitel (Mrd. Ft) Lakás-hitelpiaci részesedés (%) *az áthidaló hitelbôl lakáskölcsönbe forduló volument is tartalmazzák az adatok Hitelállomány alakulása (millió Ft) Áthidaló hitel Normál hitel 12

13 44,95 MRD Ft hitelfolyósítás Céljaink között szerepel a hitelstratégia projektben megalkotott alapelvek további alkalmazásával a hitelkockázati döntések eddiginél tudatosabb, megalapozottabb meghozatala. Folyamatosan fejlesztjük belsô mûködési folyamatainkat, tervezhetô belsô átfutási idôk vállalását tûzve ki célul. Ennek egyik kidolgozott irányvonala az anyavállalatnál már alkalmazott lean módszertan bevezetése. Célunk, hogy ügyfeleink minél több, a lakáscéljuk megvalósításához kötôdô szolgáltatást elérjenek lakás-takarékpénztárunk közvetítésével. Ma már az energetikai tanúsítvány is egyszerûen és közvetlenül megrendelhetô értékbecslô hálózatunktól, ezáltal megoldva az értékbecslés, illetve az adásvételnél kötelezô energiatanúsítvány elkészítését. A 2013-as évben folyósított kölcsönök összege 44,95 Mrd Ft volt az áthidaló kölcsönbôl lakáskölcsönbe átforduló kölcsönöket nem tekintve. A devizahitelek rögzített árfolyamon történô végtörlesztésére nyújtott állománnyal nem számolva így a hitelfolyósítási teljesítmény ismét meghaladta a korábbi évek eredményét. A 2013-as évben összesen db lakáselôtakarékossági szerzôdésrôl történt hitelkifizetés: esetben azonnali áthidaló kölcsönt, esetben áthidaló kölcsönt, esetben pedig lakáskölcsönt folyósítottunk. A 2012-es évhez képest az áthidaló kölcsönök kifizetett darabszámát 13%-kal tudtuk növelni. 13 Az állományunk a korábbi évekhez hasonlóan kiemelkedôen jó minôségû, a hitelportfolió változatlanul javul. Elemzéseink továbbra is azt támasztják alá, hogy hitelstratégia projektet követôen folyósított hitelek minôsége lényegesen jobb a korábbi években folyósítottakénál és a piaci értékeknél. Az összes tôkekövetelés 29%-kal nôtt a 2013as évben, az élô hitelek darabszáma ennél szerényebb, 14%-os növekedést mutat. Megnevezés Tôkekövetelés (millió Ft) Hitelszerzôdések száma (db)

14 336,9 MRD Ft 41 MRD Ft betétállomány betétállomány-növekmény A felmondott kölcsönszerzôdések behajtási sikeressége az utóbbi 3 évben folyamatosan növekedett. Míg 2010ben az átlagos kintlévôség 4%-át sikerült behajtani, addig ez a szám 2013-ban már 17% volt. Betétállomány Társaságunk betétállománya az állami támogatással és az elhatárolt kamatokkal együtt a fordulónapon 336,993 milliárd Ft-ot tett ki. Ez az elôzô év végi állományhoz képest 14%-os, illetve 41 milliárd forintos növekedést jelent. A betétállomány növekedése az év során közel egyenletes volt, nagyobb összegû kifizetésre csak kommunális projektek miatt került sor. A 2013-ban beérkezô ügyfélmegtakarítások az elmúlt évi értékhez képest 14%-kal növekedtek. A betétállomány döntô többségét (95,8%-át) továbbra is a lakossági betétek adják. Az elôzô évivel közel azonos arányt, 4,2%-ot képviselnek a társasházak és lakásszövetkezetek betétei. Céltartalékok A céltartalékok összege a tárgyévben elérte az millió forintot (a mérlegfôösszeg 2,3 százalékát). A legnagyobb céltartalék továbbra is a kiegyenlítési céltartalék (7.647 millió Ft), amely az elôzô évhez képest 285 millió Ft-tal növekedett. A 2013-ban végrehajtott két ügyfélakció jövôbeni kifizetéseire a Társaság 177 millió forint céltartalékot képzett ban volumenhatás miatt emelkedett a hitelek fenntartási jutaléka miatt képzett céltartalék (86 millió Ft-tal), illetve a minôség javulásával párhuzamosan a megtakarítási minôségtôl függô jutalék után képzett céltartalék (31 millió Ft-tal). Saját tôke A Társaság jegyzett tôkéje millió Ft, melyet további millió Ft tôketartalék, és millió Ft eredménytartalék egészít ki. 14 Betétállomány alakulása (millió Ft)* *elhatárolt kamatokkal együtt

15 Eredmény A Társaság a 2012-es évet meghaladva, 7.848,7 millió Ft-os adózás elôtti, illetve millió Ft osztalék jóváhagyását követôen 3.360,1 millió Ft-os mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2013-as évet. Az adózás elôtti eredmény némileg elmaradt a tervtôl. Az alábbiakban bemutatjuk a tervektôl való eltérések fôbb okait. Kamateredmény A bruttó befektetési állomány ebben az évben 45,1 Mrd. Ft-tal nôtt. Ez a tervezettnél 20,9 Mrd. Ft-tal nagyobb növekedést jelent, ami elsôsorban annak köszönhetô, hogy a megtakarítások terv fölött alakultak, ill. a betét- és állami támogatás kifizetések elmaradtak a prognózisainktól. Az év végi hitelállomány 3,6 Mrd Ft-tal alacsonyabb volt a tervezettnél, így az ügyfélkövetelésekbôl származó kamatbevétel 142 millió Ft-tal elmaradt a tervtôl. A nem ügyfelekkel szembeni követelésekbôl (értékpapír, bankbetét) származó kamatbevétel a tervezettnél lényegesen nagyobb állomány miatt, és a vártnál alacsonyabb átlagkamatok ellenére 222 millió Ft-tal magasabb alakult, mint terveztük. A jelentôsen magasabb befektetési állomány, de a tervezettnél alacsonyabb hozamok mellett a teljes befektetési állományon elért hozam (kamatbevétel, árfolyamnyereség, -veszteség) 80 millió Ft-tal haladta meg a terveket. Az elért hozam a tervezett 7,46% helyett 7,25%-ot tett ki. A betétállomány terv feletti növekedése a kamatráfordításunkat is növelte, így az 134 millió Ft-tal volt magasabb a tervnél. Összességében a kamateredmény (realizált és nem realizált árfolyamnyereséggel együtt) 54 millió Ft-tal lett alacsonyabb a tervnél. Jutalék- és díjeredmény A tervet 12%-kal meghaladó értékesítési teljesítmény, ill. a javuló megtakarítási minôség miatt a jutalékráfordítás jelentôsen magasabb volt, mint az elôzô évi, ill. tervezett érték. A folyamatosan javuló minôség fenntartása végett tôl szigorítottuk a minôségi jutalékok kifizetésének feltételeit. Az áthidaló hitelek folyósítása 0,4%-kal elmaradt a tervtôl, melynek következtében a hiteljutalékok a tervezettnél alacsonyabban alakultak. A terveknél összességében 9%-kal magasabb volt a jutalékráfordítás. Költségek A kapacitások mérsékelt bôvülésének következtében a személyi költségek csak kismértékben, 6,9 millió forinttal (+0,2%) növekedtek a tervhez képest, összesen 3,10 milliárd forintot érve el. Az IT költségek a számítóközpont pótlólagos adatátviteli költségei miatt meghaladták a tervet. Az értékesítési teljesítmény növekedése miatt emelkedtek a postai és nyomtatványköltségek. A hitelek kiemelkedôen jó minôsége miatt a behajtásra tervezett költségek elmaradtak a tervtôl. 15

16 Összességében a költségek a lényegesen magasabb új üzlet ellenére is csak csekély mértékben, 1,2%-kal haladták meg a tervezett szintet. Díjbevételek A számlavezetési díjból ebben az évben 943 millió Ft bevétele keletkezett a társaságnak ez elsôsorban a nagyobb új üzlet és a magasabb szerzôdésállomány miatt 28 millió Ft-tal magasabb a tervezettnél. Az enyhén terv alatti hitelfolyósítás miatt a hitelfolyósítási díjak és TakarNet díjak elmaradtak a tervtôl. A gyorsított felmondások összege alacsonyabb volt az elôzô évi és a tervezett értéknél, ami a tervezettnél alacsonyabb, 142 millió Ft felmondási díjat eredményezett. Az egyéb díjakból származó bevételek a tervezett szintet érték el. Összességében a díjbevételek nagysága elmaradt a tervezettôl. A jó minôséget a hitelállomány ugrásszerû növekedése mellett is tartottuk, így az értékvesztéstôke arány tovább csökkent, 1,95%-rôl 1,72%- re (a rossz minôségû, telén folyósított azonnali áthidaló kölcsönök nélkül ez az arány csupán 1,08%). Rendszeres számításokat végeztünk 200 bázispontos hozamcsökkenés hatásának vizsgálatára, így a közelmúlt eseményei nem értek minket meglepetésként. A csökkenô hozamok ellenére a kamatbevételünk a magasabb összegû befektetési állománynak köszönhetôen meghaladta a tervet. Kockázatkezelés A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. lakás-takarékpénztári tevékenységébôl fakadóan kockázatminimalizáló üzletpolitikát folytat. A befektetéseket a Treasury kezeli, a kamatkockázatot, a likviditási kockázatot és nagykockázatokat szem elôtt tartva. A napi likviditásmenedzsmenten túlmutató minden befektetési döntést az Eszköz-forrás Bizottság (ALCO) elé utalunk. Továbbra is kiemelt területként kezeltük a hitelezési kockázatok kontrollingját, a kockázatokat széles elemzôi eszköztár segítségével tártuk fel. A 2009-ben megszigorított intézkedéseket csekély módosításokkal továbbra is követjük, azonnali áthidaló kölcsönt továbbra is csak ingatlanfedezettel értékesítettünk. 16

17 Jövôbeli célkitûzéseink A Fundamenta Lakáskassza Zrt. a jövôben a szerzôdésállomány, a betét- és hitelállomány, illetve az eredmény folyamatos növekedésével számol. Célunk, hogy az értékesítés volumenének további növelésével megôrizhessük piacvezetô pozíciónkat, és a ban erôteljesen bôvült hitelezési tevékenységünk magas szinten tartásával a jövôben is meghatározó szereplôi legyünk a hazai lakáshitelezésnek. A hosszú távú növekedés biztosítása érdekében az értékesítés ösztönzése továbbra is az egyik legfontosabb stratégiai cél marad. A tovább erôsödô piaci versenyre reagálva termékeinket folyamatosan fejleszteni kívánjuk. Az értékesítésben a saját értékesítési hálózat növekvô szerepével számolunk, de a partnerekkel való együttmûködés továbbra is fontos stratégiai cél marad. A saját hálózatban továbbra is fontos szerepet szánunk a meglévô ügyfelek magasabb színvonalú és a jelenleginél hatékonyabb kiszolgálásának. Ebbôl a célból a SZEB Szakértôi Karrier létszámnövekedését és szakmai szakosodását is tervezzük. Az Aktív Call Centeren keresztül történô értékesítésben jelentôs súlyponteltolódás mellett a korábbiakhoz képest nagyobb, ugyanakkor hatékonyabb szervezetet kívánunk mûködtetni. A folyamatosan bôvülô ügyfél- és partnerigényeknek való megfelelés miatt a jövôben is jelentôs szoftverfejlesztéseket, illetve rendszercseréket tervezünk ben kiemelt szerepet szentelünk a számviteli rendszerek fejlesztésének és az üzletkötôk korszerû informatikai eszközökkel való ellátásának. Terveink szerint a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a következô években továbbra is növekvô állománnyal és a pénzügyi eredménnyel számolhat, amit az elôzô évek magas értékesítési teljesítményére, a dolgozók magas fokú elkötelezettségére, és az öngondoskodási termékek iránti kereslet várható növekedésére alapozunk. 17

18 Mérleg december 31. (millió Ft) ESZKÖZÖK Pénzeszközök Állampapírok a.) forgatási célú b.) befektetési célú Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelés a.) pénzügyi szolgáltatásból aa.) éven belüli lejáratú ab.) éven túli lejáratú b.) befektetési szolgáltatásból 0 0 Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 Részvények, részesedések befektetési célra 0 0 Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásokban 0 0 Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények 0 0 Egyéb eszközök a.) Készletek b.) Egyéb követelések Aktív idôbeli elhatárolás Eszközök összesen ebbôl: Forgóeszközök Befektetett eszközök

19 Mérleg december 31. (millió Ft) FORRÁSOK Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 0 0 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a.) takarékbetét 0 0 b.) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból c.) befektetési szolgáltatásból 0 0 Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 Egyéb kötelezettség Passzív idôbeli elhatárolás Céltartalékok a.) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 0 0 b.) kockázati céltartalék függô és biztos kötelezettségekre c.) általános kockázati céltartalék 0 0 d.) egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettség 0 0 Jegyzett tôke Jegyzett, de még be nem fizetett tôke 0 0 Tôketartalék Általános tartalék Eredménytartalék (+/-) Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Leányvállalati saját tôke változás Források összesen ebbôl: Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tôke

20 Eredménykimutatás december 31. (millió Ft) Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások Kamatkülönbözet Bevételek értékpapírokból 0 0 Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi mûveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés Értékvesztés visszaírása követelés után és kockázati céltartalék felhasználása Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után 7 0 Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után 61 0 Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Rendkívüli bevétel 2 2 Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli eredmény Adózás elôtti eredmény Adófizetési kötelezettség Konszolidációból adódó társasági adókülönbözet 0 0 Adózott eredmény Általános tartalékképzés, felhasználás Jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai

A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) Témakörök 1. Kik érdekeltek a pénzintézetek teljesítményében? 2. A beszámoló felépítése,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 14369164191225 Cg: 5-2-266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 213év 214év a b c d 1 1Kapott kamatok

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint a központi költségvetés egyes

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15.812

Részletesebben

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Adós kéri, hogy a hitelezők járuljanak hozzá ahhoz, hogy az Adós a jelen fizetőképességének helyreállítását célzó átdolgozott reorganizációs program

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Somogy Takarék Szövetkezet Igazgatósága BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A Somogy Takarék Szövetkezet éves üzletpolitikai céljaihoz alapot az egyesüléskor elfogadott stratégiai

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2012 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! 2012. kihívásokkal teli évnek bizonyult a hazai biztosítótársaságok számára. A válság újabb áldozatokat követelt, s a biztosítási piac

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Jelen éves jelentés elkészítésére a tőkepiacról szóló 2001. Évi CXX. törvény rendelkezései alapján kerül sor.

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009.02.26.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek)

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek) Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL (Mérlegtételek) Budapest, 2008 Szerzők: Helgertné Dr. Szabó Ilona (1-3. fejezetek) Kurcsinka Tamásné (4-7. fejezetek) Lektorálta: Dr. Lukács

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15,606

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA, II. évf. alapszakok számára Az Pénzügyi és Számviteli Intézetbe

Részletesebben

"BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. 2014. december 31.

BOM a Magyar Sportért Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. 2014. december 31. Közhasznú szervezet "BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló 2014. december 31. Budapest, 2015.05.18 1 8 2 8 7 2 2 8 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Közhasznú szervezet "BOM a Magyar

Részletesebben

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló 213 évi egyszerűsített éves beszoló Fordulónap: 213-12-31 Huninet Egyesület Egyesület Pulai Gábor elnök Beszolókészítés 214-5-31 Bejegyzési sz: 1/ PK/ 6 4 7 1 / 1 9 9 / 18 Cím: 111 Budapest, Hungária krt.

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl

É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl Skoglund Holding Befektetési Részvénytársaság 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl Készült: 2003. április 26. 2 A Skoglund Holding megalakulásától, 1994-tõl kezdve 2000.

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait és bevételeit tartalmazza. KIADÁSOK Az

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

2006. első negyedévi Tőzsdei Gyorsjelentése

2006. első negyedévi Tőzsdei Gyorsjelentése OTP Bank Rt. 2006. első negyedévi Tőzsdei Gyorsjelentése Budapest, 2006. május 15. AZ OTP BANK 2006. ELSŐ NEGYEDÉVI TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE Az OTP Bank Rt. 2006. első negyedévi gyorsjelentését a BÉT Bevezetési

Részletesebben