Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2008 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2008 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól"

Átírás

1 Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2008 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól Készítette: Kóródi Ágnes intézményvezető helyettes

2 2008. január 01.-től Vecsés, Gyömrő, Maglód városok és Ecser község önkormányzatai Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátására Mikrotérségi Intézményi Társulást hozott létre. Így feladatunk ettől kezdve négy település ellátása. Emiatt teljesen új szervezeti struktúrát hoztunk létre, illetve új SzMSz és Szakmai program is készült, mely dokumentumokat a négy település vezetése egybehangzólag elfogadott. A négy település közös fenntartású szolgálataként az intézménynek egy közös költségvetése van, a finanszírozás részletei a Társulási Megállapodásban találhatóak. Ecser községben a gyermekjóléti szolgáltatást a vecsési gesztorintézmény látja el. 1. Személyi és tárgyi feltételek Személyi feltételek : - két családgondozó heti órában, melyből az egyik egyben szakmai vezető (ügyfélfogadást és terepmunkát is ellátnak) - gyermekpszichológus Helyiségek : - 1 családgondozói szoba (a Művelődési Ház épületében) - 1 mellékhelyiség ( közös használattal a Művelődési Ház dolgozóival ) Eszközök : 1 telefonvonal ( kizárólagos használatban ) mely egyben FAX is 1 mobiltelefon 1 számítógép 1 nyomtató 1 fénymásoló 1 szolgálati kerékpár 2 íróasztal 2 iratszekrény 1 televízió 1 rádiósmagnó 2. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a január 1. december 31. közti időszakban Kliensforgalom adatai (KSH 2008 alapján) esetszámaink: 28 családból 44 gyermek részesül gyermekjóléti ellátásban. Ebből alapellátott : 28 fő gondozásba vett: 13 fő átmeneti elh.: 3 fő A kapcsolatfelvétel módja szerint Szülő a gyermekkel : 11 Jelzőrendszer által kezdeményezett : 12 Közoktatási intézmény : 5 Gyámhivatal, jegyzői gyám : 3 A probléma tipusa szerint Anyagi ( megélhetési, lakhatási) : 56 Gyermeknevelési : 15 Magatartás- és teljesítményzavar: 23 2

3 Családi konfliktus : 72 Szülők vagy család életvitele : 10 Szülői elhanyagolás: 1 Családon belüli bántalmazás: 2 Fogyatékosság, retardáció: 2 Szenvedélybetegségek: 3 Szakmai tevékenység típusa szerint Információ nyújtás: 23 Tanácsadás: 3 Segítő beszélgetés : 71 Hivatalos ügyekben közreműködés: 27 Családlátogatás : 56 Felülvizsg. tárgyaláson részvétel : 1 Elhelyezési tárgy. részvétel: 1 Védelembe vételi tárgy. Részvétel: 1 Szakmaközi megbeszélés : 5 Esetkonferencia : 1 Jellemző problématípusok a településen iskolai hiányzások problémás kapcsolattartások anyagi veszélyeztetettség nem együttműködő szülők köre Gyermekpszichológiai ellátás Ecseren A 2008-as évben megbízásos szerződéses gyermekpszichológusunk rendszeresen foglalkozott az önként jelentkező és a családgondozók által javasolt családokkal. Mindezt a vecsési telephelyen tette. A 2009-es évben a nagy igény miatt- tovább bővítjük a gyermekpszichológiai ellátást, és az ecseri telephelyen is elérhetővé tesszük a szolgáltatást a kliensek számára a vecsési telephely mellett. A helyi önkormányzattal nagyon jó munkakapcsolat jött létre, egyre hatékonyabb az együttműködésünk. A nyári gyermekétkeztetés keretében 10 gyermek részére tudnak meleg ételt biztosítani a helyi iskola konyháján. A nyári napközibe jelenleg 19 gyermeket fizettek be, akiket az önkormányzati kisbusszal fognak napi szinten Vecsésre szállítani. 3. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai A helyi jelzőrendszer tagjaival öt alkalommal tartottunk megbeszélést, a márciusi az éves értékelő tanácskozás volt. A jelzőrendszer tagjai aktívak, az együttműködésünk így hatékony. Továbbra is problémát jelent, hogy bizonyos esetekben az írásbeli jelzések nem érkeznek meg hozzánk az intézményektől, bár javuló tendencia jelentkezik ebben a tekintetben is. 3

4 4. Szakmai konferenciák, továbbképzések, megbeszélések Májusban részt vettünk Cegléden a Pest Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében szakmai napon, ahol a gyermekjóléti alapellátások szakreferensének ellenőrzési tapasztalatairól, a krízisellátás jelenlegi helyzetéről, valamint a Konszenzus Konferencia szakmai anyagairól hallhattunk. A CSAGYI által szervezett kredites képzésen bántalmazás témában egy munkatársunk vett részt, valamint a Gyermekjóléti Szolgálatok II. Országos Konferenciáján a kamaszkor kihívásai témában két kollegánk képviselt bennünket. Egy munkatársunk mentálhigiénés szakképzettséget szerezett. A szakmai egység vezetője mediátori képzésben vesz részt, letette a szociális szakvizsgát Szakkönyvtárunkat a vecséi telephelyen- folyamatosan bővítjük, a rendszeres szupervíziók is támogatják szakmai munkánk színvonalát. Gyermekjóléti szakmai egységünk heti-kétheti rendszerességgel szakmai megbeszélést tart a folyamatban levő problémás esetek szakmaiságának biztosítása érdekében, valamint a törvényi változások, szakmai módszertani kérdéseinek megvitatása, naprakészségének figyelemmel kísérésére. Családgondozóink nagyon leterheltek, ennek ellenére nagyon lelkiismeretesen végzik munkájukat. 5. A gyermekek veszélyeztetettségének okai A serdülőkorú gyermekek nagy része a helyi iskolákból kikerülve a fővárosban kezdi meg középiskolai tanulmányait. Így napközben jóformán ellenőrizhetetlen a szülők számára, hogy gyermekük hol és hogyan tölti a tanítási időt. Egyre több jelzést kapunk iskolai hiányzások, lógások miatt már általános iskolás korú gyermekeknél is. Több családban a rossz anyagi helyzet (munkanélküliség, csonka családok) miatt a napi élelmezés is komoly akadályokba ütközik. Az anyagi problémák könnyen generálhatnak családi és iskolai problémákat, konfliktusokat. Tapasztaljuk, hogy a válások számának növekedésével egyre több kapcsolattartási probléma is jelentkezik eseteink közt. Ennek kezelésére mediátori szolgáltatásunk működik. Nehézséget jelent azokkal a családokkal a közös munka, ahol a szülők nem együttműködőek, vagy problémabelátásuk hiányos. 6. A gyermekjóléti szolgálat szabadidős programjai Nyári napközis tábor A 2008-as évben is megrendeztük a Vecsésen- már hagyománnyá vált nyári napközis gyermektábort, ahol hat héten keresztül 19, 6 és 14 év közötti ecseri gyermek tartalmas nyári időtöltését biztosítottuk a vecsési telephelyen, így segítve a szülőket, hogy meg tudják oldani a gyerekek nyári szünet ideje alatti felügyeletét. A táborozás költségeit a rászorulók számára Ecser Község Önkormányzata csökkentette, valamint a gyerekek szállításában is nagy segítséget nyújtott aés Gyömrő Város Önkormányzata is támogatta a programok megvalósulását. Honti túratábor Júliusban Hontra ment 25, elsősorban klienskörből kikerülő rászoruló gyermek. Az öt napos tárbor színes programját két kollegánk és egy önkéntesünk állította össze. A táboroztatáshoz a Szociális Bizottságtól anyagi támogatást kaptunk. 4

5 Szociális nyári gyermekétkeztetés Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében a Gyermekjóléti Szolgálat a 2008-ass évben részt vett a nyári gyermekétkeztetés lebonyolításában. A központi költségvetésből kért normatíva segítségével 150 gyermek kapott élelmiszer csomagot 30 napra a nyári szünet alatt. Karácsonyi ünnepség szervezése A decemberben meghirdetett karácsonyi játékgyűjtési akciónkra igen sok felajánlás érkezett a vecsési családoktól, melynek következtében 40 -rászoruló családban élő- gyermek karácsonyát tehettük boldogabbá, élménytelibbé. 7. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása A gyermekjóléti szolgálat a jövőre vonatkozóan is alapvetőnek tekinti a gyermekjóléti alapellátás minél magasabb színvonalon való működtetését: gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, a védelembe vételhez kapcsolódó feladatok, családjából kiemelt gyermek utógondozása, helyettes szülői hálózat működtetése, mely jelenleg megoldatlan Vecsésen, örökbefogadással kapcsolatos ügyek intézése). Szeretnénk szakmai létszámunkat is fejleszteni a minél hatékonyabb munka érdekében. Igyekszünk minél szélesebb körű szolgáltatást nyújtani, és a törvényileg meghatározott feladatok mellett a már zajló tevékenységeinket is folytatni (gyermekprogramok és táborok szervezése, ruhaosztás) azok színvonalának emelésével.. A fenti programok kialakítását, fejlesztését különösen fontosnak tartjuk, mert a különböző programok kínálásával prevenciós hatást szeretnénk elérni a fiataloknál. A szolgáltatások magas színvonalon tartása és fejlesztése mellett technikai fejlesztéseket is szeretnénk végrehajtani: intézményünk akadálymentesítése, fűtési rendszerünk felújítása. Továbbá épületünk bővítése is indokolttá vált, mert egy-egy kisméretű szobán három kollegának is osztoznia kell, valamint a helyiségeket több funkcióra is kell egyszerre használnunk (pl. munkaszoba, interjúszoba, terápiás és fejlesztőszoba egyben). Mindezek megnehezítik a munkánkat, csak folyamatos szervezéssel, egyeztetésekkel, valamint kompromisszumokkal tudjuk fogadni klienseinket. 8. Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai A Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrizte december 08-án intézményünket, mely az alábbi eredményeket hozta: Összességében az ellenőrzés alapján Intézményi Társulásunkra általánosságban jellemző: A gyermekjóléti szakmai egységre és az intézmény egészére vonatkozó alapvető intézményi dokumentumok rendben vannak, a szolgáltatás a szakmai programban megfogalmazottak szerint működik. A szakmai munka színvonala a vizsgált dokumentációk alapján- jó. A prevenciós munka példaértékű. A gesztorintézmény és a tagintézmények elfogadható tárgyi feltételekkel működnek. 5

6 Személyi feltételek tekintetében a munkavállalók szakirányú végzettsége az előírásoknak megfelel, Maglód és Gyömrő városok tekintetében szakmai létszám bővítése indokolt. A vecsési gesztorintézmény munkáját külön tekintve is érvényesnek bizonyultak a fent megfogalmazottak, az ellenőrzést végző Elter Katalin kiemelte a sokszínű prevenciós munkánkat és a törvényi előírások szerint, korrekten vezetett esetkezeléseket. 9. Intézményünk és a civil szervezetek kapcsolata Intézményünk háttéralapítványa a Vecsési Családokért Alapítvány, mely alapítvány kifejezetten a rászoruló családokat és gyermekeket támogatja. A 2008-as évben a prevenciós programok lebonyolításában szerepet vállalt, a kistérség területén a pályaválasztási tanácsadást is ellátja decemberében egy vecsési kislány gyógykezeléséhez nyújtott jelentős támogatást a szervezet. A Héra Alapítványon keresztül a Szociális Bizottság anyagi támogatásával együtt- a 2008-as évben kb. 40 családnak tudtunk áramtámogatást kérni, több családban ennek köszönhetően tudták visszakapcsolni az áramot. A Katolikus Karithasszal együttműködve az elmúlt évben 80 család részesült tartós élelmiszeradományban. A Vecsési Polgárőrség ifjúsági szervezetébe irányítva néhány fiatalt igyekeztünk számukra rendszeres és hasznos elfoglaltságot találni. 10. Összegzés A beszámolóban leírtak alapján elmondható, hogy programokban gazdag, lendületes évet tudhatunk magunk mögött. Minden téren próbáltunk fejlesztéseket létrehozni. Természetesen a megkezdett lendülettel folytatjuk tovább a szolgáltatások fejlesztését. Ezúton szeretném megköszönni a jegyző asszonynak, a polgármester úrnak, az aljegyző asszonynak, az alpolgármester úrnak, valamint a szociális bizottságnak az egész évi segítséget és támogatást, ugyanis erre a támogató háttérre is szükség volt ezen eredmények eléréséhez. Intézményünk a következő évben is igyekszik minden szolgáltatásával a település (és a mikrotérség) fejlődését segíteni a lakosság szolgálatában. Kérem beszámolóm szíves elfogadását. 6

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjai. 3. A SZEOB Tótágas Bölcsőde

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu Tel: 06-96/595-088 Fax: 06-96/595-089 Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A VÉDŐNŐ ÉS A SZOCIÁLIS MUNKÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSE EGY INTEGRÁLT INTÉZMÉNYBEN 1. Az intézmény felépítése A Szociális Szolgáltatások Háza integrált intézmény, amely a szociális és

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben