Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fundamenta- Lakáskassza Zrt."

Átírás

1 Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2013

2 Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését meghatározó makrogazdasági feltételek és piaci változások 6 A hazai makrogazdasági környezet 6 Jogszabályi környezet, a kormányzat lakáspolitikai intézkedései 8 A Fundamenta-Lakáskassza üzleti tevékenysége 9 Értékesítési tevékenység 9 Pénzügyi kimutatások 11 Mérleg 11 Befektetési állomány 11 Hitelállomány 12 Betétállomány 14 Céltartalékok 14 Saját tôke 14 Eredmény 15 Kamateredmény 15 Jutalék- és díjeredmény 15 Költségek 15 Díjbevételek 16 Kockázatkezelés 16 Jövôbeli célkitûzéseink 17 MÉRLEG DECEMBER EREDMÉNYKIMUTATÁS DECEMBER Személyi feltételek 21 Tulajdonosi szerkezet 22 A Társaság által ellenôrzött gazdasági társaság adatai 23 2

3 Fôbb mutatószámok MUTATÓ Mérlegfôösszeg (millió Ft) Saját tôke osztalékfizetés után (millió Ft) Adózás utáni eredmény (millió Ft) Nettó hitelállomány (millió Ft) Adózás utáni ROA* 1,02% 1,50% 1,43% 1,68% 1,71% Adózás utáni ROE** 35,53% 48,56% 38,91% 38,60% 34,54% Tôkemegfelelés 14,55% 15,88% 13,46% 14,48% 14,68% Nettó kamat- és jutalékbevételek az átlagos mérlegfôösszeg arányában 5,36% 5,40% 5,24% 5,42% 5,17% * adózott eredmény/átlagos összes eszközök ** adózott eredmény/átlagos saját tôke Adózás elôtti eredmény (millió Ft) (A 2010-es adózás elôtti eredménynél az összehasonlíthatóság miatt a bankadó levonása elôtti eredményt ábrázoltuk a 2010-es eredménykimutatásban az adózás elôtti eredmény értéke a bankadó levonása utáni értéket tartalmazza az akkori elszámolási szabályok miatt.) 3

4 Az elnök-vezérigazgató elôszava Rekordokat döntöget a Fundamenta Közel hatmilliárdos profit, A lakáshitelek harmadát elvitte a Fundamenta, Lendületben maradt a Fundamenta, Jelentôsen növelte értékesítését tavaly a Fundamenta, Hasít a lakáskasszás cég, Nôtt a Fundamenta nyeresége ilyen és hasonló szalagcímekkel találkozhattunk márciusban a médiumok hasábjain sajtótájékoztatónkat követôen. A közzétett eredményeinkrôl a következô oldalakon olvashatnak, így ezeket nem kívánom itt részletezni, inkább azokat a gondolataimat osztom meg Önökkel, amelyek a Fundamenta sikerei kapcsán jutnak az eszembe. Elôször is büszkeséggel tölt el, hogy a kitûnô, normál üzletmenettel, azaz a kiemelkedôen eredményes értékesítési és hitelezési tevékenységünkkel párhuzamosan amelyet az egész cég együttes teljesítményével értünk el óriási lendülettel folynak azok a projektjeink, amelyek már a sikeres jövôbeni folytatást alapozzák meg. A legújabb kutatások, tanulmányok szerint 50 évvel ezelôtt, ha egy vállalat kialakított egy stratégiát, azt akár 15 évig is követhette nagyobb változtatás, igazítás nélkül. Manapság ez már elképzelhetetlen, hiszen a gyorsan változó környezetben az eredményes fejlôdés érdekében elengedhetetlen, hogy évente többször is felülvizsgáljuk azt az utat, amelyet kijelöltünk magunk elôtt. A legnagyobb hiba, amit egy cég elkövethet, hogy ha egy sikeres üzleti év után elégedetten hátradôl, és passzívan várja folytatást. A felgyorsult világban a siker is sokkal múlandóbb: míg régebben egy vállalat évig is sikeres tudott maradni, addig ez az idôszak egyre rövidül, napjainkban évre taksálható. De a jó hír az, hogy ennek a tendenciának ellen lehet kormányozni, mint ahogy teszi ezt tudatosan a Fundamenta is. Az elmúlt évben gondos, megfontolt mérlegelés után fókuszba állítottuk a Változásmenedzsmentet, hogy stabilizáljuk sikeres pozícióinkat. Jelenleg a lakástakarék piacon három versenytársunk van, de számolhatunk egy új belépôvel is. Ha ez a bôvülés bekövetkezik, kihívásnak fogjuk tekinteni, hiszen a verseny is a további fejlôdés irányába hat. S ha már az értékeknél tartunk: néhány hete adták át a Summa Artium díjakat azoknak a magánszemélyeknek és vállalatoknak, akik, amelyek az elmúlt idôszakban a kultúrát és a mûvészeteket kiemelten támogatták. A Kortárs mûvészetért kategóriában Társaságunk nyerte el a díjat az Amadeus Mûvészeti Alapítványt több mint 10 éves támogatásáért, valamint az Amadeus Alkotói Ösztöndíj biztosításáért. Minden évben nagy várakozással nézünk elébe egy másik zsûri, a kommunikációs szakemberekbôl álló a Superbrands és a Business Superbrands bizottság döntésének. A Fundamentát ismét méltónak találták e címek viselésére, így Társaságunk immár egy hatszoros Superbrands díjas vállalat! Dr. Gergely Károly elnök-vezérigazgató 4

5 Társadalmi szerepvállalás A Fundamenta 17 éves története során nemcsak üzleti eredményeinkre lehetünk büszkék, hanem arra a tevékenységünkre is, amelyet a jövôrôl történô felelôs gondolkodás jegyében folytattunk mind vállalati, mind munkatársi szinten. Ennek keretében mindig is az élet valódi értékeire fókuszáltunk: a hátrányos helyzetûek és a beteg gyermekek segítésére, a fiatal képzômûvészek, írók, valamint kulturális események, projektek támogatására és nem utolsó sorban környezetünk védelmére. Hosszú távú elkötelezettségünknek egy újabb állomásához érkeztünk. Társadalmi felelôsségvállalásunk új területtel gazdagodott, és ezzel magasabb szintre lépett: létrehoztuk a Fundamenta Gondoskodás Alapítványt abból a célból, hogy a késôbbiekben számos pl. szociális, oktatási, kulturális területen támogassa a társadalom meghatározott csoportjait, tagjait, illetve a Fundamenta rászoruló munkatársait. A cég 2004 óta támogatja az Amadeus Mûvészeti Alapítványt, és 2008-ban átvette az Amadeus Alkotói Ösztöndíj program finanszírozását. A székházban kiállított, pályakezdô mûvészek alkotásaiból álló gyûjtemény mára mintegy 150 festményre és szoborra gyarapodott. A Fundamenta 2002 óta évente öt-hat könyv köztük egy elsô könyves fiatal író mûvének kiadását segíti az Ulpius-ház könyvkiadónál. A Társaság a Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítô Alapítvány alapító támogatója is. Pénzadományokkal, iroda biztosításával, megjelenési lehetôségekkel segíti mûködését, a munkatársak közül egyre többen önkéntes segítôként is bekapcsolódnak a Csodalámpa munkájába. A Társaság a évi alapítása óta részt vesz a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által életre hívott Népesedési Kerekasztal munkájában és támogatja annak tevékenységét. A Kerekasztal célja a kedvezôtlen demográfiai trendek ellen ható javaslatok és programok kidolgozása és közvetítése a jogalkotó felé annak érdekében, hogy Magyarországon megszülessenek a kívánt és tervezett gyermekek. A Fundamenta az NK, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány tevékenységét szakértôk és anyagi eszközök útján is segíti kiemelhetô ezek közül a kisgyermekes apukák lelki és gyakorlati felkészülésének elôsegítése érdekében megjelentetett Apafüzet. A Fundamenta számára a társadalmi felelôsségvállalás hosszú évek óta a vállalati és a dolgozói filozófia szerves része, ezért karitatív tréning keretében már több éve támogat rászoruló kisközösségeket. Ez a támogatás az anyagi segítség mellett effektív munkavégzést jelent a kiválasztott intézményben. A legutóbbi karitatív tréning alkalmával a szobi idôsek otthonát tették a Fundamenta munkatársai lakályosabbá, hangulatosabbá, élhetôbbé, ezáltal javítva az árvíz sújtotta területen élô idôsek lakókörülményeit. 5

6 A lakás-takarékpénztár mûködését meghatározó makrogazdasági feltételek és piaci változások A hazai makrogazdasági környezet Növekedés A évi 1,7%-os visszaesés után 2013-ban immár növekedés jellemezte a magyar gazdaságot. Az 1% körüli reálértelemben vett bôvüléshez nagyon jelentôs mértékben járult hozzá a mezôgazdaság, amely a megelôzô év alacsony bázisadataiból kiindulva, köszönhetôen a kedvezô idôjárási körülményeknek, kétszámjegyû mértékben tudott bôvülni. Szintén jelentôs értéket képviselt a növekedés komponensei között az építôipar, ám itt érdemes figyelembe venni, hogy a teljesítmény legnagyobb része állami megrendelésekhez volt köthetô, míg például a lakásépítések terén pozitív fordulatról egyelôre nem beszélhetünk. Az ipari termelés esetében a korábbi várakozásokhoz képest inkább kisebb megtorpanásról beszélhetünk. A kiskereskedelemben megállt az elmúlt évekre jellemzô lassú, de fokozatos visszaesés, a legutóbbi adatok köszönhetôen a háztartások helyzetét javítani igyekvô intézkedéseknek is már némi bôvülésrôl számolnak be. Komolyabb áttörésrôl egyelôre itt sem beszélhetünk, sokkal inkább jellemzô, hogy a szabadon elkölthetô jövedelmeket a háztartások korábban felvett hitelek törlesztésére használják, vagy valamilyen pénzügy megtakarítási formába helyezik el az elôbbieknél némileg kedvezôbb, akár 2%-ot is meghaladó növekedést hozhat, mindehhez természetesen szükség lesz arra, hogy a világgazdasági környezet támogató maradjon, a jegybank növekedési hitelprogramjából (NHP) érkezô források az elôzetes elképzeléseknek megfelelô pozitív hatásokat váltsák ki, illetve az idei húzóágazatot, a mezôgazdaságot se érje jelentôsebb sokkhatás a következô 12 hónapban. Infláció, alapkamat 2013-ban a fogyasztói árak növekedési üteme mintegy 40 éves mélypontot ért el. Amellett, hogy az infláció az év eleji várakozások szerint is közel kerülhetett volna a jegybank árstabilitást jelentô 3%-os céljához, a kormányzat több lépcsôben bevezetett, a háztartási energia és más rezsiköltségek csökkenését eredményezô intézkedései az éves átlagos mutatót 1,7% közelébe, míg a decemberi év/év adatot 0,5% környékére nyomták le. Természetesen a jövôre nézve számolnunk kell azzal, hogy az adminisztratív intézkedések hatásának elmúlásával a fogyasztói árak emelkedése magasabb pályán haladhat, ugyanakkor lehet reményünk arra is, hogy a jelenlegi alacsony inflációs környezet megélése az ún. inflációs várakozásokra is legalább részben pozitívan hathat. Bár a munkanélküliségi ráta a korábbi 11% feletti szintekrôl év végére 9,3%-ra csökkent, a bérek oldaláról inflációs nyomás továbbra sem tapasztalható. Az MNB 2013 során hónapról hónapra folytatta a augusztusban megkezdett kamatcsökkentési sorozatot. A 7%-ról indult lazítási ciklus 25 bázispontos lépésekben zajlott, majd a 4%- os szint elérése után a kamatvágások üteme 20 bázispontosra mérséklôdött. Így év végére az alapkamat 3%-ra csökkent. A jegybank lépéseit a globális tôkepiaci környezet folyamatosan támogatta, a lépések a forint árfolyamának stabilitása mellett zajlottak. A jegybank jövôbeli mozgástere érthetô módon leszûkült, ennek legfôbb oka, hogy a forint eszközök kamatelônye az említett lépések és a jelentôs mértékben megnövekedett forintlikviditás miatt igencsak megcsappant. A kamatpályát a közelebbi jövôben leginkább a FED viselkedése befolyásolhatja, s különös figyelmet kell fordítanunk a hasonló 6

7 kockázati megítélésû fejlôdô kötvénypiacok folyamataira, illetve arra is, hogy a jelenleg igencsak jótékonyan ható fizetési mérlegtöbbletünkben milyen változások következnek be akkor, ha valóban jelentôs növekedési fordulat és fogyasztásbôvülés következik be. Egyensúly Az államháztartási folyamatok a tervezettnek megfelelô mederben zajlottak 2013-ban. Az ország kikerült az EU túlzottdeficit-eljárása alól, és a szigorú költségvetési gazdálkodás jó alapot ad arra, hogy a közeli jövôben hasonló eljárás indításával ne kelljen számolnunk. Amennyire az a kormányzati elôrejelzésekbôl kiolvasható, hiánymutatónk a tárgyévben is a GDP arányában mért bûvös 3%-os szint alatt maradt, s a várakozások hasonlót vetítenek elôre 2014-re is. A folyó fizetési mérleg többlete 2013-ban a GDP közel 3%-át is elérhette, amely, ahogy - arra korábban utaltunk - komoly stabilizáló tényezôként hatott. Többek között ennek is köszönhetô, hogy a forint árfolyama a jegybank folyamatos kamatmérséklései ellenére is viszonylag szûk sávban, stabil tudott maradni, és a fejlôdô piacokat (ezen belül is a jelentôs fizetésimérleg-hiánnyal küzdô országokat) elért piaci turbulenciák (jelentôs devizaárfolyam-gyengülés, kötvénypiaci hozamemelkedés) Magyarországon nem vagy csak nagyon tompítottan éreztették hatásukat. A gazdasági növekedést ösztönzô változások ugyanakkor a mutató fokozatos romlását okozhatják, s ez mind a kamatok, mind pedig az árfolyam tekintetében sérülékenyebbé tehet bennünket, mindezen változások elé tehát érdemes felkészülten nézni. Kamatszint, árfolyam 2013, ahogy azt korábban említettük, a jegybanki kamatcsökkentés éve volt Magyarországon. Mindez azt is eredményezte, hogy a rövid lejáratú állampapírok hozamai, követve a lazítási ciklust, fokozatos lemorzsolódást mutattak. A hozamok csökkenése a hozamgörbe közepét és hosszú végét is alapvetôen meghatározta az év elsô 4-5 hónapjában. Innentôl fogva azonban a FED tapering-gel kapcsolatos nemzetközi piaci várakozások vették át a karmester szerepet, és az év második fele 3-4 kisebb-nagyobb korrekciót is magában foglaló hullámzássá, oldalazássá alakult át. Így összességében az év során a hozamgörbe meredeksége jelentôs mértékben nôtt. A hosszú hozamok 5,50 6,25 százalék közötti szintje (10-15 éves futamidôk) az országra jellemzô CDS felárakból jól levezethetô, amely mutatókban leginkább a továbbra is magasnak mondható adósságállomány, az adósságon belüli relatíve magas devizaarány, illetve a továbbra is jelenlévô szabályozói kockázatok tükrözôdnek vissza leginkább. A forint árfolyama az év során a korábban már hivatkozott okokra visszavezethetôen gyakorlatilag kibérelte magának a 290 és 300 közötti sávot az euróhoz képest, csak igen rövid idôszakokra térve ki onnan. 7

8 Jogszabályi környezet, a kormányzat lakáspolitikai intézkedései A évben minden korábbit meghaladó mennyiségû, 1439 db jogszabály kihirdetésére került sor, amely a szintén csúcsot jelentô év után újból próbára tette a jogalkalmazókat. A lakás-takarékpénztári mûködés speciális szabályait három jogszabály: a lakás-takarékpénztárakról szóló évi CXIII. tv. (Ltp.tv.), a lakás-elôtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. r. (Átr.) és a lakás-takarékpénztár általános szerzôdési feltételeirôl szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. r. (Ászfr.) tartalmazzák. A szabályozás lényegi módosítására - az évi hatályba lépést követôen - a évek folyamán, ben, majd 2011-ben került sor. Amint az a évi üzleti jelentésben is megfogalmazásra került, A lakás-elôtakarékossággal összefüggô egyes kormányrendeletek módosításáról a Magyary Program Egyszerûsítési Programjának végrehajtása céljából címû 254/2012. (IX. 11.) Korm. rendelet november 10-i és január 1-jei hatályba lépéssel több ponton módosította az Átr-t és az Ászfr-t. A lényeges változások: már a szerzôdés megkötése során lehetôvé válik az állami támogatásra való jogosultság elôzetes lekérése (Átr. 1. (1) bek.), pontosításra kerülnek az állami támogatás igénylésére és ezek esetleges ütközésére vonatkozó szabályok (Átr. 1. (2) és (4)-(7) bek.), az ügyfél kérésére a lakás-takarékpénztár lekéri a lakáscélú felhasználás igazolása érdekében az elektronikus tulajdonilap-másolatot (Átr. 7. (4a) bek.), 2013-ban az Ltp.tv. két alkalommal módosult: egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggô, valamint egyéb célú módosításáról szóló évi CXLIII. törvény október 1-jei hatállyal módosította az Ltp.tv. több pontját a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének megszûnése és a felügyeleti jogkörnek a Magyar Nemzeti Bankra való telepítése miatt, a vallási közösségek jogállásával és mûködésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggô módosításáról szóló évi CXXXIII. törvény jogtechnikai módosítást eredményezett a lakás-takarékpénztári törvényben; 8

9 a lakáscélú felhasználás igazolására nyitva álló általános határidô 90-rôl 120 napra nô (Átr. 7. (6) bek.). Az Ltp.tv. tevékenységi szabályozásának mögöttes joganyagát jelentô, a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. (Hpt.) módosítására 2013-ben összesen 13 alkalommal került sor. A jogszabályi változtatások kapcsán fontos kiemelni, hogy a jogalkotó október 1-jei hatállyal léptette életbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvényt. A tárgybeli jogszabály a mellett, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét megszüntette, a felügyeleti jogkör gyakorlását a Magyar Nemzeti Bankhoz telepítette. A Magyar Nemzeti Bank nem általános jogutódja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének, amelyre tekintettel a korábbi felügyeleti szerv szerinti jogalkalmazási gyakorlat sem tekinthetô egyértelmûen jogfolytonosnak. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Elnöke által kiadott rendeletekben foglalt kötelezettségeket a PSZÁF rendeletekben meghatározott szervezeteknek és személyeknek december 31-éig a Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2013. (IX. 27.) számú rendelete szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. Összefoglalóan elmondható, hogy 2013-ban a hazai lakástakarék-szabályozás szakmailag megalapozott jogszabály-módosítások elfogadásával további fejlôdést tudott felmutatni. A mûködésre vonatkozó egyéb jogszabályok gyakori és sokszor nem megfelelôen elôkészített vagy hatályba léptetett változásai azonban sajnos továbbra is folyamatos kockázatot jelentenek a jogalkalmazás számára. 9

10 A Fundamenta-Lakáskassza üzleti tevékenysége Értékesítési tevékenység A tárgyévben értékesítésünk az emelésekkel együtt db új szerzôdést kötött, melynek szerzôdéses összege 353,7 milliárd Ft volt. Az elôzô évhez képest ez darabszámban 6%-os, szerzôdéses összegben 12%- os növekedést jelent. A évi új üzlet az értékesítési csatornák közt az alábbiak szerint oszlott el: a saját hálózatú értékesítés 229,3 milliárd Ft-ot, a partnereink által történô értékesítés 115,4 milliárd Ft-ot, míg az alternatív értékesítés 9,0 milliárd Ft-ot ért el (ebbôl az online értékesítés 2,3 milliárd Ft-ot, az Aktív Call Center pedig 6,7 milliárd Ft-ot). 285,9 Értékesítési teljesítmény (szerzôdéses összeg, milliárd Ft) 277,3 332,5 311, , A társaság stratégiájával összhangban tehát a saját értékesítési hálózat aránya a legjelentôsebb, 65%-os. A teljes értékesítésen belül a közmû célra kötött és csoportos társasházi szerzôdések szerzôdéses összege a korábbi éveknél alacsonyabb összeget, 9,2 milliárd Ft-ot tett ki, ami a teljes értékesítési volumen 2,6%-a. Az elôször 2006-tól bevezetett alacsony hitelkamatú tarifacsaládok részaránya tovább nôtt, a teljes értékesítésen belül 84%-ot, a saját értékesítésén belül 86%- ot tett ki. A Fundamenta Lakáskassza Kft. által üzemeltetett Fundamenta-SZEB (Fundamenta Személyi Bankár) hálózatnál az elmúlt években az értékesítési hálózat pozitív fejlôdése volt megfigyelhetô. A saját értékesítési hálózatban az aktív tanácsadók száma a évi es záró létszámhoz képest az elsô negyedévben magasabb volt. Az ezt követô hónapok létszámbeli visszaesésének oka a Személyi Bankár hálózat belsô rendszerének változása, mely szigorúbb követelményeket támaszt az üzletkötôkkel szemben. Saját értékesítési hálózat által kötött szerzôdések (szerzôdéses összeg, millió Ft) Értékesítési teljesítmény megoszlása (2013) 2,5% Online + ACC 32,6% Partnerértékesítés 64,8% Saját értékesítési hálózat (SZEB) 0 10

11 368,8 MRD Ft mérlegfôösszeg Jelentôs hatékonyságjavulás mellett az évet a 2012 végihez képest 118 fôvel alacsonyabb létszámmal zártuk ban a SZEB teljesítményének 11,5%-os növekedése volt megfigyelhetô az elôzô évhez képest. Az egy fôre jutó átlagos havi kötések szerzôdéses öszszege az elsô 3 hónapban a tavalyi szint környékén alakult. Az április-májusi Plusz egy havi megtakarítás akció hatására emelkedett, majd az Duplázó bónusz akció alatt a korábbi átlag csaknem másfélszeresére nôtt. A szeptember hónaptól látható visszaesés csak ezen kiemelkedô teljesítmény miatt jelentôs, tulajdonképpen a korábbi alappályánál magasabb szinten stabilizálódott. Összességében 2013 egészében szerzôdéses összegben az egy fôre jutó átlagos havi termelés 14%-kal nôtt az elôzô évi szinthez képest. A közvetített termékek szerkezete módosult. A banki termékek közül a hiteltermékek esetében az elôzô évhez hasonló teljesítmény figyelhetô meg, a további terméktípusok esetében csökkenés tapasztalható, illetve változott a partneri termékhangsúly is ban kötött szerzôdések darabszámának módozatok szerinti megoszlása (db) 22% Hosszú ( hó) 11% Normál (56-76 hó) 67% Rövid (45-52 hó) Mérlegfôösszeg alakulása (millió Ft) Pénzügyi kimutatások Mérleg A Társaság mérlegfôösszege a mérleg fordulónapján millió Ft volt, mely az elôzô évi értékhez képest mintegy 14,4%-os bôvülést jelent A mérleg fôbb elemeit a következôkben mutatjuk be részletesen. Bruttó befektetési állomány összetétele (millió Ft) A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. befektetési állománya Eszköz oldali kamatozó állományunk 305,9 milliárd forintról 351,0 milliárd forintra növekedett 2013-ban Bankbetétek (1,6%) Állampapírok, kötvények (58,8%) 913 Jelzáloglevél (0,3%) Lakáskölcsön és áthidaló hitelek (39,4%) 11

12 A bankbetétek és kamatozó értékpapírok együttes állománya 199,0 milliárd forintról 212,7 milliárd forintra növekedett a tárgyév során. A mostani bôvülést nem a hitelezési aktivitásunk csökkenése, hanem sokkal inkább az intézkedéseink nyomán kedvezôbben alakuló új üzlet és a javuló megtakarítási hajlandóság segítette. Az említett állományon belül a kamatozó értékpapírok állománya mintegy 10,4 milliárd forinttal nôtt. Az értékpapírok kizárólag fix kamatozásúak voltak. Az értékpapír-portfolió durationje a tárgyév során 2,6-2,8 között alakult. Az év közepéig stagnálás, majd azt követôen kisebb emelkedés volt megfigyelhetô a mutatóban, köszönhetôen annak, hogy a vártnál kedvezôbben alakuló cash-flow pozíciónk hosszabb, éves futamidejû forint állampapírok vásárlását is lehetôvé tette. Befektetési stratégiánk középpontjában a szigorú likviditásmenedzsment mellett továbbra is a hosszú távú, kiegyensúlyozott jövedelmezôség áll, ezt egy konzekvens eszköz-forrás menedzsment tevékenység mentén igyekszünk megvalósítani Folyósított saját hitelek és lakás-hitelpiaci részesedés* 13,0 9,3 9,7 1,1% 2,9% 5,6% ,6 19,7% 56, , % 35% 27,5% 33,2% 25% 20% 20% 15% 10% 5% 0% Hitelállomány Hitelezési aktivitásunk továbbra is meghatározó a lakáshitel piacon. Folyósítási (az áthidaló hitelbôl lakáskölcsönbe forduló volument is ideszámítva) részesedésünk a lakáshitelezésben hitelösszeg alapján meghaladta a 33%-ot, tovább növelve ezzel a es közel 20%-os és a 2012-es 27,5%-os részesedést. Hozzá kell tenni, hogy ekkora volumenû részesedés aktív piaci környezet mellett nem lenne tartható. Amellett, hogy hitelstratégia projektünk eredményeire sikeresen építjük a hitelezési stratégiánkat, feladatunk és felelôsségünk, hogy a vállalati célok megvalósulását elôsegítsük támogató, aktív tevékenységünkkel. A hitelezési terület tevékenységének fontos, 2013-ban megfogalmazott, stratégiához kapcsolódó eleme az állományminôség folyamatos javítása. Folyósított saját hitel (Mrd. Ft) Lakás-hitelpiaci részesedés (%) *az áthidaló hitelbôl lakáskölcsönbe forduló volument is tartalmazzák az adatok Hitelállomány alakulása (millió Ft) Áthidaló hitel Normál hitel 12

13 44,95 MRD Ft hitelfolyósítás Céljaink között szerepel a hitelstratégia projektben megalkotott alapelvek további alkalmazásával a hitelkockázati döntések eddiginél tudatosabb, megalapozottabb meghozatala. Folyamatosan fejlesztjük belsô mûködési folyamatainkat, tervezhetô belsô átfutási idôk vállalását tûzve ki célul. Ennek egyik kidolgozott irányvonala az anyavállalatnál már alkalmazott lean módszertan bevezetése. Célunk, hogy ügyfeleink minél több, a lakáscéljuk megvalósításához kötôdô szolgáltatást elérjenek lakás-takarékpénztárunk közvetítésével. Ma már az energetikai tanúsítvány is egyszerûen és közvetlenül megrendelhetô értékbecslô hálózatunktól, ezáltal megoldva az értékbecslés, illetve az adásvételnél kötelezô energiatanúsítvány elkészítését. A 2013-as évben folyósított kölcsönök összege 44,95 Mrd Ft volt az áthidaló kölcsönbôl lakáskölcsönbe átforduló kölcsönöket nem tekintve. A devizahitelek rögzített árfolyamon történô végtörlesztésére nyújtott állománnyal nem számolva így a hitelfolyósítási teljesítmény ismét meghaladta a korábbi évek eredményét. A 2013-as évben összesen db lakáselôtakarékossági szerzôdésrôl történt hitelkifizetés: esetben azonnali áthidaló kölcsönt, esetben áthidaló kölcsönt, esetben pedig lakáskölcsönt folyósítottunk. A 2012-es évhez képest az áthidaló kölcsönök kifizetett darabszámát 13%-kal tudtuk növelni. 13 Az állományunk a korábbi évekhez hasonlóan kiemelkedôen jó minôségû, a hitelportfolió változatlanul javul. Elemzéseink továbbra is azt támasztják alá, hogy hitelstratégia projektet követôen folyósított hitelek minôsége lényegesen jobb a korábbi években folyósítottakénál és a piaci értékeknél. Az összes tôkekövetelés 29%-kal nôtt a 2013as évben, az élô hitelek darabszáma ennél szerényebb, 14%-os növekedést mutat. Megnevezés Tôkekövetelés (millió Ft) Hitelszerzôdések száma (db)

14 336,9 MRD Ft 41 MRD Ft betétállomány betétállomány-növekmény A felmondott kölcsönszerzôdések behajtási sikeressége az utóbbi 3 évben folyamatosan növekedett. Míg 2010ben az átlagos kintlévôség 4%-át sikerült behajtani, addig ez a szám 2013-ban már 17% volt. Betétállomány Társaságunk betétállománya az állami támogatással és az elhatárolt kamatokkal együtt a fordulónapon 336,993 milliárd Ft-ot tett ki. Ez az elôzô év végi állományhoz képest 14%-os, illetve 41 milliárd forintos növekedést jelent. A betétállomány növekedése az év során közel egyenletes volt, nagyobb összegû kifizetésre csak kommunális projektek miatt került sor. A 2013-ban beérkezô ügyfélmegtakarítások az elmúlt évi értékhez képest 14%-kal növekedtek. A betétállomány döntô többségét (95,8%-át) továbbra is a lakossági betétek adják. Az elôzô évivel közel azonos arányt, 4,2%-ot képviselnek a társasházak és lakásszövetkezetek betétei. Céltartalékok A céltartalékok összege a tárgyévben elérte az millió forintot (a mérlegfôösszeg 2,3 százalékát). A legnagyobb céltartalék továbbra is a kiegyenlítési céltartalék (7.647 millió Ft), amely az elôzô évhez képest 285 millió Ft-tal növekedett. A 2013-ban végrehajtott két ügyfélakció jövôbeni kifizetéseire a Társaság 177 millió forint céltartalékot képzett ban volumenhatás miatt emelkedett a hitelek fenntartási jutaléka miatt képzett céltartalék (86 millió Ft-tal), illetve a minôség javulásával párhuzamosan a megtakarítási minôségtôl függô jutalék után képzett céltartalék (31 millió Ft-tal). Saját tôke A Társaság jegyzett tôkéje millió Ft, melyet további millió Ft tôketartalék, és millió Ft eredménytartalék egészít ki. 14 Betétállomány alakulása (millió Ft)* *elhatárolt kamatokkal együtt

15 Eredmény A Társaság a 2012-es évet meghaladva, 7.848,7 millió Ft-os adózás elôtti, illetve millió Ft osztalék jóváhagyását követôen 3.360,1 millió Ft-os mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2013-as évet. Az adózás elôtti eredmény némileg elmaradt a tervtôl. Az alábbiakban bemutatjuk a tervektôl való eltérések fôbb okait. Kamateredmény A bruttó befektetési állomány ebben az évben 45,1 Mrd. Ft-tal nôtt. Ez a tervezettnél 20,9 Mrd. Ft-tal nagyobb növekedést jelent, ami elsôsorban annak köszönhetô, hogy a megtakarítások terv fölött alakultak, ill. a betét- és állami támogatás kifizetések elmaradtak a prognózisainktól. Az év végi hitelállomány 3,6 Mrd Ft-tal alacsonyabb volt a tervezettnél, így az ügyfélkövetelésekbôl származó kamatbevétel 142 millió Ft-tal elmaradt a tervtôl. A nem ügyfelekkel szembeni követelésekbôl (értékpapír, bankbetét) származó kamatbevétel a tervezettnél lényegesen nagyobb állomány miatt, és a vártnál alacsonyabb átlagkamatok ellenére 222 millió Ft-tal magasabb alakult, mint terveztük. A jelentôsen magasabb befektetési állomány, de a tervezettnél alacsonyabb hozamok mellett a teljes befektetési állományon elért hozam (kamatbevétel, árfolyamnyereség, -veszteség) 80 millió Ft-tal haladta meg a terveket. Az elért hozam a tervezett 7,46% helyett 7,25%-ot tett ki. A betétállomány terv feletti növekedése a kamatráfordításunkat is növelte, így az 134 millió Ft-tal volt magasabb a tervnél. Összességében a kamateredmény (realizált és nem realizált árfolyamnyereséggel együtt) 54 millió Ft-tal lett alacsonyabb a tervnél. Jutalék- és díjeredmény A tervet 12%-kal meghaladó értékesítési teljesítmény, ill. a javuló megtakarítási minôség miatt a jutalékráfordítás jelentôsen magasabb volt, mint az elôzô évi, ill. tervezett érték. A folyamatosan javuló minôség fenntartása végett tôl szigorítottuk a minôségi jutalékok kifizetésének feltételeit. Az áthidaló hitelek folyósítása 0,4%-kal elmaradt a tervtôl, melynek következtében a hiteljutalékok a tervezettnél alacsonyabban alakultak. A terveknél összességében 9%-kal magasabb volt a jutalékráfordítás. Költségek A kapacitások mérsékelt bôvülésének következtében a személyi költségek csak kismértékben, 6,9 millió forinttal (+0,2%) növekedtek a tervhez képest, összesen 3,10 milliárd forintot érve el. Az IT költségek a számítóközpont pótlólagos adatátviteli költségei miatt meghaladták a tervet. Az értékesítési teljesítmény növekedése miatt emelkedtek a postai és nyomtatványköltségek. A hitelek kiemelkedôen jó minôsége miatt a behajtásra tervezett költségek elmaradtak a tervtôl. 15

16 Összességében a költségek a lényegesen magasabb új üzlet ellenére is csak csekély mértékben, 1,2%-kal haladták meg a tervezett szintet. Díjbevételek A számlavezetési díjból ebben az évben 943 millió Ft bevétele keletkezett a társaságnak ez elsôsorban a nagyobb új üzlet és a magasabb szerzôdésállomány miatt 28 millió Ft-tal magasabb a tervezettnél. Az enyhén terv alatti hitelfolyósítás miatt a hitelfolyósítási díjak és TakarNet díjak elmaradtak a tervtôl. A gyorsított felmondások összege alacsonyabb volt az elôzô évi és a tervezett értéknél, ami a tervezettnél alacsonyabb, 142 millió Ft felmondási díjat eredményezett. Az egyéb díjakból származó bevételek a tervezett szintet érték el. Összességében a díjbevételek nagysága elmaradt a tervezettôl. A jó minôséget a hitelállomány ugrásszerû növekedése mellett is tartottuk, így az értékvesztéstôke arány tovább csökkent, 1,95%-rôl 1,72%- re (a rossz minôségû, telén folyósított azonnali áthidaló kölcsönök nélkül ez az arány csupán 1,08%). Rendszeres számításokat végeztünk 200 bázispontos hozamcsökkenés hatásának vizsgálatára, így a közelmúlt eseményei nem értek minket meglepetésként. A csökkenô hozamok ellenére a kamatbevételünk a magasabb összegû befektetési állománynak köszönhetôen meghaladta a tervet. Kockázatkezelés A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. lakás-takarékpénztári tevékenységébôl fakadóan kockázatminimalizáló üzletpolitikát folytat. A befektetéseket a Treasury kezeli, a kamatkockázatot, a likviditási kockázatot és nagykockázatokat szem elôtt tartva. A napi likviditásmenedzsmenten túlmutató minden befektetési döntést az Eszköz-forrás Bizottság (ALCO) elé utalunk. Továbbra is kiemelt területként kezeltük a hitelezési kockázatok kontrollingját, a kockázatokat széles elemzôi eszköztár segítségével tártuk fel. A 2009-ben megszigorított intézkedéseket csekély módosításokkal továbbra is követjük, azonnali áthidaló kölcsönt továbbra is csak ingatlanfedezettel értékesítettünk. 16

17 Jövôbeli célkitûzéseink A Fundamenta Lakáskassza Zrt. a jövôben a szerzôdésállomány, a betét- és hitelállomány, illetve az eredmény folyamatos növekedésével számol. Célunk, hogy az értékesítés volumenének további növelésével megôrizhessük piacvezetô pozíciónkat, és a ban erôteljesen bôvült hitelezési tevékenységünk magas szinten tartásával a jövôben is meghatározó szereplôi legyünk a hazai lakáshitelezésnek. A hosszú távú növekedés biztosítása érdekében az értékesítés ösztönzése továbbra is az egyik legfontosabb stratégiai cél marad. A tovább erôsödô piaci versenyre reagálva termékeinket folyamatosan fejleszteni kívánjuk. Az értékesítésben a saját értékesítési hálózat növekvô szerepével számolunk, de a partnerekkel való együttmûködés továbbra is fontos stratégiai cél marad. A saját hálózatban továbbra is fontos szerepet szánunk a meglévô ügyfelek magasabb színvonalú és a jelenleginél hatékonyabb kiszolgálásának. Ebbôl a célból a SZEB Szakértôi Karrier létszámnövekedését és szakmai szakosodását is tervezzük. Az Aktív Call Centeren keresztül történô értékesítésben jelentôs súlyponteltolódás mellett a korábbiakhoz képest nagyobb, ugyanakkor hatékonyabb szervezetet kívánunk mûködtetni. A folyamatosan bôvülô ügyfél- és partnerigényeknek való megfelelés miatt a jövôben is jelentôs szoftverfejlesztéseket, illetve rendszercseréket tervezünk ben kiemelt szerepet szentelünk a számviteli rendszerek fejlesztésének és az üzletkötôk korszerû informatikai eszközökkel való ellátásának. Terveink szerint a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a következô években továbbra is növekvô állománnyal és a pénzügyi eredménnyel számolhat, amit az elôzô évek magas értékesítési teljesítményére, a dolgozók magas fokú elkötelezettségére, és az öngondoskodási termékek iránti kereslet várható növekedésére alapozunk. 17

18 Mérleg december 31. (millió Ft) ESZKÖZÖK Pénzeszközök Állampapírok a.) forgatási célú b.) befektetési célú Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelés a.) pénzügyi szolgáltatásból aa.) éven belüli lejáratú ab.) éven túli lejáratú b.) befektetési szolgáltatásból 0 0 Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 Részvények, részesedések befektetési célra 0 0 Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásokban 0 0 Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények 0 0 Egyéb eszközök a.) Készletek b.) Egyéb követelések Aktív idôbeli elhatárolás Eszközök összesen ebbôl: Forgóeszközök Befektetett eszközök

19 Mérleg december 31. (millió Ft) FORRÁSOK Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 0 0 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a.) takarékbetét 0 0 b.) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból c.) befektetési szolgáltatásból 0 0 Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 Egyéb kötelezettség Passzív idôbeli elhatárolás Céltartalékok a.) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 0 0 b.) kockázati céltartalék függô és biztos kötelezettségekre c.) általános kockázati céltartalék 0 0 d.) egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettség 0 0 Jegyzett tôke Jegyzett, de még be nem fizetett tôke 0 0 Tôketartalék Általános tartalék Eredménytartalék (+/-) Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Leányvállalati saját tôke változás Források összesen ebbôl: Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tôke

20 Eredménykimutatás december 31. (millió Ft) Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások Kamatkülönbözet Bevételek értékpapírokból 0 0 Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi mûveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés Értékvesztés visszaírása követelés után és kockázati céltartalék felhasználása Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után 7 0 Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után 61 0 Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Rendkívüli bevétel 2 2 Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli eredmény Adózás elôtti eredmény Adófizetési kötelezettség Konszolidációból adódó társasági adókülönbözet 0 0 Adózott eredmény Általános tartalékképzés, felhasználás Jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2014 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 09 A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar- Német Lakás-takarékpénztár

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2007 Konszolidált éves jelentés A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Éves jelentés 27 Éves jelentés 27 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Biztosító Zrt. 25 25 millió Változás % 26 26 millió Változás % 27 27 millió Bruttó díjbevétel

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés OTP Bank Rt. 2000. évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés Budapest, 2001. június 11. 2 JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2000. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink!

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! Éves jelentés 2015 Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! A hazai biztosítási piac fejlődése 2015-ben immár harmadik éve tovább folytatódott, a bruttó díjbevétel elérte a 869 milliárd forintot. A 2,2%-os

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben